pátek 25. března 2011

Několik chaotických poznámek o chaosu v medicíně (7/7)

Humbuk kolem sterilizací

Další snůškou naprosto chaotických nesmyslů jsou stížnosti "etnicky menšinových" žen na to, že byly v rámci operačních gynekologických zákroků sterilizovány (podvazem nebo přetětím vejcovodů).
Uvedený zákrok se prováděl naproto rutinně (a byl na to platný předpis) většinou po druhém (někdy po třetím) porodu císařským řezem (zpravidla po císařském řezu už další porody přirozenou cestou nebývají možné). Je třeba si také uvědomit, že za minulého režimu nebyla striktně stanovena hranice mezi předpisem (vyhláškou apod.) a zákonem. Někteří právní teoretici minulého režimu dokonce proponovali i vznik "zákonů", platných v daném kraji či dokonce okrese (včetně např. odlišných pravidel silničního provozu a dopravního značení). (Uvedené má ukázat, že lékařům nezbývalo nic jiného, než srazit kufry a dát se do toho, byť šlo o věc nařízenou vyhláškou, což by bylo dnes vyloučeno.)
Zákrok se prováděl proto, že děloha zjizvená dvěma císařskými řezy, má tendenci během dalšího těhotenství prasknout, což vede ke značnému krvácení a šoku, s podstatně vyšší pravděpodobností úmrtí než nerozpoznané mimoděložní těhotenství (nebo z jiného soudku: zanedbaný a prasklý zánět slepého střeva). Úmrtnost se blíží např. prasklé slezině nebo prasklým játrům.
To třetí těhotenství se dalo riskovat v případě, že pacientka splňovala řadu kritérií, mj. schopnost kvalitně a zodpovědně brát vhodnou antikoncepci (např. nitroděložní tělísko se do rozříznuté dělohy dost dobře hned zavést nedá). Pokud mezi prvním a druhým zákrokem uplynul rok nebo i méně, bralo se to více méně jako signál, že pacientka toto nezvládá.
Nejsem schopen říct, a žádná oficiální statistika na to neexistuje, zda příslušnice etnické menšiny byly sterilizovány častěji; ze svého okolí znám i případy zdravotnických pracovnic, včetně sester a lékařek, které byly po druhém nebo třetím císařském řezu sterilizovány, aniž by s tím měly nějaké problémy a dožadovaly se odškodnění. Faktem ovšem je, že nízký věk při prvním porodu, abúsus alkoholu a tabáku v těhotenství, nevhodná dieta a některé další faktory mohou vést k tomu, že již první porod je po hrozícím neúspěchu převeden na císařský řez, a dál už se to zcela přirozeně veze. A uvedené faktory mohou být kulturně, a tedy i etnicky, závislé.