čtvrtek 30. července 2015

Třetí říši podporují masy slušných Němců, kteří nemají rádi Židy. Nezničíme ji.

Takto bych si dovolil parafrázovat příspěvek pana Neffa na Parlamentních listech.

Dovolím si s těmi parafrázemi pokračovat:

"Islámský stát zřejmě nejartikulovanějším způsobem definuje určitý program pro jistou část obyvatelstva muslimského světa"
Nacismus zřejmě nejartikulkovanějším způsobem definuje určitý program pro jistou část obyvatel Německa.
"Ta neporanitelnost je zakořeněná v konceptu, o kterém jsem už částečně hovořil. Jednak jsou tam militanti, bojovníci, kteří se nechají odpálit bombou nebo vystřílejí mateřskou školku, ale pak existuje obrovská masa lidí, kteří je podporují; slušní muslimové, kteří pracují na poli nebo v nějaké dílně, ale jsou v podstatě sympatizanti, kteří dávají ideologii sílu"(*)
Ta neporazitelnost je zakořeněná v konceptu, kdy na jedné straně existují extrémní nacisté, kteří třeba pracují u plynových komor v koncentrácích, ale pak existuje obrovská masa slušných Němců a nacistů, kteří je podporují, kteří pracují v zemědělství nebo průmyslu, kteří dávají té ideologii sílu.
"Proti tomu se nedá bojovat"
...

Je mi líto

Nemá cenu pokračovat dál v těchto blábolech, které by mohly být klidně ukončeny i konstatováním, že když budeme na muslimy hodní a rovněž budeme vstřícní jejich požadavkům, přinese to mír celé jedné generaci.
Pochopitelně, bojovat se proti tomu dá, stejně jako se dalo bojovat (a dokonce vítězně) proti nacismu. Na islámský stát měly už dávno být použity jaderné zbraně. Ty byly stejně připraveny na tu masu "slušných" Němců, potažmo nacistů, kteří pouze podporovali "pár extrémistů" kolem Hitlera a spol. K jadernému bombardování Německa nedošlo jen proto, že projekt Manhattan dosáhl v praxi použitelných výsledků až v době Postupimské konference, takže se terčem bomb nového typu stalo neméně odporně se chovající (pokud ne hůř) Japonsko. Opět bez ohledu na "mírumilovné a pokojné" Japonce, pracující v dílnách a na polích. Dokonce i bez ohledu na případná rukojmí (v samotné Hirošimě byl zajatecký tábor, z jehož několika stovek vězňů nikdo nepřežil).
Kupodivu, opravdu stačilo proti velmi přitažlivé nacistické ideologii vybíjení Židů a příslušníků dalších "podlidských" ras a národů a zabavování jejich majetku, postavit "neslanou nemastnou" ideologii rovnosti lidí (viz Listina lidských práv), případně mírového soužití států a národů a právní ochrany mírového stavu. Přitom islám hlásá vybíjení a olupování "nevěřících" a znásilňování jejich žen a dcer, takže, s výjimkou toho znásilňování, protože nacismus chápal znásilňování "podlidských" žen jako "zločin hanobení rasy", je s islámem plně ekvivalentní.
Nikdo z těch, kdo vedli válku proti nacistickému Německu, si rozhodně nedovedl představit, či dokonce něco takového akceptovat, že bychom po nějakých dvaceti letech jednali s nacistickými pohlaváry jako "rovní s rovnými", třeba ve stínu kouře, valícího se z komínů krematorií některého z koncentráků, jak si to pan Neff představuje v případě pohlavárů "islámského státu" (třeba jednat se zrůdami z jeho vedení ve stínu křížů s dětmi, které porušily půst o Ramadánu). Případně, že bychom, třeba za suroviny z nacisty okupovaných území, nebo za plány na motory V2 (nebo jiné finesy nacistického technického výzkumu)(**), nacistům dodávali Zyklon B - a třeba i s Židy coby surovinou na mýdlo, jak se k něčemu podobnému v případě obchodování s islámskými státy chystá současná euroamerická věrchuška. A pokud nedojde k radikální změně ve vedení euroamerických států, bude patrně ochotna postavit pro uspokojení muslimů i koncentráky pro "rasisty a xenofoby", či "nevěřící psy" a případně iniciativně začít podle Mohamedových propozic plynovat (či vybíjet jiným způsobem) Židy, aby se s něčím podobným nemusel muslimský "herrenvolk" zatěžovat.
Je mi opravdu líto, ale takováto představa "zachování míru s islámským státem" je pro mě naprosto nepřijatelná, a jak se tak kolem sebe koukám, tak nejsem sám. A dosti lituji toho, že se pan Neff, kterého jsem si vždy vážil, nalézá na opačné straně barikády.

Pánové Okamura i Konvička nijak nestraší a neslibují nemožné.

Tito dva, a mnozí další kolem nich, pouze reflektují oficiální islámskou ideologii (v podstatě kdo tuto ideologii nepodporuje, toho nemůžeme považovat za muslima - a tudíž se s programem ochrany Evropy proti islámu míjí) v kombinaci s tím, co muslimové dělají všude tam, kde se reálně dostali k moci.
  1. Požadavek muslimů na vybití všech, kdo nevyznávají islám, případně islámem "povolená" náboženství se v případě ČR týká osobně cca 7,5 - 8,5 milionů lidí, což není žádné strašení, ale naprostá realita. Jen ji, bohužel, významná část takto ohrožených lidí dosud nereflektuje.
  2. Vyčištění Evropy od muslimů (přinejmenším od těch více než padesáti procent z nich, kdo podporují islámský extrémismus, včetně jejich rodin) je stejně reálné, jako se reálně podařilo denacifikovat Německo. V případě jejich odsunu dílem mimo evropský kontinent dílem do muslimských států v Evropě (Albánie a muslimská část Bosny a Hercegoviny) by se jednalo v přepočtu na obyvatele Evropy o podstatně menší transfer obyvatelstva, než jaké byly po skončení druhé světové války úspěšně provedeny přesunem německých menšin z řady východo- i západoevropských zemí do Německa. I deislamizace celého nyní islámského světa (analogická poválečné denacifikaci Německa) je možná a máme prostředky k jejímu provedení, jen to chce z odpovědných míst v euroamerických státech sesadit analogy Quislinga či Chamberlaina a nahradit je analogy Churchilla (který byl také prakticky celá 30. léta, včetně doby okolo Mnichova, označován za "nebezpečného válečného štváče").
  3. Pány Konvičku nebo Okamuru vidím jako přijatelnou a uvnitř hranic demokracie se pohybující reakci na riziko islamizace (a tudíž totální likvidace demokracie)(***). V pozadí, pro případ, že by se tyto politiky podařilo proislamistickým quislingům nějakým způsobem zlikvidovat, se rýsují i síly z hlediska demokracie jako takové podstatně méně přijatelné, leč pořád představující neskonale menší zlo, než jakým islamizace Evropy zcela jednoznačně je.

Nicméně před vládou islámu dám přednost (včetně aktivní podpory, bude-li toho zapotřebí) i něčemu daleko horšímu než jsou současné reálné alternativy Okamury nebo Konvičky. Klidně i velmi krvavému a nedemokratickému režimu (na způsob Pinocheta, nebo "vlády černých plukovníků" v Řecku), nebude-li dělat problémy nemuslimům, včetně ateistů a civilizovaných Evropanů obecně.

____________________
(*) Překlep jsem pietně zachoval a opravil ho pouze v parafrázi
(**) Je třeba si uvědomit, že jak první američtí, tak první sovětští kosmounauti letěli na raketách, poháněných oddeoptimalizovanými (připravuji na toto téma extra post) motory z V2
(***) Pokud se příznivci islámu odvolávají na svobodu vyznání, pak je třeba konstatovat, že islamizace znamená konec svobody vyznání pro všechny členy společnosti. Včetně muslimů, protože ti přijdou o možnost konvertovat ke kulturnějšímu náboženství nebo ateismu. Svoboda vyznání navíc stejně není neomezená, v principu jsou ve větší nebo menší míře potlačovány ty kulty, které agresívně zasahují do práv a svobod svých nevyznavačů, případně jsou jejich součástí aktivity, které jsou nepřijatelné na základě obecně platných zákonů (třeba vraždy motivované kultem; koreshité v USA byli vystříleni a upáleni kvůli provozování pedofilie atd.). Vzhledem k tomu, že islám splňuje obě uvedená kritéria, měl by být ve skutečně demokratické společností zakázán. Jeho perzistence je fakticky ukazatelem rezignace vrcholných politiků na udržování základních atributů demokracie v evropské společnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat