pátek 30. prosince 2016

Desatero "liberálů"

Britské listy zveřejnily "desatero" "liberálů" (= neomarxistických totalitářů) Matthewa d'Ancona z deníku Guardian. Pojďme se na ně blíže podívat.

Úvodem je třeba jasně konstatovat, že "liberály" sami sebe označují neomarxisté, koketující v některých případech s fašismem a dalšími totalitními ideologiemi. Cílem těchto lidí je totální rozvrat společnosti v evropských zemích a následné převzetí moci (tak, jak to provedl Lenin v Rusku). Záměrně vyvolali "uprchlickou krizi", protože jejich rozvratné aktivity progredovaly příliš pomalu a prakticky ve všech evropských zemích se proti nim s větší nebo menší intenzitou začala formovat opozice.
V současné době jsou zatlačeni ke zdi, protože tento odpor narůstá a současně se sjednocuje i na mezinárodní úrovni. Jsou si vědomi toho, že potřebují rychlé rozbití procivilizačních sil, protože jinak budou skládat ze svého konání účty před občanskými tribunály.
Uvedené "desatero" je programem co nejrychlejší desintegrace společností ve státech EU, která by umožnila nástup neomarxistické totality, jejímž kýženým cílovým stavem jsou poměry obdobné poměrům v Severní Koreji, případně v Kambodži za vlády Rudých Khmerů.

Body desatera


1. Začněte agresivně hájit své hodnoty

"Pluralismus, rovnost pro ženy, etnická rozrůzněnost, naše odpovědnost vůči uprchlíkům, internacionalismus, práva lidí LGBT, to všechno je nyní pod systematickým útokem."
To je, pochopitelně, lež. Neomarxismus bojuje za monokulturní pustinu, potlačuje práva žen tím, že podporuje islamisty a háže pod praporem multikulturalismu klacky pod nohy jakémukoli vyšetřování kriminálních případů, které se již staly, a současně i jakýmkoli účinným preventivním opatřením.
Vůči "uprchlíkům" nemáme naprosto žádnou odpovědnost, přinejmenším vůči těm 90 procentům a něco, co jsou buď (a v lepším případě) ekonomičtí migranti, jdoucí za sociálními dávkami, nebo (v tom horším) zakuklení teroristé, připravení na rozvrácení evropské společnosti a nastolení diktatury islámu.
Internacionalismus je ohrožen tím, jak neomarxisté šíří nenávist mezi národy, což jasně ukázaly jejich reakce na brexit i nedávné vítězství demokratů v italském referendu. Neomarxisté také šíří nenávist vůči Řecku a dalším jižním národům EU, na jejichž ekonomikách se názorně ukazuje nesmyslnost projektu jednotné evropské měny.
LGBT komunita je ohrožena především snahou o islamizaci Evropy, protože islám uvedené sexuální orientace trestá buď smrtí nebo dlouhodobým vězením (a toleruje i lynčování členů této komunity "pravověrnými")
"Desatero" dále vyzývá k útočení na všechny, kdo budou lživě osočeni z útoků na tato práva.


2. Ovládněte jazyk svých oponentů

"Desatero" kritizuje heslo "dostaňte věci zpět pod svoji kontrolu" a snaží se pracovat se lží, že uvedená kontrola nepovede k žádnému pozitivnímu posunu v postavení prostých lidí.
Dále správně označuje sluníčkáře za "centristy", tedy bojovníky za to, aby bylo posíleno postavení antidemokratických bruselských institucí a v EU byla v podstatě zcela zrušena demokracie. Pochopitelně, oni bojují za "vyšší demokracii", podobně, jako komunisté během únorového (1948) puče a v následujících letech, která patří k nejtemnějším v našich novodobých dějinách. Je to logické, cílem neomarxistů je stav, jaký je v Deverní Koreji a podobných státech.
"Desatero" se dále snaží zavést propagaci téze, že "liberálové" jsou odmítáni proto, že jsou "nesympatičtí" a zcela pominout jejich politické cíle, neslučitelné s demokracií i prosperitou zemí EU.


3. Veďte, nenásledujte

Autor "desatera" jednoznačně lže tvrzením, že: 'Neexistuje žádný "lid" - ani "britský lid", a tedy ani "český lid"'.
Takový lid zcela jistě existuje jako společenství lidí, žijících na jednom sdíleném území a sdílejících stejné nebo velmi podobné hodnoty.
Snaha rozbít tato společenství a současně nepřipustit, aby v EU vniklo něco jako "evropský politický národ" (coby obdoba politického národa USA) je typické pro neomarxistické antidemokraty, kterým je jasné, že v demokratických podmínkách, zajišťovaných právě tím, čemu Řekové říkali démos (tedy lid) by neměli šanci.


4. Respektujte pocity křivdy, avšak neustupujte

"Desatero" připouští "uznání" pocitu křivdy řady lidí. To je ovšem k ničemu, křivdy je třeba napravovat, nikoli je "uznávat". Dále staví strawmanna v podobně počítačové automatizace. Ten je zcela nesmyslný už proto, že sluníčkáři tlačí do Evropy zástupy negramotných "uprchlíků", kteří jsou pro ekonomiku zcela bezcenní již teď.


5. Postavte se důrazně na obranu imigrace

"Imigrace není jen ekonomická nutnost, ale je kulturně nezbytná a prospěšná."
Toto je hlavní lež "liberálů". Neomarxisté potřebují rozvrat civilizovaných společností přívalem barbarských hord, neschopných a neochotných se zcivilizovat. Proto na tuto věc tak tlačí.


6. Podporujte integraci

"Požadujte dostatečné zdroje na financování učení češtiny. Respektujte a oslavujte rozdílnost, avšak definujte povinnost dodržovat zákony, sociální odpovědnost a kulturní normy, které musejí dodržovat všichni."
Zde se opět lže. V praxi dělají "liberálové" všechno proto, aby se imigranti zaintegrovat do společnosti nejen nemuseli, ale ani nemohli. Včetně boje za to, aby pro ně neplatila běžná zákonná či provozními normami a předpisy daná omezení (názorně to ukazuje kauza se šátky).


7. Bojujte v budoucích válkách, ne ve válkách minulých

Tohle je obecná poučka, která platí pro kohokoli.
"Nedovolte, aby téma debaty určovala druhá strana."
Jinými slovy, neomarxisté odmítaji připustit diskusi o skutečně důležitých věcech.


8. Nedělejte fetiš z "jednoty"

'Odmítněte mlhavou rétoriku, že je zapotřebí "jednotného národa".'
Jinými slovy, neomarxisté otevřeně horují pro sociální rozvrat v Evropě.


9. Požadujte aktivitu veřejnosti. Demokracii si lidé zachrání jen, pokud za její hodnoty budou bojovat

Tohle je jitě pravda, ale zcela jistě se s neomarxistickými totalitáři neshodneme na tom, co to ta demokracie vlastně je.


10. Buďte trpěliví

"... pokud neztratíte nervy - ukáže se všem, že je ultrapravicová revoluce podvod."
I tohle je obecná poučka a je zde i jasné komunistické heslo "čím hůře, tím lépe".

čtvrtek 29. prosince 2016

Marxističtí koniášové

Soudruzi neomarxisté nám chtějí zavést cenzuru.

Historická reminiscence

Komunisté rozkradli důchodové fondy, do nichž dědeček (zemřel 1943) poctivě platil, aby měl on i jeho manželka (případně vdova) ve stáří nějaký důchod. Babička proto musela několit let pracovat jako listonoška, aby vydělala jakési minimum, za které od komunistů následně dostala jakýsi minimální starobní důchod. Navíc musela splácet zbytek dluhu za sumu, kterou si s dědečkem vypůjčili na stavbu domu a zařízení řemeslnické dílny. Komunisté sice rozkradli důchodové fondy a "měnovou reformou" znehodnotili úspory, ale splátky dluhů vybíraly komunisty ukradené banky dál.
Důchod měla malý, takže i v době, kdy ještě existovaly papírové tříkoruny a haléřové mince a rohlík stál 25 haléřů (na což byla extra mince) byla jeho kupní síla reálně malá.
Po několika letech byla možnost zažádat o zvýšení důchodu. Nastal ovšem zásadní problém: babička byla "buržuj", protože vlastnila dům se čtyřmi bytovými jednotkami, z nichž v jedné bydlela (v té nejmenší a bez příslušenství) a z dalších tří dostávala nájem. Komunisté pochopitelně neponechávali nic náhodě, aby se náhodou třídní nepřítel nějak nevzmohl, a tak zatížili veškeré nemovitosti daněmi a speciálními poplatky a odvody, takže příjem ze tří bytů po odečtení všech těchto plateb byl celých padesát korun. Zdůrazňuji, že nikoli za měsíc, ale za kalendářní rok. V reálu to ovšem byl příjem hrubý, protože z něj bylo nutno hradit průběžnou údržbu domu a spořit do fondu na mimořádné opravy.
Důsledkem tohoto komunistického hovadství byl úpadek bytového fondu, protože domy a byty buď majitelé dotovali z jiných příjmů, nebo nechávali chátrat. Dalším důsledkem byl postupný úbytek bytů, protože při negativní bilanci nájemného (po vyčíslení opotřebování bytu a společných prostor nájemníky) byla darem z nebes každá havárie, která umožnila byt prohlásit za neobyvatelný z havarijních důvodů a vyjmout jej z bytového fondu, obhospodařovaného úředníky z národního výboru. Tyto byty pak trvale "zmizely" a chyběly komunistickým plánovačům, kteří s nimi počítali pro světlou socialistickou (později komunistickou) budoucnost.
Ale abych se vrátil k té babičce a jejímu důchodu:
Babička na národním výboře doložila všechny papíry kolem přijatých nájmů i potvrzení o zaplacení všech daní, poplatků a odvodů, čímž doložila fakt, že skutečně jí z její nemovitosti zbývá jako příjem za rok pouhá padesátikoruna, nicméně se od příslušné úřednice dozvěděla, že "oni to tak psát nesmějí".
Komunistický režim naprosto zrůdně okrádal "třídní nepřátele", ale současně se velice pečlivě staral o to, aby toto okrádání bylo utajováno a maskováno, mimo jiné i cenzurou zcela oficiálních a legálně doložitelných informací.

Ještě jiná reminiscence

Komunistické hovado jménem Antonín Zápotocký vřeštělo do mikrofonu na komunistické sešlosti, že "Naše měna, soudruzi, je pevná. Zvěsti o jejím pádu jsou jen propagandou štvavých západních vysílaček."
Vřeštělo to ovšem v době, kdy už se tisklo Rudé Právo a další noviny, v nichž se na prvních stránkách skvěly informace o pádu měny a komunistickém znehodnocení úspor všeho obyvatelstva.
STB také ještě po znehodnocení peněz vyšetřovala všechny, kdo provedli v době před měnovou reformou větší nákupy (týkalo se to i mých rodičů, kteří si tenkrát, krátce po svatbě, zařizovali byt), zda tak neučinili na základě "lživé štvavé západní propagandy". Zdůrazňuji, že tato vyšetřování se dělala PO provedení komunistického znehodnocení měny, kterou tato prolhaná hovada do poslední chvíle vehementně popírala.

Hlavní problém marxistů a neomarxistů

Hlavním problémem totalitních zločinných ideologií a jejich praktických vykonavatelů, ať už se to týká v současnosti již neaktuálního nacismu či méně aktuálního klasického marxismu - leninismu, či naoipak velmi aktuálních ideologií, jako je islám nebo neomarxismus (byť zakuklený pod mnoha zavádějícími pseudonymy, jako například "multikulturalismus", "demokratický liberalismus" či "demokracie s ochranou menšin" - spousty dalších pseudonymů vynechávám) je skutečnost, že jakékoli úplné, pravdivé a validní informace o nich jsou zcela jednoznačně negativní.
Klasický marxismus - leninismus i nacismus to řešily rušením zahraničního vysílání, což nacismus ještě vylepšoval jednak zneprovozněním krátkovlnného okruhu všech radiopřijímačů a současně povinnou cedulkou na každém z nich, upozorňující, že poslech zahraničního vysílání se trestá smrtí.
Neomarxisté v současnosti mají problém s internetem, který je primárně určen (jakožto dítko vojenského programu, které má přežít i rozsáhlé destrukce způsobené jadernou válkou) k přenosu a výměně informací i za velmi ztížených podmínek. Z tohoto důvodu je velmi obtížné dosáhnout totálního zamezení přístupu k informacím na tomto médiu.
Proto ten jekot o "hoaxech" a další snaha diskreditovat šíření pravdivých a úplných informací prostřednictvím tohoto média.
Totalitářům do značné míry nahrál fakt, že se na internetu objevily sociální sítě a v jejich rámci se několik málo stalo dominantními. Objevilo se zde tedy jakési centrum, které je v rozporu s filosofií internetu jakožto vysoce decentralizovaného a mnohonásobně redundantního technického komplexu. Především se jedná o Facebook, který totalitáři dostávají stále více pod kontrolu a snaží se potlačit šíření pravdivých informací (včetně důležitých upozornění mezi uživateli na riziko teroristických akcí prováděných "ubohými uprchlíky").
Opakovaně jsem doporučoval, že by se měly vytvářet záložní stránky na ruských a čínských sítích, které těmto cenzorům nepodléhají. Jistěže se tam cenzuruje, ale ve věcech, které jsou z našeho hlediska prakticky irelevantní.

Zřízení cenzorské komise

Akt, který rozjela naše vláda na základě požadavků z EU, naprosto jednoznačně ukazuje, že současné poměry klesají na úroveň husákovského normalizačního Československa i z hlediska podmínek šíření pravdivých informací.
Jistěže nám budou totalitní lháři namlouvat, že tato komise bude potlačovat šíření pouze nepravdivých informací. Problém ovšem spočívá v tom, že to, co neomarxisté a na nich závislé státní a nadstátní struktury prohlašují za lež, se ukázalo v řadě případů pravdou.
Zcela jistě lze připomenout i tom jak komunisté prohlašovali informace o měnové reforma za lživé nejen v době, kdy se už tiskly noviny s jejím vyhlášením, ale dokonce i ex post, když už faktricky proběhla.
Vzpomínám, jak se ultralevičák Čulík rozčiloval nad informacemi o tom,že jeden z minulých teroristických útoků spáchali muslimové "že je to lež, protože identita pachatelů není známa" (opravdu již nevím, zda to byla Paříž, Brusel nebo Nice nebo něco ještě jiného). A když se jasně prokázalo, že pachateli byli muslimové a dotyčný čin byl jednoznačně motivován islámem, tak prohlašoval "stejně jsou to lháři, protože v době, kdy to psali, se to ještě nevědělo".
Stejně lze připomenout, jak úporně oficiální "pravdomluvná" média zapírala hromadné sexuální obtežování a znásilňování islámskými imigranty a přiznala je až tehdy, když už toho byly plné sociální sítě. Stejně tak britská média celá léta zatloukala masové unášení a znásilňování britských dívek muslimskými migranty a rezidenty, než došlo k provalení celé kauzy s více než tisíci oběťmi.
A když se vrátíme do minulosti, můžeme vzpomenout, jak komunisté zuřivě popírali masové vraždy příslušníků polské inteligence a důstojníků v Katyni. Dokonce se jim podařilo dosáhnout toho, že za to byli před norimberským tribunálem odsouzeni Němci (čímž byl tento tribunál a výsledky jeho práce definitivně a nevratně znehodnoceny), přičemž si zlí, leč dobře informovaní, vrabci na střeše štěbětají o tom, že mezi zástupci SSSR v tomto tribunálu byli i aktivní účastníci tohoto zločinu.
Upozorňuji, že až do 90. let bylo vyvraždění Poláků sovětskými "zvláštními jednotkami" oficiálně hoax, výtvor "podvratné a štvavé propagandy". Tedy přesně to, co se naši koniášové chystají cenzurovat.

(Neo)marxisté prostě potřebují co největší "klid na práci", tedy mj. i klid na šíření svých bezcenných lží a zamezení šíření konkurenčních pravdivých informací. Je třeba jim tento klid co nejvíce nabourávat, i kdyby to znamenalo přejít ze sociálních sítí na jiné způsoby šíření informací (např. e-mailové konference zřizované mimo jejich dosah).

středa 28. prosince 2016

Křesťany ukradené Vánoce

Pokud by byl do současné doby přenesen nějaký křesťanský kněz z počátku devatenáctého století, byl by totálně šokován nekřesťanským, kacířským až pohanským rázem současných Vánoc. Kdyby se totéž stalo některému ze "svatých otců", kteří slouží v křesťanské teologii za zásadní zdroje, byl by takovýto odsudek ještě horší.

Vánoce jsou svátek jednoznačně pohanský.

Naši dávní předkové, jak je doloženo astronomicky orientovanými objekty, těmi, které se křesťansky orientovaným "vědcům" nepodařilo zničit nebo zatlouct (aby podpořili tézi, že před příchodem křesťanství tu bylo samé temno), sledovali význačná místa na zdánlivé dráze slunce po obloze. Především sledovali oba slunovraty, buď jako bod nejzazšího východu nebo nejzazšího západu slunce. Sledovali patrně také body, umožňující odhadnout období rovnodennosti. Stéla v Makotřesech patrně umožňovala sledovat i výšku polední kulminace Slunce. Respektive ji umožňovala sledovat zcela jistě, jako kterýkoli jiný objekt podobného tvaru a výšky, pouze nebyly nalezeny, pokud nebyly záměrně zničeny, značky okolo jejího úpatí, které by to s jistotou doložily.
Můžeme se jistě ptát, proč ta redundance: Východy a západy slunce a snad i jeho kulminace o poledni podle místního poledníkového času. Bylo to proto, že starověcí astronomové byli odkázáni na sledování při bezmračné obloze, a sledování východu, západu i kulminace o polednách snižovalo riziko, že bude v kritickou chvíli zamračeno a "kalendář nebude fungovat". Mělo to jistě význam hlavně pro zimní slunovrat, protože okolo něj bývá vcelku obvykle hnusné počasí a zatažená obloha.
Je dobré si také povšimnout, že Vánoce slavíme až po samotném slunovratu, který bývá cca tři dny před Štědrým dnem. Je to proto, že bylo potřeba nějaké tři až čtyři dny na to, aby se astronomové přesvědčili, že se slunce skutečně vrací na sever, a tedy začíná vycházet a zapadat o něco severněji než ve slunovratovém bodě. To také odpovídá nepřesnosti "vokometrického" pozorování nějakého význačného bodu na obzoru (třeba skála, vrchol kopce, zářez údolí, průsmyku apod.), nebo umělé "mušky" tvořené nějakým dolmenem, z místa, definovaného nějakým kamenem nebo jinou značkou.
Absence většího počtu menhirů na našem území (přes snahu křesťanů se jich pár nesporných a ještě větší počet zuřivě křesťanskými "vědci" popíraných našlo) může být dána i tím, že naše krajina je vesměs daleko členitější a minimálně na vzdáleném obzoru má dostatek vrcholků větších kopců a podobných krajinných útvarů, k nimž stačí nadefinovat pozorovací místo a můžeme mít definované slunovratové přímky bez tahání se s mnohatunovými balvany.

Slavnosti slunovratu

Zimní slunovrat byl pro naše předky předzvěstí (protože astronomická zima teprve nastávala a období největších mrazů také), že se slunce začíná vracet k severu a tedy přinese další období teplého počasí, kdy bude možné sít a sklízet (nicméně slunovrat byl v našich podklebných podmínkách zajímavý i pro lovecké společnosti). To, že se slavil slunovrat, tedy jev předcházející kulminaci chladného období, coby svátek návratu období teplého, dokazuje vcelku jednoznačně. že naši předkové nebyli, v rozporu s tvrzením křesťanských "vědců", primitivové, žijící ze dne na den.
Pro společnosti žijící jižněji, což se týká i vlasti autorů starozákonních textů byl zimní slunovrat poměrně méně zajímavý, protože v tamním podnebí bylo zimní počasí spíše příjemně chladivé a zemědělsky pozitivně deštivé než vražedně mrazivé. Přesto i tam se zimní slunovrat slavil a judaističtí kněží museli vymyslet / zfalšovat zázrak "světel hořících podstatně déle, než na kolik stačila zásoba oleje" (skoro každý chrám má tajné chodby  průchody a holt se buď použil nesvěcený olej, nebo v tajné části chrámu objevili zásoby, které Bybylóňané nenašli) a vyrobit chanuku.
Na Vánocích není nic křesťanského. Narození Krista slavili prvotní křesťané jindy, na pomezí léta a podzimu (kam by také schopný administrátor zcela jistě načasoval sčítání lidu: do období, kdy je už konec většiny polních prací a současně jsou ještě schůdné cesty před pozdějšími plískanicemi).
Samotný kult božského dítěte je v křesťanství zcela cizorodý, stejně jako kult božské matky. Obojí slavili pohané vyznávající vícero různých kultů, v nichž toto mělo nějaký smysl. Křesťanství samotné si s Ježíšem (a zejména raným) moc nevědělo rady. To dokazuje i fakt, že z původních více než dvaceti evangelií, doložených dobovými citacemi, byly kanonizovány jen čtyři a několik málo dalších bylo tolerováno jako nekanonická. Zbytek byl zlikvidován, proto také způsobil obrovský poprask nález zlomku evangelijního textu, v němž se explicitně hovoří o Kristově manželce (přestože by neženatý muž Kristova věku v izraelské společnosti té doby budil minimálně podezření z provozování "sodomského hříchu"). Evangelisté se o Ježíšově dětství, vyjma pár příhod více-méně anekdotického charakteru, moc nerozepisují a zcela zjevně "vaří z vody". Prostě mezi v podstatě pohanským božským dítětem, jezulátkem, a obětovaným judaistickým Mesiášem je propast a zlom. Což prozrazuje, že došlo ke spojení vzájemně nesouvisejících a nekompatibilních tradic.
Paradoxem je, že detaily našich betlémů a je doprovázejících textů a hudebních děl (včetně České mše vánoční od J.J. Ryby) vesměs pocházejí z nekanonizovaného evangelia sv. Petra.
Vánoční zvyky, které nyní slavíme, mají zcela jednoznačně pohanský původ. Masově se projevily poté, co křesťanské církve ztratily moc je pronásledovat a jejich provádění trestat.
Vánoční stromeček, který se objevil až ve druhé polovině 19. století (oficiálně, do té doby byly patrně v odlehlých oblastech zdobeny stromky !na černo"), je odrazem stromů, nacházejících se v posvátných hájích a zdobených při slavnostních příležitostech obětinami - zhruba tím, co používáme i my, tj. ozdobami a drobnými kousky jídla. Tento zvyk je společný pro slovanské i germánské národy. Z toho lze usuzovat, že pochází ještě z dob, než se Slované a Germáni od sebe oddělili. Proto také tento zvyk, obnovený v Německu protáhl Evropou jako požár a už po několika letech byl vidět prakticky po celém evropském území. Církve musely kapitulovat (alespoň některé) a dnes je možné vidět v kostelích alespoň některých z nich celé "posvátné háje" zdobených stromků. Ještě někdy na začátku 18. století by se místně příslušný inkvizitor začal shánět po slevách na dřevo.
Dávání dárků reflektuje pohanské Saturnálie, byť se asi slavily i u dalších národů (hlavně kam došla římská vojska), a věštění z jablek, litého olova či vosku je rovněž pohanský, nikoli křesťanský zvyk.
Protě to, co slavíme o Vánocích, nemá naprosto nic společného s původním křesťanstvím a většina toho ani s křesťanstvím, které zde existovalo ještě někdy v době osvícenské. Většina prvků našich Vánoc má pohanský původ a existují jen proto, že je křesťanství nezvládlo vymýtit.

Vánoce, a zejména v současné podobě, tedy slavíme nikoli DÍKY, ale NAVZDORY křesťanství, jako pseudokřesanský, ale svou podstatou i mnoha detaily veskrze pohanský svátek.

pondělí 26. prosince 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Patnáctiletý chlapec

si v Iráku rozmyslel odpálení, vzdal se a poskytuje rozhovory novinářům. Islamisté proto přecházejí na ročníky pod deset let, na youtube se objevilo video s holčičkami 7 a 9 let starými, ta starší z nich se úspěšně coby "živá bombička" odpálila..

Střelba

u islámského centra v Zurychu byla patrně výsledkem sporu mezi frakcemi muslimů.

Islám předvedl, co je zač:

V pondělí kolem 20.00 najel kamion naložený železem do jednoho z vánočních trhů.
Sluníčkáři také předvedli, co jsou zač, protože dlouho prohlašovali, že nešlo o islámský útok. Když biologické stopy jasně ukázaly na konkrétní osobu, radikálního muslima (snad) původem z Tunisu (měl skoro desítku identit a není pořád úplně jasné, která je pravá), tak se ihned objevily předem připravené bláboly o "osamělém šílenci", nicméně do konce týdne začala být rozkrývána síť spolupracovníků, kteří útok logisticky zajišťovali (obdobný útočník z Nice jich měl prokazatelně necelé dvě desítky a není jasné, kolik jich nebylo ještě objeveno).
"Oficiální" sdělovací prostředky se předvedly jako u podobných aktů v minulosti a zatloukaly, co šlo, aby nevyplynula na povrch podstata tohoto útoku.
Navíc byla na FB zablokována hlavní i náhradní stránka IvČRN, na níž se lidé, mj. informovali o hrozícím nebezpečí teroristických útoků (takže šlo jednoznačně o akt, nahrávající islámským teroristům). Alespoň je jasně vidět, komu má prospívat plánovaná a proponovaná cenzura internetu.
Reakce politiků jsou až na výjimky velmi "opatrné" ve stylu "hlavně abychom muslimy neurazili". "Nenávist k pachatelům nepovede k naší nenávisti" (prostě snaha Evropany co nejvíce odzbrojit a donutit k nereagování ani na další masakry). Pár "extrémistických" konstatování zjevné pravdy, že za celou kauzou stojí politika bezbřehé imigrace, prosazovaná (a dnes již i symbolizovaná) Merkelovou, rozhodně nepřevažuje.
V Praze "opanelovali" Václavák s vánočními trhy, to samé udělali i v Ostravě. V Brně zrušili "vánoční šallinu" a zahradili Masarykovu cisternou, postavenou napříč. Někde i vánoční trhy zrušili.
K útoku se přihlásil chalifát. Byť je jasné, že se může přihlásit i k útokům, na nichž neměl žádný podíl, mělo by být na druhé straně jasné, že útok zcela odpovídá hodnotám, které muslimové vyznávají.
Strhla se i válka úředníků s experty. Podle expertů byli úředníci včas varováni, podle úředníků bylo varování natolik vágní (něco jako "asi by se mohlo někde něco stát"), že se na základě toho nedala udělat konkrétní opatření.
Jediným pozitivním hrdinou celé kauzy je polský řidič, který se do poslední chvíle snažil útoku zabránit. Nebudu patrně daleko od pravdy s hypotézou, že původně měl být posazen mrtvý nebo omráčený za volant kamionu, ale jako prostřílený a probodaný více než desítkou ran nožem už byl po této stránce nepoužitelný.
Musíme ovšem předpokládat, že pokus o vmanipulování nemuslima do role pachatele podobného masakru bude někdy v budoucnu opakován. Přitom policie některých západních zemí jsou tak prolezlé muslimy, že by se to, zničením patřičných důkazů policisty na místě činu, mohlo i povést.
I současné pátrání zpomalovaly chyby úředníků (včetně gramatických chyb v úředních dokumentech, které tím byly zpochybnitelné). I tak se dá bojovat za Alláha.
Při atentátu zahynula česká občanka Naďa Čižmár(ová) žijící dlouhodobě v Německu. Identifikovali ji až pomocí DNA, tak byla rozsakrovaná. Je to třetí oběť islámských teroristů z řad našich občanů.
Podle všeho strůjce útoku (nakonec zastřeleného v Itálii policejním nováčkem ve zkušební době) zradikalizoval kazatel. Tomu, ani organizaci, která ho finanacovala a ideologicky vedla, pochopitelně, žádné nebezpečí nehrozí, neboť Německo je hate - free. Faktem je, že za Husáka by si duchovní za hecování "oveček", které by bylo takto "úspěšné", šli zcela nekompromisně sednout za katr.
Pomocí záznamů z kamer se podařilo prokázat, že útočník ještě osm hodin po činu navštívil jednu z berlínských mešit a pak teprve odcestoval.
Příbuzní se nechali slyšet, že z něj džihádistu udělalo evropské vězení. Mohou mít, bohužel, pravdu, protože státy EU vesměs umožňují přístup islámských duchovních k vězňům a ignorují, k čemu je ti duchovní vedou. V Tunisku byl ovšem zadržen atentátníkův synovec pro členství v teroristické buňce, což tento výklad poněkud zpochybňuje.

Turecký policista (muslim)

zavraždil na výstavě ruského velvyslance Andreje Karlova. K atentátu se po několika dnech přihlásila skupina, napojená na teroristickou organizaci An-Nusra.

Talíbové

v Afghánistánu zastřelili mladou ženu za to, že se rozvedla a znovu vdala. Přesně tohle by měli sluníčkáři rádi i tu.

V Iráku

byl spáchán útok na Demokratickou stranu Kurdistánu. Možných pachatelů je víc, od chalifátu až po erdoganovce.

Turecko,

navzdory velkým ztrátám, ovládlo silnici do Aleppa.
Na druhé straně vedou neúspěšné boje v města al-Báb, kde dokonce přišli o větší počet tanků, které dostali alespoň zčásti provozuschopné do rukou džihádisté z chalifátu.
Chalifát upálil za živa (nejméně) dva turecké vojáky.

V Mosulu

odpálil chalifát tři auta a způsobil smrt 23 lidí.

Těsně před Vánoci

konečně padlo Aleppo do rukou vládního vojska.

V Austrálii

v Melbourne se podařilo zmařit atentát na vánoční trhy, který měl být proveden pomocí výbušné nálože.

Nigérie

vytlačila islamisty z Boko Haram z pralesa Sambisa.

Imigrace


Migranti v Německu

"si těžko hledají práci" v podmínkách, které mají lepší než místní nezaměstnaní. "Radostné sdělení", že tisíce lidí v Německu "našly práci" v důsledku péče o migranty je jen fíkovým listem zakrývajícím fakt, jak je tato péče drahá.

Údajně

se letos cestou do Evropy utopilo 5000 imigrantů.

"Rasistka" Merkelová

se nechala slyšet, že "urychlí deportace Tunisanů". Problémy jsou tu dva: Pořád není 100% jistá identita útočníka na vánoční trh, druhý je ten, že za daleko mírněnější slova proti imigrantům, byť z Maroka, byl Wilders vláčen coby rasista po soudech.
Juncker se ovšem nechal slyšet, že EU nesmí změnit politiku imigrace.

Obecné


Donald Trump

byl sborem volitelů oficiálně zvolen 25. presidentem USA. Zhasly naděje na "vzpouru volitelů". Nyni fašističtí demokraté zkoušejí předstírat, že DT zvítězil jen a jen proto, že nějací hackeři, podle nich ruští, vytáhli na veřejnost špínu z jejich e-mailové korespondence.

Španělská vláda

chce zrušit siestu. Problém vidím v tom, že přes poledne se v takto teplých zemích, jako jsou Španělsko a Itálie, stejně pracovat nedá, snad vyjma plně (a draze) klimatizované prostory. Siesta byla, MMCH v letním období i u nás za časů první republiky.

Soud

zrušil trest D. Ratha kvůli nezákonnosti odposlechů, které sloužily jako důkaz proti němu. Tohle je obrovské moderní dilema, kdy na jedné straně jsou nevinně odsouzení na základě zmanipulovaných a v rozporu se zákony získaných důkazů a na straně druhé jsou propuštění zcela zjevní viníci, protože byla porušena nějaká obskurní norma, a tím jsou věcně zcela správné a věrohodné důkazy viny neplatné.

Boje na Ukrajině

se rozhořely takovou silou, že kyjevská vojska utrpěla nejvyšší ztráty za posledních pět měsíců.

Český vědec a podnikatel

Jan Procházka vytvořil tabletovou verzi lithiových akumulátorů s nanostrukturami, která je s to pojmout do jednotky hmotnosti a objemu vyšší množství energie a přitom by měla být i bezpečnější z hlediska rizika výbuchu nebo požáru při poškození nabité baterie.

Ve svém bytě

byla přepadena naše tenisová hvězda Kvitová. Útočník ji pořezal na levé ruce (hraje levačkou). Do května příštího roku nebude jasné, zda se ji lékařům podařilo pro tenis zachránit. Útočník se vydával za revizora kotlů.

V Polsku

se začalo masově demonstrovat, nicméně tyto "masy" jsou pořád zanedbatelnou silou v porovnání s počty hlasů, které vládní strana PiS dostala. Na druhé straně šéfům této strany asi není tak úplně jasné, že významná část hlasů, které dostali, byla zaměřena jako protestní proti zfašizované EUrolevici a část získali na základě fenoménu "menšího zla".
EUrofašisté se sice mohou pokusit o "polský majdan", ale PiS stačí písknout na svoje příznivce a dát jim volnou ruku a ti pak demonstranty utlučou čepicemi.
Brusel blekotá o "systémových potížích Polska s demokracií" a pomíjí fakt, že bruselská "vláda" je asi stejně demokratická, jako Jaruzelského junta (abychom zůstali u toho Polska).

Bruselisté

se snaží sankcionovat Irsko za to, že daňově zvýhodňovala firmu Apple.
Je to názorná ukázka toho, že by měli být bruselisté zcela a naprosto explicitně odstaveni od možnosti o takových věcech spolurozhodovat.

Novopečený nobelista

za ekonomii, Oliver Hart, prohlásil, že "euro byla chyba". To už ví ovšem spousta lidí, i bez nobelovky. EUro je politický projekt prosazený proti objektivním zákonům ekonomiky, který nemůže fungovat, jako by nefungovalo nařízení, aby slunce vycházelo na západě a zapadalo na východě.

V Rusku na Sibiři

zemřelo kolem 60 lidí na pití pěny do koupele (s obsahem alkoholu). IMHO viníci jsou především "bojovníci proti alkoholismu", protože pití takovýchto látek je výsledkem jejich snažení.

Lžičernoch Obama

(v reálu syn arabsko - černošského míšence a čistokrevné bělošky) škodí do poslední chvíle. Aby co nejvíce poškodil US ekonomiku, prosadil zákaz ropných vrtů v pobřežních vodách USA, který bude zvrátitelný jen obtížnou soudní cestou.
Jeden z Trumpových spolupracovníků prohlásil, že si přeje pro příští rok Obamovu smrt na nemoc šílených krav.

Penny Market měl smůlu

V rozinkách značky ENSA, balených po půl kilech, byl nalezen ochratoxin A v koncentraci 32 mikrogramů na kilogram, což je nad limitem (10 mikrogramů na kilo). Ochratoxin ve větších dávkách poškozuje ledviny, nicméně jeho limit je tak nízký z důvodu karcinogenity. Tento toxin produkuje více druhů plísní z rodů Aspergillus a Penicillium a byl pojmenován po Aspergillus ochraceus, docela pohledné houbičky s ostře žlutými "kropítky", která zajišťují produkci nepohlavních spor. Jako jeden z mála mykotoxinů se kumuluje v krvi a ledvinách a z důvodu jeho možné přítomnosti v prasečím žrádle se po porážce prasatům kontrolují ledviny na výskyt makroskopických příznaků otravy tímto toxinem. Pokud je nález pozitivní, vyřezují se ledviny a krev z lidské konzumace.

Další důkaz globálního oteplování:

Na Sahaře po 40 letech sněžilo.

Národní banka

dál hodlá uměle snižovat hodnotu našich peněz.

V centru Ústí nad Labem

byl nalezen protiletecký kryt, vybudovaný v roce 1944 a krátce po válce zasypaný hlínou. V důsledku toho se zachovaly některé prvky konstrukce a vybavení, které se běžně nevidí.

Vakcina proti ebole

byla úspěšně otestována.

Rusko

vyhlásilo program modernizace svých jaderných prostředků.

Volkswagen

chce zavést jako vnitrofiremní řeč angličtinu místo němčiny. Problém vidím v tom, že tato hatmatilka se pro exaktní věci, jako je technický vývoj nebo popis technické a techlologické dokumentace, moc nehodí.

OSN

na zásah Obamovy administrativy, vydala usnesení proti Izraeli.

Obchody

byly zavřené od poledne Štšdrého dne a zůstanou zavřené do zítřka. Vydělají na tom "privilegovaní prodejci", prodávající monopolně a silně předražující.
Nestačí ovšem brblat, ale je třeba jít k příštím volbám a volit kohokoli kromě ČSSD, komunistů, ANOnistů a klerikálů (KDU-ČSL a TOPky).

Zemřela Ljuba Skořepová,

hvězda filmů, seriálů i "prken, co znamenají svět".
Zemřela také Vesna Vulovičová, letuška, ktrá jediná přežila po výbuchu bomby, asi ustašovců, pád jugoslávského letadla na naše území.

Do Černého moře

se zřítilo ruské letadlo se 64 členy skupiny Alexandrovci na palubě, celkem tam bylo 83 cestujících a 8 členů posádky. Pravděpodobně nikdo nepřežil. Podle nejnovějších informací se zdá, že to nebyl teroristický útok.
Skupina Alexandrovců má 180 členů, takže koncertovat bude dál.

V Temelíně

obnovili výrobu elektřiny dva dny před plánovaným termínem.

Profesor Fiala

odmítl Kalouskův IMHO polibek smrti, totiž nabídku, aby se ODS spojila do příštích voleb s TOPkou.

sobota 24. prosince 2016

Vyhráli ruští hackeři presidentské volby v USA?

Je po volbách volitelů, tedy po poslední jakžtakž legální možnosti "zastavit" Trumpa tím, že by větší počet členů sboru volitelů nerespektoval vůli voličů a hlasoval proti jejich volbě. To se nestalo. Navíc dva republikánští "vzbouřenci" byli přebiti čtyřmi demokratickými (a nikdo ze vzbouřenců nevolil Clintonovou), takže Clintonové ubylo více hlasů než Trumpovi a Trump s bohatou převahou vyhrál.

Ruská karta

Nyní zintenzívňuje snaha delegitimizovat porážku Clintonové "ruskou kartou".
Měli to být ruští hackeři, kdo se dostal k majlům jednak jí samotné, jednak lidí z jejího týmu. Guardianem a dalšími zpracovaný materiál u nás cituje Respekt.
Ukazuje, že prostřednictvím phishingu se hackeři (obviňovaní ze spolupráce s Ruskem, ale to si nemůžeme jednoduše ověřit) dostali k účtům demokratických politiků a jejich špínu vyvěsili na webu.

Špína

Zveřejněné majly jasně ukazují, že Demokratická strana USA je Augiášův chlív s takovým množstvím hnoje, že si v něm její vrcholní politikové mohou rýt a nadšeně při tom chrochtat jako prasátka.
Vyvalila se zejména špína zákulisních bojů, které vedly k odstavení B. Sanderse. Ten z toho celého vychází jako jeden z mála slušných politiků této strany. Ukázaly se i další hory špíny, spojené s mocenskými boji uvnitř této strany, které vedly k nominaci Clintonové a další špíny, která měla být nakydána na republikánského protikandidáta.

Hacknutí

Na hacknutí obrovského množství e-mailů s choulostivým obsahem přitom stačil jeden idiotský mail typu "změňte si heslo kliknutím na tuhle modrou plošku". Podobnou idiotštinu může udělat nějaký puberťák, zejména pokud je mu slíbena "nálož" "choulostivých" obrázků a on/a začne myslet varlaty/vaječníky místo mozkem (viz jeden z dílů docela povedeného komixového seriálu "Hana a Hana"). Boga mi, tady něco podobného provedli lidé, zastávající vysoké postavení ve volebním štábu Demokratické strany, s nimiž se zcela jistě v případě vítězství Clintonové počítalo do vysokých funkcí ve státním aparátu. To si snad mysleli, že za každým takovým volem budou na tři směny chodit proškolení agenti (asi FBI) a mlátit je plácačkou (jako ve "Stopařově průvodci po galaxii") či rybím měchýřem (jako ve třetím díle Guliverových cest), jakmile začnou dělat něco nepřístojného s počítačem, notebookem, tabletem nebo mobilem?
Už jenom tahle epizoda názorně ukázala, že Clintonová a její tým jsou totálně nekompetentní už např. pro vedení internetového bankovnictví nad průměrnými úsporami české domácnosti, natož pro cokoli jiného, důležitějšího.
A to měli dostat kódy k US jaderným raketám. Jak dlouho by hackerům trvalo je z nich vytáhnout?

Hlavní problém

Hlavní problém ovšem nevidím v tom, že někdo hacknul majly Demokratické strany.
Za ten považuji skutečnost, co na tomto účtu bylo.
Zde je totiž zakopaný pes. Pokud by si demokraté nepočínali jako ty augiášovy krávy a nenadělali pod sebe hory a hory svinstva, tak by hacknutí jejich majlů k ničemu nevedlo a zcela jistě by se pak obrátilo proti Trumpovi. Situace je ovšem taková, že na povrch vyplynuly naprosto odpudivé detaily odporných zákulisních čachrů, které demokraty zcela jednoznačně zdiskreditovaly. Ovšem, pozor(!) oni byli zdiskreditováni tím, co sami a dobrovolně do těch mailů psali a posílali si mezi sebou. A nikde ani náznak nějakého prozření typu "a takovéhle svinstvo bychom snad už dělat nemuseli".


A právě tohle je hlavní důvod dopadu těch e-mailů a jejich případného ovlivnění voleb: Tyto maily ukázaly v naprosté nahotě "kvality" Demokratické strany USA a jejích politiků a varovaly občany, aby si nenechali takovéhle vši nalézt do kožichu.

pátek 23. prosince 2016

Už se to podělává?

Německá politička odmítla, aby ona a členky jejího týmu byly zahaleny po islámsku při návštěvě Saúdské Arábie. U nás část ústavních právníků začala diskutovat o posílení "evropskosti" České republiky přímo ústavním zákonem. Pro tento projekt existuje podpora napříč politickými stranami.

Otázka je jasná:

Pokládá název název sdělení. Co se má podělávat, je také jasné, je to hypervstřícnost evropských politiků k islámskému barbarství.

Odpověď

Ta je ovšem daleko složitější. Faktem je, že nové politické organizace, hnutí i regulérní politické strany (v některých případech "nové" desítky let, v jiných roky) začaly sbírat hlasy voličů a ukázalo se, že na ně neplatí ani demagogická propaganda všemi vládou (té které země) případně nadvládními organizacemi (včetně EU) kontrolovaných sdělovacích prostředků. Naopak, ukázalo se, že vliv těchto alternativních sil roste tak výrazně, že dokázaly vyhrát brexit ve Velké Británii i presidentské volby v USA. Zejména v tom druhém případě (protože v USA existují doklady o nákladech na předvolební agitaci) se ukázalo, že ani o více než jeden řád vyšší náklady na masírování voličů nepřinesly kýžený úspěch a vyhrál kandidát, který do voleb investoval podstatně méně peněz.
Další věcí, s tím úzce související, je fakt, že voliči zcela jednoznačně přestávají přijímat nekriticky informace ze zdrojů, prohlašovaných za oficiální. Naopak se objevuje stále více informací o tom, jak tyto zdroje zkreslují nebo zamlčují důležité informace, zkrátka lžou.
Opět, pro nás, "východní barbary", se nejedná o nic nového. Přesně takto postupovaly komunistické sdělovací prostředky v dobách, kdy se hroutil "tábor míru a socialismu" a lidé zjevně přestali věřit tomu, co je jim oficiálními kanály hlásáno.
Je zde jen jediný viditelný rozdíl: Úlohu "štvavých imperialistických stanic" převzaly intenetové zdroje, včetně sociálních sítí. I reakce současné totalitní věrchušky je prakticky identická jako v případě té minulé: Snaha blokovat servery, přinášející režimu nepohodlné pravdivé informace, ne nepodobná socialistickým rušičkám, a snaha kriminalizovat šíření takových informací, což také existovalo. Ještě nám schází nějaká analogie opatření z předminulého režimu, kdy na všech rozhlasových přijímaších visela povinně cedulka, že poslech cizích rozhlasových stanic se trestá smrtí.

Existují nějaké neprolhané oficiální autority?
Pan Kartous se ve svém článku na Britských listech opírá o "zavedené organizace s mezinárodním kreditem". Cituje OSN, Human Right Watch, Červený kříž, Lékař bez hranic a "média s vysokým globálním kreditem".

Pokud si to probereme podrobněji:
  1. Je důvěryhodná OSN, když se do čela Rady OSN pro lidská práva mohl dostat zástupce Saúdské Arábie, v níž jsou udržována lidská práva asi na úrovni nacistického Německa? Jakou asi úroveň mají údaje od takovéto organizace? Obávám se převelice, a nejsem sám, že nanejvýš makulatury.
  2. Je důvěryhodná organizace Human Rights Watch? V jejím čele je člověk, který nikdy v životě poctivě nepracoval (tj. vytvářením nějakých hodnot), alespoň podle profilu Linkedln, na jehož vytvoření se zřejmě aktivně podílel. A uvádí tam, že ani nikdy pracovat nehodlá, ale hodlá se živit vždy a jen v nějaké politické nevládce. Proč by člověk, který celý život poctivě pracoval, měl věřit takovému, s odpuštěním, nemakačenkovi? Nehledě k tomu, že lze mít obecně výhrady k jakékoli netransparentně financované a zajišťované nevládce.
  3. Je důvěryhodný Červený kříž, když vydal o Osvětimi posudek, že je to takový skautský tábor pro dospělé, a že se tam Židé mají skvěle? Kdo zaručí, že se emisaři této organizace opět nenechají oblafnout nebo zkorumpovat?
  4. I hlupákovi musí být jasné, že Lékaři bez hranic vystupují ve prospěch lidí, které ošetřují. Tedy neposkytují žádný nestranný pohled. Tohle jim nelze vyčítat, ale brát od nich informace bez kritického odstupu je asi na stejné úrovni, jako brát bez kritického odstupu vše, co řekne o obžalovaném advokát (čímž nechce dehonestovat ani advokáty ani ty lékaře, ale jen konstatovat, že objektivní informace nejsou jejich cílem).
  5. Média s "vysokým globálním kreditem" selhala již v řadě situací, přičemž frekvence a intenzita těchto selhání mají jednoznačně vzestupný charakter. Nyní prostě pozorujeme stav, kdy to zaregistrovalo nadkritické množství potenciálních konzumentů jejich informací.
V současné době jsme svědky totální krize věrohodnosti "oficiálních médií". Tedy přesně toho, co zde bylo na konci munulého režimu, kdy lidé na Václaváku skandovali: "Rudé Právo lhalo, že je nás tu málo!". A ta výše zmíněná "média s vysokým globálním kreditem" nejsou nic jiného, než to Rudé Právo krachujících komunistů.

Je to tak jednoduché?

Složitost situace spočívá v tom, že pokud do této chvíle islamofašistům se mezi hýždě deroucí režimy daly najednou najevo jakousi vstřícnost vůči "xenofobním" a "protiislámsko rasistickým" náladám občanů, může to být jen ústup do dalších předem připravených pozic, spočívající ve snaze ubrat co nejvíce hlasů alternativním politickým stranám a hnutím, které by prosadily opravdové změny, tedy ne jen změny kosmetické a bez praktického významu, ani takové změny, které lze snadno později jedním škrtnutím pera zrušit (zase máme z našich dějin zkušenost s jedním střihem nůžek zrušeným Rudolfínským majestátem, který v době své platnosti zaručoval určitá nezbytná práva, zdaleka nikoli rovnost, nekatolické části populace).
Další nejednoduchost spočívá v reakci islámského světa (včetně muslimských rezidentů v Evropě), kteří zahltili sociální sítě výhrůžkami vůči osobě zmíněné ministryně, včetně výhrůžek smrtí.
Cenzoři Fakebooku a podobných prostředků, jinak striktně vymazávající zmínky o jakýchkoli reálných zločinech muslimů, tohle nechali bez povšimnutí, takže si každý uživatel těchto sítí mohl udělat jasnou a necenzurovanou představu o podstatě islámu a skutečné tváři muslimů, což je jednoznačně dobře.
Předpokládám, že šlo o kouzlo nechtěného, a že tito cenzoři nemají postačující intelektuální kapacitu na predikci důsledků tohoto jevu. Cenzuru pro totalitní režimy ostatně prakticky vždy vykonávali méněcenní lidé na hranici gramotnosti, což je fenomén spíše pozitivní.
Je otázka, zda si dotyčná paní vůbec uvědomovala riziko s její akcí spojené, protože v EU je dostatek fanatiků (přinejmenším desetitisíce), ochotných zmíněné výhrůžky na sociálních sítích splnit.

Abych to uzavřel: Výše popsaný jev u mainstreamových politických stran lze jistě vítat, ale neměl by se mu přikládat význam ve smyslu změny kurzu těchto stran. Tyto strany pravděpodobně pouze začínají chápat, že bojují o přežití (tedy o to, zda se vůbec dostanou do parlamentů jednotlivých států), a proto jsou ochotny udělat cokoli (tedy i jít coby female gender na jednání se Saúdy prostovlasý). Zmíněnou dámu je jistě třeba podpořit, ale bez dalších, významnějších a méně efemérních projevů zdravého rozumu bych pro ni (tj. její stranu) nehlasoval, ani pro žádnou jinou, produkující platonické projevy odporu vůči teroristům, "kteří by snad mohli mít něco společného s islámem").

Post Scriptum

Po dopsání výše uvedeného textu jsem narazil na článek s podobným tématem od pana Konvičky. Přikládá daleko větší pravděpodobnost skutečnému obratu v postojích mainstreamových politiků než já.

úterý 20. prosince 2016

Metrén, Kosmo a teroristé

Trošku nesourodý název, ale k jeho smyslu se dohrabeme.

Metrénský incident

Tento film je fanfilm, vytvořený Star Trek klubem Kontinuum.cz. Lze ho oficiálně a zcela legálně stáhnout na stránce klubu. Film byl natočen v roce 2007, trvá téměř hodinu (asi jako jednotlivé epizody seriálu Star Trek), je zasazený do světa tohoto seriálu, ale jeho hrdinové jsou posádka jiné lodi a destinace planeta, která se v originálním seriálu (zatím) nevyskytuje. Technologie a další reálie odpovídají +- světu Star Treku.
Film je hrán neherci, členy klubu, a počítačové triky jsou také dílem nadšenců z tohoto klubu.
Lze konstatovat, že je to film dívatelný a že pravděpodobně by skutečné mezihvězdné posádky komunikovaly a gestikulovaly spíše jako hrdinové tohoto filmu než jako profesionální herci z originálního seriálu.
Film je také ukázkou, že už před devíti lety plus (protože před devíti lety měl film premiéru, dokonce v Brně, v kině Art) bylo možné natočit amatérskými prostředky v podstatě technicky schopný film. Tehdy ještě bylo pro amatéry nutno si některé věci (jako digitální kameru s fullHD rozlišením) zapůjčit, dnes by to zvládl už mobilní telefon nebo tablet v cenové kategorii kolem 10000 Kč nebo i o něco levnější fotoaparát.
Také počítačové triky by se dnes daly udělat v podstatě o generaci lépe.

Kosmo

Tento seriál (či pětidílný film) je dílem České televize. V řadě případů si co do levnosti kulis, exteriérů, vybavení apod. moc nezadá s o devět let starším (a totálně amatérským) "incidentem", počítačové triky jsou +- srovnatelné. Jediným rozdílem je, že v něm byli zaangažováni profesionální herci, byť relativně méně známých tváří (takže asi s nižšími nároky na honorář).
Tento seriál je na poli SF asi jediným počinem ČT za hodně dlouhou poslední dobu.
Seriál je lehce ironický a s mnoha narážkami jak na současné reálie českého státu i společnosti (podnikatel Hrabiš je vcelku jasný), EU a její demoralizující vliv (nesmyslný kosmický projekt a jeho totální rozkradení politickými činiteli) a mnohé další. Zapůsobil mezi jinak "normalizacoidní" tvorbou ČT dosti kontrastně, na druhé straně, pokud by se ČT nevyžívala léta v politické korektnosti a tvorbě prvoplánových politických agitek (které jsou prakticky nedívatelné) a třeba jen reflektovala realitu a nálady společnosti, tak by asi mezi její tvorbou zdaleka nekontrastoval tak, jak tomu je.
Předchozí kapitola přímo vnucuje hypotézu, že něco podobného by byla s to natočit se dnešními prostředky i amatérsko - ochotnická skupina, přinejmenším na stejné technické úrovni a herecky asi jinak, možná líp, možná hůř. Pokud je toto jediný "dívatelný" výsledek práce našich televizních tvůrců, je to docela tristní záležitost.
V zahraničí už byly vytvořeny fanfilmy, které technickou kvalitou překonávají jak Metrénský incident tak i Kosmo.

Teroristé

Událostí posledních 24 hodin (v době, kdy píšu tento text) je beze sporu teroristický útok na vánoční trh v Berlíně. Přitom lidé z IvČRN zachytili informaci, že další na řadě má být Praha (pročež pan ministr Chovanec zveřejnil na sociálních sítích opatření, která hodlá zavést).
Pan J. X. Doležal, jak s ním ne vždy souhlasím, si postěžoval na Reflexu, jak "naše" ČT informovala o tomto teroristickém aktu:
K útoku došlo kolem 20:00. Již ve 20:30 byly k dispozici oficiální informace seriózních tajných služeb, že se jedná o teroristický útok, organizovaný islámským státem (chalifátem). Přesto ještě ve 22:00 ČT trvala na tom, že neexistují žádné informace, které by tento čin řadily do kategorie teroristických útoků. K dispozici už byla, vedle zmíněných oficiálních zpráv, i četná svědectví a videa zcela jednoznačně dokazující, že pachatel se snažil najíždět do co největších shluků lidí, do stánků a snažil se i zlikvidovat vánoční strom. Takto vypadá nehoda leda po pořádně velké dávce LSD!
Až po 23:15 připustila naše "veřejnoprávní" ČT, že by mohla existovat souvislost s islámským teroristickým útokem v Nice, kterou od začátku chápali i totální volové.
Její zpravodajství bylo stejně idiotské a lživé, jako v případě reportáže z presidentských voleb v USA a mnoha podobných příležitostech (kausa Brady, kausa Ortel, co jen tak z voleje odpaluji).
Lze se tedy naprosto jednoznačně ptát: Komu tato organizace slouží? V čí prospěch pracuje?
Jediné, co můžeme konstatovat, že částkou 135 Kč, tedy přibližně 63 eur ročně, na ni přispívají všechny domácnosti s televizí i část těch, co televizi nemají. Celkově se u nás na ni vybere více než 0,2 procenta HDP, a jsme mezi těmi blbci, co si takovouto instituci platí, na 16. místě z hodnocených 54 zemí (evropských a "okolních"). Platíme např. víc než všechny ostatní země V4.
Otázkou je jistě především to, zda nám ČT za tyto horentní peníze něco dává. Odpověď je jasná: prakticky nic. Pokud se chce člověk dobrat skutečně pravdivých a úplných informací, musí toto médium nechat zcela stranou (a vzpomenout na vtípek Šimka a Grossmanna o světové šou: "A vědí naši televizní diváci, co je to světová šou? No, v ledničce ji neuvidí a v televizi teprv ne!"). Protože to samé, co říkali Š+G o světové šou v naší televizi (v době zřetelně nastupující normalizace), platí, bohužel, pro toto médium a jeho současný stav i o kvalitním a objektivním zpravodajství.

Abych to uzavřel:

ČT nám názorně předvádí, že ji v podstatě na nic nepotřebujeme.
Pokud náhodou něco slušného vyprodukuje (viz to zmíněné Kosmo), je to na úrovni, na jakou potenciálně dosáhnou i lepší amatéři (a neměl bych problémy s crowdfundingovou podoporou konkrétních projektů).
Její zpravodajství je informačně prakticky bezcenné a pokud bude mít i +- pravdivé a +- úplné informace, stejně si to člověk bude muset ověřit odjinud, je-li tomu opravdu (výjimečně) tak. Proto podpořím jakoukoli stranu, která "veřejnoprávní televizi" jednoduše zruší, přičemž si jako poskytovatel omezeného přírodního zdroje (vysílacích frekvencí) vymíní za definovaných okolností (válka, velké pohromy atd.) vstupy buď "putujícím textovým proužkem", nebo státním vysíláním místo kmenového, a to u VŠECH TV stanic, nejen té jedné (a na zajištění této služby bych byl ochoten cestou daní přispět částkou 1 - 2 eura ročně, což by mělo bohatě stačit).
Současný stav s ČT je neúnosný už proto, že ji sleduje tak málo lidí, že v případě nějakého opravdového průšvihu by ho občané z jejího zpravodajství ani nemuseli zaznamenat a ti, co ano, by se patrně ve významném procentu domnívali, že je to zase jen nějaká lež.
Aktuální události, které inspirovaly tento text nejsou nic nového, ale "nastavily nemilosrdně zrcadlo", abych citoval klasika, a tudíž vytvořily prostor pro diskusi na toto téma.

pondělí 19. prosince 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Byla dobyta část Aleppa, obsazená islamisty. Nyní nastává kvil a jekot nad tím, že si lidé vyřizují se vzbouřenci účty. Odchod civilistů ze severních čtvrtí je každou chvíli zastaven.

V Kalifornii

jakýsi muž napadl a pobodal muslima.
K podobnému incidentu došlo i
v Londýně.
Viníci byli zajištěni a budou následně vyšetřováni a souzeni. V opačném gardu - když muslim v islámské zemi napadne (a třeba i zabije) nemuslima, to tak, bohužel, nefunguje.
A potom se nelze divit "demagogům", kteří tento fakt "zneužívají".

V Nigérii

vraždily dvě školačky coby sebevražedné atentátnice.

Provalilo se,

že Saúdská Arábie posílá do Německa radikální kazatele. Zcela jistě nemají za úkol vést muslimy k mírumilovnému soužití s většinovou populací.

Pokračuje

kauza Čechů, zadržených v Turecku i Čecha, zadrženého v Súdánu. Obě mají společné to, že naši občané nahlédli pod pokličku totalitního islámistického státu a mají být proto umlčeni.

V Jordánsku

zakázali magazín, zabývající se tématikou LGBT. Onehdy reprezentant tohoto režimu, Zaíd Husajn, jehož jmenování na pozici Vysokého komisaře OSN perfektně charakterizuje tuto organizaci, blekotal o "porušování lidských práv" v zemích východní Evropy (včetně Česka).

V Belgii

řeší nezletilé, napojené na islámský stát.

Pomocí dronu

se podařilo zlikvidovat dva z plánovačů masakru v Paříži.

Českého džihádistu,

ktrý se zradikalizoval snad Koránem, snad kontaktem s muslimy, a chtěl odjet do Sýrie bojovat za chalifát, hodlají do konce roku obžalovat. IMHO ho měli pustit, nejspíš by ho tam zastřelili a byl by pokoj.

Rusko

zadrželo několik pachatelů, připravujících velkou sérii teroristických útoků.

Kata z chalifátu

soudí ve Finsku. Problém je, že ho nejsou schopni rozeznat od dvojčete, na čemž se advokáti zcela jistě budou vozit.

Dvanáctiletý

sympatizant chalifátu nastražil na vánočním trhu bombu, naštěstí nevybuchla. Nebyl to jeho první pokus na toto téma. Naštěstí jsou muslimové docela tupí na techniku, nám v tomhle věku různé petardy docela bouchaly.

Devítiletá dívka

se odpálila coby "živá bomba" v Damašku.

Sebevražedný atentátník

z chalifátu se odpálil v Jemenu a zabil 49 vojáků.

Generální tajemník NATO

konstatoval, že pokus o intervenci v Sýrii by tamní situaci jen zhoršil. Obávám se, že je to velmi rozumné a střízlivé stanovisko.

Na bombardování chalifátníků

se podílejí i letouny ČS výroby L-159.

Imigrace


Bitky mezi imigranty

se strhly v Německu. Je to v podstatě logické - tito lidé nemají mnoho společného, ale naopak je mnoho staví proti sobě. To, konec konců, dokazují i případy, kdy byli migranti vyhazováni z lodí podle etnického nebo náboženského klíče.

Německo

předem vyhlásilo rozsáhlá bezpečnostní opatření pro následující silvestrovské oslavy.

Britové

přiznali neúspěšnost integrace islámských menšin. "Levice se snaží chránit menšiny tím, že odmítají zpochybňovat některé nepřístojné zvyky v muslimské komunitě, což v konečném důsledku vede k neúspěšné integraci." To je perfektní charakteristika příčin daného stavu.
Britové rovněž konstatovali, že nejsou s to zabránit provádění hnusu, zvaného ženská obřízka, který provozují islamisté.

Patrně sebevražedný útok

zabil 13 tureckých vojáků. Připisuje se buď Kurdům nebo chalifátníkům.

Imigranti

přišli v GB na novou fintu: Vybírají si těhotné ženy a prohlašují, že dítě, které dotyčná čeká, jí udělali oni. IMHO by to chtělo uvolnění kolem genetických testů, protože tohle se dá prokázat nebo vyvrátit i vzorkem DNA z plodové vody nebo z placenty.

Podíl muslimů

v populaci Německa překročil 5 procent, hlavně v důsledku imigrace.

President Zeman

se na návštěvě v Portugalsku nechal slyšet, že by se Evropa konečně měla začít bránit ve svých zevních hranicích.

Provalilo se,

že imigrant, který zavraždil německou studentku, byl před tím odsouzen coby sedmnáctiletý na deset let za pokus o vraždu dívky v Řecku, nicméně po cca roce a půl byl propuštěn "za dobré chování" a odjel do Německa. I tam vystupoval coby sedmnáctiletý. Takže se ani neví, jak je starý.

Obecné


"Výživové hodnoty"

budou na potravinách bleším písmem, takže to stejně nikdo nepřečte. Takto EU v podstatě cokoli, iv principu alespoň částečně pozitivního, změní v pravý opak.

Číňané

se vztekají na Trumpa pro jím projevené vztahy ke Tchajwanu, který Čína neuznává.

Siamská dvojčata

se podařilo oddělit v Kalifornii 17 hodin trvající operací.

Velké obchody

se povinně na Vánoce zavřou od 24. 12. 12.00. Lidé se budou muset předzásobit jako v dobách socialismu. Postupně je nám odebírána jedna z mála pozitivních vymožeností polistopadového režimu. Další padají s EET a podobnými regulačními hovadismy, takže brzy tu bude socanský smrad jako za Husáka.

V Brně

se začnou sbírat podpisy pro petici za odvolání ekofašisty Hollana z pozice náměstka primátora.

Klimaalarmisté

zase straší "rekordním" úbytkem ledu v Antarktidě. Problém je, že v (menší) části Antarktidy led skutečně ubývá, jiné (větší) části tohoto kontinenu naopak zamrzají.

Pánové

Herman a Posselt dostali "cenu česko - německého porozumění". Jen by mě zajímalo, jestli na ní náhodou není obrázek orlice.
Pan Herman se také vyjádřil k uprchlíkům, že bychom jim měli dát, co chtějí, jinak že sem masově vtrhnou a vezmou si to násilím. IMHO bychom měli zahájit výrobu nervového plynu, abychom je v pokusu o něco takového zarazili.

V Benátkách

uvažují o zrovnoprávnění místního jazyka s italštinou. Není to první region v EU, kde dochází k podobným snahám.

Demagogové

neustále vykřikují, že Trumpovi dopomohly k vítězství ruské tajné služby. Jakmile ovšem dojde na lámání chleba ve smyslu předložení důkazů, tak se ukazuje, že žádné důkazy na toto téma prostě nejsou.
Někde přepočítávání hlasů zarazily soudy, jinde proběhlo a zjistilo se, že Trump opravdu volby vyhrál.
Podle některých zdrojů je tažení proti Trumpovi řízeno CIA. Faktem je, že tato zpravodajská služba se za končícího presidenta těžce zapletla s islamisty a je velmi pravděpodobné, že v ní Trump udělá pořádný průvan.

Sobotka

slibuje přidat důchodcům, aby získal jejich hlasy.

Pornoherec

z "Evropských hodnot" zapůsobil na Českou spořitelnu, aby zrušila reklamy na "lživých" webech. Lidé na tento akt podpory cenzury reagují převáděním svých účtů do jiných bank.

Ministerstvo vnitra

povolilo německé policii konat razie na našem území a zadržené odvlékat do Německa. Tohle tu bylo naposledy v letech 1938 - 1945.
Ministerstvo tímto povolením porušilo současně více českých zákonů.

Kaplického "Rejnoka"

odpískali v Českých Budějovicích, tak ho nyní cpou do Prahy. Problém je v tom, že Kaplický měl za svého života minimum realizace svých netradičních staveb a kde je postavili, tak zjistili, že je to šíleně drahé na postavení a navíc šíleně drahé a náročné na údržbu. To je tak, když se architekt "neomezuje přízemnostmi".

Rakousko

chce zcela zmrazit přístupové rozhovory EU s Tureckem.

Policie

zadržela řadu sociálně demokratických exhejtmanských funkcionářů včetně exhejtmanky. Vyšetřuje rozsáhlou kauzu korupce EUrounijních dotací. K tomu lze přistupovat dvěma způsoby: "Kdo okrade zloděje (v tomto případě EU) má odpustky na sto let." nebo "Je to ukázka práce sociální demokracie, aneb 'kudy chodil tudy krad - sociální demokrat'.".
Jeden z potenciálních pachatelů to vyřešil elegantně: Vzdal se českého občanství a zůstal v cizině.

Ministr Ludvík

požaduje odchod náměstkyň po svém předchůdci. Problém je, jak to spytlíkovat, když mají podle nového zákona definitivu.

Generální inspekce

policie ověřila, že ústečtí policisté chodili kolem garáže s unesenými dětmi a ničeho si nevšimli. Přesto však "nepochybili". Můj děda, který byl za první republiky v Ústí nad Labem policistou, se nejspíš obrací v hrobě.

Nastala kontraverze

kolem vinařského zákona, který nahrává velkým společnostem, dodávajícím na trh krabičáky a podobnou "kvalitu".

Bruselisté

se snaží co nejvíce zkomplikovat a prodloužit brexit. Navíc vyhrabali jakýsi pochybný předpis, podle něhož by měla Británie ještě tři roky po odchodu z EU vykrmovat bruselské parazity.

Ministryně Marxová

zase vymyslela ptákoviny. Tentokrát se týkají práce, vykonávané z domova. Navíc se začala vykrucovat, když bylo na jí produkované nesmysly (typu protipožárního školení domácích pracovníků) upozorněno.

Velká Británie

se troštuje, že je první zemí na světě, kde povolili plození dětí s DNA tří rodičů. Problém je, že jedno takové dítě už na světě je, a porozené, když byl zákrok vedoucí k jeho početí proveden v Mexiku, kde si zákonodárci jednoduše nehrají na pánaboha a tyhle věci neřeší.
Zákrok se provádí v případě, kdy mitochondrie potenciální matky trpí genetickým defektem, který u dítěte může vyvolat některé (z několika) neurodegenerativní onemocnění, která jsou všechna nevyléčitelná a většinou končí smrtí do konce puberty, některá už v předškolním věku.

"Liberální demokraté"

(= v překladu do lidštiny totalitní antidemokraté) kvílí nad tím, že čtvrtina Slováků by si přála návrat diktatury. Zapomínají poněkud na to, že rozsah svobod se neustále snižuje a v řadě konkrétních případů jsou už Slověnsko i Česko na tom hůř než za Husáka. Přitom za něj byl, když nic jiného, alespoň pořádek.

Česko

se chce soudit s EU ohledně zákona o denaturaci lihu, který je nám vnucován. Problém spočívá v tom, že předepsaný způsob denaturace, který nám EU vnucuje, je poměrně snadno odstranitelný. Patrně si někdo z EUroúředníků hraje "malou domů", protože renaturace denaturovaného lihu je, pochopitelně, vynikající byznis.

I taková věc se pořád ještě může stát ...

Penzionovaný lékař našel při prohlídce pozůstalosti po svém otci, dříve na to asi neměl čas, dovedu si to představit, kresbu, která byla potvrzena coby kresba Leonarda da Vinciho.

Kuba

chce splácet svůj dluh Česku kubánským rumem. Proč ne?

Švýcarsko

vyhlásilo, že bude upřednostňovat při zaměstnání vlastní občany před občany EU. Opět - proč ne?.

EET

povede už v "prvním kole" k uzavření cca osmi set venkovských hospod. Opět bude důsledkem prohloubení příkopů mezi vesnicemi a velkými městy, kde ztráty těchto zařízení nebudou tak citelné.

ČSSD

ztrácí podporu ve volebních průzkumech.

Čeští vědci

prohlásili, že jsou na stopě vytvoření vakcíny proti syfilidě.

USA

zvýšily odměnu za dopadení abú Bakra Bagdádího, vůdce chalifátu z deseti na 25 milionů dolarů. Chtějí to za hlavu, docela by mě zajímalo, zda má být natur nebo třeba povařená v octě, jak se to dělávalo s hlavami psanců, aby vydržely až několikatýdenní transport z místa likvidace k plátci odměny v identifikovatelném stavu (pochopitelně v dobách předledničkových).

V Polsku

se demonstranti snaží svrhnout vládu. Rýsuje se v zásadě podobný scénář, jaký byl uplatněn na Ukrajině.

Meteorologové

předpověděli, že do konce roku nebude sněžit. Pohled z okna je poněkud kompromituje.
V USA zase v důsledku globálního otplování čelí vlně extrémních mrazů.

Zemřel dr. Heimlich

Byl vynálezcem po něm pojmenovaného manévru (hmatu, chvatu), jímž je možné vypudit zapadené sousto z průdušnice a hrtanu.

čtvrtek 15. prosince 2016

Utrpení v Aleppu

V současné době jsme zaplavováni kviílením nad "utrpením obyvatel dobytého Aleppa". Jak se k tomu postavit?

Historie

Aleppo bylo největší syrské město, které dobyli teroristé z chalifátu - islámského státu. Navodili tam krutý režim, proti němuž bylo i počínání si nacistů v době heydrichiády v protektorátu jen beránčím vrněním, přičemž tento stav trval po celou dobu jejich vlády nad městem (nebo jeho déle drženými částmi), zatímco stanné právo vyhlášené Heydrichem po jeho nástupu k moci trvalo od 27. září 1941 do 19. ledna 1942 a stanné právo po atentátu na něj trvalo od 27. května 1942 do 3. července téhož roku. Obě stanná práva dohromady tedy trvala kolem půl roku.
Lze důvodně očekávat, že v souvislosti s teroristickým režimem, provozovaným džihádisty, se zde nahromadily nejrůznější animosity a důvody odvety zločincům s teroristickým režimem spolupracujícím, od prostých udavačů až po zrůdy, zaangažované přímo v represívním aparátu, provozovaném islámskými teroristy.
Za těchto okolností nelze neočekávat, že osvobození od teroristů bude spojeno s odvetami vůči zločincům na ně napojeným a jejich rodinách. Aleppo se nachází v zemi, kde krevní msta je obecně přijímanou součástí místních zvyklostí, a muslimští okupanti udělali vše, aby rozvrátili civilizované poměry, které byly v syrské společnosti zavedeny a prosazovány za Asada. (Tedy v zásadě to samé, co udělali u nás za okupace Němci a také se to nakonec obrátilo proti nim.)
Přiznám se, že představa fyzické likvidace (třebas i provedené velmi drsným způsobem) člena šaríjatského soudu, náboženské policie či nějaké= jiné podobné zrůdy mě nijak nermoutí. Maximálně mě v této souvislosti může rmoutit fakt, že s elementy okupační moci 1939 - 1945 takto naloženo nebylo a většina z těchto tvorů dožila v klidu.

Současný stav

Části Aleppa, které byly obsazeny a hájeny teroristy, byly postupně dobývány s využitím bombardování, zajištěném spojeneckou armádou Ruské federace, jedinou cizí ozbrojenou silou, která v Sýrii působí legálně, tj. na základě pozvání legální vlády.
Naše sdělovací prostředky se nám snažily utajit, že teroristé z obsazených čtvrtí ostřelovali osvobozenou část Aleppa raketami a podobnými prostředky, dokud měli koridory pro přísun munice a poté až do doby, než jim ta munice došla (k čemuž došlo až ve druhé polovině listopadu).
V současné době jsou zbytky teroristického území obsazovány a teroristé na nich působící, ať už přivandrovalí v souvislosti s okupací Aleppa, nebo zfanatizovaní teroristy vytvořeným režimem, jsou postupně likvidováni.
I nyní byl umožněn odchod civilistů a přesto islámští teroristé přímeří opět porušili a vyvolali novou eskalaci bojů na zbytečcích jimi ovládaného území. Jakousi analogii vidím v akcích Hitlera v samém závěru jeho kariéry, kdy dal mj. zatopit berlínské metro, kam se schovala spousta obyvatel tohoto města před nálety a ostřelováním, přestože to nemělo žádný vojenský význam. Teroristé z chalifátu si počínají naprosto stejně. Ono ani není divu, ideologické souznění nacismu a islámu je obecně známé.
Problém s likvidací teroristů zcela jistě spočívá v tom, že nelze odlišit teroristu od regulérně civilního obyvatele, protože "civilní obyvatel je terorista, kterému se včas povedlo zahodit nebo skrýt zbraň", jak praví sice cynická, ale velmi realistická definice.
Faktem je, že "vražděné děti" jsou v řadě (a spíš většině) případů zfanatizovaní výrostci, hájící zločinný režim. Podobné scény se odehrávaly i v nacistickém Německu (jedna z posledních fotografií A. Hitlera ho zachycuje, jak vyznamenává "hrdinné obránce Berlína", 12 - 13 leté kluky (odhadem dle vzhledu na té fotografii), ozbrojené puškami a samopaly. Faktem rovněž je, že technika zbraní od dob agónie "Třetí říše" pokročila tak, že i ještě mladší dítě může účinně střílet s fatálními následky pro zasaženého. A dokážu si představit, že vojáci, dobývající Aleppo z rukou teroristů, si nenechávají od těch, kdo po nich střílejí, před zahájením odvetné palby ukazovat potvrzení o výši věku.

Propaganda

Představme si situaci, kdy by v dobývaném Berlíně pobíhaly tlupy reportérů, jejichž členové by se snažili zachytit "nepřiměřené zacházení s civilním obyvatelstvem" připadně jeho "vraždění". Včetně akcí typu "to je dobrý, ten pancrfaust tomu ubohému zavražděnému chlapci redakční malíři vyretušují". Což je věc, která jde na digitálních fotografiích mnohem snadněji, a tudíž těch retušérů může být mnohem více a mohou pracovat daleko rychleji.
Přesně takováto situace totiž v tom Aleppu je, a není to první obdobné působení reportérů, snažících se udělat ze zločinců a jejich spolupracovníků a sympatizantů ubohé oběti. Proto se také nelze divit, že v některých případech nedávné historie byli reportéři vládními a podobnými jednotkami považováni za součást nepřátelských sil a bylo s nimi v tomto duchu zacházeno.
Teroristé se také na dobývání jimi okupované části Aleppa pečlivě agitačně připravili. S pomocí svých spolupachatelů, působících v civilizovaných zemích, posílali již celé měsíce srdcervoucí "dokumenty" na Facebook, Twitter a podobné sociální sítě. Nyní jsou touto cestou uveřejňována "poslední sbohem". Pokud loučící se podporovali okupační režim, pak bych si přál, aby to opravdu byly poslední vitální projevy těchto kolaborantů.
Je zajímavé, že nebyl učiněn sebemenší pokus tuto nepřítelskou propagandu blokovat, případně alespoň jako takovou explicitně pojmenovat. Včetně toho, že nebyli nijak postiženi ani ti, co tuto propagandu šířili a případně "vylepšovali" dalšími "děsivými podrobnostmi", pochopitelně, vycucanými z prstu. V řadě případů totiž takovými, na jaké by islámští teroristé, pohrdající názory a postoji "nevěřících psů, určených k vybití pro větší slávu Alláha", nepřišli.
Výše uvedené velice kontrastuje s tím, jak se režimy, cestou hlásání multikulturalismu fakticky spolupracující s islámskými teroristy, snaží zavést cenzuru a postihovat i šíření zcela pravdivých informací, demaskujících tuto zrůdnou a veskrze lživou ideologii.

Kvílení lékařů

Bylo možné zachytit také kvílení lékařů, kteří teroristům poskytovali medicínský servis až prakticky do konce jejich vlády. Dnes se bojí, že s nimi bude zacházeno bez zohlednění úmluv o vojenských zdravotnických pracovnících.
Problém vidím v tom, že teroristé z chalifátu nejsou regulérními protivníky, ve smyslu regulérní strany válečného konfliktu. Naopak, jejich příznivci se snažili vždy vzniku takovéhoto statutu pro chalifát a jeho bojovníky zabránit, protože to by výrazným způsobem zjednodušilo jak boj proti chalifátnické propagandě (prostě propaganda státu, s nímž vedeme válku) i postih těch, kdo chalifát aktivně podporují (zrádci, pracující pro nepřítele).
I u nás pohůnci islamistů smetli ze stolu návrh takovéhoto zákona, který měl postavit teroristy na podobnou úroveň a např. výrazně by zjednodušil práci tajných služeb proti teroristům s vazboui na chalifát a umožnil jejich vyšetřování i trestní postih bez složitého dokazování typu "tehdy a tehdy v toma tom místě Sýrie zastřelil toho a toho vládního vojáka (nebo civilistu)".
V důsledku těchto legislativních her na podporu teroristů se nyní zdravotničtí pracovníci, poskytující pomoc teroristům i jimi okupovanému obyvatelstvu, ocitli v nepříjemné situaci. Nepomáhali totiž regulérně uznané válčící straně, ale zločinecké tlupě, nemající charater státní či kvasistátní moci. V této situaci se na ně, pochopitelně, nevztahují žádné konvence o imunitě zdravotníků, jaké se vztahují např. na pracovníky obvazišť a polních nemocnic v regulérní válce.
Moje stanovisko je takové, že jim tuto situaci nepřeji, ale považuji za menší zlo jejich postih (třebas i zmírněný milostí po nějakém časovém odstupu), než vytvoření precedentu, podle něhož by se ženevské a podobné konvence vztahovaly i na členy zločineckých tlup a jejich pomahače.

Aleppo bude dobyto, snad již během pár dnů, a je to dobře. Zločinci, spolupracující s teroristy (o teroristech samotných ani nemluvě) budou potrestáni, což je dobře a doufám, že ty tresty budou hodně tvrdé, nejlépe kapitální. Likvidace rodin teroristů a jejich pomahačů jistě z pohledu našeho kulturního kontextu dobře není a nemám z ní dobrý pocit. Nicméně zejména multikulturalisté by tyto drsné praktiky měli chápat jako místní kulturní specifikum (dané islámskou vírou), zcela rovnocenné se specifiky našimi. Dělají to tak např. v souvislosti s masovým znásilňováním, vraždách ze cti a podobných aktivitách islámských teroristů. Není tedy důvod, aby se v souvislosti s ději v dobytém Aleppu stavěli do pozice "rasistů" a "xenofobů", takovéto cizí zvyky odsuzujících.

úterý 13. prosince 2016

Opět totální idiocie genderistů

Soudruzi genderisté z Oxfordské univerzity vymysleli nové slovo.

Nové slovo

Uvedené slovo "ze", které už vložili do jakéhosi pochybného "wikislovníku", má označovat "genderově neutrální osobu". Co si pod tímto pojmem představit, těžko říci, protože takovou osobu prostě biomedicínské obory neznají. Dokonce i transgenderové osoby jakési pohlaví mají, byť se může na různých úrovních lišit, což je zdrojem praktických problémů.

Definice pohlaví

Nejzákladnější definice pohlaví je v chromozomech. Kombinace heterochromozomů XY definuje pohlaví mužské a kombinace XX ženské (nazývá se to karyotyp).
Ostatní kombinace chromozomů jsou buď letální (všechny kombinace bez byť jediného chromozomu X), nebo odlišují svého nositele od biologické normy (přinejmenším vedou k neplodnosti). Zmnožení chromozomu Y vede k vyšším hladinám testosteronu, tedy lepšímu uplatnění v činnostech, kde je zapotřebí síla, cenou za to je vyšší tendence k impulzívnímu násilnému jednání, kvůli níž je vyšší výskyt těchto jedinců ve věznicích. Zmnožení chromozomu X vede vedle tělesných změn a neplodnosti také k poklesu intelektu (čím více chromozomů X v karyotypu, tím nižší intelekt).
Teoreticky může vzniknout, nejčastěji splynutím zárodku mužského a ženského pohlaví (před narozením chybí imunitní mechanismy, které by tomu zabránily a které jinak dělají problémy při transplantacích i mezi sourozenci) hermafrodit, kterému v důsledku směsky samčích a samičích buněk vznikne pohlavní žláza, produkující vajíčka i spermie. Toto je ovšem krajne vzácné, častější jsou pseudohermafroditi, kteří mají karyotyp jednoho pohlaví a tělo pohlaví druhého.
Další definicí jsou pohlavní orgány, při jejichž vývoji může dojít k malformaci, přičemž daleko častější je feminizace plodu s mužským karyotypem. Je to proto, že hladiny estrogenů z organismu matky vedou k vývoji morfologicky ženského genitálu. Aby k tomuto nedošlo, produkuje už šestimilimetrový zárodek (tedy někdy od druhé poloviny prvního měsíce nitroděložního života) mužského pohlaví testosteron, aby nedošlo k jeho morfologické feminizaci.
Opačná situace (maskulinizace plodu se ženským karyotypem) je sice možná, ale vzácnější.
Problém žen s mužským karyotypem spočívá v tom, že mají vyšší svalovou sílu a obecně lepší rozvoj pohybového aparátu a mohou překonat ve sportu sportovkyně s normálním karyotypem. Po několika aférách se začal karyotyp sportovkyň sledovat.
Může ovšem dojít i ke vzniku nějaké mozaiky, kdy zbytky pohlceného sourozence mužského pohlaví pouze zvyšují hladinu testosteronu (dotyčné dámy mají zpravidla i větší clitoris, takže jsou žádanými modelkami pro některé typy speciálního porna a patrně, pokud se věnují i profesionálnímu sexu, i pro některé typy zákazníků; podle Kámasútry byly také oblíbenými společnicemi harémových krásek, protože dokázaly nahradit i zanedbávajícího manžela).
Problém spočívá v tom, že testosteron je produkován ženským organismem normálně (kůrou nadledvin) a tato koncentrace není jednotná, ale kolísá v dosti širokom rozmezí, takže se "patologické" ženy s těmi "fyziologickými" v produkci testosteronu (a tedy i jeho hladině v krvi) vzájemně překrývají. Což závažným způsobem zpochybňuje např. vyřazování sportovkyň podle hladiny testosteronu ze sportovních soutěží.
Třetím faktorem, který definuje pohlaví, je psychika (protože v mozku jsou centra, která reagují na hladiny pohlavních hormonů a směřují chování a cítění k mužskému neb ženskému typu). Tato centra mohou, pochopitelně, na základě nějaké anomálie (nejspíš vrozeného defektu) "zblbnout" a reagovat na ženské pohlavní hormony jako na testosteron, nebo opačně. Výsledkem je potom "muž v ženském těle", případně "žena v mužském těle", což v poslední době vede ke korekčním opatřením, která operativně srovnají pohlaví s psychikou, aniž by (v současné době) ovšem dokázala zajistit takto korigovanému organismu reprodukční finkci.

Genderově neutrální

"Genderově neutrální" by mohli být maximálně jedinci se zakrněním pohlavních orgánů, u nichž do dospělosti přetrvává jejich dětský stav, případně jsou nevyvinuté ani na úroveň toho dítěte.
V podstatě jde o to, že se u těchto lidí z nějakého důvodu (mohou být různé) nespustí puberta. Tito lidé jsou pak v podstatě asexuální (a často mají morfologické defekty, buď zakrslost - bezpohlavním zakrslíkem byl např. Immanuel Kant, nebo je u nich vyvinut naopak eunuchoidní gigantismus s disproporčně dlouhými končetinami, vyvolaný pozdním uzavřením růstových chrupavek).
K tomu druhému si dovolím připomenout roztomilou scénu z mého oblíbeného filmu "Strašidla ze Spessartu", kdy na "titulní" zámek přijede šejk, doprovázený suitou vysokých mužů, což paní hraběnka komentuje, že za jejích mladých let byli samí takovíto muži. Pak tito šejkovi sluhové zapějí sborem sopránovými hlásky (protože se jedná o eunuchy, vykastrované před pubertou), což zase komentuje hrabě ve smyslu: "Tak to tě tedy lituji.".
S výjimkou kastrátů, kde se ovšem o nějaké "genderové neutrálnosti" nedá hovořit - vykastrovaný muž je prostě zmrzačený muž, dtto žena, se lidé vrozeně bez pohlavních orgánů vyskytují jen velice vzácně až raritně (a musejí od sebe odhánět zástupy slintajících patologů a "zrůdologů", toužících si je naložit do lihu či jiné konzervační tekutiny).
Pochopitelně, ani homosexuální osoby, v jakékoli kombinaci, nelze považovat za "genderově neutrální". Tady by to chtělo vymyslet zvlášť osobní zájména pro gaye a zvlášť pro lesbičky, případně zvlášť pro osoby transsexuální, pokud bychom chtěli být akurátní. Je ovšem otázka, zda má takové označení smysl.
Maximálně by se dělítko dalo položit mezi "je schopen/na rozmnožování" nebo "ne". V případě, že ne, tak to hodit na střední rod spolu s dětmi (a třeba do této skupiny přidat i kastráty), v případě, že ano, tak zda produkcí spermií nebo vajíček. Pravého hermafrodita (produkuje obojí) bych považoval za ženu, pokud je schopen dítě odnosit, a za muže, pokud nikoli (viz Falluna ze série Nadace). Vymejšlet číčoviny a ještě je vnucovat pod tresty normálním lidem je prostě hovadství.

Tento případ názorně ukazuje, a to již po "mocté", že humanitní obory jsou manufakturami na výrobu polovzdělanců, ochotných kafrat do všeho a postrádajících jakoukoli schopnost sebereflexe, a tudíž nadšeně násilně vnucující svoje hovadství celé společnosti.

pondělí 12. prosince 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Východní Aleppo

je postupně dobýváno z rukou islamistů. Jde to pomalu a ztráty mezi civilisty, jimž zřejmě islamisté znemožnili útěk během k tomuto účelu vyhlášených příměří, jsou a budou velké. Asad konstatoval, že dobytím Aleppa boj s teroristy z chalifátu neskončí.
Podobná situace se začíná rýsovat i v Mosulu, který dobývají Iráčané. Chalifát převezl do Mosulu uneseného britského novináře Johna Cantlieho.

Chalifát

začal hrozit útoky na turecké ambasády. Vzhledem k tomu, jak Turecko tento zločinecký státní útvar vykrmovalo a podporovalo, lze komentovat známým úslovím "pro dobrotu na žebrotu", což platí pro jakoukoli aktivitu, dělanou "pro muslimy".

Merkelová

prohlásila na sjezdu CDU, že by úplné zahalování obličeje mělo být zakázáno. V podstatě jí ovšem, po zkušenostech s ní, nelze věřit.

Britský soud

odsoudil belgického muslima za to, že pomáhal pařížským atentáítníkům. Ten se hájil svou náboženskou tolerancí.

Islamisté

z chalifátu dobyli zpět Palmyru.

Ukázalo se,

že turečtí imámové v Německu bonzovali na turecké muslimy, včetně politiků(na německé politické scéně) a dalších v Německu veřejně činných osob, islamistovi Erdoganovi.

V Nigerii

se odpálily dvě školačky, zfanatizované islámem v islamistické skupině Boko Haram. 45 mrtvých.

V Káhiře

došlo k atentátu na křesťanskou katedrálu Koptů, původních obyvatel Egypta. Zemřelo nejméně 25 lidí, počet není, bohužel, pro těžký stav mnoha raněných, asi konečný.

Imigrace


V Německu

v obci Kronshagen polil jedenačtyřicetiletý muž jsou osmatřicetiletou manželku hořlavinou a zapálil. Žena, která zaživa shořela do stavu "že nebylo možné rozpoznat, zda jde o muže, nebo ženu" (podle očitých svědků, kteří ji uhasili a volali zdravotníky), následně zemřela. Ano, jednalo se o imigranty a "rozvod po muslimsku".

Vražda studentky

údajně nezletilým Afgháncem (věk vysoké procento těchto lidí udává prokazatelně lživě) má širší odezvu v německé společnosti, než je vítačům milé.
Navíc se do centra kritiky dostala i německá "veřejnoprávní" televize, která o zločinu dlouhou dobu neinformovala veřejnost. Pak si ovšem soudruzi stěžují, že jim nikdo nevěří.
Zesílil také tlak na uvolnění omezení kolem testů DNA, která často brání v usvědčení zločinců.

V Německu

zadrželi Iráčana, podezřelého ze sexuálního útoku na dvě čínské studentky.

Ultralevičák Corbyn

prohlásil, že "imigrace ekonomikám zemí pomíhá". Problém je, že to nedokázal doložit na faktech, která vyznívají přesně opačně.

Rakousko

se rozhodlo sankcionovat lhaní "uprchlíků" o jejich púvodu, věku a v dalších klíčových údajích.

Němci předvedli,

že nejsou schopni odsoudit útočníky ze Silvestra loňského roku.

V Itálii

jsou (v souladu s politikou referendem svržené vlády) přidělovány imigrantům sociální byty, původně určené pro  italské chudé. Lidé se začínají bouřit.

Německá policie

zadržela "Němce", u nichž se nacházely výbušniny, zbraně a symboly chalifátu.
V Nizozemí zase dopadli teroristu s kalašnikovem a symboly chalifátu, připravujícího teroristický útok.

Obecné

Probíhá snaha zvrátit vítězství D. Trumpa ve volbách buď přepočítáváním hlasů nebo hlasováním volitelů pro někoho jiného.

Debakl

EUropeistů v Itálii vedl k oslabení EUra.

Nejvyšší soud

zrušil vydání Madony z Veveří církvi.

Vekslák Horáček

předvedl svou vizi presidentování: "Aby nebylo u presidenta o čem psát." Sklidil potlesk shromážděných kavárníků.

Proběhl Mikuláš

Zaznamenal jsem zejména dívčí tria, kdy všechny postavy (Mikuláše, čerta i anděla) dělala děvčata.
Blbové z ČT předvedli, proč by bylo nejlepší tuto instituci zrušit: Nechali se slyšet, že sv. Mikuláš je "populární turecký svatý".

D. Trump

ukazuje možnosti, které bude mít k oživení US ekonomiky: Firmy, které budou působit na území USA, budou mít výrazně nižší daně než firmy, vyvážející práci mimo stát.
Hodlá také výrazně zefektivnit boj proti chalifátníkům.
Trump také (na rozdíl např. od Babiše) prodal všechny své akcie, které by u něj vyvolaly střet zájmu. Navíc explicitně ukončil činnost svých firem, napojených na Saúdskou Arábii (což může něco signalizovat).

Francouzský

premiér podal demisi, protože chce kandidovat za socialistiy na presidenta.

Realisté

hledají své místo na politické scéně.

Provalilo se,

že Philip Morris sponzoruje německé politické strany a ty to voličům zatajují.

Německo

bude muset zaplatit odškodné za z politických důvodů (ekologistický hovadismus) odstavené jaderné elektrárny. Jen houšť a větší kapky!

Protokolník Forejt,

který v poslední době několikrát prokazatelně selhal a udiskreditoval presidenta a jeho úřad, na Hradě skončil. Nakonec ho "dorazilo" utajeně natočené video s konzumací drog a snad i nějakým sexem.

Krajský soud

osvobodil politika za ANO z rozesílání erotických fotek manželky, které jeho mobilem pořídil její milenec (a blbec je nevymazal).

Ekonomika EU

celkově vzrostla o 1,9 procenta (to, obávám se, nepokryje ani inflaci) a z toho eurozóna rostla výrazně pomaleji, jen o 1,7 procenta.

Trump a Zeman

spolu telefonovali a Zeman dostal pozvání do Bílého domu. Něco takového se ostatním politikům z EU zatím nestalo. Je to na mnoha zdrojích jízlivě komentováno v souvislosti s blekoty kavárníků, že nás Zeman "táhne do Číny".

Soudruzi (asi věřící)

se soudí s učitelkou, která na letní škole prohlížela (na přání rodičů) děti, zda nemají klíště.
Aby bylo jasno, klíšťata se zasají nejraději tam, kde je kůže nejtenší (tedy mj. i v intimních partiích), naše rekreační oblasti jsou prakticky totožné s výskytem klíšťové encefalitidy (očkování existuje, ale je nepovinné a ne zdarma) a Lymeská borelióza, proti níž očkování pro člověka neexistuje, je ještě rozšířenější (sám jsem v létě řešil první stádium antibiotiky, zabírajícími na borelie). Čím déle zůstane klíště zasáté, tím vyšší je riziko, že se původce nemoci přenese z něj na zasátou osobu.
Ovšem, vykládejte to nějakému blbovi z Pánbíčkem místo mozku, nebo někomu, kdo se vždy před spaním podívá pod postel, nečíhá-li tam na něho pedofil!

President Zeman

kritizoval rozpočtovou politiku vlád.

ČNB

nás neustále okrádá umělým oslabováním koruny.

Jeden z těch,

kdo vyhrožovali smrtí personálu žatecké hospody, kde zemřel patrně drogami předávkovaný Rom, byl odsouzen na čtyři měsíce. Je to málo, jak po stránce výše trestu, tak i z hlediska toho, že vyhrožujících bylo podstatně víc, nicméně je to lepší než nic, což bývá v podobných případech častější.

M. Konvička

opustil Alternativu pro Česko s odůvodněním, že k tomuto projektu ztratil důvěru. Mě osobně se jejich dlouhou dobu neobnovovaný web taky moc nezdá.

Nový ministr Chvojka

se vyjádřil, že jeho předchůdce Dienstbier "neuměl vyjednávat".

Norský

krajský soud zamítl odvolání paní Michalákové a odůvodnil rozhodnutí tím, že případ únosu svých dětí medializovala.
Bylo by opravdu vhodné, aby se takto postižené státy (je jich větší počet v EU i mimo) dohodly na nějaké formě tlaku na Norsko. V podstatě by stačilo zveřejnit seznam norského zboží a služeb (případně s výrazným norským podílem) a vyzvat občany, kteří nesouhlasí s únosy dětí, aby to nekupovali. Dalo by se zcela jistě jít i dál, ale tohle by mohlo stačit (jako jakési "memento mori").

Sluníčkáři kvičí,

že na Slovensku se ukázalo, že s kotlebovci a spol. sympatizuje kolem jedné třetiny mladých. Mohou si ovšem za to zcela a jenom sami, protože vytvářejí situace, které představují živnou půdu pro politický extrémismus.

V Polsku se prokázalo,

že v hrobě jedné z obětí havárie u Smolenska (kde zahynula významná část špičkových polských politiků) leží věkem neodpovídající mrtvola.

Ukazuje se,

že emise ze svých aut falšoval i Porsche.
Můj názor: Emise falšovali všichni, protože požadované hodnoty jsou při alespoň slušné spotřebě a výkonu bez falšování nedosažitelné.

ČSSD

se bude snažit prosadit snižování daní pro lidi s nízkými přijmy.

Zemřel John Glenn,

první Američan, který obletěl Zemi. Jak se později ukázalo, tak svou loď aktivně řídil, zatímco Gagarin fungoval v podstatě jen jako živá loutka. Navíc bylo Gagarinovo prvenství podvod, protože se z lodi v průběhu přistávacího manévru katapultoval, což sověti dlouho tajili (protože úspěšný let se počítá s přístáním v letounu).
Takže fakticky byl prvním úspěšným "obletovatelem" Země John Glenn.

Poslanci fašistických stran

prohlasovali "protikuřácký zákon".

Publikace

"Muslimové v Česku" se snaží vytvořit pozitivní obraz muslimů. Nemusí se snažit, její závěry, že současní muslimové jsou, až na podporu politického islamismu, jakžtakž přijatelní, nikdo nezpochybňuje.
Problém spočívá v tom, že naprosto stejně se chovali i salonní nacisté a salonní komunisté, kteří se snažili o těchto ideologiích vytvořit pozitivní obraz (a, na rozdíl od tšěch muslimů, tomu někteří i věřili). Podstatou věci je, že za těmi salonními přívrženci totalitního -ismu (včetně toho islámu) přicházejí přivrženci nesalonní, násilníci, teroristé a podobní. Přesně tak, jak to vidíme v západních zemích, kde už fázi "salonního islámu" muslimové překročili a masku, kterou mají pořád ještě nasazenu "naši" muslimové, zahodili.

Nizozemský politik

Wilders byl odsouzen, ale trest si mu soudci netroufli dát.

CIA

tvrdí, že se Rusko snažilo pomoci Trumpovi vyhrát volby. Je ovšem otázka, nakolik je to pravda, když to tvrdí lidé, dosazení Obamou a spol.

U stadionu v Istambulu

se odpálil sebevražedný atentátník. K atentátu se 38 oběťmi se přihlásila méně známá kurdská organizace.

neděle 11. prosince 2016

Utrpení nepřátel

Britské listy produkují jednu sračku za druhou, takže připomínají člověka, stiženého cholerou (15 stolic za hodinu, i více). Většina toho je bezcenný odpad, nicméně tu a tam se najde něco, s čím je vhodné (a asi i nutné) polemizovat, a to i v širším kontextu.

Co ze sebe vypustily
Reaguji na článek Kryštofa Kozáka Záměrná ignorance a normalizace utrpení. Tento článek je typickým "sluníčkářským blábolem", tentokrát zaměřeným "proti násilí". Autor viděl nějakou video nebo PC hru a zděsil se, že boj proti zlu je spojený s násilím a produkuje (alespoň ve virtuálním světě) hory mrtvol. Porovnává to (do jisté míry oprávněně) s operátory dronů, kteří po shlédnutí toho, co jejich úder způsobil, nemají "gule" pokračovat dál a končí.
To, co cituje, je zcela normální. Odkázal bych na článek Františka Novotného ZDE první a ZDE druhý díl Kořeny válčení, kde je tento problém detailně rozebrán. Jsou zde také kritizováni ideologičtí guru současných "sluníčkářů", vzývaných panem Kozákem, kteří byli přistiženi při prokazatelných podvodech, jimiž se snažili zfalšovat "mírumilovnou podstatu" člověka s tím, že války vyvolaly "špatné ideologie", které je možné (a nutné) vymýtit.
V jiném textu (na internetu jsem ho nenašel) pak F. Novotný líčí, jak prakticky každá společnost prováděla iniciační rituály, které jednak připravovaly bojovníky na opravdový střet, kde se krev (a jiné tělní tekutiny) pohrne proudem a nepřítel (v lepším případě) bude zakopávat o vlastní střeva, vyhřezlá z rány na břiše, než padne a skoná. A následující očistné rituály umožňovaly "použitým" bojovníkům smýt nejen krev a špínu, ale i pocit viny a obecně negativní dojem z hrůz, jichž byli aktivními účastníky. Což je asi to, co chybí té obsluze dronů (nebo je to děláno špatně).
Ono se toto netýká jen válčení (nebo jakéhokoli jiného boje). Týká se to i zdravotníků. Naši studenti mohou po absolutoriu bakalářského stupně dělat výživové poradenství, a tak si někteří přivydělávají v různých zařízeních, kde je to potřeba. V Brně je (mimo mnoho jiných) také instituce s názvem Anabel, která se stará o mentální anortektičky. Protože při této diagnóze je výživa dosti akcentovaný problém, je toto zařízení i logickou destinací pro námi vyprodukované odborníky, ještě dále studující (protože pak mají na takovou práci čas a jako studenti nemusejí řešit její ne moc dobrou placenost). Přes zdánlivou objektivní příznivost takovéto práce jsem se již vícekrát setkal s případem, kdy to studentka nezvládla psychicky a musela odejít. Jde zde totiž o to, že tito nemocní nemají žádnou somatickou chorobu, nic viditelného, a přitom se ztrácejí před očima s prognózou, která je obecně srovnatelná s rakovinou (nebo i horší). A výživový poradce, byť by se třeba stavěl na hlavu a žongloval nohama slona, s tím nic nenadělá. Toto je údajně (sám jsem to na vlastní kůži nezkoušel, ale nemám důvod tomu nevěřit) psychicky více deprimující než úmrtí onkologického pacienta (o něž je také výživově pečováno). Takže potom studenti dávají raději přednost práci s onkologickými pacienty (trošku jako dělníci z továrny strýčka od vypravěče románu Saturnin, kteří nakonec dávali přednost bezpečnější práci v blízké továrně na výbušniny).
Pan Kozák se následně rozčiluje nad lidmi, "kterým nevadí" utrpení nebohých "uprchlíků", na rozdíl od "sluníčkářů", kterým to vadí.
To je, pochopitelně, omyl. "Nesluníčkářům" to zcela jistě vadí také, ale jsou schopni širšího pohledu na problém, kterého "sluníčkáři" zcela zjevně (ostatně to neustále dávají najevo) schopni nejsou. "Nesluníčkáři vidí jednak chamtivé zločinecké gangy, jimž zachraňování "uprchlíků" v podstatě výrazně usnadňuje práci a snižuje provozní náklady na jejich zločineckou činnost (tedy zcela jistě i zvyšuje výdělky), vidí zločiny, jichž se "ubozí uprchlíci" dopouštějí na jinověrcích už na těch lodích a v záchytných táborech (a jsou si zatraceně dobře vědomi toho, že pro ty "ubohé uprchlíky" jsme jinověrci, určenými k fyzickému zlikvidování, i my a naše rodiny). A vidí i první kauzy onoho proponovaného fyzického zlikvidování Evropanů, kterých se dovezená sběř už dopustila nebo dopouští.
Současná situace, kdy Evropské "ochranné síly" nabírají "ubohé uprchlíky" hned za protilehlými plážemi a komfortně je vozí na evropský kontinent, je prakticky adekvátní tomu, jako by britská Royal Navy po obsazení Francie poslala telegram Hitlerovi: "Nedělejte žádnou 'Akci mrož', ještě by se vám nějací ubožáci mohli utopit. My je nabereme hned u francouzského pobřeží a přes Kanál pohodlně zavezeme, aby se jim nic nestalo. Jo, a zbraně těm vojákům, pochopitelně necháme, protože nemůžeme najakým zabavováním zbraní porušovat jejich lidská práva."
Možná ještě něco obecně k tomu "utrpení": Existuje vynikající československý film "Dobří holubi se vracejí". Excelentní Rudolf Hrušínský tam vystupuje v roli zřízence Masáka, který přiděluje (a mnohdy viditelně nespravedlivě) pacientům "černé puntíky", které mají vliv na drobné benefity (nebo nebenefity) v režimu protialkoholní léčebny, v níž se hlavní část příběhu odehrává. Ovšem, onen "zlý zřízenec" zde má jednoznačně pozitivní úlohu. On totiž zvyká pacienty na to, že v reálném životě, po opuštění léčebny, budou vystaveni stresům (a to i zdánlivě či zjevně nespravedlivým) a budou se muset s nimi vyrovnat (což reflektuje skutečnost, že mnoho takových pacientů začalo "chlastat" pro skutečné nebo domnělé křivdy a neúspěchy). Metoda a prostředí filmové léčebny do jisté míry vycházejí z léčebné metody celosvětově uznávaného doc. Jaroslava Skály, jehož stoleté výročí narození jsme si letos připomenuli, takže to není jen nějaký filmařský výmysl.
Pokud by zde (ve filmu i v realitě) takový Masák nebyl, tak by byla úspěšnost léčby podstatně menší.
Stejně tak se domnívám, že je do značné míry kontraproduktivní "boj proti šikaně", zejména v situacích, kdy jde skutečně jen o dyskomfort a nikoli o život. A to opět z toho důvodu, že přinejmenším část takto "postižených" jedinců se tím dokáže obrnit proti stresogenním faktorům v reálném životě. "Kytičky", produkované školami, přeměněnými podle sluníčkářských (a jiných podobných) ideálů na hyperprotektivní skleník, se zlomí při prvním fouknutí větru. Opět vím o případě dívčiny, která prakticky celé studium dělala experimentální hematologii (a znala o problematice krve a všeho, co s tím souvisí, kde co), ale jako hotová doktorka na první samostatné noční službě podala pacientovi (který to nepřežil) krev, nekompatibilní v tom nejzákladnějším systému krevních skupin (AB0). Byla perfektně vzdělaná, ale nedokázala se vyrovnat se stresem reálné situace, kdy pacient krvácí, zhoršuje se a je stále naléhavější do něj nalít transfúzi, ale je nutno současně pracovat s klidnou hlavou a donutit se k neodbytí potřebného kývání sklíčkem (kartičkou), aby se poznalo, se kterými antigeny jeho krev při tom přelévání uvnitř kapky vypadává do vloček.
To se, samozřejmě, týká i jiných prvků hyperprotektivní výchovy mládeže a dorostu, včetně nejrůznějších omezení pro organizace, které s těmito věkovými kategoriemi pracují.
Ideálem "skleníkové výchovy" je totiž nesamostatný tvor, neschopný překonávat sebemenší stres (jako ta zmíněná doktorka), prostě pan Brouček (když jsem nedávno jeho autora citoval):
"Takovým bláhovcem nebudu, abych se postavil proti vojsku, a pokojného člověka nechají snad také s pokojem; ne-li, bránit se nebudu, poněvadž bych nic nepořídil a darmo vojáky ještě více podráždil. To poručím raději duši pánu bohu a nechám se rozsekat."
Dnes bychom vojáky nahradili teroristy nebo islamisty a získali bychom "sluníčkářsky ideální" postoj Evropana k islámské invazi, probíhající v současné době.
Opravdu by mě zajímalo, kdo z těch "bojovníků proti zlu, násilí a nenávistí" jsou nepřátelští agenti, kteří si jsou velice dobře vědomi, co činí (IMHO zcela jistě celé jádro "Frankfurtské školy" a od ní odvozených ideologií a pseudověd) a kdo jen "užiteční idioti" (c) Lenin, kteří jsou "pouze" natolik omezení, že jim tyto důsledky nedocházejí.
Někdo, kdo bude ochoten bojovat proti zlu, třebas i za cenu vlastních obětí a přes hory mrtvol, které bude nutno na cestě k cíli pokosit, zcela jistě takovým ideálem není, protože by mohl, nedej pánbu, dát Evropu do pořádku a vrátit jí vliv a důstojnost, které jí jednoznačně náleží.
Je třeba si uvědomit, že válečné oběti v Aleppu, nad nimiž autor článku naříká, jsou do značné míry virtuální (ve smyslu záměrného vytvoření "postiženou" stranou), protože obležené východní Aleppo, obsazené zrůdnými islamisty, na něž zcela zjevně s těmi vybmbardovanými nemocnicemi naráží, bylo několikrát vyzváno k odchodu všech civilistů během několika příměří skrze vytvořené a vyznačené humanitární koridory, takže ti, co tam nyní trpí, tam buď trpí dobrovolně (a mnohdy s propagandistickým akcentem), nebo je tam islamisté drží násilím a proti jejich vůli jako "živé štíty", a pak jejich utrpení padá jen a jen na hlavu těch islamistů. A tak je třeba tyto oběti brát a jekot sluníčkářů nad "utrpením obyvatel Aleppa" naprosto ignorovat.
Tohle není "morální cynismus". To je zcela doporučeníhodný příklad jakési výše citované "psychické očisty" od krve našich nepřátel (případně nepřátel našich spojenců), kterou bylo nutno prolít, protože bychom zde jinak buď my, nebo naši spojenci prostě nebyli. Přitom je jisté, že nad naší krví a krví našich dětí by nikdo ze strany nepřítele žádnou slzu neuronil.

Ona "venkovská hospoda" prostě zastává zcela zdravé názory, zatímco "sluníčka" a "pražská kavárna" (i kavárny v jiných městech) jsou daleko za hranicí sociální patologie. Nehledě k tomu, že většina té krve padá na ruce našich nepřátel a byla prolita jimi samotnými jen a jen pro podporu jejich propagandistických aktivit.