středa 7. března 2018

"Osoba trestně stíhaná" vadí, ale "osoba řádně usvědčená a odsouzená" nikoli?

Média i jednotliví političtí aktivisté neustále blekotají o "nepřípustnosti trestně stíhané osoby ve vládě". Problém ale spočívá v tom, že řada těchto blekotalů pracuje v žoldu osoby, která není trestně stíhána jen proto, že již byla řádně usvědčena a odsouzena.

Pod vedením zločince

I v české verzi Wikipedie se konstatuje, že (G. Soros):  "V roce 2005 byl ve Francii odsouzen v trestní věci za insider trading (zneužití informací v obchodním styku). Nejvyšší soud v roce 2006 tento rozsudek potvrdil". Anglická verze Wikipedie navíc konstatuje, že "nedopadlo" ani Sorosovo odvolání k Evropskému soudu pro lidská práva, protože ten nakonec konstatoval, že (přeloženo panem Googlem): "Soros si uvědomoval riziko porušování zákonů o insider tradingu".
Dovolím si připomenout, že usvědčení takto bohatých a vlivných zločinců je neobyčejně těžké, nakonec i Al Capone šel sedět nikoli za šéfování organizovanému zločinu (o kterém v podstatě nikdo kromě jím zaplacených advokátů, prokurátorů a soudců nepochyboval), ale za daňové úniky.
Nicméně můžeme mít za prokázané, že ve Francii se Sorosovi podařilo překročit onu hranici mezi amorálním a zločinným natolik výrazně, že se nedokázal ani se svými miliardami ze zločinu vyvinit.
Jinými slovy, všechny Sorosovy instituce jsou vedeny člověkem, který byl řádně usvědčen a odsouzen.

Sorosovy organizace

Soros vytvořil spleť "filantropických" orgnizací a institucí. Dávám tento pojem do uvozovek hlavně proto, že v naprosté většině případů z jejich aktivit má jejich majitel a provozovatel (či sponzor) nějaký ekonomický benefit. Nebo ho alespoň očekává, jak se zlostně prořekl, když se po zvolení Trumpa nechal slyšet, že ho to bude stát stamiliony (v případě vítězství Clintonové očekávaných dolarových příjmů).
Jistěže filantropie může být zástěrkou i ryze kriminální činnosti. Onen výše zmíněný Al Capone byl rovněž filantrop, aktivní člen církevního sboru a vůbec "významná opora společnosti", jak neopomínali zdůrazňovat jeho advokáti.
Představu, že by Soros něco financoval čistě z dobroty duše či z lásky k lidstvu, je třeba co nejrozhodněji zavrhnout. Sorosem placené orgnizace jsou čistě jen prodlouženýma rukama, či jak se za minulého režimu řikalo: "převodními pákami" jeho finančního impéria do míst, kde by jednak jeho přímé angažmá vyvolalo daleko vyšší odpor, jednak by mohlo vést k dalšímu klepnutí přes pazoury, jaké inkasoval v tom roce 2005. Prostě platí jednoznačně ono "timeo Danaos atque dona ferentes".
Faktem je, že na jakémkoli kraválu, sérii demonstrací, veřejném obvinění nějakého politika či skupiny politiků (další si račte domyslet a doplnit sami) se dá vydělat, pokud o této události víme předem. Jednoduše proto, že se pohnou akcie významných podniků ve státě, může se pohnout i kurz měny, mohou se pohnout i akcie těch podniků, které mají vazby na oficiální politické struktury (nebo naopak na opozici), klíčová ministerstva apod.. Pokud jsou takovéto politické otřesy zasvěcenými známy předem, dá se s následnými pohyby cen akcií a měn spekulovat.
Lze vyslovit předpoklad, že i kravály, které v pondělí 5. 3. organizovaly některé "sluníčkářské" nevládky, mohly být předem očekávány a předem být nachystáno jejich ekonomické zhodnocení. Lze očekávat, že Soros vydělává i na současném politickém neklidu na Slovensku.
Dalším problémem je, že Sorosovy neziskovky (jako je třeba Open Society Fund) čerpají peníze z veřejných zdrojů, tedy z kapes občanů, proti nimž pracují. Přehled takového čerpání nalezneme i ZDE, nicméně se to dá najít i v dalších zdrojích.
"Nejzajímavější" postavy, historicky spojené s touto neziskovkou, uvádí Tomáš Vyoral na svém blogu. Jeho údaje lze ověřit v odkazované historii změn zápisů do obchodního rejstříku, dohledatelných na více místech webu. Uvedená jména, která jsou do značné míry totožná s tím, co jsme zvyklí označovat za "Pražskou kavárnu" hovoří sama za sebe a ukazují, za koho tito lidé vlastně kopali či kopou - za řádně odsouzeného kriminálníka.

Morálka

Sluníčkáři blekotají o "nepřípustnosti" Babiše coby trestně stíhané osoby ve vládě a v Parlamentu. Přitom voličské preference daly jasně najevo, co si o tom lidé myslí. Ve státě, kde justice představuje jednu z nejméně důvěryhodných složek státní moci (viděl jsem nedávno průzkum, podle něhož jí důvěřuje jen cca 15 procent občanů, tedy necelá šestina), nechává nějaké trestní stíhání, které, jak se vyjádřil (a, bohužel, zcela reálně) sám Babiš, může být prostě "objednáno" či "zakoupeno", taková věc málokoho vzrušuje.
Ono i to "agentování" pro STB stojí na hliněných nohou. Existuje fakt, že každý pracovník zahraničního obchodu musel (chtěl-li tuto profesi vykonávat) mít nějaké styky s STB (a profesíč či konkrétních pozic v ekonomice či státní struktuře, které měli komunisté v rámci své "kádrové politiky" ošetřeny podobným způsobem, bylo více). Navíc je onen slovenský rozsudek pouze konstatováním, že Babiš neměl žalovat Ústav paměti národa, ale nějakou jinou instituci, kterou, to soud cudně zamlčel. Takže rozsudek v podstatě nepřinesl nic nového a přelomového, a tak ho normální lidé také chápou.
Na druhé straně sám Soros se nechal slyšet, že pokud má být někdo označen za "finančního žraloka" (tedy amorálního spekulanta), pak je to on. A rozsudek ve Francii, stvrzený Mezinárodním soudem pro lidská práva, to jen jistí a potvrzuje.
Takže pokud "sluníčkáři" spolupracují se Sorosem placenými nevládkami a "pražští kavárníci" působí v Sorosem placených institucích (různých "univerzitách", fondech apod.), tak jsou na podstatně nižší morální úrovni než jakýsi "agent Bureš", o němž není známo, že by někoho aktivně udával.

Slovensko

Současné události na Slovensku také dávají nový smysl tomu, jak horováli naši sluníčkáři a pražskokavárníci pro Drahoše před druhým kolem presidentských voleb, kdy byl jimi tento, nakonec naštěstí neúspěšný, kandidát na českého presidenta srovnáván se slovenským presidentem Kiskou.
Nyní se provalilo, že si Kiska jezdí za Sorosem pro rozumy, že je tedy v podstatě jakousi jeho loutkou, či "převodní pákou". Takže opravdu můžeme být rádi, že se normální lidé zmobilizovali a podobnou osobnost z presidentského postu vyautovali.
Jak jsem uvedl výše, přinejmenším není vyloučeno, že politický neklid na Slovensku, šířený především lidmi a organizacemi na Sorose napojenými, přináší tomuto finančnímu spekulantovi zisky cestou předem známých pohybů cen akcií a dalších cenných papírů.

Ukazuje se tedy, že "horlitelům za morálku" z politických "občanskoorganizačních" i mediálních kruhů, prskajícím na Babiše, Okamuru a další politiky, kteří se jim nelíbí, absolutně nevadí, že oni sami jsou financováni či řízeni řádně usvědčeným a odsouzeným zločincem. Což zcela jistě tuto jejich morálku ozřejmuje. Pak se ovšem nemohou divit, že jim normální občané ukazují "fakáč".

Žádné komentáře:

Okomentovat