sobota 2. dubna 2016

Jaká opatření bychom měli udělat 3

(dokončení)

"Pergillovo desatero"


A Co je možno udělat hned (protože to máme v legislativě, pouze to není důsledně vymáháno, případně existují výjimky)
1. Je třeba závazně na velmi dlouhou dobu odložit registraci islámu druhého stupně. I multikulturalisté přiznávají, že vězení se v západních státech stávají líhní náboženských extrémistů. Jedním z nejdůležitějších příčinných faktorů tohoto jevu je "práce" islámských duchovních ve věznicích. Dalším faktem je, že islám nemá obdobu zpovědi, kterou mají některé křesťanské konfese. Tudíž by veškeré kontakty mezi vězni a jejich souvěrci na návštěvě (o duchovních nemluvě) měly být stoprocentně monitorovány a vyhodnocovány, aniž by to vedlo k nějakému narušení jejich náboženské svobody.
Je otázkou, zda nedat jasný signál, že při nedodržování kohezního soužití muslimů s nemuslimskou populací bude zrušena i registrace stávajícího stupně. Současně by měly být zavedeny jasné kroky, které by umožnily sběr dat toto zrušení podkládajících.
 • Mešity by měly být monitorovány 24/7 a z jakýchkoli z hlediska obecně platných zákonů nepřijatelných aktivit vyvozována tvrdá opatření.
 • Mělo by být sledováno sexistické chování muslimů k ženám a dívkám, vč. nucení k nošení sociálně dehonestujcích oděvních součástí (šátky)
 • Měla by být silně sledována i ženská obřízka. Dokážu si představit i povinné periodické prohlídky muslimek ve věku, kdy se tento zrůdný zákrok zpravidla provádí za účelem její detekce.
 • Je třeba zrušit veškeré výjimky, které zvýhodňují muslimy (a nejen je) proti normálním lidem. Zrušit výjimku pro náboženské porážky (a důležitý je i zákaz dovozu takovýchto výrobků, jak to mají některé státy, které k tomuto zákazu již přistoupily). Ideální by byl zákaz dovozu všeho, co má na sobě příslušné označení.
Obecně by se měl výrazně zvýšit dohled a represe vůči prostorám a institucím, ilegálně sloužícím jako mešity. Přinejmenším jde o to, že provozovatel něčeho, kde se schází velký počet lidí, musí splnit daleko přísnější bezpečnostní předpisy než provozovatel kancelářských prostor, skladů apod. (jak bývají tyto ilegální mešity maskovány). Týká se jak požárního zajištění, tak požadavků na stavební řešení (únikové východy apod.), musí tam být určitá kapacita WC, dostupná dostatečná kapacita pitné vody a mnoho dalších věcí (což ilegální islámské modlitebny vesměs nespňují). Dalo by se to řešit i úpravou obecných podmínek pro modlitebny (jakékoli).
Je třeba si uvědomit, že všude okolo mešit ve starých zemích EU výrazně klesají ceny nemovitostí. Takže schválení podobné instituce uvnitř zástavby je v podstatě okrádáním majitelů okolních nemovitostí cestou znehodnocení jejich majetku.
Na druhé straně by rozhodně neměly být zaváděny výjimky a bonusy, jaké jsou běžné v některých starých státech EU, protože jejich praktický dopad je jednoznačně odstrašující.
 • hodiny v bazénech "jen pro muslimy"
 • zvláštní pseudoředitelé škol, aby musimové nemuseli jednat se ženou - ředitelkou
 • ignorování islámského aspektu trestné činnosti (negativním příkladem budiž Čulíkovské "v Bruselu nevraždili muslimové, ale kriminální recidivisté, s islámem to nemá nic společného")
Pokud by někdy v budoucnu mělo k takové registraci dojít, museli by muslimové dát naprosto jasné záruky kompatiblity své praxe i svých požadavků vůči společnosti s občanským právním řádem (jak to udělali třeba mormoni) a musel by tento akt být legislativně ošetřen tak, že po porušení těchto záruk (za jaké považuji i protidemokratické kázání v mešitě, jaká jsou tč. vcelku normou, o vraždách odpadlíků, "ze cti" apod. ani nemluvě). Tíha důkazů, že neporušili demokratické a občanské zákony by ležela výhradně na samotných muslimech.

2. Musí být v nějaké podobě realizován návrh Úsvitu a dalších organizací, aby zapojení se do teroristické činnosti islámských organizací (vč. chalifátu a podobných) bylo explicitně postaveno mimo zákon jako takové, coby služba v nepřátelských ozbrojených silách, tj. aby nebylo nutno zcela beznadějně (jako nyní) dokazovat těmto teroristům konkrétní účast na konkrétním trestném činu.
On je zde ještě jeden důležitý aspekt: Pokud je někdo zapojen do činnosti nepřátelské armády, může ho vojenská rozvědka automaticky sledovat bez toho, že by se tím musel zabývat soud. Což je možná ještě důležitější než trestnost jako taková - nedefinování zapojení do islámského terorismu coby zločinu i bez dalších doprovodných aktivit je jeden z důvodů impotence evropských tajných služeb, která se naplno projevila při řadě islámských teroristických útoků v poslední době (včetně bruselských).
V této souvislosti je třeba naprosto jednoznačně a výslovně konstatovat, že značný podíl viny na "neschopnosti" policie i tajných služeb nesou politici, kteří vytvořili v EU obecně a v Belgii zvláště v podstatě proteroristické prostředí, v němž teroristé nesměli být kritizováni, nesměly být prováděny domovní prohlídky v období od večera do rána (aby se chudáci teroristé mohli před útokem pořádně vyspat) a zatčený džihádista musel být "vyslýchán" při dodržení řady "hygienických" opatření, o jakých si běžní občané v souvislosti s od nich požadovaném pracovním nasazení mohou leda nechat zdát.

B Co vyžaduje nepatrné změny v legislativě

3. Měl by být explicitně upraven zákon o pohřebnictví takovým způsobem, aby umožňoval z hlediska islámu silně nepietní zacházení s pozůstatky sebevražedných teroristů (nebo teroristů, zastřelených při "práci"). Onen způsob zahrnuje použité vložky, odpad z prasečích jatek, vyhladovělé psy a jiné, z hlediska islámské víry "chuťovky". Faktem je, že generálovi Pershingovi stačilo před cca sto lety na zlomení islámských teroristů používat k popravě kulky máčené v prasečím sádle a surové prasečí kůže následně místo rakví.
V Izraeli zavedli do prostředků MHD ampule s prasečí krví, které při výbuchu mohou touto tekutinou potřísnit sebevražedného atentátníka. Přestože je prasečí krev pro judaisty stejně nečistá jako pro muslimy, přijali to i rabíni s komentářem, že pokud to zachrání alespoň jeden lidský život, tak to cenu má, prase sem, prase tam.
Takže pokud by kusy sebevražedného atentátníka skončily po pitvě v prasečí krvi nebo kejdě (nebo jinak podobně), případně navíc před kamerou připojenou na youtube, tak by to mohlo další kandidáty na sebevražedný atentát odradit.
Odrazující efekt by mohl mít už sám fakt, že jsme na něco takového legislativně připraveni a ani hysterický jekot muslimy placených plaček pozůstatky atentátníka před podobným osudem neuchrání.

4. Dokážu si představit i úpravu legislativy takovým způsobem, aby bylo možné zabavovat majetky islámských "kulturních" institucí, nadací, nemovitosti islámských obcí apod. V některých případech i jednotlivců či rodin.
Dokážu si představit i to, že by se postavila mimo zákon podpora nedůvěryhodných islámských "charitativních" institucí, protože v současné době naprostá většina peněz "na islámskou charitu" končí v kapsách teroristů. Právo na charitativní akce by měly mít pouze velmi důkladně prověřené (a i nadále průbežně prověřované) organizace s velmi průhledným účetnictvím.
Podpora džihádismu, i jeho neoznámením, by vždy měla být spojena se ztrátou majetku.

5. Islámská a proislámská propaganda by měly být postaveny mimo zákon, viz včerejší příspěvek (minimálně na úrovni trestní sazby za popírání holokaustu), což by do značné míry ztížilo i aktivity proislámských propagandistů. Trestná by měla být i spoluvina na těchto aktivitách.

Vzhledem k tomu, že následující principy práva (právo nevypovídat o sobě a právo nebýt trestán za čin v daném čase a místě legální) jsou v našem trestním řádu již prolomeny, měly by se prolomit i vůči muslimům:

6. Dokážu si představit, že terorista by byl nucen vypovídat proti sobě, že by i pro jeho příbuzné a přátele nebylo beztrestně možné odmítnutí vypovídat. Dokážu si představit i to, že neoznámení přípravy džihádistického útoku by bylo trestným činem samo o sobě (bez ohledu na "osobu blízkou"), s velmi tvrdou sazbou (v některých případeci i sub bod 7).
Stejně tak by měla být trestná ženská obřízka, byť by ji muslimové nechali provést v některé ze zemí, kde je legální či tolerovaná (pronásledujeme a trestáme pedofily za jejich aktivity i v zemích, kde jsou legální).
Stejně by měly být trestné i dětské svatby, tj. muslimové by měli přijít o široké tolerování jejich pedofilních aktivit. Rovněž by se to mělo vztahovat i na odpovídající aktivity, prováděné v cizině.

C Co vyžaduje zásadnější změny v legislativě, vč. případného odstoupení od mezinárodních smluv
7. Je třeba obnovit trest smrti. V opačném případě se ocitneme v podobné situaci jako Izrael, v němž jsou každou chvíli uneseni jeho občané za účelem výměny za vězněné teroristy. Trest smrti by měl být za jakoukoli spoluúčast na přípravě a zajištění teroristického aktu. Jedinou výjimkou by mohla být stoprocentní spolupráce s vyšetřujícími orgány.
Obecné zavedení trestu smrti i za jiné závažné zločiny vidím jako reálné až poté, co se podaří velmi zásadním způsobem zreformovat soudnictví. Soudci by měli být pod daleko silnější kontrolou a měli by nést osobní zodpovědnost za zpackané procesy (stejně tak by měli osobní zodpovědnost nést i svědci, znalci apod., "až do hrdel a statků").
Tresty nad džihádisty by do doby uskutečnění takovéto reformy měly vynášet tribunály, oddělené od zbytku justice, skládající se ze zástupců exekutivy, zákonodárců i občanské společnosti.
Trest smrti je nutno navíc provádět v případě džihádistů způsobem, který je podle islámu odporný či znemožňující "odchod do ráje".
Směji se (a současně je nechápu) problémům v USA se "smrtícími koktejly" na popravy, když existuje řada látek, které jsou běžně k dostání (i anonymně po samoobsluhách), které by k usmrcení stačily bohatě. Stačil by např. alkohol v dostatečném množství (buď potravinářský líh nebo destilát typu vodka - whisky / burbon) do žíly, případně kanylou (ani nemusí být sterilní) do centrální žíly. K usmrcení by měla s rezervou stačit půllitrová láhev destilátu 40 - 50% (vzhledem k tomu, že se obejdou játra, dojde k daleko rychlejšímu a intenzívnějšímu vysycení lipidových struktur v mozku a "vypnutí" center, řídících dýchání, krevní tlak a srdeční činnost; kdyby bylo moc zle, tak by se dal klientovi v hlubokém komatu natáhnout přes hlavu igelitový pytlík). Alkohol se ještě nedávno běžně používal jako tovární přípravek Etylkoman k úvodu do narkózy (byl snad i ještě v posledním Spofa kalendáři), protože euforizuje a zvyšuje citlivost na další celková anestetika.
V případě muslimů by alkohol jistě vadil (viz jeho zákaz Mohamedem, který často vede k až hysterickému odporu muslimů vůči desinfekčním prostředkům), ale dokážu si představit i popravu transfúzí prasečí krve (klient by mohl být předem cíleně senzibilizován podkožními injekcemi tohoto materálu několik dní předem, až do bouřlivé alergické reakce). Smrt by nastala v podstatě anafylaktickým šokem a zhroucením kapilární mikrocirkulace v důsledku mikrotrombů z nekompatibility vlastní a podané krve. Rovněž, pro uklidnění krasoduchů, v hlubokém bezvědomí.
Jak jsem uvedl včera, ideální by byla poprava z rukou ženy (?bc obor v rámci zdravovědných oborů, navazujících na střední zdravotní školu?), protože to džihádistům (jak ukázalo zapojení kurdských bojovnic do války proti chalifátu) výrazně vadí.

8. Přinejmenším za zvážení by stálo distancování islámských studentů od oborů, které poskytují znalosti a dovednosti, napomáhající zvyšování účinnosti teroristických útoků (zahrnuje prakticky všechny obory na technikách, přírodovědeckých, matematicko fyzikálních i lékařských fakultách).
Pokud se muslimům vysráží barel s nervovým plynem (nebo atomovka) nad Koránem nebo oltářem v mešitě během usilovného modlení, nic proti tomu. Nicméně nemá cenu jim dávat příslušné znalosti a dovednosti k jejich výrobě (a výrobě spousty dalších pro terorismus užitečných věcí) na stříbrném podnose. Navíc se jedná o znalosti a dovednosti, na které by sami neměli šanci dosáhnout. Připomínám, že řada teroristických vůdců byla nebo jsou absolventy evropských nebo amerických vysokých škol. Takže absolvování takovéto výuky nedává žádnou naději na "zcivilizování" (= bezproblémového zapojení do naší civilizace) muslima.
Dokázal bych si představit i to, že by byla trestná (a v některých případech i sazbou sub bod 7) i expertní a "soukromě pedagogická" činnost, předávající muslimům takovéto znalosti, nebo zprostředkovávající jejich výsledky.
Minimálně by to mělo platit do doby, než současný konflikt s islámem, který není ničím jiným než Huntingtonovským střetem civilizací, dospěje do nějakého konce. Američané si také nezvali japonské a německé studenty do Los Alamos, aby je vzdělali k výrobě A-bomby. A dodavatelé zbraní a munice indiánům byli vcelku nemilosrdně a systematicky stříleni, minimálně v dobách indiánských válek.

9. Dokázal bych si představit i to, že by vyvstala hrozba čipování (případně náramkování) muslimů, případně vybudování databáze jejich DNA, která by jednak umožnila identifikovat i pozůstatky hodně efektivně "použitých" sebevražedných atentátníků, jednak identifikovat i jejich pokrevní příbuzné pro účely cíleného (a patřičně tvrdého) vyšetřování možné spoluviny (alespoň na úrovni neohlášení přípravy trestného činu).

10. Je třeba jasně stanovit, že po každém incidentu, spočívajícím ve snaze zavést prvky islamismu do společnosti, zastrašit občany atd. se zhorší celkové postavení islámské komunity u nás. Budou se zavírat mešity (a otevírat pouze po delším období ?rok? bez podobného incidentu v rámci ČR / EU), bude znemožňována práce islámských duchovních, budou se vedle regulérních mešit (respektive přednostně před nimi) rušit i "kulturní centra" a "jazykové školy" a podobné instituce, sloužící jako zástěrka ilegálním mešitám.

Je zcela jisté, že specialisté na arabistiku a podobné disciplíny by mohli, pokud by chtěli, přijít i s dalšími, pro muslimy stejně nepřijatelnými postupy, jak k usmrcení odsouzeného džihádisty, tak i k likvidaci jeho pozůstatků, případně další překážky "islámského života". Striktní požadavek na něco takového a odezva na něj by mohly posloužit i jako prostředek k oddělení zrna od plev, tj. detekci islámské páté kolony v těchto institucích, kterou jasně ukazují mimo jiné i rozpory mezi znalci v posudcích na knihu "Základy tauhídu" v rámci soudního řízení o trestnosti či netrestnosti jejího vydání.
Za důležitý považuji fakt, že věřící muslimové mají přímo islámem nařízeno, že v zemi, kde nejsou s to provozovat islám v celém jeho rozsahu, smějí pobývat jen dočasně a poté mají povinnost vrátit se (přestěhovat se) do nějaké země, kde se slám plně provozuje, Mohamed se tím chránil před rizikem zcivilizování a asimilace muslimů do civilizovanějších prostředí (= v podstatě jakýchkoli neislámských).


Je třeba muslimům zkrátka a jasně definovat "cukr a bič":
"'Džihádistujte', ale jsou za to drsné tresty, kolidující navíc s vašimi náboženskými bludy, a jako komunita můžete skončit až s povinnými čipy, nebo monitorovacími náramky, nebo v internaci do nějakého 'evropského pásma Gazy', ze kterého se už nedostanete.
'Nedžihádistujte', přesvědčete nás o své úpřimné loajalitě, třeba i opakovaným udáváním džihádistů, a budete mít v rámci možností probíhající války s politickým islámem co nejširší občanská práva (a minimálně vaši potomci, až tahle válka skončí, je budou mít plná)." Jakýsi "cukr" by měl být i pro odpadlíky od islámu, minimálně velmi drsné tresty (sub 7) za jejich atakování ze strany muslimů.


Komentáře

Byl jsem upozorněn, že nejdou vkládat komentáře. Kontroloval jsem nastavení a v tom, co mám nastaveno, se nic nezměnilo. Dal jsem avízo do Googla.

5 komentářů:

 1. Test, zda již jde vložit komentář. Btw. sežeňte miliony na kampaň a budete zvolen! ;)

  Věrný čtenář

  OdpovědětVymazat
 2. Takže náhled stále nefunguje, i když mám *.blogspot.* v povolených výjimkách na cookies a restartoval jsem browser.

  OdpovědětVymazat
 3. Plně protiislámské - a proto neuskutečnitelné.
  Problém totiž není v muslimech, problém tkví v jejich podporovatelích - # přijímačích a # vítačích. To jsou ti, kteří trojského koně islámu vpouštějí za hradby.
  Bez revoluce v současném zřízení to prostě neprojde. Kryptokomunisté a internacionalisté, inženýři současné společnosti, kteří jsou zahnízděni v systému jako hodně protivný počítačový virus. Pokud nepomůže čištění a restart (jako že si myslím, že nepomůže) nezbývá než úplné vymazání programového disku a zavedení nového, nezavirovaného systému. To se nedá nazvat jinak, než revoluce. To není vývoj, to je skok.

  Navrhovaná drakonická opatření jednak neprojdou, jednak jsou poměrně zbytečně složitá.
  Jinak: Začít znovu s vědomím, že demokracie musí být úplná, nikoliv částečná a podmíněná. Odvolatelnost "zvolenců", referendum na co nejširší okruh problémů bez omezení nějakého "minima" účastníků atd. Pokud si občanstvo uvědomí, že nejít k referendu znamená následně se podřizovat menšině, začne k němu chodit.
  Podle zkušeností z poslední (ale nejen poslední) doby se mnohastupňový řídící systém stává zdrojem korupce. A okamžitý zisk příliš velkým lákadlem pro každého zvolence.

  Vymýšlení nových příkoří pro muslimy, které se ale nedají prosadit, je kontraproduktivní.
  Každému stejně - t.j. nedopustit účelové ohýbání zákonů.

  Což se týká jak muslimů, tak křesťanů nebo třeba LGBT komunity. "Stejný metr" by sityuaci velmi zpřehlednil.

  A ještě něco: Trestat veškerá média za manipulace, za uvádění nepravdivých informací a za potlačování informací pravdivých. Současná RRTV je notně zparchantělý podnik, řízený politicky, dokonce ani ne podle poměru politických sil.
  Tedy nepravdivé zprávy trestat podobně jako křivou výpověď u soudu. Ne instituci, ale konkrétního člověka. Nemáš-li jistotu, musíš dělat něco jiného.
  Člověk bez hudebního sluchu nemůže být sbormistrem nebo dirigentem.
  Že ubude novinářů? No a?

  OdpovědětVymazat
 4. > Tíha důkazů, že neporušili demokratické a občanské zákony by ležela výhradně na samotných muslimech.

  To rozhodne ne. Existuje pravidlo, ze nikdo nemusi prokazovat svou nevinu, naopak vina mu musi byt dokazana. Kazdy ustupek od tohoto pravidla je svinstvo. IIRC takove ustupky existuji pro "diskriminaci" a "objektivni zodpovednost majitele" do toho nema daleko.

  Nesouhlasim se zavadenim necoho takoveho ani pro satanisty. Zakazat satanismus, budiz, vyhostit vsechny satanisty, klidne, ale tohle ne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, že máme pravidlo o nemusení dokazovat svou nevinu nabouráno, je fakt. A faktem je, že prakticky všechna tato nabourání jsou dusledkem aktivit islamizátorů. Takže opravdu nevidím důvod, proč jim nedat nažrat kaše, kterou oni sami navařili. A klidně jim ji nalít do krku ještě bublající, rovnou z toho perverzního kotle, pod kterým oni topí.
   Prostě na hrubý pytel hrubá záplata.

   Vymazat