pátek 3. července 2015

Papež globálním oteplistou

Těm, kdo ještě pochybovali, ukázal svou poslední encyklikou papež František naprosto jednoznačně, že globální oteplismus, neboli víra, že za současné výkyvy počasí (protože 30 leté průměry a trendy, minimální pro to, aby se používání pojmu "klima" stalo vědecky korektním, nic dramatického neukazují. Naopak klima v minulých geologických periodách i v historii kolísalo daleko více než v současnosti, bez ohledu na relativně stabilní koncentraci CO2 v ovzduší. Je velmi nepravděpodobné, že by uvedené vlivy, schopné rozkmitat počasí i klima daleko za amplitudu současných rozkmitů, náhle vymizely a CO2 přebral úlohu činitele klimatu jako vždy jeden z Měsíčků ve známé pohádce.
To, že se k papeži přidávají i činitelé, jinak hlásající vedle globálního oteplismu ideologie neslučitelné s křesťanstvím (ateismus, feminismus apod.) ukazuje, že jsou ochotni kvůli této víře zapřít vše ostatní.
Není také zcela jistě náhodou, že jak papež tak i většina hlasatelů globálního oteplismu se vlídně staví k islámu, jakožto politické ideologii, devastující současnou (pořád ještě relativně) demokratickou a svobodnou evropskou společnost. Je vcelku viditelné, jak obojí pošilhávají po situaci v islámských zemích, kde islámem zhovadizované masy přijímají bez jakéholi kritiky, či byť i jen pochybnosti, vše, co je jim předloženo k věření, bez ohledu na logické rozpory uvnitř toho předkládaného, i na to, že tyto bláboly jsou ve zjevném rozporu s realitou. Nehledě k tomu, že i značně opatrná kritika, nedotýkající se nijak podstaty systému, je velmi brutálně likvidována.
Přesně takto zhovadizovanou populaci a výkonnou moc nad ní by si určitě přály jak špičky křesťanského kléru (a zcela jistě nikoli jen římskokatolického), tak i globální oteplisté, i hlasatelé dalších neméně idiotských a s realitou zjevně rozporných ideologií, od feminismu až třeba po multikulturalismus. K nim je třeba přičíst i zaťaté antidemokraty a antiliberály, většinou napojené na společnost parazitickými sosáky prostřednictvím EUrounijních kvót, dotací, grantů, stipendií a podobných penězovodů od tvůrců hodnot do kapes příživníků.
Nyní se veškerá tato smečka radostně dívá na přísun islámské invazní armády, která, když nic jiného, zlikviduje demokratické a proliberální struktury. Za tímto horizontem jejich vize zpravidla končí. Někteří mají naivní představu, že po rozložení demokratické společnosti převezmou moc. V reálu si islámští džihádisté moc vzít nenechají (jako třeba ruští demokraté leninovými bolševiky) a přivedou společnost do stavu pro tyto naivky ještě horšího, protože v islamizované společnosti nebude žádný feminismus ani multikulturalismus, ani jiná z podobných antidemokratických ideologií. Křesťané budou jen otroky (pokud nebudou uznáni za vhodné, aby se "dali k Němcům", pardon, tedy aby přijali islám). A to ještě řadu ke křesťanství se hlásících konfesí islám za křesťany neuznává a jejich věřící čeká fyzická likvidace, bez ohledu na usilovnost jejich současné kolaborace s islámem. Velmi podobný osud mají muslimové připravený i pro Židy, bez ohledu na skutečnost, že některé židovské obce i rabínské autority v evropských zemích s islámem a islamizátory spolupracují.
Stejně tak ekologistům abolutně nevadí, že přijetí islámu populací určitého území zpravidla znamená jeho ekologickou devastaci. To se týká jak původní Arábie (kde území nynějších pouští v Mohamedově době pokrývala lesostep, případně křovinatá step, plná zvěře, krajina zhuba podobná přírodnímu parku Serengeti v Africe), tak i řady dalších muslimy obsazených území - devastace severu Afriky, bývalé obilnice středomoří, nyní problémy s přemnožováním divokých prasat (resp. vzdálených příbuzných Mohamedem zkázaného prasete domácího), které islámští duchovní zakzují místní populaci lovit, devastace pralesů v JV Asii atd.
A velice roztomilé je, že síly, určené muslimy v dlouhodobější perspektivě k fyzické likvidaci, nadšeně bojují proti všem, kdo se snaží zabránit devastaci civilizované společnosti islámskou anticivilizací.

1 komentář:

  1. Pergille, Pergille. ..
    Je třeba si povšimnout, že svět je absurdní divadlo, kde logika (fuj!) nemá místa!

    OdpovědětVymazat