středa 15. srpna 2018

Velmi kulaté výpostí

Pokud nevíte, co je to výpostí, pak jistě víte, co je to výročí. A protože příspěvek do blogu se (mj.) řekne post, mělo by se vám rozsvítit.

Ano,

tenhle post na mém blogu je tisící, což je, alespoň v desítkové soustavě, dosti kulaté číslo.
Tento blog vykrystaloval z původně úplně jinak zamýšlené podoby. Měl jsem představu, že se spíš budu věnovat věcem kolem sebe, ve svém dosahu, včetně banalit a absurdit. To jsem také v prvních postech tak trochu dělal. Teprve později a více-méně průběžně se do tohoto mého světa začala probourávat "velká" politika, na úrovni státu, EU, případně světa. A začalo být stále více jasné, že ono okolí, které umožňuje (například) glosovat absurditu skoro nahaté manekýny na reklamním bilboardu za lednových (či jakých) mrazů, se začíná měnit.
Fašistoidé, konec konců, zaútočili i na ty bilboardy se spoře oděnými dívčinami a udělují jim jakési pochybné "anticeny". Ty ovšem, protože jejich udělovatelé jsou snadno identifikovatelní jako antidemokratický politický odpad, jsou spíše doporučením, což se podařilo asi nejlépe využít majiteli pivovaru Bernard.
Fašistoidní "liberální demokraté" útočí i na další samozřejmosti světa okolo nás a snaží se tak zlikvidovat prakticky vše, za co ti starší z nás postávali na listopadových náměstích a cinkali klíči. EU nám vrací nikoli plnými hrstmi ale rovnou lopatami vše, čeho jsme se snažili v onom velikém roce 1989 zbavit, a domnívali se naivně, že se nám to i povedlo.

Co se nám snaží vnutit EU

  • Evropská unie a její pohůnci se nám snaží vnutit rasismus. Podle jejich představ by se od rasy pachatelů i jejich obětí mělo odvíjet vše, od policejního vyšetřování až po výši trestu pro pachatele (případně by některá etnika měla být vůbec beztrestná). Příslušník původního tuzemského obyvatelstva může spáchat "vraždu" i tehdy, když nikdo nezemřel a jeho aktivity ani nebyly k něčímu usmrcení zaměřeny. Pochopitelně, stane se to tehdy, je-li "obětí" (která by v případě civilizovaného soudu byla spíše pachatelem) příslušník některého z rasistickými liberálními demokraty protežovaných etnik.
  • Evropská unie se nám snaží vnutit nerovnost podle pohlaví. Pro přijetí na (například) profesorský post by neměly být rozhodující takové věci, jako je intelekt, znalosti, morálně volní vlastnosti, počty a kvalita publikací (apod.), ale to, co má uchaz-gender-osoba mezi nohama.
  • Evropská unie se nám snaží vnutit i nerovnost podle sexuální orientace, kdy příslušníci LGBT komunity by měli být v řadě situací, od profesních až po např. přidělování bytu, upřednostňováni před heterosexuálním "póvlem", a zejména tím, který upřednostňuje pohlavní styk konaný plus mínus fyziologickým způsobem.
  • Evropská unie se nám snaží vnutit i nerovnost podle náboženství, kdy všemožným způsobem protežuje islám, a to islám extrémistický, s nímž mají problémy i někteří muslimové.

Důležitá okolnost

Za důležité považuji to, že "tradiční" politické strany se buď s výše uvedenými (a mnoha dalšími) fašizujícími trendy z EU ztotožňují v plném rozsahu, nebo v nějaké "umírněné" podobě (buď co do spektra prosazovaných hovadin nebo co do jejich intenzity a důslednosti). Navíc se z řady "tradičních" politických stran ozývá stále silněji volání po cenzuře a po likvidaci demokratických voleb (nyní je aktuální zavedení korespondenčních voleb, které mají jednoznačně sloužit k neutralizaci hlasů místních obyvatel a rozsáhlým podvodům ve stylu J. V. Stalina: "Není důležité, jak lidé hlasují, ale jak jsou jejich hlasy sečteny."), po zavedení cenzury (přestože ji explicitně zakazuje ústava), případně po omezení volebního práva na pouze ty "správné" občany (ano, opravdu jsme byli nedávno svědky výroků, daných furórem nad propadem klerofašisty podporovaného Drahoše, že "voliči Zemana by neměli mít volební právo").
Je vcelku jasné, že ti voliči, kteří by měli být podle "liberálních demokratů" rasisticky a nábožensky utlačováni (a navíc zbaveni volebního práva, alespoň někteří z nich), se stále více odvracejí od "tradičních" politických stran, které jejich problémy nechtějí a ani nemohou řešit.
Bohužel, nemáme na naší politické scéně nějakou obdobu maďarského FIDESZ, na němž by se mohla shodnout větší polovina populace (a významná část toho zbytku dát hlas stranám s podobným politickým programem). Z toho pak plyne značná roztříštěnost naší politické scény, navíc komplikovaná skutečností, že odchod voliče od tradičně (celá léta a často celou rodinou) volené strany může být psychicky náročný stejně jako rozvod. Řada voličů ČSSD i dalších "tradičních" stran tak činí jen ze setrvačnosti, nicméně i jejich tvrdá jádra se začínají drolit. Druhou věcí je, že řada netradičních, či dokonce za alternativu se vydávajících, stran jsou v reálu jen "liberální demokraté", trochu přebarvení a maskovaní nic neříkajícími netradičními frázemi (mnohdy také nic neznamenajícími). Lidé se takto nechali nachytat na "veverky", které ovšem propadly, jakmile se vybarvily. Nyní se podobný proces rýsuje u "pirátů", kteří už stačili hlasovat proti věcem, které jako kandidáti do parlamentu slibovali prosazovat. Většina voličů si také uvědomila, že ryzími fašisty, navíc cíleně škodícími celé společnosti, jsou "zelení", proto tato strana u nás dostává v poslední době jen kolem jednoho procenta hlasů, a to se musí snažit. ANO je problematické tím, že se jedná o "pytel hadích ocásků" (či blech), který v řadě oblastí nemá naprosto žádný (nebo alespoň předvídatelný) postoj či názor.
Z těch, kdo by mohli být činitelem změny, neuspěli ani Robejškovci a Svobodní (ti druzí IMHO opět kvůli některým "antisvobodným" stanoviskům), takže v parlamentu se za demokracii a lidská práva (v původním, nikoli liberálně demokratickém = fašistickém, pojetí) bije akorát SPD. Občas jí pomohou "renegáti a disidenti" z jiných politických stran, z nichž asi nejznámější je V. Klaus jr.

Život si vynutil změnu

Situace na naší občanské a politické scéně si tedy vynutila změnu na tomto blogu a pánové, kropící za deště záhon vodou z konve (což ovšem může mít své racionální opodstatnění, jak jsem kdysi konstatoval) museli jít stranou a přenechat místo vraždícím džihádistům a politikům, kteří se je snaží vnutit také k nám, aby i zde vraždili a páchali materiální škody, jak to dělají v jiných státech EU. A dalšímu podobnému "výkvětu politiky", který by z nás nejraději nadělal bezprávné otroky, ať už muslimů, nebo nadnárodních korporací.
Z tohoto důvodu jsem, původně zcela spontánně, později už s určitým vědomým záměrem, přesměroval blog do podoby, v jaké se nachází v posledních cca dvou třech letech. Odměnou za to byla vyšší čtenost i postupný nárůst registrovaných čtenářů, které ukazují, že tato práce není úplně marná a zbytečná.
Navíc podobný obrat mohu pozorovat i na blozích iDnes včetně toho, že se tam dnes objevují posty, které by ještě před nějakými třemi lety znamenaly likvidaci celého blogu tamní fašistickou cenzurou (jak se ostatně stalo i např. M. Konvičkovi).
Jistěže to vše doprovází skutečnost rozdělení společnosti na demokratický (zhruba voliči Zemana) a antidemokratický (zhruba voliči Drahoše) tábor. Přičemž, a to je velice důležité, desítky procent těch, co volili toho Drahoše, byli ti, kdo se dali ukecat masovou (a lživou) kampaní o jeho demokratičnosti a nedemokratičnosti protikandidáta, a kteří se dnes a denně přesvědčují o tom, že realita je někde zcela jinde.
Proto je také pro antidemokraty životně důležité udržet tyto lidi ve lži, protože po jejich odchodu by těch skutečně kovaných antidemokratů zbylo méně než 30 % populace a po promítnutí této skutečnosti do složení zastupitelstev by hrozil demokratický obrat, podobný, jaký nastal ve výše zmíněném Maďarsku.

Platí tedy, že každé písmenko, které naruší snahu antidemokratů o monopol na informace a zveřejňování názorů, je proto velice důležité.

úterý 14. srpna 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Mosad

v Sýrii zlikvidoval raketového odborníka. Faktem je, že tento stát okupuje syrské území, na které nemá absolutně žádný nárok a ani starověký Izrael v době největší územní rozlohy nezasahoval na syrské státní území. To je obrovský rozdíl oproti Krymu, který byl až do aktivit ožralce Chruščova vždy ruský a sídlilo na něm ruské, nikoli ukrajinské, obyvatelstvo (vedle místních tatarských kmenů, které tam ovšem také nejsou původní).

Boris Johnson

přirovnal ženy v burkách k (britským sloupkovým) poštovním schránkám. Multikulturalistický odpad kvičí. Ozvali se i muslimští aktivisté, přičemž blekotají, že BJ vyvolal "vlnu násilí" proti muslimkám. Jedna aktivistka dokonce prohlásile, že její rodina zvažuje odchod z GB (což by byl, zcela jednoznačně pozitivní, byť velice drobný, dopad tohoto výroku).  Je zajímavé, že na stranu BJ se postavil i jeden z imámů, který prohlásil burku za "neislámskou". Druhou zajímavostí je, že v GB zrovna soudí skupinu lupičů, kteří burky použili jako "pracovní oděv".
Johnsona se zastal komik Rowan Atkinson (Mr. Beam).

Asma Asadová,

manželka syrského presidenta, přiznala léčbu rakoviny prsu.

Česká

vyslankyně v Sýrii dohodla propuštění dvou německých humanitárních pracovníků. Ještě nedávno fašistická smečka vyla proti tomu, že vůbec diplomatické zastoupení v Sýrii máme. Druhou stranou této kauzy je ovšem to, že humanitní pracovníci vesměs pracují v žoldu džihádistů a zasluhují si i razantnější trest než je pouhé vězení.

Saúdští Arabové

zmasakrovali v Jemenu školní autobus plný dětí.

Talíban

částečně ovládl afghánské město Ghazní.

Turecko

se po vítězství islamistů ekonomicky propadá. Jeho měna je na jednom z historických minim a do jisté míry strhává dolů i euro (naštěstí ho nemáme). Může to být atraktivní pro turisty, ale politicko-ekonomický rozklad může dostat k moci někoho daleko razantnějšího než je Erdogan, nějakého tureckého Hitlera (na to Erdogan nemá, byť má vůle v tomto směru na rozdávání).

Rusko

pomáhá libyjskému maršálovi Haftarovi. IMHO dělá dobře, vojenská diktatura je to nejlepší, co může islámskou zemi potkat (kromě deislamizace).

Britskému sniperovi

se podařilo v Afghánistanu zlikvidovat jednou ranou z těžkého kulometu velitele chalifátníků na vzdálenost 2,5 km. Není to rekord, ten byl dosažen v Iráku na vzdálenost ještě o jeden km větší. Je třeba si uvědomit, že pohyb vzduchu může při střelbě na tuto vzdálenost "hodit" kulkou o desítky cm a na cíl není v pouštních podmínkách pro chvění vzduchu pořádně vidět.

Imigrace

V Německu měli veselo

Svatba skončila hromadnou rvačkou 200 svatebčanů, na nože a baseballové pálky. Podle některých svědků události i zazněly výstřely. Vzhledem k tomu, že soudruzi o etnicitě svatebčanů mlčí, je vcelku jasná.

Provalilo se,

že Německo vykrmuje piráty ze Somálska, kteří si v něm odseděli bagatelní trest (nebo nebyli potrestání vůbec) a nemohou být vráceni do mateřské země, protože ta je nechce a oni nechtějí tam.

Nizozemí

Překvalifikovalo napadení našeho číšníka "holandskými turisty" na pokus o vraždu. Zcela jistě se na tom podílí i tlak "extrémistů", kteří nedovolují takovéto kauzy zamést pod koberec.

V USA

policie nalezla "tábor" islámských (patrně) náboženských extrémistů, v němž bylo drženo v koncentráčnických podmínkách více než deset dětí a několik dospělých, z nichž byl snad "vymítán ďábel". Jedno dítě bylo nalezeno mrtvé.
Toto je rub náboženské tolerance, která je v USA z historických důvodů rozšířena do absurdní podoby.

Německé

tajné služby identifikovaly problém, který vytvářejí potomci džihádistů a další zradikalizovaní muslimové dětského věku.
Řešení bych viděl: Čína má v převýchovných táborech asi milion islamistických Ujgurů, z nichž se snaží vytvořit bytosti schopné žít v moderním světě. Jsem přesvědčen, že by vzali do péče i evropské džihádisty (za nějaký peníz, zanedbatelný proti nákladům na sledování těchto potenciálních teroristů a škodám, které i tak nejspíš nadělají).

Merkelová

se nechala slyšet, že "Dublinská pravidla jsou mrtvá". To je asi, jako kdyby vrah prohlásil "trestnost vraždy je mrtvá".

Obecné

Starostové

by údajně podpořili plošný zákaz mobilů ve školách. IMHO je takové opatření velice sporné a mělo by být ponecháno na školách samotných. Něco takového ovšem strana tupých úředníků není s to mentálně zpracovat.

Trump

podepsal obnovení protiíránských sankcí. Je dobré stále připomínat, že "jaderná dohoda" byla výlučně Obamova záležitost, neprošla zákonodárnými orgány USA (a je otázka, zda by jimi prošla, patrně sám Obama byl přesvědčen, že nikoli). Její nejdůležitější vlastností byla existence děr a zadních vrátek, umožňujících Íránu i při jejím dodržování dál pracovat na jaderné zbrani (což byl zřejmě záměr muslima Obamy).
"Kdo bude obchodovat s Íránem, nebude obchodovat se mnou," nechal se slyšet. Je vysoce pravděpodobné - podle různých komentátorů, že EU vyměkne, protože ztrátu obchodu s USA si nemůže dovolit.

Britský parlament

vytvořil zprávu, konstatující, že sexuální zneužívání místních obyvatel pracovníky charit a humanitárních misí je silně zakořeněné a má více než 20letou zaznamenanou historii (dřív se to nesledovalo, ne že by to dřív nebylo).

Část CDU

se vyslovila pro odchod Merkelové z čela strany a kancléřského postu.

Provalil se

záměr ministerstev životního prostředí a zemědělství zabavovat soukromým majitelům studny a vodní rezervoáry (rybníčky, bazény, nádrže na dešťovou vodu) "v případě sucha". Později soudruzi tento návrh "změkčili", že pouze nebudou majitelé moci tuto vodu využívat a budou jim na to moci chodit inspektoři a ukládat likvidační pokuty.
Prostě ministerstva, prolezlá komunistickým póvlem, který má reflex krást vše, na co dosáhne, a snaží se své špinavé pracky natáhnout co nejdál.

AfD

v Německu opět posílila a zdá se, že alespoň zčásti na úkor SPD. "Zavedení" politici a další fašisté kvílejí.

V Dubí

napadla Romka českou ženu, která bránila před jejími dětmi své dítě. Ženy se zastal mladík, kterého tlupa tohoto etnika zbila s vážnými následky (vyražené zuby, otřes mozku atd.). Do dvou dnů našel server romea.cz "svědky", podle nichž žena i mladík napadli skupinu Romů a ti se jen, chudáci, bránili. Čímž názorně předvedl, proč se slovensky lhát řekne "cigánit".
V této lokalitě dochází k napadání normálních lidí ze strany Romů více-méně pravidelně.

Objevily

se nálepky, chválící smrt "tří českých žoldáků". Pachatelem nejspíš bude nějaký sluníčkářský nebo liberálně demokratický póvl.

Naše armáda

naopak chystá v Afghánistanu odplatu vůči těm, co útok na její vojáky organizovali.

Ředitel VZP

vystoupil s oznámením, že tato pojišťovna bude více než dříve proplácet léčbu nestandardními nebo v tuzemsku neschválenými léky. Je třeba si uvědomit, že schvalovací procedura je velmi časově i finančně náročná, a že proto řada léků běžně aplikovaných třeba v Německu u nás schválena není, protože by jejich tuzemský odbyt nezaplatil náklady na schvalovací řízení. A je to další ukázka bezcennosti EU, protože kdyby fungovala jak má, nebyl by problém, aby schvalovací procedura platila pro celou unii.

Připravuje se

snížení buzerace řidičů o nutnost vozit náhradní žárovky a pojistky (které jsou u většiny moderních aut stejně nevyměnitelné mimo servis) a nebude vadit ani prošlá lékárnička. Jo, policajtům se bude stýskat po čase, kdy mohli pokutovat majitele auta s dieselovým motorem za to, že s sebou nevozí náhradní svíčku!

V Tennessee

popravili vraha sedmileté dívky, kterou pachatel navíc před zavražděním znásilnil. Opravdu nemám sebemenší problém s trestem smrti za podobné a podobně špatné činy, skutečný problém mám ale s tím, že v celé EU se vlivem fašistoidních "liberálních demokratů" takováto zrůda dostane po pár letech fešáckého kriminálu na svobodu a může vraždit znovu.

V Opavě

se objevila "liščí tasemnice".
Ve skutečnosti se jedná o parazita jménem Měchožil zhoubný, jehož larvy, vylíhlé z požitých vajíček (která mohou být po vyschnutí liščí stolice naprášena na lesním ovoci) pronikají do tkání a vytvářejí zde váčky, které rostou, přičemž se larvy nepohlavně množí (takže váček je nakonec mnohonásobný se spoustou zárodků budoucí tasemnice). Váčky se chovají jako zhoubný nádor a při mechanickém porušení se jejich obsah vylije do okolí, nebo do krve či lymfy, a chová se jako nádorové metastázy = dorůstá na další váčky. Chirurgicky se to odstraňuje tak, že se do váčku vstříkne nějaká usmrcující kapalina (třeba formaldehyd) a teprve poté se chirurgicky odstraňuje. Jsou ovšem v těle místa, kde se taková věc dělá opravdu špatně (třeba mozek).
Jedna z pacientek skončila s transplantovanými játry.

Ve Frederictonu

(Kanada) došlo ke hromadné střelbě s nejméně čtyřmi mrtvými. Pachytel byl dopaden, motiv není jasný.

Soudruzi

organizovali další Prague Pride.

čtvrtek 9. srpna 2018

TIS

Reálná a funkční ochrana přírody a životního prostředí ekology u nás dominujícího typu v podstatě nepotřebuje.

Již staří Římané...

Po bitvě u Zely (47 př.n.l.), když vyhrál nad králem Pontským Farnacesem II., zaslal Gaius Iulius Caesar senátu "nejkratší vojenské hlášení" VENI VIDI VICI, tedy přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Komentáře, že toto hlášení mohlo být ještě kratší (veni vici) vesměs zavrhují vojenští odborníci argumentací, že ono "vidi" je naprosto nezbytnou podmínkou toho "vici".
Existuje sice ještě kratší hlášení o výsledku bitvy, a to je ono známé "nenikēkamen" (tedy vlastně "vici"), ale to je diskvalifikováno tím, že jeho nositel, voják Feidipidés, který měl "v nohách" pochod z Athén na pláže u Marathonu, celou bitvu a poté ještě běh po nejklasičtější trase marathonského závodu zpět, po vyslovení tohoto slova zkolaboval a zemřel, takže není jasné, zda jeho hlášení bylo kompletní.
Proto dejme na odborníky, že ono "vidi" je nesmírně důležité a v podstatě atributivní pro jakoukoli racionální lidskou činnost. Přitom válka patří mezi ty nejracionálnější, což ukazuje i skutečnost, že ty islámské země, kde jsou u moci profesionální vojáci, jsou v naprosté většině případů s to jednat racionálněji než ty, kde vládne nějaká civilní nebo duchovní vláda. A platí rovněž, že s takovýmito státy je také reálněji možné se domluvit na nějakém modu vivendi.
Pochopitelně, ona racionálnost je nesmírně důležitá i pro ekologii, pokud má být provozována jako nějaká smysluplná činnost, nikoli jako ideologické hovadství.

TIS
TIS byla organizace ochrany přírody, která vznikla v době doznívajícího politického kvasu v roce 1969 a po deseti letech byla komunisty násilně zlikvidována a nahrazena Českým svazem ochránců přírody, který byl naprosto neslaný nemastný a zcela (jako celek) konformní s komunistickým režimem. V TISu jsem jako student byl, do jeho "nástupnické" organizace jsem nevstoupil.
Za velmi důležité považuji, že TIS měl jako svoje heslo větu "Poznej a chraň".
A nyní jsme zase u onoho Caesarova "vidi", které jsem si dovolil připomenout v předchozí kapitolce, protože bez něj je jakékoli konání (a nejen na poli válečném či ekologickém) nesmyslné.
TIS tedy pracoval tak, že prováděl analýzy a na základě těchto analýz, provedených buď činnosti svých členů a dobrovolníků nebo v kontaktu s jinými složkami společnosti, prosazoval opatření, která z těchto analýz vycházela. Právě to je, pochopitelně, jediná správná cesta ke skutečné a účinné ochraně přírody a životního prostředí vůbec, vše ostatní je jen provádění bezcenných nesmyslů, které mohou mít pozitivní dopad leda naprosto náhodně.
Právě degradace ochrany přírody z racionálně založených aktivit na blbnutí s Českými ochránci přírody či Brontosaury vedla k tomu, že se občanské aktivity na tomto poli staly v podstatě nesmyslnými a pro režim neškodnými nebo irelevantními. A vedla také k tomu, že rozumní lidé zůstali mimo a celá ekologie se stala doménou abnormálních týpků.
Vysazování stromků na plochách, kde stejně vzápětí uschly (pokud nebyly následně zplanýrovány a vybetonovány). Čištění lesa od odpadků (které se provádělo každý rok znovu) a podobné v podstatě nesmyslné, byť "ekologické činnosti nešly do podstaty věci, a tudíž do střetu s režimem. Neřešily se proto např. továrny, kde průměrné dožití zaměstnance bylo 47 let (oproti tehdejším cca 70 populačního průměru), protože se tam pracovalo v podstatě bez jakéhokoli zajištění s rakovinotvornými látkami (které se poté pouštěly "ven"). Tudíž takto pojatá ochrana přírody či ekologie nebyla konfliktní se zájmy a tudíž nebylo v konfliktu s ekonomickými zájmy komunistického státu. Neřešila se ani radioaktivita pitné vody v řadě lokalit, způsobená intenzívní těžbou uranu pro sovětské jaderné bomby a hlavice.
A lze se důvodně domnívat, že právě zde jsou kořeny oné degenerace (nejen u nás, ale i v řadě dalších států východního bloku a rovněž i ve věštšině západních zemí) ochrany přírody, či ekologie, na naprosto nesmyslné aktivity, ve svých důsledcích škodící lidem i přírodě. Tyto aktivity v současné době představují prakticky 99 a něco procent toho, co ekologové na tomto poli celosvětové a za státní podpory dělají. Ten zbytek je vysvětlitelný známým příslovím o zrnku a slepém kuřeti.

Ochrana přírody

Pokud má být příroda skutečně nějak ze strany občanů chráněna, je nutné se zcela odříznout od toho, co si dnes říká "ekologie" a oželet i těch několik málo opravdových odborníků, kteří na tomto poli zůstali, ale z důvodu ideologické zaujatosti nechápou (či chápat nechtějí), že jejich reálné vědecké výsledky jsou ideologickým zneužíváním deformovány do naprostého opaku.
A opět si dovolím malý odskok: Ve spektru toho, co zkoušíme na našem ústavu, jsou ozdravné programy (ekologii do jisté míry blízké), jako je "zdravá škola", "zdravý podnik" nebo "zdravé město". Pokud si nějaký nešťastník či nešťastnice některou z těchto otázek, formulovaných ve stylu "co byste poradili organizátorům programu ...", tak spustí, jak by zjišťovali dodržování norem (které naprosto není v gesci ekologie), vysazovali kytičky, natírali stěny na růžovo a podobné nesmysly.
Přitom správná odpověď je jasná: Nejprve je nutno zjistit, zda jsou v dané škole (podniku, městě ...) nějaké problémy, které se promítají do zdraví osazenstva. Potom je nutno tyto problémy analyzovat (včetně konstatování toho, co je a co není s reálně dostupnými prostředky proveditelné) a teprve po takovéto analýze se dávají dohromady konkrétní opatření (a když se to podle předchozích bodů prokazatelně pozitivně promítne do zdraví osazenstva, tak ať se klidně nakoupí růžové brýle s tím, že je žáci - dělníci - obyvatelé budou povinně nosit).
A na závěr je, pochopitelně, nutné zařadit testování toho, jak se opatření osvědčila (a předem stanovit to, jaké parametry zdraví nebo zdravotního chování se budou sledovat a jaké změny těchto parametrů proti výchozímu stavu budou považovány za pozitivní výsledek akce - aby se zabránilo tomu, že se bude dodatečně na bázi nějakých obskurních výzkumů "dokazovat" úspěšnost akce, která nic nepřinesla).
Jak jsem uvedl, naprostá většina studentů (to, že nechodí na přednášky, kde se jim to říká, nečtou učebnice, kde to mají napsané, atd. je jiná věc) je totálně zblblá ekologistickou propagandou a klidně bude topit v přetopené škole, v níž mají děti problémy s pitným režimem, nebo dávat kytky do oken v továrním cechu, kde se v důsledku chybně nastavených předpisů na ochranu zdraví (což se často stává např. v souvislosti s úpravami technologie) vyskytuje u zaměstnanců ve větší míře rakovina (oproti tomu, na co "by měli nárok" být členy normální populace se stejným složením co do věku a pohlaví).
Skutečná ochrana přírody a životního prostředí tedy vůbec musí být založena na velmi důkladné a mnohorozměrné analýze situace. Včetně toho, že i s takovou analýzou v rukou budeme k celé záležitosti přistupovat s patřičnou mírou pokory, protože si budeme vědomi, že nerozpoznání (a tudíž nezařazení do analýzy) jediného relevantního faktoru ji může učinit bezcenným cárem papíru, a to samé může udělat i podcenění nebo nadhodnocení některého (opravdu stačí jeden) faktoru, který byl v té analýze zohledněn (ale špatně). Takže musíme být vždy připraveni při pozorování negativní, a zejména neočekávané, odezvy tu analýzu hodit do koše a udělat ji celou znova (přitom u některých sledovaných faktorů včetně sběru vstupních dat).
Je ovšem otázka, zda "odborné organizace", počítající křeččí doupata na vybrané louce za "jedno mega", budou s to se takové analýzy smysluplně účastnit (obávám se, že ne) a zda se političtí ekologové nebudou nějaké korekci svých záměrů na fakta bránit (předpokládám, že budou, protože to běžně dělají).

Islandská cesta

Island má větší počet masových organizací na ochranu přírody, které mají sice do jisté míry rozdílné směry působení a současně i orientaci na odlišné zdroje členské základny, nicméně úzce spolupracují a jsou zastřešeny radou, která je napojena na vládu.
Výsledkem tohoto stavu je, že jsou potlačeni extrémisté. V masové organizaci se uplatňují méně, a pokud by se i "zmocnili" některé z ekologických organizací, mohou ty ostatní jejich vliv do značné míry potlačit.
Z tohoto důvodu se na Islandu podařilo prosadit např. osévání ploch bez vegetace cizím druhem lupiny (opravdu z hlavy nevím, zda je z Aljašky nebo Kamčatky, ale jedná se o subpolární druh, příbuzný tuzemskému Vlčímu bobu mnoholistému, z odlišného kontinentu), a to před odpor ekologických fundamentalistů, kteří raději viděli prašné bouře (vzniklé odlesněním významné části ostrova jednak těžbou dřeva, jednak získáváním ploch na pole a pastviny). Stejně tak samo zalesňování na tomto ostrově (v posledních desetiletích se podařilo rozsah islandských lesů, byť tč. velmi mladých, přiblížit stavu, který na ostrově byl v době, kdy k němu dorazili první Vikingové) je prováděno alespoň zčásti nepůvodními dřevinami a na ostrově existují velké studijní plochy, na nichž se zjišťuje introdukovatelnost různých dřevin ze subpolárních oblastí i z vysokohorských poloh, byť je to opět proti ekologickému fundamentalismu.
V našem státě je situace velice odlišná, právě proto, že na tomto poli existuje několik málo organizací s nepatrnou členskou základnou, přičemž prakticky všechny jsou zcela ovládány ekologickými fundamentalisty a extrémisty, prosazujícími naprosto nesmyslné a škodlivé věci, přičemž těmto fundamentalistům chybí prakticky jakákoli organizovaná protiváha. A je zcela jistě chybou státu, že těmto organizacím, zastupujícím snad jen zlomek procenta populace, udělil statut výsadního dodavatele odborných informací.
Z tohoto pohledu by masové organizace, orientované na ochranu přírody a životního prostředí, mohly ekologům do jisté míry "zatnout tipec". Je ovšem jistě otázka, zda rozumní, vzdělaní a inteligentní lidé se budou chtít v tak silně zkompromitované oblasti, jakou je současná ekologie, vůbec angažovat. V době vzniku TISu byla situace na tomto poli naprosto odlišná.

Pro ochranu přírody a prostředí obecně by mělo platit ono TISácké "Poznej a chraň", které se nelíbilo jak normalizačním komunistům, kteří TIS zlikvidovali, tak i polistopadovým ekologům, kteří nesou spoluvinu na tom, že nebyl (na rozdíl od jiných komunisty zrušených organizací) obnoven. Jakákoli jiná cesta je ovšem cestou do pekla nesmyslného ekologického teroru.

středa 8. srpna 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Podle odborníků

jsou ženy a děti islamistů, vracející se z rozbitého islámského státu, nebezpečnější, než se soudilo. IMHO by tito lidé, občanství neobčanství, neměli být vůbec pouštěni do civilizovaných zemí.

Chalifátníci

zaútočili na tržiště v syrské Suvajdě, povraždili kolem 250 lidí a unesli blíže neupřesněný počet žen a dětí. Jeden z unesených byl na konci týdne zavražděn.

Donald Trump

nabídl schůzku bez jakýchkoli podmínek svému Íránskému protějšku. Rúhání ovšem chce návrat k nefunkční obamovské jaderné dohodě, která nechala prostor pro tajnou výrobu štěpného materiálu.

Sedmnáct let

dostal v Austrálii islamista, který připravoval teroristický útok bombou.

V Teplicích

zaútočili muslimové na skupinu českých občanů, procházející zde vznikající "no go zónou". Vzhledem k jejich agresivitě vytáhl jeden z napadených plynovou pistoli.

Chalifátníci

z Tádžikistánu zveřejnili video, na němž zavraždili čtyři západní turisty.

Provalilo se,

že islámská teroristická skupina, která zaútočila loni na ulicích v Barceloně, se původně snažila dostat na fotbalový stadion Camp Nou, kde by mohla napáchat daleko větší masakr.

V Kaliningradu

se podařilo rozbít devítičlennou buňku chalifátníků.

V Afghánistánu

unesli a zavraždili tři cizince, z toho jednoho evropana.
V téže zemi při atentátu na mešitu zahynulo 39 lidí a 80 jich bylo zraněno.

Ve Velké Británii

odsoudili na doživotí tamní osmnáctiletou občanku za pokus o přípravu atentátu na území GB a pokus se dostat do chalifátu. Rozsudek mi připadá dosti kontrastní v porovnání s jinými produkty britské justice, vztahující se k muslimům a šíření islámu.

V Turecku

poslali na doživotí devět pachatelů atentátů v Ankaře v roce 2015 (přes sto obětí).

Tři naši vojáci

zahynuli při útoku sebevražedného útočníka v Afghánistanu.

Imigrace

Španělské lodi,

spolupracující nadále s pašeráky lidí, "zachránily" imigranty, kteří "se topili".

V Drážďanech

nalezli dvě mrtvé děti. K jejich zabití došlo pravděpodobně od otce a na základě neshod v manželství. Rodina je to islámská z Afriky.

Indie

řeší problém ilegálních imigrantů z Bangladéše (muslimů) jejich násilným (pokud nepůjdou dobrovolně) vystěhováním do země původu.

Provalilo se,

že jednoho z atentátníků v Manchesteru, který sebevražednou explozí zabil 22 lidí, zachránilo britské námořnictvo u Libyjských břehů. Jasný důkaz toho, co jsou tito imigranti zač.

V Dánsku

začal platit zákon o zákazu zahalování obličejů na veřejnosti. Je sice koncipován obecně, takže platí i proti ultralevičáckým kraválistům, nicméně hlavně proti němu protestují muslimové a prvním postiženým byla islamistická aktivistka.

Bylo prokázáno,

že se imigranti v létě snaží zamíchat mezi turisty.

Bavorsko

začalo třídit imigranty.

Obecné

Dominují vedra a s nimi spojené kolapsy a také nehody při koupání, včetně úmrtí. Jednoho Čecha zabil žralok v Rudém moři u egyptského letoviska. V řadě států se k vedru a suchu přidávají požáry, i s obětmi na životech.

Nejvyšší soud

odmítl odsouzení řidiče sanitky, jemuž se od vozu odrazilo auto, nerespektující přednost v jízdě a rozšmelcovalo cyklistku. Řidič automobilu vyrazil z místa, kde ho řidič sanitky mohl vidět až okamžik před kolizí. Problém jistě je, že ve městě je tolik odrazových ploch, že řidič, navíc uzavřený v autě, nemusí být schopen identifikovat přesnou pozici sanitky, ale mělo by mu docvaknout, že se sanitka pohybuje někde poblíž a že ta auta, co se je chystá předjet, stojí kvůli ní.

Britští poslanci

chtějí cenzuru na internetu. Prostě nechtějí demokracii, tak ať to řeknou rovnou a neblekotají o nějakých "fake news".

Kramný

podal návrh na obnovu řízení. Faktem je, že o justici si mohu myslet co chci, ale expertíza, podle níž to, co měl Kramný udělat podle obžaloby, je fyzikálně nemožné, je prostě neodkecatelná. Byť nějaký vymozkovanec z práv si může myslet něco jiného, protože nerozlišuje mezi zákony a přírodními zákony.

Čína

navrhla Velké Británii smlouvu o volném obchodu. Podobnou navrhuje i Trump. Tolik o "katastrofě", která má GB postihnout po brexitu. My, protože jsme v EU, volný obchod ani s Čínou a ni s USA nemáme.

Pražský magistrát

rozkope další ulice, protože už řidiči nalezli funkční objížďky a doprava se vylízala z kolapsu.

V Baltu

se přemnožily sinice do takové míry, že je voda škodlivá pro plavce.

Soudruh Rath

oznámil svou kandidaturu do Senátu.

Putin

nařídil obnovit politickou správu armády (jejíž nejviditelnější složkou byli politrukové u jednotlivých útvarů).

Gruzie

legalizovala užívání marihuany.

Generálové

obou Koreí jednali v demilitarizované zóně mezi těmito státy.

Francouzský parlament

zakázal ve školách mobily. Tohle je dosti dvojsečná záležitost, protože mobily mohou být smysluplně využitelné ve výuce (např. jako kalkulačky, zápisníky apod., naši studenti si jimi dokumentují také mikrobiologická praktika a co jim vyrostlo). Na druhé straně jsou jistě i zdrojem vyrušování. Mohou se stát nástrojem kyberšikany, ale na druhé straně mohou jimi být pořízeny i záznamy o násilných a dalších nezákonných činech (obávám se, že tato poslední možnost, protože toho násilí se na francouzských školách dopouštějí hlavně muslimové, je ta správná).

V Nymburku

sundali prorezlou lávku. Byla ve velmi špatném stavu, protože jí nestačilo moc a padla.

Provokace?

Firma BigMedia nabízela SPD reklamu na bilboardech v lokalitách, kde jsou umístěny v rozporu se zákonem. Otázka v nadpisu se jistě nabízí sama.

Ústavní soud

rozšířil definici pojmu osoby blízké z rodinných příslušníků na blízké přátele. IMHO dobře udělal.

Německého "extrémistu"

zprostili po roce souzení obvinění z útoku trubkovou bombou.

Prvoinstanční soud

uznal bývalého tajemníka SPD vinným z "rasistických řečí". Problém je, že ony řeči slyšeli pouze poslanci konkurenčních "demokratických" stran a nikoli personál restaurace.
No, já pamatuji ze studentských dob, jak jsme byli na hokejovém utkání Švédsko - SSSR a jak si z nás vytáhli jednoho studenta a nutili ho bitím a výhrůžkami (včetně štvaní služebního psa proti němu), aby se přiznal, že vykřikoval "Rusi patří do rakve" a "Ivani do plynu". Což údajně slyšel jakýsi agent STB.

Mayová

čelí kritice svého vyjednávání o brexitu. Problém vidím v tom, že ten se nijak přijatelně vyjednat nedá, GB bude muset odejít "na tvrdo".

V Zimbabwe

obě strany tvrdí, že vyhrály volby.

US soud

zakázal dočasně veřejnou distribuci návodu na vytištění funkční střelné zbraně na 3D tiskárně. IMHO se tím nic nevyřeší, protože fyzika je známá a možnosti 3D tištěných materiálů také. Proto takový návod dá dohromady prakticky jakýkoli lucidní inženýr (inženýry ekonomie či výroby potravin a podobných aktivit jen přidružených k technice jako takové z nedostatku fantazie zákonodárců ovšem vypouštím). Zejména pokud se ví, že je možné vyrobit zbraň, která vydrží několik výstřelů a pak se zahodí.

Google

vyrobil pro čínský totalitní stát okleštěnou verzi svého vyhledávače, který znemožní čínské populaci dostat se k relevantním informacím o lidských právech, poměrech v civilizovaných státech apod. Je to velmi explicitní ukázka toho, jak velké firmy ochotně spolupracují s totalitními, pokud ne přímo zločinnými režimy.

Jihoafričtí černoši,

kteří se v tomto státě zmocnili vlády, vyhlásili program vyvlastňování farem, patřících bílým, bez náhrady. V Zimbabwe takový program vedl k ekonomickému a potravinovému kolapsu.
Důležité je si také uvědomit, že černoši nejsou původními obyvateli území, na němž je JAR. Těmi jsou 'Sanové (křováci), žijící na úrovni +- evropského mezolitu. Do jejich země přišli Boerové a další osadníci z Evropy a teprve do jimi zcivilizované země začaly přicházet ze severu černošské kmeny. A zatímco Boerové se se 'Sany více-méně míjeli v nárocích na teritorium, byli to černoši, kdo tyto původní obyvatele na většině území JAR vybili a jejich zbytky vytlačili do nejnehostinnějších částí země.

Klíšťata

i komáři tlumí pro veliké horko své aktivity.

V Česku

byl poprvé zachycen pacient se žlutou zimnicí.

Donald Trump

hodlá zrušit Obamovy požadavky na emise osobních aut. Je nutné konstatovat, že tyto limity jsou fyzikálně nemožné a nelze je dodržovat jinak než za cenu podvodů.

V jezeře Lhota

u Prahy se utopili dva sedmiletí chlapci. Potápěči je našli po dvou hodinách. Češi jsou ovšem "hrozní rasisti", jak tvrdí neomarxistická sebranka.

Polsko

odmítlo obvinění EU, snažící se držet u moci přestárlé soudce, které tam dosadil Tuskův režim po svém volebním debaklu.

V Číně

mají skandál s buddhistickým klášterem, kde provozovali sex s jeptiškami, kterými namlouvali, že je to součást náboženských obřadů. Pro nás, co jsme četli "Strašidelný klášter" od Roberta van Gulika, ovšem nic nového, že?Politicky uvědomělý

zpěvák a písničkář Hutka napsal píseň "Zeman a zubatá", kterou poněkud dehonestoval své dosavadní dílo.

OSN

obvinila Severní Koreu z pokračování v jaderném programu. Je ovšem otázka, nakolik jsou informace z této organizace důvěryhodné.

V Kongu

mají třináct nakažených ebolou, z nichž tři již zemřeli.

sobota 4. srpna 2018

Proč ekofašismus

Mnozí se negativně vyjadřují o uživatelích pojmu "ekofašismus". Jsem přesvědčen, že nemají pravdu (dokonce i ti, kteří sami ekofašisty nejsou).

Fašismus

Fašismus v obecné mluvě znamená totalitní společnost, která nějakým způsobem vykonává tlak na občany a nutí je nedělat věci, které by normálně dělali a naopak k aktivitám, které by spontánně nedělali.
Pokud tento pojem analyzujeme politicky a ekonomicky, tak se jedná o politicko ekonomickou formaci levicového typu, kde stát preferuje různé formy kolektivního vlastnictví a státního řízení ekonomiky a dusí až likviduje osoby samostatně ekonomicky činné (živnostníky) a drobné podnikatele.
Tento systém sice podporují některé velké koncerny, ale právě z toho důvodu, že likviduje jejich drobnější konkurenci a snižuje pravděpodobnost, že by jim ve fašistickém ekonomickém prostředí vyrostli nějací konkurenti. Navíc se fašistický stát vůči vybraným výrobcům chová explicitně ochranářsky a zvýhodňuje je jak státními zakázkami, tak i celními a dalšími bariérami, a to i v situaci, kdy kvalita jejich produkce zaostává za světovou špičkou (či dokonce průměrem).
Ve fašistických státech (obecně, výjimky jistě existují) zásahy do podniků vypadají tak, že podnik sice není formálně vyvlastněn, ale je to stát který přímo nebo nepřímo rozhoduje o tom, co se v něm a v jakém množství a jaké kvalitě bude vyrábět. V některých případech mohou být v soukromém podniku i přímí zástupci státní mašinérie, kteří buď celkově a na nejvyšší úrovni nebo v dílčích situacích podnik řídí.
Málo se ví, že první víceleté hospodářské plány v naší ekonomice byly čtyřleté hospodářské plány nacistického Německa (a nikoli socialistická dvouletka, jak učili komunisté), z nichž první se v době začátku okupace chýlil ke konci a příliš se do dění u nás nepromítl, zatímco druhý už naplno zasáhl i ekonomiku protektorátu. Nepodařilo se mi dohledat, nakolik se rozjel v letech 1944 a 45 čtyřletý plán třetí, ale v protektorátních učebnicích (po tetě) měli čtyřletky rozplánované až do druhé poloviny 50. let.
Fašismus také, podobně jako socialismus, podporuje a řídí odbory a státem či politickou mašinérií řízené odbory představují opět další cestu, jak "usměrňovat" ekonomické aktivity podniků.
Fašismus je obecně řízen shora dolů, takže je na štíru s demokracií. Proto prosazuje i věci nepopulární a lidem škodlivé (jakmile upevní svou moc).
Mimochodem, podobnost výše uvedených atributivních vlastností politiky a ekonomiky fašismu s tím, co prosazuje a nutí členské státy povinně zavádět EU, je ryze zákonitá.
Právě bezohlednost ekologů vůči zájmům občanů, včetně těch, kteří je (z blbosti) podporovali, připomíná velmi silně fašismus i nacismus. Stačí jeden příklad: Auta s dieselovými motory. Tato auta propagovali sami ekologové (a mají smůlu, že si to řada lidí dodnes pamatuje) a řada lidí si skutečně tento typ auta kupovala s motivací "ekologičtějšího provozu". Načež po pár letech ekologové obrátili, z dieselových motorů v autech se stalo největší zlo, je snaha soudit manažery automobilek, které tato auta vyrábějí, a je snaha (v silně ekofašistickém Německu) trestat jejich majitele zákazy vjezdu do některých oblastí.

Obecněji

On ten fašismus má ještě i jakousi nábožensko - ideologickou stránku (byť se tím velice podobá i dalším totalitám, včetně komunistické). To se projevuje prosazováním naprosto bezduchých hesel, která jsou, po převodu do obecného jazyka, ryzími bláboly. Z válečných filmů (a dokumentů) můžeme tu a tam vidět hesla nacistická, z filmů a televizních seriálů z 50. let a období normalizace na nás zase tu a tam vyskakují hesla socialistická, stejně stupidní a informačně bezcenná, jako např. texty křesťanských modliteb (a mající v podstatě identický "oblbovací" význam). Některá ještě můžeme vidět na pustých budovách těch továren, které zkrachovaly po Velké Sametové tak rychle, že jejich zaměstnanci ani nestačili tato hesla z budov odstranit.
Řada toho, co hlásají ekologové, má spíš charakter článků náboženské víry, které jsou absolutně nevývratné rozumovou argumentací. Je to stav silně podobný jako bludy při některých duševních chorobách - což do jisté míry rehabilituje socialistické psychiatry, kteří pro některé náboženské blouznivce vytvořili diagnostickou škatulku "pomalá schizofrenie", přičemž zařazení do ní (a příslušnou léčbu) by zasluhovala i řada ekologických aktivistů.
Předchozí odstavec znamená, že významná část "tvrdého jádra" ekologů není přístupna racionální a věcné argumentaci, a je nutné ji zatlačit do pozadí vítězstvím v demokratických volbách a likvidací "vymožeností", které napáchali.

U nás

Pokud se podíváme na předchozí text, pak vidíme zcela jasně, že se prvky fašismu či tomuto zřízení blízkého uspořádání společnosti i ekonomiky objevují i u nás a velice často v souvislosti s tím, co máme nařízeno od EU.
Ono je to do značné míry logické: To, co prosazují ekologové, jsou naprosté hovadiny, jejichž nesmyslnost je jasná i voličům hluboko pod populačním průměrem v oblasti intelektu i vzdělanosti. V naprosté většině případů jsou "ekologická" opatření spojena se značnými výdaji, kterými ekologové, pod praporem s marxistickým heslem "z cizího krev neteče", zatěžují normální lidi.
Normální lidé by neodhlasovali biopaliva, která ničí motory a jejichž pěstování má silně negativní dopad na krajinu a její druhovou diversitu (včetně otrav zvěře toxiny z řepky), a jako "bonus" zvyšují cenu paliv. Normální lidé by neodhlasovali podporu "alternativních" zdrojů, které jen nutí v klasických zdrojích udržovat vyšší míru pohotovosti (a pouštět teplo "pánubohu do oken"), ničí krajinu (vrtule i solární panely), opět ohrožují řadu rostlinných i živočišných druhů, jsou zdrojem (především solární panely) problematického toxického odpadu a jako "bonus" stojí průměrnou domácnost 2000 Kč ročně.
A pokud by něco takového bylo po masívní lživé kampani i odhlasováno, v demokratických poměrech by došlo k velice rychlé nápravě. Oproti tomu se ve fašistoidním a antidemokratickém prostředí EU oficiálně již léta přiznává, že jak biopaliva tak "alternativní zdroje energie" jsou ekologicky jednoznačně škodlivé, a že by se tudíž "měl změnit pohled na jejich podporu". Nicméně žádné praktické kroky na toto téma učiněny nebyly a dále jsme, a to ve stále se zvyšující míře, okrádáni a jinak poškozováni těmito (a dalšími podobnými) opatřeními.
Přitom, rekapituluji, bez silné antidemokratizace až fašizace politického systému by byla naprostá většina ekologických opatření neprosaditelná a ten zbytek by byl korigován po následujících demokratických volbách, jakmile by došlo ke konfrontaci ekologie s realitou.
Události v Brně také ukázaly názorně významnou míru korupčního potenciálu u ekologů. Ekologové v Brně léta bojují proti odsunu Hlavního nádraží (jediná rozumná věc z toho, co hlásají), nicméně jak se dostali v Brně do mocenských pozic na radnici, otočili okamžitě o 180 stupňů a pomohli tento škodlivý nesmysl, který bude celá léta obtěžovat občany Brna i příměstí (dojíždějící do Brna za prací a jinými záležitostmi) a následně na dlouhá léta (ne-li navždy) významně znekvalitní městskou hromadnou dopravu.
Z výše uvedených důvodů je jasné, že ekologové bojují proti demokracii a bojovat proti ní budou do roztrhání těla. Jejich obhajoba tohoto boje (oni jsou ti vyvolení a jediní, co tomu, oproti nevzdělanému či ideologicky pomatenému plebsu, rozumějí) je prakticky identická jako ta, kterou zdůvodňovali svou moc klasičtí fašisté i nacisté (a do jisté míry i komunisté). Z tohoto důvodu jsou zelení pro demokraticky orientovaného voliče volitelní asi stejně, jako by byla pro něj volitelná nějaká reinkarnace Mussoliniho fašistů, Hitlerových nacistů, nebo třeba Francových falangistů.
Ekologové prostě nemají v demokratické společnosti co pohledávat.

Název "ekofašismus" je tedy velice výstižný a velice perfektně (byť zkratkovitě) popisuje podstatu politické ekologie.

středa 1. srpna 2018

H-Systém

Myslím, že dozrál čas, abych se vyjádřil k H systému a aféře kolem něj. Ten problém je mnohorozměrný a má tudíž i mnoho možných aspektů, z nichž bude vypadat pokaždé jinak. Jako slon v pohádce o třech slepcích, z nichž jeden, který mu ohmatal ucho, si ho představil jako obrovskou živou plácačku, druhý, který mu ohmatal břicho, ho prohlásil za velkou kulatou nádrž, zatímco ten, který vzal do ruky jeho chobot, dospěl k názoru, že slon je cosi jako velká živá hůl.

Aspekt státu

Z H-Systému byla vyvedena cca miliarda korun. Ať mi nikdo neříká, že ta miliarda nezanechala naprosto žádné stopy (to opravdu není pár mincí a knoflíků, které se rozlítnou po podlaze, když dítě bouchne prasátkem o zem, a něco z toho se nenajde). Každý soudný čtenář ví, jaké neskutečné buzerace jsou spojeny s převáděním jakékoli trochu větší částky peněz. A je to (v případě nejvyšší úspornosti) stotisíc desetitisícikorun (a vyšší bankovku nemáme). To se nedá odnést v krabici od vína!
Stát tady naprosto selhal při hledání těch peněz, případně dolování informací z vyšetřovaných a odsouzených. Je to IMHO přesně ta situace, kdy by měl smysl i výslech pomocí útrpného práva. Jeden ze zločineckých gangů v 90. letech se dostával k PINům a heslům tak, že vyslýchanému zavedl do konečníku kulmu a zapnul. Měl na tomto poli stoprocentní výsledky.
Možná to nějakému krasoduchovi bude připadat hrozné, ale postavení okradených v této kauze je daleko hroznější.
Mimochodem, hlavní aktér si odseděl 12 let. I kdyby jeho podíl činila jen desetina zmizelé částky, tak seděl za skoro 700 000 Kč měsíčně. Za ty prachy by se jistě našlo hodně lidí, kteří by šli sedět taky. A kdyby se dalo sedět řetězově, jako při některých hladovkách, tak i několikadenní příjem, při něco přes 23 000 Kč denně z takové akce, by byl zatraceně atraktivní.
Prostě stát zde jednoznačně selhal.
Je líbivé odsuzovat "Klausovu amnestii", ale justice měla opravdu moře času, aby kauzu řádně vyšetřila. Měřítko hodnocení její práce by nemělo spočívat v počítání tisíců stránek (vesměs je ten "odborný text" jen složenina ustálených frází a citátů ze zákonů, proložené drobnými úseky smysluplného a ke kauze se vztahujícího textu). Měla by být hodnocena podle svižnosti, s jakou se dobere podstaty věci a tu vyřeší. IMHO kdyby ke "Klausově amnestii nedošlo", justiční řízení s amnestovanými by stejně ještě neskončilo

Aspekt ilegality dostavby

Stát, respektive jím provozovaný soud, sice odstavil původního správce konkurzní podstaty, ale naprosto nedokázal jasně říct lidem, že dostavěním domů u nich nevznikne nárok na bydlení v nich.
Opět je to naprosté selhání státu, který měl s lidmi, potažmo s je zastupujícím bytovým družstvem, komunikovat, což neučinil. Naopak byli tito lidé dlouhodobě udržováni v přesvědčení, že jejich svépomocné dostavění bude nějak zohledněno při konečném vyúčtování.
Je to tedy další kiks, který má na svém triku stát jako takový (už proto, že pracovníci justice jsou i za daleko horší kiksy prakticky nepostižitelní).

Aspekt ekonomiky dostavby

Faktem je, že pokud by dostavba nebyla provedena, měly by v současnosti pozemky cenu stavební parcely mínus náklady na odstranění překážejícího zbořeniště, na něž by vítr, déšť sníh a mráz spolu s bezdomovci a sběrači "opuštěných" kusů kovu ty rozestavěné budovy proměnily.
A ještě by se mohlo stát, že by se v ruinách usídlila Pindruška zední, na úrovni EU chráněný druh, z parcel by se stala evropsky významná lokalita tohoto druhu a jako stavební pozemky by ztratily jakoukoli hodnotu (správce konkurzní podstaty by mohl vydělat nějaké peníze buď prováděním nebo naopak odháněním turistů).
S Pindruškou si, pochopitelně, dělám srandu, ale např. netopýři by se tam usadit mohli a třeba si v nějakých částečně zavalených sklepích udělat zimoviště, a to už by taková sranda jak Pindruška nebyla, protože všechny druhy netopýrů jsou u nás chráněné. Taky by se tam mohly usadit sovy, jako se podle Bible usadily v cihlových ruinách hříšného Babylonu po jeho pádu. A při naší ochraně zvířat by problémy způsobila i hnízda vran, jak kdysi zpíval Karel Gott v české verzi Rivers of Babylon, která je asi nejznámější zpívaná od Boney M.
Tím chci jen ukázat, že dostavba znamenala velmi výrazné zhodnocení trosek toho, co za sebou zanechal vytunelovaný H-System, a to nejen na úrovni současné odhadní ceny vzniklých bytů.

Aspekt těch, co nestavěli

Jistěže ti, co nestavěli a jen pasívně seděli a naříkali (případně nebyli schopni sehnat další peníze a zmobilizovat pracovní síly jako ti, co dostavovali) budou považovat za nejlepší vše prodat a peníze (část připadající na podvedené klienty vedle dalších věřitelů) rozdělit rovným dílem a nějaké zvyšování hodnoty vůbec nebrat v úvahu.
V tomto smyslu se také vyjadřují jejich zástupci, pokud komunikují se sdělovacími prostředky.
V této souvislosti bych ovšem upozornil na jednu věc, která s tím (alespoň jako analogie) do jisté míry souvisí: Pokud vám někdo vnutí nějakou věc nebo službu, může vás podle platných zákonů zkasírovat až do mrtě, a i exekutora na vás může poslat.
Jinými slovy: Pokud vám najednou začne chodit nějaký časopis a vy to necháte plavat s tím, že je to nějaký reklamní tisk, můžete se dočkat nepříjemného překvapení, spočívajícího ve vymáhání předplatného. Přičemž šmejdi, kteří tyto akce pořádají, je mají legislativne podchyceny tak, že je právo na jejich straně.
Maximálně se může argumentovat dobrými mravy, což ovšem byla i část argumentace bydlicích lidí z H-Systému.
Jinými slovy, i nebydlící lidé z H systému se měli (už dávno) starat o vztahy s bydlícími a nějakým způsobem je smluvně řešit, aby nemohli být persekuováni podle nemravných leč platných zákonů.


Morální aspekt celé kauzy

Faktem je, že morálka společnosti bude hlavně slyšet na to, že bydlící obyvatelé H-Systému jsou v podstatě trestáni za to že konkurzní podstatu celého systému výrazně zhodnotili. To jim soudruzi soudci z Nejvyššího soudu přijatelně nevysvětlí, ani kdyby zdůvodnění rozsudku deklamovali stojící na hlavě a v klaunském kostýmu.
Tento morální dopad je také vysoce významný. Upozorňuje na něj vícero právníků. Přičemž někteří explicitně prohlašují, že rozsudek, který je obecně vnínán jako nemorální, bude jednak obtížně prosaditelný, jednak velmi negativně přispěje k nazírání lidí na justici jako celek (což se může promítnout do podpory protestních stran, mimo jiné).
Jistěže celou kauzu akcentuje i fakt, že nový správce konkurzní podstaty je bývalý velmi agilní komunistický prokurátor se spoustou másla na hlavě, který by v případě nesametové revoluce měl dost zásadní potíže, pokud by revoluci vůbec přežil.
Taková Velká Francouzská revoluce, např., se s lidmi, i daleko méně "zaháčkovanými" do represívních složek svrženého režimu dost nemazlila. Lavoisierovi usekli hlavu jen proto, že byl formálně výběrčí daní, byť sám tuto činnost vůbec nevykonával, daně za něj vybírali druzí, a on sám to postavení do pozice jejich nadřízeného měl od krále jen jako svérázný druh "státního stipendia".
Čili i identita vítězné strany je zdrojem zlé krve (na úrovni morálky) a despektu k justici.

Rada

Snad asi nejlépe poradil bydlícím v domcích od H-Systému jeden z blogerů na iDnes:
Ať domy pomalují nějakými psychedelickými grafitti a prohlásí se za "alternativní kulturní centrum", po okolí ať rozháží použité injekční stříkačky (mé osobní vylepšení: nechť jsou v nich stopy HIV+ krve s drogami, a kromě těch stříkaček bych rozházel i vajgly marihuany). Mohou také vyhlásit nějaké fiktivní jazykové či na multikulturalismus a podobné neomarxistické nesmysly orientované kurzy. A budou na léta v pohodě.

K tomu bych si dovolil odcitovat fiktivní inzerát z obálky aktuálně posledního dílu příběhů Jakuba Vandrovce od A. Pilipjuka (Conan destilátor):
"Nemáš peníze ani bydlení? Otravuje tě každodenní chození do práce? Staň se uprchlíkem! Nabízíme afghánské pasy a výuku paštunštiny. Padesát hodin solária v ceně kurzu."
No, řekněte sami, milí čtenáři, není to inspirativní textík?

úterý 31. července 2018

Jsou naši občané opravdu "šílení"?

V nedávném průzkum iDnes poměrně velká skupina občanů zvolila možnost distancování muslimů od volebního práva a zákazu jejich sňatků s ostatní populací.

Reakce

Pochopitelně, veškerá neomarxistická banda se pustila do kvílení, jak jsou ti Češi šílení rasisté, jak je to strašné, a jak musejí naši populaci "vychovávat".

Zajímavost

Je velice zajímavé, že po vítězství Zemana ve druhých presidentských volbách prakticky ti samí lidé a ty samé instituce opakovaně prohlašovali, že voliči Zemana jsou "divní", "duševně nekompetentní", "nevzdělaní" (atd.) a že by nebylo od věci, aby takovíto nemožní lidé byli zbaveni volebního práva.

Islám a demokracie

Islám je naprosto neslučitelný s demokracií, neexistuje ani jediný islámský demokratický stát. Pouze existuje určitý počet islámských států, které mají parlament, avšak nejrůznějším způsobem oddemokratizovaný (např. v Íránu je významná část poslanců jmenována skupinou islamistických duchovních, kteří drží v rukou reálnou moc ve státě) a velice často jsou jeho pravomoci zanedbatelně nízké oproti islámistické exekutivě (a skutečná rozhodnutí jsou prováděna mimo něj).
Prakticky všude v demokratických státech se muslimové netají tím, že jejich hlavním cílem je zrušení demokracie a zavedení islámistického politického systému na bázi šaríje. V poslední době se podařilo protrhnout cenzurování tohoto faktu a byly zveřejněny výsledky vládami západoevropských států prováděných studií, jednoznačně ukazující, že muslimové podporují zrušení demokracie a s každou následující generací (byť narozenou a vyrostlou v civilizovaném státě) se v tomto ohledu stále více radikalizují.

Znalost islámu

Na rozdíl od západních států EU, kde vládne velice silná cenzura všech pravdivých informací o muslimech a islámu (protože takovéto informace jsou, s trochou nadsázky, buď pozitivní nebo pravdivé), u nás existuje poměrně dobrá informovanost (byť by jistě mohla být lepší) o islámu a jeho nositelích a šiřitelích.
Na základě toho, co o sobě uvádějí v průzkumech sami muslimové, je naprosto nemožné předpokládat, že by se někdy v dohledné době (odpovídající době existence islámu na světě) dokázali zaintegrovat do demokratického systému. Naopak lze předpokládat, že budou maximálně tento systém zneužívat, aby se v důsledku jeho chyb dostali k moci, a poté tento systém zrušili. Jak to před nimi udělali nacisté v Německu a komunisté ve vícero státech (včetně u nás).

Základní problém demokracie

Demokracie vznikla ve státech s relativně homogenní populací, zastávající srovnatelné názory a mající i srovnatelný hodnotový systém. Na takovémto podkladě může demokracie fungovat nejlépe a přinášet nejvíce výhod pro obyvatele. Už vícenárodní státy znamenají problém, který se řeší složitými deformacemi demokratických postupů, majícími zabránit "zneužití" demokracie proti minoritním národům. Podobným způsobem fungoval i komunistický československý parlament u nás. Mohlo to ovšem jakžtakž fungovat v situaci, kdy řada zásadních rozhodnutí byla činěna mimo něj a zástupci, vzešlí z "jednotné kandidátky Národní Fronty", měli právo pouze hlasitě vrzat, aby ukázali, že jsou vzorným pátým kolem u vozu socialistické státní mašinérie.
Opakovaně jsem zde psal i to, že EUroparlament je sice jediná instituce EU, která má jakousi demokratickou legitimitu, ale že i ta je dosti pochybná, jednak pro způsob voleb, jednak pro velmi nízký rozsah pravomocí tohoto orgánu, naprosto neodpovídající demokratické dělbě moci (na zákonodárnou, soudní a výkonnou).
Principiálním problémem demokracie zcela jistě je početná (případně mající zahraniční podporu) organizovaná skupina, která neuznává její hodnoty (případně explicitně uznává hodnoty zcela protichůdné), jako byli v historii nacisté i komunisté, kterým se podařilo v řadě zemí demokracii svrhnout a nastolit totalitní režim (byť třeba postupem s nějakými formálně dodržovanými znaky demokratičnosti). Přesně takovéto vlastnosti má i islámská komunita v civilizovaných zemích, včetně oné silné zahraniční podpory.
Zcela jistě také platí, že pokud by byli nacisté či komunisté včas zbaveni volebního práva (minimálně zákazem jejich stran), tak by převzetí moci měli daleko těžší a v řadě případů by se jim to nemuselo povést.
Takže onen v podtitulku základní problém demokracie vidím v tom, do jaké míry může demokracie suspendovat volební právo těch voličů, jejichž explicitním programem je demokracii zlikvidovat. Kdy na jedné straně se zde, zcela jistě, otevírá velký prostor pro zneužití (viz konec konců i zákaz řady politických stran v našem státě po jeho osvobození od nacistického režimu, ale i v rámci polistopadového režimu)) a na straně druhé ignorování problému antidemokratických voličů vede k pádu demokracie.

Historia magistra...

My máme zkušenost s tím, jak se u nás dostali formálně demokratickým postupem k moci komunisté, i jak se chovali formálně demokratičtí nacisté, kteří nás okupovali opět za dodržení formálně demokratických mezinárodních vztahů. Právě tato zkušenost nás nutně vede ke skepsi vůči demokratickým procedrám, které jsou ryze formální a ve svém důsledku demokracii destruují. Přičemž za demokracii je nutno bojovat i nedemokratickými prostředky, jak to prováděl protinacistický i protikomunistický odboj.
Z výše uvedeného důvodu nemá průměrný člen naší populace (a v podstatě veškerého obyvatelstva postkomunistických států) problém zařadit muslimy někam vedle nacistů, případně komunistických extrémistů (vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna...), a reflektovat to, jak skončily ty demokracie, které proti skupinám tohoto druhu včas nezasáhly. Konec konců, ne nadarmo nazval Lenin ty demokraty, kteří proti takovýmto sebeobranným aktivitám demokracie bojovali, "užiteční idioti" (viz "Stát a revoluce").
Předpokládám, že nějaký imám nyní takto označuje ty, kdo blábolivě blekotají o "šíleném rasismu" české populace. Tedy, pokud jim přímo neodškrtává splněné úkoly a nerozděluje do pytlíků s jejich jmény odměny.

Nejen historie

Pochopitelně, dalším důležitým aspektem je, že prakticky neexiustuje islámnský stát, v němž by nemuslimové měli stejná práva jako muslimové. A v těch státech, kde mají formální demokracii, jsou práva nemuslimů v souvislosti s volbami nejrůznějšími způsoby restringována (až po nemožnost se voleb účastnit).

Smíšené sňatky

Pokud se týká těch sňatků, tak uvedený postoj opět souvisí se znalostí islámu ze strany naší populace. Navíc se jedná o postoj opakovaně presentovaný samotnými muslimy, a to dokonce i ve veřejnoprávní televizi, že islám prosazuje matrimoniální apartheid:
  • Muslimka si může vzít jedině muslima, takže zájemce o ni, pokud je nemuslim, musí konvertovat k islámu.
  • Muslim si smí vzít i nemuslimku, vyznávající některé z islámem "tolerovaných" náboženství (ale rozhodně si nesmí vzít třeba ateistku), ale jejich děti jsou automaticky od narození muslimové a jejich příklon k jiné víře nebo ateismu se hodnotí jako odpadlictví, trestané islámem smrtí (to se projevilo i v na tomto blogu před několika lety rozebírané "kauze Meriam").
Je tudíž docela logické zatlačit na uvedenou hranici i z druhé strany a zabránit erozi nemuslimské populace (mnohdy oblbené lživou propagandou, šířenou jak multikulturalisty, tak i muslimy) sňatky s muslimy.
Další věcí je, že významná část (ne-li většina) žen, které se provdají za muslima, se tohoto sňatku po prohlédnutí z oparu zamilovanosti snaží zbavit a má (i když to dopadne dobře) z toho celoživotní následky (když to nedopadne dobře, tak taky celoživotní, ale jen velmi krátce trvající).
A, mimochodem, takovýto zákaz smíšených sňatků (Židů s neŽidy) má už dlouho Izrael. Ten sice toleruje sňatky uzavřené v zahraničí, ale při rozvodu nebo smrti židovského partnera se na nežidovského člena páru hledí prakticky stejně, jako by žádný sňatek neexistoval.

Uvedené názory, zastávané významnou, bohužel zatím nikoli nadpoloviční, částí naší populace jsou tedy naprosto logické a odpovídají na proponovaný program a chování muslimů stylem "jak se do lesa volá, tak se z něho i ozývá".