úterý 10. dubna 2018

Tak nám EUrosoudruzi vypnou spolužáky

Tedy webovou službu spoluzaci.cz, nyní provozovanou Seznamem. Bude se muset vypnout, protože EUroúředníci vymysleli další obtěžující nesmysl jménem GDPR.

Ochrana osobních dat

Záminkou pro zavádění GDPR je údajná ochrana osobních údajů. Problém ovšem spočívá v tom, že o žádnou ochranu (ve smyslu prevence zneužití) se v reálu nejedná, protože data budou zneužívána dál, ovšem pouze vyvolenými - organizacemi typu tajných služeb, policie a podobných problematických organizací, a také kapitálově silnými firmami, které se mohou na nějakou EU vy... zvysoka.
Naopak "ochrana osobních údajů" postihne například ty, kdo budou pátrat po zloději, kterého přistihli, ale podařilo se mu utéct (jen hovadství, jaká už dnes na toto téma vylézají z aktivit ÚOOÚ, dosáhnou nové, podstatně vyšší, kvality). Bude problematické i zveřejnit dobrovolně a úmyslně na svém webu některé údaje o sobě (minimálně to bude spojeno s rizikem pro poskytovatele webové služby).
Některé právní výklady dokonce připouštějí, že např. budou muset lékaři vymazat elektronické databáze svých pacientů. Bez nich se stanou nefunkční prakticky všechny aplikace pro e-doktorování. Vystavit pacientovi eRecept bude znamenat dlouhé minuty ťukání do klávesnice - těch dat, která si nyní aplikace (i pro n ormální recepty) stáhne automaticky z lékařovy databáze pacientů. Zkomplikuje to komunikaci s pojišťovnami, včetně kontrolu toho, zda pojišťovna správně a vše zaplatila, což v reálu většina z nich nikdy nečiní a musí k tomu býti donucena právě na základě údajů o konkrétních úkonech na konkrétním pacientovi. Bude to znamenat i komplikace pro předávání údajů o pacientovi mezi lékařem a službami komplementu (od biochemických a mikrobiologických laboratoří přes rentgen až po vyšetření specialistou) a mnoho dalších podobných problémů.
Naprosto stejně bude narušen chod e-komunikace ve školství, chod různých zaměstnaneckých informačních systémů a dalších aplikací, které normálním lidem usnadňují život (např. když potřebují najít e-mail nebo telefon někoho ze spolupracujícího pracoviště).
Možná to skončí i tím, co znám ze SSSR, kde nebyly žádné telefonní seznamy a lidé měli své malé, ručně psané, soukromé seznamy kontaktů. A adresy byly v tomto státě zásadně anonymní, jen čísla bytů, a návštěvník musel vědět, jaké číslo bytu má ten, za kým jde.

Trochu širší pohled

EU má neoddiskutovatelnou schopnost udělat cokoli, i v principu pozitivního, takovým způsobem, že je to v lepším případě nesmysl a v horším (bohužel častějším) případě to jednoznačně nadělá více škody než užitku (ona i ta ochrana osobních údajů před zneužitím by byla pozitivní, pokud by ji dělal někdo intelektově alespoň průměrný a s pozitivními úmysly).
V zásadě ovšem nejde o nic nepřirozeného nebo neobvyklého: Jedná se o byrokratický kolos, který se už léta "samořídí" bez jakékoli možnosti občanů do jeho chodu zasáhnout, mimo zcela kosmetické a nepodstatné věci. Tato degenerace přitom postupuje spíše podle exponenciální rovnice než pouhým lineárním nárůstem.
Podobným způsobem zdegenerovaly i mnohé jiné zbyrokratizované instituce a státy, jen jim to trvalo výrazně déle. Když holt ve staré Mezopotámii měli úředníci pouze destičky z hlíny, do nichž se musely vytlačovat klínovité prohlubeniny seříznutým rákosem a poté se musela destička vysušit na slunci, nebo dokonce vypálit v peci. To, na čem mezopotámský byrokrat poctivě makal celé týdny, byrokrat EUrounijní zmákne za jedno odpoledne a ještě přitom pořeší další aktivity, ve své podstatě stejně zhoubné.
Takže Babylonu trvalo podstatně déle, než se propracoval ze vcelku úspěšného a fungujícího státu/soustátí na úroveň současné EU, nicméně dostal se tam a výsledkem byla pustina s pahorky, jejichž základy tvořily trosky mohutných staveb z cihel (včetně proslulé věže), se zbytky místností, které posloužily jako doupata šelmám, obsadivším lidmi opuštěnou ekologickou niku.
Současný Brusel nemá na to, aby vytvořil základy solidní pahorkatiny, ale dokážu si představit tlupy lovců a sběračů, těžících z jam v nevelikých vyvýšeninách sklo a podobné materiály na hroty svých oštěpů a šípů (případně harpun).

Jak z toho ven

Už jsem mnohokrát na tomto blogu vyjádřil názor, že EU je v podstatě nereformovatelná.
Pokud by se ji ihned, během několika málo let podařilo vrátit před Lisabon (a ještě lépe přes Maastricht), mohlo by to prodloužit její existenci o desítky let a na více generací. Poté by se dalo uvažovat i jakési zakonzervování limitů pro byrokraty, které by jim znesnadnily byrokratickou degeneraci zopakovat.
Abych to trochu odlehčil: Pokud by se skutečně podařilo EU dostat před ten Maastricht a v podstatě paušálně zrušit všechny výnosy EUrobyrokratů po Maastrichtu vytvořené, velmi efektivním prostředkem toho zakonzervování by byl EUrozákon, podle něhož by každý EUrobyrokrat musel ručně, husím brkem a duběnkovým inkoustem (vlastní výroby) napsat bez jediné chyby nebo přepisu na vlastnoručně vyrobený papír text svého výplodu. Minimálně by to vedlo k tomu, že by byrokratická degradace progredovala výrazně pomaleji a EU by před sebou měla celá staletí jakžtakž funkčního stavu.
Takovýto proces je ovšem v současné konstalaci moci a nastavení pravidel samotné podstaty systému EU zcela nereálný. Nesystémový zásah (tedy nějaká "protizákonná revoluce", jakou byly v podstatě i Gorbačovovy pokusy o reformu SSSR) by nejspíš vedl ke zhroucení celého systému, který by se do posledního dechu snažil chránit i ty největší a nejzjevnější nesmysly, s představou, že jejich obrana zaručí, "že se to nepodělá za našeho života".
Jediným reálným postupem, jak zachránit to málo pozitivního, co je s EU spojeno, je její rozpad na státy, mezi nimiž dojde k nějaké formě spolupráce ("Evropa suverénních států", jak zní příslišné heslo). Pokud se ovšem EU bude rozpadat pomalu a bolestivě, s četnými válkami mezi bývalými členy, budou příkopy mezi nástupnickými státy příliš hluboké a naplněné příliš velkým množstvím krve, než aby se dalo něco podobného očekávat. Viz rozpad Jugoslávie, například.

Z hlediska vyššího principu mravního...

Z určitým odstupem a abstrakcí je ovšem GDPR a "geniální" zavádění tohoto opatření hlava nehlava a ve stylu "šetřit, ať to stojí co to stojí", jev, který opět o něco přiblíží konec EU.
Prostě do džbánu trpělivosti občanstva dopadne další kapka hořkosti.
Rozmnoží se počty občanů, kteří se na vlastní kůži setkali s negativním dopadem aktivit EU, a kteří se stanou rezistentními vůči pro EUrounijní propagandě. Počet příznivců czexitu o něco naroste, část odpůrců spadne alespoň do skupiny nerozhodných.
Takže si EUrobyrokracie sama vytváří naprosto zásadní nepřátele, ochotné atakovat samotnou podstatu její existence. Přesně tak, jak to dělala byrokracie babylónská, byzantská a mnohé další až po byrokracii komunistickou, kterou mnozí ze čtenářů budou znát z vlastní zkušenosti.

Zrušení služby spoluzaci.cz je typický výplod hluboce nekompetentní EUrounijní byrokracie a jediným pozitivním výsledkem této akce je, že naroste počet odpůrců našeho členství v této organizaci, což je ovšem v vysoce pozitivní jev.

2 komentáře:

  1. S Evropským svazem jak s jedovatým plazem!

    OdpovědětVymazat
  2. Takže logicky z hlediska V4....schvalení Dublinu IV a Istambulské reformy povede k prohloubení propasti mezi východem a západem v EU?Může to být i aktivace rozpadu EU stylem jeden začne a ostatní se pridají?

    OdpovědětVymazat