čtvrtek 27. července 2017

Jak jsem potlačil zánět oka.

Občas mívám zánět oka, který probíhá +- uniformě: Udělá se na oku v koutku "bolavý flek" a asi během dne se rozšíří na celé oko jako zánět spojivky a někdy i bělimy.

Co s tím

Je velmi pravděpodobné, že je tam někde nějaký fokus, z něhož se infekce čas od času vrací. Tuto teorii podepírá i zkušenost, že infekce je každým záchvatem rezistentnější na antibakteriální prostředky. Zatímco v dobách velmi dřevních ji stačil udlachnit Ophtalmo Septonex, později bylo nutno přejít na Ophtalmo Framykoin, ještě později na Ophtalmo Chloramphenicol (který se ovšem na začátku tisíciletí přestal vyrábět), takže bylo nutno přejíž na kombinaci Tobrax a Tobradex (kapky a mast s tobramycinem). Nicméně při předposledním záchvatu i toto antibiotikum 3. generace zabíralo jen velmi neochotně.
Fokus by se teoreticky dal najít a sanovat, nicméně hledání fokusu je docela náročná záležitost a stejně se nejlíp najde až při pitvě, což je diagnostický zákrok, na který se zatím moc nehrnu.

Alternativa

Jako úplně malý jsem bral na podobné problémy (nebo to už byly první ataky současné choroby, nevím) žlutou oční mast (míchanou v lékárně z očně masťového základu a žluté formy oxidu rtuťnatého). Fungovalo to velice dobře, přestože se to muselo aplikovat do oka dosti nepohodlně skleněnou tyčinkou (speciální pro tento úkon, taková malinká lopatička) z kelímku.
Mast se dnes už nedělá a původní nevydržela věčně ani v ledničce.
Kromě rtuti má dosti silný antibakteriální účinek stříbro.
Ještě nedávno (ještě poté, co jsem vystudoval) se novorozeným dětem aplikoval těsně po narození do obou očí, jako prevence infekčních zánětů, které se mohly objevit v důsledku nakažení dítěte průchodem porodními cestami, 1% roztok octanu stříbrného. Hlavním důvodem tohoto stavu bylo riziko onemocnění kapavkou, protože tato bakterie je s to vyvolat zánět s mohutnou tvorbou hnisu, vyvolávající poškození spojivky a rohovky (a může vést až k oslepnutí). Nicméně stříbro  zlikviduje i třeba střevní bakterie nebo i jiné nežádoucí breberky.
Oblíbenou otízkou nebožtíka profesora Guldy při zkoušce z farmakologie bylo, proč se dává octan a nikoli daleko častěji užívaný a běžněji dostupný dusičnan. Odpověď byla jednoduchá: Octan stříbrný má míru nasycení při pokojové teplotě ve vodě cca 10,01 g na litr, což je jen nepatrně nad používanou jednoprocentní koncentrací. Protože se tento roztok běžně užíval tak, že byla prostě širokohrdlá lahvička a kapátko mezi instrumentáriem na porodním sále, jen přikrytá spolu s ním sterilní rouškou, tak hrozilo vysychání. Octan na vyšší koncentraci vyschnout nemůže, nadbytečná sůl vypadne jako krystalky, velmi dobře ve vodě rozpustný dusičnan by se klidně vysycháním mohl zahustit na několikanásobek, tedy koncentraci, schopnou vyvolat poleptání oka.

Její příprava

Protože mám z dob analogové fotodrafie nějaký dusičnan stříbrný (jednak na vlastní fotografické citlivé vrstvy, jednak do fyzikální vývojky), vyrobil jsem si z něho pomocí kyseliny octové octan, který po neutralizaci kyselého roztoku vypadl jako sraženina, dal se zchytit na filtru, promýt a vysušit.
Nasycený roztok této sraženiny odpovídá onomu kýženému jednoprocentnímu roztoku, který se ještě do nedávna kapal do očí novorozeňatům.
Napřed jsem při zánětu zkusil malou kapku a protože nenastala reakce jako při vylití "supercloumáku" na podlahu (viz Limonádový Joe), začal jsem prokapáváním touto tekutinou několikrát denně zánět mořit. Po třech dnech (tedy podstatně rychleji než při antibiotické léčbě) jsem měl zánět pryč. Jedinou negativní věcí bylo, že zaschlé slzy na víčku (a řasách) černaly, ale daly se posléze oloupat.

Širší kontext

Farmaceutická lobby se snaží seč může o znedostupnění klasických a účinných léků a jejich náhradu léky podstatně dražšími (protože se platí držitelům patentů jak na látku samotnou, tak i na postupy při její výrobě), přičemž tyto léky nejsou schopny a jejich výrobci ani ochotni garantovat alespoň srovnatelný účinek jako zavržená klasika.
Z tohoto důvodu stále více lidí přechází na samoléčení na základě informací z internetových (nebo i jiných) zdrojů. Svého času jsem zde psal o využívání koloidního stříbra na léčbu vleklých zánětů (asi by se po patřičném naředění dalo do toho oka aplikovat taky), a jak na to na ně navázaná propagandistická lobby nadává.
Dalším problémem je jistě i nutnost peo pacienta nějak se dostat k odbornému lékaři, vybojovat (v připadě ledaskterého blbce na tomto postu marný) boj za to, aby člověk dostal preparát, který mu pomůže, a ne něco, na co už u něj existuje resistence. Takže v reálu stráví po zdravotnických zařízeních půl dne nebo i déle a ještě s ne zcela jistým výsledkem. Tudíž jako bonus má člověk k dispozici preparát, který má doma a jen pro něj sáhne do lékárničky.

Takže jsem si vyzkoušel samoléčení choroby, která mě opakovaně (+- jednou ročně) už léta otravuje, a to s jednoznačně kladným efetem.

úterý 25. července 2017

Windows a Linux

K povídání o počítačovém vyděračském viru byly připojeny komentáře, že bych měl vysvětlit ony rozdíly mezi Linuxem a Windows, které považuji za významné.

Základní pojmy

Linux je základ (jádro) operačního systému, který byl vymyšlen (tehdy) studentem Linusem Torvaldsem. Požadavkem byl operační systém, který by měl vlastnosti operačních systémů odpovídajících normě pro UNIX a současně byl zdarma (později se objevily licence typu GPL).
Na úrovni příkazů, tedy jejich znění a další syntaxe, což jsou věci, které nejsou patentovány, odpovídá Linux operačnímu systému UNIXového typu, pod kapotou mu ovšem běží zcela jiný kód, který pak zajišťuje jeho chod. Protože je tento operační systém otevřený, je pro něj velice snadné (relativně a pro toho, kdo to umí) vytvářet aplikace, které operační systém "naplno" využívají.
Pojem "linux" (zpravidla s malým písmenem) se posléze používá ještě pro tzv. linuxové distribuce, což je operační systém s přidruženými programy a možností doinstalovat další, takže vzniká něco, co je použitelné pro běžného uživatele (který jaksi nemá potřebu komunikovat s jádrem operačního systému pomocí pýthických zkratek a příkazů, zadávaných z klávesnice, a jásat nad pro nezasvěceného nesrozumitelnými odezvami systému, jdoucími jako text na obrazovku nebo do tiskového terminálu.
Linuxových distribucí je velké množství. Některé jsou vzájemně kompatibilní, tj. binární kód (to, co běží v počítači) jednotlivých programů by měl být vzájemně přenositelný. Přenositelnost mezi binárně nekompatibilními distribucemi zajišťuje možnost kompilace programů ze zdrojových textů (nejčastěji v jazyce C nebo C++). Program, zkompilovaný na daném počítači, by na něm měl jet a využívat i naplno zvláštnosti jeho hardwarového vybavení (tedy běžet ještě lépe než to, co nabízí didtribuce už v předkompilované podobě). V éře silných počítačů, velkých pamětí atd. se většinou kompilace neprovádějí (mimo fandy, které to baví). Kompilací může být ovšem získán program, který v distribuci není přítomný a předchystaný do binárního kódu.
Je možné kompilovat i samotné jádro operačního systému, na míru konkrétního počítače, ale opět se to běžně nedělá. Nicméně "lepší" distribuce mají k dispozici větší počet jader a vyberou to (nebo ta), která mají vlastnoti s konkrétním počítačem nejkompatibilnější. Většinou je možnost startu počítače na jiném jádře a v jiném režimu v nabídce systému při jeho spouštění.
Některé linuxové distribuce obsahují i placený software a možnost si ho zakoupit, jiné jsou "čistě GNU-GPL", tj. neobsahují ve svém základu ani programy, které jsou sice zdarma, ale pod nějakou omezující licencí (z nejznámějších programů je takto omezen např. TeX, ale určitá omezení platí i např. pro Mozillu, např. její logo je chráněno ochrannou známkou, proto není v základní nabídce "čistě GNU-GPL" distribuce Debian).
Důležité je, že Linux má od své podstaty (tedy jádra operačního systému) a své historie, včetně "před narozením", od systému Minix, který Linus Torvalds vyvinul jako první, zafixovaná (a současně oddělená, jak od sebe, tak i pro různé uživatele) práva k jednotlivým souborům a adresářům a celý operační systém s jejich definováním a jasným oddělením a respektováním v celé hloubce systému předem počítá.
Windows jsou dědicem DOSu, který byl proti UNIXu jednoznačným krokem zpět, protože jeho vlastnosti na úrovni jádra s něčím jako různá práva pro různé uživatele nepočítala a nebyly na to ani vytvořeny podmínky v jádře operačního systému. V principu na něm šlo spustit kýmkoli cokoli a pokud byly některé funkce zaheslované, dalo se to obejít pomocí systémové diskety.
Vzpomínám v této souvislosti na dnes již mrtvou distriuci Monkey Linux, která byla určena pro souborový systém FAT16. Měla linuxové vlastnosti řešeny tak, že v každém adresáři byl speciální soubor, který obsahoval informace o dlouhých jménech souborů  adresářů a o uživatelských právech. Dalo se do toho nahlédnout z DOS, tudíž bezpečnost veškerá žádná, nicméně to názorně ukazovalo, jaké informace o souborech a adresářích má Linux oproti DOSu navíc. Její hlavní výhodou ovšem bylo, že šlo jednoduše ninstalovat a spustit na počítačí s MS DOS nebo Win 95/98 linux, bez dělení disků, jen v jednom adresáři.
Windows byly původně určeny jako grafická nádstavba nad DOSem (k nám dorazila většinou až verze 3.xx). Pozdější verze byly primárně grafické, ale pod grafickou "slupkou" stál přežíval "starý dobrý" DOS (zlí jazykové říkali, že to bylo to nejlepší od Microsoftu, a to proto, že to neprogramovali, ale koupili hotové od IBM).
Windows byly a jsou problematické tím, že vždy vytvářely binární monokulturu (tj. binární soubory určité verze určitého programu jsou na úrovni sledu jedniček a nul totožné), včetně částí operačního systému.
I laikovi musí být jasné, že je snadnější napsat virus, kterému se řekne "v souboru s názvem SXY.ZZZ v adresáři AAA přepiš byte číslo 1125 - 1238 hodnotami z následujícího seznamu, než virus, který má tyto byte aktivně hledat v souborech, které se mohou jmenovat různě a být i v různých adresářích a ty kritické byte mohou být na různých místech tohoto souboru (a nemusejí být vždy a za všech okolností zcela stejné). Lze jistě napsat virus, který "obslouží" několik desítek nejčastěji se vyskytujících variant, ale bude podstatně větší a pomalejší (se všemi důsledky pro jeho šíření) a zcela jistě neobslouží všechny existující možnosti.
Apple je ještě daleko monokulturnější, protože vytváří i monokulturu hardwarovou. Výhodou je vyšší výkon software (včetně OS), protože je vyvořeno pro jediný druh hardware a na něj je s maximální možnou mírou optimalizováno. Je to ovšem systém UNIXového typu, takže má řadu bezpečnostních prvků "zadrátovánu" v hloubi operačního systému (podobně jako Linux).
Existují pokusy převést operační systém Apple na jiný hardware (hlavně PC), ale nejsou oficiální a jejich výsledky jsou nejisté.

Další informace

Abych ještě doplnil pár věcí:
Pro linuxy existuje program wine, který umožňuje spouštění některých windowsovských programů. Funguje tak, že zachytává komunikaci programu s operačním systémem a snaží se na ni odpovídat tak, jak by to udělala windows. Lze tak např. zajistit obsluhu zařízení, pro něž neexistují v Linuxu ovladače (embryo wine vzniklo údajně tak, že se jeho autorovi nechtělo psát metodou pokus - omyl linuxový ovladač k nějaké tiskárně a tak napsal mezivrstvu mezi windowsovským ovladačem a linuxovým jádrem), ale dají se tak spouštět i některé hry a některé verze windowsích office, četl jsem i o úspěšném spuštění některých verzí Photoshopu, teoreticky by se měl dát pod wine rozchodit i Zoner.
DOS lze na Linuxu (ale i jiných operačních systémech) emulovat pomocí aplikace DOSBox. Existuje ještě DOSEMU, což je aplikace, umožňující pod Linuxem spustit samotný DOS, máte-li legální instalační média.
Pro Linux (ale i jiné OS) existuje program, který v počítači vytvoří "virtuální počítač", na němž může být jiný operační systém a lze na něj nainstalovat i windows (a taky DOS), máte-li legální instalační média. Tento virtuální počítač je oddělen od světa (včetně připojení na internet) mezivrstvou, zajišťovanou počítačem a operačním systémem, na němž to celé běží. Ten může i monitorovat komunikaci virtuálního počítače s okolím a včas ji zablokovat, shledá-li ji nějak podezřelou. Navíc se celý tento počítač instaluje do RAM (po instalaci se vyrobí programem backup jeho kopie a uloží, a ta se při dalších spouštěních obnovuje), včetně disků, za něž se vydává kus operační paměti v ROM, takže vypnutí spolehlivě zlikviduje jakékoli breberky, které do něj pronikly. Trvalejší zápisy se dějí pod kontrolou OS běžícího na pozadí a případně na externí média. Tento systém se vedle existence více operačních systémů na jednom stroji (a při současném běhu) užívá (v různých modifikacích) rovněž jako "sandbox" pro spouštění podezřelého nebo pro analýzu škodlivého (o němž to tedy explicitně víme) software.
Pokud hodlá člověk provádět na počítači nějaké "virus rizikové" aktivity, může v linuxovém systému vytvořit nového uživatele se silně očesanými právy (včetně toho, že nesmí nahlížet do adresáře "normálního" uživatele a má omezen zápis) a lze u něj nastavit i "paranoidní" bezpečnostní úroveň, kdy např. každý zápis na disk vyžaduje explicitní povolení od uživatele se zadáním hesla. Něco podobného je na windows nemožné.

Problematika kompatibility

Jako uživatele mě kompatibilita nebo podobnost toho, co se děje "pod kapotou", absolutně nemusí zajímat. Potřebuji, aby se tentýž program choval identicky na různých počítačích a pokud je to zajištěno i pro různé operační systémy, tím lépe. Potom potřebuji, aby počítač B správně načetl soubor, uložený v počítači A na externí médium, nebo na něj poslaný po internetu (v poslední době se užívá i ukládání do cloudu).
Hlavní problém je na straně windows, které používají obskurní a nikde nedefinované datové formáty, s nimiž si občas samy neporadí. Opakovaně jsem byl svědkem toho, že Word nebo Excel nedokázaly načíst soubor, který předchozí den vytvořily a uložily.
Pokud přinutíme windowsí office, aby ukládaly soubory do formátu .doc resp .xls, tak problémy zpravidla již nebudou, problémy dělají formáty .docx a .xlsx. Většinou dojde k porušení grafiky (obrázky jsou jinde, zmizí, nebo jsou přes ně barevné pruhy). Formát open document, jak pro texty tak pro tabulky a presentace, problém opět nedělá a některé windowsí ofice už umí ukládat i do něj. Stejně nedělá problém formát .pdf, do něhož novější verze Wordu také umějí exportovat dokument, přičemž některé linuxové office (např. AbiWord) ho umějí nejen zobrazit, ale i dále editovat.
Pro bitmapovou grafiku má linux GIMP (chovající se stejně jako na windows), jehož jediným nedostatkem je absence 16bitové grafiky (tvůrci programu ji uživatelské kumunitě slibují již mnoho let). Tu ovšem člověk využije málokdy, protože takovouto hloubku grafiky neumí zpracovat ani většina zobrazovacích zařízení a tiskáren. Pro běžnou úpravu fotografií (ořez, úprava jasu a kontrastu) GIMP bohatě postačuje. Pro pokročilejší grafiku je na Linuxu lepší ImageMagick, který 16bitovou grafiku umí, ale pracuje bez interaktivního rozhraní z příkazové řádky. Někomu to může vadit, ale protože se příkazy dají zapisovat (libovolným editorem "holého" textu) do souborů a opakovaně spouštět s různými úpravami a modifikacemi, je výsledek nakonec lepší než práce s myší v GIMPU nebo některém z mnoha jiných malování pro Linux (nechci-li jít "s kanonem na vrabce" a spouštět na nějakou drobnost GIMP, sáhnu nejčastěji po Xpaintu).
Pro vektorovou grafiku je zde Inkscape (stejný jako pro windows) a, přiznám se, hlavně používám rovněž vektorový metapost z balíku pro TeX.
Pro 3D grafiku je zde POVRay (kompatibilní s windowsovskou verzi), wysiwyg nádstavby pro něj (pro Linux j jich více a v různé kvlitě) a Blender (opět stejný jako pro windows), který se již od POVRaye oddělil (původně bylo možné v Blenderu vytvořený obázek uložit ve zdrojovém textu pro POVRay a v tomto programu provést finální rendering).
Pokud se týká mulimédií, tak pokud nejsou poprzněna DRM (a taková nemusejí vždy jet ani na windows), tak s nimi nejsou zpravidla problémy.
Hlavní problém Linuxu je ten, že pro něj existuje poměrně málo her, zejména těch "filmrealistických".

Hlavní problém windows

Za hlavní problém windows považuji to, že jsou, podobně jako DOS, záměrně přizpůsobovány co nejnižší vědomostní úrovni uživatele. Systém se "stará" prakticky o vše a uživateli, který by do toho chtěl nějak zasahovat, spíše překáží.
Bezpečnost je řešena naproto stejným způsobem. Systém nejenže nevede uživatele k bezpečnému chování, ale bezpečnému chování spíše systmaticky překáží. Včetně toho, že se bezpečnější nastavení (pokud jsou vůbec dostupná) přinejmenším po každé aktualizaci (ale některá i po restartu systému) sama od sebe nastaví zpět na méně bezpečnou variantu.
Navíc některé programy od Microsoftu (např. office) explicitně vyžadují aby byly spuštěny s právy superuživatele (který už je ve vyšších verzích windows odlišen od běžného uživatele), takže odlišení superuživatele od běžného uživatele v podstatě pozbývá jakýkoli smysl, protože makroviry Wordu a Excelu se šíří se superuživatelskými právy a superuživatelská práva má i kterýkoli soubor, spuštěný z elektronické pošty, pokud je používán MS officový Outlook. A to ani nemluvím o prasečině, kdy se jakákoli příloha automaticky spustí už při najetí (ne tedy kliknutí) myší na příslušnou ikonku (které jinak v systému zobrazí vlastnosti souboru). Soudruzi z Microsoftu si tak ušetřili práci tím, že tyto aplikace využívají systémové programy, ale za cenu, že běžný uživatel musí nějakou cestou získat práva k přímému kontktu s operačním systémem a zasahováním do jeho chodu, což je bezpečnostní průšvih jehož řešení je srovnatelné s kvdraturou kruhu.
Bezpečnostní prasečina je i nezobrazování přípon souboru (a nemožnost jejich změny). Takže např. příloha "Virus.pdf.exe" se zobrazí uživateli jako "Virus.pdf".
Zatímco Linux má řadu bezpečnostních prvků zabudovánu přímo v jádře operačního systému (jak jsem uvdl), windows jsou primárně nebezpečná a tato nebezpečnost je snižována dodatkovými programy a utilitami, případně záplatami, které tím, že se pohybují a pracují mimo jádro systému, pracují s podstatně nižší efektivitou a ukrajují daleko větší část výkonu počítače. Takže nejnovější windows s potřebnými antiviry, firewally a dalšími bezpečnostními programy na nejmodernějším hardware nejedou o mnoho rychleji než nebožky Windows 95 na Pentiu.
Dalším problémem je nekompatibilita jednotlivých verzí windows mezi sebou, která vede k problémům jak s konkrétními programy, tak i s různými periferiemi (tiskárny, scannery), rovněž i s některými součástmi samotného PC (grafické karty, ale nejen ty). Výsledkem je, že řada programů, které uživatel za krvavé peníze zakoupil, po upgrade windows přestane fungovat, případně přestanou fungovat periferie, nebo dokonce zatuhne celý počítač. Potom je následkem upgrade windows nucený nákup nového počítače (nebo alespoň jeho nákladná modernizace) a nákup nových periferií a také nového programového vybavení. Nebo se uživatel vrátí k funkčnímu operačnímu systému, byť staršímu.
Od toho se odvíjí i přetrvávající obliba již oficiálně nepodporovaných Windows XP, která se významná část uživatelů snaží udržet v chodu, protože (správně) předpokládá, že by upgrade jen přinesl komplikace, ale žádný přínos.
Faktem je, že za drahé peníze přinášejí windows daleko méně bezpečnosti  uživtelského komfortu než větší linuxové distribuce.
U linuxu je zpětná kompatibilita daleko lepší, včetně toho, že již nepodporované programy lze na nové verzi systému zkompilovat. Vzhledem k tomu, že na linuxu mohou, na rozdíl od windows, koexistovat různé verze těchže knihoven, není ani problém s doinstalováním starších verzí některých knihoven (pokud ty nové nejsou pro daný strší program zpětně kompatibilní). Ne, že by to byla jednoduchá práce, doporučuji něco takového spíše svěřit nějaké odborné firmě, ale v principu to jde, a to je to hlavní.

Přechod

Přechod na Linux je nejlepší pozvolný, tj. využít možnosti duálního bootování a mít na počítači jak windows tak i Linux. Doporučuji v tom případě vedle linuxového a windowsového disku (diskového oddílu) ještě disk (nebo diskový oddíl) formátovaný na souborový systém VFAT, do něhož umějí zapisovat a číst oba systémy. Windows linuxový disk nebo diskový oddíl "nevidí", Linux do windows vidí, umí z nich číst a v poslední době i zapisovat, nicméně ještě nedávno byl zápis z Linuxu do NTFS "jen na vlastní nebezpečí", takže bych se do zapisování do windowsovského disku nehrnul. Možná jsem však jen ultrakonzervativně opatrný. VFAT má omezení velikosti souboru (někde kolem 2GB), takové soubory se však, mimo filmy v HD kvalitě, u běžného uživatele zpravidla nevidí.
Na Linuxu (respektive v linuxové istribuci) pak lze provádět stále se rozšiřující spektrum úkonů (rozhodně bych začal sledováním internetu a elektronickou poštou) a aktivity pod windows postupně omezovat. Nakonec zůstanou aktivity, které na Linux převést nejdou (některé hry, některé windows only programy, pokud se bez nich člověk neobejde), případně nic.
Já sám, protože hry apod. neprovozuji, jsem asi po pěti letech existence s dual bootem konstatoval, že jsem byl ve windows naposled asi před třemi měsíci, a to ještě z lenosti a ne proto, že by daný úkon nebyl proveditelný z Linuxu. A protože jsem to konstatoval z důvodu, že mi začal harddisk decentně naznačovat svou přípravu k odebrání se na odpočinek do křemíkového nebe, a bylo nutno pořídit nový a reinstalovat systém, jsem se od windows při této akci definitivně odstřihl a zůstal na čistě linuxovém PC.

Tedy, abych to shrnul, Linux je svou podstatou a celkovou koncepcí bezpečnější. Binární nekompatbilita jednotlivých instalací nevadí, naopak je důležitou složkou vyšší bezpečnosti systému, o datovou kompatibilitu je na Linuxu postaráno podstatně lépe než na windows.

pondělí 24. července 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Kurdové

na rozdíl od zdrajů chalifátu prohlašují, že Bagdádí je ještě naživu. Opět se nabízí paralela s nacistickými bonzy, kteří v době porážky Němcka předstírali svou smrt a utekli do bezpečí (v zásadě nelze vyloučit, že se tento manévr podařil i Hitlerovi).

Útočník z Hurghady

(letovisko v Egyptě, byla zraněna i česká turistka, která se stále léčí v Káhiře) provedl svůj útok v souladu s "právem" šaríja.

V Kamerunu

se potopila loď s elitními vojáky, kteří měli být nasazeni proti islámské sektě Boko Haram.

Egypt

zrušil bezvízový styk s Katarem.

Šestnáctiletá

Němka, která uprchla, aby se přidal ke Chalifátu, byla zadržena v Mosulu.

Írán

zvýšil peníze na vývoj balistických střel (což jistě souvisí i se snahou o získání jaderné nálože).

V Saúdské Arábii

byla policejně zadržena dívka, která se nchala nafilmovat v civilizovaném oblečení. Hrozil jí přísný trest. Nakonec byla na základě tlaku světového veřejného mínění propuštěna.

USA

přerušily výcvik a podporu některých skupin, bojujících proti legální syrské vládě.

Ve Štrasburku

neuspěl šiřitel islámistické nenávisti, ohánějící se "svobodou slova". Problém vidím v tom, že podobné zákroky proti "nenávistným" projevům se téměř monopolně uplatňují vůči šiřitelům pravdivých informací o islámu.

Kuvajt

vyhostí 15 íránských diplomatů pro prokázané vazby na teroristické skupiny.

Turecko

vyzradilo souřadnice deseti US základen v Sýrii. Spojenec za všechny prachy. Nejlépe by bylo Turky vykopnout z NATO.

Rodrigo Duterte,

president Filipḯn, navštívil město Marawi, kde probíhají boje s islamisty.

Humanisté kvílí,

že příznivci zločinné islámské skupiny Boko Haram byli v Kamerunu při výsleších mučeni.

V Šárce

proběhl konflikt mezi muslimkou a ženou, která "si dovolila" ji vyfotografovat. Naši profesionální lháři to ovšem líčí jako napadení muslimky nemuslimkou.

Imigrace


EU

omezila export nafukovacích člunů do Libye. Ilegální přepravci, třeste se!
Idiotství vidím v tom, že hlavní využití plavidel tohoto typu je mezi Tureckem a ostrovy v Egejském moři, které patří Řecku.

V Itálii

se zatím nepodařilo protlačit ultralevičácký zákon z neomarxistických dílen, na jehož základě by děti imigrantů automaticky dostávaly italské občanství.

Italský premiér

se ohradil proti zemín V4 v souvislosti s jejich kritikou idiotské italské imigrační politiky.

Interpol

má seznam 173 teroristických bojovníků chalifátu, kteří by nyní mohli útočit v Evropě.

Obecné


Lékaři

z pražké Homolky se zapojili do mezinárodního výzkumu možností léčby mozkových nádorů pomocí ultrazvuku.

Jižní Korea

navrhla poprvé od uzavření příměří přímé rozhovory svému severnímu sousedovi.

Orbán

ocenil Hortyho jako výjimečného státníka. Židovské obce zuří, protože za Hortyho proběhly v Maďarsku deportace Židů (čemuž ovšem Horty zcela reálně vzato nemohl zabránit), nicméně fakem je, že se Hortymu podařilo zlikvidovat komunistický puč po první světové válce a zvládl i výrazné okleštění velikosti země (včetně ztráty přístupu k moři, Horty byl admirál z doby, kdy součástí Uherska bylo i jadranské pobřeží), aniž by se země z takovýchto ran totálně zhroutila. Vůdcové Výmarské republiky ve stejné době naprosto selhali a otevřeli bránu Hitlerovi.

EU

rozšířila seznam druhů zboží, které je možné bezcelně dovážet z Ukrajiny.

Bylo vysloveno

podezření, že "za nákazou africkým morem je lidský faktor". Rozhodně bych to nevylučoval z toho důvodu, že divoká prasata jsou u nás přemnožena na pěti až desetinásobnou hustotu oproti tomu, co je krajina s to unést. Výsledkem jsou devastace jak lesů, tak i zemědělskýh kultur, přičemž náhrady škod jsou vypláceny jen velmi laxně a v nedostatečné míře. Existují tudíž desetitisíce (přinejmenším) osob, vysoce zainteresovaných na tom, aby tento stav skončil.
Myslivcům se údajně "nedaří divočáky najít".
Mají být nasazeny "pachové ohradníky" pro omezení migrace zvířat.

Soudruh Sobotka

prohlásil, že je nutno regulovat sdílenou ekonomiku typu Airbnb nebo Uber. Prostě vše, co táhne společnost ekonomicky nahoru, je třeba zlikvidovat, to je hlavní heslo socanů.

Radioteleskop v Arecibu

zaznamenal záhadný signál od hvězdy Ross 128. Jedná se o červeného trpasíka.
V poslední době je vedena rozsáhlá diskuse o možnosti života na planetách této kategorie hvězd. Na jedné sraně představují tyto hvězdy vysoce početnou skupinu (mnohonásobně početnější než hvězdy podobné Slunci) a jejich délka života je podstatně vyšší než délka života Slunce, na straně druhé je zóna života u těchto hvězd velice blízko, což vede k vázané rotaci planet v takové blízkosti (planeta je obrácena ke hvězdě stále stejnou polokoulí, jako Měsíc k Zemi) a "bouřlivé mládí" na začátku vývoje tohoto typu hvězd může vést k "odfouknutí" atmosféry od tak blízkých planet.

Ve Walesu

se podařilo po 40 letech odsoudit vraha 12leté dívky.

Po Evropě

se z důvodu malé proočkovanosti populace masívně šíří spalničky. Je třeba konstatovat, že se do nedávna (současný stav neznám) očkovalo oslabeným virem, velice citlivým na vzduch, takže se injekce musela aplikovat do několika desítek sekund od otevření ampulky. To je u hystericky se bránícího batolete problém. Část dětí proto nezískala dostatečnou imunitu, ale při masívní proočkovanosti se nic nedělo (pokud nevycestovali někam do rozvojových zemí, kde to mohli chytnout). Pokud se ovšem proočkovanost sníží, překročí procento citlivých jedinců v populaci kritickou hranici a nemoc se může lavinovitě šířit (což se zřejmě nyní děje).

Pokračují

jednání o brexitu, zatím bez viditelného výsledku.

Johnu Ogburn

přežil 42 minutovou zástavu srdce. Novináři poněkud ignorují fakt, že byl po celou tuto dobu resuscitován, takže bazální krevní oběh mu udržovala srdeční masáž.

Na východě Ukrajiny

vyhlásili separatisté stát "Malorusko". Z historie víme, že se tak původně jmenoval stát, zahrnující část současné Ukrajiny (a Rusko bylo "Velkorusko" a vedle toho byla ještě "Bílá Rus" zhruba v hranicích současného Běloruska).

Senátoři

se vyslovili pro odklad platnosti zákona o kožešinových farmách a pro zvýšení odškodného pro majitele současných poniků, které by měly být zrušeny. Je možné, že pokud se tato platnost přehoupne přes volby, že se tuto ekologistickou zvůli podaří zrušit.
Pokud se tyto farmybudou rušit, tak b se peníze na finanční kompenzace měly IMHO vzít exekucí z kont aktivistů, které tuto fašistickou hovadinu prosazují.

V německém katolickém sboru,

vedeném mj. bratrem minulého papeže, docházelo k masovému zneužívání chlapců kněžími (500 a něco vyšetřovaných případů). JXD z Reflexu v této souvislosti navrhuje prověřit všechny katolické školy a podobné instituce pro mládaž na našem území. Ne vždy s JXD souhlasím, ale v tomto případě tak činím zcela jednoznačně.

Ústavní soud rozhodl,

že ČEZ není povinen odpovídat na dotazy položené podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Další rána důvěryhodnosti naší justice.

Vlci na Šumavě

napadli 29 ovcí. I zde je problém, že odškodné za podobné incidenty vyplácí stát velice liknavě a v podhodnocené míře. Navíc se i tyto náklady na libůstku několika ekologistických extrémistů hradí z peněz nás všech.

Česká pošta

nesmí omezovat svou provozní dobu ani o prázdninách a z důvodu nemoci. Toto rozhodnutí je správné, protože ČP má pořád prolobován na některé atraktivní služby monopol, tak na ni musejí platit přísnější kritéria než na běžné podnikatele.

Studie

organizace Institut info spočítal, že Německo by zákazem spalovacích motorů přišlo o 600 000 pracovních míst. IMHO by to mohlo odstartovat krizi, která by si v mnohém nezadala s tou, která vynesla do čela Německa Hitlera.

Verbální přestřelka

se konala mezi Václavem Klausem ml. a režisérkou Olgou Sommerovou, která se velice nelichotivě vyjádřila o lidech, bydlících v panelácích, a Klaus se k tomuto bydlení přihlásil a soudružku sepsul.

Koalice

Lidovců se STAN byl odpískána po opakovaných průzkumech, které jí nedávaly šanci proniknout do parlamentu.

V Polsku

probíhá spor o zákon, který by měl zvýšit pozici státu při dohledování soudů. Je to nestandardní věc, nicméně nenyslím,  že by tím byla významně narušena dělba práce mezi jednotlivými dílčími mocemi ve státě. Navíc byla řada soudců navržena minulým levičáckým režimem a mnozí (jako u nás) představují rezidua z dob komunismu. Dozor nad lidmi tohoto druhu je spíše žádoucí.
Obě komory Sejmu tento zákon schválily (a v obou má PiS většinu, danou řádnými demokratickými volbami).
Jourová coby EUrokomisařka za ANO navrhla Polsku odebrat dotace. Objevily se u nás návrhy na její odvolání.
Omočily si i "špičky české justice", vesměs produkty komunistického školství a mnozí i s dalším komunistickým máslem na hlavě.
Levicově orientovaní Poláci, nerespektující (jako tradičně veškerá levice) pořádají demonstrace.

Donaldu Trumpovi

se nadaří prosadit reformu socialistického projektu Obamacare.

V kauze OKD

byl předvolán jako svědek premiér Sobotka.

Senát schválil

přechod na novou normu televizního vysílání, a tedy vyluxování kapes občanů nákupy nových televizí nebo alespoň nových "bedýnek" mezi televizí a anténou.

ČOI

bude moci využívat inspektorů se skrytou identitou, včetně krycích dokladů.

Izraelský premiér

konstatoval na schůzce vedení států V4, že se EU chová jako šílenec. Naprostý souhlas, pane premiére.

Macron

se dostal do konfliktu s armádou, protože osekal výdaj na obranu způsobem, neslučitelným se závazky Francie vůči NATO.

V Kunratickém lese

u Prahy (resp. na území Prahy) byla nalezena klíšťata nakažená virem klíšťové encefalitidy.

Rusko

představilo nový bitevník, Mig 35.

BMW

bez ohledu na brexit hodlá postavit závod na výrobu elektromobilů v Oxfordu. Buď tedy kecají všichni, kdo si představují brexit jako konec jakékoli spolupráce mezi GB a EU, nebo jde o to, že BMW tomuto projektu nepřikládá žádný význam.

Českem

se šíří virus králičího moru.

Loni

bylo zaznamenáno 517 nových případů tuberkulózy, cca 1/3 tvořili cizinci. Jako hlavní věc bych viděl, aby se obnovilo očkování.

Byl exhumován

Salvátor Dalí kvůli sporu o jeho otcovství.

Ministr Jurečka

chce každoročně přilákat do Česka až 1500 Ukrajinců.

KRNAP

zakázal vstup na část svého území kvůli sběračům borůvek.

Jiří Čunek

se vyslovil pro povolební spolupráci Lidovců a ANO. Kdyb vyhrála volby strana Velkého Satana, zcela jistě by s ní Lidovci spolupracovali. A rádi.

Šéfové některých firem

prohlásili, že odchod Katalánska ze Španělska by poškodil ekonomiku země. Je ovšem otázka, nakolik je to pravda z pohledu celé společnosti. Katalánsko je nejbohatší část Španělska a zbytek tohoto státu ekonomicky "táhne".

neděle 23. července 2017

Smlouva s ďáblem

V souvislosti se zdmi, popsanými o slavných výročích, můžem vídat nikoli děvčátko s páskou na očích, jak zpíval Kryl, ale úvahy o Chartě 77. Jedna taková vyšla ve čtvrtek 20. 7. v Neviditelném Psovi.

O co jde

V Chartě se exponovala řada vyhozených komunistů, jejichž jedinou "zásluhou" byla skutečnost, že se ve vnitrostranických bojích, které se trochu zjednodušeně nazývaly "obrodný proces", přidali na stranu, která posléze (s dopomocí sovětských tanků) prohrála.
Jinak to, pochopitelně, byli komunisté jako vyšití, včetně toho, že mnozí měli na rukou krev z období stalinského socialismu za Gottwalda a Zápotockého.
Autor z Neviditelného Psa to přirovnává k situaci, kdy se západní státy v čele s USA a Velkou Británií spojily se stalinským SSSR v boji proti Hitlerovi.
Nejsem si zcela jist, zda má takovéto porovnání smysl.

K té historii

Churchill krátce poté, co Hitler napadl SSSR, v Dolní sněmovně pronesl projev, z něhož za klíčovou považuji slova, že "pokud by Hitler vpadl do pekla, považoval by za vhodné promluvit pár pozitivních slov o Satanovi".
Jinými slovy, Churchill si byl velice dobře vědom faktu, že Hitler znamená vitální ohrožení Velké Británie a že je nutno se spojit opravdu s kýmkoli, aby došlo k Hitlerově oslabení a ke znemožnění mu složit reparát z Bitvy o Británii. Také se po celou dobu kontaktů Spojenců choval ke Stalinovi a jeho zástupcům odměřeně a rezervovaně.
Naprosto jinak to pojal US president Roosevelt. Ten měl daleko problematičtější vztah k demokracii než Churchill. Jeho New Deal, kterým se pokoušel vyvést USA z krize, měl řadu shodných rysů s postupy, které uplatňovali ve svých zemích jak nacisté, tak fašisté. Byl sice bržděn soustavou bilancování moci v US politickém systému, ale směřoval zcela jednoznačně od demokracie k totalitě. To dovršil třetí kandidaturou v řadě (což ústava USA zakazuje) s odůvodněním probíhající (či spíše dobíhající, protože o základních věcech již bylo rozhodnuto) válkou. Budu ošklivý, ale jeho předčasná smrt patrně zachránila na poslední chvíli demokratický politický systém v USA, asi tak, jako to možná udělalo zvolení D. Trumpa.
FDR měl ke Stalinovi daleko vřelejší vztah, politický systém v SSSR mu byl daleko sympatičtější a za jeho presidentování došlo ke značné infiltraci USA agenty sovětských tajných služeb. Týkalo se to jak výzkumu (včetně atomového), tak i dalších oblastí, včetně kultury. A opět jeho smrt otevřela cestu až ke Komisím pro namerickou činnost, které udělaly alespoň částečný pořádek v US veřejném životě, byť, bohužel, řada sovětských agentů zůstala nepostižena a projevilo se to velmi výrazně za války ve Vietnamu, kdy právě tito lidé dovedli USA k politické porážce (protože válku USA v podstatě vyhrály, jen již nebyla politická vůle silou prosadit dodržování mírových dohod severoviatnamským režimem).

K té paralele

Jsem toho názoru, že paralela se druhou světovou válkou v případě Charty 77 zcela jednoznačně pokulhává.
V případě války byly západní demokratické státy skutečně bezprostředně vitálně ohroženy a vedly s Hitlerem válku doslova na život a na smrt. Z tohoto důvodu bylo spojenectví s jakoukoli mocností, byť po mnoha stránkách obludnější a zločinnější než nacistické Němcko (počet obětí stalinského režimu byl výrazně vyšší než počet obětí hitlerovského Německa) prostě nutností, bez níž bylo přežití nezbytné.
V období Charty naopak v podstatě skončily nejhorší roky "normalizace", riziko ztráty života sice pro odbojáře existovalo, ale bylo naprosto zanedbatelné proti tomu, co se zde dělo v 50. letech. Nějaká "široká fronta" proti režimu za cenu spojování se s prakticky identickými lidmi, jací byli na opačné straně barikády, byla v zásadě nesmyslná a nepotřebná.

Důsledky "smlouvy s ďáblem"

Ve skutečnoti spojení skutečných demokratů s reformními komunisty a dalšími protidemokratickými živly (včetně koketování Charty s nacisty a neonacisty a přebírání jejich ideologických pozic) způsobilo, že dopad Charty na společnost byl daleko menší než v situaci, pokud by zde působilo důsledně demokratické jádro kritiků režimu, které by případně v dílčích věcech s jinými protirežimními silami spolupracovalo, ale nesplynulo s nimi a nebylo trvalým spojenectvím s nimi diskreditováno.
V období po převratu se tato smlouva s ďáblem projevila tolerováním rozsáhlé infiltrace nového režimu reformními komunisty a jinými antidemokratickými živly. Nový režim se poté diskreditoval jak přebíráním zprofanovaných figur z období minulého režimu (Havel např. potvrdil ve funkci "na věčné časy a nikdy jinak" i ty soudce minulého režimu, kteří měli na rukou krev), tak i nejasnými vztahy k autentickému antikomunistickému odboji v období 50. let. Proto mj. nedošlo k potrestání řady komunistických zločinců, případně k němu justice přistupovala tak laxně, že stačili zemřít přirozenou smrtí. Potrestání několika málo bezvýznamných osobností typu Štěpána nebo Brožové - Polednové v reálu spíše tuto impotenci "nové" justice vůči potrestání zločinců minulého režimu zdůraznilo, než aby ji nějak zakamuflovalo. Z opačného pohledu jistě zůstává ostudným vztah režimu k autentickým protikomunistickým bojovníkům, jako byli bratři Mašínové.
To samé se stalo i v případě koketování Charty s neonacisty, kdy se Charta (a z ní vyšlé osobnosti po pádu totality) podílela na šíření zjevných nacistických lží, včetně toho, že např. fotografie českých obyvatel Prahy, povražděných nacistickými zrůdami, byly v dokumentu České televize vydávány za snímky za "ubohých německých obětí nepochopitelného českého řádění na konci války". Případně byly přineseny informace o mučení zadržených Němců, nicméně bylo zamlčeno, že šlo o zrůdy, vykonávající funkci dozorců v koncentráku, které až do příchodu českých povstaleckých ozbrojenců a spojeneckých vojáků vraždily vězně.
Církevníci se zase zdiskreditovali neschopností se vyrovnat s odkazem "podzemní církve", která jediná z církevních kruhů skutečně bojovala proti komunistickému režimu, zatímco současní církevníci u moci s tímto režimem kolaborovali, až se z nich kouřilo. V jedné diskusi mi na to jeden věřící odpověděl, že "je o vnitřní věc církve". Zcela jistě měl pravdu, a já ji jako takovou plně respektuji. Beru to ovšem tak, že tyto věci vrhají naprosto jednoznačně negativní světlo na status současné církve, a to už se promítá mimo ni, protože když vím, že je někdo amorální gauner (byť je to jeho "vnitřní věc"), tak se budu zcela logicky angažovat proti tomu, aby se někdo takový významně uplatnil ve vedení státu.
"Smlouva s ďáblem", kterou podepsali demokraté v rámci Charty 77 s vysloveně antidemokratickuými a prototalitními silami se tedy promítla do dalšího chodu této organizace spíše negativně a je možná jednou z příčin, proč u nás padl komunistický režim v roce 1989 jako poslední.


Jistěže platí, že "po bitvě je každý vojín generálem", nicméně při současném hlásání vysokých morálních zásad a principů si mohli demokratičtí odpůrci režimu dávat na tyto věci lepší pozor a promyslet jejich případný dopad v širším kontextu. Zejména proto, že nebyli pod tak intenzívním existenciálním tlakem jako západní Spojenci v letech druhé světové války.

čtvrtek 20. července 2017

Muslimka v bazénu

aneb co všechno si necháme líbit


Českým facebookem proběhly foto a informace o muslimce, která vlezla v aquaparku do bazénu v muslimském hábitu a nikdo ji nevyhnal.

Fakta

Jak ukazují snímky naprosto jednoznačně, dotyčná náboženská extrémistka na sobě neměla v současné době populární burkiny, ale prachsprosté pouliční oblečení. Její oděv byl tedy ekvivalentní tomu, jako by tam chlap vlezl v montérkách, obleku do divadla, nebo něčem podobném, co zahaluje srovnatelnou část těla a je z obyčejných hadrů, nikoli speciálního "plavkového" materiálu. A, pochopitelně, protože se do ničeho nepřevlékala, tak se ani před vstupem do bazénu neumyla.
Ultralevičáci okamžitě, aby zakryli podstatu věci, začali blekotat o "muslimce v burkinách", nicméně "citovali" příslušné snímky z facebooku přinejmenším do doby, než jim došlo, že většina lidí opravdu není tak intelektuálně utlumená, aby zaměnila páchnoucí, propocené a špinavé pouliční háby s jakžtakž hygienickými burkinami.

V reálu se nic nestalo

 • muslimka názorně předvedla, jak muslimové defekují z vysoka na zákony, podzákonné normy, elementární hygienu i elementární zákony slušnosti. Vzhledem k tomu, že tento program vyhlásili (a to naprosto veřejně, v novinách a televizi) zástupci, tehdy ještě snad československých, muslimů někdy na začátku 90. let, opravdu se nejedná o něco nového, jen o sledování cca čtvrt století existujícího trendu.
 • příznivci muslimů a přívrženci islamizace názorně předvedli, že jsou schopni i nad obrázkem černého kolečka drze prohlašovat, že se jedná o bílý čtvereček. Opět nic nového, to dělají od doby, kdy se začali projevovat na veřejnosti a v podstatě od nich nikdo nic jiného než lež nečetl a neslyšel. Bylo by bláhové očekávat, že budou v takovémto případě mluvit / psát pravdu.
 • odpůrci islamizace jasně konstatovali nepřijatelnost tohoto jednání a zejména nepřijatelnost toho, že bez postihu projde. Doufejme, že lidé budou "hlasovat nohama" a nechodit do aquaparku, kde může do bazénu chodit kdejaká špindíra v hadrech.

Důsledek

Opět posílilo volání po nastolení "vlády tvrdé ruky", protože se opět po "mocté" (spočítat to ani nejde) ukázalo, že současná demokracie (dá-li se ještě hovořit o demokracii) si s takovýmto provokativně protiprávním jednáním nedokáže poradit.
Přitom si dovoluji konstatovat, že "vláda tvrdé ruky" rozhodně nemusí znamenat konec demokracie. Prostě znamená to, že demokraticky nastavené zákony budou důsledně a tvrdě vymáhány a jejich porušení tvrdě trestáno, bez hledu na to, kdo je poruší. Demokratická může být i společnost, která, když to pro názornost přeženu, bude trestat smrtí i odhození cigaretového nedopalku na chodník. Je pouze o mnoho pravděpodobnější, že se k takovému trestání bagatelních přestupků spíš dopracuje (a následně ho udrží) společnost nedemokratická.
Jinou věcí, byť úzce související, je skutečnost, že občané vidí selhávání demokracie (zejména ve vztahu k islámu, ale i např. v souvislosti s událostmi minulý týden v Hamburku a u nás např. s pražskou Klinikou). Po každé takovéto názorné ukázce impotence demokratických režimů nutně začnou stále další občané bilancovat, zda je lepší nefunkční formální demokracie, v níž mají zločinecké živly pré a mohou bez omezení atakovat normální lidi, nebo nedemokracie, která tyto zločinecké živly tvrdě zpacifikuje i za cenu "nedemokracie". (Co to je? Budou formálně zrušeny volby? Bude formálně přiznáno, že jejich výsledek nezáleží na odevzdaných hlasech, ale na zákulisních domluvách oligarchů a partajních šéfů? Budou zjevně některé strany a politické osobnosti vytlačovány z politiky místo toho, aby se tak dělo pokoutně jako nyní, např. masívním falšováním předvolebních průzkumů? etc.)
Můj názor je, že multikulturalisté a další podporovatelé islamizace nereflektují, jak moc tahají tygra za ocas. Naprosto stejně nereflektovali situaci Němci za okupace a to ani v době, kdy už byla válka evidentně prohraná. Do samého konce nedokázali umravnit své zločinné choutky a chování vůči okupovaným národům. A pak se po osvobození (ať už spojeneckými vojsky nebo povstalci) šíleně divili, pokud jim na to ovšem zbyl čas.

"Muslimka v bazénu" předvedla názorně samé staré a známé věci: aroganci muslimů, s jakou porušují normy právní i normy civilizovaného soužití s nemuslimy, arogantní a drzé lhaní příznivců muslimů a islamizace a také impotenci státu s tím dělat něco rozumného. Posunula rovněž naši společnost směrem k vyšší podpoře autoritativního režimu.

středa 19. července 2017

Hadi, nožičky a politdrukové

Nedávno publikovaly Britské listy canc "Hadi mají nohy", kterým se snažily parodovat reakce "plebsu" na žvásty neomarxistických politdrugů. Jako vždy při podobných příležitostech se shodily.

Hadi a nožičky

Jakákoli slušnější učebnice biologie nám dá na vědomí, že hadi se vyvinuli ze čtyřnožců, takže nohy pochopitelně mají, ale zakrnělé. Na kostře se ovšem zbytky končetinových pletenců, předevím pánevního, najdou. Existují i druhy hadů, kteří mají ještě viditelné, protože z trupu trčící, zbytky zadních nohou.
Situaci komplikují nepříbuzné druhy, které se k "hadovitosti" dostaly vývojovou konvergencí, jako např. slepýš.
Na zjištění uvedených fakt stačí např. "Veselovský: Světem zvířat. Díl IV, Pláštěnci, bezlebeční, ryby, obojživelníci a plazi". Je to sice pro děti, ale podrobné a vědecky erudované (dneska by pro tuhle věkovou skupinu vyráběli nejraději komixy s vykřičníky a hvězdičkami "pro méně sečtělé čtenáře", jak praví klasik).
Takže negramotní (v exaktních vědách) politdrugové z Britských listů (respektive to odkudsi převzali) zcela bezděky předvedli hloubku své nevzdělnosti.

Typičnost příkladu

Nicméně tento příklad je velice typický právě proto, že názorně ukazuje, jak se nevzdělaní politdrukové, schopní se vyznat pouze v zásobníku neomarxistických frází, jako rudí studenti v Číně za Kulturní revoluce ve výboru citátů z Mao c'Tunga pro pologramotné, se snaží ty své bezcenné nesmysly cpát lidem daleko vzdělanějším, než jsou oni sami (což normálně inteligentnímu člověku moc práce nedá, v tomto případě na ně stačí knížka, určená trochu chytřejším dětem).
Uvedená situace také názorně předvádí, proč jsou návrhy, doporučení a snahy o rozkazy ze strany těchto individuí společností šmahem odmítány: Jestliže vidím, že něco prosazuje polovzdělaný hlupák, tak se k tomu stavím přinejmenším rezervovaně. A dotyční se presentovali a presentují právě tak, bez ohledu na formální úroveň vzdělání, získanou na nějakých pochybných "humanitních studiích".
Jistěže odpor vůči těmto lidem narůstá, a to ze dvou důvodů:
-spousta lidí postupně ztrácí ostych před akademickými tituly, postiženými naprosto drsnou inflací, především na neexktních oborech, kde stačí k úspěšnému absolutoriu jen bezcenné kecy, prokořeněné "správnou" ideologií
-dotyčná skupina postrádá jakoukoli zpětnou vazbu a schopnost sebekritiky, a tak se odkopává stále výrazněji a čitelněji, což zvyšuje počty lidí, zahrnované předchozím bodem
Významný počet předrevolučních vysokoškoláků také s hrůzou (či pobavením, podle nátury) zjišuje, že na "humanitních" oborech opravdu stačí k úspěšnému absolutoriu to, co oni měli jako "vedlejšák" (čtyři zkoušky během osmi semestrů a ti později narození i státnici) v podobě povinného marxismu-leninismu vedle odborného studia.

Volání po regulaci

Pokud se absolventi "humanitních" oborů takto veřejně a s vysokou mírou arogance a přezíravosti ke komukoli dalšímu presentují (včetně veřejné presentace rozsahu své hlouposti a nevzdělanosti), pak je celkem logické, že se množí dotazy, proč by se takové naprosto zbytečné studium mělo platit z celospolečenských prostředků.
Nabízí se (hovořil o tom za velkého jekotu "pražských kavárníků" a jiných sociálních parazitů, již president Zeman), zda by přístup na tato zbytečná studia neměl být regulován pomocí školného. Jednak proto, že tamní studeni mají placeno od státu (tj. z peněz daňových poplatníků) pět (nebo až sedm) let "sladkého nicnedělání", jednak proto, že absolventi těchto oborů jsou naprosto bezcenní pro ekonomiku státu.
Další věcí je, že "uplatnění" těchto absolventů spočívá většinou v zašití se do nějaké politické neziskovky, kde dále parazitují na společnosti (což by vadilo méně) a současně jí aktivně škodí (což vadí a "je vidět" podstatně více).
Jako druhá možnost regulace těchto oborů se nabízí to, že by byly otevřeny pouze pro absolventy nějakých smysluplných oborů jako druhá vysoká škola. Mělo by to, pochopitelně, ošklivý dopad na vyučující i tvůrce kurikukla těchto oborů, protože by tam najednou měli lidi výrazně inteligentnější a sociálně vyzrálejší, s nimiž by vypadal dialog naprosto jinak než s "matrošem", který tam mají nyní, a který (přiznejme si to) na vysokou školu jako takovou svými znalostmi, pílí a intelektuální kapacitou prostě nemá.

A ještě něco

Odezva, nad níž se soudruzi z Britských Listů tak rozčilují ("strategie / metoda přeskakující gramofonové desky"), je jednou z doporučovaných asertivních metod odmítání, bez ohledu na to, zda se jedná o nabídku drogového dealera, tlak party na kouření, alkohol, nechráněný sex a podobná alotria, nabídku "hrnců za 30000 Kč, co samy vaří", nebo třeba nabídku "misionářů", vymozkovaných nějakou zvlášť vlezlou odrůdou náboženství (třeba Svědků Jehovových).
Je to tedy strategie psychology doporučovaná a při důsledném dodržování zpravidla i úspěšná.
Prostě: "Melte si ty svoje bezcenné bláboly, když vás to baví, u mě to žádnou odezvu nevyvolá".

Reakce Britských Listů jednoznačně ukazuje, že systematické odmítání neomarxistických hovadin metodou "přeskakující gramofonové desky" je úspěšná, což jejich dopisovatele a redaktory štve. Navíc, jako bonus pro čtenáře, se přitom jejich ansámbl předvedl coby tlupa biologických negramotů.

úterý 18. července 2017

Co uplynulý týden dal


Islám


Saúdská Arábie

nakupuje zbraně i od Ruska. Takže prostě prachy nesmrdí nikomu. Jen pár pachatelům lásky a pravdy, kteří byli ochotni kvůli tomu zruinovat a přivést k rozpadu Československo.

V Mosulu

nalezli chlapce, který se asi dvacet dnů skrýval mezi troskami, aby se vyhnul nebezpečí z probíhajících bojů.

Epidemie cholery

v Jemenu se údajně vymkla kontrole.
Cholera vyvolává průjmy a zvracení, nemocný umírá na dehydrataci a nedostatek některých iontů v těle. Pravděpodobnost přežití vysoce zvyšují i infuze prachsprostého fyziologického roztoku (0,9 resp. 0,85% roztok chloridu sodného ve vodě). V Jemenu jsou nyní takové ekonomické a logistické poměry, že "nemají ani na slanou vodu", což byl pro generaci mých rodičů znak nejvyšší bídy.

FBI

zadržela US vojáka s vazbami na chalifátníky.

Džihádisté

z chalifátu dobyli zpět jednu vesnici poblíž Mosulu.
Z Mosulu samotného zbyly jen rozvaliny, v mnohém podobné rozvalinám Berlína na konci války, nebo Stalingradu po bitvě.

Chalifátníci

oficiálně potvrdili smrt arcilotra Bagdádího, který jim velel.

Džihádisté

v Sýrii sestřelili vládní letoun.

Evropský soud

pro lidská práva vynesl konzistentně s předchozími další rozsudek, podle něhož zákaz zahalování tváře na veřejnosti není porušením lidských práv muslimek.

Za jásotu

pachatelů pravdy a lásky prošla informace, že dívky v Saúdské Arábii budou mít na školách (ovšem jen soukromých a silně segregovaných) tělocvik.

V Indonézii

financuje Súdská Arábie "univerzitu", která produkuje džihádisty s vymytými mozky (podobnost se Sorosovou "univerzitou" v Maďarsku čistě logická a zákonitá).

USA

se podařilo zlikvidovat šéfa chalifátníků v Afghánistanu, Abú Saída.

V Egyptě

v letovisku Hurghada došlo k teroristickému útoku nožem na turisty. Byla pobodána i jedna naše občanka. Podařilo se ji převézt do Káhiry.

Imigrace


Od loňska

stoupl počet evidovaných obyvatel EU o 1,5 milionu, většinou v důsledku migrace.

Neziskovky

dovezly do Itálie od začátku roku již 4600 nelegálních imigrantů. Navíc pocházejících ze zemí, kde není žádná válka (mimo tam normální mezikmenové konflikty), jejichž obyvatelům se prostě nechce pracovat.
Itálii se nepodařilo protlačit obrat v proimigrační politice na schůzce s Macronem a Merkelovou (je to jasné, tito politici chtějí Evropu totálně zničit, jak se to nepovedlo Hitlerovi a Peténovi). Nakonec Italové pohrozili, že dají "uprchlíkům" doklady a pustí je dál.

Předseda SPD

Martin Schulz hodlá prosadit snížení peněz zemím, které odmítají "uprchlíky".

Obecné


Přetřásá se,

že se Trump junior sešel s ruskou právničkou, aby získal nějaké kompromitující informace na Clintonovou. Problémů je zde více:
 • Obama o ruském sběru informací o kandidátech na jeho nástupce věděl a nezasáhl patrně proto, že si byl jist vítězstvím Clintonové
 • Kompromitující informace na soupeře sháněla i Clintonová
 • Pořád je zde ten problém, že na Clintonovou vytáhli pravdivé informace, takže si to v reálu polepila sama svým jednáním.

Pokračuje

epizoocie afrického prasečího moru. První uhynulí divočáci byli nalezeni i mimo okres Zlín. Jak jsem opakovaně uváděl, černá zvěř je u nás asi 5 - 10 krát přemnožená proti stavu, který příroda ještě snese. Toto přemnožení by mělo teoreticky mít vliv i na šíření nákazy (stimulovat jeho rychlost a intenzitu).
Pořád není známá příčina, zvažovalo se povolení intenzívního lovu. Nakonec byli vyzváni ke střílení divokých prasat myslivci v celé ČR.

Rakousko

nepustilo do země tureckého ministra, který hodlal organizovat oslavy výročí "potlačení puče" (fakticky Erdoganova islamistického puče). Přiřadilo se tak k Německu.

EUroparlament

prohlásil skutečnost, že občané EU nebudou mít v postbrexitové Velké Británii stejná práva jako britští občané (ultralevici jde hlavně o volební právo a sociální dávky), za "diskriminační".
Z vyjednávání o brexitu pořád nejsou nějaké určité informace. Je docela možné, že skončí nedohodou a tvrdým brexitem.

Ministr Chovanec

předložil návrh zákonného sjednocení postupu při udělování zbrojního průkazu.

Ukrajina

pošilhává po vstupu do NATO. V první fázi si ujasňuje podmínky, které jsou IMHO pro ni nesplnitelné.

Připomenuli jsme si,

že Patricie Muzikářová je už půl roku nezvěstná. Je ošklivé to takto explicitně říkat, ale to, že se její tělo nenalezlo ani v horkém počasí, kdy by se prozradilo zápachem, je znak spíše kladný, protože zmizela v období extrémních mrazů a její jednoruký otčím (který figuruje jako hlavní podezřelý) by neměl šanci vyrobit hrobeček, fungující "smradotěsně". Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že sama nebo s nějakou dopomocí odešla k rodině svého biologického otce, který se s její matkou rozešel a žije mimo ČR.

Náš stát

plánuje zavádět utopii, auto na vodík. Proč utopii? Je to extrémně technicky náročné, je to vysoce rizikové (vodík běžně "prosakuje" skrze kovy a tvoří se vzduchem výbušnou směs ve velmi širokém rozmezí) a neřeší to hlavní současný problém aut: Produkci NOx.

Policie

bude moci v rámci boje proti terorismu procházet data v rezervačních systémech leteckých dopravců.

V italském Bibione

vyhlásili totální nekuřáckou zónu. Tak jim turisty nahradi ilegální migranti, no bóže.

Opilý Ind

zastřelil svou manželku, protože nechtěla nosit na stůl.
Z toho plynou dva závěry:
 • i v nemuslimských komunitách se vyskytují dobytkové
 • v Indii bude tento vrah řešen a tvrdě potrestán, v islámských státech by vyvázl s bagatelním trestem, pokud vůbec nějakým (za rozbití židle nebo utracení ovce se taky netrestá).

Britská policie

zvýšila počet obětí, nalezených ve vyhořelém věžáku Grenfell Tower na 80. Počet ještě není končný a není jisté, zda končné číslo nebude zatíženo nějakou zásadní chybou (tj. zda v některých partiích požářiště nedosáhl oheň schopnosti totální likvidace lidských pozůstaků).

Soudci

ústavního soudu se i nadále budou považovat za extra kastu, vyvyšující se nad obyčejný plebs imunitou vůči postihu za spáchané přestupky. A pak se soudruzi diví, že justice u nás patří k nejnedůvěryhodnějším institucím.

Sucho

odhalilo na Dyji soustavu kůlů. Nejpravdpodobnější původ tohoto nálezu je přístaviště pro lodě a vory z dob Lichtensteinů.

Vladimír Putin

začal agitační aktivity, zaměřené na Ruskou mládež. Je to reakce na podporu opozice ze strany části mládeže.

Steve King z Wisconsinu,

podnikatel, byl jmenován velvyslancem USA pro ČR. Podle OSACR je to osoba, vyznačující se silným náboženským bigotismem.

Spor

propukl mezi ČSSD a ANO. ČSSD chce do voleb prosadit pro učitele tzv. kariérní řád (který by většině učitelů vzal peníze a zarazil platový postup s vyhlídkou, že na svatýho Dyndy dostanou možná přidáno). Vedení ANO nakonec doporučilo svým poslancům "volné hlasování", které zvýšilo pavděpodobnost, že tato socanská hovadina do voleb neprojde. Po volbách socani pravdpodobně nebudou ve vládě a snad (když se zadaří) ani v parlamentu.

Ústavní soud

podpořil zločinecké organizace. Vydal rozsudek, podle něhož mají u pozemků církevní restituce přednost před restitucemi normálních lidí (kteří si na ty pozemky, na rozdíl od církví, řádně a poctivě vydělali).
Oproti tomu ústavní soud vydal rozsudek, podle něhož náklady na protiprávní exekuci jdou na vrub exekutora.

O video,

natočené "facebookovými hvězdami", z nichž jedna přitom zahynula, se zajímá jako o propagační materiál BESIP.

Některé síly

v USA se troštují, že USA splní závazky z Paříže i bez podpisu klimatické dohody. Můj názor je, že "výhodnost" alternativních zdrojů padne v momentě, kdy je Trumpova administrativa přestane dotovat.

V Německu

a dalších zemích EU se prodává za stejné peníze, nebo i levněji, výrazně kvalitnější zboží než u nás. Tato fakta ovšem nijak nebrání pražskokavárnickým hnusům blekotat o tom, že "u nás lidé nechtějí kupovat dražší zboží".

Soudruzi z MMF

se obávají, že ekonomické problémy středo a východoevropských zemí mohou "narušit pokrok", tedy zabránit přeměně těchto států na sociálfašistické diktatury, byť formálně demokratické, po vzoru západoevropských zemí.

Rusko

začalo s výrobou nových typů zbraní.

Nezaměstnanost

byla v Česku nejnižší za posledních 19 let.

Čína

získala v Džibuti první zahraniční vojenskou základnu.

USA

úspěšně testovaly protiraketový systém THAAD, který by měl umět sestřelit severokorejské rakety, letící na jejich území.

Firma

Kaspersky lab byla vyškrtnuta ze seznamu vládních dodavatelů pro USA.

Norsko

pokračuje v krádeži dětí Michalákových. Staršmu chlapci udělilo norské občanství. Česká vláda se zmohla alespoň na protest, zaslaný diplomatickou nótou.

Sešlo se

dvacet tisíc podpisů proti protikuřáckému zákonu.

Ve Velké Británii

přiznali vdovský důchod gayovi kterému po dlouholetém soužití zemřel partner.
Malta uznala sňatky homosexuálních párů.

Putin

přiznal, že by v čele USA viděl raději Clintonovou. Je to logické, protože ta by je dále rozkládala až na úroveň podmocnosti.

Podařilo se prokázat,

že práce v noci zvyšuje riziko nádorů. Je to logické, protože rozvrací produkci melatoninu a ten je součástí protinádorové obrany organismu. Zcela jistě má tentýž dopad i střídání normálního a letního času.

Na Hodonínsku

bylo nalezeno nové velké ložisko ropy.

Maďarsko

chce, za velkého pokřiku džihádistů a jiných pachatelů dobra, učit na školách děti střílet. Je to IMHO podstatně rozumnější než povinné návštěvy mešit, spojené se sborovým blekotáním nesmyslů o míumilovnosti a tolerantnosti islámu.

TOPka

veme na své kandidátky zástupce Bursíkovy strany LES. Doufejme, že jí to srazí preference, jako Starostové lidovcům.

EU

začala buzerovat Maďarsko za zákon, který by v zemi znemožnil fungování "VUMLu" fašisty Sorose.

USA

pracují na vývozu zkapalněného zemního plynu. jejich konkurence by se měla projevit pádem cen této suroviny, dosahujícím i na naše koncové spotřebitele.

Liou Siao-po,

čínský disident a nositel Nobelovy ceny míru zemřel na rakovinu jater. IMHO by mu léčba mimo Čínu s vysokou pravděpodobností nepomohla.

Macron s Merkelovou

chtějí prohlubovat spolupráci Francie a Německa.
Na úrovni bezpečnosti budou spolupracovat s Francií USA.

Čína

teleportovala foton na svou družici. K "vemte nás nahoru Skotty" je to ještě daleko, ale vysoce bezpečná komunikace (dokonce i v případě, že by se skrze ni posílaly jen klíče ke komunikaci normálně šifrované) se blíží.

Další důkaz

globálního oteplování je tu: V Česku v některých výše položených lokalitách před víkendem mrzlo.

K nevůli

ekologistů koncernu Volkswagen, bez ohledu na "ekologickou kausu" narostly prodeje i zisky. Je to jakési "hlasování peněženkou" se strany normálních lidí proti ekologistickým vypatlancům.

Ústavní soud

zrušil vyhlášky ve Varnsdorfu a Litvínově, zakazující dlouhodobé vysedávání mimo lavičky. Problém je, že se takto chovala a chovají práce se štítící individua a vyhlášky vznikly proto, že tato individua dělala bugr a mnohdy se i připravovala na trestnou činnost, což ústavní soudci byli nuceni konstatovat.

Připravuje se

výkup vepřína v Letech. Velmi nevhod se témeř současně přišlo archeologickými vykopávkami na to, co se na základě mp a plánů vědělo už dávno, že se totiž areál prasečáku s areálem tábora jen částečně překrývá (z důvodu velké nepravidelnosti všech dotčených ploch odhaduji, že rozsah sdílené plochy je mezi 10 a 20 procenty), přičemž místa hlavních částí tábora (velitelská budova, ubytovny, marodka atd.) jsou mimo areál prasečáku.

Londýnské metro

již nebude oslovovat cestující "dámy a pánové". Kvůli genderistickým přiblblíkům.

Byla vychytána

část rozsáhlé sítě, která ve velkém měřítku a ve více státech EU (včetně u nás) pančovala masné výrobky levným koňským masem (tedy něco tak trochu jako naši podnikatelé s lehkými topnými oleji).

pátek 14. července 2017

Matematika a logika

Připojuji k nedávné sérii o školské matematice článek, zabývajícíse dalším matematickým problémem "logickými úlohami.

Jednoduchý příklad: Jana má deset korun, Petr o polovinu víc. Kolik má Petr?
Zcela jistě většina čtenářů odpoví, že Petr má 15 korun, o polovinu víc než Jana. Nicméně správná odpověď je, že Petr má 10,50 Kč, protože má o polovinu koruny víc než Jana. Alespoň podle nějakého pochybného příkladu od matematiků (a jeho "správného řešení").
Zcela jistě je zde problém, zda se ta polovina vztahuje ke koruně nebo Janině majetku. To je ovšem problém zcela mimo rank matematiky (za jednoznačnost jazyka odpovídá gramatika), nicméně by se z toho IMHO gramatik vykroutil zcela správně konstatováním, že je třeba explicitně uvést základ té poloviny, např.:
 • Petr má o polovinu koruny víc
 • Petr má víc o polovinu toho, co má Jana
jinak je uvedená věta nejednoznačná a tudíž i po gramatické stránce pochybná (prostě skřek matematického RainMana). Alespoň já bych to tak jako spisovatel udělal a na věty a souvětí s podobně nejasnými vnitřními vztahy se snažím si dávat pozor.
Zkoušený v tomto případě nepočítá (protože výpočet nad zadáním je naprosto elementární), ale hádá, kterou významovou variantu měl autor zadání na mysli, případně "zná" (či podle matematiků "má znát" jakýsi "matematický úzus", z něhož lze podobné nesmysly a nejasnosti vyvodit (či spíše uhádnout).

Logický příklad

delfín, kapr, orel, štika
Co nepatří mezi vyjmenovaná zvířata?
(Hledáme tedy jedno z nich, které se zásadně liší od zbývajících tří.)
Problém spočívá v tom, že pro výjimečnost kteréhokoli z těchto živočichů existují argumenty:

delfín

 • jediný komunikuje ultrazvukem
 • jediný má červené krvinky bez jádra
 • jediný nemá kožní pokryv (kapr a štika mají šupiny, orel peří)
 • jediný - našly by se výjimečnosti ve stavbě oka (komorové oko přizpůsobené vidění pod vodou, umožňující i vidění ve vzduchu, zaostřující zesilováním a zeslabováním optické mohutnosti čočky [to má společné s orlem, ale ten zase nevidí pod vodou, ryby ostří posunem oční čočky])
 • jediný rodí živá mláďata
 • jediný nedýchá prostředí, v němž se pohybuje
 • jediný nežije na našem území
 • * mládeži nepřístupno: jediný se ochotně páří s člověkem

kapr

 • jediný není dravec
 • jediný nemá zuby
 • jediný nemá žaludek

orel

 • jediný létá ve vzduchu (snad prý správná odpověď)
 • jediný má peří
 • jediný staví hnízda
 • jediný má na sítnici jamky, umožňující superostré vidění na dálku

štika

 •  jediná má jehlovité zuby, a to i mimo čelistní oblouky (orel a kapr zuby nemají, delfín má kuželovité zuby +- podobné lidským špičákům)
 •  jediná má v názvu lichý počet písmen

Čili naprosto "geniální" úloha, která skutečně "pocvičí v logice". V reálu ovšem přesvědčí žáka / studenta, že výsledky podobných úloh se prostě hádají, protože logicky je odvodit nelze.
Problém matematických a logických úloh je tedy založen na hádání jakéhosi "úzu", který (snad) měl jejich sestavovatel na mysli. Přitom se ovšem nikde v učebnici matematiky nebo logiky nedozvíte, jaký ten úzus je.
Rozsáhlejší znalosti jsou poté při řešení takových úloh spíše na škodu. U toho druhého příkladu je to jednoznačné. Z toho příkladu přímo čiší, že autor této úlohy nezvládl ani učivo přírodopisu ze základní školy.

"Logické řešení" této ukázkové "matematicko logické úlohy spočívá jen a jen v hádání stupně negramotnosti toho, kdo ji vymyslel.

čtvrtek 13. července 2017

Škodí či neškodí palmový olej?

Kolem palmového (a do jisté míry i kokosového) oleje se vede řada kontraverzí. Od naprostého zatracování, potencovaného skutečností, že jeho přítomnost v řadě potravin je před konzumentem různým způsobem skrývána (např. coby "rostlinný olej" bez bližšího určení), až po žehrání na to, že této látky máme v potravě málo.

Jaká je podstata věci?

V tucích vhodných pro lidskou výživu existují dva typy nenasycených mastných kyselin se speciálnější funkcí. Jsou to kyseliny omega tři a omega šest. Název pochází z toho, která vazba na uhlíkatém řetězci, počítáno od jeho konce je poslední dvojná (mohou tam být i další dvojné vazby, blíže ke skupině -COOH na hydrofilním konci molekuly).
Zdrojem omega šest nenasycených mastných kyselin je právě palmový (dtto kokosový) olej, případně (v menším množství) i některé další rostlinné oleje. Zdrojm omega tři nenasycených mastných kyselin je především rybí tuk (najdou se i např. v parybách, tj žralocích, rejnocích, jeseterech apod., a snad i v některých mořských plodech).
Oba typy mastných kyselin organismus využívá ve svém metabolismu a především ke tvorbě některých potřebných látek ze skupiny lipidů, sloužících od součástí membrán v buňkách až po základ některých hormonů a podobných signalizačních molekul.

Negativní zdravotní dopad

Negativní zdravotní dopad má především nerovnováha v příjmu těchto dvou skupin mastných kyselin, tj. relaivní převaha jedné z nich. Naopak příjem obou skupin současně má jednoznačně pozitivní účinky.
Negativní dopad nadbytku omega šest nenasycených mastných kyselin se projevuje především v aterogenitě, tj. vyvolávají na stěnách cév podobný efekt jako nadbytečný cholesterol (v případě většího nadbytku i výraznější). Nadbytek omega tři mastných kyselin má dopady spíše do hormonálních regulací a poměru lipidů v krevní plasmě, ale v principu škodí také.
Z uvedených důvodů je ted žádoucí harmonický nebo hrmonii blízký příjem obou těchto typů mastných kyselin.
V této souvislosti lze konstatovat, že škodí i nadbytek nenasycených mastných kyselin jako takových (tedy všech dohromady), protože při něm se projeví schopnost vytvářet na dvojných vazbách peroxi skupiny, které jsou složkou oxidačního stresu, vedoucího jak k nádorovým onemocněním, tak i k poškozování cév (a dalším průšvihům).

Jaká jsou doporučení

Výživová doporučení jsou v různých zemích různá. V některých zemích je tolerován poměrně vysoký příjem palmového oleje. U nás jsou doporučení spíše restriktivní, byť se objevují různí "světoví odborníci", kteří by je rádi změnili.
Podstatou problému je fakt, že naše populace má extrémně nízký příjem rybího masa a rybích výrobků, které jsou hlavním zdrojem omega tři nenasycených mastných kyselin. I mezi evropskými vnitrozemskými státy jsme spíše na dolních příčkách pomyslného řebříčku.

Historie

Je třeba si uvědomit, že ještě začátkem novověku byl u nás ryby běžnou součástí jídelníčku, a to i ryby z dnešního pohledu vysoce ceněné (např. losos), které byly tehdy považovány za obyčejný a spíše podřadný pokrm pro chudé. V souvislosti s absencí průmyslového znečištění vodních toků i přehrad a dalších vodních děl, překážejících rybím tahům, byl u nás ryb nadbytek. Nabídku rybího masa doplňovaly četné rybníky, vesměs obhospodařované extenzívně, takže ryby z nich byly relativně lacinější proti současnému stavu (své udělala i cenová konkurence). Dále se k nám běžně dovážely sušené mořské ryby (zejména tresky a jejich příbuzní) a také ryby nakládané do nálevu (nejčastěji slaného, což se dnes prakticky nesežene).
Rybníkářství značně narušila "malá doba ledová", která na jedné straně vedla k poklesu výnosnosti rybníků, na staně druhé, pro snížení výnosů z polí, vedla k tlaku na ornou půdu a k rušení rybníků a jejich přeměnu na pole.
Takový osud potkal i známý Rudolfův rybník ve Stromovce, na jehož okraji stojí známá restaurace (nyní mimo provoz) Šlechtovka a na protější straně a vlevo (se Šlechtovkou za zády) je vidět původní hráz, která držela pod vodou celou tuto část Stromovky, vyjma vyvýšeniny s duby zhruba naproti Šlechtovce a na půl cesty k železniční trati podél Vltavy. Tento pahoreček s duby byl v té době ostrovem. Napájené bylo toto vodní dílo vodou z Rudolfínské štoly. Dnes jsou zde menší rybníky, v podstatě jen louže na dně původního rybníka. Po začátku "malé doby ledové" byl tento rybník zcela vypuštěn a přeměněn na pole, protože se v důsledku nepřízně počasí a jí vyvolanými neúrodami nedostávalo základní "výkrmové" potraviny, tj. mouky z obilí.
V té době byl také snížen rozsah Rožmberka a dalších velkých jihočeských rybníků na současný stav. A opět, z bývalého rybničního dna se stala pole.
Drasticky tedy poklesla konzumace ryb a ty se stávaly jídlem spíše vzácnějším a exkluzívnějším. Tento proces posléze dovršila vodní díla na Labi a Vltavě, znemožňující rybí tah. Mokré a studené počasí snížilo produkci sušených ryb a navíc třicetiletá válka a další podobné události snížily objem obchodu s producenty sušených a nakládaných ryb na mořském pobřeží.
To, co jsem uvedl, je tedy historickým podkladem skutečnosti, že se u nás jedí ryby obecně málo (vyjma exkluzívních skupin, jako jsou rybáři  jejich rodiny), a tudíž máme v porovnání s dalšími evropskými zeměmi i výrazně nižší příjem omega tři nenasycených mastných kyselin.

Důsledky

Důsledek se dá vyjádřit velice jednoduše: Protože máme velmi malý příjem omega tři nenasycených mastných kyselin, jsme i citelně citlivější na "předávkování" mastnými kyselinami ze skupiny omega šest. Z tohoto pohledu je tedy restrikce palmového oleje, případně kokosového oleje, u nás výrazně aktuálnější a žádoucnější než v zemích, kde se ryb konzumuje podstatně více.
Pochopitelně, vedle snah o restrikci zdrojů omega šest nenasycených mastných kyselin by bylo žádoucí zvyšovat příjem jejich protiváhy, nenasycených mastných kyselin skupiny omega tři. To je ovšem spojeno s překonáváním dlouhodobě zakořeněných chuťových preferencí i ekonomickými faktory, které u nás pořád rybí maso staví do pozice exkluzívní a relativně drahé potraviny.
Ve vývařovně naproti kampusu MU postavili v době zahájení jejího provozu jeden speciální pult na pokrmy z ryb. Bohužel, nevydělal na sebe a dnes jsou tam saláty (nic proti nim, ale jsou v nich spíš mastné kyseliny skupiny omega šest).
Asi čtyři druhy (patrně nejčastěji kupované) rybích jídel převzal jeden z vedlejších pultů, jinak s mexickou kuchyní, nicméně jsem si zatím nevšiml, že by si je kromě mě někdo objednával (tím nechci říct, že by si je neobjednával nikdo, ale jen to, že zájemců o tato jídla je tak málo, že se jich víc současně u pultu nesejde). Jednou za čas mají u pultu s českou kuchyní smažené filé. Na "vietnamském" stánku (s gyrosem, nudlemi a podobným sortimentem) mají krevetky a nějaké směsi s krevetkovými tyčinkami, fuj tajbl. Toť vše, neviditelná ruka trhu, v tomto případě ovlivněná chuťovými preferencemi naší populace, zapracovala.

Širší souvislosti

Uvedený problém je velice pěknou ilustrací faktu, že nelze mechanicky přebírat doporučení (včetně výživových, ale zdaleka nejen těch) z jiných zemí, kde existuje pro tato doporučení zcela odlišný kontext.
Ultralevičáci a jiní fašistoidé velmi často blekotají o tom, jak "bychom měli být světoví", a jak jsou podobné odlišnosti "projevem čecháčkovství" a podobné nesmysly. Většina z nich jsou ovšem osobnosti duševně i vzdělanostně výrazně omezené, a proto neschopné pochopit jakýkoli byť jen trochu složitější problém v jeho širším kontextu.

Více informací

Pokud se někdo chcete vzdělat víc, doporučuji bakalářskou práci na adrese:
https://is.muni.cz/th/142415/lf_m/Znalosti_VS_studentu_o_tucich.pdf

Závěrem lze konstatovat, že řada výživových problémů musí být řešena komplexně, a že jednoduchá a rychlá řešení na tomto poli neexistují.

úterý 11. července 2017

Několik vět 2017

Skupina politických aktivistů vyplodila pamflet, kterým do jisté míry parazituje na známé výzvě Několik vět, znamenající významný milník v odporu společnosti proti komunistické gerontoktacii Husákova režimu.
Pokud bychom tuto výzvu měli hodnotit
AD HOMINEM, tedy podle těch, co ji vytvořili, stačilo by to bohatě k jejímu totálnímu odmítnutí. Nicméně je zapotřebí tento text rozebrat  i po stránce věcné, aby bylo jasné, že situace "slepé kuře zrnko sezoblo" rozhodně nenastala.

Bod po bodu

Nejprve je vždy bod pamfletu a následuje jeho věcný komentář.

1) Abychom se začali chovat jako odpovědný a kompetentní člen EU. Vláda musí vypracovat novou zahraničně-politickou koncepci, jak v co nejkratší době vrátit Česku věrohodnost, jak je dostat na špičku rozhodovacích procesů, do jádra Unie, jak přijmout euro a prosazovat dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vztahy. Musíme se také konečně začít starat o naši obranyschopnost a plnit závazky v NATO. Udržení liberálního řádu na Západě, jehož součástí je i Česko, je naším životním národním zájmem.
Tento bod je blábol:
Jako odpovědný člen EU se chováme a navrhujeme jednoznačně správná opatření (viz náš postoj k "odzbrojovací legislativě" EU, která vypadá tak, jako by si ji u EUroúředníků objednali teroristé; viz politika vůči "uprchlíkům" a mnoho dalšího). Kompetentní nejsme, protože můžeme být přehlasováni (pomohlo by zrušení Lisabonské smlouvy, po němž bychom mohli podobné idiotštiny vetovat, to však zcela jistě autoři "vět" nemají na mysli, ti by nejspíš rádi, abychom povinně hýkali nadšením nad každým idiotismem EUroúředníků). To samé platí pro "věrohodnost" i "špičku legislativních procesů".
Jádro EU - opravdu je otázka, jestli do "jádra" takovéhoto ztělěsněného idiotství lézt. IMHO spíš ne.
Přijetí inflační měny euro, které by nás nutilo sanovat bezcenné parazity z Řecka, Itálie, Španělska a dalších zemí a usnadnilo přesun zbývajících ekonomických aktiv z kapes našich občanů do Německa? Rozhodně ne! Ani za "protektorátu" jsme nezrušili korunu a neplatili bezcennou říšskou markou.
Dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vazby jsou po zvolení Trumpa presidentem USA v rozporu s oficiální politikou EU.
Plnění závazku v NATO - tady souhlas, patrně tím pěkně nakrkneme bruselisty.
"Liberální řád" je dnes pseudonymický název pro fašismus namixovaný prvky marxistického socialismu a komunismu. Pokud by se toto mělo sem vrátit, tak jsme nemuseli vyzvánět klíči na náměstích proti komunistům. Pochopitelně, takovýto politický řád je v naprostém rozporu s našimi národními zájmy.

2) Aby se naše země vrátila k podpoře lidských práv a občanských svobod. Svět, který těmito hodnotami opovrhuje, je svět, v němž by náš stát neměl dlouhodobě šanci. Západní civilizační hodnoty zajišťují všem rovnost před zákonem, vládu práva, nikoliv panování oligarchů a papalášů.

Opět blábol:
"Návrat" LP a OS bych chápal k jejich původnímu pojetí. Včetně odmítnutí fašistoidních (hlavně neomarxisticko - trockistických) profanací těchto pojmů. Opovrhování fašisticko - neomarxistickými bláboly nad těmito pojmy je pro opravdového demokrata samozřejmostí.
Rovnost před zákonem zde máme - jsou to lidé z okruhu tvůrců NV2017, kteří se snaží prosadit nerovnost, zejména zvýhodňování některých etnicky a nábožensky definovaných skupin, v naprosté většině bezostyšně parazitujících na majoritě.
Naše šance na přežití naopak snižuje koncept "lidských a občanských práv", znemožňující úspěšný boj proti terorismu, včetně spravedlivého trestu nebo nezvratného vyhoštění usvědčených zločinců. Panování oligarchů a papalášů, kteří něco v životě dokázali, je asi menším zlem, než panování aktivistů z NGO, kteří nikdy v životě nic nevytvořili (ve smyslu jakýchkoli hodnot, materiálních či duševních) a spíše stáli vždy v opozici proti těm, kdo takové hodnoty tvoří a společnost jimi materiálně zajišťují.

3) Aby politické strany vyhnaly ze svého středu lobbisty a kmotry, kteří korumpují politiky. Všichni dobře víme, o kom je řeč.

Soudruzi z NV2017 vědí, o kom je řeč. Ale neřeknou to, protože patrně vědí (mají mezi sebou právníky), že neprokazatelné obvinění je trestné, případně postižitelné cestou občansko právního sporu. A je jim jasné, že ono nařčení z kmotrovství a lobismu v naprosté většině případů není nic jiného než bezostyšná lež z úst NGO-aktivistů.

4) Aby politické strany otevřely svoje kandidátky občanům a vzaly vážně principy demokratické vlády.

Tento bod v podstatě volá po zrušení systému politických stran, aniž by se zamýšlel nad tím, čím ho nahradit. Čili jkýsi návrat k havlovské "nepolitické politice", jejíž negativní následky pořád ještě nebyly zcela odstraněny.

5) Aby parlament zrušil diskvalifikační klauzuli 5% pro vstup do volených orgánů zákonodárných a samosprávných, nebo jí přinejmenším snížily na 2%, aby se do politiky mohly dostat nové politické strany a hutí.

Toto je asi jediná věc v tomto dokumentu, s níž se dá souhlasit.

6) Aby se prezidentem republiky stala osobnost, jež bude svojí schopností a autoritou pomáhat na svět tomuto programu a zároveň vrátí prezidentskému úřadu důstojnost a etický rozměr. Naše Platforma zvažuje kandidaturu takové osobnosti, nebo podporu jinému kandidátu, který by tento program adoptoval.

Jsem zvědav, jakou "osobnost" vyplknou. Vzhledem k tomu, kdo na NV2017 stojí, bych si typoval, že žádnou takovou osobnost ve svém středu nemají.
Jinak, pochopitelně, stávající hlava státu i její předchůdce tomuto úřadu "důstojnost a eický rozměr" dávaly a dávají. Problém autorů NV2017 spočívá v tom, že se nejednalo a nejedná o kývaly, přitakávající všem idiotstvím z hlav NGO parazitů.

7) Abychom si uvědomili, že bez zásadní podpory inovací a podnikavosti odsuzujeme většinu obyvatelstva k životu v chudobě. Umělá inteligence, obnovitelné zdroje, genetický výzkum, softwarová ekonomika, internet věcí a další roviny technologického vývoje promění pracovní trh k nepoznání. Česko se musí stát jedním z lídrů inovací a líhní start-upů, v níž stát pomáhá talentovaným občanům vytvářet hodnoty.
Podpora inovací atd. zní jistě lákavě. Problém je, že soudruzi volají po deformaci trhu. Čili zase chtějí něco podobného, jako když za elektřinu ze solárních panelů, které "jedou" jen ve dne a jen za slunečního svitu, platíme mnohonásobek toho, co za elektřinu normální, z uhelné nebo jaderné elektrárny, vyrábějící tehdy, když elektřinu potřebujeme. Takže by to celé skončilo opět vykrmováním bezcenných gaunerů typu solárních baronů.
Druhou věcí je, že j to EU, která blokuje a zakazuje výzkum v řadě jmenovaných oblastí, a pokud tedy chceme tyto oblasti rozvíjet (např. genetický výzkum a jeho praktické uplatnění v podobně GMO), musíme z EU jednoznačně odejít. Jinak nám to ta tlupa bezcenných bruselských idiotů bude zakazovat.
Řada dalších pojmů "softwarová ekonomika", "internet věcí" apod. jsou módní buzzwordy problematického obsahu. Jejich skutečný dopad na ekonomiku státu je prakticky nulový a bude v reálu ne o moc větší.

8) Abychom zahájili systematickou změnu vzdělávání, jež se musí stát prioritou všech vlád. Jednou z příčin, proč zaostáváme, je zastaralý způsob, jakým učíme děti a mladé lidi. Rychlý technologický vývoj vyžaduje systematické vzdělávání, které musí být dostupné pro všechny generace občanů.

Zatím je praxe taková, že dochází k návratu ideologizace škol (kterou jsme se domnívali vykopat spolu s komunisty). Navíc hovadství typu inkluze a další podobné věci školám škodí a vedou i k ubohým znalostem jejich absolventů. "Inovace", které jsou nám "odborníky" nabízeny, většinou vedou ke katastrofální úrovni znalostí, jaké známe v západních společnostech (včetně např. negramotných maturantů v některých státech E12).
Je třeba se naopak pokorně vrátit k úspěšnému typu školy, "drtícím" "ubohé děti" nutností zapamatovat si základní baterii znalostí. Ukazuje se, že "inovativní postupy" vychovávají blby, kteří např. ani nejsou s to najít potřebnou informaci na internetu pomocí pana Googla nbo jiného podobného nástroje. jednoduše proto, že při totální absenci jakýchkoli základních znalostí nevědí, na co by se ptali.

9) Aby justice prošla personální reformou zejména v souvislosti s působením justiční mafie, která poskytuje ochranu stíhaným korupčníkům.
Personální reforma justici nepomůže.
Justici může umravnit jedině důkladná reforma, zajišťující občanskou kontrolu nad ní. Soudcové a prokurátoři by měli být volitelní a měly by existovat občanské komise, které by analyzovaly jednotlivé kauzy z hlediska elementární logiky i elementární spravedlnosti.

10) Aby média nebyla v rukou politiků! Ani peníze cizích, nedemokratických mocností nesmí ovlivňovat politickou soutěž manipulačními kampaněmi či skrytým financováním stran!

Nevidím důvod, proč by média neměla být v rukou politiků. Zejména pokud to budou mít povinně napsáno na titulní straně.
Jinak, zde je druhá věc, s níž alespoň částečně souhlasím (byť asi ne s tím, jak to soudruzi z NV2017 mysleli), totiž že bychom potřebovali obdobu zákona, který mají v USA, Rusku a dalších zemích (nedávno ho za jekotu pražských kavárníků a podobného póvlu přijalo Maďarsko), že totiž každý subjekt, placený ze zahraničí, by měl mít pod hrozbou tvrdých (v podstatě likvidačních) sankcí nařízeno tuto skutečnost jasně a jednoznačně uvádět ve všech svých dokumentech.

Tento dokument tedy s jedinou výjimkou přináší samé nesmysly, s nimiž se zcela jistě nelze ztotožnit. Lze jej tedy odmítnout i bez ohledu na osobnosti, které jsou pod ním podepsané, AD REM.

pondělí 10. července 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

V Rakousku

zavraždil "rakušan tuniského původu" starší (80+) manželský pár za to, že jejich syn je členem FPÖ.

V Avignonu,

před jednou z mešit, došlo ke střelbě. Nešlo o útok radikálů, ale o vyřizování účtů mezi muslimy. "Žabaři, žádná mrtvola", jak by řekl Limonádový Joe.

Sebevražedný atentátník

v ženských šatech usmrtil v Iráku nejméně 14 lidí.

Džihádisté

z chalifátu upálili islámistického kazatele, který se zmínil o pravděpodobné smrti alcilotra Bagdádího. Inu, gestapo a polní policie také vraždily ještě osmého května 1945 (a ledaskde i později) každého, kdo by špitl o porážce hitlerovského Německa.
Džihádisté z chalifátu rovněž začali více používat jako sebevražedné atentátníky ženy (koho budou š*kat v ráji není úplně jasné).

Koaliční bojovníci

pronikli do centra Rakká.

V Turecku

demonstrují občané proti islámistickému diktátorovi Erdoganovi. Proč si ho zvolili?
Erdogan se vyjádřil o Německu, že "páchá sebevraždu", když mu nedovolí promluvit k německým Turkům.

V Belgii

zadrželi další islámské teroristy. Údajně nemají souvislost s předchozími, kteří na jaře spáchali úspěšný atentát.

Džihádisté

podnikli v Mosulu protiútok, ale byli zahnáni po nějakém čase zpět.
Důležité je i uklidnění vztahů mezi USA a Ruskem, plynoucí z osobního setkání Putina a Trumpa. I kdyby nevydrželo věčně, po nějakou dobu si proruské a proamerické skupiny nebudou vzájemně škodit (nebo takové akce alespoň omezí, buďme realisté) a ušetřenou energii (a střelivo) věnují na islamisty z chalifátu.
Na konci týdne to vypadalo tak, že v Mosulu přežívají poslední ohniska odporu, jinak je město osvobozeno a jeho osvoboditelé (snad ne předčasně) spolu s obyvateli slaví vítězství.

Muslimové

ze skupiny Aš-Šabáb zavraždili stětím v Keni devět lidí.

Soudruh Halík

se vyjádřil, že by nepodal přijímání přívrženci Bloku proti islamizaci. Zároveň také odsoudil nenávist k ďáblovi (což má svou logiku, protože Alláh, kterého muslimové uctívají, je de facto podle křesťanského učení ďábel).
Vytáhli na něj, chudáka, scénu z Nového Zákona, v níž Kristus odmítá ďábla. Patrně ani jemu by Halík jeho vlastní tělo nepodal. Bizarní myšlenka, perfektně charakterizující bizarnost křesťanství a nutnou nelogičnost konání a mluvení všech, kdo ho myslí vážně.

Imigrace


Dokonce

i hypermultikulturní Švédsko se snaží přiškrtit příval civilizačně nekompatibilních imigrantů.

Kanada

se rozhodla vyplatit "odškodné" teroristovi, který zabil medika US jednotek v Afghánistanu a byl následně vězněn na Guantanámu. Odmítají to jak USA tak i část Kanaďanů.

Kolem "neexistujících"

no-go zón Dánsko ve městě Århusu zřídilo check-pointy, podobné těm, které zřizuje Izrael kolem oblastí, kde jsou soustředěni palestinští muslimové.

Švédsko

zrušilo hudební festival Bråvalla v Norrkopingu, protože se tam houfně znásilňovalo. Zásahy proti islámským znásilňovačům a sjednání pořádku by totiž byly politicky nekorektní.

Narůstá

počet saláfistů v Německu, varovala tajná služba.

Průzkum

ve Francii ukázal, podobně jako k minulému týdnu citovaný větší evropský průzkum, silnou rozpolcenost francouzské společnosti ve vztahu vůči islámským imigrantům. Proti imigraci jsou především ti, kdo vytvářejí nějaké hodnoty, ať už materiální nebo intelektuální, pro jsou politici a různí parazitičtí kecalové.

Rakousko

nachystalo vše na kontroly v Brennerském průsmyku, ale nakonec od jejich provádění "zatím" couvlo. Problém státu, kde levice neví, co dělá pravice, případně si dělají naschvály.

Salzburg

zakázal vepřové v mateřských školkách. Údajně jako "prvek zdravé výživy", reálně však jde o ústupek islamistům.

Libyjská pobřežní stráž,

vycvičená a vyzbrojená v Evropě, začíná bezohledně zatápět pašerákům lidí a postřeluje jejich lodě pomocí kulometů ještě v libyjských výsostných vodách. Brzy se ozve jekot NGOistů, kteří tím jednak přijdou o zdroj příjmů, jednak o prostředek ke zničení evropské civilizace.

Italové

z Palerma, údajně na příkaz mafie, zaútočili na imigranty, obtěžující ženy, baseballovými pálkami. Mafie se tedy začíná vracet ke svým kořenům, protože původně to byla protiokupantská (nejprve proti islamistům, později proti pevninským Italům) odbojová organizace.

Obecné


Další divoká prasata

s africkým morem byla objevena na Zlínsku. Několikrát po sobě.

Přes půl Brna

protáhl svou partnerku plačící a prosící o pomoc šestadvacetiletý násilník. Posléze ji znásilnil.
Přesně tohle je důsledek dlouhodobého systmatického šikanování občanů, snažících se v podobné situaci pomoci. Toto existovalo už za socialismu a demokratizace v této oblasti u nás nic pozitivního nepřinesla (na rozdíl od Slovenska, kde je sebeobrana a nutná obrana definována pro útočníka daleko nevýhodněji).
V čerstvé paměti je případ sochaře Opočenského, signatáře Charty 77, který se zastal dvojice starších manželů, ohrožované skinem (a zabil ho), na kterého, když na něj pro jednoznačnou nutnou obranu nakonec nemohli, nakonec ušili "pedofilii".

Soudruh Juncker

se naštval, když si v EUroparlamentu jeho bezcenné žvásty, navíc monotónně opakované už delší dobu bez jakékoli inovace, skoro nikdo z EUroposlanců nepřišel poslechnout. Vřeštěl a označil EUroparlament za "směšný". V tom má do jisté míry pravdu, protože EUrtoparlament je v systému EU něčím jako páté kolo u vozu, jeho pravomoci jsou v porovnání s parlamenty skutečně demokratických států silně okleštěné. Představuje jen jakousi fasádu (či roušku nebo fíkový list) "demokracie", zakrývající totalitní hampýz.

Na Srí Lance

se šíří horečka Dengue. Toto onemocnění je virového původu, je charakterizováno vysokými horečkami, žloutenkou z narušených jater, hemorrhagiemi (výrony krve), častá jsou zakrvácená bělma. Původně se vyskytovalo v Africe, do jiných částí světa ji roztahala doprava a migrace.

KDU-ČSL a STAN

hodlají podpořit kandidaturu Jiřího Drahoše na presidenta. Ten se původně vydával za nepolitického či politicky neutrálního, jak vidíme, nepravdivě. Má blízko ke křesťansko (=klerofašisticko) - pražskokavárnickým antidemokratům a proto je pro demokraticky smýšlejícího člověka zcela nevolitelný.

Charlie Gard

trpí onemocněním mitochondriální vyčerpanosti (údajně existuje tč. 16 případů na celém světě, o nichž se ví). Rodiče vybrali v crowfundingové kampani peníze na dopravu do USA a experimentální léčbu, která u několika případů této choroby zabrala. Britští lékaři odmítli povolit převoz dítěte a chtěli ho, jako důkaz své neschopnosti a nekompetence, zlikvidovat vypnutím přístrojové podpory. Ve věci se odmítl angažovat Evropský soud pro lidská práva.
Nemocnice nakonec pod tlakem veřejného mínění trochu povolila (je otázka, kolik podobných případů se odborně impotentnímu britskému zdravotnictví podařilo zamést pod koberec).
Novináři, ty hyeny, vyhrabali kauzu Aahyi Kinga, kterého britští zdravotníci také nechtěli pustit na protonovou léčbu do Prahy a měl podle nich "důstojně zemřít". Chlapec je nyní zdravý a chodí do školy.

Severní Korea

vyzkoušela zcela novou mezikontinentální raketu, schopnou zanést jadernou nálož až na tichomořské pobřeží USA. Obávám se, že nakonec nic jiného než totální konfrontace se severokorejským režimem za masového nasazení jaderných zbraní nezbude.

Masové demonstrace

v Hamburku na summitu G20 byly od samého počátku násilné. V ulicích města se předváděl bezcenný póvl, jehož vizí je svět jako orwellovský (nebo hitlerovský) fašistický superstát, popírající bazální civilizační i lidské hodnoty (proto si tito lidé tak dobře rozumějí s islamisty). Proti těmto tvorům je třeba naprosto bezohledně nasadit těžkou, ne policejní ale vojenskou, techniku. Je naprosto legitimní jim názorně předvést, že kulomety, děla atd. budou proti nim opravdu použity.

V rámci G20

došlo k osobnímu setkání Putina a Trumpa. Hovořili spolu dvě a půl hodiny. Viditelným výsledkem bylo zklidnění napětí mezi ruskými a US jednotkami v Sýrii. Byl to také patrně nejvýznamnější výsledek celého jednání. Neslané nemastné záverečné komuniké je v postatě o ničem.

Soudruzi z ČT

se "vyznamenali" utnutím Trumpova projevu a vysíláníám jaqkési naprosto neaktuální číčoviny. Přesně toto je důvod, proč veřejnoprávnost ČT (včetně poplatků) zrušit.

Mladá žena

na výletě na horách se shýbla a už se nebyla s to narovnat. Pro neschůdnost terénu byla odvezena vrtulníkem.
Lze očekávat, že tento zdravotní průšvih mohl souviset s prodělaným těhotenstvím. Jednak působí negativně zátěž těhotné dělohy na páteř, kdy se mj. posouvá těžiště těla, jednak produkce hormonu relaxinu placentou - ten má usnadňovat porod změkčením spojů na pánvi, ale to samé udělá i se spoji na páteři, vč. vaziva, obklopujícího a fixujícího meziobratlové ploténky.
Pamatuji na případ, popisovaný ještě před revolucí v časopise Pracovní lékařství, kdy se úředník shýbl pro tužku a stalo se mu to samé co té mladé mamince. Protože to bylo ale v práci a zvednutí upadlé tužky bylo součástí pracovního úkonu (aniž by její pád byl hrubým porušením pracovních předpisů), byl z toho pracovní úraz.

Žena, zasažená bleskem

minulý týden, nakonec přece jen zemřela. Podařilo se jí sice obnovit srdeční akci, ale nakonec selhaly další vitální funkce.

Do konce května

se u nás nakazilo HIV 109 lidí. Tedy, abych upřesnil a opravil novináře, 109 lidí, o nichž se to ví. Spousta dalších si nemusí být této nákazy vědoma a pokud se na ně nepřijde náhodně, mají smůlu (a "lidské právo nebýt vyšetřován na HIV pozitivitu", které nadefinovali levičáci) a jejich partneři také.

Při přímém přenosu

na Facebook dvě dívky ve vysoké rychlosti sjely ze silnice a narazily do betonové stěny. Řidička zemřela, spolucestující je v nemocnici a snad přežije. Hlavně, že se to na Facebooku velice líbilo a mělo to hromadu lajků a sdílení. Možná to byl větší sukces než bude mít následný pohřeb.

Židovská obec

v Maďarsku prohlašuje kampaň proti amorálnímu "podnikateli" Sorosovi za "antisemitismus" (navíc lze patrně použít i termín "zločinec", protože ve Francii byl, alespoň podle Wikipedie, právoplatně, leč v nepřítomnosti, odsouzen).
Bohužel, přesně tímhle způsobem Židé tento pojem zprofanovali do takové míry, že zcela promarnili jeho neblahé a přitom velmi silné konotace, které získal v průběhu druhé světové války. U nás zase židovské obce podobně problematicky bojovaly proti potrestání židovských prominentů komunistického režimu (např. prokurátora Vaše, ale byla i snaha "očistit památku" vraha Slánského a jeho spolupracovníků).
Tímto jednáním se tyto organizace "jménem Židů" vlastně staví za zločiny a amorální činy, kterých se podobní lidé dopustili, a stávají se fakticky jejich spoluviníky. Pokud budou židovské organizace (přestože jejich "celožidovská" legitimita je krajně sporná) takto lámat kopí za vyslovené zločince, budou tím antisemitismus (a to i ten opravdový, na způsob Hitlera a spol.) fakticky legitimizovat jako boj proti zločincům a jejich pomahačům. Což považuji za potenciální průšvih.
IMHO by se proto proti těmto kampaním židovských obcí měli postavit slušní Židé, třebas i neorganizovaní, aby ukázali, že Židé opravdu netáhnou za jeden provaz s amorálními osobami, právoplatně odsouzenými za zločiny. Nikdo jiný to za ně, bohužel, udělat nemůže.

Jižní Korea

zveřejnila nalezený film, ukazující korejské ženy, které byly zneužívány jako sexuální otrokyně japonských vojáků.
Kolem zneužívání žen z okupované Koreje a Číny japonskými vojáky za druhé světové války dosud panuje neshoda a nesoulad mezi těmito státy a Japonskem. Japonsko až před dvěma lety odškodnilo poskledních 45 žijících sexuálních otrokyň, z původního celkového počtu kolem dvou set tisíc. Počínalo si tedy stejně jako Německo, které si také počkalo až prakticky všichni lidé, odvlečení za války na otrocké práce do Německa, zemřeli, a odškodnilo zbylých pár stařečků a stařenek.

V Polsku

ukázaly průzkumy, že přes lkaní levičáků a ultralevičáků PiS dále posiluje. Občanská platforma nadále ztrácí, mění svůj program, a tím dále ztrácí. Přestává ji zřejmě podporovat i ta část polské veřejnosti, která jinak PiS nesnáší.

Turecko

možná nebude ratifikovat Pařížskou dohodu o klimatu, s odvoláním na postoj USA. Jedna z mála pozitivních akcí tamní vlády.

neděle 9. července 2017

Další levičácká lež

Soudruh Čulík hrdě před několika dny uveřejnil zprávu, že za 20 let o zákazu kouření na veřejnosti ve Velké Británii došlo ke 20% pokledu úmrtnosti.

Souvislost

Pochopitelně že dává tuto informaci do souvislosti s "evropským" protikuřáckým zákonem, který za jeho nadšeného hýkání procpaly naším parlamentem fašistické elementy.
Souvislostí je zde víc, včetně toho, že náš "evropský" zákon představuje absolutní extrém, kterého v jiných státech EU, nám dávaných demagogicky za příklad, dosaženo nebylo. V naprosté většině evropských států jsou nějak řešeny prostory pro kuřáky, mnohdy i v podstatě stejným či podobným způsobem, jakým jsme to měli řešeno u nás před přijetím tohoto idiotského zákona.
Tento zákon parlamentem prosadila patologická hovada, psychicky narušená, s utkvělou představou, že musejí někomu něco nařizovat. Pokud při tom musejí přemáhat odpor, jsou na tom stejně jako určitá kategorie znásilňovačů, kterým se nepostaví, pokud se jejich oběť nebrání. Zdůvodnění tohoto zákona (a podobných buzeračních výmyslů) je asi na úrovni výmyslů, jaké používají k racionalizaci svého počínání zmínění znásilňovači.

Zdravotní důsledky

Těch 20 % je prostě natolik mimo realitu, že nemůže být způsobeno omezením kouření. Podobného efektu by bylo možné nad dosáhnout absolutním plošným zákazem kouření (včetně domácností), ale k tomu se zatím žádný fašista neodhodlal, byť o něčem podobném zvlášť patologičtí jedinci již blábolí.
Už jsem zde napsal, že zdravotní důsledky kouření v hospodách jsou naprosto zanedbatelné, výrazně mnší než úmrtnost na nehody na našich špatně značených a celkově nekvalitníh silnicích, takže pokud by se peníze, nacpané do do tohoto opatření cestou ztráty daní ze zkrachovalých hospod a sociální sanace jejich majitelů a zaměstnanců (půjdou na pracák a část z nich skončí na sociální podpoře), investovaly třeba do těch silnic, tak by dopad na zdraví a úmrtnost byl výrazně vyšší. Ono i nějaké dotované mléko pro pubescenty (vápník do kostí jako prevence osteoporózy a tudíž prevence invalidizace patologickými zlomeninami, včetně zlomenin obratlů, často spojených s poškozením míchy) v pozdějším věku, by mělo za srovnatelné peníze lepší efekt.
Reálně očekávatelné zdravotní důsledky tohoto zákazu se dají počítat ve stovkách úmrtí za rok (u nás, v té Velké Británii snad pár tisíc), tedy na úrovni, co se zcela ztratí v přirozených fluktuacích úmrtnosti a nedá se rozumně z úmrtnostních statistik vytáhnout.
Je tedy naprosto jasné, že pokud to celé není podvod (což by se u levičáků dalo očekávat také), musejí být příčiny takového poklesu úmrtnosti někde jinde.

Skutečné příčiny

Podívíme-li se na těch "dvacet let", pak je nasnadě že se jedná o léta 1997 - 2017, případně (protže existuje nějaká latence v publikaci dat), je to odsunuté o rok, nebo ještě spíš o dva, na "půlkulatá" léta 1995 - 2015.
Stalo se v této době něco opravdu významného, co by mohlo ovlivnit úmrtnost (potažmo průměrnou dobu dožití či právněji střední délku života)?
Zcela jistě ano. Je to věc, kterou jsem zde již před časem zmiňoval. Došlo k obrovskému rozvoji mobilní telefonie a populace se na počátku uvedeného období (s kořeny krátce před tím) saturovala mobilními telefony.
Zmiňoval jsem skutečnost, že uvedený fakt, byť nikoho nenapadlo argumentovat pro zavádění mobilních telefonů jejich zdravotním dopadem, velmi výrazně zlepšil dostupnost první lékařské pomoci a (v případě některých diagnóz, kde je tento faktor důležitý) i zkrátil dobu mezi nástupem potíží a uložením na specializované lůžko.
V souvislosti s tím skutečně klesla, a to velmi významně, úmrtnost na akutní kardiovaskulární onemocnění (nejvýznamnější příčina úmrtnosti) a na úrazy (třetí nejvýznamnější příčina, ale u nižších věkových skupin první). Úmrtnost se tím přesunula hlavně do nádorů, kde kulminuje její výskyt později, ve vyšších věkových kategoriích.
Tento pokles se skutečně mohl promítnost do úmrtnostních statistik zdánlivým poklesem mortality (zdánlivým proto, že, pochopitelně, nakonec zemřou všichni, ale zemřou později a na něco jiného). Mohlo by to skutečně dát i oněch dvacet procent, nad nimiž jásají antikuřáčtí fašistoidé. Zejména v případě, pokud se bude počítat jen úmrtnost v nižších věkových skupinách (např. do 60 či 65 let věku).
Tento posun úmrtnosti nemá a nemůže mít se zákazy kouření nic společného.

Ultralevičáci tedy opět (ovšem jak jinak, když nic jiného nedovedou) lžou a manipulují a vydávají za úspěch zákazu kouření" jev, který s ním nemá absolutně nic společného.
Tedy, snad jen to, že v některých státech v souvislosti s nástupem mobilů pozorovali pokles kouření u mládaže daný tím, že jim náklady na provoz mobilu ukously z peněz, které by jink vydali na kouření. Tedy ovšem opět žádný zákaz, ale jen a jen "neviditelná ruka trhu", její existenci levičáci popírají.