pátek 20. července 2018

Odpady podle Lúmenn

Na blogu Lúmenn, který delší dobu sleduji, vyšel zajímavý post o odpadech, který kouzlem nechtěného shrnuje valnou část podvodů, manipulací a argumentačních faulů, kterých se dopouštějí ekologisté. A jsou v tom tak dobří, že jim, alespoň částečně, "skočila na špek" i tato vzdělaná a inteligentní mladá žena.

Co tedy post obsahuje

  • módní a do značné míry nesmyslný "boj s plasty" a odkaz na ekologistické návody na něj
  • dehonestace racionální argumentace proti současnému "boji s plasty" argumentačním faulem
  • manipulace o "rozežraném" životním stylu Evropanů
  • srovnání "neekologického" chování se zakládáním požárů
  • "každý můžeme něco udělat", což je v podstatě nesmyslné a neekologické
  • obviňování lidí, kteří se odmítají podřizovat diktatuře ekofašistů ze "sobectví"

Plasty

Je třeba si uvědomit zásadní věc: Objev mikro či nanočástic plastů (ale i dalších materiálů) v lidském těle v relativně nedávné době neznamená, že tam ty plasty dříve nebyly, ale pouze to, že jsme je dříve neuměli stanovit.
Příklad z jiné oblasti: Jedovatost námele byla prokázána až na začátku druhé poloviny minulého století (byť lidové lékařství pracovalo s touto farmakologicky účinnou substancí od nepaměti). Nicméně některé čarodějnické procesy na začátku novověku (nejlépe je z tohoto pohledu zmapován Salemský hon na čarodějnice) byly patrně iniciovány hromadnou otravou obyvatel. Již v raném středověku existovaly epidemie otravy námelem, jako tzv. "oheň sv. Antonína". A s vysokou pravděpodobností stojí námel i za tzv. Thúkididovým morem, který vylidnil Athény a zavinil jejich porážku v Peloponézské válce.
Nano- a mikročástice plastů jsou v našich organismech (ale také v potravinách, pitné vodě atd.) již minimálně půl století a musely by se již nějak projevit, pokud by jejich vliv na zdraví byl významný. Jinými slovy je dosti sporné, že by přítomnost těchto částic (jistě nepřirozená a nežádoucí) představovala tak zásadní problém, že bychom proti němu měli bojovat "hlava nehlava".
Ani koryfejové "boje proti plastům" nebyli s to zcenzurovat fakt, že vyspělé země, všechny dohromady, se na výskytu plastů v přírodě/prostředí podílejí jen nepatrnou měrou, a že hlavními producenty jsou některé rozvojové země (a v řadě případů se jedná o země islámské, což situaci komplikuje tím, že islám v podstatě nějakou "ekologii" náboženskoideologicky neuznává - což muslimům nevadí přispívat ekofašistům, bojujícím proti konkurentům islámské nafty a zemního plynu, od jaderné energie až po těžbu břidlicových uhlovodíků na území EU).
Jinými slovy, Lúmennčina "citace"  "proč já musím, když on nemusí" je naprosto zcestná, protože platí to, že kdybychom se na hlavu postavili, tak prostě tím vyřešíme jen zlomek problému a v podstatě než to vyřešíme, tak jeho přirozený nárůst ze strany rozvojových zemí pokles daný naším odříkáním zcela eliminuje.
Další věcí je, že "boj proti plastům" jednak nabývá zcela bizarních a kontraproduktivních hodnot, protože když jsou např. plastové kelímky a plastová brčka nahrazeny papírovými, tak jde zcela jednoznačně o "papír" natolik impregnovaný plastem (jinak by to nefungovalo), že nula z nuly pojde, ale "jsme ekologičtí".
Stejně tak se na tomto "boji" přiživují zástupy šejdířů a šíbrů. Varováním nám budiž německý systém, který se někteří gauneři snaží prosadit i u nás. Protože jsem měl v Německu příbuzné, znám tento systém z vlastní zkušenosti a nikdo mi tudíž nemůže vyvrátit názor, že se jedná o čistě šejdířské okrádání občanů: Každá láhev je značena individuálním čárkovým kódem. Lze ji vrátit výlučně v obchodním řetězci (nebo jejich skupině) a v lokalitě, kde byla zakoupena (někdy ve spolkové zemi, jindy v ještě úžeji definované oblasti). Čárkový kód je záměrně tištěn vodorozpustnou (či alespoň rozmazatelnou) barvou, takže se velice snadno poškodí (stačí neopatrně sáhnout na láhev, orosenou po vytažení z chladničky). Za láhev mimo oblast zakoupení a řetězec, nebo s poškozeným čárkovým kódem zálohu zpět nedostanete a z rozdílu mezi vybranými a vrácenými zálohami gauneři a šíbrové, kteří tento systém provozují, žijí.
Další takovu věcí je, že ekosoudruzi již dnes požadují navracení umytých plastů, což je, a to i z racionálně ekologického hlediska, totální kravinium, protože když deset tisíc lidí umyje ve své domácnosti po jednom kelímku od jogurtu, tak spotřeba vody a energie bude mnohonásobně vyšší, než když těch deset tisíc kelímků umyje specializovaná firma, která už bude moci např. používat "ekologičtější" technickou a recyklovanou vodu, centrálně ohřívanou a další vymoženosti, snižující ekologickou stopu umytí jednoho kelímku (to samé se, pochopitelně, týká i dalších plastů).
Uvedený příklad také ukazuje absurditu onoho "každý může něco udělat". Ano, zcela jistě může, ale v 90 a více procentech to bude ekonomický i ekologický nesmysl.

Další plastový nesmysl

Všechny ty pytlíky a mnoho dalšího, čím dnes profesionální lháři z řad ekologistů děsí populaci, jsou v reálu zaviněny samotnými ekology. Technologicky byly vyvinuty ekonomicky přijatelné náhrady z bramborového škrobu, které se v přírodě v průběhu několika dnů až týdnů (v závislosti na počasí) rozpadnou na polysacharidový prášek, prakticky srovnatelný s tlejícím dřevem, a tudíž zpracovatelný řadou půdních organismů.
Problémem je, že bychom museli k produkci tohoto plastu, aby se ekonomicky vyplatila začít produkovat GMO brambory, které mají příslušné frakce škrobu jednak dostatek a jednak se z nich dá průmyslově oddělit pro další zpracování.
Takže současná "plastová krize" je do značné míry dílem právě ekologů, hystericky a naprosto nesmyslně (a v naprosté většině případů zcela lživými argumenty) bojujících proti GMO. EU se díky těmto tmářům stala na tomto poli bezcennou žumpou, asi jako biologie v SSSR za časů Lysenka a spol. Mnozí vysoce talentovaní čeští vědci pracují s mezinárodními úspěchy, lemovanými články v nejprestižnějších vědeckých časopisech, ovšem "kopou" za státy, do nichž byli nuceni ze zaprděné žumpy EU emigrovat.
Takže ekologové na poli plastů problémy vytvářejí, aniž by sebeméně napomáhali k jejich řešení.

"Rozežraný" životní styl Evropy

Uvedená kritika "rozežranosti" má v podstatě iracionální charakter a ideově souzní s různými náboženskými proroky, zvěstujícími konec světa za "hříchy" lidí. V reálu není "ekologická stopa" vyspělých zemí zdaleka tak veliká, jako v případě zemí rozvojových, jejichž obyvatelstvo stačilo řadu území proměnit v poušť a v řadě lokalit na tom pracuje dodnes.
V Česku po roce 1989, kdy jsme se zbavili totalitního jha, došlo k výraznému vzestupu plochy lesů a dalších přírodních útvarů a došlo i k výraznému zlepšení řady parametrů životního prostředí. To je naprosto nesrovnatelné s rozvojovými zeměmi, které na tomto poli jdou od deseti k pěti.
Iracionalitu ekologie je možné demonstrovat na příkladu Šumavy, kde si ekologové vynutili neřešení kůrovcové kalamity, což vedlo ke vzniku rozsáhlých holin. Jako důkaz "přirozené obnovy lesa" ekologové demonstrují plochy, kde ekology posléze odstavené vedení parku provádělo výsadby, později ekology zakázané. Prakticky nikde jinde tam nové stromy nerostou. Je to logické, jednak pro tyto plochy neexistuje zdroj semen, jednak jsou zarostlé plevelem, který znemožňuje růst semenáčků z ojedinělých semen, tu a tam přinesených silnými větry z větší vzdálenosti.
Důsledkem ekologické devastace Šumavy je mimo jiné sucho na jihu Moravy, protože téměř veškeré od západu přicházející dešťové fronty termiky nad přehřátou Šumavou roztrhnou a vytvoří mezi dešťovými mraky mezeru, která zahrne zhruba území mezi oblastí Brna a státní hranicí s Rakouskem. Je to velice dobře viditelné na meteoradarových snímcích srážek. Výjimkou jsou jen vícenásobné frontové systémy, z nichž ty první holiny na Šumavě deštěm ochladí a ty následující přes ni už mohou projít. Nebo místní bouřky, organizující se až za Šumavou, případně situace, kdy vítr fouká jinak, než typicky ze západu na východ.
Ekologové, pochopitelně, tuto katastrofu, kterou sami vyvolali, vykládají jako důsledek "globálního oteplování".
Pokud se týká ježdění auty, tak, je mi líto, ale cesta autem do práce a zpět mi zabere, a to přes veškeré překážky, které ekofašisté z "Žít Brno" ve městě dopravě nadělali, o cca hodinu méně času. Opravdu nejsem ochoten dávat na oltář ekologistického ideonáboženství hodinu z každého pracovního dne. A navíc cestou autem zpravidla nakoupím nebo vyřídím jiné věci, kvůli nimž bych musel jet extra.
Tenké plastové sáčky jsou spíše ochranou proti infekci (i další balení potravin) a jejich odmítání je spíše zadělávání si na nějaký průšvih. Faktem je, že v domácnosti tyto sáčky běžně používáme na denní odpad, který vyhazujeme ráno cestou do práce (čímž ušetříme plast na specializované pytle do odpadkových košů a nehromadí se nám v těchto koších hnijící odpadky (protože jejich kapacita odpovídá našemu odpadu za dva až tři týdny).
Plastový obal, třeba na jídlo z výkrmny, si vezmu bez problémů, protože vím, že v našich podmínkách se tato plasty neházejí do moře, ale recyklují nebo odborně ničí (spálením za dostatečně vysoké teploty). V rozvojových zemích bych si ho vzal prostě jako jednu z mála možností chránit se před místními infekcemi (taková cholera je opravdu nepříjemná záležitost).
Je také dobré si uvědomit, že denzita mikrobů na povrchu většiny plodů poklesne statisticky významně až poté, co jsou několik minut drhnuty v teplé vodě kartáčem a detergentem (mýdlo, saponát apod.), protože se bakterie přilepí na jejich voskový povrch a pouhé umytí má na jejich výskyt jen zanedbatelný vliv. Z toho důvodu jsou asi lepší plody zabalené, zejména pokud jsou ze zemí s obligátně nízkým hygienickým standardem.
Čili odmítání balených plodů je zase zcela iracionální až škodlivé.

Nikoli "ani mě nehne"

Pokud tedy někdo odmítá ekologistické žvásty, pindy a hovadiny, pak, až snad na nevýznamné výjimky, to nedělá kvůli nějakému "sobectví", ale prostě proto, že to, co prosazují ekologové, jsou totální blbosti, které nemají prakticky žádný význam.
Mnozí ekologisté připomínají středověké kostelní báby, či kropenkové ropuchy, které se vyžívaly v buzerování zejména mladých a pohledných žen, z těchto důvodů obletovaných mládenci a muži. Případně které je udávaly inkvizici, což zpravidla skončilo smrtí obviněné na hranici. Naprosto stejně si počínali i udavači za protektorátu i za komunistického režimu (včetně členstva různých pochybných institucí, jako byly "uliční výbory" nebo Pomocná stráž VB).
Prostě ekologie do sebe natáhla z celé společnosti totálně patologické typy lidí, kteří se vyžívají v buzeraci normální populace a předstihují se v tom, kdo z nich vymyslí idiotštější záminku k takové činnosti. Spolu s výše uvedenou iracionalitou až náboženskostí této ideologie to nutně vede k tomu, že ekologie jako politickoideologický konstrukt již v podstatě není s to udělat cokoli pozitivního, jako toho není schopno např. křesťanství.
Pochopitelně jsou tyto patologické typy zneužívány zločinnými šíbry, kteří provozují profesionální "ekologické" aktivity, bohatě dotované penězi z kapes poctivě pracujících občanů. Například solární a větrné elektrárny, které jsou u nás nejpalčivější problém a každá domácnost za ně nedávno platila v průměru 2000 Kč ročně, přičemž byť i jen s postupující inflací se tato částka zvyšuje a zvyšovat bude, pokud nějací "antiekologové" tytp zloděje neodstaví od penězovodu z našich peněženek.
Přitom na solárních a větrných elektrárnách, mimo speciální situace, jako jsou chatové osady bez dostupné elektřiny, není nic ekologického, protože tyto zdroje jen rozkolísávají síť a nutí producenty elektřiny držet "horké zálohy" (jiná reálná možnost než elektrárny na fosilní paliva neexistuje), které topí "pánubohu do oken", aby byly schopny sekundového nájezdu při propadu výkonu těchto zdrojů. Drastickým příkladem iracionality podpory těchto zdrojů je Německo, které po orientaci na "alternativní" zdroje začalo produkovat o desítky procent ročně více oxidu uhličitého.

Abych tedy jen negativně nekritizoval

Pochopitelně, naprosto racionální by bylo ve státech, které produkují opravdu velká kvanta plastů (která dohromady dávají oněch 90 a něco procent zamoření světového životního prostředí) postavit velké továrny na jejich sběr a recyklaci (případně další zpracování). Jejich postavení a následný provoz by asi musely být nějak dotovány, nicméně by se jednalo o naprosto racionální činnost, kterou by podpořit a dotovat mělo smysl (i pro "sobce").
Pochopitelně by to narazilo na řadu problémů, spočívajících v neochotě těchto států spolupracovat (případně na snaze tamní kleptokracie si klást vyděračské podmínky). Je docela možné, že ještě lepší by byly plovoucí továrny, které by zpracovávaly odpad již plovoucí v mezinárodních vodách, ale i ty by se zcela jistě staly dříve nebo později cílem teroristů, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem chráněny.
Nejde jen o samotnou ozbrojenou stráž, ale o to, aby měla jednoznačné pokyny při přepadení zabíjet útočníky palbou a dalšími prostředky. A aby byla politická vůle poslat póvl, blekotající následně v OSN o lidských právech těch teroristů, tam, kam patří (= do otvoru, kterým z těla odchází stolice).
Je pochopitelně jasné, že takovéto opatření by vyvolalo těžkou frustraci patologických typů, vyžívajících se v obtěžování a udávání normálních lidí, i šíbrů, třepoucích se nyní na zavedení zálohování PET láhví (současnou hysterii kolem plastu považuji za "přípravnou palbu" pro zavedení tohoto způsobu okrádání populace) nebo jiné podobné zlodějiny.
Je naprosto jasné, že racionální reakcí na ekologické problémy obecně je rozvíjení biotechnologií, což ovšem znamená vymanění se z bezcenné a zaprděné žumpy, zvané EU, která je omezuje asi jako SSSR za časů Lysenka genetiku. Potom bychom se mohli, lidský potenciál na to máme, stát podobnou mocností na biotechnologie, jakou byla meziválečná ČSR na výrobu bot. Což by patrně dříve nebo později (odhaduji časový horizont pod deset let) vykompenzovalo negativní dopad czexitu.

Lúmenn tedy bezděky přinesla krásný text, jehož pitva (zde jen pouze naznačená) jednoznačně ukazuje morální a odbornou bídu toho, co si dnes říká ekologie, včetně rozsáhlého aparátu podvodů a argumentačních faulů, které tato "věda" využívá. Lúmenn, vřelé díky.

čtvrtek 19. července 2018

Jsem v šoku

Co se stalo šokujícího? Ač ateista, jsem nucen podpořit kardinála Duku.

Věc

Pravidelní čtenáři tohoto blogu vědí, že nehoruji nijakou láskou pro církve obecně a tu římskokatolickou zvláště. Křesťanství považuji za zrůdnou ideologii, kterou stavím hned vedle nacismu, komunismu a jistěže i islámu. Postih křesťanů aktéry těchto dalších totalit považuji za výsledek střetu mezi jedněmi za 18 a druhými za (20-2).
Z uvedeného důvodu mě samotného překvapilo, že mi nezbývá nic jiného než vyjádřit podporu jednomu z aktuálních činů kardinála Duky, který podal žalobu na aktéry "uměleckého divadelního představení", v němž Kristus znásilňuje muslimku.

Hodnocení

Je velice dobré, že existuje oficiální žaloba, navíc ze strany instituce, kterou nemohou soudy smést ze stolu tak snadno, jako by mohly naložit se žalobou nějaké skupiny politických aktivistů. Navíc instituce (byť Duka oficiálně podává žalobu za sebe jako fyzickou osobu), která má dost peněz na kvalitní právní zastoupení (což byl asi i hlavní problém žaloby aktivistů na "Základy tauhídu", kterou se podařilo justičním sympatizantům islamizace zlikvidovat).
Další aspektem této kauzy je, že přidala na kauzu "kontraverzního" představení už druhou žalobu, navíc v opačném gardu. Proislamizační aktivistka E. Wagnerová, senátorka za zelené, podala již dříve žalobu na skupinu aktivistů, kteří narušili chod inkriminovaného "představení".
Soudy se zcela jistě ocitnou pod tlakem, protože nebudou moci (byť v našem právním Absurdistánu neplatí precedenty) rozhodnout obě žaloby stejně, minimálně by to byl závažný argument pro řešení této kauzy až u Nejvyššího soudu, a zejména by se tím výrazně zvýšila její sledovanost.

Z hlediska ateisty

"Oficiální ateisté" z OSA ČR se tváří, že je kauza naprosto nezajímá, případně že budou "bojovat proti cenzuře umění".
Osobně považuji tento postoj za podobně neinteligentní, jako postoje některých pirátů ve smyslu "podpory náboženské svobody muslimů utlačovat nemuslimy", což je jedna z praktických orientací této strany, pro niž je z mého pohledu naprosto nevolitelná.
Ano, z úst některých "pokrokových" církevníků (jako např. páter Halík) i některých fašistoidů, co si říkají "liberální demokraté" jsme mohli slyšet, že patřičná postava v představení je symbolem evropské civilizace.
A zde se dostáváme zcela jednoznačně do oblasti zájmu ateistů, protože evropská civilizace je na světě prakticky jediná, která dokázala vytvořit podmínky pro vznik a rozvoj ateismu i pro bezpečnou existenci lidí, kteří tento a příbuzné směry zastávají.
Faktem je, že tato civilizace byla od vzniku islámu terčem jeho agresivity, od vyvražďování křesťanů a dalších nemuslimů až po zastavení islámské agrese na Pyrenejském poloostrově a jihu Francie a na celém Balkánském poloostrově. Neexistovala a neexistuje žádná "agrese Evropy proti islámu", vždy jen existovala oprávněná obrana proti islámské agresi a oprávněné osvobozování území, která muslimové násilně okupovali. A veškerá území, na nichž v současné době vládnou muslimové, byla pro islám získaná agresí a jejich osvobození by bylo naprosto legitimním aktem.
Faktem také je, že "civilizace", která všude tam, kde se dostala k moci, zavedla tvrdé represe (v naprosté většině případů vedoucí ke smrti postižených) proti ateistům a přívržencům ateismu blízkých světonázorů. A v několika málo státech, kde tyto represe nejsou oficiální součástí zákoníku, je státní mocí v podstatě stoprocentně tolerováno lynčování ateistů.
Jsem si vědom toho, že muslimové v civilizovaných zemích prožívají "šílený útlak", protože nejsou, vyjma aktivity některých vyslovených antidemokratů, stavěni do pozice nadlidí, stojících jak nad zákonem, tak i civilizovanými lidmi. Konec konců, stejné pocity zažívala německá populace poté, co bylo Německo poraženo a byly v něm okupačními vojsky obnoveny přednacistické civilizované poměry (a to se nacistické zákony od těch civilizovaných lišily podstatně méně než šaríja). Toto vědomí mě však nijak nermoutí, spíše to komentuji slovy "jen houšť a větší kapky" a nijak by mě nemrzelo, kdyby se muslimové, kteří nejsou s to snášet civilizované poměry, z civilizovaných zemí masově vystěhovali.

Výstup

V zásadě všechny varianty rozhodnutí našich soudů budou mít na naší politické i občanské scéně pozitivní dopad.
Pokud soudy dají za pravdu Wagnerové a odmítnou Dukovu žalobu, do značné míry v naší společnosti posílí dojem privilegovanosti "liberálně demokratického" póvlu, který za organizací tohoto "představení" stojí. Reakcí bude zcela jistě vzestup podpory protisystémových stran (u nás nejreálněji reprezentovaných SPD), aby se zvýšil tlak k nápravě právního řádu a soudní praxe na poli podobných incidentů, i k přesnějšímu a explicitnějšímu formulování napadání náboženského a politického cítění občanů.
Pokud soudy dají za pravdu Dukovi, posílí to ty občany, kteří jsou potenciálně schopni se stavět na odpor fašistické lůze, tj. "liberálním demokratům", přímými akcemi, jako byla ta akce Slušných lidí při inkriminovaném divadelním představení.
Pokud se rozsudky budou křížit, zase to spíše pomůže alternativním stranám, které budou mít jednak prostor ke hlasité a zjevně (i pro občany bez speciálního právního vzdělání) oprávněné kritice soudního systému, jednak by tyto strany mohly mimo jiné zatraktivnit své programy bodem o nuceném zajištění konzistence a kompatibility rozhodnutí různých soudů (tedy reformu naší justice, která ji potřebuje jako prase drbání).

Nemám z toho radost

Nemám radost z toho, že pozitivní síly v naší společnosti zastupuje právě místní hlava římskokatolické církve. Sráží nás to na úroveň některých středo- a jihoamerických států, protože mi to připomíná komentář k nim "Jaké tam musí být peklo a jak hrozná zaostalost, když tam římskokatolická církev působí jako pokroková síla". Už nevím, kde jsem to četl, ale pamatuji si to.
Jak jsem uvedl výše, představení bylo určeno k urážení všech členů evropské civilizace, a tedy i ateistů, protože útočilo daleko více než na křesťanské náboženství (to tu hrálo jen roli zástupného fackovacího panáka) na obecné hodnoty evropské civilizace, včetně těch, jejichž udržení alespoň v nějaké podobě si daleko kulturnější Evropa vyvzdorovala na bezcenných polozvířatech, která do ní křesťanství vnesla (a které tudíž absentují např. ve hrou adorovaném islámu).
Navíc autoři odmítají vidět rozdíl mezi násilím agresora a těch, kteří se agresi brání; i rozdíl mezi násilím, které přinese významné pozitivní věci, a násilím, které naopak strhává celou společnost do barbarství starověkých a raně středověkých primitivů. A, pochopitelně, odmítají vidět i situace, kdy násilí hrálo a hraje jednoznačně pozitivní roli, od té na tomto blogu již vícekrát citované bitvy na Lechu přes násilí španělských conquistadorů (které vymanilo národy Aztécké a Incké říše z podmanění, proti kterému byla nacistická okupace Československa selankou), přes zastavení islámské agrese u Lepanta a pod Vídní, až třeba po vítězství nad nacismem ve druhé světové válce. Nic z toho by se bez násilí neobešlo.
Ze stejného důvodu jsem také sympatizantem skupiny bratří Mašínů, kterou se "liberálně demokratický" pražskokavárenský póvl snaží systematicky dehonestovat.

Co bych viděl raději

Raději bych jistě viděl existenci konzistentní sekulárně zaměřené (ne nutně explicitně ateistické) organizace na naší politické scéně, která by mohla podobnou žalobu podat bez rizika, že to bude nějak pronábožensky zneužito (pokus o takovéto zneužití očekávám u té Dukovy žaloby s pravděpodobností limitně se blížící stu procentům).
Po existenci takovéto organizace volám již celá léta a vyjádřil jsem se pro její vznik opakovaně i na tomto blogu.
Faktem je, že současná politická garnitura dělá vše proto, aby něco takového zarazila již v zárodečném stádiu, kdy na takovéto organizací od samých počátků jejich existence nasazuje provokatéry z STB (pardon, nyní je to BIS) a jakmile začnou vypadat jen trochu slibně, snaží se je rozbít a rozeštvat. To, konec konců, soudruzi předvedli u i IvČRN, která jednoznačně k něčemu podobnému směřovala, protože jasně definovala jako pozitivní hodnotu sekulární stát se širokými náboženskými svobodami, ovšem nikoli pro ty, kdo se snaží sekularitu státu zrušit a omezovat náboženské svobody ostatních.

Zkrátka Duka udělal něco potenciálně velice pozitivního a schopného (paradoxně) posílit sekularisty v naší společnosti, pokud budou postupovat dostatečně rozumně. Je třeba mu zatleskat, ale na druhé straně si ho i pohlídat.

středa 18. července 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Presidentským slibem

islamofašista Erdogana završilo Turecko přechod k ničím neomezované islamistické totalitě.

Nizozemský

muslim, který brutálně napadl v Praze číšníka, nyní blekotá, že mu následky útoku "lámou srdce". Můžeme než litovat, že už nemáme kata Mydláře, který lámat (pomocí těžkého kola) uměl i jiné věci.

V Afghánském

Dželálábádu zaútočili islámističtí ozbrojenci na školský úřad. Bilance útoku je deset mrtvých.
Školství je všude na světě cílem islamistických útoků, protože islám potřebuje pro svou existenci masy nevzdělaných a absencí vzdělání do mentální zaostalosti zdeprivovaných jedinců, neschopných postřehnout nesmyslnost a vnitřní rozpornost toho, co hlásá.

Izraelský letoun

opět ostřeloval pozice legálních vládních sil v Sýrii. IMHO by měly být Asadovi dodány zbraně, umožňující tyto letouny spolehlivě sestřelovat.

Syrské

vládní síly vstoupily do města Dará na jihu státu, které bylo dlouho baštou islámistických teroristů.

V Íránu

potrestali muže 80 ranami bičem za to, že před deseti lety jako 14 letý popil na svatbě alkohol. Přesně tohle bychom měli dělat všem, kdo se u nás islám pokoušejí zavést, včetně hlasatelů "tolerantnosti a mírumilovnosti" tohoto institucionalizovaného zla.

USA

bombardovaly u Búkmalu na území Sýrie pozici zbytků džihádistů z chalifátu.

V Pákistánu

si islamistický sebevražedný útok vybral 128 obětí.

Ultralevičáci z OSN

vyplodili, naštěstí nezávaznou, "dohodu o migraci".

Odborník na terorismus,

bývalý člen Al Kajdy, se vyjádřil v tom smyslu, že teroristy není nutno přesvědčit, že je stačí zmást.
IMHO má pravdu v tom, že takto se dá zabránit konkrétnímu útoku (čas + místo + akce), ale nezabrání se tím tomu, aby místo toho nezačali teroristé připravovat další útok jinde a jindy, popř. i jiným způsobem.

Imigrace

Italský

premiér Salvini pohrozil uzavřením přístavů pro všechny lodi z EU, které budou mít na palubě "zachráněné" imigranty.
Itálie také připravuje komplex opatření, která by měla imigrantům zneatraktivnit vstup do země.
Italský premiér se také zasadil o to, aby migranti, kteří napadli posádku jedné z lodí, šli rovnou do vězení. Faktem je, že takový skutek spadá do ranku pirátství a pro ně má pořád mezinárodní právo trest smrti.
Premiér také osobně zamezil vylodění ilegálních imigrantů z lodi.

Německu

se po 12 letech soudních tahanic podařilo vyhostit bodygarda arcilotra Ussámy bin Ládina, který tyl z německého sociálního systému. Po odletu speciálu si ovšem lidskoprávníci vynutili zrušení platnosti rozsudku. Teď se čeká na to, zda Tunisko, kam byl vyhoštěn, ho vrátí, nebo ho bude (což by bylo normální) za jeho zločiny soudit.

Obecné

Velká Británie se dále potýkala s problémy okolo brexitu, vyvolanými především mstivými podrazy EUrounijních politiků. Nicméně s postupem brexitu se britská libra "zotavuje ze ztrát". Britská vláda je také obecně kritizována za ústupky vůči EU. Faktem je, že ústupky bez reciprocity (která ze strany EU absolutně chybí) nemají žádný smysl. Trump nejdříve Británii vyčinil kvůli brexitu, ale poté nabízel uzavření dvoustranných obchodních dohod.

Uplynulo 20 let

od podpisu "opoziční smlouvy" mezi ODS a ČSSD. Tato smlouva je dodnes hodnocena rozporně.
Mezi její jednoznačná pozitiva patří dočasné vyšachování klerofašistické KDU-ČSL z mocenských pozic.
Negativ je více a mnohá jejím obhájcům dodnes nedocházejí.
  • voliči nabyli přesvědčení o platnosti hesla "zvolte si koho z nás chcete, my už se (na vás) nějak domluvíme"
  • vláda ČSSD byla s opratí (kterou si ovšem voliči nepřipouštěli, či ji nevnímali) docela úspěšná a málo škodlivá, což pro další volby rehabilitovalo ČSSD a zavinilo její již oposmlouvou neomezované vlády, které naopak patřily k tomu nejhoršímu, co tato republika po roce 1989 zažila
IMHO byla oposmlouva chybou, která, jak je obecně známo, je horší než zločin.

Skončilo drama

thajských fotbalistů, uvězněných v jeskyni povodní a hned se rozjela kritika, kdo všechno udělal něco špatně. V naprosté většině ze strany lidí, kteří nebyli ochotni pro záchranu chlapců udělat ani to, aby poslali pár drobných na konto záchranářských prací.

Ekologové

vytvořili v Praze svými "plánovanými uzávěrami" nefunkční dopravní stav. Nakonec došlo i ke kolapsu MHD, ekologisty prohlašované za alternativu jízdy autem. Každá nehoda navíc situaci ještě dále zhoršuje.
Právnička Hana Marvanová se dala do boje proti výstavbě nové trasy metra D, jedné z mála věcí, které mohou pražské dopravě pomoci.

Následováníhodné

V Indii pověsí pachatele hromadného znásilnění a následného zavraždění studentky v autobuse v Dilí r. 2012.
Můj názor je, že by se z následování tohoto příkladu mohlo stát určité "Malleus imigrantorum".

Jepičí

ministryně Malá ukončila svou kariéru. Pokud si na ni ještě dnes někdo vzpomene ...
Dále pokračovaly hrátky kolem Pocheho. Problém je, že tohoto exponenta pražských kmotrů kromě části ČSSD, převážně z Prahy, která je na jeho čachry navázána, nebo z nich profitovala, nikdo nechce. A nechce ho ani Babiš, protože pochopil, že by ho přítomnost takovéto osoby ve vládě diskreditovala.

U Liptovské Mary

byl těžce zraněn rybář medvědem. A přesně tohle chtějí ekofašisté, aby se dělo i u nás.

V USA

se rozběhly boje kolem obsazení místa v Nejvyšším soudu po rezignaci soudce Kennedyho z věkových důvodů (přes 80 let).

Starbucks.

pokrokový a imigrantofilní řetězec kaváren, se rozhodl do 2 let přestat používat plastová brčka a nahradit je papírovými. Problém vidím v tom, že aby papír vydržel horkou kávu, musí být impregnován, a nic jiného než nějaká forma plastu to nebude. Takže je to stejně idiotské opatření, jako veškerý ekologicko - EUrounijní "boj proti plastům".
Už jsem opakovaně psal, že cesta vede přes produkci ekologicky odbouratelných bioplastů, které ovšem EU, zblblá a blbnoucí ekologistickými bláboly, nechce, protože jsou k jejich produkci zapotřebí GMO.

Kůrovcová kalamita,

vyvolaná záměrně ekologisty, nabyla takových rozměrů, že se promítla i do cen dřeva. Navíc se objevily další organismy (hmyz a houby), napadající kůrovcem oslabené stromy.

Vláda

v jižní Korei se dala do boje proti vynucovaným přesčasům. Problém je tzv. "zaměstnanecká kultura", vládnoucí v této zemi a také v Japonsku. Tato kultura vznikla při docela jiné socioekonomické a technologické situaci a v moderní době jednoznačně škodí.

RAF

oslavila sto let své existence velkou leteckou show.

Grónsko

chce oficiální nezávislost (je součástí Dánska, ale nikoli EU) a financovat ji chce především z těžby surovin. Čtenáři románu Julese Vernea "Zmatek nad zmatek" si jistě pamatují, že pokus o posunutí zemské osy výstřelem z obrovského děla byl motivován roztátím části ledovce na tomto ostrově a zpřístupněním jeho nerostného bohatství.

USA

zavedly další cla na čínské zboží.

Inflace

se u nás zvyšuje, což se promítá do cen, mj. jídla a elektřiny. EK prognózuje zhoršení stavu české ekonomiky. Asi na nás něco chystá.

Babišova vláda

nakonec dostala důvěru sněmovny, což vedlo v antidemokratických kruzích k těžkému a táhlému kvílení.
Před hlasováním president Zeman doporučil vládě, aby zredukovala počty úředníků.
Před sněmovnou demonstrovala fašistická lůza. Na premiéra, kterého vyzvala, aby promluvil, začala po jeho příchodu před sněmovnu házet PET láhve s vodou.
Vládu později, jako "povolenou Bruselem a Berlínem", kritizovala SPD. V zásadě má pravdu.

Soudruh Kiska,

končící s presidentováním na Slovensku, se nechal unést a prozradil své cíle: "musíme převzít moc", prohlásil. Tedy žádné "vyhrát volby". Zcela jednoznačně z toho plyne výzva k antidemokratickému puči.

Trump

konstatoval na summitu NATO vysokou závislost Německa na Rusku a nízké přispívání evropských členů do společné pokladny (týká se i nás).

D. Rath

míří k soudu s další kauzou. Moc se bát nemusí, protože tresty se u nás nesčítají.

Na 700 000 Kč

vyčíslily doly Bílina škodu, způsobenou ekoteroristy, kteří v dole na jeden den zastavili provoz. IMHO by se mělo zaplacení této škody důsledně vymáhat exekucí majetku těchto teroristů, kteří byli zadrženi policií a jsou tudíž spolehlivě identifikováni. A v případě nevymahatelnosti by měli jít sedět.

Bavorsko

pod záminkou kontrol až o hodiny zdržuje česká auta, prakticky vždy zcela bezdůvodně. Prostě volný pohyb v EU je "jen pro bílé".

Kardinál Duka

podal žalobu na provozovatele pochybných "divadelních her" v Brně, které způsobily negativní ohlas mezi všemi normálními lidmi.

Juncker

měl na summitu NATO problémy s rovnováhou. Údajně kvůli houserovi, nicméně z mého medicínského pohledu jsou problémy s rovnováhou při lumbagu daleko méně pravděpodobnější než při diabetické neuropatii dolních končetin, komplikované virózou.

Očkování

proti lidskému papilomaviru, který způsobuje u žen rakovinu děložního čípku a u mužů (mnohem vzácněji) rakovinu penisu by mohlo tento virus eradikovat, jak se to podařilo s virem pravých neštovic. Je totiž splněna ona nezbytná podmínka, která platí i pro pravé neštovice - jedná se o specificky lidský virus, který nemá v přírodě žádná ohniska či rezervoáry.
Pochopitelně, proti tomu zuřivě bojují odpůrci očkování. Ekologisté ostatně svého času hodnotili i eradikaci neštovic jako "znásilňování přírody" či něco podobného.

LGBT komunita

uspořádala v Bratislavě "Duhový pochod".

Donald Trump

se vyjádřil, že "EU je nepřítelem USA". Míněno hlavně ekonomicky, nicméně ekonomika a politika jsou neoddělitelně propojeny.

Skupina

Pussy Riot narušila finálový zápas mezi Chorvatskem a Francií.

neděle 15. července 2018

"Hodnoty" Evropy

Před krátkou dobou doběhl v nejvyšší instanci, tj soudu pro lidská práva ve Štrasburku, případ našeho občana, usmrceného ve Velké Británii.

Kauza

21. září 2016 byl po slovní potyčce skupinou britských občanů napaden a ubit řetězem český občan Zdeněk Makar, který pracoval u britské cateringové společnosti.
Zabití předcházela hádka, která však skončila omluvou českého občana. Ten byl však vzápětí skupinou Britů "uloven" a ubit řetězem. Protože incident zaznamenaly bezpečnostní kamery, nebyl problém ho takto hodnotit a rovněž identifikovat pachatele.
Faktem ovšem je, že britský soud z této zjevné vraždy udělal "nutnou obranu" a pachatele, Raymonda Sculleyho, propustil. Ve Velké Británii neexistuje, na rozdíl od "barbarských" středo a východoevropských států, instituce odvolacích soudů, takže tím byl pachatel v podstatě navždy vyexpedován mimo dosah řádných postupů vymáhání spravedlnosti.
Česko se obrátilo na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, z něhož před několika dny vypadl rozsudek, podle něhož britská justice jednala "efektivně a spravedlivě", a tudíž proti rozsudku nemá žádné námitky.

Co kauza ukazuje

Naprosto jednoznačně se ukázalo, že to, co je nám vydáváno za jakési "vrcholné hodnoty", jimiž nad nás západoevropské společnosti ční, je jen žumpa sraček s prohnilým deklem. Tyto pseudohodnoty západních států EU, které jsou nám předkládány různými profesionálními i amatérskými politruky jako následováníhodný vzor, jsou naprosto bezcenné, ba co víc, opovrženíhodné.
Docela si dovedu představit, co by nastalo za čoro moro, kdyby byl u nás napaden a ubit Raymond Sculey, soudce této kauzy, nebo některý z britských politiků, odpovědných za stav britské společnosti, který k takovému soudnímu "vyhodnocení" ubití našeho občana vedl. A to i v případě, pokud by byli pachatelé řádně odsouzeni a potrestáni.
Z tohoto případu naprosto jednoznačně plyne, že s těmito "lidmi" my nemáme absolutně nic společného. Tomuto póvlu jsme dobří jedině tehdy, když sám svou blbostí a bezectností vytvoří průšvih, řítící se na jejich hlavy. Viz využití našich letců v Bitvě o Británii, kterou si zavinili Britové sami svým strkáním hlav do Hitlerova konečníku, kulminujícím v Mnichově. A později podobným využitím i dalších našich vojáků, třeba u Tobruku. A to se ještě málo ví, že na provoz našich jednotek si Velká Británie zabavila část československého zlatého pokladu, který byl na její území evakuován před Hitlerem, takže v podstatě ty naše letce a další vojáky ani nefinancovala, pouze je využila pro svou potřebu, asi jako náhodně nalezenou ruli toaletního papíru.
A reakce Štrasburského soudu názorně ukázala, že Listina lidských práv, která je nám vnucována jako cosi mezi posvátnou krávou a zlatým teletem, je, když jde o zájmy západoevropanů, jen "cár papíru", podobně jako byly jakékoli smlouvy a závazky pro Hitlera, tedy politika, který má k těm současným západoevropským blíž než k nám.

Závěr je zcela jednoznačný: S těmito lidmi nemít nic společného a co nejrychleji se vyvázat z jakéhokoli svazku s nimi.

čtvrtek 12. července 2018

Paní Němcová si pouštěla hubu na špacír - nechutně

Během rozpravy před hlasováním o důvěře vládě se paní Miroslava Němcová pustila do předčítání seznamu obětí komunistické diktatury. Bylo to jistě teatrální gesto, ale nemá absolutně žádnou oporu o realitu.

Who is ...

Paní Němcová poslancuje od roku 1998, předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR byla v letech 2010 - 2013, téměř souběžně s tím předsedováním místopředsedovala ODS, za niž je zvolena. Před zvolením do PS se angažovala několik let v komunální politice.
Je to tedy typická politička s postupně budovanou kariérou, kterou přerušil až krach její politické strany. Sympatické na ní může být to, že se nedala na politickou turistiku a nepřešla do nějaké úspěšnější, jak to udělali mnozí jiní.

Co jí vyčítám

Podobně jako celá ODS se paní Němcová účastnila prohlasování zrůdného zákona o církevních "restitucích". Je vidět, že nemá ani sebemenší morální zábrany vůči tomuto odpornému megatunelu, spáchaném plošně na voličích (které voliči oplatili, byť s trochou latence, pádem její strany do praktické bezvýznamnosti).

Konfrontace

Budu velice ošklivý, ale neodpustím si konfrontaci, názorně ukazující, za jaké síly paní Němcová bojuje.
K oné konfrontaci mě políbila múza myšlenkou, že komunističtí bachaři, kteří umlátili pátera Toufara, si sice počínali stejně krutě jako inkvizitor Bobling, ale jejich obětí bylo daleko méně.
Komunisté na našem území popravili 248 osob, asi 8000 zemřelo ve vězení a cca 450 bylo zastřeleno při pokusu o útěk ze země (podle Wikipedie).
Inkvisitor Bobling jen při Šumperských a Losinských procesech nechal upálit 104 osob. Jeho angažovanost ve slezských procesech (přes 200 osob, přesný počet není znám) nechme stranou, protože tam pracoval jako součást týmu a neexistuje dostatek informací k tomu, abychom mu přidělili nějaké procento, jak se to dělá např. vědcům u společných publikací.
Jistěže při porovnání 104 versus 248 mohou primitivní antikomunisté zajásat, ale je nutno si uvědomit, že k oněm inkvizičním procesům došlo v době, kdy se země teprve vzpamatovávala z hrůz a masakrů třicetileté války a navíc byl počet obyvatel negativně ovlivněn i vyhnáním nekatolíků z větší části území. Celé území, které nyní spadá pod ČR, mělo po třicetileté válce asi milion a čtvrt obyvatel, která se do Boblingovy doby rozrostla na cca 2 miliony, tedy asi 2/9 počtu obyvatel v době první poloviny 50. let, kdy komunisté řádili nejvíce (9 milionů). Odhad počtu obyvatel území Česka pro Boblingovu dobu jsem získal lineární interpolací mezi počtem obyvatel, zaznamenaným při prvních součtech r. 1789 (cca 4,2 milionu) a oním odhadovaným počtem 1.25 milionu k roku 1648 a vypočetl ji pro rok 1685, představující "kulatý střed" období Boblingova řádění.
Další věcí je, že oblast, kde Bobling řádil, představuje jen malý kousek našeho státního území. Když budeme velkorysí a zohledníme, že jiné partie státu byly postiženy třicetiletou válkou daleko více než tenhle kousek tak trochu "za bukem", ale na druhé straně je významná část tohoto území neobyvatelná (Hrubý Jeseník), můžeme hodit jako odhad, že se jeho aktivity mohly dotknout nanejvýš 1/40 obyvatel Česka. Aby byly srovnatelné s celočeským řáděním komunistů a v době daleko vyššího počtu obyvatel, musíme je opět korigovat směrem nahoru. Pokud tedy těch 104 Boblingových obětí patřičně vynásobíme, vyjde nám téměř 20000 "oběťového ekvivalentu". Přímo popravených, protože nejsme s to rozlišit osoby skutečně zaživa upálené od osob, které zemřely při mučení a byla spálena jejich mrtvá těla (dalo by se to vyčíst ze soudních spisů, takové případy zmiňuje Šindelář ve svém spise o čarodějnických procesech a jeden z nich použil i Kaplický ve svém románu o těchto procesech, nicméně na internetu se to najít nedá). Navíc je srovnání počtu osob zemřelých ve vězení tehdy a v moderní době velmi problematické, protože za Boblinga prakticky neexistoval trest dlouhodobého vězení, naprostá většina vězňů byla vězněna pouze mezi zadržením a vykonáním rozsudku (kterým nemusela být nutně poprava, ale třeba vystavení na pranýři, bičování, vypálení cejchu, vymožení pokuty apod.). Je také doloženo, že spousta lidí před čarodějnickými procesy raději z postižené oblasti utekla a většina z nich strádala a zemřela na cestách nebo v cizině (část z nich by se tedy dala počítat za ekvivalent těch lidí, co komunističtí pohraničníci postříleli na hranicích).

Vztah ke dnešku

Je třeba si uvědomit, že Boblingovo řádění mělo plnou institucionální podporu římskokatolické církve, která měla z jeho aktivit přímý finanční prospěch (odvody z Boblingových příjmů ze zabaveného majetku obětí) a také prospěch ideologický (šíření strachu mezi obyvatelstvem, zvyšující moc této zločinecké organizace). Osobně ho podporovali prakticky všichni tehdejší představitelé římskokatolické církve, explicitně je to doloženo až po úroveň olomouckého biskupa (arcibiskupství vzniklo cca 100 let po těchto procesech).
Jediný, kdo z církevních činitelů Boblingovi odporoval, byl Šumperský děkan Lautner, který se poté stal jednou z jejich obětí a na smrt ho vydala právě biskupská konzistoř (sám Bobling ho svévolně odsoudit a popravit nemohl)
Velice hezky ukazuje smýšlení církve i skutečnost, že děkan Lautner dodnes nebyl církví rehabilitován. Dočkal se v roce 2000 pouze velkohubé omluvy a pamětní desky v Šumperku. Pomník před kostelem v Mohelnici, +- na místě, kde byl upálen, zřídila světská moc v roce 1930.
Jinými slovy, římskokatolická církev co do činů, nikoli bezcenných keců, stojí za Boblingem dodnes. Však jsou jí nyní, i v důsledku hlasování paní poslankyně Němcové, vraceny peníze, které dostala od něj a stovek dalších stejných "expertů", v naprosté většině případů horších než průměrný STBák. U významné části těch STBáků je navíc jistou polehčující okolností to, že věřili ve správnost toho, co dělají, zatímco v ideologicky vyprahlé římskokatolické církvi byli inkvizitoři vedeni čirou touhou po majetku, případně kombinovanou se sexuální úchylkou. Wikipedie i román Kladivo na čarodějnice připisují sexuální motiv i Boblingovi, nicméně Šindelář, kterému v tomto ohledu věřím více, ho silně zpochybňuje. Ještě explicitněji se na toto téma vyjádřil verbálně, když jsem s ním konzultoval jeho názor na poznatky odborné mykotoxikologické literatury o vztahu čarodějnictví a hromadných otrav některými mykotoxiny; Bobling byl jistě anetický psychopat, jako i mnoho příslušníků STB, ale jeho motivy k páchání a organizování justičních vražd byly nejspíš ryze finančního rázu.
Oběti komunistů z řad církevníků, nad nimiž paní Němcová prolévala v PS PČR slzy, jsou prostě oběti boje mezi dvěma odpornými zločineckými organizacemi z řad těch, která v tomto boji skončila jako druhá. Navíc po své porážce začaly církve s komunisty spolupracovat tak, že se Československé straně lidové, kterou měli vytvořenu pro svou potřebu, říkalo "strana věřících komunistů".

Stačilo tedy sednout k počítači s internetem a zalistovat po Wikipedii a pár dalších veřejně dostupných zdrojích, aby se daly nesmyslné bláboly, šířené našimi klerikály, smést se stolu jako čirý nesmysl - jako výsledek nectného lhaní či alespoň huby puštěné bezmyšlenkovitě na špacír.

úterý 10. července 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

V Německu

zatkli zrůdu, která působila u "mravnostní policie" islámského státu a po jeho porážce se vrátila "domů".
IMHO je problém v tom, že s ní nemohou udělat to, co by si jednoznačně zasloužila, totiž popravit.

Írán

kvičel u příležitosti 30. výročí sestřelení jeho airbusu US křižníkem.
Už jsem kdysi v jedné internetové diskusi psal, že pohyby letadla byly pravděpodobně vyhodnoceny jako nebezpečné a vzhledem k pozdějším atentátům, které muslimové provedli právě dopravními letadly, vůbec není vyloučeno, že se pilot pokoušel o útok ve stylu kamikadze, případně že dostal z mešity úkol nebezpečnými manévry sestřelení letadla vyprovokovat.

Generál

Chalífa Haftar v Libyi je na postupu. Faktem je, že vojenská diktatura je v islámských státech asi nejméně špatnou formou vlády, protože vojáci se chovají alespoň jakž takž racionálně a likvidují (ve svém vlastním zájmu) náboženské extrémisty, kteří jsou zpravidla ještě horší.

Islámistická

turecká ekonomika se dostala pod vládou islámistického diktátora Erdogana, před níž uprchla řada kvalitních a civilizovaných lidí, do potíží a chce pomoc. Nakašlal bych jim, dokud neobnoví demokracii a světský stát.

Už poněkolikáté

byl údajně zabit arcilotr Bagdádí, který šéfoval chalifátu. Faktem je, že tento bezcenný zbabělec se vždy dokázal nebezpečným místům a situacím vyhnout, a i že jeho nynější smrt může být jen kachna nebo islámistická desinformace. Patrně nějaké dvojníky, ochotné se nechat za něj zabít, měl (podobně jako třeba Hitler).

Pákistánský soud

odsoudil v nepřítomnosti expremiéra Naváze Šarífa na deset let. Problém vidím v tom, že pro islámské země platí ono babišovské "všetci kradnů" s podstatně vyšší intenzitou, než na ekonomiky v rámci EU, a že "protikorupční" policie a soudy jsou tudíž zneužívány v politickém boji (protože jinak by věrchušky těchto zemí musely jít za katr téměř kompletně).

Syrská armáda

osvobodila v oblasti města Dará území státu až ke hranici s Jordánskem. Zcela jistě se to nebude líbit Izraeli, který podporuje chalifátníky.
Konečně byly také řádně a věrohodně zanalyzovány vzorky z místa údajného plynového útoku (Dúma) a bylo prokázáno, že tam žádná nervově paralytická látka nebyla. "Ǔtok" byl od začátku podvod, vyrobený islamisty, včetně zločinecké organizace "Bílé přílby". Je pravděpodobné, že některým obětem (přiotráveným standardním kouřem z požárů a výbuchů standardní munice, případně poraněným) byly nervově paralytické látky aplikovány až v nemocnicích, provozovaných proislámistickými nevládkami.

Erdogan

začal masakrovat armádu a státní úřady propouštěním všech, kdo nejsou totálně vymozkovaní islámem.

Podařilo se prokázat,

že terorista, který v Německu chystal úrok ricinem, byl nedaleko od úspěchu a bylo v jeho silách tento útok úspěšně provést.

Imigrace

Španělská

nevládka Proactiva Open Arms přivezla do Evropy další várku doktorů a inženýrů, kteří budou pobíráním dávek a pácháním kriminality zvyšovat výkon ekonomiky evropských států. Musela jet do Španělska, protože jinde na pobřeží Evropy je už předoktorováno a přeinženýrováno.

Núraddín Darvíš,

běženec ze Sýrie, se ukázal být nebezpečným pro společnost, ale protože je údajně ohrožen tamní občanskou válkou (Asad takovéhle "kaštánky" likviduje), musí ho Němci krmit dál. A preference AfD porostou.

V Belgii

zadrželi pár z Íránu, který se patrně pokoušel připravit teroristický útok.
Další teroristický útok se podařilo zmařit agentům FBI v Clevelandu.

Malta

se začala bránit zločincům, přivážejícím do Evropy imigranty, tím, že zadržela jejich lodi ve svých přístavech (IMHO by měly být tyto lodě zabaveny a zlikvidovány).
Později také zakázala start letounu nevládkářů, který mel dělat to, co dělaly zadržené lodě.

Dánsko

vytvořilo program pro začleňování dětí přistěhovalců, by znaly jazyk a kulturu. Na jedné straně si už na něj začali stěžovat dánští muslimové, na straně druhé je to strašlivě málo a dost pozdě. Asi nejvýznamnější na této informaci je to, že i v Dánsku se obrací vztah k těmto lidem.

Německo

a po něm i Rakousko začalo zavádět kontroly na hranicích. Něco podobného budeme muset zavést i my, protože jinak ty zástupy doktorů a inženýrů skončí u nás. Babiš se troštoval, že to v případě potřeby udělá.

Orbán

prohlásil, že je ochoten jednat s Německem na bilaterální azylové dohodě.

Merkelová

blekotala, že "přežití Evropy závisí na vyřešení migrace". Je to asi stejné, jako kdyby žhář před budovou, kterou zapálil, říkal něco o tom, že existence té budovy závisí na kvalitě hašení. Byla to Merkelová, kdo "uprchlíky" do EU pozvala, a udělala to zcela jednoznačně ze zlých úmyslů. Navíc tato dáma pod pojmem "Evropa" myslí EU, jejíž zničení by bylo spíše dobrou zprávou pro všechny slušné lidi na jejím území.
Dotyčná dáma také obviňovala Maďarsko z údajného prohlubování imigrantské krize, načež ji Orbán usadil konstatováním, že Maďarsko vytvořilo pevnou hranici, přes niž se nemohou valit statisíce "uprchlíků", mimo jiné i do Německa.

Rakousko a Německo

se shodly s Itálií na tom, že je nutno zastavit ilegální migraci. Tedy na tom, co bylo jasné každému normálnímu člověku v době před třemi lety, kdy soudružka Merkelová blábolila své "my to zvládneme" za souhlasného chrochtání neomarxistů. K tomu ovšem museli v Itálii zvítězit "populisté a xenofobové", v Rakousku se takoví dostat do vlády a v Německu začít vládním stranám dýchat za krk AfD. Takže bez silného tlaku občanů, podloženého výsledky voleb by věrchuška zvala do Evropy dál vraždící zrůdy - konec konců bydlí v hlídaných čtvrtích, jezdí s ochrankou a děti vesměs nemá, takže se ji nic z toho, co ohrožuje normální lidi, netýká.
Vypadá to dokonce, že koalice vedená Merkelovou, by už nezískala ve volbách většinu v parlamentu.

V Berlíně

zmlátila skupina údajných Syřanů imigranta snad ze stejné země, který měl na krku šesticípou židovskou hvězdu.

Obecné

V Německu postupně vyšuměla krize vztahů mezi CDU a CSU. Obě strany výsledný stav považují za vítězství, nicméně rostou preference AfD. Výsledkem byl i propad eura, který může potenciálně ohrozit i korunu (naštěstí nás poškodí méně než obyvatele eurozóny, dobře jim tak).
Další obecnou story je drama thajských fotbalistů, které uvěznila povodeň v jeskynním komplexu, který navštívili i s trenérem. Do jejich záchrany (byli odříznuti ve vzduchové kapse zatopením její vstupní / výstupní chodby) se zapojil i E. Musk. Na místo se dostavili i naši záchranáři. Na konci týdne se podařilo část zablokovaných chlapců vyprostit.

Kiska

oznámil, že se nebude ucházet o presidentství na druhé funkční období. Zatím není jasné, jak rozdají preference voliči.

Patrně podraží

některé zboží z USA. Pochopitelně, vinou EU, která rozpoutala s USA naprosto nesmyslnou obchodní válku.

Pokračoval

skandál kolem Facebooku, který musel přiznat prodej dat o uživatelích dalším firmám.

Kokain,

který se s močí narkomanů (především uživatelů cracku), dostává s odpadní vodou do řek, prý ohrožuje úhoře a potenciálně je to problém, týkající se i Vltavy.

Policie

zasahovala v organizaci "Chráněná dílna", která dává práci jinak nezaměstnatelným chronicky nemocným, údajně pro její nadstandardní vztahy s nemocnicí Na Bulovce. IMHO dokud nevyčistíme naše ekonomické zákony od socialistických prasáctev, ať už zděděných po minulém režimu nebo nuceně přijatých od EU, tak se budou takovéto absurdní "zločiny" dít dál a dál.

EUrosoudruzi

si udělali průzkum, podle kterého by víc než polovina Čechů zůstala v EU. On tomu ještě někdo věří?

Macron

odvolal francouzského velvyslance v Maďarsku, který měl tu drzost se místo hlásání ničím nepodložených obvinění maďarského premiéra, hlásaných neomarxisty, Orbána zastat.

Poche

se pořád tlačí na post ministra spravedlnosti, na němž by mohl zdárně rozvíjet své kmotrovské kontakty.
Pocheho náhradnice si to ovšem polepila opsanými pasážemi v obou svých diplomkách.

EUrokomise

začala "stíhat" Polsko za to, že se odvážilo si udělat pořádek ve svém soudním systému a vykopalo z něj neomarxisty, které do něj narvala Tuskova garnitura mezi svým volebním debaklem a odchodem z polské politické scény. Nejsem žádným fandou bezcenných bigotů z PiS, ale v tomto případě je považuji za (alespoň o něco) menší zlo než neomarxistický póvl, kolaborující s Bruselem.

Tesco a Carrefour

se dohodly na společném postupu proti dodavatelům se snahou co nejvíce srazit ceny. V civilizovaných zemích se tomu říká kartel (nebo nějak podobně) a je to zpravidla stíháno podle platných zákonů.

Italský

premiér Salvini definoval nutnost obrany Itálie před Paříží, Berlínem a Bruselem.

V JAR

nalezli v chladícím boxu (v Česku se jim říká "mrtvolník") živou ženu.
Tato story má dva aspekty:
  • jednak ukazuje šílený pokles kvality zdravotnictví v JAR poté, co se v zemi dostala k moci většina černých přivandrovalců (přišli tam až po Búrech, do té doby tam žili jen Sanové)
  • jednak to není úplně nesmyslné: chlad může takto zapůsobit. Na konci 19. století v Paříži přežil první pacient poranění srdce nožem poté, co byl považován za mrtvého, dán do márnice a obložen ledem. Do té doby se považovala veškerá poranění srdce za fatální a ani proto nebyla snaha je léčit.

Australského biskupa

se podařilo dostat na rok do vězení za to, že podporoval a kryl kněžskou pedofilii. Faktem je, že normální člověk by za tohle dostal mnohem víc.

SZÚ

se snaží zvýšit popularitu e-receptů tím, že by na ně mohly být vyzvednuty léky i v zahraničí. Naráží to ovšem na tolik potenciálních problémů, že bych to viděl jako buď zcela nereálné, nebo že by se to týkalo ve státech jako je Francie nebo Německo 5-10 lékáren na jejich území.

Na Ruzyni

zadrželi cizince s kokainem v útrobách.

Až 60 %

obchodů prodá alkohol nezletilým, odhalila ČOI.

MZ

údajně připravuje snížení rozsahu povinné dokumentace, kterou by měli vést lékaři. Nicméně, neradujme se předčasně, i taková věc se dá udělat tak, že lékařům práce spíše přibude.

Velká Británie

přišla s tím, že "atentátníci na Skripala byli dva a nyní jsou v Rusku". Mezi tím jim byli, údajně "novičokem stejného typu" otráveni dva bezdomovci, žena později zemřela.
Faktem je, že britský ministr vnitra je muslim, nenávidí Rusko, protože to se významně zasadilo o porážku chalifátu, a prakticky paralyzoval britskou policii, aby nemohla překážet islámským zločineckým gangům. Jeho prohlášení jsou jen bláboly, nepodložené žádnými fakty z vyšetřování.
Místo řešení skutečně závažné kriminality "řeší" britská policie údajné sexuální útoky amerického herce Kevina Spaceyho, obviněného v rámci fašistické kampaně #me too.

Globální oteplení

se projevilo několika nočními mrazy v prvním červencovém týdnu.

Některé

rozvodné společnosti budou zdražovat elektřinu. Na vině je především podpora "alternativních" elektráren, kterou prosadili zelení. Pokud neprosadíme do parlamentu nějaké "antizelené" strany, které by na tomto poli zrušily vše, co se zrušit dá, bude jen a jen hůř.

Lidé

ztrácejí zájem o podnikání, asi stejně bez závislosti na věku a pohlaví, což je dáno stále vyšší fašizací našich vlád, pod vlivem EU.

Donald Trump

kritizoval státy NATO v EU za nízkou podporu a participaci v této organizaci. Patrně ho bezprostředně vyprovokovalo německé snížení příspěvku do NATO.
Také se vyjádřil, že hodlá zrušit afirmační "Norimberské zákony", prosazené marxistickou lůzou, které znevýhodňují při přijímání na školy bílé občany USA, právě podobně, jako byli postiženi Židé v Německu za Hitlera.
US president údajně loni zvažoval vojenskou intervenci do venezuely, která se pod vládou marxistické lůzy dostala zhruba na úroveň Somálska, lidé z ní prchají a v zemi samotné je ráj zločineckých gangů.

Objevily

se první požáry lesů a polí, vyvolané suchem.

Lucemburský soud

nás poškodil dalším rozsudkem v kauze Diag Human.

Fotopast

potvrdila přítomnost vlků v Lužických horách. Další lokalita, kde hrozí napadání chovů zvířat, lidí, i šíření nebezpečných chorob.

Čína a USA

ohlásily zavedení nových vzájemných cel.

Slovenské soudy

osvobodily po měsících tahanic na základě neomarxistického udání poslance Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Stanislava Mizíka, podle něhož prohlásil nějaké xenofobní výroky.

Štrasburk

smetl žalobu na britský rozsudek, kterým byl osvobozen špinavec, co bez příčiny umlátil našeho krajana řetězem. S těmito lidmi opravdu nemá smysl sdílet jakékoli hodnoty.

Jediná

pozitivní zpráva z EU: EUroposlanci zamítli navrhované změny copyrightu, které by zcela paralyzovaly internet. Není náhodné, že to udělala jediná složka EU, která má jakousi (byť z mnoha důvodů nízkou) demokratickou legitimitu, zatímco antidemokratická EK toto naopak prosazovala.

USA

budou testovat DNA ilegálních imigrantských dětí, oddělaných od rodičů, aby je vraceli těm správným. Krasoduchové hlasitě sténají.

V pátek

Japonci konečně popravili zakladatele a duchovního vůdce sekty Óm šinrikjó Šókó Asaharu a šest jeho stoupenců za atentát sarinem v tokijském metru. Krasoduchové opět sténají, já říkám "jen houšť a větší kapky", protože to samé by se melo dělat (a daleko svižněji) s teroristy i v EU.

Babiš

plánuje posílení obchodních vztahů s Čínou.

V US nemocnici

Johns Hopkins Hospital v Batimoru unikl vysoce virulentní kmen původce tuberkulózy. Příhoda ukazuje, že takový průšvih se může stát i na pracovišti, které patří ke světové špičce. Rozdíl oproti podřadným pracovištím ovšem spočívá v tom, že takové příhody nejsou hystericky utajovány, ale široce publikovány a analyzovány, přičemž výsledků analýzy se použije k dalšímu zvyšování bezpečnosti.

Zdá se,

že USA úspěšně provedly další krok k denuklearizaci Severní Koreje.

Naši biskupové

blekotali, že požadavek na zdanění "restitucí" je údajně skandální. Zapomínají ovšem na to, že ho skandálním způsobem (včetně dovozu zločince z poza katru na klíčové hlasování) procpal klerofašistický póvl. Římskokatolická církev neměla prakticky žádný majetek, který by nebyl získán podvody, loupežemi (včetně loupežných vražd), krádežemi a dalšími zločinnými či alespoň amorálními aktivitami. A zloděj, který okrade zloděje ...

Velká Británie

se začala připravovat na brexit bez dohody s EU.

sobota 7. července 2018

Opravdu neznáme muslimy?

EUrosoudruzi, multikulturalisté a aktivisté různého pochybného druhu blekotají o tom, že obyvatelé Česka protestují proti islamizaci země a přitom vůbec muslimy neznají.

Kořeny historie

Čeští vojáci se účastnili, spolu s dalšími obyvateli středoevropského prostoru, několika křížových výprav.
Autor Zlaté buly Sicilské (1212) byl císařem soustátí, které vedlo s muslimy války. Přitom právě tento dokument nás do onoho soustátí zařadil. Uvedené války, byť se neodehrávaly na území našeho království, odebíraly vojáky, alespoň dobrovolníky, po celé generace. K přerušení tohoto procesu došlo částečně za Karla IV., nicméně jeho syn Zikmund opět po celou dobu svého panování v Uhrách válčil s islámskými vojsky.
Karel IV. ovšem ve svém návrhu zemského zákoníku Maiestas Carolina, z let 1350-51 řešil problematiku muslimů, a to takovým způsobem, že tolerováni byli jen obchodníci a diplomaté, pohybující se po definovaných trasách. Pro muslimy platil jak zákaz usazování se na území státu, tak i získávat konvertity. Pro domácí obyvatele platila kriminalizace při napomáhání muslimům v těchto aktivitách, a to pod ztrátou hrdla. Takže pokud by platil tento zákoník ještě dnes, bylo by možné nevládkáře, napomáhající islamizaci a ilegálním muslimským imigrantům, trestat smrtí.
Po přerušení, daném husitskými válkami a vládou Jiřího z Poděbrad (jehož panství sahalo jen na hranice Moravy) jsme se s nástupem Jagelonců opět stali členy s islámem bojujícího soustátí, což vyvrcholilo pro nás katastrofální smrtí Ludvíka Jagelonského při útěku z prohrané bitvy u Moháče (vymření této pozitivně působící dynastie a přechod vlády do rukou Habsburků). Habsburkové bojovali s muslimy dále, se střídavými úspěchy i neúspěchy, včetně dvojího obléhání Vídně (1529 a 1683), přičemž obě ofenzívy muslimů do středoevropského prostoru vedly na našem území ke drancování Moravy, na jejímž jihovýchodě byla řada sídel zničena a jejich obyvatelé dílem vyvražděni, dílem odvlečeni do otroctví.
Rakouské (a později Rakousko-Uherské) soustátí pak bojovalo, mimo jiné i za použití českých vojáků, s muslimy až do dobytí Bosny a Hercegoviny 1878 (jehož se opět významně účastnili čeští vojáci), kdy jsme se ovšem následkem toho stali obyvateli soustátí, na jehož území žili i muslimové.
Negativní zkušenosti s muslimy jsme získali i v souvislosti se druhou světovou válkou, kdy muslimové z Jugoslávie byli význačnými spojenci nacistů.
Po roce 1948 jsme byli opět obyvateli vojenského bloku, na jehož území žilo i muslimské obyvatelstvo. Navíc v létech 1948 - 1989 byla provozována "rozvojová pomoc", která se týkala mimo jiné i islámských států.
Řada našich občanů byla v těchto státech v rámci "rozvojové pomoci" na akcích, kdy tam byly stavěny průmyslové a jiné komplexy a školen jejich personál, včetně toho, že na delších pobytech měli českoslovenští odborníci s sebou rodiny (z jedné takové byla jedna z mých spolužaček na ZŠ).
V rámci téže pomoci u nás studovala (nebo se vyučila / zapracovala) řada obyvatel islámských zemí (několik jsme jich měli v ročníku na vysoké škole), pochopitelně, bohatší (a jednoznačně negativní) zkušenosti s nimi měli ti kolegové, co s nimi bydleli na kolejích.
Už před rokem 1989 a po něm daleko více, dojížděli někteří naši odborníci do zahraničí (včetně islámského), na ryze komerční bázi, a opět zde žili dlouhé měsíce či léta a dobře poznali tyto státy i jejich obyvatele a jejich zkušenosti, presentované na různých přednáškách a besedách, byly prakticky jednoznačně negativní.
Navíc jsme se postupně přičleňovali po roce 1989 k EU, což bylo mj. spojeno se zkušenostmi s muslimy, žijícími na jejím území.
Jinými slovy, soudruzi nechutně a odporně lžou, protože historické zkušenosti s muslimy máme dlouhodobé, sahající až k základům našeho státu.

Další problém

Lidé se od zvířat liší tím, že mají velice rozvinutou druhou signální soustavu. Nemusejí tedy některé věci zažívat na vlastní kůži, ale stačí jim se o nich dozvědět.
Už z roku 1593 pochází spis, který rozebírá Korán a islámské učení vůbec z pera Václava Budovce z Budova "Antialkoran".
v 19. století i na počátku 20. století byly velice populární práce různých cestovatelů do islámských zemí. Pokud bychom sáhli jen po cestopisech do "svaté země", okupované muslimy od přelomu prvního a druhého tisíciletí, tak bylo těchto zpráv daleko více, v tom 19. století se objevují zprávy i o jiných státech s muslimským obyvatelstvem.
První významný překlad Koránu vyšel v roce 1938 (Nykl) a asi nejvýznamnější je překlad Hrbkův z roku 1972, který vyšel v edici "Živá díla minulosti" a byl opakovaně znovu vydáván i po roce 2000 (bylo možné ho vídat v Levných knihách). Další překlady Koránu do češtiny mají již vysloveně propagandistický charakter a často vynechávají nebo mlží některé pro civilizovaného člověka nepřijatelné pasáže. Navíc je Hrbkův překlad doplněn bohatým poznámkovým aparátem, popisujícím život Mohameda a jeho následovníků, který je rovněž velice cenným zdrojem informací o islámu. Tento překlad rovněž časově předchází současné konflikty naší civilizace s islámem, a tudíž nemůže být dáván do souvislosti s nějakou zaujatostí, vyvolanou tímto konfliktem.
Pro vysokoškolskou výuku a politická školení byly u nás k dispozici před rokem 1989 učebnice sovětského vědeckého ateismu, v nichž byly rovněž kapitoly o islámu (byť u nás zpravidla při výuce vynechávané).
Po roce 1989, a zejména spolu s rozvojem internetu, se objevily překlady dalších islámských dokumentů, hadithů, soudních spisů, islámem kanonizovaných životopisů Mohameda apod., které obraz islámu mohou jednoznačně doplnit a rozšířit.
Veškeré tyto materiály v podstatě lze využít k vytváření reálného obrazu islámu, který, zcela pochopitelně a zákonitě, nemá naprosto nic společného s bludy a bláboly, hlásanými jak multikulturními fašistoidy, tak i islámistickými propagandisty.
Použití druhé signální soustavy zcela jednoznačně postačuje k tomu, aby si náš člověk, vzhledem k bohatství materiálů na toto téma, existujících v češtině, vytvořil reálný obraz této agresívní ideologie, schovávající se pod pláštíkem náboženství.
Zcela jistě vše akcentuje i kontakt s obyvateli bývalé Jugoslávie, s nimiž máme tradičně dobré kontakty

Takže ideologové EUropeismu a multikulturalismu, včetně nepokrytých zastánců islamizace EU, nehorázně blábolí. Kdo chtěl, ten se s islámem mohl seznámit dostatečně podrobně. Seznámili se s ním i mnozí, co o takovéto "obohacení" naprosto nestáli. Tito lidé pak tvoří dobrý základ protiislamizačních stran, dosahujících při racionálním soustředění sil na zastoupení v parlamentu.