čtvrtek 31. května 2018

Brněnská ostuda

Ostudné představení pochybného výtvoru "Naše násilí vaše násilí" Olivera Frljiće má dva různé aspekty, které je nutno posuzovat odděleně.

1. Aspekt první - samotný obsah


Blasfemie proti křesťanství

Kritikové tohoto představení, a patrně zcela správně, namítají to, že autor si vzal na mušku křesťanství, protože ví, že jeho vyznavači a zastánci se zmohou pouze na pokojné protesty, které nikoho neohrozí.
Konec konců, pokojná byla i akce organizace "Slušní lidé", která proběhla bez vyronění jediné kapky krve.
Lze vcelku věrohodně proponovat to, že pokud by byl cílem blasfemie islám, tak by nějaká analogie "Slušných lidí", ale vymozkovaná islámem, nejspíš vystřílela jeviště i hlediště, jak se to stalo např. v redakci Charlie Hebdo.
Já osobně nejsem proti zesměšňování a zdůrazňování absurdnosti a nesmyslnosti jakéhokoli náboženství, tedy i křesťanství, protože si podobný přístup jednoznačně zaslouží úplně všechna. Vycházím ovšem z toho, že takovéto počínání musí mít určitou úroveň intelektu, znalostí a vtipnosti, což mj. vyžaduje i určitou úroveň vzdělání.
Rozhodně, pokud porovnám třeba Monty Pythonovský "Život Briana" s uvedeným představením, jsou tyto dva počiny, co do intelektuální úrovně tvůrců, prostě nebe a dudy.

Dehonestace státu

Jestliže si nějaká "dáma" tahá z jistého tělesného otvoru (sloužícího v jiných situacích jako pracovní nástroj, bez ohledu na to, že ne u ní samé) státní vlajku, tak je to zcela jistě dehonestace tohoto symbolu a státu obecně.
Zcela jistě můžeme konstatovat, že pro marxistickou spodinu jsou státy čímsi negativním a viděli by rádi jejich likvidaci a převedení veškeré populace pod jedinou vládu, nyní EU. Předchozí generace marxistů úplně stejně prosazovala zrušení států a převedení populace pod vládu Moskvy, rozdíl mezi tím není naprosto žádný.
Zcela jistě to vyvolá odpor u lidí, kteří (nebo jejich předkové) za možnost našeho národa žít v samostatném státě nasazovali životy, jako třeba můj otec v pražském povstání. Zcela jistě by všem, kdo padli za naši svobodu v boji s nejrůznějšími nepřáteli, od legionářů a domácích odbojářů za Rakouska-Uherska, až po oběti represí normalizačního a s brežňěvovským SSSR úzce kolaborujícího husákovského režimu, bylo tahání státní vlajky s dírky nějaké ... vnímáno jednoznačně negativně.
Konec konců, k některým pomníkům či pamětním deskám, připomínajícím zmíněné boje a jejich oběti, je to od sídla Husy na provázku do deseti minut pohodlné chůze.
A opět "zlí kritikové" vytáhli na soudruha Frljiće to, že mohl připomenout třeba ustašovci, tedy příslušníky jeho národa, provozované koncentrační tábory, jejichž brutalita, až na naprosté výjimky, předčila koncentráky, provozované samotnými Němci. Pochopitelně, pokud by měl k něčemu podobnému odvahu.
Pokud chtěl soudruh Frljić řešit viny celých národů, tak rozhodně neměl pominout to, že je synem národa, který ochotně spolupracoval s nacisty a v řadě konkrétních situací byl ještě horlivější než nacisté němečtí (to, konec konců, platí i pro muslimy z bývalé Jugoslávie, a v ještě větší míře).

Ahistoričnost

Lze jistě kritizovat i skutečnost, že znásilnění muslimky Kristem je ahistorické, protože ten zemřel šest století před tím, než byl ustanoven islám.
Uvedený argument kritizuje Jan Werner na webu Ateisté ČR.
Osobně považuji jeho hluboce filosofický rozbor za ukázku filosofického fachidiotství. A to z jednoho prostého důvodu: Je-li křesťanský bůh všemohoucí a věčný a Kristus je jeho součástí (což jsou základní dogmata naprosto všech křesťanských směrů), tak skutečně neexistuje sebemenší důvod, aby socha Krista nemohla slézt z krucifixu jako socha komtura v Donu Giovannim z pomníku, a následně dělat absolutně cokoli. A to kdykoli v čase; taková scéna by se s odvoláním na uvedené atributy křesťanského boha mohla klidně odehrát ve světě Star Treku nebo nějaké SF umístěné do ještě vzdálenější budoucnosti. Řekněmě si to upřímně, mohlo by se to v takovém případě udělat i konzistentněji co do logiky než to má ve svém, i z tohoto pohledu podřadném, díle soudruh Frljić.
Rozebírání této základní premisy na úroveň závěrů jednotlivých koncilů a církevních otců považuji za zbytečné a znepřehledňující její podstatu.
Druhou věcí je, zda je takovéto jednání konzistentní s obrazem Krista, a to jak předkládaným samotnými křesťany tak i kritiky tohoto náboženství. Prakticky všechny tyto směry se shodují na naprosté nenásilnosti uvedené postavy, ať už historické nebo vrtuální. Jediným doloženým násilným skutkem je známé vyhnání penězoměnců z Chrámu, kde ovšem Kristus pouze udělal to, co měla udělat (a pro totální zkorumpovanost židovského státu jeho doby neudělala) chrámová policie (či pořádková služba, či ochrana, aby mě někdo netahal za slovíčka).
Prostě Kristus znásilňující jakoukoli ženu, nejen muslimku, je historický nonsens přinejmenším do doby, než budou objevena další evangelia (a musela by být zásadně odlišná od těch kanonizovaných i nekanonizovaných, která známe), nebo vynalezen stroj času a touto cestou prokázáno, že reálný Kristus byl osoba, nemající prakticky nic společného s hrdinou evangelií.
Daleko s reálnou historií konzistentnější by bylo znásilnění deseti křesťanek Mohamedem, přičemž devět z nich by bylo ve věku 8 - 10 let a ta poslední, a jediná dospělá, by byla přefiknuta na čerstvé mrtvole svého bestiálně umučeného manžela. Přitom právě takovéto Mohamedovy aktivity dokládají obecně uznávané islámské texty a vytyčují je jako následováníhodný vzor jednání pro všechny muslimy (tj. jsou ideálem islámu a jeho charakteristickým rysem i v případě, ža by Mohamed nic takového nikdy nespáchal).

Prasečina

Uvedená hra je ve své podstatě pornografická, což mj. dokázal i Facebook, který ukázky z ní s tímto zdůvodněním stáhl ze svých stránek.
To, že se tváří jako umění, mířící někam k filosofickým čái jiným výšinám, na tom nemůže nic měnit. V současné době se podobně tváří prakticky všechny videomateriály na webech púro dospělé a mnohé z nich jsou kultivovanější než diskutované divadelní představení.


2. Aspekt druhý - finance


Druhý problém spočívá v tom, že uvedená akce (divadelní festival) i jednotlivá představení byly financovány z veřejných zdrojů, tedy přímo nebo zprostředkovaně z daní našich občanů. Tuhle situaci ještě akcentuje fakt, že různí "nevládní aktivisté", kteří uvedenou akci organizovali a nyní dehonestují odpůrce této prasečiny, žijí z veřejných peněz a nevytvářejí naprosto žádné hodnoty. To se týká i většiny členů a sympatizantů hnutí "Žít Brno", které prosadilo poté, co kraj hodil pro všeobecný odpor občanů zpátečku a zkrouhl celé té pochybné akci (= divadelními festivalu) peníze, dofinancování tohoto "umění" z městských peněz.
Toto je druhá stránka celé věci: Mohu být tolerantní k něčemu, s čím nesouhlasím, ale tato tolerance prostě končí v momentě, kdy jsem nucen něco takového financovat.
Kdyby neomarxisté z "Žít Brno" místo vymetání erotických zařízení s običovanými profesionálkami střádali korunku ke korunce a toto představení zafinancovali z takto našetřených prostředků, odpor občanů by byl patrně daleko méně rozsáhlý a daleko méně by zasahoval mimo organizace, které lze označit za "extrémistické".
V této souvislosti si za "extrémistky" dovoluji označit i protestující jeptišky, protože jejich vztah ke Kristovi je charakteristický skutečně jen pro okraj (tedy extrém) naší populace.
Trochu z jiného soudku, ale silně v principu podobného a souvisejícího, je pláč ekofašistů z pražských extrémistických ekologistických organizací, kterým zastupitelé srazili či zarazili dotace.
Soudruzi ekofašisté, v podstatě součást marxistické scény, považují za skandální, že zastupitelé odmítají nadále financovat jejich "projekty", poškozující a obtěžující občany.
Já osobně tuto akci chápu jako blýskání na lepší časy, kdy zastupitelé konečně začínají, alespoň v některých aspektech, opravdu zastupovat občany, kteří je zvolili. A, pochopitelně, je to "šíleně zle", protože marxističtí parazité považují za naprostou samozřejmost, že budou vyživováni z peněz těch lidí, kterým škodí.

Další odhalení


Dovolím si citovat z blogu paní Evy Svobodové na idnes:


 1.  >>> Před dvěma lety proběhl precedens, kdy byla zakázána a rozehnána kulturní akce – happening – obsahem o trochu kultivovanější než brněnský tyjátr (jednalo se o happening „konvičkovců“) – se skandálním úředním odůvodněním, že znevažuje náboženství a rozněcuje náboženskou nesnášenlivost. Kulturní fronta jásala nad zažehnáním nebezpečí fašismu. Titíž lidé teď znevažování náboženství hájí jako svobodu. Dvojí metr.
 2. >>> Rok 2008, Národní divadlo Brno. Na premiéře hry Tajemství Zlatého Draka od Landy byli diváci transparentem přímo v sále označeni za prasata. Studentům JAMU vadila postava autora. Dnes je srovnatelná výtržnost v sále označena za návrat nacismu. Dvojí metr.
 3. >>> Martin Zapletal vystrčil zadek na konvoj USA a byl odsouzen. Teď se jedná o „svobodu vyjádření“. Dvojí metr.
 4. >>> Feministky nechaly zrušit výstavu fotografií v Knihovně AVČR, protože prý „objektivizuje ženy“. Tady je na křesťany, žádající stažení hry z městem organizovaného festivalu, lepena nálepka „fašistů“, omezujících svobodu slova umělce. Dvojí metr.
 5. >>> Vypískání Ortelu zpěvákem Bangou, tedy narušení kulturní akce, adorovala celá progresivní kulturní scéna jako statečný občanský počin. Teď je podáno trestní oznámení za výtržnost. Dvojí metr.


V uvedené sovislosti je tedy naprosto jasné, že jak oficiální sdělovací prostředky, které o celé této akci (a reakcích na ni) jednostranně, a často i velice zkresleně a zavádějícím způsobem, informovaly, tak i státní orgány zcela jednoznačně jednají zaujatě ve prospěch parazitických marxistů a proti občanům. To, že udání na "Slušné lidi" vyplodila ekofašistická senátorka, je více-méně příznačné.

Ať celou záležitost posuzujeme jak chceme, faktem je, že na podzim dostanou občané možnost zvolit zastupitele, kteří "performance" marxistického póvlu financovat nebudou a v rámci svých místních pravomocí zarazí nebo alespoň zkomplikují organizaci a financování podobných aktivit. A rozhodně by měli tuto příležitost využít "do mrtě".

středa 30. května 2018

Socanství EU 5

Celý marxismus je založen na "vládě dělnické třídy". Problémy jsou tu dva a oba zásadní a pro marxismus kritické:

 1. Existuje vůbec dělnická třída?
 2. Může dělnická třída vládnout?


Marx a dělnická třída

Mladý Marx spolu s Engelsem postavili svou tezi reformy společnosti na předpokladu, že jejím nositelem musí být nějaká skupina (třída), která je neoddělitelná od ekonomiky. V jejich době jim (ale i tehdy ne zcela právem) vyšla dělnická třída, která v ekonomice prací vytváří hodnoty (a všechny ostatní třídy si, podle M + E tyto hodnoty nějak přivlastňují).
Marx v této souvislosti jasně definoval dělnickou třídu jako skupinu lidí, provádějící námezdní práci (s denním nebo týdenním cyklem práce a mzdy), a to práci naprosto nekvalifikovanou a nepotřebující žádné zvláštní vzdělání nebo vyučení, jen zapracování na příslušné pozici.
Tato charakteristika dělnické třídy byla v rudých příručkách politického školení obcházena a seznámili se s ní pouze vysokoškolsky vzdělaní školenci (v rámci vysokoškolské výuky marxismu-leninismu). Bylo to proto, že uvedená skupina v podstatě přestala existovat již za života Karla Marxe a další progresi jejího zanikání byl svědkem o něco mladší Engels.
Je to v zásadě logické: S rozvojem výrobních prostředků začaly nároky na pracovní sílu narůstat a v podstatě už na místech řadových dělníků museli být lidé s dosti rozsáhlým pregraduálním i postgraduálním vzděláním. A ti, kteří podobné práce nebyli schopni, byli na postech, které se stávaly stále nahraditelnějšími.
Lektoři politických školeních na VŠ nám tvrdili, že se Marx a Engels původně zděsili, když jim vyšla dělnická třída takto charakterizovaná (nevzdělané masy, konající ty nejprimitivnjší práce) jako onen základ, na němž mají stavět svůj "překrásný nový svět", nicméně se zaťali a prostřednictvím spolku komunistů, který v podstatě ukradli jeho zakladatelům a přeměnili na revoluční politickou stranu (MMCH, naprosto stejně si počínal Hitler vůči NSDAP) začali na svých vizích světové dělnické revoluce pracovat. Mimo jiné to ukazuje naprostou neschopnost humanitních disciplín obecně a marxismu zvláště korigovat zjevně nesmyslné teorie zdravým rozumem.
Ze zpětného pohledu vyplývá, že Lenin mohl zvítězit s bolševickou revolucí jedině proto, že Rusko bylo šíleně zaostalé, a že zde opravdu existovaly masy nevzdělaných primitivů, živících se jednoduchými pracovními úkony, jaké by zvládla i mírne vycvičená opice. A že i pro tyto primitivy byl v ruské ekonomice relativní dostatek pracovních pozic. Což bylo dáno jednak odstupem Ruska od center světové kultury i technického pokroku, jednak tím, že v relativně dohledné době před revolucí došlo k dosti zpackané reformě feudalismu, která sice osvobodila masy nevolníků, ale nezajistila jim živobytí, takže se Ruskem, až do porevolučních časů, toulaly masy "bosáků", kteří neměli co jíst a byli odkázáni na pronajímání se k tem nejprimitivnějším pracem.
V Evropě v té době již začínaly fungovat školy pro dělníky a další podobné instituce, zřizované mj. i "zlými kapitalisty", kteří již potřebovali kvalitnější zaměstnance.

Základní omyl

Základním omylem marxismu je, že dělnická třída (v tom pojetí, v jakém ji chápali jeho zakladatelé) je neoddělitelná od ekonomiky. Ve skutečnosti Marx zachytil pouze efemérní jev, který byl vystřídán nárůstem kvality pracujících, kteří s původní marxistickou dělnickou třídou neměli mnoho společného. To do jisté míry reflektovali revizionáři marxismu, kteří ovšem byli Leninem obviněni ze zrádcovství a renegátství.
Příčinou přetrvávání onoho omylu ovšem mohly být i vedlejší záměry marxistických vůdců: Pokud neexistuje autentická dělnická třída, pak vůči nim neexistuje naprosto žádná korekce a mohou stoprocentně uplatňopvat svou libo(z)vůli. Nehledě k tomu, že i kdyby takováto třída existovala, tak by z podstaty věci (negramotnost a nulová kvalifikace vůbec) potřebovala někoho, kdo by mluvil jejím jménem (a opět měl značný prostor pro libovůli). Asi jako se dnes někteří etikové dožadují toho, aby byla některým zvířatům přidělena lidská práva a oni mohli být jejich mluvčími.
Dělnická třída v Marxově pojetí jednak prakticky neexistuje, jednak jsou v současné době pracovní místa, která by s ní byla kompatibilní, nahrazována modernizací a automatizací. V podstatě už primitivní analogově řízené automaty zvládly to, co Marxův dělník, a zcela zlikvidovaly jeho "neoddělitelné postavení" v ekonomice.
Zájmem státu pak je, aby takových lidí bylo co nejméně, protože moderní ekonomika pro ně nemá naprosto žádné uplatnění. A v situaci, kdy se objeví (spíše nárazově a v souvislosti s nějakou mimořádnou situací) takováto potřeba, může patřičné úkony provést prakticky kdokoli.
Výsledkem tohoto základního omylu je další důvod, proč marxismus nemůže fungovat (ve smyslu "samoúdržby"), ale musí být toto zřízení dlouhodobě (celé generace) udržováno totalitní diktaturou. Zatímco kapitalismus i feudalismus vznikaly a udržovaly se zcela spontánně.

Pokus o restituci?

Marxisté (alespoň ti, co určují náplň politických požadavků - vymozkovaní aktivisté o těchto věcech nemají ani ponětí), stojí před problémem, daným neexistencí marxistické dělnické třídy. Takováto třída v EU prostě není a lidé, kteří mají její charakteristiky, se vyskytují na okraji společnosti (část bezdomovců a nejprimitivnější část kriminálních živlů).
Jistou zkratkovitou reakcí by mohl být dovoz lidí těchto vlastností z rozvojových států, kde je jich nadbytek. A jsme u onoho výroku marxismem prolezlé německé vlády "Zvládneme to". Tj. zamoříme EU lidmi, kteří odpovídají charakteristice Marxovy dělnické třídy. Lze také pozorovat, že kolem dovozu této chátry se shromažďují především marxisticky orientované organizace (respektive neomarxisticky, část původních marxistických stran ze zemí bývalého východního bloku je k této akci zdrženlivější, minimálně proto, že potřebují obnovit svůj vliv na obyvatelstvo).
Idiotismus neomarxistického vedení starých států EU tedy nemusí být motivován snahou o islamizaci tohoto soustátí, ale může být integrální součástí jejich levicové ideologie. Čímž ovšem není řečeno, že se na celou tuto akci nenabalují i živly, jejicchž cílem není marxizace ale islamizace. Minimálně jsou takto motivováni zástupci islámistických států, kteří podporují "duchovní rozvoj" imigrantů (tj. aby se nezcivilizovali, ale zůstali dále v područí islamistické ideologie).
Další věcí je, že pokud by tyto dovezené živly v EU převládly, nedošlo by rozhodně k návratu do dob mládí Karla Marxe, ale celé by se to zhroutilo někam na hranici pravěku a starověku. Tomu totiž odpovídají reálné možnosti a civilizační návyky islámských imigrantů.
Bez ohledu na motivy jejích aktérů je ovšem imigrační krize jednak důkazem, že se od marxistů nic pozitivního očekávat nedá, jednak lakmusovým papírkem, umožňujícím detekovat ty skupiny a organizace, které mají pod líbivým pláštíkem humanismu skryty uniformy dozorců z gulagů a koncentráků.

Marxismus je v současné době naprosto nesmyslná a od reality odtržená ideologie, jejíž zavádění a udržování nutně musí být prováděno extrémním násilím, protože naprosto neodpovídá současné úrovni civilizace v EU. Z tohoto důvodu je nutné proti marxistům bojovat všemi prostředky a pokud budou nadále používat EU jako svůj nástroj, tak je třeba EU rozbít, minimálně odchodem zemí bývalého sovetského bloku. 

pondělí 28. května 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Francie

chytila dvě skupiny teroristů. Terorista z Čečenska patrně plánoval útok bombou na vlak, teroristé z Egypta zase prokazatelně plánovali útok buď ricinem nebo výbušninou.

Blízko Damašku

se vzdali islamisté z chalifátu, kteří ovládali bývalý tábor pro uprchlíky z Palestiny Jarmúk.

Levičáci

kvičí nad tím, jak rychle jsou odsuzovány v Iráku evropské konvertitky k islámu, které přijely do chalifátu oblažovat tamní teroristy. Většinou končí na šibenici. Je to v podstatě dobrá věc, protože v zemích původu by adekvátně potrestány nebyly.

Dánská ministryně

pro integraci Inger Støjbergová prohlásila, že pokud muslimové chtějí dodržovat ramadán, mají si na to vzít dovolenou.

V Británii

soudí islamistu, pracovníka mešity, který zveřejňoval na webu návody pro osamělé džihádisty (např. jak napíchat jed dětem do zmrzliny).

V Sýrii

napadli islamisté střelbou ruské vojáky a čtyři zabili.

Imigrace

Francie

vyklidila pomocí policie tábory nelegálních migrantů u Paříže.

Britský

muslimský pár zavraždil au-pair dívku z Francie a následně na zahradě pálil její tělo. Je snaha z toho udělat duševní chorobu.

Maďarský premiér

označil organizaci migrace za zločin, ohrožující národní bezpečnost.

Obecné

Člen ODS

nazval nastávající choť prince Harryho "Cikánkou" (je napůl afroameričanka). Problém je, že tento "rasistický" výrok lze chápat i jako dehonestaci nevěsty i jako "podívejte se, jak se změnilo postavení 'barevných' - i jedna z nich se může přivdat do královské rodiny".

Z matematiky

propadlo 22,3 procent studentů a skoro další čtvrtina dostala čtyřku. A to v situaci, kdy je matematika nepovinná.
Cermat následně prohlásil, že na učebních oborech by neměla být maturita. Problém je, že s matematickou maturitou mají problémy i průmyslováci.
Tento výsledek poslance údajně "vyděsil".

NSS

zamítl kasační stížnost ekoteroristické organizace "Děti země", která dlouhodobě blokuje výstavbu silničního obchvatu kolem Přerova.

Objevila

se informace o potvrzení identity části Hitlerova skeletu, uchovávané v Moskvě. Podle stavu jednotlivých zubů. Druhá část skeletu z archivu patří podle DNA ženě. Problém vidím v tom, že:
 1. Nemáme zaručenu pravost (tj. absenci dodatečných úprav) archivních materiálů (Hitlerova stomatologa)
 2. Ke stavu Hitlerova kruhu se dost autoritativně vyjadřovala instrumentářka, která se běžně do huby nekouká (rozebral to podobně L. Souček, který byl vzděláním i lékařskou praxí stomatolog, takže nemám důvod mu nevěřit)
 3. Hitler měl vícero dvojníků, na jejichž chrupu (alespoň některých z nich) byly prováděny identické zákroky
Takže bez průkazu analýzou DNA, tj porovnáním s DNA Hitlerovy širší rodiny, si dovolím o správnosti identifikace i nadále pochybovat.

USA

hrozily silou Severní Koreji pro případ, že by nespolupracovala při vyjednávání. Trump posléze schůzku s Kimem zrušil a pak zase obnovil.

V Íránu

se otrávilo několik set lidí houbami, nejméně 11 zemřelo. Jedná se o druh, který roste v Íránských horách, v tisku nespecifikovaný. IMHO by se mohlo jednat o odrůdu nebo variantu "staré dobré" Amanita phalloides, tedy Muchomůrky hlízovité, která v Evropě vystupuje vysoko do Alp a tráví se jí občas tamní horalé. V 70. letech byla dokonce vyvinuta speciální metoda domácké léčby této otravy (Pierre Bastien, Francie - viz Wikipedie), protože tamní horalé jsou lid "rázovitý" a do nemocnice je doktor dostane leda tehdy, když už jsou v posledním tažení.
Pro otravu touto houbou by svědčilo i to, že dva pacienti šli na transplantaci jater.
Druhou možností (taky ničí játra) by byly jedovaté ucháče, ale u těch nevím, zda se užívá k léčbě transplantace jater (jsou zpravidla poškozeny ještě navíc ledviny).

Arcibiskup

z Adelaide Philip Wilson byl podle soudu vinen tím, že kryl sexuální zneužívání dětí kněžími. O výši trestu dosud soud nerozhodl. Posléze arcibiskup odstoupil z funkce.

Město Brno

neuspělo mu soudu a podle Ústavního soudu bude muset omezit hlučné noční akce na náměstí Svobody.

Skupina poslanců

neuspěla se snahou obvinit presidenta Zemana za jeho prohlášení o Novičoku. Je to logické, příslušné mezinárodní úmluvy o podobných látkách terminologicky znají "výrobu", "užití" a "likvidaci". V případě "výroby" se nerozlišuje, jde-li o miligram nebo o tunu, jak prosazovali horliví soudruzi (a blekotali o "mikrovýrobě").

Pokračuje

epidemie spalniček v ČR.

V Drážďanech

vyklízeli rozsáhlé území kvůli nálezu letecké pumy z WW2. Navíc kopající dělníci poškodili roznětku tak, že nešla odšroubovat. Bombu zneškodňoval robot a ta během akce explodovala. Nicméně asi ne komplet, protože byly následně dohledávány kusy rozhozené výbušniny.

Pokračoval

výbuch sopky Kilauea a nevypadá to, že by se hodlala uklidnit. Situaci ještě komplikují zemětřesení, doprovázející sopečný výbuch.

Připomenuli jsme si

čtyřsté výročí třetí pražské defenestrace.

Skripalová

se ukázala poprvé od otravy. Na krku má jizvu, kterou odborníci identifikovali jako po tracheostomii.

Zdravotní sestra

Věra Marešová, která byly vězněna přes 400 dní na základě lživého obvinění a nekvalitního znaleckého posudku, se soudí se státem o náhradu společenského uplatnění.

Soudruzi Švédi

schválili zákon o nepřípustnosti sexu bez "fyzického" souhlasu. Problém je hatmatilkoangličtinové slovo "physical", které někteří překldatelé přeložili jako "písmený", vcelku logicky, protože aby souhlas fyzicky existoval, musí mít nějakou materiální podobu.

Ministři Plaga a Vojtěch

hodlají "zmírnit" nechvalně proslulou "pamlskovou vyhlášku". Pochopitelně, kompletní zrušení je jediný správný postup.

Křesťanští aktivisté

v Brně protestovali proti uvádění festivalových blasfemických "děl". Neuspěli u soudu. Nakonec "narušili" představení, v němž Kristus znásilňuje muslimku.

Zavedení

GDPR vedlo k tomu, že některé US zpravodajské weby začaly blokovat návštěvníky z EU, protože se touto číčovinou nechtějí zabývat. Další elegantní způsob, jak zavést cenzuru.

Irsko

zrušilo referendem jeden z nejpřísnějších antipotratových zákonů v EU (zbývá Polsko).

Prounijní

president Itálie zablokoval vznik vlády vítězných stran. Ty hodlají organizovat jeho odvolání.

sobota 26. května 2018

Kolo a barva

Soudruzi z Cermatu se zase vyznamenali s úlohami z matematiky. Teď nebude text o nynějších maturitách (kde se vyznamenali také), ale o přijímacích testech na střední školy.

Úloha

Žáci dostali úlohu:

"Traktor najel na přímé silnici zadním kolem na tubu s červenou barvou. Tuba se zaklínila do pneumatiky a praskla. Traktor pak na silnici vytvořil každých 252 cm maličkou červenou skvrnu. V jaké výšce nad zemí je střed zadního kola traktoru?"

Na úloze bylo (a právem) kritizováno, že traktory nemají pneumatiky, do nichž se může zaklesnout tuba s barvou. Ta by se nejspíš po najetí kola rozprskla a žádné "maličké skvrny" by se v pravidelných intervalech v jeho stopě nevyskytovaly.
Další věcí je, že skvrnky by, vcelku naprosto logicky, byly čím dál tím menší, takže vzdálenost skvrnek by neodpovídala obvodu kola. Úloha by musela explicitně zadat vzdálenost mezi středy skvrn. Tak, jak je definovaná, je prostě nejednoznačná.
Posledním zásadním problémem je, že střed zadního kola traktoru nebude nad zemí ve výšce jeho poloměru. V úloze se explicitně píše o pneumatice, a ta má, naprosto logicky (proto na tom kole také je) určitý prohyb. Ten může, v závislosti na tlaku v pneumatice, hmotnosti traktoru a dalších faktorech (promítne se do toho i to, zda traktor za sebou něco potáhne a jakou rychlostí pojede), běžně činit až několik cm. Přitom ke spočtení tohoto prohybu není v zadání nic, proto je úloha fakticky neřešitelná a může být inteligentnějším dítětem považována za "chyták".

Typická matematika

Tato úloha jen demonstruje skutečnost, kterou jsem tu před cca 4 lety konstatoval v souvislosti s matematickými maturitami. Školská matematika je natolik odtržená od reality, že nedokáže jasně a jednoznačně definovat ani takto triviální úlohu (ono by stačilo ten prohyb dodat do zadání, jako např. "osa kola je níž o 3 cm v důsledku prohybu pneumatiky", nebo explicitně uvést "prohnutí pneumatiky se nebere v úvahu". Případně by úloha mohla nechat přejet brouka kolem lokomotivy, které prakticky žádný prohyb nemá.
Matematikové předpokládají, že všichni vyučovaní budou sdílet jejich debilní a úchylný obraz světa, kde pneumatiky mají nulový prohyb a (odkazuji na ty 4 roky staré texty) automobily mají nulovou délku. A podobné nesmysly a pitomosti.
Od žáka (studenta) se v podstatě vyžaduje "nemysli a počítej", protože jakákoli logická úvaha a logický rozbor problému jsou při řešení těchto naprostých nesmyslů jednoznačně na škodu.
Potom se ovšem nelze divit, že žáci základních škol, i středoškolští studenti, chápou matematiku jako čistě paměťový předmět, v němž se výsledky zadaných příkladů řeší nikoli logikou a exaktním výpočtem na ní postaveným (nebo z logické úvahy plynoucím), ale čistě hádáním, "co tím ti blbci mohli myslet".
Matematická zadání poněkud připomínají úlohu, citovanou v sérii Jack Campbella "Ztracená flotila", kdy se démon ptá "Peří, nebo olovo?", nicméně není jasné, co tím démon míní a navíc se odpověď může na základě jeho libovůle měnit.
V citovaném díle byla tato démonova úloha použita v souvislosti s kontaktem s cizí a lidem naprosto nepochopitelnou civilizací. Nicméně se velice obávám, že pro většinu žáků a studentů jsou vyučující a tvůrci testů takovýmito naprosto nepochopitelnými cizinci, u nichž je možné pouze hádat, co si vlastně přejí.

Hádání

V diskusi nad mými texty, citovanými (a upravenými před těmi 4 lety), jsem si dovolil podotknout, že pokud mám logaritmus B o základu A a za ním mocnění na C, tak by bylo vhodné zadání závorkovat (vzhledem k ne zcela jasným a jednotně dodržovaným prioritám). Protože (log(o základu A) B)**C je něco zcela jiného než log(o základu A) (B**C). A že teprve pak se dá hovořit o nějakém logickém a exaktním postupu.
Byl jsem ovšem diskutujícím ihned "umravněn" tím, že přece on nikdy jednu z těch variant (opravdu už nevím, kterou) v životě neviděl, a tato znalost je podkladem toho, jak takový vzorec (či zadanou úlohu) správně řešit.
Takže logickou součástí matematiky je znalost toho, co který z vyučujících nebo zkoušejících za svého života viděl, či naopak neviděl. To je ona logika, na níž je matematika postavena. Přičemž na to, co soudruzi viděli či neviděli, neexistují žádné učebnice, které by se daly naučit. To se dá jen hádat (jako to peří nebo olovo).

Tři možnosti

Letošní jaro jednoznačně ukázalo, že stav výuky matematiky na školách je u nás velice tristní, a že se zřejmě stále zhoršuje. Tento stav jednoznačně komplikuje svou činností organizace Cermat, která produkuje naprosto nesmyslné a nelogické úlohy a testy, poznamenávající negativně školskou výuku v tom smyslu, že školy učí nikoli matematiku, ale "jak uspět u matematických testů od Cermatu". Což jsou, pochopitelně, dvě naprosto různé (a obávám se, že i vzájemně se vylučující) věci. Pokud nebude proveden radikální řez, jehož první obětí by měla být tato organizace (ve smyslu jejího totálního zániku), budou se výsledky žáků a studentů dále zhoršovat a, co je ještě horší, bude se progresívně zhoršovat i jejich schopnost cokoli v praxi spočítat.
Faktem je, že reálně existují tři možnosti, proč Cermat zadává takto nesmyslné úlohy.

 1. Skutečná intelektuální impotence, s níž se počítá ve výše uvedených řádcích
 2. Snaha nahnat co nejvíce uchazečů o další typ studia (a případně uchazečů o maturitu) do s Cermatem ekonomicky propojených kurzů, které mohou pomoci vniknout do světa pokřivených Cermaťáckých "myšlenek"
 3. Snaha zamezit postup na vyšší stupeň především nadaným a logicky uvažujícím žákům a studentům, protože s nimi na patřičných postech by se v budoucnu stala česká ekonomika konkurenceschopnejší a výkonnější, což je nežádoucí pro řadu států EU, zejména pro sousední Německo.


Opravdu nevím, která z těch možností je reálná. Je klidně možné, že směska pracovníků, motivovaných sub 2 a 3 zneužívá pracovníky ze skupiny 1. Nicméně řešení je jasné: Je třeba redukovat až anulovat vliv této organizace na naše školství.

středa 23. května 2018

Socanství EU 4

Snahy neomarxistů směřují k výchově "nového člověka". Pochopitelně, do toho nemůže být zapojena jen škola, ale účastní se toho i jiné instituce. U neomarxistů na naší politické scéně pak vidíme snahu naše děti dávat těmto institucím v plen.

Nejen školy, ale i níž

Na některé kategorie vymozkování je i prvníček již příliš vyspělý. Z tohoto důvodu je vyvíjen silný tlak na to, aby neomarxistický stát mohl hrabat mezi děti ještě mladší.
Toto vidíme jednoznačně u snah dostat do školek už dvouleté děti.
Je třeba si uvědomit, že je obrovský rozdíl mezi školkou a jeslemi. V jeslích o děti pečují zdravotní sestry, tedy osoby vzdělanější a mající zázemí jakési profesionální etiky. Jesle také nemají žádný program "výchovy", zakládají se pouze na uspokojování nejzákladnějších potřeb dítěte.
Jesle byly vždy odborníky na hygienu dětí chápány jako určité nouzové opatření, reagující na sociální tlak (tlak na matku, aby se co nejrychleji po narození dítěte "vrátila do procesu"). Rozvoj znalostí v oblasti dětských infekčních chorob i výživy nejmenších dětí tento názor ještě akcentoval. Dítě v kojeneckém a batolivém věku nemá zralý imunitní systém a mělo by být krmeno do tří měsíců výhradně a později přikrmováno mateřským mlékem nejméně do jednoho roku, přičemž ono "nejméně" znamená, že i kojení tříletého dítěte (jako doplněk jiné výživy) je pro ně benefit (a pro matku v podstatě také, protože čím déle kojí, tím nižší má riziko rakoviny prsu a některých dalších gynekologických nádorů).
Pochopitelně, toto se nedá dost dobře realizovat, je-li matka v práci a dítě v kolektivním zařízení.
Důležité také je, že sestry v jeslích provádí raní filtr a neměly by pustit do zařízení dítě, které má příznaky infekční choroby. Jsou také kvalifikovanější k rozpoznání nástupu takových příznaků během dne. Učitelkám v MŠ na obojí chybí kvalifikace.
Školka nic z toho nemůže zajistit, a tudíž představuje pro dítě daleko vyšší zdravotné riziko. Má ovšem pro marxisty půvab v tom, že je, podobně jako škola, řízena ideologickým ministerstvem školství (ministerstvo školství jako prioritní věc řeší ideologii, jaká bude dětem cpána do hlavy, pak teprve vše ostatní), tudíž je možné touto cestou cpát onu "jedinou správnou" ideologii už ve velmi útlém věku.
Z tohoto důvodu byl vždy za minulého režimu silný tlak na zařazování dětí do školek.
S tím trochu kontrastuje spíše pozitivní role posledního ročníku školky před nástupem do první třídy, během jehož absolvování dojde k "promoření" dítěte řadou bakterií a virů, které kolují v místní dětské populaci. Dítě si tím odbyde rekaci na ně (většinou krátkodobé nemoci, které by v první třídě vedly k absencím). Dítě se navíc učí fungovat jako součást kolektivu, což představuje (zejména je to akcentováno nepočetností rodin) psychický stres, který se opět v první třídě sčítá se stresem, způsobeným školní výukou.
Na druhé straně je ovšem nutno odmítnout snahy školku ideologizovat a děti vymozkovávat multikulturalismem, ekologismem a dalšími totalitními ideologiemi, odvozenými z neomarxismu.
Tohoto jsme běžně svědky, přičemž na západ od bývalé železné opony je situace daleko horší (děti např. nesmějí v marxismem infikovaných školkách navazovat vzájemná kamarádství, protože by tím diskriminovaly ostatní děti - nekamarády). Už zde můžeme demonstrovat snahy marxistů o výchovu singles, tedy lidí, kteří nejsou schopni navázat ani přátelství (což snižuje riziko vzniku nějakých shora nenadiktovaných politických stran a hnutí), ani plnohodnotný sexuální vztah (což je v souladu s marxistickou doktrínou vyhubení "podřadných" národů, kam podle marxistů patří všechny národy civilizované).

Dále a hlouběji

Existuje snaha děti dostat z rodin, tvořených jejich biologickými rodiči a dalšími pokrevními příbuznými. Nástrojem těchto aktivit je "sociální péče o děti", která už dávno přestala plnit svůj původní účel, tj. pomáhat tam, kde jsou děti rodiči těžce zanedbávány nebo dokonce opuštěny či "vykopnuty".
Ačkoli u nás ještě tato stránka zůstala alespoň zčásti zachována, v jiných státech, zejména na západ od původní "železné opony", již totálně zdegenerovala na průmysl obchodování s dětmi, zcela bez jakkkoli oprávněných důvodů zabavovaných rodičům. Nejde, pochopitelně, jenom o Barnevernet v Norsku, ale podobnou degradaci sociální práce s dětmi vidíme v menší míře i v dalších zemích.
Barnevernet je o level výš tím, že se stal faktickým "státem ve státě", tj. jeho pracovníci běžně porušují (dosud formálně) platné zákony a nikdo z toho nevyvodí důsledky ani v případě, že porušení zákona v jejich práci konstatují k tomu kompetentní orgány (policie, justice). Barnevernet je také explicitně založen na neomarxistické ideologii, která mimo jiné proponuje likvidaci tradiční rodiny.
Můžeme sledovat drama dětí paní Michalákové, které Barnevernet zabavil na základě prokazatelně (platné soudní rozsudky) smyšleného obvinění.
Reakce z naší sféry jasně ukazují, kdo by podobnou instituci velice rád zavedl i u nás. Není moc velkým překvapením, že mnoho hlasů, sympatizujících s Barnevernetem, pochází od sociálně demokratických politiků a sympatizantů. Případně od lidí s komunistickou minulostí, což se týká i nejvyšších pater naší "demokratické" justice.
Je jisté, že dítě, odebrané násilně rodičům a protahované různými institucemi a rodinami profesionálních "pěstounů", vyroste s vysokou pravděpodobností v defektní osobnost, jaká je v zásadě cílem neomarxistické výchovy.
V některých případech si ovšem sami neomarxisté takto kopou hrob. Asi nejexplicitnější je příklad A. B. Breivika, který sice nebyl rodičům odebrán, ale jeho rodina byla systematicky Barnevernetem šikanována, což mohlo přispět (respektive s vysokou pravděpodobností přispělo) k jeho sociálním problémům a single životnímu stylu.
To, že nakonec vystřílel tábor mládeže zfašizované marxistické norské sociální demokracie (tedy strany, za jejíž vlády získal Barnevernet ono postavení "státu ve státě"), je pro věřící orientálních konfesí dílem kola osudu, pro křesťany dílem božím a pro ateisty projevem božích mlýnů. Kvil, který se ozval po tomto aktu (o tom, jak při něm zahynuli vysoce perspektivní budoucí vrcholní politici této strany), navozuje úvahy na téma, že by takto byl oplákáván i A. Hitler, pokud by byl zastřelen coby dorostenec. A nikdo by se nedozvěděl, jakým hrůzám to zabránilo.
Vztah k Barnevernetu a jeho zločinům je IMHO perfektním kritériem, jak odlišit mezi politiky (ale i politickými komentátory a jinými aktivisty) zrno od plev.

Opět můžeme něco udělat v nadcházejících podzimních volbách. Nebudeme-li volit neomarxisty ze sociální demokracie a podobných stran a místo nich naopak strany alternativní, byť prohlašované lživě za "extrémistické", můžeme tím těmto partajím namydlit schody i pro další volby. Můžeme dokonce dosáhnout i odstoupení ČSSD z vládní koalice (pokud tomu nezamezí referendum v členské základně), protože volební propad u podzimních voleb by nejspíš vyvolal rozpad této strany. Jistěže to samé platí i pro volbu třetiny senátorů.
Je dobré si při této příležitosti připomenout, že senátoři za ČSSD (mimo jiných) byli proti ústavnímu zákonu o držení zbraní, který by EU zkomplikoval odzbrojení našich občanů a jejich vydání v plen teroristům a dalším zločincům. A je nutné v této souvislosti připomenout Orwellův výrok, že "puška na stěně dělníkova příbytku je zárukou demokracie".

úterý 22. května 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Vůdce Al-Káidy,

Ajmán Zavahrí, vyzval k džihádu proti USA. K tomu se dá dát komentář leda o dráždění chřestýše bosou nohou.

O sobotním (19/5)

teroristickém útoku v Paříži vycházejí najevo další a další fakta, která ho naprosto jednoznačně spojují s islámem.

V Iráku

patrně zvítězí ve volbách strana šíitského radikála. Opět tedy dojde ke zhoršení tamní situace (a to i v porovnání s časy za Saddáma).

V Německu

pobodal Afghánec (muslim) těhotnou ženu za to, že odmítala dodržovat "islámská pravidla".

V Súdánu

hrozí trest smrti ženě, která při obraně před znásilňováním zabila svého manžela. "Náckové a xenofobové" z civilizovaných zemí protestují, feministky a další podobný fašistický póvl, jsou zticha.

Klára Samková

dostala od zjevně aktivistické advokátní komory pokutu 25 tisíc Kč za prokletí tureckého velvyslance. Faktem je, že AK má ve stanovách jednoznačně uvedeno, že pole její působnosti je v profesních aktivitách advokátů, ne soukromých.

Erdogan

přirovnal Izrael a jeho zacházení s palestinskými Araby k nacistickému Německu a jeho zacházení se Židy.

Patrně islamisté

zaútočili na pravoslavný chrám v Grozném a za cenu života jednoho policisty byli zneškodněni. Podřilo se jim pouze zranit jednoho z věřících.

Imigrace

Německu

se podařilo, navzdoru aktivistické lůze, vyhostit ilegála z Toga, na jehož "obranu" pořádali aktivistické masový útok na policisty.

"Německé"

fotbalové hvězdy, původem z Turecka, se fotily s islamistou Erdoganem.

Narostl

asi na trojnásobek počet ilegálních imigrantů, jdoucích do EU přes Turecko.

Budoucí prvňáčci

v Rakousku budou muset prokázat znalost němčiny.

Trump

prohlásil, že imigranti nejsou lidé, ale zvířata.

Německo

přiznalo, že péče o "uprchlíky" je ročně stojí 20,8 mld euro, tj. cca 531 mld Kč. Prognóza je, že do roku 2022 vydají na tuto činnost cca dva biliony Kč.

V Belgii

při honu na dodávku, vezoucí ilegální imigranty, zahynula dvouletá holčička. Voda na mlýn aktivistické pakáži, bojující za volný vstup kohokoli do EU.

V Brémách

prověřují přes tisíc potenciálně nesprávně udělených azylů.

V Nizozemsku

se poslanci začali domáhat informací o financování mešit ze zahraničí.

Obecné

Hned na začátku týdne

dostala EU facku tím, že italský nejvyšší soud vrátil Berlusconimu všechna občanská práva, tedy i právo aktivní účasti v politice, které mu odebrali marxističtí justiční aktivisté.

Aktivistická žaloba

na Martina Konvičku (za to, že odpověděl na islámskou výhrůžku vybití nemuslimů v ČR, že budou muslimové namleti do masokostní moučky) byla zastavena.

Sorosova

nadace nakonec musí opustit Maďarsko. Přesune se do Berlína, ale škodit v Maďarsku i dalších státech V4 hodlá i nadále.

Německý nejvyšší soud

rozhodl, IMHO správně, že údaje z videokamery v autě bude možné použít jako důkaz u soudu.

Kiska

už nebude kandidovat na presidenta SR.

Putin

otevřel most na Krym. Budoval se tři roky a je dlouhý 13 km. Mnozí to srovnávají s budovatelskými aktivitami v podmínkách EU (u nás tunel Blanka, dokončování dálnic apod.). Je to ošklivé, ale Rusko z tohoto porovnání vychází líp.
The Washington Examiner doporučil Ukrajině most vyhodit do vzduchu.

V Sao Paulu

zastřelila matka jednoho ze školáků muže, který se na ně chystal zaútočit. To je něco, čemu se EU snaží všemi silami zabránit (spolu s kolaboranty, u nás zejména v senátu), protože útočníkem by mohl být muslim nebo člen nějakého jiného privilegovaného etnika, případně proEUrounijní politický aktivista.

Bylo přiznáno,

že ve slavném denníku Anny Frankové jsou části textu, zakryté papírem nebo zaškrtané. Údajně obsahují neslušné vtipy, Anniny úvahy o sexu a informace, jak u ní probíhaly menstruace. Vede se diskuse, zda zveřejnit nebo ne.
Faktem je, že u nás máme podobnou diskusi za sebou a šifrované partie z denníků Karla Hynka Máchy jsme zveřejnili. Bez ohledu na to, že oproti puberťačce Anně byl Mácha mladý muž žijící docela pestrým sexuálním životem. A bylo to ku prospěchu věci - některé paritie Máje jsou pomocí těchto textů lépe pochopitelné.

Hlavní město

republiky Guatemala zaznamenalo za dobu, co se to sleduje, první den, v němž neproběhla žádná vražda.

EU

tlačí na členské státy, aby co nejrychleji přijaly kontraverzní a v mnohém idiotskou GDPR.

Belgie

nakonec nevydá Španělsku tři separatistické ministry katalánské vlády.

Senátoři

pod vedením mikrostrany STAN blekotali o tom, že Zeman svou zprávou o novičoku poškodil zájmy ČR. Obávám se, že daleko víc poškodila zájmy ČR Velká Británie, která se snažila dostat ČR do přediva svých lživých blábolů ohledně kausy Skripal.
Už i Skripala propustili z nemocnice. Putin mu popřál hodně zdraví.

WTO

konstatovala, že EU nelegálně podporuje firmu Airbus.

SZPI

objevila v natural fících z Řecka aflatoxiny, přičemž suma aflatoxinů překračovala povolený limit cca 3,5krát a z ní samotný aflatoxin B1 více než pětinásobně. Holt "Zdraví z přírody", jak mají napsáno na obalu. Vzorky byly odebrány z běžné obchodní sítě, tedy když už to lidi kupovali..

Národní knihovna

zahájila proces digitalizace svých fondů.

Ebola

je znovu v Demokratické republice Kongo a nyní se dostala z vesnic do milionového města Mbandaka.

Kuriózní

situaci řešili pražští hasiči: Spolu s lékaři sundávali muži z penisu kovový kroužek (užitý asi kvůli lepší erekci). Problém je, že se rozbrušovačkou řezaný kov musel intenzívně chladit, aby nevyvolal popáleniny.
V této souvislosti vzpomínám na muzeum, které měli na jedné z brněnských gynekologií, sestávající z předmětů, které se zaklínily ženám v pochvě. Sbírce dominovala malá jezdecká soška Napoleona.

ČR

prohrála na MS s USA a vypadla ze souteže.

Brněnská

FN u svaté Anny implantovala pacientovi umělou lopatku a ramenní kloub, které byly vyrobeny na míru na 3D tiskárně.

Soudruh Posselt

vyhrožoval, že některý z příštích sjezdů sudeťáků bude v Česku.

K velké neradosti

klerofašistů uznal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí kalifornské justice, která prohlásila oba z páru českých gayů za rodiče nedávno narozeného dítěte, byť biologickým otcem je jen jeden z nich a dítě bylo porozeno "nosnici".
Podobně se ke stejné problematice postavil v jiné kauze u Ústavní soud.
Osobně se těším na dítě. pocházející z enukleovaného vajíčka, oplozeného dvěma spermiemi, tedy skutečného biologického potomka dvou gayů.

úterý 15. května 2018

Socanství EU 3

Ideologie marxismu je, podobně jako naprostá většina náboženství, ve zjevném rozporu s realitou. Marxismus se s tímto faktem srovnává naprosto identicky jako ta náboženství: Totálním vymýváním mozků od co nejútlejšího věku.

Vzpomínka

Za časů "reálného socialismu", provozovaného normalizačními zločinnými marxisty, koloval v populaci vtip:
Přijde pacient k neurologovi a říká: "Pane doktore, já mám v hlavě něco špatného a je to asi tadyhle," a ukazuje si na oblast spánku. Doktor na to: "A proč si myslíte, že je něco špatného a zrovna tam?" "No, to je jednoduché," odpoví pacient. "Musí to být někde mezi očima a ušima, protože to, co slyším, a to, co vidím na vlastní oči, jsou dvě zcela odlišné věci."
A přesně tohle se děje i nyní, byť u nás s menší intenzitou, než ve starých státech EU. Lidé něco vidí na vlastní oči (třeba to, jak muslim, vydávající mohamedánské skřeky, spáchal teroristický útok) a ve sdělovacích prostředcích se následně dozví, že "pachatelem incidentu byl Evropan, duševně chorý, nemající s islámem naprosto nic společného." Případně ženy prožijí znásilnění a vědí, že ve stejném čase a ve stejné lokalitě (třeba náměstí) bylo znásilněno větší množství žen, nicméně sdělovací prostředky popírají "fake news", že prý na náměstí tom a tom, ten a ten den a v tom a tom čase došlo k nějakým znásilněním. Tyto lživé nenávistné pomluvy šíří fašisté, rasisté a xenofobové.
V podstatě jediná správná definice "fake new" je, že se jedná o pravdivou informaci, která buď není kompatibilní s vládnoucí ideologií, nebo přímo v konkrétních bodech usvědčuje ze lži oficiální propagandu.

Potřeba školství

Pochopitelně, marxističtí zločinci chápou, že cenzura, kterou se snaží zavést, bude mít svá omezení, protože technika šíření alternativních informací je podstatně rozmanitější a všechny kanály, jimiž se pravdivé informace dostávají k populaci, uzavřít prostě nelze. Jako se to nedařilo ani nacistům a komunistům.
Z tohoto důvodu se marxisté snaží ovládnout oblast školství. Jde o to, vymýt občanům mozky takovým způsobem, aby po alternativních informacích vůbec nepátrali, a navíc, pokud by se k nim nějaká dostala, ji nebyli schopni zpracovat jako pravdivou.
Opět daleko větší úspěchy dosahuje tato taktika v původních zemích EU, kde je školství marxismem infiltrováno už někdy od 70. let minulého století a vychovalo masy občanů, kteří mají mozky vymyté podobně, jako třeba islámští sebevražední atentátníci.
Názorně to ukázalo zavraždění studentky islámským imigrantem v Německu. Rodiče i dívka patřili k aktivistům, kteří "uprchlíkům" (ve skutečnosti sociálním parazitům a islamizačním agentům) pomáhali (i tak, že tím porušovali a jejich kolegové dodnes porušují obecně platné zákony).
Normální reakcí na uvedený akt by bylo přerušení veškerých aktivit na tomto poli, případně vplutí do hnutí PEGIDA či strany AfD, které proti zrůdám, z nichž vrah pochází, něco dělají.
Dcera dotyčných ještě ani pořádně nevychladla a oni už ujišťovali novináře, jak budou "uprchlíkům" pomáhat dále, protože to je jediná správná věc.
Ukázali tím názorně, že mají natolik vymyté mozky, že ani zavraždění jejich dítěte není dostatečně silným podnětem, aby korigovali své, praxí jednoznačně z nesprávnosti usvědčené, postoje a aktivity.
Faktem je, že v Česku jsme měli aktivistku, která byla partnerkou muslima. Ten byl údajně "rasisty a xenofoby" přepaden a pobodán. Dotyčná dáma pak vystupovala dosti hystericky ve sdělovacích prostředcích. Nicméně když se prokázalo, že tento muslim si svá zranění způsobil sám (nebo mu pomáhal někdo z hatefree scény) a o svém přepadení lhal, tak se stáhla do ústraní a se svými aktivitami přestala či je alespoň výrazně utlumila.
Mimochodem, ta zranění byla podezřelá už od samotného počátku, protože způsobit je a přitom nezpůsobit nic závažného vyžaduje

 • velmistra bojových umění (jakých tu opravdu mnoho nemáme), nebo
 • nějak zcela znehybněnou oběť (buď obrovskou přesilou nebo uvedením do bezvědomí), nebo
 • oběť spolupracující

Nakonec se ukázala pravdivou ona poslední varianta. Motivem byla jednoznačně podpora fašistoidů z "hatefree", kteří v té době u nás neměli žádný příklad, ukazující nějakou nenávist našich občanů k islamistům.
Je třeba též konstatovat, že značnou oporou "konvičkovců" jsou exmuslimky, tedy ženy, které se v hormonální bouři začaly stýkat s muslimem a přijaly islám, a posléze, konfrontovány s jeho každodenní praxí, prozřely a s touto zločinnou ideologií se rozešly.
Jejich výrazně vyšší výskyt (na počet konvertitů a muslimů vůbec) je dán mimo jiné právě tím, že naše populace neprocházela takovým vymýváním mozků jako populace v západních státech. Nehledě k tomu, že tento proces byl v létech normalizace natolik zdiskreditován, že "vymývači" byli jako takoví identifikovatelní a jejich kydy byly brány příjemci jako takové.

Snahy marxistů

Aktivity sociálně demokratickým ministrů měly na naše školství jednoznačně destruktivní vliv. Jejich snahou vždy bylo snížení úrovně vzdělání a současně zavedení povinné ideologizace. Charakteristické ovšem je, že takto poničené školství je podle marxistické špíny vhodné pouze pro "lůzu". Sami nechávali své děti (jako třeba ministryně Buzková) vzdělávat na soukromých školách, na kterých se jimi zaváděné marxistické hovadství podepisovalo daleko méně.
S povinnou ideologizací marxistům velice ochotně přicmrndávali klerikálové. Ostatně, činili tak za protektorátu a tedy neměli problém tak činit i za komunistů. Jednak se snažili alespoň trochu na té ideologizaci parazitovat a dostat na školy i své ideologické hovadství (což se jim zejména pod praporem etiky částečně podařilo po roce 1989), jednak je snížení kvality školství i v jejich zájmu: Inteligentní a vzdělaní lidé byli vždy v opozici vůči oficiálně hlásaným náboženským blábolům. Víra v mezích oficiálně hlásané ideologie byla naopak světonázorem negramotného póvlu.
Abych vysvětlil předchozí: Řada koryfejů křesťanství, angažujících se na úseku šíření této pochybné a škodlivé ideologie, fakticky hlásá názory, které jsou s ortodoxní křesťanskou doktrínou zcela či alespoň v některých článcích neslučitelné (to se týká jezuity Halíka, astronoma Gragyra i mnoha a mnoha dalších).
Z tohoto důvodu marxisté (podporováni klerikály) vždy útočili na osmiletá gymnázia a vždy se snažili nějak likvidovat kvalitnější školy, základní i střední. V době nástupu slabších ročníků byla vždy tendence redukci tříd provést na úkor těch kvalitnějších základních škol a gymnázií (zažil jsem za gymnaziálního studia svých dětí), nebo alespoň "slučovat" ty nejkvalitnější školy s podprůměrem, aby se snížila jejich kvalita a klesl počet nadprůměrně kvalitních absolventů.
V roce 1989 jsme na náměstích cinkali klíči mimo jiné i proto, aby ze školství zmizela povinná ideologická indoktrinace, která se nejmarkantněji projevovala povinnou výukou marxismu - leninismu, z něhož byly skládány na vysokých školách zkoušky. Ne vždy to mělo "žádoucí" účinky. Vzpomínám, že politickou ekonomii nás učilo pologramotné hovado, kterým nešlo než pohrdat.
Nicméně se po roce 1989 podařilo vyčistit školy od alespoň zjevných marxistických agitátorů, svoje udělalo i vyžadování lustračního osvědčení alespoň na významnější posty (protože řada marxistických agitátorů byla registrovanými spolupracovníky STB). Významný byl i zákaz zakládání školských stranických organizací.
Nicméně to zcela nestačilo, po cca deseti patnácti letech klidu, kdy byli ideologičtí agitátoři dezorganizovaní a občané bdělí, se začala do škol dostávat opět totalitní a demokracii nepřátelská ideologie (mnohdy i nepřátelská našemu státu), velice často pod tlakem z EU, financovaná z různých pochybných zdrojů jak z této organizace, tak i mimo ni (Norské fondy, Soros apod.).
V posledních letech nepřátelé demokracie začali tam, kde k tomu měli příležitost, vymývat dětské mozky islámem. Je docela paradoxní, že pro vymývání mozků ideologií, která je naprosto neslučitelná s vědeckým a technickým pokrokem, použili jméno světoznámého vynálezce a technika, který na tomto poli posunul lidstvo významným způsobem dopředu.
Je velmi potěšitelné, že se tomu občané brání a názorně to ukazuje, které strany podporují přeměnu škol na vymývárnyx mozků, provádějící debilizaci populace (jsou to především takzvaně "demokratické" strany) a které naopak podporují udržování kvality výuky.
Aby bylo opět jasno: Nejsem vůbec proti, aby byly školní děti informovány o islámu, ale ta informace musí být objektivní a pravdivá, ne snůška polopravd, lží a nesmyslů. Nesmějí být pochopitelně zamlčována nebo dokonce lživě popírána zjevná negativa (od zrůdného řádění islámských hpord v historii, včetně té naší, až po současný islámský terorismus). A musí být zmíněno i podředné postavení žen, jejich mrzačení obřízkou a podobné věci. Nemám problém ani s tím, že se takové výuky účastní muslim, jako nemám problémy s tím pokud se protialkoholní výuky účastní alkoholik a protinarkomanické narkoman - ovšem jako jednoznačně negativní příklad.

V současné době probíhá boj o školství a zejména o to, zda budou našim dětěm na školách vymývány mozky až do totálního zhovadění. Na podzim budou volby (pokud je ovšem soudruzi z EU nezruší, aby nedopadly "špatně"). V těchto volbách, byť jsou jen komunální, je třeba pamatovat na to, že komunální politici mj. rozhodují o financování a personálním zajištění škol.

pondělí 14. května 2018

Co daly dny mezi druhým svátkem a víkendem

Islám

Teherán

začal vyhrožovat obnovením obohacování uranu na zbrojní úroveň (podle smlouvy, kterou Trump zrušil, by toho neměl být vůbec schopen) a rozšířením vývoje balistických raket.
Jinými slovy: V podstatě se ukázalo, že Trump provedl dobrou věc.
Francouzi i Němci chtějí zrušení smlouvy sabotovat a s Íránem dále obchodovat, včetně dodávek zařízení, které mu umožní vyrobit jaderné hlavice a jejich nosiče. Trochu to připomíná ono leninské "kapitalisté nám prodají i provazy, na kterých je pak oběsíme".
Sankce proti Íránu mohou zasáhnout právě takovéto firmy.

Islamisté

v Somálsku ukamenovali matku osmi dětí, která byla obviněna z "mnohomužství".

Trump

oznámil že se v Iráku podařilo dopadnout pět nejhledanějších džihádistických vůdců z chalifátu.

Městský soud

v Praze zprostil obvinění ze šíření extrémismu vydavatele knihy islámistického extrémisty "Základy tauhídu", Vladimíra Sáňku. V knize jsou explicitní výzvy muslimům, aby bojovali za rozvrat sekulárních států a za navození islámistické diktatury.

Tureckem

financovaní extrémisté se pokusili zaútočit na moskevský "pochod nesmrtelného pluku", v němž defilují potomci těch, kdo bojovali ve Velké vlastenecké válce, s jejich fotografiemi. Tajné služby a policie útoky zmařily.

V Paříži

zaútočil nožem na lidi "neznámý útočník", který byl díky tlakům informací na sociálních sítích identifikován jako čečenský islamista. Útok zanechal jednoho zavražděného a cca sedm zraněných.

V Indonézii,

představované islámistickými agitátory jako vzorový "civilizovaný a tolerantní islámský stát", zaútočili islamisté na tři křesťanské kostely a zavraždili nejméně třináct lidí. Takto si tedy soudruzi, podporující islamizaci ČR, představují naši budoucnost.

Imigrace

Ilegální imigranti

zažalovali italský stát za to, že jsou vraceni zpět do Libye. Soudcové ve Štrasburgu se projevili jako pátá kolona islamistů už tím, že tuto žalobu přijali.

Číšník,

napadený "Holanďany", byl propuštěn z nemocnice. Později se vyjádřil, že by útočníkům přál co nejvyšší trest.

Soud v Berlíně

rozhodl, že vyučovat s islámským šátkem na hlavě je zakázáno. Islamistka, která se toho dožadovala, se patrně bude odvolávat.
Německo omezilo počet lidí, přijímaných v rámci "slučování rodin" na 1000 měsíčně.
V Berlíně personál restaurace v centru, poblíž Gendarmenmarktu odmítl obsloužit židovskou rodinu. Vzledem k mlčení o identitě antisemitů je pravděpodobnmé, že se jednalo o muslimské gastarbeitery.
Německo také vyjádřilo záměr omezit platby státům, které odmítají přijmout zpět vyhoštěné neúspěšné žadatele o azyl.

V Itálii

se podařilo zadržet čtrnáct zločinců, kteří financovali teroristy, působící v Sýrii.

Reportéři vyštrachali,

že v následujících dvou letech budou z evropských vězení propuštěny dvě stovky džihádistů, kteří prodělávají trest odnění svobody za teroristické útoky první vlny. Je prakticky nulová pravděpodobnost, že by se napravili, takže se nejspíš ihned zapojí do dalších teroristických akcí.

Rakouští Svobodní

vyjádřili záměr zakázat islámistické šátky i ve školkách.

Obecné

Německo

vydalo statistiku, podle níž má v současnosti nejnižší kriminalitu za 25 let. Je ovšem otázka, zda tomu někdo uvěří.

Bankéři

protestují proti kryptoměnám. Je to pochopitelné, jsou mimo jejich kontrolu a omezují jejich možnosti okrádat populaci.

Peny Market

začal prodávat chéb se "cvrččí moukou" (10% podíl), což jsou sušení a na neidentifikovatelné částice rozdrcení opravdoví cvrčci (usmrcení a usušení). Tato přísada zvýší biologickou hodnotu chleba, jednak dodávkou plnohodnotných bílkovin (v obilí nejsou, do některých druhů chleba se dostanou v celkem malém množství s podmáslím, mlékem, sýry, škvarky apod.), jednak dodávkou železa (v chlebě je železa velmi málo, ve cvrččí mouce je ho jen o něco méně než v mase, a ve velmi dobře vstřebatelné podobě). Ani zvýšení podílu nestravitelných polysacharidů (z chitinových částí cvrččích těl) není k zahození - působí příznivě na trávení i střevní mikrobiom.

Alza

hodlá podat ústavní stížnost proti hovadině, jakou je nucené zavírání obchodů o některých svátcích, procpaného marxistickými a náboženskými bigoty.

Rusko

slavilo den vítězství nad nacismem. Ruskou ambasádu navštívili současný a předchozí český president, Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) a předseda sněmovny Radek Vondráček. Ostatní politici patrně vítězství nad nacismem neslaví.

Papež,

k lítosti katolických extrémistů, prodloužil setrvání ve funkci arcibiskupa kardinálu Dukovi.

Samořízené auto

Tesla údajně vyhodnotilo chodkyni, kterou srazilo a zabilo, jako "falešný poplach", odpovídající např. větrem honěné plastové tašce. Ukázalo názorně, že tato technologie na silnice prostě nepatří.

Severní Korea

propustila v souvislosti s přípravou summitu tři dlouhá léta vězněné občany USA.

Soudruzi soudci

rozhodli, že oslovovat Okamuru "Pitomio" je legální a přípustné.

President Zeman

se na návštěvě Polska kriticky vyjádřil k tomu, jak se bruselisté montují do boje proti kůrovci v Bělověžském pralese.

Maďarský parlament

zvolil (podle očekávání) premiérem Viktora Orbána.

Česko

zvítězilo nad Ruskem "historickým" výsledkem 4:3. Žádné rozbíjení výkladu Aeroflotu se ovšem nekonalo.

Trump

chce odebrat akreditaci médiím, která o něm šíří nepravdivé informace.

Jakýsi světový umělec

(o němž jsem v životě neslyšel) Karl Lagerfeld prohlásil, že "Merkelová šíří zlo", protože v důsledku jejích aktivit narostla podpora AfD.

Vypadá to,

že se podařilo udržet při životě devítiletého chlapce, kterého zasáhl blesk. Elektrický šok při zásahu bleskem může "odpálit" krátké výběžky neuronů (což je reversibilní poškození) a navodit několikadenní stav "EEG ticha", simulující totální zničení mozku.

Zástupci

Demokratické strany USA konečně vyplodili zprávu, jak údajně ruské tajné služby ovlivnily presidentské volby: Pomocí reklam na webech. Problém je v tom, že v obou kampaních předchozího presidenta (Obamy) běžely pro něj internetové reklamní kampaně přinejmenším stejné intenzity.

Komunisté

(na nichž by měla budoucí vláda záviset) nepodpoří posílení vojenských zahraničních misí.

Česko

spolu s dalšími postkomunistickými státy zablokovalo antisemitskou deklaraci EU, která měla členským státům zakázat po vzoru USA přesunout své ambasády do Jeruzaléma. V Jeruzalémě začal působit český honorární konzul.
Český velvyslanec v Izraeli se také, navzdory aktivitám EU, účastní zahajovací recepce tohoto zařízení.
MMCH dříve narození občané Česka docení, že se v Izraeli, a to i na policii a úřadech (včetně úředníků, vyšetřujících turisty na vstupu a výstupu ze státu) mohou dorozumět rusky.

Severní Korea

se zavázala zničit za přítomnosti novinářů svůj jaderný polygon. Zlí jazykové ovšem tvrdí, že o moc nejde, protože hora, v níž byly dosavadní pokusné výbuchy prováděny, se zhroutila a sesula, a tudíž je tento polygon stejně odsouzen k nepoužívání.

Podle informací,

které prosákly z tajných služeb, měl novičokem otrávený agent Skripal nějaké aktivity i v Česku.

pátek 11. května 2018

Co uplynulý týden s druhým květnovým svátkem na konci dal

Islám

Sýrie

2. 5. zaútočila na snad poslední bašty chalifátníků.

Provalilo se,

že se pochybné občanky Česka snaží vdávat v zahraničí a potom sem dotáhnout muslimské manžely.

V Texasu

chytili mladíka, který se, inspirován chalifátníky, snažil připravit teroristický útok v nákupním centru.

IKEA

byla obviněna ze lživé propagandy, protože "švédské masové kuličky" údajně pocházejí z Turecka. Problém vidím v tom, že jednak je Švédi dělají ze soba, který v Turecku žil naposled (možná) za doby ledové, jednak je tato úprava masa běžná v řadě orientálních kuchyní, takže autorství Turků je více než sporné.

Islámisté

spáchali v Afghánistanu útok na mešitu s nejméně desíti mrtvými.

USA

zruší nikdy neratifikovanou jadernou dohodu s Íránem (Obama ji prosadil jako presidentský výnos a Trump ji může naprosto stejně zrušit). Proislámští řiťolizové kvílejí a odsuzují.

Imigrace

V Německu

zaútočily na policisty cca dvě stovky "uprchlíků", protože ti si přišli pro jednoho, který měl být podle rozhodnutí soudu z Německa deportován.
Odvetou provedla policie v tomto táboře následující den velkou razii na nelegály.
V tomto státě rovněž zatkli Syřana, který je podezřelý z toho, že přísahal věrnost chalifátu.

Orbán

chce ústavní zákon o nepřijímání imigrantům ("právo" EU zatím není nadřazeno ústavám jednotlivých států).

Německo

se snaží urychlit vyhošťování nelegálních imigrantů, nicméně i po maximálním urychlení bude tento proces o dva tři řády pomalejší než jejich příchod a navíc vázne vykonávání vyhošťovacích rozsudků.

Obecné

OSN

má problém se zneužíváním žen a zejména nezletilých dívek prakticky všude tam, kde pracují její zaměstnanci.
IMHO jsou zde dva faktory, které je nutné brát v úvahu:

 1. Historicky prakticky všechny armády měly prostitutky nebo markytánky (apod.), které byly jejich důstojníkům a mužstvu k dispozici (byť se to např. v socialistických armádách různě skrývalo)
 2. Ke skandálům s nezletilými dochází hlavně ve státech, kde je populace ve vysokém procentu promořena HIV, takže sex s dospělou domorodkou je silně rizikový.

Čímž nechci tvrdit, že je vše OK, ale ukázat, že ten problém potřebuje jiný přístup než jen odsouzení "znásilňovačů a pedofilů".

Po řetězci Lidl

se dal do zvyšování cen i Kaufland. Ukazuje to názorně, že i v situaci, kdy je na trhu relativní nedostatek pracovních sil, na tom pracující nejsou automaticky špatně.

Izrael

schválil zákon, podle něhož může premiér vyhlásit válku a stačí mu jen souhlas ministra obrany, takže může obejít parlament.

EU

hodlá sebrat peníze "zlobivým" státům.

U Neziderského jezera

byla nalezena mrtvá žena, patrně prostitutka ze Slovenska, jejíž ostatky napovídají, že mohlo dojít ke kanibalismu.

Okamura

označil ČSSD za neúspěšnou a trapnou.

Německo

udržuje v provozuschopném stavu jen 4 ze 128 letadel typu eurofighter. Tím tedy hluboce zaostává za socialistickou ČSLA, kde také nebylo vše tiptop, ale takový b... (dům se sexuálními pracovnicemi) v ní nepanoval.

Cambridge Analytica

ostentativně prohlásila, že končí. Posléze se ukázalo, že se jen rozpadla a největší část se přejmenovala.

Drasticky

se pomnožila klíšťata.

Ústavní soud

zrušil pitomost, podle níž byl za nepřipoutání spolujezdce trestán řidič.

450 000

britských žen nedostalo v důsledku počítačové chyby pozvánku na preventivní mamografické vyšetření. Z pravděpodobnosti prošvihnutých nádorů plyne, že jich řádově stovky mohou zemřít a srovnatelný počet bude muset podstoupit výrazně radikálnější operační výkon, než jaký by postačoval, kdyby se onemocnění zachytilo v počátku.

Roste

počet negativních ohlasů na dříve silně adorovanou Hejného metodu vyučování matematiky.

Fašisté

kvičí nad konstatováním presidenta Zemana, že se u nás v malém množství nervově paralytické jedy připravovaly. Pochopitelně, nemáme nejmenší představu (a do nějakého drastického otevření sovětských archivů ji ani mít nebudeme) o tom, co tu dělala "spřátelená a dočasně umístěná" vojska.
OPCW přitom uvedla, že nedokáže odhadnout množství látky, které bylo použito v atentátu na Skripala a jeho dceru.
IMHO novičoky jsou tak účinné, že i metody, jakými se kontroluje v laboratořích spotřeba cyankáli, jsou na jeho evidenci (vzhledem k možnosti "proměření" letální dávky) příliš nepřesné.

Intel

má problém s dalšími chybami svých procesorů, které jsou kritické a potenciálně neopravitelné. Zvyšuje to naději na svobodný procesor, jehož architektura se již v emulátorech slibně rýsuje.

Organizace PHIRE

rozšířila zprávu o nárůstu některých typů zhoubných mozkových nádorů v souvislosti s mobily. Problém je, že nepracuje s důkazy, ale jen spekulacemi (ono i pouhé porovnání takovýchto nádorů v časové linii je problematické, protože může zachytit spíš narůstající schopnost tyto nádory specificky diagnostikovat - dříve prostě jejich nositelé umírali pod jinou diagnózou).
Sám jsem zažil u příbuzné v Německu, která zemřela na mozkový nádor, že nebyli schopni jej diagnostikovat. Nakonec to uzavřeli na možnou metastázu rakoviny plic (byla silná kuřačka) nebo nějakého gynekologického nádoru (byla po přechodu). Nicméně byly to jen spekulace, ověřeno to nebylo (nenašli primární nádor a nedělali pořádnou histologii). Pokud se na takto vytvářených datech dělá statistika, platí pro ni ono známé "garbage in - garbage out".

Venezuela

začala rozkrádat banky. I tak se propadá do totálního rozkladu na způsob Somálska. Už ani není schopna zajistit těžbu ropy, z níž dosud přežívala. Je názorným příkladem toho, jak "hodnotné" jsou ideje Karla Marxe.

Maďarský premiér Orbán,

disponující ústavní většinou, se vyjádřil, že pokud se EU pokusí přesunout peníze z podpory zemědělství na podporu imigrantů, Maďarsko nepodpoří její rozpočet.

Soudruh Juncker

se klaněl u nově ztopořeného pomníku masového vraha Karla Marxe v Trevíru. Kritizovala ho řada politiků, v samotném Německu "si šplhla" AfD (bývalá NDR má s tímto soudruhem a jeho idejemi velmi jednoznačnou zkušenost, a navíc ji jako Němci mohou porovnat se zkušeností z dob vlády jeho učně Hitlera). U nás tento akt kritizovala řada demokratických politiků. Postřehl jsem negativní reakce i u osob jinak silně pro EUrounijních.

Připomenuli jsme si

výročí Pražského povstání, které zabránilo Němcům v plánované destrukci historického centra Prahy.
V Plzni zase oslavovali výročí osvobození US armádou.
Naše "veřejnoprávní" média opět zcela opominula za jejich výročí zmínky o masakrech, které tu zločinecký německý národ prováděl od konce dubna.
O den později byĺo připomenuto 120. výročí narození obrzločince Konráda Henleina, výročí jeho sebevraždy, jíž se vyhnul šibenici, nastalo později.

V Praze 

proběhl další ročník pochodu za legalizaci marihuany. Problém je, že "legální" marihuana pro léčebné účely je naprosto nesmyslně (respektive zcela záměrně - hovady, placenými farmaceutickými firmami) předražená, takže např. dávka, potřebná pro měsíční léčbu pacienta s roztroušenou sklerózou, stojí kolem 70 000 Kč, což je pro osoby, žijící z invalidního důchodu zcela nereálné. Přitom výrobní cena tohoto množství léčebného konopí je na úrovni stovek Kč.

Ve Francii

protestovalo kolem 40 000 lidí (oficiální, zcela jistě nikoli nadhodnocený, počet) proti Macronovi.

Na Havaji

mají problém se sopečnou erupcí a výlevy lávy. Je třeba připomenout, že láva havajských sopek patří mezi tekutější druhy, takže se rychleji pohybuje a stejný objem může zaplavit větší území.

Místopředseda

ČSSD Foldyna odsoudil celostátní zákaz spolupráce ČSSD s SPD od vedení své strany.

Soudruzi soudci

zprostili obžaloby obžalované v kauze OKD. Státní zástupce se na místě odvolal.

Prahou

projeli Noční vlci za kontraverzí mezi českými příznivci a odpůrci našeho osvobození od německé okupace.

V souvislosti

s kolapsem Venezuely a napětím s Íránem rostou ceny ropy. Někteří komentátoři blekotají, jak tím Trump poškozuje USA, ale je to nesmysl: USA mají břidličnou ropu, kterou jsou s to pokrýt veškerou svou potřebu, a vysoké ceny ropy zvyšují výnosy z prodeje přebytků.
Nicméně u nás půjdou ceny benzínu nahoru. Je ovšem třeba vědět, že naprostou většinu těchto cen tvoří daně a poplatky, hlavně "ekologické".

Ministerstvo dopravy

připravuje užitečnou věc: "národní tarif", který by umožňoval prodej jízdenek platících ve všech vlacích, bez ohledu na provozovatele konkrétního vlaku.

Piráti

si odhlasovali, že politický turista Jan Ruml za ně do senátu kandidovat nebude.

úterý 8. května 2018

Socanství EU 2

Režim, prosazovaný EU, má stále více společného s režimem, který byl vyhnán na konci 80. let ze států bývalého komunistického bloku. Platí to i pro šíření informací.

Horizontální informace

Jeden z největších "zločinů", kterých se dopustili polští demokraté před pučem Jaruzelského krvavých psů, bylo zakládání tzv. "horizontálních struktur". Něco podobného se dělo i u nás v "krizovém období", následujícím po Pražském jaru.
V obou případech se jednalo o pokus zajistit informační toky mezi vládními či politickými strukturami stejné úrovně, ale z různých oblastí. "Demokratický centralismus" ovšem připouštěl pouze centripetální a centrifugální tok informací, který mohl být centrem (na jakékoli úrovni) zcenzurován.
Centrum potom mohlo všem podřízeným složkám oznamovat, že jsou se svým názorem zcela osamoceny, a tak se musejí přizpůsobit většině. A ony podřízené složky nesměly mít právo se dozvědět, jak smýšlejí ty ostatní (to byla ona vysoce nebezpečná "úchylka", která byla v jednom případě součástí příčin zahraniční okupace, ve druhém krvavého vojenského puče).
Podobné postupy nebyly uplatňovány jen v socialismu. V zemích západního bloku, formálně demokratických, běžně docházelo k cenzurování nepohodlných názorů občanů. Například po zavedení afirmativní akce v USA (proti níž protestovala i řada afroameričanů, a to zejména ti kvalitnější z nich), nesměly noviny uveřejňovat dopisy čtenářů, které by tuto akci a konkrétní aktivity s ní spojené nějakým způsobem negativně kritizovaly. A pokud byl uveřejněn nějaký negativně vyznívající dopis, musel to být dopis, vypadající jako text totálního blbce (ve smyslu "jen takoví jsou proti našemu úžasnému a správnému opatření"). Konec konců, podobnou taktiku užívalo i Rudé právo a dnes ji používají třeba občas zde zmiňované Britské listy.
Vznik sociálních sítí znamenal rozvoj přenosu informací mezi rovnoprávnými subjekty, nad nimiž mělo centrum jen velmi omezenou kontrolu. Právě tyto sítě zaznamenaly značné úspěchy v šíření tzv. "fake news", tedy pravdivých informací, které nejsou v souladu s obecně hlásanou ideologií, případně usvědčující oficiální propagandu ze lži. Právě to je příčina zavádění tuhé cenzury v EU, která je už na úrovni srovnatelné s nacistickým Německem nebo nejhoršími léty po komunistickém puči a za normalizace.

Svobodná média

Za totality byly jedinými zdroji pravdivých informací o dění v Československu i ve světě "štvavé vysílačky", k nimž se posléze přidala i západoněmecká a rakouská televize. V důsledku tunelového efektu kaňonu Vltavy (tak jsem to pojmenované kdysi četl v Amatérském rádiu) měla příjem západoněmeckých televizních vysílačů i část Prahy; velká část Brna přijímala signál vídeňské televize. Dodnes můžeme v Brně na střechách domů, pamatujících totalitu, vidět nápadně velké (dipól přes jeden metr) televizní antény, které přijímaly právě Vídeň 1.
Totalitní režim se snažil přístupu ke svobodným informacím zabránit. Běžely rušičky, používané proti Svobodné Evropě a občas, tehdy když došlo k nějaké aféře, o níž naši lidé neměli vědět, bylo rušeno i české vysílání BBC a Hlasu Ameriky. Paradoxně zde režimu mydlilo schody povinné zavedení ruštiny do školní výuky. Už jako žáci 8. či 9. třídy jsme poslouchali u nás nerušené zpravodajství Svobodné Evropy v ruštině.
Do posledních smrtelných křečí se komunistický režim také snažil omezit příjem západních televizních stanic, projekt vysílačky na nejvyšším bodě přísně chráněné rezervace na Pálavě, rušící pro brněnskou aglomeraci vídeňskou televizi, v podstatě padl až s listopadem 1989.
Pochopitelně, dnes úlohu svobodných médií převzal do značné míry internet. Navíc má četné výhody, např. informace na něm mohou být delší dobu vystaveny, dají se (alespoň některé) zpětně dohledat a může jich být daleko větší objem než v případě "štvavých vysílaček".
A opět: Internet je trnem v oku všech totalitních režimů. Tuhou cenzuru zavádějí jak marxistické státy typu Číny, tak i státy s islámistickou totalitou. V poslední době začala zavádět (a nařizovat zavést svým členům) takovouto totalitní cenzuru i EU. Tím se opět odkopala a postavila na úroveň výše jmenovaných (a jim ekvivalentních) států. Začaly být cenzurovány i projekty typu Wikipedie, které tím do značné míry pozbyly důvěryhodnosti.
Boj proti svobodným médiím je vcelku jednoznačným důkazem totalitnosti daného režimu a naprosto názorně ukazuje všem nezaujatým pozorovatelům, kam a k čemu EU pod vedením neomarxistů směřuje.

Pokud se tedy na EU a její aktivity na poli šíření informací objektivně podíváme, vidíme, že se chová jako standardní totalitní režim, s jakými máme v našem státě (a dalších postkomunistických též) velmi bohaté a dlouhé zkušenosti. Opět nás marxisté pod máváním ohvězdovaný praporem vedou k totalitarizaci společnosti,  v níž smějí být hlásány jen informace, které schválily příslušné politické orgány. A v níž pravdou je to, co tvrdí politbyro a ne to, co skutečně existuje, nebo se reálně stalo. A je úplně jedno, že tentokrát je ten prapor založen na vložce, použité šlechtičnou, a ne na vložce, použité dělnicí.

(pokračování)

neděle 6. května 2018

Socanství EU 1

EU se stále více posunuje směrem k tomu, co jsme tu už měli, a co tu mít rozhodně nechceme: k socialismu. Opravdu máme jakousi povinnost tam s ní jít?

Marxismus

Za pár dní bude samozvaný vůdce EU v Trevíru křepčit a obdivně hýkat před vcelku ohavným a umělecky bezcenným panákem, vytvořeným z bronzu prorežimním čínským umělcem, tvořícím v duchu socialistického realismu (nerozeznatelného od realismu nacistického). Tento panák byl darován čínským totalitním režimem jako vyjádření jeho ideového souznění s nynějším vedením EU (tedy něco naprosto kvalitativně odlišného od ryze ekonomických kontraktů, jaké jsou EUroaktivisty vyčítány presidentovi Zemanovi) a představuje arcilotra a masového vraha Karla Marxe.
Karel Marx sice vlastníma rukama nikoho nezabil (nebo se alespoň o tom neví), nicméně přesně to samé platí i pro zcela neoddiskutovatelného masového vraha a válečného zločince č. 1, A. Hitlera. Jsou indicie, že ten mohl mít prsty v sebevraždě jedné ze svých příbuzných, ale to je vše.
Oba tito politici ovšem stáli za ideologií masového teroru, hubení celých skupin obyvatelstva průmyslovým způsobem a nastolování tuhých totalitních režimů, jaké se před nimi na Zemi vyskytovaly jen velmi vzácně a velmi dočasně (snad s výjimkou Sparty).
Přitom Hitler byl do značné míry Marxův učeň a nástupce. Myšlenka vybití "podřadných" národů pochází z Marxe (a byla publikována krátce po prohraných evropských revolucích v roce 1848). Hitler Marxův seznam národů určených k vybití v podstatě převzal a jen do něj doplnil Židy a odstranil z něj několik málo národů, které za jeho časů fungovaly jako spojenci nacistického Německa).
Proto také nacistický režim velice souzněl s režimem sovětským, marxistickým. Byly mezi nimi určité drobné rozdíly. Nacismus více akcentoval národní strunu, nicméně sovětský režim za ním na tomto poli nijak nezaostával a jeho "proletářský internacionalismus" byl jen newspeakové slovo pro velkoruský šovinismus. "U vás doma mluvíte bělorusky? Já myslel, že tvůj tatínek je státní zaměstnanec," vyslechl kdysi jeden kolega část rozhovoru mezi studenty na Lomonosově universitě, když tam byl na odborné stáži. Já zase zažil v Alma Atě v kazašském národním divadle, jak většina místních diváků nezvládala kazašsky mluvený text divadelní hry "Abajova cesta" (která má navíc v kazašském divadelnictví pozici asi jako u nás Prodaná nevěsta nebo Lucerna) a musela poslouchat ruský překlad ve sluchátkách.
Trochu rozdíl byl i v ekonomice. Sovětský režim představoval totální znárodnění veškeré ekonomické činnosti (formou násilného združstevnění nebo státních podniků), nacistický znárodnil část ekonomické sféry a pak majetek ukradený Židům, nicméně zbylí, formálně soukromí, vlastníci byli podřízeni diktátu státem řízené ekonomiky takovým způsobem, že jejich volnost rozhodování byla asi na stejné úrovni, jako v případě ředitelů národních podniků v socialistických státech. Ten rozdíl, že v SSSR a jeho satelitech byly pětiletky, zatímco v nacistickém Německu a jeho satelitech čtyřletky, je pouze kosmetický.
Gulagy převzal nacistický režim od sovětů. Jediný rozdíl byl v tom, že v gulazích se vraždilo kombinací těžké fyzické práce a totálního nedostatku jídla, zatímco v německých koncentrácích byly nakonec zprovozněny k masovému vraždění vězňů plynové komory. Je zajímavé, že nákladní auta, jejichž korba sloužila jako pojízdná plynová komora, využívající výfukové plyny z motoru auta, byla vynalezena v SSSR a nacisté se k nim dostali v rámci "kulturní výměny" před přepadením SSSR. V těchto zařízeních sovětského (a tudíž marxistického) původu byly zavražděny např. "rasově nevhodné" děti z Lidic.
V rámci marxistických politických školení o nacismu byl opomíjen i fakt, že němečtí exkomunisté byli jedinými bývalými příslušníky jiné politické strany, kteří po přijetí do NSDAP neprocházeli zkušební dobou. Tak si ideologie obou těchto stran byly blízké až totožné. "Třešničkou na dortu" je poté fakt, že Hitler měl titul "fýrer", zatímco Stalin "vožď", nicméně přeloženo do češtiny to znamená to samé: "vůdce" (byť se Stalinův titul v komunistických ideologických zvratcích překládá někdy jako "hospodář").

Evropští novomarxisté

Není bez zajímavosti další fakt:
V Československu se v letech 1967 - 8 rozběhl proces, jehož deklarovaným cílem bylo jakési "zlidštění" tuhého komunistického režimu (přes intervenci vojsk Varšavské smlouvy se do jisté míry prosadil, protože ani za nejtužší normalizace nebyl komunistický okupační režim zrůdný a zločinný v takové míře, jako v 50. letech. V zemích západní Evropy (v podstatě totožných s jádrem "starých zemí EU") v té době bojovala na barikádách převážně universitní mládež za nastolení stalinistického režimu v těchto státech (včetně gulagů apod.).
A právě tato zestárlá stalinistická mládež nyní sedí v institucích EU a snaží se, nyní již ne bojem na barikádách, ale příkazy a zákazy z pozice totalitní, žádnou demokratickou zpětnou vazbu nemající, EU. A nyní se její zástupci chystají provádět rituální tance před podobiznou arcivraha Karla Marxe, dodanou totalitním čínským režimem.
Občané "starých" států EU mohou mít představu, že tito lidé se alespoň snaží o něco pozitivního. Občané postkomunistických států (zejména ti, co socialismus zažili na vlastní kůži) ovšem velice dobře vědí, o co se jedná, protože prakticky to samé, byť třeba pod poněkud odlišnými názvy, prosazovali a zaváděli komunisté.
Z tohoto důvodu leží dosti široký a hluboký příkop mezi státy, které prošly komunistickou totalitou, a těmi, které tuto zkušenost nemají. Byť se jejich obyvatelé mohli snadno poučit o dění ve svém sousedství. Zejména státy jako Československo, Maďarsko nebo Polsko (nemluvě o NDR) byly přitom těmto zemím docela blízko, osoby z nich uprchlé se pohybovaly jak v Rakousku a Německu, tak i ve státech vzdálenějších od železné opony, takže informací o poměrech v "táboře míru a socialismu" bylo dost a dost.
Pokud si chtějí občané starých států EU užít gulagů a uranových lágrů spolu s ekonomikou, postavenou na nedostatku základních životních potřeb, tedy toho, čeho máme za těch 41 let (1948 - 1989) plné zuby, tak ať si to klidně užívají. Jsem toho názoru, že my nemáme nejmenší potřebu se něčeho podobného účastnit, protože jsme to už zažili.

Z tohoto důvodu vidím czexit (který by patrně byl následován exitem dalších postkomunistických států z EU) jako jednoznačně menší zlo než setrvávání v EU, kterou marxističtí "osmašedesátníci" cíleně proměňují v megakoncentrák, jakým jsme už prošli.

(pokračování)

čtvrtek 3. května 2018

Co uplynulý týden se svátkem dal

Islám

Sekta Boko Haram

zaútočila na město Maiduguri s cílem osvobodit zajaté islámské teroristy (IMHO proto by bylo nejsprávnější teroristu rychle "vytěžit" a zlikvidovat).

V Turecku

zadrželi tři vysoce postavené chalifátníky.

Izraelský premiér

obvinil Írán z tajného programu na výrobu jaderné bomby.

V Nigérii

spáchali dva sebevražední útočníci atentáty s dohromady několika desítkami obětí.

Imigrace

Francie

v rozporu s prosazováním multikulturalismu a přijímání ilegálních migrantů od druhých států, včetně Česka, sama na své ilegální migranty navalila trest ročního vězení.

Na ostrově Lesbos

obsadili ilegální imigranti náměstí. "Pravicoví extrémisté" se do nich pustili, nakonec je oddělila policie a náměstí vyklidila (tedy udělala to, co měla udělat dávno předtím).

Terorista

Salah Abdelslam z Paříže dostal 20 let v Belgii, ve Francii ho soud ještě čeká.

Útočníci

z kavárny v centru Prahy byli nakonec chyceni na letišti. Policie nemohla ignorovat volání od občanů, jinak by násilníky asi nechala v pohodě uletět.

Židovská obec

v Německu "vyřešila" problém antisemitského násilí v tomto státě: Doporučila, aby Židé na veřejnosti nenosili jarmulky a další věci, kterými jsou identifikovatelní jako takoví.

Fašističtí aktivisté

si vynutili ukončení právoplatné deportace ilegálního migranta v německém Witzenhausenu.
Současně hlásí německé věznice všeobecné a totální přeplnění, takže další imigranti budou zřejmě čekat na trest na svobodě.

Ve Španělsku

rozbili zločinecký gang, který vozil imigranty do země na vodních skútrech.

Obecné

Stále více se diskutuje o omezování peněz z EU "neposlušným" středoevropským státům. Výsledkem bude ovšem to, že padne poslední důvod, proč v EU být.

Neúspěšná

ČSSD se snaží dosáhnout na moc, která by jí mohla umožnit jednak vytlačit ze sněmovních pozic podstatně úspěšnější SPD, jednak pokračovat v socialisticko - komunistickém šílení ve státních strukturách, včetně školství.

Pokračovala

kontraverze kolem Libeňského mostu v Praze (zda opravit nebo postavit nový na původních pilířích). Doporučuji modlit se za déšť a následnou povodeň na Vltavě, která by ten most strhla a problém tím vyřešila "samospádem".

Finsko

odpískalo projekt státní dávky pro všechny.

Ostatky

kardinála Berana byly uloženy u sv. Víta v Praze. Kardinál Duka kritizoval nepřítomnost presidenta Zemana (byl na sjezdu KSČM, přitom dosti významném - šlo o to, zda tuto stranu ovládne stalinistické křídlo, nebo progresivisté, jejichž program je +- totožný s programem potenciálně vládní ČSSD).

Soudruh

kapitalista Bloomberg zaplatí za USA příspěvek nesmyslné Pařížské klimatické dohodě.

Prst

z nohy na ruku přešili olomoučtí plastičtí chirurgové ženě, kterou zle pokousal pes.

Velká Británie

odmítla dovolit rodičům přepravit dítě s degenerativním postižením mozku na specializovanou kliniku v Itálii, která má s léčbou podobných stavů pozitivní zkušenosti a nabídla dítě léčit zdarma.
Chlapec za dva dny zemřel (podle britských "odborníků" měl zemřít ihned po odpojení přístrojů).

President Zeman

se vyjádřil v tom smyslu, že skončit ve vládě by měli pouze pravomocně odsouzení členové.

Bavorsko

podporuje náboženské tmářství. Již dříve prosadilo povinné vyvěšování křížů ve školách, nyní je vyvěšuje ve všech zemských úřadech.
Proti jsou cca 2/3 obyvatelstva a paradoxně i bavorská církev. Soudruzi se bojí nárůstu podpory AfD, která takovéto prasečiny nepodporuje.

Indický soud

potrestal náboženského guru doživotím za znásilnění 18 leté dívky. Zde je ten problém, že oběti jsou na duchovních závislé, takže je tvrdší trest zcela správný.

Okresní soud

v Olomouci zakázal muži kontakt s dcerou na základě posudku "znalců", kteří dotyčného ani neviděli. Nyní je odvolání u krajského soudu.
Podobné kauzy způsobují, že justice je dlouhodobě považována za nejméně důvěryhodnou složku státu.

V Severní Koreji

se zhroutila hora, v níž byly prováděny pokusné jaderné výbuchy. Není úplně jasné, zda to nějak přispělo k ochotě Kima ukončit jaderný program (nebo to alespoň slíbit).

V Kalifornii

se na základě rozboru DNA podařilo dopadnout a usvědčit sériového vraha, který byl aktivní v 70. a 80. letech. Pracoval jako policista.

Stát brečí,

že na venkově chybí mladí lékaři. Problém je v neustálé (a stále narůstající) státní buzeraci této profese, kterou vesnické podmínky akcentují (při velmi nekvalitním připojení řady venkovských oblastí na internet jsou obrovské problémy s eRecepty a dalšími hovadinami eGovernmentu, fungujícími jakžtakž v centru Prahy).

České holčičce

transplantovali ve Velké Británii brzlík. IMHO je asi nejhlavnějším problémem, jak bude cizí brzlík imunitně snášet nové tělo.

Za pět let

prý můžeme dohonit v HDP na hlavu Itálii.

Soudruzi soudci

zrušili Zemanovo nejmenování dvou profesorů. Problém vidím v tom, že buď Zemanův podpis pánové potřebují, a pak je v jeho kompetenci rozhodnout, zda podepsat nebo nepodepsat; nebo ne, a pak nechť  jde profesura zcela mimo presidenta. Nevím, proč by měl president (kdokoli na tomto postu) podepisovat profesury lidem, jejichž morální problematičnost je obecně známá (a nést za svůj podpis, přinejmenším morální, odpovědnost).

Vedení ČSSD

si odhlasovalo spolupráci s ANO, rozhodnutí papalášů může zvrátit hlasování členské základny.

Cermat

opět zprasil testy k přijímačkám, tentokrát na osmiletá gymnázia.

EU

zakázala mořidla, nutná k pěstování cukrové řepy. Patrně si to zaplatili dovozci třtinového cukru.

Byl potvrzen

103. případ spalniček od začátku roku. Uvažuje se o přeočkování zdravotníků.

Vyhláška

kvůli suchu omezila v řadě lokalit pálení čarodějnic (či Beltaine-ových ohňů).

Valentinská brána

v Praze byla pomocí dendrochronologie datována do doby po roce 1239, ve kterém ještě rostlo dřevo z ní zachovaného trámu.

Britové

na začátku týdne prohlásili, že znají identitu osob, podezřelých z otrávení Skripala. O prvním máji tuto informaci dementovali.