neděle 7. prosince 2014

Polemika s panem Cvekem z Britských listů

Napsal jsem e-mailem:


Vážený pane Cveku:

Posílám vám pár připomínek a komentářů k vašemu článku Papež František kontra islamofobie

Pokud se týká islamofobie:
Fobie je medicínský termín, označující bezdůvodný strach z nějakého předmětu, osoby nebo situace. Zdůrazňuji ono "bezdůvodný". Muslimové opakovaně vyhrožovali a vyhrožují vraždami a dalším terorem a také opakovaně po celém světě ukázali, že tyto výhrůžky myslí naprosto vážně.
Nemá cenu se utěšovat tím, že "naši muslimové jsou jiní". To je jednání ženy, která si po infernu soužití s alkoholikem a hrůzných peripetií rozvodu s ním, namluví dalšího alkoholika řka, že "tenhle bude jiný". Pochopitelně nebude a v klinicko - psychiatrické literatuře jsou popsány případy žen, které se takto zvládly vdát po sobě i za tři nebo čtyři alkoholiky, pokaždé v hlubokém přesvědčení o jinakosti toho nového proti těm předchozím. "Naši muslimové" jsou naprosto stejní jako muslimové v "islámském státě" a pokud je pustíme k moci (= necháme si je přerůst přes hlavu a oni si ji vezmou sami), tak budou dělat přesně to, co dělali oni. Konec konců,o rizikovosti islámských skupin typu shariya4czech píše i výroční zpráva BIS, a je jen vinou rakoviny multikulturalismu (většinou placené islamisty), že se ji zatím, vedle informačních médií specializovaných na tuto problematiku, odvážil citovat pouze Blesk.
Prostě lidé, obávající se islámu, jsou asi stejně "fobičtí", jako Židé a antifašisté, obávající se na začátku 30. let minulého století nástupu Hitlera a NSDAP.

K té slučitelnosti islámu s moderní civilizací:
Na to existují tři otázky (dalo by se jich vymyslet i víc, ale nevidím k tomu jediný rozumný důvod):
 1. Jsou v islámu muži a ženy rovnoprávní?
 2. Jsou v islámu muslimové a nemuslimové rovnoprávní?
 3. Existuje v islámu náboženská svoboda ve smyslu svobodného přechodu, i opakovaného, od jednoho náboženství ke druhému, včetně svobody změnit islám za jiné náboženství?
Pro zjednodušení pomíjím u bodu 3 extrémní sekty, které jsou právem cílem represí i v civilizovaných zemích (provádějící lidské oběti, pedofilii a další obecnou kriminalitu - paradoxně tohle vše provozuje i islám a přesto v civilizovaných zemích muslimové nijak nábožensky pronásledováni nejsou, užívají si tedy zde jakousi nadstandardní toleranci, jaké se některým sektám nedostává).
Pokud by byla u jediné otázky odpověď "ne", tak islám je opravdu s civilizovanými zeměmi a poměry v nich neslučitelný. Nicméně lze velmi snadno prokázat, že odpověď "ne" je u všech tří uvedených otázek, dokazují to jak výroky tureckého presidenta i našich islamistů (viz např. výše zmíněná shariya4czech, ale i výroky vedoucích představitelů islámských obcí v Česku), tak i realita v islámských zemích, a konec konců, i chování islámských komunit kdekoli v Evropě. Varováním nám může být i vykázání nevidomé dívky z jedněch našich lázní (protože měla asistenčního psa) na požadavky islámské klientely, ale i naprosto neadekvátní reakce státní moci (ty lázně měly IMHO okamžitě přijít o akreditaci, umožňující čerpat peníze od nemocničních pojišťoven).

Blábolení o nějakém 19. století v Evropě je jen bezcenné mlžení, nehledě k tomu, že katolická církev se stala proudem "hájícím svobodu svědomí a demokracii" jen proto, že zde existovaly jak ideologické, tak i politické proudy, které ji k tomu ryzím násilím a převahou v konání násilí donutily. V zemích islámu žádné takové procivilizační síly neexistují. Navíc jsem byl nucen dát to do uvozovek proto, že reálně nikdy nic takového nehájila a nehájí ani nyní, jen změnila taktiku boje proti těmto jevům.
Druhá věc je, že mi svými výroky na toto téma poněkud připomínáte "rudého děda" Nejedlého, který, byv v 50. letech při rozebírání jakési školské reformy "po sovětském vzoru" upozorněn na fakt, že SSSR za námi minimálně o 50 let na tomto poli zaostává, se rozčílil a začal bouchat pěstí do stolu a řvát "tak na ně těch 50 let počkáme!".
Opravdu neexistuje jediný důvod, abychom my a naši potomci čekali na zcivilizování primitivů, mentálně vězících v 7. století (a to ještě za periférii tehdejšího civilizovaného světa) a hlavně zuřivě se bránících jakémukoli pokusu o odvržení svých raně středověkých pseudohodnot.

Další věcí je, že islám žádnou kulturní tradici nemá a ani mít nemůže. Islám cíleně potlačuje jakékoli kulturní projevy, zakazuje výtvarné umění, hudbu, literaturu. Pokud něco takového v některých islámských zemích přežívá, tak jsou to zbytky předislámské kultury, která ještě nebyla zcela vyhlazena (ani křesťanství ze zcela nepodařilo potlačit zbytky předkřesťanské evropské kultury). I "islámský zlatý věk" spočívá v tom, že několik desítek (nebyla jich ani stovka) islámských učenců, většinou buď čerstvých konvertitů nebo dětí konvertitů, tedy ještě nezdegenerovaných islámem, přeložilo nějaká předislámská (většinou antická) díla do arabštiny. Byla jich necelá stovka, rozptýlená v celém islámském světě a asi ve třech stoletích času. Bylo jich tedy méně, než kolik osob tohoto kalibru se vystřídalo např. na dvoře Rudolfa II. za mnohem kratší dobu. A jen necelá desítka z nich dokázala s těmi prameny pracovat tak, aby vznikly kvalitativně nové informace, případně spojit víc pramenů do jednoho logického celku a přidat k nim informace z jiných zdrojů (a tedy byli vědci jako takoví, ne pouzí učenci).
Zkrátka řečeno: "islámská civilizační tradice" je jen bezcenná lež, srovnatelná s "osvětimskou lží", hlásanou popírači holokaustu.

Papež František je prostě odporný proislámský qusling, čímž následuje zrádcovskou linii kolaborace s islámem, kterou církev zastává od středověku. I reconquista začala proti vůli katolického kléru, hrozícího protiislámským bojovníkům prokletím a věčným zatracením (což kněžím nijak nevadilo, aby následná vítězství nad muslimy, zpravidla proti značné převaze, tartuffovsky nevykládali coby "boží zázraky").
Můžeme se jistě dohadovat, co ho k tomu vede, ale je docela možné, že hraje na to, že by mu islámská moc nad Evropou, coby představiteli jednoho z mála "islámem tolerovaných" náboženství, přihrála do rukou záplavu čerstvých "oveček", nad nimiž by pak měl (on i jeho podřízení) absolutní moc, protože by stačilo kohokoli z takto rozšířené křesťanské obce označit za tajného bezvěrce (nebo vyznavače některé z islámem netolerovaných konfesí) a islámská státní moc by ho zlikvidovala za ně. K tomuto přístupu k islámu a islamizaci našich zemí se vážně hlásí stoupenci ortodoxních proudů v křesťanství jak v politice, tak i na diskusních fórech.
Druhou věcí je, že pro řadu věřících křesťanů (ale i judaistů) je život druhořadých obyvatel islámského státu méně (podle nich samých) traumatizující, než žít jako občané, rovnoprávní s nevěrci a neustále se bojící toho, že i jejich potomci při absenci nábožensky represívního státu odpadnou od víry a propadnou peklu.
Je také zajímavé, že zcela ignorujete poselství křesťanských uprchlíků z islámských zemí (včetně příslušníků kléru), kteří naprosto jednoznačně definují postavení křesťanů v islámských zemích jako totální genocidu. Že to nedělají ti z představitelů kléru, kteří jsou de facto rukojmími islamistů, se dá pochopit (ale i např. američtí zajatci vietnamských komunistických zrůd se chovali statečněji a na tiskových konferencích např. mrkali morseovkou informace o skutečných poměrech v likvidačních lágrech, kde byli drženi).

Pokud by se měl někdo hlásit k A. Hitlerovi, tak by to měli být zastánci islamizace Evropy. Konec konců, muslimové byli Hitlerovými nadšenými spojenci a obdivovateli a "Mein Kampf" je v islámských zemích nejvydávanější (a v řadě z nich jedinou vydávanou) evropskou knihou. A muslimové všude tam, kde mohou, zacházejí s nemuslimy prakticky tak, jak zacházeli nacisté se Židy (s přihlédnutím k muslimské technologické impotenci). Islámský stát to ukazuje naprosto jednoznačně a názorně (tj. to, jak dopadneme, pokud s islámskými imigranty co nejrychleji neprovedeme něco naprosto zásadního ve smyslu jejich odsunu do islámských zemí, jak byly po válce odsunuty evropské německé menšiny do Německa).

Protože svůj polemický článek na váš text hodlám dát na svůj blog (upergilla.blogspot.cz), kde je k dispozici moderovaná diskuse, považujte můj mail za otevřený dopis.

I dostal jsem odpověď:


Vazeny pane,

Vy o islamu vubec nic nevite, Vase nazory na islam jsou na urovni "znalosti" beznych ceskych antisemitu o judaismu. K cetbe doporucuji napr. Goethuv Zapadovychodní divan. Ale pokud mate takovy nazor na papeze Frantiska a ortodoxni hierarchy, kteri s nim byli v Modre mesite, tak Vam neni pomoci.... a smerujete nenavratne k nacismu. Bohuzel, takovych lidi je spoustu a byly doby, kdy se jim podarilo vyvrazdit miliony zidu v koncentracích.

BC

Takže pan Cvek se považuje za odborníka na islám po četbě díla romantického básníka, který sice také pracoval vědecky, ale v přírodních vědách a s islámem žádné praktické zkušenosti neměl. Němci v jeho době navíc trochu koketovali s islámem proto, že muslimové atakovali jejich nepřátele, především Rakousko, takže dotyčného pána, byť si jeho básnického a vědeckého díla nesporně musíme vážit, rozhodně nemůžeme podezřívat z nějaké nepředpojatosti.
Na druhé straně já, který přelouskal celý Korán, včetně dějepisných komentářů k jeho akademickému vydání, a další texty, sepsané přímo muslimy, takže těžko obvinitelné z antiislámské předpojatosti, nesahám svým vzděláním v této oblasti panu Cvekovi patrně ani po paty. A tím, že připomínám zločiny římskokatolické církve, kterých je tolik, že je ani nejtlustší učebnice dějepisu nezvládnou třeba jen vyjmenovat všechny, jsem nacista.
Nějakou záhadnou zkratkou potom ze snahy bránit tuzemské poměry před navozením poměrů, jaké panují tč. na pomezí Sýrie a Iráku (ale i v řadě dalších zemí, kde jsou muslimové legálně či ilegálně u moci) vzniká snaha vraždit Židy v koncentračních táborech. Proč? To snad máme používat z nich vyrobené mýdlo jako antimuslimskou zbraň? Faktem je, že by to na muslimy platit mohlo, protože, jako naprostá většina náboženských fanatiků se vyhýbají mýdlu a vodě jako čert kříži - ale daleko víc na ně platí desinfekce s alkoholem (nemusí to být ani etanol), vyráběná podstatně méně exotickými a levnějšími postupy (bohatě by stačil přiboudlinový odpad z pálenic); byly kolem toho ve zdravotnických zařízeních v řadě zemí konflikty s hospitalizovanými muslimy a/nebo jejich příbuznými.

1 komentář:

 1. Argumenty fanatika
  se liší jenom "zazdrojováním", tedy jiným zdrojem fanatikovy víry. Jejich kvalita bývá stejná. Fanatický muslim či fanatický křesťan se kvalitou své argumentace neliší od fanatického žida nebo fanatického komunisty , nacisty, ateisty. Myslím, že je ztrátou času s takovými lidmi vůbec diskutovat nebo komunikovat.
  ===
  Horší je, že fanatiků je spousta - myslím velká většina lidské populace. On ten fotbalový fanoušek je také fanatik, který potřebuje své soukmenovce a své nepřátele, které se následně snaží zničit.
  Moc se obávám Pergille, že tohle je neřešitelný problém. Byl tady už za starověku, středověku a je tu i dnes. Byl tu na 99,99% i v době prehistorické. A bude tu i za další stovky let - nedojde li k absolutnímu sebezničení lidstva.
  Protože pokud sebezničení nebude absolutní, tenhle problém se začne vytvářet znova a s rostoucím počtem lidí bude bobtnat. Důvody vzájemné "rodové" nenávisti" v té hypotetické pochmurné budoucnosti neznám, jedno je však jisté - nějaké budou. Třeba "kdo může za sebezničení populace".

  "Život je boj!" a to i v rámci jednoho druhu. Homo Sapiens v tomhle výrazně nad ostatními tvory vyniká.

  OdpovědětVymazat