neděle 10. září 2017

Odborníci?

Neustále jsme z různých stran ujišťováni o tom, že bychom v souvislosti s krizí vyvolanou islámskými migranty "měli věřit odborníkům". Dá se to vůbec?

Odborníci a veřejnost

V zásadě o tom samém byl i můj minulý post, kdy jsem konstatroval, že odborník, navíc jehož významná část příjmů je placená z veřejných peněz, šíří jen manipulativní polopravdy a nepravdy, navíc zcela irelevantní se současnými problémy.
Pan J. X. Doležal před nedávnem připomenul v Reflexu i to, jak různí samozvaní odborníci zesměšňovali veřejnost v souvislosti s obavami, že s přílivem civilizačně nekompatibilních migrantů dojde ke kriminálním atakám, mimo jiné sexuálním, vůči obyvatelům zemí, do nichž se tito migranti nacpou.
Faktem je, že vývoj událostí dal za pravdu "rasistům a xenofobům, šířícím 'zaostalé kmenové pudy'". Vedle masových sexuálních útoků, dlouhodobě zločině popíraných, jak mainstreamovými médii, tak i mainstreamovými politiky, došlo k významnému nárůstu teroristických útoků a podobné násilné kriminality. Přitom můžeme pozorovat stále vyšší zapojení imigrantů první generace (a dokonce prvních dvou tří let pobytu v civilizovaných zemích) do této kriminality. Dá se dokonce učinit přibližný odhad, že teroristické útoky a další zločiny navíc proti létům před imigrační vlnou jsou páchány buď výlučně imigranty z této vlny, nebo se ti na přípravě a realizaci této kriminální činnosti významně podílejí.
Není to také tak dlouho, co "odborníci na islám" popírali existenci islámských no go zón ve městach západních států EU. Dnes lze mapky těchto zón nalézt na policejních webwch řady států, informují o nich cestovní kanceláře i místní hotely. Jejich existenci nyní popírají už jen naprostí fanatici, zcela odtržení od reality, jako např. ti na Britských Listech.
Odborníci, kteří občany, verbalizující zmíněné obavy a informující o zmíněných jevech, zesměšňovali a snažili se je i kriminalizovat, by nyní, pokud mají alespoň špetku morálky, měli chodit skrze kanály, nebo s bílou plachetkou na hlavě a zvonečkem a při jeho cinkání volat "Nečistý, nečistý!" Pokud by ovšem neměli rovnou stát na sviňské kůži a sypat si na hlavu popel.


Odborníci a věda

Odborník by měl být vědec. Atributivním znakem vědy je korekce na realitu. Jestliže jsem coby vědec něco naměřil přístrojem A a nad naměřenými hodnotami spočítal metodou A, tak získání přístroje další generace (B), případně objev nové metody na zpracování dat, vede k tomu, že své předchozí výsledky budu upřesňovat (to v každém případě) a v některých případech i korigovat, protože se do oblasti vědecky prokazatelných jevů dostanou i jevy, které jsem přístrojem a metodou A nemohl prokázat.
Z tohoto důvodu je také jazyk vědy velice zdrženlivý, zpravidla pracuje s tzv. nulovou hypotézou (jev neexistuje, rozdíl neexistuje atd.), která je následně na základě pozorování nebo pokusu buď zavržena se statisticky významnou pravděpodobností (zpravidla tedy hodnota p ze statistického testu 0,05 a menší), nebo ji na základě dat z daného přístroje, zpracovaných danou metodou zavrhnout nelze (což ovšem neznamená, že s další generací přístrojů a metod zavržena nebude). Diskuse se pak vede o platnosti té či oné alternativní hypotézy, spojené s nalezenými rozdíly, případně o prioritách podrobnějšího výzkumu.
Pokud by tedy současní "odborníci na islám" byli skuteční vědci, potom by museli na základě nových fakt (masové sexuální útoky s nebývalou brutalitou, drasticky narůstající terorismus) revidovat svoje téze. Místo toho jsme se od nich dočkali jen bezcenných pindů typu "Češi taky znásilňují". A navíc se tito "odborníci" zapojili do snah cenzurovat masivně na internetu informace, které jsou s jejich bezcenným blábolením v rozporu. Čímž se pochopitelně totálně degradovali z vědců na podstatně méně hodnotné politické aktivisty (mající spíš hodnotou zápornou).

Odborníci a veřejnost

Pochopitejně, veřejnost není úplně intuektuálně nekompetentní. Navíc existuje známá poučka, podle níž je neorganizovaný dav chytrý tak, jako nejhloupější osoba v něm, zatímco organizovaná skupina se blíží k tomu nejchytřejšímu z ní. Z tohoto pohledu nadělaly spoustu práce skupiny typu IvČRN, protože právě ty způsobily, že proti islamizaci nestojí nějaký desorganizovaný dav (což je situace, kterou se muslimové vždy v minulosti snažili navodit v zemích, které se chytali dobýt).
Pochopitelně, uvedené organizované skupiny zahrnují (nebo s nimi spolupracují) i vysokoškolsky vzdělané a jazykově kompetentní lidi, kteří jsou s to analyzovat informace o islámu a s ním spojených rizicích a jsou schopni kompetentně uvádět na pravou míru desinformace  nesmysly, které šíří "odborníci", různými způsoby podporující islamizaci. Pan Ostřanský, citovaný v minulém postu, je ke své smůle a vzhledem k výrazným politickým aktivitám na tomto poli, přimo typovým exemplářem (abych převzal pojmosloví od kolegů taxonomů) takovéhoto "odborníka".
Za těchto okolností si uvedené občanské organizace zkonstituují své vzdělanostní elity, požívající odborný kredit, a poslouchat budou je. A "odborníky", hlásající zjevné nesmysly budou prostě ignorovat. Konec konců, naprosto stejně to vypadalo v dějinách vědy při mnoha jiných příležitostech, kdy bylo nutno zavrhnout nějaké zastaralé nesmysly, udržované uměle kvůli svému náboženskému nebo ideologickému kontextu. V medicíně např. zavádění asepse a antisepse do chirurgie, ale i mnoho dalších vývojových skoků.
Další záležitostí je určitá arogance, kterou se tito lidé snaží prosazovat své s realitou se zjevně naprosto míjející téze. Já osobně studuji plísně a jejich toxiny cca čtyřicet let a vydal jsem na toto téma desítky odborných prací. Přesto bych si nikdy nedovolil říct někomu, který informuje o jím zaznamenaném novém a z hlediska mých zkušeností problematickém jevu na tomto poli, že je blbec nebo lhář. Jistěže bych projevil určitou skepsi, ptal bych se na potenciální zdroje metodických zádrhelů, způsobujících deformnované výsledky, nicméně bych ho rozhodně nenazval ani blbcem ani lhářem, jak to mnozí "odborníci na islám" svým oponentům běžně dělají.

Je tedy třeba velmi drsně konstatovat, že to, co se nám na základě jakéhosi graduování na pochybných humanitních studií samonazývá odborníky, bude třeba zavrhnout a zcela ignorovat a opřít se spíše o poctivě studující autodidakty.

Žádné komentáře:

Okomentovat