úterý 30. prosince 2014

Restart z pohledu medicínského 2.

Mozek


Kupodivu, prvky zacházení, nebo nežádoucích zevních vlivů, vedoucích k restartu, u tak složitého orgánu, jakým mozek beze sporu je, existují. Je třeba si uvědomit, že podle některých filosofů nebude možné mozek nikdy pochopit, protože k tomu účelu máme k dispozici pouze orgán stejné výkonnosti.
Prvky, které zahrnují restart či reset mozku, vyvolají vratné postižení aktuálních spojů mezi neurony (kde se na cca 10 - 15 minut ukládá tzv. krátkodobá paměť). Může jít o ryze mechanickou záležitost, další takovou možností je velký elektrický výboj - v extrémním případě zásah bleskem, pokud ho člověk přežije.
V případě toho blesku se ukázalo, že člověk může přežít až několik týdnů trvající "EEG ticho" a zotavit se posléze do plného zdraví. Problém je, že tento stav je v některých zemích, i u nás, považován za jistou známku smrti, takže po jeho konstatování bývá ukončována resuscitace. První přeživší byly osoby v soukromých nemocnicích, ošetřované (dýchací přístroj + výživa) na náklady rodiny.
Uvedené proudy (dalším kandidátem je třeba úraz vysokým napětím, například z vlakového či tramvajového vedení, patrně totéž udělá i elektrické křeslo, ale po něm se zpravidla neresuscituje) odpálí jemné krátkodobé spoje mezi buňkami, v jejichž okruzích je krátkodobá paměť uložena jako cirkulující proudy vzruchů. Pochopitelně, nesmí dojít k nekrotizaci tkání. Ten blesk má "výhodu" v tom, že v důsledku opravdu extrémního napětí jde prakticky veškerý proud po povrchu těla (může vyvolat charakteristické nekrózy kůže stromečkovitého tvaru) a mozek je poškozen pouze proudy, které jsou vyvolány přímo v jeho strukturách elektromagnetickou indukcí.
V důsledku takovéhoto působení dojde k poškození právě jen krátkých spojů, které propojují buňky mezi sebou. To však buňky neusmrtí a jejich spoje mohou následně regenerovat a obnovit svou funkci. Ztratí se ovšem informace, která byla uložena přímo v nich, v jejich uspořádání.
Existuje teorie, že určitá informace je uložena v prionových bílkovinách, zavzatých do buněčných membrán (v tom smyslu, že priony rekonfigurované určitým způsobem umožní snadnější průchod vzruchu z buňky na buňku a tím se podílejí na krátkodobé paměti). Tato teorie byla ovšem zpochybněna pokusem, kdy se u zvířat, jejichž geny pro tvorbu prionů byly knockoutovány, nepodařilo najít rozdíl v kvalitě a kvantitě krátkodobé paměti oproti zvířatům normálním. Nicméně i kdyby tomu tak bylo, tak patrně poničení spojů mezi neurony zlikviduje i takto uloženou informaci.
Méně drastickou metodou elektrického zásahu do mozku, než je elektrické křeslo, jsou elektrošoky, které se používají v psychiatrii. Zde při následném obnovení  mozkových struktur může dojít k jejich propojení trochu jinak, což vede ke zlepšení stavu pacienta. Proto se také tato metoda při některých druzích psychóz používá.
Elektrický proud, procházející zde mozkem, působí ovšem silně nespecificky, takže dochází např. i ke stimulaci motorických neuronů a tím k velmi silným svalovým záškubům, které mohou poškodit některé části pohybové soustavy. Proto se dnes tento zákrok dělá ve stavu "vypnutého" kosterního svalstva, který se navozuje pomocí zámého šípového jedu kurare (resp. jeho syntetických náhražek). Pacient musí být na řízeném dýchání, protože se sám nemůže nadechnout, což bývá vnímáno subjektivně velmi nepříjemně. Nicméně následující elektrošok vymaže krátkodobou paměť na tento zážitek, takže pacienti na uvedený úkon chodí i opakovaně bez nějakých námitek.
Dalším vlivem, který může mít podobný efekt, je mechanické násilí na hlavu, jehož důsledkem je otřes mozku.
V této souvislosti může dojít k výpadkům paměti, a to i paměti dlouhodobé, daným rozsáhlejším postižením struktury mozku. Nicméně krátkodobá paměť je postižena obligátně (byť ne každý úder do hlavy ji opravdu vymaže).
Uvedený jev popisují občas autoři dobrodružné literatury, někdy poněkud zavádějícím způsobem, kdy úder do hlavy vyvolá u hrdiny přepnutí mezi dvěma (či více) osobnostmi, takže slouží jako jakýsi přepínač. Mimo jiné to použil, a snad dokonce i vícekrát, E.R. Burroughs u Tarzana.
Pochopitelně, tohle je básnická licence, v reálu něco takového fungovat nebude. Na soudním tvrdili, že reálně je i předstíraných ztrát paměti srovnatelné množství s těmi opravdovými. Zejména pokud je násilí, které k postižení paměti vedlo, spojeno s nějakou kriminální aktivitou. Mimo jiné jde i o to, že míra důsledků tohoto násilí a doby jejich přetrvání je spojena s mírou odškodnění, což tlačí postižené k nadhodnocování příznaků.
Zdůrazňuji ovšem, že uvedené se týká pouze krátkodobé paměti, která je uložena na základě zcela odlišných principů než paměť dlouhodobá. Dlouhodobá paměť je pak uložena v podstatě stejně, bez ohledu, zda jde o událost starou den nebo několik let. Takže nějaký jednoduchý přístroj, na způsob "Mužů v černém"  který by dokázal smazat určitý konkrétní počet dní či let bych zase jako jednoduchou věc neviděl. Něco takového by muselo umět projít veškeré mozkové záznamy a dokázat z nich odstranit spoustu vzájemně nesouvisejících informací a ještě navíc zbytek smysluplně pospojovat. Dalo by se to přirovnat ke smazání konkrétního souboru v zazipovaném adresáři (což některé program umějí), ovšem včetně odkazů na tento  soubor (a jeho obsah) v jiných souborech a podadresářích (což je problém i na nezazipovaném adresáři).
Existují ovšem psychologicko - psychiatrické techniky, které něco podobného dovedou. Ty ovšem fungují spíše na úrovni srovnatelné s výmazem alokačních tabulek, čili samotná vzpomínka existuje, ale cesta k ní je zablokovaná. Tato blokáda ovšem prakticky nikdy není stoprocentní a cesta k takto zablokované vzpomínce se uvolnit může, zpravidla nějakou asociací, s níž navoditelé bloku nepočítali.
Takže pokud se dělá reset nebo restart mozku, děje se to na úrovni krátkodobé paměti.

pondělí 29. prosince 2014

Co uplynulý týden dal

Islám


"Alláhu akbar"

volal muž, který v Paříži najížděl autem do lidí, způsobil vážná zranění, ale zatím nikdo nezemřel. Případ, pochopitelně, nijak nesouvisí s islámem ...

Většinu města Sindžár

dobyli zpět kurdští osvobozenečtí bojovníci. Chalifát oplátkou "popravil" několik desítek vlastních vojáků za zbabělost před nepřítelem.
Tady je problém v tom, že "bojovníci Alláhovi" si nedovedou představit jiný přirozený průběh událostí, než naprostý úspěch. A pokud k němu nedojde, musejí za to moci kacíři, odpadlíci apod. (křesťanské církve za podobných okolností pořádaly hony na čarodějnice).

Popravy pěti set vězňů

připravuje Pákistán jako odvetu za masakr, provedený Táliby ve státní škole. Jedná se o zločince, řádně odsouzené k trestu smrti, který však v Pákistánu delší dobu nebyl vykonáván.
Dle mého soudu by se takto mělo začít nakládat s islamistickými zločinci na celém světě.

Novinář Todenhöfer

vynesl informace z centra chalifátu, kde se pohyboval v převlečení za zahraničního džihádstu. Jsou to přitom informace naším multikulturalistům naprosto nemilé, protože "mírumilovný a vysoce tolerantní" islám hodlá vyvraždit všechny Evropany mimo křesťany a Židy v Evropě (a z nich ty, kteří by se vzpěčovali zotročení, nebo byli vlažní ve víře) a je mu naprosto jedno, jestli jich vyvraždí stopadesát milionů, nebo půl miliardy.
Navíc se politicky korektně diví "jako křesťan, který několikrát přečetl Korán", tomu, jak může mírumilovný islám tento program vůbec mít.
Přitom je to jasné: Islám nikdy jiný program neměl. Pokud se choval smířlivěji, tak jen v situaci, kdy byl pod takovým tlakem, že svoje skutečné cíle nemohl prosadit (a za určitých okolností se je i obával přímo deklarovat). Také nejvyšší islámská instituce, univerzita Al Azhar v Káhiře, potvrdila, že chalifát dělá přesně to, co islám dělat má, a co dělal i jeho zakladatel Mohamed, jakmile se dostal k moci.
Dotyčný je také "zděšen" přívalem džihádistů z Evropy, ať už jsou to konvertité, nebo imigranti v Evropě žijící. IMHO je to dobrá zpráva: Bylo by potřeba počkat, až se tam tento lidský odpad nahrne, a pak ho vymazat údery ZHN i s celým chalifátem. Ušetřilo by to práci s lovem psychopatických extrémistů, maskovaných mezi normální populací. IMHO by také navrátilci z chalifátu měli automaticky dostávat trest smrti.

Atentátu v Bombaji

(rok 2008, 166 mrtvých) šlo údajně zabránit, pokud by tajné služby USA, Velké Británie a Indie vzájemně spolupracovaly a vyměňovaly si údaje. (Zjednodušeně řečeno, jedni věděli, že pachatel asi cosi chystá a je na to připraven, druzí zase sledovali jeho výběr cílů, ale nevěděli o jeho možnosti provést bezprostředně po výběru cíle zničující útok.)

Před dalšími teroristickými útoky

varoval australský premiér Tony Abbott. Včetně konstatování, že tajné služby a další vyšetřující orgány zachycují zvýšenou komunikci mezi potenciálními teroristy.
V Sydney byli následně zatčeni dva islamisté, kteří podle indicií (zbraně, plány vládních budov apod.) připravovali další teroristický útok.

Islamisté

zajali jordánského pilota. Není jasné zda byl sestřelem, nebo měl poruchu letounu.

Čtrnáctiletá

sebevražedná atentátnice se v Nigérii vzdala policii. Rodiče ji prodali skupině Boko Háram jako "materiál" na sebevražedný atentát. Džihádisté ji opatřili sebevražednou vestou a pod pohrůžkou smrti zahrabáním zaživa (s názornými ukázkami) vyslali na tržiště, kde se neodpálila, ale vzdala. Typická ukázka rodinných vztahů v islámu i celkové "humanity" této ideologie.

Islamistický aktivista,

dělající jako vedlejšák presidenta Turecka, byl uražen projevem 16 letého studenta na vzpomínkovém aktu na počest učitele, zavražděného islamisty, a nechal ho zadržet.
Později byl student, po bouři nesouhlasu na sociáních sítích (ach, ten internet, co by každá totalita dala za jeho likvidaci!) a co se jeho obhajoby dobrovolně ujala řada právníků, propuštěn. "Soud" bude, pochopitelně, pokračovat.

Mešitu zapálil

kdosi ve Švédsku. Může to být stejně dobře reakce autentických odpůrců islamizace země, kteří bojují především proti nezřízené imigraci, jako provokace, mající uvedené politické síly diskreditovat, a spáchaná islamisty samými nebo jejich příznivci.

Ke smrti

odsoudili v Mauretánii Muhamada Šajcha Uld Muhamada za kritiku Mohameda na blogu. Je to další ukázka toho, čemu se snaží zabránit odpůrci islamizace Evropy.

Reality show,

v níž jsou přeživší strůjci teroristických útoků konfrontováni se zrzačenými oběťmi nebo pozůstalými po obětech začali natáčet v Iráku. Kdo protestuje? Pochopitelně Amnesty International a další zrůdy ze zločineckých "lidskoprávních" oranizací, kterým se to nelíbí. Zločinci přece mají právo nemuset být konfrontování s následky svých zločinů, což by je mohlo rozrušit a způsobit jim dyskomfort.

Aktivistky,

bojující za právo žen řídit auto, budou v Saúdské Arábii souzeny jako teroristky. Má Šabatová řidičák, nebo se s ní ustanovení tohoto bodu islámského "práva", za jehož přijetí v Česku bojuje, míjí?

Zastřelen byl

údajný velitel skupiny, která spáchala atentát ve škole v Pákistánu, při přestřelce s bezpečnostními silami.

Další vlna uprchlíků

dorazila do Itálie před Vánoci.

Írán

pravděpodobně stojí za hackerskými útoky na počítače zbrojního průmyslu a vojenských institucí v Evropě.

Ukončení

bojové mise v Afghánistánu oznámily USA. Část vojáků tam zůstane jako instruktoři.

Ukrajina


Síly separatistů

se na některých místech stahují od frontové linie, jinde zůstávají. Klid zbraní je porušován, ale na místní poměry v relativně malém měřítku.

V tělech

mrtvých z majsijského boeingu, který se zřítil nad Ukrajinou, byly nalezeny střepiny, identifikované jako střepiny rakety země - vzduch. To je silná podpora pro hypotézu setřelení z pozemního stanoviště, která měla nejvyšší míru pravděpodobnosti i dříve. Nyní zbývá jen rozhodnout, zda bylo stříleno z ukrajinského, povstaleckého nebo dokonce ruského území, a kdo vlastně a s jakým záměrem letadlo sestřelil.
Rusko a Nizozemsko zveřejnily protichůdné teorie o sestřelení tohoto letadla a důkazy pro ně.

Zrušení neutrality

a vstup do NATO schválil ukrajinský parlament. Problém je, že Rusku byla svého času garantována neutralita Ukrajiny, protože možnost mít bezprostředně na svých hranicích jaderné rakety NATO, je pro ně zneklidňující. Z jiného pohledu: My jsme na svém území měli, v důsledku sovětské okupace od přelomu 60. a 70. let do roku 1990 sovětské jaderné rakety a na ně mířily jaderné rakety NATO a více-méně bylo jasné, že první rány konfliktu slízneme za Rusy - a taky jsme s tím nějak přežili.

Výměnu zajatců,

ale nic jiného, se podařilo domluvit na rozhovorech v Minsku.
Další kolo rozhovorů bylo zrušeno.

Spolu s humanitární pomocí

se podařilo Rusku do Donbasu propašovat i veterány speciálních ruských jednotek.

Ukrajina

začala omezovat spojení na Krym s perspektivou totálního odříznutí Krymu od Ukrajiny.

Rusko

aktualizovalo svou vojenskou doktrínu, podle aktualizované je jeho hlavním soupeřem NATO.

Ebola

V USA 

provedli zkoušku vakcíny proti ebole na dospělých dobrovolnících z USA a Ugandy. U obou skupin došlo ke kýženému nastartování imunitního systému proti původci této nemoci.
Teď jen najít dobrovolníky, kteří si takto imunizováni nechají píchnout tu ebolu, protože tak, zpravidla na sobě, zkoušeli účinnost vakcín jejich autoři v 19. a na počátku 20. století.

Vzorky s ebolou

za jiné zaměnili v Atlantě v USA a nyní mají problém, protože s nimi jednali jako s běžným biologickým materiálem. Alespoň mají dobrovolníky exponované (asi) opravdovou ebolou, lze cynicky okomentovat (vzhedem k předchozímu bodu).

Vinu za ebolu nese MMF

alespoň podle prohlášení vědců z Cambridgské university. Pochopitelně, univerzita prosazuje potlačování volného trhu, který údajně "nefunguje". Problém ovšem je, že země třetího světa jsou zbídačovány systémem nejrůznějších kvót a regulací, z nichž mnohé má na svědomí i EU. Proto se jejich zboží nemůže dostat na trhy vyspělých zemí a to vede k jejich zbídačování. Tedy právě opatření, která s volným trhem nemají absolutně nic polečného.

Obecné

Neznámí hackeři

napadli ovládací systémy v jihokorejských JE. Údajně nemohli způsobit havárii reaktorů, prtože jejich řídící systémy jsou od internetu fyzicky odděleny. Dovedu si ale představit vložení nějakého červa, který by se přes tento hiatus přenesl na flešce nebo jiném podobném médiu.
Odvetou se podařilo Severní Koreu, podezřelou z tohoto útoku, odpojit dočasně od internetu. Není úplně jasné, zda to byla akce Washingtonu nebo Pekingu.

Vláda váhá

s udělením dotace tří milionů Kč na "vysoce ziskovou" Grand Prix Brno.
Faktem je, že pokud je ta akce tak výhodná, tak by si ji měli stoprocentně financovat ti, kdo na ní (nebo na doprovodných akcích a službách) vydělávají.

Židovská obec v ČR

se distancovala od pozvání Putina na oslavu výročí osvobození největšího komplexu holokaustových koncentráků v Osvětimi a do terezínskoho ghetta, které bylo předstupněm vyhlazovacích táborů (rovněž osvobozeného vojáky RA). A strašně se divila, že tento nevděk vůči zachráncům životů mnoha tisíc Židů byl negativně (a pochopitelně "silně antisemistsky") glosován normálními lidmi.
Do debaty přispěl i exministr Pecina připomínkou známého bonmotu, pochopitelně, silně antisemitského: "kdo se nedovede poučit z dějin, bude odsouzen k tomu, aby si je zopakoval".

Český rozhlas

odmítl pustit živě presidentovy hovory z Lán a snažil se o jejich cenzuru. Ohání se usnesením Rady ČRo, která poslední hovory kritizovala.
Problém je v tom, že ani vedení ČRo ani Rada ČRo nejsou ústavní činitelé, kteří by měli právo cenzurovat projevy hlavy státu. Tato věc má v zásadě dva aspekty:
  • nikým nevolení a nikomu neodpovědní úředníci se touto cestou derou k další porci moci, kterou by podle ústavních pořádků mít neměli
  • ukazuje se tím problematičnost konceptu "veřejnoprávních médií" a jediná rozumná reakce je jejich zrušení, včetně zrušení daně, maskované jako "poplatky". Jsem zvědav, zda se toho některé strana neujme. Mohla by zabodovat, protože se jedná o každoměsíční platbu prakticky všech domácností.
Následně zapracovala ruka trhu a hovory s hlavou státu bude vysílat komerční stanice Frekvence 1. Jen ukázka toho, že "veřejnoprávní rozhlas" opravdu k ničemu není.

Unikla příručka

pro agenty CIA, jak projít pohraničními a celními kontrolami. Obsahuje, obávám se, mnoho dosti banálních věcí.
Mám pocit, že v této souvislosti bude nutno oprášit starý totalitní vtip:
CIA vypravila speciálně vycvičeného superagenta do SSSR. Ten přišel k dělníkům, perfektní ruštinou s nimi pohovořil, vodky popil, i dostalo se mu ocenění: "Ty charašó gavariš i pjoš, no ty ně naš!" I prchl zděšen a ukryl se mezi inteligencí. I zde se snažil zapadnout, avšak opět se mu dostalo hodnocení: "Ty charóšij, no ty ně naš!" A tak prchl do sovchozu, kde opět vodky popil (co na to jeho játra, anekdota zamlčuje), zakousl okurkou i kvašenou houbou, o životě pohovořil i dostalo se mu opět komentáře: "Ty charašó gavariš, pjoš i ješ, no ty ně naš!" I zvolal zoufale: "Kak ja němagu byť vaš, kagda pjom, jem i gavarim kak vy?!" "Ty čjórnyj", zazněla politicky nekorektní odpověď.

Početí manželky kubánského špiona

umožnily USA odebráním jeho spermatu. Špión patří mezi vyměněné vězně v rámci Obamova programu oteplování vztahů s USA.

USA

nebudou stíhat dalšího policistu za zastřelení černošského násilníka v sebeobraně.

Vláda se pochlapila

a naše ministerstvo zahraničí předalo norskému velvyslanectví nótu, vyzývající k umožnění návratu unesených synů Evy Michálkové do vlasti.
Připomínám, že nejsme jediný stát, jehož občané mají problémy s norskými únosci dětí. Pan Větvička si dělá na svém blogu legraci z bojkotu norského zboží, ale pokud by se tyto státy spojily, jednalo by se o sílu (jak území tak počet potenciálních nebo reálných spotřebitelů), kde už by koordinovaný bojkot nějakého typu norského zboží mohl mít citelný dopad. Případně přerušení jiných způsobů kontaktů, z nichž má Norsko benefit.

Druhý průplav

mezi Atlantikem a Pacifikem začali stavět v Nikaragui. Trasa je sice delší, ale krátí ji protínané jezero Nikaragua, na němž lze zbudovat také logistiku pro průplav, která se v Panamě musela kopat. Proti jsou, pochopitelně, ekologisté.

Prořídnutí kostí

současných lidí proti neandrtálcům a dalším předchůdcům moderního člověka asi o 20 procent konstatoval tým amerických antropologů. Údajně za to může "méně náročný život" po přechodu k zemědělství.
IMHO ptákovina, protože:
  1. Srovnávací studie opakovaně potvrdily, že lovecké skupiny musejí k zajištění žvotních potřeb pracovat daleko menší část dne než zemědělské.
  2. Lovci měli nejspíš vyšší příjem vápníku (z masa) než zemědelské populace
  3. Docela by mě zajímalo, jak to fitovali na rozdílné věkové spektrum populace, když víme, že od finále puberty Ca v kostech prakticky u všech lidí ubývá. Přičemž bych se silně rozpakoval nad tím, dělat nějaké převody mezi tímto jevem u současných lidí a neandrtálců (o nám ještě vzdálenějších hominidech ani nemluvě). Ony stačí i jen rozdílné hodnoty pohlavních hormonů v krvi, a ty se ze zkamenělých kostí zjišťují opravdu špatně.

Dvacetiletá Tibeťanka

protestovala sebeupálením proti národnostnímu a kulturnímu útlaku Tibetu Čínou.

V Německu

zrušili zbytek trestu taxikáře Roztočila za údajnou vraždu egyptského studenta v roce 1975. Je třeba konstatovat, že celá kauza je nejasná, vyšetřovala to komunistická policie a komunistická justice a po roce 1989 nebyl případ řádně došetřen, protože vinou Havla zůstali v justici staří komunističtí soudci s krví na rukou. IMHO byl dotyčný student, či spíš "student" obětí nějakých aktivit tajných služeb a Roztočil jen nastrčenou obětí.

Rubl

se na začátku týdne vrátil na hodnotu před katastrofálním propadem. Je to IMHO důkaz toho, že tento propad byl vyvolán uměle koordinovanou záškodnickou akcí.

Sestřelení USA

jako další možnost důvodu zmizení malajsijského boeingu se objevilo jako hypotéza. Boeing po ztrátě komunikace mohl směřovat k US základně na britském ostrově Diego García a mohly být obavy, že bude použit jako nástroj teroristického útoku.
Je nutno připomenout, že politicky korektní příznivci a spojenci teroristů si prosadili v řadě zemí (mj. i v sousedním Německu) ustanovení, že unesené letadlo nesmí být sestřeleno ani v případě, kdy je jasné, že bude použito k teroristickému útoku. V tom Německu jde o ty samé síly, které dostaly z vězení mnohonásobné vrahy z "frakce Rudé armády", kteří byli odsouzeni, bohužel, krátce po odstoupení Německa od trestu smrti, a tak dostali doživotí s původně garantovanou nemožností předčasného prouštění. Z toho plyne, že takto unesené letadlo by skutečně mohlo být sestřeleno v režimu utajení.

Rusko

vyzkoušelo novou těžkou nosnou raketu, která by měla nahradit starší rakety Proton a mohla být i konkurencí soukromým projektům v USA.

OPEC

neomezí těžbu ropy ani po poklesujejí ceny pod 20 dolarů za barel. Prosazuje to Saúdská Arábie, která má odhadované náklady na těžbu kolem 8 dolarů za barel, takže má dostatečně vysoké marže. Cena je likvidační pro většinu dalších producentů ropy, pro těžbu alternativních uhlovodíků (ropné písky, břidlice atd.), o "ekologických" konkurentech, kteří dodávají elektřinu cca 25 a více krát dráž, ani nemluvě.
Neefektivní se stává i těžba v oblastech, které obsadil chalifát, nebo jsou takovým obsazením ohroženy.
IMHO by svět měl tč. neefektivní ložiska zakonzervovat a mít připravena na situace kdy
- Saúdům ropa dojde
- začnou se snažit opět vydírat ropnou kartou.

Před Vánoci

padly v Česku na mnoha místech teplotní rekordy (směrem nahoru), nicméně tříkrálová či Štěpánská zima přišla a přinesla mrazy i sníh. V této souvislosti se objevilo i konstatování, že na Ladových "vánočních" obrázcích jsou velice často právě tříkráloví koledníci, tedy z období, kdy obligátně končí vánoční obleva a přituhuje.

Další exekuční skandál

se provalil. Exekutor pokračoval v "konání" i přesto, že exekuce byla soudem zastavena. Pokud nenajdou občané ochranu před neoprávněnými exekucemi ani u soudů, pak dříve nebo později dojde někomu trpělivost a prostě toho zloděje odpráskne (nebo něco podobného).
Problém vidím i v tom, že ve prospěch exekutorů existuje i ustanovení o nezvratnosti exekucí, takže ani v případě exekuce, která je v rozporu s rozhodnutám soudu, případně byla provedena na nesprávné osobě (takové omyly, či spíše "omyly" se dějí neúnosně často) není reálná možnost výsledek exekuce zvrátit a zabavené věci dostat zpět (o náhradě druhotných škod nemluvě).

56 lidí

bylo oběťmi kmenového násilí v indickém Assámu. Politkorektní média pouze decentně naznačují, že motivací byl nejspíš útlak místního kmene Bódů islámistickými přivandrovalci.

Protonovou terapií

v Praze léčený Ashya King začal mluvit a projevují se u něho další příznaky ústupu onemocnění. Rekonvalescenci prodělává ve Španělsku.

Další černošský mladík,

vyhrožující policistům střelnou zbraní, byl zastřelen na předměstí St. Louis.

Proses s R. Polanskim

za zneužití třináctileté dívky (navíc na něm závislé, jako jím zaměstnávané modelce) chtějí US soudy dotáhnout do konce. "Svetová pokroková veřejnost" bude, pochopitelně, zuřive protestovat, protože "pokrokovým uměleckým tvůrcům" by měly být podobné excesy automaticky povoleny.

Ve Finsku

se bude konat referendum o vstupu do NATO.

Putin

nařídil zastropovat cenu vodky, a to z toho důvodu, aby lidé nepili problematický a rizikový na černo pálený alkohol. Chová se tedy opačně než EU a i naši "protidrogoví odborníci", kteří právě k tomu chtějí lidi dohnat šroubováním cen oficiálně prodávaného alkoholu do nezaplatitelných hodnot.

Rusové

chtějí nechat prošetřit bombardování Hirošimy jako "zločin proti lidskosti". Zahrávají si s ohněm, protože takovýchto zločinů spáchalo Rusko obrovské množství a podobné zpětné hodnicení válečných a politických aktů by se mohlo snadno obrátit proti němu.

President Zeman

přirovnal své odpůrce z incidentu na Albertově k neandrtálcům. Být neandrtálec, tak se urazím.

Osobností roku

je časopisem Times jmenována kancléřka Merkelová. Je v dobré společnosti: Loni byl takto poctěn Putin a v závěru roku 1938 Hitler.

Egypt

zakázal film Exodus. Je to podle trailerů trapná Holywoodská sračka s počítačovými efekty. V podstatě znásilňuje dějiny i Bibli současně.

Členka

skupiny Femen, s nápisem na odhalené hrudi "bůh je žena", byla zadržena, jak bere sošku Ježíška.

"Čech"

(= podle jména i vzhledu Rom), který "nalezl" spoustu kovových destiček na Terezínském hřbitově - jen tam překážely, a tak vynaložil námahu na jejich likvidaci odnesením do sběrných surovin, byl zadržen ve Velké Británii.

Čtvrtina propuštěných

Klausovou amnestií je zpět za mřížemi. IMHO by nebylo špatné tu amnestii formulovat tak, aby se v případě další trestné činnosti automaticky přibrala i ta amnestovaná, včetně trestu za ni.

Bezpilotní kamikadze

vyzkoušel Írán. Letadlo je určeno k "likvidačním útokům".

Další letadlo

zmizelo mezi Indonésií a Singapurem. Později byly z moře vyloveny trosky, které mohly být ve spojení s jeho zničením. Navíc do doby, než mu mělo dojít palivo, nikde nepřistálo.
AirAsia, jíž letadlo patří, je sice nízkonákladová společnost, ale splňuje evropské bezpečnostní standardy a může létat i do Evropy.

Na trase mezi

Řeckem a Itálií došlo k požáru trajektu. Mimo jiné se ukázalo, že nemá dost člunů pro všechny cestující. Oproti Titaniku je výhoda, že cestující v záchranných vestách mají naději na delší přežití v moři, nevýhodou je silný vítr a vlny.

Jeden z jaderných reaktorů

záporožské JE se havarijně a sám odpojil od sítě a snížil svůj výkon. Přičina je nejasná, ale ukazuje to, že i relativně staré reaktory (80. léta) jsou bezpečné, pokud obsluha násilím nevypne ochranné okruhy, jak se to stalo v Černobylu.

sobota 27. prosince 2014

Restart z pohledu medicínského 1.

Předneseno na Fénixconu 2014

Co restartovat?


Jistě cokoli v medicínské technice, řízené počítačem, může restartovat velice snadno, občas s následky nikoli zábavnými. Zvláště takový restart počítače (+  vynucená aktualizace systému "pro větší bezpečí uživatelů"), během na dálku prováděné operace po internetu, nebo při operaci prováděné strojově, bych považoval za riziko, s nímž se dříve nebo později budeme reálně setkávat, pokud se jisté nejmenované firmě podaří do této oblasti proniknout. Nicméně ani takový restart počítače praktického lékaře, zrovna když vyplňuje chorobopis nebo zasílá data do zdravotních pojišťoven, není nic příjemného a minimálně se promítá do efektivity zdravotnictví jako celku.

Nicméně bavme se o tom, co restartovat na samotném člověku.

Člověk


Jistě nás napadne restart "celého člověka".
Tato úvaha se dá odvíjet směrem k nastartování Frankensteinova monstra, nebo k přitažlivějšímu nastartování přesné kopie člověka z telecího, jak jsme to viděli ve filmu "Pane, vy jste vdova".
Problém vidím v tom, že by bylo třeba prakticky současně nastartovat velké množství systémů a podsystémů, mnohdy fungujících na naprosto odlišných principech (od změn koncentrace některých chemických látek v tělních tekutinách až po elektrické jevy na povrchu buněk). Dokonce si ani nejsem zcela jist, jak by, bez nějaké další aktivity, dopadlo vypnutí stázového pole, do něhož byl uvržen Lister v prvním díle "Červeného trpaslíka", zejména, pokud by toto pole neenslo vektorovou informaci (tj. jakým směrem se dané procesy před zastavením pohybovaly). Tím netvrdím, že něco takového nejde, už proto, abych se nedostal do pozice gerontního vědce, popírající možnost něčeho, co někdo jiný třeba už má s pozitivními výsledky rozpracováno, nicméně dosažení něčeho podobného bude svrchovaně obtížné. Podobnou problematikou je zatíženo i případné buzení z hluboké hibernace.

Části člověka


Zde už se dá hovořit konkrétněji, protože s restartováním některých orgánů a orgánových systémů má medicína vícero zkušeností.

Ledvina


Šokem, který vede k zástavě její činnosti, může projít i ledvina, nicméně tam se jedná o reakci na velké ztráty krve, které pokud jsou včas vyřešeny, tak pacient zpravidla přežívá a ledviny "naskočí".

Imunita a žlázy s vnitřním vyměšováním


Tyto systémy v případě chorobných stavů mohou prodělat rozsáhlé změny své činnosti, které jsou nejrůznějšími způsoby medicínsky řešeny, nicméně nedochází tak k činnostem, které by se daly přirovnat, alespoň vzdáleně, ke zmáčknutí tlačítka "reset" na počítači.
Jedinou výjimkou je transplantace imunitního systému, kdy se do těla po vy bití imunokompetentních buněk, nejčastěji pro nádorové bujení nebo leukemický proces, zavedou imunokompetentní buňky imunologicky co nejkompatibilnějšího dárce. Je ovšem otázka, zda něco takévého označit za regulérní resetování.

Pokračování

pondělí 22. prosince 2014

Co uplynulý týden dal

Ebola

Přední expert Sierry Leone

zemřel na ebolu krátce předtím, než do země dorazil expermentální lék.

Ukrajina

Donbas je ukrajinský,

ale požaduje autonomii, prohlásil ruský ministr zahraničí Lavrov. Rusko bude zcela zjevně dále vyvíjet tlak na situaci v etnicky ruských regionech okolních států.
Zároveň Lavrov nevyloučil umístění jaderných zbraní na Krymu.

G. Depardieu

prohlásil, že duchovní síla Rusů přemůže potíže vyvolané sankcemi.

Seznamy zajatců

si vyměnili Kyjev a zástuci separatistů.

Dohody o společných hlídkách

na linii příměří v Ukrajině svědčí spíše pro uklidnění situace.

Islám

Únos a vydírání

v australském Sydney zaplavily světové sdělovací prostředky na začátku týdne.
Mohammad Hasan Manteghí měl kriminální minulost už v Íránu, posléze páchal kriminální činy i v Austrálii, včetně cca rok před závěrečným teroristickým činěm se měl podílet na vraždě exmanželky (pokud by nešlo o muslima, zůstal by na svobodě?) a kriminální činnost páchal i nadále.
Nakonec zahynula právnička K. Dawsonová, která svým tělem kryla při finální přestřelce těhotnou kolegyni, a T. Johnson, který se pokusil islámskou bestii zneškodnit.
Australští politici se snaží vyhnout informacím o teroristově konfesi jako čert kříži, nicméně ta je pro pochopení celého toho činu naprosto klíčová.

Asi bilion

dolarů stála zatím USA válka v Afghánistánu a pomoc zemi při obnově struktur zničených válkou.

Talíbanci povraždili školáky

v Pákistánu. Jednalo se o děti ve věku 12 - 15 let, tedy podle islámu "dospělé". Navíc šlo o školu, na niž chodila řada dětí armádních činitelů.
Pákistán odvetou zrušil moratorium na provádění trestu smrti a pověsil první z cca tisícovky islámských teroristů, kteří měli vykonání trestu odloženo na neurčito. Předpokládám hysterický jekot Amnesty International a podobných pochybných organizací.

Iráckou základnu

Hamadija dobyli islamisté z chalifátu.

Španělé

v severní Africe uskutečnili zatýkání náborářů žen pro chalifát.

Al-Kajdisté

odpálili v Jemenu autobus se školačkami. Je nutno opakovaně konstatovat, že jakékoli vzdělání žen (dokonce i kvalitnější studium Koránu) islám zapovídá, takže dotyční konali přesně v intencích zrůdné víry, kterou zastávají.

Rabín Sidon

pravdivě konstatoval, že oficiální válka mezi Izraelem a Palestinou by zpřehlednila situaci. Stoprocentně s ním souhlasím.

Masový hrob

s cca 230 těly byl objeven v Sýrii. Podle syrských exulantů se jedná o oběti chalifátu.

Patnáctiletou Britku

vytáhli na poslední chvíli policisté z letadla. Odlétala do chalifátu, nabídnout své tělo džihádistům.

Politicky korektní

soudruzi se snaží obvinit Wilderse za slib snížit počet islamistických přistěhovalců v zemi.

Další vraždy

a únosy (30 / 100) mají na svědomí "mírumilovní a pokojní" muslimové v Nigérii.

Bostonského atentátníka

Džochara Carnajeva začnou soudit 5. 1. 2015. Prokuratura požaduje trest smrti, což je pochopitelně příliš kruté pro ubohého chlapce, který pouze naplno předváděl svou etnickou identitu.

Kurdové

zahájili ofenzívu k městu Sindžár, které obléhali džihádisté a později ho i částečně vyprostili z obklíčení.

Stovku

zahraničních bojovníků údajně "popravil" chalifát. Tak nějak ne a ne vymáčknout slzičku.

Chalifát

začal používat biologickou zbraň: Rozbitné kontejnery se živými škorpiony. Jejich dopad má především psychologický efekt, ale mohou pár lidí zabít jako bonus. IMHO B jako B, tabu bylo prolomeno, mohli bychom nasadit něco razantnějšího ze stejné kategorie.

Známá islámská universita

al Azhar rozebírala jednání chalifátu a nenalezla na něm nic antiislámského. To je důležitější informace než veškerá PR odsouzení aktivit chalifátu tou či onou skupinou muslimů či islamskou osobností, které jsou určeny prakticky výhradně "nevěřícím psům". Tohle je totiž dokument "pro vnitřní potřebu" islámu.

Obecné

EUrosoudružka Jourová

prohlásila, že se bude snažit prosadit "genderové kvóty" do firem. Tahle věc má tři aspekty:
1. Jourovou poslalo do této funkce hnutí ANO, které tyto kvóty odmítá, principiálně tedy nelze důvěřovat nikomu, kdo se na takovouto funkci dá.
2. Jourová se to snaží prosadit přesto, že o této věci existuje zcela demokratický konsensus v řadě zemí ve smyslu jejího odmítnutí, demonstruje tím tedy antidemokratičnost EU.
3. Neexistuje jediný důvod, proč by měla soukromá firma držet nějaké čistě politické kvóty a dávat na zodpovědná místa neschopné blby jen proto, že jsou vybaveni určitým orgánem.

Politicky nekorektní

zrušení osvobozujícícho rozudku nad řidičkou, která údajně porazila otevřením dveří cyklistu, zrušil krajský soud v Plzni. Vždyť přece cyklisté jsou polobohové, nemusejí dodržovat žádné předpisy a nesmí se jim nic stát.

Vláda hodlá

začít bojovat proti alkoholu tak, jako proti tvrdým drogám. Je to IMHO pitomost, protože tento "boj" nemá smysl a je odsouzen je stejnému nezdaru, navíc s masívními negativními důsledky, jako prohibice v USA.

Pokračuje show

kolem tvrdších výslechů, prováděných CIA, případně ve spolupráci s dalšími tajnými službami. Strůjci programu uvedli, že senátní zpráva ignoruje a překrucuje pozitivní zpravodajské výsledky, které byly těmito metodami dosaženy.
Většina američanů tvrdé výslechy schvaluje, takže demokratům, kteří za touto aférou převážně stojí, hrozí další ztráta sympatií od veřejnosti. I u nás se názory na tuto aféru polarizují ve smyslu demokraté x antidemokraté.
Přicmrndnul si i soudruh Zaorálek, pochopitelně na straně odpůrců "nelidského" zacházení s teroristy.

Zákaz kouření v restauracích

má postihnout i čajovny, kde jsou provozovány vodní dýmky. Mládež se holt přesune do privátů a zkrachuje to, jak v Británii restaurace.

Úřednickou šikanu

zažila paní, jejíž dcera je v komatu a ona má od soudu glejt, že ji může zastupovat. Pošta jí přesto odmítla předat doporučenou zásilku a dokonce i sdělit identitu odesílatele.
Od případu se distancovala i ombudsmanka. Není divu, má dost práce s prosazováním násilné islamizace naší společnosti, a tak ji problémy občanů, kterým by např. v důsledku fyzického nedodání zásilky a současně "fikce doručení" mohla hrozit třeba i exekuce, rozhodně nemohou zajímat.

20 000 krůt

vybijí v Německu v souvislosti s výskytem chřipkového viru H5N8, tedy "ptačí chřipky".

Rubl drasticky spadl

Je to sice v souvislosti (alespoň částečné) sankcí kvůli dění na Ukrajině, ale má to širší souvislosti i dopad.

O prodloužení nucené léčby psychotiků

jednají zákonodárci. Problémem je ovšem celkový rozpad spádové péče po roce 1989, kdy o nemocných (i těch duševně) není přehled a oni mohou unikat pozornosti i dozoru.

Soud s knězem,

který zneužíval své "ovečky", včetně nezletilých - nejmladší bylo 13 - začal. Především zneužíval moci, kterou mu nad nimi poskytovala jejich náboženská víra. "Pomáhal" takto i dívce, která chtěla vstoupit do kláštera a měla výčitky z toho, že už měla sex, i dívce, která měla neukojitelnou touhu po sexu s knězem.

Ke křížku

přilezli astronomové. Prvně utajovali místo možného dopadu úlomků bolidu, který spadl východně od Žďáru nad Sázavou. Protože sami nic nenašli, místo nakonec zveřejnili a tím "vydali v plen" fuj fuj amatérům.
Kousek se nakonec podařilo najít.
Důležité je, že tento meteorit má "rodokmen", tj. známe dráhu, po níž letěl před střetem se Zemí. Takových meteoritů je poměrně málo.

Oskar Gröning,

93letý dozorce z Osvětimi, který se nepodílel na vyhlazování, ale jen evidoval majetek zabavený vězňům, bude postaven před soud. S tím, že ekonomicky pomáhal nelidskému nacistickému režimu. OK, ale kdo postaví před soud ty miliony gastarbeiterů v EU, kteří dary na islámské charity podporují islámské teroristy, včetně zločinného "státu" chalifátu? "Když šibenice, tak pro všechny piráty", jak praví klasik.

Maďarsko

schválilo prasečinu, kterou navrhovali i naši senátoři: zákaz nedělního prodeje. Alespoň uvidíme, k čemu to tam povede.

Upálit

se pokusil muž na Václavském náměstí. Údajně byl pacientem psychiatrické kliniky. Motiv jeho činu je úzkostlivě tajen. Později na následky popálenin zemřel. Před časem jsem napsal, že organizátoři Matrixu jsou na sebevraždu upálením už velice dobře nachystaní, takže nemá cenu páchat politický protest touto metodou (jako Jan Palach). Je třeba udělat něco razantnějšího, jako Breivik, aby byla hradba připravovaného mlčení a nacvičených desinformací prolomena.

Poplatky na dálnicích

zavede i Německo, jako poslední z větších států s rozsáhlejší dálniční sítí v Evropě.

Hamás

byl vyřazen ze seznmu teroristických organizací EU. Údajně kvůli formálním nesrovnalostem při tvorbě seznamu.

Dalším oslabením koruny

vyhrožuje ČNB. Deflace, která je důsledkem pozitivní hospodářské politiky, je nevýhodná pro různé pochybné šíbry, v jejichž žoldu ČNB jedná.

Transplantaci plic a srdce

současně provedli v IKEM. Důvodem byla cystická fibróza (dědičné onemocnění, údajně zaviněné keltskými geny v naší populaci), komplikovaná srdečními problémy.

EU parlament

prosadil uznání "palestinského státu", naštěstí v měkčí podobě, kdy tomu budou jednotlivé státy moci odolat.

Alimenty

vyplácení státem v případě, že otec rozvedené nebo svobodné matce neplatí, by měly činit až 2940 Kč. Je to málo, ale je to pozitivní a propopulační opatření.

Nejvyšší vyznamenání

českých rotariánů dostal sir Nicholas Winton.

Sony

zrušila premiéru filmu The Interview, který paroduje severokorejský režim. Stalo se tak po útoku hackerů, řízených právě odtamtud. Kromě zablokování, webu došlo k úniku scénáře dalšího, rozpracovaného filmu (hrozí to vyzrazením pointy) a měly být zkopírovány i majly vedoucích manažerů.

Eva Michálková,

které norské úřady bezdůvodně odebraly děti, se znovu obrátila na soud o jejich vydání. Poslanci rovněž tlačí na vládu, aby se ve prospěch českých občanů v této kauze více zasazovala.
Na dvou povolených schůzkách za rok nesmí své syny objímat, pokud k tomu nevzejde podnět z jejich strany, nesmí plakat a nesmí se sny mluvit česky, protože norové jim vymývají mozky svou hovadskou germánskou hatmatilkou.
Případ vzbuzuje negativní ohlasy vůči Norsku po celé Evropě, takže dostává opravdu mezinárodní charakter. Sluší se připomenout, že poslední takto uloupené děti pocházely u nás jednak z Lidic, jednak z rodin povražděných antifašistů v době okupace, takže je celý ten zrůdný spolek Bernevern ve velice "dobré" společnosti.
Je však třeba bdít i u nás, nedávná reklamní kampaň "proti domácímu násilí" a "proti násilí na dětech", financovaná mnohdy anonymně, ve skutečnosti představuje přípravnou palbu lidí a organizací, kteří by rádi takovýto Bernevern zavedli i u nás.

Od roku

1990 narostla očekávaná délka života o šest let. Tento údaj někdy novináři nesprávně interpretují jako "když se dnes někdo narodí, tak má šanci se dožít tolik a tolik let". Ve skutečnosti se ale konstruuje křivka nad daty, kolik procent z kterého ročníku je ještě naživu a kolik zemřelo, a kde tato křivka protne 50 %, tam je průměrné dožití. Kdo něco ví o prokládání křivek a přímek sadou bodů, tak chápe, že do polohy průsečíku se nějak promítnou všechny ročníky. Tj. až dnes narození budou v "umíracím věku", bude ten průsečík dávno někde jinde.

Násilníci ze Strýčkovic,

kteří napadali svědky v kause svých příbuzných dlažebními kostkami a vyhrožovali uřezáním hlav a jejich zohavením, půjdou na dva a půl roku do vězení.

Pošta,

vzhledem k vysokým kvalitám svých služeb, od února zdraží doručování balíků a cenných psaní.

Transplantaci tenkého střeva

provedli v IKEM. Tato transplantace je technicky velice složitá, protože střevo obsahuje imunokompetentní buňky dárce, které si nemusejí rozumět s organismem příjemce. Navíc zde situaci komplikuje i střevní mikroflóra. Dalším problémem je vysoké riziko vzniku vnitrobřišních srůstů na peritoneu.

Soudruzi z Washingtonu

se velice nelibě vyjádřili o výrocích presidenta Zemana na jeho zahraničních cestách, čímž zcela jistě nechtěně sedli na stejnou loď se soudruhy z Moskvy, neblahé paměti. Doufejme, že nám nepošlou internacionální pomoc, jako soudruh Brežněv.

Beppe Grillo,

šéf Hnutí pěti hvězdiček, vyzval k uspořádání referenda o odchodu Itálie z EUrozóny. Potřebných 50 000 podpisů shromáždilo hnutí údajně za pouhé dva dny.

Brno

od ledna drasticky omezí hrací automaty.

Atropin a scopolamin

byly nalezeny v německé dětské jáhlové kaši. IMHO původem jsou biopole, kde roste durman a blín, které tyto (a podobné) alkaloidy obsahují. A, pochopitelně, prasácké zpracování, které semena těchto rostlin neodstraní ze sklizené suroviny na výrobu kaše.

Arabské státy OPEC

prohlásily, že nebudou snižovat těžbu ropy za účelem zvýšení její ceny. Ropný kartel se začíná rozkližovat, což je v principu dobré pro nás, kteří jsme prakticky čistými dovozci (ta trocha nafty na jihu Moravy nás z tohoto hlediska nevytrhne).

V hloubce přes 8 km

byla natočena živá ryba.

úterý 16. prosince 2014

Matematika u maturit? 8

Spasí hry prof. Matějky středoškolskou matematiku?


Někteří z apologetů maturity z matematiky se snaží presentovat program "matematika hrou" jako totální spásu, která, pokud ji zabednění učitelé přijmou, zachrání pozici středoškolské matematiky a vygeneruje "matematicky myslící" generaci, která nebude mít s tímto předmětem problémy ani na střední škole.

Pokud se na tento projekt (resp. jeho webové stránky) podíváme blíže, tak vidíme, že jednak cílovou skupinou jsou většinou žáci nižších tříd základní školy, jednak vlastně nejde o nějakou výchovu k určitému způsobu myšlení, ale těžiště projektu spočívá v jednoduchých hrách, jejichž hraní spíše supluje běžný dril (násobilku apod.) aniž by nějak předkládaly onen "jiný" typ myšlení, s jehož pomocí matematik jako z kouzelníkova klobouku vytáhne v zadání "logického" matematického příkladu neuvedená čísla, s nimiž se teprve příklad stane vůbec řešitelným (viz např. v této diskusi již odkazovaný příklad s autem, jedoucím přes most, v němž chybí v zadání délka auta).
Tento program v podstatě jen do jisté míry reflektuje obecný pokles duševní kvality nastupující generace, zejména snížení schopnosti udržet pozornost po delší dobu, ale rozhodně nepřináší novou kvalitu. Tu novou kvalitu vidím v tom, že matematika nebude vyučována jako samoúčelné "logické krásno" lidem, kteří v tom tu logiku ani krásu nenajdou (což je cca těch 80 - 90 procent středoškolské populace), a bude vyučována jako nástroj - jak spočítám určité spektrum pro život a další profesní kariéru potřebných úloh (s vědomím, že existují oblasti další, do nichž nevidím).
Zjednodušeně řečeno, valná část studentů by se měla učit "matematické řemeslo", tedy to z matematiky, co je reálně, bez extrémních nároků, naučitelné.
Čili asi stejným stylem, jakým probíhají "kurzy tvůrčího psaní", které z absolventa neudělají spisovatele hodného toho jména, ale někoho, kdo je schopen napsat řemeslně dobrý text, opovídající kánonu určitého literárního stylu. Což bohatě stačí i na zářnou literární kariéru, soudě podle toho, co člověk vidí na pultech knihkupectví. Múzou méně políbení absolventi mohou působit jako redaktoři či ghostwriteři a dávat dohromady texty těch múzou políbených, kteří ale nejsou s to dát dohromady po řemeslné stránce kvalitní text. Nicméně určitou řemeslnou úroveň by měl mít (a většinou nemá) i třeba návod k použití toho či onoho výrobku či zařízení.
Dokázal bych si představit osnovy, vytvořené podle programů vysokých škol, kde se matematika buď nevyučuje vůbec, nebo jenom okrajově, podle nichž by se učilo jakési "řemeslné počítání", připravující právě na tyto školy.
Matematikové tím, že předvádějí svůj obor studentům jako jakýsi soubor mystických a nepochopitelných úkonů, fakticky přispívají k tomu, že většina vysokoškoláků je matematicky negramotná, se všemi negativními důsledky, které to má. Oponenty této téze si dovoluji upozornit na to, že "logické odvozování", spočívající v biflování desítek řádků nesmyslných klikyháků, jejichž význam studentům nikdy nikdo nevysvětlil, k matematické gramotnosti nijak nepřispívá. Sebebrilantnější logická úvaha se musí zvrhnout v bezduché biflování klikyháků, je-li sepsaná neznámým písmem a v neznámém jazyce. A matematikové nejsou s to ten jazyk a písmo studentům srozumitelnou formou vysvětlit. Takto pojatou "výukou" matematiky jsem na střední škole procházel já a procházely jí v prakticky nezměněné podobě i moje děti (na jiném gymnáziu a obojí prestižní školy). Z čehož plyne, že za dobu jedné generace nebyli s to matematikové sebemenšího posunu k lepšímu. Proto bych uvítal spíše radikální řez, který by je od této výuky zcela odstavil.
Realita je taková, že kdyby se studenti na středních školách místo bezduchého memorování mysticistního blábolení naučili např. v oblasti statistiky (tady se pohybuji natolik dobře, že si to troufnu komentovat) její řemeslnou podobu, tj. na jaký typ úloh se používají jaké testy a co nám vlastně výsledky těch testů říkají, tak by nám odpadl problém filmovědců, bojujících proti "lidmi způsobenému globálnímu oteplování", protože by prostě s touto sumou znalosti a praktických dovedností dokázali rozpoznat, že na "matematických důkazech" je něco špatně (asi jako absolvent tvůrčího psaní by měl umět najít i v umělecky se tvářícím, nebo i skutečně uměleckém, textu /byť by ho třeba po té umělecké stránce nebyl schopen sepsat/ hrubky a syntaktické chyby). Případně sociologů, kteří nad zcela jednoznačně nevalidními a řemesně vadně zpracovanými daty získávají výsledky podporující ten či onen momentálně módní směr sociálního inženýrství, přičemž alespoň část z nich si opravdu není vědoma chyb a zmatků, které napáchali tím, že byli vyučováni stylem "statistika je SPSS pro Windows a přistupuje se k tomu jako k černé skříňce, do níž se naházejí nějaká data a ono z ní něco vypadne".
A těch deset procent a něco matematicky nadaných studentů, co svou kariéru bude směrovat na VŠ s matematickou orientací, bude prostě vychováváno separátně, přičemž se nabízí celá škála možností, od cesty volitelných předmětů po zcela odseparovanou výchovu na speciálně matematických gymnáziích.
Současný stav výuky matematiky totiž připomíná situaci, jakoby by celá středoškolská populace (včetně těch 90 procent hudebně nenadaných) byla nucena chodit na konzervatoř; a povinná maturita z ní, jakoby všichni museli povinně skládat maturitu ze hry na hudební nástroj uspořádanou tak, že je bezproblémově absolvovatelná jen pro lidi s absolutním hudebním sluchem.

pondělí 15. prosince 2014

Co uplynulý týden dal

Islám

Po třech letech

propustili teroristé z Al Kajdy francouzského rukojmí. Jednalo se o obchodníka. Jeho společník, "zajatý" s ním byl již loni nalezen mrtev.

V chalifátu

sťali muže za údajné rouhání. Přesně takovou legislativu požadují islámské státy cestou OSN zavést po celém světě.

Talíban

hodlá proti předchozím zvyklostem bojovat i v zimě.

Vražda téměř celé rodiny

"ze cti" byla spáchána v Pákistánu. Byla to údajně odveta za to, že se pár před 28 lety vzal. Je třeba konstatovat, že nelze hledat žádnou podobu s vraždami ze žárlivosti v našem kulturním okruhu, protože tyto vraždy jsou prováděny s dlouhodobým rozmyslem, zpravidla jsou předem konzultovány v mešitě a vrahové mají přesně rozdělené úkoly.

Veřejnými pracemi

byl potrestán švýcarský konvertita za to, že absolvoval teroristický výcvik v džihádistickém táboře.

Malala Júsufzaiová

převzala Nobelovu cenu za boj za právo dívek na vzdělávání.  Problém je ovšem jinde: Je z Pákistánu, kde vládne islám a ten vzdělávání dívek (i žen) zakazuje. Konec konců, podobné zákony měly i státy amerického Jihu před občanskou válkou ohledně vzdělávání černochů, a žena má v islámské společnosti přibližně stejné (nebo spíš horší) postavení jako černoši tam a tenkrát.

Francouzi zlikvidovali

na severu Mali významného tamního teroristu a džihádistu i se společníky. Byla na něj odměna 5 milionů dolarů od USA.

V Čečensku

vypálili domy teroristů, kteří se podíleli na útoku v centru Grozného s cca 25 mrtvými. Humanitární organizace, jak jinak, zuřivě protestují.

Sebevražedný atentátník

zaútočil na školu v Kábulu. Opakovaně tu bylo konstatováno, že vzdělání, pokud není doprovázeno vymýváním mozků, je největším nepřítelem islámu.

Návod zacházení s otrokyněmi

vydal chalifát. Mimo jiné se tam píše, že otrokyně má být denně bita a znásilňována. Jak už to v takových případech bývá, humanitární organizace mlčí. mají jiné starosti, např. s odsuzováním nepěkného zacházení ("mučení") s usvědčenými teroristy.

Prodat

ostatky zavražděného rukojmí chce chalifát. Rád by tím přišel k penězům.

Islámské závoje

zakázali nosit muslimkám v Číně v rámci boje proti islámskému extrémismu. Jakýsi univerzitník z Austrálie, James Leibold, to velmi odsuzuje.

Oběti chalífátu

spočítala BBC a došla k číslu 5402 za listopad.

Iráckou stíhačku

sestřelil chalifát, čímž dokázal, že má nakradenu techniku, která mu to umožňuje.

Talíban

zaútočil na autobus s afghánskými vojáky a ostřeloval také ty, co odminovávali pole.

Pět miliard dolarů

schválily USA na boj s islámským státem.

Razie na odpůrce islamisty Erdogana

probíhají v Turecku. Erdogan se prostě snaží zlikvidovat demokratickou společnost a nastolit islamistickou diktaturu.

Ukrajina

Přesídlení 

nabídne vláda českým krajanům, žijícím na Ukrajině. Problém je s nacionalistickým až nacistickým charakterem kyjevského státu, který ohrožuje veškeré minority, tedy i českou.

V Donbasu

přetrvávají boje, ale zdá se, že se situace postupně uklidňuje.

Tři letiště

byla z bezpečnostních důvodů uzavřena na Ukrajině.

Ukrajinští separatisté

požadují propuštění 800 bojovníků, zadržovaných Ukrajinci.

Ebola

Osobnostmi roku

byli vyhlášeni v tradiční anketě časopisu Time lékaři, bojující s ebolou (tu cenu svého času dostal i jakýsi Adolf Hitler). Problém vidím v tom, že ta epidemie je do značné míry důsledkem něčeho (přelidnění, devastace prostředí, nevzdělanosti, bídných sociálních podmínek atd.) a to "něco" s potlačením epidemie nezmizí, ale může se projevit i něčím ještě horším. Matička Příroda je totiž pěkně hnusná samice prasete domácího a podobné situace dokáže řešit opravdu drasticky.

Konec výskytu eboly v zemi

ohlásila Mali. Je, pochopitelně, otázka, nakolik je takové prohlášení v tak nepřehledné zemi věrohodné.

Obecné

Práce na směny

poškozuje podle některých výzkumů mozek. Zcela jistě tak činí i střídání času. Jistě méně, ale postihuje zase daleko větší počet lidí a není jim to, na rozdíl od té směnné práce, nijak kompenzováno.

Mušle s rytinami

podle všeho přepíše dějiny, protože autor jednoduchých čar na ní byl už Homo erectus.

Kvóty na zastoupení žen

ve vedení soukromých firem zatím vláda přes nátlak "lidskoprávníků" a jiných pachatelů dobra zatím neschválila. Soukromé firmy jsou pragmatické, kdyby ty ženy byly schopnější, tak by je tam už dávno měly.

Soudruh Vobořil

si nechce pálit prsty s drogovými mafiemi, a tak se rozhodl "bojovat" proti spotřebě alkoholu. Patrně hodlá zavést nějakou prohibici po US vzoru; jejich naprosto negativní zkušenost buď nechápe, nebo to za něho v dějepise nebrali.

Pohřešovaný Brit,

který jel do Prahy na "tah", související s rodinnou oslavou, se patrně našel ve Vltavě.

Souběžné demonstrace,

jednak lidí, žádajících omezení přistěhovalectví, ničícího zemi po všech stránkách, jednak zástupců organizací, toto bezmezné přistěhovalectví naopak podporujících, proběhly v Drážďanech.

Rekordní mráz,

-93,2 stupně Celsia, byl naměřen v Antarktidě. Politicky korektní novináři ovšem ihned připojují ujišťování, že "globální oteplování tím není ohroženo".

Kontraverze

kolem mučení zajatých teroristů probíhá v USA. K tomu stručně: Naprostá většina teroristů je ze lhaní usvědčitelná na polygrafu (dokáží ho oblafnout jen speciálně trénovaní agenti, případně lidé, kteří si nejsou vědomi toho, že lžou). V této situaci opravdu není problém zajatce zlomit mučením tak, aby bylo z polygrafu jasné, že už nelže (nebo ne vědomě). Přitom je velice důležitý časový faktor, kdy některé informace prostě potřebujeme dříve, než ho zlomí až několikaleté "mírné" vyslýchání.

Proti "policejnímu násilí"

protestovaly dále zástupci afroamerických komunit a "jedním vrzem" rozbíjeli dveře a výklad obchodů a rabovali.

Odvolací soud

vrátil kausu rodičů, kteří na radu léčitelů přestali dávat synovi inzulín, a ten zemřel.

Téměř tři čtvrtiny firem

si stěžují na značnou daňovou nejistotu v Česku.

Izrael zadržel

US občana z Texasu, který chtěl údajně zaútočit na jeruzalémské islámské svatyně

Papež

odsoudil jaderné zbraně.Patrně mu tak nějak nedocvaklo, že bez nich by už žádný Vatikán nebyl, protože v důsledku převahy v konvenčních zbraních by západ Evropy okupoval SSSR hned někdy v 50. letech.

Mnoho bakterií

žije na kancelářském stole, diví se britská hygienička L. Ackerleyová. Faktem je, že na klávesnici počítače je jich ještě víc, a už existují klávesnice, desinfikovatelné i razantnějšími prostředky (např. pro nemocnice). Prodávají se po dvou, jedna funguje, druhá se koupe.

Deset tisíc hospod

bylo zavřeno ve Velké Británii jako důsledek mj. zákazu kouření. Hlavně že nás zastánci tohoto zákazu neustále ujišťují, že nemůže nijak provozovny poškodit.

Ministr Dienstbier

chce procpat mentálně defektní děti, vesměs romské, do normálních škol. Pochopitelně tím poškodí především normální děti, ale to ho, jako správného sociálfašistu, nijak netrápí.
Pochopitzelně problém spočívá v tom, že dítě s lehčím mentálním deficitem můžre absolvovat normální školu, ale potřebuje perfektní rodinné zázemí, které mu většina romských rodin není s to dát (a ty které ano, nežijí v romské komunitě a nedožadují se pozitivní diskriminace na úkor společnosti).
Navíc podporuje zrůdný "antidiskriminační" zákon, který bude umožňovt prakticky kohokoli a kdykoli odsoudit za "diskriminaci".

Test na rakovinu prostaty

vyvinuli pracovníci Mendelovy univerzity. Je založen na tom, že u nemocných se už v raných stádiích, kdy dosud nejsou přítomny klinické potíže, zvyšuje koncentrace sarkosinu (jedna z aminokyselin, které nejsou součástí bílkovin) v moči. Detekuje se to papírky, jak třeba cukr v moči.

 Evropský soud

přiznal odškodnění české občance, která po porodu s dítětem odešla domů a nemocnice si vynutila její návrat.

Laserové dělo

vyzkoušely USA na lodi. Podařilo se jim zničit člun. Laser potřebuje jako zázemí velice silný energetický zdroj, nestačí mu speciální svíčka, jako hyperbolidu inženýra Garina (Běljajev). Dále to bude testováno na letadlech. Laser má tu výhodu, že doba mezi "výstřelem" a zásahem protivníka je prakticky zanedbatelná, takže není nutné složitě počítat opravy na vzájemný pohyb děla a cíle, jako u klasických zbraní.

Počet obyvatel

v Česku vzrostl, a to nejen přistěhovalectvím, ale i zvyšováním porodnosti.

ÚS se zastal

dívky, která měla platit desetitisíce za pokuty, které jí byly uděleny jako neplnoleté, a které údajně "vyřídili" její rodiče.

Sněmovna upravila

zákon pro EIA. Na jedné straně posílila možnosti organizací, včetně profesionálních kverulantů, zdržovat výstabu, na druhé straně zvedla limity (velikost, plocha), od nichž se mají takto stavby posuzovat.

Voršilky

opět dávají žalobu, tentokrát se domáhají předmětů z kutnohorského muzea stříbra. Omylem vydaná budova technickho zázemí Národního divadla jim nestačila, s jídlem roste chuť.

Evropský soud pro lidská práva

dal za pravdu českému otci, který se domáhá dcery unesené do Ruska.

Australané zjistili,

že "varovné obrázky" nádorů a podobných roztomilostí na krabičkách cigaret nemají ten odpuzujícíc účinek, který si jejich propagátoři slibovali (zato si zcela jistě za výtvarné pojetí namastili kapsy).

středa 10. prosince 2014

Fénixcon 2014

Na Fénixcon jsem dorazil až po zahajovacím aktu. Stačil jsem se vidět s několika pravidelnými návštěvníky; ale i s některými pořadateli mám možnost se vidět pouze jedenkrát do roka při této příležitosti. Zaplatil jsem si mj. za další ročník Intercomu.
Poté jsem měl přednášku v zrcadlovém sále pro nějakých 20 - 30 zájemců (text zde poskytnu).
Po mě dorazila Edita Bromová (rozená Dufková), která odložila dítko a měla pěknou přednášku o časových smyčkách, kterou se ovšem na konci podařilo pár diskutérům dost rozložit (holt nemá fousy, na rozdíl ode mě, aby jimi pořádně zapráskala a diskutéry umravnila). Dodatečně mě napadlo, že časová smyčka (jedna z úporně diskutovaných variant), v níž se neustále hromadí navrátilci z budoucnosti, kteří se do ní zacyklili, by mohla mít jakýsi protějšek ve známé pohádce o kouzelném džbánu, který stokrát dával vše, co se do něho vložilo (a že to tedy mohl být jakýsi portál stroje času, který vykonal předem stanovený počet návratů).
Po Editině přednášce jsem vyběhl do temných ulic, ale i tak jsem stihl až poslední předpůlnoční rozjezd.
Druhý den jsem stylem "a první dobíhá běžec s červenou kravatou, ale není to kravata, nýbrž jazyk" doběhl pár minut po začátku přednášky Františka Novotného o debilizaci populace digitální technikou. Je to velice zajímavý problém, který by si vyžádal podstatně důkladnější prodiskutování, avšak František byl, bohužel, hned po ní vázán účastí na jiné akci.
Po obědě následovala přednáška Lívie Hlaváčkové o restartu zapomenutých chorob. Nemoc, naštěstí snad lehká, Honzy Kantůrka mě ušetřila rozpaků, zda jít na ni nebo na něj. Uvedený problém je velice zajímavý a docela přínosné pro mě bylo i to, jak patolog některé věcí vidí jinak než jako zdravotní preventista.
Po ní následovala jako vždy vynikající, obsáhlá a místy trochu nepřehledná přednáška Františky Vrbenské, kterou dozvuky kalamity z počátku týdne opozdily na příjezdu do Brna, takže začala s malým zpožděním. Zabývala se různými formami "restartu", souvisejícími s přenosem či restartem duše. IMHO poněkud zanedbala tu oblast, kterou evokoval název přednášky, tedy přenos lidské duše do nelidských objektů, ať už živých či neživých, což mě trošku zklamalo.
Po Františce následoval Leonard Medek, jehož přednáška o dopisování děl a navazování seriálů, psaných různými autory, byla velice zajímavá a bohatá na fakta z běžně nedostupných děl. Občas bylo vidět, že autor není zvyklý si připravovat text nebo alespoň osnovu, takže občas zabloudí ve vedlejších cestách svého bohatého myšlenkového proudu.
Večer (alespoň pro mě) zakončila jako vždy vynikající přednáška Roberta Waschky s ukázkami o bojových uměních, tentokrát zaměřená na umění "sebeobrany pro gentlemany", bartitsu, které vzniklo v poslední třetině 19. století, na začátku 19. století zaniklo a po cca sto letech slaví renesanci jak ve filmech, tak i vznikem škol, které tento systém začínají znovu a v modernizované podobě vyučovat.

Letošní Fénixcon byl první, na jehož přípravě se již nepodílel Big Shaman, protože loňský byl v době jeho kolapsu a následného úmrtí už do značné míry předchystaný.

pondělí 8. prosince 2014

Co uplynulý týden dal

Ebola

Utratili jsme

25 milionů korun, přestože jsem zatím neměli jediného potvrzeného pacienta. Tolik stála aktivace speciálních lůžkových zařízení a další preventivní opatření v součtu s mezinárodní pomocí, kterou jsme již postiženým zemím poskytli.

Ukrajina

Nové boje

nastaly u letiště v Doněcku, přestože se zástupci obou stran, jejich spojenců i mezinárodních organizací dohodli na klidu zbraní právě zde.

V záporožské JE

došlo k blíže neupřesněné nehodě, která se však netýká reaktoru.

Ukrajina

se dohodla na dodávkách plynu z Ruska.

Islám

"Sebevražedého ptáka"

sestřelili Afghánci. Patrně se jednalo o některý exemplář vzácného druhu dravce, vybavený vysílačkou.

Muslimové ze sekty Šabab

povraždili 36 keňských horníků, muslimy ušetřili.
Keňský president pohrozil muslimům "nevyhýbáním se válce".

Libanonci se pochlubili,

že chytli jednu z blíže neurčeného množství manželek islámského "chalífy" a snad jednoho ze synů.
Později se ukázalo, že se jedná o sestru jednoho teroristy a sebevražedné atentátnice.
Nakonec se ukázalo, že dotyčná má s chalifou dceru.

Dvěstě tisíc mrtvých

je dosavadní bilance aktivit islamistů v Sýrii. Včetně cca devíti tisíc dětí.

Nálet na chalifát

provedl také Írán, který podporuje šíitské milice, bojující alespoň částečně proti němu.

Chalifát oznámil,

že zajal Kanaďanku s paralelním izraelským občanstvím, bojující v řadách Kurdů.

Američané konstatovali,

že "boj s islámským státem bude trvat roky". Assad kontroval tím, že roky proti islamistům vydrží bojovat.

Jeden z vůdců

sunitského islámu vyzval mezinárodní koalici k boji proti islamistům v chalifátu. Problém těchto prohlášení, určených čistě pro "nevěřící psy", je ten, že nemají naprosto žádnou závaznost v muslimském táboře. Situace by byla jiná, kdyby některý z imámů vyhlásil nad džihádisty z chalifátu fatwu s výzvou k jejich zabíjení s tím, že kdo je zabije a padne při tom, nebo na následky toho, půjde rovnou do ráje (jak to učinil Chomejní v souvislosti s Rushdiem). Pokud nebude takováto fatwa nad džihádisty vyhlášena, je třeba všechna taková prohlášení brát jako kouřovou clonu spojenců chalifátu.

Výcvikové tábory

džihádistů, bojujících za chalifát vznikají v Libyi, kde je po smrti Kaddáfího zmatek. Prostě zabití "krvavého diktátora" znamená v islámském světě prakticky vždy "z bláta do louže".

USA udeřily

na tábor Al Kaidy, kde byli drženi zajatci a část se jich podařilo osvobodit. Ne však američana, který byl největší prioritou. Ten byl po několika dnech zavražděn.

Necelé čtyři roky

dostal v Německu islamista, který bojoval za chalifát. Nízký trest se podařil přes skrčku, že část svých zločinů (je mu cca dvacet) spáchal jako mladistvý.

Barbora Janauerová,

spolupracovnice časopisu Respekt, uvedla ve svém článku, že skupina IVČRN "jsou krajně pravicoví extrémisté, o nichž pravidelně informuje BIS". Když byla redakce časopisu upozorněna na fakt, že o této skupině se ve zprávách BIS nikde nepíše, šéfredaktor tohoto plátku odpověděl mj.:  „Nenašel jsem jedinou chybu a její příprava by mohla sloužit jako příklad poctivé novinařiny.“

Islamistům uprchl

švýcarský ornitolog, který byl vězněn na jihu Filipín (názorná ukázka, jak se islámští teroristé rostahují všude tam, kde nejsou cíleně a systematicky likvidováni, včetně těch, kdo jim poskytují pomoc a zázemí). Byl posdtřelen, ale podařilo se mu zranit jednoho z islámských vůdců.

Italská škola

zakázala výstavu jesliček, aby se neurazili muslimové do ní chodící. Klasický případ podělanosti, který byl tvrdě kritizován politiky i rodiči.

I katoličtí teologové konstatují,

že muslimové nemohou nijak kritizovat chalifát, protože ten dělá jen to, co nařizuje dělat, a sám dělal zakladatel islámu Mohamed.

V Pákistánu

byl zabit jeden z hlavních vůdců Al Kaidy, Šukrídžuma.

Obecně

Česko odmítá

přimout kvóty na přerozdělování uprchlíků ze Sýrie. Chce místo toho přijmout civilizačně kompatibilnější volyňské Čechy, případně další uprchlíky z Ukrajiny.

Sluníčkáři protestují

proti zastřelení afroamerického recidivisty v městě Fergusson. Obama přislíbil vybavit policisty kamerami, které by monitorovaly jejich zásahy. Převelice se obávám, že kamery budou politicky ještě méně korektní než svědkové (protože lze při dobré snaze vždy sehnat takové, kteří potvrdí politicky korektní "realitu"), a že bude nutné následně "nekorektní" záběry mazat nebo počítačově upravovat.

O dvě koruny na litr

by byl benzín levnější, pokud by Česká "národní" banka neprovedla intervenci proti koruně.

Nikdo se nesmí jmenovat jako já,

prohlásil korejský vůdce a všichni lidé stejného jména se budou muset rychle přejmenovat. Tento problém je akcentován skutečností, že v zemích, ovlivněných čínskou kulturou, je poměrně málo příjmení i vlastních jmen, takže shody jmen, akcentované ještě vysokými počty obyvatel, jsou časté.

Doprava v Česku

se zhroutila na začátku týdne pod náporem ledovky, kterou v prosinci opravdu nikdo nemohl očekávat.

Předčasné volby

v Izraeli pravděpodobně rozhodnou o tom, jestli se bude ubírat nacistickou cestou a sebedefinovat se jako stát pouze pro Židy, nebo zda dojde k oslabení nacionalistů a směřování ke standardní demokracii. Problém ovšem je, že standardní demokracie by patrně znamenala zánik Izraele patrně ještě drsnějším způsobem, než jak to probíhalo a probíhá v "demokratizované" JAR.

Nadlimitní množství

težkých kovů a pesticidů našla SZPI v okurkách a rajčatech z Polska.

Tugce Albayraková

měla ve středu v Německu pohřeb. Byla zavražděna za to, že se zastala dvou obtěžovaných dívek.
Fašistoidé se pohoršovali nad tím, že se diskutující pod články o tomto případu zajímali o etnicitu pachatele. Tu se nakonec nepodařilo utajit: Byl to kosovský Albánec, tedy muslim, a ve svých 18 letech měl již údajně v trestním rejstříku přes dvacet záznamů, jako správný příslušník svého etnika. Takže pokud by platilo "třikrát a dost", tak by se žádná vražda studentky pedagogické fakulty prostě nekonala.

Vědci objevili receptor A3AR,

který zodpovídá za bolest při nádorech kostí a nádorových metastázách. Troufají si vyvinout prostředky, které by tento receptor cíleně vyřadily z provozu, a tím bolest při těchto stavech "vypnuly". Do kostí typicky metastázují a nesnesitelné bolesti vyvolávají rakovina prostaty a rakovina prsu, rakovina dělohy a některé nádory, vycházející z kostní dřeně (našlo by se toho víc).

Podle průzkumu

považují Češi za největší zdroj obav organizovaný zločin a terorismus (což ostatně často splývá).

Viktor Orbán

byl kritizován američany za své postoje v souvislosti s krizí na Ukrajině. Podobně byl před tím kritizován i náš president Zeman. Soudruzi senátoři a kongresmani si tak nějak neuvědomují, že takového peskování si užily země východního bloku dost a dost od soudruha Brežněva a spol., takže se presentují v podstatě jako to samé, co už nám tu jednou poroučelo.

Žalobu na Obamu,

za dekrety bránící odsunutí ilegálů ze země podalo sedmnáct států USA. Problémem je i to, že ilegálové mohou, sice nezákonně, ale v reálu schůdně i hlasovat ve volbách a ovlivňovat tak politické směřování USA, což často využívají levičáci; i Obama sám zvítězil mj. i díky takovýmto podvodným hlasům.

Autobusy jen pro Romy

zavedlo něstečko Borgari u Turína. Zavedlo je proto, že Romové nejen neplatí jízdné, ale obtěžují a okrádají ostatní cestující.

V Indii

se provalil další skandál se sterilizacemi. Ty se provádějí po nafouknutí břicha, které vytvoří u orgánů, co je nutné je zákrokem zasáhnout. Je na to předepsán CO2 z bomby, ale stále více lékařů používá pumpičku na kolo, která ovšem nezaručuje operační sterilitu.

O dalších výdajích

za klimanesmysly se jedná v Limě, a tak soudruzi klimatologové přišli se zprávou, že letošek má být "nejteplejším rokem v dějinách". Vzhledem k tomu, že pořád ještě nepěstujeme v polní kultuře melouny, jako za Jagelonců, je třeba toto konstatování brát jako další z klimaalarmistických blábolů.

Prestižní certifikát EMS

(= šetrnosti k životnímu prostředí) obdržela JE Temelín již desátým rokem. Jinými slovy, tuto cenu udělují ekologové, a ne ekologisté typu zelených výmočků.

Několik dětí

nakažených HIV bylo zjištěno v Pákistánu. Nakazily se krevní transfúzí. Problém je, že latence mezi nakažením se HIV a propuknutím HIV pozitivity je cca trojnásobná v porovnání s dobou použitelnosti odebrané krve v běžné krevní konzervě. Dá se to řešit buď hlubokým zmražením krve (dosti drahé) a vyšetřením dárce po těch třech měsících (i organizačně náročné). Zmražování krve či plasmy se používá u výroby krevních derivátů na léčbu hemofílie, kde k jejich spojení (na výrobu jedné šarže preparátu je třeba krev od řádově desítek dárců) dojde až po následném vyšetření všech dárů, jejichž krev má být spojena a zpracována.
Krevní konzervy se u nás řeší hlavně stálým kádrem dárců, kteří nemají rizikové chování.
Řada lidí se při transfúzi krve nebo podání krevních derivátů nakazila AIDS. Zemřel tak i jeden z "dinosaurů" světové SF literatury, Isaac Asimov (měl hemofílii).

České děti

se umístily dobře při testování zručnosti s počítačem, ale propadají při zručnosti v reálném světě. Není to jen náš problém ale v podstatě se jedná o důsledek hypertrofie "práv" dítěte a jeho ochrany přebujelými a totálně zbytečnými státními institucemi, kdy je na hraně zákona pomoc dětí rodičům při práci v domácnosti a za hranou pomoc při práci v zaměstnání, byť ta se tradičně v evropském prostoru po staletí (a patrně i déle) běžně prováděla. Zakazují to mj. i "normy" EU.

V USA

zemřel při zásahu policie další afroameričan, prodejce ilegálních cigaret, na astmatický záchvat, který při zákroku dostal. Opět se afroameričané a jejich příznivci bouří.

Novou kosmickou loď

pro cesta k Měsíci i k Marsu otestovaly USA, je to první krok na cestě ke zrušení trapné situace, kdy jsou američtí (a další) kosmonauti na mezinárodní kosmické stanici odkázáni na ruské rakety.

Dvouletý polský chlapec

přežil "umrznutí" na 12 stupňů tělesné teploty. Což je v dostupné literatuře rekord. Nahrál mu patrně velmi nízký věk, který způsobil rychlé ochlazení mozku poté, co mu přestalo bít srdce, a to prodloužilo dobu přežití mozkových buněk bez kyslíku.

Bezdomovci

mohou být nově po porušení režimu vykázání z určitého místa (oblasti) souzeni za maření rozhodnutí, což už je trestný čin, za který mohou skončit i ve vězení.

Další afroameričan,

drogový překupník, byl zastřelen poté, co manipuloval s krabičkou, snad léků, o níž se policisté domnívali, že se jedná o pistoli. Faktem je, že průvodci turistů v USA jednoznačně upozorňují na to, že se nemá bez svolení policisty ani sahat např. pro pas.

Zemřela

belgická královna vdova Fabiola.

Na kontrolu exekutorů

má vzniknout systém vyšších soudních úředníků při okresních soudech. Na podporu tohoto opatření, reflektujícího naprosto neuspokojivou situaci v této oblasti, už byly vyčleněny odpovídající peníze z resortu justice.

Doplňovací volby

v Louisianě (USA), kde se konalo druhé kolo, vyhráli republikáni a dále tím v Kongresu posílili.

neděle 7. prosince 2014

Polemika s panem Cvekem z Britských listů

Napsal jsem e-mailem:


Vážený pane Cveku:

Posílám vám pár připomínek a komentářů k vašemu článku Papež František kontra islamofobie

Pokud se týká islamofobie:
Fobie je medicínský termín, označující bezdůvodný strach z nějakého předmětu, osoby nebo situace. Zdůrazňuji ono "bezdůvodný". Muslimové opakovaně vyhrožovali a vyhrožují vraždami a dalším terorem a také opakovaně po celém světě ukázali, že tyto výhrůžky myslí naprosto vážně.
Nemá cenu se utěšovat tím, že "naši muslimové jsou jiní". To je jednání ženy, která si po infernu soužití s alkoholikem a hrůzných peripetií rozvodu s ním, namluví dalšího alkoholika řka, že "tenhle bude jiný". Pochopitelně nebude a v klinicko - psychiatrické literatuře jsou popsány případy žen, které se takto zvládly vdát po sobě i za tři nebo čtyři alkoholiky, pokaždé v hlubokém přesvědčení o jinakosti toho nového proti těm předchozím. "Naši muslimové" jsou naprosto stejní jako muslimové v "islámském státě" a pokud je pustíme k moci (= necháme si je přerůst přes hlavu a oni si ji vezmou sami), tak budou dělat přesně to, co dělali oni. Konec konců,o rizikovosti islámských skupin typu shariya4czech píše i výroční zpráva BIS, a je jen vinou rakoviny multikulturalismu (většinou placené islamisty), že se ji zatím, vedle informačních médií specializovaných na tuto problematiku, odvážil citovat pouze Blesk.
Prostě lidé, obávající se islámu, jsou asi stejně "fobičtí", jako Židé a antifašisté, obávající se na začátku 30. let minulého století nástupu Hitlera a NSDAP.

K té slučitelnosti islámu s moderní civilizací:
Na to existují tři otázky (dalo by se jich vymyslet i víc, ale nevidím k tomu jediný rozumný důvod):
  1. Jsou v islámu muži a ženy rovnoprávní?
  2. Jsou v islámu muslimové a nemuslimové rovnoprávní?
  3. Existuje v islámu náboženská svoboda ve smyslu svobodného přechodu, i opakovaného, od jednoho náboženství ke druhému, včetně svobody změnit islám za jiné náboženství?
Pro zjednodušení pomíjím u bodu 3 extrémní sekty, které jsou právem cílem represí i v civilizovaných zemích (provádějící lidské oběti, pedofilii a další obecnou kriminalitu - paradoxně tohle vše provozuje i islám a přesto v civilizovaných zemích muslimové nijak nábožensky pronásledováni nejsou, užívají si tedy zde jakousi nadstandardní toleranci, jaké se některým sektám nedostává).
Pokud by byla u jediné otázky odpověď "ne", tak islám je opravdu s civilizovanými zeměmi a poměry v nich neslučitelný. Nicméně lze velmi snadno prokázat, že odpověď "ne" je u všech tří uvedených otázek, dokazují to jak výroky tureckého presidenta i našich islamistů (viz např. výše zmíněná shariya4czech, ale i výroky vedoucích představitelů islámských obcí v Česku), tak i realita v islámských zemích, a konec konců, i chování islámských komunit kdekoli v Evropě. Varováním nám může být i vykázání nevidomé dívky z jedněch našich lázní (protože měla asistenčního psa) na požadavky islámské klientely, ale i naprosto neadekvátní reakce státní moci (ty lázně měly IMHO okamžitě přijít o akreditaci, umožňující čerpat peníze od nemocničních pojišťoven).

Blábolení o nějakém 19. století v Evropě je jen bezcenné mlžení, nehledě k tomu, že katolická církev se stala proudem "hájícím svobodu svědomí a demokracii" jen proto, že zde existovaly jak ideologické, tak i politické proudy, které ji k tomu ryzím násilím a převahou v konání násilí donutily. V zemích islámu žádné takové procivilizační síly neexistují. Navíc jsem byl nucen dát to do uvozovek proto, že reálně nikdy nic takového nehájila a nehájí ani nyní, jen změnila taktiku boje proti těmto jevům.
Druhá věc je, že mi svými výroky na toto téma poněkud připomínáte "rudého děda" Nejedlého, který, byv v 50. letech při rozebírání jakési školské reformy "po sovětském vzoru" upozorněn na fakt, že SSSR za námi minimálně o 50 let na tomto poli zaostává, se rozčílil a začal bouchat pěstí do stolu a řvát "tak na ně těch 50 let počkáme!".
Opravdu neexistuje jediný důvod, abychom my a naši potomci čekali na zcivilizování primitivů, mentálně vězících v 7. století (a to ještě za periférii tehdejšího civilizovaného světa) a hlavně zuřivě se bránících jakémukoli pokusu o odvržení svých raně středověkých pseudohodnot.

Další věcí je, že islám žádnou kulturní tradici nemá a ani mít nemůže. Islám cíleně potlačuje jakékoli kulturní projevy, zakazuje výtvarné umění, hudbu, literaturu. Pokud něco takového v některých islámských zemích přežívá, tak jsou to zbytky předislámské kultury, která ještě nebyla zcela vyhlazena (ani křesťanství ze zcela nepodařilo potlačit zbytky předkřesťanské evropské kultury). I "islámský zlatý věk" spočívá v tom, že několik desítek (nebyla jich ani stovka) islámských učenců, většinou buď čerstvých konvertitů nebo dětí konvertitů, tedy ještě nezdegenerovaných islámem, přeložilo nějaká předislámská (většinou antická) díla do arabštiny. Byla jich necelá stovka, rozptýlená v celém islámském světě a asi ve třech stoletích času. Bylo jich tedy méně, než kolik osob tohoto kalibru se vystřídalo např. na dvoře Rudolfa II. za mnohem kratší dobu. A jen necelá desítka z nich dokázala s těmi prameny pracovat tak, aby vznikly kvalitativně nové informace, případně spojit víc pramenů do jednoho logického celku a přidat k nim informace z jiných zdrojů (a tedy byli vědci jako takoví, ne pouzí učenci).
Zkrátka řečeno: "islámská civilizační tradice" je jen bezcenná lež, srovnatelná s "osvětimskou lží", hlásanou popírači holokaustu.

Papež František je prostě odporný proislámský qusling, čímž následuje zrádcovskou linii kolaborace s islámem, kterou církev zastává od středověku. I reconquista začala proti vůli katolického kléru, hrozícího protiislámským bojovníkům prokletím a věčným zatracením (což kněžím nijak nevadilo, aby následná vítězství nad muslimy, zpravidla proti značné převaze, tartuffovsky nevykládali coby "boží zázraky").
Můžeme se jistě dohadovat, co ho k tomu vede, ale je docela možné, že hraje na to, že by mu islámská moc nad Evropou, coby představiteli jednoho z mála "islámem tolerovaných" náboženství, přihrála do rukou záplavu čerstvých "oveček", nad nimiž by pak měl (on i jeho podřízení) absolutní moc, protože by stačilo kohokoli z takto rozšířené křesťanské obce označit za tajného bezvěrce (nebo vyznavače některé z islámem netolerovaných konfesí) a islámská státní moc by ho zlikvidovala za ně. K tomuto přístupu k islámu a islamizaci našich zemí se vážně hlásí stoupenci ortodoxních proudů v křesťanství jak v politice, tak i na diskusních fórech.
Druhou věcí je, že pro řadu věřících křesťanů (ale i judaistů) je život druhořadých obyvatel islámského státu méně (podle nich samých) traumatizující, než žít jako občané, rovnoprávní s nevěrci a neustále se bojící toho, že i jejich potomci při absenci nábožensky represívního státu odpadnou od víry a propadnou peklu.
Je také zajímavé, že zcela ignorujete poselství křesťanských uprchlíků z islámských zemí (včetně příslušníků kléru), kteří naprosto jednoznačně definují postavení křesťanů v islámských zemích jako totální genocidu. Že to nedělají ti z představitelů kléru, kteří jsou de facto rukojmími islamistů, se dá pochopit (ale i např. američtí zajatci vietnamských komunistických zrůd se chovali statečněji a na tiskových konferencích např. mrkali morseovkou informace o skutečných poměrech v likvidačních lágrech, kde byli drženi).

Pokud by se měl někdo hlásit k A. Hitlerovi, tak by to měli být zastánci islamizace Evropy. Konec konců, muslimové byli Hitlerovými nadšenými spojenci a obdivovateli a "Mein Kampf" je v islámských zemích nejvydávanější (a v řadě z nich jedinou vydávanou) evropskou knihou. A muslimové všude tam, kde mohou, zacházejí s nemuslimy prakticky tak, jak zacházeli nacisté se Židy (s přihlédnutím k muslimské technologické impotenci). Islámský stát to ukazuje naprosto jednoznačně a názorně (tj. to, jak dopadneme, pokud s islámskými imigranty co nejrychleji neprovedeme něco naprosto zásadního ve smyslu jejich odsunu do islámských zemí, jak byly po válce odsunuty evropské německé menšiny do Německa).

Protože svůj polemický článek na váš text hodlám dát na svůj blog (upergilla.blogspot.cz), kde je k dispozici moderovaná diskuse, považujte můj mail za otevřený dopis.

I dostal jsem odpověď:


Vazeny pane,

Vy o islamu vubec nic nevite, Vase nazory na islam jsou na urovni "znalosti" beznych ceskych antisemitu o judaismu. K cetbe doporucuji napr. Goethuv Zapadovychodní divan. Ale pokud mate takovy nazor na papeze Frantiska a ortodoxni hierarchy, kteri s nim byli v Modre mesite, tak Vam neni pomoci.... a smerujete nenavratne k nacismu. Bohuzel, takovych lidi je spoustu a byly doby, kdy se jim podarilo vyvrazdit miliony zidu v koncentracích.

BC

Takže pan Cvek se považuje za odborníka na islám po četbě díla romantického básníka, který sice také pracoval vědecky, ale v přírodních vědách a s islámem žádné praktické zkušenosti neměl. Němci v jeho době navíc trochu koketovali s islámem proto, že muslimové atakovali jejich nepřátele, především Rakousko, takže dotyčného pána, byť si jeho básnického a vědeckého díla nesporně musíme vážit, rozhodně nemůžeme podezřívat z nějaké nepředpojatosti.
Na druhé straně já, který přelouskal celý Korán, včetně dějepisných komentářů k jeho akademickému vydání, a další texty, sepsané přímo muslimy, takže těžko obvinitelné z antiislámské předpojatosti, nesahám svým vzděláním v této oblasti panu Cvekovi patrně ani po paty. A tím, že připomínám zločiny římskokatolické církve, kterých je tolik, že je ani nejtlustší učebnice dějepisu nezvládnou třeba jen vyjmenovat všechny, jsem nacista.
Nějakou záhadnou zkratkou potom ze snahy bránit tuzemské poměry před navozením poměrů, jaké panují tč. na pomezí Sýrie a Iráku (ale i v řadě dalších zemí, kde jsou muslimové legálně či ilegálně u moci) vzniká snaha vraždit Židy v koncentračních táborech. Proč? To snad máme používat z nich vyrobené mýdlo jako antimuslimskou zbraň? Faktem je, že by to na muslimy platit mohlo, protože, jako naprostá většina náboženských fanatiků se vyhýbají mýdlu a vodě jako čert kříži - ale daleko víc na ně platí desinfekce s alkoholem (nemusí to být ani etanol), vyráběná podstatně méně exotickými a levnějšími postupy (bohatě by stačil přiboudlinový odpad z pálenic); byly kolem toho ve zdravotnických zařízeních v řadě zemí konflikty s hospitalizovanými muslimy a/nebo jejich příbuznými.

pondělí 1. prosince 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

Referendum

o členství v NATO chce vyhlásit Porošenko.

Opět byl ostřelován

Donbas. při jednom z útoků se pod palbou ocitla i mise OBSE, při jiném byli zabiti civilisté.

EU zmrazí

konta dalších separatistů na Ukrajině.

Na separatistická území

pronikl ruský humanitární konvoj. Kyjev zuří, protože chce vzpurníky "přivést k rozumu" blokováním zásobování přes Ukrajinu.

Ebola

Tempo šíření

se možná trochu zvolnilo, může to ale být jen fluktuace v hlášeních nových případů, jak se šíří do států, kde na její sledování ještě nejsou zavedeni.

Islám

Keňa zaútočila

na tábor islamistů ze Šabábu, kteří zmasakrovali minulý týden cestující v autobuse. Počet "obětí" (tj. zneškodněných islamistů) není znám. Na uvedené akce by mělo být povoleno použít ZHN.

Dvě města

na severu země osvobodila irácká armáda od džihádistů chalifátu.

Íránku Ghavamiovou,

která strávila 149 dni ve vyšetřovaci vazbě za to, že chtěla sledovat zápas mužského volejbalu, je podmínešně propuštěna. Má dvojí občanství, britské a íránské, a tak jí nějak nedošlo, že není v civilizované zemi, ale islámistickém zrůdostánu.

Libyjská armáda,

bojující proti islamistům, zaútočila na jejich poslední provozuschopné letiště, odkud mohly startovat i proudové stíhačky.

Ženy a muži si nejsou rovni,

prohlásil idol sluníčkářů, turecký islamistický president Erdogan.

Jednoho imáma

a řadu dalších podezřelých osob zatkla bulharská policie při zátahu na teroristy a stoupence chalifátu.

Premiér Sobotka

neohroženě opakovaně tvrdě kritizoval chalifát.
Mám z toho takový rozpačitý pocit: na jedné straně bych mu dekapitaci od islamistů rozhodně nepřál, na druhé straně chápu, že by to mohlo být překročení Rubikonu ve vztahu našeho státu a islámu.

Dva velké atentáty,

jeden se 60 a druhý se 40 mrtvými spáchali islamisté v Nigérii. Následoval útok na mešitu s "příliš neradikálními" muslimy, kterých bylo usmrceno kolem 120.

Podle US zdrojů

bylo na územích chalifátu nalezeno už přes 40 výcvikových táborů pro teroristy a džihádisty.

Zdravotníky,

očkující děti, zavraždili v Pákistánu.
Jsou prostě země, které si pomoc jednoduše nezaslouží a neměla by jim být poskytována - nechat to na Darwinovi!

Nálety na město Rakka

usmrtily 95 lidí, z toho údajně 52 "civilistů". Je ovšem nutno dodat, že v islámu je civilista ten, kdo zrovna nemá v ruce pušku nebo jinou zbraň a potenciální nebezpečí od civilistů a necivilistů je totožné.

Bratři Nawazové,

podle jména a fotografií typičtí Britové, byli odsouzeni za účast na teroristických aktivitách chalifátu. A to se v současnosti do Evropy vesměs vracejí ti, kdo na "islám ve stoprocentním rozsahu" podle chalifátu nemají žaludek.

President Zeman

pochválil Tádžikistán za to, jak si v 90. letech poradil s islámskými teroristy.

V bojích o Kobani

padlo 11 Kurdů, bránících město, informace o padlých útočnících se diametrálně odlišují podle zdrojů.

Papež a patriarcha

vyzvali ke "sblížení s islámem". Čímž prokázali kolaborantství křesťanů s touto totalitou.

Německo vzdalo hold

Tugce Albayrakové, která přispěchala na pomoc dvěma teenagerkám, které na ženském (patrně) WC obtěžuje skupina mužů. Později byla přepadena násilníky na parkovišti a jedním z nich uhozena do hlavy takovým způsobem, že upadla do beznadějného komatu a v den svých 23. narozenin byla odpojena od přístrojů. Vzhledem k tomu, že o etnicitě útočníků se mlčí (BBS uvádí "typicky německé" jméno vraha Senal M. a snímky ukazují útočníky spíše snědší), zdá se, že to nebyli Němci.

13 lidí

zadržela Rakouská policie při zátahu na islamisty. Jen houšť a větší kapky!

Jezídové,

uprchlí z chalifátu, přinesli podrobnosti o vraždění, kterého se dopouštějí jeho bojovníci na zajatých civilistech, včetně vraždění nemluvňat. Je dobré, že se takové věci nedají v naší době utajovat tak, jak byla dlouho utajována zvěrstva v koncentračních táborech i gulazích. Zbývá opravdu jen odmítnout tézi, že džihádisté v chalifátu jsou "jiní" muslimové, nebo dokonce že muslimy nejsou. Naopak, jsou to stoprocentní muslimové a chovají se přesně tak, jak se při podobných příležitostech choval sám Mohamed, takže nedělají naprosto nic, co by islám mohl odsuzovat, protože jeho autorita a příklad jsou stoprocentní.

Egyptský soud

osvobodil expresidenta Mubaraka, který se snažil potlačit silou islamistické povstání v Egyptě, které nakonec silou potlačila armáda.

Obecné

Clintonová for president

zahlásil Obama. Je ovšem otázka, zda to není "polibek smrti", protože při posledních volbách v USA demokratičtí kandidáti Obamu aktivně odmítali (a i tak jim to nebylo většinou nic moc platné).

Dvanáctiletého chlapce

zastřelili policisté v Clevelandu (USA). Měl repliku pistole na aerosoftové kuličky, což se nedá poznat v podstatě dokud to nevystřelí a nepustil ji na příkaz na zem. Záznam ukazuje, že střelba ze strany policisty nastala velice rychle a bude jistě kontraverze kolem toho, zda měl hoch dost času na uposlechnutí příkazu.
Je to ošklivé, ale vzhledem k tomu, že se vyskytují chlapečci i mladší a s pravými pistolemi, jednali adekvátně situaci. Platí to, co se svého času o podobných zbraních říkalo: "Bůh stvořil lidi silné a slabé, pak přišel Samuel Colt a učinil je rovnými." Události v islámskm světě, kde vojáci tohoto věku patří mezi nejnelítostnější zabijáky, to potvrzují.

Virus Reginst

byl objeven jako malware, schopné v pravidelných intervalech snímat obrazovku, zachytávat hesla a obnovovat smazané soubory, byl objeven v řadě počítačů.
Napadené počítače mají něco společného: jejich operační systém spouští soubory *.exe. Linux jistě neposkytuje bezpečí absolutní, ale v podstatně větší míře rozhodně.

Na 900 miliard

odhaduje své ztráty ze sankcí EU Rusko. IMHO ztráty EU jsou přinejmenším srovnatelné. Ty peníze budou velice chybět v boji proti džihádistům. Což byl zřejmě hlavní cíl "akce Majdan".

Hlídače do škol

chce zřídit ministr Chládek. V USA nepomohou stoprocentně ani ozbrojenci. Nejlépe to má zařízeno Izrael: Ozbrojený je každý učitel / učitelka a navíc umějí střílet a jsou vycvičeni k okamžité reakci palbou na hlavu útočníka.

Krajské vedení ČSSD

nezrušilo ZO v Duchcově, jejíž členové uzavřeli po komunálních volbách koalici s DSSS a KSČM. Přitom UV ČSSD vadí jen ta první z těchto stran, byť Bohumínské usnesení KSČM explicitně jmenuje.

Zdeňkem Troškou politiky

nazval expremiér Špidla presidenta Zemana. Faktem ovšem je, že Troška si na své filmy dokáže vydělat - tj. sponzoring, produkt placement + vstupné  a prodej nosičů mu pokryjí náklady + přinesou zisk. Což je věc, kterou 90 % + "umělců" nezvládá a luxuje národu kapsy na své "vysoce umělecké" projekty. Je mi jasné, že soudruh Špidla to zcela jistě nemyslel jako pochvalu, ale charakterizuje ho patrně to, že mu tento aspekt jeho výroku nedochází.
Zeman mu to ovšem nezůstal dlužen a kontroval přehledem Špidlových neúspěchů ve funkcích premiéra, EUrokomisaře i předsedy ČSSD.

Ve Fergusonu

nastaly nepokoje poté, co porota vyvinila policistu, který zastřelil při potyčce černošského mladíka. Do města se postupně sjely "protestující", tj. rabující a násilnické živly, ze širokého okolí a stav si vyžádal nasazení většího počtu policistů i Národní Gardy.
Nepokoje se objevily i na dalších místech USA.
Policista, jehož jméno a adresa byly zveřejněny, se skrývá na neznámých místech a maskován.
Následně rezignoval na místo u policie.

Zákaz igelitek

prošel další skupinou intelektuálně nenadaných osob, pardon, europoslanců ve výboru EUroparlamentu. EU v podmínkách dramatické nezaměstnanosti, ekonomické krize a probíhající invaze islamistů prostě nic nedělá a vykazuje aktivitu na pseudoproblémech, které navíc řeší naprosto idiotsky.

K hromadnému znásilňování

docházelo na Virginské univerzitě v rámci "iniciačních obřadů", prováděných studentskou skupinou Phi Kappa Psi. O problému se vědělo, ale vedení univerzity ho tajilo z komerčních důvodů. Teď se ucho utrhlo a dostalo se to do novin. Přejme členům skupiny, aby dostali nejmíň to, co guru Jára za "odháčkovávání".

Papež

vyzval k větší vstřícnosti vůči nelegálním imigrantům. V podstatě tedy sleduje linii likvidace Evropy  a evropské civilizace jejím zavalením civilizačně bezcennými migranty.

Fotografie Karla Lawa,

Brita, který se ztratil po několikadenním flámu, na kterém se zapíjela svoboda jeho bratrance, visí po celé Praze.

Norsko

zavedlo ozbrojení policejních hlídek. Řeknemě si to upřímně: Množství civilizačně nekompatibilních imigrantů, vždy pohotových k násilí, si takovéto opatření muselo vynutit. Je zajímavé, že causa Breivik Norům na toto nestačila, byť tam se neozbrojenost policistů velice drasticky promítla do počtu obětí.

Sušené meruňky

s roztočem mlékohubem, lískové ořechy s aflatoxínem - i tak vypadá, alespoň podle inspektorů, předvánoční nabídka v našich obchodech.

Zemřel

hudební skladatel Petr Hapka (70,5), který v posledních letech bojoval s Alzheimerovou chorobou.

Soudruzi z ministerstva

zdravotnictví hodlají zakázat kouření v restauracích. Sice se tím máme blížit EU, ale fakticky se (i s tou slavnou EU) blížíme totalitám, jako je Čína, kde jsou podobné zákazy normou.

Česká pošta

vydala kruhovou známku s možnými podobami Járy Cimrmana.

Pankrácké eskortě

uprchl nebezpečný vězeň a ministerstvo provádí čistky ve vězeňské službě.

Arabista,

či spíš islamista Jan Čuřík se pohádal v Československém rozhlasu s Benjaminem Kurasem. Snažil se prodat bláboly o mírumilovnosti islámu (za které je arabistika bohatě dotována teroristickými státy) a reagoval hostilně na fakt, že mu ty bláboly nejenže nebyly věřeny, ale dokonce byly věcnými argumenty nad konkrétními fakty vyvraceny.

U ostrova Délos

byla nalezena potopená hrnčířská dílna z antických dob.

Myslivec zastřelil myslivce

na Slovensku.
Faktem je, že jsem měl vždy dojem, že pokud by šly dvě řady ozbrojených myslivců proti sobě a střílely, bylo by to férovější než střílet na neozbrojenou zvěř.

Závislost na Rusku

chce snížit Maďarsko těžbou břidlicového plynu. Je to rozhodně následováníhodný příklad. Ložiska by měla být alespoň prozkoumána a nejperspektivnější připravena k těžbě, což by do značné míry posílilo naši pozici při vyjednávání o cenách a režimu dodávek. Bylo by ovšem záhodno rozkrýt finanční toky kolem "ekologických iniciativ", které se snaží prokázat zákaz této těžby (ale i průzkumu). Přinejmenším bychom věděli, zda to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze a když ano, tak za čí.

Expremiér Polska

vystřídá na postu "EUropresidenta" dosavadního Van Rumpuye.

Švýcaři

se dostali do schizofrenní situace, kdy na jedné straně odhlasovali zvedení kvót pro přistěhovalectví, na straně druhé ale jejich počet zredukovat odmítli.

Britský premiér

pohrozil odchodem Británie z EU, pokud nebude umožněno omezit tok přistěhovalců do GB, jdoucích za sociálními výhodami.