čtvrtek 14. června 2018

Homosexualita leze na mozek

Pokud nadpis neplatí obecně (doufejme, že nikoli), tak platí alespoň pro část LBGT komunity. Ukázala to naprosto jasně reakce jejích zástupců na "megarande", které svolala na tento víkend na brněnské výstaviště umělkyně Kateřina Šedivá.

Akce

V rámci festivalu Re:publika má být svoláno "největší rande", na které jeho svolavatelka sezvala 1918 lidí (polovinu z nich tvoří muži a druhou ženy). Číslo je inspirováno letopočtem vzniku Československa, jehož stoleté výročí se letos bude přijímat i bizarnějšími způsoby.
Z tohoto pohledu je nutné také na celou akci pohlížet.

Reakce

Ozvala se organizace, která si osobuje hovořit za LGBT komunitu, jakási "Společnost pro queer paměť". Podle této společnosti svolavatelka hrubě diskriminuje queer komunitu tím, že svolala stejný počet mužů a žen.
Je vcelku zajímavé, že se tito lidé neozvali proti požadavkům stejného zastoupení mužů a žen ve vedení firem, školních profesorských sborech apod., když by se proti tomu dala vznést naprosto identická námitka.

Biologie

Vzhledem k tomu, že počet "sexuálně alternativních" osob se pohybuje kolem 4 procent u obou pohlaví, je jasné, že pokud bude pozváno na akci 954 mužů a 954 žen, tak by mezi nimi mělo být kolem 40 sexuálně alternativních osob obou pohlaví.
Pokud budou tito lidé selektováni podmínkou "nesezdaní", pak je velmi pravděpodobné, vzhledem k tomu, že tyto osoby navazují matrimoniální vztahy obtížněji než herterosexuální standard, že tam bude takovýchto osob více (vůbec bych se nedivil ani dosažení dvou stovek queer osob u obou pohlaví).
A považuji za samozřejmé (on v zadání "největšího rande" není ani náznak toho, že by se muselo randit heterosexuálně), že se tam budou moci dát dohromady i homo páry. Ona by se tam klidně mohla najít i nějaká ovečka pro "hodiny" na Náměstí Svobody.
Čili z podstaty věci ono "megarande", dokonce ani stejným zastoupením osob mužského a ženského pohlaví, nijak queer osoby nediskriminuje. Tato diskriminace je čistou fikcí, zrozenou v hlavách méněcenných blbů, kteří nedokáží pracovat s fakty a logikou.  Reakce zástupců queer komunity ukazuje jakousi podivnou vztahovačnost této komunity, kdy aktivity, které ji naprosto žádným způsobem nediskriminují, falešně vyhodnocuje jako "diskriminační" a bojem proti nim leda zhoršuje obraz celé této komunity v očích veřejnosti.

Riziko

Riziko této reakce vidím v tom, že dotyčná pochybná organizace aktivně presentuje sexuálně alternativní osoby jako blby, navíc blby agresívně se stavějící proti heterosexuálním lidem. Což přesně kopíruje obraz, jaký se snaží o této komunitě vytvořit náboženští bigotové a podobná svoloč. Takováto akce nutně musí LBGT komunitu (a další sexuální alternativce) poškodit v očích veřejnosti daleko více než průvody gaypride.
Právě to, že se lidé, oficiálně zastávající roli jakýchsi reprezentantů queer komunity, předvádějí takovýmto způsobem, může leda posílit tendence ji připravit o rovnoprávnost, kterou si v minulých desetiletích vybojovala.
Navíc, jak jsem uvedl výše, zaměření uvedené akce není, právě pro stejné zastoupení mužů a žen, nijak pro tuto komunitu diskriminující, takže se soudruzi queeer aktivisté předvedli jako totální blbové, kteří se snaží prosadit jakési hovadiny, které by opravdu negativně diskriminovaly heterosexuální většinu.

Kritizovat je co

Pokud by soudruzi a soudružky queerové a queerky kritizovali skutečnost, že ono "megarande" má přijít společnost na 4 miliony a 400 tisíc Kč, tak bych proti jejich kritice nenamítal nic, a naopak bych je jednoznačně podpořil. Protože se nejedná o nic jiného než o ukázkové plýtvání veřejnými prostředky, vytvářenými vykapsováváním daňových poplatníků.

Osobně jsem přesvědčen, že by se měla alespoň ta rozumější část LGBT komunity od "Společnosti pro queer paměť", nebo alespoň od této její akce distancovat, protože ta ji jednoznačně poškozuje veřejným vytvářením negativního obrazu celé této komunity, a to daleko více než zmíněné pochody gaypride, od nichž se někteří příslušníci této komunity již distancují.

1 komentář:

  1. Tohle ja jako v tom vtipu o sloučení Škody Mladá Boleslav a Slovnaftu: Škoda Slov.

    OdpovědětVymazat