čtvrtek 31. srpna 2017

Skutečně tu nebyla žádná totalita? 1

Problematické vedení ÚSTR, které je podle posledního soudního rozsudku nelegitimní (nicméně běží odvolání), se snaží "dokázat", že komunistický režim nebyl žádná totalita.

Mezinárodní ohlas

Jako poradkyně se s novými lidmi (vesměs neomarxistické ideologické orientace) ve vedení dostala i "mezinárodní vědkyně" (jak ji nazývá v Britských Listech pan Čulík) Muriel Blaive. Tím má být levičáckým žvástům, které tato instituce pod novým vedením hodlá produkovat, zajištěn jakási "vědecká legitimita".
Problém vidím v tom, že "mezinárodní vědecká komunita", především ze společenských oborů, přijala pád východo a středoevropských totalitnáíchg režimů naprosto negativně. Dodnes si vzpomínám jak, když mi bylo po pádu totality dovoleno poprvé vyjet na ztahraniční školení na západ, se na účastníky tohoto školení na britské univerzitě dívali místní "společenští vědci" se směsí údivu a nenávisti ve stylu: "Vy jste ti zločinci, co svrhli ten úžasný systém, vytvořený podle myšlenek geniálního soudruha Marxe!"
Tito lidé neprošli ani do dnešní doby, přibližující se ke třicátému výročí pádu totalitních režimů, nedokázali zkorigovat své názory. Naši studenti, kteří vyjíždějí na západní university v rámci Erasmu a podobných programů, se s podobnými názory, doprovázenými zjevnou animozitou vůči "východoevropským podlidem", setkávají i v současné době a zcela běžně. Pokud mají zapsané společenskovědní disciplíny, pak skládají zkoušky z naprosto stejných bezcenných blábolů, které byly obsahem zkoušek z "marxáku" na našich univerzitách a vysokých školách do roku 1989. Přičemž jsou i naši studenti nuceni mektat bláboly o pozitivních stránkách socialismu a jakákoli diskuse o tom, jaký byl v reálu, je na seminářích přísně zakázána.
V roce 1968 probíhaly paralelně dva procesy. V západoevropských státech marxističtí barikádníci bojovali za zavedení socialismu stalinského typu. V téže době obyvatelstvo východoevropských zemí, nejvýznamněji u nás, bojovalo za reformy, které měly socialistický režim "zlidštit".
Poražení západoevropští barikádníci zahájili následně "pochod institucemi", během něhož se jim podařilo obsadit místa na univerzitách i v některých státních institucích a proměnit je v socialistický schweinerei, nad jakým by jásali Stalin i Trocký, a kde by se politrukové z Černých baronů nebo Tankového praporu cítili mezi svými. Z pohledu uvedené skutečnosti se jeví velmi prozíravou politika, kterou vůči stejné pakáži prováděl po odvrácení komunistického puče v Chile Pinochet: Jednoduše zlikvidoval všechny, co se mu dostali pod ruku. A ty nejvýznamnější grázly nechal zlikvidovat i v exilu. V zásadě udělal velice dobře, protože dnes je v Chile standardní demokracie, o jaké si obyvatelé EU mohou leda nechat zdát.
"Mezinárodní vědci" jsou tedy marxisté, neomarxisté, kryptomarxisté apod., prostě lidé, pro něž je rok 1989 rokem největší tragédie lidstva (pokud za ni nepovažují události z roku 1945).
Úkolem těchto "vědců" pochopitelně není nějaké objektivní hodnocení historie, protzože tím by nutne museli popřít vše, co ti starší celý život hlásali, a ti mladší v tom byli od střední školy vychováváni. Tito lidé mají jednoznačný úkol: "dokázat", že černé je bílé a socialismus je ten nejúžasnější a nejhumánnější politický systém, proti němuž je současný EUrosocialismus s rezidui tržní ekonomiky a opravdové demokracie, cosi mimořádně špatného.

Strategie popírání totality

Strategie soudruhů neomarxistů (apod.) je velmi průhledná. Tvrdí, že není možno komunistický režim nazývat totalitou, dokud to oni "vědecky neprokážou". "Prokazovat" to hodlají na oficiálních archiváliích, zbylých po komunistickém režimu, které byly jednak poznamenány silnou autocenzurou samotného režimu (kdy nejvíc průšvihové věci se řešily jen ústně a zapisovaly tak, že z toho nezasvěcený neměl šanci zjistit, o co se jedná. Za své kariéry v SSM jsem takových průšvihů zažil vícero, takže naprosto nepochybuji, že podobně to vypadalo i v jiných složkách Národní Fronty a i jinde ve státě. Podobné situace znám (buď jako osobní zážitek nebo z první ruky od kolegů, kterým mohu věřit) také z vojny v ČSLA, silové složce komunistické moci: "Když průser, tak raději co největší, pokud možno aby do toho byli zapleteni i důstojníci furťáci, protože pak se to celé ututlá."
Jinými slovy, už na úrovni ukládání archivních informací je to, co se z nich dá vyčíst selektované. Dále následovaly živelné skartace po 17. listopadu, které pokračovaly pod vedením ministra Sachera ještě dále. Existují podezření, že byly skartovány archoválie ohledně řady chartistů spolupracujících s STB (obávám se, že tzv. Cibulkovy seznamy jsou to nejlepší a nejdůvěryhodnější, co v této oblasti existuje, byť mnoho potrefených husí kejhalo a kejhá).
Dodnes nejsou k dispozici seznamy agentů a dalších zaměstnanců STB a dalších výzvědných organizací komunistického režimu a paradoxně tito lidé mohou mít, na rozdíl od těch, které tlakem, vydíráním a podobnými způsoby "řídili", čistá lustrační osvědčení.
Pokračováním oněch "jiných slov" je tedy skutečnost, že režimní autocenzurou osekané archiválie prošly vícero vlnami selektivní skartace, což dále snižuje jejich význam jako uceleného souboru informací. Reálná práce s těmito archiváliemi se tedy musí silně podobat práci vědce, který měří to či ono v moči, ale musí si uvědomovat, že mezi ním, a tím, co měří, leží filtrační vrstvy, které mohou ovlivnit výsledek od separace koncentrátu měřené látky z hrubého vzorku, přes jeho čištění, které může vnést řadu chyb odstraněním části sledované látky až po finální detekci (která mlůže být rovněž různými způsoby ovlivněna). Pokud si toho je vědom, tak dokáže nad čísly, která mu "lezou z mašiny", něco vyvodit. Pokud ne, může velice snadno tvrdit naprosté nesmysly.
Biomedicínským vědcům a pracovníkům technických oborů tyto zádrhele většinou známé jsou a naprostá většina je s to definovat míru omezení zobecnitelnosti studie a ji zapříčiňující faktory, které je nutno nějak překonat nebo obejít, aby se výsledky daly považovat za všeobecně platné.
Nesetkal jsem se s tím, že by podobný přístup byli s to uplatnit na své výsledky pracovníci humanitních oborů. Přitom ti se ještě běžně musejí setkávat (a zcela jistě u politicky živých témat) se zlovolnými / cílenými snahami o zkreslení výsledku. Když já budu stanovovat tu či onu látku v sýru, tak se nemusím bát toho, že její molekuly schválně přelezou do místa odběru vzorku (nebo z něj naopak utečou), zatímco společenský vědec s tímto počítat musí, a pokud ne, pak spíše patří mezi "vědce".

dokončení příště

středa 30. srpna 2017

Vysychání jihu Moravy

Již delší dobu můžeme pozorovat příznaky vysychání jihu Moravy, nejvíce citelné zhruba v pásu mezi zeměpisnými šířkami Brna a Znojma.

Globální oteplování?

Pochopitelně, jakýkoli negativní jev spojený s počasím nebo klimatem, je soudruhy klimaalarmisty a na ně navazujícími ekologisty vždy dáván do souvislosti s "globálním oteplováním". Ti na ně budou svádět i naprosté nesmysly.
Sami klimaalarmisté opakovaně straší "vědeckými prognózami", kdy má jimi vymyšlený jev vyvolat "horka se stoprocentní vzdušnou vlhkostí", v nichž budou lidé umírat jako mouchy. Je to, pochopitelně, naprostý nesmysl, který je v rozporu se základními fyzikálními zákony a jevy, jako mnoho dalšího, co tahle sorta "expertů" hlásá. Už jen střídání dne a noci by během večerního a nočního ochlazování vedlo k mohutnému srážení vzdušné vlhkosti, která by se neudržela ve vzduchu. Prakticky jen v těchto hodinách by se procento vzdušné vlhkosti mohlo přiblížit té stovce, po zbytek dne by byla vlhkost podstatně nižší.
Něco jiného jsou tropické dešťné pralesy, kdy vlhkost vzduchu udržuje mohutný odpar z rostlinstva (včetně stromů) a je tam navíc malý rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Existují sice i dešťné pralesy mírného pásu (na tichomořském pobřeží Kanady a USA), nicméně tam je tento jev vyvoláván stoupáním vysoce vlhkého oceánského vzduchu na hřebeny hor a permanentními srážkami. Jen částečně se tomuto jevu blíží Jizerské hory (představující první "zvedák" pro vzduch letící od Atlantiku a Severního moře), kterým se proto říká "nočník Evropy". Uvedený jev rovněž nemá s "globálním oteplováním" nic společného a byl pozorovatelný i za tzv. malé doby ledové.
Další věcí je, že teplejší periody byly na našem území vždy spojeny s vyššími srážkami a vyšší vlhkostí. V době, kdy už bylo zemědělství, tak i vyššími úrodami (skutečné globální oteplování by nám spíše pomohlo), a k rozvoji zemědělství v oblastech dříve neúrodných, a proto neosídlených.

Něco jiného?

Když se podíváme na meteoradar, tak můžeme (letos mnohokrát) vidět, jak se od západu (což je převládající směr větrů) postupující plocha oblačnosti nebo fronta na jihu Čech "rozštípne" a vzniklá mezera se potom táhne na jih Moravy, takže na hranicích s Rakouskem a jižněji prší, v Brně a severněji také, ale srážky v pruhu mezi nimi jsou minimální nebo žádné. Maximálně něco zachrání nějaké místní bouřky, jejichž oblačné a dešťové systémy se zkonstituují až za místem onoho "rozčísnutí".

Příčina?

Není třeba nějaké zuřivé hledání po mapách, aby se příčina stala jasnou: V místech, kde dochází k onomu pro jih Moravy vysoce nežádoucímu jevu, se nachází Šumava. Toto pohoří pro jih Moravy vytváří to, čemu se říká "dešťový stín", což je jev v geografii velice dobře známý a stojí i za vznikem a existencí některých světově výzmaných pouští (např. Gobi vznikla po zvednutí Himalájí a dalších horstev okolo, do té doby to byla mokrá krajina plná bohatého života, který je nynějšími pouštními podmínkami skvěle zakonzervován a Gobi se proto stala cílem mnoha paleontologických výprav).
Je nám vcelku jasné, že na Šumavě nebo jejím okolí nedošlo v posledních letech k žádnému významnému vrásnění. Pohyby zemské kůry na úrovni milimetrů, které zachycují speciální pracoviště, takovýto důsledek mít nemohou. Nicméně přesto se tam "něco" stalo a to "něco" způsobilo, že negativní vliv Šumavy, který, pokud vůbec existoval, tak jihomoravskému zemedělství nevadil, najednou výrazně zesílil.

Vysvětlení

Existuje vcelku jednoduché vysvětlení.
Šumavu do nedávné doby pokrýval rozsáhlý a zdravý les, který na jedné straně vodu zachytával, ale na druhé straně byl i zdrojem mohutného odparu, a to i v obdobích mezi přechody dešťových front (tudíž směrem po větru přispíval ke konstituování místních bouřek).
V současné době je tento les totálně zdevastován na "divočinu", tj. stovky čtverečních kilometrů mrtvého porostu, kde mezi torzy stromů jsou plochy porostlé trávou nebo dokonce již tu a tam, po odplavení zeminy, jsou na povrchu podložní štěrky a skály. Tyto plochy se zahřívají za slunečného dne na daleko vyšší teplotu než živý les (který stíní samotnou půdu a aktivně se ochlazuje odpařováním vody). Z tohoto důvodu se nad rozsáhlými plochami Šumavy vytvářejí za slunečného dne obrovské sloupy stoupajícího horkého vzduchu, které jednak mechanicky (prouděním mas vzduchu) narušují oblačné systémy, jednak vynášením horkého vzduchu do výšky oblaků "rozpouštějí" vodní kapénky, vytvářející tato oblaka, na vodní páru (která je neviditelná a, což je ještě důležitější, nevytváří dešťové kapky). A tím vytvářejí onen "dešťový stín", který od ekologistické devastace Šumavy stále více devastuje prostředí na jihu Moravy a vede ke stále většímu deficitu srážek i zásob vody v krajině a dalším problémům.

Náprava?

Postup nápravy je jasný: Bez ohledu na ekologistické pindy ukončit devastaci Šumavy. Kůrovce tam, kde jsou ještě živé stromy, je nutno zlikvidovat klasickými lesnickými technologiemi (kácení a insekticidní postřiky) a hlavně: všechny holé plochy, dokud to ještě jde (= dokud je na nich alespoň nějaká hlína), zalesnit. Zalesnit čímkoli, co rychle roste, tedy kromě smrků i vhodnými listnatými stromy (v nižších polohách by přežily i topoly, osiky břízy apod., ve vyšších zcela jistě jeřáby). A zcela jistě o výsadbu pečovat, protože "ekologicky" zdevastovaná krajina by jim nemusela zajistit dostatek vody (tedy je v létě pravidelně objíždět s cisternami a postřikovat). Jakékoli prodlení bude znamenat vznik rozsáhlých souvislých sterilních ploch, na něž se bude muset půda navozit, rozprostřít a stabilizovat tkaninou nebo rohoží, aby bylo možné sázet stromy a keře (jak se to dělá při stabilizaci a zazeleňování svahů kolem silnic a železnic).
Je třeba jasně a jednoznačně odmítnout pindy o "divočině" na Šumavě. Tam od konce středověku, kdy byly prakticky kompletně vykáceny původní lesy jednak na stavební a palivové dříví, jednak na výrobu dřevěného uhlí pro rudné a sklářské hutě, žádná divočina není, maximálně někde zůstaly rozlohou nepatrné ostrůvky původního lesa ve vyšších polohách a na nepřístupných svazích, kde se nedá efektivně kácet.
Uměle vysázený smrkový les, který měl nahradit v době prvních pokusů o racionální lesnictví les původní, byl prakticky kompletně zničen "Klostermannovou" (protože tento regionální spisovatel ji ve svém díle podrobně popsal) kůrovcovou kalamitou a Šumava byla osázena znovu, včetně v archivech prokázaného použití sazenic na Šumavě nepůvodních smrků z Alp a Karpat.
A právě tento nepůvodní les druhé generace, navíc totálně zdevastovaný kůrovcovou kalamitou, má být onou "Evropskou divočinou". Asi ten přídomek "Evropská" bude docela správný, protože v řadě oblastí toto označení znamená cosi ekvivalentního Potěmkinským vesnicím. Prostě načančaná fasáda, za níž se skrývá absolutní nic či nesmysl.

Náprava devastace jihu Moravy je tedy dostupná, je v našich rukou a pokud by nám v ní chtěla EU zabránit, je to jen další argument pro czexit.

úterý 29. srpna 2017

Nové slovo našich nepřátel

Bojovníkům za nacpání Evropy a jejích obyvatel pod islámistické jho se obohatil jejich newspeak novým slovem: sekuritace.

Bezpečnost je nebezpečí

Zcela v duchu Orwellova díla 1984 převracejí političtí příznivci islámských teroristů a dalších podobných násilníků elementární logiku.
Obavy (stále narůstající) o bezpečnost svou i svých dětí, narůstající rizika, nutící obyvatele ke stále drastičtějším změnám životního stylu, hrozby další progrese prodobných jevů (protože v čase zatím stále progredují co do intenzity i co do rozsahu postižených území a počtu postižených lokalit), obavy z přelévání těchto negativních jevů do dosud nepostižených oblastí a vše podobné a související, to vše nyní soudruzi multikulturalisté nazývají "sekuritace".
Podle multikulturalistů je tedy zajišťování vnitřní bezpečnosti ve státě a bezpečnosti jeho občanů cosi, co je nežádoucí, a požadování něčeho takového bude zřejmě brzy stejným zločinem, jako projevy "rasismu" a "xenofobie".

Soudruh papež je s nimi

Levicově až ultralevicově orientovaný papež František se nechal minulý týden slyšet, že "důstojnost" imigrantů (alespoň se již oficiálně přestává lhát o tom, že se jedná o uprchlíky) by měla mít přednost před bezpečím občanů.
Uvedená slova jsou v obrovském konstrastu se skutečností, že oběťmi islámu v zemích, odkud islamističtí imigranti přicházejí, jsou v naprosté většině křesťané. Každému logicky uvažujícímu člověku tedy vytane na mysl přinejmenším podezření, že masy islamistů s maskou uprchlíka se jen snaží rozšířit toto násilí do dalších zemí. Násilnosti migrantů v cílových zemích vůči křesťanům a také Židům toto podezření zcela jistě posilují.
Nemusíme ani věřit na Nostradamovo proroctví, podle něhož by měl být František posledním z papežů, aby si člověk dokázal představit, že takové neskrývané odtržení špičky církve od mas věřících a neskrývaně škůdcovské jednání vůči nim by mohlo nastartovat proces, vedoucí k totálnímu rozvratu církve, případně i jejímu rozpadu na více vzájemně se neuznávajících skupin. Přičemž vzniklý rozkol by mohl být horší než z dějepisu známé dvoj a trojpapežství na sklonku středověku.

Zmatení pojmů

Zajištění vnitřní bezpečnosti je jednou z atributivních vlastností státu. Pokud toto není zajištěno, stát pozbývá jakýkoli smysl. Z tohoto důvodu (když jdu jen do naší historie) byla pro nás "nestátem" i hitlerovská třetí říše a opravňovalo to jakoukoli destruktivní aktivitu vůči ní. Což se dělo jak formou odboje, tak i konečným vystoupením lidu v závěru války (kdy to bylo technicky možné) včetně lynčování představitelů "státní" moci, udavačů a podobných zločineckých person.
Dnes se nám bezpečnost občanů snaží vzít EU, která se stále víc a víc aktivně přetváří do podoby "čtvrté říše".
Pochopitelně, vnitřní bezpečnost se primárně týká kmenových obyvatel státu, v republikánském zřízení občanů, v monarchii poddaných. Netýká se imigrantů, kteří nezískali občanství či se nepoddali místnímu vládci. Ti se jistě mohou svézt s tím, že dobře fungující stát zajišťuje bezpečnost plošně, takže z toho mají jedenoznačný profit i neobčané či nepoddaní, nicméně ve fungujícím státě nemůže nastat situace, v níž by byla bezpečnost této skupiny obyvatel kladena nad úroveň zajištění bezpečnosti vlastního obyvatelstva.
Je to zcela jistě dáno mimo jiné i tím, že neobčané mají vůči státu daleko méně povinností, takže stát jim to "oplácí" menší mírou benefitů.
Za určitých okolností mohou být jistě i omezena práva některých vlastních občanů, pokud etnicky nebo ideologicky patří ke zdroji nebezpečí. Takto byla za války omezena práva japonoameričanů v USA nebo Němců ve Velké Británii, bez ohledu na jejich občanství daných států.
Stát, který by nadhodnocoval péči o přivandrovalce a jiné cizáky nad péčí o vlastní obyvatele, se dostane do revoluční situace, která může skončit jeho smetením, případně, podobně jako v Polsku na konci éry socialismu, jeho rozvratem totální lhostejností a nepodporou ze strany občanů.

Delegace bezpečí

V případě fungujícího soustátí, ať už jde o konfederaci, federaci nebo nějaký užší vztah (např. přičleněné autonomní republiky k nějakému základnímu státu) může jistě vláda členského státu delegovat bezpečnostní problematiku na vyšší úroveň, tedy centrální státní moc.
Problém EU spočívá v tom, že sice chce zamezit zajišťování bezpečnosti občanů na úrovni členských států (k tomu směřuje i nucení členských států k odzbrojení obyvatel), ale nemá přitom absolutně žádné instituce a (nad)státní organizace, kterými by tento výpadek mohla nahradit. Po odzbrojení občanů a omezování pravomoci místních ozbrojených složek by vzniklo jen a jen mocenské vakuum jako živná půda pro teroristy (zcela jistě nejen muslimy, ale i např. teroristická organizace ANTIFA by to jistě uvítala) a další zločinecké skupiny (včetně klasického organizovaného zločinu).
Jinými slovy, "sekuritace" je jedním z fiktivních termínů, snažících se zakrýt skutečnost, že EU nechce sebeméně zajišťovat naši bezpečnost, ale naopak udělá vše proto, abychom si ji nemohli zajistit sami.

Kontrast

S evropskými a dalšími "světovými" politiky kontrastuje starosta Benátek, který se nechal naprosto nekorektně slyšet, že kdo zařve na veřejnosti "Aláhu akbar" bude zastřelen než udělá čtyři kroky (a pozdějším výrokem to korigoval na tři).
Podobní politici budou mít po celé EU stále vyšší podporu voličů a soudruzi budou muset vymýšlet stále sofistifikovanější podvody a podrazy, aby jim zabránili masově zvítězit ve volbách.
Stejně tak průběh války v Sýrii a okolí ukázal naprosto rozdílnou efektivitu v boji s islámskými teroristy z chalifátu mezi západními státy a Ruskem. Faktem je, že právě příchod Ruska přivedl džihádisty z chalifátu k porážce, zatímco během "bojového" angažmá západních států (včetně obamovských USA a Izraele) "chalifát" kynul a nabýval na síle.
Lze též připomenout i vysoce účinné ruské akce proti pirátům jak v oblasti Afrického rohu, tak i v průlivech mezi ostrovy na hranici Tichého a Indického oceánu.
Nelze se tedy divit, že nějaká bezpečnostní spolupráce s Ruskem a ukončení nesmyslných ekonomických sankcí proti němu mají stále vyšší podporu rozumných obyvatel.

Vymyšlení "sekuritace" EUroideology je tedy další důvod, proč co nejrychleji odejít z EU.

pondělí 28. srpna 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Rusko

údajně zlikvidovalo kolonu chalifátníků a 200 jich zabilo. Svět se stal o něco lepším.

Islámští teroristé

odpálili v diplomatické čtvrti v Kábulu další bombu.

Irácké síly

se v průběhu týdne pprobojovaly k Tall Afaru, poslední baště chalifátníků ve státě. Chalifátníci nasadili lidské štíty. Koncem týdne se ozbrojené síly Iráku probojovaly do centra města a v neděli bylo město prohlášeno za dobyté.

Trump

rozhodl o zvýšení vojenské přítomnosti USA v Afghánistanu.

Agitátoři

ve službách džihádistů kvílí nad tím, že při bombardování Rakká umírají i civilisté. IMHO kdyby byli lidé tohoto druhu u moci v dobách druhé světové války, tak by Hitler, nebo nějaký jeho pokračovatel, dodnes plynoval "podlidi", protože porážka nacistického Německa by bez plošného bombardování měst a tím i ničení zbrojního (a dalšího) průmyslu nebyla možná. Je docela pravděpodobné, že by se bez tohoto bombardování Němcům podařilo vyrobit alespoň "špinavou atomovou bombu", či jako hlavici pro V2.

V Indii

zakázali islámské rozvody podle šaríje.

Chalifátníci

zveřejnili video, v němž hrozí Španělsku dalšími teroristickými útoky.

V Barmě

zaútočili muslimové na 24 policejních stanic.

Velitel

US sil v Kábulu horoval pro bezodkladné zničení zbytků chalifátníků v Afghánistanu.

V pátek

zaútočil v centru Bruselu nožem další islámský terorista. Volal "Aláhu akbar", čímž potvrdil bezděky slova benátského starosty, že na lidi, volající tuto teroristickou frázi by se mělo ihned střílet.
K útoku se po dvou dnech přihlásil chalifát.

Podobný útok

se odehrál i před Buckinghamským palácem v Londýně. Později bylo upřesněno, že útočník neměl nůž, ale šavli, a že měl pravděpodobně komplice.

Imigrace


Terorista z Barcelony

zavraždil při svém útěku dalšího člověka. Nakonec se ho podařilo nedaleko Barcelony odstřelit. Proti lidem tohoto druhu je zapotřebí nulové tolerance.
V souvislosti s tím: Starosta Benátek se "kontraverzně" vyjádřil, že kdo v hlídaných oblastech vykřikne "Alláhu akbar", bude mrtev, než udělá čtyři kroky. Později to korigoval na tři kroky.
Na konci týdne podlehla další oběť tohoto teroristy zraněním, čímž se celkový počet mrtvých dostal na šestnáct.
Neomarxisté uspořádali v Barceloně odporné divadlo: Otec jedné z obětí byl nucen se objímat s imámem, tedy osobou, hlásající ideologii, která "inspirovala" pachatele teroristického útoku.
O víkendu pořádali v Barceloně manifestaci, jejíž účastníci skandovali "nemáme strach". Asi proto, aby si dodali odvahu.

Odvetou

za teroristické útoky zvandalizovali Španělé několik mešit a popsali je nápisy, vyzývající muslimy k odchodu ze země a hanobícími islám.

Madridský kněz

Santiago Martín kritizoval barcelonskou primátorku za spolupráci s teroristy a nepřímo vyzval pozůstalé po obětech teroristického útoku, aby na ni podali žalobu.

Provalilo se,

že teroristé z Barcelony plánovali útok plynovými lahvemi, který se jim nepodařilo realizovat. Najíždění do lidí a bodání noži byla jen "náhrada". Alternativní weby o tom přinesly zprávy již minulý týden - opět ukázka vyšší kvality těchto médií.

Papež František

se vyjádřil, že zájmy uprchlíků by měly být povýšeny nad bezpečnost občanů.
Přes toto odporné prohlášení mu islámští teroristé poslali výstrahu. Příklad, jak dopadnou všichni, co islámským teroristům jdou na ruku.

V Rotterdamu

byla nalezena dodávka s plynovými bombami a došlo ke zrušení blízkého koncertu. Později se ukázalo, že šlo o auto řemeslníka, který měl bomby na svařování.
IMHO zde selhala policie, která nebyla s to toto rychle zjistit, přes všechny finance, které se cpou do vytváření policejních databází kde čeho, šmírovacích kamer i šmírovacího SW.

V Německu

vydali studii, podle níž se muslimové "integrují lépe". Problémem je, že jiné studie toto opakovaně popřely.

Španělsko

hodlá po atentátech prověřit plošně všechny imámy.

V Madridu

byla napadena davem lidí muslimka v hidžábu. Velice se obávám, že pokud vlády a jimi řízené instituce nebudou islámský terorismus účinně řešit (tj. tak, že se frekvence a intenzits těchto islámských aktivit viditělně sníží), budou se takové incidenty dít stále častěji. A stavění se státních složek na stranu muslimů bude jen přilévat olej do ohně.

Rakousko

vyhlásilo prodloužení kontrol na svých hranicích na dobu neurčitou.

Obecné

Připomenuli jsme si

nekulaté výročí sovětské agrese proti Československu.

Do boje

proti africkému moru prasat byli nasazeni vojenští veterináři. Proč ne, IMHO je to pro ně dobré cvičení.

V Marseille

narazil řidič dodávky do dvou zastávek autobusů, zabil jednu ženu a několik lidí zranil. Údajně se nejedná o teroristu, ale psychicky nemocného, který byl v kontaktu s psychiatrickou klinikou.
Koncem týdne došlo v témže městě k napadení lidí na ulici pomateně vypadajícím mužem.
Přestože zřejmě šlo o činy duševně nemocných lidí, problém vidím v tom, že atentáty spáchané muslimy mohly nemocného "inspirovat". Obsah bludů i formy patologického chování duševně nemocných totiž, byť zcela pokřiveně, reflektují objektivní realitu, včetně situace ve společnosti. Je vcelku známo, že dříve tyto nemocné obtěžoval, našeptával atd. "dábel", zatímco dnes tuto činnost u mnoha z nich vykonávají "ufoni" a podobná moderní čeládka.

Ministři

Chovanec a Pelikán se poštěkali ohledně ataku policie na Babiše a jeho smyslu.

Kancléřka Merkelová

se vztekala na německé automobilky, protože ty se snaží obcházet předpisy, znásilňující fyzikální realitu.

Vláda

schválila odkup prasečáku v Letech, současně úzkostlivě tají kolik za to dá z našich peněz.

Na Frýdlandsku

roztrhali vlci 36 ovcí. To je cena, kterou platíme za ekologistické fantasmagorie o "návratu divočiny".

Průzkum

veřejného mínění ukázal, že fašistický póvl, demolující pomníky Konfederace, je v USA podporován jen cca čtvrtinou populace.

Johnson & Johnson

(farmaceutická firma) má zaplatit odškodné devět miliard třiašedesátileté ženě s rakovinou vaječníků (údajně letální), protože používala její výrobek, dětský pudr.
Problém je, že přírodní mastek obsahuje (může obsahovat) stopy azbestu. Ten ovšem vyvolává rakovinu plic (byť zdaleka ne tak moc, jak tvrdily některé studie, později profláknuté tím, že je platili výrobci konkurenčních izolačních materiálů), nicméně jiné formy nádorů by vyvolávat neměl. Celá staletí jsou užívány azbestové filtry na filtraci vína a nikdy se nepodařilo prokázat, že by to mělo na konzumenty nějaké negativní účinky.

Soudruzi vodaři,

většinou placení zahraničními firmami, si chtějí došlápnout na ty, kdo by v rámci programu "Dešťovka" shromažďovali dešťovou vodu na splachování WC. Chtějí těmto lidem zavést speciální vodoměry na stočné.
Je to IMHO naprostá pitomost, protože do těch kanálů půjde jen to, co tam šlo dříve.
Takovéto snahy by bylo potřebné tvrdě utnout.

Polsko

ruší nejkvalitnější střední školy - gymnázia. Je to vcelku jasné - křesťanství potřebuje masu polovzdělaných hlupáků, kteří těm pitomostem, co hlásá, budou schopni věřit. A PiS jde křesťanské římskokatolické církvi na ruku.

Presidentské volby

u nás budou 12. a 13. ledna.

Skandál

s vejci, "vylepšenými" pesticidem pokračuje. V Itálii bylo zabaveno 92 tisíc takto kontaminovaných vajec. Fipronil má svůj článek na Wikipedii.

Lidl

stahuje vejce s možným výskytem salmonel.
Kvůli salmonelám bude u Pohořelic vybit jeden chov slepic (zase ta EU, která omezuje možnosti přeléčení takovýchto chovů).
Problém vidím v tom, že po objevení se nových serovarů Salmonella enteritidis v 80. letech minulého století může každé slepičí vejce salmonely obsahovat a je třeba s nimi zacházet podobně jako se syrovým masem a vnitřnostmi.

Velká Británie

vyhlásila, že se po Brexitu přestane podřizovat Soudnímu dvoru EU (jeho rozsudky jsou rovněž komplexem argumentů pro odchod jakéhokoli státu z EU).
Britští potravináři se naopak bojí ztráty levné pracovní síly, kterou využívali při sklizních a v dalších oblastech výroby potravin. Jako by si GB nemohla dovézt pracovníky z bývalých kolonií.

Ministerstvo ŽP

povolilo kontraverzní těžbu lithia na Sokolovsku. Kontraverzní hlavně tím, že zisky z ní půjdou do zahraničí a nám po ní zbude jen zdevastované území.

Severní Korea

předváděla plány třístupňové mezikontinentální raketové střely. Je ovšem otázka, zda mají na to ji podle těchto plánů vyrobit. Podobné problémy měl i von Braun, a to za ním stál daleko výkonnější německý průmysl.

Poslanci

budou muset předvést celý svůj majetek, podle nových pravidel, schválených Sněmovnou. Já osobně spíše pléduji zas to, aby kandidáti na poslance museli explicitně a pod hrozbou ztráty mandátu za lživý údaj uvést svou náboženskou orientaci.

Vedení Junáka

se postavilo za příznivkyni teroristické organizace ANTIFA (takové ultralevičácké SA) a chce vychovávát děti v duchu jejich "hodnot". To znamená děti do této fašounské organizace nedávat.

Maďarsko

přerušilo diplomatické styky s Nizozemím, protože jeho diplomat přirovnal Maďary k teroristům, inu, na hrubý pytel hrubá zápplata.

Ruský tanker

proplul severní cestou v Arktidě bez asistence ledoborce. Klimaalarmisté šílejí, čímž předvádí svou negramotnost: Jedná se o speciální plavidlo, které spojuje vlastnosti tankeru a ledoborce a umí prorazit i přes 1m silný led.

Soudruzi psychiatři

v USA se snaží udělat z Trumpa šílence. Velmi podobně postupovala levicová pakáž i u nás vůči Klausovi a Zemanovi.

Rusko

nechalo v blízkosti Severní Koreje prolétnout bombardéry, schopné nést jaderné bomby.
Severní Korea zase vypálila do moře v blízkosti vod Jižní Koreje několik řízených střel krátkého doletu.

USA

uvalily hospodářské sankce na Venezuelu.

Trump

výnosem zrušil přijímání transsexuálů do armády.

EU zaviněný

nedostatek mléka a mléčných výrobků bude zesilovat a má vyvrcholit kolem Vánoc. Inu, takto to dopadá, když pologramotní a zkorumpovaní úředníci začnou "řídit" ekonomiku.

Macronovi

drasticky klesá oblíbenost. Inu, Francouzi začínají litovat, že nevolili Le Penovou.

neděle 27. srpna 2017

Tříska a trám 2

Trochu podrobněji k onomu úpadku Španělska a jeho skutečným příčinám.

4.

K úpadku Španělska došlo až cca sto let po objevu Ameriky, a to tím mechanismem, že v zemi prakticky převzala vládu římskokatolická inkvizice a tupá, fanticky věřící, hovada v jejím čele.
Významnou roli v tomto úpadku sehrála ona benevolence Isabely a Ferdinanda, s níž kdokoli z muslimů a judaistů, pokud se nechal pokřtít, mohl v zemi zůstat.
Řada z nich dál tajně uctívala ďábla (Alláha nebo JHWH) a španělská inkvizice je, zpočátku zcela věcně správně, chytala a likvidovala. Nicméně poté, co uctívači ďáblů došli (tak dvě generace od onoho vyhnání) si začala sama vyrábět "případy" aby dokazovala nutnost své existence (podobně si ale počínala i tajná policie v komunistických zemích, je to tedy obecná vlastnost organizací tohoto druhu). Inkvizice útočila především na význačné osoby, podporující civilizační pokrok, v nichž tušila své hlavní nepřátele, tedy osoby posunující španělskou společnost do stavu, v němž by už inkvizitoři nebyli potřební.
Souběžně s tím došlo v důsledku mnoha příbuzenských sňatků ke genetické degeneraci vládnoucího rodu, takže žádná z těch slintajících opiček, co formálně seděly na španělském trůnu, nebyla s to si udělat v zemi pořádek. Není žádným tajemstvím, že tyto sňatky relativně blízkých příbuzných byly v rozporu s církevním právem, a můžeme předpokládat, že vysoce pravděpodobným důvodem pro udělování církevních výjimek byla právě snaha o zneschopnění vládnoucího rodu jako mocenského konkurenta církve.
Asi nejzásadnější známka obratu k mocenskému zhroucení Španělska se dá umístit mezi vítěznou bitvu u Lepanta (1571) a totální porážku Velké armády (1588), poslané k vylodění na britské ostrovy. Respektive to, že vítěz od Lepanta, asi jediná schopná a kompetentní osoba z vládnoucí dynastie (byť levoboček), byl církevními intrikami odstaven a "uklizen" do španělského Nizozemí, kde se uděvkařil a uchlastala k smrti, aby se tímto úpadkem stal předlohou "donšajna" z pimprlových komedií, případně Diona Giovaniho z Mozartovy opery.
Historikové se vcelku shodují na tom, že tento španělský vojevůdce zemřel předčasně. Takže je možné, že bez jeho vytlačení na periferii Španělska, navíc do podnebí, které mu zřejmě nijak zdravotně nesloužilo, by k jeho smrti nedošlo v roce 1578, a že by se invaze do Anglie mohl dožít (zřejmě se na jeho smrti mj. podílela i tuberkulóza, která probíhá v suchém a teplém podnebí Pyrenejského poloostrova pomaleji, zatímco vlhké a chladné podnebí v Nizozemí její průběh urychluje).
Faktem je, že velením této invaze byli pověřeni čistokrevní a vysoce urození a současně po odborné i osobnostní stránce naprosto nekompetentní blbové, kteří prohráli i to, co prohrát teoreticky ani nemohli. Kterákoli mírně vycvičená opice na jejich místě musela dopadnout lépe. Don Juan d'Austria by patrně Anglii dobyl (byl by to dobrý námět na alternative historic fantasy román).
Je také doloženo, že španělská inkvizice byla v Evropě naprostou výjimkou ve výběru obětí. Zatímco všude po Evropě byli hlavními oběťmi "čarodějníci" a "čarodějnice", ve Španělsku to byly osoby obviněné z hereze či tajného provozování judaismu nebo islámu. Z dob inkvizice je ze Španělska znám pouze jeden velký čarodějnický proces, a ten byl zaměřen cíleně proti ženám Basků a měl spíš charakter genocidy, schovávající se za čarodějnický proces. Opět se tedy výrazně lišil od čarodějnických procesů jinde v Evropě, které měly spíše charakter státem a církví organizovaného loupežného vraždění (to se týká i známých Šumperských procesů, které jsou po této stránce velice dobře prozkoumané, protože se zachovala prakticky celá jejich akta).

5.

Mocenský úpadek Španělska jasně ukazuje, že v jakékoli zemi, kde se dostanou k moci fundamentalističtí uctívači abrahámovských náboženských bludů, dojde k civilizačnímu propadu, který je zpravidla doprovázen nebo následován i propadem ekonomickým a vojenským.
Anglie, která nakonec Španělsko porazila, nebyla žádnou nábožensky tolerantní zemí. Naopak neanglikáni byli systematicky vybíjeni natolik drastickými způsoby, že za nimi zaostávala i krutost španělských inkvizitorů (neanglikán se natře dehtem a zapálí, pokud po dohoření dehtu ještě žije, proces se zopakuje, většinou se to opakovalo třikrát - v Anglii bylo v těch dobách relativně málo dřeva).
Spojenectví Anglie s islámskými nepřáteli Španělska nebylo žádným multikulturalistickým či náboženskotolerantním aktem, ale čistě snaha Anglie Španělsku komplikovat život, případně zajistit v Africe bezpečné přístavy pro své korzáry. Později bylo spojenectví s muslimy motivováno i nakupováním černých otroků a jejich odvozu do osad v Americe.
K úpadku, zaviněném vládou abrahámovských náboženských fundamentalistů došlo už ve starověkém Izraeli poté, co byli Šalamounovi potomci odstaveni od moci a tu získali judaističtí kněží. Jejich vláda dovedla Izrael k porážce od Babyloňanů a posléze i od Římanů a nakonec i k neúspěšným povstáním bezcenných náboženských fanatiků, po nichž Římané rozehnali Židy do diaspory.
I Anglie prošla do jisté míry tímto procesem. Ten byl spojen s migrací neanglikánů do severoamerických osad a jejich úspěšné vzpouře (a s neschopností anglikanizované Anglie tuto vzpouru potlačit).
To samé můžeme vidět i v řadě islámských zemí, kde se dostaly k moci fundamentalisticky orientované osoby. V současné době se chystá ekonomicky rýt držkou v zemi Turecko, civilizačně to již činí.
Je tedy třeba očekávat, že vláda muslimů, jejíž vznik v evropských zemích tak zuřivě někteří aktivisté, ať už levicoví, ekologičtí nebo judaističtí a křesťanští podporují, by vedla k totálnímu civilizačnímu (včetně ekonomiky a vědeckotechnické úrovně) rozvratu.

Poučení

Uvedený článek jsem vybral a rozebral mj. proto, že ukazuje, jak bojovníci za "pravdivé informování" na internetu jsou schopni trapně překrucovat a opomíjet obecně známá fakta učebnicového charakteru, aby "dokázali" pravdivost lží, které hlásají (jako např. obrovský přínos muslimů pro Evropu).
Můžeme na tomto příkladu také vidět, že cenzorské praktiky, po nichž tito lidé volají, jsou jednoznačnou překážkou jakékoli racionální vnitrospolečenské diskuse, bez níž se ovšem nehneme z místa.
Další záležitostí je fakt, že autor rozebíraného článku je biochemik (tedy osoba s exaktním vzděláním) a současně křesťanský aktivista (co mu tyto protichůdné věci dělají v mozku, je jistě těžko zjistitelné, nicméně článek je důkazem toho, že jeho autor buď z mentálních nebo morálních důvodů opomíjí exaktní fakta).
Kdysi jsem byl zaražen tím, jak český obrmuslim Sáňka, údajně studovaný geolog, komentoval Mohamedovy názory na vznik hor (ve smyslu Alláh házel obrovské kameny na zblátovatělou zemi, a tím vznikly hory) "za obdivuhodně přesné a odpovídající moderním geologickým poznatkům". Protože mám jakési trosky všeobecného přírodovědného vzdělání o deskové tektonice, sopečné činnosti, erozi měkkých hornin mezi tvrdými atd., zaujal jsem k tomu postoj, že se jedná o perfektní ilustraci toho, jak dokáže islám vymozkovat i vzdělaného člověka na úroveň člověka naprosto nevzdělaného (nedosahujícího ani úrovně ZŠ).
Autor z Britských Listů je IMHO živou ilustrací toho, že přesně to samé (tedy náhradu exaktních informací politicko náboženskými bludy, zjevně odporujícími realitě) zvládne i křesťanství, zejména pokud je spojeno s ultralevičáckým politickým aktivismem.
Ukazuje to i naléhavost toho, že je nutné nepřipustit, aby se lidé tohoto druhu dostali k moci, např. až za cenu, že hlášení se k náboženským bludům bude prohlášeno za důkaz mentální nekompetence a důvod k odebrání volebního práva. I s vědomím, že existuje řada křesťanů (i vyznavačů jiných náboženství), kteří takto svou vírou mentálně degradováni nejsou.
Další věcí je, že bychom se měli poučit z chyby, kterou udělala Jejich Veličenstva Isabela a Ferdinand. Pokud dojde k nějakému odsunu muslimů z Evropy (a, upřímně řečeno, nedokážu si představit žádnou jinou formu trvalého řešení vztahů mezi civilizovanými lidmi a islámem), musí být proveden důsledně a bez jakýchkoli výjimek pro dekonvertity (především pro ty, kteří dekonvertují poté, co bude vojenská porážka islamistů zjevná - obávám se, že jinak než celoevropskou občanskou válkou tento problém vyřešen nebude).

Opět si dovoluji připomenout blížící se volby, jejichž příznivý výsledek by mohl šiřitelům levicově aktivistických bludů, i těm, co se je snaží uvést do praxe a vnucovat tyto bláboly společnosti, která je odmítá, zkomplikovat život.

pátek 25. srpna 2017

Tříska a trám 1

Existuje biblické podobenství o vyčítání třísky v oku bratrově a ignorování trámu v oku svém. Perfektní ilustrací tohoto podobenství je článek B. Cveka na Britských listech "Petráčkova reconquista a Bajezid II." .

Proč se tím zabývat?

přinejmenším proto, že Britské Listy neustále volají po cenzuře šiřitelů (údajně) věcně nesprávných názorů, byly iniciátorem různých cenzorských a umlčovacích aktivit, organizovaly zaplavování vedení Facebooku maily a hlášeními o údajně "lži hlásajících" jednotlivcích a skupinách. Přitom v naprosté většině šlo o lidi a FB skupiny, které pouze hlásaly politické názory, které nejsou kompatibilní s blábolením ultralevicových webů, mezi něž můžeme Britské Listy zařadit.

Samotný článek

Článek, který výše odkazuji, hlásá, že vypovězení Židů a muslimů ze Španělska v roce 1492 bylo příčinou jeho následného hospodářského úpadku, a že větší náboženskou toleranci projevil sultán Bajezid II., který vypovězené přijal (a patrně tím získal rozkvět, jehož projevem byl patrně následný totální ekonomický, sociální i obecně civilizační rozvrat severu Afriky, okupovaného muslimy).
Čili se jedná o typickou snůšku ultralevicových blábolů.

1.

Po vítězství nad Maury dostali Židé i muslimové nabídku, aby nadále žili ve Španělsku s křesťany jako rovní s rovnými. Faktem je, že v islámistické Al Andalus žili Maurové jako superprivilegovaná vrstva a Židé byli sice zotročeni podobně jako křesťané, ale měli o něco málo více práv než oni (byli takovými "otroky nad otroky").
Jsem toho názoru, že pro masové vrahy, jako byli Maurové, to byla naprosto nepředstavitelná benevolence. V osvobozeném Španělsku nedošlo k žádné obdobě Norimberského nebo Tokijského procesu, jako v případě porážky Němců a Japonců za druhé světové války. Přitom zločiny, kterých se muslimové dopouštěli na civilním obyvatelstvu byly (s přihlédnutím k dobovým technickým možnostem) ještě daleko horší než to, čeho se dopouštěli zmínění Němci a Japonci na okupovaných územích. Na španělském území leží zbytky stovek vesnic, které byly v průběhu islámské okupace vyvražděny ještě daleko drastičtěji než např. Lidice nebo Oradur.
Maurové a Židé tuto vysoce a až nepřirozeně velkorysou nabídku odmítli tím, že se masově zapojili do příprav povstání, které mělo otevřít jihošpanělské přístavy vraždícím hordám právě Bajezida II. Toto povstání bylo naštěstí pro civilizovaný svět prozrazeno, v některých částech Španělska vypuklo předčasně a bylo potlačeno, v jiných se podařilo zlikvidovat spiklence ještě ve stádiu pokročilých příprav.
Je vcelku zajímavé, že toto povstání mělo mít podobný scénář, jako pozdější povstání falangistů: Otevření jihošpanělských přístavů invaznímu loďstvu ze severu Afriky a následný pochod údolím řeky Ebro do vnitrozemí. Je otázkou, zda něco lepšího za Franca nebylo (prostředky, jaké používali Spojenci koncem WW2 k vyloďování mimo přístavy, byly tehdy hudbou budoucnosti, nomanské lodě, jimž stačila pouhá pláž, třeba ta u Hastingsu, už neexistovaly), nebo zda se vojensky vzdělaný Franco tímto nepovedeným povstáním a jeho plány, které patrně znal jako naši důstojníci naše historické bitvy a tažení, nenechal inspirovat.

2.

Teprve po tomto povstání, které ukázalo, že spolužití Židů a Maurů s civilizovanými lidmi je nemožné (podobně jako se ukázala nemožnou koexistence německých menšin s normálními lidmi v řadě evropských států a došlo k jejich odsunu), bylo zorganizováno ono "vypovězení", které bylo, naneštěstí, velice benevolentní (viz 4. v násl. dílu):
Kdo z muslimů a judaistů přistoupil ke křtu, nemusel ze země odejít. Na přípravu k odchodu a vyřešení např. nemovitostí měli vypovězení dostatek času.
To, že vypovězení povstalci šli do země sultána Bajezida II., tedy osoby, která měla mít z potlačeného povstání největší prospěch, je vcelku logické. Prohlašovat to za nějaký "multikulturalismus" v jeho říši je nesmysl. Nemuslimové v ní zaujímali postavení otroků a byl činěn silný tlak na jejich konverzi k islámu.
Tato říše také postupně ekonomicky zdegradovala na pirátský stát, živicí se přepadáváním lodí a drancováním křesťanských pobřeží a únosy za výkupné (případně s následným prodejem do otroctví). Na italském pobřeží (tam to znám z vlastní zkušenosti, ale bude to asi i ledaskde jinde) můžeme dodnes vidět zříceniny strážních věží, jejichž posádky v té době systematicky hlídaly moře a informovaly obyvatelstvo a vojenské posádky o blížících se lodích islámských loupežných vrahů. Invaze Francouzů a Španělů do severoafrických zbytků Bajezidovy říše byla pro celé Středomoří obrovskou úlevou.

3.

Teprve po tomto vypovězení došlo k plavbě K. Kolumba do Ameriky a k oněm zeměpisným objevům na západní polokouli a dobytím území, jejichž ovládnutím se stalo Španělsko světovou velmocí první třídy, říši nad níž nezapadalo slunce.
Ve filmu "Dobytí ráje" k 500letému výročí Kolumbovy plavby je i motiv židovského chlapce, prchajícího před náboženským útlakem. Jedná se o naprostý historický nesmysl, patrně jen úlitba židovským producentům. Pokud by chlapec byl skutečně judaista, tak by šel "z bláta do louže", protože na lodi bylo skryté provozování judaismu daleko obtížnější než kdekoli na pevnině (spíš absolutně nemožné) pro absolutní absenci jakéhokoli soukromí. Pokud byl pokřtěný a řádně plnil povinnosti křesťana, pak neměl sebemenší potřebu ze Španělska utíkat.
Nehledě k tomu, že scénáristé tento motiv nejspíš vykradli z Hronkova románu Zlato na Espaňole, kde ovšem utíká hoch, přistižený při prodeji falešných svatých ostatků spolu s přednášejícím z inkvizicí zrušené katedry démonologie na univerzitě v Salamance, kteří tedy oba mají důvod v době Kolumbova vyplutí zdrhat ze Španělska co nejrychleji.
Právě Kolumbus otevřel Španělsku dveře do Nového světa, přičemž ke hlavnímu benefitu z jeho objevu došlo až v podstatě na sklonku Kolumbova života a po jeho smrti, protože z hlediska zisku zlata byly jeho výpravy prakticky neúspěšné. Až po ní nastoupili Pizzaro, Cortéz a další a nahrabali tuny zlata, stříbra a drahokamů, které napumpovali do španělské ekonomiky.
Takže onen hospodářský i obecně civilizační rozvoj, který autor z Britských Listů "ukončil" vyhnáním muslimů a Židů ze Španělska nastal až celá desetiletí po tomto aktu.
Vyhnání muslimů k němu zcela jistě přispělo (respektive se muselo nějak pozitivně projevit už před prvními zlatými koráby z Nového světa), protože ti tvořili v Al Andalus naprosto bezcennou parazitickou skupinu, která neplatila žádné daně a měla pouze bojovou povinnost. Kromě vraždění bezbranných vesničanů, které po osvobození Španělska přestalo být praktikováno, a válčení, které neuměli moc dobře, jinak by neprohráli občanskou válku, a navíc byla jejich politická spolehlivost na nízké úrovni, byli naprosto nepoužitelní (v té době byl už "islámský zlatý věk", založený na arabských překladech antické a jiné předislámské literatury, více než stoletou minulostí) a pro zemi byli jednoznačnou přítěží.
Židé byli (v obchodě a podobných činnostech) poměrně snadno nahraditelní Španěly, jimž byly podobné aktivity za vlády islamistů ve Španělsku zakázány. Tudíž i tato skupina byla zbytná a snadno nahraditelná. Španělští obchodníci vcelku bravurně zvládali obchodování s nově vzniklými osadami, čímž předvedli, že Židé rozhodně patent na úspěšné obchodování nemají.
Další věcí je, že conquista zdaleka nebyla tak drastická, jak se píše v populárních knihách. Conquistadoři byli silně pragmatičtí a např. na rozdíl od římskokatolických kněží, kteří dlouho nemohli sežvejknout, že Noe neměl rudého syna, si to vyjasnili velice snadno experimentováním s domorodkami, které jim rodily děti, takže tím byla příslušnost domorodců k lidskému plemeni prokázána a brána jako taková.
V řadě dobývaných zemí si domorodci vládou Španělů jednoznačně polepšili, a proto se také přidávali na jejich stranu. Jednoznačné to bylo v Mexiku, kde Aztékové vyvražďovali ostatní národy (po jejich vojenském porobení) masovými oběťmi vyřezáváním srdce obsidiánovým nožem. Dosáhli v tom efektivity, která si příliš nezadala ani s efektivitou nacistických plynových komor.
Z toho důvodu měl Cortéz poměrně rychle k dispozici statisíce sympatizantů a pomocných vojenských oddílů z těchto genocidou ohrožených národů, kteří s obrovským nadšením pod jeho velením likvidovali své vrahy.
Pizzaro zase vpadl do říše Inků po občanské válce, jejímž vítězem se stal nelegitimní levoboček Atahualpa, který se dostal k moci zmasakrováním více než poloviny incké šlechty a navíc ho řada obyvatel za vládce neuznávala. V zemi navíc bylo i neincké obyvatelstvo, které pod vládou Inků trpělo skoro stejně jako neaztékové v Mexiku, a velice ochotně se přidávalo na stranu conquistadorů (a v zásadě si alespoň nepohoršilo).
Nejčastěji jsou informace o hrůzách conquisty čerpány z Prescottových "Dějin dobytí Mexika". Přitom přebíratelé těchto informací nereflektují (a mnozí to snad ani netuší), že se jedná o otevřeně protišpanělský pamflet, jehož vztah k realitě je velmi volný (asi jako příběhy Zorro Mstitele, které měly v podstatě stejný účel: ideologický podšprajc zabrání mexických území USA).
Prescott navíc zcela zamlčel skutečnost, že Španělé jednali s indiány jako s poraženým nepřítelem nebo podřízeným spojencem zcela podle evropských zvyklostí, včetně faktu, že uznávali domorodé šlechtické tituly a indiánské šlechtičny se vdávaly za šlechtice (byť to často byli "noví šlechticové", kteří si své tituly dobyli právě při conquistě). Nicméně i řadoví conquistadoři a pozdější osadníci se běžně ženili s indiánkami bez jakýchkoli rasových předsudků, což silně kontrastuje s extrémním rasismem a genocidními aktivitami Angličanů. Proto v oblasti Latinské Ameriky zcela dominuje smíšené indiánsko - španělské (portugalské) obyvatelstvo.

dokončení příště

čtvrtek 24. srpna 2017

Aktivistka z Reflexu

Komentář paní/slečny redaktorky Reflexu Leily Chadalíkové obsahuje jasný informační faul, nicméně její výtvor se obrátil proti své strůjkyni.

Komentář v Reflexu

Uvedený komentář se snaží "pranýřovat" lékaře, který si dal na ordinaci znak skupiny IvČRN s přeškrtnutou mešitou.
Uvádění, že dotyčný lékař bude odmítat léčit nebo ošetřovat muslimy, je, pochopitelně, argumentační faul, který vkládá protivníkovi do úst něco, co nikdy neuvedl, a pak to vyvrací, a tím se snaží protivníka dehonestovat. Dotyčný obrázek patrně znamená podporu ze strany lékaře bojovníkům proti islamizaci, tedy proti nastolování nerovnosti obyvatel (protože o občanech by se pak nedalo hovořit) na základě pohlaví a náboženské orientace (do níž bych si pro zjednodušení dovolil zahrnout i ateismus, zastávaný cca 3/4 naší populace).
Nicméně, i pokud bychom přistoupili na uvedenou autorčinu fikci, je zde velmi důležitý argument i pro takto extrémní chování:
Islámské zvyklosti jsou v explicitním rozporu s vyšetřováním a léčbou lege artis. Za to, že tímto způsobem bude bude postupovat, je lékař ze zákona odpovědný. Lékař dnes neskládá, oproti tvrzení nedostatečně vzdělané komentátorky, Hippokratovu přísahu, ale skládá přísahu, že bude léčit na základě nejnovějších poznatků vědecké medicíny, do níž pověry barbarů, kteří jsou mentálně na přelomu starověku a středověku, zcela jistě nepatří.
V případě, že takto postupovat nebude, může být postižen a žádné "etické kodexy pro práci s muslimskými paciety", požadující po lékaři protizákonné jednání, mu nepomohou. IMHO by tvůrci těchto "kodexů", v naprosté většině odborně nekompetentní političtí aktivisté levicového střihu, měli být postaveni mimo zákon (už proto, že nabádání, či dokonce nucení, k porušování zákona je trestným činem nebo alespoň přestupkem).
Vyvěšení podobné cedule i v intencích tvrzení komentátorky tedy může být chápáno jako ekvivalent textu "zde budete ošetřeni jako normální lidé, nikoli jako muslimové", což je naprosto legitimní a odborně kompetentní postoj.
A chápat lze tento postoj asi stejně, jako postoj řidiče, odmítajícího naléhání cestujícího jet přes křižovatku na červenou nebo překročit maximální povolenou rychlost (případně toto oznamujícího předem svým cestujícím cedulí na viditelném místě v autě).
I v takovémto případě by jistě mohla skupina nějakých pochybných aktivistů stvořit jakýsi "kodex řidiče", který by po něm požadoval na přání zákazníka (třebas v závislosti na barvě vlasů nebo délce vousů) ignorovat příslušné paragrafy dopravního zákona.

Políček tvůrkyni

Redakce připojila k článku s komentářem anketu, zda má lékař právo odmítat léčit muslimy. Když jsem článek viděl poprvé, tak zde byl poměr hlasů 1142 : 573 (tedy skoro přesně 2:1) hlasů pro ANO, tedy pro toto právo. O den později byl poměr hlasů (2113 : 949) pro ANO ještě cca o tři procenta vyšší.
Jinými slovy, i extrémní názor, který se snaží autorka danému lékaři přiřknout a tím ho dehonestovat, nakonec zastupuje významná většina (v podstatě "ústavní") čtenářů.
Řekněme si to upřímně, zcela jistě v tomto poměru hlasů sehrávají důležitou roli dva aspekty:
  • Znechucení normálních lidí multikulturalistickými žvanily, kteří se stále více chovají jako agenti islámistických teroristů
  • Šíření povědomí o tom, jak si muslimové vynucují nejrůznější výjimky z platných zákonů (i v té oblasti medicíny), na což doplácí celá společnost. Kdyby ničím jiným, tak tím, že tito muslimové a s nimi spolupracující aktivisté mění naše zákony v onuci, jíž si může každý terorista pohodlně vytřít zadek po stolici.
Zcela jistě časem nastoupí hlasovací automaty neomarxistů, trockistů a jiné podobné sebranky, případně "politicky nevhodný" poměr hlasů redakce upraví ručně. Nebo anketu poctivě smažou jako nepublikovatelnou.
A k tomuto výsledku došlo přesto, že se v Reflexu dá očekávat spíše publikum s levicovějšími a multikulturalističtějšími názory, než je populační průměr. Reflex se ovšem v poslední době trochu obrací směrem od této ideologické lajny, pravděpodobně aby zpomalil úbytek čtenářů.
Zkrátka spontánní reakce prvních cca tří tisíc čtenářů dala autorce tohoto nesmyslného komentáře ťafku, kterou si, podle mého názoru, zcela jednoznačně zasloužila.

Komentář a čtenářská odezva na něj ukazují velmi jasně názorový rozdíl mezi "rádobyelitami" a normálními lidmi.

středa 23. srpna 2017

Konspirace a cenzura

Existuje stále silnější snaha napadat "konspirační" weby, v reálu šířící informace a názory, které jsou nepohodlné "pokrokovým" skupinám typu sluníčkářů a pražských kavárníků. Typickým projektem tohoto druhu jsou "konspiratori.sk", kteří chtějí nepohodlné weby umlčovat pomocí ekonomiky.

Nová snaha

Objevil se nový typ snahy o postižení uvedených webů, a to jejich vytlačování z reklamních systémů, které jakémukoli webu překračujícímu určitou míru návštěvnosti, mohou přinést zisk.
V současné době je aktuální web "konspiratori.sk" z citovaného článku, který se snaží vytvořit databázi "závadných" webů (tedy "černou listinu") s tím, že by byl následně vytvořen tlak na zadavatele inzerce, aby vyřadily weby na jimi vytvořeném seznamu z webů, na nichž chtějí mít své reklamní prvky.
Zakladatelé webu se zaklínají, že se "vůbec nejedná o cenzuru", protože "oni přece nikomu nezakazují hlásat jakékoli názory" oni jenom "vytvářejí seznam webů, na nichž by umístěná reklama mohla jejího zadavatele zdiskreditovat".

Cenzura?

Pochopitelně, zcela jednoznačně se o cenzuru jedná, protože se aktivisté ze jmenovaného webu nijak netají záměr tyto weby odstřihnout od zdroje financí, a tak jim komplikovat život, případně je zcela umlčet.
Je to pouze "cenzura jinými prostředky", jaká zde byla za normalizace, protože cenzorský úřad, zrušený v roce 1968, nebyl po srpnové invazi již formálně obnoven, pouze příslušné stranické orgány "vydávaly doporučení", co se má a co se nemá publikovat.
V současné době máme pořád ještě režim s výraznými prvky demokracie, v němž je cenzura oficiálně zakázána, a to dokonce přímo v ústavě. To samé mají i na tom Slovensku. Z tohoto důvodu prototalitní aktivisté zkoušejí, co by mohlo jimi požadovanou a pro ně potřebnou cenzuru nahradit a dalo se o tom předstírat, že se o žádnou cenzuru nejedná.
Kdybychom přistoupili na argumentaci politruků z "konspiratori.sk", mohli bychom podobným řetězcem úvah, jaké předvádějí a jimiž se hájí, dospět k závěru, že cenzura zde nebyla ani za vlády komunistů, protože každý si přece mohl naladit Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky (nebo jiný svobodný rozhlasový vysílač) a šťastlivci co do místa bydliště i rakouskou nebo západoněmeckou televizi. Cenzurou podle explicitních výroků komunistických ideologů nebyl ani záměr na konci 80. let postavit v rezervaci na Pavlovských kopcích televizní vysílač, který měl "jen náhodnou shodou okolností" vysílat na stejné vlnové délce jako vídeňská televize, a tak rušit její příjem pro celou brněnskou aglomeraci.

Ještě jeden aspekt

Faktem je, že sluníčkáři a pražští kavárníci v podstatě znehodnotili své informační prostředky a nyní nemají ani jediný informační zdroj, který by splňoval kritéria bílé propagandy. I mainstreamová média klesla, minimálně v období mezi rokem 2015 a současností, na úroveň šedé propagandy, a to jednak informacemi o uprchlické krizi, volbách presidenta v USA i o Brexitu (ale i mnoha dalších věcech).
Vyhrabat se zpět na level poctivě informujícího média z kategorie bílé propagandy (a jako takového obecně přijímaného) představuje nutnost práce na mnoho let, během nichž by se tato média nesměla v uvedených ale i dalších kontraverzních tématech odchylovat od poskytování věcně správných informací a nešířit sluníčkářské a pražskokavárnické propagandistické bludy a nesmysly.
Problém sluníčkářů a pražských kavárníků spočívá v tom, že popírají existenci fakt, která jsou v rozporu jejich ideologickými žvásty a usvědčují je ze lživosti, a proto musejí atakovat weby, které tato fakta zveřejňují.
Takže strategie šiřitelů sluníčkářských a pražskokavárnických nesmyslů se vcelku logicky zaměřila na co největší omezování informačních zdrojů, nesoucích informace a komentáře, kompromitující jejich propagandistické lži.

Další nepravda "antikonspirátorů"

Antikonspirátoři tvrdí, že "bojují proti webům, šířícím ruskou propagandu. Problém vidím v tom, že tato weby jsou vcelku slušně placeny ruskou tajnou službou, diplomaty apod., fyzicky mohou být umístěny zdarma na ruských servrech, takže zcela jistě nejsou závislé na pár korunách výdělku z reklamy. Z tohoto důvodu lze onu "ruskou stopu" považovat za účelovou nepravdu.

Jaká je obrana?

V zásadě existují dva postupy, právní a aktivistický. Mohou fungovat nezávisle na sobě, i se vzájemně potencovat.
Jsem dost skeptický vůči úspěchu žaloby "antikonspiračních" webů u ústavního soudu, coby pachatelů cenzury. Dokud nebude v našem právním systému provedena stejná čistka od osob s komunistickou minulostí a protidemokraticky aktivistickou přítomností, jaká nyní probíhá v Polsku, bude s vysokou pravděpodobností přijetí takové žaloby vůbec odmítáno, případně bude její výsledek negativní. Toto jsou věci, které může změnit jen výrazná personální změna v zákonodárných orgánech a její nastartování mohou přinést volby, které budou za cca dva měsíce. Osobně bych byl proto, aby soudci všech stupňů procházeli volbami, jak je tomu v některých demokratických zemích.
Jiná situace je zařazení nějakého konkrétního webu na příslušnou "černou listinu" a následného řešení této akce. V takovém případě se jedná o akt, který se dá charakterizovat jako pomluva (a nejsou problémy s dokazováním, že se udál). Naopak konstruktér takovéto "černé listiny" musí o žalobci velice exaktně prokázat, že se skutečně jedná o web, šířící záměrně nepravdivé informace. Přičemž komentář, byť s pro sluníčkáře a pražskokavárníky nepohodlnými závěry, se za "nepravdivou informaci" dost dobře považovat nedá, protože ten pravdivě vypovídá o názorech komentujícího, případně přináší alternativní výklad obecně přijímaných fakt.
A právo, pokud není nějak účelově znásilňováno, funguje tak, že pokud chytíte ve svém bytě zloděje a nebudete mít o této události dostatečný počet věrohodných svědectví nebo věcných důkazů, tak můžete být za šíření této informace odsouzeni pro pomluvu. Ze svého širšího okolí o jednom podobném případu vím.
Pochopitelně, v případě pomluvy se nejedná jen o ušlý zisk za reklamu, ale i o újmu na cti pomlouvaného, která může výši náhrady postrčit podstatně výše. Takže "antikonspirační" weby by mohly po pár prohraných sporech skončit pro nedostatek finančních prostředků a neschopnost splácet vzniklé dluhy.
Pokud se týká aktivistického přístupu, potom je třeba vyjít z toho, že firma je zde od toho, aby generovala zisk a nikoli aby byla nástrojem rudých, hnědých či černých politruků. U sluníčkářů a pražskokavárníků se natolik nepřehledně mísí komunistické a fašistické/nacistické prvky, že se opravdu nehodlám pouštět do rozboru, ke které z těchto ideologií mají blíž. Za důležité považuji pouze to, že aktivně bojují proti demokracii.
Takže pokud se podaří zorganizovat bojkot firem, které přistoupí na hru s "černou listinou" konspiračních webů, může být bojkot jejich zboží a služeb čtenáři těchto webů popudem pro řadu z nich, aby tento politický aktivismus opustily (zejména pokud současně s nečekanou stagnací ekonomických výsledků, nebo dokonce poklesem, obdrží vícero emailů či dopisů na téma "přišli jste ve mě o zákazníka, protože spolupracujete s cenzorským projektem").
Dalším aktivistickým přístupem je větší používání adblocku a podobného SW, který zobrazení reklamy odfiltrovává. Uživatelská veřejnost IMHO pořád čeká na SW, který by prohlíženému webu hlásil, že reklamu zobrazuje, a reálně tak nečinil (což by eliminovalo snahy některých webů blokovat uživatele se zapnutým adblockem).
V souvislosti s podřizováním reklamních webů nějakým ideologickým aktivistům totiž zcela jednoznačně padá "amorálnost" blokování reklamy, protože její neblokování znamená podporu ideologie, s níž většina uživatelů internetu (ankety jsou v tomto neúprosné) nesouhlasí a naopak ji explicitně odmítá.
Pochopitelně, opět neuškodí pár e-mailů na téma "adblok vypnu, až budete neutrálně informovat o zboží a službách, a ne se podílet na hovadské politické indoktrinaci".
Pokud by se podařilo ekonomicky odstřelit reklamní weby, které na provozovateli nezávisle vkládají do webových stránek automatické reklamní prvky (mnohdy napsané tak idiotsky, že vyvolají zatuhnutí webového prohlížeče, nebo dokonce nutnost restartovat počítač) a navrátit do stavu "já vám do svého webu zakomponuji vaše reklamní prvky, které si ale sám vyberu tak, aby technicky nevadily mým čtenářům, a vy mi za to zaplatíte", tak by se také nestalo nic špatného a byl by to jednoznačně pozitivní side effect.

Můj osobní  názor je, že podobné pokusy o cenzuru, maskovanou jako necenzuru, je vhodné atakovat všemi dostupnými prostředky, a to co nejdříve, aby se neměly čas usadit. A opět je nutno v této souvislosti připomenout blížící se volby, v nichž bychom se měli snažit, aby sluníčkáři a pražští (spolu s jinými) kavárníci zůstali mimo parlamentní lavice.

úterý 22. srpna 2017

Máslo za padesát korun - vítejte v EU s jejími nesmyslnými regulacemi

Dnes je již jasné, že současná vlna zdražování mléka a mléčných výrobků, nejvíce pozorovatelná na cenách másla, je daná ekonomikou EU.

Regulace

EU sice ještě nedospěla tak daleko jako nacisté nebo komunisté, totiž aby ekonomiku rozvracela "plánovitým hospodářstvím", ale blíží se k témuž cíli pomocí nejrůznějších nesmyslných a škodlivých regulací.
Jednou z mnoha těchto regulací je i nařízené snižování počtu hovězího dobytka, včetně dojnic, z čehož plyne i omezování produkce mléka. Další regulace zasahují do samotné produkce, kdy určitá výroba je dotována a jiná ne (klasická situace, v níž se silně vyplácí korupce), a opět se i to týká mléka a mléčných výrobků (mimo jiných komodit).
Jistěže dalším faktorem je skutečnost, že zvýšení ceny másla na cca osm eur za kilo se více dotkne obyvatel nových zemí EU, jejichž platy jsou v porovnání s obyvateli zemí starých žebrácké. Ukazuje to tedy i na to, jak občané starých zemí a jejich vůdcové na obyvatelstvo zemí nových kálejí zvysoka. Zcela jistě i tento fakt hraje roli v tom, jak malou podporu mezi obyvateli nových zemí má avanturistická snaha některých levicových politiků "dostat se do jádra EU", protože normálním lidem je jasné, že by po nás bylo v této situaci šlapáno daleko víc.

Záměry a realita

Proponované (a možná i skutečné, přestože bych se vůbec nedivil tomu, že je něco úplně jinak) záměry EUroregulací by měly chránit jednotlivé výrobce asi jako když středověké a raně novověké cechy stanovovaly jednotlivým členům maximální počty výrobků a služeb, aby nedošlo ke snížení cen.
Pochopitelně, kdo je na tom bit, je spotřebitel, protože takto regulovaná ekonomika je vždy ekonomikou nedostatkovou. My s tím máme, v důsledku více než čtyř desítek let vlády komunistů, velmi jednoznačné zkušenosti a rok 1989 byl mimo jiné motivován i snahou utnout nesmyslné a škodlivé socialistické regulace a plánování, působící drahotu a všeobecný nedostatek všeho.
Je to naprosto logické, ekonomika je oblast natolik složitá, že selhává i její modelování na superpočítačích. Z tohoto důvodu jakýkoli zásah do ní nutně musí mít řadu nežádoucích vedlejších účinků, a to i takových, s nimiž nikdo nepočítal. S některými se počítá a je alespoň snaha, či předstírání snahy, o jejich kompenzaci. Ovšem je třeba si uvědomit, že do tak složitého systému opravné procesy vnášejí další a další chyby a zmatky, jejichž výsledkem jsou další neočekávané chyby, tedy vedlejší dopady v jiných oblastech.
Ekonomiku prostě řídit nelze, pokud naprosto nezrušíme volný trh jako třeba v Severní Korei a nezavedeme najaký vězeňsko - kasárenský systém, který bude velice striktně kontrolovat to, co si obyvatelé a v jakém množství a kvalitě, mohou zakoupit (případně jim to dávat jako příděl). Zcela jistě je právě toto cílem některých levicových sil v rámci vedení EU a jí vyvolávané krizové jevy v ekonomice se těmto silám v podstatě hodí.

Prosperita

Evropská nadvládní organizace prosperovala do té doby, než se EHS, zajišťující především volný pohyb osob (včetně podnikatelů a pracujících), zboží a služeb, proměnila na všechno regulující EU, navíc v mnoha konkrétních oblastech regulující zcela iracionálně, pokud ne antiracionálně.
Současná EU do značné míry žije z toho, co bylo vytvořeno a nahospodařeno v dobách EHS. Tyto zásoby stále více docházejí a stále více je EU odkázána na "reálný EUropeismus", který můžeme vzít jako paralelu s "reálným socialismem", což byl za Husáka takový stav socialismu, v němž by tento žil jen z vlastních zdrojů.
Reálný socialismus se ovšem nikdy nepovedl, i naše vysoké školství (mimo jiné) do roku 1989 (a mnohdy i poté) spotřebovávalo přístroje a zboží, získané před komunistickým pučem např. cestou UNRA.
Stejně tak i "reálný EUropeismus" pořád ještě (naštěstí) nemáme, nicméně ekonomické zhoršování, pozorované i přes současnou konjunkturu cyklického vývoje ekonomiky, ukazuje, že se tomuto "ideálu" začínáme přibližovat.
Navíc stále narůstá negativní očekávání, které začíná podvazovat podnikatelské aktivity (jako na zavolanou k tomuto bodu mi zrovna včera řekl soused, podnikatel, že odkládá plánovanou stavbu domu, přestože má pozemek, zasíťování i stavební povolení, protože očekává v dohledné době krizi a nechce se vydat z úspor).
Takováto negativní očekávání, která EU svými aktivitami vyvolává, mají, pochopitelně, na ekonomiku rovněž negativní dopad a mohou se stát významným faktorem prohlubování a prodlužování krize.

"Máslo za (či spíš přes) 50 Kč" (myšleno čtvrt kila) je důsledkem nesmyslných a škodlivých regulací EU v ekonomice a opět se jedná o pozitivní argument pro případný Czexit.

pondělí 21. srpna 2017

Co uylynulý týden dal

Islám

Teroristé

zaútočili v restauraci v hlavním městě afrického státu Burkina Faso. Osmnáct mrtvých a deset zraněných.

Chalífa Haftar

má v plánu dobýt celou Libyi. Je sice presentován jako "umírněný", nicméně pokud přijal titul chalífy, pak se hlásí ke stejným principům, k jakým se hlásí vůdcové nyní dobíjeného islámského státu. Jeho odborná vojenská kompetentnost se může změnit ve faktor, kterým by se situace v arabskoislámském světě změnila ve stylu "z louže pod okap".

V Mali

zaútočili islámští teroristé na mírové sbory OSN. Zabili sedm lidí. Přitom mírové sbory v mnoha lokalitách na světě nadržují spíše islamistům.

Írán

pohrozil vypovězením dohody s USA o omezení jeho jaderných programů. IMHO to dříve nebo později udělá a současně jistě i nyní tyto dohody porušuje, jak se jen trochu dá. To, konec konců, dokazuje i následující informace:
Provalilo se, že Írán staví na syrském území továrnu na rakety. Je opravdu nejvyšší čas zajistit Asadovi moc nad celou Sýrií a všechny protivládní síly z ní vykopat nebo pobít na místě.

Talíbán

vyhrožuje Trumpovi dopisem, vyzývajícm ho ke stažení US vojsk s Afghánistanu.

Saúdská Arábie

uvažuje o ukončení svého vojenského angažmá v Jemenu.

Džihádisté

z chalifátu vyhlásili v Sýrii všeobecnou vojenskou povinnost a současně se pokusili o protiofenzívu u města Rakká.

Sebevražedné atentátnice

v počtu tří z islámské organizace Boko Haram zaúročily v Nigérii. Zabily 27 lidí a několik desítek zranily.

Irácké síly

obklíčily město Tel Afar, ovládané džihádisty. Ve městě začal, k pláči sympatizantů džihádu, nedostatek potravin.

Libanon

zahájil vojenské operace vůči územím, drženým chalifátníky.

Imigrace


Provalily se

informace o hromadném znásiňování žen a dívek na festivalu ve Schorndorfu (Německo). Po zadržení tří podezřelých napadl policii tisícihlavý dav "uprchlíků".

Informace od muže,

který vyfotil muslimky v bazénu (podle islamofilních lhářů v burkinách, v reálu ani jedna z nich neměla hygienickému standardu odpovídající oděv) jsou ZDE i s fotografiemi.

Dokonce

i mainstreamový Reflex si už omočil v souvislosti s islámským terorismem.

Merkelová

se vyjádřila proti spojování dotací a přijímání imigrantů. Je otázka, zda se tím snaží přetáhnout hlasy EUroskeptickým stranám, nebo zda reflektuje fakt, že by takové odebírání dotací mohlo nastartovat odchod dalších zemí z EU po Velké Británii.

Abdesalam,

jediný přeživší terorista z Paříže, bude souzen následně i v Belgii. IMHO dokud nebudou tito lidé popravováni, tak budou vždy nebezpeční. Kolik vězňů zradikalizuje? Kolik lidí povraždí, až ho pustí? Jak vysoká pravděpodobnost je, že bude propuštěn předčasně, po pár letech? IMHO mnoho, mnoho, velká.

V srdci Barcelony

došlo krátce po sobě ke dvěma teroristickým útokům. Při prvním najela do davu lidí v centru města dodávka, řadu z nich zranila nebo usmrtila. Teroristovi, patrně imigrant Moussa Oukabir (podle pozdějších informaci snad Younes Abouyaaquoub), který řídil dodávku, úspěšně utekl (opět se na tom silně podepsalo odzbrojení občanů EU, které hodlá Brusel pro větší pohodlí pachatelů podobných činů ještě prohloubit).
Bylo hlášeno 13 mrtvých na místě a mnoho raněných, celkem ze 20 zemí světa.
V souvislosti s atentátem byl na sociálních sítích připomenut cca půl roku starý "vítací" projev starostky města (za ultralevici), zaměřený na imigranty, a tedy i pachatele atentátu.
Posléze se ještě provalilo, že mainstreamová média odmítala zveřejnit fotografie zavražděných dětí, ačkoli před pár měsíci bez zábran zveřejňovala fotografie utopeného syrského chlapce se lživou legendou o "utrpení uprchlíků". Posléze soudruzi museli přiznat, že utopený chlapec byl synem obchodníka s lidmi, ochotného kvůli výdělku ohrozit celou rodinu (což pro ni dopadlo špatně, utopili se všichni vyjma onoho obchodníka, který měl jediný z rodiny záchranný pás), a "dojemné" příběhy byly jen nehorázným lhaním.
Po atentátu byly organizovány minuty ticha a další "pietní" akce, které obětem životy a zdraví nevrátí a dalším podobným útokům nijak nezamezí.
Praha v pátek nasvítila Petřínskou rozhlednu barvami španělské vlajky.
Posléze se podařilo prokázat, že útok měl být daleko rozsáhlejší, teroristé sehnali náklaďák s výbušninami, ale neměli pro něho řidiče.
Příbuzní identifikovaných útočníků "jsou v šoku". Problémem je, že tam, kde jsou muslimové sami o sobě, jsou rodiny teroristů heroizovány a odměňovány. Což už se dozví jen ti, co aktivně podobné informace vyhledávají.
Hlavní rabín z Barcelony, Rabi Meir Bar-Hen, označil Evropu jako jedno z hlavních center islámského terorismu. "Částí problému je přítomnost velkého množství muslimů s radikálními sklony," řekl Bar-Hen. "Jakmile tito lidé žijí mezi vámi," řekl o teroristech a jejich přímých, či nepřímých podporovatelích, "je velmi těžké, se jich zbavit. Jen budou posilovat."

K dalšímu atentátu,

tentokrát nožem, naštěstí jen se dvěma mrtvými, došlo krátce po barcelonských atentátech ve Finsku. Pachatel byl identifikován jako osmnáctiletý imigrant a žadatel o azyl.

Podařilo

se zastavit další teroristický útok v Cambrils (rovněž Španělsko). Bylo zneškodněno pět teroristů. Posléze se ukázalo, že čtyři z nich zlikvidovala jediná policistka. I tato událost ukazuje důležitost vyzbrojení obyvatel.
Teroristé z Cambrils podle všeho chtěli vraždit noži, nikoli najetím do lidí.

K podobnému

útoku nožem došlo i v německém Wupertalu.

Další tábor

ilegálních migrantů vyklidila násilně francouzská policie na území hlavního města Paříže.

Na sociální ubytovně

v Divionu (Francie) zavraždil migrant jednoho francouzského občana.

V Surgutu

(Sibiř, Rusko) pobodal neznámý útočník na ulici sedm osob. Útočníkovi bylo teprve 19 a měl na sobě atrapu sebevražedného pásu.

V Belgii

vjel pickup do lidí, účastnících se noční slavnosti. Jen ranění (snad), naštěstí.

Odborníci

varují před stále přibývajícími fanatiky, kteří se vracejí po porážce chalifátu do evropských zemí.

Obecné


Do vyšetřování

incidentu v Charlottesville se zapojila FBI.

Média

přinesla zprávu o údajných úvahách královny Alžběty II., v současnosti nejdéle sloužící panovnice na světě, o abdikaci. Posléze se objevily informace o tom, že nehodlá předat vládu svému synovi Charlesovi.

Australští

kněží, kteří nenahlásí sexuální zneužívání dítěte, by měli čelit trestnímu stíhání.
Nejsem příznivcem privilegovaného postavení církví a věřících, nicméně zpovědní tajemství, stejně jako tajemství lékařské i advokátské považuji za důležitou součást demokratické kultury a pokusy o jejich napadání za růžky narůstající totality.
Existuje mnoho jiných způsobů, jak se o sexuálním zneužívání dozvědět.

V Brně

vyvinuli metodu, jak oddálit nástup Huntingtonovy chorey. Je to neurologické onemocnění se silnou vazbou na dědičnost. "Chorea" se nazývá proto, že bezděčné pohyby pacienta, doprovázející pokusy o pohyby normální, připomínaly starým lékařům pohyby při tanci. Při této chorobě dochází k nárůstajícímu poškození jader velkého mozku, která tvoří jakési "telefonní ústředny", podílející se na spolupráci vzdálených okrsků kůry velkého mozku. Právě z důvodu narušení této spolupráce dochází k dyskoordinaci pohybů. Choroba je nevyléčitelná, nicméně oddálení nástupu klinických potíží by vedlo k delšímu normálnímu životu pacienta.

"Demokraté"

tlačí na Trumpa, aby v souvislosti s událostmi v Charlottesville odsoudil "neonacismus" (je otázka, kde by se ten měl vzít mezi zastánci zachování pomníků demokraticky zvolených politiků Jihu USA).
Trump explicitně prohlásil, že za násilí mohou obě strany a i mezi odpůrci levičáků jsou dobří lidé (obávám se, že je jich tam víc než mezi příznivci levice). Hrozný řev levičáků o "ostudě" je samozřejmý.

Policejní šéf

odmítl "politický aspekt" kauzy Čapí hnízdo.
Je to jasné, policie má všechny podklady, které nyní vytáhla, v kapse od ledna tohoto roku a je čistou náhodou, že na tuto bezvýznamnou kauzu přišla řada až po půl roce. S tím, že se začala řešit dva měsíce před volbami, to opravdu nemá nic společného.
I v případě obvinění Babiše v této kauze by nic nebránilo jeho nastolení na premiérský post v případě volebního vítězství.

USA

ohlásily, že mají plán útoku na Severní Koreu, pokud selže ekonomický a politický nátlak. Současně zavedla Čína rozsáhlou restrikci dovozu zboží do Severné Koreje (mimo mořeplavby, a přístavy je možno začít blokovat, představují čínské železnice a silnice jediné cesty zboží do tohoto státu).
Na druhé straně ovšem Čína využívá stále více otrockou práci v severokorejských textilkách, pracujících pro čínské firmy.
Diskutovalo se také o tom, odkud má Kim plány moderních a výkonných raketových motorů. V řadě podezřelých se na prvním místě ocitla Ukrajina, která to ovšem horlivě popírá.
Kim zatím údajně odložil plány k útoku na ostrov Guam. Donald Trump toto rozhodnutí kvitoval pozitivně. Vyjádřil se také v tom smyslu, že v případě odvety na severokorejský útok bude konzultovat Soul.
Náčelník armády USA se vyjádřil, že válka se Severní Koreou by byla hrozná, ale její riziko je reálné.

EUroprůzkum

ukázal, že obyvatelé Česka jsou vůči EU nejskeptičtější z celé Visegradské čtyřky. Okamžitě se vyrojily levicové komentáře o tom, jak je to strašné.

Španělsko

se potýká s nadbytkem turitů, který je už na obtíž místním obyvatelům, zakládajícím "domobranu" proti turistům. Na druhé straně je to jistě dáno i snížením atraktivity řady turistických destinací islámským terorismem.
S trochou cynismu řečeno, terostisté, kteří v druhé polovině týdne spáchali ve Španělsku dva teroristické útoky, mohli k řešení tohoto problému "přispět" víc.

USA

se negativně vyjádřily k situaci ve Venezuele ve smyslu, že nebudou trpět, jak tam vzniká diktatura.

Raketa

Falcon 9 úspěšně odstartovala s nákladem pro ISS.

Další dva léky

na suchý kašel jsou na předpis, protože byly údajně zneužívány.
Novináři blábolí o "halucinogenních účincích", což ke naprostý nesmysl. V těchto lécích na suchý kašel může být buď nějaká stimulující látka, která omezuje prokrvení sliznic a spolu s dalšími látkami zvyšuje sekreci hlenu, nebo tam mohou být látky snižující činnost dýchacího centra (které je za kašel odpovědné), buď kodein, nebo látky jemu blízké, z nichž lze vytvořit deriváty s vazbou na morfinové receptory (kodein sám tuto aktivitu nemá, tudíž nemůže morfin nebo heroin substituovat).

Byl propuštěn

z vazby muž, který v Chomutově zastřelil Roma, najíždějícího pod vlivem alkoholu či drog do lidí.

Velká Británie

uvažuje o "dočasné celní unii s EU" po Brexitu.

Olomoucké arcibiskupství

se chystá soudit se státem o vrácení Květné zahrady v Kroměříži.
Patrně ji nezbytně potřebuje ke své duchovní činnosti.

Krize na Slovensku

skončila v duchu známého hesla: "Zvolte si z nás koho chcete, však my se už na vás nějak domluvíme."

Ústavní soud

řešil situaci dětí, za které rodiče neplatili poplatky za odpad a jim se pak v 18 objevily pohledávky megadluhů (nezaplacené poplatky, úroky, pokuty). Postavil se na stranu takto postižených dětí.

Další vlna

sociálfašistického omezování výkonu vysavačů se blíží, lidé nakupují kvalitní přístroje, dokud to jde, a obchodníci se předzásobují.

Padla

uzávěrka přihlášek do sněmovních voleb. Je do nich v konečné podobě přihlášeno 31 stran.

Premiér Fico

se hodlá se Slovenskem procpat do jádra EU. Budiž mu brusel lehkou.

Britská vláda

se pokouší řešit problém, jak neudělat Brexitem hranici mezi Irskem a jeho okupovanými severními provinciemi.

Jedovatý fipronil

se objevil i v maďarských vejcích.

Strana

sesazené jihokorejské presidentky požaduje rozmístění amerických jaderných zbraní v Jižní Koreji. Patrně by to vedlo k lepší vyjednávací pozici vůči severokorejskému režimu a mělo by to i nezanedbatelný odstrašující efekt.

President Zeman

nasbíral dost podpisů pro účast na dalších presidentských volbách. To samé ohlásil i jeho momentálně nejdůležitější soupeř Drahoš.

V Libanonu

zrušili oficiálně zákon, podle něhož když si muž vezme ženu, kterou znásilnil, může se tím vyhnout trestu. Problém je, že tam islamisté stejně prosazují šaríju, z níž byla tato zvyklost odvozena, takže to bude neoficiálně pokračovat dál.

Rusko

začalo připravovat novou generaci vojenských pilotek pro bojové nasazení. Ta předchozí se proslavila jako "noční čarodějnice", protože se velice dobře uplatnila při nočním bombardování. Uvedený jev souvisí s duplovaným chromozomem X u žen, na němž jsou geny pro některé zrakové pigmenty a ženy mají proto v průměru lepší schopnost rozpoznávat barvy i odstíny šedé než muži.

Roman Polanski

čelí dalšímu obvinění ze zneužití nezletilé. Bude to pro něj znamenat projití podobným soudem o jeho vydání nebo nevydání do USA, jakým už jednou prošel. Ten bude mít zkomplikovaný tím, že Polsko do jisté míry utlumilo levičácký politický aktivismus soudců (přes velký řev z Bruselu), takže se může stát, že vydán bude. Pak by ho v USA mohli soudit i v kauze, pro niž ho Polsko před nějakou dobou nevydalo.

Při posledním

průzkumu Věstonocké Venuše byly na její hlavě nalezeny vpichy, o nichž se někteří vedci domnívají, že tam byla zastrčena ptačí pera.
IMHO tam stejně mohly být i stopky listů, květů či plodů nějaké kultovní (totemové) rostliny.

Vojáci

aktivních záloh budou za cvičení dostávat víc pěněz. Současné odměny byly hluboce pod úrovní ušlých výdělků. Senát schválil novelu příslušného zákona.

Znásilněná

desetiletá Indka, které tamní soudy zakázaly potrat, porodila císařským řezem holčičku.

Policejní snahy

ovlivnit volby vidíme i v Německu. Tam pár si týdnů před volbami vyžádala policie (zcela jistě bez souvislosti s temi volbami) k vydání Frauke Petryové, předsedkyně AfD. Mají to, hoši, ovšem zkomplikované tím, že tato paní není lídrem AfD v nadcházejících volbách.

Termokamery

byly nasazeny na sledování a odchyt prasat nakažených africkým morem prasat (proč je chytají a nestřílejí, když tato choroba má stejně skoro stoprocentní smrtnost, je mi záhadou).

Bratislavou

prošel "duhový pochod".

Etologové

prokázali, že šimpanzi jsou s to pochopit hru "kámen - nůžky - papír".

neděle 20. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 3

Nicméně abych se vrátil k těm sportovkyním s testosteronem.

Základní premisa

Testosteron zvyšuje výkonnost a má tudíž i vliv na výsledky ve sportovním zápolení, zejména tam, kde se uplatňuje svalová síla a vůbec výkonnost svalstva, efektivita jeho činnosti a jeho kapacita při práci na kyslíkový dluh. Asi může mít i nějaké vlivy na kolektivní sporty, zejména tam, kde má podíl na kýženém výsledku agresivita a rvavost.
Věnuji pietní vzpomínku slečnám a paním z fotbalového oddílu Rudé hvězdy Karlovy Vary, jimž jsme jako vojáci základní služby dělali sparing partnera. Ty říkaly: "Naše brankářka je strašně fajn holka, ale občas ji odmítají pustit na veřejné ženské záchody."
Sportovní dopingoví drábové v podstatě nemohou dělat nic jiného, než se snažit (s pýthicky definovanou účinností) zabránit tomu, aby se na souteže dostaly sportovkyně, beroucí testosteron navíc ve formě injekcí nebo prášků. Dost dobře nemohou (a o tom se vede i kontraverze okolo v prvním dílu zmíněné Semnayové) řešit ty sportovkyně, které mají vysoké hodnoty testosteronu zajištěny vlastní produkcí.
Všem o tento problém se hlouběji zajímajícím je ovšem zcela a naprosto jasné, že tyto ženy jsou výrazně zvýhodněné proti normálním, a že jim ke stejnému výsledku stačí menší intenzita tréningu a dalších "investic" do sportovní kondice. Takže ony kontraverze se dějí proto, že část lidí kolem sportu chápe určitou nespravedlnost související s hodnocením žen s různými s hladinami testosteronu podle identických kritérií.
Navíc zde hrozí i riziko, že by sportovkyně nakonec vůbec nemusely soutěžit, ale že by se jim jednoduše mohla odebrat krev, na základě hladin testosteronu stanovit pořadí a vyhlásit výsledky a rozdat medaile. Přiznávám uvědomování si toho, že by tím atletické (a jiné) soutěže značně pozbyly na divácké atraktivnosti, což by se nutně promítlo i do cen reklam, do výhodnosti sponzoringů a do podobných zdrojů financí pro tyto druhy sportu, soutěží v nich i jednotlivých sportovkyň, takže sportovkyně by přestaly mít schopnost živit početné "realizační týmy".
Tohle je asi také jeden z hlavních motivů, proč lidé, omočení v těchto sportovních disciplínách, se snaží dehonestovat kohokoli, kdo by o těchto věcech chtěl diskutovat. Proto se také neštítí členové realizačního týmu Semnayové obviňovat všechny takové hlasy z "rasismu", protože mají to štěstí, že je jejich klientka černé pleti. Navíc i ze sexismu, protože je dotyčná paní (či slečna) lesbička, žijící dlouhodobě s partnerkou.
Na druhé straně je asi jasné, že působení sportovkyně s "přírodním dopingem" v souteži se ženami, odpovídajícími fyziologické normě, je dlouhodobě neúnosné a nakonec stejně povede k závěru u stále informovanější divácké obce, že se nejedná o férovou soutěž a tudíž nemá cenu to sledovat, dávat sázky atd. (s dopady na ekonomickou stránku věci jako výše).
Druhou věcí je, že se vrcholový sport stále více stává monsterparádou, která už dávno ztratila jakýkoli kontakt s antickým ideálem harmonického rozvoje celé osobnosti. Úspěšní vrcholoví sporotvci se stále blíží obrům, trpaslíkům,  srostlým dvojčatům a dalším hříčkám přírody, jaké se za starých časů předváděly v cirkusech. Dříve nebo později se toto nutně projeví demotivačně (nejsem zrůdička, tudíž nemohu provozovat vrcholový sport, který je jen pro zrůdičky), se všemi důsledky odpadnutí zájmu diváků, jaké jsem zmínil výše.

Dá se s tím něco dělat?

Zcela jistě ano a existuje řada sportů, v nichž se nějaké "něco" uplatňuje. Existují jednak určité systémy handicapů, jednak dělení sportovců na kategorie.

Kladný hendikep

Naprosto elegantním řešením by bylo zvednout ostatním sportovkyním tolerovanou hladinu testosteronu na hodnotu, jakou má "nejvíce testosteronová" z nich, což v tomto případě patrně pro současnou dobu znamená Semnayovou. A, pochopitelně, umožnit její zvýšení z externích zdrojů, což je nyní zakázáno.
Kvičeli by především členové antidopingových komisí.
Je však docela možné, že by některé sportovkyně buď ihned nebo po negativních zkušenostech s vedlejšími účinky testosteronu na svůj organismus (ale i třeba na partnerský vztah), na tento kladný hedndikep nepřistoupily. Mohly by se ovšem na tomto poli použít jako alternativa testosteronu v předchozím díle zmíněné preparáty odvozené od estrogenně působících látek.
V každém případě by se stal vrcholový atletický sport, podobně jako za socialismu, soubojem producentů preparátů (ono je tomu tak i nyní, ale skrytě).

Záporný hendikep

Tento se uplatňuje např. u žokejů, kdy příliš lehký žokej dostane závažíčka, aby to jeho kůň neměl zas až tak moc snadné.
V zásadě by se patrně v archivech antidopingových komisí dalo najít dost údajů o hladinách testosteronu u sportovkyň a jejích výsledcích v době okolo odběru, aby bylo možné vytvořit nějaká matici vztahů mezi těmito faktory a spočíst z ní korelaci a nějaký převodní koeficient.
Jednou z možností uplatnění takového hendikepu v praxi by byla korekce zaběhnutých časů na hladinu testosteronu. Pokud by se to provádělo dobře, tak by to mohlo zvýšit i diváckou atraktivitu, protože by se následně zaběhnuté časy korigovaly nějakým koeficientem podle naměřených hladin testosteronu. Pokud by se to ovšem dělalo blbě (což předpokládám), tak by to mohlo diváckou atraktivitu těchto souteží naopak snížit.
Další možností by bylo, podobně jako u těch dostihů, kompenzovat testosteronovou výhodu nějakou zátěží navíc, patrně derivovanou kromě od hladiny testosteronu také od tělesné hmotnosti. Problém vidím  v tom, že zde by šlo o dvě korelace, byť patrně lineární, jednu mezi testosteronem a výkonem, druhou mezi hmotností navíc a výkonem. Obě by byly přitom zatíženy nějakou chybou. takže si nejsem jist, zda by převod testosteronu na přívažek byl dostatečně exaktní.

Kategorie

V řadě sportů ovšem existují kategorie, nejčastěji hmotnostní. Asi nejznámější jsou v boxu a snad každému je jasné, že i podprůměrný boxer těžké váhy si velice snadno poradí i s mistrem muší váhy.
V zásadě by nebyl problém sportovkyně rozčlenit do kategorií podle hladin testosteronu. Případně i s tím, že by jim bylo umožněno dotáhnout pomocí preparátů na "strop" svojí kategorie, což by bylo podstatně méně rizikové pro jejich zdraví než se dotahovat na strop absolutní.
V takovém případě by měla každá sportovkyně jako soupeřky ženy jí co do hladin anabolických hormonů rovné a odpadla by nespravedlnost daná různou přírodní koncentrací testosteronu.

Kontraverze

Asi největší kontraverzi by nejspíš způsobilo, pokud by se řeklo, že žena má hladinu testosteronu do limitu uváděného v učebnicích enokrinologie, a osoba, která má hladinu vyšší, musí běhat s muži.

Paní (slečna) Semnayová je prostě živou ilustrací problému, který v atletických disciplínách zahnívá již delší dobu a nemá bezbolestné a pro všechny zúčastněné přijatelné řešení. Nicméně existuje vícero možností, z nichž některé jsem zmínil, jiné zcela určitě opomenul, jak lespoň trochu přiblížit současný nedobrý stav k ideálu férové hry.

sobota 19. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 2

Dovoluji si doplnit pár drobností, které ke v předchozím textu uvedeným informacím patří, byť se bezprostředně netýkají sportu, sportovkyň a dopingu pohlavními hormony.

Externí estrogeny

Pochopitelně, existují i zdroje nadbytečných estrogenů. Mimo to, o čem jsem se zmiňoval dříve, existuje skupina plísňových toxinů, jejichž zástupcem je mykotoxin zearalenon, které se mohou vyskytovat v obilí (včetně kukuřice). Tyto látky mají aktivitu estrogenů a udrží si ji i průchodem skrze trávicí ústrojí, takže mohou vyvolat hyperestrogenismus alimentární cestou. Nějakou dobu po požití jsou k nalezení i v krvi a svalovině.
Je zajímavé, že tyto hormony nemají steroidní jádro (jako klasické pohlavní hormony nebo skupina kortikoidů, rovněž produkovaná kůrou nadledvin). Mají místo něho základní cyklus, který si můžeme představit jako steroidní jádro, ale bez "příček", které z něho dělají kondenzát několika cyklických struktur. Nicméně tento unitární cyklus je "poskládán" takovým způsobem, že -CH3, -OH, =O a -O- skupiny na něm mohou "zapadnout" do patřičných míst na receptorech pro estrogeny a vyvolat na buňce stejnou odpověď, jakou by vyvolal opravdový hormon na bázi steroidního jádra.
Tyto látky jsou známy od 70. let a mohou dělat problémy u hospodářských zvířat.
Citlivost na ně je (v sestupném pořadí):
  • Kastrované samice, samice před pohlavní zralostí (u člověka též ženy dlouho po klimakteriu, které neberou hormony), u nich mohou vyvolat růst pohlavních orgánů (u člověka též prsů) a nepravidelné krvácení
  • Samice těsně před nástupem pohlavní zralosti (u člověka dívky těsně před pubertou), u nichž vyvolají předčasné nastartování tohoto procesu
  • Pohlavně nezralí samci (mají ochrannou hladinu testosteronu)
  • Pohlavně zralí samci (vyšší hladina testosteronu je chrání lépe), u samců obou kategorií dochází k poškození varlat a snížení plodnosti až k neplodnosti
  • Pohlavně zralé samice (mají poměrně vysoké hladiny svých pohlavních hormonů, které musejí být externí hormonálně aktivní látkou převýšeny), vyvolávají poruchy cyklu a plodnosti (u lidí působí podobně jako některé starší preparáty z počátků hormonální antikoncepce)
Bez ohledu na působení v oblasti pohlavních orgánů je nutné ještě (hlavně u lidí, vzhledem k délce jejich života) zohlednit i karcinogenní účinky estrogenně působících hormonů.
Podobný účinek mohou mít i fytoestrogeny z některých rostlinných olejů, např. řepkového, ale v reálu je jich v potravě výrazně méně a jejich účinky jsou slabší.
S plísňovými estrogeny je dávána některými autory do souvislosti časnější puberta dívek v subtropických a tropických zemích (protože se tato látky vyskytují v potravinách vypěstovaných v těchto zemích častěji). Nicméně je to jen teorie, která nebyla prakticky dokázána.
U nás vím o případu, ještě za časů socialismu, kdy se do jedné drůbežárny dostalo větší množství krmiva se zearalenonem (původem z napadené pšenice) a dalšími plísňovými estrogeny (na ně jsme neměli standardy k jejich přesnému určení). Protože zaměstnanci drůbežárny měli kuřata za režijní cenu, byla jejich spotřeba masa z této jediné drůbežárny výrazně větší než u běžné populace, která navíc měla z obchodní sítě i kuřata a slepice z dalších drůbežáren. Výsledkem takovéto systematické konzumace kontaminovaného masa bylo, že předpubertálním z rodin chlapcům zaměstnanců narostly prsy a stejně staré dívky měly krom toho ještě nepravidelné krvácení z pochvy. Děti tehdy ležely na endokrinologii v Praze na Karlově náměstí (patří k ní i část Faustova domu, viz také známý film "Kam čert nemůže", reflektující dobu působení akademika Charváta na této klinice), vzorky drůbeže analyzovala toxikologie na brněnské veterině a našla tam příslušné toxiny, naše pracoviště nalezlo tyto toxiny ve vzorcích krmiva.
Možná určitou odezvou této příhody byla televizní inscenace "Ta slepička kropenatá" s Brodským a Libičkem v roli pracovníků drůbežárny, kteří snědli omylem slepice z pokusu a začali se feminizovat. Možná je stejného původu i feminizace osob, žeroucích drůbeží maso podnikatele Hrabiše, v seriálu Kosmo.

Ženy a zearalenon

Zearalenon (respektive přípravky z něj odvozené) se též v některých zemích, zejména v USA, používá jako výkrmový hormon. Molekula tohoto toxinu je modifikována tak, že je zvýšen anabolický a potlačen pohlavní účinek molekuly.
V EU je použití těchto látek ze vcelku nesmyslných důvodů zakázáno. Jedná se jen a jen o náhradu cla či otevřeného zákazu dovozu masa z těchto zemí, které je dokáží vyrobit kvalitnější a za nižší cenu. Při dodržení patřičných karanténních lhůt je toto maso stejně bezpečné či nebezpečné jako maso ryze přírodní. Teoreticky může být i o něco bezpečnější, protože externí anabolikum se stopami estrogenních účinků může snížit u dobytčete produkci jeho vlastních estrogenů (které v mase těchto zvířat pochopitelně jsou a rovněž přejdou skrze střevní stěnu konzumenta do jeho krve).
Navíc byl tento preparát modifikován tak, že účinná látka je vázána na nosič ze silikonové gumy, který se implantuje pod kůži, a který je asi měsíc hormonálně aktivní. Na jatkách potom stačí kontrola stavu jizvy, aby se vyloučila dobytčata s nedodrženou karanténní lhůtou.
O preparát ve formě implantátu s dlouhodobým účinkem se svého času zajímaly i některé rozvojové země, protože by to usnadnilo vyřešení antikoncepce u té části obyvatelstva, která je natolik negramotná, že by nezvládla braní (byť zdarma rozdávaných) pilulek. Jaký je současný stav na tomto poli, nevím, jsou to problémy, které se mě po odborné stránce týkají jen okrajově.
Ještě před rokem 1989 pojal jeden tým na ČSAV záměr, že připraví původní československý výkrmový preparát na bázi zearalenonu. Sehnali si produkční kmen (ve sbírkách, i tuzemských, kmenů mikroskopických hub jsou k nalezení) a začali v "polokancelářských" podmínkách kultivovat plíseň a izolovat z kultur zearalenon k dalšímu chemickému zpracovávání. Připravili ho údajně kolem 1,5 g.
Při těchto pracech všechny zúčastněné pracovnice přibraly, v průměru kolem 15 kg, a jedna z nich potratila. Když došlo k oné nešťastné události, snížili se velcí pražáci k návštěvě brněnských pracovišť, které byly v práci s podobnými látkami trochu (víc než deset let) napřed. Zajímali se, zda pro práci s těmito látkami existují nějaké bezpečnostní předpisy. Dali jsme jim k dispozici náš bezpečnostní řád pro mykotoxinovou laboratoř a podobně asi dopadli i na veterině. I schlípli a od té doby nebylo o původním československém výkrmovém prostředku na bázi zearalenonu již ani slechu.
Nicméně na druhou stranu je jasné, že vykrmovat sportovní brojlery ženského pohlaví (dovolil jsem si kdysi jednu přednášku pro studenty fakulty sportovních studií nazvat "Sportovec jako brojler", kterýžto název asi dobře vystihuje podstatu výživové a léčebné péče o sportovce a její cíle) preparáty na bázi  testosteronu je docela krávovina. Daleko inteligentněji by stejnou práci odvedly preparáty odvozené od estrogenně působících látek, které by se přitom k ženskému organismu chovaly daleko šetrněji.
Představa, že se nějaké zázahy výkrmovými látkami nedějí, je IMHO naprosto mimo realitu, protože bez nich by nebylo možno dosáhnout těch výkonů, které sportovkyně běžně dosahují (pokud se nejedná o nějaké hříčky přírody, jakou je patrně v předchozím díle zmiňovaná slečna či mladá paní).

dokončení příště

čtvrtek 17. srpna 2017

Sportovkyně a testosteron 1

V současné době se zpravodajské weby zabývají kauzou běžkyně Caster Semenyaové.
Nicméně celá kauza má, pochopitelně širší souvislosti a důsledky.

Ženy a testosteron, normálně

Za normálních okolností u žen vytváří malé množství testosteronu kůra nadledvin, jejíž nejstarší buňky před svým zánikem produkují pohlavní hornomy obou pohlaví, tedy vedle testosteronu i estrogeny a progesteron, a to nejen u žen, ale i u mužů. U obou pohlaví tedy nalézáme v krvi pohlavní hormony druhého pohlaví, samozřejmě, normálně ve velmi nízké koncentraci.
Testosteron má anabolické účinky a také působí na psychiku, zejména v době pohlavního vývoje, kdy se postará o sexuální cítění mužského typu a nastavení chování mužského typu v jiných oblastech (což feministky zuřivě popírají, ale zcela jistě to existuje a znamená to, mj. že muži jsou lepšími vedoucími a jejich kolektivy jsou stabilnější a výkonnější).
Za normálních okolností se testosteron ještě podílí na řízení mohutnosti ochlupení (s tím, že jeho rozmístění je u žen dáno estrogeny). Ženy s vyšší hladinou testosteronu mají obecně větší ochlupení (existují výjimky a existuje i kosmetika, holení, depilace apod.).

Ženy a testosteron, patologie

Pokud se tvorba testosteronu v nadledvinách zvedne nad určitou úroveň, dochází k virilizaci, tedy zmužštění, se všemi možnými důsledky. Tyto stavy se musejí hlídat, protože jejich příčinou mohou být nádory kůry nadledvin, nejčastěji, naštěstí, nezhoubné, ale i ty se musejí řešit kvůli zachování ženské úrovně hladiny testosteronu. Pokud k tomuto jevu dojde před pubertou, dojde ke vzniku nepravé předčasné puberty (nepravé proto, že hormony nejdou z pohlavních žláz), přičemž ta (obecně) může směřovat k dospělci stejného nebo opačného pohlaví, takže v případě nadprodukce testosteronu dojde k vývoji směrem k mužskému fenotypu.
Další možností je tvorba testosteronu někde jinde.
Ponechávám stranou hormonálně aktivní zhoubné nádory, protože se jedná jednak o velice rozsáhnou a nepřehlednou problematiku, ale na druhé straně se tak chovají nejčastěji velmi zhoubné nádory, v nichž došlo k silné dediferenciaci původních buněk (takže jsou hormonálně aktivní i buňky, pocházející ze tkání, které normálně žádnou hormonální aktivitu neprovozují), nicméně pro vysokou zhoubnost těchto nádorů se nejedná o dlouhodobý stav, protože buď se podaří nádor vyléčit (a tedy i zlikvidovat coby zdroj nepatřičných hormonů) nebo ne, a pak pacient poměrně rychle umírá. Navíc se z důvodů nádorové kachexie např. anabolický účinek testosteronu nemůže u těchto pacientů projevit.
Daleko zajímavější jsou odlišnosti v karyotypu, které vedou k nadprodukci testosteronu, protože část (u jediců s různým karyotypem v jednom těle, kterým se říká chiméra a vznikají splynutím dvojčat různého pohlaví v raném embryonálním vývoji) nebo všechny (u geneticky mužů, kteří nezvládli vytvořit ženský fenotyp) buňky v jejich organismu mají mužskou kombinaci pohlavních chromozomů, XY.
U chimér je to jasné, jedná se o ženy, které mají v buňkách pohlavních žláz mužskou kombinaci chromozomů, což vede k nadprodukci testosteronu (protože jej ve větší nebo menší míře produkují i pohlavní žlázy, nejen kůra nadledvin).
V případě mužů se ženským fenotypem jde o nezvládnutí obrany raného embrya proti ženským pohlavním hormonům (za normálních okolností již šestimilimetrové mužské embryo, tedy staré dva až tři týdny, produkuje tolik testosteronu, že jím přebije ženské pohlavní hormony, které se do něj dostávají skrze placentu z krve matky). Pokud se toto nestane, vyvíjí se morfologie mužského zárodku směrem k ženě, která má ovšem mužský karyotyp (XY) a má i vyšší hladiny testosteronu. Zpravidla má ne zcela normální utváření genitálu.
Podobné důsledky může vyvolat i příliš intenzívní anabolický doping, protože prakticky veškerá anabolika jsou derivována z testosteronu a mají vedle anabolického účinku ještě účinek "mužsky hormonální".
Vykládal se za Husáka vtip o jedné z československých silových sportovkyň, že šla k doktorovi, protože má chlupaté břicho. Doktor se jí ptal, kam až směrem dolů ty chlupy jdou. "Až k ptákovi," zněla odpověď.
Nicméně takto morfologicky utvářené ženy vznikají i bez zásahů moderních medicínských a dopingových prostředků. Jsou zmiňovány již v Kámasůtře, v tom smyslu, že v harémech svými poštěváčky o velikosti malého penisu uspokojovaly spolumanželky, kterým momentálně manžel nevěnoval (nebo věnovat nestačil) pozornost. V současném erotickém průmyslu fungují pod názvem "shemale". Je ovšem nutno si uvedomit, že to, co tyto osoby předvádějí v obrazových materiálech, bývá často výsledkem plastických operací.