sobota 30. září 2017

Pražská lumpenkavárna a ateisté

Dnes budu tak trochu parazitovat na webu českých ateistů. Nejprve odkážu na článek Honzy Wernera, který se dotýká merita věci a obnažil pražské kavárníky až na dřeň.

Podstata věci

Citovaný článek je IMHO velmi názornou ukázkou faktu, že "prežští kavárníci" nejsou absolutně schopni korekce svých blábolů na realitu. To předvedli zcela jasně tím, že ani po uvedení naprosto oficiálních zdrojů od OSN i malajských nebyli s to přestat blekotat své bezcenné nesmysly o tom, že je islám naprosto mírumilovný a že veškeré negativní informace o něm a o poměrech v islámských zemích musejí být lživé.
Pražští kavárníci se zde stavejí do role lidí, s nimiž žádná diskuse není možná, ať už se jedná o lidi stižené duševní chorobou, nebo o náboženské či politické fanatiky. Lidí, jako byl třeba V. Quisling, který ještě pod šibenicí vehementně prohlašoval, že se ničeho špatného nedopustil a všechna obvinění proti němu jsou lži a nesmysly.
Když zůstaneme u toho Norska, tak naprosto stejný je i norský Barnevernet, který zcela programově není s to svá blábolivá obviňování rodičů odvolat ani tehdy, pokud jsou vyvrácena policejním vyšetřováním a následným soudem, jak se stalo např. v kauze ukradených sourozenců Michalákových.
Zcela jistě mají k podobným blábolismům obecně blízko vedle nábožensky vymozkovaných jedinců i neomarxisté, kteří nejsou s to korigovat nesmyslné bláboly, které hlásají, na realitu všech zemí, kde se je pokoušeli nebo pokoušejí uvést do praxe. Jsou přitom ve stejné situaci, jako ten koňský handlíř, co odnaučoval koně žrát.

Důsledky

Důsledky toho, co popisuje Honza Werner ve svém článku, jsou velice jednoduché: Věcná diskuse normálních lidí s lidmi, kteří propagují neomarxismus, genderismus, imigrantismus a podobné odvozeniny z neomarxismu, není reálně možná. Tito lidé budou ty své nesmysly blábolit i tehdy, když budou sami svědky něčeho, co je s tím, co hlásají, v hlubokém a zásadním rozporu.
Jedinou racionální reakcí na tyto lidi je jít k 20. a 21. 10. tohoto roku volbám a volit některou ze stran, které jsou v opozici vůči těmto elementům iracionality a zla a současně s reálnou šancí se do Parlamentu dostat. Obávám se převelice, že jediné dvě politické strany, splňující tato dvě kritéria, jsou ANO a SPD. Vůči oběma mám výhrady, nicméně nic lepšího na naší politickém scéně prostě není.

Howgh!

čtvrtek 28. září 2017

Jak je to se zdravostí České republiky?


Objevila se studie, vytvořená jakousi naprosto obskurní organizací, předstírající vědeckost, podle níž je Česká republika jednou z nejnezdravějších zemí na světě. Hned se toho, samozřejmě, chytli ultralevičáci.

Blábol

Nejnezdravější země mají podle tohoto blábolu být:
 1. Česká republika, 
 2. Rusko, 
 3. Slovinsko,
 4. Bělorusko, 
 5. Slovensko, 
 6. Maďarsko,
 7. Chorvatsko, 
 8. Polsko,
 9. Lucembursko,
 10. Litva a Spojené státy
Naopak nejzdravějšími zeměmi jsou:
 1. Afghánistán,
 2. Guinea,
 3. Niger,
 4. Nepál,
 5. Kongo,
 6. Eritrea,
 7. Malawi,
 8. Somálsko,
 9. Mozambik,
 10. Etiopie
Pokud někdo něčemu takovému věří, tak to znamená, že nemá v oblasti zdraví ani nejzákladnější vzdělání.

Podklady

Podklady ona obskurní organizace nabrala z materiálů WHO, které ovšem ani není s to korektně interpretovat.
Jako kritérium zdraví její "experti" použili konzumaci alkoholu, konzumaci tabáku a obezitu.

Problémovost

Prvním a zásadním problémem je, že konzumace alkoholu a konzumace tabáku nejsou kritérii zdraví, ale kritérií nezdravého či zdravého životního stylu. Obezita se dá považovat za určitý projev zdraví či zdravotního rizika jasko takového, nicméně ani zde není situace úplně jednoznačná.

Alkohol

Problémů s alkoholem je více:
 • jako samotná substance má jak pozitivní tak negativní účinky na zdraví
 • alkoholické nápoje mají účinky silně modifikované dalšími obsahovými látkami, jak v pozitivním, tak i negativním smyslu
 • alkohol je spojen i s některými typy těžké práce, především v horkých provozech
 • citlivost na návyk je silně vázána geneticky
 • oficiální statistiky jeho konzumace se mohou význanně lišit od skutečné výroby a konzumace (a v reálu se tak i děje)
O tom prvním jsem se realtivně nedávno zmiňoval. Příznivý vliv omerzeného pití alkoholu na kardiovaskulární systém je obecně známý. I druhý bod jsem již zmiňoval - alkoholické nápoje mohou obsahovat jak zdravotně problematické tak i zdravotně prospěšné látky. Přitom ta zdravotní prospěšnost je do značné míry vázána i na hygienický background příslušné země (a jsou takové, kde všechny nealkoholické nápoje jsou spojeny s rizikem infekce).
Alkohol se tradičně konzumuje v některých horkých provozech, byť v poslední době dochází (v souvislosti se zvyšováním jejich kvality) k přechodu na nealkoholická nebo nízkoalkoholická piva. Existence pracovišť tohoto typu může, pochopitelně, konzumaci alkoholu ovlivnit.
Závislost na alkoholu typu gama je geneticky podmíněná, protože ja dána poměry izoenzymů alkoholdehadrogenázy, z nichž některé při své aktivitě současně stimulují produkci opioidů v mozku. Výsledkem je v takovém případě závislost na alkoholu opiátového typu. Tradičně tímto problémem trpí populace, které v historicky dohledné době nepřicházely s alkoholem do kontaktu. Z nejznámějších jsou to Inuité a severoameričtí Indiáni. Jakmile populace začne alkohol vyrábět, těch několik procent rezistentních jedinců je těžce protežováno darwinskými mechanismy a jejich geny v populaci převládnou (u nás téměř z 99 procent). Z tohoto pohledu je porovnávání konzumace alkoholu v zemích s různou genetickou zátěží velmi problematické (řečeno zdvořile).
Oficiální statistiky zpravidla vycházejí z oficiálně vyrobeného a prodaného alkoholu na hlavu. Tyto statistiky jsou narušovány jednak domácí produkcí alkoholu (běžně se vyrábějí medoviny, ovocná a bylinná vína, v poslední době se u nás rozšířilo i domácí vaření piva). Domácí výroba destilátů je sice zakázána, ale jsou státy, kde se to daří dodžovat více a státy, kde je to problém. Některé zdroje uvádějí, že například v Polsku připadá na jeden oficiálně vyrobený litr alkoholu jeden vypálený na černo (viz Pilipjukův Jakub Vandrovec).
Na druhé straně zkreslení opačným směrem provádějí turisté a jiné státem projíždějící osoby.
Dalším zdrojem nepřesností a nesmyslů je skutečnost, že jsou prakticky nedostupné údaje ze států, kde existuje prohibice (např. všechny islámské státy) nebo semiprohibice (typu Švédska) a dostupné jsou naprosto nespolehlivé. I v těchto zemích jsou vykazované údaje o spotřebě alkoholu v podstatě hausnumera.

Tabák

U tabáku platí vyšší míra škodlivosti oproti příznivým účinkům (které existují u některých neurologických chorob). Dalším problémem je neporovnatelnost škodlivosti různých způsobů konzumace i různých druhů tabáku.
Zvela jistě ve státech, kde neexistuje dostatečný dozor či dostatečně silná centrální vláda, nemusí fungovat vládní tabákový monopol a vykazovaná spotřeba tabáku bude číslo dosti bezcenné.

Životní styl

Konzumace alkoholu a tabáku navíc není ani jedna ukazatelem zdraví. Obojí jsou ukazatele životního stylu a se zdravím souvisejí jen volně v kontextu dalších faktorů. Používat je jako dominující či jediný popisovaný faktor zdraví je ukázka totálního diletantství v nejhorším smyslu tohoto pojmu.

Obezita

Obezita je skutečně jedním z antropometrických parametrů zdraví. Dá se jistě stanovovat objektivně i totálně idiotsky.
Mezinárodnímu porovnání navíc překážejí somatotypy, které jsou pro různé populace různě distribuovány (jde opět o genetickou záležitost).
Navíc je známo, že vztah obezity ke zdraví není jednoznačný, protože v některých zemích je obezita spojena s podprůměrným zdravím a je rizikovým faktorem, v jiných je naopak spojena s nadprůměrným zdravím a je faktorem zdravotně protektivním. Toto je dáno vztahem obezity a sociálního statutu, kdy ve vyspělých zemích je obezita spojena s nízkým a v rozvojových s vysokým sociálním statutem. A vysoký sociální statut mnoha souběžně působícími vlivy zvyšuje úroveň zdraví.
Shodou okolností právě v zemích, které z daného "výzkumu" vyšly jako "nejzdravější", je obezita známkou vysokého sociálního statutu a je asociována spíše s pozitivním zdravím.
Dalším problémovým momentem je, že obezita může být definována různě. Respektive definice je jasná: jedná se o zmnožení tukové tkáně. Nicméně můžeme ji detekovat pomocí porovnání výšky a hmotnosti (nejčastěji jako BMI), nebo na základě měření kožních řas a výpočtem nad naměřenými hodnotami (přičemž existuje více metod, dávajících trochu odlišné výsledky), existuje i korekce těchto hodnot na mohutnost kostry. Potom existují i metody bioimpedanční, kdy se měří tělem procházející proud v závislosti na napětí a frekvenci a z naměřených hodnot přístroj spočítá výsledek (výrobci konkrétní algoritmus tají, takže to funguje tak trochu jako černá skříňka a výzkumník ani nemá moc možností detekovat, že mu to háže nesmyslné hodnoty). Opět se hodnoty naměřené různými přístroji (dokonce od téhož výrobce) mohou lišit.
Lze předpokládat, že data z WHO budou v různých zemích naměřena a vyhodnocena různými způsoby a budou ted zatížena i různými chybami. Potom je pochopitelně otázka, nakolik jsou data z jednotlivých zemí porovnatelná.

Nejsem sám, kdo uvedenou zprávu označil za totální fake a dá se předpokládat, že kritických ohlasů na ni se sejde ještě více.

středa 27. září 2017

Opravdu jsem prožili "jeden z nejteplejších roků"?

Klimaalarmisté nás, již na konci září, ujišťují o tom, že rok 2017 byl jedním z nejteplejších v novodobé historii.

Mají kříšťálovou kouli?

Faktem je, že nejsou pohromadě ani teploty za září, a už jsme bombardováni podobnými prohlášeními. Soudruzi klimaalarmisté patrně mají kříšťálovou kouli, z níž již předem vyčetli teploty za říjen, listopad i prosinec, a tak "vědí", že tento rok bude "jedním z nejteplejších" atd.
Je ovšem otázka, zda uvedená prohlášení neukazují na něco jiného: Zda "globální oteplování" a stále nové a nové "nejteplejší roky" se staly natolik stálou ryze ideologickou mantrou, že nějaké naměřené teploty jejich hlasatelé vůbec nemají zapotřebí.
Konec konců, my, dříve narození, to známe velice dobře z dob reálného socialismu, kdy měl normální člověk jakousi "vadu mezi okem a uchem", protože slyšel chvály na úspěchy socialismu a očima viděl realitu, která byla naprosto odlišná.

"Vada mezi okem a uchem"

Faktem je, že letos byla jedna z nejdelších a nejtužších zim za poslední desítky let. Došlo k promrznutí půdy do extrémní hloubky (na jihu Moravy až do 60+ cm), k jakému nedošlo v mnoha posledních desetiletích. Poprvé za cca 30 let, co sklep u chalupy stojí, jsme v něm museli na chalupě přitápět, aby nám nepomrzly brambory. Strop máme izolovaný perfektně vrstvou 5 cm pěnového polystyrénu mezi dvěma vrstvami betonu, nicméně tentokrát mráz prošel okolo a začala se objevovat námraza na zdech podstatně níže, kde jsme ji nikdy předtím neviděli.
Navíc přišly poměrně silné mrazy okolo "ledových mužů", které vedly k pomrznutí kvetoucích stromů. Postiženy byly především jabloně a hrušky, nicméně své dostaly i třešně, višně a švestky, které v té době byly odkvetlé, ale mráz zničil část zárodků plodů. Omrzly také kompletně ořechy. Na zahradě tchánovic domu v teplé lokalitě, navíc zasazená na úpatí vysoké cihlové zdi, chránící ji před severem, nám vymrzla asi deset let relativně prosperující smokvoň.
Po zmrzlých přetrvávalo poměrně dlouho atypicky chladné počasí.
To se sice překlopilo do několikatýdenních tropických veder, ale na přelomu srpna a září přišlo poměrně silné a nebývalé ochlazení, které nakonec vedlo k předčasnému začátku topné sezóny i k letním mrazům v nížinách, opět u nás ne zcela obvyklých.
Opravdu tedy pociťuji nějakou "vadu mezi okem a uchem", či spíše mezi teploměrem a klimaalarmistickým blábolením.

Problém

Zcela jistě mohou existovat nějaká data, která tuto nejvyšší teplotu podpoří. Pak je ovšem asi problém, zda a nakolik tato data reprezentují realitu. Zda se nejedná o zavádějící měření, které realitu naopak zkresluje (jakože jsem byl v laboratořích opakovaně svědkem toho, že se cosi objektivně naměřilo, ale v reálu to byly samé nesmysly).
Už jsem se kdysi zmiňoval, že existují obrovské problémy se zajištěním reprezentativnosti dat, kdy každá meteostanice "reprezentuje" jiný rozsah území. Navíc je teplota vzduchu v řadě případů ovlivňována i větrem, zejména v situaci, kdy v různých směrech od meteostanice leží teplotně různě se chovající plochy (extrémní případ: Z jedné strany betonová plocha, z druhé rybník.). Přitom meteorologové víceméně odmítají se touto problematikou, která by mohla vést ke korekci jejich dat k realitě (protože místní směr a rychlost větru zpravidla měří ta samá "budka" jako teplotu).
Za uvedených okolností se ovšem nemohou divit, že stále více lidí tomu, co presentují, přestává věřit, protože je to v rozporu s jejich každodenní zkušeností. Pokud se navíc zohlední "oteplistická agenda", nedůvěryhodnost podobných prohlášení ještě narůstá a pokud se přidá fakt, že hodnotíme rok, jehož jedna čtvrtina ještě neproběhla, nelze se divit tomu, že je to celé pokládáno za fake.

Klimaalarmisté si svou horlivostí zkrátka sami naběhli a dobře jim tak. Čím nedůvěryhodněji se budou presentovat, tím lépe pro nás, normální lidi.

úterý 26. září 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Podařilo se vyhostit

cizince, který pomaloval sochu sv. Františka na Karlově mostě. Holt jsem východoevropští barbaři a bude třeba nás zcivilizovat.

V Maďarsku

soudi dva muže, kteří se chtěli přidat k džihádistům chalifátu. Platí to samé, co o odstavec výš.

USA

zvětší svůj kontingent v Afghánistanu.

Odvolací soud

Zamítl žalobu somálské hidžábistky na pražskou střední zdravotní školu, a to tentokrát i bez obezličky, že tato "dáma" nebyla nikdy řádnou studentkou této školy. Jasně konstatoval, že náboženské symboly, navíc kolidující s potřebami hygyeny a bezpečnosti práce, nemají na školách co dělat.

Rakousko

oznámilo, že civilisté, unesení v Libyi, jsou po  smrti. Byl mezi nimi i občan České republiky Pavel Hrůza. Jednalo se o pracovníky ropného průmyslu.

Islámští propagandisté

museli přestat předstírat islamistický charakter povstání Rohingiů proti demokratické vládě Barmy a přiznat to, co se vedělo dlouho, že toto povstání je podporováno islámskoteroristickými organizacemi z celého světa.

První atentátník

z londýnského metra byl oficiálně obviněn. Pronikla informace, že kbelík byl kromě výbušniny naplněn i šrouby, aby počet obětí byl co nejvyšší.

Írán

otestoval raketu, která je schopná zasáhnout i území států EU. Bude mít nějaký politik "gule" jasně říct, že v takovém případě v Íránu nikdo nepřežije? A v případě, že by to tamní muslimové nevzali vážně, to také udělat? - Prostředky na takovou odpověď v Evropě jsou.

Imigrace


Provalilo se,

že atentátníky z Londýna vychovávali pěstouni, kteří za svou "záslužnou" činnost dostali v roce 2009 Řád britského impéria.
Pěstounům asi nasazovat psí hlavu není třeba. Spíš je třeba konstatovat, že i v civilizovaných poměrech vychovávaný muslim zůstane muslimem, a tedy i potenciálním islámským teroristou.

V Itálii

přiznali masový nárůst znásilnění, padající na vrub imigrantů.

V Praze

na staromáku byly nainstalovány obří betonové bloky, které by měly zabránit islámskoteroristickému najíždění auty do trhů a podobných akcí, páchaném islámskými imigranty.

Německá policie

přiznala totální selhání při atentátu na vánoční trhy, kdy jeho pachatel mohl tři hodiny zcela nerušeně unikat pro zmatky v organizaci policie.
Je ovšem třeba připomenout, že podobná situace nastala i v případě českého střelce v Hodoníně, kdy s dobytím každé další policejní jednotky na místo činu s hodnostně výše postaveným velitelem docházelo (a to tedy opakovaně) k "předávání velení" a informací o případu novému veliteli (který po chvilce dělal to samé nově přibyvšímu nadřízenému).
Policejní jednotky se v tomto budou muset, chtě nechtě, přizpůsobit postupům obvyklým u vojska, kdy se dosavadní velitel, proniklý do problematiky stávající kritzové situace, nechá velet, pokud se neukáže, že je neschopný nebo nekompetentní. K armádním tradicím také patří jednak propůjčování titulárních vyšších hodností takovýmto velitelům, jednak povyšování přímo v poli.

Obecné


EU

blahosklonně, poté, co pod jejím praporem byly totálně zlikvidovány téměř všechny české cukrovary, oznámila, že ruší kvóty na výrobu cukru. Hned ovšem dodala, že "situaci bude sledovat". Jinými slovy, pokud se "východnímu póvlu" podaří obnovit významnou část výroby, tak je zase nasadí.

Všeobecný odpor

proti zákonnému ustanovení, ušitém na míru šmejdům a póvlům, umožňujícím uzavření smlouvy po telefonu (aniž by dotčená strana byla seznámena s tím, že nějakou smlouvu uzavírá) vedl k "ideovému záměru" toto ustanovení omezit. Zůstane to ovšem na příští vládě, takže kdo ví, jestli. Šmejdi a póvlové se tedy mohou pakovat dál.

V Praze

se rozvinul spor mezi taxíkářskými šejdíři (dvoukilometrová cesta za desítky euro) a systémem Uber.

19. 9.

Byly v nížinách zaznamenány po mnoha letech mrazy v době, kdy přetrvává astronomické léto. Také topná sezóna začala o cca měsíc dříve, než je obvyklé. Přesto blekotalové blekotají o "nejteplejším roce v historii".

Norská občanka

uprchla z Norska do Polska a požádala tam o politický azyl z důvodu pronásledování Barnevernetem.

Web Amazonu

nabízí kompletní výbavu pro výrobu bomb a poinformuje zájemce, co vše by měl ještě k dosud objednanému materiálu přidat. Pochopitelně, je to artefakt daný umělou inteligencí, která sleduje, jaké nákupy a požadavky nejčastěji lidi dávají současně. Funguje to tedy podobně jako "našeptávač" pana Googla. Místo žehrání na Amazon by bylo vhodné zjistit, jak velký počet lidí musel po Amazonu požadovat kompletní výbavu na výrobu bomb, aby to jeho UI zaregistrovala a začala to zohledňovat při doplňkových nabídkách.
IMHO to ukazuje, že amatérských výrobců bomb, o nichž policie a tajné služby nic nevědí, mohou být tisíce.

Trump

pohrozil totálním zničením Severní Koreje. Všichni blekotají, jak by se s Kimem "mělo jednat", jak by mu měly být dány "nepřekročitelné meze". Nicméně, toto se stalo v minulosti opakovaně a všechny dané meze Kim (a jeho předchůdci) překročil a na výsledky jednání kašlal z vysoka. Dříve nebo později tedy bude nutno na jeho eskapády zareagovat tak, že už žádný Kim ani žádná Severní Korea nebudou (a z té jižní bude ostrov).
Zároveň Trump vyhlásil Severní Korei další sankce.
Protikorejské sankce se rozhodla podpořit i Čína. Asi nejvíce bude bolet zákaz dovozu textilu ze Severní Koreje.

V Rusku

v Moskvě odhalili sochu tvůrce nejznámější střelné zbraně ing. Kalašnikova, který nedávno zemřel. Pak ji s ostudou museli sundat a předělat, protože sochař, nikoli odborník na zbraně, použil jako model velmi podobnou (leč v detailech se lišící) zbraň německou, respektive směsku prvků z útočných pušek StG 44 a MkB 42.

Vražda českého občana,

kterou rasistické britské soudnictví ponechalo nepotrestanou, míří do Štrasburku.

Polsko

bude chtít reparace za škody způsobené během WW2 i po Rusku. IMHO by mohlo chtít východní území, která mu po válce SSSR protiprávně zabral.

Pokračovaly spory

kolem referenda o odtržení Katalánska. Madrid dal zcela jednoznačně najevo, že proti československému modelu civilizovaného a přátelského rozchodu dá přednost modelu jugoslávskému.
Proti snahám referendum zmařit se objevily demonstrace i mimo Katalánsko, což opět evokuje situaci v bývalé Jugoslávii.

Poslanci

kritizovali fakt, že majitel ukradeného kola byl potrestán za zveřejnění fotografie zloděje. IMHO by neměli "odsuzovat", ale upravit zákon tak, aby takové rozsudky prostě nebyly možné.

EU

předvedla další "geniální výplod" - blekotání o karcinogenitě tuzemáku. K této kauze jsem už napsal post.

President Zeman

měl moudrý proslov na rozpravě Valného shromáždění OSN. Pochopitelně, právě proto se šíleně nelíbil pražskokavárníkům a podobným antidemokratům. Poté pan president přijal od Putina pozvání do Soči.

Do Nature Geoscience

se podařilo, přes výrazný odpor a podrazy klimaalarmistické lobby, dostat článek, který vědecky zpochybňuje hysterické bláboly o "lidmi způsobovaném globálním oteplování" a jeho "naprosto katastrofických" následcích.

V Rusku,

přes ostentativní hlášení se ke křesťanským tradicím, zatkli vůdce "Křesťanského státu", který vyzval své ovečky k vypalování kin.

"Vědci"

"prokázali", že Šumava si s kyselými dešti a s kůrovci poradila sama. Je to nádherná ukázka totálního odtržení "vědců" od reality, kterou představují pláně pokryté mrtvým lesem, v němž je jakákoli regenerace lesa nemožná pro výsoký a agresívní bylinný porost.

Soud osvobodil

anarchisty, kteří se chystali zapálit vojenský vlak a způsobit (bylo plánováno, aby bouchnul při míjení se s rychlíkem) smrt až stovek lidí. Další absurdita z dílny naší justice.

Služba Uber

má potíže i v Londýně.

Komunisté se vyjádřili,

že vylučují jakoukoli povolební koalici s ANO.

Z Karlova mostu

spadl do Vltavy známý herec Jan Tříska, střídající pobyt v USA, kde žije v emigraci, a v Česku, kde umělecky tvoří. Později zemřel v nedožitých 81 letech.

Volby v Německu

vyhrála dle očekávání Merkelová. Socialisté se zatím vyjádřili, že jdou do opozice (koalice s nimi by nyvíc vyvolala negativní reakci u sesterské CSU, která by se mohla od CDU trhnout), a tak je očekávána koalice CDU-CSU se Svobodnými a Zelenými. Do Bundestagu se dostali ještě AfD a Linke.

neděle 24. září 2017

Římskokatolický pyj nebude obnoven

Pražské zastupitelstvo neschválilo návrh na obnovu symbolu násilné rekatolizace českých zemí po třicetileté válce - mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, strženém občany v roce 1918.

Historie

Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí v roce 1650 a o dva roky později slavnostně vysvěcen za přítomnosti římskokatolických celebrit, i císaře Ferdinanda III a následníka trůnu. Symbolizoval vítězství římskokatolického hovadství nad v některých ohledech civilizovanějším protestantstvím. Zejména však symbolizoval vítězství nad režimem náboženské tolerance, navozeném u nás po husitských válkách a existujícím až do nástupu katolicismu za třicetileté války. Míra náboženské tolerance v naší zemi z této doby byla překonána až v souvislosti s následky porážky Habsburků v roce 1918.
Je naprosto lhostejné, zda se se jedná o pomník bělohorské bitvy, jak tvrdí někteří odpůrci jeho obnovy, nebo obrany Prahy proti Švédům na samém konci války, jak namítají zastánci obnovy pomníku.
Faktem je, že pokud by římskokatolicky vymozkovaná lúza nezabránila dobytí Prahy Švédy, je docela možné, že by to natolik oslabilo vyjednávací pozice katolíků (a zejména Habsburků), že by zde nějaký nábožensky tolerantní režim musel přetrvat i proti vůli Habsburků a jimi protežovaného římskokatolického kléru.
Faktem také je, že po vítězství římského katolicismu nastal v naší zemi totální civilizační regres, který nábožensky, ale i kulturně vrátil zemi na úrověň před husitskými válkami, tedy prakticky o dvě století zpět. Bez ohledu na baroko a podobné jevy (baroko je v podstatě římskokatolickou obdobou socialistického realismu a jeho umělecké hodnoty jsou s touto jeho paralelou srovnatelné).
Shození tohoto sloupu, zorganizované podle dobových zpráv Frantou Sauerem (mimo jiné také spisovatelem, vzpomínám na jeho knihu (pokud jsem nezaměnil její název s názvem nejvýznačnější povídky) o pašerácích v našem pohraničí "Vrány cukerín nežerou"), bylo jen logickým doplňkem shazování rakouských znaků ze státních institucí, přejmenovávání ulic a náměstí a dalších aktů likvidace sympolů padlého režimu.

Hodnoty

Jak jsem uvedl výše, byl mariánský sloup spojen z těmi nejtemnějšími a nejodpornějšími momenty naší historie. Dal by se přirovnat k pomníku 15. 3. 1939, pokud by nacisté měli čas a prostředky nějaký takový postavit. Druhou paralelou, která mě v této souvislosti napadá, jsou pomníky krvavých postav komunistické historie, marxové, stalinové, leninové, gottwaldové a další papaláši, "zdobící" některá náměstí a návsi za dob minulého režimu. A není žádným divem, že tyto pomníky komunistického hovadství byly po pádu minulého režimu odstraněny (s výjimkou těch, které již předtím odstranili komunisté sami, když jednotlivé jejich frakce bojovaly mezi sebou - viz odstřelení známé "fronty na maso" na Letné).
Blekotání římských katolíků o tom, že tento pomník symbolizuje nějaké pozitivní hodnoty, jsou zcela mimo realitu.
Pokud oplakávají, jak to činí např, Jan Paul v Britských listech, osobu Petra Váni, který pracuje na rekonstrukci tohoto symbolu totalitního hovadství, tak nezbývá než konstatovat, že se jedná o postavu stejně tragickou, jako byl autor výše zmíněné "fronty na maso". A cynicky zadoufat, že o něm třeba také jednou někdo natočí film.
Nepřekvapuje mě, že proti zamítnutí obnovy tohoto symbolu zla a totality byly klerofašistické strany TOP 09, ODS a KDU-ČSL s přicmrndáváním Nezávislých. Tyto strany ostatně mají na svědomí megatunel církevních "restitucí", v jejichž rámci církve, především římskokatolická, "restituovaly" i majetky, o něž přišly už dávno před komunisty (např. za Josefa II. nebo za prvorepubličních pozemkových reforem). A to pomíjím skutečnost, že prakticky všechny tyto majetky byly získány zločinnými nebo alespoň amorálními způsoby, od podvodů až po loupežné vraždy.
Těší mě ovšem, že už ani v jinak dosti politicky korektní Praze nemají tyto strany dostatečnou sílu, aby obnovu tohoto symbolu středověkého hovadství, navíc vnuceného násilím do země, žijící již několik generací podstatně moderněji a civilizovaněji, prosadily.

Vertikála

Pan Halík zase na netu plakal, že na Staroměstském náměstí chybí vertikála, která by byla protějškem do šířky roztaženého pomníku Jana Husa.
Pokud jsem postřehl, o tu chybějící vertikálu pláče nejen pan Halík, ale počínají si tak i někteří další, v umění a architektuře erudovaní, lidé, takže na tomto argumentu asi něco bude.
Faktem je, že touto vertikálou by rozhodně nemusel být mariánský sloup.
Jsem toho názoru, že mnoho obyvatel Brna by pražanům s láskou darovalo v podstatě nepotřebný a překážející "Onderkův pyj" z Náměstí Svobody.
Pokud by na staromáku mělo stát něco duchovního, tak bych navrhoval sloup se zvětšenou kopií Věstonické Venuše. Už proto, že mariánský kult stejně není nic jiného než katolíky vykradený kult Bohyně - Matky, jehož začátky sahají až k té Venuši (nebo jejím ještě starším sestrám) a s křesťanstvím, pochopitelně, nemá nic společného. I obvyklé postávání Panny Marie na hadovi pochopitelně neznačí potírání zla (především konkurenčních verzí křesťanství) ale symbol Matky Země. V řadě případů je Panna Marie zobrazována ještě jinak - jako původní předkřesťanské měsíční božstvo s měsíčním srpkem (třeba ve Křtinách nedaleko Brna).
Takže použití Věstonické Venuše by bylo jakýmsi návratem "ad fontes", který by byl se symbolikou původního sloupu do jisté míry konzistentní, ale výsledek by nenesl ony negativní historické konotace. Předpokládám, že by takový sloup byl daleko větší turistickou atrakcí než kopie původního sloupu, už proto, že tyto sloupy jsou v té části Evropy, kde byli u moci římští katolící, v podstatě tuctovým zjevem. A to, že stržený sloup byl údajně jedním z nejstarších, ocení jen několik málo odborníků.

Vize

Již jsem to naznačil o pár dnů dříve v diskusi, mám i vizi totálně ekumenického pomníku:
Na sloupu z kamenných těstovin (upomínajících Velké Špagetové Monstrum) by stála ona výše zmíněná zvětšená Věstonická Venuše a na podstavci by byla chapadla s ploutvemi křídlovitého tvaru, jako připomínka Velikého Cthulhu.
Sloup by také mohl sloužit jako gnómón - velké sluneční hodiny a mít i vyznačené slunovratové a rovnodennostní přímky jako upomínku našich předků, kteří na svých náboženských objektech tyto astronomické úkazy vyznačovali a sledovali.

Neobnovení, respektive zažehnání snah o obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí rozhodně není žádnou trasgédií, ale naopak vítězstvím zdravého rozumu nad římskokatolickým náboženským blouzněním.

sobota 23. září 2017

Jak je to s tím karcinogenním rumem?

Objevila se zpráva, citovaná více médii, že v tuzemském rumu byla objevena karcinogenní látka, etylester kyseliny mravenčí (toto bylo některými médii upřesněno na "směs obsahující etylester kyseliny mravenčí), a že EU zvažuje zákaz tuzemského rumu.

Obecná problematika

Estery - sloučeniny organických kyselin a alkoholů mají zpravidla výraznou vůni a mnoha těchto látek se používá v kosmetice (případně v "navoňování" různých mycích, pracích a avivážních prostředků) i v potravinářství. Řada z nich se také vyskytuje v přírodě a některé vznikají i během přípravy potravin.
Konkrétně etylester kyseliny mravenčí, tedy sloučenina etanolu a kyseliny mravenčí, nazývaná též (ne zcela správného, leč pod vlivem primitivního a podřadného anglického názvosloví chemických látek, přežívajícího do současné doby) ethylformiát či mravenčan etylnatý, je látka, která se běžně vyskytuje v některých druzích ovoce, podle Wikipedie se významně podílí na vůni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethylformi%C3%A1t
 a chuti malin. Tato látka je také součástí aromatu pravých rumů (vyráběných z odpadu při výrobě třtinového cukru), konec konců, právě z tohoto důvodu byla přidávána do směsi látek, kterou známe jako "rumová tresť" či "rumové aroma", když se za Rakouska - Uherska začal nedostatek dováženého rumu řešit vlastní výrobou jeho náhražky z bramborového destilátu.

Karcinogenita

Obecné stanovení karcinogenity je docela problematické. Naprostá většina látek zůstává na stupni "podezřelé", protože se jejich karcinogenitu pro člověka nepodaří prokázat. Je třeba si uvědomit, že opět naprostá většina látek s tímto efektem nepůsobí přímo sama o sobě, ale až po chemické přeměně v organismu, která nemusí u člověka, na rozdíl od řady pokusných zvířat, vůbec nastat. Většina pokusných zvířat jsou býložravci a jejich chemie trávení je od lidské velice odlišná. Včetně toho, že za některé chemické procesy zodpovídají nikoli tělesné buňky a jejich enzymy, ale bakterální osádka trávicího ústrojí, která se rovněž mezidruhově silně liší (většinou více než chemismus tělesných buněk).
Většinou je z tohoto důvodu požadováno prokázání karcinogenity na nejméně třech různých druzích pokusných zvířat, z nichž alespoň jeden není hlodavec. Pokud tedy není k dispozici epidemiologická studie, která by prokázala alespoň silné podezření z karcinogenity přímo na lidských konzumentech takovéto látky.
Dalším problémem je, že karcinogeny se v naší stravě vyskytují naprosto běžně. Např. v chlebové kůrce se vyskytují karcinogenní látky, vzniklé tepelným rozkladem škrobu. Najdeme je i na povrchu smažených hranolků a chipsů (i "zdravých zeleninových"). Přímo mixem karcinogenů je povrch jakéhokoli smaženého, pečeného a grilovaného masa.
Pokud se podíváme na seznam prokázaných lidských karconogenů na Wikipedii, najdeme hned jako druhou položku, acetaldehyd, který se běžně vyskytuje i v mnoha alkoholických nápojích a v těle se na něj přeměňuje alkohol. Následně je tato látka ovšem lidským metabolismem velmi rychle přeměňována na kyselinu octovou, která je zpracovatelná jako zdroj energie v mitochondriích uvnitř buněk. Blokáda této přeměny je potom podstatou účinku Antabusu a podobných preparátů, používaných k demotivaci požívání alkoholu u osob s etylismem. Přitom mi není známo, že by se kdy prokázalo zvýšené riziko rakoviny u takto léčených osob. Etanol přitom vzniká přirozeně v lidském střevě, proto osoby, beroucí dlouhodobě Antabus nebo podobné léky, by musely na zvýšení koncentrace acetaldehydu v těle nějak reagovat.
Výše uvedeným jsem chtěl jen názorně ukázat, že i prokázaný příjem prokázaného karcinogenu nemusí mít u lidské populace dopad v detekovatelném zvýšení výskytu zhoubných nádorů.
Asociace se zhoubnými nádory je např. známa u některých anilinových barviv (najdeme je ve výše citovaném seznamu prokázaných lidských karcinogenů), a byla prokázána v souvislosti s výskytem nádorů u pracovníků v textilním průmyslu, ovšem, jako důsledek velice silné profesionální expozice.
2-naphtylamin však byl běžně používán v barevné fotografii (jako součást emulzí barevných negativních filmů, papírů i diapozitivních filmů) a zde se nijak škodlivě neprojevoval. Vzpomínám na roztomilý návod Ondřeje Neffa v jeho "Tajné knize o fotografii": pokousat z kazety vyčnívající konec filmu po vytažení exponovaného filmu z fotoaparátu z důvodu zabránění záměny neexponovaných a exponovaných filmů, kdy se karcinogenita látek z citlivé vrstva rozhodně neřešila (ale také u tuto záznamovou metodu praktikujících fotografů nijak neprojevila). Dokonce se karcinogenita této látky neprojevila ani u postupu tónování černobílých diapozitivů na modro (módní v 80. letech), kdy tato anilinové barva nebyla "uvězněna" v želatinové vrstvě, ale byla přítomna v lázni, kterou si navíc fotografové sami míchali. Další látka z této skupiny, benzidin, byla celá desetiletí používána v testech na okultní krvácení ve zdravotnických laboratořích a ani na těchto pracovištích nedělala z textilního průmyslu známé zdravotní problémy.
Protože nejsme s to zajistit dietu prostou karcinogenů (a ani dostatečné množství jedinců, ochotných takovéto blafy pojídat), ani absolutně zablokovat příjem karcinogenů jinými cestami, je než blokování příjmu malých množství karcinogenů výrazně důležitější podpora přirozených obranných mechanismů, které v lidském těle na mnoha úrovních, od zneškodňování takovýchto látek až po usmrcování jimi pozměněných buněk, zabraňují tomu, aby se "přičichnutí ke karcinogenu" změnilo v reálný zhoubný nádor.
Proto také, pokud je např grilované maso doplněno zeleninou nebo ovocem (či zapito ovocným nebo zeleninovým džusem, nyní v sezóně třeba i burčákem), pak jsou karcinogeny z jeho křupavé a nahnědlé kůrčičky s vysokou pravděpodobností zlikvidovány buď jako takové nebo jsou posléze dalšími obrannými mechanismy zlikvidovány následky působení těch, které prošly dále do těla.

Mravenčan etylnatý

Problematiku konkrétní látky probírá podrobně dnešní (21. 9. 2017) článek Miroslava Pouzara na webu Osel.cz. V diskusi pod článkem je i odkaz na původní práci, z níž EU ráčila "odborně vyjít". Je zajímavé, že tato práce vůbec nedefinuje (na rozdíl od orgánů EU) etylester kyseliny mravenčí jako karcinogenní látku, pouze mlhavě říká, že směs obsahující tuto látku "by mohla být karcinogenní".
Faktem také je, že tato látka se podle výše citovaného článku z Wikipedie používá jako rozpouštědlo (či součást rozpouštěcích směsí) pro "natírací hmoty" (tedy barvy, laky, tmely apod.) a pokud by byla nějak výrazně karcinogenní, byla by zcela jistě asociována s nádory u lidí s ní pracujících, především u profesionálů, kteří tak činí systematicky a dlouhodobě.
Mravenčan etylnatý tedy není prokázaným karcinogenem. Podezření na karcinogenitu směsi s ním je jen nepodloženou spekulací autorů výše citovaného článku, což je více-méně v textu této práce přiznáno. Nicméně Evropský úřad pro bezpečnost potravin si počíná stejně, jako by karcinogenita této směsi byla stoprocentně prokázána na úmrtích konzumentů. Či možná ještě hysteričtěji. Odkazy na "neprokázanou nezávadnost" jsou jen bezcenné blábolení, protože nezávadnost nelze prokázat ani u destilované vody. Nehledě k tomu, že ta v dostatečném množství podaná může člověka usmrtit a takové případy jsou známé a ve vědecké literatuře popsané.
Pikantní ovšem je, že pokud by měl být na základě takovéhoto nepodloženého podezření zakázán "tuzemák", musely by být zakázány i alespoň některé pravé rumy, které obsahují stejné nebo velmi podobné směsi látek s obsahem etylesteru kyseliny mravenčí jaká je v "tuzemáku".

O co tedy jde?

Tuzemský rum, který je solí v očích EU už od našeho vstupu do tohoto totalitního soustátí, je chuťově vysoce atraktivní lihovina. Už od dob reálného socialismu je známo, že zahraniční návštěvníci mu dávají přednost (na různých recepcích, odborných konferencích a podobných akcích) i před lihovinami (včetně zahraničních) v dobách reálného socialismu obtížně pro tyto akce opatřovaných přes Tuzex nebo i ještě pokoutnějšími kanály. Navíc je jeho výroba z valné části v českých rukou. Z tohoto důvodu tento nápoj představuje nepříjemnou konkurenci pro západní výrobce lihovin a předpokládám, že představa expanze našich výrobců na trhy v západních zemích EU je i jejich noční můrou.
Hoax o "objevené karcinogenitě", na jehož základě hodlá EU tento výrobek zakázat, byl s velmi vysokou pravděpodobností vytvořen čistě účelově, aby poškodil výrobce a distributory tohoto výrobku (resp. skupiny výrobků) a aby i celkově poškodil ekonomiku České republiky.
Faktem také je, že "rumová aféra" nastala (dosti netakticky) v době, kdy běží aféra s výskytem skutečně nebezpečného pesticidu Fipronilu ve vejcích. Přitom v případě toho druhého, zcela reálného, rizika EU naprosto selhala (což sama svými orgány i přiznala). Navíc její varovný systém daleko dříve varoval státy na západ od bývalé železné opony. Přiznání, že Fipronil je ve i vejcích, které v západních zemích sídlící firmy exportovaly do zemí bývalého východního bloku, přišlo až s několikadenním zpožděním (asi aby těmto firmám nevznikla taková škoda).
Souběh kauzy rumové tresti a Fipronilu ukazuje zcela názorně, že pro EU jsme jen podřadný plebs, který ať klidně chcípne, třeba tím mechanismem, že nebude EU institucemi, na rozdíl od obyvatel západních zemí EU, varován před výskytem škodlivých látek v potravinách, pocházejících z těchto zemí EU. Nicméně pokud je tento plebs nějak ekonomicky úspěšný, je třeba mu házet klacky pod nohy i prostřednictvím boje proti naprosto zanedbatelným nebo dokonce zcela fiktivním rizikům.

Celá tahle patálie tedy ukazuje názorně (jako mnoho a mnoho jiných), že nejrozumnější a pro nás i nejvýhodnější reakcí na současný stav EU bude Czexit.

středa 20. září 2017

Soudružka Semelová jako "etalon demokracie"

Britské listy se rozčilují nad negativní odezvou účasti skalní komunistky Marty Semelové na diskusi o demokracii v knihovně Václava Havla.

Semelová

Tato dáma, či spíše soudružka, patří k opravdu skalním komunistům. Známý je i její výrok, že Milada Horáková byla popravena zcela správně, v souladu se zákony. Veřejně popírá i další zločiny komunismu, případně se je snaží zlehčovat nebo předstírat, že se jednalo o legální činy.
Je v podstatě ekvivalentní popíračům holokaustu, s tím rozdílem, že komunismus má na svědomí podstatně více lidských životů než nacismus (jen obětí "kulturní revoluce" v Číně bylo víc než obětí holokaustu, holokaust převyšuje i horní mez odhadu počtu obětí státem řízeného hladomoru na Ukrajině v dobách stalinského SSSR). Bohužel, jak jsem tu už před pár dny uvedl, popírání nebo zlehčování zločinů komunismu, na rozdíl od ekvivalentních aktivit vůči nacismu, není u nás, na rozdíl od některých postsocialistických států, trestné.
Dotyčná soudružka je ve sněmovně členkou školského výboru z titulu této funkce byla na příslušnou akci delegována.
Michael Žantovský se od její účasti distancoval na Facebooku a vznikla kontraverze. Přidala se i média (Lidovky.cz) a ozval se i Stanislav Penc na svém Facebooku.

Reakce Britských listů

Britské listy v citovaném článku označují negativní odezvu za "hysterii". Rozsáhle zdůvodňují, "proč je nutno zachovat demokratický diskurs", "proč je nutno diskutovat i s hlasateli nesprávných či nepřijatelných názorů" a podobně. Z této reakce by se člověku až dělalo blivno s připomenutím "užitečných idiotů" (c) Lenin, kteří se vyjadřovali v zásadě posobnými způsoby. Nicméně, realita je naprosto jiná.

Oprava na realitu

Už v samotném článku na Britských listech si soudruzi nezapomenuli rýpnout do Parlamentních listů, které údajně šíří "demagogii a populismus". Asi proto, že si dovolily o účasti této stalinistky na zmíněné akci informovat v negativním kontextu.
Britské Listy jsou současně jedním z největších bojovníků za cenzurování "nesprávných" či "nedemokratických" názorů, jak v médiích tak i na sociálních sítích. Za nesprávné a nedemokratické názory ovšem prohlašují veškeré prodemokratické projevy a veškerá upozorňování na reálná rizika pro současné, alespoň zčásti demokratické, zřízení v České republice.
V rámci svého tažení "za demokracii" prosazují kriminalizaci šíření jednoznačně věcně pravdivých informací, které jsou ovšem v rozporu s jejich ultralevičácky pokřiveným obrazem světa i snůškami bezcenných nepravd, které hlásají.
Podle Britských listů bychom se správně nesměli dozvědět ani autentické znění projevů hlavy státu (včetně toho posledního, na půdě OSN), stejně tak jako skutečnost, že byl ocenen aplausem publika. Pochopitelně, to samé se týká i dalších politiků, kteří nepropagují zvrácené ultralevicové ideje.
Britské listy požadují cenzuru všech informací o kriminalitě muslimů a dalších problematických menšin. Blekotají nepravdy, že "do teroristivkých útoků nebyli zapojeni imigranti", přičemž realita je taková, že u prakticky všech letošních teroristických útoků ve jménu islámu v Evropě byl zapojen alespoň jeden čerstvý imigrant jako spolupachatel. A další byli imigranty druhé či třetí generace, což je jen důkazem skutečnosti, že muslimové nejsou s to se přizpůsobit životu v civilizované společnosti.
Britské listy také dodnes popírají existenci "no go" zón, přestože tu už přiznávají v některých státech i oficiální policejní weby.

Jak to uzavřít

Pro Britské listy je tedy Marta Semelová, která by ještě jednou pověsila Miladu Horákovou a zcela jistě i další oběti komunistického režimu, který navíc podle Britskými Listy šířených blábolů nebyl žádnou totalitou (viz výroky "světové vědkyně" Muriel Blaive a podobných "vědců") jakýmsi etalonem demokratického diskursu. Naproti tomu oběť znásilnění "uprchlíky", většinou mnohočetného a brutalitou vysoce převyšující podobné činy, pokud jsou spáchány defektními příslušníky majority, případně redaktoři webů, věnujících informacím o takovýchto (objektivně existujících !) činech prostor, jsou "naprostí zločinci, které je nutno umlčet za každou cenu a diskutovat s nimi není možné".
Britské listy se tedy odkopaly velice výrazně. Zcela jednoznačně ukázaly, o co jim jde: Vrátit do České republiky poměry, které adoruje Marta Semelová. Včetně věšení demokratických politiků i obnovení uranových lágrů a podobných analogií sovětských gulagů. Konec konců, blekotání o "netotalitnosti" komunistického režimu je integrální součástí stejné kampaně.
Také naprosto jednoznačně ukázaly, že pokud stojí na straně lidí, jako je ta soudružka Semelová, tak je zcela logické, že jejich oponenti, s nimiž odmítají jakoukoli diskusi, jsou na straně opačné. Tedy na straně udržení a prohlubování demokracie v České republice, kterou by Britské listy chtěly pod praporem boje za demokracii zlikvidovat.
Faktem je, že tento článek Britských listů stojí za evidování, a to především proto, že se pořád ještě, zejména mezi mladšími, co nezažili na vlastní kůži totalitu, nebo byli v té době ještě příliš mladí, nacházejí jedinci, kteří považují Britské listy za zdroj objektivních a pravdivých informací.

Na závěr jen připomenutí sentence Sira Winstona Churchilla:
"Fašisté zítřka se budou nazývat antifašisty."

úterý 19. září 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Afghánec,

který na Bulovce znásilnil sestřičku ji prý neznásilnil, bylo to jen "nedorozumění" (aneb jak islám definuje nedorozumění).

V Turecku

zadrželi další německý pár, bez sdělení důvodů.

V řadách IS
bojuje 2500 obyvatel Evropy, kteří mohou mít otevřené dveře do jejích států.

V Bagdádu

odsoudili k smrti "Rusa" (patrně Čečence nebo někoho podobného) za to, že bojoval v řadách IS.

OSN

kvičí o tom, jak jsou údajně "katastrofálně" ničeni agresívní muslimové v Barmě.

Na zbylé pozice

chalifátnéíků vypálily ruské ponorky několik raket.

V Iráku

chalifátníci vraždili hosty v restauraci, celkem 84 mrtvých.

V Tunisku

povolili oficiálně zákonem možnost muslimky provdat se za nemuslima. Je to mezi islámskými státy naprostá výjimka. Je otázka, nakolik budou mít volné ruce rodinné a jiné klany, aby takovému sňatku za nečinnosti úřadů zabránily, zákon nezákon.

V Sýrii

dopadli chalifátníka pocházejícího z USA.

Další

teroristický útok provedli islamisté v londýnském metru. Naštěstí část výbušniny nevybuchla. Pokud by bomba byla udělaná pořádně, patrně by ve vagónu nikdo nepřežil a oběti by byly i v sousedních vagonech (uvádějí znalci v oboru výbušnin).
K útoku se přihlásili chalifátníci, Velká Británie zvýšila stav pohotovosti na maximum.
Ukázalo se, že pachatelé byli chovanci velmi úspěšného pěstounského páru, vyznamenaného Řádem britského impéria.

Ve Francii

ve měste Chalon-sur-Saône napadl muž s pokřikem "Aláhu akbar" dvě ženy kladivem a následně uprchl. Zcela jistě se brzy dozvíme, že incident neměl nic společného s mírumilovným a tolerantním islámem.

Turecko

si dovolilo držkovat na Německo za to, že v něm proběhla demonstrace Kurdů.

Imigranti


Podle Merkelové

není možné stanovit horní mez pro přijímání imigrantů.

Německo

přiznalo, že není úspěšné v navracení těch "uprchlíků", kteří nemají na azyl právo.

Americký nejvyšší soud

umožnil v pokračování Trumpovy legislativy o omezení přijímání "uprchlíků".

Soudruh Juncker

prohlásil, že "Evropa nebude pevností", tj. že hodlá neomezeně přijímat stamiliony "uprchlíků".
Současně potvrdil informace "alternativních" webů, podle nichž celá léta dovážely do bývalých zemí východního bloku obchodní řetězce a nadnárodní potravinářské koncerny méněcenné šunty, zabalené nerozeznatelně od kvalitních výrobků, a prodávaly je dráže než zboží originální kvality.

Provalilo se,

že "uprchlíci" do Německa jezdí za sociální dávky na rekreaci do států, z nichž "uprchli". Je to asi jako kdyby emigrovavší Židé jezdili ve druhé polovině 30. let na prázdniny do 3. říše.

Uprchlíka

z Afghánistanu do Německa křesťanského vyznání přepadli a pobodali afghánští muslimové. Ukázka toho, jak německý stát není s to zajistit bezpečí skutečným uprchlíkům. Ti muslimové, pochopitelně, žádný důvod k útěku z Afghánistanu nemají.

USA

nebudou dávat víza státům, které odmítají přijímat své deportované občany.

Dva "uprchlíci"

z Afghánistanu znásilnili ve vlaku 16letou Němku. Německo "je v šoku", ale dál volebně preferuje Merkelovou, která přesně tyto lidi k nim pozvala.

Obecné


Podle ústavních právníků

by nová sněmovna mohla vydat Babiše v průběhu listopadu.

Učitelé

dostanou přidáno, i tak nám zbydou jedny z nejnižších učitelských platů v EU.

Google

se odvolal proti megapokutě od EK za údajné zneužívání monopolu.

Britští volkgenossen

obvinili tři muže z příslušnosti ke skupině, která "schvalovala atentát na poslankyni Jo Coxovou". U nás, kde s něčím podobným máme své zkušenosti, to asi nemůže vzbudit mnoho sympatií.

Na Severní Koreu

byly uvaleny další sankce, nicméně reakce režimu byla nulová. Severní Korea i nadále stříli rakety, přeletující Japonsko.
Britské Listy a Guardian se rozčilovaly nad tím, že turisté čumí z Jižní Koreje přes hranici na otrhané a vyhublé severokorejce. Inu, do koncentráků nacisté taky nepořádali exkurze a Severní Korea není nic jiného než komunistický megakoncentrák, v němž to vypadá tak, jak soudruzi neomarxisté chtějí, aby to vypadalo i v jiných zemích (přinejmenším v celé EU).
Severní Korea vyhlásila, že hodlá "Japonsko potopit do moře".
Soul údajně zvažuje likvidaci Kima pomocí vojenského komanda.
Podle průzkumu v USA by válka proti Severní Koreji měla podporu většiny občanů.
USA konstatovaly na půdě OSN, že vyčerpaly všechny možnosti mírového řešení vztahů se Severní Koreou.

Velká Británie

schválila zákon o právní odluce od EU.

Policie

odložila případ zmizelé Michaely Patricie Muzikářové. Podezření se točí kolem jejího otčíma, který posléze spáchal sebevraždu (?). Faktem je, že zmizela za naprosto atypických mrazů, kdy byla půda promrzlá kolem půl metru hluboko a nedokážu si představit, jak by jí jednoruký muž dokázal vykopat dostatečně hluboký hrob, aby nebyl v letošních letních vedrech "k vyčuchání", a ještě ho zamaskoval tak, aby unikl vypátrání během zimy (porušený sníh a led atd.).

President Zeman

podepsal novelu Stavebního zákona s omezením zeleného raketýringu skrze EIA.

EUroposlanci

konstatovali selhání EU v kauze s fipronilem ve vejcích.

Izrael

zrušil výjimku z povinné vojenské služby pro ortodoxní judaisty.

V Katalánsku

se bojuje o referendum pro samostatnost. Centrální vláda se je snaží zamezit za každou cenu, včetně otevřeně antidemokratických a protizákonných kroků. Katalánsko v podstatě vyživuje Španělsko, jeho ztrátou by šel tento na Katalánsku v podstatě parazitující stát ekonomicky výrazně dolů.

Nárůst

byrokratických nesmyslů (EET, elektronické recepty) povede nejspíš k zániku řady venkovských obvodů praktických lékařů bez reálné náhrady.

Sněmovna

podpořila problematickou dohodu CETA.

Fico

se bude snažit dostat Slovensko do "jádra" EU. IMHO tam už bylo (nebo v něčem velmi podobném) v letech 1939 - 1945 a Slováci to v roce 1944 rázně odmítli.

Napadení

a zranění policisty aktivistkou Krejčovou je momentálně, podle pražského městského soudu, přestupek. Žalobce se může dovolat k Nejvyššímu soudu.

Ústavní soud

se nezastal majitele kola, který zveřejnil fotografii zloděje na sociálních sítích, což vedlo k jeho dopadení. Další absurdita z díla této instituce.

Praha

nakonec zamítla obnovení klerofašistického symbolu - Mariánského sloupu, který byl vztyčen na oslavu porážky na Bílé hoře a začátku třísetletého hovadizování české populace římskokatolickým křesťanstvím.

V Ostravě

zabila důchodkyně násilníka, který se na ni dobýval. Do vzniklé škvíry bodla nožem. Šlo (podle policie) o nepolepšitelného recidivistu.

neděle 17. září 2017

Kvalita potravin

Tak už se to provalilo zcela oficiálně: Obchodní řetězce působící v EU zcela záměrně a systematicky okrádají naše občany tím, že jim prodávají nekvalitní napodobeniny západních potravin za mnohem (v některých případech i mnohonásobně) vyšší cenu, než za jakou prodávají originální potraviny za západ od bývalé "železné opony".

Reakce EUrohujerů

Pořád ještě existují EUropropagandisté, kteří blekotají do nedávna oficiální EUronesmysly o tom, že Češi jsou na nekvalitní potraviny zvyklí, že ty odpovídají více jejich chuťovým preferencím, že Češi nakupují podle cen a ne podle kvality.
Všechno jsou to, pochopitelně, jen bezcenné propagandistické blafy.
 1. Nekvalitní potraviny jsme tu měli, ale kvalita byla jasně fixována normami a normami byla garantována bezpečnost potravin (toxikologická, mikrobiologická atd.), což dnes prakticky není, protože normy, garantující nezávadnost potravin, byly v souvislosti se vstupem do EU výrazně změkčeny a trend k nastavování vyšší benevolence v oblasti kvality a bezpečnosti potravin pokračoval a pokračuje i během našeho členství v EU.
 2. Češi si dost dobře nedokázali udělat nějaké chuťové preference na západní potraviny a nápoje, protože na to měli jen poměrně krátký hiatus mezi rokem 1989 a zahájením procesu vstupování do EU.
 3. Pokud existují nějaké "retro" potraviny, napodobující složení, chutí i obaly původní československé potraviny, pak se jedná o výrobky českých, případně slovenských, výrobců a nikoli západních firem.
 4. Ceny jsou zcela mimo realitu, vzhledem k tomu, že jsou k nám z EUrohnojiště prodávány nekvalitní napodobeniny za ceny výrazně vyšší než originály. Vliv cen se může projevit v podstatě jen "útěkem" k místním potravinám a odmítáním zahraničních (např. po akvizici tradičního výrobce kulatých piškotů polskou firmou se tento výrobek po chuťové stránce změnil na tak totální hnus, že ho lidé přestali kupovat).

Reakce oficiální

Oficiálně byl tento léta existující jev odkazován do ranku "alternativních" informací. Nakonec se podařilo na západě koupené potraviny a jejich v Česku prodávané protějšky poslat do renomovaných laboratoří, jejichž analýzy se zpochybňují velice obtížně. Stojí to ovšem nějaké peníze, proto se také EUrofašisté se proto starají o to, aby byly "alternativní" (= pravdivé informace přinášející) zpravodajské weby pokud možno odstřiženy od zdrojů financí.
Až v této situci EUrověrchuška přiznala božskou. Ovšem, pouze o těch nekvalitních potravinách, které už nemohla, díky "alternativním" médiím zapřít. Pochopitelně, dál zapírají, že o této situaci léta věděli, že ji nijak neřešili, zejména proto, že jim to v podstatě vyhovovalo.
Z tohoto pohledu je třeba vidět i blekotání Junckera nebo Jourové. Je to obhajoba kapsáře, který byl přistižen s rukou v cizí kapse a vymýšlí tisíce důvodů, proč ji tam vlastně měl.
Pochopitelně, z úst těchto a dalších představitelů EU se nedozvíme to podstatné, totiž, že EU je nastavena na okrádání obyvatel východních zemí, že je to její ekonomický a politický program. Soudruzi se budou vymlouvat naprosto stejně jako ti, co nám tu vládli před rokem 1989, kdy se také nakonec donutuli k přiznání nějaké nepravosti (pokud se ocitili v oné situaci přistiženého kapsáře), ale současně vehementně popírali, že by chyba byla někde jinde než v "osobním selhání jednotlivce".

Realita

Realita je taková, že občané zemí bývalého východního bloku jsou EU politiky chápáni jako cosi podřadného.
Ty falšované a současně nehorázně nadceněné potraviny lze chápat jako určitou obdobu "korálků a zrcadélek" a dalšího brakového zboží, které západní Evropané prodávali v koloniích za zlato, perly, slonovinu, drahé kameny a podobné zboží, "jehož cenu domorodci neznali".
Celá aféra ukazuje, že naprosto stejně jsme jimi chápáni i my. Nepomůže žádné naše chování na tomto poli, protože východní státy byly do EU přijaty jako jakýsi obdoba kolonií, umožňující jejich vykořisťování a přesun jejich aktiv do původních zemí EU.
Je zajímavé, že vlastníci ochranných známek a dalších podobných prvků ochrany kvality originálního zboží nijak neprotestují.
Ti se ozvou proti vietnamským šičkám "čím víc proužek, tím lepší Adidas", ale na potravinové řetězce, které pod jejich značkami prodávají totální humus, si nijak netroufají. Tohle svědčí (protože ti výrobci jsou také velké a globální firmy, a ne nějaké krcálky, jejichž majitelé by se měli bát ozvat) o tom, že jsou s těmito aktivitami srozuměni a patrně z nich mají i nějaký benefit.

Jaká by měla být reakce

Rozhodně nám nijak nepomůže stát se členem "tvrdého jádra EU", jak to propagují někteří EUrohujeři společně s fašistoidy různého střihu. Občané bývalé NDR takovými členy "tvrdého jádra" už dávno jsou, protože nikdo nepochybuje o tom, že toto tvrdé jádro bude tvořit Německo s několika vybranými satelitními státy, a přesto jsou neustále diskriminováni jak ve své původní zemi, tak i jako emigranti na území bývalé SRN.
"Integrace" či "posílení" EU nám rozhodně nijak nepomůže. Dokonce ani obnovení německého protektorátu z let 1939 až 1945, by nám v tomto nijak nepomohlo. To by nás v nejlepším případě přeměnilo na nějaké "osis" ještě podřadnější kategorie.
Přijetí EUra by nám rovněž nijak nepomohlo, jen by nám uložilo povinnost platit dluhy, které nasekaly jižní státy EUrozóny, především Řecko, Itálie a Španělsko. A zcela jistě bychom platili víc než obyvatelé západních zemí EU. Diskriminace v cenách a platech by pokračovala i nadále. Opět ji můžeme vidět i na území bývalé NDR (měl jsem tam příbuzné, takže vím, o čem píšu).
Jedinou racionální reakcí na uvedenou aféru je její využití pro získání co nejširší podpory pro Czexit. Pak bychom si totiž mohli dovolit nekvalitní napodobeniny na naše území nepustit a kvalitní a levnější originály (nebo jejich ekvivalenty) nakoupit mimo EU.

I současná aféra s kvalitou potravinářského zboží z EU jasně ukazuje, že nejlepší strategií pro budoucnost bude Czexit.

čtvrtek 14. září 2017

Nerovnost hlasů

Ozývají se hlasy, že by bylo správné omezit rovnost při hlasování. Je to zcela jistě proto, že "ty jediné správné" politické programy narážejí na totální nepodporu obyvatel.

Dotazník

Jeden fašista nabídl "řešení" spočívající v tom, že by každý volič vyplnil před volbami dotazník a podle počtu správných odpovědí by se jeho hlas multiplikoval. Zcela jistě je to "odůvodňováno" tím, že volí lidé, "kteří nemají zájem o politiku", "kteří věří nesmyslům" apod.
Zcela jistě by takový dotazník mohl být snadno zmanipulován tak, aby podpořil některé v současné době (a zcela jistě pro dobro celého státu) minoritní strany, jako jsou třeba zelení nebo jiné neomarxistické strany. Stačily by na to například dotazy na jména bezcenných tajtrlíků, kteří se v této části politické scény pohybují, nebo na podrobnosti obecně škodlivých programů těchto stran.
Zcela jistě by se dal udělat i dotazník na politické názory a postoje dotazovaného, který by umožnil držitele a hlasatele "těch správných" nějakým způsobem nadhodnotit.
Problém vidím v tom, že demokratický občan není blbý a ten dotazník by prostě vyplnil tak, jak by ho vyplnil příslušně vymozkovaný příslušník Sorosjugend, ANTIFA nebo jiné podobné protidemokratické a prototalitní organizace.

Riziko

Pokud ovšem nebude společnost proti podobným návrhům tvrdě postupovat, zcela jistě se dostaneme i k tomu, že se soudruzi pokusí navodit situaci stejnou, jaká byla za "reálného socialismu", kdy vplby nebyly tajné a volební komise kontrolovala, jak kdo hlasuje. A pořizovala také seznamy těch, kdo volili "nesprávně". Na našem pracovisti byl již zesnulý kolega, který za totality "poslancoval" na úrovni městské části, a ten nám jednou ukazoval seznamy voličů, kteří nevolili "jednotnou kandidátku Národní fronty", rozesílané volební komisí následně všem poslancům dané městské části.
Zcela jistě je tento komunistický postup vlhkým snem všech neomarxistů a nemarxistických levičáků všech možných barev, od zelené přes rudou po různé odstíny hnědé.

Rovnost hlasů

Rovnost hlasů je asi to nejmenší zlo a jakmile se s ní nějakým způsobem začne laborovat, nutně to vyústí do nějaké formy totality.
Já osobně bych také rád viděl nějaké zmenšení volební síly lidí, kteří dokazují svou mentálné nekompetentnost např. tím, že:
-věří v boha, ačkoli je jasně prokázáno, že žádný neexistuje
-věří v lidmi způsobené globální oteplování, ačkoli je jasně prokázáno, že se nejedná o nic jiného než podvod
-věří v perspektivnost uspořádání lidské společnosti podle marxismu, ačkoli všechny pokusy o něco takového skončily krachem, pokud ne něčím ještě horším (viz Severní Korea, proměněná marxisty na megakoncentrák, před nímž duchové osvětimských bachařů zelenají závistí).
A našlo by se toho víc.
Nicméně jakmile by se něco takového začlo dělat, dlouhodobější dopad na společnost by byl destruktivnější než nějaký krátkodobý zisk.
Pokud se skutečně antidemokratům podaří podobnou ideu prosadit, může rozdělení společnosti dospět do takových rozměrů, že to skončí občanskou válkou.

Za smysluplné bych ovšem považoval vyloučení z voleb občanů cizích států, bez ohledů na vlastnictví českého OP, protože tito lidé jsou v jednoznačném kopnfliktu zájmů a jejich zájmy nejsou totožné s těmi občany, kteří žádné cizí občanství paralelně nemají.

Koketování s nerovností hlasů, které můžeme pozorovat u fašistoidů na levě zeleném extrému našeho politického spektra, je nutno co nejrozhodněji odmítnout. Třeba i tvrdým upozorněním na skutečnost, že jejich celkové politické názory jsou minoritní a naprosto extrémistické, a že je v zájmu společenské majority jejich nositele potlačit. Otevření Pandořiny skříňky nerovnosti hlasů ve volbách by se vzhledem k tomu, že hlasatlé této téze jsou bezvýznamní a postradatelnosti pro společnost, mohlo snadno obrátit proti nim.

úterý 12. září 2017

Jak je to s tím alkoholem?

Minulý týden proskočila zpravodajskými weby informace o "objevu českých vědců, že alkohol škodí".

Realita

Studie je dílem Národního ústavu duševního zdraví, který vznikl přejmenováním jednoho z center psychiatrické terapie, vázaného na fakultní nemocnice UK v Praze. Pohled jeho výzkumníků je úzce psychiatrický, jinými než psychiatrickými a na ně navazujícími neurologickými poruchami (jako je alkoholická demence nebo fetální alkoholický syndrom) se nezabývají. Navíc celou problematiku silně nadhodnocují. Uvádějí např., že pro problémy s alkoholem bylo v letech 1994 až 2013 hospitalizováno 90375 lidí a více než 25000 zemřelo. Problém je, že se jedná o kumulativní čísla za 19 let, takže se jedná průměrně o 4757 hospitalizovaných a 1316 zemřelých za rok, což jsou vzhledem k celkové úmrtnosti a nemocnosti v ČR velmi malá čísla.

Objevili Ameriku

Český tým upozorňuje také na vznik fetálního alkoholického syndromu, který vzniká při konzumaci alkoholu těhotnými ženami.
Tyhle věci ovšem, byť v poněkud zkreslené podobě věděli již Staří Římané, kteří zakazovali oddávanému páru na svatbě pít víno (pivo nepili a kořalku neznali), aby nezplodili o svatební noci opilí postižené dítě.
O fetálním alkoholickém syndromu se učilo už když jsem studoval na medicíně já (a zcela jistě i dříve), takže hluboko v minulém století. Opravdu velmi čerstvé a neotřelé zjištění.

Jaká je realita?

Alkohol, respektive etylalkohol, je látka, která vzniká při metabolickém rozkladu některými mikroby, především kvasinkami a u nás nejčastěji používaným druhem Saccharomyces cerevisie, jehož různé vyšlechtěné linie existují na výrobu vína a piva (kvasí se ale i "divokými" kvasinkami), základní druh najdeme v pekařském droždí. Pro některé u nás exotické nápoje existují i jiné kvasinky, případně další houby. Alkohol ale dovedou vytvořit i některé bakterie (včetně těch, které máme ve střevě). Ke zdraví má vztah jednoznačně dvojaký.

Pozitivní vlivy

Jedná se o látku, která se s vodou mísí v libovolném poměru a její přísada ve vodě dokáže do vody dostat i liposolubilnější látky v čisté vodě nerozpustné. Pamětnici si vzpomenou na opačný postup, kdy se do benzínu přidávalo malé množství lihu (řádově jedna dvě deci na plnou nádrž), aby se kapky vody z horšího benzínu (hlavně když se tankovalo ze dna nádrže na benzínce) v této kapalině rozpustily a prošly skrze karburátor, protože jinak tam vytvářely kuličky, ucpávající trysky.
Z důvodu této rozpustnosti se alkohol používá a používal při výrobě nejrůznějších tinktur, které mají pochopitelně blízko ke kořalkám a likérům a dělí je poměrně neostrá hranice. Řada hořkých likérů má použití přinejmenším jako stomachikum, extrémem jsou zcela jistě "švédské kapky", které zpopularizovala bylinkářka Maria Treben, používané na mnoho diagnóz vnitřně i jako mazání. Nicméně i moderní materia medica obsahuje různé bylinné tinktury, které se samotné nebo jako součást směsí běžně ordinují. V této úpravě a takto použitý je alkohol spíše lék a život i jeho kvalitu prodlužuje.
Samotný alkohol se používal jako úvod do narkózy (injekce 10% alkohol ve fyziologickém roztoku), snižující jednak dávku dalších anestetik, jednak předoperační psychický stres pacienta.
Antistresový účinek alkoholu se využíval i zneužíval od dávných dob až po současnost. Již Seneca napsal, že "stálá lehká podroušenost je zdraví prospěšná". Žil v nelehké době (vláda "zlých císařů" v Římě) a nakonec mu byla nařízena sebevražda. Alkohol byl i základem "nápojů odvahy", které se reálně používaly na bojištích ještě za třicetileté války a byl i v pitném režimu berserkrů, byť tam byly hlavní drogou deriváty kyseliny ibotenové z červených muchomůrek.
Velmi známé je příznivé působení vína na srdečně cévní soustavu, jehož hlavním příčinným faktorem je resveratrol. Méně známé je, že resveratrolu je více v bílých než v modrých hroznech, nicméně bílé víno se lisuje čerstvé, takže do jeho šťávy resveratrol nepřejde, zatímco modré hrozny se pomačkají, nechají několik hodin až jeden den kvasit, a potom se teprve lisují, když už jsou ve šťávě desetiny procenta alkoholu, který zajistí přechod resveratrolu ze slupek do šťávy a následně až do finálního produktu.
Na ochraně srdečně cévní soustavy se ovšem podílí i alkohol jako takový, tj. i konzumace jiných druhů alkoholu než červeného vína do stropu odpovídajícímu dvěma drinkům denně má prokazatelně pozitivní účinky na stav cév. Vyšší dávky působí toxicky na srdeční sval.
Vedle výše zmíněného užití čistého alkoholu v souvislosti s narkózou se alkohol (etanol) používá jako antidotum při otravě metanolem. Méně známá je jeho interference s jaterními jedy, kdy nejčastěji zmiňovaná je blokáda toxinů zelené muchomůrky (Amanita phalloides). Jsou popsány kazuistiky, kdy z otrávené rodiny přežili pouze ti, co konzumovali alkoholické nápoje, a je známo, že zvířata, napájená 10% etanolem ve vodě mají vyšší LD50 těchto toxinů než zvířata napájená čistou vodou.

Nepříznivé účinky

Alkohol ovšem na druhé straně může zvýšit vstřebávání i některých nepříznivě působících látek. Asi nejznámnější a nejvýznamnější je zvýšení vstřebávání karcinogenů z tabákového kouře (včetně dýmky a doutníků) do sliznice dutiny ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Může zrychlit vstřebávání i některých jedů rozpustných v tucích.
Sám alkohol může drážděním (hlavně u nápojů typů destilátů) vyvolat rakovinné bujení, ale s velmi malou pravděpodobností. Ovšem stejným mechanismem by vyrobilo podobné problémy třeba olizování mýdla nebo jiné dráždivé substance.
Některé alkoholické nápoje (hlavně likéry) mohou obsahovat i mírně karcinogenní látky z rostlinných výluhů (zpravidla vedle látek, působících spíše příznivě). Je popsán i výskyt karcinogenních látek v pivech (hlavně tmavých, v souvislosti s produkty pražení). Konzumace alkoholu bez rozlišení konkrétních nápojů může tedy sloužit i jako znak příjmu těchto, s alkoholem přímo nesouvisejících, látek.
U těch karcinogenních a kardiovaskulárních účinků je ovšem nutné zohlednit i skutečnost, že na kardiovaskulární choroby u nás umírá podstatněvíce lidí, než kolik jich umírá na ty nádory, které můžeme spojit s konzumací alkoholu, a to ještě hlavní příčina uvedených nádorů je jiná a alkohol nebo konkrétní skupina alkoholických nápojů je jen minoritním vedlejším faktorem.

Mikrobiologické účinky

Historicky je důležité, že alkoholické kvašení zničí většinu choroboplodných bakterií, takže alkoholické nápoje jsou po této stránce bezpečné. Kdysi v dobách dřevních jsem absolvoval týděnní lyžařský pobyt na Kursovní chatě v Jeseníkách, kde po každém druhu sodovky dostal konzument do několika hodin průjem, takže se tam opravdu nedalo pít nic jiného než pivo nebo čaj. To samé se týáká i přidávání destilátů do jiných nápojů (rum do grogu apod.), což alespoň částečně vyřeší pitnost vody v tomto nápoji. Své o tom věděli hlavně námořníci, protože po několikaměsíční plavbě v teplých mořích bylo v nádržích na vodu pořádně živo (asi připomínala senný nálev) a bez přídavku destilátu byla takováto voda nepoživatelná. Stejně tak je známá konzumace alkoholu koloniálními důstojníky a úředníky v zemích s nízkým hygienickým standardem, jako prevence místních infekčních chorob.

Je zkrátka třeba mít na paměti i to, že "Alkohol v rukou lékaře je lék (a v rukou veterináře boží požehnání)".

pondělí 11. září 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Rohingové

tentokrát své aktivity vůči civilizovaným lidem přepískli a jejich menšina v Barmě je vystavena tvrdým represím. Faktem ovšem je, že za těmito represemi jsou desetiletí až staletí islámského teroru ze strany Rohingů, která se jim nyní vracejí.
Barma po vyhnání části Rohingů zaminovala hranici s Bangladéší, aby se teroristé přes ni nemohli dostávat zpět.

Lidl

kvičí a snaží se zlehčovat své proislamistické řiťolezectví, které projevil retušováním křížů.

Erdogan

obvinil Merkelovou z populismu kvůli odmítání islamofašizovaného Turecka.

Byl zveřejněn

loňský průzkum, podle něhož se více než polovina Britů hlásí k bezvěrectví (včetně různých "něcismů"). Nezachránila to ani masová imigrace muslimů a jejich vysoká porodnost. V dohledné době lze očekávat nárůst konfliktů mezi muslimy a bezvěrci, protože jejich dlouhodobé pokojné soužití v jednou státě je naprosto nemožné.

Rakouská školka

přes silné protesty veřejnosti i politiků přestala dávat dětem výrobky z vepřového.

Čeští vojáci

v Afghánistanu byli pod palbou Talíbanu.

Zátahy

na islámské teroristy byly provedeny ve Francii i ve španělské enklávě na severu Afriky. V Egyptě zase bylo zatřeleno policií deset islámistických radikálů, kteří chystali útoky v turisticky atraktivních lokalitách.

Imigrace


Polsko

chce vydat násilníky, kteří se provinili v Itálii na jeho občanech.

Na severu Itálie

zemřela čtyřletá dívka na malárii. Existuje vcelku vysoká pravděpodobnost, že zdrojem infekce byl některý z imigrantů, protože řada z nich toto onemocnění, třeba i v latentní formě, má. Přírodní podmínky pro šíření původce jsou v celé Itálii příznivé (proto také už od dob starého Říma docházelo k vysoušením bažin). Komáři, přenášející malárii, žijí i u nás.
Problém také je, že v oblastech, kde se malárie běžně nevyskytuje, na ni asi mnoho lékařů myslet nebude a naprostá většina z nich, nemají-li praxi v rozvojových zemích, ji ani nikdy neviděla.

Maďarsko

bude dál vzdorovat kvótám na imigranty.
Soudruzi ze starých zemí EU nejsou jednotní v tom, jak "zločinné" východní státy ztrestat.

Dvě třetiny

voličů východních zemí EU nechtějí kvóty na "uprchlíky".

Obecné


Volební duel

Merkelové a Schulze je přirovnáván spíše k duetu. Absence rozdílných názorů poškodila patrně více Schulze.

USA

konstatovaly na půdě Rady Bezpečnosti OSN, že Kim vyvolává hrozbu války.

Zemřel

Jiří Pavelka, dědeček bratrů Michalákových, kterému norský barnevernistcký stát ukradl vnuky. Ani na smrtelné posteli mu fašistoidní hnus nepovolil je kontaktovat (přes sociální sítě na internetu).
Matka ukradených chlapců podala stížnost na Norsko k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Lidovci

se nechali slyšet, že do vlády s Babišem nepůjdou. IMHO půjdou s kýmkoli, kdo jim nabídne sebemenší přístup k lizu. Jako ty vyzývavě oblečené dámy, co postávají na nárožích. Tak tomu bylo, je i bude, protože přesně tohle je křesťanská morálka.

Soud

právoplatně a konečně rozhodl o vyklizení squatterů z Kliniky. Ti se ještě hodlají dovolávat a hodlají dál překážet průchodu práva. I kvůli takovýmto týpkům (a zejména neschpnosti státu se s nimi vypořádat) narůstá podpora pro ustanovené "vlády tvrdé ruky".

Polsko

tlačí na otevření válečných reparací. Faktem je, že Němci z toho mají docela bobky, protože dluží prachy po celé Evropě (dluží obrovské částky i Řecku, které vysávají prostřednictvím eura) a, pochopitelně, dluh narůstá i o úroky.

Spolek Šalamoun

získal nové posudky, podle nichž je vyloučeno, aby Kramný zabíjel elektrickým proudem, jak konfabulovala obžaloba. V internetových diskusích toto v době procesu vyloučili i odborníci na elektřinu, podle nichž by musel Kramný obejít několikery pojistky, které by při pokusu o něco takového vypnuly. Mnoho lidí se domnívá, že rozsudek je motivován snahami Egypta o udržování iluze bezpečné turistiky, a že Kramného manželka a dcera se staly obětí nějakého rizika pro turisty (špatná kvalita potravin, infekce apod.).
Ministr spravedlnosti, jehož bratr je muslim, ovšem stížnost ve prospěch Kramného odmítá podat.

Fipronil

je možná ve vejcích a vaječných výrobcích i u nás, jsou na toto téma prováděna dalekosáhlá šetření. Slovensko zachytilo na svých hranicích nějaká vejce s fipronilem exportovaná od nás.
Od 13. 9. se u nás začala systematicky vyšetřovat všechna dovážená vejce.

Dozvuky katastrof

Léta po 11. 9. umírají New Yorkští hasiči na následky otravy toxickými látkami, které se uvolňovaly při požáru a následném zhroucení věží WTC. Začala rovněž vlna sebevražd lidí, kteří přežili před třemi měsíci požár Grenfell Tower a pronásledují je noční můry z toho, co prožili i viděli.

Trump

zrušil program legalizace pobytu dětských imigrantů (přivedených rodiči - ilegály, nebo takovým rodičům narozených v USA).

Macron

slibuje rychlejší deportace imigrantů, v reálu dělá ovšem pravý opak.

Hnus

Poslanci nakonec odmávali pařížskou klimatickou dohodu, postavenou na lži o "lidmi způsobeném globálním oteplování".

Na Merkelovou

vytahují na jejích volebních mítincích červené karty, házejí rajčata a vejce. Zejména na východě Německa na ni voliči kašlou.

Lékaři i lékárníci

shodně odmítají "elektronické recepty". Jedná se o totálně bezcennou idiocii, v níž bude text na papírovém receptu nahrazen čárkovým kódem, který v lékárně budou načítat speciální čtečkou. Lékař pak zase bude muset mít speciální HW a SW, kterým tuto idiotštinu bude tisknout. Bude nutné vyměnit řadu tiskáren, které čárkový kód v dostatečné kvalitě nezvládnou. Problém mohou mít i některé inkoustové, protože se tisk z nich maže. Bude to tedy obrovský vejvar pro "ty správné" podnikatele. Rozdíl proti klasickému receptu je jediný: Obsluha v lékárně bude potřebovat cca trojnásobek času. Slibované databáze, kontrolující souběh preskripce od praktika a různých specialistů nebudou. Navíc neexistuje důvod, proč by recepty napojené do nich musely být na čárkovém kódu.

Pro teroristy

z anarchistické organizace, plánující teroristické zapaůlování vlaků, požaduje žaloba až 12 let. Ti se hájí, že oni nic, to vše "policejní provokatéři".
Faktem je, že zsa paličství byly vždy velmi drastické tresty (často upálení).

Ukrajina

tvrdí, že se na ni Rusko chystá zaútočit. IMHO se jen dělá její současná politická garnitura zajímavou.

Soudruzi biskupové

zakázali přednášet prof. Ondreji Prostredníkovi na teologické fakultě UK Bratislava za jeho vystoupení na "Duhovém pochodu", kde podpořil registrované partnerství.

"Česká vědecká studie"

prokázala šílenou škodlivost alkoholu. Zpracovávám na toto téma samostatný post.

Školy

zavádějí tvrdý ochranný režim proti teroristům a dalším útočníkům, včetně toho, že se žáci učí rozpoznat tajné heslo o nebezpečí v nevinně znějícím hlášení školního rozhlasu. Tedy asi něco na způsob "stonožka dále stepuje".

Volkgenosse Posselt

kritizoval V. Klause staršího za jeho podporu AfD.

Zemětřesení v Mexiku

bylo spojeno se zelenými záblesky nad krajinou. Ty se vysvětlují jako výboje statické elektřiny, vytvořené piezzoelektrickými jevy v horninách, které procházejí tlakovou deformací. Mimochodem, ještě před dvaceti lety (-+) oficiální věda existenci těchto fenoménů zuřivě popírala.

Několik tisíc Britů

protestovalo proti Brexitu, pro který hlasovalo několik desítek milionů Britů.

neděle 10. září 2017

Odborníci?

Neustále jsme z různých stran ujišťováni o tom, že bychom v souvislosti s krizí vyvolanou islámskými migranty "měli věřit odborníkům". Dá se to vůbec?

Odborníci a veřejnost

V zásadě o tom samém byl i můj minulý post, kdy jsem konstatroval, že odborník, navíc jehož významná část příjmů je placená z veřejných peněz, šíří jen manipulativní polopravdy a nepravdy, navíc zcela irelevantní se současnými problémy.
Pan J. X. Doležal před nedávnem připomenul v Reflexu i to, jak různí samozvaní odborníci zesměšňovali veřejnost v souvislosti s obavami, že s přílivem civilizačně nekompatibilních migrantů dojde ke kriminálním atakám, mimo jiné sexuálním, vůči obyvatelům zemí, do nichž se tito migranti nacpou.
Faktem je, že vývoj událostí dal za pravdu "rasistům a xenofobům, šířícím 'zaostalé kmenové pudy'". Vedle masových sexuálních útoků, dlouhodobě zločině popíraných, jak mainstreamovými médii, tak i mainstreamovými politiky, došlo k významnému nárůstu teroristických útoků a podobné násilné kriminality. Přitom můžeme pozorovat stále vyšší zapojení imigrantů první generace (a dokonce prvních dvou tří let pobytu v civilizovaných zemích) do této kriminality. Dá se dokonce učinit přibližný odhad, že teroristické útoky a další zločiny navíc proti létům před imigrační vlnou jsou páchány buď výlučně imigranty z této vlny, nebo se ti na přípravě a realizaci této kriminální činnosti významně podílejí.
Není to také tak dlouho, co "odborníci na islám" popírali existenci islámských no go zón ve městach západních států EU. Dnes lze mapky těchto zón nalézt na policejních webwch řady států, informují o nich cestovní kanceláře i místní hotely. Jejich existenci nyní popírají už jen naprostí fanatici, zcela odtržení od reality, jako např. ti na Britských Listech.
Odborníci, kteří občany, verbalizující zmíněné obavy a informující o zmíněných jevech, zesměšňovali a snažili se je i kriminalizovat, by nyní, pokud mají alespoň špetku morálky, měli chodit skrze kanály, nebo s bílou plachetkou na hlavě a zvonečkem a při jeho cinkání volat "Nečistý, nečistý!" Pokud by ovšem neměli rovnou stát na sviňské kůži a sypat si na hlavu popel.


Odborníci a věda

Odborník by měl být vědec. Atributivním znakem vědy je korekce na realitu. Jestliže jsem coby vědec něco naměřil přístrojem A a nad naměřenými hodnotami spočítal metodou A, tak získání přístroje další generace (B), případně objev nové metody na zpracování dat, vede k tomu, že své předchozí výsledky budu upřesňovat (to v každém případě) a v některých případech i korigovat, protože se do oblasti vědecky prokazatelných jevů dostanou i jevy, které jsem přístrojem a metodou A nemohl prokázat.
Z tohoto důvodu je také jazyk vědy velice zdrženlivý, zpravidla pracuje s tzv. nulovou hypotézou (jev neexistuje, rozdíl neexistuje atd.), která je následně na základě pozorování nebo pokusu buď zavržena se statisticky významnou pravděpodobností (zpravidla tedy hodnota p ze statistického testu 0,05 a menší), nebo ji na základě dat z daného přístroje, zpracovaných danou metodou zavrhnout nelze (což ovšem neznamená, že s další generací přístrojů a metod zavržena nebude). Diskuse se pak vede o platnosti té či oné alternativní hypotézy, spojené s nalezenými rozdíly, případně o prioritách podrobnějšího výzkumu.
Pokud by tedy současní "odborníci na islám" byli skuteční vědci, potom by museli na základě nových fakt (masové sexuální útoky s nebývalou brutalitou, drasticky narůstající terorismus) revidovat svoje téze. Místo toho jsme se od nich dočkali jen bezcenných pindů typu "Češi taky znásilňují". A navíc se tito "odborníci" zapojili do snah cenzurovat masivně na internetu informace, které jsou s jejich bezcenným blábolením v rozporu. Čímž se pochopitelně totálně degradovali z vědců na podstatně méně hodnotné politické aktivisty (mající spíš hodnotou zápornou).

Odborníci a veřejnost

Pochopitejně, veřejnost není úplně intuektuálně nekompetentní. Navíc existuje známá poučka, podle níž je neorganizovaný dav chytrý tak, jako nejhloupější osoba v něm, zatímco organizovaná skupina se blíží k tomu nejchytřejšímu z ní. Z tohoto pohledu nadělaly spoustu práce skupiny typu IvČRN, protože právě ty způsobily, že proti islamizaci nestojí nějaký desorganizovaný dav (což je situace, kterou se muslimové vždy v minulosti snažili navodit v zemích, které se chytali dobýt).
Pochopitelně, uvedené organizované skupiny zahrnují (nebo s nimi spolupracují) i vysokoškolsky vzdělané a jazykově kompetentní lidi, kteří jsou s to analyzovat informace o islámu a s ním spojených rizicích a jsou schopni kompetentně uvádět na pravou míru desinformace  nesmysly, které šíří "odborníci", různými způsoby podporující islamizaci. Pan Ostřanský, citovaný v minulém postu, je ke své smůle a vzhledem k výrazným politickým aktivitám na tomto poli, přimo typovým exemplářem (abych převzal pojmosloví od kolegů taxonomů) takovéhoto "odborníka".
Za těchto okolností si uvedené občanské organizace zkonstituují své vzdělanostní elity, požívající odborný kredit, a poslouchat budou je. A "odborníky", hlásající zjevné nesmysly budou prostě ignorovat. Konec konců, naprosto stejně to vypadalo v dějinách vědy při mnoha jiných příležitostech, kdy bylo nutno zavrhnout nějaké zastaralé nesmysly, udržované uměle kvůli svému náboženskému nebo ideologickému kontextu. V medicíně např. zavádění asepse a antisepse do chirurgie, ale i mnoho dalších vývojových skoků.
Další záležitostí je určitá arogance, kterou se tito lidé snaží prosazovat své s realitou se zjevně naprosto míjející téze. Já osobně studuji plísně a jejich toxiny cca čtyřicet let a vydal jsem na toto téma desítky odborných prací. Přesto bych si nikdy nedovolil říct někomu, který informuje o jím zaznamenaném novém a z hlediska mých zkušeností problematickém jevu na tomto poli, že je blbec nebo lhář. Jistěže bych projevil určitou skepsi, ptal bych se na potenciální zdroje metodických zádrhelů, způsobujících deformnované výsledky, nicméně bych ho rozhodně nenazval ani blbcem ani lhářem, jak to mnozí "odborníci na islám" svým oponentům běžně dělají.

Je tedy třeba velmi drsně konstatovat, že to, co se nám na základě jakéhosi graduování na pochybných humanitních studií samonazývá odborníky, bude třeba zavrhnout a zcela ignorovat a opřít se spíše o poctivě studující autodidakty.

pátek 8. září 2017

Pan Ostřanský a lhaní v islámu

Pan Ostřanský reagoval na článek paní Šafránkové poněkud nešťastným způsobem.

Nábožensky (či ideologicky, ono to v islámu splývá) motivované lhaní se v islámu jednoznačně vyskytuje. Asi nejpřehledněji je popsáno (byť anglicky) na stránkách The Religion of Peace , nicméně veškeré zde uváděné pojmy a definice jsou dohledatelné i v dalších zdrojích (včetně Wikipedie a včetně českých webů). Navíc jsou na citovaném webu odkazy na verše v Koránu a hadithy, které tyto pojmy v základu definují.
Islám má čtyři (!) speciální pojmy pro lhaní o islámu (mají např. ateisté nějaké speciální slovo, alespoň jedno, pro lhaní o ateismu?). Tyto pojmy jsou následující (v české transkripci), s uvedením přirovnání k jevům, nám kulturně či historicky blízkým:
 1. takíja, označuje předstírání, že takíju provádějící osoba není muslim. Je to tedy jakási obdoba "tajného členství", např. v komunistické straně. Asi nejznámějším a nejvýznamnějším tajným členem KSČ byl Zdeněk Fierlinger, který rozvrácením ČSSD výrazně přispěl k úspěchu komunistického puče v roce 1948. Svoje "členství" jistě utajují (a zapírají) i např. příslušníci Mafie, Camorry a dalších podobných organizací.
 2. kitmán, "vynechávání" konkrétních informací z popisů islámu a poměrů v islámu, které by islám v očích nevěřících diskreditovaly (např. vraždění nevěřících muslimy).
 3. tavríja, záměrné vytváření falešného dojmu o islámu. Určitou obdobou kitmánu a tavríje byly např. známé Fučíkovy reportáže ze SSSR v 30. letech. Velmi podobé prostředky propagandy používají i tzv. popírači holokaustu.
 4. muruna, předstírané "zapadnutí" muslima do společnosti nemuslimů. Určitou analogií muruny byli tzv. "salonní komunisté", případně "salonní nacisté", kteří svou sociální konformitou propagovali tyto totalitní směry, většinou v návaznosti na další propagandistické aktivity.
Známé je doporučení propagátorům islámu, že pokud svádějí ke konverzi na islám alkoholika, pak mají důrazně popírat zákaz konzumace alkoholu v islámu jako pomluvu ze strany nemuslimů, a teprve poté až odříká "šahádu" a stane se muslimem, mu přiznat, že konzumace alkoholu je v islámu přísně zakázána. Nehodlám diskutovat na téma zda tato lež je kitmán nebo tavríja, protože je to z hlediska nemuslima naprosto nepodstatný detail.
Je jasné, že všechny tyto formy lhaní nejsou určeny na "obranu muslimů proti nemuslimům", ale naopak jsou nástroji útočné války proti nim.

Pan Ostřanský zneužívá toho, že výše uvedená slova, jsou pro nearabistu jen nezapamatovatelné skřeky, významné části občanů splývají, a většinou jsou ztotožňována s tím prvním, které se používá v textech o islámu s nejvyšší frekvencí.
Od něj, jakožto od odborníka, bych očekával ono předložení všech čtyř těchto pojmů a vysvětlení jejich významu (třeba i na vyšší odborné úrovni, než jsem to učinil já výše). Tedy nějakou korekci ve smyslu (například) "to a to (konkrétní výrok), co paní Šafránková pojmenovává takíja, je ve skutečnosti jiný druh islámského lhaní o islámu, kitmán".
Místo toho jsme se v jeho textu dočkali jen manipulativní informace, že se nejedná o takíju. Že se jedná o jiný druh lhaní o islámu, islámem definovaný a muslimům jejich vírou předepsaný, jsme se už nedozvěděli.

Pan Ostřanský rovněž opakuje islámistickou propagandistickou mantru o tom, jak jsou muslimové v současnosti ve stejné situaci jako Židé ve 30. letech 20. století. Přitom jako vysokoškolsky vzdělanému člověku by mu mělo být jasné, že:
 • Židé 30. let, na rozdíl od současných muslimů, neprovozovali žádný stát, v němž by byly osoby jiné etnicity utlačovány, nebo dokonce systematicky vybíjeny.
 • Židé 30. let, na rozdíl od současných muslimů, neprovozovali terorismus (Herschel Grynszpan, jehož čin nacisté zneužili jako záminku k rozpoutání "Kříšťálové noci" byl naprostá výjimka). Jejich chování vůči svým nacistickým vrahům ostatně kritizuje i známé heslo poválečného Izraele: "Již nikdy jako ovce!"
 • Židé neměli nikdy definován náboženský imperativ totálního vybití ostatních etnik, což kontrastuje s explicitními příkazy na toto téma v Koránu (a s realitou chování se muslimů k nemuslimům na mnoha místech světa).
 • Ve 30. letech existovala rozsáhlá populace sekulárních Židů, odpadlých Židů (nejčastěji ke křesťanství) a židovsko - nežidovských míšenců (různě mixujících židovskou a majoritní kulturu). Něco podobného se u současných muslimů, praktikujících velmi přísná omezení míšení s nemuslimskou populací, téměř nevyskytuje.
Pan Ostřanský nereflektuje ani příčiny pronásledování Židů nacisty ve 30. letech:
To bylo nacisty vedeno především touhou po jejich majetku (od "arizace" jejich majetku, přes využití jejich otrocké práce až po "těžbu" drahých kovů z úst zplynovaných Židů v koncentrácích) s cílem oddálit ekonomický kolaps nacistického Německa. Respektive šlo o maximální možné odddálení termínu, kdy tento stát musel zahájit dobyvačnou válku, aby takovému kolapsu předešel, což prodlužovalo dobu, po kterou byla válka připravována. Ta "těžba" navíc prodlužovala přežívání nacistického Německa cestou nákupů strategických surovin za drahé kovy, prováděných až téměř do konce války. Veškeré údaje nacistů o "židovských spiknutích" apod. byly jen propagandistické lži, zakrývající tento ryze pekuniární důvod pronásledování Židů.
Naopak averze obyvatel Evropy vůči muslimům má kořeny v jejich chování vůči nemuslimům jak v islámských tak i neislámských zemích, v jasně a veřejně vyhlašovaném záměru islamizovat společnost a zavést šaríju (FB skupiny "sharyia for .../jméno státu/). Dalším faktorem je islámský terorismus a zejména totální podpora islámské populace jeho pachatelům, včetně poskytování maximální možné pomoci těmto zločincům od logistické podpory po ochranu před policií, a ztotožnění se naprosté většiny muslimů s jejich cíli.
Veškeré "protiislámské" aktivity nejsou ničím jiným než zcela racionální sebeobranou před genocidou ze strany muslimů. Je dobré vědět, že pojem "genocida" se vztahuje i na cizím násilím vynucené opuštění vlastní kultury nějakým etnikem (vztahuje se tedy např. na některé aktivity křesťanských misionářů v rozvojových zemích), a měl by se tudíž vztahovat i na násilnou islamizaci obyvatelstva Evropy.

Pan Ostřanský "lituje, že propagandu islamofobů přejímají snadno vzdělaní, kultivovaní a kriticky smýšlející lidé". Poněkud pomíjí skutečnost, že právě tito lidé si mohou vcelku snadno ověřit, že prakticky vše, co "islamofobové" uvádějí, je pravda. A dokážou si nalézt, že ona lhaní o islámu, která uvádí paní Šafránková, skutečně existují (jak jsem to učinil i já), pouze se označují jiným nezapamatovatelným skřekem, což může být obyvateli Evropy a nemuslimovi naprosto šumafu, protože podstata věci se tím nijak nemění.
Občané tohoto státu jsou tedy nuceni za pana Ostřanského ve svém volném čase studovat informace, které by jim měl za jejich peníze, z nichž je významnou měrou placen, předložit tak říkajíc na zlatém podnose. Jako informace jasné a přehledně uspořádané (a nikoli jako změť frází, zakrývající svou chaotičností podstatné mezery a vynechávky, alespoň tak na mě jeho výše odkázaný text působí). Navíc jsou občané nuceni se v jeho textu vypořádat i s desinformacemi či zavádějícími informacemi a uvádět je na pravou míru.
Od pana Ostřanského občané nejspíš očekávají, že jím nebudou poučováni např. o jménech Mohamedových oblíbených kobyl či konkubín (jak to dělali někteří "odborníci" při veřejných debatách o riziku islamizace), ale informace o tom, jak co nejvíc odradit potenciální teroristy od takových aktivit (tj. jak zacházet s teroristovým kadaverem, aby to bylo pro muslima co nejméně přijatelné, tedy jak by bylo nejlépe v tomto smyslu upravit zákon o pohřebnictví, jak postihnout teroristovu rodinu, aby to maximálně odradilo další zájemce o tuto činnost apod.). Pokud se takovýchto skutečně praktických a v reálném životě potřebných informací od něj nedočkají, pak jeho existence, stejně jako excistence instituce na níž působí, ztrácejí pro občany tohoto státu jakékoli opodstatnění.

Pan Ostřanský nechť se následně nediví, pokud se na veřejnosti začne probírat otázka, zda má smysl do instituce, na níž působí, přesouvat finance z daní. A takováto diskuse se může jistě  promítnout i do preferencí v nadcházejících volbách.

čtvrtek 7. září 2017

Vydání Babiše a jiné hry.

Poslanci z PS PČR vydali po rozpravě požadované poslance Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Problém

Poslanci za ANO referovali opakovaně o tom, že se seznámili s materiály od prokuratury i policie a nenalezli v nich nic, co by svědčilo o porušení zákona.
Můžeme je jistě atakovat proponováním toho, že se chtějí zavděčit svému stranickému šéfovi. Nicméně věc má ještě druhou, daleko nepříjemnější stránku: Příslušné zákony jsou psány natolik prasácky a pýthicky, že normální člověk nemá sebemenší šanci pochopit, co se po něm vlastně chce, případně co je mu zakazováno.
Je opravdu absurdní, pokud je zákon takový, že ho jsou schopni pochopit jen soudci, a to ještě jen někteří z nich.
Zákon by měl být jasně definovaný, aby i nejblbější svéprávný občan věděl, co má nebo nemá dělat. Je naprosto k exkrementu, pokud se občan po létech (či spíš desetiletích, při kvalitě práce a rychlosti našich soudů) soudních tahanic dozví, že podle tří soudců z pětičlenného tribunálu zastřešujícího soudu (podle toho, o kterou oblast práva se jedná) porušil (nebo naopak neporušil) nějaký obskurně znějící zákon.
Čili pokud v dokumentech od policie a prokuratury poslanec, tedy osoba asi nadprůměrně lucidní v právu (proti běžné populaci), nenajde porušení zákona, tak to signalizuje, že by se asi podobného "porušení zákona" dopustil v dobré víře i kterýkoli další občan. A tedy i to, že takový zákon nemá v civilizovaném a funkčním právním řádu co dělat.

Bordel z EU, jaksi "navíc"

U "zákonů", které seká EU "jako Baťa cvičky" se ještě uplatňují i rozdíly, dané tím, že určitý konkrétní právní termín znamená v různých zemích různé věci. Což je věc, která může souviset i s tou "čapí" kauzou.
Pamatuji si, že kdysi v souvislosti se "zákonem" EU o trestnosti padělání veřejných listin jeden právník v internetové diskusi (tenkrát ještě funkční na Neviditelném Psovi) konstatoval, že prakticky každá země EU má tento termín ("veřejná listina") definován jinak, takže vznikne jen a jen právní chaos. Navíc i pojem "padělání" je v různých zemích definován různě. V některých státech je "padělkem" i xekokopie titulní stránky pasu (pořizovali si je běžně např. průvodci skupin a další pracovníci cestovek), v jiných se to za "padělek" nepovažuje.
Navíc EU chrlí "zákonů" tisíce stran ročně, což je zcela mimo reálnou možnost jakéhokoli člověka takové právnické texty byť jen přečíst, natož pochopit jejich smysl a interakce vůči domácímu právu (připomíná to situaci, kdy za dob protektorátu byli speciální právníci, kteří řešili kolize protektorátního a německo-nacistického práva).

Brexit ++

Velká Británie v souvislosti s Brexitem bude velmi rozsáhle škrtat v "zákonech" vydaných (respektive nadiktovaných) EU. Pochopitelně, ultralevičáci z toho dělají šílenou tragédii, jak budou rušeny nebo redukovány "zákony" dlouho projednávané "demokratickým EUroparlamentem".
Pochopitelně, toto ječení levíčáků nemá absolutně žádný vztah k realitě.
 1. Část zákonů je jednoduše nadiktována EUrokomisí či EUroradou, a jde buď zcela mimo EUroparlament.
 2. Část zákonů je těmito orgány předložena EUroparlamentu k blokovému schválení či neschválení, přičemž EUroparlament nemá, na rozdíl od skutečných parlamentů v demokratických zemích žádné možnosti pozměňovacích návrhů.
 3. Jen realtivně nepatrná část EUrozákonů prochází něčím podobným standardnímu zákonodárnému procesu. Ovšem platí zde opravdu jen podobnost, protože EUroparlament nemá, na rozdíl od demokratických parlamentů v demokratických zemích, zákonodárnou iniciativu.
Postavení EUroparlamentu je tedy blízké postavení pseudoparlamentů v bývalých komunistických státech, případně parmalentu v absolutistické monarchii, jakou jsme tu měli do roku 1918.
V té monarchii měl zákonodárnou iniciativu jen císař a jím jmenovaná vláda a parlament mohl leda přicmrndávat. Císař mohl i zcela o své vůli vyhlásit válku (což se naposledy stalo v souvislosti se známým slintem dementního senila France Josefa "Mým národům").
V komunistických parlamentech bylo zase všechno dění předjednané v partajních orgánech (a i tam to šlo už v podstatě v hotové podobě z předjednání v úzkých skupinách lidí, držících v rukou skutečnou moc) a hlasování samo bylo ryze formální věcí.

EU a legitimita

Vraťme se k té EU. Demokratická legitimita EUrorady a EUrokomise je čistá nula. Tyto orgány neprocházejí žádným procesem, který by mohli občané EU jako celek jakýmkoli způsobem ovlivnit. Členy těchto orgánu jsou "samojmenovaní" příslušníci kasty EUroúředníků, případně kandidátů do této uzavřené a exkluzívní sociální skupiny.
EUroparlament sice vzniká z jakýchsi voleb, ale tyto volby přinejmenším nejsou rovné (protože hlasy občanů různých států EU mají různou váhu) a velmi problematická je i jejich přímost, protože volič nemá šanci nijak ovlivnit, do které "evropské" strany se jím volení poslanci zařadí (či budou zařazeni), a přímo "evropské strany" volit nemůže, protože celoevropské kandidátky celoevropských stran prostě neexistují. To je dílo EUroúředníků, kteří se snaží co nejvíce omezit možnost občanů jakkoli dění v jejich pašaliku ovlivňovat, což by se cestou vzniku jednotných celoevropských stran a následně i evropského politického národa nejspíš stalo.
Z důvodů celkové pochybnosti těchto voleb je účast na nich zpravidla velmi nízká, proto se v nich často uplatňují obskurní strany i "politici", což pochopitelně legitimitu tohoto orgánu EU dále snižuje.
Z tohoto důvodu je výše zmíněná likvidace části nebo celku EUrozákonů naprosto rozumný počin.

EUrosoud

S EUrozákony souvisí zcela jistě i EUrosoud, který nad nimi soudí, pochopitelně, zcela v zájmu kasty EUroúředníků. To nám názorně předvedl v případě žaloby na kvóty pro "uprchlíky". Pochopitelně, jednou z prvních věcí, které Velká Británie deklarovala v souvislosti s Brexitem, je vymanění se z pod jurisdikce EUrosoudu.
Náklady spojené s nejrůznějšími zhovadilostmi, které jsou cestou EUrosoudu prosazovány, je třeba přičíst k negativnímu dopadu EU na ČR a naopak odečíst od nákladů na czexit.

Jinými slovy, CETERUM AUTEM CENSEO, i kausa s Čapím hnízdem v širších souvislostech představuje soubor argumentů pro czexit.

středa 6. září 2017

Morální pád?

Britské Listy se pohoršují nad "morálním pádem" "havlistickisté" bojovnice za lidská práva v Barmě Aun Schan Su Ťij, která začala organizovat boj proti islamistické menšině Rohingyjů.

Historie

Rohingyjové se začali cpát do Barmy před několika desetiletími a prakticky bezprostředně poté začali velice bezohledným způsobem atakovat své nemuslimské sousedy, včetně systematického vraždění. Před několika lety byly na internetu fotografie desítek dívek z dívčí internátní školy, kterým islámističtí útočníci usekali hlavy. Řada dalších zločinů muslimů, kteří se nacpali do Barmy, takto zdokumentována není, nebo není dokumentace dostupná.
U těchto zločinů je podstatné, že budhismus, který je v Barmě dominujícím náboženstvím (a oběti "barmských" muslimů jsou prakticky všechny budhisté), není islámem tolerovanou vírou, takže jeho vyznavavači, podobně jako třeba čeští ateisté nebo "něcisté", jsou islámem určeni k totálními vybití. Právě tento fakt stojí za brutalitou, s níž jsou vedeny útoky "barmských" muslimů proti jejich sousedům.

Současnost

V současné době došla barmské vládě trpělivost vůči stále narůstajícím islámským útokům ze strany stále drzejších a sebevědomějších islamistů. Ti se začali v Barmě roztahovat již před nástupem vojenské junty. Její vláda měla podporu významné části obyvatel zejména proto, že se s těmito teroristy nijak nekašlala.
Po zavedení "lidskoprávní" vlády se situace v této oblasti zhoršila a Aun Schan Su Ťij chtě nechtě (protože jinak by ztratila podporu občanů) musela začít s nějakým řešením. Její aktivity ukazují, že bezbolestné řešení problémů s islamisty prostě neexistuje.
Těm bylo, a to v řadě zemí světa a od konce středověku (minimálně) do současnosti, nabízeno soužití s neislámskou populací na základě rovných práv a povinností. Muslimové takovouto nabídku vždy od historických epoch po současnost a všude po celém světě odmítali a odmítají. Takovéto soužití muslimů a nemuslimů je naprosto nemožné a jediné řešení je muslimy vyhnat a postavit za nimi vysoký plot, aby se nemohli vrátit.
Přesně takovou politiku nakonec byla nucena přijmout i Aun Schan Su Ťij, protože jinou možnost prostě neměla.

Propagandistické blafy

Britské Listy nekriticky přejímají islamistickou propagandu "otřesné zvěsti o kampani barmské armády a paramilitárních jednotek namířené proti muslimským milicím operujícím v Rakhinském státě. Očitá svědectví hovoří o tom, jak jsou civilisté upalováni zaživa a dětem stínány hlavy."
 1. Jaké muslimské milice? Kdo jim dal právo "operovat v Barmském státě"? Něco takového jsou ryze zločinecké organizace, jejichž členy je nutno nemilosrdně vyhladit, včetně případných muslimek do nich zapojených
 2. "Očitá svědectví" jsou nejspíše inspirovaná tím, co uvedené "milice", včetně široce zapojených civilních obyvatel (známý vtip, který ovšem není vtipem: "Muslimský ozbrojenec se od muslimského civilisty liší tím, že se mu nepodařilo zahodit nebo skrýt zbraň") dělaly samy nemuslimům. To, že tyto propagandistické informace šíří pochybné organizace typu Human Rights Watch, již dlouho se specializující na úlohu hlásné trouby militantního džihádismu, je vcelku pochopitelné.
Existuje jednoznačně obecná negativní zkušenost s "humanitárními" organizacemi i pozorovateli OSN, kteří v posledních několika desetiletích (v podstatě od občanské války v bývalé Jugoslávii) nepokrytě podporují islámskou invazi do neislámských zemí, zveličují či konfabulují "utrpení muslimů" a současně cenzurují informace o zločinech, které muslimové páchají na mírumilovném neislámském obyvatelstvu. Právě tato zkušenost je důvodem, proč barmská vláda nehodlá tyto producenty bezcených lží pouštět do země či do oblasti bojů.
Být na místě tito lidé navíc nijak nepotřebují: Informace o "utrpení ubohých muslimů" by si stejně vymysleli, bez ohledu na realitu, a na vytváření "dokumentárních snímků" jim bohatě stačí Photoshop nebo jiný podobný SW.
Zcela jistě při tom čištění země od muslimských zločinců dochází k excesům: Je jasné, že příbuzní povražděných vesničanů si nějaké servítky při zacházení s muslimy brát nebudou, zejména v situaci, kdy budou islámistickou oblast dobývat dům od domu, keř od keře. Pokud vrahům svých dětí zabijí ty jejich, není to nic jiného než uplatnění známé biblické zásady "oko za oko, zub za zub", a ta Bible stojí podle některých propagandistů v kořenech judeokřesťanské evropské civilizace. Takže o nic nejde.

Kulturní souvislost

Ve sbírce Morressyho povídek "Trocha práce vznešeného druhu" je povídka "Osvoboditel". Začátek jejího syžetu je klasický: Hrdina "Osvoboditel" zabije draka (respektive dračici), který tyranizoval celý kraj. Tedy otřepaný motiv od pohádek o Hloupém Honzovi až např. po legendy o sv. Jiří.
Ovšem potom to autor domýšlí do důsledků: Drak ve skutečnosti celý kraj chránil, plenil především lupiče a zločinecké bandy, které atakovaly místní obyvatele. Po jeho smrti vzniklo mocenské vakuum, které tyto zločinecké živy s velkým nadšením ihned začaly zaplňovat, přičemž chování draka bylo proti tomu jejich jen beránčím vrněním.
Takže obyvatelům kraje nezbylo nic jiného, než se ujmout a vychovat mládě od zabité dračice, aby obnovilo v kraji pořádek (byť za cenu tu a tam nějakého sezobnutého obyvatele v situaci, kdy se dlouho neobjevili žádní lupiči nebo nájezdníci).
Jsem toho názoru, že tato povídka perfektně ilustruje situaci, v níž se Aun Schan Su Ťij ocitla: Když "zabila draka" (= svrhla vojenskou juntu), tak musela, chtě nechtě, převzít její funkci při ochraně barmského obyvatelstva před agresí ze strany muslimů. Bez ohledu na "pravdu a lásku". Holt vítězství nad "lží a nenávistí" není vždy sametové, někdy je třeba za tím účelem prolít potoky (či řeky) krve.

Takže, je mi líto, barmská armáda a "paramilitární složky" dělají přesně to, za co jsou placení: Chrání obyvatele Barmy před invazí agresívních zločinců.