středa 28. června 2017

Ošklivá křivka 4

dokončení

Soudruzi si naběhli a zpřístupnili na Respektu starší text E. Taberyho, který  si bere do pera Pána prstenu a Harryho Pottera.

Postoje "elit"

V minulém díle jsem připomenul skutečnost, že to, co se u nás samo vydává za "elity" je jen pseudoelita, která s reálnou elitou nemá nic společného. Připomenutí v úvodu zmíněných dvou děl jen názorně demonstruje mentální nedostatečnost těchto "elit".
Taberyho článek mi trošku připomíná, abych odbočil, řízení, které jsme vedli ještě za komunistů v rámci našeho rodinného domu, kdy jeden z nájemníků se snažil udělat z bývalého krámu (poskytoval v něm služby a přijímal zakázky můj dědeček instalatér) obytnou místnost, jejímž započtením do obytné plochy by se u domu překročila hranice 120 čtverečních metrů obytné plochy a z rodinného domu by se stal dům nájemní s výrazným poklesem práv pro majitele (např. v nájemním domě nebylo možno dát nájemníkovi výpověď ve prospěch v domě nebydlícího spolumajitele). Jako argument dotyčný pán předložil fotografii fasády, "jen s oknem", na níž se ovšem zazděné dveře a výklad rýsovaly v jejích nerovnostech naprosto excelentně, daleko více než při "vokometrickém" sledování.
Tady se zase pan Tabery dovolává citovaných děl a rozebírá je, aniž by si uvědomil, že tato díla jsou jednoznačně antielitářská a v obou případech (v HP daleko explicitněji) popisují totální selhání samozvaných elit v konfliktu se zlem, a to, že právě drobní, řadoví, obyvatelé nakonec toto selhání elit napraví postupy blízkými tomu, co se v současnosti označuje za "populismus".

Sarumanova cesta

Saruman se nechal od Saurona přesvěčit o tom, že vítězství Zla, které Sauron ztělesňuje, je nevyhnutelné. Rozhodl se proto přiklonit k Pánovi Zla, aby získal nějaké zásluhy, které by vedly k nějakému jeho odměnění.
Dopustil se tedy dvou zásadních omylů:
 1. Bral Sauronovy lži o jeho zcela jistém vítězství za bernou minci, přestože toto vítězství zdaleka nebylo jisté.
 2. Nepochopil, že ani největší "zásluhy" v boji ve prospěch Zla by mu nijak nepomohly při konečném uspořádávání vlády Zla nad celou Středozemí.
Za zásadní věc ovšem považuji skutečnost, že Saruman se přiklonil ke Zlu v situaci, kdy se teprve dralo k moci a zdaleka nemělo vyhráno. Tento aspekt Tolkien nijak zvlášť nerozebírá, pouze naznačuje určité defekty v Sarumanově povaze.
Opět se trochu budu opakovat:
Saruman jednoznačně připomíná evropské politiky v době nástupu Hitlera (až po Mnichov), kteří si v reálu mohli Hitlera a jeho nacisty namazat na chleba, ale nebyli ochotni se kvůli tomu pouštět do boje, který jim mohl přinést nepopularitu. Takto se ovšem ocitli v galerii zrádců a zaprodanců Zla, což jim nikdo nemůže odpárat.
Je zde určitý (IMHO významný) rozdíl mezi těmito lidmi a lidmi, kteří začali s nacismem kolaborovat až poté, co je "civilizované" a "demokratické" země nechaly na holičkách a oni se ocitli bezprostředně ve spárech nacistického Zla. Proto se takový E. Moravec, byť "zrádce a kolaborant" tyčí do nebes nad trapnými a odpudivými figurami, jako byli lord Chamberlein, lord Runciman nebo Daladier.
Moravec se sice dopustil těch samých chyb jako Sauron (i výše jmenované trapné figury), nicméně dopustil se jich v situaci, kdy Hitler skutečně stál na vítězství a na druhou stranu potřeboval Čechy v továrnách, takže byl zmíněn tlak na jejich vyhlazení (což si Moravec mylně vykládal jako potvrzení reálnosti možnosti lezením do německých zadků zabránit fyzické likvidaci národa).
Mnichov a události kolem něj jsou přímo učebnicovým příkladem selhání samozvaných "elit" a naopak pravdivosti toho, co hlásali "populisté a nebezpeční váleční štváči", jako byl jakýsi W. Churchill.

Cesta kouzelníků

Paní Rowlingová naprosto jednoznačně ukazuje morální rozklad kouzelnické společnosti v konfrontaci ze Zlem (v této sérii děl představovaným Lordem Voldemortem).
"Elity" kouzelnické společnosti (což zahrnuje i většinu jejich oficiálních autorit) zesměšňují důkazy i svědectví o návratu Lorda Voldemorta (nejčastěji pod záminkou "potlačování paniky") a nakonec stojí "populisté" a "rebelové" v podstatě proti oficiálním kouzelnickým autoritám, které hrají Voldemortovi do karet a nakonec, když už není možné jeho návrat popírat, pracují otevřeně v jeho prospěch.
Přestože je paní Rowlingová ukázková sluníčkářka, její dílo ve skutečnosti naprosto perfektně popisuje to, co se v západní společnosti (a s určitým zpožděním i v té naší) děje ve vztahu k islámu. Pravděpodoně ji to "vyrostlo pod rukama", aniž si byla této skutečnosti vědoma. U skutečně uměleckých děl a skutečných umělců se takové věci stávají.
Strategie sluníčkářských pomocníků islamizace je naprosto stejná, jako strategie románových kouzelnických autorit:
 • popírají problematičnost islámu, přičemž se neváhají uchylovat ani k naprosto zjevnému a průkaznému lhaní. Britské listy (např.) dodnes vehementně prohlašují, že žádné islámské no-go zóny neexistují, a to přes skutečnost, že policie některých zemí mapky těchto no-go zón oficiálně zveřejnily a některé hotely a cestovky je dávají jako varování svým klientům. Jsou popírány prakticky veškeré aspekty islámu, které jej činí neslučitelným s civilizací (o tom jsou i skřeky o "zásluhách islámu o evropskou civilizaci", kterými před pár týdny jacísi pochybní pseudointelektuálové pošpinili pověst Univerzity Karlovy). V reálu má islám k evropské civilizaci asi stejný vztah jako nacismus k židovské kultuře.
 • snaží se co nejvíce protlačovat muslimy do Evropy. Součástí těchto aktivit je jak "vítací" politika soudružky Merkelové, která jí mnohonásobně porušila platné zákony a mezinárodní smlouvy, tak i zločinná činnost Frontexu, který místo bránění vstupu ilegálů do Schengenu je do něj naopak cíleně a systematicky dováží, patří sem i aktivity řady neziskových organizací, které "uprchlíkům", v reálu kobylkoidům, kteří nás přišli vyžrat, "pomáhají", pochopitelně, za značné peníze, vykradené z kapes občanů.
 • a už se objevují i tvrzení, že se situací, kterou tyto zločinné síly vytvořily, se vlastně "nedá nic dělat", že "si musíme zvyknout na časté teroristické útoky", že "nemuslimky by měly nosit muslimský oděv, aby soudruhy muslimy nedráždily" atd.

Problém

Problém je, že se lidé nechtějí smířit s tím, že by si měli zvyknout na teror a masovou kriminalitu. Viz kauza Rotherham, která měla více než tisíc obětí a muslimy prolezlá britská policie a justice dokázaly usvědčit a odsoudit (k naprosto směšným trestům) pouze pět pachatelů, vesměs spíše "malých ryb". Později se ukázalo, že podobné případy masového znásilňování, zneužívání, krmení drogami nucení k prostituci apod. se děly a dějí i v dalších britských městech s početnějšími muslimskými komunitami.
Normální lidé prostě chtějí bezpečné ulice a potrestání pachatelů bez ohledu na to, že patří k nějaké privilegované minoritě.
Jak jsem si dovolil prognózovat v předchozím díle, naštvanost občanů narůstá a narůstat bude, přičemž se změny v chování populace budou rozvíjet jako jiné podobné hromadné jevy podle rozvinuté Gaussovy křivky. Průšvih může potencovat i skutečnost, že ti, kdo prosazují islamitaci, se velice často angsžují v dalších obtěžujících a zločinných aktivitách typu "zelených iniciativ" a různých politických nátlakovek.
V našem státě je výhodou skutečnost, že zde není diktát promislámských aktivitů tak silný, aby zásadním způsobem mohl ovlivňovat politickou scénu. Zcela jistě za to vděčíme mj. i osobnosti presidenta Zemana.
Jak jsem nedávno konstatoval, obrat Babiše proti proislámským aktivitám, který vedl k vlně nenávisti vůči jeho osobě, byl zřemě dán naprosto realistickou úvahou, že z islámských zemí k nám neproudí žádná levná pracovní síla (kterou by zcela jistě využil a zcela jistě bez mrknutí oka i v náš neprospěch), ale jen pobírači sociálních dávek, kteří navíc způsobují drastické zvýšení kriminality (což taky něco stojí). Předpokládám, že tento obrat byl snad zčásti dán i tím, že se Babiš mohl na svém ministerském postu seznámit s realistickými údaji o opravdovém "přínosu" islámských imigrantů pro ekonomiku státu. Řekněme si to upřímně, pozitivní jednání na bázi ekonomického zisku je věrohodnější než když se dotyčný ohání altruismem.
Zatímco sluníčkáři vidí v tandemu Babiš - Zeman ztělesněné zlo, normální lidé tento tandem (s možná určitým naivním nadhodnocením jeho reálných možností) vítají jako něco, co bude v maximální možné míře házet islámským teroristům a jejich spojencům klacky pod nohy.
Zcela jistě by byla v poslanecké sněmovně ideální vládní kombinací ANO + SPD (ještě ideálnější povolební situace - většina, nejlépe ústavní, pro SPD - asi "nehrozí"). A zcela jistě by bylo ideální, aby mimo PS zůstaly strany s pochybnými agendami, jako je KDU-ČSL (včetně jejich námluv s nacisty) a ČSSD (s její pochybnou "prominoritní" agendou). Neoplakával bych ani volební neúspěch TOPky.

Na rozdíl od "starých" zemí EU, kde se podařilo ovládnout volby velice problematickým subjektům, mj. prohlasovávaným islámskými menšinami, takže tamnímu obyvatelstvu patrně nezbude nic jiného než odboj se zbraní v ruce jako v dobách nacistické okupace, my máme na přelomu letošního léta a podzimu možnost rozhodnout boj s proislamistickými silami nekrvavou cestou.

úterý 27. června 2017

Ošklivá křivka 3


Proč píšu o "elitách"

Už jsem tu tento problém asi před rokem a půl objasnil. Jedná se o to, že ti, kdo se dnes prohlašují za elitu, v reálu žádnou elitou nejsou. Tito lidé jsou, jak ukázal v minulém díle citovaný průzkum, zcela odtržení od reality běžných lidí.
Nějak se mi vybavuje Vávrova trilogie o husitství, kde opilý a naštvaný Václav IV. v souvislosti s prvními husitskými bouřemi v Praze (staroměstskou defenestrací) prohlásí "Běda lidu, jenž se odcizí svému králi", načež dvorní šašek kontruje "Běda králi, jenž se odcizí svému lidu". Načež nastane onen historicky doložený záchvat vzteku, v němž Václav IV. umírá (podle Lesného v epileptickém záchvatu, způsobeném alkoholickým poškozením mozku, IMHO mohlo být bezprostřední příčinou záchvatu i krvácení, vzniklé zvednutím krevního tlaku způsobeným uvedenou zprávou).
Podle mého soudu, pokud elity nekonají v zájmu normálních občanů (byť třeba v nějakém dlouhodobějším měřítku), tak se prostě odtrhnou od reality a výsledkem je to, co vidíme ve vztahu "elit" a občanů u nás. Další věcí je, že na "dlouhodobé prespektivy", "lepší informovanost" apod. se dají svádět i aktivity občanům (tedy lidu) nepřátelské, služící jen k prospěchu "elit". Obávám se, že skutečné elity se poznají mj. podle toho, že jednají ve prospěch občanů i tehdy, když je to proti jejich osobnímu zájmu (o tom je třeba Masarykovo jednání za hilsneriády).
Za skutečnou elitu považuji např. pana Yann LeCun(a), šéfa výzkumné sekce Facebooku, který odmítl prestižně i finančně vysoce atraktivní přednášení v Saúdské Arábii, protože tam odsuzují k smrti ateisty.

Konečně ta křivka

Ale abych se vrátil k těm zatrachtilým a ošklivým křivkám. Velmi významná část vlastností živých i neživých objektů (a platí to i pro chování živých bytostí včetně člověka) je distribuována co do četnosti odchylek od průměru pomocí Gaussovy křivky. Velká část dalších distribučních funkcí tenduje při vysokém počtu faktorů a vysokém počtu individuálních zdrojů dat ke Gaussově křivce také.
Použil jsem jednoduchou simulaci dat, rozložených podle Gaussovy křivky pomocí funkce normaldeviate v programu metpost a nechal jsem ji vygenerovat tisíc (pseudo)náhodných čísel, rozložených podle Gaussovy distribuční křivky. Zde jsou nanesena na jednu osu s nulovou hodnotou uprostřed:

Obr.1

Každé číslo představuje jeden kroužek

Zde jsou počty bodů, posečítané pro intervaly od -4 do +4, vždy po 0.5 (4 a -4 mají nulovou hodnotu, proto je nevidíme vykreslené).

Obr. 2

Pokud proložíme křivku horními konci úseček, dostaneme charakteristickou křivku zvonovitého tvaru (termín bell curve je pro Gaussovu křivku často používán v anglofonním světě). Já jsem křivku, zobrazenou jako šedivá plocha na pozadí ručně upravil, aby byla symetrická a nehrbatá, a tím se víc blížila ideáýlní Gaussově křivce, kterou bychom teoreticky dostali z mnohem většího počtu čísel (což by asi vedlo k přetečení proměnné u metapostu).

Nicméně nás bude zajímat tzv. rozvinutá Gaussova křivka. Její ideu si můžeme představit asi takto. Mějme nějakou vlastnost, jejíž intenzita je rozložena podle Gaussovy křivky. Nyní tuto vlastnost postupně redukujme na hodnoty ANO x NE podle nějaké testovací hodnoty. Všchni, kdo překročí práh (daný tou testovací hodnotou), se zobrazí do sloupce, a o ty, co nepřekročí, zůstane sloupec kratší než je maximum.

Obr 3

Vidíme, že sloupec nejvíce v pravo obsahuje všechny členy souboru (v tomto případě je tedy vysoký tisíc jednotek). Zachoval jsem měřítko na ose x i na ose y stejné, jaké je u předchozího obrázku. Opět jsem podmaloval šedou plochou, vycházející z "idealizovaných" dat. Vidíme drasticky rychlý nárůst, přičemž si možná neuvědomujeme, že na samém začátku je rychlost nárůstu nejvyšší, protože zde se proložená křivka blíží křivce exponencální, pak (kolem středových hodnot) přechází v křivku lineární aby končila jako křivka logaritmická.
Exponenciální a lineární oblast této křivky jsou mezi výzkumníky oblíbenými částmi k měření takto se chovajících jevů, protože se jednak dobře počítají, jednak je zde zatížení poměrně málo chybami (počítat by se dal i poslední část křivky, ale do ní se kumulují veškeré rušivé faktory z předchozích částí).


Co z této křivky plyne?

Explicitně řečeno, ochota spáchat nějaký útok ve stylu Darrena Osborna je s vysokou pravděpodobností distribuována podle Gaussovy křivky. Znamená to, že se zvyšováním tlaku na populaci bude po nějakých počátečních fluktuacích narůstat počet lidí, ochotných spáchat něco podobného, podle exponenciální rovnice. Exponenciela je ovšem pro běžnou lidskou předsavivost docela zrádná věc. Velice hezký příměr jsem četl v jednom článku, popisujícím "zamoření" rybníka vodními rostlinami. Jestliže na rybníce bude rostlina (třeba okřehek), která každý den zvýší své množství na dvojnásobek, znamená to, že den před totálním pokrytím jeho hladiny bude tato hladina z jedné poloviny volná. Takže nikoho s běžným uvažováním nenapadne, že je opravdu takto zle.
Narůstání četnosti nějakých protiakcí ze strany majoritní populace, třebas i jen podle exponentů na základě dvou (1,2,4,8,16,32,64,atd.) bude tedy velmi strmé. Jakmile bude dosaženo vyšších čísel, tak se sice bude relativní rychlost přírůstků snižovat, ale absolutní nárůst bude v ještě větších číslech, než v předchozí fázi. Ta poslední fáze už je nezajímavá, protože nastoupí někdy v době, kdy se do odboje (nevím, jak lépe to nazvat) zapojí prakticky všichni "možní" (něco mezi 3/4 a 4/5) členové populace.
Reál je pochopitelně složitější, protože ve skutečnosti není populace zcela homogenní, ale je složena z různých subpopulací, které mají toleranci navozenou různě vysoko. V praxi to ovšem znamená, že nárůst bude ještě rychlejší, protože se budou přidávat další  další (a různě motivované) skupiny.
V zásadě stejná situace je na opačné straně barikády. Už jsem konstatoval (a nikoli poprvé), že islámští vůdcové by zde rádi měli "vzorné mírumilovné muslimy" až do chvíle, kdy budou moci bez větších potíží převzít totální moc v evropských státech a zavést v nich režim na způsob Saúdské Arábie, nebo rovnou chalifátu či Talíbanu. To jim kazí ti z muslimů, kteří už současný demokratický stav státu cítí jako stále narůstající útlak muslimů, na který je potřeba reagovat terorismem.

Spirála?

Proislámští agitátoři hovoří o "spirále násilí", nicméně se fakticky jedná o dvě Gausovy křivky opačné polarity, jejichž součet ukazuje míru antagonismu ve společnosti i součet osob, ochotných se pustit do protizákonných aktivit v boji proti druhé straně.

Obr 4

Takto to ukazuje poslední obrázek. Opět jsem ponechal stejné měřítko (za svislý rozměr se omlouvám, graf odpovídá situaci, kdy v populaci je cca 1/4 antagonistické populace, předchozí obrázky se vztahují jen k cca 3/4 majoritě). Opět jsem čáry z generátoru náhodných čísel podbarvil plochou, odpovídající "ideálnější" Gaussove křivce.

pokračování, snad dokončení, příště

pondělí 26. června 2017

Co uplynulý týden dal

Připravuji obrázky ošklivých křivek.

Islám

V Londýně

najel osmačtyřicetiletý nemuslim Darren Osborne do muslimů, vycházejících z mešity ve Finsbury Park. Jeden mrtvý, ale ten podle svědků zkolaboval dříve než k tomuto aktu došlo.

Ve Virginii

umlátil Darwin Martinez sedmnáctiletou muslimku Nabru Hassanenovou. Muslimové kritizují, že to nebylo označeno jako teroristický útok, ale "jen" jako "zločin z nenávisti".

Čeští vojáci

zasáhli (pomohli při zásahu) proti islámským teroristům v Mali. Opět důvod, proč by mohl některý z dalších islámských teoristických útoků být u nás.

Za muslimy

z Boko Haram zabíjelo pět sebevražedných atentátnic. 12 mrtvých a 11 raněných.

Rusko

kvůli sestřelení syrského vládního letounu vojáky USA přerušilo spolupráci s mezinárodní koalicí. Je třeba konstatovat, že Rusko je jediná zahraniční síla, která v Sýrii působí legálně, na základě pozvání vlády.

Irák

se začal probíjet do historické čtvrti v Mosulu.

V Paříži

zaútočil islámský terorista na policii. V autě, které patrně sám zapálil, byla plynová bomba, naštěstí nevybuchla. Později se prokázalo, že útočník měl, přes silné restrikce držení zbraní, legální zbrojní průkaz a devět druhů zbraní. Podařilo se prokázat, že útočník složil slib věrnosti chalifátu.

Němečtí letci

se přesunou z prakticky nepřátelského Turecka do spojeneckého Jordánska. Potvrdili to i němečtí poslanci.

Talíban

povraždil osm strážců největší základny USA v Afghánistanu.

Palestinci

pojmenovali náměstí po vrahovi 22 izraelských dětí z roku 1974.

Na nádraží v Bruselu

zneškodnili střelbou atentátníka s výbušninami na těle. Buď následkem střelby nebo úročníkovy nešikovnosti jich vybuchla jen část a zabila jen útočníka. Křičel klasickou islámskou frázi "Alláh je veliký".

Turečtí vojáci

se masově otrávili jídlem. Jídlo dodala cateringová společnost. Jsem toho názoru, že Varšavská smlouva měla tohle zajištěno provozováním vojenských kuchyní lépe.

Ve Středoafrické republice

se střetli muslimové s křesťany. Stovka mrtvých.

Na letišti v USA

napadl nožem policistku muslim s kanadským pasem.

Chalifátníci

zničili mešitu an-Nústrí, v níž byl chalifát vyhlášen. Podle odborníků tím přiznali porážku. Rusko také tvrdí, že se jeho vojákům podařilo zlikvidovat Bahdádího.

Bývalý voják v USA

zachránil v Mosulu holčičku pod palbou. My jsme se učili básničku o podobném činu sovětského vojáka v Berlíně.

Osm princezen

ze Spojených Arabských Emirátů dostalo za týrání dvaceti služek 15 měsíců podmíněně a pokutu 165 000 euro. Teď by mohli historikové identifikovat dosud neznámý hrob Čachtické paní. Určitě se v něm točí jak vrtule.

Írán

pozatýkal džihádisty, napojené na IS.

Turecké školy

přestanou vyučovat evoluci, protože "děti by měly v hlavách zmatek". Souhlas. Přestaňme vyučovat muslimy vše, co přesahuje duševní obzor raně středověkého pastevce a lupiče, aby neměli v hlavách frustrující zmatek. Možná i teroristických útoků ubyde.

V Pákistánu

použili teroristé bombu, vypadající jako hračka. Podařilo se jim takto zabít šest dětí.

Imigrace

Neustále narůstá napětí mezi V4 a jádrem EU ohledně nuceného stěhování "uprchlíků" do východních zemí.

Zelená

Ska Kellerová by do východních zemí EU nejraději stěhovala kompletně celé vesnice "uprchlíků". To už bylo moc i na část západních politiků.

Imigranti

způsobili v Calais smrt řidiče polské dodávky. Pravidelně v této oblasti útočí na auta, aby se jimi dostali do Velké Británie. Čtyři se podařilo ze smrti řidiče obvinit, je otázka, zda a kolik dostanou.

Bylo konstatováno,

že západní země EU selhávají v odsouvání imigrantů, jimž nebyl udělen azyl.

Za Trumpa

poklesl prudce počet uprchlíků do USA.

Obecné


Macron

získal se svou stranou většinu v parlamentu, byť ne tak vysokou, jako sliboval. Babiš se posléze chlubil, že Macrona inspiroval svým hnutím ANO.

Začala

oficiální jednání o brexitu. Musejí být hotová do dvou let. Vyjednavači první den dohodli harmonogram schůzek.

Zemřel

US student, který byl odsouzen na 15 let nucených prací za údajný pokus o krádež politického plakátu a nedávno byl "z humnanitárních důvodů" propuštěn v komatu. Byla u něj diagnostikována rozsáhlá poškození mozku, původ se nepodařilo (zatím) odhalit. Trump obvinil z jeho smrti KLDR, vztahy mezi oběma státy se zhoršily. Ve hře je absolutní zákaz cestování do KLDR pro US občany a pád schůzky Trumpa s Kimem. Pchjongjang označil Trumpa za "psychopata".

Guvernér ČNB

prohlásil, že je ČR dobře připravena na přijetí eura. Oponuje mu řada politiků, podle nichž jednak euro podporuje malé procento občanů, jendnak je tč. spojeno s placením dluhů, nadělaných jižními státy EU.

Soudruzi

z CDC (Středisko pro výzkum chorob a prevenci) vydali rozsáhlou studii, podle níž každoročně zemře v USA 1300 dětí do 17 let na střelnou zbraň. Je ovšem otázka (až se ta studie objeví někde celá) kolik z toho jsou příslušníci pouličních gangů a jiné osoby, páchající trestnou činnost.

Kramný

má k dispozici znalecké posudky, podle nichž nemohl zavraždit manželku a dceru tak, jak to popisovala obžaloba. Už v době procesu konstatovali příčetní a s předpisy kolem elektřiny seznámení diskutující, že by musel přemostit řadu pojistek, včetně takových, ke kterým se nemohl fyzicky dostat.

Lidovci a Starostové

slibují zrušení EET pro spolky a malé firmy. Věří jim vůbec někdo se zdravým rozumem?

President Zeman

podepsal zastropení věku odchodu do důchodu a přilepšení rodinám s dětmi.

Losa

srazilo auto v jižních Čechách. Je to letos již druhý případ a má být signálem, že návrat těchto větších příbuzných jelena sílí. Na druhé straně je však decimují pytláci.

Nový ministr školství

je Stanislav Štech. President Zeman ho jmenoval. Nový ministr prohlásil, že jeho prioritou je shánění více peněz pro vysoké školy.

V Portugalsku

dostali pod kontrolu rozsáhlé lesní požáry. Zatím napočítali 64 obětí.

Menšinový

Nikolas Bady byl odsouzen na tři roky za přepadení. Je to ten, kdo před několika lety málem zavraždil 12 letého Patrika (znásilnil, zmlátil a hodil z mostu do vody, chlapec přežil jen souhrou šťastných náhod). Je to ukázka, že bude nutno nějak sáhnout na beztrestnost nezletilých, zejména v souvislosti se zvlášť závažnými úmyslnými trestnými činy.

Jednou z prvních akcí

Macrona v  Bruselu byl útok na státy V4.
Oproti tomu německý ministr Sigmar Gabriel se po návštěvě Prahy nechal slyšet, že "trochu chápe" zdrženlivost ČR vůči "uprchlíkům".

Tři děti

zmizely učitelkám MŠ na procházce. Schovaly se do lesa a svlékly se do naha, protože jim bylo horko. Učitelky na jejich zmizení přišly pozdě a ještě nevěděly, které děti konkrétně chybí. Policie děti po půl hodině našla.

Po výročí

vyvraždění Lidic jsme si připomenuli stejně kulaté výročí vyhlazení Ležáků.

Izraelský soud

rozhodl, že aerolinie nemají přesazovat ženy, protože je vedle sebe nechce ortodoxní judaista. Takovýto rozsudek by měl být vzorem i pro rozhodování o obdobně nesmyslných a pohoršujících požadavcích muslimů.

sobota 24. června 2017

Ošklivá křivka 2


Jaká bude reakce

První reakce politiků i "mluvících hlav" jsou daleko tvrdší než v případě islámských teroristických činů. Tento kontrast zvyšuje krátký časový odstup od těch posledních. Tato nestejnost může být jednoznačně zdrojem další frustrace.
Je třeba si uvědomit, že vyvolávání strachu má svoje meze a po jejich překročení prostě přestane působit. Opět zde máme jakousi zkušenost (kterou jsme získali mj. vinou britského podpisu pod Mnichovskou smlouvou), že teror, rozpoutaný nacistickými okupanty, měl za následek nárůst všeobecné nenávisti, která se projevovala při nejrůznějších příležitostech. A nakonec došlo k výbuchům protiněmeckých povstání, včetně toho, že se povstalci s německou populací nijak nemazlili. Ke vzpourám, konec konců, docházelo i v koncentračních táborech, takže ani koncentráčnický režim není s to něčemu podobnému zabránit.
Spektrum možných reakcí je v zásadě omezené:
 • ignorování změn v situaci
 • obecné přitvrzení, rovnoměrně proti muslimským i nemuslimským teroristům
 • asymetrické přitvrzení s vyšším tlakem a vyššími postihy pro neislámské (antiislámské) teroristy
 • asymetrické přitvrzení s tlakem opačným směrem

Pokud si je rozebereme

A Ignorování
Toto podle prvních reakcí patrně nenastane. Mohu se však mýlit, protože současná slovní reakce nemusí být následována činy.
B Obecné přitvrzení
Tato reakce může přinést s vysokou pravděpodobností zklidnění. Pokud však nebude současně vyvinut tlak na islámskou komunitu (ve smyslu varianty D), pak bude latentní napětí dále narůstat a celá situace se bude opakovat. Navíc úspěšné realizaci této varianty hrozí zcela reálně návrat řady zločinců z islámského státu do evropských zemí, kteří budou vysoce motivováni k páchání teroru a podobných zločinů (asi jedinou zemí z EU, která se k této otázce postavila realisticky, je Francie, která se cíleně snaží "své" džihádisty vybít ještě v Sýrii). Tito lidé mohou rozvrátit (a s vysokou pravděpodobností to i udělají) jakýkoli "etnický smír", který by se podařilo plošným přitvrzením zorganizovat.
Dále je třeba si uvědomit, že takováto opatření mají své hranice. Brzy by překročila míru přijatelnou pro mírovou dobu a bylo by naprosto nutné pojmenovat nepřítele (terorismus není nepřítelem, ten je jen forma boje, za WW2 nebyl nepřítelem útok tanky nebo střemhlavý útok letadly, ale ti, kdo tento vojenský manévr prováděli). Vlády tedy budou v tomto případě muset slovy nebo alespoň činy ukázat, zda jsou proti muslimům (varianta D) nebo proti majoritní populaci (varianta C).
C Asymetrické přitvrzení proti majoritní populaci
Tato varianta chování "elit" je nejpravděpodobnější. Tyto "elity" jsou zcela odtržené od reality, jak ukázal nedávný průzkum, a zcela jednoznačně zaujímají k islámu podřízený až řiťolezný postoj, na rozdíl od normálních lidí. Jedním z důvodů tohoto postoje "elit" je silná antidemokratičnost islámu (proto "elity" podporují antidemokratickou EU, tedy, pardon, "s demokratickým deficitem", proto podporují islamizaci Evropy), druhým důvodem je zbabělost, stejná, jakou bylo možno vidět u mnichovanů, dalším faktorem je vysoká míra bezdětnosti mezi příslušníky "elit" - např. Německo, Francii i Velkou Británii tč. vedou bezdětní politici, bezdětný je i indický gay v čele Irska a našli by se další podobní - prostě tyto lidi jejich rodinná situace automaticky tlačí do vládnutí v duchu hesla "po nás potopa". V některých případech mezi sebe tyto "elity" nabraly přímo muslimy (např. starosta Londýna), jejichž zájem na totálním zničení evropské civilizace je vcelku jasný.
Zcela jistě v takovém případě, stejně jak tomu bylo za nacistické okupace, dojde u majoritní populace k odboji, i k pasívnímu odporu a neloajalitě s islamizujícím státem.
Náhlé a výrazně přiklonění se "elit" k islámu může ovšem odstartovat revoluční výbuch. Zejména v situaci, kdy vysokému procentu "neelit" začne být jasné, že nemají co ztratit.
D Asymetrické přitvrzení proti islámské populaci
Jediným reálně uklidňujícím způsobem chování současných států s dlouhodobější perspektivou účinnosti by bylo alespoň částečné převzetí "agendy" protiislamizačních organizací, spojené s potlačením alespoň těch nejhorších výstřelků ze strany muslimů a s výrazným přitvrzením proti pachatelům islámských teroristických útoků a jejich rodinám (v Izraeli se osvědčuje sbourání domu, kde terorista s rodinou sídlil, v Indii zavedli náboženskou motivaci závažných trestných činů jako přitěžující faktor).
Zcela jistě by bylo správné zavést trest smrti pro teroristy (zcela jistě pro jakékoli, nejen islámské). Velmi účinné by bylo zacházení s ostatky islámských teroristů způsobem neslučitelným s islámskou vírou. V posledním týdenním přehledu jsem zmiňoval generála Pershinga, který se vcelku úspěšně vyrovnával s islamisty tím, že jejich těla nechával pohřbít zabalená do prasečích kůží. Dal by se klidně takto využít i odpad z prasečích jatek a např. ho pálit spolu se zbytky teroristů.

Je zde ještě jeden problém

Budu opět ošklivý: V Norsku útok Breivika na "elitní" mládež tamních sociálfašistů znamenal v dlouhodobějších důsledcích umírnění tamní do té doby extrémně fašistické politické scény. Breivikiáda vedla k poklesu preferencí norských sociálfašistů (lidé se prostě seznámili s tím, proč proti nim ten Breivik zaútočil a přestali jim to automaticky "házet" na základě lživých předvolebních hesel). V současné době se začíná do jisté míry otřásat, byť ne hroutit, i základní pilíř norského fašismu - zrůdná organizace Barnevernet, jejímž je Breivik výplodem.
K podobnému efektu může dojít i v souvislosti s bojem proti srovnatelně zrůdnému politickému systému jménem islám. Lidé se prostě začnou o islám blíže zajímat a vzhledem k tomu, že nezamlčitelná "tvrdá fakta" o něm jsou naprosto infernální, může dojít ke zvýšení podpory stran a organizací s protiislamizační agendou.
K podobné situaci už do jisté míry dochází i u nás, kdy se naše společnost v souvislosti s islámem tvrdě polarizuje na několik procent "silně pro" a několik desítek procent "silně proti", přičemž střed postupně mizí. Přitom podobná polarizace neexistovala ani za komunistů, v historii bychom museli jít až do časů německé okupace, kdy většina národa byla proti (byť třeba z různých důvodů neměla na to, aby aktivně odbojovala) a proti ní stálo pár procent kolaborantů a gestapáckých udavačů.
Západní společnosti se zatím polarizují podstatně méně, ale proislamizační tlaky, obrana proti nim a konflikty s tím spojené mohou dostat společnost do stavu vysoké polarity.
Ve východní části EU existuje ještě jiný aspekt, který může "elitám" zamotat hlavu: Ekofašistka Ska Kellerová navrhla, aby  byly do východních zemí EU přesouvány celé syrské vesnice. Opravdu netrvalo dlouho a bylo to přirovnáno k vysílání "východních osadníků" na okupovaná území, praktikované za Hitlera. Včetně konstatování, že tehdy i nyní se tak Německo na úkor východních zemí snaží/snažilo vyřešit svůj problém s přelidněním.
Od druhé světové války prostě uplynulo ještě příliš málo let, aby podobná aktivita (resp. už jen návrh něčeho takového) právě tyto reminiscence nevyvolala.

pokračování příště

pátek 23. června 2017

Ošklivá křivka 1

Útok na muslimy z londýnské mešity je velmi problematický a rýsuje se velice ošklivá aplikace Gaussouvy křivky, která může zamotat hlavy celé společnosti.

Zásadní problém

Mainstreamová média se nám zuřivě snaží zamlčet naprosto zásadní problém, který je s mešitou ve Finsbury Park, Londýn, spojen. Jde totiž o to, že se jedná o opravdovou líheň teroristů. Do této mešity chodili:
 • Zacarias Moussaoui, jeden z teroristů 11. září 2001
 • Kamel Bourgas, účastník teroristického útoku z roku 2002, spáchaného pomocí vysoce toxického ricínu. Ten také zavraždil detektiva Stephena Oakeho.
 • Richard Reid, který je známý svým pokusem odpálit se v letadle výbušninou, kterou měl ukrytou v botě
 • Sidique Khan, jeden z aktérů známých útoků na londýnské autobusy v roce 2005
Na této mešitě od jejích počátků působil jako imám terorista Abu Hamza. Ten byl mj. mluvčím zločinecké organizace Al Kajda, za niž se účastnil náboru nových teroristů. Dále se v roce 1998 podílel na únosu jemenského letadla, spojeném se zavražděním tří Britů a jednoho Australana. Byl také v blízkém kontaktu s teroristy z 11. 9. 2001. V současné době si odpykává v USA jedno doživotí a několik desítek let navrch. Je rovněž pro poměry ve Velké Británii charakteristické, že nikoli tam, ale v USA.
Současnou Velkou Británii naopak charakterizuje, že i po teroristických útocích v 90. letech minulého století a na začátku století tohoto, na nichž se podílel (alespoň ideově a organizačně), se mohl v této zemi bezproblémově pohybovat a přednášet nenávistná a k terorismu podněcující kázání.
Jinými slovy, jedná se o instituci, kterou by řádně spravovaný stát zavřel a zlikvidoval.
Čulík sice uvádí, že nyní jsou v této mešitě "normální lidé", ale protože přesně to samé oficiální propaganda tvrdila i o předchozím ansámblu, tak mu nikdo příčetný věřit nebude.

Druhý problém

Druhým, a potenciálně horším, problémem je skutečnost, že Darren Osborne není nějaký radikál (ve smyslu členství v radikální organizaci nebo skupině). Jedná se o pracujícího, do společnosti naprosto zapadajícího muže s rodinou (včetně více dětí). Zcela jistě bude snaha z něj udělat šílence nebo něco podobného.
Tomu nasvědčují zcela rozdílné informace od jeho známých a rodiny, které přeskakují mezi naprosto kladným hodnocením a představováním ho coby "agresívního rapla". Faktem je, že když dojde někde k vraždě, tak řada sousedek bude o obviněném, s nímž se před tím bez problémů potkávaly a zdravily, vykládat, že "mu koukala vražda z očí" a podobné nesmysly. Pokud se tyto hlasy akcentují a svědectví rozumnějšího osob naopak potlačí, můžeme skutečně dostat virtuální podobu naprostého magora.
Faktem ovšem je, že již na začátku tohoto roku někteří analytikové jasně předpověděli, že pokračující islámské útoky a zejména skutečnost, že budou následovány v podstatě nulovou odpovědí ze strany státní moci, povedou k nárůstu negativních nálad v mainstreamové společnosti. A že nakonec může dojít k tomu, že majorita začne na teror odpovídat terorem. Útok na mešitu ve Finsbury Park vcelku jasně ukazuje, že se tito analytikové nemýlili.
Výše uvedenou skutečnost, že pachatel útoku není nějaký extrémista, ale člověk naprosto sociálně kovenční, jací tvoří naprostou většinu majoritní populace, můžeme považovat za hlavní základ problému. Řekněme si to upřímně, opravdový extrémista by tu dodávku naplnil výbušninou nebo něčím podobným a obětí by nadělal daleko více. Zabránit tomu nelze, protože výbušniny lze vytvořit i z naprosto běžně dostupných látek z "potřeb pro domácnost", jejichž restrikce by v podstatě ochromila chod společnosti. V tomto má majorita určitou výhodu pro svůj vědecko technický background, který příslušníci islámské civilizace nemají (dokonce většinou ani ti, kteří žijí dlouhou dobu v civilizovaných zemích).

Hodnocení

Už i analytici, kteří jinak stojí naprosto jednoznačně na straně islámských teroristů, varují před "důsledky radikalizace muslimské populace". I tito lidé tedy chápou, že problémem je chování muslimů. Jejich recepty jsou, pochopitelně, zcela mimo realitu, protože každý muslim (tedy ten, který věří, že Alláh je opravdový a jediný bůh a Mohamed je jeho prorok) musí nutně z titulu této víry tyto teroristické útoky podporovat.
Opakovaně tako bylo konstatováno (u nás to na Neviditelném Psovi explicitně vyjádřil Ondřej Neff konstatováním, že loajalita muslimské komunity k teroristům je na stejné nebo i vyšší úrovni v porovnání s loajalitou české komunity k účastníkům protinacistického odboje). Pokud se tato situace nezmění, nehrozí žádná "radikalizace mírumilovných muslimů", protože oni v reálu svým chováním a svou loajalitou k teroristům již radikální jsou a to, kdy se půjdou někam odlpálit, nebo někam vyrazit s auty a noži (nebo jinými, dosud nepoužitými prostředky), je čistě na rozhodnutí těch, kdo jim velí.
Nenechme se mýlit halasnými projevy odsouzení, Češi šli taky hajlovat na Václavák na tryznu za Heydricha a šli tam i mnozí z těch, kteří byli následně zavražděni za schvalování tohoto činu, i ti, kteří se u toho schvalování nenechali chytit. A šli tam i mnozí odbojáři.
Faktem je, že pokud by se skutečně podařilo utlumit agresivitu islámské populace, tak by skutečně došlo k útlumu protiislámských nálad. Osobně se domnívám, že toto se dlouhodobě nepodaří, protože takovéto utlumení je natolik v rozporu se samou podstatou islámské víry, že je v principu nedosažitelné. Navíc si muslimové silně navykli, že jim řada věcí v pohodě prochází a automaticky předpokládají, že tomu tak bude i nadále.
Už jsem kdysi uvedl, že strategicky uvažující muslimští vůdcové jsou ve velice podobné situaci jako vůdce pirátů dlouhý John Silver ze Stevensonova románu Poklad na ostrově (či Ostrov pokladů). Ten původně chtěl, aby mu Trelawney a spol. poklad našli, naložili na Hispaniolu a vyvedli tuto loď přes rovníkové tišiny do pásma pravidelných větrů, kde už si ji troufl bezpečně ovládat. Nicméně nebyl s to nedočkavé piráty usměrnit, a tak vzpoura propukla krátce poté, co se vytoužený ostrov s pokladem objevil nad čárou obzoru. Což vedlo k předčasnému prozrazení celé pirátské akce a následně i k tomu, že dobro zvítězilo a zlo bylo poraženo.
I v naší realitě předčasné akce, jako jsou teroristické útoky, jejichž vlnu nyní zažíváme, jsou něčím, co musí islámským "johnům silverům" těžce brnkat na nervy, protože se obávají příliš časného střetu, který by pro muslimy dopadl špatně. Pořád ještě platí, a ti stratégové si toho jsou dobře vědomi, že v případě časově blízkého "horkého" konfliktu bychom nad nimi zvítězili, a to i v případě infernálních ztrát 1:1.

pokračování příště

úterý 20. června 2017

Zmatená práva

Skupina NESEHNUTÍ vyrobila v pondělí 19. 6. den práv romských žen. Pochopitelně, jak je to u ultralevičáků zvykem, jedná se o nesmyslný bastl.

Paradoxy

Česko má vysoké procento zaměstnanosti romských žen. Průměr EU je 21, náš průměr je 36, tedy více než 1,7 krát tolik. Přesto jsme my ti špatní (alespoň podle blábolu eko-socio aktivistů z tohoto pochybného spolku). Je to odůvodněno tím, že u nás se cítí na trhu práce diskriminováno 35 % romských žen, zatímco v EU pouze 22.
Podíváme-li se na tato čísla, tak zjistíme, že na úrovni předpokládané statistické chyby říkají, že každá pracující romská žena se setkala se situací, kdy byla podle svého názoru diskriminována (s trochou nadsázky, pětadvacetiletá matka deseti dětí, vyšlá ze 6. třídy ZŠ se neúspěšně ucházela o místo ředitele ČAV a nabídli jí tam pouze post uklizečky, nicméně práci dostala).
Pravděpodobně je tedy "lepší" mít ve státě jen velmi malou příležitost pro uplatnění romských žen, a tím pádem "nediskriminovat", než se o jejich uplatnění snažit a vytvářet situace, kdy záměry nebudou odpovídat dosaženému výsledku a bude to (des)interpretováno jako "diskriminace".

Základní problém

Základním problémem se všemi levičáky a ultralevičáky je skutečnost, že naprosto zaměňují dvě zcela odlišné kategorie rovných práv: právo na rovnou příležitost a právo na rovný výsledek.
Je jasné, že od likvidace feudálních výsad bylo právo na rovnou příležitost součástí demokratických práv. Lze se i domnívat, že bez tohoto práva ani nemůže existovat demokracie jako taková (a z toho důvodu lze i odmítnout demokratičnost zemí jako jsou některé současné "demokratické" monarchie v EU, o podobných státech mimo EU ani nemluvě, i demokratičnost např. Rakouska - Uherska, byť se v politickém uspořádání těchto států vyskytovaly a vyskytují některé demokratické prvky). Zcela jasně antidemokratické systémy na bázi nacismu nebo komunismu takovéto provilegované skupiny měly také a byl to jeden z výrazných rysů, kterým se odlišovaly od demokracie.
Pokud se podíváme na levicovou agendu, tak jedním ze základních cílů, které mají ustanoveny politické strany na levé části politického spektra spektra, patří popření práva na rovnou příležitost (což souvisí s tím, že bojují za ustanovení nedemokratické společnosti). Zcela jistě se to zdůvodňuje "pozitivními" způsoby typu "ta a ta skupina byla (je) diskriminovaná, tudíž musí být podpořena".
V zásadě jsou všechny podobné aktivity a jejich zdůvodnění ovšem zredukovatelná na ono orwellovské: "Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou rovnější."

"Zpátečnická stará generace"

Někteří levicoví političtí aktivisté se snaží manipulativně lhát, že "starší generací", která "nevyrostla v demokracii" a je "ovlivněna předchozím režimem" jsou právě z těchto důvodů jejich sociálně inženýrské projekty odmítány.
Problém je, že platí pravý opak: Tato starší generace se v dobách socialismu, případně "reálného socialismu", setkávala právě s identickými a velice podobně zdůvodňovanými sociálně inženýrskými projekty a má s nimi zcela jednoznačně neblahou zkušenost.
Za minulého režimu byly ve školství, středním a zejména vysokém, protežovány děti z dělnických, rolnických (pochopitelně socialisticko družstevně rolnických) a komunisticko funkcionářských rodin. "Správný původ" měl bodové vyjádření u přijímacích zkoušek na střední i vysoké školy (srovnatelné s prospěchem u zkoušek předmětových) a v případě vysokých škol byl spojen i s mírnějším hodnocením u jednotlivých zkoušek a větším počtem možných opravných termínů. I za těchto podmínek většina "urozených" blbečků nebyla s to, zejména náročnější, vysokou školu, dodělat a přesouvala se na školy snadněji zvládnutelné (za mého studia se říkalo, že pedagogická fakulta je nejvyšší vysoká škola, protože na ní dokončují své studium studenti ostatních vysokých škol a fakult). Ti úplně nejblbější si alespoň udělali "Vokovickou Sorbonnu", jakousi komunistickou analogii Sorosovy "Středoevropské univerzity", obávám se ovšem, že obecně na vyšší kvalitativní úrovni, a získali titul RSDr. (což se vykládalo jako "rozhodnutím Strany doktor").
Jinými slovy, starší generace ony "podpory slabším" velice dobře zná, na vlastní kůži s nimi byla konfrontována a proto je i odmítá.

Co znamená v praxi "rovnost výsledku"

To je velice jednoduché: Znamená to jednoznačně, že sebevětší blb z privilegované skupiny bude hodnocen stejně jako špičkový pracovník (student) ze skupiny neprivilegované.
Kvóty podle genderu nebo podle etnicky menšinového klíče jednoznačně znamenají, že na místech pro kvalitní lidi budou sedět lidé výrazně méně kvalitní (protože ti by se na ně bez privilegování pomocí kvót nedostali). Znamená to také, že kvalitnější lidé, kteří se nevejdou do přídělu kvót pro neprivilegované sociální skupiny, budou méně využiti, pochopitelně ke škodě celé společnosti (toto byla jedna z mnohých příčin neúspěšnosti socialismu: na špičková místa se cestou "správného původu" dostal zcela bezcenný lidský póvl, který přes veškerou snahu, pokud ji vůbec byl s to projevit, táhl společnost výkonově dolů). Konec konců, stejně to vypadalo i v tom Rakousko - Uhersku. Švejk je plný důstojnických týpků, kteří se na tento post dostali čistě na základě šlechtického původu, protože v reálu svými schopnostmi měli sotva na poddůstojníka.
V reálu jediné rozumné řešení "kvót" je, že "pracovníci přes kvóty" jsou na formálně manažerských postech, ale reálnou práci za ně dělají jim formálně podřízené osoby na místech, pro která se již kvóty nevyžadují. Tohle může ovšem fungovat pouze omezenou dobu, protože mezi privilegovanými a neprivilegovanými bude postupně narůstat sociální tenze, která se nakonec promítne do celkové výkonnosti celé organizace (ať už státní nebo soukromé). Tyto tenze se mohou projevit i vědomým či podvědomým "sabotováním" celé organizace ze strany neprivilegovaných. To se navíc těžko řeší, když jejich nadřízenými jsou nekompetentní blbové, dosazení pomocí kvót. Opět bych připomenul morální rozklad Rakousko - Uherska, i Husákova socialismu.
Jediné pozitivní řešení je, když jsou "protekční blbové" umístěni na nějaké speciální místo, kde jednak nenadělají tolik škody, jednak mohou do jisté míry uplatnit i nějaké svoje speciální dovednosti. Z tohoto důvodu jsou romské vysokoškolačky, případně středoškolačky, směrovány do oblasti práce s romskou komunitou, pro niž mají vhodné předpoklady. Na to si ovšem ve výše citovaném článku velice stěžují.
Systém kvót, bohužel, nerozlišuje ty příslušníky menšiny, kteří by se na dané místo (a stupeň vzdělání) dostali svými skutečnými schopnostmi, od těch, kteří představují výlučně "plnivo pro kvóty". Tím je v zásadě silně demotivující pro schopné členy těchto minorit a jeho dopad na celkovou úroveň dané protežované minority je jednoznačně záporný. Navíc to paradoxně vede k negativnímu hodnocení (či alespoň očekávání) všech členů dané skupiny, kteří jsou na významnějších postech.
Už jsem to opakovaně uvedl dříve, takže jen připomínám, že Romové, kteří se zbaví kontaktu s romskou komunitou a začnou se chovat běžným způsobem, velice rychle v našich podmínkách splynou s majoritou, mj. s důsledkem, že "kvóty" na studium i privilegovaná místa v organizacích a firmách se na ně přestanou vztahovat.

Rovnost výsledku je tedy zcela jednoznačně antidemokratické opatření a síly, které je prosazují, jsou rovněž a zcela jednoznačně antidemokratické. Ty současné většinou kombinují prvky z ultralevého a ultrapravého konce politického spektra. Takže "Nesehnutí" mohou být klidně označeni za komunistickofašistickou skupinu a stejně mohou být chápány i jejich cíle.

pondělí 19. června 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

US

bezpečnostní služby konstatovaly, že kybernetická válka proti chalifátníkům v podstatě selhala.

V Tunisku

poslali na měsíc do vězení muže, který si zapálil o ramadánovém půstu. Připomínám, že Tunisko je nám presentováno jako jedna z "umírněně islámských" zemí.

V Kosovu

vyhrály volby síly blízké UÇK, za nimi následují albánští ultranacionalisté.

Na Filipínách

se jako poradci a odborníci pro boj s džihádisty uplatňují příslušníci speciálních jednotek USA.
Proti islamistům se angažoval už generál John J. Pershing v letech 1909 - 1912. Odsouzené džihádisty nechával střílet kulkami, namazanými prasečím sádlem nebo krví, a následně je nechával pochovat zabalené do prasečích kůží. Dost to fungovalo.

Lidskoprávníci

kvílejí nad tím, že spojenci mají shazovat na chalifátnické džihádisty bílý fosfor. Jeho použití proti vojenským cílům je ovšem zcela legitímní.

Islamisté

zaútočili v hlavním městě zhrouceného státu Somálsko Mogadišu a vzali rukojmí.
Jejich spolubojovníci v tom samém nestátě zaútočili na pizzérii a hotel a povraždili nejméně 31 lidí.

U Tora Bora

(Afghánistán, údajně se tam nějakou dobu v jeskyních a umělých tunelech skrývl Usáma bin Ládin) se střetli džihádisté z chalifátu s džihádisty z Al Kajdy. Vyhráli ti první, ale je to v podstatě jedno.
Američané hodlají zvýšit svou vojenskou přítomnost v této zemi.

Rusku

se možná podařilo při bombardování zlikvidovat alcilotra Bagdádího, který "vůdcuje" chalifát.

Nejpočetnější

organizace muslimů v Německu se postavila proti "mírovému pochodu muslimů" v této zemi. Ten posléze v podstatě zkrachoval relativně malou účastí.

Začal

generální útok na islamisty v centru Mosulu.

Islamisté

zaútočili na luxusní turistické středislko v Mali. Byli potlačeni místní policií a dalšími ozbrojenými složkami. Na zásahu se podíleli i naši vojáci.

USA

sestřelily syrské vládní letadlo.

Imigrace


EU

zahájila proti "vzpurným" zemím (Česko, Maďarsko, Polsko) řízení, protože nechtějí přistoupit na nesmyslné kvóty (o nichž ti samí úředníci EU opakovaně prohlásili, že nefungují). Předvádějí tedy totální Kocourkov a pak se diví, že stále narůstají nálady pro odchod z něj.
Soudruh Juncker na nás vytáhl "starý dobrý" bolševický "demokratický centralismus" (my jsme rozhodli a budete nás poslouchat bez ohledu na to, že jste proti).
President Zeman to komentoval tím, že jde fakticky o ztrátu národní / státní suverenity.
Premiér Orbán jasně definoval: "žít s migranty nás nikdo nepřinutí". Prostě přesně takové lidi je třeba mít ve vrcholné politice a na odpovědných postech.

Imigranti

se pokusili vybudovat tunel pod srbsko - maďarskou hranicí.

Německo přiznalo,

že na jeho území "zmizelo" 351 džihádistů, kteří byli sledováni bezpečnostními složkami a nyní jsou najednou fuč.

Švédská rozvědka

kvalifikovaně varovala, že na území švédského státu jsou tisíce radikálních islamistů. Opravdu tohle chceme i u nás?

Estonsko

se vyjádřilo, že bude tlačit za svého předsednictví na naplnění migračních kvót. Může se jim ovšem stát, že až jim přiimigruje pár set tisíc Rusů s tanky a kanony, tak jim nikdo nepřijde na pomoc (ne coby odvetu, ale protože jejich podpora kvót způsobí totální rozval zemí, které by mu potenciálně pomoci mohly).

Německý ministr

Gert Müller konstatoval, že z Afriky může přijít až sto milionů imigrantů.
Faktem je, že asi optimálním řešením by byla rekolonizace států, z nichž lidé utíkají, a zavedení civilizovaných poměrů v nich. Třeba i násilím. Představa nějaké obdoby Marshallova plánu pro tyto země, která je vizí jmenovaného pana ministra, je zcela mimo realitu, protože tamní země, ovládané v podstatě zločineckými gangy, nejsou s to takovouto pomoc přijmout a korektně využít.

Obecné


President Zeman

byl přijat královnou Spojeného království. Přes bláboloidní "strachy" pražských kavárníků proběhlo setkání důstojně.

Portoriko

by se rádo připojilo k USA jako další stát (v současné době jsou "přidružené území").

Zemřel

Filip Crhák, jeden za skupiny Ztohoven, kteří zhanobili presidentskou standartu.

Navalnyj

se snažil o svolání protestů v Rusku. Dostal posléze 30 dnů. Byl i s dalšími aktivisty zatčen, nicméně i tak bylo protestujících jen pár. Ruská "demokratická opozice" je sice halasně obdivována týpky jako jsou pražští kavárníci, ale v samotném Rusku je její podpora mizivá.

Maďarsko

schválilo "kontraverzní" zákon o nevládních organizacích. Pokud jsou tyto organizace financovány ze zahraničí částkou vyšší než cca 45 000 Kč/rok musí uvádět ve všech svých dokumentech, že jsou zahraničím financovaný subjekt.
Ozývá se jekot lidskoprávního póvlu, který bude takto postižen (a hlavně se nebude moci vydávat za někoho, kdo hájí zájmy místních občanů). Faktem ovšem je, že celá desetiletí mají podobný zákon USA a pořed několika roky jeho obdobu přijalo i Rusko. A mají něco podobného i další státy. Pokud budou NGO předstírat něco jinéhoé, než co skutečně jsou, a zatloukat, čí zájmy vlastně hájí (v současné době především amorálního miliardáře Sorose), tak jsou takové zákony zapotřebí a bylo by vhodné mít podobný i u nás.

Bělobrádek

měl kontraverzi s Pilným (vytřídal Babiše) ohledně pěněz na vědu. Faktem je, že více se pravdě blíží Pilný.

V době brexitu,

teroristických útoků, zaplavování EU "uprchlíky" a podobných krizí poslanci EUroparlamentu nelenili a zasadili džihádistům smrtící úder: Zjednodušili systém energetických štítků pro elektrické spotřebiče.
Zkrátka "plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí".

Část Britů

se snaží v souvislosti s brexitem získat německé občanství. Proč ne, ale zrušil bych jim pak to britské.

Expresident V. Klaus

poprvé verbalizoval to, co jiní vědí už dávno: Měli bychom začít připravovat odchod z EU.
Připomínám, že V. Klaus byl vždy horlivým zastáncem našeho členství v této organizaci, přiznával její chyby, ale současně vždy prohlašoval, že "alternativa není". Je to vina samotné EU, že se zhoršila natolik, že V. Klaus poprvé přiznal, že negativa členství Česka v EU převažují nad negativy nečlenství.

Není jasné,

jaký typ brexitu bude nakonec přijat.

Obrovský

požár výškové budovy Grenfell Tower v Londýně, spousta mrtvých. Po dokončení prohledání trosek se možná přiblíží 70.

Česko

nakonec podá žalobu na směrnici EU o zbraních.

Irové

si funí nad svou politickou korektností: Jejich premiérem se stal homosexuál a ještě k tomu syn indických přistěhovalců.
Trochu mi to připomíná předrevoluční vtip, jak se ruský dirigent chlubí americkému, že má v orchestru 25 procent Židů a ptá se, jak je na tom jeho protějšek. Ten mu odpoví "Nevím, o takové věci se nezajímám."

Matka

zmizelé Míšy byla potrestána za propagaci nacismu (jednalo se o dlouhodobě známé aktivity potrestané; dokud se jí neztratila dcera, nikoho nezajímaly).

Soudruh

James Hodgkinson, příznivec ultralevičáka Bernieho Sanderse, postřelil republikánského kongresmana Steve Scalise a následně byl ochrankou zabit.

V Charlestonu

se objevila hrozba "špinavé bomby" (radioaktivní materiál, připravený k rozptýlení klasickou výbušninou). Nakonec bezpečnostní složky nic nenašly.

ČSSD

bude vládnout triumvirát (Sobotka, Chovanec, Zaorálek). My, co jsme dávali v dějepise pozor, víme, jak takové rozdělení moci zpravidla končí.
Chovanec se následně nechal slyšet, že "kdyby byla spravedlnost, dostala by ČSSD 40 procent hlasů". Můj komentář klasickým citátem: "Kdyby měla teta kulky, tak by to byl strýc."

Průlom v Kolumbii

Do jednoho svazku se zde registrovali tři homosexuálové. Zase se nám (snad) přiblížila velkomanželství, jaká popisuje "dinosaurus" SF Robert A. Heinlein, např. v románu "Měsíc je drsná milenka".

Ministryně

pro místní rozvoj Karla Šlechtová se nechala slyšet, že po roce 2020 mohou být dotace z EU minulostí. Doufejme, že má pravdu, a že to bude spojeno s přesunem do minulosti i EU jako takové.

Macron

vyhrál volby ve Francii, a to výraznou nadpoloviční většinou (kolem 60 procent). Má to pro něj jednu nevýhodu: Nebude se moci vymlouvat na koaliční spojence, pokud něco podělá (jakože pravděpodobnost něčeho takového je velice vysoká).

Ministr

zdravotnictví i VZP odmítají různé druhy zdravotního pojištění, lišícího se výší poplatku a spektrem hrazených služeb. Faktem je, že např. v Německu toto mají.

Policie

obvinila plavčíka, kterému se skrytě a s použitím sofistifikovaného násilí vloupali puberťáci do odvodu vody z atrakce (museli skrytě do bazénu dopravit nástroje, kterými vypáčili mříž) a jednoho z nich to vcuclo a, světe div se, utopil se.
Pokud bude dotačný opravdu odsouzen, tak by bylo dobré, pokud by plavčíci zahájili časově neomezenou stávku.

Soudruh Štěch

jasně definoval pozice ČSSD: Příživníkům, kteří se živí jako OSVČ, je třeba zlikvidovat živnosti a nahnat je do fabrik, kde by dělali užitečnou práci.
Zbytek týdne soudruzi piglovali dojem z těchto slov, ale bude třeba tato slova připomínat stále znova až do voleb, aby bylo jasné, co je ta ČSSD vlastně zač.

Merkelová

má obavy z nových protiruských sankcí ze strany USA.

Do USA

byl vrácen student, který se při návštěvě Severní Koreje pokoušel přivlastnit si agitační plakát tamního režimu. Je v komatu, není jasné, zda následkem mučení při výsleších nebo z jiných důvodů. SK je problém, který bude nutné řešit, je stále blíž k výrobě funkčních mezikontinentálních střel s jadernou hlavicí, je potenciálním zdrojem jaderné zbraně, případně radioaktivních komponent pro špinavé bomby, které by mohli využít teroristé. Obávám se, že nic jiného než horká konfrontace s tímto režimem nám nakonec nezbude.

Připomenuli jsme si

poslední boj parašutistů, kteří zlikvidovali Heydricha.

čtvrtek 15. června 2017

Tragédie londýnského věžáku

Ještě mnohé nevíme, neznáme ani počet obětí, nicméně ledacos se rýsuje...

Co se tedy stalo

Včera v podvečer vypukl požár ve věžáku Greenfell Tower, který byl ze 70. let minulého století a v poslední době byl na etapy rekonstruován. Ve věžáku bydlely spíše sociálně slabší rodiny (mj. s mnoha dětmi).
Požár, který podle prvních zpráv vypukl od zahořevší ledničky (asi je to možné, ale nikdy jsem neslyšel, že by lednička tak moc chytla chytla), se šířil s děsivou rychlostí. Šířil se i po nové fasádě a podle všeho uvěznil v domě řadu lidí. Protože část budovy je staticky narušená, nebyla zatím celá propátrána a počet obětí (tč. 17), který je i tak děsivý, se bude patrně zvyšovat.
K obětem zcela jistě přispěl i čmoud z hořícího plastu, který tvořil významnou část zateplení fasády. Svoje udělal i zastaralý a podle svědectví nefunkční systém požárních hlásičů (které údajně nefungovaly) a to, že budova měla jediné schodiště.

Spekulace

Bude-li to jen trochu reálné, bude se spekulovat o teroristickém útoku, případně založení požáru ve spojistosti s nimi.
Pro něco takového svědčí úděsně rychlé šíření požáru (pokud to bylo stavebním materiálem a kvalitou rekonstrukčních prací, měl by za to někdo viset, nejlépe za kulky a v průvanu).
Pokud si položíme klasickou otázku cui bono, tak tato tragédie zcela jednoznačně pomůže islamistům, protože zpravodajsky "přemaskuje" nedávné teroristické útoky. I to je jeden z důvodů, proč bych úmyslné založení nepodceňoval, pokud nebude opravdu stoprocentně vyvráceno.

Stavební materiál

Budova byla údajně tepelně obložená deskami, v nichž byl jako mezi krajíci chleba salám vložen mezi desky z hliníku plát polyetylénu (pokud novináři nepopletli názvy umělých hmot). Faktem je, že naprostá většina plastů hoří (řada z nich i za vzniku toxických a dusivých zplodin) a že jako soukromník bych si něco takového do domu rozhodně nezabudoval.
Dúležité je, že v 80. letech bylo provedeno velice sofistifikované tažení proti azbestu, který byl ze stavebnictví a dalších aplikací vyloučen jako silně nebezpečná látka. Přestože tyto původní práce byly následně vyvráceny a navíc byla v některých případech prokázána vazba jejich autorů na producenty konkurenčních materiálů, které se vedle levného a přitom vysoce účinného a vysoce odolného azbestu nebyly s to na trhu uplatnit, zůstává dál azbest považovaný za "vysoce rizikový".
Faktem je, že azbest neškodný není, ale v podstatě se projevuje pouze v případě masívní profesionální expozice, a s velmi dlouhou latencí. Představa, že budeme bydlet v budově se stavebními prvky z aztbestu a tato látka nám způsobí nějaké zdravotní potíže, je zcela mimo realitu.
Pokud by obložení budovy bylo s použitím azbestu, zcela jistě by se požár po její fasádě nešířil.

Klasika je nejlepší

Pochopitelně, pokud by byl tento dům z cihel (třebas i dutých s vyšší mírou tepelné izolace), tak by požár rovněž nemohl být tak ničivý. Snaha architektů a stavebních inženýrů používat podřadné a nebezpečné materiály je mi zcela nepochopitelná.
Prevencí podobných katastrof by tedy bylo i zvýšení tlaku na stavební firmy, aby používaly klasické materiály a ne nebezpečné náhražky. Vzhledem k cenám hliníku je přitom jasné, že se zase až tak moc ušetřit nemohlo.

Ke včerejší katastrofě v Londýně tedy existuje řada pramenů, jejichž spojení dalo vznik jednomu z nejtragičtějších požárů výškové budovy v novodobých dějinách. Následovat by měla snaha tyto prameny postupně zlikvidovat.

středa 14. června 2017

Novináři a teroristé

Z teroristy, který zaútočil 6. 6. 2017 kladivem na policistu u Notre Dame v Paříži se vyklubal "švédský" novinář. Další novináři, tntokrát z CNN zfalšovali islámské protesty proti teroristickým útokům.

Prasklo to

Staly se ošklivé věci, které do značné míry zpochybnily víru v kvalitu mainstreamových novinářů.
První z těchto věcí je atentát v Paříži u Notre Dame, kdy terorista "za Sýrii" (čímž je zcela jednoznačně myšlena likvidace chalifátníků v této zemi) zaútočil na policistu kladivem. Naštěstí ho zranil jen lehce a následně byl zastřelen. Z islámistického teroristy se po identifikaci vyklubal švédský občan, žurnalista na volné noze, dokonce ověnčený jakousi cenou. V Paříži pak studoval jakýsi humanitní postgraduál. Prostě ideál novináře.
Druhou věcí je (už jsem se o ní zmiňoval), že se podařilo zachytit na kameru v mobilu soudruhy novináře z CNN, kterak na prostoru vyklizeném policejním kordonem aranžují a dirigují "spontánní demonstraci muslimů proti terorismu". Příslušný záznam proletěl přes sociální sítě po celém světě. Vedl dokonce i k tomu, že některá serióznější média přestala příslušnou "reportáž" vystavovat na webu. Hate Free a podobné proislámistické skupiny pochopitelně ječí jak prase na zabijačce, nicméně ta situace je natolik průkazná, že poněkud připomíná situaci kapesního zloděje, chyceného s rukou v cizí kapse (v řadě případů se vymluvají i ti).

"Novinář"

Je roztomilé, že z novináře se vyklubal aktivní atentátník.
Jednalo se o muslima, který byl zdánlivě vysoce sociálně integrovaný, s občanstvím civilizovaného státu, vysokoškolsky vzdělaný, pracující a kvalitně hodnocený. To, že dostal cenu EU za článek o rasismu, jen ukazuje, jací lidé takovéto články píší. Jistěže "jedna vlaštovička jaro nedělá", nicméně uvedený nešťastník je pouze součástí velmi výrazného trendu totálního úpadku novinařiny v demokratických zemích. Ukazuje, že přinejmenším část novinářů zastává silně extrémistické a nepřítelské postoje ke společnosti a demokratickému zřízení. Bylo by jistě velice zajímavé (on to nejspíš někdo politicky nekorektně provede) předvést co "geniálního ten hoch napsal (a zejména ten oceněný článek, který se ve světle skonu jeho autora jeví jako vysoce pravděpodobný totální shit).
Obecně tento případ ilustruje jinak dávno známou skutečnost, že ani zdánlivá stoprocentní integrace do společnosti a úspěšné působení v jejím rámci není zárukou zamezení příklonu k islámskému terorismu. Takovouto zárukou je prakticky jen vyznávání nějakého civilizovaného náboženství nebo zastávání ateistického světového názoru (tímto pojmem, budiž explicitně řečeno, zahrnují i agnosticismus, apateismus a řadu dalších podobných názorů, které sice nespadají pod striktní definici ateismu, ale v praktické životní orientaci jsou mu velice blízké). Muslimové prostě byli, jsou a budou pro moderní společnost jednoznačným a neodstranitelným rizikem.

"Reportáž"

CNN neudělala prakticky nic jiného, než co běžně dělali komunističtí novináři a filmaři - prostě natáčela "reportáž na předem zadané téma" tak, aby vyzněla co nejlépe. Naprosto stejně si, konec konců, počínali i žurnalisté další totality, nacistické. Reportáže Leni Riefenstahlové vznikaly často velice podobným způsobem (její výhodou bylo obrovské nadání a zvládnutí řemesla na vysoké úrovni, takže výsledek nebyl tak "řvavý").
CNN měla smůlu v tom, že ji při jejích aktivitách natočili kolemdoucí na mobily (něco takového se za komunistů ani nacistů stát nemohlo) a navíc video vystavili na sociálních sítích (které za těchto totalit neexistovaly). Tyhle nové fenomény jsou tudíž mor na totalitníky. Zcela jistě by mnozí antidemokraté rádi postavili něco na způsob komunistických rušiček, případně nechali rozvěšet povinně na všechny počítače (a taky smartphony) připojené k internetu tabulku se sdělením, že sledování "nesprávných" webových stránek se trestá smrtí.
Roztomilé také je, že v Londýně, kde žije několikasettisícová muslimská populace, se našlo méně než deset jedinců tohoto vyznání, kteří byli dohledatelní na demonstraci odsuzující teroristický útok. Druhou věcí je otázka, zda ti filmovaní byli skutečně muslimové, nebo najatí herci (stačilo by jistě sáhnout do nějakých katalogů komparsistů, které nabízejí různé divadelní a filmové agentury).
Já osobně se přiznám bez mučení, že pokud bych byl postaven před podobný problém jako pracovníci CNN, tak bych upřednostňoval ty herce, a to jednak z důvodů technických, že by se s nimi asi lépe pracovalo, jednak i z důvodů etických, protože autentičtí muslimové by si nafilmováním něčeho podobného mohli říkat o malér - útok ze strany horlivějších 99 % islámské komunity.
Bez ohledu na to, jak to s tou nahranou reportáží doopravdy bylo (a dokonce i kdyby nahraná nebyla a těch několik zoufalců byli autentičtí muslimové, autenticky protestující proti terorismu), je to ukázka naprosté převahy podpory teroristům a jejich cílům mezi londýnskými (a zcela jistě nejen londýnskými) muslimy.
Druhou věcí je, že proislámistická věrchuška má asi stejné pocity jako vyšetřovaný, kterému komisař Trachta strčil do bot hadičku a pustil vodu z vodovodu. Společnost reaguje na islámské teroristické útoky stále hněvivěji a je pro ni stále těžší předstírat, že muslimové jsou vlastně hodní a zlí jsou jacísi "teroristé". Je třeba konstatovat, že toto se v podstatě nepodařilo ani v případě Němců a nacistů, a to se Němci s nacismem ztotožňovali v daleko menší míře než muslimové s těmi teroristy (výjimkou byli sudetští Němci, jejichž podpora nacismu vysoce převyšovala stav, jaký byl u Němců ze samotného "rajchu".
Už v souvislosti s útokem na koncert v Manchesteru padl na sociálních sítích požadavek (IMHO naprosto oprávněný a správný): "za každou oběť zavřít / zrušit jednu mešitu".

Kdo má Černého Petra

"Na zadek" dostávají v současné době především novináři z mainstreamovýách médií, kteří ovšem jsou v celé věci dosti nevinně: Mají politické zadání blábolit nesmysly a dělají to profesionálně, jak nejlíp dovedou. Moc jim to nejde, protože ti západní nemají desetiletí tréningu a tradic z dob totality, ti východní zase nemají tak striktní politické zadání, protože vlády bývalých východních států zaujímají, až na výjimky, k teroristům a jejich pomahačům daleko negativnější postoje.
V rámci zemí bývalého východního bloku narůstá nechuť k celé EU. Tento jev je navíc akcentován současnou krizí, spojenou s vynucováním přijetí nijak neprověřených "uprchlíků", kteří s vysokou pravděpodobností o své životní historii lžou (kde se v tomto postupovalo důsledně, bylo prokázáno, že jich lže asi polovina) a lžou i o svém věku (kde se verifikoval udávaný věk na biologické markery věku, tam byla ze lži usvědčena více než polovina "uprchlíků"). Krize, v jejímž rámci by na státy, odmítající přijímat potenciální zločince, terorista a džihádisty, byly uvaleny vasoké pokuty, má IMHO pouze jediné vyústění: Nárůst podpory odchodu těchto států z EU, tedy v důsledku pravý opak toho, co si EUrověrchuška přeje.
Považuji za velice pravděpodobné, že se podzimní volby mohou "zvrhnout" v jakési "nanečisto referendum" o odchodu z EU, a že zabodují právě strany, které toto budou mít ve svém programu.
Osobně bych toto vyústění uvítal, protože ve spolku, kde máme pouze "příležitost mlčet", jak se kterýsi z EUrosoudruhů na naši adresu vyjádřil, opravdu nemusíme být. Nehledě k tomu, že jeho přínosnost pro nás je v záporných hodnotách.

"Novinářské" kauzy z podledních dnů názorně ukázaly, že novináři konformní s EU jsou naprosto nedůvěryhodní a informace, které poskytují, jsou prakticky bezcenné.

úterý 13. června 2017

Úspěšný boj proti náckům?

Soudruzi z Reflexu ucvrkávají blahem, jak se podařilo místním zrušit (snad) koncert (snad) neonacistických kapel. Přitom je to rána úplně vedle.

V čem se s Reflexem shodnu

S Reflexem se shodnu ve dvou věcech:
 1. Neonacistická scéna u nás je naprosto minoritní záležitostí, jedná se o "tvrdé jádro", skládající se snad z desítek osob a na ně nabalené další lidi, kterých nebude o moc více než tisícovka (a pokud by mi někdo doložil, že jich ani tisíc není, nebyl bych zase až tak moc překvapený).
 2. Že bod 1 je v podstatě pozitivní záležitost.
Zcela jistě není možné brát jako pravdivé žvásty neomarxistických blábolilů, o tom, jak jsou Češi "šíleně rasističtí", zvláště, když tyto bezcenné žvásty šíří Britské listy, které se neštítí spolupracovat s lidmi, šířícími nacistickou ideologii. Nehledě k tomu, že neomarxisté označují za "nácka" kohokoli, kdo oponuje jejich zločinné ideologii.
Určitý problém také může být, kde je hranice mezi naprosto jednoznačně pozitivním vlastenectvím a naprosto jednoznačně negativním nacionalismem.
Faktem je, a v souvislosti s kulatým výročím atentátu na německou zrůdu jménem Heydrich bychom měli připomínat velmi hlasitě a razantně, že prakticky všichni ti, kteří pomáhali při organizaci atentátu i při následném pokusu o ukrytí jeho aktérů, by byli neomarxistickými hovady označeni za zločince a "nácky". V hodnocení těchto lidí neomarxisty a nacisty v podstatě neexistuje rozdíl.

V čem se s Reflexem neshodnu

1Že celou událost presentují jako "vynikající vítězství". Z bodu č. 1 předchozí části jasně plyne, že tito náckové jsou zcela marginální jev. "Vítězství" v boji proti nim odpovídá jejich významu ve společnosti, který je blízký nule.
2Nepovažuji automaticky kohokoli, kdo oponuje islámu, za "nácka". Toto je téze neomarxistů, kteří jsou naprosto stejná svoloč jako nacisté. Větu "Část z členské základny začala bojovat proti muslimským přistěhovalcům, kteří zde nejsou, a stali se z nich antiislamisté." považuji za naprostý blábol, který se zcela míjí s realitou.
Proti islámistické invazi bojují v naprosté většině lidé, nacházející se mimo (neo)nacistickou scénu. Druhou věcí je, že není třeba osobní znalost muslimů, stačí znalost toho, co tvorové vymozkovaní touto ideologiíé páchají v dalších zemích. Včetně toho, že další muslimové, byť se veřejně ohánějí "solidaritou s oběťmi teroristických útoků" s těmito útoky souhlasí a s teroristy se plně ztotožňují. To, konec konců, ukázaly i události na kvalifikačním zápase o postup na mistrovství světa ve fotbale v Adelaide (Austrálie). Jako zajímavost uvádím, že původní článek o odmítnutí Saúdů držet minutu ticha, který jsem měl připravený k odkazování, byl zcenzurován.
Prostě komukoli, kdo není totální idiot, je jasné, že cílem muslimů je zlikvidovat euroamerickou civilizaci, protože islám je naprosto neslučitelný s jejími hodnotami. A pokud někdo trvrdí opak a idiot prokazatelně není, pak to dělá se záměrem euroamerickou civilizaci zničit a muslimy k tomu použít jako nástroj (což je záměr především rudých a zelených všech odstínů barev).
A budu hodně ošklivý: I s těmi autentickými nácky se patrně můžeme shodnout na tom, že fyzické vylikvidování naší populace není v našem zájmu (jak těch nácků, tak i normálních lidí), což se o neomarxistech a příznivcích muslimů (o samotných muslimech nemluvě) říct rozhodně nedá.
V důsledku komunistické agitace a jejího monopolu od roku 1945 až po téměř současnost je většině naší veřejnosti zcela neznámý fakt, že nejvíce obětí nacistické okupace (pomineme-li Židy, pronásledované z rasových a nikoli ideologických důvodů) nebylo mezi komunisty (ti naopak až do útoku na SSSR žili s nacisty v dojemné harmonii), ale právě mezi silami, které se dostaly ve společnosti k dominanci v období druhé republiky. V podstatě už v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1939 toto platí, protože studentští vůdcové zavraždění nacisty, případně odvezení do koncentráků, vesměs patřili k příznivcům českých fašistů. Stalo se to proto, že po událostech 28. 10. studentské spolky (zastrašené brutálním potlačením demonstrací) zvolily do svých vedení právě lidi z této části politického spektra v domnění, že tím omezí persekuce ze strany německých okupantů. Tyto naděje se ukázaly naprosto liché. Němci se, zcela podle svých nejlepších tradic, zachovali jako slon v porcelánu a bestiálním způsobem povraždili příslušníky té části politického spektra, která jak za druhé republiky, tak i na začátku protektorátu sázela na spolupráci s Němci.
Výsledkem bylo, že Němci už po prvním roce existence protektorátu v podstatě neměli mezi místním obyvatelstvem (vyjma německého etnika, kterého jsme se šťastně a zcela oprávněně zbavili odsunem) žádnou konzistentní sílu, která by s nimi spolehlivě spolupracovala. Masakr mezi českými fašisty proběhl i v souvislosti s heydrichiádou a také nepřispěl k podpoře nacistů z pravé strany politického spektra.
Nakonec se ukázalo, že i někteří z nositelů Svatováclavské orlice spolupracovali s odbojem.
Výše zmíněné idiotství Němců vykvetlo květy přímo tropické nádhery na začátku jejich tažení do SSSR. Tam si zase dokázali po velmi krátké době na smrt znepřátelit veškeré obyvatelstvo, které je původně vítalo jako "zachránce před bolševiky". Kdyby Němci nebyli totální rasističtí idioti, tak mohli sedět doma a poskytovat zbrojní a logistickou podporu desítkám milionů antibolševických bojovníků, kteří by za ně toho Stalina s přehledem porazili.
Čili, budu hodně brutální: Tam, kde jde o fyzické ohrožení populace České republiky, jsou ti "náckové" menší zlo než třeba neomarxisté.

Koho Reflex pomíjí

Jsem toho názoru, že Reflex pomíjí daleko významnější sílu, která se jednoznačně kloní k nacismu a neonacismu. Touto silou jsou klerikálové, což názorně ukazují jejich aktivity ve vztahu k sudetským Němcům a jejich neonacistickému a revanšistickému politickému programu.
Klerikálové (KDU-ČSL) se sice presentují jako "křesťanská" strana, nicméně zastupují prakticky výlučně římské katolíky, s ostatními křesťanskými konfesemi se míjejí, případně se tyto od nich zcela distancují.
Faktem také je, že programem římsko katolické církve bylo vždy potlačení až vylikvidování slovanských národů v Evropě. Od přelomu 15. a 16. století až do pádu Rakousko-Uherska byla programem římskokatolické církve genocida českého národa, kombinovaná s násilným poněmčením. Existence "vlasteneckých kněží", kteří v církevní organizaci fungovali asi stejně jako disidenti v komunisty ovládaných zemích, na této skutečnosti absolutně nic nemění. České národní obrození vzniklo jako side-effect oslabení církevní moci za osvícenského absolutismu (který klerikálové dodnes proklínají a jejich ideálem je návrat společnosti někam na úroveň doby vlády Karla VI., otce Marie Terezie).
Klerikálové rovněž prosadili jeden z největších zločinů v novodobých dějinách našeho státu, tzv. církevní restituce. Blekotání o "navrácení majetku ukradeného komunisty" se zcela míjí s realitou. Církve (a především římští katolíci) dostaly i majetky, o které přišly za josefínských reforem (některé kláštery např.), případně za Masarykovy pozemkové reformy. Druhou věcí je, že církve (a především římskokatolická) nikdy nevlastnily prakticky nic, co by nezískaly podvody, vydíráním a loupežemi, včetně loupežných vražd. Opakovaně přirovnávám restituci takto získaného majetku k hypotetickému restituování nacistům zlata ze zubů, vytloukaných z úst zplynovaných Židů.
Podkuřování klerikálů (nao)nacistům je zcela konzistentní s politikou, kterou římskokatolická církev prováděla za posledního půl tisíciletí. Pokud existují skutečně společensky nebezpeční "náckové", tak jsou to právě klerikálové. To názorně předvádějí i pronacistické aktivity jejich stranických špiček. V nadcházejících volbách se rýsuje naprosto ideální možnost se jich zbavit, protože jejich koalice s rovněž velice pochybnými "starosty" potřebuje k proniknutí do povolební Poslanecké sněmovny PČR překonat desetiprocentní limit. Proto každý, komu záleží na budoucnosti stávající populace ČR, by neměl tuto koalici volit.

Existují tedy daleko horší a nebezpečnější síly, než jsou nějací "náckové", nad potlačením jejichž akce Reflex jásá. V nastávajících volbách bychom se měli zaměřit na to, aby právě tyto, Reflexem opomíjené, síly zůstaly za branami parlamentu.

pondělí 12. června 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Kvůli podpoře terorismu

přerušila řada arabskoislámských států styky a ekonomickou spolupráci s Katarem. Trochu mi to připomíná obřad vyhánění kozla (svedly se na něho všechny hříchy komunity a pak se vyhnal do pouště).

Emiráty

varovaly své občany před cestami do velké Británie (že by měly nějaké zprávy o dalších chystaných útocích?).

Filipíny

zatím nedobyly město Marawi, kde vládnou islamisté, napojení na chalifát.
Nakonec začaly s dobýváním města pomáhat zvláštní jednotky USA. Vypadá to, že za cenu vlastních ztrát kolem 58 osob bylo v boji zabito 138 islámistických vzbouřenců a další zahynuli při bombardování a podobných akcích na dálku.
Pomoc USA ilustruje zlepšení vztahů mezi Filipínami a USA po odchodu muslima Obamy.

Islamista

držel v Austrálii ženu jako rukojmí a prohlašoval, že to dělá pro IS. Byl zastřelen.

Město Baadž

bylo vyrváno z rukou džihádistů z islámského státu. V tomto městě se ukrýval Bagdádí.

Německo

se rozhodlo stáhnout své letce ze základy Incirlik, protože Turci k nim nechtěli nikoho pouštět.

O teroristech z Londýna

vycházejí najevo stále nová fakta. Včetně toho, že o nich policie věděla, ale nepovažovala je za nebezpečné. Jeden z nich byl dokonce natočen televizí coby "džihádista od vedle".
V Temži byla nalezena další oběť tohoto útoku, celkově tedy osm obětí (zatím).
Matka jednoho z teroristů "trpí nad ztrátou syna" - jak dojemné! Názorná ukázka toho, jak moderní novináři nerozlišují mezi zločinci a jejich oběťmi.
Jeden z vrahů získal trvalý pobyt sňatkem se starší Britkou (že by Mohamed jako vzor?).
Atentátníci měli nože z Lidlu. Byly v akci. No, nekupte to ...

Zatčení

v souvislosti s posledním útokem v Londýně byli propuštěni bez obvinění. Byl identifikován třetí z londýnských atentátníků jako syn Maročana a Italky.

V centru Kábulu

vybuchla bomba ukrytá do fekálního vozu a usmrtila přes 150 lidí. Vláda následně vyzvala Talíban, aby se buď přidal k míru nebo čelil následkům.

Začal

útok na Rakká a pokračoval v průběhu celého týdne. Do jeho konce se celé město dobýt nepodařilo.

V Rakousku

byli odsouzeni rodiče, kteří odjeli s dětmi do chalifátu, aby jim tam dali "správnou islámskou výchovu". V jejím rámci navštěvovali i veřejné "popravy".

Další teroristický útok

proběhl v Paříži u Notre Dame. Pachatelem byl "Švéd", novinář na volné noze, "pachatel" článků o rasismu a diskriminaci, vyznamenaný za tato díla EU. Navíc studoval postgraduál v Paříži. Policista, na něhož atentátník zaútočil kladivem, vyvázl s lehčím zraněním. "Nejevil se jako radikál", tvrdili lidé z jeho okolí.

Atentátníci

zaútočili koordinovaně na mauzoleum Chomejního a parlament v Íránu.
President Trump to okomentoval tím, že kdo seje zlo, může se sám stát jeho obětí.

Chalifátníci

stříleli opět na civilisty, prchající z Mosulu. Vraždili bez výběru, i děti.

Boko Haram

zaútočila v Nigérii na oblastní hlavní město Maiduguri. Útočníci použili sebevražedné atentátníky i protiletecké kulomety. Dohromady povraždili nejméně 14 lidí. Armáda je následně vytlačila.

Další atentátníci

zaútočili na tržiště v Musajjibu (Irák) a zabili kolem 30 lidí.

Chalifátníci

zavraždili dva čínské rukojmí. Lze předpokládat, že jim to Čína oplatí na Ujgurech.
Vyjádřili se také, že hodlají expandovat na Balkán a konat "odvetu" za válku v bývalé Jugoslávii.

Jižně od Mosulu

se podařilo odrazit pokus chalifátníků o protiofenzívu.

V souvislosti

s islámskými teroristickými útoky hodlá švédská vláda zpřísnit protiteroristické zákony.

Imigrace


Žadatelé o azyl

v Německu si vymýšlejí zločiny, které údajně spáchali, aby nemohli být deportováni.

Vláda ČR

přijala usnesení, že nepřijme žádného migranta na základě kvót. EK "zváží reakci".

Uprchlík ze Sýrii

ubodal v německém centru pro uprchlíky psychologa.

Odsouzen

další "uprchlík", tentokrát za házení Molotovova koktejlu na obchodní centrum. Jedná se o bratra džihádistky, která zaútočila na policistku a už za to sedí.

Juncker

kritizoval ČR za nepřijímání neprověřitelných "uprchlíků", z nichž se rekrutují v západních zemích vraždící monstra.

Obecné


Zahrádky

se staly útočištěm kouřících štamgastů v "nekuřáckých" hospodách. Jinde se kouří (a hlučí) na chodnících.

Tereza May

těžce promávla volby. Stačilo jí na to explicitní vyčtení úsporných opatření, které by konzervativci rádi zavedli (protože bez nich půjde ekonomika GB do kopru). Levice jim vyčítala v souvislosti s terorismem i snížení počtů policistů, což není zcela OK, protože se jednalo o pořádkové policisty, kteří se terorismem nezabývají a nejsou na to ani vybaveni.
Nakonec to vypadá na spojení se severoirskou (probritskou) stranou DUP. Ta nebude mít problémy s postavením plotu na hranicích mezi Severním Irskem (GB) a Irskou republikou.

ČEZ

plánuje dostavbu dalšího reaktoru v Dukovanech, měl by udržet elektrárnu v chodu po skončení životnosti stávajících.

Ztohovínka

dostala podmíněné tresty a příkaz náhrady škody. Navíc soud konstatoval, že jejich čin byl zaměřen proti hodnotám společnosti.

Jiří Drahoš

sehnal 25 tisíc podpisů na kandidaturu do presidentských voleb.

Černá Hora

stoupila do NATO.

USA

zveřejnily úvahy o tom, že opustí (pro její zaujatost a nevyváženost) Radu OSN pro lidská práva.

Nastala kontraverze

mezi sněmovnou a presidentem ohledně vyznamenání nedávno zemřelého kardinála Vlka.

Podařilo

se vyřešit 14 let starou vraždu barmanky v Rakovníku a chytit pachatele.

President Zeman

vyjednal ve Vietnamu bezvízovost krátkodobých turistických cest.

Poslanci

zakázali kožešinové farmy na základě zmatečných blábolů "ochránců zvířat" v rouše zeleném.

Daň

z jaderného paliva (Německo) byla podle soudu protiústavní. To je další úder zeleným.

Senát

zamítl pozměňovací návrhy, které měly v novele stavebního zákona zachovat současné možnosti "ekologického raketýringu". Ekologisté nyní kvílí, že tato jejich lukrativní aktivita, která navíc umožňovala zdržovat důležité stavby celá léta, byla novelizací zákona znemožněna.
Rovněž bylo schváleno, že sestry nebudou muset mít vysokou školu (blbost, kterou nám vnutila EU).

Trump

se omluvil Zemanovi za odložení jejich setkání.

Koruna

se vyšplhala na maximum od konce intervencí.

Podle průzkumů

nemá většina Čechů problém s adopcí dětí homosexuály (s tím mají problém jen nábožensky zatížení lidé).

Brazílie

schválila geneticky upravenou cukrovou třtinu z BT toxinem proti hmyzím parazitům.

EU

zvažuje povinnou registraci cestujících ve vlacích. Přitom není schopna zajistit registraci ilegálů, hrnoucích se do ní přes hranice.

Byly zveřejněny

nebezpečné chyby Windows. Byly také rozdány "knížecí rady" o nutnosti systém neustále aktualizovat. Problém je v tom, že řada instalovaných programů přestane být po aktualizaci funkční, často po aktualizace přestanou fungovat ovladače tiskáren, skenerů apod. takže se uživatelé takovéto "službě" vcelku pochopitelně brání. Mají počítače nikoli na to, aby volali "wow!" nad animovanými "okýnky", ale na práci, což MS dodnes nepochopil.

Ve Švédsku

obvinili tři "rasisty" v souvislosti s bombovými útoky na imigrantská centra.

New Yorkský soud

rozhodl, že šimpanzi nemají lidská práva.

Připomenuli jsme si

75. výročí vyhlazení Lidic. Někdo účastí na pietním aktu, někdo účastí na sjezdu sudeťáků (šéf KDU - ČSL).

Tisíce lidí

se v Praze účastnily pochodu proti rakovině prsu. Zpěvačka Anna K oznámila, že má recidivu tohoto onemocnění, s nímž již bojovala.

Macron

získal ve volbách 30 % poslanců a další ještě může získat ve druhém kole.

Dánsko

zrušilo protirouhačský zákon. Je charakteristické, že jedinou silou, bojující za jeho zachování, byli sociální demkraté. Tím padlo i vyšetřování dánského občana, který před několika měsíci spálil Korán a dal to jako video na Facebook.
U nás tento středověký výplod do jisté míry substituuje §198 a §198a Zákona č. 140/1961 Sb. (také velice archaický, výplod komunistického tmářství) a zejména silně asymetrická praxe policie a justice, kdy veřejné pomlouvání ateistů církevními činiteli (televize, rozhlas, noviny) nebyly dosud nikdy stíhány.

pátek 9. června 2017

Přátelé islámu opět lhali

Podařilo se prokázat, že stanice CNN natočila nahrané scény, které měly představovat "muslimy, spontánně demonstrující proti teroristickým útokům".

Co je problém?

Existuje obrovský tlak na to, aby byl předveden "masový odpor" muslimů proti teroristickým útokům. Část tohoto tlaku pochází z té části islámské komunity, která nemá vnímání reality natolik zkreslené islámem, aby nechápala, že masový souhlas muslimů s teroristy, a zejména cíly jejich snažení, nakonec vyburcuje společnost z letargie, do níž byla uvržena zločinci, které si jednak muslimové přímo platí. Část od těch, kteří z důvodů zastávané ideologie nenávidí civilizovanou a demokratickou společnost (neomarxisté a další levicově orientovaní aktivisté) a islamizaci chápou jako prostředek k její likvidaci.
Faktem je, že tento masový souhlas muslimů s teroristy je snadno detekovatelný jako jejich absolutní loajalita vůči nim. Neexistují udání přípravy teroristických útoků, v islámské společnosti (v podle levicových lhářů "neexistujících" islámských no-go zónách) se teroristé pohybují zcela volně a bezpečně, bez jakéhokoli rizika prozrazení.
Realita je tedy zcela jiná, než jak ji hlásají islámističtí a proislámističtí propagandisté, viz ZDE a ZDE. Napadání nemuslimů kvůli ramadánu je zase ZDE.
Ve Velké Británii (letos dva útoky v Londýně a jeden v Manchesteru) je problém ještě akcentován silnou infiltrací muslimů do bezpečnostních složek, které jsou tím naprosto paralyzovány a jejich výstupy jsou zcela zkreslené a nesmyslné. Policie s obsahem muslimů je pro vyšetřování islámského terorismu naprosto bezcenná (asi jako kdyby se na vyšetřování dění v koncentračních táborech meli významnou měrou podílet aktivní a přesvědčení nacisté - a nebo jako když masakr v Katyni vyšetřovali pro Norimberský tribunál sověti).
Provalilo se, že o jednom z útočníků (je zveřejněna identita dvou, identitu třetího britské úřady tají - možná z podobných důvodů, z jakých by raději utajili i tohoto) natočily britské sdělovací prostředky reportáž, jak s vlajkou islámského státu rozdává dětem sladkosti a agituje je, aby se přidaly k džihádu - za naprostého nezájmu jak islámských autorit, tak i britských úřadů.
Něteří zastupci islámské komunity sice vyzývají k tomu, aby se muslimové proti teroristům postavili, je ovšem otázka, zda tyto výzvy nejsou jen kouřovou clonou (pro tuto variantu by svědčil i výše uvedený případ). Druhou věcí je, že islámská komunita jako celek má názory přesně opačné, než jaké tato "muslimská elita" presentuje, a v praxi je, jak jsem výše uvedl, vůči teroristům vysoce loajální. Dodatečné odsuzování úspěšně provedených teroristických útoků na této skutečnosti nic nemění - jsou to jen a jen krokodýlí slzy nad oběťmi silně podporované akce, jejíž provedení je chápáno jako úspěch.
Do tohoto koktailu fake blábolů se přidávají ještě vyslovwní nepřátelé moderní civilizace, kteří požadují, "abychom porozuměli"  nábožensky vyšinutým zrůdám. Normálního člověka opravdu nemusí zajímat soubor blábolů a bludů, vytvářející virtuální realitu, v níž se lidé, zdementovaní náboženstvím na polozvířecí úroveň, pohybují. Od těchto tvorů je v civilizované společnosti vyžadováno pouze jedno: Aby neobtěžovali normální lidi. Faktem je, že normální lidé se jim vyhýbají (pokud je to reálně možné), problém je naopak v tom, že uvedení tvorové považují existenci normálních lidí za cosi, co je v příkrém rozporu s jejich zrůdnou a nesmyslnou vírou.

"Virtuální řešení"

Protože normální lidé už přestali (naprosto samozřejmě  správně) reagovat na bezcenné bláboly "reprezentantů" muslimů a naopak spíše reagují na spontánní projevy radosti v islámských komunitách po každém teroristickém útoku, snaží se pachatelé virtuální reality organizovat "demonstrace muslimů" proti terorismu.
CNN se to trochu vymklo z ruky tím, že si lidé natočili, jak jsou před "zpravodajské" kamery režií naháněni "spontánně demonstrující muslimové". Zde je i odkaz na youtube Zde z trochu jiné pozice Navíc se to dělo v prostoru, odděleného od normálních lidí policejním kordonem. Jistěže se nabízí i otázka, zda se skutečně jedná o muslimy a nikoli najaté herce a kompars. Osobně bych vsadil spíš na to druhé.
Protože lidé nejsou blbí a v podobném zpravodajství už dříve tušili podvod a podraz, tak začali s velkou chutí sdílet videa, která celou tuto výrobu trapné a lživé propagandy ozřejmují. Rozjelo se masívní informování o této akci na blogsféře a došlo to dokonce tak daleko, že klip s touto nahranou demonstrací stáhla i některá serióznější mainstreamová média. Prostě internet se zase ukázal jako "supermédium", umožňující demaskovat lži a podvody.
Za virtuální řešení považuji i rozhodnutí 130 imámů neprovést nad zdechlinami atentátníků pohřební obřady. Ti jsou podle své víry v ráji a sexují hurisky (případně hurisáky, případně hurisáčata) a osud jejich těl je absolutně nemusí zajímat (na rozdíl od muslimů, co nezemřeli při džihádu a čekají na zmrtvýchvstání).

Co to říká?

Tento podvod pracovníky zpravodajského média, které mělo ještě před nedávnem realtivně dobrý zvuk, říká naprosto jasně, že médiím tototo druhu se prostě věřit nedá. Minimálně nikoli, pokud jejich zprávy nejsou pozitivně ověřeny v blogsféře a na sociálních sítích nezávislými a hodnověrnými pozorovateli.
Druhou věcí je, že sami tvůrci proislámistické propagandy s klidnou duší likvidují (protože takováto vyslovená lež, vnucená do zpravodajství dříve seriózního média, není nic jiného než jeho likvidace) média, která mají k dispozici.
Uvedený jev může mít několik příčin
 • islamisté považují své vítězství za natolik jisté, že si nenechávají prostředek na boj ve vzdálenějším časovém horizontu
 • islamisté jsou zoufalí a obětují tato média v zoufalém pokusu o záchranu situace
 • islamisté naprosto nechápou civilizovanou společnost a úlohu médií v ní, a tak si bezstarostně likvidují seriózní informační prostředky (jichž se zmocnili), aniž by si byli vědomi toho, co to bude pro ně a jejich boj znamenat v delším časovém horizintu.
Abych to rozhodl, domnívám se, že islamizátoři tvoří natolik nehomogenní skupinu, že mohou platit všechny tři uvedené body současně (a klidně i některé další). Pochopitelně, ta nehomogenita se týká výlučně konkrétních taktických a strategických postupů, nikoli představ o cílovém stavu, který má být těmito postupy navozen: Vybití všech nemuslimů, kteří nevyznávají islámem "tolerovaná" náboženství, a zotročení toho zbytku.
Pro nás ovšem je důležitý fakt, že cokoli je v jakýchkoli médiích hlásáno ve prospěch islámu, na podporu přejímání prvků islámu do našeho životního stylu, pro tolerování islámských zločinů a přestupků (atd.), je nejspíš dáno jejich spoluprací s islamizátory a je třeba na tyto sdělovací prostředky hledět tak, jak moje generace hleděla na Rudé Právo a podobné hlasatele komunistických blábolů a generace mých rodičů na propagandu řízenou Josephem Goebbelsem.

Soudruzi proislamističtí novináři se nádherně odkopali. Díky tomu, že se fašistoidům s nimi ideově spřaženým dosud nepodařilo zlikvidovat internet, má jejich ostudu na talířku (obrazovce monitoru) kdokoli, kdo je ochoten přijímat fakta.

středa 7. června 2017

Je Babiš opravdu "čiré zlo"?

Soudruzi společensky angažovaní umělci se dali do tažení proti Andreji Babišovi. Je Babiš opravdu ono "čiré zlo", proti němuž je nutno takto bojovat?

Současné tažení

Naši umělečtí "géniové" (ale do uvozovek by u mnoha z nich patřilo i to umění) vyplodili "antireklamní" spot o řepce, patrně v blahé důvěře, že už mnoho občanů neví, jak to s tou řepkou bylo.
Babiš začal "v řepce" podnikat až poté, co ČR přijala EUrounijní debilismus o nucené podpoře "alternativních paliv", jejichž celkový přínos je záporný, přínos pro životní prostředí obecně a globální oteplování zvláště je buď neutrální, nebo rovněž mírně záporný. EU věrchuška prostě, podobně jako komunistická gerontokracie pod Husákem, povýšila politické zadání nad realitu. Výsledky jsou shodné, socialistický blok pod vládou komunistických dementních senilů zkrachoval v roce 1989, EU jednoznačně ke krachu směřuje, minimálně od doby Lisabonské smlouvy, která efektivně znemožnila jakoukoli reálnou kontrolu občanů nad avanturistickými hovadismy EUnijní věrchušky.
To, že se Babiš chová v daných podmínkách tak, aby z nich vytěžil maximální zisk, to mu nelze ani v nejmenším vyčítat, protože to je podstatou tržně orientovaného podnikání. Pokud jeho aktivity vyznívají negativně pro celou společnost, je to vina těch, kdo pokřivili trh s energií nesmyslným dotováním jejích "alternativních" pseudozdrojů. "Pseudo" proto, že z nich reálně žádnou energii nelze získat, lze jen přesypávat zakázanými nebo povolenými cestami energii nealternativní do energie "alternativní", a tu pak s obrovským ziskem prodávat.
Současné klipy, které naši rádoby "umělci" proti Babišovi vytvořili, jsou jen ilustrací hlubokého nepochopení, oč se v této konkrétní kauze jedná.

EET

Daleko racionálnější by byla kritika EET, které je skutečně do značné míry dílem aktivit pana Babiše.
Kritizovat by se dala především skutečnost, že v naprosté většině zemí po zavedení podobných opatření se výběr daní nezvýšil. V těch zbylých se zvýšil o hodnotu, odpovídající meziročnímu zvyšování v předchozích letech a nějaké navýšení, které by se dalo přiklepnout EET, je v těchto státech pod úrovní statistické chyby.
Náklady pro podnikatele, spojené s EET, jsou tak vysoké, že řada podnikatelů buď zcela skončí, nebo se přesune do černé / šedé zóny ekonomiky a její daňové odvody se sníží.
V další fázi např. EET postihne praktické lékaře. Ke stávajícímu SW (zajišťujícímu virtuální kartotéku pacientů, centrálu příjmu dat z odborných vyšetření a komunikaci s pojišťovnami) bude nutno přikoupit několik desítek tisíc korun  stojící modul, jehož následné poplatky na údržbu se pohybují kolem dvou tisíc měsíčně. Přitom jediný reálný druh příjmů praktického lékaře, který neprochází buď přes pokladny (a evidenci) zdravotních pojišťoven, nebo podnikovou sférou (vyšetření vstupních a výstupních prohlídek a periodické prohlídky pracovníků rizikových pracovišť) jsou vyšetření spojená s vydáním řidičského průkazu a periodické prohlídky po 65 letech. Těch má běžný praktik několik měsíčně a má z jedné z nich čistý příjem kolem dvou stovek. Pomíjím vyšetření na pilotní a kapitánské průkazy, kterých je zanedbatelné množství. Řada starších lékařů, také v souvislosti se zaváděním povinných elektronických receptů, skokově skončí, odhady se pohybují kolem jedné třetiny tč. fungujících praktiků. Je to, pochopitelně, i silně demotivující pro absolventy lékařských fakult, kteří se o to více budou snažit uplatnit v zahraničí, kde tuto idiocii nemají. Pro řadu pacientů nastane v následujícím období problém, kdy jejich praktik odejde do zaslouženého důchodu (aby z něj nedotoval idiotismy typu EET nebo elektronického receptu) a v jejich okolí nebude žádný praktik s volnou kapacitou.
Část podnikatelů na internetu se patrně přesune do jiných států a přestanou do naší daňové pokladny platit vůbec.
Navíc celý systém EET budí podezření, že byl vytvořen především ke sledování podnikatelů, aby velcí podnikatelé Babišova typu mohli průběžně zjišťovat, kde jim vzniká potenciální konkurence a včas ji zaříznout.

Nicméně

Protichůdným aspektem je ovšem fakt, že Babiš je podnikatelem tuzemským. Potřebuje v tuzemsku lidi, kterým by mohl prodávat svoje zboží, případně je zaměstnávat (a i v případě toho zaměstnání potřebuje, aby měli kupní sílu k nákupu jím vyráběného zboží). Pokud zde dojde k nějakému sociálnímu zhroucení, po němž nebudou mít lidé ani na základní potraviny, dojde i ke zhroucení kapsy pana Babiše.
Už jsou tu před časem napsal, že ANO je typický fašistický projekt, vycházející +- z toho, co bylo ve fašistické Itálii (než se dostala do totální závislosti na Německu). Včetně toho, že byl v italské společnosti té doby prosazen jakýsi třídní smír ve smyslu "pracující se nebudou bouřit a oplátkou budou mít zajištěnu jakousi minimální životní úroveň, kapitalisté nebudou viditelně a slyšitelně krkat a mlaskat a tím normální lidi proti sobě i celému státnímu systému štvát". Poměry tam tedy byly +- jako za Husákova "gulášového socialismu" (připomínám skvělý film Amarcord, který se ovšem netají tím, že podmínky v raně fašistické Itálii poněkud idealizuje pohledem dospívajícího chlapce), pochopitelně s opravou na to cca půl století rozvoje technologií činících život snadnějším, které Husáka od Mussoliniho dělí. Nicméně žít se dalo jak za toho Mussoliniho, tak i za toho Husáka, zatímco EU nás zcela jednoznačně táhne do poměrů, v nichž život ani na této redukované a zglajchšaltované úrovni možný nebude (o nějaké demokracii si, pochopitelně, obyvatelé všech těchto režimů mohli a budou moci jen nechat zdát; v případě té budoucí EU ovšem kdo ví, jestli, je docela možné, že i sny budou podléhat cenzuře či nějaké formě "nápravy správným směrem" - viz velmi vizionářský film Kdo chce zabít Jessii).
Zkrátka Babiš je, abych opět citoval, tentokát americké politology, kteří to prohlašovali o USA podporovaných krvavých diktátorech, "bastard, ale náš bastard". Víme, že se u něho můžeme spolehnout na to, že určitou hranici nepřekročí, protože by si jinak počínal jako ten pán, co vylezl na strom, posadil se na větev a uřízl ji mezi sebou a kmenem.
Daleko problematičtější jsou mezinárodní velkokapitalisté, či oligarchové (ono je to v podstatě totéž), kteří stojí za EU a jejími čelnými politiky. To jsou lidé, kteří takovéto konkrétní ukotvení nemají, v podstatě jakákoli země pro ně představuje jen pokladnici, kterou (když se dá) totálně vyrabují a odtáhnou jak mračno kobylek na další štaci, aniž by je sebeméně zajímal osud lidí, pro něž vytvořili podmínky, znemožňující prosté přežití.
Právě tito lidé jsou naším zásadním problémem a teprve poté, co se nám podaří jim ubránit, může být zajímavé usměrňování Babiše. Tento přístup v podstatě vychází z Maslowovy pyramidy potřeb, která je vcelku osvědčeným popisem potřeb člověka a jejich priorit, tudíž se na ni dá dívat jako na podklad k racionálnímu rozhodování.
Když tu dnes vyvolávám duchy filmového plátna, dovolím si připomenout ještě jeden film: Trajánův sloup, který pojednává o událostech v Dácii poté, co ji Řím dobyl a co se stala provincií římského impéria. Dáčtí protiřímští "odbojáři" se nakonec spojili s Římany proti invazi lidožroutských a lidské oběti v masovém měřítku provozujících kmenů (archeologicky doložených i na našem území), protože "osvobození" Dácie z jejich rukou by mělo tisíckrát horší následky než nadvláda Říma.
Z těchto důvodů rozhodně výše zmíněné "umělecké iniciativy" nepodporuji a spíše by mě zajímalo, kdo si ty "umělce" platí.

Babiš tedy není žádné "absolutní zlo". Babiš je naše, místní zlo, to absolutní sídlí v Bruselu a v sídlech dalších nadnárodních organizací a v boji proti těmto zlům za naše holé přežití je zapotřebí se spojit i s tím Babišem.