čtvrtek 31. května 2018

Brněnská ostuda

Ostudné představení pochybného výtvoru "Naše násilí vaše násilí" Olivera Frljiće má dva různé aspekty, které je nutno posuzovat odděleně.

1. Aspekt první - samotný obsah


Blasfemie proti křesťanství

Kritikové tohoto představení, a patrně zcela správně, namítají to, že autor si vzal na mušku křesťanství, protože ví, že jeho vyznavači a zastánci se zmohou pouze na pokojné protesty, které nikoho neohrozí.
Konec konců, pokojná byla i akce organizace "Slušní lidé", která proběhla bez vyronění jediné kapky krve.
Lze vcelku věrohodně proponovat to, že pokud by byl cílem blasfemie islám, tak by nějaká analogie "Slušných lidí", ale vymozkovaná islámem, nejspíš vystřílela jeviště i hlediště, jak se to stalo např. v redakci Charlie Hebdo.
Já osobně nejsem proti zesměšňování a zdůrazňování absurdnosti a nesmyslnosti jakéhokoli náboženství, tedy i křesťanství, protože si podobný přístup jednoznačně zaslouží úplně všechna. Vycházím ovšem z toho, že takovéto počínání musí mít určitou úroveň intelektu, znalostí a vtipnosti, což mj. vyžaduje i určitou úroveň vzdělání.
Rozhodně, pokud porovnám třeba Monty Pythonovský "Život Briana" s uvedeným představením, jsou tyto dva počiny, co do intelektuální úrovně tvůrců, prostě nebe a dudy.

Dehonestace státu

Jestliže si nějaká "dáma" tahá z jistého tělesného otvoru (sloužícího v jiných situacích jako pracovní nástroj, bez ohledu na to, že ne u ní samé) státní vlajku, tak je to zcela jistě dehonestace tohoto symbolu a státu obecně.
Zcela jistě můžeme konstatovat, že pro marxistickou spodinu jsou státy čímsi negativním a viděli by rádi jejich likvidaci a převedení veškeré populace pod jedinou vládu, nyní EU. Předchozí generace marxistů úplně stejně prosazovala zrušení států a převedení populace pod vládu Moskvy, rozdíl mezi tím není naprosto žádný.
Zcela jistě to vyvolá odpor u lidí, kteří (nebo jejich předkové) za možnost našeho národa žít v samostatném státě nasazovali životy, jako třeba můj otec v pražském povstání. Zcela jistě by všem, kdo padli za naši svobodu v boji s nejrůznějšími nepřáteli, od legionářů a domácích odbojářů za Rakouska-Uherska, až po oběti represí normalizačního a s brežňěvovským SSSR úzce kolaborujícího husákovského režimu, bylo tahání státní vlajky s dírky nějaké ... vnímáno jednoznačně negativně.
Konec konců, k některým pomníkům či pamětním deskám, připomínajícím zmíněné boje a jejich oběti, je to od sídla Husy na provázku do deseti minut pohodlné chůze.
A opět "zlí kritikové" vytáhli na soudruha Frljiće to, že mohl připomenout třeba ustašovci, tedy příslušníky jeho národa, provozované koncentrační tábory, jejichž brutalita, až na naprosté výjimky, předčila koncentráky, provozované samotnými Němci. Pochopitelně, pokud by měl k něčemu podobnému odvahu.
Pokud chtěl soudruh Frljić řešit viny celých národů, tak rozhodně neměl pominout to, že je synem národa, který ochotně spolupracoval s nacisty a v řadě konkrétních situací byl ještě horlivější než nacisté němečtí (to, konec konců, platí i pro muslimy z bývalé Jugoslávie, a v ještě větší míře).

Ahistoričnost

Lze jistě kritizovat i skutečnost, že znásilnění muslimky Kristem je ahistorické, protože ten zemřel šest století před tím, než byl ustanoven islám.
Uvedený argument kritizuje Jan Werner na webu Ateisté ČR.
Osobně považuji jeho hluboce filosofický rozbor za ukázku filosofického fachidiotství. A to z jednoho prostého důvodu: Je-li křesťanský bůh všemohoucí a věčný a Kristus je jeho součástí (což jsou základní dogmata naprosto všech křesťanských směrů), tak skutečně neexistuje sebemenší důvod, aby socha Krista nemohla slézt z krucifixu jako socha komtura v Donu Giovannim z pomníku, a následně dělat absolutně cokoli. A to kdykoli v čase; taková scéna by se s odvoláním na uvedené atributy křesťanského boha mohla klidně odehrát ve světě Star Treku nebo nějaké SF umístěné do ještě vzdálenější budoucnosti. Řekněmě si to upřímně, mohlo by se to v takovém případě udělat i konzistentněji co do logiky než to má ve svém, i z tohoto pohledu podřadném, díle soudruh Frljić.
Rozebírání této základní premisy na úroveň závěrů jednotlivých koncilů a církevních otců považuji za zbytečné a znepřehledňující její podstatu.
Druhou věcí je, zda je takovéto jednání konzistentní s obrazem Krista, a to jak předkládaným samotnými křesťany tak i kritiky tohoto náboženství. Prakticky všechny tyto směry se shodují na naprosté nenásilnosti uvedené postavy, ať už historické nebo vrtuální. Jediným doloženým násilným skutkem je známé vyhnání penězoměnců z Chrámu, kde ovšem Kristus pouze udělal to, co měla udělat (a pro totální zkorumpovanost židovského státu jeho doby neudělala) chrámová policie (či pořádková služba, či ochrana, aby mě někdo netahal za slovíčka).
Prostě Kristus znásilňující jakoukoli ženu, nejen muslimku, je historický nonsens přinejmenším do doby, než budou objevena další evangelia (a musela by být zásadně odlišná od těch kanonizovaných i nekanonizovaných, která známe), nebo vynalezen stroj času a touto cestou prokázáno, že reálný Kristus byl osoba, nemající prakticky nic společného s hrdinou evangelií.
Daleko s reálnou historií konzistentnější by bylo znásilnění deseti křesťanek Mohamedem, přičemž devět z nich by bylo ve věku 8 - 10 let a ta poslední, a jediná dospělá, by byla přefiknuta na čerstvé mrtvole svého bestiálně umučeného manžela. Přitom právě takovéto Mohamedovy aktivity dokládají obecně uznávané islámské texty a vytyčují je jako následováníhodný vzor jednání pro všechny muslimy (tj. jsou ideálem islámu a jeho charakteristickým rysem i v případě, ža by Mohamed nic takového nikdy nespáchal).

Prasečina

Uvedená hra je ve své podstatě pornografická, což mj. dokázal i Facebook, který ukázky z ní s tímto zdůvodněním stáhl ze svých stránek.
To, že se tváří jako umění, mířící někam k filosofickým čái jiným výšinám, na tom nemůže nic měnit. V současné době se podobně tváří prakticky všechny videomateriály na webech púro dospělé a mnohé z nich jsou kultivovanější než diskutované divadelní představení.


2. Aspekt druhý - finance


Druhý problém spočívá v tom, že uvedená akce (divadelní festival) i jednotlivá představení byly financovány z veřejných zdrojů, tedy přímo nebo zprostředkovaně z daní našich občanů. Tuhle situaci ještě akcentuje fakt, že různí "nevládní aktivisté", kteří uvedenou akci organizovali a nyní dehonestují odpůrce této prasečiny, žijí z veřejných peněz a nevytvářejí naprosto žádné hodnoty. To se týká i většiny členů a sympatizantů hnutí "Žít Brno", které prosadilo poté, co kraj hodil pro všeobecný odpor občanů zpátečku a zkrouhl celé té pochybné akci (= divadelními festivalu) peníze, dofinancování tohoto "umění" z městských peněz.
Toto je druhá stránka celé věci: Mohu být tolerantní k něčemu, s čím nesouhlasím, ale tato tolerance prostě končí v momentě, kdy jsem nucen něco takového financovat.
Kdyby neomarxisté z "Žít Brno" místo vymetání erotických zařízení s običovanými profesionálkami střádali korunku ke korunce a toto představení zafinancovali z takto našetřených prostředků, odpor občanů by byl patrně daleko méně rozsáhlý a daleko méně by zasahoval mimo organizace, které lze označit za "extrémistické".
V této souvislosti si za "extrémistky" dovoluji označit i protestující jeptišky, protože jejich vztah ke Kristovi je charakteristický skutečně jen pro okraj (tedy extrém) naší populace.
Trochu z jiného soudku, ale silně v principu podobného a souvisejícího, je pláč ekofašistů z pražských extrémistických ekologistických organizací, kterým zastupitelé srazili či zarazili dotace.
Soudruzi ekofašisté, v podstatě součást marxistické scény, považují za skandální, že zastupitelé odmítají nadále financovat jejich "projekty", poškozující a obtěžující občany.
Já osobně tuto akci chápu jako blýskání na lepší časy, kdy zastupitelé konečně začínají, alespoň v některých aspektech, opravdu zastupovat občany, kteří je zvolili. A, pochopitelně, je to "šíleně zle", protože marxističtí parazité považují za naprostou samozřejmost, že budou vyživováni z peněz těch lidí, kterým škodí.

Další odhalení


Dovolím si citovat z blogu paní Evy Svobodové na idnes:


 1.  >>> Před dvěma lety proběhl precedens, kdy byla zakázána a rozehnána kulturní akce – happening – obsahem o trochu kultivovanější než brněnský tyjátr (jednalo se o happening „konvičkovců“) – se skandálním úředním odůvodněním, že znevažuje náboženství a rozněcuje náboženskou nesnášenlivost. Kulturní fronta jásala nad zažehnáním nebezpečí fašismu. Titíž lidé teď znevažování náboženství hájí jako svobodu. Dvojí metr.
 2. >>> Rok 2008, Národní divadlo Brno. Na premiéře hry Tajemství Zlatého Draka od Landy byli diváci transparentem přímo v sále označeni za prasata. Studentům JAMU vadila postava autora. Dnes je srovnatelná výtržnost v sále označena za návrat nacismu. Dvojí metr.
 3. >>> Martin Zapletal vystrčil zadek na konvoj USA a byl odsouzen. Teď se jedná o „svobodu vyjádření“. Dvojí metr.
 4. >>> Feministky nechaly zrušit výstavu fotografií v Knihovně AVČR, protože prý „objektivizuje ženy“. Tady je na křesťany, žádající stažení hry z městem organizovaného festivalu, lepena nálepka „fašistů“, omezujících svobodu slova umělce. Dvojí metr.
 5. >>> Vypískání Ortelu zpěvákem Bangou, tedy narušení kulturní akce, adorovala celá progresivní kulturní scéna jako statečný občanský počin. Teď je podáno trestní oznámení za výtržnost. Dvojí metr.


V uvedené sovislosti je tedy naprosto jasné, že jak oficiální sdělovací prostředky, které o celé této akci (a reakcích na ni) jednostranně, a často i velice zkresleně a zavádějícím způsobem, informovaly, tak i státní orgány zcela jednoznačně jednají zaujatě ve prospěch parazitických marxistů a proti občanům. To, že udání na "Slušné lidi" vyplodila ekofašistická senátorka, je více-méně příznačné.

Ať celou záležitost posuzujeme jak chceme, faktem je, že na podzim dostanou občané možnost zvolit zastupitele, kteří "performance" marxistického póvlu financovat nebudou a v rámci svých místních pravomocí zarazí nebo alespoň zkomplikují organizaci a financování podobných aktivit. A rozhodně by měli tuto příležitost využít "do mrtě".

2 komentáře:

 1. Není co dodat, opravdu jde jen o to, aby to občanům v tykvičkách vydrželo až do podzimu a na podzim aby ty tykvičky došly ke správným závěrům a správné volbě...

  OdpovědětVymazat
 2. Na podzim bychom se měli podívat na brněnský a další odstrašující příklady a provést prostřednictvím voleb tak dobrou korekci, jak to jenom půjde.

  OdpovědětVymazat