sobota 27. prosince 2014

Restart z pohledu medicínského 1.

Předneseno na Fénixconu 2014

Co restartovat?


Jistě cokoli v medicínské technice, řízené počítačem, může restartovat velice snadno, občas s následky nikoli zábavnými. Zvláště takový restart počítače (+  vynucená aktualizace systému "pro větší bezpečí uživatelů"), během na dálku prováděné operace po internetu, nebo při operaci prováděné strojově, bych považoval za riziko, s nímž se dříve nebo později budeme reálně setkávat, pokud se jisté nejmenované firmě podaří do této oblasti proniknout. Nicméně ani takový restart počítače praktického lékaře, zrovna když vyplňuje chorobopis nebo zasílá data do zdravotních pojišťoven, není nic příjemného a minimálně se promítá do efektivity zdravotnictví jako celku.

Nicméně bavme se o tom, co restartovat na samotném člověku.

Člověk


Jistě nás napadne restart "celého člověka".
Tato úvaha se dá odvíjet směrem k nastartování Frankensteinova monstra, nebo k přitažlivějšímu nastartování přesné kopie člověka z telecího, jak jsme to viděli ve filmu "Pane, vy jste vdova".
Problém vidím v tom, že by bylo třeba prakticky současně nastartovat velké množství systémů a podsystémů, mnohdy fungujících na naprosto odlišných principech (od změn koncentrace některých chemických látek v tělních tekutinách až po elektrické jevy na povrchu buněk). Dokonce si ani nejsem zcela jist, jak by, bez nějaké další aktivity, dopadlo vypnutí stázového pole, do něhož byl uvržen Lister v prvním díle "Červeného trpaslíka", zejména, pokud by toto pole neenslo vektorovou informaci (tj. jakým směrem se dané procesy před zastavením pohybovaly). Tím netvrdím, že něco takového nejde, už proto, abych se nedostal do pozice gerontního vědce, popírající možnost něčeho, co někdo jiný třeba už má s pozitivními výsledky rozpracováno, nicméně dosažení něčeho podobného bude svrchovaně obtížné. Podobnou problematikou je zatíženo i případné buzení z hluboké hibernace.

Části člověka


Zde už se dá hovořit konkrétněji, protože s restartováním některých orgánů a orgánových systémů má medicína vícero zkušeností.

Ledvina


Šokem, který vede k zástavě její činnosti, může projít i ledvina, nicméně tam se jedná o reakci na velké ztráty krve, které pokud jsou včas vyřešeny, tak pacient zpravidla přežívá a ledviny "naskočí".

Imunita a žlázy s vnitřním vyměšováním


Tyto systémy v případě chorobných stavů mohou prodělat rozsáhlé změny své činnosti, které jsou nejrůznějšími způsoby medicínsky řešeny, nicméně nedochází tak k činnostem, které by se daly přirovnat, alespoň vzdáleně, ke zmáčknutí tlačítka "reset" na počítači.
Jedinou výjimkou je transplantace imunitního systému, kdy se do těla po vy bití imunokompetentních buněk, nejčastěji pro nádorové bujení nebo leukemický proces, zavedou imunokompetentní buňky imunologicky co nejkompatibilnějšího dárce. Je ovšem otázka, zda něco takévého označit za regulérní resetování.

Pokračování

Žádné komentáře:

Okomentovat