neděle 30. června 2019

Tchien-an-men

Nedávno jsme si připomenuli výročí potlačení studentské revolty na náměstí Tchien-an-men, které se událo v témže roce jako "Velká sametová" a bylo jejími účastníky do jisté míry chápáno jako memento možného rizika.

Analogie

Jsou nějaké analogie této události?
Asi jako nejbližší analogie mě napadá povstání děkabristů v carském Rusku, kdy "jediný pluk chtěl změnit celou carskou mašinérii". Jednalo se o vojáky, kteří se dostali do světa v souvislosti s napoleonskými válkami a "načichli" tam v Rusku nevídanými sociálními a politickými jevy, jejichž významu, obávám se, ani neporozuměli.
Jejich vystoupení skončilo prakticky stejně jako ti studenti v Pekingu, jen to celé šlo podstatně rychleji, protože car otálel s reakcí daleko kratší dobu než čínská věrchuška.
Přestože jejich akce se v podstatě minula s ruským lidem, pro část pokrokových a protimonarchistických sil v Rusku se stali jakousi ikonou. Puškin jim věnoval známou báseň "Vo glubině sibirskich rud", a cíleně na ně odkazoval i Lenin. A ikonou se stali v porevoluční politické výchově (i mimo Rusko). V rozporu s tímto jejich propagandistickému využitím věřím, že by se nad poměry ve stalinském SSSR otřásali hnusem, protože ty byly podstatně drsnější než poměry za vlády cara, proti němuž povstali.
Nicméně, napadá mě ještě jedna analogie, která je možná zajímavější. Šlo o studentské hnutí v Íránu na sklonku vlády šáha, které výrazným způsobem pomohlo náboženským fundamentalistům a přivedlo k moci zrůdu jménem Chomejní.
V souvislosti s islamistickou "revolucí" byli studenti naprosto jasně a jednoznačně zneužiti. Domnívali se (silně naivně), že bojují za režim podstatně svobodnější a demokratičtější, než byl ten šáhův (z tohoto pohledu se nabízí i analogie s minimálně částí účastníků na demonstracích "milionu chvilek", kteří objektivně bojují za náhradu alespoň jakés takés demokracie vysloveně fašistickým režimem). Aby se vzápětí přesvědčili, že otevřeli dokořán dveře samotnému ďáblovi, proti němuž byl šáh jen roztomilý čertík. Ti nejšťastnější skončili v emigraci, o dalších dvou kategoriích, jednak těch, co zůstali živořit pod islámskou zrůdovládou, jednak těch, které nový režim rychle fyzicky zlikvidoval, se neodvažuji vynést hodnocení, kdo z nich dopadl lépe.

Čína

Pokud se podíváme na tu situaci v Číně, tak prvním faktem je, že studentské hnutí bylo od populace izolováno snad ještě více, než ti děkabristé v Rusku, a také většina čínské populace o nich nic neví. To není výsledkem nějaké cenzury, jak blábolí někteří naši "pokrokoví" pisálci. To je důsledek skutečnosti, že ideje, za něž tito studenti bojovali, se naprosto míjely a míjejí s čínskou sociální ale i politickou realitou. Cíle těch studentů naprosto nic neříkají ani současnému obyvateli Číny, který je prostě někde jinde a zajímají ho naprosto jiné věci.
Dovolím si ještě jednu drobnou analogii:
Císař Nero je, zejména v důsledku křesťanské literatury (ale také třeba Suetoniových Životopisů dvanácti císařů) chápán jako totální netvor (kterým na úrovni osobních vlastností pravděpodobně také byl). Důležité ovšem je, že se jeho aktivity prakticky zcela míjely s běžným římským občanem.
Pokud tedy Nero vraždil, mučil a jinak likvidoval příslušníky společenské špičky (včetně jejich rodin), normálních římských občanů (a dalších obyvatel říše) se to prakticky nijak netýkalo.
Pokud likvidoval křesťany, tak mu bylo spíše fanděno, protože křesťané byli krajně neoblíbenou cizáckou skupinou, jejíž destrukční potenciál prostý člověk chápal patrně daleko lépe než zdegenerovaná římská "elita". (Zcela jistě se nabízí jakási analogie se současnou Evropou a dichotomií vztahu pseudoelit a normálních lidí k islámu.)
Prostým obyvatelstvem byl tedy Nero hodnocen jako císař spíše pozitivně a normální obyvatelé také želeli jeho smrti daleko více než nobilita (která ji naopak oslavovala). Ještě jednou zdůrazňuji, že se nejednalo o "reakci nevzdělaných a neinformovaných vidláků", ale o to, že vidlákům Nero spíše pomáhal, zatímco nobilitě (tedy jakési "elitě") jednoznačně škodil. A ukazuje to tedy existenci příkopu mezi lidem a elitou Říma už v té době.
Nicméně je třeba v souvislosti s tím pronásledováním křesťanů ještě připomenout, že naprostá většina historických zpráv o těchto aktivitách byla do antických spisů doplněna až středověkými křesťanskými opisovači a v původním textu patrně nebyla. U delších textů to bylo prokázáno frazeologickými, lexikálními a gramatickými rozbory, které jasně identifikovaly pozdější verzi latiny, v době vzniku původního textu neexistující a nekompatibilní s jeho dalšími částmi. Nejistota je pouze u velmi krátkých zmínek, které se takto rozebrat nedají.
Vraťme se však k těm studentům v Číně:
Druhou s nimi spojenou věcí je otázka, zda by toto studentské hnutí, podobně jako v tom Íránu, nemohlo otevřít dveře něčemu ještě horšímu než tamní režim.
Mou odpovědí je, že zcela jistě ano.
Minimálně by jeho nepotlačení mohlo posílit fundamentalističtější část vedení komunistické strany. Důsledkem by byl pád celé Číny do nějaké další "kulturní revoluce" a nikoli současná situace, kdy je Čína v podstatě moderní kapitalistický (byť současně totalitní) stát, jehož potenciál roste a pociťuje to prakticky veškeré obyvatelstvo růstem své životní úrovně, kontrastujícím se stagnací a někde i úpadkem v "demokratických" členských státech "demokratické" EU. Místo ekonomického růstu mohli mít ekonomický propad a ještě horší totalitu (ta, ať je jakákoli, vždy může progredovat k ještě horšímu stavu).
Pokud se týká té analogie s Íránem blíže:
Jistěže by teoreticky, pokud by tedy studenti "vyhráli", což považuji za naprosto nereálné, mohli splácat (pod dohledem "mezinárodních demokratů") nějakou "havloidní" demokracii, odvrhující vše spojené s minulým režimem a vyhlašující "nepolitickou politiku". Ta by zcela jistě vedla i k nějaké vnitročínské expanzi islámu (jako v tom Íránu).
Představa nějaké islámské revoluce v Číně je asi zcela mimo realitu. Dokážu si nicméně představit, jak by na základě demokratické nečinnosti havloidů došlo na severozápadě země ke zkonsolidování islámských sil. Ty by mohly následně (opět s požehnáním demokratů) vyhlásit nějakou formu "kulturní autonomie", vedoucí k teroru vůči místním nemuslimům a vlažným muslimům (či spíše nábožensky vlažným osobám muslimského původu, protože "nábožensky vlažný muslim" je protimluv), jak to vidíme třeba v Kosovu (ale i v no go zónách západoevropských měst). Nakonec by mohlo dojít i k povstání islámem zfanatizovaných Ujgurů (a dalších islámských národů) na severozápadě Číny a vyhlášení "islámského státu" na "osvobozeném území" s podobnými atributy, jaké mají v Afghánistánu území, ovládaná Talíbanem, jaké jsme viděli na území, ovládaném chalifátníky v Sýrii a okolí, a jaké mají zrůdostáty typu Saúdské Arábie nebo Íránu. Následovala by občanská válka s muslimy (patrně po svržení vlády havloidů občanskou válkou mezi Číňany, snad armádním pučem, a likvidaci jejich přívrženců coby vlastizrádců). Do této války s muslimy by se jistě pletly jak islámské teroristické režimy z celého světa, tak jimi v podstatě ovládaná OSN. Nelze vyloučit ani to, že by zrestituovaný čínský režim nakonec použil proti povstalcům i jaderné zbraně (konec konců, jejich použití se zakazuje jen v případě mezistátních konfliktů).
K podobnému vývoji událostí by mohlo dojít i v případě, že by "pouze" vznikly nějaké zmatky a tahanice uvnitř čínského vedení (jaké nastaly i u nás v souvislosti s krizí v roce 1968), a to nemělo čas a síly se problémem na severozápadě státu dostatečně rychle (a s dostatečnou intenzitou) začít zabývat, případně mělo problémy se svou legitimitou, což by je, zejména na počátku konfliktu, oslabovalo a omezovalo.
Ve všech výše uvedených variantách by nejspíše "vítězství studentů" (byť třeba i dočasné a rozpadající se následně "do ztracena" a nevedoucí k ničemu podstatnému a trvalému, což lze očekávat právě na základě jejich odtržeností od normálních lidí) vedlo v reálu k podstatně většímu utrpení a vyšším počtům obětí než jeho násilné potlačení. Je to ošklivé, nicméně vysoce pravděpodobné.

Revolucionáři z Tchien-an-men jsou postavy zcela jistě tragické (a lidsky s nimi můžeme i sympatizovat), zcela jistě "to mysleli dobře", ale, bohužel, by ty jejich dobré úmysly nejspíše skončily v daném čase a místě jen a jen jako vynikající materiál pro vydláždění cesty do pekla.
Budu ošklivý ještě víc: Podobný názor mám i na protiputinovské demokraty v Rusku.

pondělí 24. června 2019

Proč neobnovovat Mariánský sloup?

Současná snaha katolických extrémistů provést na Staroměstském náměstí erekci repliky tzv. Mariánského sloupu, by měla být tvrdě utnuta, jinak dojde k dalšímu prohloubení příkopu mezi normálními lidmi a tzv. "elitami".

Sloup

Mariánský sloup byl vztyčen (či ztopořen) na Staroměstském náměstí v Praze roku 1652, údajně na počet "záchrany" Prahy před Švédy v závěru 30leté války, kdy katolicismem vymozkovaní a zfanatizovaní katoličtí extrémisté "uhájili" souměstí Starého a Nového města Pražského před švédským vojskem, které dobylo Malou stranu a Hrad.
Údajně tím zachránili Prahu před drancováním švédské soldatesky.
Za zásadní problém ovšem považuji skutečnost, že pokud by protestantské vojsko dobylo a udrželo celou Prahu, pozice habsburské strany na jednání o Vestfálském míru by byla daleko těžší a byl by zde podstatně menší prostor pro zajištění totálního pádu českých zemí do bahna rekatolizačního barbarství.
Jestliže se tedy vyčítá stržení tohoto sloupu 3. 11. 1918 "výtržníkům" pod vedením bohéma F. Sauera coby reakce na "nepravdu", že byl vztyčen jako památka na bitvu na Bílé hoře (mimochodem katolíky vykládané jako "mariánský zázrak", stejně jako přežití objektů defenestrace, která horký konflikt mezi katolíky a protestanty odstartovala), tak je to argumentace zcela lichá: Zatímco Bílá hora znamenala začátek propadu českého státu do katolické bažiny, "záchrana" pražských měst znamenala jeho finální ponoření do katolických sraček na téměř 300 let.
Znamenala to, že duchovno národa nepovedou Komenští, ale pracovní úrazy římskokatolických štětek z lepších kruhů na pozici katolických prelátů, a že vyspělé školství, charakterizované díly jako Orbis Pictus, Didactica Magna, či Brána jazyků, nahradí bezcenné výplody pologramotných Koniášů.

Novější argumentace

Zvláště zasloužilí EUrořiťolezové ještě zvládají ve prospěch Mariánského sloupu argumentovat těmi mariánskými hvězdičkami, které mají být oněmi hvězdičkami na vlajce a znacích EU. Použití mariánské symboliky v ikonografii EU ovšem nijak nebrání její věrchušce lézt do řití nejúpornějších nepřátel křesťanství, muslimů.
V souvislosti s diskusí o obnově sloupu lze zachytit "hlubokomyslné" úvahy, že "kdo je proti obnově Mariánského sloupu na Staromáku, je nepřítelem EU". Obávám se, že podobná argumentace může zabrat leda na nějakého "intelektuála" z okruhu TOPky a podobných EUrohujerských stran, zatímco u normálních lidí bude fungovat spíše jako protiargument této obnovy.
Prostě proto, že těch 12 hvězdiček v kruhu už tenkrát symbolizovalo snahu o fyzickou likvidaci národa (k níž nedošlo jen shodou okolností), po jaké volá radikální část EUrohujerů nyní, snad inspirovaná "aktivistickými" novináři z časů protektorátu "bémen unt méren", kteří se ve vztahu k národu hlásili ke v podstatě stejnému politickému programu i ke stejným hodnotám.
Nemám naopak problémy se zastoupením "ženského principu" na Staromáku, nicméně v takovém případě bych uvítal spíše sochu otevřeně ženského božstva, Velké Bohyně Matky, a nikoli formálně Panny Marie s "nenápadnou" výbavou jejími atributy (had, půlměsíc apod.). Na druhé straně bych ale neměl problémy ani se sochou Velikého Cthulhu (pohlaví neurčitého, to se dnes nosí asi víc než ženský princip) a předpokládám, že ta by byla daleko větším magnetem na turisty.
Řekněme si to upřímně: Pokud bychom obnovili Stalinovu sochu na Letné, dávalo by to větší smysl, protože její obnova by se dala ve finální podobě velice snadno pojmout jako parodie (s typickým přístupem "smějících se bestií", který nenáviděli všichni naši okupanti).

Další detail

Je třeba upozornit na skutečnost, že pražské zastupitelstvo erekci mariánského pyje zakázalo a stavební povolení zrušilo, přičemž si, bohužel, neuhlídalo fanatického katolíka, který sabotoval dotažení formální stránky tohoto zákazu. Takže se muselo minulý týden ve čtvrtek v noci sejít znovu, aby erekci římskokatolického pyje explicitně zakázalo. Své (naštěstí) sehrál nový občanský zákoník, podle něhož je stavba automaticky vlastněna majitelem pozemku (v tomto případě tedy Prahou), který ji může kdykoli zlikvidovat.

Největší problém

Bez ohledu na okolnosti vztyčení je formální vztah římskokatolického pyje k té či oné konkrétní dějinné události v podstatě bezvýznamný. Důležité je, že má jasný vztah k tomu, že jeho erekcí římští katolíci oslavovali likvidaci multikulturní a nábožensky tolerantní společnosti, která zde (v podstatě na jediném místě Evropy) vznikla a byla (s různými peripetiemi) udržována téměř 200 let, a rovněž likvidaci sekulárně (na tehdejší dobu) rozvinutého školství, věd a umění.
Snaha o obnovení tohoto sloupu musí být tedy nutně ztotožněna s netolerancí a bigotním katolicismem, v onom "pokrokovém" přesahu mariánských hvězd tady také s bigotním a netolerantním prosazováním nejrůznějších hovadin, vygenerovaných bruselisty (bez ohledu na to, že uctívači Panny Marie patří k jejich hlasitým  oponentům).
Z tohoto pohledu se jednoznačně stavím do tábora těch, kdo tuto "památku" na Staroměstském náměstí nechtějí a budou vždy proti ní, pokud k erekci tohoto bigotně katolického pyje dojde. Při jakémkoli společenském pohybu (třeba i v souvislosti s EU a její "mariánskou" symbolikou) snad půjde zase dolů a doufejme, že na jeho pád v takovém případě nebudeme muset čekat 266 let.
A pokud jde o historickou hodnotu tohoto "díla": Na Hradě také 15. 3. nevyvěšujeme vlajku s haknkrajcem coby "památku" na 15. březen 1939, kdy Hrad navštívila jedna z nejvýznamnějších historických osobností 20. století (byť osobnost jednoznačně záporná), Adolf Hitler.

Mariánský sloup, který byl na Staroměstském náměstí stržen v roce 1918, byl jednoznačně oslavou nástupu rekatolizace, vyhnání desítek procent (těch spíš lepších) obyvatelstva ze země, a snah o totální zhovadění národa římskokatolickou ideologií a jeho poněmčení a následné vymazání ze seznamu existujících národů. Jako takový má opravdu asi stejnou symbolickou hodnotu jako výše zmíněná vlajka s hakenkrajcem nad Pražským hradem. Z tohoto důvodu patřím jednoznačně k odpůrcům jeho reerekce.

sobota 22. června 2019

Babiš a demokracie

Obávám se, přes veškerá Babišova negativa, že je pořád ještě nejmenším zlem na naší politické scéně. Na rozdíl od pořadatelů antidemokratických demonstrací, kteří jsou s demokracií (ale i zájmy normálních lidí) na štíru daleko více.

Budiž řečeno

úvodem, že Babiš rozhodně není můj šálek kávy a jeho prosazování EET ve mě volá silné nucení na stolici. A našlo by se toho, pochopitelně, mnohem více. Babiš je typický zbohatlík s mentalitou zbohatlíka, vyšlého z chudých poměrů, jakého předváděl Bolek Polívka ve známém filmu z roku 1992 "Dědictví, aneb kurvahošigutntág". Jen je daleko méně naivní a daleko inteligentnější než Polívkou stvárněný hrdina. Nicméně pořád je to chuďas, který shodou mnoha okolností, na nichž neměl ani sebemenší zásluhu, jen je dokázal pohotově a pragmaticky využít, přišel k obrovským penězům. A chová se hůř než jiný filmový hrdina (zbohatlý z losu), Valentin Dobrotivý (1942). Má prostě chování řeznického psa, utrženého ze řetězu (chudoby).
Musím též konstatovat, že jsem ANO nikdy nevolil a jeho příznivci, členové i voliči jsou mi spíše nesympatičtí. Včetně těch, co "prozřeli" získáním dojmu, že se vítr, který Babiše vynesl k moci, obrací.

Musím být spravedlivý

Babiš nalezl "místo na trhu" voličů (či volebních preferencí), naprosto stejně, jako jím ovládaný Agrofert nalezl díry na trhu reálném. A to i díry umělé, vytvořené ekofašisty z EU, jako jsou dotovaná biopaliva z řepky a podobné sajrajty.
V rámci spravedlnosti budiž též řečeno, že Babiš stál až do schválení příslušného zákona (na základě diktátu z EU) v opozici proti biopalivům, protože chápal (a patrně stále chápe) jejich naprostou nesmyslnost, plynoucí jednak z toho, že se při výrobě jednoho litru "bionafty" projezdí (a dalšími způsoby prošustruje) více než jeden litr nafty normální (no, nekupte to coby producent ropy), jednak ze zátěže životního prostředí pěstováním řepky, která je výrazně vyšší než "ochrana", kterou z řepky získáme. V neposlední řadě je řepka plodinou naprosto neefektivní, která kumuluje sluneční záření necelou polovinu roku (a blokuje tím pole), protože se seje na jaře a krátce po slunovratu se už sklízí, navíc část doby růstu prakticky neasimiluje (protože jsou asimilační pletiva silně stíněna mohutným květenstvím) a z celé rostliny představuje energeticky využitelný podíl jen pár procent (pokud to není dokonce pod jedno procento), vše ostatní, co vyprodukuje fotosyntéza, "jde do luftu".
Řepka má skutečně "pozitivní" význam jen v důsledku nesmyslné a škodlivé direktivy EU o jejím přidávání do paliva (kterou tímto "naplňujeme"), ze všech ostatních aspektů je jednoznačně škodlivá. A Babiš stál svého času na straně oponentů jejího nuceného pěstování.
To, že nyní Babiš řepku pěstuje a vydělává na ní, je logické. Je podnikatel a podniká proto, aby vydělal a ne proto, aby chránil životní prostředí nebo prováděl smysluplnou činnost jiného charakteru. A kdyby řepku nepěstoval Babiš, pěstoval by ji někdo jiný (a biopaliva by byla ještě dražší o náklady na prodej mezi ním a babišovými chemičkami, kde se z ní vyrábí metylester - "bionafta").
A nebyla-li by to řepka, bylo by to něco ještě šílenějšího (napadá mě pálení nebožtíků v elektrárenských pecích místo v krematoriích - po usušení někde v průvanu na slunci - a jejich vykazování coby "biopaliva" - třeba i k tomu pod diktátem zelených časem dojde).
V principu nemám velké problémy ani s Babišovou "dravostí". Ve svém širším okolí mám podnikatele Babišem "sežraného" a vím, že se choval naprosto stejně k ostatním zemědělcům (vesměs restituentům rodinných polí, které se mu podařilo zadávit a sežrat), jako se posléze Babiš zachoval k němu. "Žral" ostatní zemědělce v lokalitě jako dravá ryba zbytek osádky rybníka. Až holt vyrostl natolik, že se žralokovi Babišovi vyplatilo otevřít svou zubatou tlamu ...

Preference

Volební preference má Babiš takové, jaké má. Nedostal se k nim nějakým lhaním a neplněním volebních slibů (na rozdíl od mnoha tzv. "demokratických" stran) a dělá v podstatě to, co mu schválili voliči. Po této stránce se chová jako větší demokrat než zavedené "demokratické" strany, které volební sliby a body svého programu programově ignorují a dodržovaní volebních slibů prohlašují za "populismus".
Můžeme pozorovat rozdíl v dikci Babiše na mezinárodním poli (včetně EU) a na vnitropolitické scéně, kdy se směrem k EU panstvu daleko více hrbí a přebírá jeho rétoriku, aby ji na domácí scéně zcela ignoroval. Počíná si tak trochu jako protektorátní president Hácha a první premiér protektorátní vlády Eliáš (1939 - 1941). Což na jedné straně svědčí pro jeho realistický pohled na EU, na straně druhé o podstatě tohoto "nadstátu". Babišův pohled na EU je tedy realističtější, než jaký mají mnozí jiní politikové v tuzemsku i zahraničí.
Jsem toho názoru, že běžní občané tohle alespoň zčásti a intuitivně chápou a je to jedním ze zdrojů Babišových preferencí.

"Demokraté" na náměstích

Je třeba jasně vidět, že útoky na ministryni Benešovou se zcela míjejí s realitou.
Byla to ona, kdo šel proti ministru Němcovi se silnými vazbami na islamisty, který odlifroval z dosahu naší justice odporného katarského pedofila. A to i za tu cenu, že riskovala svou další kariéru v justici.
Další věcí je, že jí navrhované změny v organizaci justice již dávno před ní navrhla řada důvěryhodných odborníků (včetně lidí z akademické sféry), a že současný stav naší justice je více než katastrofální. Za hlavní problém lze považovat skutečnost, že na prokuraturách a soudech máme politické aktivisty, jací by ve skutečně demokratickém státě byli z justice vypovězeni (protože ve skutečně demokratickém státě je justice apolitická). Necítím se být kompetentní k tomu, zda by snížení počtu stupňů justice nějak zásadně pomohlo, ale považuji za možné dosažení trochu svižnějšího tempa její práce (že kauzy, vlekoucí se nyní deset let, by trvaly jen sedm, osm let).
Bylo by rovněž velice zajímavé zjistit, kdo demonstranty platí, protože ozvučení náměstí a další s náklady spojené zajištění těchto akcí musejí stát statisíce a nepodařilo se mi detekovat, že by se na to např. demonstrující skládali. Velmi problematické je také systematické nadhodnocování počtu demonstrujících ze strany pořadatelů, kdy uvádějí např. cca dvojnásobný počet lidí na Václaváku, než kolik se jich tam vůbec při natěsnání "hlava na hlavě" může vejít.
Nicméně počty demonstrantů jsou zanedbatelné proti počtu lidí, kteří Babiše volili v EUrovolbách (a tento počet ještě pokulhává za počtem Babišových voličů v posledních parlamentních volbách).
Tito "demokraté" rozhodně nemají mé sympatie, protože se snaží zvrátit výsledky demokratických voleb a nastolit jakousi vládu pouličních křiklounů, jaká předcházela únorovému puči v roce 1948, ale jaká ve 30. letech vedla k nastolení vlády NSDAP v Německu (a vedla k totalitě i ledaskde a ledaskdy jinde). Fyzické útoky na demokraticky orientované osoby z posledních dní tohle celé ještě akcentují.
Zde podporuji Babišův názor: Ať vytvoří politickou stranu, jasně definují program a pokusí se s ANO a dalšími stranami utkat v demokratických volbách, ať už řádných nebo předčasných. Obcházení demokracie politickými kravály k ničemu pozitivnímu nemůže vést.
Podle mého soudu pokulhává i srovnání s rokem 1989, a to minimálně ze dvou důvodů:
  1. V té době tu byl nedemokratický režim a občané neměli možnost vyjádřit svou vůli ani v těch volbách
  2. V té době se hroutila samotná vládnoucí strana a řada jejich organizací vydávala rezoluce na podporu protestujících a řada členů vládnoucí strany se těchto demonstrací účastnila také. Něco podobného zde v současné době není, členové ANO a organizační struktura této strany / hnutí jako celek za Babišem stojí.

"Zpráva z EU"

elaborát EK, který "unikl" do sdělovacích prostředků, představuje jakýsi koncept, který trpí řadou problematických atributů:
  • snaží se zavést retroaktivitu práva (Babišova aktivity by měly být hodnoceny podle později vzniklých zákonů a ještě později vzniklých výkladů těchto zákonů)
  • snaží se přímo diktovat pseudoprávo EU do ČR, přičemž toto pseudoprávo existuje pouze v jakýchsi skřecích, které jsou nesrozumitelné i právnicky vzdělaným osobám (protože pracují s termíny, které naše právo buď nezná, nebo chápe výrazně odlišným způsobem)
  • jedná se o jakýsi koncept, který zjevně trpí nesmyslností a logickou nekonzistentností
Tato zpráva představuje v podstatě velmi výbušný materiál, který může velice silně posunout vnímání EU veřejností negativním směrem. Příznivci ANO mohou klidně přejít na EUroskeptické pozice (a EUroposlanci ANO mohou opustit ALDE a přidat se k EUroskeptikům), s dosti zásadním dopadem na případné preference občanů vůči czexitu.
EUrosoudruzi sice "rafinovaně" přišli s oním eleborátem až po EUrovolbách, ale tak nějak neodhadli, že "usazování" EUroparlamentu (= rozdělování voličů do frakcí) ještě nějakou dobu potrvá, a teprve tento proces vlastně EUrovolby zakončí (což je rozdíl proti standardním demokratickým volbám, v nichž občané volí politické strany s jasně definovaným programem).

Takže Babiš v současné době představuje jednoznačně demokratičtější variantu vnitrostátní i zahraniční politiky ve srovnání jak se současnými demonstranty, tak i s tím, co se na nás šklebí z Bruselu.

neděle 16. června 2019

Poslední kompro?

Potenciální průšvih na obzoru - naštěstí ne náš

Kompro, které soudruzi vymysleli na předáka a ministra rakouských Svobodných Stracheho, může být jedním z posledních úspěšných materiálů tohoto druhu.

Kauza je vcelku jasná

Soudruzi (není úplně jasné, kdo, zda rozvědka nacionalistického totalitního státu Izrael, nebo postnacistické síly v Německu, nebo postnacistické, = "pokrokové", síly v Rakousku) natočili video, kterak Strache, lehce posilněn alkoholickým nápojem, komunikuje se ženou, vydávající se za dceru ruského oligarchy a probírá s ní, jaké benefity by mohla oplátkou dostat (či spíš její tatíček) za finanční pomoc v předvolební kampani Svobodných.
Prvním problémem zcela jistě je, že Strache v podstatě neslíbil nic, co by jako politik demokratického státu nemohl udělat, aniž by překročil platné zákony, a také neslíbil nic, co běžně nedělají politici "demokratických" stran, včetně rakouských, pro svoje finanční sponzory.
Druhým problémem je, že video leželo v Německu dva roky (+-), než bylo vhodně, před volbami do EUroparlamentu, vytaženo. Čímž by se pachatel videa, pokud by bylo pravé a zachytilo nějaké skutečné nezákonnosti, dopustil trestného činu neoznámení zločinu.

Další aspekt kauzy

Třetím problémem je, řečeno s trochou nadsázky, že za ty dva roky by video se Strachem a "ruskou oligarchyní" dokázal obrázek po obrázku namalovat i sbor mírně vycvičených opiček v malování pro Windows, tedy v jednom z nejprimitivnějších volně dostupných grafických editorů.
Zcela jistě existují (a jsou více-méně, či zcela a naprosto oficiálně, volně dostupné) kvalitnější nástroje, které by podstatnou část práce ušetřily (byť jejich ovládání je již za horizontem možností mírně vycvičené opice).
A pak existují specializované nástroje (tajné služby zcela jistě mají možnost se k nim dostat, a to samé platí i pro velké žurnalistické firmy), které umožňují například dostat tvář konkrétní osoby na tvář figuranta, s nímž se video natočí.
Možnosti se přitom neustále rozšiřují.
Před pár lety, kdy "letěla" série filmů o Harry Potterovi, byly servery s "choulostivými" obrázky přímo zaplaveny montážemi hlavy  / obličeje Emmy Watson na těla obnažených pornohvězd. Dnes není problém, a to i v amatérských podmínkách, vygenerovat nikoli pouhý obrázek, ale celé takové video. Třeba sexu Hermiony s lordem Voldemortem.

Důsledky

"Pokrokové síly" se v podstatě samy, a svou vlastní blbostí, zbavily důvěryhodných médií (prostě nástrojů tzv. bílé propagandy, které přinášejí výlučně pravdivé informace, padni komu padni, a proto se těmto informacím dá opravdu silně důvěřovat) tím, že prakticky všechna média v jejich dosahu uveřejňují informace, spadající do ranku šedé nebo černé propagandy. Důsledkem toho stavu je, že v situaci, kdy kompro video bude automaticky podezřelé z toho, že bylo vytvořeno nějakým manipulačním software, bude věrohodnost takového videa silně (až výlučně) záviset na věrohodnosti zdroje, na němž bylo uveřejněno. I na schopnosti tohoto média včas, ne až statisíce lidí zaplavují web jízlivými poznámkami o "lžimédiích", přiznat něco ve smyslu "naletěli jsme podvodníkům".
Problém současné doby je, že se na straně "pravdy a lásky" celosvětově nevyskytuje médium, splňující výše uvedené požadavky. Tedy takové, kterému by lidé, vzhledem k jeho dosavadní důvěryhodnosti i morálnímu kreditu personálu, věřili natolik, že by možnost výše uvedeného zmanipulování odmítli.

Kombinace krátkozraké politiky "lhaní za účelem bezprostředního efektu", která vedla k totální diskreditaci tzv. mainstreamových či "veřejnoprávních" médií, v kombinaci s nezastavitelným technickým pokrokem (včetně fenoménu volně / svobodně dostupného software pro manipulaci videa) vedla k tomu, že kompro akcí, jako byla ta proti Strachemu, bude ubývat. Kompromitovaný politik totiž bude s to takovýto materiál odmítnout jako zfalšovaný a pokud nebude úplně blbý a zaplatí si tým kvalitních "spindoktorů", tak naopak nasadí psí hlavu protivníkům. A to i v případě, že komprovideo bude pravé.

Co květen dal

Islám

Talíban

v Afghánistánu opět zabíjel, tentokrát vládní policisty. Další atentát byl zaměřený na Američany, ale zemřeli při něm místní lidé.

Írán

vyhlásil, že přestává plnit jaderné dohody, uzavřené (ale neschválené US zákonodárci) presidentem Obamou. Vlády Německa, Francie a Velké Británie nechtějí akt přijmout, protože by hrozilo, že nebudou moci na podporu islamistů výhodně kšeftovat.

Asia Bibiová,

která byla vězněna osm let za údajné rouhání (a když ji očistil islámský soud, muselo být její obvinění "superevidentně" lživé) se konečně dostala z pákistánského islamostátu.

V Pákistánu

se odpálil sebevražedný atentátník v rámci sporů mezi jednotlivými islámskými frakcemi. V podstatě nám to nemusí nijak vadit.

Francouzské komando

osvobodilo za cenu dvou svých padlých příslušníků čtyři rukojmí z držení teroristickou organizací Katiba Macina (o níž soudruzi z našeho lžitisku "zapomenuli" uvést, že se jedná o islámské teroristy).

Srí Lanka

se snaží "klidnit" nevraživost proti muslimům, kteří zde spáchali o Velikonocích masové teroristické útoky, blokováním sociálních sítí.

Pravděpodobně Írán

napadl drony ropné instalace a poté i tankery s ropou u břehů Sjednocených Arabských Emirátů. Írán se pokusil vyhrožovat USA, což Trump kontroval pohrůžkou jeho zničení.

Syrská armáda

pokračovala v čištění země od zbytků džihádistů, za jekotu pachatelů dobra, kteří by nepřipustili ani likvidaci A. Hitlera.

Haftar

se pustil do dobývání Tripolisu.

Turecko

zaútočilo na irácké Kurdy.

Džihádisté
na Filipínách zavraždili po sedmi letech věznění rukojmího z Nizozemí.

Imigrace

Papež František

opět vyzval ke vstřícnosti vůči (teroristickým řezačům hlav) - pardon - ubohým migrantům.

Migranti v Německu

se střetli s policií, která potřebovala z imigračního střediska odvézt mrtvou ženu (už proto, aby se zjistila příčina jejího úmrtí).

Soud EU

se postavil proti vyhošťování imigrantů, kteří páchají kriminální činnost.

Obecné

Byl první máj.
Běžely neustálé protesty proti ministryni Benešové i novému ministrovi kultury Staňkovi (který se pustil do vymetání Augiášova chlívu po svých "umělecky zdatných" předchůdcích).
Vyhrocovaly se špatné vztahy mezi USA a Íránem.

V Rakousku

schválili zákaz šátků na základních školách.

Proběhl

další ročník Million Marihuana March.

Británie

vyhlásila "stav klimatické nouze". Vzhledem k tomu, že tento stav není nijak exaktně definovaný, může ho vyhlásit prakticky kdokoli. Což se od té doby děje a "klimatickou nouzi" vyhlašují města i městské čtvrti po celém světě (ale hlavně v zemích, kde se ekologicky blbne). Prostě nastala totální inflace tohoto pojmu.

Mayová

se marně pokoušela o brexitovou dohodu. Nedošlo jí, že EU papaláši žádnou dohodu nechtějí, chtějí Velkou Británii co nejvíce ponížit a poškodit ji. Nakonec rezignovala na post ministerského předsedy.

V Moskvě

nouzově přistálo letadlo a začalo hořet. Sešly se dva důvody: Nechuť posádky vypustit nádrže, aby se požáru předešlo, a zdržování části cestujících při evakuaci letadla, protože s sebou tahali zavazadla. Z tohoto důvodu bylo nakonec několik desítek obětí.

Provalilo se,

že o poruše, která v krátkém časovém úseku poslala k zemi několik Boeingů, firma věděla, ale nepovažovala ji za podstatnou.

Podařilo se

nalézt lék, který osoby HIV+ učiní neinfekčními.

Soudruzi novináři

blekotali o "objevu výroby elektrického proudu z americia" pro vesmírné sondy. Ve skutečnosti jde jen o náhradu plutonia jiným radioaktivním prvkem, který má navíc tu nevýhodu, že se rozkládá pomaleji (takže ho v sondě musí být víc) a vyzařuje také záření gama (takže hmota sondy narůstá o stínění citlivých součástek). Novum je jen zavedení dostatečně efektivní metody přípravy tohoto prvku.

Vláda schválila,

že by dluhy dětí přešly na jejich zákonného zástupce, takže by děti nezačínaly život s nesplatitelným dluhem, např. za jízdu na černo.

Sylvi Listhaugová,

za "protiimigrační" Stranu pokroku se vrátila do norské vlády, povede resort zdravotnictví.

Epidemie spalniček

probíhá i v USA.

"Ekologická"

Šumava začne pronásledovat jízdu na elektrokolech.

Část

německých akademiků protestovala proti genderovému newspeaku.

Mongolský pár

si pochutnal na syrovém svišti. Následně zemřel na dýmějový mor, protože ve střední Asii se tato choroba vyskytuje a jedním z jejích nositelů v přírodních ohniscích je i svišť.

Připomenuli jsme si

konec WW2, o němž se nejsme schopni shodnout s Němci, navzdory "sdílené historii v rámci EU", zda to bylo vítězství nebo porážka. O den později totéž oslavilo i Rusko.

Kuba

dotáhla budování socialismu až k nutnosti zavést přídělový systém.

V Austrálii

snad potrestají (a snad i vězením) rodiče, kteří vyhladověli téměř k smrti 19 měsíční dceru veganskou stravou.

Turistka z Norska

se postarala na Filipínách o toulavého psa a chytla od něj vzteklinu, na niž poté doma zemřela. Vzteklina je sice v Evropě, alespoň v té civilizovanější části, prakticky neznámá choroba, ale v zemích 3. světa se s ní setkat lze.

V Polsku

vzbudil rozruch na veřejnosti dokument o zneužívání dětí katolickými kněžími. Film měl po týdnu 20 milionů shlédnutí.

"Ledoví muži"

přišli v podstatě na čas. I to je důkaz, že je změna klimatu nadhodnocována (jinak by museli přicházet stále dřív).

Zvlášť uvědomělí

Slováci protestovali v Bratislavě proti Marine le Penové.

Jacísi nemocní

vyhráli v Kalifornii soudní při o tom, že jim rakovinu způsobil Roundap. IMHO justice vůbec není kompetentní, odborně ani organizačně, aby o kauzách tohoto druhu mohla rozhodovat.

V USA

začaly státy, poznamenané křesťanským hovadstvím, přitvrzovat proti potratům.

Tchaj-wan

legalizoval jako první asijský stát sňatky homosexuálů.

Na Stracheho

jacísi "pokrokoví" soudruzi nastražili past a nafilmovali ho, jak se domlouvá na možné spolupráci po vyhraných volbách se ženou, která měla být z rodiny ruského oligarchy. Pikantní je, že Strache neslíbil nic, co by nemohl legálně udělat. Žena byla údajně z Bosny (?muslimka), za kompromitující akcí může být rakouská, německá nebo izraelská tajná služba, případně další lidé či organizace. Video dva roky leželo u ledu. Za tu dobu IMHO mohlo být obrázek po obrázku namalováno mírně vycvičenými opicemi v malování pro Windows.
Nakonec to vypadá, že v Rakousku budou předčasné volby.

Soudruzi z EU

se osvíceně rozhodli zakázat nám, neuvědomělým, plastová brčka a tampony na plastové tyčince (mimo jiné). Asi budeme muset chodit, jako za mého mládí, na strniště pro slámky a vatu motat na špejle.

Soudruzi tiskaři

vytiskli pro EUrovolby část volebních lístků neplatných tím, že buď horní okraj s číslem a názvem strany, nebo levý okraj s číslem kandidáta (kvůli kroužkování) byly mimo potištěnou plochu. Je zajímavé, že to potkalo strany s vyššími čísly, která měly strany patřící spíše k EUroskeptickým.

Pražští radní

si odhlasovali tajné hlasování o zakázce na opravy mostů, aby nemohli být za "nesprávné" hlasování stíháni.

Proběhly EUrovolby

Bohužel, jediným posunem je, že křesťanským sociálům a sociální demokracii nebudou stačit křesla na většinu a budou muset někoho přibrat do party. Středová liberální formace je zatím pochybný slepenec, možná se vydrolí i část křesťanských demokratů (např. vyštípáním Orbána). Silně narostli (hlavně na úkor tradiční levice) zelení a s nimi spříznění piráti. ČSSD zcela propadla.

Musk

začal vypouštět tisíce družic na celosvětové připojení k internetu. Zatím je na obloze prvních 60. Astronomové šílejí.

Připomenuli jsme si

77. výročí atentátu na Heydricha.

Radní

Martin Lang (ODS) vyzval k podřezání Zemana. ODS ho nakonec vyloučila.

Pokrokoví soudruzi

přepadli v metru Ladislava Jakla.