neděle 25. ledna 2015

Tři anti-anti- islamizační argumenty Jiřího X Doležala

Pan JXD ve článku na internetové verzi Reflexu "vyvrací" tři "hlavní argumenty proti islámu". Jsem na pochybách, zda se skutečně jedná o argumenty hlavní, nebo alespoň důležité, ale zaměřím se na to "vyvracení".

Argument první - hidžáb.

Pan JXD srovnává nošení hidžábu s nošením pokrývky hlavy (šátek, klobouk apod.), které bylo u nás v různých epochách tu více tu méně intenzívním sociálním tlakem vymáháno.
Problém spočívá v absolutním nepochopení svobody ze strany JXD. Bojovat za hidžáb je asi to samé, jako bojovat pro Židy za "právo" nosit žlutou šesticípou hvězdu, vymáhané navíc jako povinnost. Jistě by se našli i mezi Židy nějací blbci, kteří by něco takového nosili z přesvědčení, jako se najdou v případě muslimek u toho hidžábu.
Srovnání s pokrývkou hlavy ze společenských důvodů je naprosto mimo mísu. Ano, určitý společenský dresscode je v určitých situacích vymáhán sociálním tlakem a někdy i jinak - např. ve špinavých montérkách vás těžko pustí do divadla na operu. Nicméně nikdy zde nebyla nějaká náboženská policie, která by něco takového vymáhala pod hrozbou bití holí nebo bičování, jak je to obvyklé v islámských zemích, a jak se to snaží zavést islámští extrémisté i v zemích civilizovaných. Konec konců, zavedení "neoficiální" (= ilegální) náboženské policie a zejména naprostá bezradnost a neschopnost úřadů vůči tomuto jevu byla jednou z posledních kapek, po níž přetekl v Německu pohár trpělivosti a zrodila se PEGIDA.
Neslyšel jsem o případu v našich končinách, kdy by byly ženy bez pokrývky hlavy zaháněny hasiči zpět do hořícího domu, jak se to stává v islámských zemích, když hoří dívčí internát nebo něco podobného.
Jediná s nošením hidžábu nebo jiných oděvních součástí srovnatelných a vymáhaných norem bylo povinné nošení určitých oděvních součástí u prostitutek ve středověku a raném novověku (s tím, že konkrétní oděvní součást byla závislá na lokalitě i konkrétním dějinném období a na stejných faktorech byl závislý i konkrétní trest za případné porušení tohoto nařízení).
Svoboda ženy nosit hidžáb (burku, nikáb atd.) je svobodou Žida inhalovat Zyklon B v plynové komoře.
V momentě, kdy v islámském světě, včetně komunit muslimů, žijících v civilizovaných zemích, nebude už nikdo, kdo by po ženách tyto věci vyžadoval a násilím vynucoval, můžeme povolit a tyto oděvní součásti zahrnout pod kategorii "může si nostit, co chce". Do té doby by měly být hidžáby a další sociálně dehonestující oděvní součásti ženám islámem vnucované postaveny mimo zákon. Chráníme tak především ty, co to nosit nechtějí, a to jsou zároveň ty, které jsou s naší civilizací kompatibilnější.

Argument druhý - halal

JXD argumentuje jakousi "humánností" halal porážky, což je úplný nesmysl, protože jinak by halal a košer porážka nemusely mít výjimku ze zákona proti týrání zvířat.
Halal, případně košer, porážka stojí svým smyslem na tom, že je zvíře doslova utýráno k smrti. Za těchto okolností dojde ještě před jeho totálním vykrvácením k vyplavení adrenalinu a příbuzných látek, které po zastavení přísunu kyslíkem krví "bičují" přežívající (až hodiny) svalové buňky k další aktivitě. Tím dojde:
 1. K vyčerpání zbytků zásob kyslíku ve svalové tkáni, ať už fyzikálně rozpuštěného, nebo navázaného na myoglobin.
 2. Nastartování anaerobní glykolýzy ("práce na kyslíkový dluh") a tím:
 • spotřebování veškeré glukózy (včetně sloučenin typu glukózo-6-fosfátu nebo glykogenu)
 • vzniku kyseliny mléčné, která jednak okyselením tkáně, jednak působením samotného laktátového iontu usmrcuje nebo alespoň inhibuje některé skupiny bakterií
Výsledkem je prostředí nepřátelské většině druhů bakterií, které se podílejí na rychlém kažení masa, navíc bez glukózy jako dobře dostupného zdroje energie. Neinhibování jiných bakterií (které jsou schopny "dolovat energii" např. z proteinů) naopak převede bakteriální rozklad směrem k mléčné fermentaci (jaká je využívána k výrobě např. u salámů typu uherák či u nás Herkules), při niž s menší pravděpodobností vznikají látky škodící lidskému zdraví. Tomu napomůže i částečná dehydratace povrchu masa solí, která navíc ochrání povrchovou vrstvu masa, do níž může kyslík pronikat ze vzduchu.
Halal / košer porážka může mít jakýsi význam u kočovných primitivů, kteří nemají technické možnosti zajistit prodloužení údržnosti masa jiným způsobem. Její přetrvávání v situaci, kdy máme takovýchto způsobů mnoho, a naprostá většina z nich je daleko účinnější, je jen dokladem neschopnosti příslušných náboženství a jejich vyznavačů reflektovat technologický pokrok.
Halal / košer technologie, týkající se dalších druhů potravin, nemají ani jakýsi reziduální význam, jako ta porážka, jedná se čistě o soubory samoúčelných blábolů.
Obecně halal a košer potraviny a suroviny odmítám z následujících důvodů:
 1. Je tu ta porážka a její etické aspekty.
 2. Je to jakási "služba", kterou nepotřebuji ani nepožaduji, a která mi je v některých situacích vnucována. Chápu, že pro judaisty a muslimy je ekonomicky výhodné vnutit halal / košer potraviny co největšímu počtu lidí, protože pak se fixní náklady rozpočtou na větší množství potravin a oni na tom vydělají. Nicméně já se cítím naopak okraden (byť by to byl třeba halíř na tunu, a to i potisk příslušného atestu na spotřebitelské balení vyjde dráž) a sympatizuji s těmi, kdo si stěžují, že např. v Kanadě či USA nelze sehnat v některých oblastech normální (= nehlal, nekošer) potraviny, a nejedná se ani o židovské či islámské čtvrti, ani o nějaké speciální potraviny pro etnické kuchyně. A docala chápu, že mohou časem ve svém naprosto správném rozhořčení podpořit někoho, kdo s původci toho okrádání přislíbí udělat krátký proces.
 3. Nevidím sebemenší důvod, proč požívat potraviny, které byly zasvěceny ďáblovi (protože jak Alláh tak i JHWH jsou mocnosti zla /ve Starém Zákoně i v Koránu je pro toto tvrzení důkazů dost a dost/, pro něž je tento název, užívaný v křesťanském prostředí, asi nejvhodnější).
 4. Nevidím ani důvod, proč podporovat a financovat šíření náboženského tmářství.
Z uvedených důvodů podpořím kohokoli, kdo výrobu a distribuci těchto potravin postaví mimo zákon. Jako vedlejší účinek tohoto opatření by mohl nastat exodus náboženských fanatiků, kteří se s těmito potravinami nedokáží rozloučit, z civilizovaných zemí, což by byl účinek jednoznačně kladný.

Verš "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete."

JXD argumentuje tím, že tento verš je následován "a vyžeňte je, odkud oni nás vyhnali".
Jednak je tento verš jedním z mnoha (v Koránu naprosto převažují verše, vyzývající k násilí a vybíjení jinověrců), což pan JXD ignoruje. Pan JXD si patrně tento konkrétní verš zvolil kvůli tomu pokračování, aby postavil typického "straw mana" a pak proti němu snadno bojoval.
Jeho problém je, že je přiliš nevzdělaný v islámu, takže si toho straw mana zvolil dost blbě. Islám totiž chápe ono "vyhnání" velmi široce:
 • v užším měřítku jsou "země, odkud byli muslimové vyhnáni" všechny země, kde kdy v historii stanula noha muslima, ale v současnosti nejsou pod islámskou vládou. V Evropě se to týká obrovských oblastí na jihu, od nejzápadnějšího cípu evropské pevniny přes Balkán až téměř po Ural. Tato oblast zahrnuje jihovýchodní část Slovenska, prakticky celé Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Bulharsko, téměř celou Ukrajinu (snad mimo severozápadní cíp), kus Běloruska, celý jih Ruska i evropskou část území na Kavkaze. Na západě sahá na východ Rakouska a zasahuje i na jih Moravy, zahrnuje prakticky celou bývalou Jugoslávii, velká území v Itálii (včetně celé Sicílie), jih Francie, prakticky celý Pyrenejský poloostrov (a určitě jsem ještě na některá území zapomněl a jejich obyvatelstvu se tímto omlouvám). Všude tam by měli být "nevěřící psi" vyháněni a zabíjeni, protože tam byla, byť třeba dočasně (na jihu Moravy např. v souvislosti s dvojím obléháním Vídně), ustanovena islámská vláda a muslimové odtud byli násilně vyhnáni. Nedávný výrok islamisty Erdogana o objevení Ameriky muslimy ukazuje, že by muslimové tímto mechanismem mohli vznášet nárok i na nějaká území na tomto kontinentě. Územím, odkud byli muslimové vyhnáni, a kde je tedy nutno vybít "nevěřící psy, okupující islámské území", je, pochopitelně, i Izrael.
 • druhou věcí je, že Mohamed prohlásil judaismus a křesťanství za "pokažený islám", který on přišel napravit. Tento výklad by působnost citovaného verše rozšířil na veškeré země, které byly nebo jsou pod nadvládou křesťanů nebo judaistů. Tedy prakticky vše mimo některá území v Asii (Čína, Japonsko) a Antarktidu.
V důsledku neschopnosti pana JXD vybrat si na své popírání islámské agresivity správnější koránský verš jsme si tedy mohli velmi názorně a přehledně ukázat skutečné agresívní záměry muslimů, na které jsou Koránem "naprogramováni".

Díky, pane JXD, jen pište na obranu islámu a islamizace více takových textů, u nichž lze vysvětlením podstaty věci ukázat jejich skutečný význam, tj., že pravý opak toho, co hlásáte, je pravda!

1 komentář:

 1. Jeden velmi zajímavý výklad o islámu a džihádu.
  Sice poněkud delší, ale o 14 stoletích se nedá pojednat za 2 minuty! Má pravdu ten hoch!
  https://www.youtube.com/watch?v=gd5d85TH3h0

  A k tomu jeden špicový český, řekl bych skoro anglicky suchý fór!
  Šéf Muslimské unie v České republice Abbás
  v rozhovoru pro Lidové noviny : " Nechápu jak
  mohou křesťané jíst vepřové ! "
  Obratem přišla na Facebooku odpověď :
  " Příborem, blbe ! " Pedro

  OdpovědětVymazat