neděle 15. března 2020

To se panu Tomskému rozhodně nepovedlo!

Pan Tomský se rozčílil ve svém komentáři na Novinkách, proč že jsou zavřeny školy, když přece děti na coronavirus stonají jen lehce.

Rozčílení pana Tomského

Pan Tomský ve svém komentáři kritizoval různá opatření v souvislosti s epidemií coronaviru. Mimo jiné kritizoval i to, že jsou zavřené školy, přestože u dětí infekce probíhá lehce.

Realita

V případě epidemie je úkolem číslo jedna, za nímž je pak opravdu hodně dlouho nic (a teprve potom jakákoli další opatření), zamezit přenášení choroby z jedince na jedince. Pro tento případ ovšem platí, že je lehký, případně dokonce bezpříznakový průběh nemoci je průšvih. Jistě ne pro postiženého, ale pro protiepidemická opatření, která se velice často s takovýmto pacientem minou a on, aniž by si toho byl vědom, nemoc šíří.
Toto je akcentováno zejména v situaci, kdy není možné plošně vyšetřovat velké množství lidí (o celé populaci, a opakovaně, ani nemluvě). V takovém případě se často až zpětně zjistí, že ti nakažení, co umřeli a přitom neměli se žádným nemocným kontakt, mají jako společného činitele osobu, u níž se dodatečně laboratorně prokáže, že má v krvi protilátky proti původci nemoci, aniž by zjevně onemocněla.
Navíc u toho coronaviru je spousta faktů, souvisejících s jeho infekčností pořád ještě nejasná a pořád existuje mnoho neúplných nebo dokonce si lehce protiřečících poznatků.
Italská tragédie může být pro Evropu přínosem v tom, že se o této infekci nashromáždí spousta údajů, a přitom budou pocházet z demokratického státu, u něhož nebudou informace tak zkresleny jako z totalitní Číny, o dalších nedemokratických státech ani nemluvě. O Íránu víme v podstatě jen to, že se tam patrně (podle družicových snímků) kopou hromadné hroby, a že patrně onemocněli i někteří příslušníci tamní islamistické gerontokracie.

Důsledky

Právě vzhledem k tomu, že u dětí onemocnění probíhá lehce (a lze očekávat, že analýzy ex post zjistí i spoustu bezpříznakových vzestupů protilátek), je tato skupina obyvatel "zatraceně nebezpečnej materiál", který naopak může ohrozit rodinné příslušníky, zejména prarodiče a další osoby tohoto věku. Zkrátka dítko si párkrát roztomile zakucká a babička (neméně roztomile) zaklepe po nějakých třech týdnech bačkůrkami. Prostě rodinná idyla, že?
Takže přesně kvůli tomu a nikoli kvůli nějaké buzeraci rodičů, kteří si musejí nějak zajistit hlídání jejich dítek, byla dětská kolektivní zařízení uzavřena. Pokud bude epidemie dále progredovat (což je skoro jisté), dojde i na mateřské školy na straně jedné a na omezení pohybu (a vzájemného kontaktu) dětí na straně druhé.
Jedná se tedy v rámci toho, co bylo zatím vyhlášeno a zorganizováno, o jedno z potenciálně nejúčinnějších opatření, jehož dopad, bohužel, určí až nějaké studie ex post, protože nyní jsou laboratoře dostatečně vytíženy vyšetřováním podezřelých případů a jejich kontaktů. Navíc asi cena příslušných testů půjde dolů a jejich dostupnost se naopak bude zvyšovat, protože pravděpodobně vícero laboratoří, které tyto testy dělají polooficiálně, si bude patřičnou metodiku akreditovat (což je hlavně "papírová vojna", která se navíc nedá moc urychlit).

Pan Tomský tedy zcela viditelně střelil kozla a předvedl, že o toho problematice této epidemie (a podobných jevů) opravdu moc neví.

Žádné komentáře:

Okomentovat