středa 3. června 2015

O dvou principech V.

Uvedenou představu mi podpořil sociolog Hampl, který hovořil právě o tom, jak jsou v islámských rodinách děti totálně indoktrinovány (a je třeba připomenout kázání v brněnské mešitě, že děti mají být k této indoktrinaci nuceny i bitím), čímž nakonec dojde k tomu, že vnímají realitu zcela odlišně než my, a proto nakonec není možna s nimi domluva ani na bazálních pojmech.
Perfektně toto ilustruje i v předchozím díle zmíněná "alternativní" islámská "Káhirská deklarace lidských práv", která např. pojem "náboženská svoboda" chápe jako "svobodu kdykoli a kdekoli vyznávat islám", tedy naprosto nekompatibilně s náboženskou svobodou, jak ji chápou civilizovaní lidé.
Vzpomenul jsem si v této souvislosti i na studii, kterou provedli fyziologové u populace, obývající vesnice u pralesů rovníkové Afriky, jejíž příslušníci neznají pravý úhel, protože žijí v kulatých chýších a uspořádaných nikoli šachovnicovitě. Jejich neznalost pravého úhlu jde do takové hloubky, že u nich nefungují zrakové klamy, založené na tom, že zrakový analyzátor civilizovaných lidí si "domýšlí" pravoúhlé uspořádání i tam, kde není. Nemusíme ovšem chodit až tak daleko: Obrazy z Číny a Japonska na nás působí exoticky proto, že jsou na nich jinak umístěny "hlavní záchytné body obrazové informace", protože jsou komponovány pro lidi, čtoucí hlavně shory dolů, nikoli zleva doprava, jako my.
Ukazuje se tedy, a to ze dvou stran, jak z pohledu fyziologického, tak z pohledu společenských věd, že vliv takovéhoto naprosto odlišného prostředí může být daleko hlubší, než předpokládaly některé vývojové teorie. A že pravdu měli spíše autoři SF, kteří tento problém popsali už někdy ve druhé polovině minulého století (za všechny Malyš bratří Strugackých).
A, bohužel, s rozvojem moderní techniky vznikla situace, kdy se k nám příslušníci anticivilizace mohou dostat během několika hodin. A zrušení hranic uvnitř EU, které do jisté míry suplovaly pomalejší cestovní prostředky (a umožňovaly některé jedince prostě nepustit dál), vyvolalo v podstatě skokem velmi těsný kontakt naší civilizace s islámskou anticivilizací.
Právě tato změna vzájemné dostupnosti výrazně zvyšuje riziko vzájemného střetu (v němž už v podstatě jsme), jehož zákonitý vznik plyne právě z výše zmíněných scénářů kontaktu se zcela cizí civilizací. Přičemž reálnost hodnocení tohoto střetu příslušníky naší civilizace je negativně ovlivněna tím, že biologická podstata nositelů této anticivilizace je s námi totožná. Pokud by nositeli islámu byla bug - eyed - monstra, nebo třeba henleinovští brouci (nebo i čapkovští Mloci), tak by pochopení reálné situace bylo daleko snadnější a kolaboranti s touto anticivilizací by měli podstatně problematičtější práci.
Je nutné také zmínit, že muslimové vždy (nebo téměř vždy) před násilnou fázi expanze předřazovali "džihád perem", kdy jimi najatí agitátoři pomlouvali cílový stát a jeho instituce a lživě velebili poměry v islámu. V této fázi se už zcela jistě nacházíme, protože v našich sdělovacích prostředcích působí řada proislámských agitátorů, ať už přímo nebo nepřímo (prostřednictvím různých "fondů", "grantů", "nadací") placených, případně tuto službu islamistům poskytujících z hlubokého přesvědčení, daného nenávistí vůči naší civilizaci. Konec konců, tento úkol měla mít i akce "Muslimové očima českých školáků", podporovaná různými pochybnými nadacemi a připravená fanatickými islamisty. Jedná se o typickou snůšku islámských lží, jediné novum je vy(zne)užití ideologie multikulturalismu.
Řada proislámských agitátorů může být skutečně rozhněvána některými negativními jevy, naší civilizaci buď vlastními, nebo alespoň dosud neodstraněnými. Problém ovšem je, že buď nechápou, nebo nechtějí chápat, že naší civilizaci je vlastní reflexe a oprava chyb, zatímco islám, jakmile upevní svoje pozice, tak začne utahovat šrouby a směřovat celou společnost do zvířeckého barbarství, jaké vidíme na území chalifátu, tedy přesně k onomu jedinému a pravému islámu, který existoval za Mohameda a který buď je takticky naplňován pouze částečně (aby nebyl vyvolán odpor podmaňovaných nebo čerstvě podmaněných), nebo, pokud se islamizace zdá nevratnou a není riziko, že by poměry v dané zemi byly negativním příkladem pro země jiné, úplně. Z tohoto hlediska je chalifát pro islamistické agitátory těžký průšvih a snaží se z toho vybruslit lhaním o tom, že se na jeho území nejedná o "opravdový islám".
Další agitátoři ovšem dobře vědí, co je islám zač, a buď se zde snaží navodit prostředí, jaké známe z chalifátu, protože k něčemu podobnému inklinují, nebo (z toho podezírám marxisty a neomarxisty) chtějí napodobit Leninův manévr, kdy nechal demokratické strany svrhnout cara a poté jim, předtím, než stačily upevnit svou moc, výsledek revoluce ukradl. Já osobně ovšem zastávám hluboce skeptický názor, že by podobná strategie mohla vyjít (islamisté prostě nejsou sbírkou v podstatě blboučkých "užitečných idiotů", jako byli ruští demokraté). Nehledě k tomu, že pokud by i vyšla, tak by nám zde tito soudruzi navodili poměry, proti nimž byl stalinský SSSR v době nejtěžších represí vzorem demokracie, svobody a tolerance. O tom se lze přesvědčit poměrně snadno sledováním jejich aktivit v současné politice.
Určitou roli v nástupu problémů s islámem hrála i skutečnost zhroucení socialistického tábora, který byl s to do jisté míry hrát roli "třetí civilizace" (současný kontakt tří a více civilizací může vést k mírové koexistenci, případně až vzniku něčeho na způsob "Galaktické federace" nebo "Velikého okruhu"). Čína tuto roli nedokázala převzít dostatečně rychle, navíc je sama separátně v konfliktu s islámem, čímž se do jisté míry odsunula z pozice potenciální "třetí strany".
Paradoxně by tedy mohl vyřešit současnou situaci nárůst síly Číny, případně restaurace moci v Rusku, což jsou faktory, proti nimž velmi usilovně bojuje Obamova garnitura. Patrně nikoli náhodou, vzhledem k tomu, že B. Obama je rodilý muslim a z islámu se dá odejít prakticky jen nohama napřed, jako z kterékoli jiné zločinecké organizace. Zastáncům islámu je jasné, že pokud se proti nim ustanoví širší fronta, zahrnující nejen USA a prakticky stoprocentně vojensky impotentní EU, ale i země schopné a ochotné jít do tvrdého vojenského konfliktu (právě jako Čína a Rusko), tak dojde k zastavení současné expanze a patrně i mocenské regresi islámského světa. To se navíc (na rozdíl od neúspěchů islámu v minulých staletích) nepodaří před populacemi islámských zemí zatajit. Takovýto zjevný neúspěch by mohl vést k reflexi, nastartující procesy, jaké v Evropě (po zmíněném poznání nesmyslnosti náboženských válek) vyústily do současného sekularismu a náboženské vlažnosti. Tím by se vláda islámistických vůdců prakticky zhroutila (se všemi negativními důsledky pro ně osobně).

Možná ještě něco aktuálního:

A přece jsem to říkal (Zde, Zde, Zde a Zde):
V současné době byla zveřejněna rozsáhlá sociologická studie, která rozebírá sociologický profil účastníků německého hnutí Pegida. Chtě nechtě sociologové dospěli k výsledku, že tito lidé jsou vesměs nadprůměrně vzdělaní (včetně vlastnění příslučných akademických a vědeckých titulů) a dobře zaintegrovaní do společnosti. Většinou také vykazují spíše náboženskou vlažnost až ateismus. K jejich angažovanosti je vede nikoli nějaká "xenofobie" z neznámého, případně posilovaná náboženským fanatismem, ale naopak znalost poměrů v islámu, islámských textů, zkušenosti z kontaktu s v místě žijícími muslimy.
Naprosto stějné zkušenosti, byť jsem to přímo exaktně nezkoumal, mám s "Konvičkovci".
Padá tedy téze cizích i našich islamistických agitátorů, podle nichž je základem antiislamizačních hnutí deklasovaný lumpenproletariát, který "živého muslima nikdy neviděl".

Dovolím si přisadit:

Ten deklasovaný lumpenproletariát je vidět spíše na opačné straně fronty. Jedná se často o studenty naprosto zbytečných oborů, kteří nenajdou v ekonomice státu žádné uplatnění (nedovedu si představit, že by "vědecký pipinista" /=genderista/ apod. mohl vykonávat nějakou ekonomicky smysluplnou práci, tedy mimo házení lopatou). Případně to jsou už hotoví "odborníci", vyživovaní různými parazitickými NGO a dalšími podobnými skupinami. Prakticky na této straně barikády chybějí lidé, kteří vykonávají smysluplnou práci spojenou s vytvářením hodnot.

Dokončení příště

Žádné komentáře:

Okomentovat