čtvrtek 31. března 2016

Mučení prostě funguje

Předesílám: Nemusím US republikány (ale považuji je  za výrazně menší zlo než US demokraty), nemusím D. Trumpa (ale považuji ho za výrazně menší zlo než kteréhokoli z dalších současných kandidátů na US presidenta).

Mučení?

Dnes se opět směska krasoduchů a teroristických agentů "otřásá odporem" nad tím, že Trump podporuje použití mučení a že to schvalují cca 2/3 US občanů.
Bojovníci proti mučení rádi míchají několik věcí dohromady: Především výslechy, v nichž je cílem dostat z vyslýchaného nějaká objektivně existující fakta, jednak výslechy, v nichž je cílem, aby se vyšetřovaný přiznal k něčemu, co neudělal. A argumentují stylem "když se v procesech v 50. letech (o inkvizici nemluvě) přiznali obvinění k neexistujícím zločinům, nemůže mučení fungovat". Přičemž nezohledňují skutečnost, že v těchto procesech nešlo o žádné přiznání, ale jen o donucení hrát přidělenou roli v divadle politického (náboženského) procesu, v němž všichni zúčastnění velice dobře věděli, že nic z řečeného před soudem není pravda. Nehledě k tomu, že starší generace "bojovníků za lidská práva" to nemůže nevědět, protože se těchto akcí v 50. letech buď sama účastnila, nebo to má v rodině a má tudíž informace z první ruky.
My máme tu historickou zkušenost z doby odboje proti nacismu, že bezpečná byla výlučně ta informace, kterou osoba, zadržená gestapem, neznala. Všechny informace, které zadržení věděli, se z nich v naprosté většině případů podařilo vytlouct. Výjimky sice existují, můžeme je jistě obdivovat coby hrdiny či superhrdiny, ale jsou nezajímavé z hlediska celkového hodnocení této výslechové techniky. A to ještě pomíjím fakt, že neurovědy od dob gestapa pokročily mílovými kroky kupředu a k dispozci jsou prostředky, které dokáží rozpoznat, zda je vyslýchaná osoba přesvědčena, že mluví pravdu, nebo že lže - pochopitelně pravdivost tohoto přesvědčení závisí na tom, jaké informace jí byly poskytnuty organizací, pro niž pracuje. Prostě to, že nějaké promilové počty zadržených dokáží brutálně vedenému výslechu odolat (alespoň tak dlouhou dobu, než zamlčovaná informace přestane být aktuální), není z celkového pohledu zajímavé. Na rozdíl od těch gestapáků, kteří se museli spolehnout výlučně na intuici založenou na zkušenostech, máme k dispozici techniku, která dokáže takovéto odolávající jedince určit, a tím i eliminovat škody, které by mohly vzniknout jejich nerozpoznáním.
Mučení bylo úspěšně používáno i při průmyslové špionáži a boji proti průmyslovým špionům, viz známá Bergierova kniha o této problematice.
Z výše uvedených důvodů fungovalo pouze takové uspořádání odboje, které minimalizovalo množství informací, které jednotlivý odbojář znal, a lidí, s nimiž měl, coby s jinými odbojáři, kontakt. Velmi podobně si ostatně počínají i tajné služby všeho typu: Prostě, co jejich agent neví, to z něj nikdo nedostane sebebrutálnějším výslechem.
Faktem je, že islámský terorismus takto sofistifikovaně organizovaný není. Mezi teroristy a okolo nich je spousta lidí, kteří toho o připravovaných i prováděných akcích a jejich zajištění, propojení na centra, propojení na místní komunitu atd. vědí daleko víc, než co by připustili organizátoři protinacistického odboje po neblahých zkušenostech prvních odbojových organizací na začátku války.
A než se islámský terorismus a jeho zajištění islámskou populací přetransformuje do podoby, podobné zmíněnému protinacistickému odboji někdy v roce 1944, mohou mu být zasazeny velice tvrdé rány. Může být např. zlikvidována prakticky celá současná garnitura připravených džihádistů (o nichž zcela oficiálně hovoří zprávy tajných služeb) a podstatná část těch, kteří jim vytvářejí zázemí, včetně zajišťování logistiky teroristických útoků. Obnovení současného stavu připravenosti islámské komunity k teroristickým akcím by mohlo trvat léta, případně by se mu dalo zcela a na velmi dlouhou dobu (celé generace) zamezit. Mohlo by dojít i k rozpadu této komunity odpadnutím významné části jejích současných členů od islámu.

Ano!

Z tohoto důvodu říkám, že je třeba legislativně upravit možnost výslechů zadržených teroristů i jejich kompliců, a to i velmi tvrdými metodami, od "profláklého" waterboardingu (měl bych nápad na drobné vylepšení: spouštět do prostoru s vyšším obsahem CO2 ve vzduchu, subjektivní pocity dušení budou ještě silnější, akcentovat by to mohlo zdůrazňování, že se podobný postup, ale s vyšší koncentrací CO2, používá při nehálal porážce prasat), přes použití spánkové deprivace, drog atd. až po opravdu brutální fyzické mučení. Patrně by funkčnost těchto procedur velice potencovalo, kdyby do mučení byly zapojeny ženy, protože na to jsou věřící muslimové daleko citlivější než většina nemuslimů (a to ani nezmiňuji masochisty, pro něž by byl takový Abu Ghraib v podstatě splněným snem vlhkých nocí).
Není třeba se nad tím moralisticky ošklíbat:
 • samotní muslimové proti našim lidem takovéto techniky uplatňují bez jakýchkoli zábran
 • muslimové je uplatňují i proti lidem absolutně nevinným "pro zábavu"
 • jsou to muslimové, kdo na nás útočí, takže jsme morálně oprávněni ke v podstatě libovolné tvrdosti na odražení tohoto útoku
 • málokdo si uvědomuje, že jsme ve velmi podobné situaci jako Izrael: pokud džihádisté zvítězí plošně po celé EU, tak to bude nevratný stav; většina evropanů bude vybita a zbytek bude zdegradován islámem
Důležité také je, že k přípravě i provádění islámských zločinů dochází uvnitř islámské komunity, kde nejsou žádní vnější svědci.
Podobná situace za druhé světové války vedla k situaci, kdy řada závažných nacistických zločinů zůstala nepotrestána: Jednoduše se mezi Němci nenašel nikdo, kdo by s vyšetřovateli spolupracoval. Tento fakt byl také jedním z faktorů, které vedly k plošnému odsunu Němců do Německa z řady evropských zemí. Protě proto, že německá menšina jako celek byla natolik ztotožněná s nacismem, že nebylo možné nějaké třídění na vinné a nevinné. Jedinou výjimkou byli antifašisté, kteří byli jako takoví "vytříděni" samotnými Němci.
Jistěže i v případě muslimů by bylo podobné řešení optimálním nebo alespoň optimu blízkým řešením současné politicko - náboženské krize na našem kontinentu.
Dokážu si také představit, že mezi bojovníky proti mučení džihádistů, jak jednotlivci, tak i organizacemi, jsou vedle "užitečných idiotů", dělajících to z naivity a lidské blbosti, i ti, jejichž snaha je motivovaná rovněž skutečností, že sami mají máslo na hlavě a informace, získané tímto způsobem, by vedly k jejich přinejmenším znevěrohodnění a v některých případech snad i trestnímu postihu.

středa 30. března 2016

Jaká opatření bychom měli udělat? 1

(pokračování Jsme ve válce proti terorismu?)

Martin Konvičlka sepsal již na podzim jakési desatero, které bylo na jeho smazeném blogu na iDnes. Nyní je vystaveno na Parlamentních listech (v dolní části delšího a aktuálnějšího textu).

K němu si dovoluji přidat několik krátkých komentářů.

Bod 1
K tomu bych dodal, že v oblasti zdravotnické první pomoci platí naprosto opačný přístup, než jaký je hlásán v souvislosti s kriminalitou a případně i terorismem. Je činěn tlak na výcvik obyvatel v základních úkonech první pomoci a dokonce i na materiální zajištění - viz povinné vybavení vozidel lékárničkami a buzerace, která je s tím spojená. Odůvodňuje se to, zcela správně, tím, že zdravotnická služba, sebelépe a sebebohatěji vybavená, nedokáže dojet tak rychle, aby nedošlo k nevratnému poškození zdraví, nebo ztrátě života. Což je řešeno právě tím, že první pomoc má umět a mít pro to výbavu prakticky kdokoli.
Jsem toho názoru, že pro kriminální aktivity (o terorismu ani nemluvě) platí to samé s tím, že akčnost policie a dalších ozbrojených složek státu je na daleko nižší úrovni než akčnost zdravotní služby. Před nějakou dobou jsem zde konstatoval, že jedním z pozitivních aspektů breivikiády bylo i to, jak jediný útočník v podstatě deklasoval celou norskou policii, přičemž Norsko bylo v té době daleko zfašizovanější než současná ČR a pravomoci i akčnost státních institucí tam byly i jsou na podstatně vyšší úrovni. Stejně negativně dopadla i česká policie loni, v souvislosti s vystřílenou hospodou.
V podstatě by mělo platit to samé, co pro tu první pomoc: Každý by měl mít povinnost s sebou nosit potřebné vybavení (= střelnou zbraň) a podrobit se výcviku v jejím základním ovládání. Faktem je, že pokud by po vystoupení teroristů nastalo střílení jako o Božím těle, tak by je to přinejmenším znervóznilo. Nicméne při dostatečném počtu kulek i s nízkou pravděpodobností trefy pro jedinou ránu bude nakonec dobrá trefa docela pravděpodobná. Možná i pravděpodobnější než v případě, kdy by střílel jeden, byť profesionál. Podobné zkušenosti existují i z války ve Vietnamu: Pokud na letadlo střílí dostatečné množství pušek, tak je pravděpodobné, že ně+která kulka trefí ciítlivé místo, byť sestřelení letadla puškou je téměř nemožné.
Důležitost infiltrace populace lidmi s vojenským výcvikem ukázala i kauza zmařené akce muslimů proti pařížskému rychlíku, protože mezi cestujícími byli muži s vojenským výcvikem, kteří si s teroristickým hovadem poradili.
Zcela ukázkově sociálně patologická je ovšem EU, která by raději ještě více restringovala držení zbraní mezi lidmi. V některých státech protipozbrojovací aktivisté, fakticky spolupracovníci teroristů (a je jedno, zda vědomí či nikoli) prosadili ilegalitu i velmi defenzívních prostředků, jako je pepřový sprej (viz případ jedné Dánky, která se zachránila pepřovým sprejem před skupinovým znásilněním, tedy, pardon, kulturním obohacením několika imigrovavšími doktory a inženýry, a byla za to následně popotahována úřady).
Je to jeden z důvodů, proč by měly státy V4 přinejmenším důrazně pohrozit společným odchodem z EU, bude-li tato chystaná idiocie (či spíš vědomá zrada) bruselských orgánů opravdu po státech EU vyžadována.

Body 2 - 4 Naprostý souhlas, nemám, co dodat.

Bod 5 Rovněž souhlas. Podtrhuji to graduování, tj. po každém teroristickém útoku by se mělo postavení muslimů v ČR citelně zhoršit, jak na úrovni skupinové (islámské organizace, mešity apod.), tak i individuální.

Bod 6 Opět zcela souhlas. Dodal bych pouze, že vedle cukru by měl existovat i bič, tj. možnost přeřazení do "horšího" zařízení.
Další věcí je, že by měla být zrušena omezení, bránící v deportaci zločince do státu, kde se chytají mu udělat bebe pro zločiny, které tam napáchal.

Bod 7 Zde vidím jeden zásadní problém v tom, že loajalitu (ex)muslimů bude třeba opakovaně zkoušet, protože lhaní o islámu, falešné přísahy nepřátelům islámu atd. mají muslimové "zadrátovány" v hlavách od Mohameda a bude obrovská snaha dostat mezi tyto lidi džihádisty. Stejně tak bude i snaha dostat džihádisty mezi křesťany a další neislámské konfese. Bude nutné na to být institucionálně a organiuzačně připraveni.

Body 8 a 9 Opět stoprocentní souhlas

Bod 10 Rovněž souhlas. Kolaboranti s islamisty by i mohli končit na nějaké formě nucench prací, jimiž by sanovali náklady na likvidaci jimi nadělaných škod.A ještě drobnost

Dovoluji si ještě dát odkaz na to, jak "hate-free" aktivisté perfektně předvedli podstatu toho, co hlásají - explicitně zde a v širším kontextu zde. Takže nesmíme kritizovat nacismus, ale jen konkrétní nacisty, kteří se dopustili něčeho proti zákonům. Naprosto "geniální" byť mimo realitu, protože nacistická ideologie byla i norimberským tribunálem prohlášena za zločinnou, jako zločinné byly odsouzeny i některé organizace uvnitř nacistické strany nebo nacistického státu (a nikdo se neobával, že se tím "hodní Němci" zradikalizují a vrhnou do náruče extremistů).
Druhou všcí je, ža samotná organizace hate-free má velice blízko k nacistické ideologii i politické praxi, takže jim skutečně může být ten nacismus sympatický.

úterý 29. března 2016

Nejen lež má krátké nohy


Informace o incidentu v Glasgowě

I soudruh Čulík byl nucen informovat o tom, že ve Skotsku byl zavražděn muslimský obchodník Asad Shah, pocházející z Pákistánu. Ve čtvrti, v níž měl obchod, byl velice populární. K incidentu došlo krátce poté, co na své Facebookové stránce popřál všem návštěvníkům šťastné prožití Velikonoc.
Nicméně BL nazvaly vrahy "extrémisty", kterýmžto pojmem jsou v jejich slangu nazýváni vlastenci, kritici totalitních ideologií (včetně islámu) a další demokraticky orientované osoby. Tvorové, vraždící jménem islámu nebo jiné zrůdné ideologie, takto v BL prakticky nikdy označováni nejsou (maximálně BL straší, že pokud nebudeme k "umírněným" muslimům "tolerantní", tak z nich naděláme "extrémisty").
Stačilo ovšem zadat do pana Googla jméno nešťastného obchodníka a již dva zdroje prozradily, že jeden z útočníků, ten, kterého se již podařilo policii dopadnout, je muslim. Také se objevila podezření, že tento zločin byl motivován nábožensky.

 • Muslim shopkeeper murdered in suspected 'religiously ... www.telegraph.co.uk › News › UK News › Crime 23 hours ago - Detectives arrest 32-year-old Muslim man after Pakistani-born Asad Shah, 40, repeatedly stabbed in savage attack. ... A popular shopkeeper was stabbed to death by another Muslim in a "religiously prejudiced" attack hours after posting an Easter message on Facebook to "my beloved ...
 • Arrest after Glasgow shopkeeper Asad Shah dies in attack ... www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-35898543 6 hours ago - Asad Shah, 40, was found seriously injured in Minard Road, Shawlands, ... Police said both Mr Shah and the arrested man were Muslims.
 • Lze najít i podrobnější ruský popis incidentu: http://www.sedmitza.ru/text/6249730.html (pomocí yandex.ru)

Prostě nejen lež, ale i zamlčování má krátké nohy a v době existence internetu neuteče daleko. Proto také všichni fašistoidé a jiní antidemokraté volají po tom, aby byl internetu nasazen náhubek samozvaných antidemokratických cenzorů (demokratická cenzura prostě neexistuje). I u nás je vztah ke svobodě internetu jednoznačným prubířským kamenem, oddělujícím demokraty od antidemokratů.

K samotnému případu

Je třeba si uvědomit, že v řadě islámských států je slavení křesťanských svátků (a svátků dalších jiných náboženství, odlišných od islámu) zločinem. V některých je to dokonce zločin hrdelní.
Popřáním příjemného prožití neislámských svátků se Asad Shah dopustil zločinu proti šaríje. Jeho vrahy je třeba vidět jako určité samozvané, ale islámskou komunitou silně podporované "policisty", dbající na "čistotu" náboženství. K tomu je také motivují jak Korán, tak i příklady ze sbírek hadísů.
Tito lidé vlastně nedělali nic jiného, než práci náboženské policie, jakou se snaží muslimové ustanovit v řadě států. Jejím cílem je nejprve terorizovat muslimy, aby byli udrženi v područí nábožensky radikálních členů komunity. V některých státech mají ale již dost drzosti a pocit silnějšího postavení, takže útočí i mimo tuto komunitu.
Ustanovení takovéto "policie" bylo v Německu motivem ke vzniku protestního hnutí PEGIDA. Respektive poslední kapkou do následně přetečeného džbánu trpělivosti normálních lidí bylo prohlášení státních institucí, že "proti tomu nemohou nic dělat". Byť je jasné, že prosazování jakési paralelní pseudojustice a pseudopolicie je v hrubém rozporu se samotnými principy ani ne jen demokratického, ale v podstatě jakéhokoli státu. Protože jen stát má na justici monopol a jen on ho může delegovat ještě na někoho jiného mimo státní strukturu.
Německý stát oním "nemůžeme s tím nic dělat" fakticky dal do rukou samozvaných islámských policistů právo terorizovat dle jejich vlastního uvážení ostatní občany. Takže se nelze divit, že to způsobilo občanské protesty.
Pokud se ukáže, že vrahové Asada Shaha nebyli členy nějaké organizované skupiny, tak zcela jistě budou různé proislamistické skupiny juchat a jásat. Fakticky to ovšem bude znamenat, že muslimové jsou na páchání podobných činů "naprogramováni" tak důkladně, že nepotřebují nějakou organizovanou zločineckou skupinu na to, aby takovéto činy páchali. Což zhoršuje naději na to, že bychom se při řešení těchto problémů obešli bez plošného odsunu muslimů z Evropy, nebo nějakého ekvivalentního opatření.
Vražda Asada Shaha je naprosto jednoznačně odporný zločin. Jsou zde ovšem dva aspekty, na něž jsem na webu zatím nenarazil:
 • S trochou nadsázky lze podobné činy přirovnat ke známému "testu" pravosti diamantu na prstýnku: Protáhneme ho plamenem svíčky a když zůstane, tak je to sklo, když prskne a shoří, tak to byl diamant. Jinými slovy, pokud se nějaký muslim chová a mluví umírněně, tak pokud ho jeho souvěrci nechají na pokoji, tak je součástí cíleného a organizovaného lhaní muslimů nemuslimům o islámu, pokud ho souvěrci vážně ohrozí, nebo jako v tomto případě, zavraždí, tak to byl nejspíš umírněný muslim, který to myslel vážně (tedy, pokud nelhal na vlastní pěst bez nějakého jištění v mešitě).
 • Tento hnusný čin však má jednu pozitivní stránku: Ukazuje naprosto názorně, k čemu vede ona tolerance islámského zla a islámských zločinů, po níž tak úpěnlivě volají multikulturalisté. A jejich řev narůstá po každém odporném zločinu, spáchaném muslimy a ve jménu islámu. Tento zločin je zapotřebí, jako názornou ukázku toho, k čemu multikulturalismus vede, důkladně otloukat jeho příznivcům a šiřitelům o hlavy. Nejlépe tak tak dlouho a tak intenzívně, dokud jim, řečeno s autorem Písně o Rolandovi, nezačne vytékat mozek ušima. (Pro multikulturní blby budiž explicitně řečeno, že autor citovaného textu patrně nikdy v žádné bitvě nebyl a pravděpodobně i houby rozuměl anatomii lidského těla a hlavy zvláště. Jinak by věděl, že po pořádném úderu do hlavy neteče ven mozek ušima, ale očima a nosem; tedy, pokud ještě drží hlava pohromadě alespoň kůží. Tudíž tento obrat používám stejně jako on - coby obecně vžitou básnickou hyperbolu.)

pondělí 28. března 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Námořní pěchotu

vyslaly USA proti chlifátu.

V Belgii

pokračoval hon na teroristy, kteří se účastnili přípraby útoků v Bruselu. Obecně tyto akce ukázaly, jak málo jsou bezpečnostní složky evropských zemí na podobné situace připraveny a jak málo a špatně je vycvičené obyvatelstvo, v porovnání např. s Izraelem.

V Palmyře

pokračovaly boje s chalifátníky, účastnilo se jich i ruské letectvo. Vypadá to, že koncem týdne se skutečně podařilo toto město dobýt.

Muslimové

mohou slavit významné vítězství: Jemen je, po tajném vyvezení posledních Židů, totálně "judenfrei", přesně v intencích Mohameda a jeho méně úspěšného následníka, Hitlera.

Teror

v Bruselu vyvolal pohotovost bezpečnostních složek ČR i prohlášení politiků o tom, že "se nedají zastrašit".

Atentátníka

zabili čeští vojáci v Mali.

Chalifát

se přihlásil k útokům v Bruselu. Útoky srazily dolů EUro i evropské akcie. Kdo o nich věděl předem, mohl si vydělat.
Zveřejnil video, kde atentát oslavují.
Počet obětí není konečný, řada zraněných je ve vážném stavu s přinejmenším nejistou prognózou. Pořád se také nepodařilo identifikovat všechny oběti.

Trump

v souvislosti s bruselským masakrem znovu připomenul waterboarding. Zcela jednoznačně ano, ale já osobně bych šel ještě dál (svátkovo dílo o historii rodu Mydlářů v Praze je v romto směru daleko inspirativnější nějaké zvěsti o "příšerném" waterboardingu).

Dronem

se podařilo američanům zabít kolem 50 islamistů v táboře Al Kajdy.

Ukázalo se,

že islámští teroristé sledovali i možnost útoku na belgické jaderné elektrárny. S tím souzní smrt šéfa ochrany jedné z nich, kterou se propaganda snaží co nejvíce bagatelizovat.

Turecko

údajně jednoho z vraždících islamistů před časem vyhostilo a upozornilo na něj Belgii.

Podle zpravodajců

je v EU kolem 400 vycvičených atentátníků.

Irácká armáda

zahájila s pomocí američanů tažewní na Mosul, jedno z měst které má obsazené chalifát.

Bitevní vrtulníky

nasadila vláda Afghánistanu proti islamistům.

Švédská Akademie

se konečně rozhoupala a po 27 letech odsoudila fatwu proti Rushdiemu. Mezi tím íránský režim znovu zvýšil odměnu za spisovatelovo zavraždění. Můj názor je, že ihned po jejím vyhlášení měli islamisté čichat ze spodu k atomovým hřibům.

V Paříži

zmařili snad další pokus o atentát.

Vrací se kauza

islámistických "studentek", které odmítaly na střední zdravotní škole dodržovat hygienické předpisy a chtely nostit hidžáb. Jedna z nich školu zažalovala.

Belgičtí džihádisté

znovu hrozili, tentokrát ve zveřejněném videu.

V Británii

zakázali rozvedenému otci vodit syna do kostela, protože si to matka, islámská extrémistka, nepřála. Přesně tyto zrůdnosti presentují propagátoři multikulturalismu jako "vzornou integraci muslimů" do civilizované společnosti. Normální lidé ovšem mají názor přesně opačný.

Belgičané

pořádali "pochod proti strachu" - přeloženo do lidštiny "pochodování muslimům do zadku". Tato akce byla narušena "extrémisty".

Imigrace

V průběhu týdne
se neobjevily známky toho, že by zabraly dohody s Tureckem.

Česko

má přispět na "uprchlíky" částkou sto milionů korun. A na děti s leukémií zase budeme sbírat špunty od minerálek, chtělo by se dodat.

Maďaři

začínají soudit pašeráky lidí, kteří pohánějí současnou "uprchlickou" krizi.

Chorvatsko

si schválilo nasazení armády proti "uprchlíkům".

Řecko

začalo vyklízet ilegální tábor v Idomeni.

Papež

se zastal imigrantů. Opět.

Obecné

V Česku pokračovaly manévry kolem Čapího hnízda, které ukazují, co je která parlamentní strana vlastně zač.

Brexit

by údajně nepřinesl takové ekonomické problémy, jak tvrdí EUrohujeři. Naopak, po určité stagnaci, způsobené orientací na nové trhy a zboží by šla GB v růstu ekonomiky nad nynější úroveň. Po několika letech by měla sice spadnout na současnou úroveň růstu EU, ale je ve hvězdách, zda v té dobe ekonomika EU poroste, nebo zda vůbec nějaká EU bude.

Jako za komunistů

ČOI zjistila, že třetina prodejců uhlí šidí zákazníky. To pamatuji ještě z dob komunistů, kdy jsme v domě topili uhlím a koksem, jak jsme museli dodavatele hlídat, a i tak nás brali na hůl, jak se dalo.

Evropští soudci

konstatovali, že Česko bylo rozsudkem o "diskriminaci" Romů trestáno za to, že se aktivně snaží tuto část populace alespoň nějak vzdělat. Z inkluze v západních státech vycházejí Romové zcela negramotní. To, konec konců, názorně předvedly děti romských emigrantů, které v Británii automaticky začaly ve škole hned dostávat jedničky (a není vůbec jasné, za co, když vůbec neznaly jazyk, kterým se ve škole komunikovalo).

Šéf Applu

se obul do FBI s tím, že "a soukromí zákazníků nemají právo". Mezi tím se ukázalo, že se FBI do telefonu dostane. Spekuluje se o tom (např. na Lupě), že tam zadní vrátka jsou, pouze FBI nechtěla, aby to vyšlo najevo. Zadní vrátka mohou být přímo ve struktuře procesoru, která jde mimo výrobce telefonů.

Soudruzi z ANO

se nechali slyšet, že pokud parlament omezí podnikání ministrů, rozbijí koalici.

Savčenková

dostala 22 let.

Přejmenování

Úsvitu na Úsvit s Blokem proti islámu zakázali soudruzi z ministerstva vnitra. Úsvit se hodlá soudit.

Na Slovensku

podepsali koaliční smlouvu čtyř stran. Do koalice se podařilo dostat maďarské i slovenské nacionalisty.

Poslanci

rozšířili seznam trestných činů, které mohou spáchat i právnické osoby (tedy např. firmy).

Radovan Karadžič

byl v Haagu odsouzen na 40 let. Naprostá většina válečných zločinců (velitelé islamistů, američanů a další) zůstala ovšem nepotrestána.

V Česku

nastal spor a konflikt kolem čínských vlajek, vyvěšených v souvislosti s návštěvou čínského presidenta, které se někteří aktivisté snaží shazovat nebo ničit.

Islámský obchodník

v Glasgow popřál na Facebooku svým zákazníkům šťastné Velikonoce a byl velice rychle poté zavražděn islamisty (připravuji delší text).

Je nutno chválit:

V Motole začali zmražovat kousek vaječníku malým holčičkám, které podstupují onkologickou léčbu. Ze tkáňového štěpu by mohly být vaječníky refrešovány (protože některé typy této léčby vyvolávají těžké poškození až totální likvidaci plodnosti).

Někteří aktivisté

se snaží vysvětlit Kotlebův úspěch v parlamentních volbách na Slovensku "špatným vyučováním dějepisu". Mimochodem, pokud byl špatný Tiso, který byl v podstatě nacistickou loutkou, proč není ještě špatnější Chamberlein, který se rozhodně nemusel  ze strany Hitlera bát o život, a přitom celou tuhle pohromu se vznikem "Slovenského štátu" fakticky spískal? Proč ten není v učebnicích dějepisu sepsut a ostrakizován?

Přestěhovali

jsme se na Ukrajinu. Začal letní čas.

V Římě

došlo k několika útokům na autobusy s poutníky. Jedním z nich byl autobus ze Slovenska.

sobota 26. března 2016

Jsme ve válce proti terorismu?

(pokračování Stačil by cár papíru ...)

K velké nelibosti části multikulturalistů část odpovědných politiků, i část novinářů konstatovala, že "jsme ve válce proti terorismu". Málokdy se na něčem s multikulturalisty shodnu, ale shodnu se s nimi na tom, že uvedené prohlášení je pitomost.
Je to stejná pitomost, jak kdyby velitel za války zavelel: "Bojujeme proti tankům", nebo "Bojujeme proti výsadkářům". Dokonce je pitomost takto "bojovat proti válečným zločincům".
Bojuje se proti nepřátelským tankům, nepřátelským výsadkářům atd.
Bojuje se přitom proti všem, kdo jim poskytují zázemí: Taví ocel na ty tanky, v muničních fabrikách vyrábějí náboje, šijí uniformy (a padáky), vyrábějí palivo, atd. atd. Bojuje se i proti potenciálním tankistům, výsadkářům atd., kteří ještě nedostali povolávací rozkaz, ale jsou důležití pro nepřítele tím, že mu umožňují nahrazovat ztráty.
A nejprve je nutno vyhrát válku, a potom  je teprve možné uspořádat proces s válečnými zločinci.
Takže ano, "Boj proti terorismu" je naprostá pitomost.
Těm teroristům o něco jde. Mají jakýsi cíl, cílový stav, do něhož chtějí dostat evropskou společnost. S tímto cílem se nijak netají: Je to kompletní islamizace či šaríjace současných evropských států a jejich občanů. Tj. část přinutit ke konverzi k islámu, vyznavače "islámem tolerovaných" konfesí zotročit podle šaríje a zbytek vyvraždit (teoreticky by alespoň někteří mohli utéct, ale nebude kam).
Když se po atentátu 11. 9. dělaly průzkumy mezi muslimy, tak naprostá většina z nich atentát schvalovala. Od té doby se imámové naučili své "ovečky" patřičně instruovat a výsledkem jsou vlny odsouzení, které následovaly jak po obou pařížských atentátech, tak i po nynějším bruselském. Nicméně ovečky ještě nejsou instruovány dostatečně, takže při konkrétních dotazech na podle nich ideální politické uspořádání vcelku bezelstně přiznávají, že za ně považují islamizaci zemí, které jim poskytují pohostinství, zavádění šaríje a dalších islámských prvků uspořádání společnosti, jaké můžeme vidět v souvislosti s islámským státem, který "nemá nic společného s islámem", jak nás ujišťují multikulturní ideologové v rozporu s tím, že se jedná o uspořádání společnosti přesně podle Mohameda a spol.
Takže nezbývá než konstatovat, že naším nepřítelem je kdokoli, kdo chce islamizovat společnost v evropských státech, zavádět prvky šaríje do jejich právního systému, zavádět nadřazené postevení muslimů ve společnosti atd. Tím "kdokoli" je nutno, pochopitelně chápat i nemuslimy, s muslimy na tomto cíli spolupracující.
Je dokonce naprosto jedno, zda dotyční chtějí tyto cíle dosáhnout násilím, tj. terorem a podobnými aktivitami, nebo zcela "pokojně a mírumilovně", protože tím se tento jejich cíl nezmění na o nic méně zločinný a odporný. A tito lidé jsou legitimním cílem odvetných opatření, naprosto stejně, jako samotní teroristé.
Naším nepřítelem nejsou jacíci abstraktní, démonizovaní a současně odlidšťovaní "teroristé". Jsou jím všichni ti, kdo usilují o nastolení vlády islámu, zrušení demokracie, likvidaci lidských a občanských práv (protože islám nic takového neuznává). Tuto realitu je třeba konstatovat a je třeba podporovat ty politiky, kteří toto uznávají a podle této skutečnosti hodlají i provádět praktické aktivity.
Veškeré blábolení o tom, že "xenofobními a fašistickými reakcemi napomáháme teroristům" jsou naprostý nesmysl. Muslimové uznávají jen a jen sílu, uznávají toho, kdo na ránu odpoví deseti ranami, na deset ran stovkou (nebo jednou obrovskou, třeba jadernou).
Když princ Eugen Savojský zlikvidoval nečekaným útokem proti všem pravidlům z vojenských učebnic (útočil proti dvojnásobné přesile a ještě se špatně zajištěnou ústupovou cestou) turecký tábor pod obleženým Petrovaradinem, tak zjistil, že muslimové (protože ve vojscích Osmanské říše bojovalo prakticky veškeré islámské obyvatelstvo středomoří a Blízkého Východu) povraždili před svým útěkem všechny křesťanské zajatce. Nařídil proto pobít všechny zajaté muslimy. Až do konce jeho působení coby velitele (a později vrchního velitele) vojsk, bojujících na Balkánu a v jeho okolí proti Turkům, následně muslimové velice úzkostlivě dodržovali jakžtakž civilizovaná pravidla zacházení se zajatci, která byla v té době obecně uznávaná.
Další věcí je, že jediné, co může současný nástup islámu zlomit a vyvolat v islámských řadách nějakou krizi, je zcela viditelný neúspěch. Neúspěch nejlépe velice teatrální, velice citelný a dobře viditelný. Rovněž takový, který by nebylo možno ideologickým výkladem "opravit" na úspěch.
Je to úplně stejné, jako v případě nástupu nacismu. Norimberský tribunál naprosto jasně zjistil a veřejně konstatoval, že každý ústupek, který prosazovali "usmiřovači" vedl jen a jen k posílení vnitropolitické pozice nacistů obecně a Hitlera zvláště. Dokonce bylo prokázáno, že kdyby Anglie a Francie zasáhly v době obsazení demilitarizovaného pásma v Porýní nebo alespoň později v době mnichovské krize, tak by došlo k alespoň pokusu o svržení Hitlera a jeho nejbližších, který by však měl rozhodně větší šanci na úspěch než "operace Valkýra", k níž se část německého armádního velení odhodlala právě až po sérii drsných porážek a vzniku stavu, z něhož bylo zasvěceným jasné, že Německo nemá šanci na vítězství.
Podobný "stav bez šance na vítězství" je nutno vyvolat i pro šíření islámu do evropských zemí. Je přitom v podstatě jedno, jakými prostředky bude navozen. Muslimové chtějí vyhladit desítky až stovky milionů Evropanů a zbytek zotročit (za zotročení lze považovat i konverzi k islámu, protože ta znamená ztrátu kulturní identity i ztrátu postavení občana demokratického státu), takže s nimi rozhodně není důvod jednat v rukavičkách, pokud by to mělo ohrožovat úspěch naší obrany. Navíc jsme to my, kdo se brání proti nijak nevyprovokované agresi. Opět je to naprosto stejné, jaké to bylo v případě Němců, kdy bylo zcela legitimní bombardovat německá města, podporovat protiněmecký odboj atd. atd.
Teprve po navození stavu faktické porážky současné islámské agrese proti evropským zemím se můžeme nadít toho, že v islámu proběhne nějaký typ reformy, která by tuto ideologii v náboženském rouše alespoň částečně zcivilizovala. Do té doby jsou veškeré úvahy na téma zcivilizování islámu nějakou reformou naprosto bezpředmětné. Dokud bude tato ideologie vítězit a my před ním ustupovat (a je naprosto jedno, proč), bude v pozici úspěšné a vítězící ideologie, kterou reformovat naprosto není třeba. Bude v přesně stejné situaci, jako nacismus v průběhu jeho nástupu před druhou světovou válkou.

pátek 25. března 2016

Stačil by cár papíru ...

(Hlavně být hodní na muslimy! - pokračování)

Den po výbuších se již naplno rozjela propagandistická mašinérie. Je dobré vidět na dosud nezakázaných diskusních fórech, že normální lidé tuto záplavu bezcenných lží naprosto neberou a spíše si z jejich producentů i obsahu dělají srandu.
Kdejaký moslemín se dnes zalyká nenávistí k teroristům (papír či mikrofon snese vše). Včetně obyvatel čtvrtí, kde teroristé bezproblémově dlouhou dobu žili a připravovali útoky v Paříži, včerejší útoky v Bruselu a patrně i další akce, které teprve přijdou. Kdejaký islámský duchovní, v mešitě léta hlásající smrt všem bezvěrcům, veřejně blekotá "důrazné odsouzení" pachatelů atentátu i atentátů samotných.
A levičáčtí extrémisté jim to buď žerou, nebo alespoň předstírají tuto činnost.
Navíc již někteří blekotalové blekotají, že "zahynuli taky muslimové" - jako by to nebylo z hlediska islámu, vyznávaného atentátníky, absolutně jedno. Z pohledu teroristů to buď byli špatní muslimové, a pak si smrt zasloužili, nebo to byli dobří muslimové, a pak jsou v ráji. Náboženští fanatikové mají vymyté mozky a nejsou schopni uvažovat jako civilizovaní lidé. To se týká vyznavačů všech náboženství a zcela jistě i islámu, který má blíž k osobnostně destruktivní sektě než třeba ke křesťanství evropského typu.
Ano, i v křesťanství zaznělo ono známé: "Pobijte je všechny, však si je nahoře přeberou." Pronesl to Simon IV., hrabě z Monfortu poté, co si mu podřízení stěžovali, že mezi zajatými katary je velké množství pravověrných křesťanů, ale oni nejsou s to je od katarů rozeznat. Ale to bylo mezi léty 1209 a 1218. Od té doby se v Evropě mnoho změnilo a zejména církev ztratila moc takovéto řemeslné zabijáky používat. O vůli k samotnému zabíjení by mezi klerikály a církevníky zcela jistě nouze nebyla, stačí systematicky sledovat jejich projevy a chování. Proto je zcela legitimní se proti lidem tohoto typu bránit, a to i použitím velmi tvrdých prostředků.
Za hlavní věc ovšem považuji to, co jsem jmenoval v nadpisu: Neexistuje žádný cár papíru, na němž by, třeba s četnými pravopisnými chybami, nějaký muslim napsal oznámení pro policii, že se v muslimské čtvrti pohybují podezřelé týpky, vypadající jako pařížští atentátníci, jejichž fotografie byly zveřejněny s tím, že se po nich pátrá. A že se mezi lidmi povídá, že připravují nějakou další akci podobného typu.
Takovýto papír by měl mnohonásobně vyšší cenu než veškeré pindy, které nyní zaplavují internet a další sdělovací prostředky. Ukázal by totiž, že mezi muslimy opravdu existuje alespoň nějaká reálná opozice vůči teroristům, nikoli opozice pouze předstíraná.
Celé ty současné islámské a proislámské propagační aktivity totiž nejsou nic jiného, než určitá analogie známého shromáždění na Václavském náměstí, kde "Češi hajlovali a odsuzovali atentát na Heydricha", jak často citují pronacističtí pisálkové. Nicméně mezi těmi "hajlujícími Čechy" byla i spousta lidí, kteří se nějakým způsobem podíleli na logistickém zajištění této akce (což je logické, šéfovat jim, tak to explicitně nařídím). Byli tam i budoucí barikádníci, i budoucí pachatelé lynčů a dalších drsnějších aktivit vůči Němcům a kolaborantům, i budoucí revoluční gardisté, zajišťující odsun Němců. Nebyli tam samotní parašutisté, a to asi jen proto, že je britové vybavili nekvalitními falešnými doklady, které by neobstály při případné policejní lustraci. Nicméně tento příklad názorně ilustruje, že to muslimské skojíkání proti bruselským atentátům nemá žádnou hodnotu a nevypovídá nic o tom, co si skutečně myslí, ani o jejich skutečných záměrech, stejně jako to hajlování.
Zmínil jsem "mnohonásobnost" ceny takového udání z islámského prostředí oproti té dnešní záplavě prohlášení. V reálu je ta cena nevyčíslitelná právě proto, že nulou nelze dělit.
Biblickému Hospodinovi po Lotově ukecávání by stačilo deset spravedlivých, aby Sodomu a Gomoru ušetřil. Mě by stačil blbej, umolousanej cár papíru s anonymním udáním teroristů, o nichž věděly spíš tisíce než stovky islámských "belgických občanů", abych uvěřil, že opravdu existují nějací umírnění muslimové.

(pokračování)

středa 23. března 2016

Hlavně být hodní na muslimy!

„Neexistují islám a islamismus. Existuje jen jeden islám. Kdo říká něco jiného, uráží islám.“
Recep Tayyip Erdogan, "umírněně" islamistický president Turecka

Ještě neoschla krev na odbavovací ploše letiště Zaventem a na stanici metra Maalbeek a už se vyrojily horlivé hlasy, požadující hlavně vstřícnost a toleranci vůči muslimům a hlavně ne postihy této populace, nakažené zločinnou ideologií. Protože "to by teroristé vyhráli". U producentů těchto hlasů zcela viditelně převažuje starost o muslimy nad lítostí vůči utrpení obětí a pozůstalých po nich. Je třeba si uvědomit, že ony hlasy, včetně perfektně nacvičených nářků "umírněných" muslimů, jsou součástí širší islámské strategie, která byla už v řadě států, v nichž islamizace pokročila více, než u nás, úspěšně použita. Z tohoto důvodu je třeba tyto hlasy považovat za hlasy příznivců a spolupracovníků islámských teroristů.
Uvedený argument, s nímž tyto hlasy pracují, navíc postrádá jakýkoli smysl. Teroristé vyhrají tehdy, když se necháme zastrašit a přestaneme se bránit. I méně efektivní obrana nebo naopak obrana příliš drsná jsou lrpší než apatie, k níž nás tyto hlasy vyzývají.
Aston dnes na Neviditelném Psovi konstatoval něco, co jsem uvedl už v souvislosti s předchozími atentáty: Islámská populace je vůči pachatelům atentátů extrémně solidární; i já jsem použil srovnání se solidaritou české popualce za okupace vůči odboji a jiným aktivitám, poškozujícím zájmy okupantů. Znamená to, pochopitelně, že islámská populace vnímá neislámskou majoritu jako nepřátelské etnikum a neislámský stát jako nepřátelský stát. Naprosto přesně tak je to definováno coby "správný islámský názor" v knize "Základy Tauhídu", kvůli jejímuž vydáni v Česku byly v Praze známé policejná manévry, které vedly kromě zadržení vydavatele i k zadržení dalších hledaných zločinců, skrývajících se mezi českou islámskou komunitou (včetně zahraničních diplomatů, u nichž by podíl na něčem takovém měl být důvodem k jejich vyhoštění coby nežádoucích osob). "Mají v hlavách pravěk", hodnotí myšlení muslimů vojenský analytik M. Koller.
Důležitou věcí rovněž je, že na islám nelze pohlížet jako na normální náboženství - "mladšího bratra křesťanství". V islámu nikdy nebyla oddělena náboženská a sekulární sféra. Sice existuje formální rozdělení "islám x islamismus", ale to nemá naprosto žádný praktický význam, protože neexistuje muslim, který by současně nebyl islamistou. Je to proto, že explicitní politické požadavky na uspořádání společnosti, znění takových či makových zákonů, vymáhání a násilné trestání i naprostých idiotismů (typu kterou rukou se má vytírat zadek po stolici) atd. jsou integrální součástí islámského náboženství a nelze je od sebe oddělit. Křesťan, i věřící, nemusí být automaticky politickým klerikálem, protože křesťanství jasně definovalo už ve svých počátcích (bez ohledu na to, zda jsou evangelia pravá nebo ne, z tohoto ohledu je důležité, že je křesťané za pravá považují) oddělení náboženské a světské sféry. Právě to poskytlo Evropě obrovskou civilizační výhodu, protože přijetí křesťanství nevedlo k totálnímu zhroucení do naprostého barbarství, jak se to stalo v zemích, které přijaly judaismus nebo islám. V záhlaví cituji současného tureckého presidenta, který by měl být na toto téma daleko významnější autoritou než nějaký bezcenný sluníčkářský blábolil, byť ryze formálně vzdělaný na nějaké vysoké blbšůlce. Naprosto stejně se vyjádřil o islámu i Chomejní. Ten to formuloval sice trochu jinak než Erdogan: "Islám bez politiky nemá žádný smysl", nicméně v praxi se jedná pouze o různý popis téže skutečnosti.
Je otázka, zda je vůbec možné na muslimech oddělení islámu a islamismu nějak vynutit, osobně jsem vůči tomu vysoce skeptický, a to z toho důvodu, že se to zatím nikdy, nikde a nikomu nepodařilo.
Je třeba si uvědomit, že muslimové jsou přinejmenším stejně neloajální vůči civilizované společnosti, jako byli Němci na neněmeckých územích na konci druhé světové války. I ti připravovali ozbrojený boj proti státům, zrestituovaným porážkou Německa ve válce. Zrovna včera jsem konstatoval, že zbraně, nalezené ve studni na Karlovarsku, byly s vysokou pravděpodobností skladem, který měl tento odboj zajišťovat. Jen odsun německých menšin z evropských zemí do poraženého a okupovaného Německa zajistil, že se podařilo tyto aktivity potlačit po prvních projevech.
Na diskusních fórech se pod prvními zprávami o bruselských atentátech objevily připomínky na internaci japonoameričanů po Pearl Harbouru. Já osobně jsem hluboce přesvědčen, že to byla správná věc, která zachránila nejen mnoho životů ostatních Američanů (kteří by byli ohroženi jak sabotážemi, tak i předáváním zpravodajských informací Japonsku, které by mu umožnily vést válku s vyšší efektivitou), tak i samotných Japonců.
Japonoameričané byli touto akcí vyřazeni ze hry i z dosahu japonských tajných služeb. Přes výrazná a patrně i většinou dobře míněná prohlášení o loajalitě, byla řada z nich vydíratelná v důsledku existence příbuzných v Japonsku, jejichž ohrožením jim bylo možné vyhrožovat. Rodinné vazby, i mezi vzdálenějšími příbuznými, jsou v japonské kultuře silnější než v naší a Japonec by v průměru přistoupil na takovéto vydírání i v situaci, v níž by našinec poslal vyděrače do jistého tělesného otvoru, nebo rovnou kontaktoval kontrarozvědku (dle nátury a vzdělání). Což by posléze vedlo patrně k řadě poprav, protože se zrádci se žádný režim nemazlí. A pokud by se skutečně podařilo touto cestou prodloužit válku, mohlo v jejím závěru na Japonsko dopadnout víc jaderných bomb než dvě.
Muslimové zcela názorně předvedli, že teroristé se mezi nimi mohou zcela volně pohybovat prakticky bez jakýchkoli bezpečnostních opatření (převleky, maskování apod.), kterými by se museli chránit vůči souvěrcům, a islámská komunita jim jednak poskytne rozsáhlou pomoc, jednak je minimální šance, že by se našel nějaký opravdu umírněný muslim, který by, třeba anonymně, policii před teroristy varoval.
Na tento fakt, vyplývající z vyšetřování bruselských atentátů už nyní, se opravdu nedá reagovat jinak, než odmítnutím blábolů o "umírněných muslimech, které bychom mohli radikalizovat". Muslimové jsou natolik radikální, že jejich aktivity proti nám jsou patrně limitovány pouze přísunem zbraní a munice; v tomto ohledu není třeba si dělat sebemenší iluze.
Jedinou racionální reakcí opravdu nění nic jiného, než nějaká vhodná kombinace opatření, která byla provedena proti nacisticky zfanatizovaným Němcům na konci války, a těch, které provedli Američané s etnickými Japonci po vstupu do ní.
Patrně nejefektivnější by byl nucený odchod všech muslimů s občanstvím jiným než některého ze států EU (včetně těch, kteří mají občanství dvojí či víceré) a nějaká forma velmi důsledné supervize nad veškerou ostatní muslimskou populací. Včetně vyřazení muslimů z ozbrojených složek a dalších státem využívaných služeb. V této souvislosti připomínám, že bylo vzneseno silné podezření, že slova o "vymalované konírně" která měla padnout podle překladatelů ze strany syrských křesťanů, mohou být záměrným zkreslením při překladu, prováděném muslimy a navíc muslimy s kontakty na islámské radikály. Nechat si takovéto lidi ve státních službách je asi na stejné úrovni, jako kdyby armády, bojující proti nacistickému Německu, nechávaly překládat odposlouchané depeše Němci a současně i přesvědčenými nacisty.
Bude nutné zcela otevřít "no go" zóny, a to i za cenu použití násilí, včetně nasazení armádních protipěchotních prostředků, s jasnou deklarací, že v případě odporu budou použity způsobem naprosto nezaručujícím přežití kohokoli v takovéto zóně.
Ovšem asi ještě důležitější je tvrdé skoncování s proislámskou propagandou, která se zuřivě snaží o to, aby nedošlo k žádným účinným protiopatřením proti islámským teroristům a představitelům politického islámu obecně.
Řada těchto propagandistů jsou příznivci tzv. Frankfurtské neomarxistické školy, další patří k zeleným extrémistům, další k anarchistům. Vzorek těchto lidí i jejich vztah k civilizované společnosti můžeme názorně vidět na zločinně okupované budově bývalé plicní kliniky v Praze. Tito lidé nenávidí demokracii, protože v demokracii a demokratickými cestami jsou jejich požadavky naprosto neprosaditelné. Z ideových důvodů nenávidí i civilizovaný stát, protože
 • zajišťuje naprosté většině členů společnosti lidské podmínky k životu, a tudíž "láme revoluční nadšení"
 • "ohrožuje Matku Zemi" a zároveň ještě ukazuje, že technologický rozvoj může prostředí spíše zlepšovat
 • je vysoce organizovaný
Anarchisté i ekologisté by rádi viděli jako konečný stav společnosti "samostatné" zemědělské komuny s řemesly na středověké úrovni. Alespoň těm chytřejším z nich (a tím spíš ideologům stojícím za nimi) je jasné, že by se při takovémto přeuspořádání společnosti zhroutila výroba potravin. Přesto, že by značnou část populace "vyřešilo" zhroucení zdravotní péče, pořád by byl populace značný nadbytek proti úživným možnostem našeho území (patrně bychom neuživili víc než milion obyvatel, a to je ještě velmi optimistický odhad). Likvidace cca 85 procent naší populace muslimy (ateisté a další "islámem netolerované" konfese) by jim do značné míry vytrhla trn z paty a navíc by za ně muslimové udělali špinavou práci.
Neomarxistům možná takovýto finální stav společnosti nevyhovuje, ale zcela jistě by uvítali "návrat" někam do první poloviny 19. století, takže mají s předchozími mnoho společného.
Z tohoto důvodu je potřeba hlasatele těchto politicḱých ideí postavit minimálně na stejnou úroveň, jako otevřené hlasatele nacismu, popírače holokaustu a podobné politické aktivisty.
(pokračování)

úterý 22. března 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

V Itálii

se provalilo, že islámské rodiny nedovolují dokončit dívkám vzdělání.

Turecko

zažilo opakované atentáty. Obviňuje z nich Kurdy, ale ukazuje se, že přinejmenším za některými z nich stojí islámský stát.

Mezi oběťmi

teroristického útoku na hotel v Pobřeží slonoviny bylo i dítě, které teroristé identifikovali jako křesťana.

Američané

potvrdili, že se jim podařilo zabít při náletu jednoho z vůdců chalifátnických džihádistů, Umara Čečence.

V Bruselu

pokračovalo pátrání po pařížských atentátnících a jejich společnících.

Rusko

se začalo oficiálně stahovat se Sýrie, což je podle většiny komentátorů další ťafka američanům.

Německo

bylo donuceno zvýšit trestní sazbu za sexuální útoky.

V Paříži

zatkli džihádisty, podezřelé z přípravy teroristického útoku.

Fronta an Nusra

patrně drží japonského novináře, který je rok a půl pohřešován.

Teroristu

Abdeslama dopadli v Belgii živého. Přiznal se k chystání dalších teroristických útoků.

Imigrace

Fotoreportéři

zorganizovali teatrální nápor "uprchlíků" přes pohraniční řeku z Řecka do Makedonie. "Uprchlíci" byli po této akci pochytáni a vráceni zpět. Snad jen dva se přitom utopili. Nevadí - šlo o dramatické fotografie na podporu sluníčkářské propagandy, a ty se povedly.

Bulharsko a Makedonie

začaly koordinovat své pohraniční akcevůči ilegálním migrantům.

Řecký ministr

vnitra prohlásil Idomeni, kde se shromažďují "uprchlíci" za "novodobé Dachau". Asi bychom se mu měli složit na exkurzi po nacistických koncentrácích, aby nehlásal bludy.

Obecné

Pokračovaly manévry kolem Čapího hnízda a následků, které z této kauzy plynou.
Pokračovaly také diskuse nad volebním výpraskem, který utrpěla Merkelová. Včetně snah, vydávat ho "vlastně za vítězství".

ČLK vydala varování

před faktem, že čeští lékaři odcházejí do ciziny a nahrazují je cizinci. Lékaři jsou u nás systematicky a po dlouhou dobu platově podhodnocováni a navíc ještě existuje naprosto idiotský systém atestací, který procpali ministerští úředníci přes hlavy odborníků (od lékařských fakult po odborné lékařské společnosti).

Norsko

podepsalo přistoupení k mezinárodní smlouv o právech dětí, která umožní snadnější navracení dětí, unesených Beavernetem, do domovských zemí.

Nejnižší důvěra v instituce

byla naměřena u českých občanů v současné době.

Dopravní géniové v Praze

vymysleli, že zruší mimoúrovňové křížení tramvají se severojižní magistrálou a nechají tramvaje jezdit skrze auta.

Poslanci

předložili návrh novely o registrovaném partnerství, který by umožnil adopci partnerem biologického rodiče dítěte (což je obvyklé i u hetero vztahů).
Leží už v pořadí na štosu věcí k projednávání podobný návrh ministerský, ale poslanecký by měl mít šanci na rychlejší projednání. Proti budou klerikálové všech barev.

Breivik

žaluje norský stát za týrání ve vězení. Je držen na samotce, bez možnosti kontaktu s ostatním světem. Aniž bych chtěl cokoli přirovnávat, tak podobný trest, byť na materiálně horší úrovni (bez počítače nepřipojeného k internetu a posilovny) měla připraven římskokatolická církev pro Husa, pokud by odvolal.

President Zeman

podpořil polskou vládu proti aktivitám brusele.

Ve Mníšku pod Brdy

budou likvidovat přemnožené divočáky, včetně možnosti střelby na vybraném místě uvnitř obce. IMHO je třeba těch živočichů vymlátit přes 50 % současného stavu, na který se přemnožili.

Maďarský premiér Orbán

konstatoval známou věc, že EU není svobodná. Za velkého jekotu sluníčkářů a EUrohujerů.

Připomenuli jsme si

nekulaté výročí nacistické okupace.

Kontraverzi

způsobilo Kotlebovo zastavení ochotnického představení kvůli sprosté mluvě.

Vypadá to

nadějně pro vznik slovenské vlády: Strany si začínají rozdělovat ministerské posty.

Asi 1000 Lotyšů

se účastnilo pochodu veteránů SS. Je třeba konstatovat, že sovětský útlak proti Lotyšům byl srovnatelný s německým vůči neárijcům, takže došlo k rozštěpení národa na prosovětskou a proněmeckou část. Obě vycházely z toho, že bojují za menší zlo. My jsme, do jisté míry naštěstí, před takové dilema postaveni nebyli a i nejvýznamnější skupina kolaborantů kolem E. Moravce se netajila s tím, že jim jde o zajištění holého přežití národa.

Kanada

odmítla trvalý pobyt rodině s dítětem, které má Downův syndrom. A tihle nás poučují o "inklusi"!

Začalo jaro


Bylo nalezeno

velké množství zbraní a munice ze druhé světové války, včetně pancéřových pěstí. Byly ukryty ve studni na Karlovarsku. Tak nějak mi na zpravodajských serverech chybí konstatování, že šlo nejspíš o jeden z mnoha skladů nacistické organizace Wehrwolf, která bojovala až do rázných opatření kolem příparavy odsunu proti československému státu, ale prováděla i vraždy německých antifašistů.

Různí "odborníci"

kvičí nad představou, že by se presidentem USA mohl stát Donald Trump. I Čína dala najevo, žr by Trumpa v čele USA nechtěla. Aktivisté se snaží vyvolávat bitky na Trumpových předvolebních mítincích - taktika, kterou používá fašistická sběř i proti AfD.

Ministerstvo spravedlnosti

obsadilo exekutorský úřad v Přerově, který je znám řadou proptizákonných aktivit. Že by si pan ministr chtěl částečně vypulírovat renomé, pošpiněné jeho zjevnými sympatiemi ke zločinnému islamismu?

Spojování nádorových buněk

může vysvětlit část případů rezistence nádorů proti léčbě i vznik pozdních recidiv. Podrobný článek o práci odborníků z MU je na Oslovi.

Napětí

mezi ČSSD a ANO stále narůstá. Sobotka patrně tuší, že by mohl na boji proti Babišovi něco trhnout, a tak se zřejmě nebojí ani rozpadu koalice a předčasných voleb.

Asi se zbřídí

bojovníci proti kouření: Ve Francii povolili studentům kouřit v areálech škol, dokud je na ulicích nebezpečno z teroristických útoků.

President USA Obama

navštívil Kubu.

neděle 20. března 2016

Opravdu bychom neměli kam jezdit?

Pan Čulík v Britských listech vyhrožuje, že v případě odchodu z EU bychom "neměli kam jezdit". Prohlašuje volný pohyb mezi státy, za cosi, co existuje pouze na základě současné EU, a co by bez ní zaniklo.
Patrně si tento pán pamatuje jen komunistické Československo, z něhož člověk potřeboval "výjezdní doložku" i na návštěvu sousedních socialistických států, a pro návštěvu států nesocialistických byl povolovací proces, s nejistým výsledkem, ještě daleko složitější. Poněkud zapomíná na to, že na občanský průkaz se jezdilo do Slovenské republiky (a v opačném gardu také) už před vstupem obou států do EU. Také zapomíná na realitu První republiky, kdy stačilo vytáhnout ze šuplíku pas, sednout do vlaku a jet v podstatě kamkoli po Evropě, vízum ke krátkodobému turistickému pobytu dávala většina zemí na hranicích. Patrně zapomenul i na evrgrýn českých novinářů z té doby: Českou učitelku sežranou žralokem při koupání během pobytu u moře v Jugoslávii. Tedy státu, kam byl za socialismu opravdu problém se dostat.
Mimochodem, popsaný stav umožnil řadě československých občanů včas emigrovat před nástupem Hitlera.
Je ovšem možné, že by neomarxisté společně s islamisty proměnili po odtržení středo- a východoevropských zemí západní část EU v megakoncentrák severokorejského typu, kam by bylo obtížné se dostat. Ovšem, tam by současně ale nikdo, vyjma velmi excentrických osobností, nechtěl jezdit. Existuje řada trendů, z nichž většinu Britské lisy adorují a podporují, které by extrapolací k nějakému takovému výsledku vedly.
Pan Čulík varuje před "uvalením cel".
Problém je, že bezcelní přesuny zboží mají na starosti jiné mezinárodní organizace než EU. Ty neustále kritizují EU za její silně diskriminační politiku proti řadě mimoEUnijních států.
Další věcí je, že v následujících řádově desetiletích jsme klíčovou zemí, bez níž by nefungovala zelená hovadizace německé energetiky. Stačí, když nepřipustíme přetěžování našich drátů německou elektřinou, jdoucí z "eko" větrných parků na Severním moři do průmyslových zón na jihu Německa (přes nás, protože tyto parky vybudovali bez logistického zázemí přenosových kapacit), a mohou si dráty, vedoucí z těchto ekozařízení, strčit do jistého tělesného otvoru, protože přes vlastní území tu elektřinu nepřevedou a němečtí zelení dělají vše proto, aby tento stav trval zmíněná celá desetiletí. Pár blackoutů na jihu Německa by patrně dosti výrazně posílilo naše vyjednávací pozice, zejména pokud bychom se na tom domluvili s Poláky, přes něž část té energie jde také.
Problémem konkurenceschopnosti našeho zboží přitom nejsou žádná cla, ale idiotismy, prosazované EU, typu korupční aktivity REACH a mnoha dalších. Stejně tak bychom pro vývoz do dalších zemí mohli zlikvidovat dodržování EUronorem, které výrobu dosti citelně prodražuje, a byli bychom to naopak my, kdo by ošklivě konkuroval zemím EU a vytlačoval je z trhu (země třetího světa a další státy mimo EU). Nehledě k tomu, že na opačné straně se otevírá obrovský trh v Rusku a dalších postsovětských zemí, z něhož jsme se za havlovské éry nechali vytlačit právě starými státy EU. A to nezmiňuji Čínu jako další možnou destinaci našeho zboží a služeb.
A zcela jistě by to pro nás mělo i vysoce pozitivní dopad na výrazné zvýšení pestrosti zboží na našem trhu. EU se svými diskriminačními aktivitami vůči řadě rozvojových států nese jednoznačně vinu na tom, že v našich obchodech pořád nejsou plodiny, které byly za první republiky a za Rakouska do první světové války a válečné blokády s ní spojené běžnou součástí nabídky "obchodů s koloniálním zbožím" (což lze doložit např. kuchařskými knihami z té doby).
Pan Čulík rovněž kvílí nad tím, že bychom přišli o "erasmovské výměny" studentů se zahraničím. Tak nějak chlapec nechápe, že k tomu, aby si dva státy vyměnily určitý počet studentů a dohodly se, co jim bude zajištěno v rámci reciprocity přijímající stranou, a co jim bude muset zajistit strana vysílající (případně přímo rodina), opravdu nepotřebují bruselského úředníka, který celou tuhle dohodu nanejvýš zkomplikuje "unifikací", "certifikací", "akreditací" a podobnými úděsnými hovadinami, jejichž produkcí parazitický druh Homo bruselensis předstírá práci. I takovéto výměny jsme měli se řadou států již před vstupem do EU a dokonce byly ve velmi zárodečné podobě přítomny už v dobách počínajícího zániku normalizačního režimu před rokem 1989.
Takže zcela jistě bychom neměli "Erasmus", ale měli bychom výměny studentů se řadou států, navíc neomezované bruselskou byrokracií a současně nevázané na členství partnerského státu v EU.
Další věcí, kterou lidé Čulíkova typu prostě nejsou s to si představit, je vysoká pravděpodobnost, že EU by opustila celá skupina V4, pravděpodobně s následným exitem Pobaltí a Rumunska s Bulharskem. Je otázka, zda by se přidalo i Rakousko, které začíná s V4 v mnoha ohledech spolupracovat. Což by v podstatě znamenalo obnovu podunajské monarchie v trochu širším měřítku a s výrazně omezenou přítomností německých nacionalistů, kteří původní soustátí rozložili a zavinili jeho skázu.
Bezpečnost těchto států nezajišťuje EU, jak se opakovaně vyjadřují mnozí EUrofilové, ale NATO. EU by nás nedokázala zachránit ani před útokem papežovy švýcarské gardy. Nanejvýš by po mnohaměsíčním jednání v bruselských institucích dala najevo nesouhlas  pípavými protesty svých komisařů.
Naopak, vzhledem k tomu, že Německo i Francie jsou ve stavu určitých "námluv" s Ruskem, je to EU, co je pro nás potenciálně nebezpečná instituce, kterou si musíme hlídat, zda nechce Putina pozvat do Mnichova (nebo kamkoli jinam, ale ten Mnichov by se, vzhledem ke kontextu německé a francouzské historické tradice, hodil nejlíp). Brity a Italy by, konec konců, na takové jednání mohli přizvat. A sousední Poláci mají se "starými" zeměmi EU zkušenosti velmi podobné (viz "podivná válka").
O svou budoucnost bychom se zkrátka měli starat sami. Když to neuděláme, tak žádný Brusel to za nás neudělá.

sobota 19. března 2016

Zeman, Halík, Kotleba a vulgarity

a, samozřejmě, pražská kavárna

Zeman a Halík

Britské listy se děsně rozčilují nad negativní reakcí presidenta Zemana na slova pátera Halíka ve smyslu, že nebude kandidovat, protože v Česku není dost rozumných lidí, kteří by ho volili. Snaží se proti němu zneužít známý výrok:
"Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
 a konfrontovat ho s reakcí na Halíkova slova: "Dámy a pánové, nikdo nemá právo urážet svůj vlastní národ. A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe."
Problém spočívá v tom, že Zeman v podstatě jen popsal statistiku, popisující rozložení IQ a další jevy v populaci. Jediné, s čím se dá v této souvislosti polemizovat, je ten výskyt alkoholiků. Ovšem, na druhé straně, existuje více různých definic alkoholismu, dávajících pro zastoupení tohoto fenoménu v populaci různé výsledky. Je velmi pravděpodobné, že by se dala najít definice, která by na Zemanův odhad řádově sedla.
Další věcí je, že Zemanova slova (snad s výjimkou onoho alkoholismu) platí prakticky obecně pro (téměř) jakoukoli populaci. Dokonce platí, že méně inteligentní jedinci zpravidla v populaci mírně převažují, a to proto že IQ je rozloženo +- podle symetrické Gaussovy křivky, zatímco naprostá většina chorobných stavů, která nějak ovlivňuje intelekt, ho ovlivňuje směrem dolů. Tento stav nezmění ani zohlednění faktu, že některé chorobné stavy sice snižují výkon na IQ testech, ale samotné IQ (měřenou hodnotu) neovlivní. Paradoxně ke zhoršování IQ chorobnými stavy přispívá i moderní medicína, protože dlouhotrvající "heroické" výkony v celkové narkóze snižují dlouhodobě IQ (časem se zlepšuje, ale nevrátí se na výchozí stav ani po roce od operace). Nevykompenzuje to ani péče, zajišťující normální IQ fenylketonurikům, galaktosemikům a dalším dědičně postiženým, protože ti by bez ní rychle zemřeli a do IQ populace by se nepromítali.
Halíkova slova jsou, na rozdíl od toho věcného, byť poněkud expresivně podaného, popisu reality, jednoznačně interpretovatelná ve smyslu: "kdo by mě nevolil, není rozumný". Což je, pochopitelně, silně urážlivé pro mnoho občanů.
Existuje řada racionálních i méně racionálních důvodů právě Halíka nevolit: Věřící mohou mít problémy s jeho kacířskými (z hlediska křesťanské věrouky) názory. Nevěřící zase mohou mít problém s volbou hlasatele zlodějské ideologie, která okrádá stát a jeho prostřednictvím všechny občany cestou tzv. církevních "restitucí".Zeman a Kotleba

Pražská kavárna ječela a blekotala nad Zemanovým překladem názvu jisté hudební skupiny. Je zajímavé, že Zeman opravdu jen provedl doslovný a nezjemněný překlad tohoto názvu a sám jeho vulgaritu podal v jednoznačně negativní konotaci. Přesto jeho slova vzbudila jekot pražských kavárníků, kteří s oním překladem nemohli nic dělat (on je dán i dalšími souvislostmi s aktivitami této kapely vcelku jednoznačně), takže se soustředili na Zemanovu "vulgaritu" onoho doslovného překladu.
Byl jsem docela zvědavý, jak soudruzi kavárníci zareagují na akci M. Kotleby, který v úterý zarazil na místě divadelní představení ochotníků, v němž padaly hrubé a vulgární výrazy (patřící do textu hry). Předpokládal jsem, že budou ječet v přesně opačném gardu než ječeli na Zemana, ve smyslu, že takovéto vulgarity jsou vlastně zcela normální.
Moje předpoklady se, pochopitelně, vyplnily přesně dle mého očekávání. Včetně toho, že byl vytažen zcela zjevně rasistický argument "všichni Srbové mluví sprostě, proto je normální, že hra od srbského autora obsahuje sprostá slova". Už se objevily i "otevřené dopisy" a další aktivity proti Kotlebovi.

Takže je naprosto zjevné, že vulgarity soudruhům kavárníkům (a pochopitelně i kavárnicím) zcela selektivně u někoho vadí, a tam jsou ochotni být puritánštější než ten Kotleba, zatímco u někoho (zejména v textech jimi prohlašovaných za "umění") to prostě nevadí. Čímž dávají fakticky najevo, že to tažení proti "Zemanovým vulgaritám" je jen bezcenný blábol. Pochopitelně, kdo tuhle část naší politické manažerie nějaký čas sleduje, ten to ví už dávno. Nicméně je tahle kauza docela dobrým příkladem pro diskusi s těmi, kdo mají o "pražské kavárně" ještě nějaké pozitivní iluze.

čtvrtek 17. března 2016

Může vůbec existovat absolutní náboženská svoboda?

Zastánci "uprchlíků" a bojovníci za práva islamistů se ohánějí tím, že bojujḯ za náboženskou svobodu ubohých muslimů, utlačovaných Konvičkovci a jinými "rasisty a xenofoby". Pomíjím to, že nereflektují skutečnost, že náboženská svoboda pro muslimy je současně silně až fatálně náboženskou nesvobodou pro všechny ostatní členy společnosti. Pomíjím i to, že náboženská svoboda pro muslimské radikály je současně i náboženskou nesvobodou pro všechny ostatní muslimy, protože jim zabraňuje v konverzi k jiné víře nebo v opuštění náboženské víry jako takové.

Podívejme se na tu "absolutní náboženskou svobodu"

Tvrdím a hodlám to na následujících řádcích dokázat, že absolutní náboženskou svobodu neměl na svém ostrově ani Robinson Crusoe, ba dokonce ani před příchodem Pátka.
Byl přinejmenším limitován vlastnostmi ostrova. Z tohoto důvodu nemohl provozovat řadu kultů, navázaných na rostliny, zvířata a přírodní jevy, které se na jeho ostrově nevyskytovaly (těžko třeba mohl na tropickém ostrově s nadmořskou výškou maximálně pár set metrů uctívat sněhuláka nebo rampouchy, volba totemového zvířete byla omezena na druhy zde se vyskytující, většinou odlišné od evropských, a měl by jistě potíže i s vysázením posvátného háje s evropskými druhy dubů a lip). Kdyby jeho ostrov reálně existoval, měl by pravděpodobně i zcela křesťanské potíže s výrobou mešního vína, protože v oblasti kolem rovníku, kam původní autor jeho ostrov umístil, vinná réva divoce neroste (a převypravovatelé díla si pouštěli co do místních rostlin a živočichů fantazii na špacír ještě víc).
Jakmile se objevili lidožrouti, tak Robinson silně antimultikulturně napadl hrubým způsobem jejich náboženské obřady, způsobil jim silné psychické trauma a ubohého Pátka, kterého unesl přímo z náboženského obřadu, krutě duchovně znásilnil předěláním na křesťana. A i v případě, že by se Pátka zmocnil méně dramatickým způsobem, by zde nastal konflikt dvou náboženských svobod, Pátkovy a Robinsonovy. Autor, jakožto křesťan, pochopitelně líčí Pátkovu konverzi podobně, jako líčili "obracení divochů" profesionální PR makeři a spindoktoři misijních organizací. Ve skutečnosti byl Pátek zbaven své duchovní a kulturní identity a musel se rozloučit téměř se vším, co do té doby vytvářelo jeho osobnost.
Osvobození Španělů mělo rovněž nábožensky omezující rozměr (který dnešní čtenář, a zejména mládež, nechápe), protože mezi anglikány a katolíky běžel permanentní boj, který normálně vedl k zabíjení se na potkání, a to i v době, kdy spolu Anglie a Španělsko nebyly formálně ve válečném stavu. V tomto případě se museli jak Robinson tak i Španělé výrazně omezit ve svých náboženských svobodách.
A jsme u toho: Už kontakt dvou jedinců, kteří nemají identickou náboženskou víru, nebo se dokonce liší pouhou intenzitou prožívání té samé náboženské víry, nutně vede k tomu, že jeden nebo oba jsou nejrůznějším způsobem ve své náboženské svobodě omezováni. A to ještě pomíjím misijní akcent některých náboženství (mezi taková patří i islám), který definuje pro jejich přívržence povinnost získávat nové cestou nucení (i velmi brutálního) nepřívrženců ke konverzi. Tito chápou z pozice svého náboženství už zábranu takovýmto aktivitám jako silný náboženský útlak a nesvobodu.

Realita náboženské svobody

Bez ohledu na znění toho či onoho právního předpisu či mezinárodní smlouvy je "absolutní náboženská svoboda" asi stejný mýtus, jakým byla takto debilně definovaná "absolutní" přednost chodce před automobilem na přechodu. Vedoucí k tomu, že se chodci vrhali pod kola rozjetých aut, aby zjistili, že právní přednost neznamená osvobození od fyzikálních zákonů, definujících jak reakční dobu řidiče, tak i brzdnou dráhu auta, a to i v případě že to jede hluboko pod v daném místě platným rychlostním limitem.
Je paradoxem, že takto pojatou náboženskou svobodu propagují multikulturalisté, přičemž právě v multikulturní společnosti je náboženská svoboda pro všechny její členy omezena nejvýrazněji. Aby takto definovaná společnost vůbec mohla existovat (jakože v reálu nikde takováto ideálně multikulturní společnost prostě neexistuje), musí být její jednotliví členové velmi výrazně ve svých náboženských svobodách omezeni, a to různě podle míry, s jakou se jednotlivé kulty chovají za normálních okolností agresívně a expanzívně vůči svému okolí. Je možné, že budou existovat kulty, jejichž vyznavači život v takové společnosti nebudou chápat jako nějaké omezení, případně takováto omezení budou chápat jako nevýznamná. Na druhé straně vyznavači řady kultů budou v takovéto společnosti, při stejných právech a povinnostech jako ti předchozí, pociťovat silný náboženský útlak, který budou s to i explicitně definovat konfrontací právního řádu této společnosti se svými "svatými texty".
Jinými slovy, nejsme s to zajistit "absolutní" náboženskou svobodu. Náboženská svoboda bude vždy relativní, protože bude nutné vytyčit hranice na místě kontaktů vyznavačů různých kultů. Dokonce, z výše uvedených důvodů, nelze zajistit, aby všechny kulty byly omezeny ve stejné míře, protože vyznavači různých kultů budou identická omezení pociťovat různě a budou jimi, a to zcela objektivně, v různé míře omezeni.
A to ještě ponechávám stranou skutečnost, že patrně neexistuje civilizovaná společnost, v níž by některé náboženské praktiky, nebo dokonce celé kulty na nich postavené, nebyly dány mimo zákon. Většinou se to tak děje proto, že tyto praktiky porušují obecně platné právní normy (např. lidská oběť je v rozporu se zákony zakazujícími vraždění).

Blouznění nebo sabotáž?

Lidé, kteří pod praporem boje za (neexistující) náboženskou svobodu jsou z rodu těch, které Lenin ve svém díle "Stát a revoluce" pojmenoval "užitečnými idioty", protože idiotsky pomáhali bojem za "demokratická práva" bolševiků připravovat antidemokratický puč.
Druhou věcí je, že neomarxisté zpravidla mají Lenina načteného, takže nelze pochybovat o tom, že si jsou velice dobře vědomi, že "boj za náboženská práva muslimů" je v podstatě analogickou záležitostí, bojem za to, aby vyznavači islámu mohli provést nějakou formu zavedení islámského pseudopráva, znamenajícího drastické omezení náboženských svobod pro celou populaci (včetně muslimů, protože ti jsou v takovém příadě zbaveni možnosti konvertovat k jiné víře nebo k ateismu) pro celou společnost.
Uvedení aktivisté nejsou žádní abstraktní blouznivci (respektive nejsou jimi příslušníci řídících struktur těchto skupin). Lze považovat za krajně nepravděpodobné až zcela vyloučené to, že by tyto "kádry" jednaly z hlouposti a nevědomosti, jak tomu bylo u některých poslanců poúnorové ruské Dumy. Můžeme se dohadovat nad tím, jaký je jejich konečný cíl.
 • zeleně akcentovaní levičáci patrně chtějí zničit technologicky orientovanou civilizaci, jakožto ďábla, devastujícího Matku Přírodu
 • marxisticky akcentovaní možná chtějí zopakovat "Leninovu fintu", tj. nechat muslimy udělat "špinavou práci" s odstraňováním demokracie, případně demokracii v očích veřejnosti totálně zdiskreditovat jako zřízení neschopné plnit základní atributy státu, případně vyprovokovat vznik "ultrapravicové" vlády, která by se bojem s muslimy oslabila a oni ji mohli svrhnout a nastolit vysněnou komunistickou diktaturu.
 • mezi levicí jsou jednak zjevní muslimové, jednak zde mohou být muslimové skrytí, svou náboženskou identitu utajující - šaríja, podobně jako stanovy komunistické strany, takovýto institut "tajného členství" zná
Obecně ovšem platí, že "boj za náboženskou svobodu" je zcela jednoznačně bojem pod cizí vlajkou, protože mimo málo početné skupiny vyslovených blbů všichni tito bojovníci velice dobře vědí, že bojují za odstranění relativně slušné míry náboženských svobod, které v naší společnosti máme, a za navození náboženské totality, proti níž byl rekatolizační režim po Bílé hoře beránčím vrněním.

(pokračování)

středa 16. března 2016

"Česká směska" a xenofobie 11

Neblahý osud Cikánů

Včera jsme si připomenuli nekulaté výročí 15. 3. 1939, kdy na naše území vtrhly německé zločinecké hordy a vyrobily "protektorát bémen unt méren".
Nastalo rasové pronásledování neárijského obyvatelstva. To se týkalo i Cikánů (což byl do značné míry výsměch historii, protože Cikáni byli původním indickým Árjům etnicky bližší než Němci).
Proněmečtí pisálci se snaží líčit toto pronásledování tak, jakoby "rasističtí Češi" pronásledovali Cikány a aby se v imaginárních "hrůzách" tohoto pronásledování zakryl fakt, že prakticky všichni (přežilo snad jen něco přes deset) Cikáni na území protektorátu byli posléze odvezeni Němci do táborů smrti a tam zlikvidováni. Této nacistické propagandě slouží tábory u Let a u Kunštátu, coby "důkazy českého rasismu".

Tábory

Uvedené tábory byly založeny za Druhé republiky. Byly do nich posílány osoby, které se dopouštěly opakované drobné kriminální činnosti (tedy na jedné straně kriminální recidivisté, na druhé straně "velmi malé ryby") a jejich rodinní příslušníci, kteří by se po ztrátě živitele jeho uvězněním o sebe nemohli postarat. Poukázkou do těchto táborů tedy nebyl rasový původ, ale opakované odsouzení před řádným soudem (přičemž na evropském kontinentu v té době bylo jen málo zemí, jejichž justice zaručovala takovou míru spravedlivého procesu jako v Československu). Z tohoto důvodu zde také nebyli jen Cikáni, ale i Češi a Němci, případně příslušníci dalších etnik.
Proč uvádím onen "nekorektní" název "Cikáni"?
Je to proto, že Českoslovenští a hlavně čeští Cikáni pocházeli z kmene Sinti (od toho asi vzniklo i to slovo "Cikán") a s dnešními "Romy" (pocházejícími z kmene Roma) nemají naprosto nic společného a pojmenování za Romy by nejspíše chápali jako dehonestující záležitost. Dialekty kmenů Sinti a Roma jsou vzájemně méně srozumitelné než čeština a slovenština i jejich historie byla odlišná. Důsledkem toho je i skutečnost, že dnešní Romové se nijak neúčastní (vyjma vyslovených profesionálů) pietních akcí na místech utrpení a vraždění Cikánů, právě proto, že s nimi nemají nic společného.
Jsem toho názoru (je to názor, dokázat to nějakým dokumentem nemohu), že alespoň částečnou motivací zřízení těchto táborů bylo dostat Cikány "mimo pozornost" Němců (už během Druhé republiky bylo jasné, že dříve nebo později dojde k nějaké formě její anexe Němci) a naivní představa, že takto "za bukem" přežijí do chvíle, než Německo vyvolá válku a prohraje ji.
V souvislosti s touto naivitou si dovoluji upozornit, že naivně se choval i počáteční český odboj. Některé odbojové organizace si mj. pořizovaly seznamy členů a vytvářely i jiné materiály, které se následně staly "bonbónky" pro gestapáky. Významná část české populace se naivně domnívala, že vtrhnutí Němců do Polska a následné tažení do Francie povede k rychlé porážce Německa. Stejně tak nastalo velmi nerealistické očekávání i poté, co byli Němci poraženi na přístupech k Moskvě. Těch, kteří měli realistická očekávání hrůz německé okupace, bylo poměrně málo a z nich většina buď včas emigrovala, nebo byla Němci velmi rychle po zmiňovaném 15. březnu uvězněna a připravována k fyzické likvidaci.

Režim

Uvedené tábory měly režim +- podobný současnému vězení s dozorem s tím, že byla organizována práce vězňů (na schwarzenberském panství), což se tehdy považovalo, a považuje se to i dnes, za významnou součást sociální rehabilitace vězněných. I to ukazuje zásadní rozdíl proti německým koncentrákům té doby, kde věznění buď nepracovali vůbec, nebo vykonávali naprosto nesmyslné práce. Tato situace se v německých koncentrácích změnila až poté, co začalo Němcům téct do bot a potřebovali nahradit alespoň část mobilizované pracovní síly pomocí vězňů. Oproti tomu komunistické gulagy likvidovaly vězněné od samého počátku těžkou prací při minimální výživě. Proto také sověti předali v rámci družby po společném přepadení Polska i některé postupy vraždění vězňů, které sami používali jen výjimečně. Týkalo se to např. i pojízdných plynových komor, v nichž byla povražděna většina dětí z Lidic.
Po okupaci, a zejména po začátku války, došlo k postupnému zhoršování situace v těchto táborech. Chyběly především mycí a desinfekční prostředky, které se poměrně rychle dostaly do přídělového systému, protože jich velké množství spotřebovávala armáda a na ni napojené vojenské zdravotnictví (válka je ze zdravotnického hlediska "epidemie úrazů"). Z tohoto důvodu se v táboře přes veškeré prokazatelné (zachovaly se supliky českého velitele tábora, žádající o mýdlo a desinfekční prostředky) úsilí jeho vedení zhoršovala hygienická situace. A prokazatelně se dělaly nejrůznější "skrčky" za hranou protektorátních zákonů, aby se získalo alespoň něco. Nacističtí agitátoři umně využívají právě neschopnost mladší generace si představit, že nebylo prostě možné zajít do nejbližšího krámu a koupit pár kostek mýdla a pár balení vhodné desinfekce. Pominu-li, že takový Lysol se už dnes také koupit nedá (protože REACH), byla prostě situace v protektorátu zcela mimo dnešní realitu (nehledě k tomu, že některé mladší ročníky mají představu, že to mohl velitel tábora objednat mobilem nebo po internetu).
Nicméně do poslední chvíle, kdy o tom rozhodovalo české velení, byla snaha alespoň improvizovanými prostředky zabránit šíření infekcí, byť i za cenu vynucování některých nepopulárních hygienických opatření (jako např. důkladné mytí ve studené vodě) tresty.

Konec

Tábory po několika měsících převzala německá okupační moc.
Ta provedla následující opatření:
 • ještě více, a zcela záměrně, zhoršila hygienickou situaci i výživu vězněných, docházelo také k explicitnímu vraždění vězňů personálem
 • začala do táborů svážet další vězně, tentokrát podle etnického klíče, nikoli podle soudních rozsudků (němečtí agitátoři se snaží nepravdivě předstírat, že tak tomu bylo od samého počátku)
 • připravila a provedla převoz všech vězněných do vyhlazovacích táborů, kde byli povražděni.

(pokračování)

pondělí 14. března 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Lékaře

českého původu, který šířil pravdivé(!) informace o islámu ve Velké Británii postavili mimo službu. Mimo jiné popsal případ, jak muslimská "lékařka" se chystala operovat v hidžábu. K tomu dvě poznámky:
 1. Tradiční hidžáb je nesterilizovatelný (materiál), protože ho sterilizační postupy zničí
 2. Řádné chirurgické odění zakrývá vše, co zakrývá hidžáb, i víc. Takže u dotyčné dámy s vysokou pravděpodobností nešlo o zakrytí, ale o provokaci

Existence

"výboru pro šaríju" se provalila v Dánsku a vedla k jeho rozpuštění. Imámové patrně usoudili, že Dánsko ještě není dost "zralé".

150 džihádistů

z Aš-Šabáb se podařilo zabít američanům pomocí dronů. Nakonec se ukázalo, že hlavního velitele této zločinecké organizace pouze zranili. Ke kvalifikaci na šéfa džihádistů asi patří i ryché nohy.

Turecká vláda

pokračovala v zabavování opozičních médií. Ukázka toho, jak si islamisté představují demokracii.

Chalifát

ostřeloval turecké územi. Inu, čiň čertovi dobře ...

Konvertitky v praxi

Patnáctiletá pod vlivem saláfistického učení pobodala policistku. Imám, který ji radikalizoval, se k ní nehlásil, že ji "prakticky nezná". Pak na něho vytáhli video, kde se s ní chlubí a dává ji za příklad jiným německým mládežníkům. S technikou prostě islám ještě bojuje.
Šestnáctiletá zase v Dánsku připravovala bombový útok na školy, z toho jednu židovskou.
Nemohu nevzpomenout na "starý dobrý" socialismus, za kterého by byli politicky nekorektně trestně zodpovědní i ti, kdo podobné radikály "vyrobili", nejen radikálové sami.

Samozvaná

"islámská stráž" zmlátila ve Vídni muže, který před ní bránil svou "nevhodně" oblečenou manželku a dceru. Pak se tu někdo diví, že stále více hlasů dostávají "rasisté a xenofobové".

Pokračovaly

rasisticko - náboženské útoky palestinských islamistů proti izraelským občanům.

Američané

dopadli šéfa vývoje chemických zbraní chalifátu.

Přeběhlík

z chalifátu dodal osobní dokumenty (počítačové soubory) 22 000 džihádistů. Mělo by to vést k cíleným aktivitám na osoby v civilizovaných zemích, které s nimi spolupracují. Na seznamech byli nalezeni i pachatelé posledního masakru v Paříži.

Začaly soudy

se zradikalizovanými muslimy, kteří se snažili utéct z USA do chalifátu a stát se džihádisty nebo mučedníky. Je to ukázka, že zdravé síly v americké justici ještě existují i na konci Obamovy éry.

Erdoganova manželka

pěla chválu na harémy, které byly "vzdělávacími institucemi, připravujícími ženy na život". Politická korektnost pod takovýmito údery stále oslabuje.
V Saúdské Arábii zase plánovali konferenci na téma "Je žena člověk?"; po všeobecném posměchu na sociálních sítích ji snad skrečovali.

Jihosúdánské milice

dávaly svým příslušníkům jako součást odměn ženy ke znásilňování.

Chalifát

použil yperit, zasáhl 600 lidí. Opět další "červená linie" byla překročena a reakcí je praktická nula.

Muslimové

zaútočili na turisty na plážích Pobřeží slonoviny.

V Ankaře

proběhl další atentát s desítkami mrtvých a raněných. Proskočily informace, že USA své občany (s nekonkrétním místem. ale konkrétním a správným datem) varovaly předem.

Imigrace

Hlavním tématem byla dohoda s Tureckem, která je kritizována zleva i zprava, tj. jak přisluhovači "imigrantů", tak i odpůrci islamizace Evropy. To samé i uzavření "balkánské cesty", proklínané některými mezinárodními organizacemi.

V Östersundu

vydala policie varování pro ženy, aby neopouštěly v noci obydlí. Je to ukázka toho, jak drasticky se příchodem migrantů zhoršila bezpečnostní situace, i neochoty s tím něco zásadního udělat.

Německo

stvořilo web pro sexuální výchovu imigrantů.

Sexuální útoky v Německu

nadále pokračují a úřady to zamlčují a kryjí, prohlásil US Gatestone Institut. V zásadě to samé je jasné každému, kdo se o tuto problematiku blíže zajímá.

Obecné

Pokračovalo drama kolem pilotky Savčenkové, která na protest proti ruskému rozsudku vedla "suchou hladovku". Nakonec ji ukončila. Prosákly zprávy o její možné výměně.
Byla obviněna z toho, že navedla ukrajinskou palbu na civilní osoby, včetně pozorovatelů a novinářů a způsobila jejich smrt. Tohle jsou věci, které trestaly (byť ne zcela důsledně) i postnorimberské tribunály.

President Zeman

označil Kotlebovu stranu za "fašistickou". K tomu v zásadě dva přípodoteky:
 1. Po ekonomické stránce je ryzím fašismem prakticky vše, co dělá EU
 2. Původní fašismus (Mussolini) se zase moc nelišil od Husákova normalizačního režimu (dovolím si připomenout geniální film Amarcord) a nebyl ani nijak přehnaně antisemitský - ostatně mezi Mussoliniho spolupracovnicemi a milenkami byly i židovky. Antisemitismus v Itálii začal až poté, co ji politicky (a pak i vojensky) ovládlo Německo se svým nacismem
President také obdržel "anticenu" Kyselou žábu za údajné sexistické výroky (sexismem je i konstatování, že muži a ženy mají odlišné pohlavní orgány, možná se dočkáme i toho, že se budou jako sexistické zabavovat i učebnice anatomie a fyziologie, případně se budou tyto, a další, medicínské obory vyučovat v nějakém zvláštním "utajeném" režimu). Na rozdíl od jiných, co obdrželi podobné anticeny, si ji vyzvedl a ještě "obonmotoval".

Restituční kontraverze

vznikla kolem vydání pozemků řádu maltézských rytířů.

Proběhl

MDŽ

Dva cizinci,

občané Rumunska, znásilnili na Domažlicku 21 letou ženu. Už sedí.

V areálu

arboreta Mendelovy univerzity našli zavražděnou dívku. Areál je blízko lokalit, jako Lužánky, Boby centrum apod. a je propojen s vlastním kampusem univerzity. Později byl zadržen bývalý přítel zavražděné.

Čapí hnízdo

se stalo zdrojem kontraverzí. Dostala na ně dotace "malá až střední" firma, napojená ovšem na miliardáře Babiše. Ukazuje to dvě věci:
 1. I kdyby to bylo právně OK (předpokládám, že Babiš má za zadkem právníků dost a dost a dobrých), je to hluboce nemorální
 2. Ilustruje to nesmyslnost a škodlivost EUrodotací

Náramek,

který by měl nahradit vazbu nebo vězení, existuje už dlouho, ale stát má potíže s výběrovým řízením, které by takovýto systém dalo d provozuschopné podoby.

Soudruh Halík

znechucen konstatoval, že na presidenta kandidovat nebude, "protože je tu příliš málo rozumných lidí". Já to vidím přesně opačně: je tu příliš mnoho rozumných lidí na to, aby nasadili státu do kožichu flanďáka. Svým způsobem tohle způsobily zrůdné církevní "restituce".

Amnesty International

ve svých dokumentech o "diskriminaci Romů" v řadě konkrétních věcí nepíše pravdu, konstatovaly české justiční orgány. Problém je, že po pádu východního bloku tato organizace zdegenerovala na levičáckou expozituru. Pokud by v ní byl současný ansámbl před nejakými třiceti lety, tak by k žádné kritice států sovětského bloku nejspíš z její strany nedošlo.

V Pennsylvanii

byli ostřelováni účastníci zahradní párty a pěz z nich zabito. Bez ohledu na takovou či makovou identitu útočníka/ů to ukazuje zásadní problém "demilitarizace" společnosti. Ve státech, kde je dovoleno, či dokonce nařízeno občanům u sebe nostit zbraň (např. Texas), by to takovým masakrem neskončilo, protože by napadení nebyli bezbranní.

Aktivistické organizace

blábolí o tom, jak v okolí Fukušimy přibylo rakovin a dalších afekcí štítné žlázy. Problém spočívá v tom, že tamní lidé (a zejména děti) byli vyšetřeni velmi podrobnými postupy, jaké by se na běžnou populaci nedaly aplikovat jednak kvůli ceně, jednak kvůli řevu lidskoprávníků.
Podobně byly nejprve silně nadhodnoceny následky bombardování Hirošimy a Nagasaki, až následně byly vyšetřeny kontrolní, nebombardované, oblasti Japonska stejně podrobnou metodikou, tak byly odhady zdravotního dopadu značně zredukovány. To ovšem bylo ještě Japonsko v okupačním režimu.

Uzeného lososa

stahoval řetězec Albert. Byla v něm Listeria monocytogenes (jsou ještě další listérie, které nejsou pro člověka patogenní). Tři poznámky:
 1. Listeria monocytogenes se množí i při chladničkových teplotách (byť pomalu) a lze ji najít prakticky v jakékoli potravině s dlouhodobou trvanlivostí při chladničkové teplotě
 2. Obchodní řetězce tlačí na co nejdelší úchovnost potravin (ekonomické důvody), proto k výskytu této bakterie přispívají
 3. Listeria monocytogenes je pro zdravého dospělého prakticky nepatogenní, případně je zdrojem jen relativně malých potíží (typu několika řidších stolic). Problematická je pro těhotné (listerióza, devastující nebo zabíjející plod), malé děti, staré lidi a lidi s imunitním defektem (až podobné celkové ommocnění jako u toho plodu, ale zpravidla lépe léčitelné). Z tohoto důvodu už dávno potravinářští mikrobiologové bojují za to, aby se potraviny (sub 1 a 2) označovaly varováním pro těhotné a další citlivé skupiny obyvatelstva. Pak by se mohlo hlídání listérií i o něco uvolnit

Úmyslné šíření HIV

nyní vyšetřují pražští kriminalisté. Já osobně bych byl v takovýchto kauzách dosti nemilosrdný a ani obnovení trestu smrti pro pachatele podobných činů by mi nevadilo.

Genetika na postupu

Dívka v JAR zjistila, že byla svou "matkou" unesena z porodnice. Měla mladší sestru, která jí byla silně podobná, setkaly se na jedné škole a testy DNA jejich sourozenectví potvrdily.

EET pokladny

mají být povinné i pro stánkaře a zmrzlináře. Takže za pár měsíců nic takového nekoupíme, protože je to jednak technicky obtížně realizovatelné, jednak zpravidla výrazně dražší, než kolik takový stánkař vydělá.

Opět dvojí metr

Soud v Přerově dal podmínku knězi, který platil nezletilým chlapcům za obnažování se a orální sex. Faktem je, že i za tohle mohl dostat až pět let a současně šlo IMHO o prostituci nezletilých, kde je sazba ještě tvrdší.

Zákon o obecném referendu

je v návrhu předmětem diskusí a kontraverzí. Antidemokratické síly v ČR jsou, pochopitelně, silně proti.

Expresident Klaus

podpořil v předvolební kampani stranu AfD v Německu. Opět to nejrůznější antidemokratické síly těžce nesou. Ve své řeči konstatoval, že "Evropa začíná být nebezpečným bojištěm".

Belgický soud

očistil scientology z obžaloby, že jsou zločineckou organizací. K problémům tohoto typu se budu muset časem vyjádřit souhrnně.

EU se snaží

nevybíravými způsoby vnutit Polsku "proevropské" složení Ústavního soudu, které na poslední chvíli před svým pádem provedli odcházející pro EUnijní fašisté.

Ministr Chovanec

se hodlá odvolat proti rozhodnutí o šibenicích na demonstraci.
Problém je v tom, že dříve byly nošeny (ovšem na podporu jiných ideí) i šibenice s figurínami a antičeští fašisté dokonce na jedné oběsili figurínu brouka Pytlíka coby "typického Čecháčka". A ještě to není promlčené.

Fico

snad sestaví vládu.

Merkelová

citelně oslabila při nedělních volbách. AfD dosáhla ve všech třech zemských volbách dvouciferných čísel. První komentáře vyjadřují názor, že se CDU bude snažit Merkelové zbavit do celostátních voleb v příštím roce. Dalším výsledkem je, že AfD uspěla i na území původního Západního Německa, že se tedy nejedná o čistě východoněmecký fenomén, jak se snažili tvrdit někteří komentátoři.

neděle 13. března 2016

Kauza Šarapovová

Tahle kauza má více aspektů a je třeba se zabývat všemi, jinak z jejího hodnocení vznikne zcela nutně naprostá pitomost (jako je většina textů, které o ní na internetu můžeme číst).

Sport a zdraví

Existují hlasy, říkající něco v tom smyslu, že "je naproto nemožné, aby sport natolik poškozoval zdraví, aby bylo nutno brát nějaké preparáty na jeho posílení".
Tohle je nesmysl. Sport je vesměs ekvivalentní těžké fyzické práci, srovnatelné s prací v dolech nebo kamenolomu. I sporty "lehké" (napadá mě třeba stolní tenis) jsou podmíněny co do výkonnosti silovým cvičením v posilovně, které si s výše uvedenou prací nezadá. Dokonce i někteří šachisté posilují, a to proto, aby se jim při sezení na turnaji nebortila páteř a nerušila je tím, že "dává o sobě vědět". Sportovní námaha je ještě akcentována u řady sportů (a týká se to i toho tenisu) silně nerovnoměrným zatížením pohybové soustavy a dá se brát jako ekvivalentní práci ve vynucené poloze, která je opět, při stejném energetickém výdeji, brána jako horší než práce v poloze přirozené a v situaci, kdy je možné polohy u práce střídat.
Při sportu běžně vznikají mikrotraumata na úrovni tkání a další poškození (nebo alespoň abnormality) nacházíme jak na úrovni buněk, tak i jednotlivých enzymatických systémů.
Vrcholový sport už dávno nemá nic společného s antickým ideálem harmonického rozvoje těla i ducha. Je to těžká, organismus bezohledně poškozující, námaha.
Rovněž už dávno neplatí amatérskost ve sportu. Přes veškeré formální překážky se sport v podstatě zprofesionalizoval; pouze chybí u sportovišť "píchačky", které by tuto skutečnost zjevně reflektovaly. Toto konstatování souvisí s výše uvedeným tím způsobem, že na sportovce a jejich zdraví by se mělo hledět jako na pracující a jejich zdraví. Přitom řada sportovišť by se při dovedení uvedené myšlenky do důsledků musela stát rizikovými pracovišti a mnohé z toho, co sportovce po zdravotní stránce trápí, by se mělo ocitnout (pokud to tam není už v jiné souvistosti) na seznamu nemocí z povolání.

"Neférová" regenerace

Některé hlasy, obhajující zakázanost příslušného preparátu, argumentují tím, že poskytuje neférovou výhodu zajištěním možnosti rychlejší regenerace celého organismu.
Problém vidím v tom, že regeneraci zajišťuje řada látek, včetně běžných složek výživy. Pokud bychom to vzali ad absurdum, mohli bychom sportovcům zakazovat i jíst a pít, protože i to vede k "neférovému" urychlení regenerace jejich organismu proti těm, kteří něco takového nedělají.
Můj názor je, že se v této kauze provalila na veřejnost velmi nemoudrá, či spíše zlovolná, snaha otevřít Pandořinu skříňku (či spíše další Pandořiny skříňky, protože mnohé již otevřeny v této oblasti byly) se zákazy preparátů, které jsou irelevantní vůči vlastnímu výkonu, jen nějakým způsobem ovlivňují zdraví sportovce. Zakazovány jsou preparáty, které jsou naprosto běžně k dostání v lékárnách a bez lékařského předpisu. Paradoxně je dnes zdraví sportovců ohroženo tím, že se nemohou léčit adekvátním způsobem i při naprosto banálních chorobách.
Když to přeženu, tak by se mohl na seznamu zakázaných látek ocitnout i mléčný cukr v pilulkách, podávaný s příslušným sugestivním nábojem tak, aby měl výrazný placebo efekt (hypnóza se už kdysi na sportovcích i zkoušela).
Jsem toho názoru, že skutečně existuje skupina nebezpečných látek, které by se sportovcům podávat opravdu neměly, ale že to, co mají soudruzi z dopingových komisí nadefinováno, je daleko za hranicí jakéhokoli rozumného vymezení takovéto skupiny.

Antidopingová komise má právo ...

Je mi líto, nemá. Zcela jistě byl na začátku antidopingových aktivit pozitivní záměr (ale ten měl v podstatě i Hitler, či alesapoň úspěšně předstíral, že ho má). Zcela jistě docházelo k náhlým úmrtím sportovců během výkonu nebo krátce poté, jejichž přičina byla vysvětlitelná a někdy i prokazatelná používáním stimulujících, případně negativní signály z organismu potlačujících, látek.
Problém spočívá v tom, že v současné době se z antidopingu stal obrovský a výnosný byznis, který mj. potřebuje zakazovat stále další preparáty, nikoli proto, že by byly nějak zdraví škodlivé nebo nějak ovlivňovaly výkon (zde pomíjím ovlivnění na úrovni vypití sklenice destilované vody). Do toho byznisu jsou pochopitelně zapojeny i farmaceutické firmy, vyvijející stále nové preparáty, které by antidopingové testy neměly odhalit (alespoň nějakou dobu). Nedivil bych se ani tomu, kdyby mezi výrobci dopingových preparátů a antidipingových testů existovala nějaká dohoda typu "ten a ten preparát bude zjistitelný až za xxx let, aby se jeho výroba vyplatila". Mnohdy totiž obojí vyrábí ta samá firma, případně firmy sice různé, ale se vzájemnými ekonomickými vazbami.
Existují navíc i neodhalitelné dopingové techniky, jaké se provalily po roce 1989, kdy se ukázalo, že někteří trenéři "tábora míru a socialismu" své svěřenkyně sexovali, aby jim zvedli hladinu pohlavních hormonů. V některých případech i otěhotňovali (aby jim hormonální průplach zastavil růst postavy blízko optimální tělesné výšky pro daný sport). A dělo se tak údajně často i u sportovkyň nezletilých. A nemám sebemenší pochyby o tom, že v jiných "táborech" se dělo to samé, nebo alespoň věci ekvivalentní.
A, mimochodem, když jsme u těchto věcí: Řada sportovkyň má poničené zdraví z toho, že braly anabolika odvozená od testosteronu. Přitom by jim stejnou službu poskytly i preparáty s estrogenní aktivitou, navíc do jisté míry "maskovatelné" jako hormonální antikoncepce. Komerční preparáty (dokonce nesteroidní) jsou na trhu již desítky let. Když se jimi vykrmuje dobytek, neexistuje důvod, proč by se jimi nemohly vykrmovat sportovkyně. Nicméně nikdo neměl o sportovkyně a jejich zdraví alespoň takovou míru snahy, aby se jim něco podobného poskytlo - sportovní byznis má prostě ke sportovkyním asi stejný vztah jako řezník ke kusu masa na výrobní lince.
Na dveře nám zcela jistě "klepe" geneticky editovaný sportovec. IMHO hudba tří čtyř následujících desetiletí.
Problém dopingu zcela jistě akcentuje i to, že se v antidopingu stačily nakumulovat i patologické "zakazovací" osobnosti, kterým definování stále striktnějších a absurdnějších zákazů a nařízení (pochopitelně s tím, že se jedná o "dobro, které jen blbec nedokáže pochopit a ocenit") poskytuje uspokojení jejich patologických choutek. Dostat je pryč s příslušných institucí bude větší problém než Popelčino přebírání máku a popela. Dalším problémem je korupce, protože se běžně stává, že antidopingové organizace u nezávislých soudů svou při prohrají. IMHO by tyto instituce měly být zcela zrušeny, nebo alespoň upozaděny tím, že budou zcela ignorovány.
Navíc je zde pořád ono zmíněné tartuffeovské předstírání, že sport je amatérský, že rozvíjí tělo a ducha, a že pozitivně přispívá ke zdraví.

Jak z toho?

Domnívám se, že je nutno přestat s tím, o jsem výše uvedl jako poslední věc. Je třeba jasně přiznat, a to se všemi důsledky, že sport je prostě sice atraktivní, ale práce se vším všudy. Že sportovci nejsou amatéři, kteří nějakým zázrakem získali sponzoring a občas si přilepší finančním benefitem spojeným s výhrou nějaké ceny. Jedná se o těžkou, zdraví a život (alespoň v některých případech) ohrožující práci, která je placena od výkonu, případně za paralelní práci coby reklamního média. Je třeba otevřeně přiznat, že jde o jakousi moderní obdobu gladiátorů, nemající nic společného s reálnými možnostmi reálného člověka.
Dopingem ve sportu bychom se měli zajímat asi na stejné úrovni, jako se u něj zajímáme třeba u horníka, nebo skláře či hutníka. Případně i toho soudce nebo prokurátora, protože řada z nich (toto povolání k tomu totiž významě přispívá) má návyk na analgetika - antipyretika, případně trankvilizéry (protože musejí být v daný den a hodinu bez migrény, i kdyby těch Alnagonů měli sežrat celé plato na ex).
Jsem toho názoru, že "zakázané látky" by měly končit tam, kde začínají látky běžně v medicínské praxi preskribované, o látkách dostupných bez předpisu ani nemluvě. Přičemž by měl existovat nějaký "pozitivní výběr", tj. co je povoleno v jedné zemi (nebo rozumně nadefinované menšině zemí) bude povoleno všem sportovcům na daném turnaji. Aby nebylo možné korupčním zákazem určité látky v nějakém banánistánu její použití zablokovat a ovlivňovat tak výsledky.
Dokážu si rovněž představit, že turnaj (jakéhokoli sportu) bez jakýchkoli, nebo jen s velice rozumnými, antidopingových omezení, by byl divácky stejně atraktivní jako ty současné. Možná i ještě atraktivnější, protože vítěz by byl opravdu tím, kdo vyhrál, nikoli tím z nejlepších, kterému (náhodou?) vyšly negativní dopingové testy a který během sportovních aktivit nijak nezářil.
Rusko je IMHO dost silnou zemí, aby takovéto turnaje v některých  sportech začalo pořádat a tím moc antidopingových šílenců pořádně nalomilo. Přitom kauza Šarapovová by se k nastartování podobné iniciativy docela hodila.

pátek 11. března 2016

"Lepší Putin, nežli muslim" ?

Heslo, uvedené v titulku, se objevuje stále častěji. Pochopitelně, k velké nelibosti "demokratů" z řad pražských kavárníků a podobných EUrokádrů. Ti se nás snaží zasypávat argumenty, jak by ti ze "zlých politiků a agentů Kremlu", co by z nás udělali "ruskou provincii", způsobili "strašlivé škody".

Dvě okupace

Pokud se na to podíváme reálně a racionálně: V historicky dohledné době jsme byli okupováni dvěma mocnostmi: Německem, jehož dědicem a po mnoha stránkách přímým ideologickým následníkem je současný německý stát coby páteř EU, a Sovětským svazem, jehož dědicem a rovněž alespoň částečným ideologickým následníkem je současná Ruská federace.
První okupace nás stála přibližně 300 000 životů. A i když odečteme osoby povražděné z rasových důvodů, zůstane pořád cca 50 000 osob, povražděných z důvodů jednak politických, jednak jako součást genocidní strategie Němců vůči našemu národu. Přitom byl zcela jednoznačně proponován plán třetinu našeho obyvatelstva vybít, třetinu násilně poněmčit a třetinu vysídlit na Sibiř (až ji Němci dobudou - což se, naštěstí pro nás, nestalo). A stalo se to v průběhu šesti let a Německo dodnes nebylo s to přijmout za tyto vraždy a další řádění svých hord příslušnou odpovědnost.
Druhá okupace nás stála něco přes stovku obětí a další něco přes dvě stovky má na svém kontě okupanty podporovaný normalizační režim. Za více než dvacet let okupace a okupanty drženého režimu. Na počet vojáků a rok je to méně, než kolik je za stejnou dobu obětí vojáků US základen v Německu a dalších zemích s amarickými základnami v rámci NATO. Po roce 1989 vyslovila řada západních reportérů (než se o tom přestalo smět mluvit) silný podiv nad tím, že jsme za těch dvacet let neměli prakticky žádná znásilnění či sexuální zneužití cizími vojáky, což je opět denní chléb vojenských vyšetřovatelů a  prokurátorů, působících v základnách vojsk NATO.
Sověti sice proponovali jako cíl stále bližší propojování satelitů se samotným SSSR, ale nikoli totální pohlcení. Lze předpokládat, že pokud by okupace trvala dvakrát, třikrát déle, tak by mohla vzniknout nějaká "čechoslovackaja sovětskaja respublika", nicméně na úspěšném vymanění se řady států ze svazku SSSR i po tak dlouhé době můžeme vidět, že ani v takovém případě by nám nehrozilo totální zgenocidování, jaké pro nás plánovali ideologičtí předchůdci dnešních německých a bruselských politiků (není žádným tajemstvím, že základní idea EU pochází z hlav jednoho nedověšeného nacisty a jednoho nedověšeného francouzského pronacistického kolaboranta).
Jinými slovy, soudruzi agitátoři mají docela smůlu. Naše dohledná historická zkušenost pořád ještě může porovnávat uvedené dvě okupace, protože pořád žijí lidé, kteří obojí zažili na vlastní kůži.

Nárůst problémů

Jistěže uvedený problém je v současné době akcentován tím, že Německo z naprosto záhadných důvodů začalo cpát do EU statisíce (a teď už je asi lépe psát o milionech) pseudouprchlíků. Ti v naprosté většině nepocházejí z válečných zón; je mezi nimi přítomno vysoce nadproporcionální procento mladých mužů vojenského věku. Stále více se ukazuje (ono chvíli trvá to dohledat a prokázat), že je mezi nimi významné procento (při těch počtech by byly významné i zlomky promile a zde se jedná přinejmenším o celá procenta) džihádistů, včetně válečných zločinců z řad chalifátu, případně dalších "extrémisticky islámských" skupin a organizací.
Uvedení "imigranti" hrozí rozbít politický a právní systém zemí, do nichž se hrnou. Už dnes se snaží prosazovat své barbarské zvyklosti (hromadné znásilňování, vraždy "odpadlíků", pokusy o ukamenování homosexuálních dvojic, vraždění jinověrců atd., prostě to, co dělá islám islámem).
Ukazuje se stále více, že jejich přísun do zemí EU je řízen zločineckými strukturami, přičemž průběžně narůstají indicie o propojení těchto struktur s politiky EU i zemí původní "evropské dvanáctky" (přinejmenším ekonomickém). Tento jev může stát za podporou imigrace od alespoň některých politiků těchto zemí. Pod vládou, která zjevně nadržuje kriminálníkům, je s vysokou pravděpodobností Turecko, což se po vítězství islamistů v tomto státě v zásadě dalo očekávat. Situace ve zmíněném státě vyvolává dojem, že tamní vládcové se stále méně žinýrují své problematické aktivity na veřejnosti skrývat (další věcí je kvalitní práce ruských tajných služeb, které tyto aktivity alespoň zčásti rozkryly, a ruských politiků, kteří je zveřejnili; činitelé NATO i USA měli příslušné informace také ale "sušili" je schované, před normálními lidmi alespoň rok).
Už dnes v souvislosti s "uprchlíky" Německo porušuje platné mezinárodní dohody (dublinské protokoly) a stále více narůstají indicie o tom, že "uprchlíci" mají vytvořit nedotknutelnou nadřazenou kastu, pro niž nebudou platit běžné zákony. I závažné kriminální činy jimi spáchané jsou vyšetřovány laxně. Navíc, když se něco vyšetřit navzdory všem překážkám podaří, nenásleduje zpravidla odpovídající trest (případně nenásleduje žádný reálný trest).
To vše vyvolává obavy, zda nám sem (ale v podstatě do všech zemí, které okupovali) nechtějí Němci nasadit nějaké "ýbrmenše", což se už dělo mezi léty 1939 - 1945. Včetně toho, že Hitler islám obdivoval a další nacističtí bonzové ho v tomto vesměs následovali, a že oplátkou je Hitler v islámských zemích nejpřekládanějším a nejčtenějším evropským autorem a nejobdivovanějším evropským politikem. Takže v islamizaci Evropy by mohli někteří vidět krok k její budoucí renacifikaci, tj. zvrácení výsledku druhé světové války.

Řešení možná zkratkovité

A nyní se dostáváme k názvu článku: Stále více lidí se domnívá, že putinovské Rusko je jedinou zemí v okolí, které je schopno nápor islamistů ustát, včetně nemilosrdné eliminace islámem zkorumpovaných politiků a politických aktivistů. Ti lidé si nedělají nejmenší iluze (alespoň naprostá většina z nich) o poměrech v putinovském Rusku. Problém s nimi spočívá v tom, že si odmítají dělat iluze též o poměrech v EU a povinně nosit růžové brýle, promítající nositeli do očí EUropoliticky korektní virtuální realitu a eliminující vše infernální, co nás obklopuje, i známky toho, co se na nás teprve chystá.
Když generace mých dědečků definitivně ztratila růžové brýle o Rakousko - Uherském mocnářství, tak to skončilo legiemi (mimo jiné i těmi v Rusku) a bojem za likvidaci tohoto státu, který se stále explicitnějším příklonem k velkoněmeckému nacionalismu stával stále infernálnějším.
Už jsem se tu opakovaně vyjádřil, že oním překročením Rubikonu bylo pro Rakousko - Uhersko odvolání Badeniho jazykových reforem pod tlakem německých nacionalistů. Opravdu nevím, co může být či bude tím Rubikonem pro EU, ale jsem si jist, že vůdcové tohoto soustátí už mají sundané boty a ponožky a nyní si vyhrnují nohavice. Pokud se ovšem už nečvachtají někde u břehu. A je velice pravděpodobné, že vykročení přes vodu bude nějak spojeno s pseudouprchíky a snahou bruselské věrchušky instalovat ve státech EU islamistické režimy.
Infernálnost současného stavu v politice perfektně popsali (v souvislosti s narůstající cenzurou všech druhů komunikace a sdělovacích prostředků) na stránkách BPI: "Cenzoři normalizačního režimu se alespoň styděli, ti současní se domnívají, že konají dobro."
Za těchto okolností skutečně může stačit malý podnět (jakým bylo "zabití studenta" o 17. 11. 1989, přestože předstírané), aby se daly do pohybu společenské síly, které prostě nepůjde zastavit. Zcela jistě ne se silami, které má státní moc ČR k dispozici. A pokus "zpacifikovat" bouřící se české občany vojáky Bundeswehru (Poláci by něco podobného přinejmenším sabotovali a nikdo jiný okolo dostatečně funkční armádu nemá) může skutečně skončit krvavým konfliktem a "otevřením východní závory", NATO sem NATO tam.

Tři poznámky závěrem

Jsou to ty, které k dané tématice patří, ale nikam výš se mi je nepodařilo zcela organicky včlenit.
 1. Známé úsloví říká, že "když nejde o život, tak jde o h... (exkrement)". A tohle porovnání, byť poněkud zkratkovité, vychází stále víc ve prospěch Ruska, protože tam nám o životy nepůjde.
 2. Pokud by to Rusko bylo pořád ještě tak "sovětské", jak se nám snaží někteří agitátoři nabulíkovat, tak by už dávno neomarxističtí sluníčkáři dupali po náměstích na demonstracích za odchod z EU a NATO a za připojení k tomu Rusku. V reálu se přitom děje pravý opak: tito totalitáři své demokratické oponenty šmahem obviňují, že jsou "agenty Kremlu". Zvlášť to kontrastuje u některých rodinných klanů, kde rodiče či prarodiče dnešních antidemokratů se přinejmenším chovali jako sovětští agenti.
 3. Je třeba reflektovat, že ti, kdo nás na mezinárodním poli varují před Ruskem (okupace s několika stovkami mrtvých) jsou signatáři Mnichova a jejich pohrobci (okupace s několika desítkami tisíc, nepočítáme-li rasové vraždění československých občanů, ale nikoli Čechů, a to za necelou třetinu doby té výše uvedené). Tohle varování prostě není nic jiného, než chucpe.