čtvrtek 31. ledna 2019

Trestnost cenzury "jen kapric"?

Pachatelé dobra nejrůznějších fašistických a dalších totalitních směrů štěkají s pěnou u huby na návrh skupiny "extrémistických" poslanců zavést trestnost cenzury na internetu.

Zákaz cenzury

Nepřípustnost cenzury je dána naprosto jednoznačně tím, že Listina základních práv a svobod byla v roce 1992 přijata jako součást ústavního pořádku ČR.
Problém spočívá zcela jednoznačně v tom, že tento dokument sice charakterizuje jakoukoli formu cenzury za nepřípustnou, nicméně tomuto ústavnímu dokumentu chybí vazba na praktické právo, kterou by představoval právě zákon, cenzuru jasně definující a stanovující konkrétní rozsah trestní sazby.
Se stejným problémem jako ta ústavní listina se mohou potýkat i některé zákony, pokud k nim chybí tzv. prováděcí vyhlášky.
Např. "protiteroristický zákon", který obecně formuluje trestnost nelegálního zacházení s některými zvláště nebezpečnými jedy a mikroorganismy, je prakticky bezcenný bez navazujících vyhlášek, které jednak taxativně vyjmenovávají příslušné jedy a organismy, jednak popisují povinnosti pracovišť, která s nimi mohou legálně pracovat (od laboratoří státních organizací přes akademickou sféru až po výzkum). A také reálně začal fungovat až poté, co byly tyto vyhlášky vytvořeny a vydány (což trvalo skoro rok) a do té doby byla všechna potenciálně dotčená pracoviště v silné právní nejistotě.
Takže ten zákaz cenzury, a dokonce obsažený v ústavě, bez existence prováděcího zákona, který by jasně a konkrétně tuto problematiku definoval a stanovil konkrétní trest za cenzorské aktivity a mnoho dalších věcí, nezbytných k prosazení onoho ústavního principu v praxi, měl pro normálního občana asi stejnou hodnotu, jako ten příslovečný zimník pro mrtvolu.

Cenzura na sociálních sítích

Jistěže cenzura na sociálních sítích a obecně na internetu je v současnosti nejpalčivějším problémem, protože kdejaký fašistický element se snaží omezovat možnosti publikaci názorů (a také fakt), které jsou v rozporu s jeho zločineckým vnímáním světa.
Další věcí je, že někteří prototalitní politikové (a zejména se na tomto poli silně angažuje kancléřka postnacistického Německa) se zuřivě snažili a snaží zavést prototalitní cenzuru na internetu, protože fakta, která zde lze najít, je nejrůznějším způsobem kompromitují.
Je to naprosto stejné, jako když totalitní státy, bez ohledu na to, zda se jedná o islámské se šariatskými soudy, nebo Norsko s Barnevernetem, se snaží zabránit publikaci svých zločinů, případně kriminalizují své oběti v případě, kdy se odvážily o svém osudu nemlčet (což se stalo i české matce unesených synů Michalákové).

Co je a co není cenzura

Někteří z oponentů zmíněného návrhu zákona demagogicky vřískají, že v takovém případě by musel být ponecháván na sociálních sítích a v různých diskusích i vyslovený spam.
Je to, pochopitelně, jen demagogický nesmysl. Spam je naprosto jednoznačně právně definovaný a je dokonce postižitelný (na rozdíl od té cenzury) i dnes. Takže pokud by se nějaký méněcenný reklamní spammer, co mi posílá reklamy na tabletky ke zvětšení prsů a mým kolegyním zase na tabletky na prodloužení penisu (protože nezná češtinu, umožňující ve vysokém procentu případů identifikovat pohlaví dle jména) začal kvičet, že byl tam či onde vymazán, tak by si leda vysloužil trest za to spamování, protože jeho hlavní ochranou před něčím takovým je skutečnost, že je zakonspirován jako rozvědčík a svou činnost provádí z nějakých anonymních serverů na Kajmanských ostrovech nebo v podobných destinacích.
Jiní soudruzi zase prohlašují, že v takovém případě by nebylo možné blokovat osobní útoky, jaké dokonce vedly některé uživatele sociálních sítí k sebevraždě.
Poněkud si protiřečí, protože tyto případy se staly ve stavu "bez zákazu cenzury", takže uvedený zákon je vůči nim irelevantní. Druhou věcí je, že existuje trestnost stalkingu, která se týká nejen dění na sociálních sítích, ale i stalkingu pomocí mobilních telefonů (= voláním a SMS) a prováděného i osobním kontaktem.
Opět je hlavním faktorem to, že stalking je obecně kriminální činnost a může být stávajícími zákony postihován, a to docela nepříjemně, takže se představa nějaké "cenzury stalkingu" tluče s realitou. A opět: Stalker, vystoupivší ze své anonymity aby se ohradil proti "cenzuře" svých záměrně destruktivních aktivit, by byl spíše kandidátem na Darwinovu cenu. Pokud bychom za uštvání stalkingem zavedli trest smrti, tak zcela určitě. Mimochodem, za komunistů existoval zločin "dohnání k sebevraždě" a za určitých okolností za něj mohl padnout i ten provaz.
Zcela jistě to samé platí i pro aktivity různých sexuálních predátorů (zatím jsem mezi argumentací našich bojovníků za co největší cenzuru nenarazil na vyhrožování "pedofily", ale dříve nebo později to některé z nich napadnout může).
Existují i tací, co říkají, že cenzuru dělá jen stát, takže cenzura na sociální síti nebo webovém serveru vlastně není cenzura.
Problém je, že celá staletí u nás hlavním cenzorem nebyl stát, nýbrž zločinná organizace Římskokatolická církev. A za normalizace cenzura oficiálně neexistovala, ale v reálu byla distribuována do prakticky všech sdělovacích prostředků. I studentské časopisy, vydávané na středních nebo vysokých školách, byly cenzurovány někým, kdo tím byl pověřen vedením příslušné školy. Takže toto prohlašování je stejný nesmysl, jako ty výše uvedené.

Bezzubost?

Soudruzi cenzoři se také vysmívají tomu, že pro nadnárodní koncerny typu Facebooku jsme nepatrnou zemičkou. Což je jistě pravda, ale i tomu Zukerbergovi může být časem nepříjemné, že by ho (byť čistě teoreticky) na letišti v Ruzyni vychytali při přesedání ze spoje na spoj a převezli do jiného tamního státního zařízení (pokud ve své přezíravosti ví, že tam něco takového máme). A časem by se mu mohlo stát obsesí, že při letu střední Evropou a okolím uslyší hlášení "Pro poruchu motoru přistáváme v Praze, naše společnost vám tam zajistila atraktivní ubytování v historickém centru ..."
Prostě i tyto organizace se mohou stát v určitém okamžiku zranitelnými.

Hlavní problém "cenzury"

Naprosto zásadním problémem soudruhů (či Volkgenosse) cenzorů a cenzorek je, že odmítají rozlišovat zprávu a komentář. Zpráva může být za určitých okolnosti identifikována jako nepravdivá a ještě menší množství okolností by ji mohlo určit k nějakému omezení typu "svoboda slova neznamená svobodu volat 'hoří' v přeplněném divadle". Mimochodem, trestní zákoník zná trestný čin "šíření poplašné zprávy", pod nějž by uvedená činnost pravděpodobně spadala.
Důležité ovšem je, že v řadě konkrétních případů existují zprávy různé, z různých zdrojů, vzájemně si protiřečící, takže "jediná správná pravda" se prostě zjistit nedá, a je naopak právem čtenáře, aby se k ní přiblížil sám na základě širokého spektra necenzurovaných informací. To samé platí i pro naprostou většinu 'konspiračních teorií', z nichž mnohé mohou obsahovat alespoň zrnko pravdy, jiné zase odrážejí (byť bizarním způsobem) zcela konkrétní a reálné problémy.
Přestože nemám rád odepírače očkování a opakovaně jsem se o nich vyjádřil různě negativními způsoby, jsem nucen konstatovat, že i oni bizarním způsobem odrážejí realitu, a to především naprosto neuspokojivý vztah "státně bohorovných" imunologů a dalších odborníků vůči "plebsu". Ten, bohužel, způsobil i to, že byly zametány pod stůl i zcela reálné a obtížně zpochybnitelné případy negativních reakcí na očkování. Mnohdy navíc zaviněné i tím, že bylo očkováno bez ohledu na kontraindikace (to byla za minulého režimu zcela běžná věc a lékaři byli pod silným tlakem, aby očkovali hlava nehlava bez ohledu na znění příbalového letáčku a zdravotní stav dítěte).
Sám jsem se setkal s něčím podobným, nikoli u očkování, ale u desenzibilační kůry (pro alergii na pyl - série injekcí se stále se zvyšující dávkou a koncentrací alergenu), u níž existují rovněž četné kontraindikace, nicméně alergologové by do mě cpali vakcínu (tedy alergen) i při akutní chřipce (s horečkami a dalšími příznaky), přestože ji měli explicitně napsanou jako absolutní kontraindikaci. Stejně tak nebyli ochotni jít s dávkou a koncentrací po přerušení podávání dolů (jak to měli jasně popsáno ve schématu pro aplikaci), ale rvali by do mě i po tom přerušení stále vyšší dávky alergenu, bez ohledu na rizika (proto jsem taky s tou léčbou skoncoval - konec konců, na ten případný anafylaktický šok bych zemřel já, a ne oni).
Čili z perspektivy své vlastní zkušenosti s naší zdravotnictvím si dovolím jakási zrnka pravdy nalézat i u těchto odpíračů a naopak vinu našich imunologů a dalších odborníků vidím v tom, že se místo věcné argumentace snažili o mocenskou likvidaci oponentů a tím přispěli k současnému stavu, kdy významná část veřejnosti jim jako odborníkům nevěří.
Jak bylo výše zmíněno, existují na internetu i komentáře. Ty jsou z definice postaveny na tom, že reflektují subjektivní názory a postoje. Tady se dost dobře nějaká "objektivita" najít nedá. Prostě proto, že každý z nás oplývá souborem naprosto jedinečných zkušeností a zážitků, které naprosto jedinečným způsobem zpracoval (a mnohdy i přepracoval k nepoznání) a uložil do své paměti, z níž se mu tyto věci vybavují naprosto jedinečným způsobem.
Jestliže např. soudružka klimatická aktivistka ze Švédska Greta Thunbergová zahartusila na účastníky ekonomického setkání v Davosu "Propadněte panice!", tak se mi nad zprávou o této události naprosto spontánně vybaví hláška ze Stopařova průvodce po galaxii "Don't panic!". Jiný v ní bude vidět zpestření tamního programu (něco jako šaška) a budou patrně i tací, co budou jeho účastníky spíše považovat (vzhledem k jejímu věku) za "lolitkáře", kteří si udělali dobře. Další možná asociace je s filmem "Rain man", vzhledem ke stejné diagnóze této aktivistky, jakou měl titulní hrdina jmenovaného filmu. A nepochybuji o tom, že existují tisíce reakcí a názorů, které by mě ani nemohly napadnout, byť by jejich tvůrcům připadaly naprosto stejně logické, jako mě ty, které jsem uvedl.
A všechny tyto komentáře a komentující hodnocení a srovnání jsou naprosto OK (pokud neporušují nějaký obecně platný zákon - pokud by např. tuto slečnu někdo v komentáři "svlékal klávesnicí", mohl by překročit hranici child porn) a je naprostý nesmysl vyžadovat jejich cenzurování.
A tak to platí pro komentáře, asociování atd. jakékoli jiné události či zprávy kdekoli na internetu.

Onen návrh skupiny poslanců tedy považuji za velice rozumný krok správným směrem. Jestli k něčemu bude, těžko v této chvíli říci. Nicméně to mohu okomentovat čínským příslovím, že "i nejdelší cesta začíná pouhým vykročením". (Jsem napnut, kolik dostanu hlášek, že jsem zakuklený agent Pekingu.)

středa 30. ledna 2019

Co uplynulý týden dal

Islám

Talíban

povraždil kolem 120 vládních vojáků při přepadení výcvikového tábora.

Syrský

rodinný klan chtěl v Německu skalpovat a zabít nápadníka své dcery.

Talíban

oznámil, že se dohodl na míru s USA.

Syrští Kurdové

vedou ofenzívu proti zbytkům chalifátu. Nebude-li jim v tom zabráněno (třeba Tureckem nebo Izraelem), pak by měl být chalifát jako struktura ovládající konkrétní území v brzku zlikvidován. Problémy ovšem zcela jistě bude dělat "podzemní chalifát".

Islámští radikálové

zaútočili na katolický kostel ve městě Jolo na jihu Filipín, dvacet mrtvých. Teď by měl nastoupit tvrďák Duterte a šlápnout jim na krk.

Imigrace

V Německu

soudí odmítnutého Iráckého uchazeče o azyl, který uškrtil 14 letou židovskou dívku a k vraždě se přiznal.

Obecné

Viděli jsme

poslední úplné zatmění měsíce tohoto desetiletí, viditelné z našeho území. Navíc zpestřené dopadem malého asteroidu (či spíše meteoritu) na měsíční povrch.

Za mrazů

na začátku týdne nastaly obvyklé problémy že to či ono promrzlo a nefungovalo, třeba tramvaje v Praze.

V Severním Irsku

došlo k pumovému atentátu. Důvod je nejasný, může souviset s brexitem.
Jde o problém, že oddělením Velké Británie od EU by měla vzniknout mezi Severním Irskem a Irskem hranice. Irsko chce přístup do Severního Irska bez hranice, což by fakticky představovalo odtržení této části Velké Británie od zbytku státu.
Navíc ve Velké Británii narůstá spor o druhé referendum.

Ministerstvo školství

rozumně odmítlo zavedení "absolutní hranice úspěšnosti" v přijímačkách na střední školy (tj. že při jejich nedosažení by uchazeč nebyl přijat bez ohledu na pozici v pořadníku). Problémem je mj. nevyrovnaná kvalita středních škol.

Byl oficiálně

vyhlášen nástup chřipkové epidemie v tuzemsku.

Kontraverzní

insolvenční zákon byl přijat ve variantě spíše horší pro dlužníky, na oddlužení nedosáhnou ti nejchudší.

Francie pokutovala

Google za problémy s GDPR pokutou 50 miliony eur.

Norsko

vypovědělo konzula Slawomira Kowalského ze země s odůvodněním, že pomáhal obětem zločinné organizace Barnevernet. Situaci přiostřilo i udělení polského azylu jedné z obětí těchto zločinců.
Polsko se nepo... a konzulka neodvolalo. Norsko buď bude muset sáhnout k oficiální diplomatické roztržce, nebo sklapnout. Konzul navíc dbal jen a jen to, co má v popisu práce: Pomoc polským občanům, a to zcela legálními (zatím i v tom norském fašistickém státě) prostředky.

Německo a Francie

vyhlásily, že mají "zodpovědnost za Evropu" (tu pociťoval i Hitler) a uzavřely do poslední chvíle utajovaný pakt.

V Severní Koreji

byla objevena tajná základna na výrobu balistických raket.

Soudcové

řeší údajný nátlak presidenta Zemana na jednotlivé soudy.

Nejvyšší soud USA

podpořil Trumpa ve snaze zamezit působení v armádě osobám se změněným pohlavím. IMHO je to sice jakási diskriminace, na druhé straně se však tito lidé mohou ve stresových situacích chovat nestandardním způsobem (změny na mozku vzniklé v pubertě, ale i před ní, jsou prostě nezvratné a chirurgie s tím nic nenadělá).

Připomenuli jsme si

stoleté výročí války o Těšínsko s Polskem, které vedlo k rozdělení tohoto kdysi samostatného knížectví mezi oba státy zhruba podle finální frontové linie.

Podařilo se

prosadit zdanění církevních restitucí - jedna z mála dobrých zpráv v této oblasti. Pravice spolu s flanďáky zuří.
Duka kvílel a odvolával se na "zásluhy" církví v boji proti totalitě.

Němečtí vědci

zpochybnili škodlivost polétavého prachu v té míře, jak ji předpokládají limity a jak líčí ekologové, kolik že lidí na to zemřelo.

Na Karlovarsku

byla objevena další sopka, resp. její torzo po odtěžení její části na bentonit. Jmenuje se Krásný vrch.

V USA

zatkli muže, podezřelého, že zneužil pacientku ve vegetativním stavu tak, že se jí narodilo dítě. Rodina ženy se k dítěti hlásí a chce se o něj starat. Popírají také mentální nekompetenci své příbuzné.

Šéf parlamentu

Venezuely se prohlásil (v alespoň částečném souladu s ústavou) presidentem. Podpořil ho Trump, ale postupně se přidávají i další státníci a státy.
Pochybným způsobem zvolený president Maduro začal vyhánět ze země cizí diplomaty, především z USA.
Armáda zatím podporuje Madura. Madurovi vyjádřil podporu Putin.
Trhy s ropou reagují zvýšením ceny.

Soudruzi ekologové

tlačí na zálohování PET lahví, pochopitelně v oné varientě, která okrádá miliony Němců. U nás proti tomuto návrhu existuje odborná oponentura.

Další žena

s geneticky upraveným plodem je ve čtvrtém měsíci.
Rozpoutal se zajímavý spor: Budou moci tyto GMO děti navštívit EU?

Brusel

žene Česko a Slovinsko k soudu kvůli pomalému zavádění EUronesmyslu s energetickými štítky budov. Ceterum autem censeo EU delendam esse.

Dva znalci,

kteří vypracovali posudky ve prospěch Kramného, jsou souzeni. Budou souzeni i autoři učebnic fyziky, protože podle těchto textů byla vražda, popisovaná obžalobou, fyzikálně nemožná?

Špatná zpráva

pro "demokraty": Lidovci, TOPka a Starostové by se podle nejnovějšího průzkumu nedostali do Parlamentu.

Izraelský profesor

Abraham Loeb se drží teorie, že těleso Oumuamua bylo kosmickou lodí a změny v jeho dráze byly způsobeny nikoli raketovým jevem (výron odpovídajícího prachu a plynů navíc nebyl pozorován), ale pohonem. A. S. Pergill říká, že toto těleso vypustilo oblak mikrosatelitů, naložených tím nejdrsnějším v ůči naší civilizaci, co si tvůrci této lodi dovedli představit a současně vyrobit, za účelem likvidace lidstva. Hin sa hukáže!

Francouzské

žluté vesty chtějí kandidovat do EUroparlamentu. Pro nás spíš dobré. I v tomto týdnu organizovaly demonstrace.

Exploze

v nákupním centru v severní Číně. Že by muslimští separatisté?

Pokračují

hrátky kolem čínské firmy Huawei.

Pokračuje

epidemie eboly v Kongu. Už 443 mrtvých.

Vědci

varují před ohrožením kávovníku. Opět platí to, že tyhle rostliny v nedávné historii musely vydržet větší horka, nicméně plantáže (tedy nepřirozené ekosystémy) by poškozeny být mohly.

Konec kurvítek?

Říká se tomu "ekodisajn", ale v podstatě jde o rozšíření opravitelnosti spotřebičů, kdy v současnosti jich víc než polovina klekne krátce po uplynutí záruky a je neopravitelná. EU dělá jednu z mála rozumných věcí, když hodlá nutit výrobce do zajištění opravitelnosti (i pozáruční) výrobků. Včetně opuštění praxe umělého zastarávání přístroje.

Soudruh Kundera

a pár dalších podobných sepsali výzvu k záchraně Evropy před populismem.

pondělí 28. ledna 2019

Proč danit církevní "restituce"?

Církevní restituce prosadily tzv. "demokratické" strany hlasem kriminálníka, dovezeného z poza katru. Stalo se tak proti vůli naprosté většiny občanů a dokonce i významné části věřících. Jakékoli jejich snížení je chvályhodné, ať už ho provede kdokoli a bez ohledu na způsob, kterým to učiní.

Církevní nárok na peníze?

Především římskokatolická církev v této zemi bezohledně řádila celá staletí a napáchala nedozírné kulturní i ekonomické škody. Protestantské církve se s ní "vezou" přinejmenším od období rozštěpení církve za nástupu reformace. To, že po Bílé hoře až do vzniku samostatné ČSR neměly možnost páchat příliš mnoho zločinů, protože byly nejprve v ilegalitě a posléze v "toleranci", představuje zásluhu velice pochybnou.
Za důležitý je třeba považovat fakt, že od nástupu christianizace až do ztráty mocenskoideologického monopolu v říjnu 1918 římskokatolická církev neustále neustále atakovala jinověrce. Začínala likvidací nekřesťanské inteligence (která je popsaná (mj.) v Kosmově kronice, jejíhož autora stěží můžeme považovat za osobu církvi nepřátelskou). Pokračovala nejrůznějšími atakami vůči "pohanům" a dalším osobám, nesdílejícím bezcenné nesmysly jí hlásané. Dále organizovala vnitrokřesťanské boje a represe, jimž v Českém království padly za oběť řádově statisíce lidí. Nicméně i po vítězství ve třicetileté válce pokračovaly represe vůči obyvatelstvu, ať už formou čarodějnických procesů nebo bojů proti "kacířům". Tyto aktivity pokračovaly až do pádu Rakouska - Uherska, a jejich změkčení (jakože kacíři přestali být někdy v 18. století upalováni, ale byli věšeni, aby koncem 19. století bylo oběšení nahrazeno dlouhodobým vězněním a majetkovými tresty) bylo jednoznačně dáno postupnou sekularizací společnosti, proti níž církve (bez ohledu na vzájemnou nenávist) ruku v ruce bojovaly, ale naštěstí marně.
Pochopitelně, řada těchto církevních aktivit je mizerně zdokumentovaná a jejich ekonomické hodnocení je velice problematické. Nicméně jsou aktivity, které jakžtakž vyčíslitelné jsou.

Pálení knih

Zabavování a ničení knih v některých oblastech a některých obdobích bylo zdokumentováno na úrovni počtů takto zničených knih a z některých konkrétních akcí se zachovaly i seznamy, které by bylo možno porovnat se současnými cenami těchto tisků (případně rukopisů).
Jsem si vědom, že takové srovnání je velmi ošemetné ze dvou důvodů, jednak by zachování většího počtu exemplářů do současné doby vedlo ke snížení ceny jednoho kusu, jednak není zaručeno, že by všechny takto zničené knihy vydržely až do současnosti, protože byly války, požáry, povodně i jiné katastrofické události, které zredukovaly i počty těch knih, které církev "tolerovala".
Faktem také je, že by bylo nutno (ale na druhé straně možno) zohlednit čas mezi ztrátou a současností nějakým rozumným úročením a tím vyčíslit alespoň řádově škodu, kterou zde římskokatolická církev napáchala.

Pálení lidí

Faktem je, že pálení "čarodějnic" a "kacířů" bylo na našem území ve stoprocentní režii římskokatolické církve (a předtím církve). Je obecně známo, že římskokatolická církev, jako všichni zločinci, zametala a znečitelňovala stopy svých aktivit.
Velice často byla soudní akta pálena spolu s odsouzenými, v některých případech byly pro tyto procesy vedeny i samostatné "smolné knihy", které byly opět po vlně procesů tohoto druhu následně ničeny (na rozdíl od "smolných knih", popisujících výslechy a případně i soudní jednání s běžnými zločinci).
Nicméně přece jen se některá soudní akta dochovala, přičemž asi nejlépe ze série procesů ve Velkých Losinách a Šumperku, vedených inkvizitorem Boblingem.
U těchto procesů známe i počty upálených lidí a existují i podklady, z nichž by se dala rekonstruovat i výše zabaveného majetku (protože o ten šlo církvi především).
A je dobré si uvědomit, že "pitomé" jedno procento úroku udělá od prostředního roku těchto procesů po dnešek něco více než dvacetisedminásobek. Pokud bychom ty nešťastníky a jejich majetek "ohodnotili" sumárně směšnými deseti miliony dnešních korun, přesahovala by tedy naše současná pohledávka proti římskokatolické církvi za tuto jedinou akci čtvrt miliardy. Pochopitelně, pokud bychom nasadili dnes naprosto běžné finanční ohodnocení fyzického i duševního utrpení obětí a duševního utrpení pozůstalých, patrně by jen Boblingovo řádění na severu Moravy překročilo celé restituční nároky římskokatolické církve.
A to opravdu volím naprosto minimální zvyšování dluhu a záměrně se vyhýbám postupům, jaké z nezaplacené pětistovkové pokuty za černou jízdu v MHD vyrobí během několika málo let deseti až statisícový dluh, protože tyto postupy považuji za silně neseriózní.

Aplikace současných kritérií

Jistěže budou mnozí namítat, že uvedené aktivity církve byly tehdy plně legální, a že tedy jejich takovéto hodnocení je v principu nemožné.
Mají smůlu, protože tuhle právní Pandořinu skříňku otevřel Norimberský tribunál a v současné době se používá naprosto běžně (na principu retroaktivity práva byli souzeni i politici a vojáci z bývalé Jugoslávie i mnoho dalších osob z jiných států, jednajících v daném čase a místě zcela v souladu s platnými zákony).
Jinými slovy, takovéto hodnocení a následné trestání činů, které byly v čase a místě svého provedení zcela legální, se dnes provádí zcela běžně a neexistuje jediný důvod, proč by římskokatolická církev (a případně i další) měla mít proti tomuto postupu nějaký generální pardon.

Pronásledování sexuálních minorit

Křesťané prosadili trestnost homosexuality, která byla ne všude, ale v řadě zemí před nástupem křesťanství tolerována. Procesy se "sodomity" jsou lépe zdokumentované (co do zachování soudních akt a "smolných knih") a bylo by tudíž možné i tyto škody věrohodně vyčíslit.
Další věcí je, že římskokatolická církev pronásleduje homosexuály i v současné době, jak ukazuje výpověď matky, jejíhož syna církev dohnala k sebevraždě.
Jinými slovy, dodnes je nutno bránit civilizované zákony proti zvůli a zlovůli církve.

Přínos církve

Vzpomínám si, jak ve vzrušených dnech po 17. 11. 1989 začal být zabavován nemovitý majetek KSČ. Zejména šlo o budovy "rudých far", z nichž jsou nyní zdravotnická zařízení, domy pro volnočasové aktivity mládeže apod. a v jedné z takto zabavených budov sídlí i úřad ombudsmana.
Komunisté se hájili tím, že tyto budovy byly postaveny ze stranických příspěvků, které dali dohromady členové strany. Na tento argument jim bylo odpovězeno, že komunisté platili příspěvky na bázi procent z platu, a že v důsledku "vedoucí úlohy strany" byli komunisté dosazováni na vyšší posty s vyššími platy, takže de facto touto cestou společnost okrádali.
Jsem toho názoru, že naprosto stejný přístup lze uplatnit i vůči těm částem církevního majetku, které byly vytvořeny z obecného pohledu poctivou prací. I za této situace totiž zastávala církev silně dominantní postavení v hospodářské kompetici, pro kterou měla i ideologický podšprajc.
Druhou věcí je, že naprostá většina majetku křesťanských církví byla vytvořena na bázi lží, podvodů, vydírání a loupeží, včetně loupežných vražd.

Církev jako bojovník proti totalitě

Církve se také stavějí do role bojovníků proti komunistické totalitě.
Poněkud zamlčují skutečnost, že krátce po nástupu komunistů se církve staly prodlouženou pákou komunistického režimu. Odpor proti komunistům byl dílem neorganizovaných jednotlivců, nikoli církevní organizace jako celku.
Ono ne nadarmo se říkalo Československé straně lidové "strana věřících komunistů", protože zaintegrování této strany do komunistické totality bylo prakticky naprosté.
Nakonec to pochopili i pragmatičtější komunističtí funkcionáři a začali poskytovat církvím a jejich "oudům" daleko volnější ruku. Osobně jsem byl přítomen na politickém školení, kde si krajský tajemník KSČ pro církve liboval, jak mu faráři zasílají svodky o náladách věřících a zvěstech, které mezi věřícími kolují. Včetně faktů, které se dozvěděli při zpovědích (v případě církví, u nichž institut zpovědi existuje).
Jinými slovy, zásluhy církví (ale i klerikálů) na tomto poli jsou velmi bídné a naprostá většina zvěstí na toto téma je demagogicky nafouknutá.
Další věcí je, že onen individuální odpor proti komunistickému režimu, který končíval i tragicky, byl v podstatě bojem zástupců jedné totality se druhou a katani a jejich oběti jsou v podstatě vzájemně zaměnitelní. A z mnoha důvodů není důvod preferovat např. rekatolizační režim, prosazený římskokatolickou církví po Bílé hoře, proti režimu normalizačnímu, prosazovanému komunisty.
A naprosto stejně to probíhalo v případě předchozí totality nacistické. Zde se církve, a zejména římskokatolická, po skončení války dokonce silně angažovaly v organizování útěků nacistických zločinců před spravedlivým trestem.

Takže, je mi velice líto. Církevní restituce považuji za naprosto zločinné a strany, které je procpaly parlamentem, považuji rovněž za zločinné a rozhodně jim nikdy nedám svůj hlas. Zdanění těchto nehorázných příjmů považuji za alespoň malou kompenzaci tohoto zločinu, který jeho aktéři provedli tak dobře, že se bez nějaké právní diskontinuity (viz zemanovské kalašnikovy) jako celek a právní cestou, bohužel, zvrátit nedá.

čtvrtek 24. ledna 2019

Co uplynulý týden dal

Islám

Trump

prohlásil, že pokud Turecko napadne Kurdy v Sýrii, bude hospodářsky zničeno. Prostředky na to USA mají.

Saúdka,

které se šťastně podařilo utéct do Kanady, popisuje novinám zrůdné praktiky, které jsou diktovány islámem pro organizaci rodinného života. Aktivistky z feministických organizací zatím drží své tlamy zavřené.

V Sýrii

byl proveden sebevražedný útok islamistů proti jednotkám USA s nejméně 14 oběťmi.

Muslimové

z Aš Šabáb zaútočili na hotel v Nairobi a povraždili tam 21 lidí. Jako kuriosum proběhlo sdělovacími prostředky, že při útoku zahynul muž, který přežil útok muslimů na budovy WTC 21. 9. 2001.

Muslimové z Alžíru,

kteří v pražském hotelu znásilnili turistku, dostali (5 mužů) tresty v rozpětí 2 - 2,5 roku. Státní zástupce i obžalovaní se na místě odvolali. Faktem je, že je to šíleně málo, nemuslim by za něco takového dostal až deset let.

Imigrace

Imigrant

ze Sýrie se doznal k vraždě 16leté dívky, spáchané v Rakousku minulý týden.

Policie JMK

ve spolupráci se slovenskou policií zadržela dodávku s osmi ilegálními migranty.

Další

imigranti vyskákali z kamionu na Pražském okruhu. Naštěstí se i ty podařilo zadržet kvůli bdělosti občanů. Odpad, který tyto lidi podporuje, je u nás v menšině.

Ve skladu

čínské internetové prodejny Alibaba policie nalezla a zadržela nelegálně pracující cizince ze států bývalého SSSR.

Provalilo se,

že Španělsko pomáhá ilegálům dostávat se do dalších zemí EU, zejména Francie.

V průběhu týdne

zahynulo ve Středozemním moři cca 170 ilegálů.

Obecné

Soudruh Štětina

zakládá nové hnutí, odštěpené od TOPky, "Evropa společně". Nezbývá než přát jim totální neúspěch.

Pobodaný

primátor Gdaňsku přes velmi razantní lékařskou péči nakonec zemřel.

BIS

stále pracuje na debilitě: "dějiny psané BIS".

President Zeman

opět odmítl jmenovat docenty Ošťádala a Fajta profesory. Posléze odůvodnil své rozhodnutí jejich prokazatelným lhaním a morálními profily.

Na začátku týdne

pořád ještě prudili aktivisté na střeše objektu Klinika. Slezli až ve čtvrtek.

Kambodžský premiér

na hrozbu, že EU zavede proti zemi, kde byla brutálně potlačena politická opozice, hospodářské sankce, že v takovém případě tu opozici prostě vybije.

Podařilo se

zadržet podezřelé z vraždy pumpařky u Nelahozevsi. Pachatelé ji zavraždili v podstatě bezdůvodně, nekladla žádný odpor, ani se nesnažila vyvolat poplach. Navíc byl "zisk" z loupeže zcela bagatelní. Objevily se úvahy o obnovení trestu smrti právě pro podobné kauzy.
Proti srovnávání s touto kauzou se ohradil Kajínek. IMHO právem.

Podařilo se

definitivně osvobodit policistu, který manévrem služebním autem zastavil zdrogovaného motorkáře, nereagujícího na výzvy k zastavení.

Trump

uznal vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa za úřadujícího presidenta země.

Připomenuli

jsme si 50. výročí sebeupálení Jana Palacha.

Mayové

poslanci neschválili dohodu o brexitu, vládu se jim ale shodit nepodařilo. Mayová odmítla nové referendum i předčasné volby. Stále více se rýsuje "tvrdý brexit". Začíná se na to připravovat i britská armáda.

Výzkum,

provedený ve Francii, Německu a USA prokázal, že čím je odpůrce GMO radikálnější, tím méně toho o celé problematice ví.

Politické hnutí

založil i majitel TV Barandov Jaromír Soukup.

Příznivec

Clintonové, muslim, chtěl bazookou zaútočit na Bílý dům a stát se mučedníkem.

Mediální dům

Czech News Center má zdravotní sestře jako kompenzaci za pomluvy, které o ní šířil, vyplatit 840 tisíc Kč. IMHO dost málo.

K neradosti

vymozkovaných bigotů obyvatelé ČR sňatky gayů a leseb většinou podporují.

Putin

prohlásil během své návštěvy v Srbsku, že bude nadále Srby podporovat.

USA

zvažují rekordní pokutu pro Facebook za špatnou ochranu osobních údajů.

Nejvyšší soud

označil úrok 110 procent za nemravný.

čtvrtek 17. ledna 2019

Malé vítězství demokracie

Minulý týden začalo vyklízení hnojiště, smetiště a žumpy, které levice a ultralevice označovala za "centrum alternativní kultury".

Služby

Formálně provozovala Klinika jakési pochybné služby, jejichž kvalita byla mizerná, pokud se vůbec dalo o něčem takovém hovořit, a ceny předražené, přestože Klinika neplatila ze svých příjmů žádné daně.
Daleko zásadnější byl ovšem hluk, zápach a všeobecný binec, včetně kálení na pozemku okolo budovy.
Kliniku znám jen z fotografií, nicméně mohu po jejich shlédnutí zodpovědně prohlásit, že něco tak příšerného jsem neviděl ani když jsem před dvěma a půl léty prošel napříč proslulou kodaňskou Kristiánií.
Okolní občané si stěžovali také na drobnou vandalizaci jejich majetku, nejčastěji aut, zaparkovaných na ulici. A byli to právě oni, kdo pořádali petice a jiné akce, které by řádění aktivistů nějakým způsobem omezily.
Myslím, že by bylo dobré, pokud by se co nejvíce lidí s těmito fotografiemi seznámilo, protože jsou názornou ukázkou toho, jak by vypadal celý náš stát, pokud by se liberální demokraté, kteří mají ke klinikářům na naší politické scéně nejblíže, dostali k moci.

Soudní peripetie

Soudy s Klinikou se táhly neúnosně dlouho názorně předváděly občanům, že pokud někdo řádí coby "levicový pokrokový aktivista", tak v podstatě mlůže porušovat zákon jak chce a nic se mu nestane, protože policie i soudy jsou vůči této kategorie přestupců a zločinců bezzubé a navíc vnitřně rozložené. V podstatě se zde s Klinikáři hrály podobné hry, jaké můžeme vidět v souvislosti se zločiny islamistů a jejich policejním a soudním řešením ve Velké Británii. Může se dokonce zdát, že Klinikáři byli jakýmsi testovacím balónek, zda je už naše společnost dostatečně rozežraná rakovinou liberální demokracie.
Nakonec se tedy ukázalo, že nikoli, a padl poslední rozsudek nejvyšší instance, který už se nedá kriplit nebo ignorovat.

Lze snad konstatovat, že zjevná impotence státu vůči Klinice a jejímu osazenstvu byla jedním ze zdrojů naštvanosti obyvatelstva a jeho hlasování pro protestní strany a v podstatě i pro "protestního presidenta". O Draošovi, který postoupil se Zemanem do druhého kola presidentských voleb, je navíc známo, že různým pochybným aktivistům spíše ustupuje, pokud je rovnou nepodporuje.
Z tohoto pohledu tedy Klinika mohla sehrát jakousi roli aktivizací civilizovaných občanů proti póvlu a trochu ovlivnit oboje poslední volby pozitivním směrem.

Vyklízecí peripetie

V právním státě by zcela jistě den po vynesení posledního rozsudku naklusala na budovu parta těžkooděnců, která by měla jasné povolení případné násilí ze strany squatterů řešit střelbou.
U nás se ještě dlouhou dobu váhalo, než nastoupil exekutor, jemuž podle všeho ani nebyla poskytnuta patřičná policejní podpora.
Nakonec se podařilo alespoň budovu vyprázdnit od aktivistů a zabránit technickým zajištěním oken a dveří jejich návratu. V době psaní tohoto textu snad ještě přetrvávali nějací aktivisté na střeše.
Faktem je, že pozemky kolem budovy jsou tak drsně znečištěné, že bude nutné z nich odbagrovat zeminu a vyvézt na nějaké úložiště, aby nedošlo ke kontaminování spodních vod fekáliemi.
Další problém se rýsuje v tom, že policie oficiálně plošně varovala vlastníky všech objektů v Praze, aby se postarali o odrazení klinikářů před nabouráním jejich objektů.

A možná ještě něco

V Praze existuje spousta nevyužitých budov, v nichž by takovéto "zařízení" v principu nevadilo. Jenže jsou na území brownfieldů, na periferii mimo lidská sídla a v podobných destinacích, v nichž by Klinikáři nemohli atakovat okolní obyvatele a provádět výše zmíněnou drobnou vandalizaci jejich majetku, jak se okolo Kliniky běžně dělo (a občané i jejich zastupitelé si na to opakovaně stěžovali).
Takže právě to obtěžování normálních lidí je patrně jedním z hlavních programových cílů těchto a podobných aktivistů a bez této možnosti jejich aktivity v podstatě pozbývají smysl své existence.
V opačném případě se už mohli dávno postarat o přesun do nějaké takové budovy, kde by byl reálně získatelný dlouhodobější a legální pobyt.

Vyklizení Kliniky je drobným vítězstvím normálnosti a zdravého rozumu nad politickým hovadstvím jménem liberální demokracie. Nemělo by nás ale ukolébat, protože špíny, vyžadující práce na způsob Herkulova vyčištění Augiášových chlévů, je v tomto státě dost a dost. Reálné i v symbolickém smyslu.

úterý 15. ledna 2019

Co začátek roku dal


Islám

Teroristu

z Manchesteru "vyšetřují" na duševní zdraví. Aneb je silný politický tlak, aby z něj udělali blázna, přestože se choval naprosto duševně konzistentně, pouze "naprogramován" islámem.

Německo

hodlá tajně prodat válečnou loď Egyptu (nás němečtí a Německem placení aktivisté ostouzeli za prodej pistolí egyptské policii).

Německý

ministr vnitra Seehofer si dovolil vyzvat k vyhoštění všech žadatelů o azyl, kteří se dopustili násilností.

Podařilo se zlikvidovat

údajného strůjce útoku na USS Cole.

Pokrok

v islámském právu: V Saúdské Arábii budou muset muži svým manželkám oznámit alespoň SMS, že se s nimi rozvedli.
Daleko větší pokrok je, že v Egyptě oficiálně otevřeli nový křesťanský kostel, což je akt, který islámské právo explicitně zakazuje. Pravděpodobně to vyvolá další vlnu odvet od islámských fundamentalistů.
V Thajsku se zase zabarikádovala mladá žena původem ze Saúdské Arábie s tím, že odešla od islámu k ateismu a nyní jí hrozí smrt. Thajská vláda ji podržela, odmítla žádost Saúdské Arábie na její deportaci, OSN jí udělila statut uprchlíka a uvažovalo se o imigraci do Austrálie, nakonec snad půjde do Kanady. IMHO zrovna v této liberálně demokratické zemi jí bude hrozit nebezpečí od islamistických aktivistů i od rodiny. Ty také v případě jejího zavraždění čeká v této zemi jen naprosto bagatelní trest.

Turecko

bombardovalo Kurdy v Iráku. Později začalo vyhrožovat vpádem do Sýrie, na což, naštěstí, zareagovaly jednoznačně negativně USA.

Imigrace

USA

použily proti davu, dožadujícím se "práva" na imigraci do USA (na mexicko- USA hranici) slzný plyn.

Afghánec

sexuálně napadal ženy ve Vídni. Jedna mu rozbila nos a stala se terčem nevybíravé kampaně liberálně demokraticky aktivistických policistů a soudců. Rakušané si budou muset udělat doma pořádek!

V Ambergu

byli nuceni vytvořit obyvatelé domobranu proti útokům ze strany imigrantů.

Aktivističtí

italští starostové odmítají protiimigrační dekret nové vlády.

V Německu

po čtyřech měsících konečně obvinili imigranta z vraždy, po níž v Chemnitzu následovaly demonstrace.

Obecné

Oslavili jsme nový rok.
Pokračovaly také kontraverze kolem firmy Huawei.
Pokračovaly protesty žlutých vest ve Francii. Žluté vesty si také stěžovaly na provokace ze strany policie. Na oplátku vandalizovala radary na měření rychlosti.
V Maďarsku se zase protestuje proti "otrokářskému zákonu", který zvyšuje množství povinně zaměstnavatelem naříditelných přesčasových hodin za rok.
V Británii pokračovaly kontraverze kolem brexitu, v USA zase okolo zdi proti imigrantům z Mexika.

Novoroční projevy

v podstatě odpovídaly politickému zaměření svých autorů. Lidé jako Kiska nebo Vondráček volali po fašizaci společnosti a zavádění politické cenzury, lidé jako Kubera po demokracii a toleranci.

Čína

pohrozila znovu útokem na Tchai-wan.
Její vozítko na Měsíci zatím funguje.

KLDR

začala vyrábět syntetický benzín z uhlí, čímž anulovala ropné embargo, které na ni bylo uvaleno.

Senátoři

neuspěli se stížností na povinnost potravinových řetězců dávat alespoň definovanou část neprodaných a procházejících potravin charitám. Jsou zde zcela jistě silná proti (omezování práva nakládat se svým majetkem) i pro (omezování plýtvání).

Dvě indické ženy

vstoupily do chrámu Sabarimala, kam mají teoreticky vstup zakázán ženy mezi pubertou a klimakteriem, v praxi (protože daná vlastnost je problematicky kontrolovatelná) tam byůl zakazován přístup všem ženám.

Podařil se

průlet sondy New Horizons kolem kuipierovského tělesa Ultima Thule. Toto těleso se skládá ze dvou dílčích (větší Ultima, menší Thule), které se dotýkají a štěrbinu v místě dotyku zaplňuje cosi jako suť nebo detrit. Sonda po odeslání prvních snímků s nízkým rozlišením zmizela za Sluncem, až se vynoří na druhé straně, bude celé měsíce posílat podrobnější obrázky i výsledky různých měření. Je otázka, zda bude možné ji nasměrovat ještě k nějakému dalšímu podobnému tělesu.

Soudruzi ekologisté

oslavili, že v Norsku mají už třetinu aut na elektřinu. Zamlčují dvě naprosto zásadní fakta:
  1. Elektřinu mají Norové z klasických vodních elektráren, které mají díky geografickému uspořádání země relativně hodně.
  2. Nicméně i tato elektřina začíná docházet a Norsko bylo nuceno ukončit dotování elektromobilů, protože by pro ně nemělo elektřinu
Pokud bychom chtěli přeměnit 1/3 aut na elektromobily, museli bychom postavit několik Temelínů.

Ukrajina

okázale oslavila výročí narozenin Stepana Bandery a doživším se banderovcům udělila titul válečných veteránů.
Zcela jistě to problematicky vnímají Poláci a Židé, protože banderovci organizovali etnické čistky spojené s rozsáhlým vybíjením těchto etnik (ale byli vybíjeni i etničtí Češi, kteří se do tehdejšího carského Ruska přistěhovali na konci 19. století). Na druhé straně je pravda i to, že banderovci bojovali, a to tvrdě, i proti bolševické Rudé armádě a bolševikům mezi místním obyvatelstvem.

Ekonomové

zjistili, že loni skončila ČR ekonomicky v přebytku.

Trump

se vyjádřil v tom smyslu, že se SSSR rozpadl kvůli neúspěchu v Afghánistanu. Ono to není úplně blbé, protože po odchodu z Afghánistanu nastal v SSSR určitý sešup, který nakonec vyústil do Gorbačovových reforem.
Také se vyjádřil v tom smyslu, že ho nízká obliba v evropských státech těší - coby signál úspěšnosti onoho "America first".

Brazilská vláda

za jekotu levice celého světa připravuje plán propouštění levičáckých úředníků. Guvernér Ria dal policistům volnější ruku pro střílení zločinců.

Soudruzi

snad dostanou pokuty za vyhození kytic od "nevhodných" politiků z pietního místa na Národní o výročí 17. 11.

54 000

případů spalniček mají na Ukrajině, a k tomu 16 mrtvých.

V Polsku

zemřelo pět patnáctiletých dívek (oslavovaly narozeniny jedné z nich) při tzv. "únikové hře", při níž soutěžící řeší úkoly, jejichž splněním se dostávají k možnosti dostat se z uzavřeného prostoru. Hřiště přestavěné z garáže nebylo řádně požárně zajištěné a nebyl zde únikový východ pro případ nouze. Jediná pozitivní okolnost (snad) je, že neuhořely zaživa, ale udusily se.

Pokračoval

rozchod ukrajinské a ruské pravoslavné církve.

Po propuštění

z basy byl zastřelen italský kněz (nebo podle jiných zdrojů pastýř, pasák?), který zneužil dvě nezletilé sestry, z nichž jedna spáchala sebevraždu. Vraždu si patrně najal otec obou dívek, ale snad bude problém mu to dokázat.
Je třeba si uvědomit, že dohnání k sebevraždě znamená z pohledu křesťanského věřícího větší zločin, než kdyby tu holku pachatel rovnou zabil sám, protože ji tím donutil spáchat jeden z nejtěžších hříchů a poslal ji do pekla. Což může být takto silně věřícími chápáno a proto těch 11,5 let, co si pachatel odseděl, může být považováno za neúnosně malý trest.
Podobný případ se zastřelením pachatele znásilňování nezletilé se stal v USA, otec oběti byl poté odsouzen na 40 let.

V USA

mají průšvih. Žena, která je 10 let ve "vegetativním stavu" (podle popisu novinářů se jedná o tzv. "coma vigile", kdy nemocný vypadá jako při vědomí, jsou zachovány i některé reflexy (takže může být např. opatrně krmen), ale je to vše na úrovni mozkového kmene, nefunguje kůra velkého mozku) porodila syna. Ani v bigotních USA nepředpokládají, že by ji navštívil duch svatý.

V. Klaus senior

nevyloučil kandidaturu na další presidentské období.

Otužilci

při tradiční plavbě ve Vltavě nadávali, že je jim moc horko. Voda měla tři stupně.

Francie

začala soudit katolické kněží v souvislosti s obviněními z pedofilie.

EU

přestala být pro USA "stát".

Frank Magnitz,

poslanec za AfD, byl bez příčiny napaden a těžce zraněn levicovým lidským odpadem, patrně "lidmi" z ANTIFA.

České strany

se začínají připravovat na EUrovolby.

EU

vymýšlí (respektive dále posunuje) další hovadinu: Zákaz olova pro myslivce a rybáře.

Pochybné strany

se snaží dále odsunout zdanění církevních "restitucí".

V Německu

se objevily náznaky ekonomické recese.
V tomto státě také proběhla stávka části personálu letišť. Byly zrušeny stovky spojů. Současně část německých dálnic ochromil sníh.

Podařilo se uprchnout

třináctileté Američance, jejíž rodiče byli zavražděni (únoscem?) a ona sama byla čtvrt roku vězněna. Byl dopaden muž, který je podezřelý z jejího únosu.

Exekutor

vyklidil a uzavřel tzv. Kliniku. V areálu je šílený b...l, množství exkrementů atd. Je docela možné, že bude nutno hlínu z pozemku odbagrovat, aby nehrozila kontaminace spodních vod. Část aktivistů protestuje v ulicích, část obsadila střechu budovy.

Barma

potvrdila sedmileté tresty pro novináře, kteří se zmocnili tajných dokumentů v souvislosti s aférou kolem islámistické minority Rohingů. Je naprosto jasné, že každý stát má právo hájit své zájmy, a tím tuplem proti protizákonné činnosti.

Liberálně

demokratického starostu Gdaňska pobodal blíže neznámý muž, tvrdící že trpěl za minulého režimu (= před vítězstvím nynější vládnoucí strany PiS).

pondělí 14. ledna 2019

Sněhurka taky, soudružky z me too!

Je třeba konstatovat, že me too je naprosto nepřirozené, a jako takové nemůže tato organizace či hnutí fungovat jinak než jako škodlivý faktor, přinejmenším v kontextu naší civilizace.

Celkové hodnocení

Bylo by nošením sov do Athén (nebo třeba do Bradavic) pokud bych pouze konstatoval, že hnutí me too jde proti přirozenosti člověka, podobně jako jiné marxistické a neomarxistické perverze, jichž jsme byli svědky v průběhu minulého století. Jde třeba i konstatovat, že se začínají naplňovat obavy, zda toto hnutí nenaruší (či vůbec nezruší) normální vztahy mezi pohlavími a navazování kontaktů ("pářící rituály"), vedoucích posléze k manželskému životu a plození / rození dětí.
Od lidí z dosud civilizovaných zemí, kde toto hnutí zatím skomírá, žijících v zemích necivilizovaných (= na západ od bývalé "železné opony") se už objevily zprávy, že k takovým koncům už v těchto zemích dochází. Pochopitelně, podporuje to mj. i konspirační teorie o tom, že celé toto hnutí má zabránit množení civilizovaných lidí. Tyto konspirace podporuje i skutečnost, že toto hnutí prakticky nikdy nevystupovalo a nevystupuje proti znásilňování žen (bez ohledu na to zda muslimek nebo nemuslimek) muslimy. Několik málo výjimek se sice objevilo, ty však byly vedením tohoto "spontánního" hnutí rázně potlačeny. Tato reakce center řídících me too hnutí uvedený konspirační názor spíše podporují.
Za velmi důležitý faktor tohoto hnutí je nutné považovat i rozbití civilizovaného demokratického soudního systému, kdy jednak dochází k represím organizovanými zločinnými štvanicemi vůči lidem, kteří byli policejním i soudním vyšetřováním zbaveni obvinění, jednak narůstá tlak na to, aby soudy soudily nikoli podle řádných důkazů, ale čistě na základě kampaní vedených tímto hnutím. Zde už je vazba na neomarxisty a jiné destruktivní živly (včetně islamistů)vcelku dobře viditelná: jakžtakž fungující justice je totiž jednou z největších překážek dosažení jejich cílů.
Instruktivní je případ nedávno odsouzeného herce či zpěváka v USA, vůči němuž neexistoval žádný platný důkaz, pouze "velmi podobné výpovědi žen, které jím byly údajně znásilněny". Problém je, že na základě takového "důkazu" může být odsouzen prakticky kdykoli kdokoli. Stačí, když prokurátor objede část "zajímavých" úseků silnice E55 a nasbírá na nich dostatečný počet profesionálních svědkyň, které naučí stejné nebo velmi podobné historky.


Jiné hledisko

Budu velmi ošklivý, ale ke kampani me too by se klidně mohly přidat i Sněhurka a Šípková Růženka. Leč neudělaly to, což jim v praxi zachránilo život.
Je jasné, že polibek prince na ústa Sněhurky, ležící ve skleněné rakvi, by rozhodně nedostal z jejího krku kus začarovaného jablíčka, které jí podstrčila zlá královna. Toto sousto se Sněhurce dostalo ven zcela jinou činností, spočívající v nárazech pánve na pánev a břicha na břicho, vyrážejících vzduch z jejích plic a žaludku. A že tyto nárazy byly součástí čehosi výrazně důvěrnějšího než pouhé líbání.
A potom došlo, jak tomu v civilizované společnosti bývá, k happyendu, kdy se ti dva mladí vzali a zlou královnu odstavili od moci (v některých verzích pohádky to provedla sama, puknutím zlostí či jinou podobnou procedurou). Výsledný happyend je ovšem právě to, proti čemu hnutí me too bojuje svou podstatou.
A v případě Šípkové Růženky lze také očekávat spíše nějaké "resuscitaci blízké" prudké pohyby. Navíc ruská (ale patrně převzatá od Francouzů, uprchlých do Ruska před buržoasní revolucí) verze této pohádky to popisuje daleko explicitněji. Ta se více zaměřuje na osudy po samotném probuzení a to, zda hrdinka usnula na základě píchnutí trnem či vřetánkem, neřeší.
Spící princezna (nebo také spící krasavice) se probudila těhotná a povila synáčka. Protože tam její probuditel zanechal část své zbroje s erbem, začala tlačit na příslušného krále, aby za ní syna - vysvoboditele poslal. Ten však po návratu domů intrikami svých bratří skončil v base, takže za spící krasavicí vyrazili postupně oba jeho bratři, kteří do jejího paláce přijeli po dřevěném  mostě, velmi šetrně. Za osvoboditele se vydávali neúspěšně a skončili v base zas oni (té princeznině). Až další diplomatická intervence (spojená s pohrůžkou války) donutila sousedního krále vytáhnout z basy Ivánka, který se na zámek spící krasavice přihrnul po zlatém mostě, až z něho údery kopyt jeho koně padaly kusy zlata. Což komentovala hostitelka pro svého synáčka: "Ano, to je tvůj tatínek, ten se s ničím nepárá".
Je pochopitelné, že spící krasavice neotěhotněla polibkem, ale poněkud jiným způsobem kontaktu.
Nicméně pohádka opět končí nikoli pranýřováním Ivánkovy troufalosti a politicky nekorektního sexuálního obtěžování a následnou sociální ostrakizací či kriminalizací, ale svatbou.

Základ civilizace

Je třeba si uvědomit, že naše pohádky tvoří základ naší civilizace (mimo jiné i hodnotový) a v podstatě zjednodušenou formou ukazují dobré i špatné mezilidské vztahy, přičemž jednání princů - osvoboditelů je vždy hodnoceno kladně. Přitom dnes víme, že tyto pohádky mají základ až někde v dobách, kdy na našem území žili Keltové (právě ono putování, kde hrdina přechází z jednoho krlovství do druhého, přitom se všude domluví, je typické pro uspořádání keltských ministátů či protostátů na našem území i jinde). A to, jak bylo celé město (či alespoň zámek) potaženo černým či bílým suknem , zase odpovídá Keltské tendenci k okázalému smutku či stejně okázalé radosti "ať to stojí, co to stojí", popsané už římskými autory. Případné červené sukno k poptažení paláce či města bude asi vliv východních Slovanů, u nichž tato barva nahrazuje naši a keltskou bílou, protože ta byla u nich barvou spíše smuteční.
Prostě onen hashtag me too je v rozporu se samotnými základy naší civilizace, které máme navíc "zadrátovány" hluboko v hlavě. Boj proti těmto základům je zcela nepřirozený a nemůže mít jiný, než ryze anticivilizační charakter.

Ke škodlivosti hnutí me too si tedy můžeme připsat i to, že pokud by existovalo v čase vzniku našich pohádek, tak by Sněhurka i Šípková Růženka (a jisté pochybnosti lze mít i o dalších postavách, jako je třeba Popelka) prostě nepřežily a z milých vyprávění pro nejmenší by se staly tragédie, v nichž zlo zvítězilo nad dobrem.

sobota 5. ledna 2019

Co konec roku dal

Islám

Belgický soud

rozhodl o tom, že potomci islámských teroristů a teroristek (či teroristických oblažovatelek) mají právo žít v Belgii. To, že z těchto zrůdiček nemůže vyrůst nic jiného než teroristické zrůdy, soudce nezajímá.

Obhájci

teroristy Džochara Cernajeva se dožadují zrušení testu smrti. IMHO si tento trest zaslouží naprosto všichni islámští atentátníci, včetně spolupachatelů.

Kurdové

vpustili legitimní syrskou armádu na sever země, který ovládají jejich milice. Je to dobrá zpráva pro demokraty, špatná pro islamofašistické Turky.

Jenifer F.,

zfanatizovaná islámem, byla v chalifátu členkou zločinné mravnostní policie a navíc se provinila koupí pětileté otrokyně, kterou následně umučila k smrti (spolu s manželem). Bude jistě zajímavé, jak se k této odporné zrůdě zachová německý soud, za sebe říkám: "Psovi psí smrt!".

V Egyptě

došlo k dalšímu bombovému útoku na turisty. Jsou zatím čtyři oběti na životech. Můj názor je,m že islám by neměl být podporován ani turismem.
Egyptská policie odpověděla tvrdou razií, při níž bylo zabito 40 islamistů.

Asad

dal Iráku obecný souhlas k útokům na cíle, které jsou ještě pod vládou zbytku chalifátníků.

V souvislosti

s vraždou dvou turistek v Maroku bylo nakonec obviněno 15 lidí. Je to názorná ukázka islámské "férovky". Na dva chlapy by se těch bezcenných zbabělců muselo sejít nejméně jednou tolik, aby si troufli.

Imigrace

V Bojkovicích

na Uherskohradišťsku byli zadrženi čtyři migranti, tvrdící, že je jim 16. Rentgen zápěstí jim stanovil věk vyšší než 19.

Španělé

navezli do Evropy dalších tři sta migrantů.

V Nizozemsku

a Německu se podařilo zadržet čtyři osoby, podezřelé z přípravy teroristického útoku.

Stále více

můžeme vidět v českých domácnostech cizinky jako pomocnice v domácnosti.

Obecné

Mnoho soudruhů se bouřilo proti Grebeníčkově knize, o níž jsem napsal samostatný post.

Byla obnovena

práce v dole v ostravskokarvinském revíru, kde vybuchl metan.

Trump

chce zakázat americkým firmám používat výrobky od Huawei.

Pracuje se

na velmi rozumné zákonné úpravě pro dětské domovy, která by více "porušovala lidská práva chovanců", ale současně omezovala jejich možnosti připravovat kriminální aktivity (používání mobilních telefonů, např.) a kombinací trestů a odměn, včetně bodování, umožnila výchovné úsilí vůči mladistvým delikventům. Pochopitelně, naprosto pochybný "Výbor pro práva dítěte" je silně proti, pro jeho členy je ideální dětský domov velkovýrobnou kriminálních živlů.

President Zeman

posvětil vyšší úroveň ochrany klientů směnáren, dávající možnost do tří hodin odstoupit od smlouvy.

Další záhadná zmizení

Ze záoceánské luxusné lodi zmizel Arron Hough, zpěvák, který v lodním divadle hrál v muzikálu Pomáda. Při té příležitost bylo konstatováno, že z tohoto typu lodí zmizí ročně cca dvě desítky lidí. Je to zajímavé, protože tyto lodi jsou prošpikovány bezpečnostními kamerami a např. skok do moře, aniž by to některá z kamer zachytila, by neměl být možný. Že by pokrčování Součkova textu "Od zmizelého diplomata k cizím vesmírům" v realitě?

Konečně

se začíná stavět teplovod z Temelína do Českých Budějovic. Do této doby se odpadní teplo z tohoto zdroje pouští "pánubohu do oken". Fakticky je výstavba tohoto díla výraznou redukcí produkce CO2, protože ušetří jiné zdroje na ohřev vody a vytápění domácností. A měla by být jako taková brána v potaz.

Němci

sondovali nábor Čechů do Bundeswehru. Službu v cizí (a to i spojenecké) armádě u nás zakazuje zákon, který by se musel změnit.

Objevil se návrh,

aby zdravotní sestry ve školách píchaly malým diabetikům inzulin (děti od 9 - 10 let si už dokáží tento preparát píchnout samy). Souhlasím.

V Budapešti

odstranili sochu Imre Nagye z pietního místa, kde jsou pomníky mučedníků komunistického režimu. Jeho sice zavraždili sami komunisté, nicméně to byl komunistický zločinec, který se účastnil už zločinů páchaných Maďarskou republikou rad po 1. světové válce, takže na takovém místě poněkud přebýval. Socha bude přesunuta do jiné lokality, kde nebude kolidovat se svým okolím.
MMCH Slánského také dost dobře nejde srovnávat třeba s Horákovou, takže jeho sochu na její ulici bych nemusel.

Oslavili jsme

Silvestr a připomenuli 40. výročí drastické změny počasí, kdy o silvestrovské noci spadla teplota o víc než 20 stupňů, z teplot kolem 10 na teploty kolem -10.