čtvrtek 26. února 2015

Kdyby byli Britové jako paní Šabatová, dodnes by v Indii upalovali vdovy.

Když Britové začali dobývat Indii, zjistili, že vstupují do země s obrovskými kulturními tradicemi, do značné míry kvalitativně i kvantitatnivně překračujícími tradice britské, či obecně evropsko - křesťanské, smíchanými ovšem s projevy totálního barbarství, kam patřila i náboženství, přinášející lidské oběti, i, zejména v hinduistických oblastech, s  barbarským zvykem upalování vdov současně s mrtvým tělem jejich zemřelého manžela.
Kromě ekonomické exploatace, která se do značné míry přeceňuje, a postupného vojensko politického ovládnutí země (které mělo ryze globálně mocenský charakter a bylo akcentováno ztrátou pozic na severoamerickém kontinentu), začali Britové ovlivňovat i život v zemi ve smyslu potlačování zvyků, považovatelných v konfrontaci s evropskou kulturou za primitivní a barbarské. Mimo jiné postavili mimo zákon právě obřad satí.
Když předák jedné domorodé vesnice veliteli britské vojenské jednotky oponoval, že "u nás je zvykem upalovat vdovy společně s tělem nebožtíka manžela", odpověděl mu velící důstojník, že "a u nás je zase zvykem věšet ty, kdo upalují vdovy". A ještě mu smířlivě "multikulturně" nabídl: "Ponechme si tedy oba své zvyklosti."
Zcela jistě by se nalezli lidskoprávní fanatici, kteří by jednak naříkali nad ubohými vdovami, které si pod společenským tlakem v podstatě přály být upáleny, jednak (a to i pravdivě) nad tím, že život zachráněných vdov, živořících na okraji společnosti, nebyl ničím příjemným. Zejména v prvních desetiletích poté, co Britové začali obřad satí vytlačovat.
Naštěstí pro Indii a její obyvatele, v Británii i koloniích nevládli sluníčkoví inženýři lidských duší a pachatelé dobra, ale korektní viktoriánští džentlmeni, hluboce a oprávněně přesvědčení o superioritě svojí civilizace nad barbary z kolonií. Obřad satí, ale např. i lidské oběti bohyni Kálí a další krvavé rituály postupně vytlačili z oblastí, které ovládli. Přispělo k tomu i zpřístupnění evropského vzdělání jednak rodem význačným, jednak nadaným místním obyvatelům. Takže když se Indie pod vedením Gándhího osamostatnila, naděje nejkonzervativnějších složek její společnosti o návratu těchto starobylých barbarských rituálů se nesplnily.
Naopak, nový indický stát začal tyto a další projevy barbarství potírat ještě razantněji než bývalí kolonizátoři. Dokonce do svého právního řádu umístil politicky silně nekorektní a antimultikulturní ustanovení, podle něhož je náboženská motivace některých zločinů nikoli polehčující, ale přitěžující okolností (nad něčím takovým by se naši multikulturní dobroserové zbřídili až za ušima).

Pokud se podíváme na to satí z trochu abstraktnějšího hlediska, tak v podstatě demonstruje stejný přístup k ženě jako nucené nošení sociálně dehonestujícího oděvu (či alespoň oděvních součástí) v islámském prostředí. Obojí ponižuje ženu na nesvéprávného tvora, něco mezi domácím zvířetem a kusem nábytku.
Právě z tohoto důvodu si dovoluji předpokládat, že naši aktivisté, bojující za povinnost muslimek i u nás nosit dehonestující oděvní součásti, by stáli spíše na straně zastánců obřadu satí, jakožto "kulturní speciality, hodné respektu". A pokud mi někdo namítne, že oni formálně nebojují za nutnost ten oděv nosit, ale za jakousi formální svobodu ho buď nosit nebo nenosit, pak odpovídám jednoznačně: Pokud nebude existovat absolutní zákaz, alespoň pro státní půdu (včetně škol), pak si konzervativní složky islámské komunity jeho nošení vynutí. Paradoxně pouze striktní zákaz může vést k osvobození žen z tohoto jha.
Ostatně, kdyby Britové místo zákazu, následovaného tvrdým a důsledným potíráním říkali Indům o satí něco ve smyslu: "Je to zvyk, který se radikálům z naší společnosti nelíbí, ale my ho plně multikulturně respektujeme", což zhruba o tom islámském oděvu říkají naši multikulturní proislámští aktivisté (včetně v nadpisu jmenované paní Šabatové), tak by se tam ty vdovy upalovaly dodnes.

úterý 24. února 2015

Musejí být v demokracii speciálně chráněny menšiny?

Část politických sil se nám snaží nakukat, že důležitou součástí demokracie je "ochrana menšin".
Protože se tento koncept vyskytl až na samém konci 20. století a v původních konceptech demokracie, ať už antických nebo buržoasně demokratických z 18. a 19. století, nic takového neexistuje, vzbuzuje toto prohlašování vcelku zasloužené podezření. To se ještě prohloubí v momentě, kdy si hlasatele této téze identifikujeme a zařadíme politicky: Až na naprosté výjimky patří do levé nebo ultralevé části politického spektra, tedy mezi síly, které to s demokracií mohou myslet všelijak, ale zcela jistě nikoli dobře.
Proč původní koncept demokracie nic takového nezahrnuje?
Je to vcelku logické: Ochranu menšin vcelku automaticky zahrnuje samá podstata demokracie. V autentické demokracii by muselo dojít k totálnímu naštvání více než poloviny příslušníků majority vůči minoritě (lze důvodně předpokládat, že by příslušníci té minority pro opatření, zaměřená vůči nim, asi nehlasovali, proto "více než polovina"), aby se skutečně sebralo 50%+ hlasů pro nějaké opatření, které by příslušnou minoritu nějak poškozovalo. Navíc, protože k hlasováním v demokracii dochází periodicky, nárůst nelibosti společnosti s danou minoritou by signalizoval problém dlouhodobě dopředu (a zcela jistě by byla i řada dalších signálů narůstajícího průšvihu). Minorita by tedy měla dost času, aby změnila svoje chování (respektive ty jeho aspekty, které příslušníkům majority vadí) a tím problém utlumila. Navíc ve skutečně demokratickém prostředí by se nemohly šířit lživé informace o minoritě bez toho, aby ona na ně nemohla reagovat a uvádět je na pravou míru. Případně se proti šíření prokazatelných lží hájit soudní cestou.
Historie nás také učí, že skutečně neexistovala situace, kdy by v demokratickém prostředí k nějakému utlačování (nebo dokonce vitálnímu ohrožení) menšiny došlo. Pokud v moderní době došlo k nějakých vyhlazovacím občanským válkám, tak ty byly výsledkem naopak nedemokracie, kdy docházelo k systematickému potlačování vůle většiny populace, spojené s neřešením narůstajících problémů. Výsledkem pak byl fenomén "výbuchu přetopeného parního kotle", který jsme nejblíže našemu území mohli vidět na území bývalé Jugoslávie, kdy postupný rozklad komunistické diktatury vedl k náhlému "utržení ze řetězu" nacionalistických sil a reminiscencí na novější (druhá světová válka) i starší (muslimská okupace) dějiny. Nahrál tomu i fakt, že nástupnické státy Jugoslávie byly všechno jiné, jen ne demokratické, takže řešení v rámci demokracie nebylo ani technicky možné. Oproti tomu, v důsledku obnovy "jakžtakž" demokracie po roce 1989, mohlo dojít k civilizovanému rozchodu Československa, který byl významnou částí veřejnosti obou částí státu vnímán negativně, ale tak nějak nehrozilo, že by nastoupili dobrovolci s kalešnikovy.
Zcela jistě se dá argumentovat nacistickým holokaustem Židů, ale i zde je typicky "všechno jinak": Pronásledování Židů a pozdější holokaust nastaly v nedemokratickém státě, který navázal na stát jen problematicky demokratický (Výmarskou republiku). O přijetí "norimberských zákonů" nebyla žádná demokratická diskuse, ani všelidové hlasování. Samotný holokaust (tedy "konečné řešení" a s ním související prováděcí úkony) byl říšským tajemstvím. Jeho skutečný rozsah znalo jen pár nejvyšších nacistických papalášů a ani vykonavatelé na nejvyšších stupních řízení (jako např. velitelé koncentračních táborů) s ním nebyli v plném rozsahu seznámeni. I tito držitelé "dílčích informací" je museli udržovat v utajení, dokonce i před svými rodinami, a byli (i jejich rodiny) např. opakovaně "testováni" provokatéry, zda si nepouštějí hubu na špacír.
Nacisté se zjevně báli negativní reakce obyvatelstva, pokud by informace o podstatě holokaustu prosákly na veřejnost. Přitom šlo o veřejnost, nad níž měla goebbelsovská propaganda prakticky desetiletí informačního monopolu, která žila navíc v totalitním státě, schopném brutálně potlačit jakékoli projevy nesouhlasu se státní politikou. Přes toto všechno se nacisté její reakce báli.
Takže v demokratickém státě by rozhodně nedošlo ani k prohlasování "norimberských zákonů" s takovou podporou, aby mohly vstoupit v platnost, o holokaustu jako takovém ani nemluvě.

Zcela jistě někde může hlodat nějaký červík - pokušitel a říkat, "no jo, ale co když nějaká menšina skutečně bude naštvávat majoritu (případně dalšíá minority) tak dlouhodobě, systematicky a usilovně, že se nakonec sebere dostatek hlasů na nějaké opatření proti ní?

K tomu říkám zcela natvrdo:
Pokud nějaká minorita bude na něčem takovém systematicky po dobu mnoha let pracovat a totálně ignorovat veškeré varovné signály, které budou postupně co do kvantity i kvality celé roky narůstat, pak by bylo skoro sprosté jí tu kolektivní Darwinovu cenu nedat!

pondělí 23. února 2015

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

v Debalcevu

dostali obklíčení Ukrajinci ulimatum, aby odešli a na místě ponechali těžké zbraně. Podle pozorovatelů se zde střílí.

Separatisté

požadují, aby byly zrušeny dekrety vlády, podle nichž jsou "teroristé" a aby Ukrajina přestala koketovat se vstupem do NATO. Ukrajina zase odmítá z části frontové linie stáhnout své těžké zbraně.

Merkelová

a Porošenko naléhají na Putina, aby pomohl rebely "zklidnit".
Putin prohlásil, že dohody je nutno dodržovat. Neodpistil si ovšem rýpnutí o demoralizovaných vládních vojácích, bojujících proti těm, kdo chrání své domovy a rodiny.

Ukrajina

se v důsledku války propadla až na pokraj státního bankrotu.

Kyjev

vyklidil Debalcevskou kapsu. Porošenko to přiznal a potvrdil jen 22 padlých. Velitelé "dobrovolnických praporů tento krok silně kritizovali.
První informace vojáků z kapsy popisují tvrdé boje, připomínající válku v Čečně.
Klid zraní se postupně začal dodržovat.
Vypadá to ovšem, že dojde ke střetu o Mariupol, který blokuje pozemní spojení Krymu s Ruskem. Na konci týdne právě zde začaly kvantitativně i kvalitativně narůstat střety.

Gazprom

zareagoval na zastavení dodávek plynu do povstaleckých území Kyjevem tím, že tam začal posílat plyn přímo.

Separatisté

budou moci vyvážet uhlí ze svého území přes ruské přístavy. V řadě zemí třetího světa jsou elektrárny a další zařízení, která tam byla postavena v rámci rozvojové pomoci a která uhlí tohoto typu mohou spotřebovat.

NATO

konstatovalo, že ruské aktivity na Ukrajine mohou přerůst v regulérní válku.

Viktor Janukovyč,

svržený ukrajinský president, se údajně snaží pomocí emisarů zasahovat do dění na Ukrajině.

K výměně

asi 200 zajatců došlo na frontové linii v Luhanské oblasti.

Dva mrtvé a devět raněných

si vyžádal výbuch v Charkovu, který byl namířen na pochodu proti separatistům. Údajní pachatelé, zadržení ukrajnskou policií, byly vycvičeni v Rusku.

Islám

Nálet

na pozice chalifátu v Libyi ohlásil Egypt jako odvetu za zavraždění koptských křesťanů. Byl proveden ve spolupráci s vládními silami a zahynulo při něm cca 40 - 50 bojovníků chalifátu.

Dánská policie

dopadla a zadržela dva z kompliců teroristy, který minulý týden střílel na kavárnu, kde probíhala beseda s karikaturistou, a následně na synagogu.

Rafinérie

patřící chalifátu bombardovaly letouny Spojených arabských emirátů. Tím se SAE vrátily do války s chalifátem, z níž se stáhly po upálení Jordánského pilota.

Dvě města

v blízkosti jezera Čad se podařilo osvobodit nigerijské armádě od okupace zločinci z Boko Haram.

V Lahuru

(Pákistán) se předčasně odpálil sebevražedný útočník ve službách Talíbanu. Mířil (asi) na policejní stanici. Dobrý je závěr zprávy: "Lahur patří ke klidnějším místům Pákistánu". Je to prostě takový typický klid islámské země.

Egypt

v souvislosti s vraždou koptských křesťanů vyzval k mezinárodní akci vůči chalifátu v Libyi.

V Afghánistánu

zabili dvacet policistů sebevražední atentátníci, převlečení do policejních úniforem. Je nutno při této příležitosti konsttovat, že takového "útoky pod cizí vlajkou" jsou pro muslimy typické. To samé se týká i propagandy, kterou muslimové, často s kamuflováním zdroje, o islámu šíří.

Syrská armáda

obklíčila Halab, držený protivládními povstalci (nikoli chalifátníky) a kývla na uzavření příměří.

OSN

se začala zabývat obviněním, že chalifát obchoduje s lidskými orgány.

Charlie Hebdo

byl vystřílen zbraněmi, nakoupenými na Slovensku. Jedná se o zbraně technicky znefunkčněné, z nichž je však možné několika hodinami práce vyrobit zbraně opět funkční.

Chalifát

vyhlásil program infiltrace Evropy džihádisty, převlečenými za uprchlíky. Kdo chtěl, ta podstatu "uprchlíků" znal už dávno, kdo nechce, nebude tomu věřit ani tehdy, když je to černé na bílém.

Útok džihádistů

u Machmúru odrazili kurdští bojovníci.

Vrátil se Brit,

který, pobouřen islamistickými masakry, absolvoval za své výcvik a bojoval v řadách kurdských milicí proti chalifátu. Možná se tam vrátí.

Talíban

souhlasí s mírovými rozhovory s USA a Pákistánem.

Atentátníci

zaútočili v Libyi pomocí aut s výbušninou na pozice vládních vojsk.

Švédsko se rozhoupalo

a zrušilo program pomoci uprchlíkům, který byl v reálu využívan jako náborová kancelář džihádistů z chalifátu.

Boko Haram

zaútočila na dvě vesnice na severovýchodě Nigériue. Oproti tomu se ale podařilo osvobodit část zajatců, které držela od dřívějších akcí.

Kurdské zajatce

v klecích ukázal chalifát na videu na youtube. Není jasné, kdy video vzniklo.

Obecné

2000 uprchlíků

zachránili na moři italové. Problém spočívá v tom, že pokud je budeme zechraňovat, tak budou připlouvat další. A potenciálně jich může připlout tolik, že prostě kapacita EU tento problém nevyřeší.

Podobu energetických štítků

hodlá sjednotit Brusel. Pochopitelně, na tento jinak rozumný záměr se prakticky ihned navalilo tolik byrokracie, že výsledek bude sotva rozumný a přínosný.

Prostitutky

stáhly svá obvinění proti Strauss-Kahnovi, čímž zbavily soud možností vinit ho z kuplířství (či podílu na něm).

Varování

před cholesterolem v potravinách odvolali američtí lékaři. Tím padl i u nás respektovaný limit 300 mg cholestrolu na den (což odpovídá cca žloutku z jednoho slepičího vejce). Zároveň ovšem pokračuje varování před "špatným" cholesterolem v krvi. Věc se má tak, že HDL cholesterol (lipoproteiny s cholestrolem o vysoké molekulové hmostnosti) transportuje cholesterol z periferie do jater k přepracování, zatímco LDL a VLDL (lipoproteiny s nízkou a velmi nízkou molekulovou hmotností) transportuje cholesterol do tkání a podílí se na jeho usazování ve stěnách cév. Už dlouho jsem toho názoru, že poměr těchto látek v krvi je výsledek dalších dějů, které jsou klíčové a je v podstatě jen jakýmsi ekvivalentem hodnoty na tepoloměru, nikoli příčinou poškozování cév. A že zásahy na této úrovni jsou ekvivalentní sklepávání rtuti na teploměru, než se na něj podíváme.

Mečiar

podle slovenského Denníku N donášel STB na Dubčeka. Poté, co se stal ministrem slovenské vlády, nechal dokumenty o svých aktivitách s STB zlikvidovat. Denník ale vyštrachal svědky.

Jednání Řecka

s bankéři se na začátku týdne dostala do bodu, kdy se začalo vážně uvažovat o jeho odchodu z eurozóny.
Účastníci jednání hovoří o "absolutním nedostatku důvěry". Problém je, že Řekové opravdu absolutně nemají důvod vyjednávačům opačné strany jakkoli důvěřovat.
Řecká vláda interpretuje jednánítak, že se jí podařilo zachránit Řecko před zardoušeníám eurozónou a získat čas.

Němci

byli donuceni výstavbou českých transformátorů k posílení vedení na východě země. Problémem jsou "ekologické" zdroje, které dodávají elektřinu buď v nehorázném nadbytku, nebo jí dodávají málo, ale prakticky nikdy jí nejsou schopny dodat tolik, co přenosová soustava opravdu potřebuje.

Údajně padl

statitický jev, podle něhož lidé žijící v manželství žijí déle a mají lepší zdraví. Nyní se zdá, že zdraví svobodných a žijících v manželství se vyrovnalo. Problém je, že uvedený jev je statistický artefakt daný tím, že právě nemocní a postižení s horší zdravotní perspektivou i perspektivou dožití s menší pravděpodobností získali partnera(ku). Současný stav v podstatě říká, že manželství přestalo být atraktivním i pro část zdravých lidí. Navíc spousta párů žije ze sociálních důvodů "na hromádce".

Plzeňská právnická fakulta

obnovila úspěšně akreditaci doktorského programu.

Pražští památkáři

začali ječet v souvislosti s výzdobou centra Prahy na počest čínského nového roku. Je zajímavé, že jim nevadí sbourání nějaké památky a z dočasné výzdoby dělají světobornou záležitost.

Ebola

je v Africe na ústupu. Zato se šíří útoky na zdravotníky.

Poslanci

rozumně zamítli plošné vybavování budov energetickými štítky. Budou zapotřebí jen v případě pronájmu a prodeje. To zas bude jekotu v zelených luzích a hájích, protože tím tento nesmysl bude z významné části oslaben. A budou jistě ječet i "odborné" firmy, které se těšily na vynikající džob: poskytování naprosto zbytečné a bezcenné služby, jejíž užívání vynucuje zákon.

Obama

se nechal slyšet, že "nejsme ve válce s islámem", a že "muslimové musejí napravit překroucený výklad islámu".

Podle průzkumů

převládla v americké populaci podpúora pozemního zásahu proti chalifátu.

Premiér Sobotka

konstatoval, že norská strana nechápe citlivost případu unesených sourozenců Michalákových.

Rychlotest,

který má do 15 minut rozpoznat nemocné s ebolou, vyvinuli v USA a začíná se zavádět do praxe.

V Saúdské Arábii,

se vyskytlo znovu onemocnění MERS, vyvolané koronavirem. Onemocnění se šíří od velbloudů a vyvolává atypický zánět plic, smrtnost je relativně vysoká.

Sociologický průzkum

v Polsku zjistil, že většina tamnějších katolických kněží má stálé partnerky a někteří mají i děti.

Gábor Vona,

předseda maďarské strany Jobbik, poslal jednoho ze svých politiků za protiromské výroky "na převýchovu" - bydlet v domácnosti předsedy místní pobočky v Hajdúszoboszló, který je Rom.

PEGIDA

uspořádala další úspěšnou demonstraci v Drážďanech, shodou okolností krátce poté, co ji soudruh Hvížďala na Neviditelném Psovi "odepsal". Navíc uspořádala menší protestní pochod i v Newcastle (Velká Británie).

Biľakův pomník

v jeho rodné obci byl den po odhalení nasříkán rudě a označen nápisem "sviňa".

čtvrtek 19. února 2015

Můžeme zavést zákony, platné "jen pro někoho"?

Před několika lety jsem v rámci hodnocených povídek pro Cenu Karla Čapka dostal do rukou povídku, která byla literárně i logicky (hlavní hrdina dělal opakovaně ty samé chyby apod.) velmi slabá, ale autor v ní popisoval velice originální námět: Postdemokratickou společnost, v níž každá sociální skupina měla svá specifická práva.
Protože ve Sci-fi soutěžích se hodnotí nejen ryze literární kvalita, ale právě i originalita (+další aspekty) nápadu, dal jsem tuto povídku nakonec z ryze těchto důvodů na jedno z pátých míst svého řebříčku (porotce může přidělit až 1x místo první 2x místo druhé ... až 5x místo páté), takže ode mě dostal uchňachňaný jeden bod. Zřejmě jsem, soudě podle závěrečné tabulky ročníku, takto neuvažoval sám, protože povídka nabrala snad 4 nebo 5 bodů.
Faktem je, že to bylo v době, kdy problematika zvláštních práv menšin, přesně takových, jak se jich dožadují, s laskavou dopomocí užitečných idiotů ((c) Lenin) v současné době muslimové, ještě nebyla zdaleka tolik akcentována, jako v současné době.

Když komunisté po roce 1948 u nás likvidovali demokracii, tak to takovýmto způsobem nepresentovali. Prohlašovali, že zavádějí "lidovou demokracii", která je "vyšším stupněm demokracie" než demokracie buržoasní. A v rámci tohoto zavádění okradli nejprve vybrané sociální skupiny, ale nakonec prakticky celou společnost mimo velice úzkou vrstvu papalášů.
Dnes jejich pohrobci, mnohdy s nimi propojení i rodinnými vazbami, zavádějí "vyšší" demokracii "se zvláštními právy menšin". Pochopitelně, menšin velice sofistifikovaně vybraných (on prakticky každý je příslušníkem nějaké menšiny) a pokud možno takových, jejichž neregulované projevy povedou k likvidaci demokratické společnosti.
Je jasné, že nějaká neofeudální společnost (protože nic jiného společnost se spoustou menšin, majících speciální "nadpráva" v reálu není) je přímo sen zejména právníků, kteří by ve vzniklém chaosu měli obrovský prostor pro uplatňování zcela neočekávaných "právních názorů", vznikajících, a o tom jsem hluboce přesvědčen, na základě ryzí korupce. Ono není vůbec náhodou, že první použitelné celkové zákoníky vznikly v době rozkladu faudalismu, za osvícenství, a dovršen byl tento proces až za éry buržoasních revolucí, které obnovily ideu antického občana se stejnými právy a povinnostmi. Do té doby existovaly pouze dílčí zákony, které navíc neměly systémový charakter (např. i města stejného druhu měla různá práva a povinnosti), případně existovalo právo precedenční.
Z tohoto důvodu se nalezne řada "odborníků" mezi právníky, ať teoretickými či praktickými, kteří zavádění prvků tohoto systému podporují. Tak nějak si ve své bohorovnosti neuvědomují, že pižlají mezi sebou a kmenem větev, na níž sedí. V prostředí neofeudálního práva, kde se právo "nalézá" pro každou kauzu zvlášť, by byla naprostá většina jejich znalostí a zkušeností naprosto k ničemu.
Je zajímavé, že se nebouří ani politici demokratických stran, přestože v takovém světě by nebylo pro strany, v jakých jsou, místo. V takovýchto státech jsou strany organizovány na principu etnických a sociálních skupin a takovéto skupiny už svoje předáky vesměs mají.
Bouří se ovšem občané, protože jim daleko lépe než těm politikům a dalším profesionálům dochází, že po dotažení těchto vynikajících, multikulturních a vůbec sluníčkových myšlenek do důsledků by prakticky nastal konec moderní civilizace, včetně řady z jejich technologických vymožeností.

Takže odpověď na otázku z nadpisu zní: "Zcela jistě můžeme, ale systém, který takto vznikne, už nebude demokracie."

úterý 17. února 2015

Co uplynulý týden dal

Protože ležím s chřipkou a je mi hodně blbě, podařilo se mi dokončit přehled událostí až dnes.

Ukrajina

Od začátku týdne

běžely přípravy na summit Minsk II.
Obama se nechal slyšet, že pokud diplomacie selže, dodají USA Ukrajině zbraně. K tomu se ovšem nechali slyšet experti v tom smyslu, že by to musely být zbraně "samobojující", protože pro Ukrajinu nejsou klíčové zbraně a munice, ale ochota jejích vojáku s nimi bojovat.
Podle Merkelové nemá konflikt na Ukrajině vojenské řešení.
I přes uzavření dohody hodlá EU rozšířit sankce proti Rusku.

Obklíčení

kapsy a kyjevskými bojovníky u Debalceva bylo dokončeno ještě před začátkem mírových rozhovorů.

Kyjev

obvinil separatisty z ostřelování Kramatorsku, kde sídlí štáb jeho "protiteroristických" vojsk. Separatisté obvinění odmítli.

Čtyři mrtvé

a pět raněných má podle separatistů na svědomí ostřelování autobusové zastávky v Doněcku. Není to první útok takovéhoto druhu ze strany Kyjeva.

Polsko

radikálně otočilo a prohlásilo, že zbraně Kyjevu dodávat nebude.

Téměř 200 krajanů

se chce nechat repatriovat z Ukrajiny do Česka.

Rusko

přislíbilo dohled na odchod cizinců ze zóny bojů, jak to vyžadují dohody z Minska.
Ty se snaží torpédovat radikálové z obou stran.
Nejtěžší boje se do nastolení platnosti příměří vedly kolem Debalceva, kde separatisté odmítají připustit propojení kapsy se zbytkem Ukrajiny.
Zato začali separatisté z Luhanska opravdu stahovat těžkou techniku z čáry dotyku, přesně podle dohod.

Příměří

bylo alespoň zpočátku dodržováno. Kdy komu rupnou nervy je, pochopitelně, ve hvězdách.

Islám

Irák

vyhlásil připravenost k nasazení pozemních vojsk proti chalifátu. Je otázkou, nakolik uspěje, protože v předchozích střetech jeho vojáci nestačili utíkat. Dnes by měly být koordinovány jeho akce s Kurdy a příslušníky šíitských milicí.

15 mrtvých

"vyrobil" sebevražedný atentátník v Bagdádu.

V Afghánistánu

zlikvidovali pomocí dronu zástupce chalifátu pro tuto oblast. Současně zahynul jeho švagr a čtyři Pákistánci. Charakteristické: měli ho na Guantanámu, ale byl mezi těmi, kdo museli být propuštěni na základě ječení dobroserů z Wiki Leaks o "věznění nevinných", a tak byl vrácen "ke svým". Pohádal se s Talíbanem a navázal kontakty s chalifátem a stal se v minulém roce šéfem džihádistů, bojujících za zájmy chalifátu v Afghánistánu. Auto, v němž byl odstřelen, převáželo munici, a tak odešel ze světa s pěkným ohňostrojem.

V Drážďanech

se v pondělí sešla několikatisícová demonstrace PEGIDA.

Fotoreportér Cantile,

zadržovaný chalifátem, zveřejnil na youtube další propagandistický klip pro tuto organizaci.

Asad

odmítl plné zapojení do protichalifátské koalice, a to z toho důvodu, že jsou v ní státy, podporující terorismus (tedy ozbrojené skupiny, bojující za svržení Asadova režimu).

Šéf Malajsijské

opozice, Anwar Ibrahim, byl odsouzen na pět let za údajný homosexuální styk. Předchozí soudy ho pro nedostatek důkazů osvobodily, ale vláda se aktivně odvolala. Zcela jistě to nijak nesouvisí s faktem, že v islámské Malajsii platí "právo" šaríja, které homosexualitu trestá a nezaručuje ani právo na spravedlivý proces.

Jordánsko

blokuje hranici s Irákem pomocí pěchoty. Bojí se průniku bojovníků a agentů chalifátu.

Kayla Muellerová,

americká humanitární pracovnice, byla zavražděna chalifátem.

V řadách chalifátu

bojuje údajně kolem 20 000 cozinců z 90 zemí.

Australská policie

objevila v prohledávaném domě mačety apod. a také video, vyzývající k džihádistickému útoku zrovna na daný den. A tak obyvatele domu pozatýkala.
Na videu vyhrožovali, že budou "blonďaté Australany" bodat do ledvin a krků. Policie o nich nevědla, jednala na základě udání.

Přes 200 migrantů

zahynulo při potopení motorových člunů ve Středozemním moři.

Obama

žádal Kongres o schválení válečných operací proti chalifátu, které by ale nezahrnovaly dlouhodobé nasazení pozemních vojsk.

Partnerka

vraha policistky a rukojmích z košer obchodu si podle rozhovoru ve vládním časopise chalifátu funí blahem ze života na "úžemí řízeném božím zákonem". I na ni časem dojde.

Chalifát

dobyl město Bagádí, v jehož blízkosti je výcviková základna pro irácké vojáky a americké instruktory. Do té ale zatím nepronikli. Irák zatím ubránil i letiště u města.

Američané

dodnes využívají informace z pořítače v říjnu zlikvidovaného vysoce postaveného velitele Al Kajdy k útokům na tuto organizaci.

Útok na šíitskou mešitu

provedl Talíban v Pákistánu - 19 mrtvých.

V Čadu

zaútočili muslimové z Boko Haram na vesnici na břehu jezera Čad a zanechali po sobě deset  mrtvých.

Chalifát

zorganizoval přehlídku se zajatci v klecích.

V Kodani

došlo k přepadení kavárny, v níž probíhala beseda s jedním z autorů karikatur Mohameda. Na místě zůstal jeden mrtvý a byli i tři zranění. Ten samý útočník začal později střílet na Židy před synagogou. Zde se střetl s policií, která ho nakonec zastřelila.

V Teplicích

byly dva arabské obchody potřísněny červenou tekutinou, snad krví. Tamní arabská komunita je ve stálých konfliktech s místními obyvateli a konflikty navíc nabývají na závažnosti.

Nejméně deset lidí

zavraždila sebevražedná atentátnice v Nigérii.

Chalifát

zveřejnil video se stětím 21 křesťanů.

Dvouapůlkilometrový

tunel vypátrala egyptská armáda na hranici Pásma Gazy.

Obecné

NKU zjistil,

že na propagaci vědy vydal stát víc než dvojnásobek financí než na podporu jejího uplatnění v praxi. Pochopitelně, tyto finance spíš vědu a její rozvoj v dlouhodobé perspektivě poškozují, protože udržují při životě neperspektivní projekty.

Začal soud

s radikály z Blood & Honour a Combat 18, kteří se pokusili podpálit romskou ubytovnu v Aši. Pokus se jim nezdařil.

V Přerově

zase soudí městského strážníka, který neopatrně při potyčce s opilci před barem, kteří rušili noční klid, střelil po psovi na ně poštvaném a odstřelil jednoho z těch opilců.

V Itálii

soud zamítl homosexuální manželství, nicméně Itálie uznává tyto sňatky uzavřené v cizině, s určitými omezeními.

Temporální epilepsii

léčí operačně - drobnými návrty do lebky, Na Homolce v Praze. Postup je určen pro pacienty s ložiskem ve spánkovém laloku. Zde lokalizovaná epilepsie může vyvolat vedle klasických křečových záchvatů také různé komplexiní změny povahy a nálad a dokonce i halucinatorní stavy.

Poslanci Úsvitu

se trhli od Okamury a vyhlásili vznik nové strany, která by měla údajně spolupracovat mj. s "krajně pravicovou" Le Penovou.
Okamura prohlásil, že zůstává dále členem Úsvitu. Zřejmě s ním zůstane i menší část poslanců.
Vzbouřenci se údajně bránili tomu, že stranu Okamura profiloval jako "protiimigrační" hnutí (proč potom ta vazba na Le Penovou, pro niž je to jedno ze stěžejních témat?).
Následně pučisté pozvali Okamuru do vznikající nové strany.

Ve Francii

řešili podobný skandál jako u nás v Třebíči: Záměnu novorozenců v porodnici. Rozsudek byl tvrdší: Postižené rodiny dostaly odškodné 1,8 milionu Euro. Na záměnu se tam přišlo, až když dívky měly přes 10 let, takže si je rodiny zpětně neměnily.

Premiér Sobotka

hodlá dál tlačit na Norsko ohledně unesených chlapců. Dominik Hašek nabídl svou zlatou medaili z Nagana tomu, kdo bude mít největší zásluhu na návratu chlapců do ČR. Taková medaile docela slušné sběratelské hodnoty by mohla motivovat i k netradičním řešením ...

Chytré televizory,

které mohou být ovládány hlasem, posílají zachycené zvuky kamsi "do cloudu", aby výrobci vylepšovali analýzu hlasu. Mohou, pochopitelně, zachytit i jakékoli jiné zvuky a hovory v domácnosti. A není úplně jasné, zda se to alespoň na cestu šifruje. Uživatel si to (snad) může vypnout a pomůže (snad) i fyzické odpojení televize od internetu.

"Jen čtyři

sexuální orgie ročně po dobu tří let", hájí se Strauss-Kahn před soudem, kde je souzen mj. za zaměstnávání kuplířů (sama prostituce ve Frncii trestná není, kuplířství ano). SK se hájí tím, že o skutečnosti, že ženy a dívky na sexuálních orgiích jsou profesionálky, nevěděl. Abstinenci od jeho sesazení a začátku vyšetřování se mu pokusily vynahradit Femenky, které se svými přednostmi vrhly na jeho auto, když jel k soudu.

Ve Sierra Leone

měli mrtvé duše mezi dobrovolníky, kteří se podíleli na potlačování epidemie eboly a poté dostávali odměnu od státu.

Šéf městské policie

v Brně dostal (zatím) 18 měsíců za to, že přátelům a známým zahlazoval přestupky, např. špatné parkování. Původně je dostal s podmínkou na 2,5 roku. Krom toho mu ještě paralelně běží soud za neoprávněné lustrování občanů v systému městské policie.

O bezpečnostní prověrku

za nejasných okolností přišel vysoký úředník NATO za ČR Jan Vylit.

Prototyp raketoplánu

úspěšně testovala ESA.

Soudruzi poslanci

odmítli hned v prvním čtení Okamurův návrh přímé volby starostů.

Na Slovensku

jeden lékař přiznal, že částečně financuje svou práci z příspěvků od pacientů. "Nezaplatíš, neošetřím tě". Je to ošklivé, ale medicína je komerční činnost jako kterákoli jiná. Finanacování prostřednictvím povinného (a tudíž nekomerčního a pacient nijak nemotivujícího) pojištění prostě nefunguje.
Nedávno jsem slyšel vtip: Jsou dva pacienti s kyčelní artrózou. Ten první je vyšetřen, pozván za měsíc na předoperační vyšetření a za půl roku je odoperován. Ten druhý je jeden den vyšetřen, následující den má předoperační vyšetření a další den je odoperován. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ten druhý pacient je pes ...

Do struktur

firmy Viktoriagruppe, která v německých zásobnících uschovávala české státní zásoby nafty za stamiliony korun a následně zkrachovala, se snaží stát zatím marně proniknout.
Česko zde může příjít až o 1,5 miliardy korun.

EK nám milostivě

schválila, že budeme moci použít svoje (státní) peníze na zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby na Dole Paskov.

"Holokaust

je dokonce v něčem jako vyvrcholení historie Západu", prohlásil soudruh Sobotka. Bohužel, nestál při tom na sviňské kůži a nesypal si na hlavu popel, takže to pořád není ještě dostatečné samohanění euroamerické civilizace. Soudruh premiér by se rozhodně měl snažit víc!

Znovuspuštění

JE Takahama, odstavené v roce 2011 po katastrofálním zemětřesení a tsunami, bylo schváleno Japonským regulačním úřadem.

Jako jiné roky

touhle dobou k nám vyrazila na "chlastací" ppobyty mládež z Dánska a Skandinávie. Faktem je, že neumějí nic jiného, než se propít "do mrtva", což je u obyvatel zemí se semiprohibicí vcelku očekávatelné.
Možná bychom jim mohli nabídnout nějaké kursy kulturního pití.

Válková

na Babišův příkaz rezignovala a Zemana to překvapilo.

Německý president

vzpomenul 70. výročí náletu na Drážďany, ale rozumně, se zdůrazněním faktu, že válku vyvolalo Německo. U nás jsme si připomenuli nálet, který provedlo několik v rámci této akce zbloudilých amerických letadel na Prahu.

V Brně

demonstrovalo cca 600 lidí proti islamizaci. Početně menší antidemonstrace naopak za "multikulturalismus" (čímž její aktéři kouzlem nechtěného ukázali, že multikulturalismus a islamizace jedno jsou).
Projevy jsou zde. Doporučuji zejména ten třetí a z něj velmi výživnou pasáž o provokaci s peticí za zavádění "práva" šaríja u nás.

K silovému řešení

krize v Jemenu vyzvaly arabské státy OSN.

Izrael

vyzval Židy k emigraci z Evropy do Izraele.

sobota 14. února 2015

Islám JE příčinou islámského terorismu.

Odpověď na zmatený článek pana Cveka "Náboženství není příčinou tzv. 'islámského' terorismu v Evropě"

Nemá cenu řešit nějaké dávné dějiny islámu. Faktem je, že islám získává zpravidla moc nad společností pozvolným utahováním šroubů, takže básník, navíc gay, mohl v relativně čerstě islamizované zemi existovat, zatímco v Arábii jeho současnosti, nebo v jeho vlasti o pár desetiletí později, by ho už čekala smrt přesně podle šaríje.
Pokud se týká přijetí Židů Bajezidem II., tak je třeba vědět, že tito Židé se účastnili přípravy protikřesťanského povstání, které mělo Bajezidovým lodím otevřít přístavy na středomořském španělském pobřeží. K vypovězení muslimů a Židů došlo právě poté, co toto povstání bylo prozrazeno, na některých místech propuklo předčasně a nekoordinovaně, a bylo horko - těžko potlačeno. Muslimové i Židé prostě názorně ukázali, že nejsou ochotní spolužít s křesťany na principu "rovný s rovnými", což jim bylo po pádu Grenady španělským královským párem nabídnuto. Je třeba si uvědomit, že si muslimové (se vždy ochotnými kolaboranty z řad Židů) počínali ve Španělsku asi jako nacisté v dobyté Evropě. V některých oblastech Španělska bylo téměř kompletně vybito nemuslimské obyvatelstvo, asi jak to plánovali Němci pro oblasti osídlené "untermenschen". Lze jen obdivovat vysokou míru zdrženlivosti Jejich Veličenstev, že vůbec po právě prožitých historických zkušenostech takovou nabídku předložili. Bezprostředně po válce se s Němci (i s proněmeckými kolaboranty) zacházelo prakticky po celé Evropě podstatně hůř.
Analýza Koránu je pro pochopení islámu podstatně důležitější než analýza Bible pro pochopení křesťanství, protože dějiny křesťanské Evropy jsou dějinami překonávání a obcházení zákazů a příkazů z tohoto díla bezcenných barbarů. Proto lze např. skrčkou "alegorického zobrazení" přijmout moderní kosmologii a prohlásit např. Velký Třesk za "akt stvoření" a zůstat tedy konformním křesťanem. Naproti tomu muslimové chápou Korán naprosto doslovně, jako přímé "slovo boží" na němž nesmí být změněno ani písmeno. Dokonce byl před několika lety odsouzen k smrti koránský učenec, který si dovolil konstatovat, že některé nejasné pasáže Koránu dávají smysl tehdy, jestliže je zohledněna možnost, že si Mohamed vypomáhal slovy z aramejštiny, která jsou homonymická s některými arabskými slovy, ale mají poněkud odlišný význam. Mohamed přitom aramejštinu prokazatelně znal.
Humanitní vědy dávno degenerovaly na bezcenné žvanění, čehož důkazem je známá Sokalova aféra. Většina "vědců" z těchto oborů produkuje jen bezcenné bláboly, které mají podpořit předem, na základě ideologického zadání, sepsané závěry. Metodika vědecké práce, jak ji chápají biomedicínské, přírodovědné nebo i technické obory, je jim naprosto cizí. Navíc je řada orientalistů veřejně přiznanými nebo i tajnými konvertity k islámu, a proto nelze očekávat, že by byli s to přinést jakékoli informace, které by islám mohly poškodit (bez ohledu na jejich pravdivost), tj. podpořit odpor proti islamizaci společnosti. Z tohoto důvodu jsou informace zjištěné neorientalisty, ať už validním rozborem islámských textů, nebo na základě zkušeností z islámských zemí, kam řada lidí, z tuzmska i zahraničí, jezdila v rámci "rozvojové pomoci", daleko cennější a věrohodnější. Konec konců i mohutně kritizovaný text na stránkách pana Okamury byl sepsán člověkem, který působil cca deset let při naší ambasádě v islámské zemi, takže znajícím islámské poměry z první ruky.
To, že jsou nejradikálnější často konvertité, by nás nemělo překvapovat. I čeština má přísloví "poturčenec horší Turka", takže je jasné, že pokud někdo náhodným mícháním genů podědí sklony k náboženskému fanatismu, tak je jeho konverze k islámu přinejmenším silně pravděpodobná, protože jiná v Evropě existující náboženství (snad mimo naprosto marginálních sekt) jeho vrozeně patologické dušičce víc než islám nabídnout nemohou.
Nemělo by nás ani zaskočit, že pachatelé teroristických útoků před samotným zločinným aktem porušují stravovací a další příkazy a zákazy islámu: Tento fenomém se dá vysvětlit dvěma vzájemně se doplňujícími faktory:
  • snahou o maskování
  • tím, že podle islámské víry znamená smrt na džihádu automatické odpuštění všech hříchů
Zkrátka: Pokud někdo věří, že Alláh je opravdový bůh a Mohamed je opravdový prorok, tak je kdykoli ochoten "zemřít na džihádu", protože "ví", že v takovém případě odletí rovnou do ráje š*kat nezletilé hurisky. Čili ta miliarda plus muslimů, to je jakýsi ekvivalent zamalwarovaného botnetu, čekajícího na příkazy. Akorát že nebude jenom rozesílat spamy a páchat DDoS útoky (apod.), ale kdykoli nastoupí vraždit.
Pachatelé teroristických útoků v Londýně byli zdánlivě zcela zaintegrováni do společnosti, měli práci, byli ženatí a s dětmi (naprosto tedy neodpovídají lživému obrazu "nešťastníka, kterého společnost odmítá pro islámský původ", vytvářenému levičáky), a přesto stačil befél od imáma a vstali a šli se odbouchnout do autobusu, metra či na letiště. Zdánlivě zaintegrováni do společnosti se jevili i pachatelé nedávných teroristických útoků v Paříži, proto také francouzská tajná služba nad nimi omezila dohled. Prostě každý, kdo má tuhle víru, bude vždy a za všech okolností pro civilizované lidi zdrojem rizika.
Jediné rozumné řešení je jejich celoevropský odsun "ke svým". Tak, jak jsme odsunuli sudetské Němce (a těch byl percentuálně v československé populaci cca desetinásobek, než kolik je muslimů v Evropě, takže ať mi nikdo neříká, že to nejde).

pondělí 9. února 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

183 rozsudků smrti

nad příslušníky zločinecké organizace Muslimské bratrstvo bylo potvrzeno v Egyptě. Problémem je, že významná část odsouzených je na útěku, případně bojuje se zbraní v ruce v řadách vojsk chalifátu.

Džihádisté vyklidili

okolí Kobani a decentně veřejně přiznali debakl.

Sexuální phishing

provedli Assadovi hackeři. Vydávali se za atraktivní děvy a do počítačů islamistických povstalců spolu se "svými" fotografiemi propašovali trojany, umožňující z nich stáhnout údaje o plánovaných apod. operacích.

Pákistán

vyzkoušel střelu s plochou dráhou letu, schopnou nést jadernou hlavici.

Otec jednoho z mužů,

zavražděných chalifátem vystřílel kontrolní bod této zločinecké organizace v Iráku, než se ho podařilo odvetnou palbou zlikvidovat.

Chalifát

distribuuje pomoc od OSN pod svým jménem. Co jiného čekat od islámské organizace než lži, že?

Chalifát

zaživa upálil jordánského pilota, a to už 3. ledna, tedy dlouho před tím, než vedl rozhovory o jeho výměně za islámské zločince. Jordánsko odvetou zahájilo popravy islámských teroristů a dalších zločinců. Islámské autority čin odsoudily (některé), ale ne samotnou vraždu, ale spíše způsob naklkádání s mrtvolou, který neodpovídá islámské víře o zmrtvýchvstání.
Pilota se údajně před tím neúspěšně snažily zachránit speciální síly USA.
Emiráty přestaly provádět nálety na chalifát s obavami o své piloty. IMHO dávno nastal čas, kdy by měly být proti chalifátu nasazeny jaderné zbraně.
Pikantní rovněž je, že chalifát nechal své příznivce (tedy převážně z civilizovaných zemí, kde je přístup k internetu) hlasovat po Twitteru, jak má být pilot zlikvidován. Toto hlasování je oknem do duše "umírněného" muslima, žijícího v civilizovaných zemích.
Jeden z duchovních chalifátu se odvážil upálení kritizovat a nyní mu hrozí smrt.

Čadské jednotky

zaútočily na muslimy z Boko Haram v Nigérii (se souhlasem její vlády, která tyto zločince už přestala zvládat držet v rozumných mezích).

Didier François

propuštěný ze zajetí chalifátu politicky korektně prohlašuje o džihádistech, že "ani Korán nemají". Otázka je, proč by ho měli mít, když podle něho jednají.

200 000 dolarů

vypsal pákistánský opoziční politik Ghulám Ahmad Bilúr za hlavy majitelů francouzského časopisu Charlie Hebdo. Asi taky není Charlie.

Egyptský Velký imám

vyzval k ukřižování členů chalifátu.

Egyptský soud

potrestal sekulární aktivisty celkem 230 doživotími. Inu, bije "spravedlivě" na pravo i na levo.

Chalifát

běžně zneužívá děti, vyrábí z nich sebevraždné atentátníky, vystavuje je mučivým útrapám a vraždí extrémnímy způsoby typu ukřižování nebo pohřbení zaživa, konečně se probudila OSN.

Podle vězněného operativce Al Kajdy

sponzorovala tuto zločineckou organizaci saúdská vláda. Kdo to odmítal nevědět, ten to věděl už dřív. Sotva to ovlivní vztah současných politiků k tomuto pochybnému státu.

Chalifát 

povraždil další džihádisty, kteří projevili zájem odjet domů. Mezi nimi i tři Ujgury z Číny.

Úhyn

jednoho z vůdců Al Kajdy po náletu US dronu přiznali Jemenci.
Podobný úspěch dronu byl zaznamenán i v Somálsku.

Boko Haram

údajně zvažuje kromě dětí využívat jako atentátníky i domácí zvířata. Nic nového pod sluncem, psy s výbušninou, kteří byli vycvičeni k úprku pod bojová vozidla nepřítele, měli už dávno sověti a Finové.

Chalifát

vydal příručku pro ženy, co smějí studovat. Vydal také zákaz veškerého vědeckého bádání (čím reflektuje příčinu, proč je svět islámu jen tlupou zaostalých primitivů).
IMHO by do skončení konfliktu naší civilizace s islámem, měl být vydán seznam oborů, na nichž by se nesměli vyučovat muslimové. Šlo by o obory, kde by se mohli dostat k informacím, použitelným při přípravě teroristických akcí.

Pětina Turků

je toho názoru, že členové redakce Charlie Hebdo "dostali, co si zasloužili". Přes padesát procent je toho názoru, že časopis karikatury uveřejňovat neměl. A to je Turecko země, vydávaná za "civilizovanou" a "umírněnou", která by chtěla do EU.

Saúdský imám

prohlásil, že židé a křesťané rozumějí jen vraždám.
To by bylo jekotu od politkorektníků, kdyby něco podobného (přitom s mnohem vyšším stupněm pravdivosti) prohlásil někdo o muslimech!

Chalifát

hodlá stavebně opevnit město Mosul.

Chalifát vydal na videu

další výzvu ke zničení Francie.

Kosovští Albánci

prchají před chudobou do Maďarska. Kosovo si vyřvali v rozporu s mezinárodními pravidly, tak co by chtěli? Udělat další Kosovo z Maďarska?
Maďarsko zvažuje stavbu plotu na hranicích.

Chalifát

zasvraždil americkou rukojmí. Údajne "odvetou" za nálety.

Jednání

o Íránském jaderném programu je zatím bez pokroku. Údajně to ohrožuje pozice "umírněného a pragmatického" Hasana Rúháního.

Odvetou

za vraždu svého pilota vykonalo Jordánsko řadu náletů na území chalifátu, při nichž bylo údajně zničeno kolem 20 procent vybraných cílů.

Ukrajina

Mobilizaci

vyhlásili separatisté na území, které ovládají. Dá se očekávat, že budou mít vyšší morálku branců, než Ukrajina, jíž branci prchají do okolních států a odmítají narukovat.

Nizozemci

nalezli v místě pádu sestřeleného Malajsijského letadla další lidské ostatky a osobní věci ze zavazadel.

Separatisté

označili vládu Ukrajiny za "vedenou Židy". Faktem je, že se v tomto konfliktu, ovšem na obou stranách, účastní oligarchové, často židovského původu.

Boje u Debalceva

mají mnoho obětí. V řadách ukrajinských vládních slil padl i velitel teroristů z Čečenska. Inu, vrána k vráně ...

Vypadá to,

že se alespoň část ukrajinský vládních jednotek podaří uzavřít do vznikajícího kotle.
Jsou hlášeni další padlí na straně Ukrajiny.

V Doněcku

byla opět z děl ostřelována nemocnice. Kyjev se stará, aby ho místní lidé měli rádi.

Ruský fyzik

byl potrestán za cca 10 let starou přednášku na konferenci v Česku. Týkala se výbuchů a obsahovala informace k odpalování jaderných zbraní (dle obhajoby už dříve známé a publikované).

Kurs hřivny

uvolnila Ukrajina, a ta spadla o jednu třetinu.

Merkelová a Hollande

vyrazili na okružní cestu Kyjev - Moskva, za účelem "záchrany míru". Náývrh údajně předpokládal vytvoření autonomních území pro separatisty.
Putin přednesl vlastní mírový plán. Ukrajina se bojí, že velmoci rozhodnou o ní bez ní.
Následná konference se konala v Mnichově. Předváděli se tam politici ze zemí, sousedících s Ruskem. V Respektu se soudruzi rozčilovali, že tam nejel nikdo od nás. V diskusi kdosi vtipně pozmanenal, že na konference, zachraňující světový mír a konané v Mnichově, se Češi zásadně nezvou.
Opozice naši neúčast kritizovala. Je dlužno říct, že pozvánku obdržel Sobotka, jako fyzická osoba, nikoli jako premiér, takže Česko tradičně do Mnichova stejně pozváno nebylo.
Prosákla zpráva, že by mělo vzniknout rozsáhlé demilitarizované pásmo.
Další schůzka presidentů by se měla konat v Minsku.

Organizace ruských matek

bojují proti povolávání synů do bojů na Ukrajině. Problém je v tom, že prohlášení o přítomnosti ruských branců byla opakovaně protiruskými silami učiněna, aby se následně tato prohlášení v konfrontaci s realitou stala lživými.

Debalcevo

opouštějí civilisté. Využívají přiměří, ktreré zde bylo v pátek sjednáno.

Za Kyjev

bojují stále radikálnější síly, stále bližší k nacismu.

Angažované "české osobnosti",

např. šéf krymských Tararů Mustafa Džamilev, nebo někteří EUroposlanci, podepsali protiruskou výzvu.

Podle expertů

Ukrajina nezvládá boj proti zbraním, které mají k dispozici povstalci. Neustále se mluví o dodávkách z Ruska, ale faktem je, že na stranu povstalců neustále přecházejí jednotky dříve věrné Kyjevu, a to i se svými zbraněmi. Povstalci se zmocnili také řady skladů ukrajinské armády.

President Zeman

dal sankcím proti Rusku maximálně rok.

Obecné

V Číně

popravili příslušníky sekty, která vraždila s přesvědčením, že zabíjejí démona v lidské podobě.
IMHO je to velice následováníhodný příklad. Náboženská motivace trestného činu by měla být jednoznačně přitěžující okolností a v případě vraždy nebo podobného činu by trestem měla být smrt, a to pro všechny, kdo se na činu podíleli.

Z PEGIDA

se odštěpila skupina, která zakládá regulérní politickou stranu, údajně napravo od CDU. Strana se nazývá Přímá demokracie pro Evropu (zkratka z němčiny DDfE). Strana se nebude profilovat proti PEGIDA jako konkurent, ale hodlá se profilovat proti LEGIDA (Lipsko), která má větší kontakty na NPD.
Na jejich první demonstraci o víkendu přišlo ovšem jen několik set lidí.

Konečně

se naši legislativci zmotali na úpravu zákona a následnou vyhlášku, která by od března měla nařídit sběrnám vyplácet peníze za kovy jen bezhotovostně. Jednak se tím zlikvidují malosběry typu "tady jsme našli úplně zbytečnou měděnou trubku, povalující se na rohu domu", protože vyplácená částka pak nemusí převýšit cenu poštovní poukázky, případně bankovní tranakce, jednak nepůjde o anonymní peníze (poukázka musí být na jméno, doložitelné OP).

Sylvio Berlusconimu

zkrátili trest veřejně prospěšných prací.

Skupina Švédů

znásilnila cestujícíc na finském trajektu. Byli pozatýkáni a budou souzeni, protože to nejsou muslimové.
Tyhle epizody jsou logickým důsledkem semiprohibice ve Švédsku, která vede k výletům za alkoholem a zchlastání se výletníků do stavu naprosté nekontrolovatelnosti. Včetně toho, že se švédské obyvatelstvo vůbec nemá možnost seznámit s kulturním požíváním alkoholu.

Absurdní zákony

nemají jen v islámských státech, ale i v sousedním Německu (ikdyž, těch muslimů už tam je nalezlých ...). Přesvědili se o tom na jedné berlínské střední škole, kde studenti věnovali svojí profesorce dárek, který překročil obskurní limit deset euro a za dárek byla pokuta několik tisíc euro a z rodin žáků "spolupachatelé zločinu".

V Chile

odsoudili agenty tajné služby, kteří měli podíl na smrti amerických levičáckách aktivistů. Blíže nejasnou roli zde ovšem hrála i tajná služba USA, pro niž byli tito občané USA patrně také spíše politicky nepřijatelnými.
Problém Pinochetova puče spočívá na jedné straně v záchraně Chile před levičáckými masakry, gulagy a podobnými nástroji komunistů na "léčbu" společnosti a následným totálním ekonomicklým krachem (jaký můžeme vidět v řadě jihoamertických států, vedených levičáckými tlupami), na druhé straně jsou zde mrtví levicoví aktivisté (tvrdě řečano, těch žádná škoda není) a nejvíc problematické je osobní (včetně širší rodiny) obohacení se účastníků puče) včetně samotného Pinocheta a jeho rodinného klanu.

Mezinárodní

soudní dvůr v Haagu odmítl žaloby Srbska a Chorvatska na genocidy, spáchané druhou stranou v dobách konfliktu za rozpadu Jugoslávie. Inu, genocida je jen, když jsou zabiti islámští pachatelé zločinů proti lidskosti, jak se stalo ve Srebrenici.

Postižení

demonstrovali proti Zemanove výroku o inkluzívním školství.
IMHO Zeman měl pravdu jako v mnoha jiných případech.

K čemu slouží EU dotace?

K likvidaci památek! V Pustějově na Novojičínsku bude sbourán barokní zámeček, který postavili mniši augustiniáni v 18. století. Pochopitelně, EU nemá absoluitně zájem o zachování památek na kulturu obyvatel "východních provincií" a vždy si najde vhodné kolaboranty k podobným aktivitám.

Početí dítěte tří rodičů

požehnala britská Dolní sněmovna. Týkalo by se to žen, které jsou nositelkami dědičné poruchy, vázané v mitochondriálním genomu. Tyto choroby vyvolávají především degenerativní choroby svalů a nervové tkáně a vedou k dlouhodobému umírání postiženého ve školním věku s infaustní prognózou. Některé jsou vázány pouze na jedno pohlaví.
Technicky by se to provádělo tak, že by se jádro vajíčka matky přeneslo do denukleovaného vajíčka dárkyně a následně by se vzniklá buňka "normálně" oplodnila otcovou spermií jako při technice "dítěte ze zkumavky" a vložila do dělohy matky. Dítě by mělo cca 0,1% dědičné informace od dárkyně.
Návrh musí ještě schválit koncem tohoto měsíce Horní sněmovna.

Koalice

se opět začala hádat ohledně absolutního zákazu kouření v restauracích.

Obří transformátory

bude stavět ČEPS proti náporům německé elektřiny, protože tamní přenosová soustava začíná být zcela rozvrácená podporou alternativních zdrojů a odstavováním jaderných elektráren. IMHO bychom se měli odříznout a nechat je, ať si vyžerou blackouty, na které si svou idiotskou, pardon, ekologickou (ale to je to samé) politikou zadělali.

Osmiletá dívka

navrhla rodičům (odborníkům na rakovinu), že by se rakovina mohla léčit antibiotiky. Předběžné pokusy ukázaly, že by na tom mohlo něco být, protože antibiotika mohou vyřadit mitochoindrie, kterých rakovinné buňky mají víc a víc je zatěžují.

V Krnově

mají čtyři pacienty s prasečí chřipkou.

Soudruzi

socialisté a křesťané chtějí v Německu dosáhnout sankcionování sexu s prostitutkou bez kondomu.

USA

vyrobily elektromagnetické dělo. Má být automomní (na lithiové baterie) a střelu odpálí šestinásobnou rychlostí zvuku do vzdálenosti 200 - 300 km. Problém je jistě dobíjení těch baterek i fakt, že sice nemá žádné výbušniny, ale případná destrukce nabitých baterií by byla také docela pěkný ohňostroj.

V Texasu

popravili šéfa skupiny Texas Seven za vraždu policisty, kterou spáchal na útěku z vězení.

Na Krymu

hodlají postavit sousoší "velké trojky" podle dobových reportážních fotografií.

ČNB

oznámila, že hodlá nadále okrádat občany této země umělým a zcela bezúčelným oslabováním koruny.
Současně ČNB kvílí, že přes její snahy okrádat obyvatelstvo, se jí nepodaří deflaci zabránit.

Papež František

kvílel nad pedofilií, provozovanou hodnostáři katolické církve. "Musíme učinit vše, aby se církev zbavila pohromy sexuálního zneužívání dětí...", prohlásil. Ono by stačilo konstatování, že snůška křesťanských pověr není ničím podložená a tudíž církevníci nad věřícími nemají mít žádnou pravomoc.

Novela občanského zákoníku

umožní pracovat dětem od 15, a to i proti vůli rodičů. Zase něco, co nás přibližuje poměrům v rozvojových zemích. Daleko pozitivnější dopad by měla dekriminalizace výpomoci dětí rodičům v živnosti apod.

NATO

hodlá vytvořit superrychlé síly, které budou moci kdekoli na světě zasáhnout do 48 hodin.

Podle černých skříněk

vysadily malajsijskému letadlu, které následně spadlo do moře, oba motory.

Úsvit

se dostal v průzkumech před ODS a opět na procenta, ktrá by umožnila jeho vstup do parlamentu. Údajně tomu nahrála "radikalizace". IMHO stejný efekt měla i účast poslankyně Černochové z ODS, protože ta posílila také.

Ekologisté

dostali přes čumák zamítnutím extrémistického plánu péče o Šumavu, který se snažilo prosadit ekoministerstvo proti vůli obcí a v rozporu se dříve uzavřenými kompromisy.

Chřipka

se rozjela do celostátní epidemie.

Podle papeže

výchovný pohlavek nevadí.

Kanadský soud

povolil euthanasii nevyléčitelně nemocných osob.

Aktivisté

využili Světový pohár v biatlonu k protestům proti únosům a krádežím dětí norskou sociálkou.

ČSSD

zřejmě definitivně bude "kvokat" a mít na kandidátkách, ber kde ber minimálně 40 procent žen.

Dvě američanky

byly zadrženy, když se fotily částečně svlečené v Angkoru. Měly být obviněny z "rouhání". Problém je, že se jedná o chrám dávno mrtvé víry, takže by tím těžko mohl být nějaký věřící pobouřen.

Rusko

předložilo výzvu k zákazu obchodování s teroristy (především chalifát a jeho pobočky), nejen s naftou, ale i s uměleckými předměty a památkami.

Putin

označil současné protiruské aktivity za snahy o zachování monopolárního světa, v němž dominovaly USA.

Slovenské referendum

mělo účast jen něco málo přes 21 procent, proto neplatí. Mělo v podstatě zakázat sňatky gayů a lesbiček a zablokovat možnost adopce dětí takovýmito páry. V přípravě referenda se silně angažovali evangelikální křesťané z USA, sorta náboženských fanatiků, kteří si v mnohém nezadají s islámskými fanatiky z chalifátu. V řadě rozvojových zemí evangelikálové organizovali vraždění nekřesťanů (ovšem, s výjimkou muslimů, protože ti jim jednak imponují, jednak si na ně netroufají).

Objevují se žaloby

za úrazy na špatně uklizených chodnících. Narážejí na dobře profesně vybavené advokáty majitelů chodníků. V době, kdy byla povinnost uklízet chodníky na bedrech majitelů přilehlých nemovitostí, byly takové žaloby daleko úspěšnější a pojem "přizpůsobení chůze stavu chodníku" soudy vůbec neznaly.

President Zeman

přirovnal norský systém "péče" o děti k nacistickému projektu Lebensborn.

Miroslav Kalousek

odmítl prolomení limitů těžebných území v severočeském kraji.

V Bagdádu

zrušili noční zákaz vycházení, platící z dob Pouštní Bouře.

středa 4. února 2015

Další agitka z University of California v Berkeley.

Před časem tato slovutná univerzita vydala strhující studii, v níž "zcela vyvrátila" vliv nárůstu (a v řadě případů i vzniku) tepelných ostrovů na teploty naměřené meteorologickými stanicemi. Do matematického hávu je tam zabalena naprosto bezcenná studie, která prostě tento vliv prokázat nemohla (a patrně ani neměla, což byl nejspíš záměr). Měl jsem možnost studovat původní databáze, které soudruzi z Berkley vystavili na internetu (patrně v domění, že vzhledem k velikosti těchto souborů s nimi nikdo vážně nebude pracovat). Mohu konstatovat, že v nich především chybí příznak, zda daná meteostanice byla či nebyla v době měření konkrétních teplot v ovlivnění tepelným ostrovem, nebo dokonce uvnitř něho. A bez takového údaje jsou časoteplotní řady zcela bezcenné a nic se z nich sebegeniálnější metodikou vydolovat nedá. Nehledě k tomu, že databáze s položkami typu "Zilina, Czech Republic", také nepůsobí moc důvěryhodně.

Nyní toto slovutné akademické těleso porodilo další podobný blábol: Jedná se o "vědeckou studii" profesora M. Stevena Fishe, kterou sepsal na téma, jak islám, "oproti všeobecným pověrám, šířeným islamofoby" (konkrétně v úvodu svého "veledíla" cituje např. Ayaan Hirsi Ali, známou "islamofobku") vůbec není násilný. Demonstruje to na výskytu vražd v islámských a neislámských (či částečně islámských) zemích.
Problém spočívá v tom, že dotyčný soudruh vychází z oficiálních statistik, které poskytují jednotlivé státy. Dostává tím naprosto nesouměřitelné výsledky, protože jakmile se společnosti zmocní "právo" šaríja, řada skutků, do té doby kriminalizovaných coby vražda, začne patřit do jiné kategorie, případně se z nich stanou činy zcela legální. Např. zabití nemuslima muslimem bude u nás (a v dalších zemích bývalého východního bloku) posuzováno jako standardní vražda a potrestáno +- podobně jako vražda nemuslima nemuslimem. V západních zemích bude mít pachatel "islámský bonus", který mu v reálu zajistí čtvrtinový až poloviční trest v porovnání s normálním člověkem, nicméně pořád jeho čin spadne do statistické kategorie "vražda". V případě polocivilizovaných zemí jako je Turecko nebo Pákistán část těchto činů ještě bude vyšetřována jako vražda, ale část již nikoli, záleží na tom, co se pachateli podaří podsunout soudu jako svou motivaci. Bude-li motivací náboženství ("zabitý se mě pokoušel prodat křesťanské knihy a mě to tak rozzlobilo ..."), pak s největší pravděpodobností to spadne do nějaké kategorie se zabití, která nejsou vraždou. V těchto zemích také začíná klesat pravděpodobnost, že např. "vražda ze cti" bude posuzována jako taková a stane se legálním činem, a to buď zcela, nebo částečně (s velmi mírným trestem) jako "zabití v dobrém úmyslu", opět nespadající do kategorie "vražda". To se bude stupňovat až po čisté šaríje se blížící země, kde žádný takový (a mnohé další) případ zabití do kategorie "vražda" nespadne.
To ani nezohledňuji fakt, že v některých primitivních islamistánech řada i podle tamní terminologie regulérních vražd vůbec do nějakých kriminálních statistik nepřijde, protože si to vyřídí rodové / kmenové společenstvo zcela mimoběžně se státní mocí. Takže jeho "práce" do jisté míry reflektuje i "kvalitu" sběru dat do kriminálních statistik v islámských zemích.
Další věcí je, že s mírou nárůstu šaríje, která +- odpovídá nárůstu procenta muslimů v populaci, začnou a strmě směrem k těm "ideálním sto procentům šaríje" narůstají justiční vraždy, páchané přímo islámským státem (kamenování žen, které se "provinily" tím, že byly znásilněny apod.). Pochopitelně, i tyto vraždy zcela jistě nepadnou do součtu vražd, z něhož soudruh profesor vycházel. A pokud není naprostý blb, tak si toho musel být vědom.
Soudruh profesor pracuje v podstatě stejnou metodikou, jakou používají někteří z popíračů holokaustu, kteří "vědecky bádají" v německých archivech a zjišťují "s obrovským údivem", že v oficiálních německých záznamech se o "zavražděných Židech" prakticky nic nedozvěděli. A místo toho, aby konstatovali, že supertajný projekt genocidy Židů, o němž bylo v plném rozsahu informováno jen kolem deseti nejvyšších papalášů nacistického státu a ani šéfové jednotlivých koncentráků (například) neměli přístup k celkovým číslům průběžných i plánovaných výsledků "konečného řešení", prostě do oficiálních úmrtnostních a kriminálních statistik nacistátu nijak neprosákl (a ani nemohl), začnou vyvozovat rozsáhlé závěry o "židovském spiknutí" a "osvětimské lži".
Práce provedená stejnou metodikou nutně vede k podobným závěrům: Popírači holokaustu docházejí k závěrům, že se žádný nekonal, profesor Fish dochází k závěru, že neexistuje žádné "islámské násilí", ale naopak, muslimové jsou velmi mírumilovní a nárůst jejich procenta ve společnosti významně snižuje kriminalitu (v této konkrétní studii výskyt vražd).
Soudruh profesor navíc může být klidný: Popírání holokaustu je v řadě zemí trestným činem (a v některých i v případě, že bylo spácháno v zemi, kde je to legální), popírání násilnosti muslimů zatím nikde trestným činem není. Byť by IMHO mělo být, protože je společensky výrazně nebezpečnější. Nás totiž nyní ohrožuje nikoli nacistický holokaust, ale, slovy pana presidenta, islámský superholokaust.

pondělí 2. února 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

Rektor JČU Libor Grubhoffer

se politicky korektně distancoval od aktivit doc. Konvičky v čele antiislamiuzačního hnutí IVČRN. Na druhé straně se velice opatrně vyhýbal jakémukoli hodnocení předmětu věci. Poslal na něj etickou komisi.
Václav Klaus mladší vyrobil parodii na doporučení tohoto údu, pardon, orgánu.
Žijeme v době, kdy se za názor lidé ze zaměstnání nevyhazují, prohlásil naopak děkan přírodovědecké fakulty.

Ve Francii

údajně narostly po vyvraždění redakce Charlie Hebdo "rasistické a xenofobní" útok na muslimy (v reálu hlavně posprejování mešit a nějaké výhrůžky zvlášť agresívním muslimům (ti neagresívní totiž nejsou vidět).

Podobný kvikot

se objevil i v souvislosti s PEGIDA.

Stránky Malaysia Airlines,

společnosti, která presentovala podporu chalifátu a dění v něm, napadli hackeři. Společnost pak část s podporou islámských teroristů stáhla.

Město Maiduguri

se pokusili dobýt teroristé z Bokjo Haram, zatím neúspěšně.

Chalifát

vyzval muslimy k dalším útokům proti cílům na západě. Problém je, že velká část muslimů opravdu věří na ráj a džehennu a na to,že se v případě úhynu při takovém útoku dostanou do ráje.
Musel ovšem přiznat vytlačení svých bojovníků od Kobani a z Irácké provincie Dijála.

Chalifát

provedl teroristický útok v Libyi vůči hotelu, v němž se ubytovávají převážně cizinci.

President Zeman

po avízu na recepci v Obecním domě přednesl v rámci mezinárodní vzpomínkové akce na holokaust zásadní projev, v němž varoval před "superholokaustem", který jednoznačně proponují muslimové, kteří se netají s plánem na usmrcení stovek milionů lidí v Evropě.
Celkový ráz doprovodných akcí, který měl vyznít ve smyslu: "muslimové = novodobí Židé" tím byl poněkud narušen.
Za každým jeho slovem si lze stát a můžeme být hrdí, že máme takového presidenta.
Zaorálek kontroval tím, že "proti teroristům by se měli vymezit sami muslimové. To je asi na úrovni, jako kdyby se mělo čekat, místo válčení, až se "proti nacismu vymezí sami Němci (či rovnou nacisté)". Nějak mu nedošlo, že spor mezi "umírněnými" muslimy  ateroristy není o tom, co by mělo bt nastoleno, ba dokonce ani o přípustnosti teoru vůči nemuslimům, ale o tom, zda tento teror není "ještě předčasný" a schopný zalarmovat nemuslimy k "nežádoucí účinné obraně".
Zemanův projev byl citován a glosován v řadě zahraničních médií.
Odborník na extrémismus, Miroslav Mareš, názory presidenta Zemana podpořil.
Kontraverzi Hrad dorazil ústy presidentova mluvšího přirovnáním Zaorálka k Chamberleinovi.
V lednu razantne vzrostla důvěra občanů v presidenta.

Chalifát

by mohl být narušen pomocé spících agentů, které v něm mají tajné služby. IMHO problém vidím v tom, že kdo věří na Alláha, Mohameda a pod., ten nemůže bojovat proti chalifátu, byť by se nechal zverbovat jako spící agent.

Hergé v Belgii

nejsou Charlie. Tato galerie měla pořádat výstavu obrázků z Charlie Hebdo, nicméně ji zrušila, údajně po indiciích, že by se mohla muslimům nelíbit. Ostatně, co: Politici už zavrkali, že jsou Charlie, aféra se propadla z titulních stran, tak nač si zadělávat na nějaké problémy, že?
Oproti tomu v Praze se karikatury vystavují. Ovšem my jsme "divoký východ", kam si hned tak někdo netroufne.

Lidskoprávní ochránci

vřeští, že při útoku v pásmu Gazy zahynuli civilisté, kteří dělali živé štíty palestinským raketometům, skladům a dalším teroristickým zařízením.

Podle pitvy

byla právnička Katrina Dawsonová zabita při policejní přestřelce s teroristou střepinami z policejních střel, které se roztříštily o něco tvrdého. Zcela jistě se toho nyní zmocní sluníčkoví aktivisté, řízení islámskými teroristy, a budou obviňovat policii za to, že zasáhla ve prospěch rukojmí.

Chalifát

chtěl vyměnit zajatého Jordánského pilota a Japonce za neúspěšnou sebevražednou atentátnici Rišávíovou, které selhala sebevražedná vesta a následně byla dopadena na útěku. Odborníkům není jasné, proč chtějí takovbou nulu za vězně, za které původně chtěli 200 000 dolarů. Mě to vcelku jasné je: Potřebují ukázat, že i taková nula je v zájmu pozornosti vůdců chalifátu. Podobně si počínal i Napoleon a další významní vojevůdci.
Výměna za teroristku nakonec nevyšla a muslimové podřezali i druhého Japonce.

Obama

snížilů podporu syrským povstalcům pro jejich údajnou neefektivitu.

27 mrtvých

si vyžádal útok islamistů v Egyptě.

61 obětí

má atentát v pákistánské mešitě.

Po sérii atentátů

zahajil chalifát postup proti Iráku.

19 letou dceru

uškrtil muslim pákistánského původu v Německu. Šloi o tzv. "vraždu ze cti", která je v plném souladu s islámským "právem" šaríja.
Rodiče zavražděné údajně působili jako "nenápadní, milí" lidé, prostě, pohodoví "umírnění muslimové", jak z plakátu propagujícího multikulturalismus.
Cenzuře podlehla zpráva o podobném zločinu, tentokrát muslimů tureckého původu, kteří pobodali a následně upálili zaživa 19letou ženu ve vysokém stuopni těhotenství. Týden.cz informaci po několika hodinách stáhl. Zůstala např. na tn.nova.
Katastrofální je, že (západo) německá společnost je již multikulturně smířena s tím, že vrahové, protože jsou muslimové, dostanou výrazně nižší (poloviční a menší) trest, než jaký by dostal Němec. Pak se nedivme PEGIDA!

Osmiletý Ahmed

veřeně prohlásil, že není Charlie, ale joho sympatie patří teroristům, kteří provedli správnou věc. Advokát, zajištěný rodinou, ihned prohlásil, že "dítě neví, co říká".

Chalifát

přiznal porážku v bitvě o Kobani.

Ukrajina

Putin

označil ukrajinskou armádu za "legii NATO". Ukrajina i NATO to velmi rozhořčeně popřeli, čímž ukázali platnost znáḿého rčení o pravdě a zlobení se.

OSN

se snaží rychle spytlíkovat ostřelování Mariupole coby válečný zločin. Problém je v tom, že není jasné, kdo vlastně střílel a proč.

O vyrovnání linie

se snaží separatisté. Útočí na "jazyky" kontrolované Ukrajinci a zasahující do hloubky jejich území.

Podle listu

Huffington Post sílí na Ukrajině nacionalismus. Byli tací, co si toho všimli už dávno. Dokonce i jakýsi president Čečenské (či jaké) republiky SeeMann kdesi daleko na východě, kde všichni mají šikmé oči a vzájemně se na potkání zabíjejí.

Ukrajinská armáda

hlásí další boje a další padlé.

Nakonec se prokázalo,

že informace o pravidelných ruských jednotkách, bojujících na straně separatistů, byla mylná.

Podle expertů

mají Ukrajinci zbraní dost, ale neumějí válčit.

Těžké ztráty

utrpěla ukrajinská armáda v Donbasu.

Boje

stále pokračují, přes opakovaně sjednaná a vyhlašovaná příměří.

Obecné

Fórum o holokaustu 

vedlo k uzavření Pražského hradu a omplikacím k dopravě. Tím si holokaustníci sympatie lidí nezískají.
Nemohou se pak divit, když okázale s...ou na občany, že ti jim to oplácejí stejnou mincí.

SYRIZA

bude vládnout s pravicovými Nezávislými Řeky. Signalizuje tím tedy, že problém není tradiční pravolevá orientace, ale orientace pro EU nebo proti EU.

Stát nevymáhá

peníze od úředníků, kteří ho o ně připravili svou chybou. Pro útlocitné povahy, litující případné platící úředníky: Lidé na odpovědných postech, kde mohou nedbalostně spáchat škodu, mají možnost se na tu škodu komerčně pojistit.

Mačetový útok

byl podle politicky silně nekorektního rozhodnutí Nejvyššího soudu pokusem o vraždu. Je toi malý záblesk rozumu v naší odracionalizované a odlidštěné justici.

Tma zahalila Pákistán

poté, co tamní povstalci shodili elektrickou síť. Pomohlo jim v tom to, že síť je permanentně přetížená. Inu, budovali ji z větší části zlí kolonialisté v první polovině minulého století.

Lubomír Zaorálek

zaslal norské vládě už druhou nótu, v níž žádá o spolupráci norských úřadů s českými. Verbální nóty je údajně "velmi silný diplomatický nástroj". IMHO, pak by se už mělo postupovat podle Clausewitze.

Plakáty "Péráka"

v Praze kritizovaly u příležitosti Fóra o holokaustu prasečák v Letech, který stojí poblíž romského tábora (areály se překrývají cca 20 procenty). Spoustě "bílých" aktivistů to vadí, Romům je to jedno.
Na samotném fóru aktivisté kvíleli nad narůstajícím napětím ve společnosti, aniž by se ovšem zabývali jeho příčinami.

Orbán

takticky uznal "nehezké chování" k Židům v době holokaustu.

V Egyptě

zavřeli lékaře, po jehož zákroku - ilegální obřízce - zemřela 13letá pacientka. Otec, který to celé spytlíkoval, vyvázl s podmínkou. Nicméně je to pokrok proti desítkám dalších zemí, kde by se taková "prkotina" vůbec před soud nedostala.

V úterý ráno

byl asi 40 minut nedostupný Facebook. Skučení závisláků mohlo pohánět ještě větší turbínu, než jaké mají v Temelíně.

Řidič zemřel

na "mužnost posilující" léky. Prokázalo se to při vyšetřování nehody z minulého týdne (původně se myslelo, že byl obětí této nehody). Patrně buď předávkoval příslušný prostředek, nebo měl nějakou kontraindikaci nebo bral léky, které s tím interferují.
Viagra byla objevena čistě náhodou, když se testovala původně coby lék, ovlivňující koronární tepny. Pacienti odmítali nespotřebované tablety vracet s tím, že pozorovali (výzkumníky nečekané) účinky v oblasti sexuální výkonnosti. Proto s sebou nese Viagra (a odvozené preparáty) "mateřská znaménka" látky, ovlivňující srdce a cévy.

Regionální epidemie chřipky

se objevily v několika krajích. Lze očekávat další nástup této sezónní infekce.

Sebevraždou

"sprostého obviněného" skončilo vyšetřování ze sexuálního zneužívání v Klatovech. Na věci je mnoho pikantního: Logopedka, která nemá kvalifikaci na logopedii, si hrála na "psycholožku amatérku" pak to konzultovala s jinou "odbornicí", která na základě telefonního rozhovoru s nekvalifikovanou a nedůvěryhodnou (viz vydávání se za logopedku, kterou není) osobou zalarmovala úřady.
Další vyšetřování ukázalo naprostou nekvalifikovanost pseudologopedky - psycholožky - amatérky. To i k zastřelení za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora musel být udavač věrohodnější osobou, obávám se.

Vraždu A. Litviněnka

otevřela znovu britská policie. Bude se zkumat, zda v ní nehríálo roli to, že Litviněnko věděl o údajných kontaktech Putina na ruské podsvětí. Vůbec to jistě nesouvisí s děním na Ukrajině.

Ústavní soud

se zastal hostinského, který měl v sílu nezapnutou televizi a přesto po něm chtěl Instagram poplatky za "veřejnou produkci". IMHO by měly být tyto poprlatky zcela zrušeny, protože "veřejnoprávní" televize stejně vysílá jen aktivistické bláboly (a rozhlas dtto), takže není důvod, aby si ji lidé, kterým soustavně lže, ještě byli nuceni platit.

Řeckokatolický farář na Slovensku

vyhlásil homosexualitu za "mor třetího tisíciletí", proti kterému bude teba postavit "železnou oponu".

Sestra paní Michalákové

má pro své synovce, unesené v Norsku, zajištěno ubytování a celkové přijetí do domácnosti.
Norští politici ovšem "odmítají zasahovat" do kauz dětí. Ukazuje to názorně, že zločinecká organizace Barnevern je prolezlá touto společností minimálně jako Mafie společností na jihu Itálie a na Sicílii.
Na podporu navrácení unesených sourozenců rodině se v Praze konal protestní pochod. Bylo upozorněno i na to, že tzv. "norské fondy" se snaží rozvinout své aktivity i u nás.

Dětští vojáci

z jihu Súdánu byli demobilizováni a nastupují do školy. Na jihu Súdánu běžela dlouholetá občanská válka, v níž se tamní společenství křesťanů a animistů bránilo islamistům ze severu. Děti jsou často jedinými přeživšími z kmenů, vyvražděných severosúdánskými muslimy.

V USA se provalil další skandál

Tentokrát jde o rutinní používání přístroje, který "vidí" do jednotlivých bytů přímo z ulice, ze speciálního zařízení v policejním autě.

Nová šéfka

PEGIDA po týdnu odstoupila, údajně pro neshody s bývalým vedením.

Byl nalezen fragment lidské lebky,

který dokládá možnou migrační linii lidí z Afriky do Evropy přes Blízký Východ. Další možnou cestou je Gibraltar, který tehdy byl pevninskou šíjí, oddělující Atlantik od pekelné pouště se solnými jezery hluboko pod hladinou oceánu - budoucího Středozemního moře.

Poslanci navrhli,

aby exekutoři nesměli zabavovat předměty s cenou do 1000 Kč. Tj. třeba dětské hračky, rodinná alba apod.

Lehla popelem

novostavba z lisované slámy. Netradiční materiály mají některé výhody, ale mají, bohužel, i nevýhody.

Ombudsmanka

zjistila, že klientům v některých domovech pro seniory hrozí podvýživa. Daleko problematičtější jsou domy pro mentálně postižené, kde se mezi "ležáky" vyskytují i tací, co mají BMI pod 10. Řečeno v souvislosti s aktuálním výročím, mnozí z vězňů v Osvětimi se takového stupně vychrtlosti nedožili. Příslušné diplomky jsou přitom léta dostupné na internetu ve fulltextu.

Představitelé Česka, Slovenska a Rakouska

se setkali na zámku ve Slavkově. předtím navštívili nedalekou Mohylu Míru, památník nejkrvavější bitvy napoleonslých válek.

Virus eboly

odle pracovníků Pasteurova ústavu zmutoval, aby se mohl snáze šířit mezi lidmi.

Václav Klaus

prohlásil, že oslabení koruny nemělo žádný pozitivní efekt, spíše naopak znejistělo a odradilko potenciální investory.

IVČRN

zorganizovalo pochod Prahou proti islámu. Účast podle oficiálních sdělovacích prostředků kolem 400 lidí, kontraprotestujících byla méně než desetina.

Nového presidenta

mají Italové. Szal se jím 73 letý ústavní soudce Sergio Mattarella.

Pořárem

byla ?částečně? zničena knihovna Ruské akademie věd. Patrně byl požár vyvolán vadnou elektroinstalací.

Vítězství SYRIZA

v Řecku povzbudilo podobná hnutí s podobnými cíli jinde, zejména ve Španělsku.

Čtvrtina učitelů

přiznává, že nedokáže sjednat ve třídě pořádek a autoritu. Tomu se, vzhledem k aktivitám "dětskoprávníků", nelze vůbec divit. Zajímavé by bylo vědět, kolik si ji nedokáže sjednat taky a jen se k tomu není ochotno přiznat.