středa 15. ledna 2014

Apokalypsa z pohledu medicínského (2)

Hlad

Za pojem "hlad" bychom měli dosadit prakticky veškeré výpadky výživových faktorů, protože ty následně všechny vedou ke smrti.

V zásadě nejzávažnější problémem je "žízeň" v případě výpadku zásobování poživatelnou vodou. Existují čtyři kvality vody:

- Kojenecká je nejkvalitnější, hlídají se především dusitany a dusičnany, které jsou výrazně toxičtější pro novorozence a kojence než pro dospělého. Kojenecká voda je většinou balená nebo z cisteren, některé vodovody se jí vlastnostmi blíží, ale málokdy ji dosahují. Pro brněnský vodovod z Březové platí, že některé vodonosné vrstvy mají dosud kojeneckou kvalitu (a odebírají se separátně do cisteren), ale směs (která teče rourami do Brna) už kojeneckou kvalitu nemá.
-- Výpadek kojenecké vody není zásadní v případě kojeného dítěte, nicméně je obrovským problémem u dítěte nekojící matky, závislého na mléce, připravovaném z prášku.
- Stolní je to pitná voda, která splňuje požadavky pro dlouhodobou konzumaci dospělým (v tomto kontextu všeho staršího než novorozenec nebo kojenec) - musí být chemicky (včetně radioaktivních iontů) a biologicky (infekce) nazávadná, a to ani při dlouhodobé konzumaci. Tyto podmínky splňuje naprostá většina vodovodních vod, vedle toho je výběr vod balených.
-- Je třeba si uvědomit, že většina minerálek může dělat problémy při dlouhodobé konzumaci, protože jejich vysoký obsah minerálních látek představuje zátěž pro ledviny, případně i další orgány (např. cévní stěny u minerálek s vyšším obsahem sodíku).
- Užitková je to voda, která má být zdravotně nezávadná při jednorázové konzumaci, ale není garantováno nepoškození zdraví při konzumaci systematické dlouhodobé. Parametry užitkové vody mají vesměs produkty vodáren na velkých řekách v nížinách. Užitková voda by měla být nezávadná z hlediska infekčních zárodků (dostatečné chlorování).
-- Užitková voda může překlenout zásadní nedostatek vody v případě nějakých havarijních výpadků; při dlouhodobé konzumaci se mohou objevit deficity některých mikroprvků. Buď nejsou v surové vodě, což je problém velkých řek, nebo jsou z ní odstraněny při nutně razantnějším čištění. Dalším problémem je přítomnost organických chlorovaných sloučenin, které jsou nejen původci "chlorového" pachu / chuti, ale mohou (zdroj volných radikálů) při dlouhodobé konzumaci vyvolat nebo přispět ke vzniku řady onemocnění (včetně nádorových).
- Technologická je voda, která má parametry pro vstup do určité technologie. Některé technologie požadují čistší vodu než je stolní (opět může při dlouhodobé konzumaci dojít k některým deficitům; jako obecně třeba dlouhodobé pití destilované vody, nebo vody z tajícího sněhu) ale řada technologií nepožaduje ani mikrobiologickou nezávadnost, a zde může při záměně s předchozí dojít k akutní poruše zdraví i při jednorázovém napití.

Zásobování vodou se děje vodovody případně balenou vodou v obchodech. Problémy nastanou při katastrofálních dějích, kdy jsou sklady vyplaveny a balená voda znehodnocena a současně jsou znehodnoceny i studny.

Existuje nouzově upravená voda, jakou znají např. absolventi základní vojenské služby. Používá se tzv. Pantocid (chlorový preparát v tabletách), kdy do vody dle objemu a znečištění se dá odpovídající počet tablet, a po rozpuštění, promíchání a určité době stání by voda měla být mikrobiologicky nezávadná. Nicméně její kvality jsou zpravidla horší než u běžné užitkové vody. Teoreticky by se dal podobně nadávkovat i jiný chlorový preparát (i známé Savo). Bylo by i možné po určité době nadbytečný chlor odstranit přídavkem thiosíranu (převede chlor na chloridový iont) a sám není nijak zvlášť toxický.
Uvedená látka byla dříve v každé drogerii - foto - kino, protože je součástí ustalovačů (a rozpouští se v řadě z nich separátně), s nástupem digitální éry se stala vzácnější.*
Nicméně lze říct, že do několika málo dnů po výpadku zásobování vodou, a to jak vodovodu, tak i balené vody, by nastal stav krajní nouze. Situaci by zhoršovalo teplé počasí beze srážek, případně by průšvih nastal, pokud by srážky byly chemicky, biologicky nebo i fyzikálně (radioaktivní spad) kontaminované. Dalším problémem je i to, že jsme na poměrně vysokou spotřebu vody adaptovaní chováním, takže by naprosté většině lidí nemuselo dojít, že např. v nádržce na WC je zásoba vody pro rodinu na 1 - 2 dny.
Výdrž při nedostatku vody může ovlivnit dieta. Zejména nutričně chudé potraviny s převahou sacharidů jsou výhodnější, protože odbourávání bílkovin vede ke zvýšené produkci látek, které se mají z těla dostat ven močí; jejich vyloučení z diety při žíznění do určité míry zpomalí nástup metabolického rozvratu (protože se umírá ne na absolutní nedostatek vody ale na otravu zplodinami, které se pomocí vody dostávají z těla ven močí).
Velice důležité je i správné chování, včetně úpravy pohybové aktivity tak, aby nedocházelo ke ztrátám vody pocením.
______________
* Doporučuji mít tuto látku v lékárničce hned u jodové tinktury, protože jí lze odbarvit (pokud se aplikuje s dostatečnou rychostí) skvrny od ní na šatstvu či jiných materiálech (a známý Murphyho zákon praví, že pravděpodobnost ukápnutí jodové tinktury na oděv či jinou textílii je úměrná její ceně). Pokud je jod na textílii příliš dlouho (minuty), vytvoří nevratné sloučqaniny s materiálem textílie. Thiosíran ho převede na bezbarvý jodid, který sice nedesinfikuje, ale nedělá ani fleky.
V některých druzích ustalovačů je tato látka separátně, v jiných je v kombinaci s pyrosiřičitanem, který zase dobře odbarvuje skvrny např. od červeného vína.

Žádné komentáře:

Okomentovat