úterý 15. května 2018

Socanství EU 3

Ideologie marxismu je, podobně jako naprostá většina náboženství, ve zjevném rozporu s realitou. Marxismus se s tímto faktem srovnává naprosto identicky jako ta náboženství: Totálním vymýváním mozků od co nejútlejšího věku.

Vzpomínka

Za časů "reálného socialismu", provozovaného normalizačními zločinnými marxisty, koloval v populaci vtip:
Přijde pacient k neurologovi a říká: "Pane doktore, já mám v hlavě něco špatného a je to asi tadyhle," a ukazuje si na oblast spánku. Doktor na to: "A proč si myslíte, že je něco špatného a zrovna tam?" "No, to je jednoduché," odpoví pacient. "Musí to být někde mezi očima a ušima, protože to, co slyším, a to, co vidím na vlastní oči, jsou dvě zcela odlišné věci."
A přesně tohle se děje i nyní, byť u nás s menší intenzitou, než ve starých státech EU. Lidé něco vidí na vlastní oči (třeba to, jak muslim, vydávající mohamedánské skřeky, spáchal teroristický útok) a ve sdělovacích prostředcích se následně dozví, že "pachatelem incidentu byl Evropan, duševně chorý, nemající s islámem naprosto nic společného." Případně ženy prožijí znásilnění a vědí, že ve stejném čase a ve stejné lokalitě (třeba náměstí) bylo znásilněno větší množství žen, nicméně sdělovací prostředky popírají "fake news", že prý na náměstí tom a tom, ten a ten den a v tom a tom čase došlo k nějakým znásilněním. Tyto lživé nenávistné pomluvy šíří fašisté, rasisté a xenofobové.
V podstatě jediná správná definice "fake new" je, že se jedná o pravdivou informaci, která buď není kompatibilní s vládnoucí ideologií, nebo přímo v konkrétních bodech usvědčuje ze lži oficiální propagandu.

Potřeba školství

Pochopitelně, marxističtí zločinci chápou, že cenzura, kterou se snaží zavést, bude mít svá omezení, protože technika šíření alternativních informací je podstatně rozmanitější a všechny kanály, jimiž se pravdivé informace dostávají k populaci, uzavřít prostě nelze. Jako se to nedařilo ani nacistům a komunistům.
Z tohoto důvodu se marxisté snaží ovládnout oblast školství. Jde o to, vymýt občanům mozky takovým způsobem, aby po alternativních informacích vůbec nepátrali, a navíc, pokud by se k nim nějaká dostala, ji nebyli schopni zpracovat jako pravdivou.
Opět daleko větší úspěchy dosahuje tato taktika v původních zemích EU, kde je školství marxismem infiltrováno už někdy od 70. let minulého století a vychovalo masy občanů, kteří mají mozky vymyté podobně, jako třeba islámští sebevražední atentátníci.
Názorně to ukázalo zavraždění studentky islámským imigrantem v Německu. Rodiče i dívka patřili k aktivistům, kteří "uprchlíkům" (ve skutečnosti sociálním parazitům a islamizačním agentům) pomáhali (i tak, že tím porušovali a jejich kolegové dodnes porušují obecně platné zákony).
Normální reakcí na uvedený akt by bylo přerušení veškerých aktivit na tomto poli, případně vplutí do hnutí PEGIDA či strany AfD, které proti zrůdám, z nichž vrah pochází, něco dělají.
Dcera dotyčných ještě ani pořádně nevychladla a oni už ujišťovali novináře, jak budou "uprchlíkům" pomáhat dále, protože to je jediná správná věc.
Ukázali tím názorně, že mají natolik vymyté mozky, že ani zavraždění jejich dítěte není dostatečně silným podnětem, aby korigovali své, praxí jednoznačně z nesprávnosti usvědčené, postoje a aktivity.
Faktem je, že v Česku jsme měli aktivistku, která byla partnerkou muslima. Ten byl údajně "rasisty a xenofoby" přepaden a pobodán. Dotyčná dáma pak vystupovala dosti hystericky ve sdělovacích prostředcích. Nicméně když se prokázalo, že tento muslim si svá zranění způsobil sám (nebo mu pomáhal někdo z hatefree scény) a o svém přepadení lhal, tak se stáhla do ústraní a se svými aktivitami přestala či je alespoň výrazně utlumila.
Mimochodem, ta zranění byla podezřelá už od samotného počátku, protože způsobit je a přitom nezpůsobit nic závažného vyžaduje

  • velmistra bojových umění (jakých tu opravdu mnoho nemáme), nebo
  • nějak zcela znehybněnou oběť (buď obrovskou přesilou nebo uvedením do bezvědomí), nebo
  • oběť spolupracující

Nakonec se ukázala pravdivou ona poslední varianta. Motivem byla jednoznačně podpora fašistoidů z "hatefree", kteří v té době u nás neměli žádný příklad, ukazující nějakou nenávist našich občanů k islamistům.
Je třeba též konstatovat, že značnou oporou "konvičkovců" jsou exmuslimky, tedy ženy, které se v hormonální bouři začaly stýkat s muslimem a přijaly islám, a posléze, konfrontovány s jeho každodenní praxí, prozřely a s touto zločinnou ideologií se rozešly.
Jejich výrazně vyšší výskyt (na počet konvertitů a muslimů vůbec) je dán mimo jiné právě tím, že naše populace neprocházela takovým vymýváním mozků jako populace v západních státech. Nehledě k tomu, že tento proces byl v létech normalizace natolik zdiskreditován, že "vymývači" byli jako takoví identifikovatelní a jejich kydy byly brány příjemci jako takové.

Snahy marxistů

Aktivity sociálně demokratickým ministrů měly na naše školství jednoznačně destruktivní vliv. Jejich snahou vždy bylo snížení úrovně vzdělání a současně zavedení povinné ideologizace. Charakteristické ovšem je, že takto poničené školství je podle marxistické špíny vhodné pouze pro "lůzu". Sami nechávali své děti (jako třeba ministryně Buzková) vzdělávat na soukromých školách, na kterých se jimi zaváděné marxistické hovadství podepisovalo daleko méně.
S povinnou ideologizací marxistům velice ochotně přicmrndávali klerikálové. Ostatně, činili tak za protektorátu a tedy neměli problém tak činit i za komunistů. Jednak se snažili alespoň trochu na té ideologizaci parazitovat a dostat na školy i své ideologické hovadství (což se jim zejména pod praporem etiky částečně podařilo po roce 1989), jednak je snížení kvality školství i v jejich zájmu: Inteligentní a vzdělaní lidé byli vždy v opozici vůči oficiálně hlásaným náboženským blábolům. Víra v mezích oficiálně hlásané ideologie byla naopak světonázorem negramotného póvlu.
Abych vysvětlil předchozí: Řada koryfejů křesťanství, angažujících se na úseku šíření této pochybné a škodlivé ideologie, fakticky hlásá názory, které jsou s ortodoxní křesťanskou doktrínou zcela či alespoň v některých článcích neslučitelné (to se týká jezuity Halíka, astronoma Gragyra i mnoha a mnoha dalších).
Z tohoto důvodu marxisté (podporováni klerikály) vždy útočili na osmiletá gymnázia a vždy se snažili nějak likvidovat kvalitnější školy, základní i střední. V době nástupu slabších ročníků byla vždy tendence redukci tříd provést na úkor těch kvalitnějších základních škol a gymnázií (zažil jsem za gymnaziálního studia svých dětí), nebo alespoň "slučovat" ty nejkvalitnější školy s podprůměrem, aby se snížila jejich kvalita a klesl počet nadprůměrně kvalitních absolventů.
V roce 1989 jsme na náměstích cinkali klíči mimo jiné i proto, aby ze školství zmizela povinná ideologická indoktrinace, která se nejmarkantněji projevovala povinnou výukou marxismu - leninismu, z něhož byly skládány na vysokých školách zkoušky. Ne vždy to mělo "žádoucí" účinky. Vzpomínám, že politickou ekonomii nás učilo pologramotné hovado, kterým nešlo než pohrdat.
Nicméně se po roce 1989 podařilo vyčistit školy od alespoň zjevných marxistických agitátorů, svoje udělalo i vyžadování lustračního osvědčení alespoň na významnější posty (protože řada marxistických agitátorů byla registrovanými spolupracovníky STB). Významný byl i zákaz zakládání školských stranických organizací.
Nicméně to zcela nestačilo, po cca deseti patnácti letech klidu, kdy byli ideologičtí agitátoři dezorganizovaní a občané bdělí, se začala do škol dostávat opět totalitní a demokracii nepřátelská ideologie (mnohdy i nepřátelská našemu státu), velice často pod tlakem z EU, financovaná z různých pochybných zdrojů jak z této organizace, tak i mimo ni (Norské fondy, Soros apod.).
V posledních letech nepřátelé demokracie začali tam, kde k tomu měli příležitost, vymývat dětské mozky islámem. Je docela paradoxní, že pro vymývání mozků ideologií, která je naprosto neslučitelná s vědeckým a technickým pokrokem, použili jméno světoznámého vynálezce a technika, který na tomto poli posunul lidstvo významným způsobem dopředu.
Je velmi potěšitelné, že se tomu občané brání a názorně to ukazuje, které strany podporují přeměnu škol na vymývárnyx mozků, provádějící debilizaci populace (jsou to především takzvaně "demokratické" strany) a které naopak podporují udržování kvality výuky.
Aby bylo opět jasno: Nejsem vůbec proti, aby byly školní děti informovány o islámu, ale ta informace musí být objektivní a pravdivá, ne snůška polopravd, lží a nesmyslů. Nesmějí být pochopitelně zamlčována nebo dokonce lživě popírána zjevná negativa (od zrůdného řádění islámských hpord v historii, včetně té naší, až po současný islámský terorismus). A musí být zmíněno i podředné postavení žen, jejich mrzačení obřízkou a podobné věci. Nemám problém ani s tím, že se takové výuky účastní muslim, jako nemám problémy s tím pokud se protialkoholní výuky účastní alkoholik a protinarkomanické narkoman - ovšem jako jednoznačně negativní příklad.

V současné době probíhá boj o školství a zejména o to, zda budou našim dětěm na školách vymývány mozky až do totálního zhovadění. Na podzim budou volby (pokud je ovšem soudruzi z EU nezruší, aby nedopadly "špatně"). V těchto volbách, byť jsou jen komunální, je třeba pamatovat na to, že komunální politici mj. rozhodují o financování a personálním zajištění škol.

1 komentář:

  1. Přesně tak, na podzim je třeba vymývače mozků z KSČSSD, KDUČSL dalších jim podobných, vzdělání nepřátelských uskupení, vykopat odkud to jenom půjde.

    OdpovědětVymazat