čtvrtek 15. listopadu 2018

Má hodnotu výpověď duševně nemocného?

Zcela jistě je tento post reakcí na "investigativní" reportáž párku novinářských hyen.

Nejprve si zodpovězme pár otázek:


Může být pilot Boeingu duševně chorý?

V případě A. Babiše mladšího bylo opakovaně zdůrazňováno, že vlastní pilotní průkaz na velká dopravní letadla, a že musel projít velmi náročnými psychotesty. A je tím čtenáři podsouváno, že duševní choroby musí být účelově předstíraná,protože jinak by těmi testy neprošel.
Je to, pochopitelně, nesmysl. Řada duševních chorob z okruhu psychóz propuká více-méně náhle, respektive pokud se na jejich počátku vyskytují nějaké abnormality v chování, které v této fázi ještě nedokáže okolí pacienta rozpoznat jako duševní chorobu, je pacient už v této fázi "naplno nemocný".
Opravdu se klidně může stát, že někdo projde nijak nezmanipulovanými náročnými psychotesty a dalšími zkouškami a za půl roku je z něj vyjící šílenec, vyžadující klec, svěrací kazajku nebo jejich farmakologický ekvivalent.
Pozvolný nástup a téměř plynulý přechod mezi normou a chorobou je naopak charakteristický u skupiny neuróz, které se zpravidla vyvíjejí jako reakce na nepřiměřené nároky zevního prostředí. U chorob z této skupiny se klidně může stát, že jedna a tatáž osoba bude mít jeden rok v dotazníku na neurotické příznaky bodové skóre, odpovídající normě, po roce tentýž (nebo ekvivalentní dotazník) bude hlásit neurotické příznaky (u jinak ještě zdravé a svéprávné osoby) a hodnocení opět stejného nebo ekvivalentního dotazníku po dalším roce už bude prakticky poukázkou na sanitku bez klik na vnitřní straně dveří.
Z tohoto důvodu jsou také např. učitelé cvičeni v rozpoznávání neurotických příznaků u žáků (a žákyň), protože škola může neurotizační tlak na ně velmi významně ovlivnit (a stát rozhodně nemá zájem na to, aby absolventy škol zásoboval psychiatrické nemocnice a léčebny).
Takže pokud je u Babiše mladšího nějaká forma schizofrenie, jak nám investigativci také sdělili, je velmi pravděpodobné, že vypukla (co do klinických příznaků) náhle a sebenáročnější psychotesty ji nemohly předem odhalit. Pokud platí dopaminová teorie této choroby (není úplně stoprocentně přijímaná, podle alternativních názorů je změna metabolismu dopaminu až reakcí na to, jak nemocný svůj jinými příčinami způsobený stav prožívá), tak by se budoucí propuknutí této choroby dalo diagnostikovat z biopsie mozku, ale to by byla "diagnostika dle doktora Mengeleho". Dopaminová teorie stojí na analýzách mozku schizofreniků, kteří zemřeli a dostali se na pitvu tak rychle, že se ještě dalo z chemie mozkové tkáně něco vyvěštit.

Může být psychicky nemocná osoba zdrojem svědectví?

Právníci nás ujišťují, že A. Babiš ml. může i jako psychicky nemocný člověk svědčit.
Zcela jistě mají pravdu, protože svědčit může prakticky kdokoli. Jde pouze o to, jaké má takové svědectví cenu z hlediska přinesení objektivních informací.
Pochopitelně, pod vedením skutečně kvalifikovaného a přísně neutrálního odborníka mohou být získány reálné informace i od dětí předškolního věku (třeba o tom pánovi, co si s nimi tak divně hrál). A naprosto stejně lze vydolovat nějaké objektivní a smysluplné informace i od osoby mentálně postižené nebo duševně choré.
Jak je ovšem známo, "ďábel se skrývá v detailu". V tomto případě je to především ona přísná neutralita vyšetřující osoby, která ani "řečí těla" nesmí naznačovat, co by ráda slyšela.
Bohužel, historie vyšetřování duševně nemocných osob je silně zatížena jejich zneužíváním k účelovým obviněním, nemajícím naprosto žádnou vazbu na realitu. Je prokázáno, že duševně choré osoby byly oblíbeným "matrošem" inkvizitorů, kteří na základě jejich prokazatelně dobrovolných výpovědí velice často nastartovávali obludné procesy (v nichž další výpovědi a přiznání již byly vynucovány mučením). Konec konců, i na začátku známé (mj. z románu a filmu Kladivo na čarodějnice) velkolosinské série čarodějnických procesů byly zneužity "dobrovolně vypovídající" osoby, patrně postižené stařeckou demencí.
Podobným způsobem vy/zne/užívaly duševně choré osoby i další totality, jak nacistická tak i komunistická. A kde duševně chorých nebylo, tam pomohly psychiku destruující drogy. Asi nejznámější kauzou na toto téma je Lipský proces (ohledně zapálení Reichstagu), kde obvinění stála na svědkovi, který byl vyšetřujícími dlouhodobě udržován v drogovém rauši, a poté vypovídal přesně podle scénáře.

Může se psychicky nemocná osoba po podání správných léků zhoršit?

Protože mám psychicky nemocného (psychóza) kamaráda, tak říkám, že ano.
Vysvětlil mi to velice jednoduše:
"Já se po těch lécích dostal do stavu, kdy jsem si začal uvědomovat, jak šíleně blbě na tom jsem. A to jsem si předtím, v důsledku pokročilosti té choroby, nebyl schopen uvědomit, takže jsem byl celkem v pohodě."
Takže ano, po lécích se pacientovi, hlavně v případě těžkého stavu (třeba pro delší dobu nerozpoznanou chorobu) může udělat subjektivně hůř. A asi to jinak zvládá vysokoškolák se zkouškou z psychologie a podobných disciplín a jinak člověk, který takovéto vědomostní zázemí nemá.

Můžeme se obávat nekorektního výslechu?

Vzhledem k mnoha proběhlým či ještě probíhajícím kauzám můžeme mít "podezření hraničící s jistotou", že v naší justici existují politicky aktivistické skupiny, které se cestou "korigování" soudních kauz snaží prosazovat určitý politický program (včetně relativně nedávného sestřelení jakž takž nelevicové Nečasovy vlády), a tyto skupiny jsou přitom zaštiťovány soudy nejvyššího stupně, které se snaží získat pozici "třetí parlamentní komory", tedy pozici, kterou ve skutečně demokratickém státě soudy mít nesmějí (má-li zůstat demokratickým).
Z tohoto hlediska se skutečně lze obávat, že pokud se Babiš ml. dostane do rukou těchto lidí, tak bude vyslýchán ryze aktivisticky (prakticky stejně, jak to předvedly novinářské hyeny ve své reportáži), budou mu podsouvány výroky, které by normálně nepronesl a nijak by mě nepřekvapily i nějaké nekorektnosti v jeho terapii, aby se jeho stav případně dále zhoršil a narostly jeho submisivnost, sugestibilita a manipulovatelnost.
Z tohoto pohledu se ani nedivím, že premiér měl zájem svého syna dostat z dosahu spárů těchto politických aktivistů.

CUI BONO?

Objevily se již spekulace, v čí prospěch tato reportáž vlastně je a komu má případné vynucená demise premiéra prospět.
Existuje "Marakéšská karta", podle níž je Babiš trestán za odmítavý postoj k deklaraci OSN, která má všechny ilegály zlegalizovat a v podstatě má civilizovaným státům zabránit jakémukoli omezování vstupu na své státní území jakýmkoli osobám (i třeba zjevným teroristům).
Existuje "Istambulská karta", podle níž se má jednat o tlak, aby byla přijata "Istambulská deklarace", v podstatě fašizující společnost na úroveň Norska nebo ještě horší.
Existuje i "Ruská karta", podle níž má premiérova demise otevřít cestu Zemanem kontrolované úřednické vládě, která by prosadila dostavby jaderných elektráren v kooperaci s Ruskem, k nimž se premiér vyjádřil skepticky.
Podle mého soudu jde nejspíš o pokus svrhnout současnou jakž takž demokratickou vládu a nastolit vládu pouliční "liberálně demokratické" lůzy, která by "vyčistila" státní (i zastupitelské) orgány od demokraticky orientovaných osob a v podstatě nastartovala podobný proces, jaký se podařilo nastartovat komunistům únorovým pučem v roce 1948. Výsledkem by bylo nastolení jakési "liberální demokracie", tedy v podstatě zřízení stejně totalitního, jakým byla "lidová demokracie", nastolená zmíněnými komunisty po únorovém puči. Příznačné je, že "liberální demokraté" chystají "protestní" akci na Staroměstském náměstí, tedy tam, kam soudruh Gottwald přišel s informací, že "pan president demisi přijal".

A k tomu ještě:


Samotná kauza Čapí hnízdo.

Faktem je, že EUropředpisy jsou (a naprosto záměrně) sepisovány tak, aby umožňovaly alespoň dvojí (pokud ne paterý a víceterý) výklad. Velice často pracují s pojmy, které jsou v právních systémech různých zemí definovány dosti odlišně (aniž by bylo uvedeno, jaké konkrétní pojetí v dané normě platí). Celé to působí dojmem známých "gumových paragrafů", které záměrně zabudovávají do svých právních systémů totalitní a jinak zločinné režimy, protože potom "se dá najít, když se chce, na kohokoli alespoň něco".
Je velice správné a je to i příznakem přetrvávajícího zdravého rozumu u našich občanů, že se většina veřejnosti staví k této kauze skepticky a "trestně stíhaný" premiér jim nevadí. Nehledě k tomu, že významná část naší veřejnosti (asi daleko větší, než kolik říkají oficiální průzkumy typu "eurobarometru") pohlíží na EU v podstatě jako na nepřítele, asi jako bylo pohlíženo za minulého režimu na SSSR a ještě dříve na Velkoněmeckou říši.
A platí pořád ono známé "kdo okrade zloděje ...", případně "nepřítel mého nepřítele ...".

Světlo naděje

Pro hyeny se objevil docela zásadní problém v tom, že jejich akce je zcela zjevně naplánovaná s konkrétním načasováním. "Reportáž" byla podle všeho celé týdny "držena u ledu" a ke zveřejnění pak došlo až bezprostředně před 17. 11., na kteréžto datum svolávají různé, velmi řádné i velmi pochybné, organizace shromáždění. Ta by se, pochopitelně, dala zneužít k nastartování nějakého "občanského neklidu", jaký vedl v sousedním Slovensku k pádu vlády premiéra Fica. V této souvislosti je dobré, že v té slovenské kauze se naprosto jednoznačně ukázalo, že se oběť zapletla s organizovaným zločinem a její likvidace v podstatě neměla žádné politické pozadí, jak velkohubě na demonstracích prohlašovali "liberálně demokratičtí" aktivisté.
Protože naše veřejnost více-méně ví, co jsou lidé, stojící za kauzou "premiérův syn", zač, naprostá většina občanů bude spíše stát za vládou, proti těmto křiklounům a manipulátorům. Je ovšem otázka, zda nebude nutno vyjít do ulic také a "liberálním demokratům" tento postoj předvést, i za cenu případného násilí.

Lze tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti proponovat, že případná "výpověď" duševně nemocného premiérova syna je už dávno aktivisty sepsaná. Přičemž její znění nevychází z objektivní reality, ale má co nejvíce kompromitovat současnou vládu a hnutí ANO (a to pokud možno rozštěpit). Bude nutno udělat vše proto, aby tyto zločinné síly, na rozdíl od Slovenska, v Česku neuspěly.

středa 14. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Islamistické Turecko

se hroutí do inflace. To je jednoznačný výsledek vlády náboženských vymozkovanců.

Byly nalezeny

masové hroby s tisíci oběťmi chalifátníků. V přepočtu na území a čas vycházejí chalifátníci jako větší vrazi než nacisté.

Rusko

varovalo před spojením zbytků islamistů z chalifátu s Al Kajdou.

Imám

Samer Shehadeh byl zatčen v cizině za podporu terorismu, kterou provozoval v Praze. Teď jen jestli bude vůle ho řádně odsoudit a neskončí to jako soud s vlakovými atentátníky jeho osvobozením.
Později byl eskortován k nám. U nás ho soud poslal do vazby.
Imám se nechal slyšet, že chalifátničtí džihádisté bojují v Sýrii s "okupanty". Předvádí, že s lidmi tohoto druhu je jakákoli dohoda absolutně nemožná.

Pákistánská křesťanka,

falešně obviněná muslimy z "rouhání" a po osmi letech osvobozená je skrývána státními úřady na neznámém místě.

Sýrie

osvobodila 17 rukojmí, unesených islamisty z chalifátu. Dva rukojmí islamisté zavraždili.

V Moskvě

se setkali zástupci afghánské vlády a Talíbanu. Připomínám sentenci našeho presidenta z dob jeho premiérování "S teroristy se nevyjednává, ale bojuje".

Byly obnoveny

boje se zbytky chalifátníků v Sýrii.

Imigrace

Pokračovaly hádky kolem podpisu či nepodpisu "imigračního paktu". který by (mj.) všechny imigranty legalizoval. Deset tisíc kolaborantů podepsalo petici za podepsání marxisticko - fašisticko - islamistické "Istambulské úmluvy".

Středoamerické

imigranty, snažící se prorvat do USA, čekala na hranicích státu armáda. Ta také natáhla na hranicích žiletkový drát.

Zahynuli

další ilegálové ve Středozemním moři.

Rakousko

vydalo do Maďarska Afghánce, který je tam obviněn ze znásilňování.

Obecné

Pokračovalo kvičení kavárníků kolem Puškinovy medaile pro Nohavicu. Vesměs od zcela impotentních "umělců", o jejichž díla je menší zájem než o jediný Nohavicův koncert.
Pořád se nepodařilo chytit medvěda na Vsetínsku.

Maďarsko

propustilo téměř 7 tisíc státních úředníků. Následováníhodný příklad.

V Kamerunu

došlo k únosu žáků misijní školy. Tentokrát se jedná o separatistické boje mezi frankofonním státem a jeho anglofonní částí.
Po dvou dnech byli unesení propuštěni.

Koalice

ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD podepsala v Brně koaliční smlouvu.
V Ostravě vznikla koalice ANO, KDU-ČSL, Pirátů a ODS. Udržel se i Macura (ANO) na postu primátora.

Vědci

hlásí "uzdravování" ozonové vrstvy. Faktem je, že výkyvy v její mohutnosti nijak nesouvisí s produkcí freonů a předchozí negativní výkyv mohl s freony pouze náhodně koincidovat.

Trump

posílil v Senátu, ale ve Sněmovně Reprezentantů ztratil většinu. V SR zasednou i dvě indiánky, které jsou indiánkami patrně ještě méně než Obama černochem.

Podle příletu

"ruských vlaštovek" (havranů) má být tuhá zima.

Francouzi

ztrácejí trpělivost. Byla vypátrána skupina, plánující atentát na Macrona.

Asi 33 tisíc

obětí mají v Evropě každoročně multirezistentní bakterie.

Soudruh z Indie

navštívil jednu z pražských kaváren. Protože nebyl do 6 minut obsloužen, obvinil její provozovatele z rasismu. Pikantní je, že kavárna je typické "sluníčkářské zařízení", podporující všechna možná neomarxistická hovadství. Inu, "revoluce požírá své děti".

Soudruh ministr

Adam Vojtěch (ANO) chce zakázat prodej alkoholu na benzínkách.

Vrchol absurdity

Soudruzi pořadatelé Grand Prix Brno žalují stát za to, že dostali příliš nízkou dotaci.

Němci

těžce svými názory zklamali. Mimo jiné by celá 1/4 obnovila stát "tvrdé ruky" vedený vůdcem. Odhaduje se, že skutečných zastavatelů tohoto a podobných názorů je mnohem více, jen to průzkumníkům neříkají. Neomarxistické vymývání mozků ukázalo své limity.
Současně vyšlo najevo, že téměř 2/3 Němců si přejí odchod Merkelové.

Ve Sheffieldu

došlo ke konfliktům mezi muslimy z Pákistanu a Romy. Tento problém se ale vyhrocuje i v dalších britských městech.

Kristina Colorado-Mansfeldová

dosáhla obnovy soudního řízení o mobiliář zámku Opočno.

V Německu

roste počet měst, zakazujících vjezdy autům s dieselovými motory, přestože splňují odpovídající normy. Prostě totální zvůle "zelených".

Rozvířily se dohady

o tom, že objekt Oumuamua mohl být mimozemskou sondou či kosmickou lodí, buď mrtvou nebo záměrně nevysílající.

Rakousko

má problém: Jeden z armádních plukovníků byl 30 let agentem Ruska a dodával tam všechny informace, ke kterým se na své pozici dostal.

V Austrálii

zatkli ženu, podezřelou ze zapichování jehel do jahod.

Začala

sezóna honů. Došlo už k zastřelení jedné ženy a k postřelení několika dalších lidí.

neděle 11. listopadu 2018

Ještě jednou k Antarktidě

Při sestavování látky pro minulý post o Antarktidě mi zůstaly v rukou části, které by se tam jednak nevešly, jednak neseděly tématicky.

Proč do Antarktidy

Pro ranou antickou civilizaci (do vpádu Dórů, kteří přinesli do Řecka "dobu železnou") byl limitujícím kovem cín. Jeho ložiska se v oblasti rozvoje jak mínojské tak i achájské kultury prakticky nevyskytují. Na rozdíl od mědi, pro niž bylo k dispozici větší množství těžitelných ložisek, včetně obrovských ložisek na Kypru, která postačovala pro celou antickou dobu bronzovou a ještě po nástupu železa, kdy se z mědi a bronzu vyráběly spíše předměty přepychové spotřeby, nebyla vyčerpána.
Proto také dobu bronzovou předcházela doba měděná, v jejímž rámci se jednak rozvíjelo hutnictví a další zpracování mědi, jednak se rozvíjel i dálkový obchod, zasahující až na naše území a ještě dál. Šlo o přesun středomořských výrobků (ale i surové mědi) do různých končin Evropy a patrně naopak směřovaly (vedle obvyklých kožešin a otroků) patrně i vzorky rud či místně vyráběných kovů.
V rámci těchto aktivit se patrně snažili technici doby měděné zušlechťovat tento kov dalšími, které se jim podařilo nějak získat. Ještě Iliada popisuje samostatné výrobky z cínu, tehdy vzácného srovnatelně se stříbrem, např. na Achilleově zbroji.
Nakonec kápli na příslušnou slitinu mědi a cínu, nicméně cínových ložisek bylo v oblasti ovládané antickou kulturou velmi málo, takže se museli vypravit jednak na naše území, kde ještě vládl pravěk, a získávat cín z oblasti Krušných hor, kde se dodnes nacházejí jeho ložiska i vytěžené doly. Patrně zpracovávali rudu na místě a transportovali čistý kov, nicméně se museli dostat přes rozvodí (Českomoravská vysočina nebo Šumava) do povodí Dunaje, odkud již mohl být z nižších poloh proveden transport lodí a po proudu. Kov tedy musel být přenášen na zádech nosičů desítky až stovky km (záleží na tom, jak moc se "vlnily" použitelné obchodní komunikace, i na stavu vodních toků).
Dalším zdrojem cínu byly "Cínové ostrovy", pravděpodobně některá část nynější Velké Británie či Irska. Výhodou byla možnost přepravit cín po moři loděmi s větší kapacitou. Nebezpečí bylo s cestou po souši (která procházela územími různých kmenů, často vzájemně nepřátelských, i totální pustinou) srovnatelné nebo i nižší.
Považuji za pravděpodobné, že bylo pátráno i po dalších zdrojích. Někdo posléze mohl dospět k naprosto logickému, leč zcela nesprávnému názoru (ve smyslu metodologickém), že pokud jsou cínová ložiska na severu, mohla by se najít i na jihu, za rovníkem. V reálu ovšem v Antarktidě skutečně ložiska cínu i dalších kovů jsou, takže už prospekce na úrovni náplavů potoků a řek, přitékajících z pevniny, případně prýštících z pod ledovců, mohla být úspěšná. Dokážu si představit i to, že v některých těchto tocích mohly být těžitelné náplavy kasiteritu nebo dalších cínových rud.
Bylo by asi zajímavé a přínosné, pokud by se na přípobřežní ložiska cínu a dalších kovů, případně oblasti, kde by se mohly rudy vyskytovat v náplavech blízko pobřeží, podívali archeologové, zda tam nenajdou stopy lidských aktivit.

Verneovský Jižní ledový oceán

Čtenáři Julese Vernea znají onu scénu, v níž se Nautilus probojuje s téměř udušenou posádkou na povrch ledového oceánu, zachmuřilý kapitán Nemo změří sextantem polohu a poté na jižním pólu vztyčí svou černou vlajku se zlatým N. V méně známé verneovce Ledová sfinga se probijí stateční cestovatelé až k jižnímu ledovému pólu, opět po moři, aby na něm nalezli k magnetovcové skále za pušku drženou mumii Arthura Gordona Pyma.
My dnes víme, že reálná cesta k jižnímu pólu se děla po souši, respektive ledové pláni, na níž Amundsen vyhrál osudový zápas nad Scottem.
Méně známý je ovšem fakt, že je sice jižní pól v horské nadmořské výšce, ale cestovatel na něm stojící má pod nohama tlustší ledovou vrstvu, než kolik činí jeho výška nad hladinou oceánu. Jinými slovy, pokud by ledovec v Antarktidě náhle roztál, ocitl by se jižní pól i s širším okolím pod vodou a je docela možné, že by moře kolem něj komunikovalo nějakými průlivy se světovým oceánem. A to i bez započtení zvýšení hladiny světového oceánu, které by roztáním antarktického ledovce nastalo. A že tedy cesta Nautilu by byly v principu možná, až na to, že by se tato loď musela probíjet skrze led (asi pomocí proudů horké vody) už od jižního polárního kruhu vodorovně, a u pólu potom nějaké tisíce metrů nahoru. Což by, obávám se, byl výkon nezvládnutelný ani moderními atomovými ponorkami.
Faktem je, že jižní ledové moře, vzniklé náhlým roztáním ledovce, by patrně nemělo dlouhé trvání, protože by se antarktická pevninská kra začala, zbavena zátěže kilometry tlustých ledovců, zdvihat za patřičných zemětřesení a sopečných výbuchů, což by hladinu světového oceánu patrně ještě trochu zvýšilo. Nakonec by asi většina centrální Antarktidy skončila stovky metrů nad mořem, i když není vyloučena existence nějakých větších jezer, případně i komunikujících s mořem.
Zase bych si dovolil vyloučit to, že se za Julesem Vernem dostavili malí zelení mužíčkové nebo muži v černém a dali mu k dispozici mapu Antarktidy, odpovídající našim moderním měřením.
Můžeme jistě vyjít z toho, že autor potřeboval do Dvaceti tisíc mil pod mořem nějakou dramatickou zápletku, kterou by navíc poslal Nautilus i s posádkou a nedobrovolnými cestujícími někam, kam se lidská noha ještě nedostala, a jižní pól byl jedno z mála míst, která v jeho době oplývala touto charakteristikou.
Nicméně, nedovolil bych si podcenit ani jinou možnost, a tou je prostá intuice, která se u velmi inteligentního a v oblasti geografie velmi vzdělaného literáta zákonitě musela vyvinout, aniž by byl, jako profesionální geografové, omezován jednotlivými školami a jejich soupeřením. Zejména u jeho pozdního románu, Ledová sfinga, vydaného až na sklonku života, osm let před smrtí, mohlo dojít k určitému intuitivním prozření o vodní komunikaci mezi Rossovým a Wedellovým mořem, byť ta by podle současných znalostí měla pól spíše míjet a směrem k němu by se muselo proplout nějakou mezerou v Transantarktickém horském pásu. Tedy nevypadající jako "Průliv Halbrane" z tohoto románu, který zahrnoval zeměpisný i magnetický pól.

Tyhle dvě věci mi tedy nezapadly do mého "Antarktického postu", a přitom si myslím, že stojí za zmínku.

středa 7. listopadu 2018

Manželství pro L a G?

V současné době je na programu možnost uzavírání regulérních manželství pro příslušníky L a G komunity. Co s tím?

Trocha historie

Registrované partnerství bylo u nás uzákoněno v roce 2006. Předcházela tomu nejrůznější jednání, kdy zejména křesťané, ať už se jednalo o KDU-ČSL nebo takto orientované osoby, rozlezlé jako rakovinné metastázy i do dalších politických stran, nemajících "křesťanství" ve svém názvu a ani v programu, dlouhodobě blokovali jakýkoli pokrok v této věci. Přitom se o možnosti uzavřít jakýsi státem respektovaný vztah pro GL diskutovalo už od první poloviny 90. let.
Je dobré připomenout také to, že původně bylo registrované partnerství plánováno pro jak homo tak i hetero páry. Vztah, velice podobný registraci, vzniká totiž u hetero párů životem v nesezdaném páru ve společné domácnosti po dobu alespoň 3 měsíců (v době jednání o registrovaném partnerství to byl ovšem jeden rok). Pokud by se i tyto páry mohly registrovat, odpadlo by složité zjišťování, zda spolu opravdu byli nepřetržitě v jedné domácnosti, zda spolu sexuálně žili (což může být problém v případech, kdy jeden z párů zemře na dlouhotrvající chorobu sexuální život omezující) apod. Prostě by se registrovali a bylo by po ptácích (a po sporech třeba o dědictví).
Křesťané si ovšem vyřvali, že registrované partnerství smí být jen pro GL páry. Což jim nebránilo, aby ihned po schválení příslušného zákona nezačali řvát, že "teplouši a lesby si vyřvali něco navíc proti normálním lidem". Čímž jen předvedli, že dát se ke křesťanům znamená rozloučit se s jakoukoli morálkou.
Vzhledem k tomu, že registrované partnerství je v mnoha ohledech neplnohodnotný vztah, který umožňuje v řadě konkrétních situací šikanu ze strany státních úředníků a podobných činovníků, zejména pokud jsou vymozkováním křesťanstvím či judaismem k něčemu podobnému motivováni, začal narůstat tlak na umožnění GL osobám uzavřít plnohodnotný sňatek, neodlišitelný právně od hetero manželství.
Jsem toho názoru, že "možnost uzavření speciálního (pro GL) vztahu se stejnou právní silou, ale jiného než hetero manželství" pořád nebude řešit šikanu ze strany politicko - ideologických aktivistů, které jsou nyní vystavovány registrované páry.

Co mi nevadí

 • Adopce partnerova/čina biologického potomka druhým členem páru (která je velice častá u hetero párů). Děti GL by byly jinak znevýhodněny v případě úmrtí biologického rodiče.
 • Adopce dětí příbuzného jednoho z GL páru v případě úmrtí rodičů oběma členy tohoto páru (modelový příklad: sourozenec jednoho z členů páru se i se svým partnerem/kou zabije v autě, děti to přežijí nebo s nimi nejely).
 • Adopce zcela cizích dětí (z děcáku, např.). Zde by mi vadilo, a velmi silně, pouze to, pokud by byly GL páry preferovány oproti hetero žadatelům.
 • Asistovaná reprodukce pro GL páry, tj. u L oplození anonymním dárcem spermatu, u G různé varianty s "nosnicemi". Zcela jistě by mi nevadil výzkum s následnou aplikací na téma zajištění společného potomka (u L např. oplození vajíčka jedné členky párů pólovým tělískem té druhé, u G např. oplození enukleovaného vajíčka dárkyně dvěma spermiemi, případně spermiogonií a spermií).
 • Nevadilo by mi ani vytvoření vajíčka z mužských kmenových buněk nebo spermie ze ženských a jejich spojení s normálně vzniklou pohlavní buňkou druhého člena páru (na myších to funguje).

Kolize s náboženstvím

Opravdu by mi nevadilo ani to, že některé v předchozí kapitole zmíněné postupy oplodnění nejsou v souladu s náboženstvím (respektive některými z nich).
V rozporu s náboženstvím je i řada postupů, dnes běžně používaných v asistované reprodukci. Na západ od našich hranic jsou čas od času uspořádávána setkání rodin s "dětmi ze zkumavky", kdy jde mj. o to, že tento postup se snažili křesťanští vymozkovanci dlouho učinit zakázaným či alespoň nedostupným a na zařízení, v nichž byly tyto zákroky prováděny, bylo těmito bezcennými vymozkovanci útočeno naprosto stejně jako na "potratové kliniky".
Osobně jsem toho názoru, že lidé s těmito postoji by měli povinně nosit u sebe speciální průkazy, které by u nich zamezily použití "nepřirozených" lékařských technik a zákroků v případě nějaké poruchy jejich zdraví, od úrazu až po zhoršení již probíhající choroby.
Další věcí je, že křesťané kudy chodí tudy skučí, jak se rodí málo dětí, protože ženy "nepřirozeně" opustily ono křesťanské "KKK" (Kindern, Küche, Kirche) a nemají na dělání dětí čas ani chuť. Je vidět, že se jedná jen a jen o typické křesťanské pokrytectví, protože zde máme poměrně početnou komunitu lidí, kteří by děti rádi měli, ale je jim to právě křesťany odmítáno.

Děti jako lidské právo?

Klerofašisté také blekotají, že mít děti není žádné právo (tím také zdůvodňují negativní postoje k asistované reprodukci a rovněž nejrůznějším technikám, zajišťujícím narození zdravého dítěte).
Problém ovšem je, že mít potomstvo je prostě základní biologická potřeba. Některé křesťanstvím nezdegenerované společnosti řeší potomky u GL komunity tak, že se tito lidé starají o dětí svých sourozenců a některé sociologické studie ukazují, že pro děti je v těchto společnostech G strýček nebo L teta výhra, spočívající ve vyšší pravděpodobnosti vzestupu po sociálním žebříčku (a v některých případech i ve vyšší pravděpodobnosti dožití se dospělosti).
My jsme, pochopitelně, dál a můžeme dělat věci, o nichž se lovcům v pralese nebo nějakým primitivním zemědělcům v zemi 3. světa ani nesní.
Jistěže se může objevit otázka, zda máme na takové HiTech zákroky právo.
Mým názorem je, že bezpochyby ano, protože naše civilizace jde dopředu prakticky jen proto, že dělá "nepřirozené věci". Například bez "nepřirozené" Haber - Boschovy reakce (vyrábějící čpavek a následně další dusíkaté látky slučováním atmosférického dusíku s vodíkem) bychom měli v Evropě těžký hladomor, protože bychom přišli o dusíkatá hnojiva. Těžkým porušením "přirozenosti" je každý let letadlem, nebo i jízda autem / vlakem ("bůh" nám nedal ani křídla, ani kola). O takových věcích, jako jsou kosmické sondy nebo stanice ISS ani nemluvě.
Přitom všechny tyto věci jsou procesy, jaké v zárodečné a primitivní podobě vidíme už u zvířat, která se na změněné prostředí adaptují nejen na úrovni nastartování nějakých kompenzačních tělesných pochodů, ale i změnami chování, případně nastartováním úplně nového chování. Takže mezi třeba tou stanicí ISS a shlukováním stáda (s mláďaty a slabšími zvířaty uprostřed) za zimní bouře je rozdíl pouze v tom, že postavení té ISS vyžaduje výkonnější mozek.
Právo na děti je tedy bezpochyby základním právem, plynoucím z naší biologické podstaty, a společnost má zase právo vyvinout / zajistit takové postupy, které zajistí co nejvyšší kvalitu potomstva (čili je pro nás, jakožto celou společnost, lepší, když touhou po dětech zmítaná lesbička dostane sperma od kvalitního dárce, než když si najde nějaký náhodný a přechodný vztah se všemi možnými riziky a bez kontroly kvality zdroje spermatu; o nějakém "procházení se v minisukni nočním parkem" ani nemluvě).
A zcela jistě zajištění vlastních potomků pro G páry (jakýmkoli způsobem) znamená opět jejich sociálně žádoucí stabilizaci i sociálně žádoucí nové budoucí občany navíc.

A co šikana?

Náboženští aktivisté se snaží argumentovat tím, jací budou potomci GL párů chudáci, a jak budou mezi dětmi, coby "vyčnívající" nejrůznějším způsobem šikanováni.
Problémy jsou zde dva:
 1. Děti, vychovávané těmito páry reálně existují a existovat budou
 2. Existuji i jiné "vyčnívající" děti, pro něž platí riziko šikany stejně, nebo i víc
Podobné argumenty byly uplatňovány i v souvislosti např. s dětmi ze zkumavky a nepotvrdilo se, že by byly šikanovány více než jiné děti.
Navíc je prakticky stoprocentně jisté, že zdrojem šikany by byli rodiče, kteří by k ní motivovali své potomky, s vysokou pravděpodobností v souvislosti se svou náboženskou vírou. To vidíme, konec konců, v řadě zemí u muslimů, kteří inspirují nebo dokonce explicitně instruují své děti k šikaně dětí nemuslimských.
V takovýchto případech je funkční reakcí společnosti velmi tvrdé a velmi důsledné trestání, a to zejména těch rodičů (případně i dalších členů příslušné náboženské komunity). I za cenu, že tito lidé půjdou do vězení a děti k příbuzným nebo do děcáku.

Nemám tedy prakticky žádné problémy s tím, pokud se definice manželství rozšíří i o GL páry. A přiznávám upřímně, že bych neměl problém ani s Heinleinovskými skupinovými rodinami (viz. např. "Měsíc je drsná milenka").

úterý 6. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

V Íránu

zabil pančovaný alkohol 84 lidí. Je to jednoznačně důsledek islámské prohibice.

Zemřela oběť

Kosovského Albánce, drogového dealera (a, pochopitelně, muslima), kterou střelil do hlavy před očima jejího dítěte krátce poté, co byl předčasně propuštěn z vězení.

V Indii

vyrostla nejvyšší socha na světě. Je zcela jednoznačně zaměřena jako agitace hinduistů proti muslimům.

Předseda naší vlády

vyloučil stažení našich vojáků z Afghánistanu.

V Pákistánu

soud osvobodil křesťanku Asiu Bibiovou, obviněnou před osmi lety z urážky islámského proroka Mohameda. Davy islámistů volají po smrti soudců i obviněné, její advokát utekl do Evropy. Její manžel se obrátil o pomoc na USA. To je přesně ten islám, který zde chtějí neomarxisté.

Imigrace

Slovensko

"pokrokově" přijme 250 imigrantů. Následně hodlají přijmout ještě deset "sirotků ze Sýrie".

V Říjnu

přišlo do Španělska přes 10 000 imigrantů.

Trump

hodlá imigranty ze střední Ameriky, kteří se derou v hromadném pochodu (kdo ho asi organizuje?) do USA zavřít do táborů v pustině. Proti této karavana se vydali i ozbrojení Texasané. My, bohužel, žádnou pustinu, kam by se takto dali nacpat imigranti, vnucovaní nám EU, nemáme.
Trump poslal následně ke hranici těžkooděnce.
Děti ilegálních imigrantů, narozené v USA, by měly také ztratit nárok na automatické udělení občanství.

Rakousko

odmítlo pakt OSN o migraci. Odmítá jej i Polsko a k odmítnutí se hlásí i Babiš. Ten explicitně prohlásil, že "migrace není lidské právo". Maďarsko ho odmítlo už dříve.

Šest

afghánských "uprchlíků" je velmi silně podezřelých ze znásilnění 15 leté Němky (tedy, pardon, kulturního obohacení). Stalo se v Mnichově.

Obecné

Přiletěly "ruské vlaštovky" a začaly růst se zpožděním Václavky, alespoň místy. Medvěd na Vsetínsku je stále na svobodě.
Došlo palivo vesmírnému dalekohledu Kepler.

Prahu 12

povedou Piráti, Zelení, ODS a TOPka

Šéf ODS

se troštoval, že koalici s SPD nebude tato strana dělat. Už je s ní v koalici na Kladně a v Hranicích na Moravě. ODS jsem přestal volit právě proto, že kálí z vysoka na své předvolební sliby. ODS se později dostalo k výhrůžkám, že zruší místní organizaci v Hranicích. Šestičlenná místní rada ODS nakonec podala rezignaci. Roztomilé je, že ODS má v zastupitelstvu jen jednoho radního, jehož odchod by znamenal snížení většiny z 18:5 na 17:6. Navíc nejde o klasickou koalici (s koaliční smlouvou), ale o spolupráci politických subjektů na bázi společného programového prohlášení.
Soudruh předseda si ovšem neodpustil kritiku, podle níž si "porušování předvolebních slibů nezaslouží takovou pozornost". Jsem velice sorrry, ale v zastupitelské demokracii je dodržovaná nebo nedodržování předvolebních slibů alfou a omegou hodnocení politických stran. V přímé demokracii by tomu jistě bylo jinak, ale tu fašistické strany, v čele s ODS, budou blokovat, dokud jim budou síly stačit.

Brno

povede čtyřkoalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

V Brazílii

zvítězil v presidentských volbách "liberálními demokraty" nenáviděný Jair Bolsanaro a naopak prohrál neomarxistický totalitář Fernando Hadad. Vypadá to, že se objevila další země, kam by mohli naši potomci utéct, pokud tuto zemi neubráníme proti neomarxistům.

Merkelová

hodlá končit ve funkci šéfa německé CDU.

Švédsko

ani po druhém kole jednání nemá vládu.

EU

není jednotná v otázce zimního či letního času. Nastane tendence ho nařídit z brusele? Ťok předvádí svou neschopnost tím, že "by neuměl zvládnout" kdyby mělo Česko jiný čas než Německo. Přitom se běžně přes hranice států, tvořící rovněž hranice časových pásem, jezdí a zvládá se to už více než sto let.
Babiš a spol. se vyjádřili, že "dávají přednost zimnímu času". Což je nesmysl, protože současný čas je normální, "zimní čas" sice máme v legislativě (a znamená posun od normálního rovněž o hodinu, ale opačným směrem), ale měli jsme ho snad jen jednou někdy za vlády pučisty Gottwalda.

Vláda

zatím váhá s výstavbou nových bloků, ale chce prodloužit životnost Dukovan.

EUrozóna

má inflaci 2,2 procent. Což jen ukazuje nekvalitu eura.

Při opravách

vatikánské ambasády v Římě se nalezly lidské kosti. Dává se to do souvislosti se dvěma dívkami, které zmizely před cca 35 lety.

Soudruzi

z brusele se rozhodli pečovat o naše blaho zákazem jednorázových plastových pomůcek. Jsem zvědav, kdy zase začneme vyvařovat injekční stříkačky a prát použité operační roušky a tampony. A místo vložek zavedeme hadýrky, jaké se kdysi také používaly.

Ve Francii

se rodí děti s deformovanými pažemi či bez nich. Je jich ovšem málo. Soudruzi blábolí o vlivech "nějakých pesticidů". Já bych si spíš posvítil na rodinnou anamnézu a hlavně sledoval pokrevní příbuzenství rodičů. Ve Velké Británii mají problém s tělesně a duševně postiženými dětmi a naprostá většina z nich je produktem islámských příbuzenských sňatků.

Eurohujeři

vytvořili v parlamentu "platformu" proEUrouunijních stran. Jejich hlavním heslem je: "Nejsme EUrohujeři".

Rusko

výrazně zvýšilo těžbu ropy. Pro nás výhoda, její cena na světových trzích jde dolů. Jen by bylo vhodné si posvítit na to, aby se to projevilo u koncových cen na pumpách.

Soudruzi

odborářští bafuňáři se postavili proti rušení zákazů prodeje o vybraných svátcích.

Soudruzi z Apple

začli záměrně zpomalovat i nové iPhony, aby jim déle vydržely baterky. Uživatelé se bouří, IMHO nejúčinnější by byl masívní přechod k jiné značce. Faktem je, že hodnota Applu klesla.

UK

poprvé odňala diplom vůči plagiátorství. Jedná se o absolventa Husitské teologické fakulty. Tedy opět jen jakýchsi pseudověd.

Ústavní soud

po Nejvyšším také zamítl odvolávání se pochybných neomarxistických aktivistů z tzv. Kliniky. Ti hodlají "bojovat dál". Opravdu bych rád žil ve státě, v němž by tam po tom definitivním rozsudku naklusal oddíl těžkooděnců, a kdo by nevykráčel s rukama nad hlavou, ten by dostal kulku!

Pokračuje

soud dědice Alfonse Muchy o Slovanskou epopej, kterou umělec odkázal Praze s podmínkou, že pro její vystavení najde/vytvoří reprezentativní prostory. Byl bych docela rád, kdyby cajzli z práglu dostali po čumácích.

Objevily

se nové argumenty pro teorii, že Oumuamua, diagnostikovaná jako extrasolární asteroid či kometa, mohla být sondou mimozemšťanů, a to i funkční, ale programově nekomunikující.

Za šíleného jekotu

fašistických póvlů převzal Jaroslav Nohavica z rukou ruského presidenta V. Putina Puškinovu medaili za to, že má ve svém repertoáru texty Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy (mimochodem, oba byli za časů SSSR minimálně napůl disidenti).

V Polsku

to začíná vypadat na rozjíždějící se epidemii spalniček. Hrozí ovšem její rozšíření po celé EU. A všichni případní mrtví budou na vrub odpůrců očkování.

pondělí 5. listopadu 2018

Antarktida bez pobřežního ledu

Problém ledovce na Sneffelsu souvisí ještě s dalším problémem, a tím je "Antarktida bez ledu".

Staré mapy

Staré mapy zakreslovaly na jihu Země kontinent. Měl tam být mj. proto, že měl zajistit, aby se zeměkoule nepřevážila a zůstávala jižním pólem dolů. Tato představa, pochopitelně padla s poznáním skutečných mechanismů pohybu Země, včetně faktu, že se čas od času "překocuje" v Milankovičových cyklech,  vedoucích ke střídání ledových a meziledových dob. Využil ji ovšem T. Pratchett coby zeměplošský "vyvažovací kontinent".
Nicméně problém spočívá v tom, že obrysy oné "Terra australis incognita" do značné míry kopírují skutečné obrysy Antarktidy, pouze nadhodnocují její velikost. V reálu se skutečná Antarktida, s výjimkou poloostrova a řady navazujících ostrovů, směřujících k nejjižnějšímu cípu Jižní Ameriky, vejde dovnitř jižního polárního kruhu a její přesahy jen nepatrné a často tvořené přípobřežními ledovci. Antarktida starých zeměpisců sahá od pólu k severu cca dvojnásob daleko. Nicméně za důležité považuji, že Antarktida je na nich zakreslena ve stejném, charakteristickém tvaru se dvěma zálivy, jejichž spojnice míjí pól. Tak, jak to v reálu je, ovšem s tím, že tyto zálivy jsou dnes zaplněny ledovými bariérami a jejich rozsah (jak by vypadaly bez ledu) je znám až od konce minulého století. Kdo tyto mapy zakreslil, musel mít vybavení stejné nebo lepší než my, nebo vidět Antarktidu s podstatně menším rozsahem zalednění.

Autoři starých map.

Protože nevěřím ani na dänikenovské mimozemšťany, ani na lovecraftovské Staré či Cthulhu, museli mapy Antarktidy namalovat lidské ruce. Čí mohly být?
Za antického tepelného optima (cca o dva stupně vyšší teplota než dnes) se po mořích proháněli Féničané a ve službách egyptských faraonů dokonce obepluli celou Afriku (mohli, protože Egypťané měli průplav mezi Nilem a Rudým mořem, který plnil stejnou funkci, jako v současnosti průplav Suezský). O této výpravě se zachovaly zlomkovité údaje. Dokážu si představit, že o dalších výpravách se nedochovalo vůbec nic, bez ohledu na to, že byly provedeny. Jen získaná fakta nějak "prosákla" do antických představ o rozložení pevnin na Zemi.
Za předchozího klimatického optima se po mořích proháněly neméně zdatní mořeplavci z Kréty, kteří prokazatelně pronikali až do Atlantiku. O jejich cestách se nezachovalo vůbec nic, protože při zničení krétského soustátí Achájci (pravděpodobně po katastrofálním výbuchu sopky u ostrova Santorin) došlo ke kulturnímu přeryvu (zachovaly se tabulky v lineárním písmu A, ale nejsme s to je rozluštit a nevíme si rady ani s obrázkovým písmem na disku z Phaestu), který byl ještě jednou zopakován po Dórské invazi (kdy Řekové přestali používat lineární písmo B a až po čase upravili pro potřebu svého jazyka fénickou abecedu), takže se nám z dob mezi dobytím Kréty a nástupem Dórů zachovaly jen útržkovité pověsti, které jsou součástí starých řeckých bájí, a veršovaný epos o dobytí nepřátelského či konkurenčního města v Malé Asii, Ilias a Odyssea.
Lze považovat za pravděpodobné, že Mínojci měli styky s Egyptem, a že se tam mohli vydat někteří uprchlíci po zmíněné přírodní katastrofě ještě před nájezdem Achájů. A s nimi se mohly dostat do rukou egyptských kněží (a touto cestou i antických učenců) informace o výsledcích mínojských výprav. Sami Egypťané nebyli mořeplavecký národ, ale listy tabáku, nalezené v některých mumiích, naznačují, že minimálně brali mořeplavce (jako byli ti Féničané) do svých služeb. Totéž mohli ostatně dělat i dříve s Mínojci.

Co tedy tyto mapy říkají

Tyto mapy ukazují, že v dobách na hranici historie a prehistorie bylo pobřeží Antarktidy bez ledu, alespoň v létě, asi jako v současnosti pobřeží jižního Grónska nebo Islandu. Byla tam pravděpodobně i bohatší vegetace a větší spektrum živočichů, včetně velkých čtyřnožců. Pravděpodobně se tam daly pěstovat i nenáročné plodiny typu pohanky. S tou se mohli Mínojci i Féničané seznámit při svých výbojích na sever Evropy, a pokud v té době už měli představu o tom, že po překročení rovníku teploty zase klesají, mohli se jí záměrně zásobit. V případě obeplutí Afriky totiž Féničané dvakrát zastavili, zaseli obilí, nechali ho vyrůst, sklidili ho a s novými zásobami cestovali dál. Je jasné, že kvalitní plánovač výpravy do studených končin by k tomuto účelu sáhl po pohance nebo jiné severské plodině.
Antarktida zcela jistě byla i v tehdejších dobách bohatý lovecký revír, od ryb přes tučňáky až po ploutvonožce a v jejích vodách byly k ulovení i velryby. Proto i jakákoli výprava do těchto končin mohla přežít z místních potravin (včetně různých jedlých bobulí a lišejníků).
Antarktida je takovým revírem i dnes, pouze je chráněna jako rezervace. Pohanka by v nejsevernějších částech Antarktidy v chráněných polohách patrně vyrostla a dala úrodu i v dnešní době.
Jak si vysvětlit větší rozlohu Antarktidy na starých mapách?
Jsem toho názoru, že tato chyba je jakýmsi nepřímým důkazem jejich pravosti. Zeměpisná šířka se v té době určovala pomocí dosti primitivních zařízení, která paradoxně dávají největší chybu v okolí pólu, kdy se velice nesnadno (zejména na plovoucí lodi) určí čas kulminace Slunce nad obzorem. Navíc při jeho malé výšce nad obzorem existují jevy, jako je lom šikmých paprsků v atmosféře, které dále do měření vnášejí chyby (ve smyslu nižší zeměpisné šířky). Dalším problémem je, že plavba v subpolárním moři patrně ovlivňovala i měření rychlosti plavidla. Všechny tyto (a patrně i další) faktory mohly vést k nadhodnocení velikosti Antarktidy v datech od samotných mořeplavců.
Druhou věcí je, že antičtí učenci, kteří dávali dohromady finální mapy a glóbusy, skutečně považovali "Neznámou jižní zemi" za jakési vyvážení pevninských mas na severu (měli alespoň přibližnou představu o velikosti Eurasie), a tak mohli i +- správné údaje od plavců "opravit" směrem k větší rozloze této pevniny.
Další věcí je, že, dle mého soudu, vůbec není nutno složitě bádat nad tím, proč a jak je Antarktida na starých mapách pootočena oproti realitě. Jednak opět v létě, kdy Slunce kulminuje jen velmi zvolna, je poledne určitelné jen velmi obtížně, jednak patrně tito staří plavci neměli k dispozici dostatečně kvalitní hodiny (to byl problém až do poslední čtvrtiny 19. století). Dalším problémem je, že i obrys kontinentu poledníkově +- správný musel dělat opět problémy geografům, kteří nevěděli o Americe, respektive její pobřeží (kde o něm věděli) považovali za východní pobřeží Asie (a motaly se jim dohromady údaje o velikosti Asie s údaji o poloze a vzdálenosti protějšího břehu Atlantiku).

Výpověď starých map

Ta je jasná. Anratktida byla patrně někdy na pomezí prehistorie a historie na pobřeží bez ledu, zátoky, dnes naplněné ledovými bariérami, byly v letním období nezamrzlé, nanejvýš zamrzající normálním ledem, umožňujícím sledovat linii pobřeží i z poměrně primitivních plavidel (patrně veslice s nějakými pomocnými plachtami).
Když tedy dnes tají "miliony let staré ledovce v Antarktidě", jedná se o naprosto stejnou situaci, jako když před několika lety roztál "miliony let starý" ledovec v Grónsku a obnažil vikingskou vesnici někdy z 12. století.
Jinými slovy, blábolení o katastrofálním tání ledovců a jakéže to bude mít šílené následky, je naprostý nesmysl. Tyto ledovce jsou relativně mladého data, ještě v době rané historie lidstva prostě alespoň na pobřeží neexistovaly a žádná šílená katastrofa, při níž hoří lesy a v oceánech se vaří voda, prostě nenastala. Maximálně jen ve vyprávění Barona Prášila, který ve vroucí vodě rovníkového moře lovil na návnadu již uvařené ryby, schopné po položení na talíř okamžité konzumace.
Celá tato historie opět silně diskredituje globální oteplismus a jeho hlasatele.

Ostatně myslím, že pokud by oteplisté věřili tomu, co hlásají, horovali by pro rozvíjení jaderné energie, která je jediná dostatečně výkonná, spolehlivá a současně i bezuhlíková. Protože to nedělají, musejí si, alespoň jejich vůdcové, být vědomi toho, že je to celé jen podvod.

čtvrtek 1. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Saúdové

konečně přiznali zavraždění novináře Chášakdžího. Zavraždění vedlo k částečnému bojkotu investiční konference, pořádané v jejich státě. Tělo zavražděného novináře našli Turci na zahradě saúdského konzulátu (takže ho po zabití nesežrali, ale babrácky ho (ne) rozpustili v kyselině). USA patrně zareagují odebráním víz některým z představitelů tohoto státu. Česko stáhne z Rijádu jednoho diplomata. IMHO by byla účinnější koordinovaná výzva civilizovaných zemí svým občanům, co tam gastarbeiterují, aby se co nejrychleji vrátili domů.
Soudruzi z Norska ovšem zvýší v SA investice na dvojnásobek, patrně nic necharakterizuje oba tyto státy lépe.

Šestatřicetiletý

německý občan, který bojoval za džihádisty z chalifátu, by se rád vrátil ze Sýrie do Německa.

Sinéad O'Conorová

konvertovala k islámu a prohlásila tento akt za "přirozené vyústění cesty každého inteligentního teologa".

Džihádisté z chalifátu

odrazili nastupující syrskokurdské jednotky.

Obecné

Během týdne postupně kulminovaly dohady a kontraverze kolem zvaných a dekorovaných presidentem Zemanem u příležitosti oslav 100 výročí založení ČSR. Zeman přiložil do kamínek konstatováním, že ty, co už jednou pozvání odmítli, nezve.
Z vyznamenání mě asi nejvíce potěšila medaile za zásluhy pro PhDr. Ivanku Kohoutovou, Ph.D. za boj s netolerantní ideologií.
Došlo také na problematické zavírání obchodů (ale i třeba omezení lékařských služeb).
Před oslavou jsme se také vrátili k normálnímu času.
Rozbíhá se také kontraverze kolem extrémistického návrhu zakázat drezúru zvířat.

V Praze 6

se ustanovila koalice ODS, STAN a koalice TOP 09 s KDU-ČSL. Tedy opět problematický slepenec typu "hlavně vyšachovat ANO".

Komunální volby v Plzni

bude nakonec řešit policie. Podle SPD někteří členové komise při sčítání hlasů "úmyslně chybovali". Podle oznamovatelů mohly SPD a ANO přijít až o stovky hlasů, což by asi stačilo u SPD (s napočítanými 4,95 %) na postup do zastupitelstva.
Ukázalo se, že výzva T. Okamury voličům SPD, aby nezaškrtávali, byla oprávněnou prevencí takovýchto podvodů. V Plzni totiž stačilo, aby se voliči SPD začali vyptávat na rozptyl hlasů, když odevzdali jen volební lístek pro SPD, bez zaškrtávání poslanců.
Opravdu musíme stále více dělat vše proto, abychom "liberálním demokratům" (= fašistoidním antidemokratům) takovéto akce co nejvíce ztížili.

V Praze

se patrně stane primátorem pirát Hřib.

V Jihlavě

se rýsuje koalice Fórum, ODS, Žijeme Jihlavou a KDU-ČSL. Opět jde hlavně o vyšachování nejsilnější strany, koalice je pravolevý kočkopes.

V Brně

vypukla dopravní kalamita zavřením mostu přes Svitavu vedle vojenské nemocnice (z Husovic do Zábrdovic), které přeťalo komunikaci k sídlištím Líšeň a Vinohrady (+ staré zástavbě). Jsou vytyčeny objížďky, které ovšem "přetékají".
V Praze narychlo zavřeli most u stanice Vltavská.

Pokračovala

kauza medvěda na Vsetínsku, který zjevně není plachý a škody (včetně zabíjení dobytka) dělá "jako hru", protože maso obětí skoro nekonzumuje. Dokonce se vypravil až do města. Docela mi jeho chování připomíná vzteklinu. Medvěda chce prý jedna belgická ZOO.

Slovensko

hodlá zrušit jedno a dvoucentové mince. Je to jednoznačný signál inflace eura.

Senát

napadl u Ústavního soudu zákon o urychklení výstavby liniových staveb. Tyto stavby by zlepšily naši ekonomiku a proto nejsou v zájmu řady konkurenčních subjektů v EU i mimo ni.

Nizozemci

vydali pas pro "třetí pohlaví".

Soudruzi

demokraté (vč. "lidumila" Sorose) v USA nalezli ve své poště trubkové bomby. Trochu mi to připomíná "krabičkovou aféru", která pomáhala přípravovat komunistický puč v únoru 1948.

Brusel

vrátil Itálii rozpočet na příští rok k přepracování. V této souvislosti se provalilo, že takovou pravomoc nemá vůči jednotlivým státům ani federální vláda USA.
Itálie zareagovala odmítnutím.

President Zeman

se při debatě o rozpočtu opět negativně vyjádřil k "obnovitelným zdrojům". Pak žertem pozval novináře k recepci na saúdskou ambasádu, což mnozí nemohli rozdejchat.

Česko

získalo nejlepší rating z postkomunistických zemí, tedy Slovensku nepomohlo ani euro.

Bruselští

stále tlačí na zákaz jednorázových pomůcek z plastů.

Středoevropská "univerzita"

pravděpodobně do tří let v Budapešti skončí a zmizí i z celého Maďarska.

Soudruzi

ve Štrasburgu rozhodli, že Itálie při věznění mafiánského bosse Bernarda Provenzana porušila jeho lidská práva. Lidská práva obětí tohoto zločince EUrosoudce, pochopitelně, nijak nezajímají.
Tito soudruzi také rozhodli, že ve vaječném likéru nesmí být mléko (navzdory naprosto běžné praxi v řadě zemí, i u nás).
Pochopitelně, taková rozhodnutí jen demonstrují zbytečnost a škodlivost této instituce.

Soudruh Macron

přijel do Česka a na Slovensko postavit tamní politiky a občany do latě, pochopitelně "EUronormové". Přijela i Merkelová a nechala se slyšet s Babišem, že "mají na migraci stejný názor". Jaký, to zatajili.
Macron se pak prošel po Karlově mostě, titul "mladej Procházka" ale nezískal; FJI ho získal procházkou po již nestojícím řetězovém mostě.

Merkelová

se postavil za auta s dieselovými motory, pravděpodobně jako manévr "poslední záchrany".
Ve volbách v Hesensku jí to ale nepomohlo. I v této spolkové zemi se dostala do zastupitelstva AfD a strany groko šly dolů.

Polsko

opět připomenulo problém Německem nezaplacených reparací.

pátek 26. října 2018

Na obzoru skvrna bílá ...Aneb jak bílá skvrna kdesi za mořem může obžalovávat globální oteplisty z vymýšlení si.

K obrázku

Obrázek jsem pořídil z jedoucího auta v roce 2016 na Islandu. Ta bílá skvrna vlevo nad úrovní moře a plochého břehu za ním není plachta. Jedná se o vrchol sopky Sneffels, kterou celosvětově proslavil román J. Verna "Cesta do středu Země" a u nás ještě známá trilogie L. Součka (zejména její první díl "Cesta slepých ptáků").
Je za mořem, takže na něj platí i druhý verš v názvu postu parafrázované Lermontovovy básně "v modru moře zamženém".
A teto bílá skvrna znamená stejný průser, jakým bylo citování této básně hrdinou Katajevova románu Petrem Bačejem před zkušební komisí na gymnázium (protože Lermontov byl přinejmenším bouřlivák a značnou část svého života prožil ve vyhnanství), takže to bylo ekvivalentní citování básně nějakého polodisidenta u nás za Husáka.
Ta skvrna značí jednu zásadní věc: Vrchol sopky je pokryt ledovcem, který je sice nejmenším z islandských ledovců, nicméně zcela pokrývá její vrcholové partie a blokuje přístup ke skalnatému podloží. V reálu by se jak profesor Liddenbrock se svou družinou, tak česko-islandská výprava Dr. Kameníka musely prokopávat desítky nebo dokonce stovky metrů k místu, které má o slunovratu políbit stín jednoho z dílčích vrcholů hory. Nehledě k tomu, že ani ten by nebyl k mání, protože je pokryt ledem. A to ještě nevylučuji možnost, že na dně kráteru je pod ledovcem jezírko, udržované v kapalním stavu nějakými dozvuky vulkanické činnosti (horké plyny, horká voda, nebo alespoň zajištěné tím, že mořská sůl, zanášená celá staletí na ledovec, klesla na jeho spodek a tam vytvořila koncentrovaný solný roztok. Což by lezení do středu Země ještě dále zkomplikovalo.

Verne a spol.

Jak to, že J. Verne o ledovci na vrcholu Sneffelsu nevěděl?
Je velmi pravděpodobné, že čerpal ze starší literatury, protože věděl o významném islandském alchymistovi ze 16. století Albertu Magnussonovi, kterého si překřtil v rámci LICENCIA POETICA na Arne Saknussemma. Náš Ludvík Souček navíc ještě čerpal ze zápisků českého cestovatele Strýce (cituje z nich v záhlaví jedné z kapitol), který Island navštívil rovněž v 16. století.
Lze očekávat, že i Vernovy prameny byly spíše staršího data. V silně teplé periodě před nástupem Malé doby ledové (v prvních desetiletích následujícího století) byl Island relativně pohostinné místo, zatímco později, v důsledku drsné změny počasí, zde nastal hlad a bída, což mj. znesnadňovalo opatřit si potraviny z místních zdrojů. Kdo umírá hladem, tak vám chleba neprodá, ani kdybyste ho vyvažovali zlatem. Evropa navíc záhy začala řešit průšvih zvaný třicetiletá válka a následnou ekonomickou a demografickou devastaci.

Ledovec

Dle mého soudu právě silné ochlazení, které mj. vedlo k pravidelnému zamrzání Baltského moře (takže švédská vojska v zimě mohla do Polska a Německa táhnout po ledě a nebyla odkázána na přepravu loděmi. Je kronikářsky doloženo zřizování zimních cest přes toto moře pro vozy a dostavníky, poněkud připomínající "cestu života", zřizovanou přes zamrzlé Ladožské jezero během zim v době obléhání Leningradu Němci. Stejně tak v té době zamrzala i Temže (tak, že se na ní organizovaly různé slavnosti a pikniky na ledě) a zamrzaly i řeky a kanály v Holandsku.
Je doložen i sestup alpských ledovců do údolí a další podobné jevy. Byl by tedy docela div, kdyby nevznikl ve vhodné poloze i ledovec zcela nový.
Je pravděpodobné, že další zvídaví cestovatelé zamířili na Island až po odeznění nejhorších zim, tedy v době, kdy byl pro místní obyvatele ledovec generace zažitou samozřejmostí, a tedy nikoli nový, takže mohla jeho novost uniknout pozornosti.
Představy J. Verna o situaci na Sneffelsu tedy odpovídají situaci, která byla před Malou dobou ledovou a L. Souček vychází jednak z něj, jednak ze zdrojů srovnatelného stáří.

Co to znamená?

Ona skvrna bílá, ale taky, pochopitelně, mapy pana Googla a jiné relevantní zdroje nám říkají, že ten ledovec tam prostě je. Přitom tam s pravděpodobností hraničící s jistotou před Malou dobou ledovou prostě nebyl.
Znamená to tedy jednu naprosto zásadní věc: Pořád nemáme tak teplé klima, aby tento ledovec (ale i mnohé jiné) roztál. A pokud se tak stane, nic se neděje, protože bude jen obnovena situace, která zde v relativně nedávné historii již byla. A byla doprovázena nebývalou a v následujících staletích vřele vzpomínanou prosperitou, protože "za krále Holce (což byl Ludvík Jagelonský) byla za groš celá ovce".

Takže i ledovec na Sneffelsu, o němž ze svých zdrojů nevěděli ani Verne ani Souček, poněkud diskredituje klimaalarmické hysteriky.

středa 24. října 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Prostějovští

vojáci v Afghánistanu zlikvidovali jednoho z organizátorů útoku na své kolegy a další zajali.
Po několika dnech došlo k dalšímu útoku na naše vojáky.

Na světlo

vyplouvají další podrobnosti z kauzy zavraždění novináře Chášakdžího. Vypadá to, že saúdská ambasáda v Turecku je prošpikovaná tureckými kamerami a mikrofony. Jeden z podezřelých z vraždy zahynul při "podivné" autonehodě. V Chemnitz vypálili tureckou restauraci. Mohlo jít klidně i o odvetu Arabů. Saúdská Arábie je alespoň částečně ostrakizovaná. Saúdové nakonec smrt novináře přiznali.

Zveřejnilo se

(zasvěcení to vědí už dávno), že EU vyplácí z našich kapes tučné podpory rodinám zemřelých (nebo zabitých) islámských teroristů v Palestině.

Imigrace

Rukojmí

držel útočník v Kolíně nad Rýnem. Jeho identita byla dlouho tajena, vydrželo to několik dní, pak to propíchly lokální noviny: Pochopitelně, byl to muslim a pravděpodobně byl inspirován politickým islámem. Lidé v diskusích si to domýšleli už pár hodin po vystavení informace. Proto také soudruzi fašističtí cenzoři mazali a mazali.

Už teď

je v EU od začátku roku 100 000 ilegálních imigrantů.

V Itálii

znásilnil (pravděpodobně) Tunisan občanku Slovenska. Salvini se nechal slyšet o vhodnosti kastrace takovýchto násilníků. IMHO by se tím mohl problém "přerůstání" Evropanů islámskými imigranty vyřešit, pokud by se to dělalo důsledně.

Policie (naše)

chce dostat před soud skupinu Alžířanů, kteří znásilnili v Praze italskou turistku.

Itálie a Francie

se dostaly do konfliktu v kauze ilegálů, které francouzští četníci převezli na italské území a utekli (a, blbci, nezaregistrovali, že jsou filmováni). Itálie nakonec poslala na hranici s Francií policisty.

V Itálii

mají kuriózní případ: Starostu, který má zákaz pobytu v obci, v níž starostuje. Fingoval sňatky a prováděl další kriminální aktivity na podporu imigrantů.

Ze zavraždění

Němce v Köthenu byli obviněni dva Afghánci.

Ve Velké Británii

pustili na svobodu "duchovního", v reálu náboženského extrémistu Anjema Choudaryho. Za propuštění (a zařízení sociálního bydlení" se "odměnil" žalobou za to, že nemohl ve vězení dodržovat všechny hnusoty, které svým přívržencům nařizuje islám.
Současně odsoudili 20 mužů za systematické drogování a zneužívání dívek, islamistů pákistánského původu. Problém je, že těch 20 je jen špička ledovce, zločinců byly řádově stovky a měli by být souzeni i islám vyznávající státní úředníci (zejména ze sociálky) a policisté, kteří jim šli na ruku a dlouhodobě bránili a pořád ještě brání tomu, aby byla tato kauza zcela objasněna a soudně vyřešena.

Stovky ilegálů

opět přelezly zábrany na hranici španělské enklávy v Africe.

Obecné

Levicové strany

hledají viníky volebního debaklu. Pochopitelně, nalézají všechny ostatní jen ne stávající vedení, které za to může naprosto jasně.

Povolební:

Celá Praha bude snad koalicí podivného sdružení "Praha sobě", Pirátů a "Spojených sil pro Prahu.
Pavel Čižinský se probojoval do čela Prahy 1.
Praha 7 bude mít "vládu" "Prahy sobě", pirátů a zelených.
Prahu 15 ovládne koalice ANO, ODS a TOPky, odstaveno od moci zůstane sdružení "Praha 15 náš domov".
Lze očekávat, že kdo bude moci, z Prahy (a zejména některých "pokrokových" částí) uteče.
Soudružka Krnáčová se ještě narychlo před odchodem znovu zapojila do prosazování výstavby Kaplického exkrementu na Letné.
Karlovy Vary budou mít koalici Karlovaráků, ANO a ODS.
Opava bude mít primátora z ANO.
V Plzni bude vláda ANO, ODS, TOPka a ČSSD, tedy směska s protichůdnými programy. Pro občany do určité míry výhoda, čím víc se budou mlátit mezi sebou, tím méně budou vymýšlet číčoviny.
Olomouc povedou ANO, ODS, KDU-ČSL a spOLečně, opět směska nejasné orientace.
"Všichni proti Kuberovi", takto se dá označit současná situace v Senátu. Prý je "malý a málo důstojný". Tato instituce by se zhroutila, pokud by v jejím čele stanul kvalitní politik.
Zatím to vypadá, že Drahoš se na post po Štěchovi nedostane (alespoň jedna pozitivní zpráva).
Bělobrádek odchází z čela málo úspěšných lidovců.

Maďarsko

zakázalo pohyb bezdomovců na veřejných prostranstvích (kde se opíjejí a obtěžují lidi).

Ruská

pravoslavná církev se odštěpila od konstantinopolského patriarchátu.

Praha

má problémy s pochybným projektem "lítačka", kdy platící cestující nejsou nalezitelní revizorem ve zfušované databázi.

Policie

odložila kauzu výroků politiků z SPD o "koncentráku" v Letech.

Medvěd

na Vsetínsku páchá další škody a ohrožuje lidi, protože ztratil plachost. Stát předvádí totální impotenci při jeho zneškodňování (a to není opásán výbušninou a nevykřikuje "Alláhu akbar").

Soudružka aktivistka

polosvlečená, popsaná hesly a s trnovou korunou, narušila bohoslužby v chrámu sv. Víta na Hradčanech, údajně na protest proti kázání Msgr. Piťhy a jeho podpory ze strany kardinála Duky.

Pachatelé dobra

atakují poslance Vondráčka za setkání s ruskými politiky na "sankčním seznamu". Nějak neregistrují, že pro politiky z EU je tento seznam jen "cár papíru" (asi jako podobné listiny pro Hitlera) a běžně s těmito politiky v zájmu svých zemí (i na obcházení embarga, které platí "jen pro blbý") jednají.

V Kanadě

legalizovali marihuanu. Je třeba připomenout, že ještě před sto lety byla marihuana legální prakticky všude. V nekrácených překladech Vinnetoua od K. Maye se můžeme dočíst, že tento kladný hrdina kouřil směs tabáku a konopí.

Z Hondurasu

do USA se snaží dostat kolona chuďasů (za americkým sociálním systémem) a po cestě se k nim přidávají další. Trump jednoznačně prohlásil, že je do USA nepustí.

Dědicové

zesnulého právníka Altnera vyzvali ČSSD aby zaplatila peníze, které jim dluží.

Bývalý

velvyslanec USA Schapiro pracuje pro Bakalu. Nemá s tím prý problém. Alespoň názorně ukazuje, co je zač.

Podle studie

se vyplatí kanál Dunaj Odra Labe, který propaguje president Zeman. Už jen kanál z Dunaje do Odry by byl výnosný. IMHO by se na tohle dali nahnat imigranti, protože práci s lopatami a krumpáči by "doktoři a inženýři" z islámských zemí mentálně zvládli.

Evropský

soudní dvůr se tvrdě zastává komunistických soudců, kterých se potřebují Poláci zbavit reformou justice. Kdyby dožil Urválek roku 1989, patrně bychom se ho také nesměli zbavit.

Ekologičtí extrémisté

přišli u nás s projektem zákazu veškeré drezůry zvířat.

Pachatelé dobra

hodlají v Maďarsku zakázat kouření všem, kdo se narodí po roce 2020.

Údajně statisícová

demonstrace byla organizována za nové referendum o brexitu. Ať se dívám jak se dívám, tak bělochy, tedy Brity, mezi demonstrujícími na fotkách z akce skoro nevidím.

USA

hodlají vypovědět "klíčovou" smlouvu o omezení strategických zbraní s Ruskem. Realita jí "utekla" a zbraně nové generace ji umožňují obcházet.

Americké čarodějnice

(tedy ne feministky, ale ty dámy, co se hlásí k čarodějnictví jako takovému) rituálně proklely nového soudce Kavanaugha.

středa 17. října 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

V Česku

se podařilo za pomoci BIS vypnout hackerské servery teroristické organizace Hisballáh.

Syrští teroristé

začali stahovat z fronty těžké zbraně. Je otázka, jak si to vyložit.

Asad

vyhlásil amnestii pro dezertéry z vládní armády.

Turecko

propustilo dlouho na základě nesmyslných obvinění zadržovaného pastora Bronsona (USA). Také se silně zaangažovalo proti Saúdské Arábii a usvědčuje ji z vraždy novináře Chášakdžího. Ten byl zřejmě na Saúdské ambasádě v Turecku zabit a rozporcován. Jestli i sněden (což by bylo docela stylové a racionální), o tom zdroje mlčí.

Další

útok Talíbanu v Afghánistanu si vyžádal 19 obětí.

Imigrace

Marocké námořnictvo

ostřelovalo nespolupracující loď s imigranty a jednoho zranilo.

V Berlíně

se sešlo necelých čtvrt milionu demonstrantů "proti rasismu a xenofobii". Podle zveřejněných fotografií vesměs imigranti.

Ukázalo se,

že Somálec, jehož deportaci zabránili "občanští aktivisté" na letišti v Heathrow, znásilnil předtím společně s kumpány mladou dívku. Alespoň víme, jaký póvl ti "občanští aktivisté" protežují.

Juncker

opět blekotal proti státům V4 že nechtějí přijímat ani děti migrantů. Problém je , že o malé teroristy, vymozkované islámem a už ve věku kolem 10 let učené podřezávat zajatce, rozhodně nikdo rozumný nestojí.

Obecné

Mezi Maďarskem a Ukrajinou

pokračovaly kontraverze ohledně udělování maďarského občanství Maďarům z Ukrajiny.

EK

se snaží zabránit tomu, aby auta, která neprojdou nesmyslnými německými normami byla prodána ve státech, kde politici nejsou idioti.
Zároveň se začali hlasitěji ozývat výrobci aut, protože požadované limity jsou fyzikálně nemožné.
Mezi tím ekofundamentalisté prosadili v Berlíně vjezd aut s dieselovým motorem (dokonce i takových, které odpovídají platné normě Euro 5) do některých ulic.

Pospíšil (TOP 09)

lamentoval proti v Kladnu se rýsující koalici s SPD. Nakonec se to vyřešilo odchodem zastupitele za TOP z této pochybné strany. Totéž nakonec udělal i jeden z Pirátů.

Soudruzi

se nechali slyšet, že ČR je "hluboce podprůměrná" v počtu vysokoškoláků. Problém je IMHO v tom, že různá "gender studia" a pod. by se vůbec neměla brát jako vysoká škola.

Soudruzi

z Microsoftu mají další problém: Aktualizace pochybných win 10 mazala uživatelům data.

Klimaalarmisté

se opět dali do blábolení o šílené katastrofě, která určitě přijde, pokud do jejich pseudovědeckých fantasmagorií nebudou narvány stovky miliard.

V Bosně

ve volbách uspěli nacionalističtí a separatističtí politikové.

Finanční úřad

začal plošně buzerovat všechny novomanžele a chtěl doložit i nákupy na hostiny, pořádané doma.

Skupina Bulharů

znásilnila v Německu 13 letou dívku. Je otázka, zda to nebyli obyvatelé jihovýchodu bulharského státu, kde žije turecká menšina, vyznávající islám.

V Mexiku

byl zadržen manželský pár, který zavraždil minimálně 20 žen a jejich maso prodával, zatím není jasné, komu.

Monsignor Petr Piťha

pronesl ve svatovítské katedrále kázání, v němž kritizoval istambulskou smlouvu a její možné důsledky. Nemusíme souhlasit úplně se vším co řekl, ale něco na tom je. Ostatně proto také ultralevičáci zbytek týdne ječeli, jako prasata na porážce. Pochybná organizace "Česká ženská lobby" podala dokonce na Piťhu trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy". To je tra organizace, která fašisticky zakázala výstavu fotografií, pořízených technikou mokrého kolodiového procesu v knihovně ČAV (a co se vůči ní soudruh Drahoš zachoval silně submisívně).

Venezuela

bude mít inflaci 10 milionů procent.

Soud

nakonec dal za pravdu policistovi, který motorkáři se zákazem řízení zablokoval cestu policejním autem.

Soudruh papež

František přirovnal potrat k nájemné vraždě.

Britský soud

podržel cukráře, který odmítl kvůli svému náboženskému přesvědčení dodat dort na svatbu gayů. Je třeba připomenout, že v obdobném případě před hlasováním o brexitu rozhodl jiný britský soud přesně opačně.

V USA

zatkli teroristu, který se chtěl odpálit u voleb do Kongresu i s autem.

AfD

chtěla založit internetový portál, kam by se žáci obraceli s informacemi, že jsou ve škole ideologicky indoktrinováni. IMHO podobný by se hodil i u nás.
Školský výbor PS PČR kritizoval indoktrinační pořad "Zprávičky", který šířil ideologické bláboly o "ubohých dětech v okupované Palestině".

Provalila se

nefunkčnost naší ambasády ve Francii, která nepomohla našemu řidiči kamionu, obviněnému z pašování imigrantů.

V Praze

povolil magistrát uzavření frekventované Vinohradské v době špičky kvůli pohřebnímu průvodu klanu Kočků, jejichž člen zabil při autonehodě otce rodiny a sám také zahynul.

Zemřela

žena, které utekla jedovatá mamba. Údajně ne na následky uštknutí, které utrpěla.

Proběhlo

druhé kolo senátních voleb, v nichž dominovala ODS. Senátorem se stal i Kubera, který opustí primátorský post v Teplicích, zastávaný 26 let.

CSU

utrpěla vítězství ve volbách v Bavorsku, po nichž nebude moci vládnout sama. Ukázala se polarizace společnosti, kdy na jedné straně rostou preference AfD, na druhé fašistoidních zelených.

Byla ohlášena

megarvačka na rodinné oslavě v Praze - Řepích. "Hlas lidu" měl pravdu, jednalo se o oslavu romskou, jak byli nakonec nuceni přiznat i soudruzi z veřejnoprávních médií.

pondělí 15. října 2018

Volby obnažily zásadní problém

V současné době mají téměř všichni levicoví komentátoři plná ústa elit a údajné "vzpoury" nevědomých občanů proti nim.

Co ukázaly volby

Volby toho moc neukázaly, jen mírné posílení nesystémových stran a pokles stran "tradičních" s výjimkou ODS. Tyto posuny ovšem nejsou takové, aby se nějak drasticky překreslila politická scéna. Jen se potvrdil trend úpadku ČSSD a TOPky, kdy ta první patrně plošně poklesne pod 5% hladinu, kterou se kdysi snažila zlikvidovat možnost vzniku konkurence. Druhá se začíná stávat "stranou pro pražáci", protože jinde než v Praze jsou její výsledky bídné. Potvrdilo s také to, že ČSL (nyní jako KDU-ČSL) bude přežívat za jakéhokoli režimu.
Pozitivní byl propad některých extrémistických seskupení, jako např. Žít Brno. Bylo to i komentováno slovy, že "Žít Brno mělo v těchto volbách kandidovat v Praze", a to z toho důvodu, že tam podobná pochybná a politicky extrémistická seskupení bodovala velice dobře, což už bylo komentováno stylem "prodám byt v Praze nějakým politickým extrémistům, protože ve městě pod tímto vedením žít nechci".

Co ukázaly povolební aktivity

Povolební aktivity jsou zajímavější. Ukázaly se dvě věci: Dodělávající ČSSD se velice ochotně spolu s ODS (ale také jinými tradičními stranami) napojují na mafiánské a jiné podobné struktury všude tam, kde mají možnost dostat se nejrůznějšími "širokými koalicemi" stran s prakticky nulovým průnikem volebních programů do vedení měst. Jinými slovy, program a předvolební sliby jsou o ničem, důležité je, dostat se k lizu.
Ukázalo se jasně, že vyhnání ODS do opozice v podstatě nijak nezpřetrhalo napojení na pochybné osobnosti v regionech. Toto napojení bylo pouze "dočasně zakonzervováno" a bylo prakticky ihned obnoveno všude tam, kde to mělo pro ony pochybné osobnosti nějaký význam.
Prostě jedno období v opozici jednoznačně nestačí. Strana musí být v opozici mnohem delší dobu (obávám se, že tak jednu generaci, aby to na tyhle vazby mělo nějaký významnější vliv).
Je zajímavé, že se do těchto povolebních hrátek docela zapojili Piráti, což by je mohlo pro další volby zdiskreditovat tak, jak dopadlo ono Žít Brno.
Žít Brno totiž asi nejvíc uškodila skutečnost, že po létech vehementního a důvěryhodně vypadajícího stavění se na odpor proti přesunu brněnského Hlavního nádraží (mnozí z jeho aktérů v rámci jiných politických subjektů) stačilo pár let "u lizu" a jeho zastupitelé hlasovali pro přesun, zcela a explicitně v rozporu s programem, který předložili před volbami voličům. Tedy udělali přesně to, co zastupitelé ze "zavedených" politických stran "sekají jak Baťa cvičky".

Širší souvislost "kmotrovství"

Podíváme-li se do historie, pak poučení v této oblasti může přinést historie americké prohibice (1919 - 1933). Přestože se její prosazovatelé předháněli ve slibech, jaký ráj na zemi vytvoří, opak byl pravdou. Jednak docházelo k velice rozsáhlé pokoutní a domácké výrobě alkoholických nápojů, mnohdy velmi nekvalitních, jednak došlo i k tomu, že pití alkoholu se stalo sociálně prestižní záležitostí (asi jako krátce po jejím zrušení kouření cigaret). Podle některých statistik za doby prohibice narostla výrazně spotřeba alkoholu na hlavu a poklesla až poté, co byla prohibice zrušena. Došlo také ke statisticky prokázanému nárůstu výskytu chorob z nadměrné konzumace alkoholu (což do jisté míry bylo ovlivněno nejen množstvím konzumovaného alkoholu, ale i jeho podstatně nižší kvalitou).
Co je ovšem nejzásadnější: Za doby prohibice došlo k totálnímu prorostení organizovaného zločinu s politikou, exekutivou i justicí. Demonstruje to vcelku názorně osud Al Caponeho, který se provinil jak nelegální výrobou a distribucí alkoholu (tedy děláním toho, co prohibice postavila mimo zákon), ale i navazující trestnou činností od krádeží až po vraždy. O všech těchto zločinech se velice dobře vědělo, ale v důsledku totální zkorumpovanosti policie a soudů nebylo možné ho za tyto zločiny odsoudit. Až ho nakonec dostali do vězení "skrčkou" přes neplacení daní, což už nemohli místní podplacení soudci, prokurátoři i policisté zvrátit.
Nicméně po skončení prohibice uvedené propojení zůstalo. Projevilo se mj. postavením mimo zákon marihuany (jejíž dopad na zdraví je podstatně menší než u alkoholu a tabáku), protože bylo potřeba jednak udržet práci pro desetitisíce policistů, žijících z represí v době prohibice, jednak alkoholičtí mafiáni potřebovali nějakou komoditu, kterou by mohli za vysokých zisků ilegálně distribuovat do populace. Ruka ruku myje, mafiány placení policisté začali konstruovat a přitvrzovat protidrogovou legislativu a mafiány placení "experti" z řad justice a exekutivy jim k tomu poskytovali lži, kterými byla "válka proti drogám" zdůvodňována.
A, vzhledem k tomu, že tento stav trvá v USA v podstatě dodnes, lze konstatovat, že z propojení všech tří sloupů demokracie s organizovaným zločinem za dob prohibice se USA dodnes nevzpamatovaly.
Je tedy jasné, že jedno období v opozici pro "kmotrovské" vazby mezi politiky a zločinci absolutně nic neznamená, nijak je nezlikviduje, jen dočasně utlumí.

K těm elitám

Ukazuje se naprosto jasně, že v naší politice žádné elity, až na naprosté výjimky, neexistují. Lidé, kteří se za elitu prohlašují, mají nízký až naprosto nulový morální kredit a jejich agenda je zcela jednoznačně protinárodní ("národ je překážkou našeho řádného začlenění do EU"), prakticky stejná, jakou jsme tu viděli u politiků a aktivistických novinářů za časů protektorátu. To i většina horlivých normalizátorů ze 70. let měla k vlastenectví pozitivnější vztah; rozhodně nevyhlašovala nějaký program našeho totálního odnárodnění.
Elity spíše nacházíme v oblasti ekonomie, něco málo i v umění. Pokud v politice, tak spíše na její periferii, v rámci nesystémových nebo antisystémových stran. Paradoxně je takový T. Okamura větší národní elitou a větším vlastencem než kdokoli z vedení "tradičních" politických stran (kdo zde před nějakou dobou četl mou sérii postů o "středoevropské směsce", ten se tomu divit nebude).
Je naprosto jasné, že zdravější část společnosti se proti těmto "elitám" bouří a podporují je v podstatě jen ekvivalenty těch, co podporovali zmíněný politický (pronacistický) aktivismus za dob protektorátu. Ukazuje to tedy názorně morální pokleslost těchto "elit".

Jinými slovy, rýsuje se zde vzpoura nikoli proti elitám, ale proti jakési pseudoelitě, která se skutečnou elitou národa (nebo občanstva) nemá prakticky nic společného.

úterý 9. října 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Írán

ostřeloval Sýrii za údajnou pomoc či podporu atentátu mudžahedínů na Revoluční gardy.

EP

provedl jednu z mála pozitivních věcí za dobu své existence: Zarazil financování diktátorského islamistického režimu v Turecku našimi penězi.
Turecko se mezi tím začlo hroutit do 24 procentní inflace, což je více-méně charakteristické pro totalitní režimy, pokud si nemohou nakrást někde v zahraničí (jako Německo a Itálie, které v 30. letech řešily svou ekonomiku vyvoláním války).

Británie a USA

musely zastavit humanitární pomoc pro obyvatele Idlibu, protože si ji přebírali teroristé (což není nic divného).

Co je třeba extra zdůraznit:

 • V Iráku náboženští fanatici (tolerovaní státem) zavraždili modelku Taru Farasovou a nyní vyhrožují smrtí Miss 2015 Šajmě Kasimové.
 • V Íránu popravili mladou ženu za to, že v 17 letech zavraždila manžela, za něhož byla jako 15 letá násilně provdána, a který ji opakovaně, i s dalšími členy rodiny, znásilňoval.
Právě přesně tohle tu chtějí mít všichni ti, kdo propagují islám a snaží se nám přitom namluvit, jak šíleně mírumilovný a humánní je.

Imigrace

U marockých břehů

se utopilo 35 imigrantů a nikdo jim nepřišel na pomoc. Je to smutná leč pozitivní zpráva, asi jako počítání padlých nepřátel ve válce. V zásadě to signalizuje, že tlak na "zachraňující" nevládky je úspěšný. Ovšem na druhé straně je docela dobře možné, že se jednalo ze strany těchto organizací o "oběť pěšce", aby se mohlo s těmi mrtvými propagandisticky pracovat.

V Itálii

zatkli starostu města Riace, který byl podezřelý z napomáhání ilegální imigraci. Měl také organizovat falešné sňatky, umožňující imigrantům trvalý pobyt, na který by jinak neměli nárok.
Levice ječí jak prasata na zabijačce. Podle ní byl příkladem "tolerance a úspěšné integrace" (alespoň názorně vidíme, jak si takovou věc sluníčkáři představují).

Velká Británie

odsoudila na 1,5 roku nepodmíněně českého řidiče kamionu za údajné pašování imigrantů, kteří se do jeho kamionu prokazatelně dostali utajeně a bez jeho vědomí. IMHO by to už chtělo nějaké odvetné akce proti GB, stejně jim ještě mnohé dlužíme za Mnichov.

Obecné

V Polsku

bodoval film Klérus, který líčí nejrůznější prohřešky církve proti morálce i zákonům.

Francouzský člen

Švédské akademie, která udílí Nobelovy ceny, Jean-Claude Arnault byl odsouzen za znásilnění. Z tohoto důvodu nebude letos udělena Nobelova cena za literaturu (akademici jsou natolik nepružní, že nejsou s to se bez něj obejít).

Katalánsko

si připomenulo výročí zmařeného referenda a v podstatě okupace země Španělskem. 180 tisícová demonstrace v Barceloně se nakonec zvrhla v násilné střety s policií.
Katalánský premiér následně podmínil podporu španělské vlády (bez katalánských separatistů nemá dost hlasů) referendem o nezávislosti Katalánska. Španělsku vládnoucí Francovi pohrobci to pochopitelně odmítají.

Západonilská horečka

má další závažně nemocnou oběť, která je hospitalizovaná v Břeclavi.

Zeman

dal nevyužité peníze ze své kampaně Klokánkům.

V Německu

chystají tažení proti autům s dieselovými motory. Sice bylo dosaženo "kompromisu", ale ten je pro normální lidi naprosto nepřijatelný.

Biologové

plánují genetickou operaci přenašečů malárie, která by umožnila její vyhubení během 10 let. Problém bude IMHO se zelenými, kteří už dávno na základě lživých argumentů vyřvali zákaz insekticidu DDT, kterým mohla být malárie zlikvidována už na přelomu 70. a 80. let.

Petr Štěpánek

byl znechucen řevem fašistického póvlu a svou kandidatury do RRTV stáhl. IMHO to byla jedna z posledních možností (ne-li vůbec poslední) o přeměnu "veřejnoprávních" medií na media poskytující skutečně veřejnou službu. Pravděpodobně nezbude nic jiného než je prostě odříznout od státních peněz a nechat přeměnit na standardní média nebo zaniknout.

Australané

mají povolen průzkum ložisek lithia, ale ten není povolením k těžbě (a to ani na povolení průzkumu automaticky nenavazuje).

Slovenský

expremiér Fico reagoval na to, že se ze zavraždění novináře Kuciaka vyklubala standardní mafiánská vražda: Slovensko čelilo pokusu využít tuto vraždu k politickému puči. Další věcí je, že fikce političnosti zavraždění tohoto novináře významnou měrou oddálila zadržení skutečných pachatelů (pěšáků) a patrně znemožnila dopadení těch, kdo za tou vraždou stáli coby šéfové a zadavatelé.

Čeští poslanci

"si dovolili" přijmout usnesení, že hlasování EP proti Maďarsku byla chyba. Fašisté, tj. "liberální demokraté". u nás i v cizině ječí.

Fašisté

z "demokratické strany" USA zorganizovali obvinění Trumpova kandidáta do nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha ze "sexuálního obtěžování, kterého se měl dopustit v 17 letech, tedy před 36 lety. Trump se za něho postavil a mj. veřejně parodoval blábolení obviňovatelky.
Navzdory snaze "demokratů" Senát USA nejprve posunul Kavanaugha ke konečnému hlasování a následně ho i potvrdil, což je silná porážka antidemokratických sil v USA, reprezentovaných Demokratickou stranou.

V Praze

měli průšvih s mambou, která uštkla ženu, co ji ilegálně chovala, a utekla. Žena byla uložena do umělého spánku a mambu se po několika dnech podařilo chytit.

Od roku 2020

by snad mohlo platit zálohované výživné, jehož zavedení dosud blokovali klerofašisté. Podstatou této vymoženosti je, že u neplatičů peníze rodiči, starajícím se o dítě, zaplatí stát a ten je vymůže z neplatiče daleko efektivněji (má na to profesionální aparát).

Provalilo se,

že Skripal zřejmě pomáhal identifikovat ruské agenty, pracující v západních zemích (ty, co osobně znal).

Ve Velké Británii

zakázali reklamní spot řetězce Costa Coffee, který kritizoval avokáda a nabízel své produkty jako "něco, co se nekazí". Problém avokáda je v tom, že ho nelze považovat za ovoce, jak tvrdí strůjci zákazu. Je to spíš olejnina (podobně jako olivy) a jeho nutriční přínos je sporný (mnoho energie a nepříliš hodnotné mastné kyseliny, skoro žádné vitamíny, vyjma kyseliny listové se nic z vitamínů nedostane přes 20 procent denní doporučené dávky, ale při poměrně vysoké energetické hodnotě má "vytěsnávací efekt" vůči jiným zdrojům potřebných nutrientů).

Soud v San Franciscu

zabránil vracení nelegálních migrantských dětí. Právě z důvodu existence takovýchto právnických politických aktivistů byl boj o post Nejvyššího soudce v USA tak důležitý.

Ukrajina

se dostala do sporu s Maďarskem, které dává Maďarům v zahraničí (tedy i na Ukrajině) maďarské pasy.

Sorosova

nadace Open Society Foundation se musela přesunout z Maďarska do Berlína.

12 letá školačka

a její 22 letý přítel zavraždili a snědli muže. Stalo se v Rusku, které se stává stále více "zemí neomezených možností".

Proběhly volby

dosti nejednoznačného výsledku, který je možné vydávat za vítězství i porážku u řady stran. TOP 09 se, jak konstatoval i president Zeman, stala prakticky jen pražskou stranou.

sobota 6. října 2018

Další blábol multikulturalistů

Multikulturalista Vodvářka na svém blogu blábolí o západonilské horečce a dovoluje si kritizovat T. Okamuru. Jako všichni mutikulturalisté produkuje jen a jen nesmysly.

Fakta

Západonilská horečka je virové onemocnění, přenášené komáry, běžně žijícími na našem území. Její původce patří do skupiny flavivirů, nazvané podle viru žluté zimnice. Naštěstí má infekce tímto "bratrancem" obávané a i ve dnešních dobách často smrtící choroby zpravidla lehký průběh, coby "prostá viróza", jakou naše populace běžně přechází nebo kurýruje klidem a čajem. Vzácněji se objevují komplikace (zejména u příliš mladých, příliš starých a oslabených jedinců), které mohou vyvolat především poškození mozku a/nebo míchy a ještě vzácněji tato choroba skončí i smrtí, což se u nás letos u jednoho případu stalo. Lze vyslovit i domněnku, že u významné části infikovaných se infekce projeví jen tzv. serokonverzí, tj. v krvi se objeví protilátky, aniž by došlo ke zjevnému onemocnění. U viróz, majících takový poměr mezi lehkými, těžkými a letálními průběhy je to docela běžný jev.

Přenos obecně

Každé infekční onemocnění, vyvolané obligátně patogenními druhy, se šíří cestou epidemiologického řetězce, který má tři články
 • zdroj nákazy, což je člověk nebo zvíře ve fázi onemocnění, kdy je infekční (u některých chorob to může být i mrtvola a někdy i dlouhou dobu po smrti)
 • cesta přenosu, tj. jakým způsobem se dostane infekční agens z jednoho jedince na druhého
 • vnímavý jedinec, tj. takový, který může onemocnět (čemuž ve většině případů brání očkování nebo dřívější prodělání choroby, pokud zanechává imunitu)
Z uvedeného schématu se vymykají některé patogeny, zejména tzv. fakultativní (příležitostné), které mohou žít v přírodě i bez toho, že by na nějakém organismu cizopasily, nejčastěji jako saprofyté. Patří sem např. řada hub, schopných napadnout oslabené jedince, ale i mnohé bakterie ("prostřeným stolem" pro tyto organismy je pacient s AIDS). Z bakterií těchto vlastností je asi nejznámější legionela, která může žít v povlaku na stěnách rozvodů vody, zejména teplé, a napadat lidi při mytí a sprchování (žije ovšem také v rybnících a jezírcích a z lidmi ovlivněných biotopů i v různých nádržích). Legionely a některé další fakultativně patogenní vodní saprofytické bakterie (třeba Pseudomonas aeruginosa) jsou příčinou dodatečných úmrtí lidí, kteří byli vytaženi z rybníka či přehrady a úspěšně zresuscitováni, ale následně dostali fatální zánět plic.

Přenos západonilské horečky

Původce západonilské horečky se z výše uvedeného schématu nevyjímá. Jeho zdrojem jsou nakažení lidé a také některé druhy savců a ptáků, kteří nemusejí být zjevně nemocní. Cestu přenosu zajišťuje komár Culex pipens molestus, který může žít jak v přírodě, tak i např. v technologických šachtách a sklepích budov, jsou-li tam loužičky nakapané nebo zkondenzované vody. Vnímavost je všeobecná (je to tedy obligátní patogen), byť v části případů může proběhnout onemocnění tak lehce, že není zachyceno. Nepodařilo se mi najít, nakolik je imunita po prodělání choroby stálá. Očkování zatím není k dispozici.

Výskyt u nás

První výskyt byl zjištěn už v roce 1972 na jižním Slovensku a v roce 1996 na jihu Moravy u Lanžhota. Navíc byly u dvou procent obyvatel na Lanžhotsku nalezeny protilátky, signalizující dřívější prodělání této choroby (nebo výše zmíněnou serokonverzi).
Můžeme tedy konstatovat, že tato nemoc se u nás sporadicky vyskytuje. Dá se spekulovat o tom, že jejím zdrojem budou především tažní ptáci, kteří u nás v létě hnízdí a donesli si virus z Afriky, kde se vyskytuje zcela běžně. Místa výskytu choroby jsou pak vázána právě na oblasti výskytu těchto ptáků.
Z tohoto pohledu má pan Vodvářka pravdu. Ale je to jen část pravdy.

Rizika

Protože výskyt přenašeče této choroby je prakticky po celém území ČR (snad jen s výjimkou nejextrémnějších horských poloh) a běžně se tento komáří druh adaptuje i na budovy, znamená příchod lidí s tímto virem v krvi, že se objeví tato nemoc i v místech, kde v současné době nejsou přírodní podmínky pro její výskyt (protože tam dosud nejsou živočichové s tímto virem v krvi).
Epidemiologie navíc rozlišuje tři typy průběhu epidemie.
 • vyhasínající, mizící
 • sporadický
 • narůstající až explozívní
Závisí to na tom, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho infikovaného člověka. Je-li to menší počet než jedna, epidemie dohasíná (a dělo se tak i na sklonku velkých morových epidemií, kdy už se neměl kdo nakazit). Je-li to v průměru právě jeden člověk, jedná se o sporadický výskyt, tj. nemoc se vyskytuje, ale počet nově onemocnělých kolísá kolem nějaké konstantní hodnoty. Je-li to více než jeden člověk, dochází k řetězové reakci (podobně jako v případě jader štěpných izotopů při výbuchu jaderné bomby) a výskyt nových případů nemoci narůstá, v určité fázi epidemie dokonce exponenciálně.
Zde do tohoto procesu zasahují i zvířata, nicméně i u nich se dá předpokládat sporadický výskyt s kolísáním +- kolem nějaké konstanty.
Z toho plyne, že lidé s tímto virem v krvi zvyšují riziko, že se tato choroba objeví i tam, kde nejsou v přírodě nakažená zvířata (a vzhledem k doletu komárů podstatně více). Jistěže se nejedná jen o imigranty, ale i o navrátilce z exotické dovolené (v USA došlo patrně i k zavlečení této choroby dovozem orgánů ke transplantaci). Dále ovšem tito lidé zvyšují riziko vzniku přírodních ohnisek (tj. že virus někde začne kolovat mezi zvířaty, a to i místními, a udržovat se jako sporadická infekce s možnostmi občasného přeskoku na člověka). Za nejhorší lze ovšem považovat riziko, že se virus dostane do takové oblasti, kde je dost komárů a současně vysoký výskyt lidí (platí např. pro řadu rekreačních oblastí, ale najdou se i jiné) a vyvolá opravdové vzplanutí s exponenciálním nárůstem počtu nových případů. Jde mj. o to, že přelety komárů z plachých ptáků, žijících ve vetší vzdálenosti od lidských sídlišť, na lidi jsou nutně vzácnější, než např přelet z člověka na člověka (a ve hře jsou i psi a další domácí zvířata, vč. ptáků). A právě v tom druhém případě může dojít ke zvýšení průměrného počtu nakažených od jednoho nositele infekce nad jednu celou a tedy k nastartování explozívně probíhající epidemie.
Všechna tato rizika jsou prostě statistika, kterou můžeme ovlivnit (když není k dispozici očkování) prakticky jediným způsobem, tj. snížit na co nejnižší dosažitelné minimum počet lidí s tímto virem v krvi (což se týká jak imigrantů, tak i dalších potenciálně infikovaných kategorií lidí). Přičemž migranty můžeme restringovat snadněji a efektivněji než např. navrátilce z dovolené v Egyptě. A statistika také jasně říká, že umírá-li něco mezi 1 a 10 procent nakažených, tak s počtem případů poroste i počet mrtvých.
Alternativní řešení, tj. vyhubení komárů, schopných tuto infekci přenášet, by znamenalo dosti drsný zásah do ekologie, a to plošně na prakticky celém území státu.

Abych to uzavřel

Přestože se toto onemocnění u nás už celá desetiletí sporadicky vyskytuje, znamená dovoz dalších potenciálních nakažených (či nosičů) jeho původce jednoznačné riziko, přičemž hranice mezi sporadickým výskytem a epidemií s exponenciálním nárůstem případů s potenciálně stovkami až tisíci mrtvých, může být překročena prakticky vždy. Přitom o daném onemocnění víme příliš málo na to, abychom byli schopni říct např. "sto nosičů v Praze nepředstavuje riziko, tisíc už ano". Prostě každý další zdroj nákazy zvyšuje riziko epidemie, asi jako každý vykouřený karton cigaret riziko rakoviny. A navíc, nezávisle na riziku vzniku epidemie, roste i riziko vzniku přírodních ohnisek v místech, kde tuto chorobu dosud nemáme.

Takže Okamura má ve svém zdrženlivém postoji k infekčnímu riziku od imigrantů pravdu (a zcela jistě není ve hře jen západonilská horečka, ale mohou být na naše území zavlečeny i daleko drsnější choroby), zatímco soudruh multikulturalista Vodvářka blábolí z cesty.

čtvrtek 4. října 2018

Probuzení evropského "tribalismu".

Neomarxisté a další antiodemokratická svoloč si stěžují na aktivizaci "tribalismu", klidně u toho názvu zůstaňme, u evropských národů. Ten je, pochopitelně, šíleně špatně, protože začíná ohrožovat hladké navození novodobé totality pod praporem EU.

Stížnosti neomarxistů

Typické jsou texty Bohumila Kartouse "Anatomie "Anobudelíp", aneb politická pornografie" a "Strategie přežití malého českého zvířátka nefunguje, predátor trik "jsem mrtvý" prohlédl" a Marka Beneše "Strategie přežití malého českého zvířátka" z Britských listů, nicméně podobné bláboly vidíme na levičáckých serverech tohoto typu poměrně často a hojně.
Neomarxisté rozumově či instinktivně tuší, že lidé, shromáždění pod něčím jiným než je ohvězdičkovaná šlechtičnou použitá vložka, a holdující něčemu jinému než neomarxistickým ideologickým výblitkům, jsou pro ně principiální problém. Proto tolik blábolů, které se snaží takovéto chování co nejsilněji dehonestovat (aniž by si soudruzi uvědomili, že jejich kritika toto chování v očích normálních lidí spíše chválí).
Podobně se jinak jakž takž rozumný Jakub Beznoska šíleně diví tomu, že voliči považují za problém muslima na radnici, protože dotyčný konkrétní kandidát, Mohammed Ghaleb je úspěšným primářem v nemocnici a dobrým doktorem (alespoň podle něj, ale nehodlám to nijak zpochybňovat). Problém vidím v islamistické extrémistce Eman Ghaleb, která je podle článku ústecké verze idnes jeho dcera. Ta chodí v šátku a propaguje islám v jeho extrémních podobách. Přinejmenším to ukazuje na určitou dvojakost kandidáta a na to, že poměry v jeho domácnosti nejsou takové, jaké bychom rádi viděli u muslimské rodiny, skutečně zaintegrované do civilizované společnosti.

Věda dává úder

Ze zcela nečekané strany se objevil údaj, který ukazuje poněkud jiný pohled na ono posilování tribalismu. Článek se sice tváří nábožensky "Krev, násilí a evoluce víry", ale v jeho textu se jednoznačně píše, že krev a krvavé události povzbuzují vedle náboženství i tribalismus. Přičemž v nábožensky vlažné až sekulární společnosti se dá předpokládat, že ten tribalismus se uplatní jako agregační faktor semknutí společnosti spíše než nějaké náboženství.
Lze tady důvodně předpokládat, že právě krvavé aktivity muslimů, četné atentáty se střelbou, masakrováním lidí auty i bodáním nožem, mohou být právě onou "krví", zmiňovanou ve článku, která povede k semknutí lidí jako na tam uváděných diagramech.
Můžeme tedy proponovat hypotézu, že právě nástup krvavých atentátů, které (spolu) zavinilo vedení EU a některých jejích "starých" států, především Německa a Francie, vyvolaly a vyvolávají ono pudové semknutí se dohromady proti společnému nepříteli. Navíc úlohu Německa ještě akcentují krvavé orgie, které jeho státní příslušníci organizovali na většině evropského území v první polovině 40. let minulého století, jejichž pamětníci sice vymírají, ale pořád ještě nějací žijí (a zbytek populací jednotlivých evropských zemí se s nimi většinou seznámil pomocí historických dokumentů, učebnic i uměleckých děl). Zcela jistě to nikdo nebude explicitně formulovat ve smyslu "krvaví vrazi zatáhli do Evropy krvavé vrahy", nicméně podvědomí řady Evropanů začíná přesně v duchu takto formulované téze pracovat.

Světlo na konci tunelu?

Ve článku na Oslovi popsaná reakce na krev je čistě podvědomá, pudová. To znamená, že je velice dobře chráněna před nějakou politickou indoktrinací. Ta by musela nastupovat jako naprosto drsné vymývání mozků, daleko drsnější než jak mají mozky vymyté islámští sebevražední atentátníci, nebo měli třeba japonští piloti Kamikadze, protože obě tyto skupiny byly a jsou svým náboženstvím hluboce přesvědčeny o tom, že samotná akce nepředstavuje konec jejich existence, ale odchod do ráje.
Faktem je (z trochu jiného soudku), že je doloženo od první světové války "kamikadze" chování pilotů beznadějně poškozených letadel v kombinaci s nemožností se z nich dostat pryč (první světová válka to akcentovala absencí padáků, protože ty by údajně "podrývaly morálku pilotů"). Nicméně stejným, i když méně známým faktem je neúspěch německého projektu pilotovaných letounů V1, které měly provádět právě kamikadze útoky. V této souvislosti je zajímavé, že akce s velmi vysokým (ale ne stoprocentním) rizikem piloti (i němečtí) akceptovali, takže zájemci o zařazení do letky raketových letounů, které měly, byť s velkou ztrátovostí, atakovat spojenecké bombardovací svazy, byli v počtu dostatečném. A byli i zájemci o pilotování "pekelných vajíček", prvních německých proudových stíhaček, které "vybuchovaly při startu, při přistávání a i bez jakékoli viditelné příčiny během letu".
Tím jsem chtěl ukázat, že politickoideologická indoktrinace má v případě překonávání hluboce vrozených pudových reakcí významná omezení, která lze překonat jen velmi obtížně a patrně dlouhodobým monopolem na vymývání mozků, který EU (a hlavně její představitelé) prostě nemají k dispozici.
Sovětští vojáci se za bojů během druhé světové války do sebevražedných akcí pouštěli, ale tam jednak můžeme předpokládat dlouhodobé, desetiletí trvající, totální vymývání mozku, jednak musíme vzít v úvahu, že se nebili "za komunismus" nebo "za SSSR", ale "za vlast". Čili Stalin geniálně zapojil do boje proti německým agresorům právě ten tribalismus (schopný vyvolat sebeobětování), proti kterému bolševičtí ideologové léta bojovali.

Jinými slovy, jestli je to, co se v uvedeném článku píše pravda (a není důvod nevěřit alespoň částečné pravdivosti toho, co hlásá), pak dovoz krvavých islamistů do Evropy byl něco horšího než zločin, a totiž chyba, jejíž důsledky mohou neomarxistům a dalším antidemokratům z EU zlámat krk. Což by bylo jen a jen dobře. A může nás hřát pomyšlení, že si tento problém tito antidemokraté vyrobili sami.

středa 3. října 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Írán

Vyhrožoval odvetou USA a Izraeli za atentát, který spáchali na přehlídce patrně sunité.

Rusko

dodalo Sýrii protivzdušné komplety S-300.

Kanton St. Galen

si navzdory islamisty infiltrované centrální vládě odhlasoval zákaz zahalování obličejů na veřejnosti, který vadí především muslimům.

Ve Španělsku

se podařilo dovést k vítěznému konci (snad) soud se skupinou zločinců, která zajišťovala manželky pro teroristy z chalifátu.

Spolupracovníci

islámistického teroristického režimu se snaží najít cesty k obcházení US embarga pro tento zločinecký stát. Našim jménem takto teroristy podporuje EU.

Ve Vídni

byla policií zadržena muslimka, která skrývala protizákonně tvář a ještě nadávala policii. Tenhle póvl by měl být z Evropy odsunut, jako byli od nás po válce odsunuti Němci.

Muslimy

vedená válka proti nemuslimskému obyvatelstvu má údajně až 380 tisíc obětí (včetně padlých agresorů).

Islámistický diktátor

Erdogan otevřel v Německu mešitu a podpořil extrémní islamisty. Našla se asi tisícovka statečných Němců, kteří si dovolili protestovat.

Imigrace

Loď Aquarius

s imigranty a zločinci, kteří je sbírali na moři, nesmí už ani do Francie.

Marocká hlídková loď

spustila palbu na člun s migranty , který odmítl zastavit a podrobit se kontrole.

Na Vsetínsku

byli v kamionu vychytáni dva imigranti, domnívající se, že jsou už ve Francii. Další ilegálové byli zachyceni v počtu 8 kusů na brněnském letišti.
V Nizozemí
zadrželi teroristickou skupinu, která plánovala rozsáhlou akci pomocí kalašnikovů a dalšího vojenského materiálu. O její identitě mlčí, takže je jasná.

Další atentát nožem

zjevně islámistického střihu proběhl v německém městě Ravensburg, údajně "nic nenaznačuje, že by šlo o teroristický čin", jak tvrdí německá proislámistická policie. Následně začali soudruzi předstírat, že je pachatel duševně nemocný.

Obecné

V USA

vysoudil chlapec (respektive asi jeho rodiče) odškodnění za špatně provedenou obřízku. IMHO hlavní problém je ten, proč se takový zákrok vůbec dělá.

Chodí

vyděračské e-maily, které vyhrožují zveřejněním údajné masturbace před počítačem, natočené hacknutou videokamerou. Chodí i lidem, kteří žádné takové zařízení nemají. Kolegyni z vedlejší kanceláře nedošel zatím žádný, mě už 4, tak se ji snažím vyhecovat, aby si podala stížnost na genderovou diskriminaci. Možná by to byl pro rozesílatele majlů větší průšvih než to vydírání, jak tak sleduji cvrkot.
Trochu to připomíná historku z populární knize o statistice Helmuta Swobody (je po knihovnách a i na uložto), kdy jakási dáma po maloměstě rozeslala anonymní dopisy s textem "Vše je prozrazeno, zachrání tě jen útěk" a následně se nemohli dopočítat spousty měšťanostů, protože každý měl nějaký vroubek na triku.

Britský student

napsal, že "ženy nemají penis", načež byl postižen vyloučením z nejrůznějších zájmových organizací a hrozí mu, že skončí i se studiem. Velká Británie má ovšem naději, že se póvlu, který takto atakuje lidi za naprosto správnou a pravdivou informaci, zbaví brexitem.

Bruselští fašistoidé

podali na Polsko žalobu za to, že si dovolilo zbavit se totalitních soudců, které předchozí probruselské vlády hýčkaly jako u nás V. Havel justiční vrahy.

EU

nám zakázala provádět kontroly vepřového, dováženého z Belgie a dalších starých států EU, na africký mor prasat. Odporuje to jejich ekonomickým zájmům a případné rozšíření této choroby v našich chovech je nazajímá, či spíš by je uvítali.

Ve Švédsku

mají potíže se sestavením nové vlády, přestože antidemokratické strany dostaly v důsledku převodu voleb na veřejné (jednoznačně konstatovaného mezinárodním dozorem) a pravděpodobného falšování při sčítání výsledků více hlasů než jim přiřkly volební průzkumy.

Zažili

jsme napadení systému Android od Google zavirovaným programem, který byl touto firmou oficiálně distribuován.

Podařilo se

s vysokou pravděpodobností určit, že modelka Courbetova obrazu "L’Origine du monde" byla 34letá Constance Quéniauxová, milenka osmanského diplomata. Vplynulo to z analýzy korespondence mezi A. Dumasem synem a G. Sandovou.

Bill Cosby,

americký komik byl odsouzen za "sexuální predátorství". Obvinění jsou naprosto vágní a bez jakýchkoli důkazů, z tohoto důvodu byly předchozí pokusy o jeho odsouzení neúspěšné.

Podařilo se

poslat do vězení útočníka na tenistku Kvitovou.

Švýcaři

se zbavili ruskožidovského finančníka Abramoviče, odmítli mu udělit občanství a prohlásili ho za hrozbu pro národní bezpečnost. Patrně je dříve nebo později obviní z antisemitismu jako Maďary.

Britové

kritizovali antidemokratickou komisařku Jourovou za zavádění cenzury. Ta, pochopitelně, překrucuje a zatlouká.

Na Ukrajině

se vyskytla fáma, že obyvatelé Podkarpatské Ukrajiny dostanou české občanství. IMHO by opravdu nebylo od věci tuto zemi připojit zase k našemu státu.

Římskokatolická církev

na Slovensku suspendovala postupně dva kněze, kteří prosazovali dobrovolnost celibátu. Celibát je těžký problém ŘKC, protože byl zaveden z čiré hamižnosti (aby kněží neměli rodiny a jejich majetek propadl církvi) a vede k tomu, že její kněžstvo je přehlídkou sexuálních abnormalit.

Slovensko

v teatrální akci zadrželo údajné viníky vraždy novináře Kuciaka. Nejde o žádné politické exponenty, jak to rezolutně prohlašoval fašistický "liberálně demokratický" póvl a dokonce kvůli tomu shodil vládu, ale o ryze kriminální živly. Čtyři zadržení putovali do vazby.

Provalilo se,

že jeden z klíčových psychiatrů zločinecké organizace Barnevernet (Norsko) je sadistický pedofil.

Rusko

posunulo odchod do důchodu o pět let.

V pátek

byl znovuspuštěn staroměstský orloj.

Zemřela

žena, která se na území ČR nakazila virem západonilské horečky. Byl diagnostikován další případ této choroby u muže, který se nakazil na našem území.
Komáry, kteří jsou s to tuto chorobu přenášet, tu máme odjakživa (žádná vazba na "globální oteplování" se nekoná). Pouze jsme tu až do imigrantských aktivit EU neměli lidi s tímto virem v krvi, od nichž by tuto, naštěstí většinou nezávažnou ("klasická viróza"), chorobu přenesli na naše občany.

Oslavili jsme

sv. Václava (zavřením obchodů) a připomenuli osmdesátileté výročí Mnichova.

Lúza z "demokratické" strany

se snaží obvinit kandidáta do Nejvyššího soudu USA, Bretta Kavanaugha, který měl údajně jako 17 letý sáhnout na nohu o něco mladší spolužačce (která ho nyní účelově obviňuje).

Soudruh

Heik Maase blekotal, že "EU je protikladem Mnichovské dohody". Měl by to jít blekotat do Maďarska a do Polska.

V Katalánsku

se rozhořely další střety mezi demonstranty za nezávislost a španělskou postfrankistickou policií.

Babišova vláda

sestavila komisi na prověřování neoprávněných vydání pozemků církvím.

V Teplicích

těžce zranili (a kopali do hlavy i poté, co byl v bezvědomí) vojáka aktivní služby, který se dokonce účastnil zahraničních misí. Na informace, vedoucí k dopadení pachatelů je vypsána odměna 20000 Kč. Vzhledem k tomu, která minorita v Teplicích dominuje a současně má silnou motivaci nenávidět naše vojáky ze zahraničních misí, bych si typoval na "naše" či zahraniční a zde usazené muslimy, nebo směsku. Svědčí pro to i zbabělost a brutalita útoku.

Na Valašsku

zničil medvěd úly a potrhal ovce. Je to daň za to, že necháváme ekologistické zrůdy cpát nebezpečná zvířata tam, kde nemají co dělat.

AfD

nevyloučila budoucí vládní koalici s CDU.