středa 4. února 2015

Další agitka z University of California v Berkeley.

Před časem tato slovutná univerzita vydala strhující studii, v níž "zcela vyvrátila" vliv nárůstu (a v řadě případů i vzniku) tepelných ostrovů na teploty naměřené meteorologickými stanicemi. Do matematického hávu je tam zabalena naprosto bezcenná studie, která prostě tento vliv prokázat nemohla (a patrně ani neměla, což byl nejspíš záměr). Měl jsem možnost studovat původní databáze, které soudruzi z Berkley vystavili na internetu (patrně v domění, že vzhledem k velikosti těchto souborů s nimi nikdo vážně nebude pracovat). Mohu konstatovat, že v nich především chybí příznak, zda daná meteostanice byla či nebyla v době měření konkrétních teplot v ovlivnění tepelným ostrovem, nebo dokonce uvnitř něho. A bez takového údaje jsou časoteplotní řady zcela bezcenné a nic se z nich sebegeniálnější metodikou vydolovat nedá. Nehledě k tomu, že databáze s položkami typu "Zilina, Czech Republic", také nepůsobí moc důvěryhodně.

Nyní toto slovutné akademické těleso porodilo další podobný blábol: Jedná se o "vědeckou studii" profesora M. Stevena Fishe, kterou sepsal na téma, jak islám, "oproti všeobecným pověrám, šířeným islamofoby" (konkrétně v úvodu svého "veledíla" cituje např. Ayaan Hirsi Ali, známou "islamofobku") vůbec není násilný. Demonstruje to na výskytu vražd v islámských a neislámských (či částečně islámských) zemích.
Problém spočívá v tom, že dotyčný soudruh vychází z oficiálních statistik, které poskytují jednotlivé státy. Dostává tím naprosto nesouměřitelné výsledky, protože jakmile se společnosti zmocní "právo" šaríja, řada skutků, do té doby kriminalizovaných coby vražda, začne patřit do jiné kategorie, případně se z nich stanou činy zcela legální. Např. zabití nemuslima muslimem bude u nás (a v dalších zemích bývalého východního bloku) posuzováno jako standardní vražda a potrestáno +- podobně jako vražda nemuslima nemuslimem. V západních zemích bude mít pachatel "islámský bonus", který mu v reálu zajistí čtvrtinový až poloviční trest v porovnání s normálním člověkem, nicméně pořád jeho čin spadne do statistické kategorie "vražda". V případě polocivilizovaných zemí jako je Turecko nebo Pákistán část těchto činů ještě bude vyšetřována jako vražda, ale část již nikoli, záleží na tom, co se pachateli podaří podsunout soudu jako svou motivaci. Bude-li motivací náboženství ("zabitý se mě pokoušel prodat křesťanské knihy a mě to tak rozzlobilo ..."), pak s největší pravděpodobností to spadne do nějaké kategorie se zabití, která nejsou vraždou. V těchto zemích také začíná klesat pravděpodobnost, že např. "vražda ze cti" bude posuzována jako taková a stane se legálním činem, a to buď zcela, nebo částečně (s velmi mírným trestem) jako "zabití v dobrém úmyslu", opět nespadající do kategorie "vražda". To se bude stupňovat až po čisté šaríje se blížící země, kde žádný takový (a mnohé další) případ zabití do kategorie "vražda" nespadne.
To ani nezohledňuji fakt, že v některých primitivních islamistánech řada i podle tamní terminologie regulérních vražd vůbec do nějakých kriminálních statistik nepřijde, protože si to vyřídí rodové / kmenové společenstvo zcela mimoběžně se státní mocí. Takže jeho "práce" do jisté míry reflektuje i "kvalitu" sběru dat do kriminálních statistik v islámských zemích.
Další věcí je, že s mírou nárůstu šaríje, která +- odpovídá nárůstu procenta muslimů v populaci, začnou a strmě směrem k těm "ideálním sto procentům šaríje" narůstají justiční vraždy, páchané přímo islámským státem (kamenování žen, které se "provinily" tím, že byly znásilněny apod.). Pochopitelně, i tyto vraždy zcela jistě nepadnou do součtu vražd, z něhož soudruh profesor vycházel. A pokud není naprostý blb, tak si toho musel být vědom.
Soudruh profesor pracuje v podstatě stejnou metodikou, jakou používají někteří z popíračů holokaustu, kteří "vědecky bádají" v německých archivech a zjišťují "s obrovským údivem", že v oficiálních německých záznamech se o "zavražděných Židech" prakticky nic nedozvěděli. A místo toho, aby konstatovali, že supertajný projekt genocidy Židů, o němž bylo v plném rozsahu informováno jen kolem deseti nejvyšších papalášů nacistického státu a ani šéfové jednotlivých koncentráků (například) neměli přístup k celkovým číslům průběžných i plánovaných výsledků "konečného řešení", prostě do oficiálních úmrtnostních a kriminálních statistik nacistátu nijak neprosákl (a ani nemohl), začnou vyvozovat rozsáhlé závěry o "židovském spiknutí" a "osvětimské lži".
Práce provedená stejnou metodikou nutně vede k podobným závěrům: Popírači holokaustu docházejí k závěrům, že se žádný nekonal, profesor Fish dochází k závěru, že neexistuje žádné "islámské násilí", ale naopak, muslimové jsou velmi mírumilovní a nárůst jejich procenta ve společnosti významně snižuje kriminalitu (v této konkrétní studii výskyt vražd).
Soudruh profesor navíc může být klidný: Popírání holokaustu je v řadě zemí trestným činem (a v některých i v případě, že bylo spácháno v zemi, kde je to legální), popírání násilnosti muslimů zatím nikde trestným činem není. Byť by IMHO mělo být, protože je společensky výrazně nebezpečnější. Nás totiž nyní ohrožuje nikoli nacistický holokaust, ale, slovy pana presidenta, islámský superholokaust.

Žádné komentáře:

Okomentovat