neděle 10. dubna 2016

Ošklivé parte a kostka

Soudružka Olga Pavlová z rodinného centra Kašpárek dostala drsnou připomínku, že její aktivity na pomoc uprchlíkům jsou částí občanů vnímány jako vlastizrádné, a že za takové aktivity normálně padá trest nejvyšší.

Může se nám to nelíbit, fašistická svoloč vládní i nevládní ječí jak pominutá, ale ona dvě fakta:
 • vnímání těchto aktivit částí veřejnosti jako vlastizradných
 • obvyklý trest za vlastizradu
tím prostě neodkecají.
Za důležitý považuji i fakt, že tato instituce inzeruje svoje aktivity, jako:
 • centrum pro trávení volného času v pardubické čtvrti Dukla
 • aktivity pro všechny generace
 • miniškolka pro děti od 2 let
 • osobní přístup s rodinnou atmosférou
 • kvalifikovaný personál
 • možnost pronájmu herny na dětské a rodinné oslavy
a na tyto aktivity také zřemě dostala sponzorské dotace, jejichž zdroje na svých stránkách uvádí.
Je mi velice líto, ale podpora ilegálních migrantů, porušujících naše zákony, do inzerovaných kategorií nijak nespadá a pokud některý ze sponzorů bude mít "gule", o čemž ovšem silně pochybuji, tak svoje peníze bude požadovat zpět pod pohrůžkou žaloby za jejich zpronevěru.
Když jsme u těch ječících činovníků, co ječeli před nedávnem například v souvislosti s nesením šibenic v některých protestních demonstracích, tak padla na OSAČR otázka, proč není stejně stíháno (či alespoň vyvíjen tlak na stíhání) nošení jiných popravčích nástrojů, navíc spojených s popravou daleko trýznivější, než je šibenice. A pokud někdo hodlá tvrdit, že tento popravčí nástroj není aktuální, tak je třeba mu oponovat, že je v trestním zákoníku vícero islámských zemí a v některých z nich (třeba Súdán) je i aktivně používán.
Dalším faktem, patřícím do kategorie těch, která se nám snaží prouprchlická mafie zatajit, je skutečnost, že pomoc ilegálním migrantům (a to i ze současné islamistické vlny) je v řadě států EU nezákonná a stíhaná jako přestupek nebo i trestný čin. Např. v Dánsku je i pouhé svezení "uprchlíků" vlastním autem "oceněno" pokutou v desítkách tisíc dánských korun (což by po přepočtu v kurzu cca 1 DKK za 3.5 Kč mohla být pro řadu "sluníčkářů" likvidační záležitost, pokud by to měli platit opravdu ze svého).

Širší pohled

Za velice důležitou je nutno považovat "profláklou" okolnost spočívající v tom, že uprchlíci se dožadují zavádění islámských prvků zvyklostí a právních norem (islám mezi tím moc nerozlišuje). Důležité tedy je, že "uprchlíci" nám sem přinášejí islám. Toto bylo i opakovaně vysloveno ústy islámských vůdců (o nichž ovšem profláklí lháři prohlašují, že "nemají nic společného s islámem").
Hlavní část uvedeného problému spočívá v tom, že islám, podobně jako nacismus, dělí zbytek lidstva na dvě skupiny: na ty, které je třeba fyzicky vyhladit, a na ty, které je třeba "ochraňovat" (= zotročit pod vládou islámu). Nacismus tak činil na bázi "rasové", islám tak činí na bázi náboženské; to je jediný rozdíl, který mezi nimi je.
V Česku je situace akcentována tím, že naprostá většina populace patří mezi ty, kdo mají být vybiti. Řečeno ošklivě: Nacisté nás chtěli vybít jen třetinu, třetinu poněmčit a třetinu odsunout za Ural na Sibiř, v kategorii "islámem určeno k vybití" je u nás kolem 80 procent populace a patrně by se s nimi svezla i nábožensky ne příliš aktivní část těch, kdo vyznávají islámem "tolerované" konfese. Jedná se tedy o něco přes osm milionů lidí, kteří jsou islamizací ohroženi na životě.
V řadě situací potom platí pro hodnocení rizika zásada, že čím více a intenzívněji je ohroženo daným rizikem lidí, tím méně rizikových faktorů a v menší intenzitě je tolerováno. A tím vyšší sankce jsou za rizikové aktivity. Proto také např. opilý řidič autobusu MHD dostane větší "pálku" než opilý řidič Trabantu - v situaci, kdy budou "vyhmátnuti", aniž by způsobili nehodu.
Takže když někdo svým jednáním ohrožuje více než osm milionů lidí, tak prostě platí, že i velmi malé zvýšení rizika (odpovídající např. procentu prokázaných teroristů mezi "uprchlíky") je už naprosto nepřípustné a mělo by být sankcionováno. Další věc je, že mezi osmi miliony náhodně vybraných obyvatel ČR (byť ti "ohrožení islamizací" jsou spíše pozitivní výběr) se nutně musí najít dost těch, kteří takovéto ohrožení sebe a svých rodin budou reflektovat natolik významně, že vezmou spravedlnost do vlastních rukou. Faktem je, že pokud by Česko bylo dostatečně civilizované, mělo by takovéto jednání být pokryto institutem nutné obrany.

Kdo opravdu může za "ošklivé parte"?

Nechci předjímat policejní vyšetřování, ale vzhledem k tomu, že:
 • Policie ČR nebyla schopna zadržet a poslat k dalšímu šetření provokatéry z pražských demonstrací, ačkoli byli z mnoha pozic natočeni na video a mohli si to policisté stáhnout, třeba z youtube nebo přímo Facebooku
 • jen se v této souvislostech kecalo o "pravicových radikálech", ačkoli totožnost těch lidí byla a zatím zůstává neznámá
 • jen se využil "útok" na marxisticko - fašistické centrum "Klinika" ke snaze o prodloužení tolerování tamního squatu státními institucemi (protože občanům iž tamní "komunita" leze krkem)
 • Policie ČR při nedávné návštěvě čínského presidenta atakovala vícekrát v rozporu se zákonem občany ČR a i jinak se chovala v rozporu s jejich zájmy, o čemž se nyní vedou kontraverze uvnitř policie
 • v souvislosti s těmito aktivitami vyšly najevo (viz předchozí bod) i spory mezi jednotlivými policejními složkami, což indikuje i možnost organizace takovéto akce nějakou ne zcela legální a oficiální skupinou uvniř policie
Tak tyhle okolnosti beru spíše jako podporu hypotézy, že se jednalo o provokaci z řad policie, ať už oficiální nebo neoficiální.
Dalším možné zdroje incidentu by mohly být:
 • nějací "sluníčkáři", ať už organizovaní nebo individuálně - opět za účelem vytvoření "kauzy", která by jednoznačně prospěla islamistům
 • nějaká fašistoidní "lidskoprávní" organizace, snažící se kalit vodu
 • případně samotná "poškozená"
 • někdo z okolí, komu se nelíbí pohyb pochybných a potenciálně nebezpečných individuí v dané oblasti, případně i jako reakce na přepadení / obtěžování / vykradení a podobné aktivity ze strany těchto osob
Jsem si stoprocentně jistý, že by do něčeho takového nešla žádná organizovaná skupina v rámci IvČRN nebo Bloku proti islámu či jiných podobných organizací, protože platí to samé, co padlo v souvislosti s politím (či co to bylo) mešity v Brně "my bojujeme za to, aby tyto aktivity byly ilegální a akce proti nim provedla státní moc na základě zákona, takže nepotřebujeme takové akce dělat načerno" (volně parafrázuji). Další věcí je, že podobá organizace by zcela jistě o sobě dala vědět pořádáním občanských protestů, happeningů, petic a podobných akcí.
Nemohu si být stoprocentně jist, že něco podobného neprovedla nějaká osoba, která se účastní některých akci výše uvedených organizací a útok provedla individuálně v rozporu s jejich programem (konec konců, těchto akcí se účastní i policisté v civilu a další na policii napojené osoby - a můžeme se zase vrátit na začátek).

A co ta kostka?

Můžete si hodit kostkou:
 • pokud vám padne sudé číslo, byla to provokace policie, nebo nějaké organizace napojené na ni či jiné státní struktury, včetně ilegálních aktivit pracovníků a skupin uvnitř těchto organizací
 • pokud vám padne jednička, byla to provokace sluníčkářů (včetně možného zapojení "poškozené")
 • pokud vám padne trojka, byla to akce nějakých mimosluníčkářských lidskoprávníků
 • pokud vám padne pětka, byl to nějaký blbec jakéhokoli druhu a politické orientace
Obávám se, že přesnější a pravděpodobnější analýza této kauzy nebude v dohledné době dostupná, už proto, že přetrvávající spekulace o identitě pachatelů coby "nácků a xenofobů" jsou pro islamizátory a další antidemokraty výhodné.

1 komentář: