středa 31. května 2017

Přestaňme diskriminovat cyklisty!

V posledních několika dnech jsem zažil:
 1. Cyklistu, projíždějícího davem lidí v pěší zóně
 2. Cyklistu, který vyjel ze škvíry mezi domy (označené "vstup zakázán"), přejel chodník, záhon a skočil mi na kole do silnice velmi blízko před chladič
 3. Cyklistu chaoticky se motajícího po silnici první třídy a blokujícího provoz

Postavení cyklistů

Cyklisté jsou ve velmi problematickém postavení, protože sice mají být účastníky provozu na komunikacích, ale současně po nich nejsou vyžadovány žádné znalosti a dovednosti, které by zajistily jejich bezchybné chování se na nich. Další věcí je, že nikdo neručí za jejich zdravotní způsobilost se na silnici pohybovat, vyřazení nebezpečných jedinců, ohrožovaných např. náhlými ztrátami vědomí, těžkou poruchou zraku či sluchu, poruchami rovnováhy apod. Tyto věci jsou pouze na zdravotní uvědomělosti cyklistů samých. V případě nehody nelze bicykl nijak identifikovat (má to význam zejména v situaci, pokud cyklista z místa nehody zmizí, což je technicky jednodušší než např. odjet s autem). U nehod zaviněných cyklistou je také velmi obtížné až nemožné z něj dostat náhradu způsobené škody (zde z tohoto důvodu existuje určitý sociální tlak na to, aby "finančně nedobytný" cyklista pachatelem nehody prostě nebyl).

Znalosti a dovednosti

U znalostí a dovedností nejde jen o jejich uplatnění. Jde také o to, že osoba, která nezná dopravní pravidla, není s to předvídat chování dalších účastníků silničního provozu ve stylu "co udělá, pokud se bude chovat v souladu s předpisy". Tato naprostá neznalost a neschopnost predikce potom vede k "soutěži o Bouchalův pohár" (pojmenované na paměť cyklistického "génia", který z pravého okraje vozovky přejížděl po naskočení zelené napříč několik jízdních pruhů, aby mohl vjet do odbočky vlevo, vyznačené zákazem vjezdu).
Dokud prostě bude platit, že cyklista neví, že do jednosměrky v protisměru se nejede, stejně jako do zákazu vjezdu, je jeho chování na silnici zcela nepredikovatelné a je zdrojem rizika pro nej i ostatní.
MMCH, možnost cyklistů projíždět opačným směrem některé jednosměrky považuji za naprosto zrůdnou zhůvěřilost a podpořím jakoukoli politickou sílu, která ji zruší.

Další faktory

Je jasné, že i zdravotní stav, smyslová kompetence a další osobnostní parametry, které se u řidičů bežně testují (od určitého věku i periodicky) a jejichž nesplnění vede k odebrání nebo nevydání řidičského průkazu, by měly být testovány i u cyklistů.
Dle mého soudu by měl mít bicykl pouštěný na veřejné komunikace i SPZ a pojišťení, ekvivalentní "povinnému ručení". Vůbec bych se nebránil ani tomu, aby existovala nějaká "cyklistická známka", z jejíhož prodávání by se hradila výstavba cyklostezek. Řekněme si to upřímně, zatímco ze silnic mají užitek i ti, kdo po nich nejezdí (protože je po nich přiváženo k jejich bydlišti zboží nejrůznějšího druhu), z cyklostezek mimo cyklistů nkdo žádný užitek nemá. Z tohoto důvodu by si je cyklisté měli hradit zcela sami.

Pokud tedy cyklisté chtějí být plnoprávnými účastníky silničního provozu, neměli by být diskriminováni a měly by jim být uloženy k jejich právu se na komunikacích pohybovat i analogické povinnosti.

úterý 30. května 2017

Máme se řídit radami psychicky nemocného člověka?


Nicolas Hénin vydal knihu o svém zajetí u džihádistů z islámského státu, které trvalo devět měsíců. Tato kniha je typickou ukázkou duševní patologie, známé jako Stockholmský syndrom.

Stockholmský syndrom

Tento syndrom lze najít Wikipedii i v lepších učebnicích psychiatrie. Byl popsán v roce 1973 na základě chování rukojmí, držených bankovním lupičem po dobu 130 hodin. Velmi podobný vztah jako rukojmí může získat ke zločincům i vyjednávající policista, případně další členové policejního týmu (explicitně je ve Wikipedii jmenován odstřelovač).
Velmi podobný až totožný syndrom najdeme u obětí domácího násilí. Zde je toto indukované chování zdrojem značných problémů, které zabraňují oběti přerušit kontakt s násilníkem a domácnost opustit. V podstatě jsou tyto prvky chování i zdrojem problémů při pomoci obětem domácího násilí ze strany společnosti, včetně toho, že se obtížně odlišují skutečné a vymyšlené případy.
Co už ve Wikipedii nenajdete, ale vím to z vlastních zdrojů:
Něco podobného jako u těch policejních odstřelovačů se údajně vyskytovalo u obsluh mezikontinentálních raket s jadernými hlavicemi v době studené války. Tyto obsluhy věděly, že v případě "písknutí" jejich raketa poletí a zničí konkrétní město na území nepřátelského vojenského bloku. Ukázalo se, že členové obsluhy mají tendence o tomto městě sbírat informace (obrázky, novinové výstřižky atd. - jedná se o předinternetovou éru). Nakonec se začalo rýsovat riziko, že by v případě nutnosti raketu neodpálili. Problém byl, alespoň do jisté míry, vyřešen cyklickými změnami cílů raket.
Dalším podobným patologickým psychickým stavem je indukovaná psychóza. Tento stav vzniká u lidí, kteří žijí s duševně nemocným v jedné domácnosti. Zejména nebezpečné je pomalé propadání se duševně nemocného do chorobných stavů (pomalejší rozvoj choroby, dekompenzace již léčeného pacienta), náhlý nástup potíží k tomu spíše nevede, protože umožní okolí pacienta získat náhled na jeho stavy.
Lidé postižení indukovanou psychózou sdílí s duševně nemocným systém jeho bludů, případně iluzí, někdy dokonce i halucinují. Jakmile jsou od nemocného odděleni, vracejí se (na rozdíl od něj) spontánně a bez léčby k normě (zejména u nich není nutná farmakoterapie).
Můžeme zcela jistě spekulovat nad mechanismy, kterými je tento syndrom vyvolán:
 • člověk jakožto státní tvor má tendenci se podřizovat autoritám (geneticky zakódováno od dob našich chlupatých prapředků), tedy i tomu únosci a dalším podobným zločincům
 • může hrát roli informační deprivace (proto všechny totalitní režimy, které potřebují u obyvatelstva navodit cosi na způsob stockholmského syndromu, bojují proti nezávislým informačním zdrojům)
 • narcisistní osoby asi uspokojí, že jejich utrpení je spojeno s dosahováním nějakého "vyššího cíle", a podvědomě v tomto smyslu adorují kriminálníka, který je vězní a týrá
 • u těch odstřelovačů a rakeťáků jde spíše o zábrany, opět společné (téměř) všem smečkovým tvorům, které normálně brání tomu, aby boje o pozici ve smečce končily nikoli sestupem poraženého na nižší pozici v její hierarchii, ale rovnou smrtí - většina druhů poražené nepřátele nazabíjí; pocit superiority, daný tou odstřelovací puškou nebo raketou s jadernou reakcí, je tedy +- ekvivalentní chování opičáka, který poraženého soupeře nezabije, ale jen přesune na nižší pozici v tlupě

Co mě potěšilo

Jakmile jsem se o této knize dozvěděl, byla diagnóza stockholmského syndromu to první, co mě napadlo. Potěšilo mě, že jsem nebyl sám, tuto diagnózu mu přidělily i další, zcela jistě kompetentnější osoby.
Je jasné, že Hénin do jisté míry musel brát ohled i na další rukojmí islamistických zrůd, které zůstaly v jejich zajetí, nicméně rozumnou míru takovýchto ohledů toto dílo naprosto jednoznačně překračuje.

Postřehy

Postřeh, který autor má o džihádistech evropského původu, považuji za zcela správný. S autorem se ovšem nemohu ztotožnit v tom, že tito džihádisté jsou výtvorem naší civilizace, jak hlásá. Osobně jsem přesvědčen, že i když naučím opici (za účelem modelování trochu přeháním) pouštět televizi (a některé pořady se jí budou líbit), hrát jednoduché elektronické hry atd., tak se z ní nestane ani člověk, ani příslušník naší civilizace. Takže z muslima, který, na rozdíl od té opice, biologicky člověkem je, se nestane příslušník naší civilizace tím, že bude znát postavičky z televizních pořadů nebo hrát elektronické hry.
Stockholmský syndrom zde vidím právě v akceptanci motivů těchto zrůdných zločinců a jejich nesmyslného přehodnocení (patrně pouhým přepnutím znaménka - na +) na cosi pozitivního.
Dokonce i v případě, pokud by tito lidé sledovali skutečně pozitivní cíl, není možné jej akceptovat, jakmile se tento cíl bude sebeméně konfliktní s našimi zájmy. V takovém případě je nutné najít kompromis. Pokud přitom protější strana ke kompromisu není ochotna, případně není ochotna ustoupit do pro nás přijatelných hranic, je nutno naprosto tvrdě jít do střetu a nasadit vše, co máme k dispozici, tedy i zbraně hromadného ničení všeho druhu.
Kvalitní vojevůdci v minulosti šetřili životy svých vojáků a nikdy se nestarali o to, kolik zahyne při střetu nepřátel.
Dalším důležitým faktorem je, že zřejmě část evropských (a zejména EUnijních) politiků je zacyklena do něčeho tomu Stockholmskému syndromu podobného. Přesně totéž bylo možné pozorovat i u politiků, prosazujících appeasement vůči Hitlerovi: Místo aby korektně reflektovali, že ústupky Hitera neuspokojily a okamžitě přišel s novými požadavky (což by mělo naprosto logicky vést k stop stavu dalšího ustupování), ustupovali dál a dál, až dovedli Evropu a celý svět ke katastrofě, nazývané druhá světová válka. Jejich psychická choroba zřejmě pramenila z nesprávné reflexe první světové války a ze snahy zabránit něčemu podobnému za každou cenu, kteroužto cenou nakonec byla válka ještě katastrofálnější, včetně genocidy, prováděné Němci na dobytých územích, řádově převyšující německé genocidní aktivity za války předchozí.
Pokud necháme politiky, stižené touto psychickou nemocí, ustupovat islamistům a jejich požadavkům, necháme je tím dovést svět ke světové válce třetí, vcelku logicky očekávatelně ještě hroznější, než byla ta druhá. Druhou věcí je, že mezi současnými politiky EU jsou vedle psychicky nemocných osob také zrádcové, kteří vědomě pro nepřítele pracují (prakticky celá EUrolevice). Takto vyslovených pronacistických zrádců bylo mezi evropskými politiky v meziválečném období podstatně méně.

Podvolování se džihádistům, přiznávání jim "práv" na vraždění a teroristické útoky apod. jsou tedy příznaky sociální (v případě levicově orientovaných osob) a psychické (u podstatné části zbytku) patologie. Kniha Nicolase Hénina je velice názornou ukázkou toho druhého. Má cenu jako výuková a studijní pomůcka pro psychické nemoci, rozhodně ne jako návod k manažování vztahů s islámskými teroristy.

pondělí 29. května 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Bylo dobyto

město Homs v Sýrii vládními jednotkami.

V Turecku

pokračují rozsáhlé čistky proti všem, kdo by se byť i jen zdáli být opozici proti diktátorovi Erdoganovi. Ten už se začíná projevovat jako osoba duševně chorá: Např. vyhlásil nutnost zrušit názvy všech stadionů, kde je součástí tohoto názvu slovo "aréna".

Írán

hodlá dál testovat své balistické rakety, vyjádřil se v tom smyslu jeho znovuzvolený president. Jaderné hlavice k nim může dostat od Pákistánu nebo ze Severní Koreje (asi by se daly najít i jiné zdroje).
Provalilo se, že Írán postavil už třetí podzemní továrnu na balistické rakety (spíš jejich komponenty).

V Indonésii

byl proveden výprask homosexuálu 83 ranami holí (dvě jim z původního trestu "odpustili"). Ukazuje se, že tato ikonická země proislamistických agitátorů (včetně tuzemských) je jen trestí naprostého hovadství.

US komando

při nájezdu usmrtilo sedm členů jemenské pobočky Al Kajdy.

Damašek

ohlásil úspěšnou likvidaci několika velitelů Chalifátu, včetně "ministra války" této zločinecké organizace.

Multikultiralisté

kvičí o údajném mučení, znásilňování a vraždění v souvislosti s dobytím Mosulu z rukou chalifátníků Iráckými jednotkami.

Koalice

zbombardovala zbytkové území chalifátu. Podařilo se zlikvidovat 35 chalifátníků a rodinných příslušníků chaliátníků (má-li cenu něco takového vůbec rozlišovat).

V Egyptě

přepadli muslimové autobus a povraždili 26 koptských křesťanů.

Talíban

provedl přepad afghánských vojáků. 18 jich zabil a další unesl. Ukázal tím, že muslimové jsou v boji proti islamistům dost málo použitelní.

Palestinci

pojmenovali za peníze z Norska financované "kulturní" centrum po teroristce Dalal Mughrabiové, která se v roce 1978 podílela na přepadení a únosu autobusu a následné vraždě 38 civilistů, včetně 13 dětí (prostě vzorná muslimka). Norové si za tuto "komplikaci" ovšem mohou sami tím, že podporují multikulturalisty a teroristy po celém světě vč. u nás. IMHO by toto centrum dělalo úplně to samé, i kdyby ho Palestinci pojmenovali třeba po Santa Clausovi nebo některém z jeho sobů, jen by to tolik neřvalo.

Manchester - atentát

Muslimové spáchali další atentát v civilizovaných zemích, tentokrát se 22 oběťmi na koncertu pro teenagery v Manchesteru.
Ihned se vyrojila hovada blábolící o tom, že tento atentát "nemá s islámem nic společného". Faktem je, že pachatel byk muslim, jdnal jednoznačně na základě islámské víry (těšil se na sexuální orgie v ráji), jeho spolupachatelé byli muslimové, přes rozsáhlou síť spolupachatelů se nenašel v jejich okolí nikdo, kdo by přípravu této akce prozradil. Rychlé PR akce "solidarity" muslimů budí dojem, že byly připravovány paralelně s atentátem.
Ke zločinu se přihlásil chalifát a zločin svou podstatou odpovídá nové strategii "přenesení války k nepříteli", kterou chalifát začal razit.

Na konci týdne se navíc provalilo, že páteří akce byli islamisté, jejichž azyl ve Velké Británii vyřvali lidskoprávníci, protože jejich vrácení do Libye za Kaddáfího by znamenalo jejich smrt.
Pikantní je rovněž skutečnost, že pachatel atentátu měl studentskou půjčku, z níž zřejmě platila alespoň část financí spojených s jeho přípravou hradil si z ní patrně i cesty za "odborníky" do Libye.
Bratr útočníka z Manchesteru údajně plánoval další teroristický útok.

Odborníci varují před možností dalších podobných akcí ve velmi blízké budoucnosti. Později se provalila informace o možné druhé bombě "pohybující se po Anglii".
Britské úřady připustily existenci cca 23 tisíc džihádistů v zemi.

Posléze nastala roztržka mezi Velkou Británií a USA, kdy v USA zveřejnili některá fakta a fotografie dříve, než v GB.
Podařilo se prokázat, že byla použita stejná výbušnina, jaká byla použita při atentátech v Paříži a v Bruselu. I to ukazuje na rozsáhlé a napříč státy EU organizované islámské spiknutí.
Rozšířila se fáma, že manchesterský atentátník v době před akcí letěl před Prahu, tu naše bezpečnostní složky vyvracejí.

Provalilo se, že pachatel telefonoval několik hodin před útokem se svou matkou. I ta tedy zůstala loajální vůči přípravě atentátu a odletu pachatele do ráje, protože měla dost času na udání policii, na jehož základě by bylo možné pachatele zadržet.
Britové píší nápisy na pláště bomb, určené ke svržení na chalifátníky. Připomíná to WW2, kdy takto byly označovány bomby, svrhované na Německo.
Ariana Grande hodlá uspořádat benefiční koncert ve prospěch pozůstalých po obětech. Že by další vhodný cíl pro teroristy?

Imigrace


Už se nedaří utajovat,

že v pařížské čtvrti Chapelle-Pajol se podařilo vytvořit natolik "multikulturní" atmosféru, že se tamní ženy neodvažují na ulici.

Na Filipínách

unesli islamisté kněze a třináct věřících. Filipínský president má gule, a tak vyhlásil program vyčištění jihu ostrova Mindanao (kde jsou islámští teroristé nasáčkovaní spolu s dalšími islámskými imigranty).
Později byly ohlášeny boje, v nichž měli být zlikvidováni i zahraniční "bojovníci" (= islámští teroristé ze zahraničí), kteří na jih Filipín přišli bojovat za násilné zislamizování celého tohoto ostrovního státu.

Obecné


Brněnští policisté

se několik hodin zabývali "useknutým prstem". Ve skutečnosti se jednalo o prasečí ocásek, na který byl nalepen umělý nehet.

Byl propuštěn

údajný vrah Kajínek na základě presidentské milosti.

Hejtman Zimola

se nechal slyšet, že založí se svými stoupenci "trucstranu".

Poslanecká sněmovna

se usnesla, že ČR přestane platit organizaci UNESCO, která neustále útočí na Izrael a šíří islamistickou Palestiskou propagandu.

V Německu

se podařil zásah na organizovaný zločin, zabývající se především loupežemi. Gang je spojován s až pětinou zločinů tohoto druhu na území Německa.

Turecko

se snaží vetovat spolupráci NATO s Rakouskem (asi by bylo správné Turky z této organizace civilizovaných států prostě vykopnout).

Ústavní soud

nepřiznal cizincům žijícím v Česku právo na bezplatnou zdravotní péči. Lidskoprávníci se jistě podělají, ale výsady plynoucí z ústavy platí z principu věci jen pro občany, ne pro neobčany.

Dva občané romské etnicity

na veřejnosti hajlovali a dostali za to jen podmínku. Tady bych byl pro alternativní trest: Na vlastní náklady procestovat romské vyhlazovací tábory na území nynějšího Polska. Sice tam nebyli vyhlazování Romové (kmen Roma), ale Cikáni (kmen Sinti), ale je to dost podobné.

Ze Zanzibaru

si přinesli dva češí turisté exotickou upomínku: Choleru. Je to velmi silné průjmovité onemocnění, které se šíří především kontaminovanou vodou. Ve vyspělých zemích se na ně běžně neumírá, protože je k dispozici léčba infúzemi s vodou a ionty, které nemocný silnými průjmy (někdy i se zvracením) ztrácí. Zajímavé je, že v důsledku působení cholerových toxinů (spolu s dehydratací) na mozek si nemocní nemusejí být závažnosti svého stavu vědomi a 15 stolic za hodinu je nechává klidnými.

Sestra

bojovníků proti komunistickým pučistům, Zdena Mašínová, může žádat o rodný statek. Stát se proti rozsudku v její prospěch odvolávat nebude.

Ústavní soud

se odmítl zabývat "modrými zónami" v Praze.

Neznámý pachatel

zapálil pomník účastníků Pražského povstání na Zlíchově. Typoval bych na nějakého europoidního multikulturalistu, protože pro tyhle lidi je vlastenectví sprosté slovo a hlavní chybou WW2 podle nich byla porážka Německa.

Bělobrádek

pojede na sraz Sudetoněmeckého Ladsmanschaftu. Sleduje tím jednoznačně genicidní politiku římskokatolické církve vůči českému národu. Doufám, že to lidovci dostanou i se starosty (s nimiž se spojili ve dvoukoalici) spočteno u voleb.
Šéf věřících soudruhů se troštuje, že tím "politickou sebevraždu nespáchá".

Byla zamítnuta

Ústavním soudem žádost o uznání otcovství dítěte expartnerky občanem Nigérie. Dítě se jí narodilo až po svatbě s normálním člověkem a bude z něj s vysokou pravděpodobností normální člověk, a ne terorista.

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo varování před "hrozbou" z plastem potaženého mačkadla na brambory. Problém vidím v tom, že mačkané brambory (knedlíky apod.) se nepřipravují tak často, a že přechod případných problematických látek z plastu do brambor je patrně velice malý.

Antidemokratické síly

se na Slovensku snaží o rozpuštění Kotlebovy strany. Pan Kotleba není můj šálek kávy, ale faktem je, že na slovenské politické scéně patří spíš k tomu pozitivnějšímu.

Opravuje se

staroměstský orloj. Originální deska s kalendáriem se na věž už nevrátí, bude nahrazena fotokopií.

Ekologičtí

pěstitelé ekologické řepky opomíjejí povinnost informovat včelaře v doletové zóně předem o toxických postřicích a hubí včely.

V Polsku

schválili vrácení antikoncepční pilulky "den poté" mezi léky jen na předpis. Výtečná zpráva pro polské překupníky, kteří budou tyhle pilulky v lepším případě pašovat z civilizovanějších zemí, v horším vyrábět jejich padělky.

Rodiny obětí

islámistického útoku v předvánočním Berlíně se domáhají na německém státu rekordního odškodného. Možná i tohle by mohlo přispět k zavedení účinných opatření proti podobným útokům i jejich pachatelům.

Kandidát Drahoš

se na své agitační pouti rozezpíval. Kdybych chtěl zpívajícího presidenta, tak volím Karla Gotta!

Sjezd lidovců

potvrdil "volební sňatek" se Starosty.

V Chomutově

došlo ke střelbě na muže, který opilý rozbíjel auta a najížděl do lidí. Muž na následky střelby zemřel. Problémem je, že se jedná o Roma.
Následný den uspořádali Romové v Chomutově shromáždění,produkující silně rasistické výkřiky na adresu "gadžů".

V sobotu

jsme si připomenuli 75 výročí atentátu na Heydricha.

USA

odmítly podpořit klimatické dohodu G7. Pro nás pozitivní jev, protože bez USA tyto idiotštiny ztrácejí smysl.
Podle některých zpráv hodlá Trump klimatickou dohodu zrušit. Ovšem, už jednou takováto informace proskočila a byla následně dementována.

Republikáni

a jejich příznivci demonstrovali v sobotu v Praze proti Sobotkovi a podpoře islamizace.

President Zeman

jasně prohlásil na projevu v Lidicích, že za teror může bezhlavé přijímání kulturně nekompatibilních lidí, kteří nejsou žádnými uprchlíky (protože jim nehrozí nebezpečí ve vnitrostátních nebo mezistátních konfliktech) a jen jdou za sociálními dávkami. Pražská kavárna a podobné antidemokratické a anticivilizační skupiny zareagovaly jekotem.

Merkelová

se nechala slyšet, že na USA a Velkou Británii se nemohou (EUroelity? pluralis majestatis?) spoléhat. Oslabení pozice bruselských je, pochopitelně, dobrá zpráva pro většinu obyvatel EU.

pátek 26. května 2017

Kdo z muslimů?

I po atentátu v Manchestru se rozjela propagandistická mašinérie, blekotající o "fantastické solidaritě" muslimů s oběťmi a o tom, že atentátník "vlastně nebyl muslim".

Realita atentátníka

Salman Abedi byl muslim, byl potomek přistěhovalců (muslimů) se Severní Afriky, konkrétně z Libye. Jeho rodina byla alespoň zčásti do příprav atentátu zapojena (bude normální člověk, nikoli zrůda vymozkovaná islámem, pomáhat svému dítěti nebo sourozenci v přípravě něčeho takového?); zapojena do těchto příprav byla i širší islámská komunita z Manchesteru a snad i z dalších muslimských komunit Velké Británie.
Atentát sám byl výsledkem sofistifikované přípravy, vyžadující bezprostřední účast většího počtu technicky vzdělaných lidí (lze-li tento pojem v souvislosti s atentátníky vůbec použít) a daleko větší počet méně kvalifikovaných spolupracovníků. Vůbec by mě nepřekvapilo, pokud by počet spolupracujících, při započtení těch, co se podíleli jen dílčími a "nevýznamnými" aktivitami, přesáhl stovku.
Toto pochopitelně vyžaduje obrovské množství lidí, kteří budou s touto akcí souhlasit a o nichž to je v islámské komunitě natolik dobře známo, že se je strůjci atentátu neobávali oslovit (včetně toho, že jejich celá rodina je natolik loajální, že jejich podezřelé aktivity neudá).
Opět se zde ukazuje podobnost, na niž upozornil před několika týdny O. Neff na Neviditelném Psovi, když porovnal (v souvislosti s teroristickým útokem v Bruselu) loajalitu islámské komunity vůči atentátníkům s loajalitou české komunity vůči atentátníkům na Heydricha.
Pochopitelně, pachatel atentátu nebyl žádný "Brit", jako nebyl Heydrich Čech, přestože zemřel na postu faktické hlavy českého státu, a jako nebyli Čechy ani K. H. Frank, K. Henlein a další podobní, přestože měli české občanství a jejich rodiny několik generací v Česku žily.

Islámská "solidarita"

Ultralevicoví pisálkové se rozplývají nad tím, jak muslimové "truchlí" nad oběťmi atentátu, jak vybrali peníze pro pozůstalé, jak "pomáhali" po atentátu obětem.
Dokážu si představit, že takováto promptní "spontánní" reakce mohla být připravena předem. Peníze vybrané na podporu teroristů prostě nešly na nákup dalších náloží, ale na "pomoc", vyrábějící islamistům PR a jejich placenými pisálky zneužívanou k boji proti zcela normální a správné reakci na tento atentát: Tj. požadavku na potrestání všech, kteří vyznávají identickou ideologii, jaká byla motivem tohoto zločinu.
Připomínám, že se po roce 1945 ukázalo, že "spontánní reakce" Němců na zavraždění německého diplomata židovským studentem, kterou známe pod názvem "Kříšťálová noc" byla předem připravená až do takových detailů, jako byly předem pro jednotlivá německá města stanovené počty Židů "ubitých rozhořčeným davem".
Totalitní ideologie postupují velmi podobně až stejně, proto bych se vůbec nedivil tomu, pokud by se někdy v budoucnu podařilo prokázat, že "spontánní reakce" muslimské komunity na atentát byla předem připravovaná paralelně s přípravou samotného atentátu, jako integrální součást komplexní akce.
Do bezprostředních příprav atentátu museli být zapojeni i někteří z členů ochranky koncertní haly, protože Češka žijící v Manchestru popsala na internetu bezpečnostní opatření, běžně v této hale používaná, při jejichž dodržení by s batohem obsahujícím nálož, matice a šrouby (a patrně i hřebíky) pro zesílení účinku a odpalovací zařízení neměl nikdo možnost do střeženého prostoru projít. Normální člověk tam neprojde ani se sluchátky od mobilu nebo wolkmenu v kapse.
Pokud tam prošel (jakože ano, důkazem je samotný atentát), museli o něm někteří členové ochranky vědět a jeho průchod přes zabezpečovací zařícení zajistit. Pokud s ním spolupracovali, pak je vcelu jasné, že motivem k tomu musela být stejná ideologie, jakou vyznával sám atentátník. Jinými slovy - budou-li muslimové zapojováni do opatření proti islámským teroristům, budou tato opatření neúčinná.
Britská vláda "zuří" nad americkým zveřejněním snímků, které toto dokazují. Je ovšem otázka, zda nezuří spíše nad provalem naprosto zásadních pochybení místních sekuriťáků a rizikem, že si veřejnost vynutí jejich řádné vyšetření.

Solidarita

Atentát je jednoznačně inspirován fundamentalistickým pojetím islámu. Je umožněn hlubokou vírou pachatele, že (protože podle šaríje není sebevrah, ale padlý při džihádu) odlétne rovnou do ráje obcovat s huriskami, jejichž panenství se po každém "čísle" obnoví. Gay bude takto obcovat s hurisáky, pedofil s hurisáčaty - co se obnovuje u těchto rajských bytostí mi není známo.
Fundamentalistické pojetí islámu hlásá zahalování žen a hlásá i striktní ramadánový půst, který nedávno začal.
Dle mého soudu jediným projevem solidarity by bylo, pokud by místní muslimky na prostest proti atentátu odložily šátky a muslimská komunita jako celek začala v následujícíh ramadánových dnech pořádat polední vepřové hody. Tím by tito lidé jasně ukázali, že jsou proti fundamentalisticko - teroristickému pojetí islámu.
Pokud takovéto věci manchesterské muslimy ani nenapadnou, znamená to naprosto jednoznačně, že další podobné akce budou následovat, a že budou mít v této muslimské komunitě vysokou míru podpory.
Pokud se muslimové nedokáží vypořádat s fundamentalisticky pojatým islámem, jako se dokázali Němci vypořádat s nacismem, bude nutné s nimi udělat to samé, co se po válce udělalo s těmi Němci: Prostě je z civilizovaných zemí plošně odsunout, bez ohledu na jejich občanství (které konec konců oni sami pojímají pouze jako nástroj k páchání teroristických aktivit, stejně jako Němci chápali své občanství v jiných státech pouze coby nástroj šíření německého nacionalismu).

Čím dříve bude reakcí na podobné zločiny muslimů tvrdá odveta, zaměřená plošně proti celé islámské komunitě, tím dříve tyto akce ustanou.

středa 24. května 2017

Máme zlikvidovat demokracii?

Stále častěji se ozývá po luzích a hájích (byť hlavně virtuálně - internetových) hlas na téma: "Demokracie se neosvědčila, je nutné ji nahradit něčím jiným".

Forma vlády

Demokracie zcela jistě není jedinou rozumnou formou vlády.
Řekněme si to zcela upřímně: Není ani ani formou nejlepší, tou je zcela jednoznačně osvícená autokracie (ctitelé Zeměplochy si jistě připomenou Ankh-Morporkhského městského patricia, Lorda Vetinariho). Problém této nejlepší formy vlády je v tom, že kvalitní autokrat může zešílet (nebo jinak změnit své vlastnosti), popřípadě být vystřídán autokratem nekvalitním. V lepším případě půjde "jen" o osobu pouze nekompetentní, která však může i tak přivodit celospolečenský a celostátní rozvrat. Z reálné historie vzpomeňme na vystřídání vysoce kompetentního Karla IV. jeho dosti málo kompetentním synem Václavem. Přitom se někteří historikové domnívají, že Václavovy excesy z posledního období vlády byly spíše než neschopností způsobeny jeho uvědomováním si své neschopnosti a nekompetentnosti, z nichž nenacházel východisko. Horší možností je náhrada vysoce kompetentního panovníka autokratem jednoznačně zlým, který záměrně škodí. Takové příklady by se v historii, zcela jistě nejznámější jsou události z dob císařského Říma, našly také.
Výhodou demokracie je skutečnost, že v případě nějaké havárie jsou zde mechanismy, jak zabránit propadu do nejhoršího průšvihu.

Autokracie

Důležité ovšem také je, že kvalitně nastavená demokracie má nastaveny také podmínky, kdy může stanovený jedinec (buď jmenovaný ad hoc, nebo předem existující ve strukturách státní moci) dočasně převzít moc a řešit situace, které by byly pro řešení hlasováním kolektivních orgánů demokracie neřešitelné.
V některých starořeckých demokraciích v krizových situacích přecházela moc na vojenské velitele, ve starověkém Římě bylo možno jmenovat na časově omezenou dobu diktátora, který krizovou situaci vyřešil a poté předal moc zpět demokratickým orgánům. Některá jeho rozhodnutí byla zpětně přezkoumatelná těmito orgány.
V podstatě odezvou této instituce je v našem ústavním systému vláda presidenta pomocí dekretů, která byla uplatněna v době za a krátce po nacistické okupaci, kdy nebylo možné, aby normálně fungovali zastupitelé (část byla vězněna a část navíc okupanty zavražděna, jiní se naopak těžce zkompromitovali kolaborací s okupační mocí).
V rozporu s kydy nacistických agitátorů a jejich pomahačů byly a jsou tzv. "Benešovy dekrety" plně demokratické a také byly všechny následně prověřeny a schváleny hlasováním prvního po válce zvoleného parlamentu, čímž nabyly formy nikoli "zvůle patpologického jedince", jak to presentují nacisté a kolaborati, ale formy standardních zákonů.
Problém nastává u těch demokracií, kde nemají pro podobné případy vhodný mechanismus, protože v nich vzniká v souvislosti s krizí nějaký autokrat živelně, byť třeba s podporou části demokratických institucí. Toto byl i problém Chile, kde Allende pracoval se sovětskými poradci na ustanovení rudé moci, která by Chile vrhla někam. kde je dnes Venezuela (nebo rovnou na úroveň Kuby), zatímco Pinochet byl pověřen parlamentem, aby vojenskou mocí rudé potlačil. Což také udělal a můžeme jen litovat toho, že se takový "pinochet" nenašel u nás v roce 1948.

Demokracie

Současná demokracie je zcela zjevně problematická a zcela zjevně jen částečně funkční. Jevy, které s tímto faktem úzce souvisejí, pozorujeme všichni. I současná politická krize kolem demise - nedemise je indikátorem tohoto stavu.
Objevují se v podstatě dva rozporné názory:
 • na tohle si musíme zvyknout, toto je demokracie
 • demokracie je špatná, nahraďme ji něčím jiným
V reálu jsou ovšem oba tyto hlasy mimo. Historie nás vcelku jasně poučí o tom, že takový rozval demokracie tu dříve nebyl, a to při stejném nebo +- stejném státním systému. Na druhé straně můžeme konstatovat, že v menším měřítku (systém jako celek neohrožujícím) se podobné krizové jevy vyskytovaly už dříve a jejich historie sahá v podstatě až do první republiky.
Je rovněž si třeba uvědomit, že konkrétní krizové jevy, které vidíme kolem sebe, nejsou většinou příčinou krize, ale jejím důsledkem. Demokracii u nás tedy nelikvidují Babišové, Kalouskové a podobní politikové. Platí opak: Protože demokracie u nás je v permanentním krizovém stavu, lidé tohoto druhu (a mnoha dalších) mají prostor ke svému uplatnění.
A rozhodně odmítněme všechny konspirační teorie: To, že za deště padají kapky (+- s opravou na vítr) dolů, to není spiknutí kapek, které by se na něčem takovém spiklenecky domluvily. Je to prostě reakce na gravitační pole Země. Naprostá většina negativních jevů, které kolem sebe můžeme pozorovat, nestojí na základě spiknutí nějakých osob, ale je to důsledek toho, že tyto osoby v daných podmínkách jednají (naprosto logicky) tak, aby ze situace vytěžily co nejvyšší benefit. Jistěže se v konkrétních situacích mohou na některé věci domlouvat, ale rozhodně zde neexistuje nějaké komplexní spiknutí těchto osob. Není totiž ani zapotřebí. A právě to, že tyto osoby mohou jednat antisociálně a v podstatě se jim to vyplatí, alespoň v krátkodobém časovém horizontu, je krizový jev.
Moje osobní teorie je, že zde působí především skutečnost, že se významná část šíbrů v naší společnosti "v tom naučila chodit" a nalezla cesty, jak v současných podmínkách (= v současné konkrétní verzi demokracie) tahat za nitky ku svému prospěchu.

Forma

Pokud tedy něco v krizi je, tak je to současná forma demokracie (protože zdaleka ne všechny formy demokracie musejí být zastupitelské, ani není bezpodmínečně nutno mít současný volební systém).
Vliv šíbrů by zcela jistě nabourala referenda. Zákon o referendu by ovšem nesměl být totálně vykastrovaný do nemožnosti pomocí referenda rozhodovat o zásadních věcech. Referendum by mělo být o všem (třeba i o trestu smrti, o naší mezinárodní orientaci, včetně členství v EU nebo NATO) a mělo by mít při určité reálné účasti (třeba průměr volební účasti za posledních pět voleb do parlamentu) vyšší sílu než zákony a hlasování v parlamentu.
Šíbrové by v takové situaci věděli, že jejich příliš drzé akce mohou být zvráceny nakrknutými voliči v referendu, a tudíž by se drželi daleko více při zdi (ti blbější by si to museli zkusit a lidé by jim v tom museli vymáchat čumáky).
Vliv šíbrů by zcela jistě naboural jiný způsob výběru poslanců. Nevidím nic nedemokratického na tom, pokud by byli zastupitelé vybíráni losem (dělaly to tak některé antické státy), přičemž do osudí by prostě šli všichni občané státu, mající o takovou funkci zájem a nemající nějaké jasně dané zdravotní či jiné kontraindikace.
Při počtu dvou set poslanců je velice pravděpodobné, že složení takovéhoto zastupitelského sboru by daleko lépe odpovídalo složení společnosti, než je tomu u parlamentu současného. I zde by se prakticky rozpadl vliv šíbrů, kteří nyní působí přes politické strany a poslenecké kluby. A co je důležité: Další "volby" by všechny narychlo navázané vazby mezi poslanci a šíbry totálně zpřetrhaly.
Zcela jistě by se daly vytvořit (respektive vykrást třeba z Aristotela) i další modely uspořádání státu, které by byly demokratické a přitom současně nebyly zatíženy nemocemi nyní existujícího systému.

Zevní vlivy

Důležité také je, že naprostá většina rozhodnutí, které naše současné zastupitelské orgány provedou, je dílem naprosto nedemokratické Evropské Unie a jejich přijetí je nám nadiktováno a vnucováno pod hrozbou sankcí.
Je jasné, že demokracie dost dobře nemůže fungovat v situaci, kdy významná část zákonů i konkrétních opatření je dílem nedemokratické instituce. Přesně proto jsme neměli demokracii ani v protektorátu, ani v letech 1948 - 1989, přestože demokratické instituce formálně existovaly a alespoň některé formálně i pracovaly. Rozhodnutí se ovšem děla čistě mimo ně (a většinou i mimo území státu) a tyto instituce sloužily v podstatě jako stafáž bezuzdné diktatury (přitom ta sovětsko - komunistická byla o něco málo osvícenější než ta nacistická).
Současný stav se tedy stále více blíží tomu, který jsme zde měli před rokem 1989. Současné demokratické instituce se stále více stávají fíkovým listem na ohavnostech bruselské diktarury. Jejich členové přitom velice horlivě předstírají, že o čemsi rozhodují, byť se jejich pravomoci každým výnosem bruselských antidemokratů zmenšují.
Jako problematické se ukazují i některé strany, které se prezentují jako "antisystémové, jako jsou např. Piráti, Svobodní, Zelení apod. Tyto strany většinou mimo líbivých hesel ke zcela podružným otázkám prakticky nenabízejí nic. V politice mě zklamali i ti Svobodní (o těch další jsem si iluze nedělal a nikdy je také nevolil). Představa některých politiků z řad Svobodných a Pirátů, že musíme povolit muslimům vraždit a znásilňovat, protože na to mají právo v rámci náboženské svobody, je pro mě naprosto nepřijatelná a činí pro mě nepřijatelnými i ty z jejich spolustraníků, kteří takto explicitně náboženskou svobodu nepojímají.

Rada co dělat, je tedy velice jednoduchá: Změnit - modifikovat současnou konkrétní formu demokracie a zbavit se diktátu EU, i za cenu czexitu. V podstatě politicky nejblíže tomuto směru má Okamura, myšleno z politiků, kteří mají nenulovou šanci se do parlamentu dostat. Mohu mít k němu výhrad jak opice blech, ale nic lepšího (či méně špatného) na naší politické scéně prostě není.

pondělí 22. května 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Cholera

vypukla v Jemenu jako důsledek a součást agrese, kterou proti této zemi organizuje Saúdská Arábie.

Turecko

opět zakázalo německým poslancům vstup na záladnu Incirlik, kde v rámci NATO slouží němečtí vojáci. IMHO by nebylo od věci je prostě z Turecka odvolat.

Trump

údajně prozradil Rusku přísně tajnou informaci o chalifátu. Podle dalších zpráv mělo jít o prozrazení faktu, že Izrael má v jeho nejvyšším velení "krtka".

Hamza bin Ussáma

(tedy U. bin Ladina) vyzval džihádisty ke sjednocení a útokům na euroamerickou civilizaci.

Podle

islamisticko - lidskoprávních aktivistů popravuje syrský režim desítky vězňů denně. Lidskoprávními luhy a háji se ozývá zoufalý řev, protože jsou likvidovány stvůry vymozkované islámem, krásně použitelné na zavedení "těch správných" pořádků ve vyspělých zemích.

Na afghánskou televizi

zaútočili sebevražední atentátníci.

Indonézský soud

odsoudil dva homosexuály k 85 ranám bičem. Indonézie je stát, který multikulturalisté prohlašují za vzor mírumilovnosti a tolerance islámu.

Křesťanské milice

ve Středoafrické republice zaútočily na imigrované islámské zločince a 115 jich zlikvidovaly. V podstatě jedna mála pozitivních zpráv v poslední době, týkající se islámu a jeho interakce s okolím.

USA

zavedly sankce proti bratrovi presidenta Asada.

Amri,

islámistický terorista, který spáchal předvánoční atentát v Berlíně pomocí kamionu, byl zapleten do ilegální distriuce drog a kdyby policie jednala jak měla, byl by v době atentátu už v lochu.

Chalifát

soustřeďuje chemické experty. Prognózováno je, že se pokusí pomocí chemických zbraní zvrátit porážku.

Američané

udeřili na syrský vládní konvoj, z ne zcela jasných důvodů.

Německá vláda

byla nucena přiznat, že Arabové systematicky islamizují "stát" Kosovo.

V Íránu

zvítězil ve volbách současný president Rúhání. Mohlo to dopadnout hůř.

Trump

na státní návštěvě v Saúdské Arábii mluvil velmi opatrně a v podstatě nijak islámský terorismus neodsoudil. Uzavřel zbrojní dohody za 2,6 bilionu.

Chalifát

se začal stahovat z Homsu, kde držel dosud část města.

Imigrace


Ve Švédsku

občané žhářskými útoky vynutili odstěhování 300 ohrožujících a obtěžujících imigrantů. Takto to dopadá, když selže stát jako takový, protože toto měla ex definitio zajistit státní moc.

Imigrant

napadl v Milánu vojáky kuchyňským nožem.

V Německu i v Dánsku

proběhlo několik soudů s teroristy, kteří připravovali islámem motivované teroristické útoky.

Obecné


Objevily se případy,

kdy se podařilo prokázat, že obvinění z pedofilie od dítěte bylo provedeno na příkaz matky. Problém vidím v tom, že tresty za navádění k podobným obviněním jsou velice nízké.

Ebola

se dále šíří v Kongu, kde se objevila nová epidemie této choroby. Problémem je, že virus koluje v opicích a kaloních (vypadají jako netopýři, ale nemají s nimi krom vzhledu nic společného; podobnost je dána konvergentním vývojem), jejichž maso konzumují domorodci. Mohou se nakazit jak při zpracovávání masa tak i při konzumaci masa nedostatečně tepelně upraveného.

Severní Korea

se chlubí tím, že má raketu schpnou nést jadernou nálož.

Ve volbách

v Severním Porýní - Vestfálsku vyhrála CDU Merkelové. Propadla SPD. Do místního zastupitelstva se dostala i AfD.

Mormonský pastor

předváděl v Zimbabwe chůzi po vodě. Poněkud to nezvládl a sežrali ho krokodýli. Jen houšť a větší kapky!

Koruna

posílila vůči euru na nejvyšší hodnotu od roku 2013.

LePenová

se vrátila do čela FN.

Tři muži,

dva bratři a slabomyslný syn staršího z nich, unesli dívku, kterou drželi násilím ve svém domě a v kempu na jihu Moravy a všichni tři ji pohlavně zneužívali. Inspiroval je Rakušan Fritzl. Pikanterie je, že dívka byla před únosem těhotná a před soudem s násilníky stačila i porodit.

Nastaly hádky

ohledně financí k odchodu Velké Británie z EU. Zatímco EUrounijní politici vydírají Velkou Británii jejími údajnými dluhy (počínají si tedy jako bordelmamá za Rakouska a První republiky, které "svým děvčatům" vygenerovaly dluhy, aby nemohly jít jinam nebo se resocializovat), Velká Británie chce vyplatit své mnohamiliardové podíly z několika EUnijních fondů.

Barbora Škrlová

žije údajně po propuštění z basy v utajení a pod cizí identitou. Je otázka, zda je to pro její ochranu, nebo zda to má zajistit, aby se veřejnost nedozvěděla podrobnosti této kauzy.

Unie středoškoláků

tlačí na odložení povinné maturity z matematiky. Já jsem se nikdy netajil s názorem, že povinná maturita jen zakonzervuje zoufalý stav jejího vyučování. Zde je třeba udělat radikální řez, který by měl směřovat na vyučující a autory (velice špatných) učebnic.

V Indii

povolili (ó, jaký pokrok) desetileté holčičce, otěhotnělé v důsledku znásilnění, jít na potrat.

V Rakousku

budou v říjnu předčasné volby.
Rakousko také odhlasovalo, k velké nelibosti lidskoprávních šíbrů, zákaz zahalování tváří na veřejnosti.

EK

opět vyhrožuje zemím, odmítjícím kvóty na imigranty (o uprchlících nemají tu drzost hovořit už ani oni). Čím dříve z toho spolku vypadneme, tím líp!

Inflaci v EU

nejvíce ilustruje italský návrh na zrušení jedno a dvou EUrocentových mincí.

Konečně došlo

ke schválení úpravy zákona, podle něhož museli zastupitelé rozhodovat o majetku obcí výlučně z krátkodobého měřítka (takže soutěž musela vyhrát podvodná firma s nejlevnější nabídkou, přestože bylo obecně známo, že nabídka je nevěrohodně nízká a s firmou jsou od jiných zakázek nebo odjinud špatné zkušenosti).

Ještě dle Obamy

byla propuštěna z vězení zrádkyně Manningová (původně Manning), informace pro teroristy od níž stály řadu lidských životů.

EU

se snaží odebrat hlasovací právo Maďarsku.

Ve Venezuele

jsou další tři oběti sociálních bouří, vyvolaných katastrofální dlouhodobou levicovou politikou.
Celkově se tamní stát dostal do podoby blízké té, k jaké dopracovali Somálsko islamisté. Tamní obyvatelé začínají utíkat za hranice.

V USA

osvobodil soud policistku, která zastřelila agresívního zfetovaného afroameričana, údajně neozbrojeného.

Rok

oslavila dívenka, která se narodila matce s transplantovaným srdcem. Je to v Česku druhý takový případ, první takovéto dítě se narodilo v roce 2011.

Provalilo se,

že francouzské "elity" měly plán k zabránění vítězství Le Penové - respektive jejího nástupu do úřadu v případě zvolení. Ukazuje se jasně, že tyto "elity" nejsou nic jiného, než kriminální spodina.

Ivan Pilný

vystřídá Babiše.

Nacisté

i letos organizovali "Pouť smíření" o údajném "pochodu smrti", v reálu civilizovaném odsunu Němců z Brna.

čtvrtek 18. května 2017

Zas trocha desinformace od našich "hyen"

Lidovky otiskly článek o tom, že se ve Finsku prodávají na trzích i v obchodních domech jedovaté ucháče, navíc ještě s tím, že upozornění na jejich jedovatost je jen v úředních jazycích Finska, tj. finštině a švédštině.

Trošku základů

Všechny smržovité houby jsou za syrova jedovaté. Týká se to smržů, kačenek, destice chřapáčové, chřapáčů, i blízkého příbuzného houbě z citovaného článku, Ucháče obrovského.
Tyto houby obsahují kyselinu helvellovou (pojmenovanou po rodu Helvella, česky Chřapáč, což jsou drobnější houby, podobně jako jejich příbuzní složené ze zakřivených a zprohýbaných "plotýnek", pokrytých na jedné straně vřecky, a dalších, které vřecka neobsahují). Tato látka je jedovatá a odstraní ji (částečně rozloží, částečně vylouží) spaření plodnic těchto hub vroucí vodou (samotná tepelná úprava při sto stupních Celsia, nebo i vyšší teplotě, detoxikační účinky nemá). Jed částečně zmizí během skladování sušených hub, nemám informace, nakolik je stabilní v houbách mražených (např. toxiny naší nejznámější jedovaté houby, Amanita phalloides v syrové houbě v mražáku stabilní nejsou; už po několika měsících nebývá pozitivní test na novinovém papíře a posléze poklesne jejich koncentrace i pod detekční limit tenkovrstevné chromatografie).
Součástí zkoušek trhovců byly u nás i dotazy na znalost faktu, že jsou povinni u těchto hub zákazníka poučit o správném způsobu přípravy (respektive předpřípravy).
Obecně se dá ovšem říci, že téměř všechny houby jsou za syrova jedovaté (proto bylo, konec konců, přiděleno druhové jméno syrovinka jednomu z druhů ryzců, který je opravdu konzumovatelný za syrova) a konzumují se tepelně upravené, pokud není otrava cílem jejich konzumace (např. lysohlávky). Jedovatý za syrova je i Hřib obecný.
Naopak, po dobré tepelné úpravě (uvádí se jako minimum desetiminutový var nebo desetiminutové dušení pod pokličkou, u grilování jsou známé otravy vzniklé proto, že se některé části plodnice, navzdory opálení jiných, nedostatečně prohřály) jsou poživatelné mnohé houby, včetně známého Hřibu satana, který je v atlasech (správně) uváděn jako jedovatý, a ze skupiny modrajících hřibů má největší koncentraci emetického toxinu, nicméně po důkladné tepelné úpravě je jedlý stejně jako příbuzné tržní druhy Hřib kovář a Hřib koloděj. Velmi razantní tepelná úprava (pražení na sádle nebo škvařícím se špeku) vede ke zpoživatelnění Ryzce peprného (jinak obsahuje dráždivé látky, vyvolávající zvracení) nebo Podhřibu žlučového (u něhož zmizí látky, vyvolávající jeho odporně hořkou chuť).

Troška historie

Ucháč obecný (u nás relativně běžná houba, pokud jsou touhle dobou podmínky pro růst jarních smržovitých hub), má latinský název Gyromitra esculenta, přičemž přídavné jméno "esculentus" v latině znamená jedlý, výživný, poživatelný. Byl tedy (v době, kdy byly vytvářeny vědecké názvy hub) považován za jedlou houbu.
Za Rakouska - Uherska byl mezi houbami jmenovanými v Codex alimentarius jako přípustné pro prodej na tržištích. V té době se otravy touto houbou připisovaly nedostatečnému nebo neprovedenému spaření plodnic před jejich finální úpravou.
V průběhu první republiky se objevilo více informací o tom, že tyto houby způsobily otravu i tehdy, kdy bylo provedeno standardní spaření, které by bylo bezpečné pro jiné jedlé smržovité houby. Bylo to vysvětlováno tím, že by houba mohla obsahovat nějaký další jed, který se v organismu konzumentů kumuluje a při opakované konzumaci vyvolá otravu. Houba byla nakonec ze seznamu tržních (tj. k prodeji na tržištích způsobilých) hub vyřazena a na tržištích se u nás prodávat nesmí. Jinou věcí je, že ji na prodejních stáncích občas pracovníci houbařských poraden zachytí.
Po druhé světové válce byl Ucháči obecném objeven toxin gyromitrin. Je to derivát hydrazinu (dva dusíky, spojené jednoduchou chemickou vazbou a na jejich zbylých vazbách vodíky, tedy celkem čtyři), na němž na jednom dusíku je dvojnou vazbou (tedy místo obou vodíků) připojena skupina =CH-CH3 a na druhém je místo jednoho vodíku metyl (-CH3) a místo druhého aldehydická skupina (-CO-H). Tento toxin poškozuje játra (sám hydrazin je také pěkně toxické svinstvo) a představuje (vedle toxinů muchomůrky zelené) druhý nejvýznamnější jaterní toxin velkých hub (stranou ponechávám toxiny hub mikroskopických).
Problémem ovšem zůstává skutečnost, že tento toxin se v ucháčích nevyskytuje konstantně, proto mohly být tyto houby i opakovaně beze škody požívány. Není úplně jasné, zda v populaci ucháčů existuje nějaká nehomogenita, přičemž některé subpopulace jsou neškodné a jiné jedovaté, nebo zda se toxiny (což byla teorie ing. Kříže, vedoucího Houbařské poradny v Brně v 60. a 70. letech) nevytvářejí nějakým mechanismem dodatečně ve starších plodnicích, protože plodnice smržovitých hub persistují v lese relativně dlouho bez zjevných známek kažení. Tato teorie ovšem neřeší otázku, proč se jedovatými takto nestanou i plodnice jiných druhů smržovitých hub.
V souvislosti s tím je ovšem třeba konstatovat, že i ta v článku zmíněná rada k úpravě zakoupené houby spařením nemusí zajistit zdravotní nezávadnost pokrmu, právě proto byl u nás tento druh ze seznamu tržních druhů vyřazen.

A neodpustím si rejpnutí

Finsko je členem EU. EU reguluje kdejaké uprdnutí.
Nedávno jsme byli svědky hysterických výlevů nevzdělanců na bruselských postech, "evropských odborníků na všechno", kteří resolutně zakázali používání názvů "tuzemský rum" a "pomazánkové máslo" (a jistě by se podobných hovadin nalezlo více). Přitom, i kdyby si to nějaký blbeček (v souladu s argumentováním "odborníků") opravdu otrocky přeložil podle slovníku a nevěděl (jako uživatel některé z podřadných hatmatilek typu angličtiny), že přídavné jméno modifikuje význam jména podstatného, u něhož stojí (látka základní školy), tak by se mu nic nestalo. Tuzemák je stejně pitelný jako jiné lihoviny se srovnatelným obsahem alkoholu a pomazánkovým máslem namazaným na chleba se člověk rozhodně neotráví (a upozornění, že není vhodné pro teplenou úpravu na obalu stejně je).
Zato v případě, kdy konzumentovi hrozí těžké postižení zdraví a případně smrt (pokud by játra zkolabovala a nenašel se dostatečně rychle vhodný dárce na transplantaci), EU absolutně nic neřeší. Strká hlavu do písku jako ten příslovečný pštros (protože ti skuteční tento manévr neprovádějí). Její existence je v této souvislosti (= v ochraně zdraví lidí před volně prodávanými jedovatými potravinami) totálně na exkrement. Selhává i její systém upozorňování na potenciálně nebezpečné zboží, jinak hystericky reagující na kdejakou panenku s obsahem nula celá nula něco ftalátů nebo pigmentů na bázi těžkých kovů, která by ovšem při požití vyvolala smrt leda ucpáním střeva, a ne otravou.
Lidé, pokud se nechtějí trávit jako potkani, si musejí pomáhat amatérským kolováním upozornění na skutečné nebezpečí. A zcela jistě jim přitom hrozí buzerace od negramotných pseudoodborníků z "ministerstva pravdy" a podobných škodlivých institucí.

Ve Finsku se tedy na tržištích a supermarketech prodávají smrtelně jedovaté houby a EU, zcela podle svých nejlepších tradic, to naprosto ignoruje.

středa 17. května 2017

Něco za něco

Opět se objevují ekologistické úvahy na téma, jak strašlivě škodíme životnímu prostředí a jak ty či ony škodliviny je nutno zlikvidovat (Respekt, Britské lity a podobná media). Velice hezký text na toto téma vyšel úterním Neviditelném Psovi, dovolím si ho ale doplnit ještě o jeden aspekt.

Nejde jen o dopravu.

Po celou historii lidstva jde o to, že jsme (resp. naši předkové) prakticky vždy za pokrok platili nějakou cenu, nicméně tato cena byla v globále vždy menší, než to, co ten pokrok přinesl. Takže byla pro lidský průměr přijatelá.
Když to trochu přeženu, tak v momentě, kdy náš chlupatý prapředek někdy na přelomu třetihor a čtvrtohor slezl ze stromu, tak za to platil. Nejen rizikem ukopnutého palce (což při jeho tehdejší stavbě nohy bylo riziko podstatně menší než pro nás), které mě napadlo jako první, ale zcela jistě i rizikem sežrání jakoukoli šelmou, která se na jeho rodiče, čistě stromové bytosti, mohla jen mlsně koukat ze žabí perspektivy.
Nicméně toto riziko bylo natolik výrazně vykompenzováno rozšířením potravních zdrojů a únikem před konkurenty, kteří nenalezli odvahu z těch stromů slézt, že, přes občasné sezobnutí některého méně opatrného příslušníka tlupy pozemním predátorem, tlupa jako celek prosperovala a množila se.
Podobnou situaci zažili i ti z našich předků, kteří se rozžehnali se životem lovce a sběrače a dali se na zemědělsko - pasteveckou dráhu. Porovnáme-li jejich kostry s kostrami lovců, můžeme vidět zhoršení výživového stavu, které přetrvávalo v podstatě až do konce středověku (mimo některá časově omezená období hojnosti, zpravidla spojená s vyššími teplotami klimatu, než jaké existují dnes).
Zásadním problémem ovšem bylo, že žena lovce a sběrače musela o dítě pečovat tak dlouho, dokud nedokázalo jít s tlupou, která se přesunovala z místa n místo v relativně krátkých intervalech a na relativně velké vzdálenosti. To bylo někdy v mladším školním věku, jak lidský věk počítáme my. Pokud se narodily během této doby nějaké další děti, tak nepřežily (dokonce bych si typoval, že se ocitly na jídelním lístku). Žena primitivního zemědělce mohla mít další dítě v podstatě už někdy za rok od narození předchozího, jinými slovy rodila (pokud byla zdravá a muži o ni měli zájem) i častěji než jednou za dva roky (protože cca půl roku až rok ji mohlo antikoncepčně chránit kojení předchozího dítěte).
Dalším aspektem bylo, že sice zemědělci byli živeni nevalně, ale vyjma opravdu katastrofických událostí byla alespoň nějaká výživa (k přežití) dostupná, zatímco lovci během daleko kratších a méně intenzívních výpadcích měli fatální problémy.
Posledním aspektem byla skutečnost, že zemědělci na daleko menší ploše uživili podstatně více lidí, což vedlo k tomu, že lovce a sběrače prostě přečíslili natolik, že případné střety v globále (jistěže nemůžeme vyloučit nějaké pravěké obdoby bitvy u Little Big Hornu) vyhrávali a vytlačovali je ze svého zájmového území.
Takže celková chronická podvýživa byla "přebenefitována" pozitivními dopady zemedělství na lidskou populaci.
Čapkovský Pračlověk Janeček, brblající na pokrok, by se v reálu připravil o cenné benefity a skončil by rukou pokrokových lidí (a opět se obávám, a archeologické doklady na to existují, že i jako položka na jejich jídelním lístku).

Pohostinnost

Někteří apologetové promitivismu (a velice často někteří apologetové islamismu) děsně chválí, jak jsou lidé v zemích třetího světa pohostinní, a jaký je to rozdíl oproti stavu u nás.
Zapomínají ovšem na to, že v těchto zemích neexistují (nebo do nedávna neexistovaly) jakékoli instituce, zajišťující péči o lidi mimo domov (na cestách z nejrůznějších důvodů), přičemž zachování tohoto cestování bylo celkovým a společným zájmem, a proto se vyvinuly různé rituály, které umožnily relativně přijatelné vztahy v spouvislosti s cestováním i mezi jinak nepřátelskými komunitami.
Stejnou úlohu mělo i "půjčování žen" hostům, které známe jak z různých historických pramenů, jako jsou záznamy cestovatelů do barbarských zemí, tak i z ozvěn podobných rituálů, např. v řeckých bájích a pověstech. Jen namátkou: takto byl zplozen (byť v tomto případě byla "zapůjčena" dcera) Theseus, známý z báje o Mínotaurovi.
Geny procházejících cizinců měly zásadní pozitivní vliv pro populace, z jejichž příslušníků se naprostá většina nedostala od pomyslného středu osady na větší vzdálenost něž nějakých deset kilometrů. Tyto zvyky se udržely i dlouho do středověku, církev je sice zakazovala, ale současně z nich těžili např. potulní mniši, kteří vedle duchovních úkolů byli i jakýmisi potulnými přenašeči odlišných genů. Později organizované (u nás třeba baroko) církevní poutě, na nichž se sešla omladina i z lokalit vzdálených přes sto kilometrů, měly na genofond populace podobný dopad.
Pochopitelně, jakmile se tyto věci začaly zajišťovat jiným způsobem (péče o cestující osoby se institucionalizovala na komerční bázi, padlo "člověčenství" a lidé začali cestovat za prací, studiem, výukou řemesel apod. i na mnohasetkilometrové vzdálenosti), tak se tyto pravěké instituce přežily a dokonce se ocitly mimo rank běžné morálky. Zůstaly jen tam, kde přetrvává, nebo do nedávné doby přetrvávalo, primitivní barbarství.

Jak je to s moderní společností

Moderní společnost zcela jistě přináší četné problémy, z nichž některé se přímo či nepřímo promítají do zdravotního stavu obyvatel. Na druhé straně nám ovšem stále narůstá, byť s nějakými výkyvy, střední délka života a klesá i průměrný podíl délky života, po kterou je člověk odkázán na cizí pomoc a péči (ať už rodiny, nebo sociálních institucí).
Opět tedy výskytem nějakých škodlivin v prostředí "platíme" za to, že se v reálu dožíváme vyššího věku a v relativně slušném zdravotním stavu. Představa, kterou hlásají někteří zelení extrémisté, spolu s extrémisty (neo)marxistickými, jak je třeba se vrátit ke stavu rurální společnosti někdy v dobách Národního obrození, kdy byly vzduch a voda čisté, doprava ani výroba neprodukovaly hluk ani chemické škodliviny a lidé se dožívali 30 - 40 let (při nezapočítání katastrofální úmrtnosti malých dětí) a padesátník byl vnímán jako stařec nad hrobem, je prostě idiotská a je naprosto šílené, že se najdou lidé, kteří něco podobného myslí vážně. Však se také ozývá po zelených luzích kvil, že preference stran s podobným programem klesají, zatímco "populistům", kteří podobné "hrůzy" neřeší, nebo dokonce zelenomarxistická řešení programově odmítají, preference rostou.

Ještě připomenutí

Za pozitivní změny může posunování dopředu jako takové. Kdysi jsem tu už vzpomínal, jak dvě velmi významná zlepšení zdravotního stavu, "hýbající" i velmi hrubými statistikami nad celkovou populací, může čistě technický rozvoj, u něhož ani nebylo cílem nějak ovlivňovat zdravotní stav:
 • zavedení chladniček a mrazniček do významné části domácností vedlo, aniž to kdo čekal, ke drastickému snížení výskytu rakoviny žaludku (přičemž tento pokles alespoň u nás pořád ještě pokračuje a přináší tedy další a další benefity)
 • zavedení mobilních sítí a mobilů vedlo ke drastickému poklesu na akutní kardiální příhody, nicméně se tento faktor podílí i na snižování úmrtnosti na dopravní nehody, promítá se do kvality života i rizika předčasného úmrtí u diabetiků a dalších chronicky nemocných

Ekologické zákazy

Nedávno kvičeli na Britských listech nad tím, jakým obrovským ekologickým problémem jsou plastové tašky, a "jak se proti nim musí bojovat". Přitom ti samí ekologové už mnoho let blokují pěstování GMO brambor, z jejichž škrobu (protože jsou GMO) by bylo možné vyrábět prakticky identické fóliové tašky za srovnatelnou cenu, které by se ovšem, pohozeny někde v přírodě, během několika měsíců zcela rozpadly na biologicky a ekologicky kompatibilní škrobový prášek, zpracovatelný kdejakou bakterií.
Ekologové také svým zákazem "ďábelského DDT", zastavili v té době velmi úspěšné potlačování malárie a navíc způsobili, že se do řady zemí již vyhubená malárie vrátila. Jen v oblastech s návratem malárie již stačilo od tohoto zákazu zemřít víc lidí, než kolik bylo obětí hitlerovského holokaustu a pokud porovnáme spoučasný stav s extrapolacemi ubývání malárie v době před zákazem DDT, tak počet obětí tohoto zákazu již překračuje počet obětí druhé světové války a uhlodává z obětí té první. Ekologisté jsou prostě horší než nacisté i komunisté.
Pochopitelně, naprosto ekologická byla Kambodža pod vládou Pol Pota a spol. Dodnes se tam nacházejí v pralesích pyramidy z lebek "přespočetných" lidí, které nebylo možné v ekologisticko marxisticko utopických zemedělských komunách uživit. I v Evropě bychom stěží uživili víc několik desítek milionů lidí a zbytek by "šel do odpadu", a třeba by se z jeich lebek také stavěly pyramidy.

Společenské a technologické změny jsou tedy vždy obchodem typu "něco za něco", a jako nemůžeme mít lízátko a současně peníze, za které jsme ho koupili, tak nemůžeme mít benefit z technologií, které jsme (již rozvinuté) "ekologicky" potlačili, případně jejich rozvoj "ekologicky" brzdíme.

pondělí 15. května 2017

Co uplynulý týden (od prodlouženého víkendu) dal

Islám


Kausa křesťanského guvernéra

v Indonésii progredovala jeho umístěním ve vězení za "urážku islámu". Ukazuje názorně, že soužití nemuslimů a muslimů v jednom státě je naprosto vyloučené a měli bychom podle toho k muslimům přistupovat.

Český

přívrženec chalifátu, který hodlal jet vraždit do Sýrie, byl nakonec v odvolacím řízení poslán do vězení na šest let. Problém vidím v tom, že se takto důsledně nejedná se sympatizanty chalifátu z řad muslimů.

V Německu

se podařilo zadržet dva džihádisty původem ze Sýrie.

Turecký prokurátor

požaduje pro pachatele novoročního teroristického útoku v Istambulu 40 doživotí a 1555 let navíc.

V Rakousku

se podařilo odsoudit spolupachatele teroristů z Paříže.
Dále se podařilo odsoudit teroristu, který ve službách chalifátu vraždil bezbranné zajatce a dorážel raněné nepřátele.

Podařilo se dobýt

město Tabka, které je strategickým cílem k dobytí poslední velké bašty chalifátu - měšsta Rakká.

Německo

uzákonilo zákaz zahalování tváří pro vojačky a úřednice.

Atentát

na místopředsedu senátu v Pákistánu si vyžádal 25 obětí.

V Belgii

byla podána žaloba na prioncezny ze Spojených Arabských emirátů kvůli týrání služebných. Je třeba konstatovat, že islám vychovává "cyklistické povahy" (= nahoru se krčit a dole šlapat), a že týrání služebných, za jaké by se nemusela stydět ani známá Čachtická paní, je v islámských zemích více-méně normou.
V této souvislosti: Existují teorie, že Ersbéth Báthory byla odsouzena z čistě politických důvodů (její rodina byla zapletena do protihabsburských aktivit), protože tak, jako ona, se chovala v její době v Uhrách ke služebným většina šlechtičen.

Imigrace


Slovensko a Madarsko

vysvětlovaly EUrosoudruhům, proč si dovolují mít negativní vztah ke kvótám na "uprchlíky".

Italská prokuratura

zveřejnila podezření, že se organizace "Lékaři bez hranic" podílí na pašování ilegálů do Evropy.

Řecký soud

politicky nekorektně odsoudil dva naturalizované Švédy s mačetami, kteří se snažili dostat ilegálně do Turecka.

Německo

provedelo rozsáhlou protiteroristickou razii, zaměřenou na džihádisty z chalifátu a jejich sympatizanty.
Zpřísňuje rovněž podmínky pobytu a nespolupracujícím "uprchlíkům" mohou být (konečně!) kráceny sociální dávky.

Afghánec,

který v nemocnici v Motole znásilnil zdrvotní sestru, bude možná souzen podle přísnějšího paragrafu, kde je maximum až 12 let.
Řekněme si to upřímně: Pokud by soudruzi neměli zájem co nejvíce oslabit podporu konvičkovcům a podobným aktivistům, tak by byl už nejspíš v tichosti na svobodě.

Obecné

Pokračuje vládní krize, její nějaké vyústění týden velkohubých prohlášení i zákulisních podrazů rozhodně nepřinesl.

Norsko

má problémy s výskytem chronického chřadnutí jelenovitých, což je choroba velice blízká "nemoci šílených krav". Ta byla řešena masovým vybíjením stád, ovšem chovaného hovězího dobytka. U volně žijících zvířat je problém v tom, že priony přetrvávají v prostředí léta až desítky let.

V dílčí části

"metanolové kausy" padlo několik osvobozujících rozsudků.
Je třeba stále znovu připomínat, že skuteční viníci této séria úmrtí sedí ve strukturách EU, na jejíž příkaz jsme metanol vyřadili z kategorie zvlášť nebezpečných jedů a přeřadili mezi méně jedovaté látky. Tím se stalo, že metanol mohl být dáván do postřikovacích směsí pro mytí skel na autech (se zvlášť nebezpečným jedem, který se odepisuje po mililitrech by se to dělat nemohlo), a tím pádem se dostal i do pančovaných lihovin, které se z těchto směsí vyráběly.
Protože se metanol nedá senzoricky odlišit od etanolu (právě proto jsme ho měli v kategorii zvlášť nebezpečných jedů), nemusel nikdo ze zúčastněných vědět, že připravuje smrtící jed.

FBI

zveřejnila, že odemčení teroristova iPhonu stálo 900 000 dolarů.

Rezignaci

ohlásila na konec května ministryně Valachová v souvislosti se skandálem zneužívání dotací ve fotbalu.

Německé

bezpečnostní složky zadržely několik vojáků, kteří údajně chystali teroristické útoky na politiky, které měly být svedeny na imigranty. Problém vidím v tom, že "společenská objednávka" na takovouto kauzu byla velmi vysoká.

Trump

odložil jednání o pařížské klimatické dohodě. Je to pozitivní zpráva, protože bez USA se tento nesmysl stane zjevným a postupně se rozpadně.
Také pro neschopnost odvolal ředitele FBI

Marion Maréchalová - Le Penová

ohlásila, že se chce dočasně stáhnout z politiky a věnovat práci a rodině.

Nizozemský soud

rozhodl, že Rusko úmyslně nechalo zkrachovat Jukos.
Problémy zde vidím dva:
 • nevidím důvod, proč by měli nějací nizozemští soudci rozhodovat o něčem, co se dělo v Rusku
 • pokud byla ekonomika Jukosu založena na tom, že bude prosperovat pouze tehdy, když nebude platit daně, tak je jasné, že výběr daní musel vést k jeho zkrachování

Uprostřed týdne

přišli poněkud uspíšení "ledoví muži". Došlo k pomrznutí části vinic, ořešáků vlašských a dalších méně odolných rostlin. Padly "mínusové" rekordy za posledních sedmdesát let. To globální oteplování je holt svíčka lojová!

11 policistů

zadržovalo zdrogovaného agresívního pachatele, který zkolaboval a zemřel. Nyní jsou souzeni. Problém je, že zdrogovaní nefungují na "hmaty a chvaty", které mají policisté nacvičené, protože nemají čití bolesti a zpravidla ani rozumovou kontrolu nad svým konáním. Dokážu si představit, že ho opravdu nedokázali zvládnout. Navíc zde ještě panoval zmatek ve velitelských pravomocech jednotlivých skupin policistů, které se k němu sjely (a za to by neměli být souzeni řadoví policisté).

Pražská kavárna

zorganizovala demonstrace proti Zemanovi. Účast na nich nebyla moc valná.

Ústavní soud

zvrátil zeleně hovadský zákaz motorových plavidel na Brněnské přehradě.

Ruský blogger

byl odsouzen za "hanobení náboženství", kterou provedl tím, že hrál v chrámu na mobilním zařízení počítačovou hru. Ukazuje to názorně, že křesťané jsou principiálně to samé, co muslimové.

Zbankrotoval

německý dodavatel zařízení pro sluneční elektrárny Solar World. Jen více takových zpráv!

Klimatologové

varují před nedostatkem vody. Asi proto, že máme po dlouhé době typicky deštivé jaro.

Armádní vrtulník

po vysazení motoru nouzově přistál ve známé rezervaci Hadcová step u Mohelna.

Ústavní soud

si dal závazek, že rychle rozhodne nejednotný výklad Ústavy ohledně odvolávání ministrů a vlády presidentem.

V USA

proběhla největší policejní razie proti kriminálním gangům.
Obávám se, že i toto je důsledek Trumpa na presidentském postu, protože v dobách prohibice prorostl organizovaný zločin se všemi třemi složkami demokracie v USA (mocí zákonodárnou, justiční i exekutivou) tak silně, že se z toho USA dodnes nevyhrabaly a dodnes k takto razantním zásahům proti organizovanému zločinu prostě nebyla politická vůle.

Byla vytvořena

busta šamanky z Dolních Věstonic, která měla po úraze (asi) v dětství zdeformovyný obličej. Tato žena "slaví" několik primátů. Je první, jejíž individuální portrét (z mamutoviny, právě kopíruje asymetričnost jejího obličeje) se zachoval, jednak se jedná o první doložený případ jednostranné fraktury krčku mandibuly.
Oboustranná fraktura krčků mandibuly byla "oblíbeným" výsledkem rytiřských turnajů, respektive "držkopádů" v jejich průběhu. Měl ji i Karel IV. z dob svého rytířského mládí. Dnes tuto zlomeninu vídáme spíše u cyklistů a motorkářů jako následek přeletění přes řídítka.

Běží dohady,

kdo uveřejnil Macronovu e-mailovou korespondenci v době před druhým kolem presidentských voleb, zda "krajní pravice", nebo Rusko.

V Kongu

se objevila nová epidemie eboly.

Na konci týdne

ochromil řadu počítačů s Windows na celém světě ransomware.
Kolabovaly nemocnice, dráhy, benzínové pumpy.
Část napadení se podařilo zlikvidovat počítačovému expertovi, který si všiml, že se virus snaží spojit s neexistující doménou na internetu, a tak ji vytvořil. Virus po úspěšném spojení s ní přestal být aktivní, ale již poškozená data se neobnovila.

Kajínek

bude s vysokou pravděpodobností amnestován presidentem Zemanem. Prohlásil, že neustane ve snaze o obnovu procesu, protože nevraždil.

V Madridu

protestovaly tisíce lidí proti býčím zápasům. Podle dokumentárních fotografií se ovšem vesměs nejedná o Španěly.

Babiš

nabídl svou výměnu za svou náměstkyni Schillerovou z ANO, Sobotka se k tomu postavil negativně.

President Zeman

se angažoval v Číně ohledně napojení českých ekonomických vztahů na eurasijský projekt "Hedvábná stezka". Setkal se s Putinem.

Volby v Severním Porýní - Vestfálsku

vyhrála CDU. Socialisté "EUrosubbiľaka" Schulze skončili druzí. Uspěla i AfD, přečíslila zelené. Patrně propadli Linke a zcela jistě i Piráti.

V Rakousku

se změnilo vedení Lidovců a chce předčasné volby.

neděle 14. května 2017

Modrá velryba vrací úder

Po sítích se šíří informace o patologické hře "Modrá velryba", nabádající puberťáky k sebevraždě.

Reakce našich orgánů

Policie na tyto zprávy reagovala zahájením příslušného vyšetřování a spoluprací s policiemi dalších zemí.
"Experti", jak z "ministerstva pravdy", tak pro "internetovou bezpečnost" po linii školství, začali velmi autoritativně tvrdit, že celá informace je naprostý hoax, a že policie jedná nesmyslně či přímo špatně, pokud se něčím takovým vůbec zabývá.

Realita

V Rusku byl zadržen Filip Budejkin, který se přiznal pod tíhou důkazů, že "Modrou velrybu" vymyslel a s její pomocí dohnal k sebevraždě šestnáct teenagerek. Ruská policie ho vyšetřovala pro možnou vazbu na některé z těchto sebevražd, nakonec ho usvědčil teenager, který hru "vzdal". Po tomto usvědčení (tedy ne pro nějakém průplesku policejní rukou) přiznal obviněný šestnáct jím ovlivňovaných dívek. Ve skutečnosti jich ale mohlo být i více.
Další věcí je, že se zřejmě aktivity tohoto zločince staly inspirací pro další podobné (internet je na to jak dělaný), takže "Modrých velryb" bude patrně více, do jisté míry nezávislých na sobě. Není také úplně jasné, zda si obžalovaný Budejkin "Modrou velrybu" opravdu vymyslel (tady bych naopak nepodceňoval snahu policistů si šetřit práci; vedle šestnácti případů dohnání k sebevraždě je vytvoření realtivně primitivních pravidel této "hry" zločinem z hlediska výše trestu v zásadě zanedbatelným).
Řekněme si to ještě více zpříma: Na základě stávajících informací o této "hře", i na základě např. návštěvy ruských sociálních sítí, není pro nějakého místního psychopata naprosto žádný problém vytvořit "lokalizovanou" verzi této hry. Mohlo by mu (pokud by byl z mladších ročníků, co nemají zažitou ruštinu ze školy jako moje generace) napomoci i výrazné zkvalitnění překladačů pana Googla, které začaly pracovat na bázi "neuronových sítí", což výrazně snížilo jejich chybovost.

Co z toho plyne

Ukázalo se jednoznačně, že naši "odborníci", ať už z "ministerstva pravdy", nebo "experti na internetovou bezpečnost" nejsou s to ani velmi přibližně reflektovat realitu.
Naopak, jejich počínání a výroky silně zavánějí ideologickou objednávkou.
Zde bych si dovolil upozornit na seriál idnes o sériových vrazích, kdy v podmínkách socialismu jejich dopadení výrazným způsobem komplikovala téze, že "v socialismu žádní sérioví vrazi být nemohou, a proto také nejsou". Vedlo to k tomu, že jednotlivé vraždy či skupiny vražd byly vyšetřovány v některých případech zcela nezávislými týmy, které o sobě ani nevěděly, natož aby mezi nimi probíhala nějaká výměna informací. V řadě konkrétních případů pak socialistický sériový vrah mohl z tohoto důvodu řádit daleko déle.
U nás se v případě jednoho sériového vraha, který se zaměřoval na "kopečkáře", patrně uplatnila i politická nevůle řešit případné vraždy "kopečkářů", tedy politicky negativních osob, které si dovolovaly prchat ze socialistického "ráje na Zemi".
Obávám se, že i v případě našich "expertů" je velmi silná politická objednávka na téma: Něco takového v EUrounijním socialistickém ráji na Zemi nemůže existovat. Leda tak v tom totálně zaostalém Rusku, kde mají ještě kapitalismus. A právě od tohoto zadání se poté odvíjejí "expertízy", které tyto instituce vydávají.

Je zde ovšem jedna pozitivní zpráva: Policie dosud u těchto kauz pracuje na bázi kriminalistické odbornosti, nikoli na základě nějakého EUrosocialistického politického zadání. Z tohoto důvodu bychom měli být velmi zdrželiví vůči těm politikům, kteří začali na policii vykonávat nátlak ve smyslu pokřivení vyšetřování podle politického zadání. A nejlépe jejich strany v následujících volbách nevolit.

středa 10. května 2017

Co uplynulý týden (s prodlouženým víkendem) dal

Islám

"Typický Brit"

Samat Ullah byl v Londýně poslán na osm let do vězení za členství v teroristické organizaci "Islámský stát".

Ve Francii

bylo zadrženo pět teroristů, vyzbrojených kulomety. Pravděpodobně je zrovna šli odevzdat kvůli zákazu těchto zbraní Evropskou unií.

V Kábulu

zaútočil na konvoj NATO sebevražedný atentátník, osm mrtvých na místě a další jsou zranění.
Do tohoto města se vrátil warlord Hekmatjár "řezník z Kábulu".

Firma Nike

vyrábí "sportovní hidžáby" a chce na nich vydělávat. Problém spočívá v tom, že i "sportovní" hidžáb bude pro sportovkyně představovat silný handicap. Nelze moc pochybovat o tom, že se najdou i lidé ochotní se prostituovat s islámem prosazováním takovéhoto úboru i pro nemuslimky.
Mimochodem, pomyslete na tento fakt až si půjdete vybírat nějaké oblečení.

Rusko

oficiálně obvinilo televizi Al Džazíra, že útok sarinem zinscenovala. Ta to odmítla. Nicméně je fakt, že řada nepřímých důkazů (včetně chování zdravotnického personálu k údajně zasaženým) svědčí pro to, že tento útok zinscenován byl.

Teroristická organizace

Boko Haram "propustila" kolem padesáti unesených školaček.

Bylo potvrzeno,

že nedávno shozenou "superbombou" se podařilo zabít emíra chalifátu Abdula Hasiba.

V Indonézii

byl odsouzen "za hanobení islámu" křesťanský guvernér, který si dovolil argumentovat citováním veršů z Koránu. Je to jasný důkaz, že "umírněnost" islámu v Indonésii, kterou se velice často ohánějí různí proislámističtí aktivisté, je jen fikce (a i kdyby nebyla, byla by to jen jedna země z několika desítek).

Imigrace


Přes nevůli sluníčkářů

byl pomocí kamerového systému jako zloděj v podniku v českém pohraničí odhalen "uprchlík" z Iráku.

Italské úřady

"politicky korektně" nenalezly žádné důkazy o tom, že jsou "záchranářské" NGO spojeny s pašeráky lidí. Mohou si odškrtnout splnění dalšího úkolu od fašistických sluníčkářů.

V Německu

se podařil zátah na církevní organizace, podporující ilegální "uprchlíky".

V Miláně

proběhla mimořádná policejní razie proti ilegálním migrantům.

Přes 600 imigrantů

zachránilo u sváých břehů Španělsko. Stále více se můžeme setkávat s tím, že lžimédia se už ani neobtěžují tyto lidi lživě označovat za "uprchlíky".

Obecné

Týdnu ve světě dominovaly volby presidenta ve Francii, které nakonec vyhrál agent globálního velkokapitálu Macron. Sluníčkáři se radují, nicméně poklesla naděje na zachránění EU nějakými reformami. Tato organizace bude muset padnout do kopru během několika následujících let až desetiletí.
Macron ovšem zvítězil mj. pro zneplatnění cca 4 milionů volebních lístků pro Le Penovou, takže se západní levice zcela nepokrytě začíná hlásit ke stalinskému heslu, že "Není důležité jak lidé hlasují, ale kdo hlasy počítá".
Zdá se, že důsledkem voleb bude i výměna v čele FN, přičemž horkou kandidátkou je neteř nynější předsedkyně, která má údajně větší potenciál zmobilizovat mládež.

U nás dominovala demise - nedemise Sobotkovy vlády. Rozjíždí se vládní krize.

Velká Británie

rozběhla jednání ohledně Brexitu. EU se snaží Velkou Británii "trestat" nesmyslnými požadavky (typu "odejdete z EU, ale budete platit do její kasy stejně, jako byste v ní byli"). Faktem je, že vyděračský potenciál EU je dosti omezený, protože Velká Británie má jaderné zbraně.
Juncker oslovil EUroposlance ve francouzštině s tím, že "angličtina v EU ztrácí na významu".

Na Slovensku

pokračuje "Kausa Bureš" u slovenského ústavního soudu, k němuž se odvolal slovenský Ústav paměti národa.

Microsoft

předvedl novou verzi Windows. Má údajně fungovat i na slabších strojích, podobně jako Chrome od Googlu. Problém může být pochopitelně s ovladači částí počítačů (různých karet) a periferií (tiskárny, scannery), protože starší zařízení MS cíleně a systematicky nepodporuje už od opuštění platformy XP.

Levičáci

kvičeli nad Trumpovým výrokem o válce Severu proti Jihu, v němž opomenul mantru o "zrušení otroctví".
Problém je, že důvodem této války byly rozdílné názory na metodiku vykořisťování pracujících, černochů i bělochů. Osvobození černochů vykrystalizovalo spíše mimochodem a "s křížkem po funuse" protože v době, kdy ho Lincoln slavnostně vyhlásil pro celé USA, už ve většině jižních států nějaká forma uvolnění černochů z otroctví proběhla. Navíc sám Lincoln se vyjádřil v tom smyslu, že kdyby mohl zachovat jednotu soustátí bez osvobození jediného otroka, tak by to udělal.

Trumpovi

se ovšem podařilo přesvědčit US zákonodárce ve Sněmovně reprezentantů k výraznému omezení (v praxci zrušení) socialistické obamacare.

Trump

také povolil církvím politickou činnost. Tedy v podstatě legalizoval reálný stav.

Clintonová

založila hnutí, které má za cíl "tepat do Trumpa".

Levičáci

mají také problém s tím, že nezávislý soud osvobodil policisty, kteří zastřelili černocha Altoina Sterlinga, kterého vyšetřovali pro oznámení, že v obchodě vyhrožoval zbraní. Tato kauza ilustruje skutečnost, že naprostá většina případů "policejního násilí vůči černochům" je objektivním vyšetřením reklasifikována na "obranu proti ozbrojenému delikventovi".
Podobný případ v Jižní Karolíně vyznívá opačně, bělošský policista se k vraždě přiznal výměnou za nižší trest, ale tento akt je poznamenán odlišnou filosofií US soudnictví; původní porota policistu neodsoudila, je docela možné, že byla vyměněna za ryze černošskou, která by ho zcela jistě, bez ohledu na realitu, odsoudila za vraždu 1. stupně, což nám lžimédia neřeknou.

Část politických stran

se vyjadřuje v tom smyslu, že by chtěla uspíšit termín voleb.

Mayová

prohlásila, že se EU snaží ovlivnit výsledky voleb ve Velké Británii.
Občané zemí EU, pracující ve Velké Británii, se postupně připravují na odchod nebo odcházejí.
Britští konzervativci v místních volbách na konci týdne posílili.

Začalo

rozsáhlé vyšetřování podvodu s dotacemi ve sportu. Jsou už první zadržení podezřelí a kauza vedla k ohlášení demise ministryně školství, pod jejíž resort sport patří.

Soud

zrušil rozsudek za protižidovské nadávky na internetu. S odůvodněním, že se nepodažilo prokázat, že je napsal obžalovaný. K tomu asi tolik:
 1. Kategorie verbálních trestných činů" by v civilizovaných státech neměla v zákoníku co pohledávat, prosazuje ji tam levice, která si civilizovaný stav státu a společnosti prostě nepřeje
 2. Žádný národ by neměl mít výhody typu, že výroky proti němu jsou trestné a identické, nebo velmi podobné, výroky proti jiným národům nikoli. I z ryze pragmatického důvodu, protože toto je setba větru, jejíž sklizní je "z definice" bouře.
 3. Internet skutečně neumožňuje bezpečně stanovit, kdo co napsal nebo pozměnil, protože k něčemu podobnému ani není dělaný.

Slovenskem a Českem

projeli ruští motorkáři "Noční vlci". Cestou se klaněli památce padlých sovětských vojáků, kterou naši i slovenští prozápadní řiťolezové připomínají čím dál tím méně.

Češi v cizině

budou volit kandidátku středočeského kraje.

VZP

tvrdí, že náklady na léčení rakoviny rostou rychleji než počty pacientů. Toto je docela pravděpodobné, protože roste cena léčby.

V Bělorusku

popravili pachatele brutálních vražd, předcházených brutálním znásilněním. Pachatel systematicky nabízel spolupracovnicím odvoz domů, místo toho je odvezl do lesa, kde je znásilnil, zavraždil a zakopal.
Opravdu s popravou někoho takového nemám, na rozdíl od ultralevičáků (a patrně tudíž i sympatizantů s takovýmto jednáním), problém.

Prahou

prošel cca sedmitisícový průvod za legalizaci marihuany.

V Německu

mají problém s "pravicovými extrémisty" v armádě.

Proteroristické aktivistce

z prvního máje v Brně údajně vyhrožují lynčem. IMHO se dělá zajímavou, případně se z ní soudruzi snaží dělat chudinku. I FB stránku, vyzývající k jejímu lynčování, mohla vyrobit antifa, skaut nebo někdo podobný.

CDU

porazila ve Šlesvicku - Holštýnsku SPD. Je to především porážka exšéfa EU parlamentu Schulze.

President Zeman

opravdu jmenoval navrženou kandidátku Lenku Šmerdovou první generálkou v novodobé historii české armády.

neděle 7. května 2017

Česko "reprezentuje" přívrženkyně extrémistů

Sluníčkáři ucvrkávají blahem nad tím, jak se 16 letá Lucie Myslíková "stavěla na prvního máje proti náckům".
V čem je problém
Kromě "virózní fotografie", která "proletěla svět" existují i fotografie skupiny "aktivistů", na níž jsou celé postavy. Na jedné z nich je dobře vidět, že slečna aktivistka má na ponožkách (či punčochách, v textilní terminologii se zase tak dobře nevyznám) emblém organizace Antifa.
Fotografie je možné spatřit například ZDE.
Je to organizace, která funguje tak, že někoho označí za "nácka", čistě dle svojí libovůle a bez ohledu na jakákoli fakta nebo stav, vytvořený kompetentními společenskými (státními) orgány, a poté proti "náckům" bojují násilnými prostředky, případně je vraždí. Terorizují také běžné občany, pokud si o nich myslí, že nějak s "nácky" sympatizují.
Je to tedy organizace, která má velice blízko k neblahé SA v dobách, kdy se nacisté drali k moci. Nejen svými metodami, ale i svými politickými preferencemi, protože to, co Antifa hlásá, je eklektická směs komunistických (včetně maoismu a pol-potismu), nacistických a fašistických idejí.

Nedejme se mýlit názvem

Pojmenování "Antifa" má zcela jistě navodit dojem, že tato organizace nějak vystupuje proti fašistům. Není na tom nic pravdivějšího, než prohlášení, že pod fasádou "lidové demokracie" či "socialistické demokracie" se skrývaly nějaké skutečně demokratické režimy, nebo že "normalizace" vedla společnost k normálnímu stavu.
Političtí zločinci se prakticky vždy snaží své režimy označit za "legální", "demokratické", případně "svobodné". Příznačně to ukazuje osud brněnského Náměsti svobody. Ačkoli se názvy okolních ulic se v novodobé historii města měnily jako apoštolové na orloji, i nacistická i komunistická totalita se tvářily, že svobodu podporují (přičemž na nich ke svobodě měl vztah akorát ten název brněnského náměstí, jinak nic).
Antifa je svým programem jednoznačně antidemokratická a prototalitní strana.

Časová souvislost

Zatímco v Brně členové a sympatizanti Antifa násilně blokovali dlouhodobě povolenou akci zcela legální DSSS (rozhodně k sympatizantům této strany nepatřím, nicméně respektuji, že jde o stranu řádně registrovanou, jejíž stanovy nejsou v rozporu s ústavním pořádkem tohoto státu), v Paříži sympatizanti a členové této organizace házeli Molotovovy kokteily na policisty. Čtyři policisté při tom byli těžce zraněni, jeden z nich má na těle popáleniny v rozsahu, v jakém je měl po svém sebeupálení Jan Palach, a jeho přežití je silně nepravděpodobné (pokud už nezemřel).
Naše lžimédia tento útok pečlivě tají, takže kdo neumí francouzsky a nevyzná se v tamních zpravodajských webech, tak se patrně o jeho smrti nemá šanci dozvědět.
Je třeba v této souvislosti připomenout upálení jordánského pilota džihádisty z chalifátu, aby bylo jasné v jakém kontextu politické praxe se Antifa pohybuje.

Virtuální realita

Sluníčkáři a pražští kavárníci ovšem žijí ve virtuální realitě, přes jejíž filtry vraždění a další zločiny příslušníků Antifa nepronikají.
Jinou věcí je, že zřemě s touto extrémistickou organizací spolupracuje skaut, který se tím mění v jakési novodobé "Hitlerjugend", vymývající dětem a mládeži mozky totalitní ideologií.
Bylo by zcela jistě zajímavé zjistit, v jakém rodinném prostředí jmenovaná aktivistka a fanynka vraždících extrémistů vyrůstá.
A mimochodem, pokud by někdo na naší politické scéně hledal autentické fašisty, tak strana s politickým i ekonomickým programem, kompatibilním s fašistickým, sedí v Parlamentu, má obsazeno několik křesel ve vládě a říká si ANO.

Události z prvního května ukázaly opět, a opět i velice názorně, že naše společnost je silně rozdělená na příznivce demokracie a příznivce totality, a že naše lžimédia jednoznačně fandí těm, kdo se snaží demokracii zničit a vyrobit další (po nacistické a komunistické již třetí) totalitu.

pátek 5. května 2017

Kauza demise

"Pan president demisi přijal!" Tato slova stojí u začátku jednoho z největších průserů našich novodobých dějin. Nevím proč, ale tak nějak si je vybavuji i nyní.

Co se stalo

Premiér Sobotka vyhlásil, že podá demisi.
Ponechme nyní stranou, zda to znamená pád celé vlády nebo jen odchod premiéra. Ústava je v tom ne zcela explicitní, nicméně tyto dva druhy demise rozlišuje, byť zatím v naší ústavní praxi demise premiéra vždy znamenala pád celé vlády.
Spekuluje se samozřejmě o důvodech, které B. Sobotku k tomuto kroku vedly. Zdá se jasné, že to celé souvisí s aktivitami A. Babiše.
Vysvětlení se zdá prosté: B. Sobotka se snaží pro ČSSD zachránit co se dá v situaci, kdy jí průzkum od průzkumu klesají volební preference až na úroveň přímo zoufalou. Extrapolací (která je, pochopitelně, nejistá až nesmyslná) by se dalo naznačit, že by se ČSSD v podzimních volbách nemusela dostat do parlamentu.
Výklady jsou zase takové, že je ČSSD "kompromitována" Babišem a tím jí preference klesají. Sobotkova akce je pak považována za zoufalý pokus se od Babiše odpoutat a pád preferencí zastavit nebo dokonce zvrátit.
Je ovšem otázka, zda je to celé pravda, nebo alespoň pohled správným směrem.

Trošku jinak

Tato vláda dělá řadu krajně nepopulárních opatření, která zjevně ničí naší ekonomiku a jejich prodloužené působení ji bude ničit i v dalších letech. Tato opatření jsou téměř všechna ve sféře ministerstva financí A. Babiše. Přitom ovšem "odkašlává" pomstu voličů za ně především ČSSD, protože jak ANO, tak i KDU-ČSL mají dostatečnou zásobu fanatických voličů, kteří se přesunou někam jinam jen při opravdovém Velkém Průšvihu. Ten zcela jistě i nastane, ale, bohužel, až po volbách.
Sobotka jako technolog moci možná hraje na to, aby se zvýraznila odpovědnost jeho současných koaličních partnerů za tyto nepopulární akce.
Druhou možností je, že je, jako správný "EUrosvazák" úkolován z Bruselu, protože A. Babiš přes mnohé pitomosti dělá i racionální věci, které Bruselu vadí. Což se týká např. jeho vztahu k migrantům i třeba k držení zbraní.
Babiš totiž chápe, že když mu občany vybijí nebo zpauperizují muslimové, tak prostě nepoteče dost peněz od nich do jeho (formálně tč. nikoli jeho) kasičky. Jako podnikatel chápe, že zde potřebuje obyvatelstvo s určitou kupní sílou, které bude nakupovat jeho výrobky, od margarínů přes noviny až po biopaliva. Z tohoto důvodu (nějakou lidumilnost v tom rozhodně nehledejme) je v těchto otázkách spíše na straně občanů. Je to prostě dáno jeho ekonomickou vazbou na státní území, která je patrně nejsilnější motivací k těmto postojům, občana i politika.
Uvedené je značný rozdíl proti nadnárodním či odnárodněným kapitalistům, kteří jsou naopak připraveni vydělat na destrukci zdejší společnosti i jejích prostředků, až k totální likvidaci, pokud jim vynese alespoň pár haléřů, protože základny mají buď jinde nebo rozptýlené po celém světě. Příkladem takových kapitalistů může být miliardář Soros, který zničení Evropy islámskou imigrací silně podporuje, protože mu může různými cestami vydělat peníze. Osud evropanů, ani jím najímaných prostitutů obou pohlaví z NGO, ho absolutně nezajímá.
Těmto odnárodněným kapitalistům naopak přisluhuje zcela jednoznačně ČSSD a dopady "globalizace" na naše občany ji zcela ignoruje.

Přetahovaná

IMHO jde tedy o to, kdo bude platit účet za politiku, proti níž narůstá stále větší odpor, a jejíž negativní dopady se patrně do voleb proklubou tak moc, že podpora vládních stran půjde dolů, a to včetně ANO, které se začíná dostávat za zenit popularity a půjde dolů také.
Pochopitelně, dá se "to hodit" nejlépe na ČSSD, která má post premiéra a Babiš může pro voliče chudší duchem (=tvrdé jádro voličů ANO) stále být jen tím, kdo plnil rozkazy celé vlády. Pokud premiéra po demisi dostane ANO, padne téměř veškerý negativní dopad ptákovin a zhovadilostí, které tato vláda nadělala, na vrub této pseudostrany (a její tvrdé jádro voličů se může do voleb významně rozpadnout; konec konců, daleko kvalitnější alternativu v boji proti globalizaci a islamizaci představuje např. Okamura).
S tímto problémem bude souviset i možnost předčasných voleb, které by mohly předejít totální propad vládních stran (u ČSSD pod 5 % hlasů), a udržet současnou squadru, třeba za podpory komunistů, s nimiž mají v mnoha zásadních věcech programovou shodu (a jako "bývalí" by si s nimi mnozí politici z ČSSD i ANO velice dobře rozuměli).
Sobotka má k celé téhle problematice ještě osobní vztah daný tím, že na postu předsedy a lídra ČSSD zcela zjevně končí a je velmi nepravděpodobné, že se mu podaří udržet na jiném postu, odpovídajícícm jeho ambicím. Může se pokusit dostat do struktur EU, jako mnohý jiný politický odpad z evropských států, ale zatím zřejmě ani tam nemá nic jistého. Pro něho demise vlády může znamenat konec politické kariéry, nebo alespoň sestup, ani ne tak do druhé ligy, jako spíš do okresní divize.
Zeman může na oko podporovat Babiše, ovšem je mu patrně jasné, že pokud ho dostane na post premiéra na toho cca půl roku, co zbývají do voleb, může to pro něj být "polibek smrti" a jeden vážný potenciální konkurent může být odstraněn z politické scény (nebo alespoň z pozic, které by byly pro atakování Zemana perspektivní).

A co lidovci?

Lidovci budou po svém zvyku spolupracovat s kýmkoli. Spolupracovali s nacisty, spolupracovali s komunisty a jedině "oposmlouva" je dokázala, bohužel jen na čas, odstavit z politické scény.
Jsem si jist, na základě chování se jejich zahraničních ideových souputníků i jejich šéfa, papeže, že budou ochotně spolupracovat i s islamisty, pokud jim k tomu poskytneme příležitost. A jsem si také jist, že kdyby z podzemí vylezl samotný Satan, tak dostane od lidovců (a nejen těch českých) velmi rychle kulantní návrh na vzájemně výhodnou vládní spolupráci.

středa 3. května 2017

Co uplynulý týden (s prodlouženým víkendem) dal


Islám


Vůdce Al Kajdy

vyzval své ovečky, aby přešly v Sýrii na guerillový způsob boje.

V Pákistánu

byl zavražděn univerzitní student svými spolužáky za údajné "rouhání".

Dva občané Íránu

byli odsouzeni k trestu smrti za "urážku islámu".

Byl zadržen

další podezřelý ze spolupachatelství na teroristickém útoku ve Stockholmu.
Zemřela také další oběť (pátá) tohoto teroristického útoku.

Český

vojenský záchranář se stal v Iráku Hrdinou týdne, jmenovaným velením koaličních sil. Příznačné je, že nebylo zveřejněno jeho jméno.

Turecko opět

bombardovalo bojovníky proti chalifátu. Nelze se tomu divit, sympatie Erdogana a spol. jsou na straně chalifátníků.
Kurdové žádají o zřízení bezletové zóny.

V Jordánsku

se připravují na zrušení hanebného islámského zákona, který umožňuje donutit znásilněnou ženu, aby se za znásilňovatele provdala.

Řekové

nevydají do Turecka vojáky, kteří k nim uprchli po nezdařeném puči proti diktátorovi Erdoganovi.

Turecký soud

se odmítl zabývat stížnostmi na podvody a další nesrovnalosti při nedávném referendu.
V zemi neustále probíhá masové zatýkání a buzerace cizinců.
Turecko také kritizovalo Zemanovo připomenutí genocidy Arménů.
Turecko rovněž zablokovalo přístup k Wikipedii. Je třeba ovšem připomenout, že Wikipedii před několika lety zablokovala i fašistická organizace Internet Watch Foundation.

Čína

zakázala Ujgurům dávat dětem některá muslimská jména. IMHO u nás to nemá tu "správnou šťávu", když máme hovada na Ústavu pro jazyk český, která si osobují právo rozhodovat, jaká jména jsou "správná" a jaká "nesprávná". V civilizovaných zemích může tudíž podobné opatření vyvolat větší odpor než u nás.

Talíbanci

se pobili s chalifátníky. 91 mrtvých lze komentovat pouze tak, že je to opravdu málo.

Soudruh

Van der Bellen dostává další a další negativní reakce na svůj výrok o povinném nošení šátků pro všechny ženy. "Kartáč" dostal i během své návštěvy na Slovensku, ozvaly se mu i rakouské exmuslimky. No, co si Rakušané zvolili (pokud si to opravdu zvolili), to mají.

Soudruzi

z Britských listů nám líčili nedávno ve svých reportážích jako idylické místo, osídlené obyvateli, znajícími své povinnosti vůči "ubohým uprchlíkům". V reálu se tam stále více rýsuje bující obchod s orgány, na něž jsou uprchlíci ze Sýrie rozebíráni.

Na Maledivách

byl zavražděn sekulární blogger Yameen Rasheed.

Džihádisté

zahraničního původu opouštějí chalifát. Jsou, pochopitelně, i nadále nebezpečím.

V centru Londýna

se podařilo zajistit teroristu, vyzbrojeného kuchyňskými noži.
Později byli zadrženi v Londýně další dva džihádisté.
Již zatčený terorista, "který nemá s islámem naprosto nic společného", se přiznal, že své akce plánoval jako "pomstu za blízkovýchodní muslimy".

Na Filipínách

se podařilo zlikvidovat významného činitele teroristické organizace Abú Sayyafa.

V Istambulu

zavraždili šéfa perské televize Gem TV, kterého islámistický soud odsoudil v nepřítomnosti. Tato televizní stanice vysílá do Íránu asi jako dříve Svobodná Evropa k nám.

Šíitská mešita

ve Stockholmu byla poničena založeným požárem. Byl zatčen podezřelý, jehož identita je tajena. Vzhledem k tomu, že se nenadává na "rasisty a xenofoby", šlo nejspíš o akci konkurenčních muslimů.

Nejvyšší soud

Saúdské Arábie potvrdil rozsudek smrti pro Ahmada Al-Shamriho za ateismus. Tato země nyní předsedá v OSN "lidským právům".

Novinky typu citovaných trestů smrti, nebo lynčování, těžko mohou způsobit sympatie k islámu a muslimům ve státě, kde by podobný osud hrozil cca 3/4 populace. Zejména, pokud k těmto událostem dochází i v zemích, které jsou nám presentovány jako "zástupci civilizovaných islámských zemí" (Pákistán, Turecko, ale i ty Maledivy). Pak se mohou soudruzi multikulturalisté uvztekat, že jejich idiotské kydy o mírumilovnosti islámu narážejí na stále větší odpor napříč společností, a to i u naprosto běžných občanů, žádných profesionálních extrémistů.

Imigrace


Opět

jsou přetřásány kvóty na "uprchlíky".

Už i Frontex

zveřejnil, že neziskovky spolupracují se zločinnými pašeráky lidí na transferu "uprchlíků" do Evropy.

Obecné


Povinná školka,

jako všechno, co udělají socanští ministři a ideologové, názorně ukazuje svou debilitu. Rodiny nebudou moci jezdit s předškolními dětmi na rekreace mimo prázdninové období, protože děti budou muset být povinně ve školce. Nebude možné ani dávat do školky dítě jen na několik dnů v týdnu, jak to bylo dříve běžné. Ještěže nám soudruzi nezavedli povinnou celotýdenní školky (kde by děti ve všedních dnech byly i přes noc), jaké měli zavedeny komunisté v 50. letech.

Babiš se Sobotkou

se shodli na tom, že Macron je "lepší" než Le Penová. OK., jsou to výlupkové velice podobného střihu.
Macron je přinejmenším "sexuálně alternativní", protože si jako student střední školy namluvil svou o mnoho let starší, vdanou a se třemi dětmi, profesorku a posléze si ji i vzal. Zlí jazykové tvrdí, že tím zakrývá homosexualitu. Mě to zase připomíná Mohameda a jeho první manželku (ta ovšem byla vdova).

Soudruh Bělobrádek

prohlásil o matkách samoživitelkách, že si "musejí najít jiného chlapa". Je to názorná ukázka křesťanského hovadství.
Vzbudil tím velmi mnoho negativních reakcí, jak osobně tak i na sociálních sítích.
Soudružka Chalánková se zase nechala slyšet, že "právo na děti nepatří mezi základní lidská práva".
I ona předvedla lidem se zdravým rozumem, co je to křesťanství.

V Praze na Žižkově

začal hořet bordel, který natahali do bývalého rádia v Jeseniově ulici squatteři. Pochopitelně, z nich nikdo žádnou náhradu za škody i za zásah hasičů nevyrazí.

Česko

bude mít první generálku. Bude jí jmenována plukovnice Lenka Šmerdová.

Japonsko

se připravuje na případný jaderný útok ze strany Severní Koreje.

Afrika

(Keňa, Malawi a Ghana) začíná testovat první vakcínu proti malárii.

Le Penová

před druhým kolem pozastavila své předsednictví Národní Fronty.

Kyjev

vypnul elektřinu jednomu ze separatistických území.

Vypadá to,

že Skotsko (k velkému zklamání bruselistů) podle průzkumů patrně neopustí po Brexitu Velkou Británii.

Soudruzi strašitelé kuřáků

mají problém: Britka poznala na krabičce cigaret svého umírajícího otce. Protože ten, a ani jeho pozůstalí, nedal právo k použití fotografie na zastrašování kuřáků, bude muset EU buď potlačit (ve jménu Všeobecného Blaha) další lidské právo, které jinak horlivě prosazuje, nebo budou "strašitelé" platit jak mourovatí.

Česko

chystá žalobu na hovadskou směrnici o držení zbraní, kterou procpali bruselští sympatizanti s teroristy a dalšími zločinci.

Oxfordská univerzita

vydala příručku, zmaterializující bezcenné hovadství multikulturalismu, totiž návod, "jak se chovat, aby člověk nebyl považován za rasistu".
Stále více mi podobné aktivity připomínají román Ivana Kříže "Pravda o zkáze Sodomy", popisující hovadizaci a totalitarizaci společnosti, v románu ve jménu "beránkovy církve", ale principy jsou naprosto totožné.

Sněmovna

schválila, že zdravotní sestry nebudou muset mít vysokou školu. IMHO rozumné rozhodnutí. My nemůžeme za to, že školství ve starých zemích EU je natolik mizerné, že tamní absolventky zdravky mají na ty naše až po dalších třech letech bakalářského studia.
Jako přílepek k tomuto zákonu prošlo schválení čínských léčitelů. Nyní se jekot soustředí na Senát a presidenta, aby zákon vetovali (ale prošel obrovskou většinou hlasů).
Vysoké školy kvičí i nad těmi sestrami, na jejichž studiu vydělávají.

Evropská Komise

se začala snažit vnutit Maďarsku Sorosovu "univerzitu".
Tatáž instituce se též snaží co nejvíc komplikovat situaci Velké Británie v souvislosti s Brexitem. Problémem ovšem může být to, že se britští občané více semknou kolem premiérky. Navíc nestoudný požadavek, aby Velká Británie jednal platila za Brexit a jednak vykrmovala parazity z EU i po svém odchodu, stále více lidem otevírá oči a ukazuje podstatu této organizace. Pokud soudruzi přepnou strunu, podpoří tím další a další exity.

Multikulturalisté

vyřvali pokutu pro starostu města Béziers, který se nechal slyšet, že je ve třídách příliš mnoho muslimských dětí.

Trump

je pořád ještě ochoten se Severní Koreou jednat, jak uvedl.
Současně ovšem Trump dodává, že válka se Severní Koreou reálně hrozí.
Je třeba rovněž připomenout, že korejská válka oficiálně neskončila. Existuje pouze příměří, které trvá přes půl století, nicméně přejít z něho do "horkého" konfliktu je jednodušší než zahájit novou válku.

Multikulturní Francie

odmítá vydat do Srbska k potrestání válečného zločince a masového vraha Haradinaje z řad kosovských Albánců.

Ruská prokuratura

zakázala Chodorkovského hnutí Otevřené Rusko. Židovský oligarcha s ruským jménem Chodorkovskij neplatil daně, což mu za Jelcina procházelo. Za Putina ho zavřeli a následně vypověděli z Ruska. Je přesně tím typem politika - podnikatele, jací dnes porcují Ukrajinu na relativně nezávislé a znepřáteléné pašalíky, zcela mimo kontrolu kyjevské vlády. V Rusku tento vývoj Putin zarazil, k velké lítosti všech "liberálních demokratů".

Uranový důl

v Rožné na Žďársku ukončil činnost. Tím u nás (snad jen dočasně) končí aktivní dolování uranu. Doly budou dál fungovat, aby nebyly zdrojem ekologických rizik a dalších problémů. Některé mohou být přeměneny na úložiště.

Zelení soudruzi

vyhlásili "Ropáka" a "Zelenou perlu". Z této "soutěže" se stále více stává prestižní záležitost, protože se zelení dostávají do stále většího rozporu a střetu s normálními lidmi a jejich názory a hodnotami.
Zelení také prostřednictvím EU prosadili další a naprosto nesmyslné zpřísňování norem pro uhelné elektrárny, do nichž se nevejdou ani ty z našich, které byly v 90. letech s velkými náklady rekonstruovány. Opět jeden z důvodů, proč odejít z EU.

Dav občanů

vtrhl do makedonského parlamentu, který pod dojmem multikulturalismu posadil do čela země extrémistu z albánské islámské menšiny.

EET

zdraží kde co. V poslední době se píše o mobilních telefonech, protože EET bude vyžadovat vystavení účtenky za každý hovor zvlášť, zdraží i lékaři, protože EET bude vyžadovat výkaznictví všech prohlídek a zákroků, které nehradí stoprocentně pojišťovny (prohlídky na řidičák, do zaměstnání, různá potvrzení, nadstandardní očkování hrazená pacientem atd.).
Vypadá to, že problémy budou mít i umělci, prodávající svá díla. Je docela možné, že pokladnu EET si budou muset pořídit i autoři knih a novinových článků, pokud je nepíší jako zaměstnanci (což by dále omezilo nezávislé žurnalisty). Část umělců zvažuje odchod do emigrace.

V Česku

je EU nejméně populární ze všech členských zemí, včetně odcházející Velké Británie.

Proběhl První Máj

V Brně napadla anarchofašistická lůza ohlášenou demonstraci DSSS, jinak byl skoro klid.