středa 9. června 2021

Trochu jiná klimatologie

Institucionální i ideologická "klimatická změna" vznikla velmi odlišně, než je nám předstíráno.

Co je nám předstíráno?

Zelení agitátoři se nám snaží namluvit, že IPCC je jakási celosvětově vrcholná vědecká instituce a podobně "ústavy pro klimatickou změnu" na národních úrovních jsou opět cosi vědecky vrcholného, alespoň na této úrovni. Poněkud zamlčují fakt, že naprostá většina ansámblu těchto institucí nemá v klimatologii žádné vzdělání. Ti, co je skutečně mají, v těchto institucích hrají zpravidla druhé housle, pokud ne rovnou řadové členy orchestru či jen přenašeče paklíků not. IPCC dlouhá léta vedl železniční inženýr, jehož jedinou kompetencí v oblasti klimatologie bylo vlastnictví (či spoluvlastnictví, to vyjde na stejno) firmy na přeprodávání emisních povolenek. Je zajímavé že naprostá většina z těch, kteří nemohou přijít na jméno Babišovi pro jeho údajný střet zájmů, bere bláboly takto vedené instituce jako "Písmo svaté".

Jaká je reálná historie "boje proti CO2"?

Vše začalo na konci 70.let, kdy se ve Velké Británii dostala na post premiéra "železná lady" Margaret Thatcherová. Její úsporná opatření vedla k děsivému zmizení několika milionů pracovních míst, přičemž jednou z nejpostiženějších skupin byli horníci z uhelných dolů. Ti byli také nejlépe organizovaní a z tohoto důvodu s ní dokázali svádět několikaleté boje, než se jejich odpor podařilo zlomit.
Jako určitou prevenci dalšího vzestupu moci těchto odborů pak Thatcherová potřebovala něco, co by uhlí (a tudíž jeho producenty) nějakým způsobem oslabilo. A tak sáhla (respektive nejspíš nějaký její poradce) po skoro sto let staré Arrheniově teorii o možném přehřátí planety růstem koncentrace CO2 v ovzduší. Ti, kdo se na tuto teorii jako na "prapůvod klimatické úzkosti" odvolávají, zpravidla zamlčují fakt, že Arrhenius tuto teorii dalším vědeckým výzkumem zpochybnil a distancoval se od ní.
V souvislosti s uvedeným bojem proti hornickým odborům se ve Velké Británii ukázala potřeba instituce, která by z pálení uhlí učinila strašáka, stojícího v cestě návratu ekonomiky k uhlí, a tím i novému vzestupu síly uhlokopských odborů. Zcela jistě svou roli sehrála i naftařská (a s ní ruku v ruce jdoucí plynová) lobby, včetně lobbingu států tyto komodity produkujících.
A právě souhrn těchto postrraních a s klimatem nijak nesouvisejících vlivů vedl k založení IPCC v roce 1988, tedy krátce po potlačení největších hornických stávek a protestů.

Lysenkové

Krátce poté, co byl vytyčen politický cíl vědeckého výzkumu (čili, co si politici přejí, aby vědcům vyšlo), se objevil známý hokejkový graf, v roce 1998 vytvořený trojicí Michael E. Mann, Raymond S. Bradley a Malcolm K. Hughes. Faktem je, že trvalo celá léta, než se podařilo z jeho autorů vydolovat původní data (protože pracovali za veřejné peníze, neměli nárok na jejich utajování) aby se ukázalo, že pro výpočet "hokejky" byl proveden výběr deseti (+-) procent "vhodných" naměřených dat. Již předtím bylo ovšem zjištěno a publikováno, že těmito autory vytvořená "revoluční" statistická metoda (tu ve své práci popsat museli, jinak by jim to tehdy nevzali k publikování) vyrobí "hokejku" i ze zcela náhodných čísel, vyprodukovaných např. generátorem bílého šumu.
Srovnání se soudruhem Trofimem Denisovičem si tito autoři a další na ně nabalení vědátoři vysloužili tím, že, podobně jako on, přestali komunikovat s vědeckou komunitou pomocí naměřených dat, exaktních výpočtů apod., nýbrž nepřátelským převzetím redakcí původně vědeckých časopisů a vedení původně vědeckých organizací a znemožňováním publikací jakýchkoli "konkurenčních" prací, nestavějících CO2 do role Velkého Teplého Satana.
A, bohužel, podobně jako sovětští genetikové, tak i skuteční klimatologové včas nepostřehli, že nejde o nějakou soutěž vědeckých teorií, v níž se pracuje s fakty a výpočty, nýbrž že se jedná o soutěž v ryze politicko ideologickém blábolení a vyhrává ten, kdo na svou stranu strhne negramotnou vřeštící lůzu, případně poskytne politickým koryfejům klíče k penězům a moci.

Současnost

Dnes již žije "klimatická změna" vlastním životem, bez ohledu na realitu. Proto jsme ujišťováni o "šíleném suchu", přestože loňský rok byl srážkově vysoce nadprůměrný (v podstatě téměř doplnil deficit vláhy, nastřádaný za minulé desetiletí) a začátek letošního rovněž. V klimatologickém výkaznictví se objevuje loňský rok jako "nejteplejší v tomto století", přestože všichni víme, jak málo se v něm vyskytovalo dní, kdy se člověk mohl vykoupat aniž by si připadal jak člen klubu otužilců. A každý, kdo pěstuje na teplo náročné plodiny, jako okurky, rajčata, papriky, měl problémy s jejich růstem a dozráváním pro nedostatek tepla (v porovnání s předchozími roky velmi výrazným).
Letos byly přízemní mrazíky ještě několik dnů po "zmrzlých", takže v některých oblastech našeho státu vymrzly výsadby těchto a dalších teplomilných plodin, což se běžně nestává (proto se ostatně ti "ledoví muži" vžili jako pomůcka pro agrotechnickou lhůtu k sázení takovýchto plodin).
Prostě, současnost připomíná onen vtip z časů reálného socialismu, kdy pán přijde k doktorovi s tím, že někde tady (a ukazuje si prstem na spánek) musí být v jeho mozku nějaká chyba. A když se ho doktor ptá, proč chyba a proč zrovna tam, tak mu to vysvětlí: "Protože ušima něco slyším, z rádia, televize, na schůzích a na politických školeních, a očima vidím něco úplně jiného."
Obávám se ovšem, že když začínají fungovat vtipy z časů normalizace a reálného socialismu, je to spíš na pováženou, než k smíchu.

Politické síly

V současné době se "boj za klima" stal doménou antidemokratických ultralevicových sil, které plánují drasticky snížit životní úroveň (v podstatě lze reálně očekávat pokles na úroveň srovnatelnou s poměry v koncentračních táborech nebo gulazích), zlikvidovat veškerou kulturu (způsoby a na úroveň, proti nimž je Bradburyho dystopie "451 stupňů Fahrenheita" veskrze optimistické čtení), zlikvidovat možnost cestování apod., takže by se občané proměnili v cosi hodně podobného středověkým nevolníkům. Náboženství by při vymývání mozků těchto novodobých nevolníků nahradila pseudoekologie, kterou zelené strany a organizace hlásají.
Je v podstatě charakteristické, že "za klima" bojuje pologramotná lůza, velice často mentálně stigmatizovaná či vysloveně chorá. Je charakteristické i to, že u normální populace má tento boj nepatrnou podporu, takže jeho protagonisté (u nás piráti) se museli do sněmovny dostat podvodem, kdy tuto svou programovou prioritu důsledně před voliči utajovali.
MMCH, když nám nějaký zelený ideolog (byť se třeba vydává za vědce) hlásá, že pokud ho nebudeme poslouchat, tak se v roce 2500 upečeme, je to v principu naprosto stejný blábol, jako když velebníček svým ovečkám hlásá, že pokud se nebudou modlit a nebudou plnit kostelní kasičku, tak přijdou do pekla. Prakticky provozovaná ekologie má blíže k náboženství než ke vědě a "antropogenní oteplování" má prakticky všechny znaky náboženského kultu. I to výše zmíněné oddělení se klimatologie od skutečné vědy má charakter dřívějšího oddělení se nevědecké teologie od skutečných věd.
Z výše uvedených důvodů také ekology manipulovaná lůza útočí na demokracii, viz hláška ekosoudružky Sommerové (co byla po vyloučení Feriho hozena do PS PČR ze střídačky), že "volby jsou nebezpečné, protože v nich hlasují (normální) lidé". V kontextu, že normálním lidem by mělo být volební právo odebráno, aby nemohli "uvědomělé a vzdělané" (pochopitelně, vzdělané na nějaké "vysoké blbšůlce" humanitního zaměření, jak si dovoluji tyto "vysoké školy" charakterizovat) svými hlasy převálcovat. IMHO, pokud by se měla zavést nějaká volební omezení, pak si dovoluji navrhnout nechat kandidáty na voliče spočítat nějaký triviální příklad na trojčlenku. Lze se důvodně domnívat, že by něco takového drasticky omezilo hlasy pro "pokrokové a uvědomělé" politické strany a hnutí.
Jinými slovy, protože se jedná o lež a podvod, a nic jiného, jsou ochotny síly, stojící za touto lží, ji lidem násilně nutit, a to i v rozporu s elementárními principy demokracie. A jsou také ochotni tu demokracii zrušit, protože spolupracují se silami, které si ji nepřejí, protože překáží jejich osobnímu obohacování se. Na nějaké oteplování tyhle síly kálejí z vysoka, protože dobře vědí, že se jedná o ryzí podvod.
Ostatně, kdyby se "bojovníci za klima" opravdu báli toho, že se za pár desetiletí upečeme, tak by forsírovali stavění jaderných elektráren, které jsou jediné s to zajistit dostatečné objemy výroby energie, umožňující odstavení uhelných a plynových zdrojů. Pochopitelně, nemyslím ty vřeštící negramoty na různých "happeninzích", ale ty, co je řídí a manipulují jimi.
Velmi podobným způsobem, a také velmi podobným lidským odpadem, rovněž řízeným zlovolnými silami v pozadí, nám bylo před necelými dvěma tisíci lety vnuceno na lži postavené křesťanství. Čistě donucením lidí předstírat, že této snůšce absurdních nesmyslů věří. A následnou selekcí populace na debilitu s tím, aby se zvýšilo procento jejích členů rozumově nepostačujících podstatu křesťanství identifikovat. Vedlo to k civilizační regresi Evropy o cca 500 let a drastickému zpomalení tempa jejího rozvoje, takže na civilizační úroveň srovnatelnou s dobou bezprostředně před přijetím křesťanství se Evropa horko těžko vyškrábala až někdy kolem roku 1500. Prakticky celý středověk byl civilizačně na nižší úrovni než antika.

Můžeme si myslet, že paní Thatcherová spáchala (respektive politicky zadala) onu lež o šílené škodlivosti CO2 v dobrém úmyslu a v rámci boje proti levicovým organizacím, hrozícím socializací Velké Británie (k níž tento stát pod vedením labouristů silně nakročil). Faktem ovšem je, že organizačně spojila extrémně levicové síly a navíc jim dala do rukou velmi účinnou zbraň (lež o antropogenním globálním oteplování). Tím ovšem dosáhla pravého opaku. Tyto síly totiž v současnosti reálně hrozí přeměnit celou zeměkouli na "světový ekologický superstát", proti němuž by byla i současná Severní Korea oázou demokracie, svobody a ekonomické prosperity. A, pochopitelně, i Velká Británie je reálně v riziku, že se stane jednou z provincií takovéhoto hrůzostátu.

1 komentář: