pátek 30. ledna 2015

Wilhelm Gustloff 70

30. 1. 2015 uplynulo 70 let od torpédování původně výletní, ubytovací, posléze lazaretní a na konci své kariéry transportní lodi Wilhelm Gustloff.
Tato loď byla původně stavěna jako rekreační, demonstrující péči nacistického státu o pracující. Nicméně na samém začátku války byla převzata armádou. Sloužila např. k vítěznému návratu příslušníků Legie Condor (známou především vybombardováním městečka Guernica, nicméně to nebyl zdaleka jediný masakr civilního obyvatelstva, provedený touto jednotkou). Později byla použita nejprve jako obytná loď, podílející se na zajišťování výcviku ponorkových posádek. Byla ukotvena ve Gdyni a její osud se naplnil v souvislosti s evakuací před blížící se Rudou armádou.
Loď, plující pod velením kapitána Friedricha Petersena, byla v nočních hodinách torpédována sovětskou ponorkou S-13, pod velením kapitána Alexandra Marineska. Byla vypálena tři torpéda (4. selhalo) a byla zasažena příď, střed lodi a strojovna. Potápěla se asi 3/4 hodiny při teplotě moře +4 a vzduchu -20 stupňů Celsia (což bylo horší, než v případě Titanicu). Bylo zachráněno cca 1200 lidí. Na oficiálních seznamech bylo něco přes 6000 lidí (posádka, vojáci, civilisté), v reálu se na konci příprav k vyplutí nahrnuly na loď tisíce prchajících "východních osadníků", které v případě dopadení rudoarmějci čekala smrt. Odhady skutečného počtu lidí na lodi přesahují 10000.
Pro nás je také tato katastrofa zajímavá i tím, že jednu z významných rolí v německém filmu o ní hrála Dana Vávrová, Leontýnka z filmu "Ať žijí duchové".
Hodnocení tohoto válečného aktu se rozcházejí. Část hodnotitelů má tendenci jej hodnotit jako "katastrofu, převyšující potopení Titanicu", ovšem je zde naprosto zásadní rozdíl: Jednalo se o vojenské plavidlo a jeho potopení bylo normálním válečným aktem.
Je naprosto lhostejné, zda budeme tuto loď považovat za civilní, vezoucí vojenský kontraband, nebo za vojenskou, vezoucí raněné a civilisty. Obojí mezinárodní dohody zakazují s přibližně stejnou intenzitou a činí z takové lodě naprosto legitimní cíl.
Z hlediska dalšího vývoje války je podstatné, že v chladných vodách Baltu našla smrt většina příslušníků posádek, vycvičených na nové typy německých ponorek. Tyto ponorky byly v podstatě překonány až loděmi poháněnými jaderným reaktorem. Jednalo se o první typ těchto plavidel, které byly opravdu podmořskými plavidly, nikoli občas se ponořujícími a pod vodou částečně manévrujícími hladinovými loděmi, což byly prakticky všechny ponorky předchozích konstrukcí.
Ponorky nové koncepce mohly nadělat masakr mezi spojeneckou přepravou přes La Manche, případně Atlantik, a velmi drasticky zvýšit počet jejich ztrát. Byly tehdy používanými prostředky téměř nezjistitelné a byly pod vodou daleko pohyblivější, takže by, přinejmenším na začátku jejich nasazení, bezpečně unikaly protiponorkovým plavidlům. Válku by zcela jistě nezvrátily, ale mohly by prodloužit agónii nacistického státu o týdny až měsíce se všemi důsledky pro okupovaná území i vězně v koncentračních táborech a věznicích. Je docela možné, že by v případě významnějších potíží angloamerických vojsk došlo k výraznému posunu demarkační čáry mezi sověty a západními spojenci, se všemi možnými důsledky v poválečném osudu Evropy (např. komunistické Rakousko, NDR zabírající většinu německého území apod.). Takto se jejich nasazení výrazně opozdilo, protože bylo nutno stáhnout a přecvičit posádky klasických ponorek, takže vypluly pouze některé z nich a na samém konci války a pořád ještě s posádkami, poněkud připomínajícími chudáka kočího, posazeného do automobilu. Čemuž odpovídaly i jejich možnosti a bojové výsledky.
Lidsky tedy můžeme oběti z této lodi litovat, ale současně bychom si měli být vědomi faktu, že tato událost je při hodnocení v širších souvislostech jednoznačně pozitivní.

čtvrtek 29. ledna 2015

Další planeta?

Je, pochopitelně, míněna další planeta sluneční soustavy, o níž se na "odborně vypadající" úrovni začalo spekulovat před nedávnou dobou. Exoplanety (u jiných hvězd) se nám množí jako houby po dešti a v podstatě je neochota tyto objekty pojmenovávat, protože by nám jednoduše dosud nepoužitá jména nestačila.
V posledním týdenním přehledu jsem se v této souvislosti zmiňoval o Titius-Bodeově řadě.

Johan Daniel Titius (1729-1796), profesor astronomie ve Wittenbergu upozornil na pravidelnost vzdáleností planet od Slunce. Johann Elert Bode (1747-1826) vyřešil nepravidelnost jeho řady přiřčením mezery mezi Marsem a Jupiterem chybějící planetě. Později v této mezeře byly nalezeny planetky, z nichž největší, Ceres, získala statut miniplanety tím, že se zhroutila vlastní gravitací do kulovitého tvaru a současně ale nevymetla gravitačně okolí své dráhy, jak to činí opravdové planety.


Titius - Bodeho řada pro planety
Z tabulky porovnání předpovězených a naměřených hodnot pro jednotlivé planety vidíme, že předpovědi platí velice dobře až po planetu Neptun. Hvězdička u asteroidů naznačuje, že jejich "průměrná vzdálenost" od Slunce se podle různých pramenů liší, takže zde uvedená hodnota může být podle jiných zdrojů jiná. Neptun je odchýlen o téměř 30 procent směrem ke Slunci. Miniplaneta Pluto je na téměř poloviční vzdálenosti, oproti předpovězené. Za ní obíhají další objekty, z nichž některé jsou větší než Pluto (což byl hlavní argument "zbavení" Pluta statutu planety a přiřazení k miniplanetám). Pluto má také výraznou odchylku roviny své oběžné dráhy od ekliptiky.
Pokud bychom vztáhli T.B. pravidlo na další planetu, musela by buď ležet v téměř dvojnásobné vzdálenosti než Pluto, nebo je někde zde "těžiště" menších těles, vyplňujících další mezeru mezi planetami a následující planeta by byla někde blízko další pozice Titius - Bodeovy řady, tedy někde blízko čtyřnásobku vzdálenosti Neptuna od Slunce. Obojí je v podstatě možné, protože mezi Neptunem a Uranem i Uranem a Saturnem víme o drobnějších tělesech. Zdá se, že při takto strmně narůstajících vzdálenostech mezi planetami už mězi nimi mohou být "mrtvé prostory", které ani zevnější ani vnitřnější opravdová planeta dokonale nevymete.

Titius Bodeova řada platí i pro oběžnice planety Jupiter. Je tam víc odchylek než v případě planet, v některých případech zase určitou pozici sdílí více měsíců (a v jedné pozici je dokonce prstenec), ale odchylky jsou natolik malé, že zřejmě můžeme (alespoň prozatím) konstatovat, že tato řada je výsledkem nějakého příčinného vztahu, který zatím nechápeme.
Titius - Bodeho řada pro Jupiterovy měsíce

Proč takovou planetu nepozorujeme, zvlášť, má-li být větší než Země?
Je třeba si uvědomit, že Neptun pozorujeme proto, že je obrovský a i tak je to teleskopická planeta, která, na rozdíl od Uranu, nikdy nepřekročí práh vidění pouhým okem, ani za optimálních podmínek. Pluto a další transneptunická tělesa vidíme především pro jejich vysokou odrazivost. Pokud by Pluto (o průměru 2368 km) nahradil na oběžné dráze mnohem větší Měsíc (o průměru 3476 km), noční svit by se dramaticky zvýšil, protože měsíční povrch odráží kolem 10 procent světla, zatímco povrch Pluta přes 90. V reálu by, pochopitelně, zareagoval Pluto na sluneční teplo jako kometární jádro gigantických rozměrů a jeho koma by nejspíš obklopila i Zemi. K velké nelibosti astronomů, kteří by viděli na obloze jen mléčný svit.
Relativně tmavé těleso, i takto obrovitých rozměrů, bychom ani nejlepšími dalekohledy neviděli. Jedinou možností je věštění z naměřených odchylek drah transneptunických těles (bílé barvy) od vypočtených. Teoreticky by takové těleso mohlo někdy na pár okamžiků zaclonit nějakou hvězdu, ale zachytit tento několik zlomků  sekundy až sekund trvající jev by se podařilo jen náhodou. Nicméně právě odchylky od vypočtených zákrytů hvězd transneptunickými tělesy mohou velmi upřesnit "dráhu naměřenou" a konfrontovat ji s výsledky výpočtů.

Budou tam žáby taky?

Pochopitelně, to zajímá nejen posluchačky učeného žabáka z Písní kosmických, ale také nás. Bez ohledu na to, jak se díváme na závěry Zaccharia Sitchina, který takovýto objekt v hlubinách periferie sluneční soustavy vyčetl z mezopotámských tabulek.
Takováto planeta by přijímala na metr čtvereční čtvrtinové, nebo dokonce jen šestnáctinové množství energie než Pluto. Nicméně, pokud by to byla skutečně kamenná planeta s velmi hustou atmosférou, mohlo by teplo radioaktivních prvků v jejím nitru vyhřát přízemní vrstvy atmosféry natolik, že by na jejím povrchu dokonce mohla existovat voda v kapalném skupenství. Život by tedy nemusel být odkázán na nějakou šílenou exotiku s kapalným metanem místo vody jako základem tělesných tekutin. Uvedené modely a výpočty nad nimi byly provedeny pro objekty, existující zcela mimo jakékoli hvězdné systémy. Upřímně řečeno, u objektu s těžkými prvky v kůře bych očekával, že bude spíš záchytem něčeho, co vzniklo mimo sluneční soustavu, protože modely vzniku sluneční soustavy vycházejí z představy, že po zážehu jaderných reakcí ve Slunci došlo k vypuzení lehčích prvků na periferii soustavy. Kuipierovská tělesa jsou pevná hlavně proto, že mají teplotu jen pár stupňů nad absolutní nulou, jinak by to byly plynové koule.
Takže, milé žáby, by učený žabák měl odpovědět, že pokud tou těžkou planetou bude jen nějaké "hodně přerostlé" kuipierovské těleso, tak by se zde daly čekat jen pro nás naprosto exotické (a kdo ví, zda vůbec možné) formy života, s jakými se počítá případně pro Titan. Pokud to bude objekt "ukradený" Sluncem nějaké menší a slabší hvězdě někdy v minulosti, mohly by tam být i louže se žábami a možná i Enunaki.

pondělí 26. ledna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám


"Muslimové nejsou naši nepřátelé.

naším nepřítelem je islám a muslimové jsou jeho oběti", prohlásil Martin Konvička v rozhovoru pro Novinky

Čad

vyslal na žádost presidenta Kamerunu vojáky k boji proti Boko Haram.
Boko Haram mezi tím vpadl na území Kamerunu a při neudávaném počtu mrtvých odvlekl až 80 (zdroje se různí) rukojmí. Část z nich byla následně osvobozena.

V Jemenu

došlo k boji mezi vládními vojsky a rebely z opačné větve islámu, navíc napojenými na Al Kajdu.
Po více než dni bojů byl presidentský palác povstalci dobyt.
Jemenský president odstoupil, ale parlament jeho demisi nepřijal.

Hamás

by měl být vrácen na seznam teroristických organizací. Bude se o to snažit EU, navzdory multikulturně uvědomělému rozhodnutí Soudního dvora EU, který tuto organizaci ze seznamu teroristických vyřadil.

Krize ve Francii

postihuje více muslimskou mládež. Politicky korektně se neudává, že z důvodu islámu mají nulové nebo jen velmi chabé vzdělání a mizernou pracovní morálku, takže je nikdo právem nechce zaměstnat. Někteří z nich odcházejí bojovat do chalifátu. Cynicky řečeno, pokud tam padnou, bude to to nejlepší, co by se s nimi mohlo stát.

Zabránit stigmatizaci islámu

požadují diplomati islámských zemí v Česku. Nevím, proč mi jejich aktivity připomínají reakce velvyslanectví nacistického Německa na hry Osvobozeného divadla a jiné antinacistické události v meziválečné ČSR. Akorát nacističtí diplomaté nemluvili o "nacistofobii".

Chalifát

vraždil homosexuály shazováním z věže. IMHO blbec kdokoli z LGBT komunity, kdo se zastává "chudinek utlačovaných" muslimů.

Podle zdrojů západních služeb

je v EU až 20 spících teroristických buněk. To je více-méně jasné, včetně toho, že KAŽDÝ muslim v Evropě může být terorista, třeba ze spící buňky. Není to jasné jen politikům pod vlajkou multikulturalismu, případně placeným muslimy (což se vzájemně nevylučuje).

Izraelský vrtulník

zlikvidoval na okupovaných Golanských výšinách konvoj, v němž byl i generál Íránských Revolučních gard.

Kolem 800 000

Čečenců protestovalo oproti "hříchům západu", projevujícím se mj. karikaturami Mohameda. Názorná ukázka mírumilovnosti a tolerance muslimů.

Chalifát požadoval po Japonsku

200 milionů dolalů za nepodříznutí dvou unesených Japonců. Později je zřejmě opravdu podřízli, přinejmenším jedoho z nich.

Kanadsko speciální jednotky

se dostaly poprvé do přímého střetu s bojovníky chalifátu.

V Berlíně a Durynsku

prohledávali policisté byty mírumilovných a tolerantních muslimů. Pátrali po zbraních a výbušninách.

Rodilý mnichovan,

zadržený v Česku po návratu z řad bojovníků chalifátu, je nyní souzen za přísných bezpečnostních opatření v Německu.
Další podobné kaštánky chytili přímo v Německu.

Pět Čečenců

bylo vybráno z bytů ve Francii i se zbraněmi a výbušninami. Bylo údajně vyloučeno, že by šlo jen o "prosté lupiče".

Asad

obnovil nálety na povstalecká území. Pro západní země konečně, patrně, začalo být prioritou potlačení islámiských extrémistů, a ne jejich "lidská práva", která oni sami odmítají přiznat komukoli dalšímu.
Různí aktivisté již kvílí, kolikže bylo zabito civlistů. Je třeba ovšem zopakovat definici civilisty v islámském světě: civilista je terorista, kterému se podařilo před zásahem odhodit zbraň.

Třináct chlapců

zastřelili v chalifátu za to, že se dívali na fotbal. Pochopitelně, všichni zastánci islamizace blábolí a budou blábolit o extrémistech, nicméně trest vězení a bičování padl za něco podobného před nedávnem v Íránu (a obviněná sice byla propuštěna z vězení, ale byl jí zabaven pas, aby nemohla vycestovat do nějaké civilizované země). Jinými slovy: ano, tento trest je opět v naprostém souladu s islámem, včetně toho, který nám zde muslimové a jejich pomahači hodlají zavést.

Čtyři teroristé,

kteří poskytovali logistickou podporu tomu, co napadl pařížský košer obchod, byli dopadeni a patrně stráví čas do soudu ve vězení.

Boko Haram

vyvraždila město Baka "na příkaz našeho Pána". Je otázka, zda povolit uctívání něčeho, co dává takové příkazy.

Na demonstraci v Lipsku

se sešlo kolem 1500 lidí. Podstatu antidemonstrantů názorně ukázaly sabotáže na železniční trati, spojující Lipsko a Drážďany (poškození zabezpečovacího zařízení, požár na nádraží v Lipsku).

Italové

vyhostili deset imámů, podezřelých z hlásání terorismu.

Džihádista,

který absolvoval teroristický výcvik, nyní kvílí o svém věznění na Guantanámu. Patrně budou kvílet i sluníčkáři, protože si nedokáží spojit příčiny a následky.

V Rakousku soudí Čečence

který bojoval v řadách džihádistů a ekonomicky podporoval chalifát. Hrozí mu až deset let. Uvidíme, zda se rakouská justice opravdu pochlapí.

Hamás

se hodlá smířit s Hisbaláhem, neboť "všechny hlavně musejí mířit na Izrael".

Anglicky

komunikující jednotku údajně vytvořil chalifát.

V Německu

narůstá počet radikálních muslimů a někteří odjíždějí bojovat za chalifát.

John Kerry

prohlásil, že nálety na džihádisty byly úspěšné a došlo k likvidaci řady vedoucích teroristů.
Chalifát v důsledku náletů přišel o cca 1% území v Iráku.

Terorista

z košer obchodu byl v tichosti pohřben.

Egyptský soud

nařídil obnovení procesu ve 37 případech členů teroristické organizace Muslimské bratrstvo. A prozatím zrušil prvoinstanční tresty smrti.

Ve španělské enklávě

Ceuta byli zadrženi čtyři džihádisté.

Islamisté

ostřelovali Damašek raketami a z případných ztrát životů civilistů si nedělali nic.

Ukrajina

Doněck

se ocitl pod těžkými boji vedenými z obou stran. Příměří viditelně selhalo dřív, než se vůbec stalo realitou.

Dětskou nemocnici

v Doněcku záměrně ostřelovali ozbrojenci řízení Kyjevem. Pak se ovšem nemohou divit, že na východě země nikdo takovouto vládu nechce.
Boje, včetně dělostřelby obou stran, dále pokračují.

V Luhansku

ukrajinská armáda utekla, údajně před Rusy. Může ovšem být, že na ně svádějí jen svou neschopnost.

Sergej Lavrov

explicitně prohlásil, že si Rusko nepřeje novou studenou válku.

Vůdce extrémistického

Pravého sektoru byl coby dobrovolník raněn v boji se separatisty.

Zastávka MHD

byla v Doněcku napadena minometem. 13 mrtvých - a není to první útok tohoto druhu.

Ztrátu letiště

v Doněcku přiznala ukrajinská armáda.

Těžkou techniku

a ozbrojence údajně posílá Rusko na Ukrajinu podle NATO.

Ukrajinští separatisté

potvrdili, že přecházejí do ofenzívy. Podle některých údajů Ukrajina vyškrabávala poslední vojenskou techniku, nerozprodanou do zemí 3. světa, a nasazuje nedostatečně vycvičené brance.

Putin prohlásil,

že rozkazy ke střelbě na civilisty dává ukrajinská vláda.

Obecné

PEGIDA

po zákazu v Drážďanech (pro údajnou hrozbu teroristického útoku) svolala pochod do Mnichova.
V Mnichově ovšem proti PEGIDA protestovalo deset tisíc islamofašistů a na ně napojených multikulturních nácků.

Téměř polovina

Francouzů se vyslovila pro nějakou formu omezení karikatur, jaké tiskl a tiskne Charlie Hebdo. Z občanů se vlivem islamistů a jejich nájemných ideologických vymývačů mozků stávají ovčané.

Centrum,

specializované na léčbu zhoubných nádorů mozku, vzniká v Praze. Při 600 nových případů z této skupiny onemocnění za rok by se mohlo uživit.

Tak daleko v budování multikulturní společnosti ještě nejsme...

Žalobce nařkl presidentku s napomáhání atentátníkům a krátce poté, co si sehnal pistoli na svou obranu, byl nalezen touto pistolí zastřelený. Úloha deseti bodygardů, kteří ho měli chránit, je nejasná. Stalo se v Argentině.
Jeho smrt údajně "nebyla nikým zaviněna". Problém soudružky presidentky je, že kdo nemusí, tak tomu nevěří.

Až dvě další

velké planety, novináři mluví o "další Zemi", vědci o "superzemi o hmotnosti až  Zemí" mohou být na periferii sluneční soustavy. Bylo to odhadnuto z odchylek drah těles za oběžnou drahou Neptuna.
Už v 19.století si všímali astronomové, že planety jsou rozloženy ve sluneční soustavě zákonitě. Nakonec to vedlo ke nonstrukci Titius - Bodeovy řady, která určuje vzdálenost planety podle vzorce:
D=0,4*(N*0,3)
přitom N je pro Merkur 0 a pro další planety je to dvě mocněné pořadovým číslem planety - 2.
Je to tedy řada 0, 1, 2, 4, 8, 16 a další mocniny dvou.
Pluto se z TB řady silně vymyká, protože jeho vzdálenost od Slunce je něco málo víc než poloviční proti vzdálenosti vypočtené podle TB.
Je ovšem otázka, zda v případě tak vzdálené planety mluvit o "superzemi", když by to byla planeta složená z hornin, jejichž některé komponenty mají na Zemi plynné skupenství.

Babišovi vadí

náhradní výživné v programu státu. Chce stát, kde by se výživné dalo efektivně vymáhat. IMHO:
 1. Takový stát bych chtěl taky, ale obávám se, že to nepůjde bez uzavření hranic (aby neplatiči nemohli zmizet v Schoengenu) a donucovacích pracoven (aby na to výživné měli peníze). Tedy ne s EU a s dodržováním lidských práv neplatičů.
 2. Matka, pečující o dítě je v nerovnoprávném postavení vůči neplatiči, protože má daleko menší časový prostor pro běhání po úřadech (má-li se o to dítě řádně starat).
 3. Pokud bude po neplatičích vymáhat výživné přímo stát, bude situace opačná, v nerovnoprávném postavení vůči státním profesionálům bude neplatič.
Bělobrádek z KDU-ČSL se kupodivu tohoto řešení zastává. Je otázka, zda opravdu, protože jeho strana vždy v minulosti snahy o podobný zákon potopila - zda se mu jen Babiš nehodí jako mouřenín, který udělá špinavou práci a lidovce ponechá "čistými".

V poslaneckém klubu Úsvitu

došlo k "palácovému převratu". Byl odstaven z jeho vedení Radim Fiala, který se za zády zbytku klubu paktoval s jinými stranami a dokonce vedl svévolně jednání o sloučení se Stranou práv občanů.

OPEC

tlačí dolů cenu ropy, což se projevuje nulovým výdělkem na ropných polích s vysokými náklady na těžbu (USA, Rusko). Narůstá tím i nehoráznost "alternativních zdrojů".
Ukazuje se, že jakékoli těžebné aktivity (ropné břidlice, břidličný plyn apod.) musejí být garantovány státem v tom smyslu, že stát bude udržovat jejich provozuschopnost i v případě prodeje ropy za nižší, nebo dokonce dumpingové ceny. Jednoduše proto, abychom mohli reagovat na jejich následné zvýšení. Prostě lidé zde pracující by měli být chápáni jako vojáci, bojující s islámským terorismem, který ropné státy exportují s tou ropou.

Přibývá pacientů

s dávivým kašlem.
Rodiče si svého času stěžovali na to, že děti mají po očkování teplotu a další potíže. Byla vybrána vakcina šetrnější s menšími reakcemi, ovšem také se slabším přenastavením imunity na obranu proti infekci. Očkování funguje proto, že vyvolá stejnou imunitní odpověď jako abortivní nebo inaparentní průběh choroby, proti níž se očkuje. Pokud není reakce, tak nemusí buď dojít k serokonverzi (=vzestup protilátek), nebo nevznikne dost paměťových buněk, které se aktivují v případě kontaktu s infekcí.

Odclonění magnetického pole

se podařilo vědcům na Slovensku. O přístroj se zajímá NASA, protože by mohla vyřešit problémy s cestováním kosmonautů mimo štít magnetického pole Země (ISS je uvnitř tohoto štítu, cesty na Měsíc se konaly v období velmi nízké aktivity Slunce).

Stát nevydá

pozemky klášteru v Broumově, o které přišli řeholníci z větší části při pozemkové reformě za první repoubliky a z menší hned po válce za konfiskací v roce 1945, pro pronacistické postoje vedení kláštera.
Kausa ukazuje, že církev vyžaduje vydat nemovitosti, na které ze zákona nemá nárok. Procírkevníci přitom zákon formulovali tak, že pokud bude něco takového nedopatřením (nebo třeba podplaceným úředníkem) vydáno, půjde o nenapravitelný akt. Prostě názorná ukázka toho, že křesťané nemají absolutně žádnou morálku, ani čest.

Norská sociálka

požaduje pasy unesených chlapců. Podle zákona na to ovšem nemá nárok.

V řecké hrobce

z doby Alexandra Makednoského byly nalezeny ostatky pěti lidí. Zuby ovšem jen jednoho z nich, takže není jasné, zda se podaří určit jejich případné příbuzenství (v zubech savců se DNA uchová kvůli odolnosti skloviny líp, než v kostech).

Mausoleum v Moskvě

pokropili dva performeři svěcenou vodou a vyzvali Lenina, aby "vstal a odešel".
Vzpomínám, jak dva kolegové, za dob hlubokého socialismu bloudili po temé a mrazivé Moskvě, kde ani WC nebylo. Nakonec to nemohli vydržet a vymočili se u jakési cihlové zdi. Posléze zjistili, že se jednalo o zeď kremlskou. Nicméně ani po tomto "výkropu" nikdo nevstal a nechodil.

Jako tajemný hrad v Karpatech

se zatvářila norská ambasáda a sdělila, že "odebrání dětí" paní Michalákové "nebylo jen tak". Problémem je, že kdyby odebrání bylo opravdu v zájmu chlapců, tak by nebyli od sebe odděleni a nebyly by jim vymývány mozky norskými skřeky.
Premiér Sobotka se má kvůli případu obrátit na svůj norský protějšek.

Podle polského soudu

je možné vydat režiséra Polanského do USA, kde mu hrozí 50 let vězení, i když je polským (a současně francouzským) občanem. O vydání by ovšem rozhodoval polský soud a patrně by se k němu vyjadřoval i ministr spravedlnosti.
Proto zřejmě Polanský z Polska zdrhnul, patrně do Francie, která své občany nevydává.

Erotické SMS

posílal vychovatel dětského domova 14leté chovance. Údajně ji tím chtěl chránit před drogami (mj. trávila víkend s drogovým dealerem). Tady by člověk potřeboval být vševědoucí a i pak by bylo asi docela obtížné rozhodování, co s tím.

Více než polovina Rusů

hodnotí kladně Stalina. Reportéři z toho mají problém. Nějak pozapomenuli, že před několika léty muselo být zfalšováno v Německu hlasování o největšího Němce všech dob (protože jinak by vyhrál jistý pán s monogramem A.H.). Patrně nejvíc charakterizuje rozdíl mezi našimi národy to, že i v Česku byla tato soutež zfalšována, a to kvůli vítězství jakéhosi, v oficiální historii nedoloženého, Járy Cimrmana. Ale zpět k tomu Stalinovi: Mnoho historiků se domnívá, že pokud by v Rusku panoval běžný socialistický, případně demokratický, b...l, tak by se nacistům neubránilo.

Odvolání z vedení USTR

nynějšího ministra kultury bude znovu řešit soud. Faktem je, že byl zcela zjevně odstaven proto, aby mohlo dojít k ochromení práce této instituce, případně zametení stop aktivit některých současných politiků za minulého režimu.

Průstřel hlavy z boku kuší

byl podle odborníků sebevraždou. Postižený na jeho následky zemřel.

Pražské soudy

chtějí garance, že tři u nás zadržení podezřelí z terorismu, nebudou v USA, kam majá být vydáni, umístěni v samovazbě nebo dokonce mučeni.

Řád redemptoristů

nasadil domovu důchodců, sídlícím v nemovitosti, kterou dostal v rámci restitucí, naprosto likvidační nájemné, takže tato instituce bude muset asi skončit.

Rusko a Írán

uzavřely vojenskou dohodu, zaměřenou proti USA.

Výrobci laserových operací

se snaží tlačit na nárůst zákroků prostřednictvím "bezpečnosti silničního provozu". Problém je, že pořád není úplně jasné, co se s takto ošetřenýma očima stane po delší době.

Vřeštění multikulturalistů

doprovázelo fotografii vedoucího hnutí PEGIDA nalíčeného z Hitlera. Ve většině internetových zdrojů se nedozvíme, že se jednalo o obálku ke knize, vyprávějící fikci o tom, jak se Hitler probral po desetiletích spánku do současného světa.
Pamatuji případ, kdy se objevily fotky kteréhosi politika, který se nelíbil "antifašistickým" aktivistům, v uniformě Wermachtu, aby se nakonec ukázalo, že jsou z natáčení nějakého válečného filmu kde hrál v komparsu.

Prodavači

alternativních obchodníků s energiemi se vydávají za agenty státu, kteří mají ze zákona povinnost "sjednotit" odebírání energií. Stát to, kvůli špatným zákonům, neumí řešit.

Odbory

prosazují kompletní prolomení těžebních limitů v severočeské hnědouhelné pánvi.

SYRIZA

až do voleb zvyšovala v průzkumech volební preference.
EU od zahájení hlasování v neděli ráno čekala se sevřenými půlkami na výsledky.

Vydavatelé Hitlerových projevů

byli definitivně osvobozeni. Plánují další díla s podobnou tématikou. PK a multkulti budou zajisté šílet, protože bude s čím jejich proslovy a aktivity srovnávat.

Papírové kupony

hodlá od března zavést znovu Praha. To by patrně ukončilo kausu Opencard.

Odpůrci únosu

bratří Michalákových hodlají uspořádat protest na světovém poháru v biatlonu, kde Norsko dominuje.

Nesehnutí

procpali prvoinstančním soudem námitky proti revizi územního plánu města Brna, první za dvacet let. Doufejme, že nebudou mít takové štěstí u odvolání.

Rodička,

které byl před více než sedmi lety proveden při porodu nástřih hráze, prohrála soud o odškodnění. To zas bude jekot mezi aktivisty!

Šest mrtvých těl

se podařilo vyprostit potápěčům z potopeného malajsijského Airbusu. Další tam jsou více zaklíněná.

Barroso kvokal

o kvótách pro ženy na ekonomickém fóru v Davosu.

Atomoví vědci

z organizace BAS posunuli ručičku na hodinách, zbývajících do totální apokalypsy na Zemi.

Růžového partyzána

mají v Banské Bystrici.

Epidemii spalniček

mají zase v USA.

Mrtvá žena

ležela rok v domě s pečovatelskou službou v Karvinné, čímž perfektně demonstrovala, jak se tam o klienty starají.

Zemřela

Ludmila Brožová-Polednová, poslední veteránka justiční vraždy Milady Horákové.

Po 40 letech

propustili v USA nevinně vězněného na základě testů DNA, které prokázaly jeho nevinu.

Předsedkyní

strany Zelených se stala starostka Brna - Nového Lískovce Jana Drápalová. Chce-li někdo vidět zeleně dodrbané sídliště i starou zástavbu (původní Nový Lískovec), nechť si tam udělá cestu.

Pojišťovny

odmítají hradit účinný přípravek proti lupénce s tím, že se jedná "pouze o kosmetický prostředek". Raději platí zcela neúčinné nebo jen částečně účinné, ale "léky".

Rozpočet pro tajné služby

slíbil navýšit ministr Chovanec o až 1,5 miliardy.

Češi a Italové

stavěli most ve Středoafrické republice, kde zuří občanská válka.

V atypickém termínu

se sešlo v Drážďanech kolem 20 000 lidí na demonstraci PEGIDA.

SYRIZA

podle prvních odhadů vyhrála volby v Řecku. Vypadá to, že sestaví koaliční vládu s jednou z menších antievropských levicových stran.

neděle 25. ledna 2015

Tři anti-anti- islamizační argumenty Jiřího X Doležala

Pan JXD ve článku na internetové verzi Reflexu "vyvrací" tři "hlavní argumenty proti islámu". Jsem na pochybách, zda se skutečně jedná o argumenty hlavní, nebo alespoň důležité, ale zaměřím se na to "vyvracení".

Argument první - hidžáb.

Pan JXD srovnává nošení hidžábu s nošením pokrývky hlavy (šátek, klobouk apod.), které bylo u nás v různých epochách tu více tu méně intenzívním sociálním tlakem vymáháno.
Problém spočívá v absolutním nepochopení svobody ze strany JXD. Bojovat za hidžáb je asi to samé, jako bojovat pro Židy za "právo" nosit žlutou šesticípou hvězdu, vymáhané navíc jako povinnost. Jistě by se našli i mezi Židy nějací blbci, kteří by něco takového nosili z přesvědčení, jako se najdou v případě muslimek u toho hidžábu.
Srovnání s pokrývkou hlavy ze společenských důvodů je naprosto mimo mísu. Ano, určitý společenský dresscode je v určitých situacích vymáhán sociálním tlakem a někdy i jinak - např. ve špinavých montérkách vás těžko pustí do divadla na operu. Nicméně nikdy zde nebyla nějaká náboženská policie, která by něco takového vymáhala pod hrozbou bití holí nebo bičování, jak je to obvyklé v islámských zemích, a jak se to snaží zavést islámští extrémisté i v zemích civilizovaných. Konec konců, zavedení "neoficiální" (= ilegální) náboženské policie a zejména naprostá bezradnost a neschopnost úřadů vůči tomuto jevu byla jednou z posledních kapek, po níž přetekl v Německu pohár trpělivosti a zrodila se PEGIDA.
Neslyšel jsem o případu v našich končinách, kdy by byly ženy bez pokrývky hlavy zaháněny hasiči zpět do hořícího domu, jak se to stává v islámských zemích, když hoří dívčí internát nebo něco podobného.
Jediná s nošením hidžábu nebo jiných oděvních součástí srovnatelných a vymáhaných norem bylo povinné nošení určitých oděvních součástí u prostitutek ve středověku a raném novověku (s tím, že konkrétní oděvní součást byla závislá na lokalitě i konkrétním dějinném období a na stejných faktorech byl závislý i konkrétní trest za případné porušení tohoto nařízení).
Svoboda ženy nosit hidžáb (burku, nikáb atd.) je svobodou Žida inhalovat Zyklon B v plynové komoře.
V momentě, kdy v islámském světě, včetně komunit muslimů, žijících v civilizovaných zemích, nebude už nikdo, kdo by po ženách tyto věci vyžadoval a násilím vynucoval, můžeme povolit a tyto oděvní součásti zahrnout pod kategorii "může si nostit, co chce". Do té doby by měly být hidžáby a další sociálně dehonestující oděvní součásti ženám islámem vnucované postaveny mimo zákon. Chráníme tak především ty, co to nosit nechtějí, a to jsou zároveň ty, které jsou s naší civilizací kompatibilnější.

Argument druhý - halal

JXD argumentuje jakousi "humánností" halal porážky, což je úplný nesmysl, protože jinak by halal a košer porážka nemusely mít výjimku ze zákona proti týrání zvířat.
Halal, případně košer, porážka stojí svým smyslem na tom, že je zvíře doslova utýráno k smrti. Za těchto okolností dojde ještě před jeho totálním vykrvácením k vyplavení adrenalinu a příbuzných látek, které po zastavení přísunu kyslíkem krví "bičují" přežívající (až hodiny) svalové buňky k další aktivitě. Tím dojde:
 1. K vyčerpání zbytků zásob kyslíku ve svalové tkáni, ať už fyzikálně rozpuštěného, nebo navázaného na myoglobin.
 2. Nastartování anaerobní glykolýzy ("práce na kyslíkový dluh") a tím:
 • spotřebování veškeré glukózy (včetně sloučenin typu glukózo-6-fosfátu nebo glykogenu)
 • vzniku kyseliny mléčné, která jednak okyselením tkáně, jednak působením samotného laktátového iontu usmrcuje nebo alespoň inhibuje některé skupiny bakterií
Výsledkem je prostředí nepřátelské většině druhů bakterií, které se podílejí na rychlém kažení masa, navíc bez glukózy jako dobře dostupného zdroje energie. Neinhibování jiných bakterií (které jsou schopny "dolovat energii" např. z proteinů) naopak převede bakteriální rozklad směrem k mléčné fermentaci (jaká je využívána k výrobě např. u salámů typu uherák či u nás Herkules), při niž s menší pravděpodobností vznikají látky škodící lidskému zdraví. Tomu napomůže i částečná dehydratace povrchu masa solí, která navíc ochrání povrchovou vrstvu masa, do níž může kyslík pronikat ze vzduchu.
Halal / košer porážka může mít jakýsi význam u kočovných primitivů, kteří nemají technické možnosti zajistit prodloužení údržnosti masa jiným způsobem. Její přetrvávání v situaci, kdy máme takovýchto způsobů mnoho, a naprostá většina z nich je daleko účinnější, je jen dokladem neschopnosti příslušných náboženství a jejich vyznavačů reflektovat technologický pokrok.
Halal / košer technologie, týkající se dalších druhů potravin, nemají ani jakýsi reziduální význam, jako ta porážka, jedná se čistě o soubory samoúčelných blábolů.
Obecně halal a košer potraviny a suroviny odmítám z následujících důvodů:
 1. Je tu ta porážka a její etické aspekty.
 2. Je to jakási "služba", kterou nepotřebuji ani nepožaduji, a která mi je v některých situacích vnucována. Chápu, že pro judaisty a muslimy je ekonomicky výhodné vnutit halal / košer potraviny co největšímu počtu lidí, protože pak se fixní náklady rozpočtou na větší množství potravin a oni na tom vydělají. Nicméně já se cítím naopak okraden (byť by to byl třeba halíř na tunu, a to i potisk příslušného atestu na spotřebitelské balení vyjde dráž) a sympatizuji s těmi, kdo si stěžují, že např. v Kanadě či USA nelze sehnat v některých oblastech normální (= nehlal, nekošer) potraviny, a nejedná se ani o židovské či islámské čtvrti, ani o nějaké speciální potraviny pro etnické kuchyně. A docala chápu, že mohou časem ve svém naprosto správném rozhořčení podpořit někoho, kdo s původci toho okrádání přislíbí udělat krátký proces.
 3. Nevidím sebemenší důvod, proč požívat potraviny, které byly zasvěceny ďáblovi (protože jak Alláh tak i JHWH jsou mocnosti zla /ve Starém Zákoně i v Koránu je pro toto tvrzení důkazů dost a dost/, pro něž je tento název, užívaný v křesťanském prostředí, asi nejvhodnější).
 4. Nevidím ani důvod, proč podporovat a financovat šíření náboženského tmářství.
Z uvedených důvodů podpořím kohokoli, kdo výrobu a distribuci těchto potravin postaví mimo zákon. Jako vedlejší účinek tohoto opatření by mohl nastat exodus náboženských fanatiků, kteří se s těmito potravinami nedokáží rozloučit, z civilizovaných zemí, což by byl účinek jednoznačně kladný.

Verš "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete."

JXD argumentuje tím, že tento verš je následován "a vyžeňte je, odkud oni nás vyhnali".
Jednak je tento verš jedním z mnoha (v Koránu naprosto převažují verše, vyzývající k násilí a vybíjení jinověrců), což pan JXD ignoruje. Pan JXD si patrně tento konkrétní verš zvolil kvůli tomu pokračování, aby postavil typického "straw mana" a pak proti němu snadno bojoval.
Jeho problém je, že je přiliš nevzdělaný v islámu, takže si toho straw mana zvolil dost blbě. Islám totiž chápe ono "vyhnání" velmi široce:
 • v užším měřítku jsou "země, odkud byli muslimové vyhnáni" všechny země, kde kdy v historii stanula noha muslima, ale v současnosti nejsou pod islámskou vládou. V Evropě se to týká obrovských oblastí na jihu, od nejzápadnějšího cípu evropské pevniny přes Balkán až téměř po Ural. Tato oblast zahrnuje jihovýchodní část Slovenska, prakticky celé Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Bulharsko, téměř celou Ukrajinu (snad mimo severozápadní cíp), kus Běloruska, celý jih Ruska i evropskou část území na Kavkaze. Na západě sahá na východ Rakouska a zasahuje i na jih Moravy, zahrnuje prakticky celou bývalou Jugoslávii, velká území v Itálii (včetně celé Sicílie), jih Francie, prakticky celý Pyrenejský poloostrov (a určitě jsem ještě na některá území zapomněl a jejich obyvatelstvu se tímto omlouvám). Všude tam by měli být "nevěřící psi" vyháněni a zabíjeni, protože tam byla, byť třeba dočasně (na jihu Moravy např. v souvislosti s dvojím obléháním Vídně), ustanovena islámská vláda a muslimové odtud byli násilně vyhnáni. Nedávný výrok islamisty Erdogana o objevení Ameriky muslimy ukazuje, že by muslimové tímto mechanismem mohli vznášet nárok i na nějaká území na tomto kontinentě. Územím, odkud byli muslimové vyhnáni, a kde je tedy nutno vybít "nevěřící psy, okupující islámské území", je, pochopitelně, i Izrael.
 • druhou věcí je, že Mohamed prohlásil judaismus a křesťanství za "pokažený islám", který on přišel napravit. Tento výklad by působnost citovaného verše rozšířil na veškeré země, které byly nebo jsou pod nadvládou křesťanů nebo judaistů. Tedy prakticky vše mimo některá území v Asii (Čína, Japonsko) a Antarktidu.
V důsledku neschopnosti pana JXD vybrat si na své popírání islámské agresivity správnější koránský verš jsme si tedy mohli velmi názorně a přehledně ukázat skutečné agresívní záměry muslimů, na které jsou Koránem "naprogramováni".

Díky, pane JXD, jen pište na obranu islámu a islamizace více takových textů, u nichž lze vysvětlením podstaty věci ukázat jejich skutečný význam, tj., že pravý opak toho, co hlásáte, je pravda!

čtvrtek 22. ledna 2015

Je islámský terorismus ekvivalentní jiným?

V internetových diskusích různí "sluníčkáři" a jiní multikulturní proislámističtí agitátoři velice často opakují otázku, proč odsuzovat islámský terorismus a nikoli terorismus ETA nebo IRA (jmenovány nejznámější teroristické organizace Evropanů).
Velmi stručně na to odpovídám zpravidla takto: Ani IRA ani ETA nepovažují za legitimní cíl svých útoků český stát nebo příslušníky českého národa. Islámští teroristé jednoznačně ano.
Na jiné než takto zjednodušeně pragmatické konstatování v internetových diskusích zpravidla nebývá prostor. Celé se to dá, pochopitelně, rozvést i v rovině odlišné:
IRA i ETA jsou bojovými organizacemi okupovaných národů, vystavených genocidnímu tlaku. Ten se projevuje nejrůznějšími způsoby. Řada baskických území byla násilně "debaskizována" zabíjením a vyháněním domácího obyvatelstva. Podobně byl nastolen i problém severních hrabství v Irsku, odkud bylo z měst a větších sídel vyhnáno původní obyvatelstvo a jeho místo zaujali bezcenní imigranti z Anglie a Skotska (předkové dnešních "protestantů") a zůstali jen Irové v menších sídlech, v podstatě v otrockém postavení (předkové dnešních "katolíků"). Proto také tato část Irska zůstala okupována i po vyhlášení samostatného irského státu. Genocida v Irsku pokročila tak daleko, že většina Irů není schopna komunikovat v irštině a domlouvá se bezcennou hatmatilkou okupantů. Baskové jsou v tomto poněkud ve výhodě, protože pořád existují ucelená území, obydlená lidmi, komunikujícími v baskičtině, nicméně Baskové ve větších městech jsou vystavováni podobnému odnárodňovacímu útlaku jako Kurdové v Turecku nebo Lužičtí Srbové v Německu. (Svou roli může hrát i to, že španělština je jeden z nejkvalitnějších evropských jazyků.)
Za těchto okolností je obrana proti národnostnímu útlaku a genocidě zcela legitimní a zejména my, po zkušenostech s pokusy nás zgenocidovat v rámci Rakouska (následně Rakousko-Uherska) a později během nacistické okupace, s tím, mimo nějaké deklasované živly, nemáme problémy. ETA a IRA nedělaly a nedělají nic jiného, než co naši, polští, francouzští (a, pochopitelně, mnozí další) odbojáři: Likvidují význačné představitele okupační moci a kolaborantů (i když tak významnou zločineckou osobnost, jako byl Heydrich, se jim zlikvidovat nepodařilo), případně podnikají útoky na členy okupačních sil (což dělala velice často Armia Krajowa - atentáty na kina a jiná shromáždění příslušníků okupačních vojsk). Proti těmto "klasickým" způsobům odboje ještě ETA navíc vyvolávala neklid mezi turisty, přinášejícími okupantům zisk, útoky na letoviska (bez lidských obětí, výbuchy byly ohlášeny předem, aby turisté utekli, ale přišli o některé věci, což je výrazný rozdíl proti útokům islámských teroristů na turisty v islámských zemích) a jiní významné turistické destinace..
Z hlediska oprávněnosti těchto akcí je třeba konstatovat, že kdyby ETA odpálila v centru Madridu jadernou nálož hirošimského kalibru, tak by zdaleka nebylo tolik obětí, kolik jich lze napočítat v rámci španělské genocidy Basků. Pokud by totéž udělala IRA v centru Londýna, tak by počet obětí patrně nepřevýšil ani desetinu počtu obětí "bramborového hladomoru", který záměrně vyvolala anglická vláda za účelem likvidace nepohodlných obyvatel "nesprávné" etnicity na okupovaném ostrově. (V obou případech zohledňuji vyšší "bomboodolnost" měst z cihel a kamene v porovnání se zástavbou ze dřeva, bambusu a papíru v Hirošimě i Nagasaki.) A, pochopitelně, nebyl to jediný masakr irského obyvatelstva, provedený Angličany, pouze patrně největší a relativně dobře zdokumentovaný. Tím nevyzývám k terorismu, pouze konstatuji, že ETA a IRA jsou organizace srovnatelného typu s odbojovými organizacemi za WW2, jejich cíle jsou naprosto legitimní a jejich akce jsou odezvou na teror srovnatelný s terorem nacistických okupantů, ale prováděný po celá staletí.
Navíc, protože nejsem ani španělský ani anglický okupant, se mohu k jejich akcím připlést leda náhodou (jimi samotnými vnímanou jako nedopatření), proto mě v podstatě jejich teroristické aktivity nemusejí nijak trápit.
Naopak islámský terorismus je zaměřen proti všem "nevěřícím psům", tedy i obyvatelům našeho území. My všichni, pokud odmítneme konvertovat na islám (a pokud konvertujeme, tak pokud by se naše konverze zdála být neupřímnou, nebo víra příliš vlažnou) jsme pro islámské teroristy naprosto samozřejmým a legitimním cílem.
Z tohoto důvodu je pro nás islámský terorismus o mnoho řádů významnější než nějaké organizace v dalekém zahraničí. I skutečnost, prozrazená našimi zpravodajskými a bezpečnostními orgány, že někteří islámští teroristé operovali na našem území (v rámci příprav útoků v jiných zemích) jasně ukazuje, že, na rozdíl od IRA nebo ETA (a jiných podobných) zde už islámští teroristé jsou a je opravdu jen a jen otázkou času, než udeří i u nás. Mohou se jim nelíbit ženy v minisukních, mohou se jim nelíbit slavnosti vinobraní či piva, mohou se jim nelíbit stánky s vepřovým na farmářských trzích nebo jiných akcích, kde se prodává občerstvení vč. výrobků z vepřového, nebo cokoli jiného. Odhadovat jejich budoucí konání je asi stejně snadné, jako odhadovat, co udělá zdrogovaný šílenec.

středa 21. ledna 2015

Restart z pohledu medicínského 5.


Epigenetické jevy


Podle některých výzkumů se zdá, že epigenetika prochází určitými obdobími, kdy jsou některé její parametry nastavitelné lépe, než v obdobích jiných. První takové období je v průběhu nitroděložního vývoje, další na prahu puberty a poslední kolem jejího ukončení. V těchto obdobích je organismus nejcitlivější na zevní vlivy, které se mohou promítnout do dlouhodobého až trvalého zablokování některých partií DNA v jádře buněk a některé tyto blokády se mohou dokonce i přenést na potomstvo.
U lidí bylo prokázáno, že děti matek, strádajících v období těhotenství, mají větší sklon ke hromadění tělesných zásob, tedy tloustnutí, než děti, jejichž matky žily v dostatku. Dokonce, bez ohledu na reálnou obezitu, silněji prožívají pocit hladu. Uvedené nastavení je do jisté míry zlomitelné v období mladšího školního věku a posléze koncem věku dorostového, nicméně toto zlomení je náročnější než získání tohoto handicapu.
Pochopitelně, je to adaptační mechanismus u populací, vyrůstajících v potravinové nouzi, kdy jejich členové jsou nastaveni na intenzívnější shánění potravy, k čemuž je nutí silnější pocit hladu, a jsou rovněž náchylnější ke tvoření energetických zásob, tedy ke tloustnutí.
Epigenetika je ovšem oblast, do níž teprve začínáme pronikat, takže naše vědomosti na tomto poli jsou pořád ještě útržkovité a nedostatečné.
Vidíme tedy obecně, že restart organismu nebo jeho částí je sice v některých případech možný, ale mohou ho provázet problémy, které zatím jen tušíme. Tyto problémy ovšem mohou být spojeny i s rizikem "nenastartování" hluboko zmraženého lidského organismu, dokonce bych se i bál o Listera ve stázovém poli, pokud toto pole nějakým způsobem nezaznamená i vektory molekul, případně i menších (možná až subatomárních) částic.

Buňka


Hodně se mluví o buňkách, které jsou s to se dediferencovat a převzít úkoly svých příbuzných. V extrémním případě až buněk pluripotentních (které se mohou přeměnit na všechny existující buňky lidského těla), či totipotentních, z nichž vzniknou i ty buňky, které existují pouze v placentě, plodových obalech a pupečníku.
Nedávno proskočila zpráva o tom, že se takovéto buňky podařilo vyrobit. Nebylo na ní ani tak zajímavé ono "že", ale spíše ono "jak", protože oním faktorem měl být pouhý stres z drastické až subletální změny pH v kultivačním médiu. Do té doby se sázelo na sofistifikovaně přidávané různé růstové a dediferenciační faktory, které umí vyrobit pouze pár pracovišť na světě, a to některé zdaleka ne všechny z nich.
Pokud by se potvrdil vznik tzv. STAP buněk se vznikem totipotentních buněk, tak, pochopitelně, se jedná nejen o restart buňky, ale současně celého člověka, který je tou buňkou vlastně tvořen.
Takže se dostáváme jakýmsi dialektickým obloukem k tomu začátku, kde jsem si dovolil určitou skepsi vůči restartování vyrostlého lidského organismu. Restartování jedné buňky, z níž lidský organismus může vzniknout, ať už se týká buněk zárodečných, oplozenývh vajíček nebo dokonce velmi raných embryí, je technika, která byla jak pro člověka, tak i pro hospodářská zvířata vypracována do stádia komerčního a rutinního užívání.
Budu se asi trochu opakovat konstatováním, že takto vytvořené buňky mají jasnou perspektivu v kosmonautice, zejména v astronautice, protože bychom byli s to je dopravit i současnými technikami do oblasti nejbližších hvězd (byť by to dnes ještě stálo majlant) a v dohledné době, pokud nedojde k nějakému civilizačnímu kolapsu, bude možné takovou sondu vybavit i inkubátory a UI, která by oživila a vychovala první generaci osadníků. Použití v podstatě klonů by mělo tu výhodu, že by se na místo dostali lidé s určitými vrozenými předpoklady. Dá se očekávat, že s výhradou nějakého průšvihu během embryonálního života, bude mít klon muže nebo ženy s IQ 120 rovněž IQ blízko této hodnoty (a k tomu ještě speciální nadání, třeba pro gender studies), zatímco z dítka, pořízeného si rodiči s IQ kolem 120 může klidně vzniknout volnou hrou genů debil, byť s nižší pravděpodobností než u rodičů, jejichž IQ je nižší. Z tohoto hlediska by doprava klonů jako první generace osadníků byla efektivnější. Bylo by také možno snadněji vybrat geneticky co nejpestřejší skupinu (jakákoli "rasová selekce" by zde představovala nikoli jen etický problém, ale hlavně riziko degenerace osadníků během prvních generací, což bych považoval i za závažnější problém).

Mikrobiom


Zbývá ještě něco, co jsme proběhnutím letem světem orgánovými systémy zapomněli?
Kupodivu ano. Velice důležitou součástí našich těl je stálá osádka bakteriální (a jinou) mikroflórou, která se nazývá mikrobiom. Je dobré si uvědomit, že přestože je těch bakterií něco přes jedenapůl kila, na počet připadá na jednu tělesnou buňku kolem deseti bakterií. Bakterie jsou fyziologickou součástí kůže, trávicího ústrojí, dýchacího ústrojí i ženského genitálu. Některé léčebné postupy opravdu směřují k tomu, že se snaží udržet nebo navodit normální mikrobiální osádku v situaci, kdy došlo vlivem nemoci nebo něčeho podobného negativního, k jejímu narušení.
Existuje řada přípravků pro úpravu poševní mikroflóry, kde ovšem zpravidla nejde ani tak o reset, jako spíše napomáhání domnožení se těm správným skupinám bakterií (které se vyznačují necitlivostí ke kyselině mléčné a kyselému pH).
Podobné zásahy, včetně dopravy vhodných bakterií v kapslích nebo i upravených potravinách, se provádějí i v případě trávícího ústrojí, a to zejména střev. Nicméně existuje zákrok, který nahradí mikroflóru poškozenou nějakými patologickými nebo naopak léčebnými procesy (např. po dlouhodobé nebo opakované léčbě antibiotiky). Tu z větší části odstraníme klysmaty a následně do střeva zavedeme střevní obah vhodného dárce, i s jeho střevními bakteriemi. Opět ovšem je to na hraně resetu, restartu a přechodu na úplně nový systém.
Mikrobiom je věc, která by se velice špatně při úrovni našich znalostí, a to i v rozumně dohledné době, rekonstruovala z DNK (jak se o tom koncem 90. let diskutovalo v souvislosti s mezihvězdnými válkami), ale vzorky mikrobiomu, včetně mikrobiomů dětských (má význam hlavně u střeva) by mohly být zamraženy podobnými technikami jako buňky ke klonování a mohla by jimi být první generace osadníků cíleně osídlena.

konec

pondělí 19. ledna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

Islamolog Kropáček

plakal nad "pocitem vykořenění" mladých muslimů v Evropě. Zapomenul, pochopitelně, konstatovat, že příčinou tohoto jevu je islám, a že tu nikdo ty "mladé vykořeněné" nedrží, mohou klidně táhnout tam, odkud jejich rodiče přilezli.

Křesťanské kostely

v Sýrii likvidují bojovníci chalifátu a jejich ideoví souputníci. Důkaz vysoké tolerance a mírumilovnosti islámu. Jeden z mnoha.

Vrahem Židů

se cítí být francouzský humorista a provokatér Dieudonné, který "Jsem Charlie" interpretuje Charlie = C. Coulibaly (jeden z teroristů, ukazuje se, že byl v teroristické databázi nejen ve Francii, ale i USA). Obávám se, že největší vypěnení vyvolalo to, že kdosi kritizuje stádnost a nemyšlenkovitost připojování se k tomuto sloganu.

Anonymous

vyhlásili teroristům válku na netu. Bylo kolem toho diskutováno na servrech blízkých IT technologii. Pár stránek či serverů zřejmě Anonymous už teroristům a spol. shodili. Nicméně teď se zdá, že by mohli systematicky rozklíčovávat nicky eroristů a jejich příznivců a zveřejňovat je na netu i s dalšími "osobními údaji" (bydliště, zaměstnání, fotky ...).
Z druhé strany zase hackeři chalifátu napadli server Ministerstva obrany USA a získali blíže neurčené množství osobních údajů amerických vojáků a (asi část) zveřejnili na svých webech.

V Malajsii

se naopak ozývá znechucení nad vlnou solidarity s povražděnými karikaturisty. Malajsijci v tom nejsou zdaleka sami, další islámské země je podle různých zdrojů více-méně následují.

Asi šest teroristů,

ze skupiny, která provedla přepadení redakce Charlie Hebdo (zajišťovali logistiku a organizaci) nebylo dosud dopadeno. Jejich počet odhaduje takto francouzská policie.

PEGIDA v Německu,

navzdory manipulacím proislámských politiků a novinářů, posílila.

Charlie Hebdo

vyšel s obrázkem Mohameda na titulní stránce, plačícího a držícího známý leták se slovy Je suis Charlie. Faktem je, že na některé "solidární" islámské předáky to sedí, "jako Jandák na hrnec".
Islámský klerik v GB Anjem Choudary se nechal slyšet, že tato titulní stránka je "válečný zločin", který se trestá smrtí. Typický umírněný muslim. Podobně se vyjádřila i řada dalších islámských činitelů, včetně některých z těch, co se účastnili protestních akcí proti vystřílení redakce.

Chalifát

zveřejnil video "popravy" údajného špiona malým chlapcem (pod laskavým dohleden zkušenějšího vraha). Podle následných rozborů, stavějících na tom, že "popravení špioni" jsou spíše sympatizanty opačné strany, a že nejsou vidět důsledky prostřílení jejich těl příslušnou ráží, někteří odborníci považují video za zinscenované.

Německo bude

zabavovat islámským radikálům nejen pasy, ale i občanky, aby nemohli vycestovat do chalifátu.
IMHO hrubá chyba, protože vzhledem k otevřenosti schengenského prostoru dojedou i tak minimálně do Turecka, a tam je zpřízněné duše pustí dál. Druhou věcí je, že pro nás bude lepší, když tam odtáhnou a slavně padnou za Mohameda. Ideálně, pokud si čuchnou k podhoubí atomového hřibu.

Samopal

"vraha Židů" v ramci teroru v Paříži byl český a pachatel ho sehnal v bruseli.

Francie hodlá

vyslat proti chalifátu letadlovou loď.

"Dejte Židům zbraně!"

vyzval vlivný evropský rabín Menachem Margolin. Problém zde ovšem je v tom, proč by měli mít právo se bránit jen Židé, když oběťmi teroristů je i majorita a další menšiny. Něco podobného by mohlo naopak překlopit Židy do pozice v podstatě spojenců teroristů.

Další velitel

Íránských revolučních gard, Kásem Sulejmání, byl "zatentátován" v Iráku. Je mi líto, přestože nyní tato organizace bojuje na "o něco málo správnější" straně, jsou mi jejich padlí lhostejní asi jako padlí příslušníci SS.

Turci pálí

poslední číslo časopisu Charlie Hebdo. Tím názorně, oproti blekotání sluníčkářů a dobře placených proislámských kolaborantů, ukazují, na čí straně "řadoví muslimové" vlastně stojí.

Jako sebevražedné atentátníky

využívá Boko Haram unesené děti. Přece jenom jsou o level níž než norský sociální systém, ale nedávno zveřejněné údaje o úmrtnosti dětí, unesených rodičům a předaných tzv. pěstounům, ukazuje, že zase tak moc ne.

Zavražděné karikaturisty

pohřbili ve Francii za zvláštních bezpoečnostních opatření.

Prodavač

z košer obchodu, Lassana Bathily, obdrží přednostně francouzské občanství. OK, Bismarck by to nazval "metodou cukru a biče".

K zásahu se dvěma mrtvými

došlo na několika místech v Belgii. Zasahovalo se proti navrátilým džihádistům z chalifátu. Údajně byli v kontaktu i s pařížskými teroristy a snad plánovali podobné útoky.
Džihádisté měli, v Belgii, kde je nošení zbraní restringováno víc než u nás, pušky a policejní uniformy, které plánovali použít k dalším teroristickým akcím. Názorná, a jedna z mnoha, ukázka toho, že restrikce zbraní napomáhá zločincům a ne normálním lidem.
Další zatčení proběhla i ve Francii a Německu. Ukazuje se tedy, že šlo o velice rozvětvenou teroristickou síť.
Le Penová komentovala rozprostření islámské teroristické sítě po Evrpě slovy, že "Schoengen je ráj pro teroristy".
Teroristická buňka byla údajně řízena z Řecka a její šéf prchl do chalifátu.

Vyprodáno

bylo poteroristické číslo časopisu Charlie Hebdo v Česku. Vyšlo pro celý svět v sedmimilionovém nákladu.

Italky,

unesené v Sýrii, kde pracovaly jako humanitární pracovnice, jsou zpět. Spekuluje se o výkupném 15 milionů dolarů. Takto se financuje teror chalifátu.

Plot

mezi územím svým a potenciálně ohroženým chalifátem staví Saúdská Arábie. Je důkladnější než pravdoláskaři kritizované ploty na jižní hranici USA nebo mezi Izraelem a pásmem Gazy. SA má ambivalentní postoj k radikálnímu islámu, kdy na jedné straně je jeho největším vývozcem a podporovatelem, na straně druhé ho v té exportované podobě doma nechce.

Terorista

z košer obchodu pobýval na začátku ledna ve Španělsku. Policie se nyní snaží dohledat jeho kontakty.

Demonstranti

proti Charlie Hebdo byli rozehnáni v Pákistánu. Nezabránilo to ovšem tomu, aby tamní islámští duchovní vyzvali k fyzické likvidaci francouzských karikaturistů.
Zároveň zde došlo, patrně po konzultaci s USA, k zákazu teroristické sítě Hakkání, napojené na Al Kajdu.

Páteční demonstrace proti islamizaci

na Hradčanech měla účast cca 1500 občanů. Zaznělo při ní mj., že islám by měl být postaven na roveň nacismu a stejným způsobem potlačován. Nezbývá než souhlasit.

ICC zahájil kroky

k vyšetřování izraelských "válečných zločinů" v Palestině.
Izrael se pochlapil a bude se snažit ochromit financování této instituce.

V Afghánistanu

se podařilo dopadnout část pachatelů masakru školáků v Pákistánu.

Francie

v tichosti pohřbila pařížské atentátníky.

Ruští občané

bojují i v řadách chalifátu. Jde patrně o Čečence a další islámská etnika z Kavkazu o celkovém počtu kolem 800 lidí.

Příslušník mírových sil OSN

zahynul při islámském sebevražedném atentátu v Mali. Paradoxem je, že mírové síly spíše podporují muslimy coby "utiskovanou menšinu".

V Nigeru

muslimové vypálili osm kostelů a zabili nejméně tři lidi jako odpověď na karikatury v Charlie Hebdo.

V Afghánistánu zahynul

bývalý přítel zpěvačky Britney Spearsové, který jí v minulosti pomohl vymanit se ze závislosti na alkoholu a drogách. Byl jako pilot sestřelen Talíbanem.

Daniel Herman,

ministr kultury ČR prohlásil, že "s extrémisty se musí vypořádat islám". Tak nějak nechápe, že terorismus je do islámu zaintegrován takovým způsobem, že bez něj by praktikování této ideologie ani nebylo možné.

Chalifát

propustil staré a nemocné jezzídy. Sluníčkáři budou zcela jistě ucvrkávat blahem, ale je to opět stará nájezdnická taktika: Staří a nemocní jsou nepoužitelní v boji a současně zatěžují sociální systém nepřítele.

PEGIDA

zrušila pondělní manifestaci pro výhrůžky údajných teroristů. Osobně by mě docela zajímaly dvě věci:
 1. zda to byli opravdu teroristé, kdo vyhrožoval (obávám se, že spíš ne)
 2. zda pracovníci policie a tajných služeb měli plán B v podobě teroristického útoku, pokud by byly výhrůžky doplněné policejním zákazem demonstrace ignorovány

Ukrajina

Premiér Jaceňuk

je tvrdě kritizován za svůj výrok o vpádu SSSR na Ukrajinu a do Polska, coby začátku druhé světové války. Pokud to ovšem nemyslel jako odkaz na skutečnost, že SSSR v rámci dělení Polska mezi Hitlera a Stalina vpadl na polská, nyní ukrajinská, území.

Na Viktora Janukovyče

vydal zatykač Interpol.

Ukrajinisté

opět psali presidentovi a uváděli "na pravou míru" jeho výroky o ukrajinských národních hrdinech Banderovi a Šuchevyčovi. Opravdu si netroufnu rozhodovat, která skupina odborníků je v tomto blíž pravdě.

Porošenko

již po čtvrté částečně mobilizoval.

Ukrajinská armáda

zaútočila na letiště v Doněcku a za cenu velkých ztrát svých elitních jednotek ho částečně "osvoboidila".

Putin

navrhl postup oddělení vojsk, bojujících v oblasti Donbasu.

Obecné

Rychlostní rekord

strhl Boeing 777 z New Yorku do Londýna. Příčinou jsou sezónní jet-streamy, které letadlo popoženou, když letí po větru. Podzvukový letoun cestu zvládl téměř rychlostí zvuku. Tento jev využilo NATO v době Berlínské krize, kdy jet-streamy urychlily jejich strategické bombardéry, které se přesouvaly do Evropy. Část z nich byla využita pro letecký most mezi Západním Berlínem a západními okupačními zónami, část byla připravena nést jaderné bomby na SSSR a jeho spojence. Varšavská smlouva byla tehdy rychlostí přeletu bombardérů přes Atlantik silně zaskočena. Z čehož je vidět, že i zdánlivě zcela odtažité meteorologické informace mohou mít charakter vojensko strategický.

Černá skříňka

z potopeného malajsijského letadla byla vylovena. O den později byla vylovena i druhá.

Americká média

se diví Obamově nepřítomnosti na pochodu v Paříži. Proč by měl jako muslim demonstrovat proti vlastním?

Ministr Mládek

navrhuje prolomení těžebních limitů v okolí Jiřetína.

Na začátku týdne

opět spadla koruna.

Železná konstrukce

byla nastrčena do cesty vlaku Elefant mezi Českým Těšínem a Albrechticemi.

Trhat zuby

před kremací nebožtíkům navrhuje EU. Údajně kvůli emisím rtuti. Mno, nacisté to dělali taky...

Pro držení dětské pornografie

začali stíhat klíčového svědka proti Rittigovi, Vladimíra Sittu. Přinejmenším silně pikantní na celé kauze je, že Sittův počítač má v rukou od roku 2011 policie. Opravdu si nejsem jist, zda někdo uvěří, že v počítači, intenzívně prolézaném kvůli rozsáhlé ekonomické pauze za 3 roky a něco tyto soubory policie nenašla.
Přesně o riziku takovýchto kauz se mluvilo při diskusi o tomto zákonu a jeho navrhované znění bylo pro celkem tehnicky velice snadné podstrčení DP do jakéhokoli počítače a podobného systému kritizováno.
V Polsku se pochlapili a poslali skutečně pedofilního kněze (načapán v hotelu s nezletilým, pornofotky konkrétních obětí v počítači).

Naklonovat myši

se podařilo české bioložce Heleně Fulkové. Svou práci musela dělat v Japonsku, protože zaostalost v biologických disciplínách prosazující EU podobný výzkum zakazuje. Podobná situace je v tomto ohledu i v USA. Už existují i léčebné úkony (např. vyspravení přerušené míchy kmenovými buňkami), na které movitější jezdí do asijských zemí. Evropu i USA pod taktovkou "etiků", vycházejících z víry bezcenných pouštních primitivů, čeká leda úpadek.

Otrava Chlumského roztokem

skončila rokem nepodmíněně pro sestru, která ho z nejasných důvodů (byl v řádně označené láhvi) zaměnila s roztokem glukózy, kterou měla těhotná pacientka vypít jako součást testování na cukrovku. Kauza je to nejasná, protože C-roztok silně páchne po kafru a fenolu a má i trochu jinou viskozitu. Není ani jasné, proč ho pacientka vypila, musel chutnat naprosto příšerně a dráždit sliznice.

Stát přestal

podporovat obor arabistika. Zrovna ve "vhodnou" chvíli, v době nástupu teroristů, kteří v tomto jazyce komunikují. Na druhou stranu to může být i skrytá reakce na fakt, že absolventi těchto oborů často konvertovali k islámu a jsou spíše nebezpečím než antiteroristickým faktorem.

Protonové centrum

slouží hlavně zahraniční klientele. našim pacientům jeho léčbu nechtějí pojišťovny proplácet.

Dva exempláře

Ledvinovce psího hostila ve svém těle pacientka z Krnova. Pravděpodobným zdrojem jsou ryby. Je to první nález tohoto parazita na našem území, přinejmenším u člověka.

Pro vysoký věk

odstoupil z funkce italský president.

V Rakousku

uznal Ústaví soud právo homosexuálních párů na adopci dětí. To zas bude řevu!

Tanzánie

zakázala šamanství, protože se zvrhlo na vraždění albinotických dětí, jejichž těla byla používána při rituálech.

"Mimořádné úsilí"

v kauze dětí, unesených norským státem, požaduje Senát po vládě.

Zeman

kritizoval aktivity ČNB proti koruně, a ta téměř ihned posílila. Díky, pane presidente! Skoro se mi utrhla kapsa s drobnými.

Španělský exkrál

má problém. O otcovství ho žaluje žena, s jejíž matkou se jako princ, ale už ženatý, intimně stýkal.

Soudružka ombudsmanka

vyplodila rozumnou myšlenku: o "nadspádových dětech" by nemělo rozhodovat datum a čas podání přihlášky, protože to vede ke frontám před školami od nočních hodin, jaké známe z dob socialismu od dopravních kanceláří, ani "přijímací zkouška", ale něco jiného. Sází na losování, no, budiž. Navíc správně konstatuje, že stát zaspal. Že budou nastupovat letos do škol děti ze silného ročníku se ví víc než 5 let.

Ebola

snad konečně začala ustupovat. Objevuje se jen málo nových případů, v některých zemích žádné.

Kritika včleňování

hendikepovaných dětí do normálních škol presidentem Zemanem vyvolala očekávaný jekot lidskoprávníků a pražských kavárenských povalečů obecně. K tomu připravuji kratší samostatný text.

Dva zločince popravili

v USA. Jednoho za znásilnění a vraždu jedenáctiměsíční holčičky (ideální "matroš" pro islámské kazatele, působící ve vězení), druhého za vraždu podnikatele a znásilnění jeho manželky (opět něco kompatibilního s islámem). Rozléhá se kvil lidskoprávníků ohledně "uspávací směsi". IMHO by stačil alkohol, případně následně doplněný nějakým barbiturátem na "doražení".

Blbost letního času

se projevila naplno v Austrálii. Tamní mobily si posunuly čas a burcovaly své majitele o hodinu dřív, ačkoliv ve státě Queensland, kde k tomu došlo, byl letní čas na základě referenda už v roce 1972 zrušen.

Modré světlo

z LED svítidel ("schované" ve světle bílém, včetně LED podsvícených monitorů) může narušit cyklus vylučování melatoninu. To může mít za následek kardiovaskulární choroby, rakovinu i mnoho dalších. Problém je, že toto vše dělá i letní čas. Přitom riziko z LED svítidel a dalších zdrojů je spojeno s nějakým benefitem (přinejmenším laciné světlo), zatímco letní čas žádný benefit nepřináší. Druhá věc je, zda si tuto studii nezaplatili výrobci kompaktních zářivek, jejichž výrobky začínají lidé houfně opouštět pro nízký světelný výkon i špatnou spolehlivost. Konec konců, zákaz klasických žárovek si zřejmě zaplatili také.

Stalinův vnuk

prohrál soud, v němž se ohrazoval proti označení svého děda "krvalačným lidojedem".

NS zamítl

použití DNA, odebrané z mrtvého bez jeho svolení jako důkazu u soudu. IMHO nádherná ukázka totálního odtržení justice od reality.

Internacionála

zazněla na pohřbu šéfredaktora časopisu Charlie Hebdo, zavražděného teroristy. Pro Francouze prostě tato melodie nemá tak negativní konotace jako pro nás.

Snímky Marsu

odhalily, že sonda Beagle 2 dopadla celá, ale patrně se jí v důsledku tvrdého přistání nerozvinuly dva ze slunečních panelů, které zablokovaly anténu. Sonda měla pátrat po zbytcích života v místech pravděpodobnějších, než v současnosti pracující vozítka.

Nejtepleji

za 135 let bylo údajně na Zemi loni. Věc má mnoho háčků, minimálně neporovatelnost teplot naměřených na konci 19. století s moderní technikou.

Žena se lékaři

přiznala k vraždě a skončila na policii. Nejsem si jist, zda se prominutí lékařské mlčenlivosti týká i vraždy prosté.

EUrozóna

zvažuje prodloužení cpaní peněz do krachující řecké ekonomiky. V podstatě jen houšť a větší kapky, protože tím dříve se to celé zhroutí.
Řecká levice v odhadech dále posiluje.

Roman Polanski

prchl z Polska, protože by mohl být vydán do USA kvůli 40 let starému sexu se "třináctkou", která na něm navíc byla závislá. Krátce předtím se nechal slyšet, že zůstane v Polsku a podrobí se případné extradikci.

Indonésie popravila

pět drogových dealerů. Nejde o samotný trest, ale o to, že Indonésie jako islámský stát, kde částečně platí "právo" šaríja, není s to zajistit objektivní vyšetřování a spravedlivý soud.

Římskokatolická církev

se chce soudit pro údajnou pomalost při projednávání restitucí. Faktem je, že šibeniční termíny si vyřvali sami církevníci v očekávání toho, že dostanou i nemovitosti a věci, na které nemají nárok.

Vařiči drog

nedodržovali předpisy o bezpečnosti práce a odpálili varnu (včetně poškození domu, kde byla umístěna) ve Slaném.

neděle 18. ledna 2015

Argumentace islamistických agitátorů 2

Je to islamofobie ...

Dění v islámském státu, ale i v řadě islámských zemí, průzkumy mezi muslimy i jejich veřejné požadavky na islamizaci evropských zemí (včetně ČR) a zavedení šaríje ukazují, že obavy z islámu jsou naprosto přirozené a podložené fakty. Fóbie je medicínský termín, pro strach z osoby, věci, situace apod., který je naprosto neodůvodněný, nepodložený žádnými fakty. Obviňovat současné Evropany z islamofobie je asi na stejné úrovni, jako obviňovat kolem roku 1930 židovskou populaci v Německu z "nacistofobie". (begin ironie) Nacisté nacistofobii léčili v lázeňských lokalitách, z nichž největší a nejznámější se nacházela poblíž města Osvětim a zvlášť těžké případy zvládali kromě klimatické léčby aplikací preparátu Zyklon B (end ironie). Teď už bez ironie: Nelze pochybovat o tom, že muslimští vůdcové a promuslimští kolaboranti mají připraveno na léčbu islamofobie něco podobného.

Islamofobové muslimy a islám neznají z vlastní zkušenosti

Bohužel, to je argument primitivů, kteří nechápou, že není třeba strkat prst do každé lahvičky s nápisem "Kyanid draselný, zvlášť nebezpečný jed", a následně olizovat, abychom se přesvědčili, že její obsah je opravdu jedovatý.
Budu argumentovat tím, co "postmoderní neurovědy" zčásti zavrhují, zčásti ignorují, a to je druhou signální soustavou. Člověk, kterému opravdu funguje mozek, nepotřebuje vše prožít na vlastní kůži, ale stačí se mu o tom dostatečně poučit, hovorem s jinými lidmi nebo z písemných pramenů. Právě tím, že jeho druhá signální soustava, tj. řeč, je tak složitá, že umožňuje v podstatě úplný popis všeho, co poznal někdo jiný, se liší od zvířat.
Nehledě k tomu, že většina "islamofobů" má načtený Korán a další zdroje islámu, a tím o islámu ví víc, než významná část (vzhledem k mase negramotných v islámském světě asi i většina) muslimů. A, mimochodem, islamofilními sluníčkáři odsouzený text na stránkách Úsvitu napsal člověk, žijící jako diplomat cca deset let v Íránu, takže se dá rozumně předpokládat, že toho o islámu ví mnohem víc, než naprostá většina slunáíčkářů, a, na rozdíl od konvertitů zabývajících se arabistikou, nemá důvod o něm lhát.

Muslimové atentát odsoudili

V Saúdské Arábii zrovna v těchto dnech dostává tisíc ran (po 50 denně, aby vydržel déle) místní bloger za velmi krotké kritické vyjádření o islámu. A bude je dostávat tak dlouho, dokud nepřežije všech tisíc, nebo nezemře. A pokud "nedopatřením" přežije, bude ještě léta vězněn. Muslimští vůdcové i jednotlivci se k časopisu Charlie Hebdo vždy vyjadřovali negativně, jeho číslo po teroristickém útoku někteří islámští vůdcové prohlásili za válečný zločin. Blogsférou procházejí i zprávy o lynčování dětí, které si vzaly do školy odznáček "Já jsem Charlie" muslimskými spolužáky. Komu věřit spíš - spontánním aktivitám nikým neřízených muslimů, včetně "zcela řadových", nebo teatrálním aktivitám profesionálních politických vůdců (navíc často v minulosti hlásajících zcela odlišný přístup)?

Muslimové byli zločinně vyhnáni ze Španělska

Muslimové okupovali větší část Pyrenejského poloostrova stovky let. Jejich vláda byla udržována permanentním terorem proti místnímu obyvatelstvu. Na španělském venkově jsou vesnice, které byly opakovaně vybity od novorozeňat po umírající starce a stařeny (a, pokud byly v ekonomicky výhodné lokalitě, znovu osídleny obyvatelstvem násilně nahnaném odjinud). Od bitvy u Covadongy (asi 718 nebo 722), kdy se podařilo osvobodit první území, které už muslimské hordy nikdy nedobyly zpět, trvalo víc než tři čtvrtě tisíciletí, než 1492 padla poslední bašta islámských hord, Grenada. Poté dostali muslimové i judaisté možnost žít spolu s křesťany jako rovní s rovnými.
Teprve po prozrazeném a místy předčasně započatém povstání došlo k vypovězení těch muslimů a judaistů, kteří nechtěli konvertovat ke křesťanství. Plánem povstání bylo obsazení přístavů na jihovýchodě země a jejich otevření islámským vojskům z Afriky. Povstalci potom plánovali průnik údolím řeky Ebro do španělského vnitrozemí (čímž by španělské křesťany odřízli od případné pomoci z Francie). Židé se do přípravy tohoto povstání významně zapojili, především jako zvědové a kurýři, proto byli postiženi společně s muslimy. Značná podobnost tohoto plánu s akcemi generála Franca proti Španělské republice naznačuje naději na jeho úspěšnost. Osobně by mě taky zajímalo, zda se nad mapou Španělska nic lepšího vymyslet nedá, nebo zda se Franco a spol. tímto plánem inspirovali.
Nicméně asi největší chybou Ferdinanda a Isabely bylo, že nechali v zemi ty muslimy a judaisty, kteří se nechali pokřtít. Ti se totiž většinou nechali pokřtít jen na oko a dále jednak uctívali své "staré bohy", jednak opakovaně připravovali povstání proti vládě. Reakcí na to byl vznik španělské inkvizice, která se, na rozdíl od inkvizice v jiných zemích, zabývala především falešnými konvertity (jediný velký čarodějnický proces v historii této instituce byl veden proti ženám Basků a měl spíš charakter genocidy než běžných čarodějnických procesů, známých z jiných částí Evropy). Až po několika generacích falešní konvertité došli, obrátil se tento aparát proti křesťanské populaci vytvářením zcela vykonstruovaných kauz, jak to známe i z inkvizice odjinud, případně i od aktivit STB. Tato fáze pak vedla k totálnímu civilizačnímu propadu Španělska. Zatímco po christianizaci země a vypuzení vnitřních nepřátel se stalo Španělsko "mocností, nad jejímž územím nezapadá slunce" a rovněž velmocí v oblasti kultury, včetně módy, inkvizice ji vybíjením především kvalitních a schopných lidí poslala na úroveň zemí 3. světa, z níž se zcela nevyhrabalo ani pod taktovkou EU. Zlomovým momentem bylo pravděpodobně odstavení dona Juana d'Austria, vítěze od Lepanta, kterému nebylo (naštěstí pro Anglii) svěřeno velení nad Velkou Armádou, která měla provést invazi na britské ostrovy (pro nemanželský původ; ten v případě bitvy, považované více-méně za předem prohranou, nevadil). Velení bylo svěřeno neschopným čistokrevným degenerátům, kteří při té akci podělali i to, co se zdálo podělat naprosto nemožné (aniž bych chtěl dehonestovat admirála sira F. Drakea, který geniálně, už dávno před Napoleonem, začal počítat s blbostí důstojníků ve službách Habsburků jako s významným strategicko taktickým faktorem).

S muslimy se zachází jako se Židy Německu

Židé v Německu byli zbaveni významné části občanských práv tzv. Norimberskými zákony. Nic takového se neděje. Naopak v řadě zemí mají muslimové významná "nadpráva" proti běžným občanům, ať už zakotvená v legislativě nebo v mimozákonných aktivitách státních orgánů (typu některé přestupky a zločiny, pokud je spáchal muslim, se neřeší, nebo je za ně automaticky nižší trest). Navíc ještě existuje muslimy a jejich pomahači prosazovaná konstrukce "stejných požadavků, které muslimy poškozují víc než zbylou populaci", stavící samozřejmě na hlavu všechny principy demokracie. Srovnání postavení muslimů v Evropě s postavením Židů v nacistickém Německu je naprostá perverze.
Po zavraždění jediné osoby, Ernsta von Ratha, diplomata nacistického Německa působícího ve Francii, dne 7. 11. 1938 Herschelem Grynszpanem byla v Německu a na jím okupovaných územích rozpoutána v noci z 9. na 10. listopadu tzv. "Kříšťálová noc", kdy byly vybíjeny židovské obchody (akci daly jméno střepy z jejich výkladních skříní), byly ničeny a vypalovány synagogy, bylo zavražděno 91 Židů a kolem 30 000 jich bylo násilně odtransportováno do koncentračních táborů. Navíc motivace vraždy není jasná, nemusela být vůbec politická (mohlo jít podle některých teorií o spor uvnitř homosexuální komunity a politický konstrukt vzniknout až dodatečně, kvůli menší trestní sazbě za politiku než za homosexualitu), případně mohl být pachatel manipulován německou tajnou službou. Tomu by nasvědčoval průběh Kříšťálové noci jako zjevně dlouhodobě plánované akce (včetně toho, že pro jednotlivé lokality byly předem stanoveny minimální počty "rozhořčeným davem spontánně ubitých" Židů). Grynszpan byl po porážce Francie převezen do Německa a tam zmizel, o jeho osudu nic nevěděl (nebo předstíral, že neví) ani Eichmann.
Muslimové v Evropě spáchali řadu závažných teroristických útoků, při kterých zahynula řada lidí. Mnohé další selhaly více-méně pro technologickou impotenci pachatelů (nevybuchlé nebo jen částečně vybuchlé bomby apod.). Přesto neexistují žádné koncentráky pro muslimy, neproběhla žádná Kříšťálová noc, a to ani po těch nejdrsnějších teroristických akcích. Výzvy pana Okamury, případně dalších, k bojkotu halal potravin a obchodů v rukou muslimů jsou srovnatelné nejspíše s bojkotem německého zboží antifašisty a Židy na sklonku meziválečného období. Mnozí říkají, že možná právě to je chyba. Můžeme toto mínění odmítat či dehonestovat, nicméně faktem je, že vždy v minulosti tvrdé odvety proti islámské komunitě takto fungovaly více-méně úspěšně. Ať už se týká akcí Evžena Savojského ve válkách s Turky, nebo bombardování islámských pobřežních měst flotilou USA odvetou za přepadení amerických lodí a únosy amerických občanů.

Muslimové jsou tady a nedá se s tím nic dělat

 1. Mnohdy to říkají právě ti, co imigraci muslimů do Evropy podporovali a podporují. Je to tedy slova ekvivalentní výroku žháře "Už to pořádně hoří, to už neuhasíte!" Přinejmenším by za toto "žhářství" měly padnout, bez ohledu na to, jak to dopadne s tím islámem, drakonické tresty.
 2. Muslimů je v Evropě něco mezi 20 a 30 miliony ze 700 milionů obyvatel. I při horní hranici odhadu je to něco málo přes 4 procenta obyvatel. Němců jsme měli před válkou něco přes 3 miliony ve 14 milionové populaci. Po válce se odsunem jejich počet snížil na desítky tisíc. I výše zmíněný odsun muslimů a judaistů ze Španělska se týkal většího procenta populace.
Odsunout muslimy z Evropy tedy možné je. Tento odsun by byl i ekonomicky prospěšným, protože významná část muslimů není ekonomicky aktivní a je pro společnost, čerpáním sociálních benefitů, zátěží. Těchto případů je tolik, že převažují nad poctivě pracujícími muslimy, řádně platícími daně a pojištění. Takže i bez vysoké kriminality muslimů, terorismu a rizika islamizace (které se také dají ekonomicky vyčíslit, ale chtělo by to odborníka na pojišťovenskou statistiku) je ekonomická bilance průměrného muslima v záporných číslech.
Konec konců, výše zmíněná historie nás učí, že po odsunu muslimů ze Španělska tato země na celá staletí vojensky, politicky, ekonomicky i kulturně rozkvetla v naprosto neuvěřitelném rozsahu.

pátek 16. ledna 2015

Argumentace islamistických agitátorů 1

Vedle projevů zděšení a znechucení se poměrně rychle začaly objevovat na internetu i v dalších zpravodajských prostředcích projevy, které se snaží jednak dehonestovat negativní reakce společnosti, jednak bagatelizovat samotné útoky. Dovolím si reagovat alespoň na některé z nich:

Negativní reakce muslimy zradikalizuje a usnadní nábor do teroristických organizací

Začnu tím druhým: Islámský stát nabírá z Evropy bez problémů stovky fanatických džihádistů, ať se jedná o příslušníky islámských rodin, které imigrovaly do Evropy (třeba i před více generacemi) nebo nové konvertity z řad evropské populace. Pomineme-li válku v bývalé Jugoslávii a válku v Čečně a zaměříme-li se jen na počty pachatelů regulérně teroristických útoků, tak počty těchto džihádistů výrazně, prakticky o jeden řád, převyšují součet počtů pachatelů islámských teroristických útoků od 11. 9. 2001 na území Evropy. Jinými slovy, teroristé opravdu nemají problém najít mezi evropskými muslimy (včetně konvertitů) mnohonásobek adeptů na teroristické útoky, než kolik jich reálně potřebují.
A k tomu prvnímu: Průzkumy provedené v řadě evropských zemí uvádějí, že přes devadesát procent zde usazených muslimů podporuje cíle, za které teroristé bojují, tj. islamizace Evropy se vším všudy. Tuto podporu cílům teroristů v minulosti jednoznačně projevily i skupiny, které se v posledních dnech od teroru v Paříži teatrálně distancovaly. Podpora terorismu jako takového (včetně ochoty se do podobných aktivit osobně zapojit) kolísá zpravidla mezi 60 a 70 procenty s tím, že snad neexistuje v Evropě stát, jehož muslimové by měli zjištěnou ochotu k zapojení se do těchto aktivit pod 45 procent a málo kdy je to přes 75 procent. Nicméně většina toho zbytku explicitně označuje teror za "předčasný" a obává se reakcí, které by mohly záměr islamizace Evropy zhatit (proto taky ty úpěnlivé až hysterické reakce na teror v Paříži).
Tento argument je je tedy v obou bodech lichý. Muslimové v Evropě se až na zanedbatelnou menšinu hlásí k záměru Evropu islamizovat a podpora teroristů, včetně zapojení se do aktivního džihádu se zbraní v ruce, je mezi nimi tak vysoká, že by její další zvyšování bylo co do důsledků zcela zanedbatelné.

Teroristé nejsou správní muslimové, teror není nástroj šíření islámu
Islám byl vždy šířen násilím, už za života Mohameda, který je pro muslimy neodmítnutelným vzorem. Sám Mohamed vraždil či nechal vraždit své názorové oponenty. Přehled těchto kauz, vytažený jednak z Koránu, jednak, až na jednu výjimku z oficiálních islámských zdrojů, byl přinesen zde:
Z toho plyne, že pařížští teroristé jsou naopak "správní muslimové" a jejich akce je přesně v duchu jejich víry a precedentního chování jejího tvůrce. Naopak, islámský policista, který se k teroristickému útoku přimotal, byl "špatný muslim" a proto ho zlikvidovali také, ač byl beze zbraně a nemohl jim nijak ublížit.

My jsem jim ubližovali daleko víc, třeba křížovými výpravami

Křížové výpravy byly logisticky nezvládnutou reakcí na poměry v Palestině. Nebyly reakcí přímo na ovládnutí Palestiny muslimy (to křesťanský svět dlouho toleroval a bez nmásledujícího vývoje by to patrně toleroval trvale), ale na to, že muslimové zamezili křesťanským poutníkům přístup na "svatá místa" (respektive tito poutníci byli systematicky okrádáni a zabíjeni). Protože se tehdy věřilo, že tato pouť může zachránit člověka před peklem (a také byla často ukládána jako pokání), nastala pro věřící křesťany prekérní situace. Respektujeme-li víru muslima, který se jde odpálit do mateřské školky, plné dětí "nevěřících psů", protože věří, že se tím dostane do ráje, neměli bychom zatracovat podobnou víru našich dávných předků, už proto, že, na rozdíl od víry současných muslimů, odpovídala podstatně víc tehdejšímu stavu poznání světa.
Cílem křížových výprav nebylo vyhlazení muslimů a rechristianizace území (byť se tam občas odehrávaly drsné hromadné vraždy, nicméně plně odpovídající tomu, jak se mezi sebou při jiných příležitostech vraždili jak muslimové tak i křesťané). Realita křižáckých států pak byla, až na výjimky, taková, že muslimové si bez problémů mohli ponechat svou víru, pouze museli uznat autoritu vedení toho kterého státu. Výjimky byly zpravidla vyprovokovány náboženskými fanatiky obou stran a přibližně stejně často.
Pokud by se islám nešířil násilně, tak by pořád zůstal omezen na území Arabského poloostrova a i tam by s muslimy koexistovali vyznavači dalších konfesí. I Mekka byla původně městem mnoha náboženství a svatyně Kaaba byla uctívána řadou předislámských kultů a islamizace svatyně i města byla učiněna násilím a krátce poté, co se Mohamed zavázal přísahou, že nic takového neudělá. V řadě případů bylo násilné šíření islámu doprovázeno genocidou původního obyvatelstva.

My jsme jim násilím vnucovali svou kulturu ...

Od okamžiku, kdy se Mohamed dostal k moci (během Medínského období) muslimové vždy nutili nemuslimy buď ke konverzi nebo k dodržování islámských zákonů "pro neveřící". Toto dělají dodnes. Ve všech islámských zemích jsou nemuslimové více či méně šikanováni a nuceni zaujmout podřadné postavení ve společnosti. Dokonce i v zemích formálně demokratických a tu a tam vydávaných za důkaz slučitelnosti islámu s moderní civilizací, jako je Turecko nebo Pákistán (v Pákistánu tč. čeká kolem tisícovky křesťanů na prvedení rozsudku smrti za velmi pofidérní zločin "rouhání", z něhoož může být prakticky kdykoli obviněn kterýkoli nemuslim, i tento "zákon" je prostředkem genocidy nemuslimského obyvatelstva). Období, kdy některá území osídlená muslimy byla v koloniálním nebo podobném režimu, jsou na této časové ose relativně malým dílkem.
Naše tolerance k muslimům (viz článek pana Žantovského) je na mnohonásobně vyšší úrovni než tolerance muslimů k nemuslimům kdekoli na světe

My jsme znectívali jejich víru...

V islámských zemích je naprosto běžná dehonestace jinověrců na přinejmenším stejné, ne-li drsnější úrovni, než jaké byly karikatury listu Charlie Hebdo. Muslimové v řadě islámských zemí příchozím zabavují Bible a zacházejí s nimi jako s použitým toaletním papírem. Před časem byla v Íránu dokonce soutěž vtipů a karikatur na téma holokaustu Židů za druhé světové války.

Nesmíme urážet jejich náboženství

Je mi líto, islám je víc ideologie než náboženství. Náboženské prvky v islámu jsou dány vlastnostmi cílové populace. Pokud provedeme korekci na stav cílové populace, tak je islám co do míry iracionality prakticky totožný s nacismem. Včetně toho, že pokud z obou těchto ideologií odstraníme mystické prvky, tak budou bezproblémově fungovat, pokud z nich odstraníme prvky násilí ke všem ostatním, tak dojde k jejich kolapsu.
Pokud bychom tedy byli důslední, mohli bychom se na základě svobody vyznání dožadovat tolerance šíření a provozování nacismu.

Byla to akce tajných služeb, s islámem tento zločin nemá nic společného.

Útočníci byli dopadeni a identifikováni. Bylo bez pochyb zjištěno, že se jedná o radikální muslimy. Byli dokonce sledováni po určitou dobu tajnými službami Francie i USA.
S touto desinformací souvisí téze, že "se chovali jako profesionálové". Šéf URNA to po shlédnutí publikovaných videí vyvrací: Viditelně měli nějaký výcvik zacházení s používanými zbraněmi, ale jinak se jako profesionálové nechovali: nekoordinovali vzájemně kontrolu okolí, nesledovali je tak, jak by to dělal někdo, kdo prošel výcvikem speciálních jednotek.

Kdo je proti muslimům, fandí Putinovi

Tahle věc má tři aspekty:
 1. Islamofilní politici z EU zcela záměrně vyprovokovali konflikt na Ukrajině. Ten je především v zájmu amerického velkokapitálu (oslabení Ruska, přísun vlastních jaderných raket až k jeho hranicím). Můžeme z toho jistě mít tak trochu škodolibou radost, protože i k nám nacpali "rusáci" své jaderné zbraně hned po okupaci v roce 1968, nicméně současná reakce Ruska není o nic horší než reakce USA na rozmístění sovětských jaderných střel na Kubě.
 2. Pro odpůrce islamofilních politiků je Putin "nepřítel mého nepřítele".
 3. Budu ošklivý: Kdyby došlo na nejhorší, tak přeměna ČR na gubernii "putinského gosudarství" je neskonale lepší variantou než přeměna na emirát islámského státu.

Jiní muslimové šli proti nim

Policista, který jel kolem na bicyklu, nebyl ozbrojen a na střelbu z automatických zbraní reagoval naprosto neprofesionálně. Nedokázal ani zalarmovat posily. Sám proti dvěma silně ozbrojeným teroristům neměl šanci. Jedním ze znaků profesionality je i rozpoznání stavu věci a svých možností. Patrně vůbec nevěděl "která bije". Prodavač v košer obchodě musí být přinejmenším vlažný muslim, protože jinak by v takovém obchodě nemohl pracovat (být podřízený Žida a obsluhovat Židy). Viděl jsem spekulace, že, vzhledem k původu z Mali, jde o na islám násilně zkonvertovaného křesťana, který tuto ideologii moc neprožívá.

Proti islamizaci prostestují jen ti, kdo muslimy neznají

Čili proto hnutí typu PEGIDA má velkou podporu na východě Německa, kde žijí (v kontextu této téze) hloupí lidé, kteří neznají muslimy z reálného kontaktu.
K tomu si dovolím citovat z internetové diskuse názor pana Františka Matějky z diskuze na idnes:
"... Jenže v těch oblastech, kde muslimové nejsou, mají lidé ještě šanci jít do ulic bez obav z násilí a z toho, že by se jim někdo z muslimské komunity mstil, nebo že by byli perzekvováni státními orgány a byli falešně obviňováni z rasismu či xenofobie. Oni vidí, jak to funguje jinde. Teprve teď se dozvídají - i skrze teroristické útoky, jakými byly ty v Paříži - jaká je realita a nechtějí, aby to došlo až k nim. Předtím o tom média neinformovala, přestože zón, kam státní úřady nechodí, jsou po západní Evropě stovky. Samozřejmě existovaly, ale teprve až nyní se to dozvídají všichni. Shrnu-li to: v místech, kde ty demonstrace jsou, se konají právě proto, že se tu lidé ještě nebojí. Nebojí se jednak vlastního státu, že by je sejmul za to, co říkají, za svůj názor a vůli. Za druhé se nebojí, protože penetrace muslimy je tam minimální. Ještě pořád mají sílu jít. Naopak v místech, kde jich je mnoho a stát zde selhává, tak v obavách o své vlastní bezpečí - ať ze strany muslimů či vlastního státu - do ulic nejdou.  ..."
Já bych k tomu dodal, že ve východních částech Německa, a ještě více u nás, je daleko vyšší procento lidí, veřejně se hlásících k ateismu nebo konfesím netolerovaným islámem, které v případě islamizace čeká smrt. A že si lidé začínají tento fakt uvědomovat. Zatímco křesťané a judaisté by za cenu totálního řiťolezectví, výrazně pohodlnějšího a bezpečnějšího než politický odpor islámem řízenemu establišmentu, mohli alespoň dožít.

Pokračování

středa 14. ledna 2015

PEGIDA děsí. Oprávněně? 5.

Pokud se na PEGIDA podíváme po ekonomické stránce, tak vidíme, že neklade žádné státně direktivní požadavky na ekonomiku, takže ani po politické, ani po ekonomické stránce nemůžeme považovat toto hnutí za "extrémně pravicové".
Pochopitelně, bojuje proti státním a jiným (z nadstátní úrovně) direktivám, které se snaží vnutit společnosti prvky islamizace a nacpat muslimy a jejich příznivce do pozice vládnoucí vrstvy. To je ovšem program vysloveně protisocialistický (a tím i protifašistický) a v podstatě i demokratický.
Nejnověji se vůči PEGIDA negativně vyjádřila soudružka kancléřka Merkelová, která ovšem relativně nedávno přiznala, že multikulturalismus selhal. Takže nám tím předvádí schízu, jako za socíku.

Kdo jsou odpůrci PEGIDA?

Odpůrci PEGIDA jsou současně zastánci islamizace, kterou si buď naprosto nesmyslně idealizují (část sluníčkářů), nebo ji reálně chápou jako zánik demokracie (kterou nenávidí) a možnost nastolit nějakou totalitu, která by jim vyhovovala lépe. Včetně toho, že by se společnost začala řídit jejich "naprosto úžasnými" idejemi, k nimž je dosud neustále hluchá. Variantou předchozího mohou být i lidé přesvědčení o tom, že civilizace západního typu "znásilňuje Matku Zemi" a že je nutná její likvidace jakýmikoli prostředky a za cenu jakýchkoli obětí. Nehledě k tomu, že lidé, pokud nebudou masírováni lživou propagandou, jistě okamžitě pochopí, že rurální život ve vesnických komunách je ten nejlepší způsob života a rádi zapomenou na ohavné stroje i samou průmyslovou jedovatinou nacpané léky a hromadně vyráběné potraviny. Jejich vzorem je Pol-Potovská Kambodža, případně Čína v dobách "kulturní revoluce".
Faktem je, že přesvědčovat "sluníčkáře" o problematičnosti islámu a islamizace je asi stejně efektivní jako přesvědčovat hluboce věřícího křesťana o neexistenci boží. Tihle lidé mají víru v "dobrotu" islámu zafixovanou asi stejným způsobem, jako vyznavači náboženství tu svou. S takovou vírou může otřást pouze tvrdý kontakt s realitou. Což se zřejmě děje, viz zprávy o hromadném vraždění islámských džihádistů evropského původu v chalifítu. Zřejmě šlo právě o lidi, kteří pochopili v kontaktu s realitou skutečnou podstatu islámu, a snažili se odtud vycouvat (což v islámu reálně nejde). Patrně z tohoto důvodu jsou cenzurovány zprávy o v Pákistánu unesených "sluníčkářkách", protože ty jsou nejspíš mrtvé a dovoz jejich těl do ČR by nejspíš u části zastánců islamizace z této skupiny vyvolal šok s podobným výsledkem.
Ti, kterým jde cestou islamizace o likvidaci euroatlantické civilizace, případně alespoň demokratického zřízení (nebo spíš jeho zbytků) v evropských státech, jsou, pochopitelně, nepřesvědčitelní. Přesvědčovat je o riziku islamizace je asi to samé, jako snažit se přesvědčit Jága, že by šířením zlovolných a nepodložených pomluv o Desdemoně mohl vyvolat u Othela fatální záchvat žárlivosti. Tyhle lidi bude nutno pokud možno demaskovat před zbytkem populace.

Jsou v PEGIDA nějací (neo) nacisté?

Tahle otázka má dva aspekty:
 1. Za nacistu je automaticky označován kdokoli, kdo není dostatečně "multikulturní" (dříve proletářsky internacionální). Toto označení si přisvojila k libovolnému užívání tlupa antidemokratických pseudointelektuálů (u nás skvěle charakterizovaná jako "lumpenkavárna") a zcela jistě toto označení vůči lidem, účastnícím se na akcích PEGIDA, používá.
 2. Je dobré si uvědomit, že skupiny s nacistickým nebo nacismu se blížícím programem, jsou významnou měrou infiltrovány pracovníky tajných služeb a podobných organizací. Zcela jistě budou tito státní zaměstnanci (případně aktivisté NGO) lézt na příkaz svých řídících orgánů i do hnutí typu PEGIDA a není reálné tomu nijak zabránit, protože to by vyžadovalo obsáhlý lustrační aparát, jaký v podstatě amatérští demokratičtí aktivisté nemají. Zcela jistě budou tito lidé mít snahu vyvolávat konfliktní situace za účelem vytvoření záminky pro zásah státní moci vůči uvedenému hnutí (konec konců, viz Zifčák v čele studentského průvodu).
Pokud tedy bude na akcích PEGIDA někdo vyřvávat "fašistická" hesla, nebo hajlovat, tak s vysokou mírou pravděpodobnosti půjde o pracovníka tajné služby (policistu v civilu atd.) nebo o "sluníčkového" aktivistu, snažící se toto hnutí zdiskreditovat.

Lze uzavřít patrně takto:

 1. Islámští imigranti jsou vysoce nebezpeční a všude tam, kde se dostali do země v pro ně postačujícím množství, to vedlo k degradaci země na islámistický zrůdostán. V současné době vyklízejí Filipíny jih státu, protože se jim tam nacpala tato sběř a začala tam hospodařit "po svém". (A nemají "gule" na to, aby tyto zločince regulérně vykopali.) Na nic takového tu nejsme zvědaví.
 2. Příchozí z oblastí konfliktu, islámského vyznání, nejsou, až na naprosté výjimky, nějakými "oběťmi konfliktu", ale naopak předvojem sil, které ten konflikt vyvolaly, a snažícím se tento konflikt přenést i k nám.
 3. Pokud by EU chtěla pomáhat skutečným obětem islamistické války proti zbytku světa, dovezla by do Evropy tamní křesťany, jezzídy a jiné nemuslimy, kteří jsou islamisty hromadně vybíjeni. Proti dovozu těchto lidí by neexistoval prakticky žádný odpor, přitom jeho humanitární rozměr by byl naprosto nezpochybnitelný.
 4. Pokud by EU a jí řízené složky v národních státech skutečně řešily především humanitární záležitosti, neměly by v programu souvisejícím s dovozem těchto imigrantů prvky, omezující demokracii a směřující k násilné islamizaci společnosti. Včetně u nás protlačovaného "antidiskriminačního" zákona. A viděli jsme ve Švédsku, že jsou ochotni v podstatě zrušit demokracii, jen aby dosáhli svého.
 5. Aktivity EU v místech konfliktů muslimů s nemuslimy vedly prakticky vždy k vybití, vyhnání nebo alespoň utlačení nemuslimů a profitovaly z nich zcela jednoznačně extrémně islamistické síly (od Kosova přes oblast "barevných revolucí" na severu Afriky až po protlačení islamistů k moci v Turecku). Z tohoto důvodu je angažovanost EU v současném konfliktu v Sýrii a Iráku vysoce nevěrohodná, v tom smyslu, že by se tato organizace snažila o něco pozitivního.
 6. EU velmi znevěrohodňuje i rozpoutání konfliktu na Ukrajině, kde podpořila skutečné extrémisty, hlásící se k silám, které za nacistické okupace spolupracovaly s okupanty a podílely se významnou měrou (významnější co do počtu zabitých než sami okupanti) na etnických čistkách. Včetně toho, že zjevným cílem uvedených akcí je vyprovokování války proti Rusku (alespoň studené), které je přitom významným potenciálním spojencem evropských antiislamizačních sil.
Z uvedených bodů víceméně logicky plyne, že boj proti islamizaci, tedy včetně PEGIDA, je bojem za demokracii a proti nastupující totalitě. Navíc akcentovaný zcela jednoznačnými záměry muslimů protáhnout Evropu krvavou lázní, po níž by v podstatě nezbyli žádní Evropané, hodní tohoto označení. Vzhledem k tomu, že v minulosti islám zlikvidoval řadu jiných civilizací, je nutné brát výhrůžky islamistů smrtelně vážně, rozhodně vážněji než brali např. Židé plány A. Hitlera na "judenfrei" Německo a území jím dobytá a obsazená. Z tohoto důvodu je podpora hnutí typu PEGIDA pro nás doslova vitální záležitostí, pokud takováto hnutí v Evropě (EU) nezvítězí, ocitáme se v bezprostředním ohrožení života.

úterý 13. ledna 2015

Restart z pohledu medicínského 4.

Restart jater


Tuto část si dovolím uvést "veselou" příhodou ze života:
Žila byla jedna slečna, která se coby mladá nadějná vysokoškolská pedagožka "omočila" v obrodném procesu a v polovině 70. let byla exkomunikována z lékařské fakulty. Zakotvila na biochemii ve špitále, a protože byla dobrá, stala se členkou týmu, který připravoval první transplantace jater v Československu.
Protože byla lékařka s biochemickou erudicí, dostala za úkol pooperační péči o pacienty. Záhy se vypracovala, že na základě průběhu hodnot aktuálních biochemických parametrů se naučila upravovat medikaci pacienta tak, že játra, šokovaná vyříznutím z původního těla, zchlazením a proplachováním pomocnými tekutinami a následným všitím do těla úplně jiného (často i s odlišnými tlakovými poměry v portálním řečišti), nějak naskočila. Prováděla to ovšem jako svým způsobem umění a vydolovat z ní nějaký racionální a popsatelný algoritmus její činnosti bylo asi stejně beznadějné, jako vydolovat ze špičkového zpěváka podstatu jeho umění. Nebo dtto u špičkového malíře, sochaře atd.
Pak zapracovaly hormony a podobné věci a dotyčná slečna se stala vdanou paní, bydlící přes půl republiky daleko od původního pracoviště. A ukázalo se, že její do té doby více-méně opomíjená účast na transplantacích byla v podstatě klíčová, protože pacienti přestali tak nějak a z nejasných důvodů, přežívat. I patologové obdivovali při následné pitvě perfektní práci chirurgů na cévách i žlučových cestách, imunologicky se tam taky nedělo nic zásadně špatného (imunologické průšvihy nastupují zpravidla až dny po samotné operaci), leč játra se nedokázala probrat se šoku, způsobeného operačním zákrokem a peripetiemi s ním spojenými, a jednoduše nerestartovala.
Průšvih ovšem byl, že neexistoval žádný jednoduchý a reprodukovatelný návod, jak vlastně postupovala.
Vzpomínám na jeden budovatelský film, kde pracovník, vyrábějcí sklíčka na elektroměry, či plynoměry, odjel na dovolenou a ve fabrice nebyli s to jeho práci napodobit. Věděli, že si kompletně narýsuje na skleněné tabuli síť čar, a pak to jednoduše láme, ale nedařilo se jim to. Tam ovšem stačila jednoduchá, byť v budovatelských časech prakticky náročná, konzultace meziměstským telefonickým hovorem. Tou se objasnilo, že čáry jedním směrem jsou na jedné straně skleněné desky a čáry na ně kolmé jsou z opačné strany. 
Čili zde nic takového nebylo a oni museli podle sebe, metodou pokus -- omyl přijít na to, co přirozeně nadaná kolegyně objevila zcela mimoděk a nebyla schopna svou činnost nijak srozumitelně pro druhého popsat.
Jiná "veslá příhoda" zase zahrnuje pacienta s rakovinou jater, která byla citlivá na záření. I byl pacient ozářen -- a co se nestalo: Rakovina sice zmizela, ale játra zastavila svou činnost a nepodařilo se je "nahodit", a tak pacient, vyléčen, zemřel. Což poněkud snížilo na daném pracovišti původní nadšení pro ozařování nádorů v játrech, byť byly tvořeny rakovinovými buňkami citlivými na záření.
Játra, stejně jako srdce, lze "chovat" mimo tělo. Používá se to k nejrůznějším experimentům, kdy se skrze játra nechají protékat různé látky a sledují se jejich odpadní metabolity ve vytékajícím živném roztoku. Těmito metodami byly např. vyvinuty metody na detekci tzv. pomalých a rychlých metabolizérů toxických látek. Tento rozdíl v jaterním metabolismu se uplatňuje i u kuřáků a rychlí metabolizéři mají podstatně nižší riziko rakoviny z kouření než pomalí, takže různé zastoupení těchto typů ve srovnávaných populacích je dosti významným matoucím fakorem pro zjišťování vztahu mezi kouřením a vznikem nádorů a dalších komplikací (a pochopitelně se podobně uplatňuje i u dalších chemických rizikových faktorů).

Střevo


Další příhoda, byť s koncem, který mi není znám, se odehrála v době mého stážování na praxi mezi předposledním a posledním ročníkem. Byli jsme na chirurgii, kde byla řada zajímavých případů.
Jednou tam přivezli dívčinu tak třinácti - čtrnáctiletou z pionýrského tábora, které vedoucí léčili akutní zánět slepého střeva polykáním celých kuliček pepře. Faktem je, že o tomto způsobu terapie appendicitidy jsme v našich učebnicích nic napsáno neměli. Patrně proto, také pacientka názorně předvedla jeho naprostou neúčinnost. I když kuličky pepře plavaly ve výpotku v dutině břišní, čímž názorně ukazovaly, že se opravdu dostaly na místo určení, protože jinudy než dírou v appendixu se do ní dostat nemohly, ta díra sama tak nějak neúčinnost tohoto způsobu léčby dokazovala.
Při operaci jsme byli přítomni, takže si pamatuji, jak z ní po otevření dutiny břišní vyjela střeva, nafouknutá jako rybí měchýře. Kolegové použili podobnou techniku, jaká se používá u zduté kozy či krávy, tj. vypustili vhodnými napíchnutími ze střev plyny (jednou jsem viděl takovou operaci i u krávy, tam šéfoperatér studentům názorně, jejich zapálením, předvedl, že tyto plyny jsou hořlavé, zde si kolegové tento efekt, byť pro studenty jistě zajímavý a pedagogicky názorný, odpustili). Po vyčištění, zaantibiotikování atd. ležela na ARO, kde jsme měli část praxe, nicméně do našeho odchodu z ní se jí střeva nerozběhla. Pokud se tak nestalo následně, tak měli na patologii přírůstek a vedoucí na táboře měli průser ještě o něco větší.
V řadě úrazů, operací apod. dochází k šokové zástavě střevní činnosti (ta může být jako ileus komplikací nebo i terminálním stavem jiných chorob) a po provedení těchto akci je nutno činnost střeva různými kombinacemi medikamentů obnovit. Pokud se to nepodaří, tak se dostaneme do stavu "operace se zdařila, avšak pacient zemřel".
Také střevo, podobně jako játra, má určitou autonomii, která ho udržuje jak v pohybu, tak i ve smyslu vylučování sekretů apod. v činnosti. Opět, podobně jako srdce nebo játra, lze část střeva udržovat delší dobu ve vhodném živném roztoku, probublávaném kyslíkem, což se používá jak ke studiu látek, ovlivňujících sympatické a parasympatické nervové pleteně, které aktivity střeva řídí "autonomie" střeva je dána nervovými ganglii v jeho stěně), tak i na studie vstřebávání různých látek. V některých případech se studované střevo obrací naruby a v takto vzniklém vnitřku se detekují látky, které jsou přidávány do okolní tekutiny - jak rychle se tam dostnou a jaký poměr zevní a vnitřní koncentrace dané látky může vzniknout.

Pokračování