sobota 14. února 2015

Islám JE příčinou islámského terorismu.

Odpověď na zmatený článek pana Cveka "Náboženství není příčinou tzv. 'islámského' terorismu v Evropě"

Nemá cenu řešit nějaké dávné dějiny islámu. Faktem je, že islám získává zpravidla moc nad společností pozvolným utahováním šroubů, takže básník, navíc gay, mohl v relativně čerstě islamizované zemi existovat, zatímco v Arábii jeho současnosti, nebo v jeho vlasti o pár desetiletí později, by ho už čekala smrt přesně podle šaríje.
Pokud se týká přijetí Židů Bajezidem II., tak je třeba vědět, že tito Židé se účastnili přípravy protikřesťanského povstání, které mělo Bajezidovým lodím otevřít přístavy na středomořském španělském pobřeží. K vypovězení muslimů a Židů došlo právě poté, co toto povstání bylo prozrazeno, na některých místech propuklo předčasně a nekoordinovaně, a bylo horko - těžko potlačeno. Muslimové i Židé prostě názorně ukázali, že nejsou ochotní spolužít s křesťany na principu "rovný s rovnými", což jim bylo po pádu Grenady španělským královským párem nabídnuto. Je třeba si uvědomit, že si muslimové (se vždy ochotnými kolaboranty z řad Židů) počínali ve Španělsku asi jako nacisté v dobyté Evropě. V některých oblastech Španělska bylo téměř kompletně vybito nemuslimské obyvatelstvo, asi jak to plánovali Němci pro oblasti osídlené "untermenschen". Lze jen obdivovat vysokou míru zdrženlivosti Jejich Veličenstev, že vůbec po právě prožitých historických zkušenostech takovou nabídku předložili. Bezprostředně po válce se s Němci (i s proněmeckými kolaboranty) zacházelo prakticky po celé Evropě podstatně hůř.
Analýza Koránu je pro pochopení islámu podstatně důležitější než analýza Bible pro pochopení křesťanství, protože dějiny křesťanské Evropy jsou dějinami překonávání a obcházení zákazů a příkazů z tohoto díla bezcenných barbarů. Proto lze např. skrčkou "alegorického zobrazení" přijmout moderní kosmologii a prohlásit např. Velký Třesk za "akt stvoření" a zůstat tedy konformním křesťanem. Naproti tomu muslimové chápou Korán naprosto doslovně, jako přímé "slovo boží" na němž nesmí být změněno ani písmeno. Dokonce byl před několika lety odsouzen k smrti koránský učenec, který si dovolil konstatovat, že některé nejasné pasáže Koránu dávají smysl tehdy, jestliže je zohledněna možnost, že si Mohamed vypomáhal slovy z aramejštiny, která jsou homonymická s některými arabskými slovy, ale mají poněkud odlišný význam. Mohamed přitom aramejštinu prokazatelně znal.
Humanitní vědy dávno degenerovaly na bezcenné žvanění, čehož důkazem je známá Sokalova aféra. Většina "vědců" z těchto oborů produkuje jen bezcenné bláboly, které mají podpořit předem, na základě ideologického zadání, sepsané závěry. Metodika vědecké práce, jak ji chápají biomedicínské, přírodovědné nebo i technické obory, je jim naprosto cizí. Navíc je řada orientalistů veřejně přiznanými nebo i tajnými konvertity k islámu, a proto nelze očekávat, že by byli s to přinést jakékoli informace, které by islám mohly poškodit (bez ohledu na jejich pravdivost), tj. podpořit odpor proti islamizaci společnosti. Z tohoto důvodu jsou informace zjištěné neorientalisty, ať už validním rozborem islámských textů, nebo na základě zkušeností z islámských zemí, kam řada lidí, z tuzmska i zahraničí, jezdila v rámci "rozvojové pomoci", daleko cennější a věrohodnější. Konec konců i mohutně kritizovaný text na stránkách pana Okamury byl sepsán člověkem, který působil cca deset let při naší ambasádě v islámské zemi, takže znajícím islámské poměry z první ruky.
To, že jsou nejradikálnější často konvertité, by nás nemělo překvapovat. I čeština má přísloví "poturčenec horší Turka", takže je jasné, že pokud někdo náhodným mícháním genů podědí sklony k náboženskému fanatismu, tak je jeho konverze k islámu přinejmenším silně pravděpodobná, protože jiná v Evropě existující náboženství (snad mimo naprosto marginálních sekt) jeho vrozeně patologické dušičce víc než islám nabídnout nemohou.
Nemělo by nás ani zaskočit, že pachatelé teroristických útoků před samotným zločinným aktem porušují stravovací a další příkazy a zákazy islámu: Tento fenomém se dá vysvětlit dvěma vzájemně se doplňujícími faktory:
  • snahou o maskování
  • tím, že podle islámské víry znamená smrt na džihádu automatické odpuštění všech hříchů
Zkrátka: Pokud někdo věří, že Alláh je opravdový bůh a Mohamed je opravdový prorok, tak je kdykoli ochoten "zemřít na džihádu", protože "ví", že v takovém případě odletí rovnou do ráje š*kat nezletilé hurisky. Čili ta miliarda plus muslimů, to je jakýsi ekvivalent zamalwarovaného botnetu, čekajícího na příkazy. Akorát že nebude jenom rozesílat spamy a páchat DDoS útoky (apod.), ale kdykoli nastoupí vraždit.
Pachatelé teroristických útoků v Londýně byli zdánlivě zcela zaintegrováni do společnosti, měli práci, byli ženatí a s dětmi (naprosto tedy neodpovídají lživému obrazu "nešťastníka, kterého společnost odmítá pro islámský původ", vytvářenému levičáky), a přesto stačil befél od imáma a vstali a šli se odbouchnout do autobusu, metra či na letiště. Zdánlivě zaintegrováni do společnosti se jevili i pachatelé nedávných teroristických útoků v Paříži, proto také francouzská tajná služba nad nimi omezila dohled. Prostě každý, kdo má tuhle víru, bude vždy a za všech okolností pro civilizované lidi zdrojem rizika.
Jediné rozumné řešení je jejich celoevropský odsun "ke svým". Tak, jak jsme odsunuli sudetské Němce (a těch byl percentuálně v československé populaci cca desetinásobek, než kolik je muslimů v Evropě, takže ať mi nikdo neříká, že to nejde).

Žádné komentáře:

Okomentovat