úterý 31. prosince 2013

neděle 29. prosince 2013

Co uplynulý týden dal

Ohlédnutí za předchozím týdnem:
V pátek 21. 12. byl inaugurován za župana (něco jako krajští hejtmani u nás, ale s o něco menším spektrem pravomocí) Marian Kotleba, z "ultrapravicové" Lidové strany Naše Slovensko. Naše zpravodajské weby se nám snažily utajit akci pravdoláskových pseudodemokratů, kteří proti této volbě (zvítězil ve druhém kole cca 55:45) zuřivě protestovali. Asi podobně jako naši "demokraté" pořád nemohou překousnout porážku K. Schwanzenberga (přestože se dalo čekat, že po jeho vysloveně nacistických výrocích bude volit rozumná většina v podstatě kohokoli proti němu ve druhém kole nasazeného coby menší zlo).
Je to názorná ukázka, jak pro levičáky demokracie platí jen tehdy, když volby dopadnou podle jejich gusta. Naštěstí pro všechny slušné lidi dosud tyhle organizace nemají pravomoc nadiktovat výsledek voleb předem, jako druhdy KSČ. Nicméně je jasné, že přesně k tomuhle typu "demokracie" tendují.
Následující den mu "neznámí pachatelé" zapálili služební vůz. Opět ukázka toho, co jsou jeho oponenti zač.

Šéfové politických stran
dali dohromady vládu, čímž zvýšili svou váhu v našem politickém systému.

"Pusinky"
jsou na svobodě na amnestii.

Na třinecku
zemřel mladík po požití pervitinu. To je názorný důsledek ilegality drog.

Policie uvolnila
informace o tom, že minulý týden ukradli neznámí pachatelé větší množství nitrátu strychninu. Je to docela silně jedovatá látka, při neopatrné manipulaci lze letální dávku dostat do těla i inhalací nebo skrz kůži. Jako největší riziko vidím alternativu, že svou kořist někam vysypali (nebo tak učiní).

"Singrovné"
zavádějí vinaři poté, co jim jmenovaný soudruh násilnou devalvací koruny vůči euru zdražil výrobky z dovozu. Lze očekávat, že se přidají i další obchodníci s dováženým zbožím.

Zemřel konstruktér
Kalešnikov, tvůrce legendárního argumentačního prostředku v diskusích mezi různými státy, etniky a skupinami obyvatelstva.

Svět
oslavil různými způsoby dle místních zvyklostí a tradic Vánoce.

Štědrý den
oslavili po svém i muslimové: Velkým sebevražedným atentátem v Egyptě.

Rusové
začali omilostňovat též aktivisty Greenpeace. Jsem toho názoru, že několikaletý školící pobyt v místech, kde pobýval Lenin (případně osobní setkání s tímto guru), by jim rozhodně neuškodil.

V Jižním Súdánu
se mezi sebou vraždí Dinkové a Nueři. Oba kmeny známe i z děl Karla Maye, byť v poněkud idealizované podobě.

V Číně
zemřelo několik dětí po vakcinaci proti hepatitidě B. Není jasný důvod, protože šlo o vakciny od různých výrobců (pokud tedy někdo jen nepřelepil cedulky na ampulkách).
Očkování proti hepatitidě B chrání i proti hepatitidě D (protože její virus je schopen napadnout cíový organismus jen tehdy, pokud se v něm zrovna množí virus hepatitidy B) a chrání i částečně proti rakovině jater, protože oba viry jsou prokázanými lidskými onkoviry a navíc jsou schopné zesílit účinky některých chemických karcinogenů.
U nás je očkování proti virové hepatitidě B povinné pro zdravotníky a studenty lékařských fakult.

V USA
se rozhořel boj okolo vypnutí přístrojů u dlouhodobě resuscitované dívky s diagnostikovanou mozkovou smrtí. Rodina sehnala profesora pediatrie Paula Byrneho, který tvrdí, že pokud by byla dívka skutečně mrtvá, tak by vzduch nemohla vydechovat. Pan profesor patrně nikdy neslyšel o pasívním výdechu na základě pružnosti žeber, který je důležitým mechanismem účastnícím se na dýchacích pohybech. A nebo to už zapomenul, protože tohle je látka druhého ročníku, alespoň na českých lékařských fakultách.
Faktem je, že diagnóza stanovení mozkové smrti vůbec není triviální záležitost, dokonce ani "stoprocentní nula" na všech svodech EKG není zcela jistý ukazatel (může se vrátit k normě např. u lidí zasažených bleskem). Nejjistější je opakovaný nulový průtok krve mozkovým cévním řečištěm, což se prokazuje napíchnutím krkavice, vstříknutím kontrastní látky rozpustné ve vodě a současným rentgenováním hlavy. Svého času bylo proti této metodě silně oponováno z důvodů možné alergie na jód, ale dnes se rutinně používá na koronárních jednotkách pro kontrolu cévního řečiště po infarktu.
Vím i o případech, kdy při pitvě dlouhodobě resuscitovaných došlo po otevření leblky k explozi mozku, protože ten vyhnil za tvorby plynů (podobnými bakteriemi, které dělají bombáž konzerv, ale ty se mohou, na rozdíl od lebky, roztáhnout), jejichž přetlak rozmetal zbytky mozku po okolí.
Asi by v takovýchto případech bylo vhodné provést trepanaci a zkusit aktivitu přímo nervových buněk v mozku (případně konstatovat nález zjevně mrtvé tkáně).

K dalšímu atentátu
na křesťany došlo v Bagdádu 25. 12. Muslimové se pak šíleně diví, že je normální lidé nemají rádi...

Blýskání na lepší časy,
byť slaboučké: V Egyptě dali Muslimské bratrstvo na seznam teroristických organizací.

Japonský premiér
navštívíl svatyni Jasukuni, čímž naštval všechny státy okolo, které byly postiženy japonským militarisměm, jehož koryfajové zde odpočívají (vedle milionů řadových válečníků).

President Zeman
přesunul datum výročního projevu z nového roku na vánoční svátky. Jeho projev je hlavními sdělovacími prostředky haněn, co se do něj vejde.

Sebevražedný útočník
zabil v Afghánistanu tři slovenské vojáky.

Syrská armáda
zahájila ofenzívu proti islamistickým povstalcům. V jejich řadách bojuje i mnoho islámistů z Evropy (včetně ČR), kteří, pokud padnou, nám rozhodně chybět nebudou.

úterý 24. prosince 2013

Úvaha slunovratová

Dnes slavíme Vánoce.
Jedná se o svátky slunovratu, který nastal už 21. 12. Naši předkové slavili tedy nikoli nejzazší bod zimního poklesu sluneční dráhy směrem k jižnímu obzoru, ale až okamžik, kdy bylo jasné, že se "Sluneční bůh", ať už mu říkali jakkoli, skutečně na své dráze vrací zpět k severu a světlo i teplo budou narůstat (bez ohledu na to, že vývoj teplot počasí za sluncem zaostává o něco více než měsíc, takže nejstudenější bývá přelom ledna a února).
Křesťané tento svátek propojili s narozením svého "bohočlověka" Krista až dodatečně. V počátcích slavili výročí jeho narození v jiném ročním období. Bylo to mj. proto, že v oblasti, kde křesťanství vzniklo, Palestině, je slunovrat podstatně méně významnou částí kalendáře. Tamní podnebí umožňuje u řady plodin daleko větší "stupeň volnosti" než podnebí střední Evropy. Běžně zde nacházíme stromy, které současně kvetou a současně mají zralé plody (především některé citrusy), podobně lze i některé plodiny úspěšně sít i sázet po podstatnou část roku (zejména, je-li vyřešeno zavlažování polí).
V našem zeměpisném pásmu jsou "okna" pro výsev či výsadbu zemědělských plodin velice úzká a je nutno velice úzkostlivě (zpravidla s přesností na několik málo dní) dodržovat agrotechnické lhůty pro jednotlivé plodiny. Zejména důležité je to v extenzívním hospodářství, kdy byla relativně malá možnost pomocí intenzívního hnojení, zavlažování a jiných technologií kultuře rostlin, rostoucí mimo optimální dobu, pomoci.
Z tohoto důvodu byl u evropské populace slunovrat fixován daleko více než u populace středomořské a s expanzí křesťanství na sever bylo nutno proti tomuto "pohanskému" svátku učinit nějaké zásadní opatření. Tím byl přesun doby narození křesťany uctívaného bohočlověka na období pohanských svátků, které tím měly upadnout do zapomění. V souvislosti s tím církev zakazovala řadu činností a obřadů, které jsou v současné době vnímány jako integrální součást Vánoc. Například zdobení stromků je zvyk púvodně pohanský (a pocházející z doby, kdy Slované a Germáni tvořili jeden lid) a v Evropě byl resuscitován až ve druhé polovině 19. století. Původně naši předkové zdobívali stromy živé, rostoucí, pěstované v posvátných hájích. Začínáme se mu blížit zakoupením živých stromků v květináči, které posléze zasadíme, a ještě více zdobením stromků v předzahrádkách. I věštění z olova, vosku, z díry, vysekané v ledu (viz Erbenův Štědrý večer) apod. mají předkřesťanský základ, což tušil i zmíněný buditel, ač katolický kněz. Také proto poslední zmíněnou aktivitu odmítá, a je docela zajímavé, že ji odmítá nikoli coby nefungující pohanství, ale právě proto, že funguje a člověk může získat "strašlivou jistotu" ohledně své budoucnosti. Bezděky tím předvádí, že křesťanství není s to oponovat pohanství po věcné stránce, ale pouze "hrou na city".
Pochopitelně, i Santa Claus se soby pochází z doby předkřesťanské, byť k nám dorazil paradoxně od podstatně křesťansky religióznějších Američanů.

Dnešní podoba Vánoc je tedy mixem tradičních pohanských obřadů, tu a tam přestříknutým křesťanským nátěrem. Je proto dosti paradoxní, že příslušníci některých nekřesťanských a netolerantních konfesí proti nim vehementně prostestují coby proti něčemu křesťanskému. Na druhé straně - proti pohanským obřadům by prostestovali patrně ještě intenzívněji.
Takže si je užívejme, dokud můžeme. A věnujme tichou vzpomínku všem těm, kdo si je užívat pod drastickými tresty nemohou.

neděle 22. prosince 2013

Co uplynulý týden dal

NKÚ štěká na ministerstva,
že často přiklepávají zakázky bez veřejných soutěží. Dle mé zkušenosti s těmito procedurami dělají dobře (ta ministerstva) protože uvedené soutěže vždy prakticky vyhraje dodavatel největšího šuntu. Je to mj. dáno i tím, že úřednící v příslušné soutěžní komisi nemají sebemenší zájem na použitelnosti či alespoň bazální funkčnosti toho, co se vybere. Výsledky podobných soutěží vidíme všude kolem sebe, vždy tam, kde ve veřejném sektoru něco hapruje.

Papež
byl označen za marxistu a vlivný gay plátek ho jmenoval "mužem roku". Prý mu to nevadí.

Okamura
upozornil na narůstající propad důchodců (v příštím roce jim mají být důchody valorizovány o "celých" 45 korun) spojený s nárůstem sebevražd v této sociální kategorii. Nedivil bych se, kdyby se ukázalo, že takto socialisté řešili mandatorní výdaje státu.

Italská studentka
je obviněna za sexuální obtěžování - za to, že při demonstraci policistovi políbila přílbu (průhlednou část). IMHO pokud byla namatlaná rtěnkou, mohla mu tím zhoršit výhled, což bych viděl jako závažnější záležitost.

V Maďarsku
bodovala v doplňovacích volbách "extrémní pravice", slibující, že bude, na rozdíl od protikandidujících stran, vládnout v zájmu občanů, nikoli "malých králů" (tj. místních politických bossů). A všichni se strašně diví a rozčilují, že u občanů propadají strany, které takovou samozřejmost nejsou s to garantovat.

ČSSD a ANO
vytvořily komisi pro církevní restituce. Tedy 5 minut po dvanácté dělají to, co se mělo udělat před procpáváním této nemravnosti parlamentem.

U Lockerbie
údajne vraždil egypťan. Časem se patrně dozvíme, že to byl marťan.

Tančící dům
byl (relatině úspěšně) prodán. Dosavadní uživatelé si stěžovali na nepoužitelnost vnitřních prostor i pro běžnou kancelářskou práci. Platí pro něj +- to, co jsem před časem napsal o vile Tugenhat - navrch huj, vespod fuj.

Další důkaz globálního oteplování
je tu: Ve Vietnamu poprvé po cca půl století sněžilo.

20 let od začátku ELSPAC
bylo oslaveno vědeckou konferencí. Málo se ví, že tým ELSPAC byl vyhnán z brněnské LF a zakotvil na přírodovědecké fakultě, a to údajně proto, že "údaje o pacientech, starší než pět let, nemohou nikoho zajímat". Vzhledem k tomu, že příslušný děkan byl hematoonkolog, byly na toto téma štiplavé komentáře ve smyslu, že je deformován svým oborem, v němž pacienti tak dlouho nepřežívají.

V Číně se objevil
nový kmen ptačí chřipky. Takže se máme na co těšit.
Ve hře je vakcína, která by byla více-méně univerzální. Její univerzalita spočívá v tom, že největší změny na povrchových antigenech chřipkového viru jsou na jejich částech, které trčí nejvíc ven. "Nožičky", kterými jsou připojeny ke kapsuli viru, jsou relativně méně proměnlivé (což je docela logické, potřebují se jimi připoutat na tu kapsuli). Podařilo se, ovšem fuj fuj genovým inženýrstvím, vytvořit bakterie, které mají na svém povrchu antigeny odpovídající těm spodním částem výčnělků, takže protilátky proti nim mají univerzálnější charakter. Je to ovšem špatná zpráva pro výrobce dosavadnmích vakcín.

Putin amnestoval
Pussy Riot a grýnpísáky. S tím prvním nemám problém, to druhé mi, Voloďo, tak trochu vadí.

NOAA
naměřila nejvyšší teploty povrchu pevnin a oceánů za listopad od doby, kdy provádí měření (přes 130 let). Škoda, že její výsledky nejsou konzistentní s měřeními jiných institucí.

EK
vytvořila směrnici, umožňující celo EUnijní zákaz elektronických cigaret. Výrobci nikotinových žvýkaček a náplastí mohou jásat. Patrně i nad dobře investovanými pěnězi.
Celé je to konzistentní i s (patrně) nadcházejícím koncem "války proti drogám". Patrně se připravuje "válka proti tabáku", aby bezcenní parazité z protidrogových oddělení měli co dělat a nemuseli se jít život prací.

Comenia script
na školách selhal. Patrně proto, že materiály pro výuku jsou výrazně dražší než standard (po opakovaných slevách púořád ještě o polovinu). Autoři od samého počátku zavedené CS koncipovali jako ryze komerční projekt, což ve školství dost dobře nejde (z mnoha důvodů).

18. 12.
jsme si připomenuli dvouleté výročí komplikované a problematické osobnosti na našem "trůnu", Václava Havla. Mimochodem, smrtí 18. VH zcela jednoznačně a nezpochybnitelně dokázal své sympatie k neonacistům a jiným extrémistům.

ANO
narůstají volební preference, aneb zavedené politické strany se zvládají dál a dál diskreditovat.

V Polsku narůstá počet ateistů,
jak ukázal nedávný průzkum. I tam se stačila Církev po vítězství nad komunismem totálně zdiskreditovat.

Nizozenské prostitutky
chtějí stějné nároky na penzi, jako mají fotbalisté. Je to v zásadě správné: Obě skupiny "prodávají" svoje těla a obě to nemohou dělat do doby odchodu do regulérního starobního důchodu. Stejný problém mají, pochopitelně i sportovkyně, baletky a podobné "tělesné" profese.

Lidovci přiznali,
že jejich zájem o minosterstvo zemědělství je akcentován snahou o "pohlídání" vydávání pozemků církvím. Respektive o tlak na vydávání i těch pozemků, na něž církve (a zejména Církev) nemají ani podle zmršeniny minulé vlády nárok.

V Británii
(konečně) odsoudili pachatele květnové islamistické vraždy svého vojáka. Výše trestu není známa, spekuluje se o doživotí, nicméně i o tom, za jak dlouho je z toho doživotí pustí. Inu, trest smrti je trest smrti.

Teroristé v Afghánistánu
zavraždili oběšením dvě unesené ženy, z toho jednu těhotnou. Předpokládám, že několik zvlášť neohrožených evropských diplomatů možná zapípá něco mírně odsuzujícího. Faktem je, že bychom přesně stejně měli zacházet naprosto se všemi, kteří se jen ochomýtnou kolem islámského terorismu.

V Ugandě
jsou na postupu islamisté, a tak schválili zákon, podle něhož je za homosexualitu trest smrti. Naši příslušníci GL komunity, kteří se mnohdy bijí za "práva utlačovaných muslimů" by měli přešlápnout (a sundat tlapku s vedení), aby pochopili, co se s nimi stane, když ti chudáčkové utlačovaní budou sepisovat a vnucovat zákony u nás.

ČNB
po nedávných intervencích proti občanům tohoto státu klesly preference oblíbenosti. Předpokládám, že se soudruzi diví.

Boromejky obratem
prodaly zrestituované pozemky. Připomeňme si pietně prorestituční agitaci o církvích coby dobrých hospodářích.

Kanada
legitimizovala prostituci, IMHO krok správným směrem (a to přesto, že se podobně živit nehodlám).

Komunisté
navrhují referendum o zrušení restitucí.

Narůstá tlak
na zrušení prodejní doby v neděli a ve svátcích. Jedné z mála výhod prostých občanů, které jsou spojeny s rokem 1989 a které současně máme proti okolním státům (vyjma Slováků), jak bylo komentováno. Skutečně si prosazovatelé tohoto zákazu myslí, že lidé místo nedělních nákupů (na které prostě přes týden není čas, řada lidí má i více než jedno zaměstnání) půjdou poslouchat skřeky nějakého bezcenného hovada do kostela?

středa 18. prosince 2013

Toto jest ... (povídka)


Seděla na jejich oblíbeném místě.
Nebyla tu dlouho, a tak si ani nestačila zopakovat všechna krásná slova, která si tu řekli. Vzpomínala na vše krásné s NÍM. Nejvíc na okamžik, kdy dostala nabídku, kráčet společně celou věčnost.
Teď už přicházel ON. Cítila to. Nejvíc v srdci, snažícím se rozbít své vězení  v její hrudi. Břicho se jí svíralo, ale ten pocit tam byl od okamžiku, kdy se dozvěděla pravdu o podstatě JEHO bytí.
Nyní už HO viděla, JEHO pravidelný krok, urostlou postavu, JEHO obličej ... JEHO ústa, tak vzrušující a tak nebezpečná ...
Odvrátila se, protože stud by jí nedovolil dělat to tak, aby to ON viděl.  Bylo to tak TĚLESNÉ ... V koutku duše však chápala, že tělesné věci  musely být mezi jejími rodiči (a ostatně i JEHO), jinak by tu nebyla ona, ani ON.
 Lomcovala s tou věcí, až se bála, že ztratí její obsah, ale pak se jí to  podařilo vytáhnout ven. Dokonce nepřišla ani o kapku vzácného rudého obsahu, majícího přesně teplotu jejího rozechvělého těla.
Otočila se k němu, s očima zářícíma láskou:
„Když jsi mi řekl TU věc, moc jsem o nás dvou přemýšlela. A prochodila jsem spoustu obchodů ...
Podívej, mám pro tebe to, co potřebuješ: Podařilo se mi sehnat menstruační kalíšek pro panny.“

neděle 15. prosince 2013

Co uplynulý týden dal

Dvojpresidentí Policie ČR
by se mohlo nachýlit ke konci. Červíček se ovšem vzpírá víc, než Jan Hus v Kostnici. Téměř by se dalo říct, že se kroutí jako pořádně velká žížala.

Ruština
se vrací do škol, tentokrát na přání studentů. Mno, snad případným vnoučatům k něčemu budou knížky, které jsem kdysi nakřečkoval ze Sovětské knihy.

Kanada
vyhlásila své nároky na severní pól. Podobné nároky má i Rusko. Na severmím pólu tedy může být pěkně horko.

Brněnští zastupitelé
použili v EU osvědčený postup: Opakovat referenda (či ankety) tak dlouho, až se dostaví kýžený výsledek. Z tohoto důvodu bude v bezprostřední blízkosti divadla Husa na provázku ulička Václava Havla.

Další důkaz lidmi způsobeného globálního oteplování
je na světě: V Antarktidě naměřili -93,2 stupňů Celsia, což je o 4 stupně méně, než se tam kdy podařilo naměřit.

ANO
slíbilo zařazení plen do skupiny zboží s nižší DPH. Uvedenou věc explicitně zakazuje EU, pravděpodobně proto, aby se obyvatelé Evropy nemnožili a uvolnili místo civilizačně méněcenným imigrantům.
Uvidíme, co se z toho vyklube: Mohli by to zkusit jako Němci dálniční poplatky: Budou je vybírat ode všech, ale svým občanům budou peníze vracet. Teoreticky by se to dalo udělat velice snadno: Zaplaťte plínky s vyšším DPH, s útenkou zajděte na místní radnici a tam vyinkasujte rozdíl mezi vyšší a nižší sazbou DPH a radnice si tu částku nechá proplatit cestou nahoru padajícího exkrementu.
V praxi, pokud by se něco takového realizovalo, by se na to vytvořil úřad, platící stovky úředníků a desítky inspektorů. A v reálu stojící víc než peníze, co skrze něj projdou.

Skandál
nad Rusnokovými slovy pořád ještě pobublává. Faktem je, že jeho úpřímná slova jsou asi ten jediný druh politování nad smrtí Nelsona Mandely, které bylo vyřčeno bez vědomého a evidentního lhaní.
Na pohřbu samém se sešel kde kdo s kde kým, včetně hledaných zločinců a podobných živlů.

Vědci z řezenské univerzity
nalezli na lidské pokožce mikroby ze skupiny Archea. Jedná se o bakteriím podobné mikroorganismy, které však mají od bakterií, sinic i eukaryontních buněk přibližně stejně geneticky (a vývojově) daleko. Existuje předpoklad, že patří mezi nejstarší živé obyvatele Země a po rozvoji konkurenčních organismů se stáhly do různých exotických nik.

Okamura
sklidil negativní reakce za návrh zákona na ochranu seniorů. Osobně a z mého odborného hlediska vůbec nepovažuji za nesmyslné, aby takový zákon existoval. Senioři minimálně mají "delší vedení" a jsou snadněji obalamutitelní. Navíc řada z nich žije mentálně v době, kdy možností krást v mantinelech zákona bylo, přes všechno znárodňování, zabavování majetku atd., podstatně méně.
Alespoň víme, členové kterých stran jsou v podobných aktivitách namočení, nebo z nich nějak profitují.
Další nevoli sklidil od multikulturalistů a jiných fašistoidů za návrh snížit či zrušit dávky v nezaměstnanosti zahraničním pracovníkům, kteří se nijak, nebo jen nevýznamně, podíleli na vytváření příslušných fondů.

V Ukrajině
se to pořád mele. Stále víc jejích obyvatel chápe, že výměna Ruska za EU by patrně nebyla žádná výhra, a že v mnoha ohledech by na tom následně mohli být i hůř.

Další sebevražedný atentátník
byl dopaden v USA. Policie ho delší dobu sledovala a místo výbušnin mu podvrhla neškodné látky. IMHO měly být nálože alespoň tak účinné, aby k té sebevraždě došlo, jinak bude jen dalším žroutem vězeňských nákladů.

Stát nevydá
církvi (patrně Církvi) nemovitosti na pražském hradě. Správný krok správným směrem. Zdá se, že ANO spolu s ČSSD se hodlají domluvit i na jiných nemovitostech, než je Hrad.

Babiš naznačil,
že lidovci mohou strunu napnout tak, že se přetrhne. Asi jim nedochází, že Okamura má stejný počet poslanců a přitom rozumnější a přijatelnější program i větší ochotu ke kompromisům.

čtvrtek 12. prosince 2013

Proč ještě nejezdíme "za litr"

Nadpisem jsou myšlena auta, která by měla spotřebu kolem jednoho litru na sto kilometrů, tedy méně než 1/5 spotřeby současných přibližovadel.
Pochopitelně, existují superlehká vozítka, tažená motorkem z mopedu, která jsou skutečně schopna se ke kýžené spotřebě dostat. Ta však nemají žádný praktický význam, protože uvezou sotva řidiče, a to ještě pokud možno trpícího mentální anorexií. Navíc neunesou žádné bezpečnostní prvky a v běžném provozu by jejich osádka při střetu s normálním autem dopadla (vzhledem k umístění těsně nad vozovkou) hůř než cyklista.
V prototypech skutečně existují motory, schopné při spotřebě kolem jednoho litru na sto km utáhnout automobil běžných parametrů, tedy např. zavézt na rodinnou chatu celou rodinu i se psem, kanárkem (v kleci) a morčetem (v teráriu).
Můžeme si tedy položit otázku, proč ještě taková auta nejezdí, a zda za tím nejsou "zlé lobby" naftových těžařů.
Hlavním problémem, na který by takováto auta narazila, a důvodem, proč zůstávají jen v prototypech, je fakt, plynoucí se samé podstaty tepelného motoru. Tím automobilový motor je, lhostejno, zda do něho lijeme benzín nebo naftu. Tyto motory pracují v tzv. Carnotově cyklu (učivo cca 6. třídy Základní školy). Tento cyklus představuje práci vykonávanou změnami teploty a objemu pracovního plynu ve válci. Grafické znázornění uvedeného cyklu představuje smyčka, jejíž plocha je přímo úměrná účinnosti motoru. Velikost plochy smyčky lze zvýšit prakticky pouze tím, že zvýšíme teplotu v zahřívací fázi cyklu. Toto jde, a motory takto konstruované (je nutno zohlednit fakt, že písty i vnitřek válců již nemohou být z kovu, ale musí být z keramických materiálů) skutečně dosahují výše uvedených parametrů. Zásadní průšvih ale spočívá v tom, že při tlacích a teplotách ve válci, spojených se žádoucí účinností motoru, již dochází masívně ke slučování vzdušného dusíku s kyslíkem. K tomuto jevu dochází v malé míře již u standardních motorů a přestože se s kyslíkem sloučí jen nepatrné množství dusíku, je výsledkem masívnějšího výskytu automobilů v určité lokalitě a za vhodných podnebných podmínek fotochemický smog (tzv. Los Angelesského typu), který je charakteristický pro slunnou Kalifornii, nicméně v létě se podmínky ke vzniku smogu blížícího se tomuto typu objevují i na našem území, např. v Pražské kotlině.
Automobily, jezdící "za litr na sto", by tedy produkovaly naprosto neúnosné množství oxidů dusíku, které působí jednak jako takové, jednak se slučují se vzdušnou vlhkostí na odpovídající kyseliny. Jedinou radost z nich by měli zemědělci, protože by mohli v blízkosti silnic omezit používání drahých a nedostatkových dusíkatých hnojiv a okyselení půdy řešit o něco větším vápněním. Pro ilustraci: Kdyby Německo za první světové války nezvládlo výrobu čpavku (a dalších dusíkatých sloučenin) ze vzdušného dusíku, skončila by tato válka podstatně dříve těžkými hladomory na území Centrálních mocností, protože dovoz chilského ledku (do té doby jediné běžně užívané dusíkaté hnojivo) byl blokádou prakticky zcela přerušen. Paralelně by se zhroutila i výroba výbušnin, do nichž jsou dusíkaté látky zapotřebí také.
Můžeme si představit nějaké jímání vznikajících dusíkatých látek (do alkálií, nabízí se vápno jako reletivně levné a dostupné), ale jímače by musely mít značný objem a patrně by musely být i aktivní (promíchávání, přečerpávání apod.), což by spotřebovalo významnou část výkonu motoru a je otázka, zda by zbývající "nadvýkon" stál vůbec za to. I nějaké rozkládání oxidů dusíku velmi vysokou teplotou by narazilo na mnoho problémů (včetně nutnosti zajistit, aby se kyslík a dusík při poklesu teploty opětovně nesloučily).
Separovat za chodu motoru vzdušný dusík od kyslíku také není jednoduché, protože všechny rozumně dostupné systémy, které zachycují dusík, potřebují vzduch předem zbavený kyslíku.

Jedinou technicky schůdnou cestou by bylo oddělení dusíku a kyslíku ze zkapalněného vzduchu destilací, tj. do auta by se čerpal nejen benzín, ale i kapalný kyslík nebo vhodné okysličovadlo (nabízí se peroxid vodíku nebo kyselina dusičná, jaké se používaly nebo používají v kapalinových raketových motorech). Zdrojem by mohly být např. jaderné elektrárny, které by po některých technických úpravách mohly vzduch zkapalňovat pomocí energie přímo z turbíny (a obejít tím výrobu elektřiny a následné pohánění zkapalňovače elektrickou energii, které ji dvojí konverzí energie činí málo efektivní), dokonce by zkapalňovače mohly pracovat i s energií, kterou běžně Dukovany i Temelín (ale i uhelné elektrárny) pouštějí do vzduchu.
Motor by dostával čistý kyslík a produkoval by tedy pouze oxid uhličitý a vodu.
Zádrhele jsou zde dva:
1. V automobilu by musela být vedle benzínové nádrže ještě přibližně čtvrtinová nádrž, obsahující kapalný kyslík (tudíž patřičně vybavená na kombinaci tlaku a teplotní izolace), nebo nádrž o něco větší, obsahující 30% peroxid vodíku.
2. Jak kapalný kyslík, tak i drastická okysličovadla v koncentrované podobě jsou materiály obhospodařované ve zvláštním režimu, protože jsou "zajímavé" z hlediska výroby náloží a podobných zdrojů radosti a obveselení.
Je třeba si uvědomit, že řada "potenciálně problematických" materiálů není regulována jednoduše proto, že jejich používání širokou veřejností je dlouhodobě tradiční a jejich restrikce na úroveň materiálů srovnatelné nebezpečnosti, které podobně tradičně užívány nejsou, by vyvolala celospolečenské zmatky a rozsáhlý odpor (např. kdyby benzín byl restringován jako jiné podobně hořlavé a toxické látky).
Z uvedeného důvodu bude zcela jistě protitlak "bezpečnostních" složek proti tomu, aby se okysličovadla, případně kapalný kyslík, dostala do režimu běžné spotřeby širokou veřejností.

Výše uvedené zádrhele bude zcela jistě nadhodnocovat a udržení současného stavu spotřeby podporovat i část producentů ropy a ropných derivátů.
Není důvod domnívat se, že by tak činili kvůli ztrátě odbytu. Rostoucí ekonomiky zemí třetího světa, zejména Indie a Číny, by patrně nárůstem automobilismu byly s to "nadbytečné" množství naftových derivátů vstřebat. Je však jasné, že cena ropy by šla na řádově léta dolů a omezily by se současné naprosto nehorázné zisky producentských zemí. "Nadzisk" z produkce ropy přitom drží ekonomicky nad vodou řadu diktátorských a semidiktátorských režimů, experimentujících s marxismem a podobnými totalitními ideologiemi. Ty by musely přejít k funkčnější ekonomice nebo otevřeně zavést polootrokářské podmínky pro život svých obyvatel, jaké panují např. v Severní Koreji. Podobně by došlo k silnému přiškrcení finančních toků do pokladen teroristických organizací, především islámských, které opět žijí z toho, že jsme nuceni za ropu, kterou si sami vytěžíme na území islámských států, zaplatit naprosto nehorázné peníze.
Uvedené totalitní režimy jsou většinou současně hráči tzv. "ropnou kartou", tedy sázející na možnost vydírání spotřebitelských zemí přiškrcením nebo ukončením dodávek, většinou v souvislosti s politickými požadavky. Zde by došlo zavedením úsporných motorů ke dvěma efektům:
a- dramaticky by narostla doba, po kterou by byly jednotlivé spotřebitelské země schopny vyžít ze strategických zásob (z několika měsíců na více než jeden rok)
b- daleko větší podíl dopravy by bylo možno pokrýt z dodávek zemí, které se vydírání neúčastní, případně i z vlastních zdrojů
Např. Česko by bylo s to při včasném zavedení rozumného přídělového systému vyjít se zásobami + s dodávkami z moravských naftových dolů déle než jeden rok a za tu dobu by bylo možné alespoň částečně jednak zprovoznit výrobu umělého benzínu, jednak náhradou nesmyslné řepky cukrovkou pokrýt významnou část spotřeby etanolem (další možností by byla výroba metanolu, který se dá po úpravě karburátoru a řídící jednotky v motorech podobného typu spalovat taky, nebo jím rovněž, spolu s etanolem, ředit benzín) a po překlenutí určitého nouzového období se zcela odtrhnout od dodávek ropy ze zahraničí, případně by vystačilo s ropou dováženou ze zemí stojící mimo ropné vyděrače.
Pravděpodobně by se obecně vyplatila výroba biopaliv, u nichž je v současné době záporná bilance (= při pěstování, sklizni a zpracování, včetně dopravy mezi jednotlivými fázemi výroby spotřebují zhruba o 1/4 - 1/2 víc paliva, než kolik se jich vyrobí), tedy že by se palivo skutečně z polí "sklízelo" a nikoli se jen zbytečně a nesmyslně spotřebovávala nafta a energie, aby se účetními triky vykázal "vyšší podíl spotřeby biopaliv". A, co je ještě důležitější, celé by to mohlo fungovat bez dotací, stačily by garance státu, že bude chránit výrobce před naftovými deriváty, vypuštěnými na trh za dumpingové ceny.
Oba efekty jsou tedy pro spotřebitelské země vysoce výhodné, protože by výrazným způsobem snížily závislost na dovozu ropy všeho druhu, nicméně právě proto budou producentské státy, včetně jimi placených "trojských koní", jako jsou různé humanrightistické a ekologistické organizace a politické strany, bojovat jako lvi, aby k něčemu podobnému nedošlo.

neděle 8. prosince 2013

Co uplynulý týden dal

V Brdech
bylo vystříleno 140 divočáků. Jen houšť a větší kapky! Divočáci jsou přemnožení pomalu stejně jako holubi nebo potkani a dělají srovnatelné (nebo i horší) škody. Ochránci přírody tentokrát neječí, protože divočáci likvidují i vzácné rostliny (chutnají jim např. hlízy orchidejí) a devastují i chráněná území. Kvil ochránců zvířat, obvykle blokujících hubení přemnožených holubů (a někdy i potkanů) jsem zatím nezaslechl.

Zákaz neonikotinoidů
(analogy nikotinu, neškodné pro člověka a teplokrevné živočichy) z EU platí od neděle 1. 12. Proč? Jsou to vysoce užitečné a vysoce bezpečné pesticidy, ovšem, z důvodu "principu předběžné opatrnosti" je nutno je zakázat, protože by třeba mohly škodit včelám. Proto se v následujících dvou letech budou používat pesticidy výrazně toxičtější, které včelám škodí nikoli potenciálně, ale prokazatelně. Vivat debilita, vivat EU!

V EU
hoří boj o statut e-cigaret. V této souvislosti jsem zaznamenal hlášku v jedné z internetových diskusí: Pokud se budou cigarety prodávat v lékárnách, pak proti kouření nikdo účinně bojovat nebude.
Jinak je to klasika: Pokud je neco zdraví prospěšného či méně škodlivého, tak to bude EU za každou cenu potlačovat. A e-cigarety jsou rozhodně méně škodlivou variantou klasického kouření, nicméně EU potlačuje i žvýkání a šňupání, jejichž dopad na zdraví uživatele je srovnatelně malý a součaně mají ještě nižší dopad na jeho okolí než e-cigarety.

V Mexiku
ukradli zloději auto, v němž byl převážen radioaktivní kobalt. Auto opustili poté, co důkladně na boční cestě prostudovali náklad. Policie na ně čeká u zdravotnických zařízení, kam se dostaví s příznaky nemoci z ozáření. Bude je ovšem muset vyslýchat rychle, protože vzhledem k pravděpodobné délce doby pobytu vedle radioaktivního kobaltu zbaveného stínění (odhadované podle stop) dostali dávkový ekvivalent srovnatelný s Černobylskými hasiči. Podle některých komentářů jsou horkými kandidáty na letošní Darwinovu cenu.

Kód k odpálení
US raket s jadernými hlavicemi se skládal z osmi nul. Naštěstí to zařízení neměli připojené k internetu, chce se dodat.

Orkán Xaver
protáhl českým územím, především na severu. Tentokrát se silničáři ani další služby, řešící aktuální škody napáchané počasím, nenechali zaskočit.

Premiér v demisi
vyjádřil obavy, kdo pojede za ČR do JAR na pohřeb zesnulého teroristy, později presidenta a "demokrata" N. Mandely. Mandela nebyl první ani jediný, kdo pochopil, že prosazování demokracien "s přívlastkem" je spolehlivější recept na zničení demokracie než terorismus. Před Mandelovým presidentováním byla JAR vyspělá země, v řadě oborů na špičce vědy a techniky (nejznámější je první úspěšná transplantace srdce), v současné době se "úspěšně" propadá pod vedením socializující černošské vlády (ta první charakteristika je to podstatné). Známé socialistické "dohnat a předehnat" se tam už dávno změnilo v rovněž socialistické "neztratit stopu".

Fenixcon 2013
Proběhl v Brně společně s Parconem.

O branný výbor PS PČR
zřejmě není zájem. Okamura si stěžoval, že dostali jeho předsednictví coby plonkovní. Opravdu nevím, zda to brát jako něco dobrého (ozbrojené síly nebudeme potřebovat, ani brannost obyvatelstva), nebo naopak jako ilustraci totální blbosti (kdybych z této pozice jenom začal cvičit obyvatelstvo na chování při teroristických útocích, případně na sebeobranu proti násilníkům všeho druhu, musel bych z toho vydojit minimálně procenta voličské přízně navíc k těm současným).

Václav Klaus
měl zásadní projev na Žofíně o sbližování se USA a EU (přičemž se oba kolosy přibližují k tomu druhému v tom, co je u něj pochybné či problematické). V jeho projevu postrádám sentenci, že takovéto chování hybridních systémů je obvyklé.

V Plzni byla odměněna
šestiletá holčička za to, že kolabující matce zavolala zdravotnickou pomoc přes tísňovou linku a pod vedením pracovníků linky prováděla oživovací procedury. Obávám se, že na západ od Šumavy by byli pracovníci linky i maminka potrestáni za "týrání" a "psychické traumatizování" dítěte.
Nemohu v této souvislosti nevzpomenout přednášku Františky Vrbenské na letošním Fénixconu, která vyzdvihla Karafiátovy Broučky coby ukázku seznámení dětí s existencí smrti jako nedílné součásti života a neodvratného jevu, přestože současně přiznala, že kdykoli vidí chudobku, tak z toho má nepříjemný pocit.

Máme dvoupresidentí,
alespoň v policii. Očištěný Lessy se vrací do funkce, kterou nechce opustit po jeho sesazení instalovaný Červíček. Dovolil bych si doporučit osvědčený recept, využitý ŘKC k ukončení dvoupapežství: Oba sesadit a upálit Jana Husa.

V Maďarsku
měli herci hraniční zážitek: Jeden divák zemřel během představení a nikdo si toho nevšiml, až při závěrečné děkovačce, kdy všichni kromě něj vstávali a tleskali. Protože se to tu a tam stane, předpokládám, že moudří bruselští úředníci vydají časem směrnici o povinném vybavení divadel (a možná i kin a dalších podobných zařízení) místností k ukládání zemřelých, jaké mají zdravotnická zařízení (ale mají je i např. naše pohraniční pevnosti).

středa 4. prosince 2013

Kauza restituce

O restitucích se vyjadřují mnozí, nicméně naprostá většina těchto vyjádření je buď záměrně nebo v důsledku nekvality vyjadřujících se, informační šum.
Celý tento problém má více aspektů, které se odlišují a je nutno je odlišit, a to i v případě, kdy se mohou sejít na jednom konkrétním objektu.

1. Vrátit, co bylo (komunisty) ukradeno.
S uvedenou tézí nemám naprosto žádné problémy. Problém mám ovšem s tím, že v řadě konkrétních případů církev není schopna doložit, že jí to patřilo před 25. únorem 1948, případně, že jí to patřilo vůbec.
Církve (a především ŘKC a její dílčí subjekty) už opakovaně žádala o nemovitosti, o které musela přijít již za Masarykovy pozemkové reformy (protože při ní byl stanoven určitý strop pro vlastnictví pozemků, takže pokud by měla "restitucemi" získat víc, musí v tom být nějaký podvod). Některé řády se domáhaly i objektů, které zestátnil už Josef II.
Utajování seznamů vracených objektů a snaha o co největší urychlení "vracení" bez důkladného ověření vlastnictví k rozhodujícímu datu vzbuzují podezření, že je snaha, aby církve (a především ŘKC) nabyly i takového majetku, který jim komunisté nezabavili (případně který nikdy řádně nevlastnili).

2. Způsob nabytí majetku církvemi
Faktem je, že církve (a opět především ŘKC) nabyly naprosté většiny majetku, který mají nebo chtějí dostat, naprosto amorálními a zločinnými způsoby (a výjimkou nejsou ani zločiny, které jako takové byly chápány i v době, kdy se to stalo). Amorální je už samé hlásání existence jakéhosi "boha", kterou církve nedokázaly nikdy přesvědčivě dokázat. A, pochopitelně, to se přenáší i na jakékoli benefity s hlásáním této víry spojené. To, že někdo prohlašuje, že v (křesťanského) boha věří, rozhodně není důkazem jeho existence. Je to maximálně důkaz úspěšného vymývání mozků v kostelích a rodinách věřících. Nehledě k tomu, že na světě je podstatně víc (asi trojnásobek) lidí, kteří na křesťanského boha nevěří, než těch, kteří na něj věří, takže cosi abnormálního je tato víra, nikoli nevíra.
Další věcí je, že ŘKC jako původně jediná a poté po značnou část naší historie (do roku 1918) státem významně preferovaná měla monopol na řadu úkonů, které obyvatelstvo muselo povinně absolvovat (od křtu až po poslední pomazání). Ty buď měly pevnou taxu, nebo bylo jejich zaplacení "dobrovolně povinné", jak to známe z nedávno minulé éry coby např. "odběr stranického tisku". Jestliže jsme po roce 1989 zabavovali i ten majetek KSČ, který byl pořízený prokazatelně za vybrané stranické příspěvky, odůvodnili jsme to tím, že příspěvky se odvíjely od výše platu a komunisté byli z titulu svého členství na lépe placených postech. Proto je stejně nemorální vracet podobně legálně pořízené nemovitosti i církevníkům.
Pochopitelně, třešničkou na dortu je nabývání církevního majetku vyháněním jinověrců, organizováním inkvizičních procesů (a zabavováním majetku jejich obětem) a podobnými aktivitami, z nichž některé byly i podle tehdy platných zákonů ilegální, ale církev byla příliš mocná na to, aby mohla být účinně obžalována.

3. Co s nabytým majetkem budou dělat
Církve působí sociálně destruktivně po celou dobu naší historie, a (zejména ŘKC) ani se příliš netají se spojenectvím s nepřáteli našeho národa i státu. Je proto otázka, zda jim vůbec něco dávat, tedy i výjimky z předchozích bodů.
Římskokatolická církev spolupracovala s rakouským státem na snaze o odnárodnění a zgenocidování českého národa, a rozhodně není žádná její zásluha, že se to nepovedlo. Spolupracovala se všemi totalitními režimy, které jsme na našem území měli, od relativně liberálního rakouského císařství přes nacistické okupanty a nakonec spolupracovala i s těmi komunisty, kteří ji "okradli". Šlo to tak daleko, že používala komunistický režim jako nahaněče věřících do kostelů (např. tím, že faráři "řešili" spolu s církevním tajemníkem okresního nebo krajského výboru KSČ - a následně s STB - různé neortodoxní náboženské skupiny na svém teritoriu). Na druhé straně byla ochotna rukama jednotlivých farářů poskytovat zmíněným tajemníkům svodky o názorech věřících, získané ve zpovědnicích (byť je jasné, že byli faráři jak horliví tak i tací, co se to snažili nějak sešvindlovat).
Církev se v zásadě chová jako prostitutka - uspávačka, která poté, co byla usvědčena z okradení zákazníka, po něm chce ještě navíc příslušnou taxu za provedené sexuální služby. Pokud by tedy někdo měl morální nárok na majetek zabavený komunisty, tak by to byli pouze příslušníci "podzemní církve", která působila v ilegalitě a striktně proti komunistickému režimu (a s níž se ŘKC nedokázala po roce 1989 rozumně a čestně vyrovnat). K tomu poslednímu: Byl jsem na různých fórech katolíky zakřikován, že to je vnitřní věc církve. V tom mají zcela jistě pravdu, nicméně oni chtějí moje peníze a tenhle kostlivec v kostelní skříni ukazuje názorně, do jaké mravní žumpy by měly ty peníze přijít.
Klerikálové se netají také tím, že by rádi dostali naši společnost do stavu před josefínskými reformami, což byl sice kalendářně již novověk, ale vzhledem k zaostalosti Rakouska zde vládly v zásadě pozdně středověké poměry. I to je argument proti tomu, aby se církvím, a zejména ŘKC, cokoli dávalo.

Církevní "restituce" tedy představují dost komplexní soubor problémů. Přitom jednoznačně přavažují argumenty proti obdarovávání těchto organizací na úkor společnosti. Byť postaveném jako "vracení ukradeného majetku".

pondělí 2. prosince 2013

Aktualizace

Upřesnění: Řezník měl dostat cenu v kategorii Hvězda internetu (no jo, jsem starej a za mejch mladejch let takové ceny nebyly).
Objevilo se více umělců, kteří se rappera Řezníka zastali. Dochází ke vracení cen Český Slavík z minulých let.
Ukázka jednoho z Řezníkových textů je zde:
http://www.lidovky.cz/ruppert-vraci-ceskeho-slavika-kvuli-cenzure-zadneho-neziskal-oponuji-poradatele-ggl-/lide.aspx?c=A131128_073853_ln_kultura_pef#utm_source=clanek.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=a-souvisejici.clanky.clicks
Dle mého soudu, když přihlédneme k celkovému posunu společnosti, tak ten text není o nic "závadnější", než svého času texty "Plastiků".

Texty tohoto druhu mají dva aspekty, kvůli kterým je musejí nenávidět humanrightisté a jiné antidemokratické a fašistoidní živly:

1. Tyto texty mohou sloužit do určité míry jako "očkování" proti důsledkům násilí. Jsem toho názoru, že ve společnosti, v níž budou všechny zmínky o násilí cenzurovány, budou vyrůstat jedinci, schopní jako Šípková Růženka omdlít při spatření kapky krve na sto let. Takoví jedinci se, pochopitelně, budou snadněji podvolovat násilí, ať už ze strany státu nebo např. teroristů. Takže boj proti "řezníkům" mj. může zvýšit účinnost dopadu teroristických útoků (a nepochybuji o tom, že alespoň část hlasů proti němu je tímto motivována).

2. Zrovna v citované ukázce Řezník popisuje opravdové týrání dítěte. Docela věřím že se to nelíbí různým fašistoidním organizacím, zaklínajícím se "obranou proti týrání dětí", které ovšem za "týrání" označují naprosto normální a legitimní výchovné tresty. Přičemž případy, jako je ten popsaný v písničce, obcházejí velkým obloukem, protože tam by mohli dostat pár přes hubu nebo kudlou mezi žebra. A vyžívají se (aby vykázali činnost) v buzerování naprosto normálních lidí. A v poslední době se ukazuje, že v zahraničí už jsou podobné organizace napojeny na velice atraktivní obchod s dětmi, protože zabavené děti jsou předávány "pěstounům" za částky v desítkách tisíc euro a není možné je dostat zpět ani poté, co policie vyšetří a soud odsoudí, že se o žádné týrání nejednalo.
Konec konců, u nás máme historickou zkušenost s odebíráním dětí na "převýchovu" z dob nacistické okupace, takže si zdejší organizace tohoto druhu zatím tolik netroufají jako v zemích, kde tato historická zkušenost chybí. Nicméně si připravují terén prosazováním zrůdných pseudonorem a dříve nebo později se budou snažit tuto činnost dále rozvíjet. Takže organizace protestující proti Řezníkovi bychom měli průběžně pečlivě sledovat jako potenciálně zločinné a nebezpečné pro demokracii.

neděle 1. prosince 2013

Co uplynulý týden dal

Restituce
dále hýbou poslaneckou sněmovnou a sestavováním vlády.

Lustrace
a lustrační zákon jim začínají konkurovat. Jde především o lustrace potenciálního předsedy či místopředsedy vlády Babiše. Část poslanců spolu s komunisty pěje vábný song o jejich zrušení, zbytek pléduje o jejich zachování na věčné časy (a následně budeme muset ukazovat čistá lustrační osvědčení svých rodičů, prarodičů ..., aby příslušný byrokratický aparát, nad lustracemi vytvořený, měl i nadále práci zachovanou).
Faktem je, že asi největší kus pravdy má Okamura, který tvrdí, že by se měl dodělat zákon o státní službě (který má potenciál vychytat alespoň největší blbosti a nedůslednosti lustračního zákona, IMHO záměrně do něj zakomponované) a LZ poté zrušit. Řvou pochopitelně především ti, kdo mají máslo na hlavě ještě větší a smradlavější než pozitivně lustrovaní, ale sami jsou v důsledku jeho četných nedostatků a nelogičností "čistí".

Nejvyšší správní soud
svým rozsudkem o tom, že ČT postupovala správně při předvolební diskriminaci některých stran přispěl k newspeaku novým pojmem: "odstupňovaná rovnost". Neexistuje něco jako Orwellova cena? Jinak je celá tahle kauza názorným důkazem toho, co bylo řečeno o odstavec výše.

Profesionální humanisté
stále ještě přežvykují (a ne a ne to spolknout) Zemanův návrh na přesun našeho zastupitelství v Izraeli do Jeruzaléma a ukončení předstírání, že hlavním městem tohoto státu je jakýsi Tel Aviv.

Do republiky vtrhl "arktický vzduch",
tj. bylo pár stupňů pod nulou a místy a dočasně vznikala náledí. Alespoň ve městech to silničáři zvládli. Údajně se na to připravovali předem podle předpovědi počasí. No, hlavně, že se nepřipravují podle předpovědí klimaalarmistických panelů.

Starosta Modravy
(Šumava) promluvil. Zdá se, že po devastaci Šumavy kůrovcem, kdy drasticiy opadl zájem turistů o tuto destinaci (taky proč se rekreovat v prostředí, připomínajícím špatně rekultivovanou skládku, že?) začínají tlačit na místní zástupci firem, zabývajících se těžbou zlata. Dříve bylo loužení ložisek kyanidy v nedotčené přírodě nemyslitelné, dnes po její totální devastaci a zbavení místních lidí zdroje výdělku z turismu, může být vše jinak. Celé to vzbuzuje různá temná podezření (jako proč se ti ekologové vlastně přivazovali k těm infekčním stromům). Nebylo by to poprvé, kdy by se "ekologické" a "zelené" organizace propůjčily k nějakým v podstatě aniekologickým aktivitám.
Celá věc má pochopitelně ještě ten aspekt, že nechat to zlato vytěžit nějakou nadnárodní firmou je pro nás krajně nevýhodné, protože podmínky těžby jsou velmi špatné. Tyhle firmy platí za možnost těžby zlata v podstatě směšné částky, zanechají po sobě zdevastovanou krajninu s depoty arsenu a jiných těžkých kovů a rovněž s depoty kyanidů. To představuje ekologickou zátěž v mnoha ohledech podstatně závažnější než např. odpad z jaderných elektráren. Další aspekt celé věci je, že cena zlata jde neustále nahoru, protože se objevují jeho stále nová a nová technická využití. Je jasné, že bude potřebné nejen jako drahý kov, ale i jako velmi ceněná průmyslová surovina. Z tohoto hlediska je pro nás výhodnější nechat si zlato zatím v zemi a jen se těšit z růstu hodnoty, kterou ta ložiska mají. Rozhodně jsou to lépe uložené peníze než vklad v korunách či eurech.

Ach, ti básníci!
V Česku narůstá skandál kolem dodatečného vyřazení rappera (který si sám sepisuje texty) s pseudonymen "Krvavý řezník"; původně měl být na hodnoceném místě v kategorii "objev roku". Došlo i k protestnímu vracení udělených cen. Porotě se "politicky nezdál", a tak byl vyřazen. Jako za totality, kdy k podobným "úpravám" výsledků ankety docházelo také.
V Dánsku zase naplno běží skandál kolem básnické prvotiny mladého islámského imigranta (resp. potomka imigrantů), Yahya Hassana. Ve své prvotině si dovolil moc: Označil za hlavní příčinu bídy svých vrstevníkiů islám, prosazovaný ve fundamentalistické podobě generací jejich rodičů. Řev se ozývá nejen po mešitách, ale řvou i multikulturalisté, protože YH se ocitl v pozici dítěte ve známé Andersenově (holt to Dánsko!) pohádce, které prohlásilo, že král je nahý. A všichni, kdo jsme to četli, víme, jak to bylo dál: Lidé se sice smáli a juchali při pohledu na nahatého krále, nicméně ten šel důstojně dál a za ním sluhové, nesoucí vlečku, která tym vůbec nebyla. A my, co máme více zkušeností s totalitou než velký pohádkář, si umíme představit, že ve smějícím se davu se agilně činili příslušníci královské tajné policie (neboli KTAPO) a sestavovali seznamy těch, co se chechtali nejvíc. Takže nás nepřekvapí zvěst, že na básníka již bylo podáno obvinění z "rasismu".