pátek 30. října 2015

Halíkovo "desatero"

Věřící soudruh Halík vydal jskési "desatero argumentů ke strachu z islámu", kterým oponuje "xenofobním" náladám v populaci. Následně uvádím komentáře k jednotlivým jeho bodům:
 1. Jednoznačná nepravda. Islám je jen jeden. Muslim je ten, kdo věří, že Alláh je pravý bůh a Mohamed je opravdový prorok. Pokud tomu někdo věří, je naprosto nekompatibilní s naší civilizací. A v Česku je navíc nekompatibilní s ateisticko - něcistickou majoritou. Kdo tomu nevěří, není muslim (a tudíž jeho kompatibilita nebo nekompatibilita s naší civilizací má nulovou relevanci k problému kompatibility nebo nekompatibility islámu s ní).
 2. Jedna z nejvyšších islámských autorit, káhirská univerzita Al Azhar, jednoznačně konstatovala, že islámský stát provozuje opravdový islám. Z tohoto důvodu také tento stát podporuje řada islámských režimů. K tomu Irsku: Tam došlo ke ztotožnění se národa s katolickou církví proto, že byla jedinou organizací, kterou britští okupanti v Irsku povolili (k něčemu podobnému došlo za podobného stavu národní poroby i v Polsku). V případě upalování čarodějnic a heretiků se jednalo o procesy organizované přímo církevními autoritami, hrozícími mj. klatbami a dalšími církevními tresty všem, kdo by vinu obžalovaných zpochybňovali, takže skutečně "neměly s křesťanstvím nic společného" - tedy asi jako ten islámský stát s islámem. Další věcí je, že křesťanství (a jeho podíl na světské moci) vytvořilo situaci, za níž se podobné procesy vůbec mohly konat.
 3. Problém je, že druhá a třetí generace islámských imigrantů se silně radikalizuje a stává se zdrojem celospolečenského rizika. To vnímají i rozumnější z muslimů, proto např. v té Francii má "xenofobka" Le Penová docela zajímavý islámský elektorát.
 4. To, že nejsou všichni imigranti muslimové, je známo, naopak, jsou to nemuslimové, kdo jsou nástupem islamistů (včetně "umírněných") ohroženi nejvíce a antiislamistické strany opakovaně žádaly, aby právě tito lidé dostávali pomoc přednostně či výlučně. O "umírněnosti" některých muslimů viz bod 1. Etická pravidla islámu jsou s křesťanstvím (o sekulárním uspořádání společnosti nemluvě) naprosto neslučitelná. Například panem Halíkem zmiňovaný fanatický odpor k alkoholu, projevující se i odmítáním používání desinfekce ve zdravotnických zařízeních, doprovázený bestiálními tresty podle šaríje, rozhodně není s naší civilizací slučitelný a není slučitelný ani s křesťanskou liturgickou praxí (konzumace vína během bohoslužby, vč. jeho výroby, skladování a přepravy).
 5. Respekt k "lidem knihy" platí jen v případě jejich podřízenosti islámu. Dodržování místních zvyklostí při malém počtu muslimů v zemi je anulováno naopak náboženskou pobídkou klást požadavky (a vynucovat si jejich plnění), jakmile je muslimů v zemi víc (cca od 5 procent v populaci nahoru). Šaríja jednoznačně platí i pro nemuslimy podřízené muslimům a judaistická halacha zcela jednoznačně definovala i povinnosti a (ne)práva nežidů, žijících v židovském státě. Pan Halík zde musí vědomě blábolit nepravdy, protože text Bible by znát měl zcela jistě (halacha) a jako odborník na vztahy mezi náboženstvími by měl znát i konkrétní situace s vynucováním šariatických příkazů a zákazů pro nemuslimy (pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí státy s početnější islámskou komunitou na západ od bývalé "železné opony").
 6. Šaríju zavádějí muslimové všude tam, kde se dostanou k moci. Zaváděli ji všude na místech, která okupovali, je zaváděna (nebo už zavedena byla) i v neislámských oblastech zemí, kde vládnou muslimové (např. Indonésie). Pokud se u nás muslimové namnoží nebo se k nám přistěhují v dostatečném počtu, budou se ji snažit zavést také, jak se to děje v řadě západních zemí EU.
 7. "Extrémistický" výklad šaríje existuje všude tam, kde jsou muslimové u moci. Opět je nutno konstatovat, co bylo řečeno výše: Šaríju v její "extrémistické" (= reálné a nijak netlumené) podobě vyžadují i islámské komunity, žijící ve "starých" zemích EU a v řadě případů konkrétní zrůdnosti také prosadily. Islámské rituální vraždění (vraždy "odpadlíků" a vraždy "ze cti") je v zemích s vyšším procentem islámských imigrantů a jejich potomků zcela běžná věc, odhady pro západní země EU se pohybují kolem 1 případu islámské rituální vraždy denně.
 8. Vzhledem k tomu, že muslimové obecně podporují cíle islámských teroristů (a terorismus sám část z nich nikoli jen proto, že je na něj dle jejich mínění "ještě moc brzo"), že podporují (zpravidla přes 50 procent) nadřazenost šaríje nad občanskými zákony a sami se (80 procent i více) považují za "především muslimy a teprve druhotně za občany toho či onoho státu", tak těm radikálům pánové Konvička, Okamura, Zeman a spol. mnoho muslimů do náruče nahnat nemohou - oni už tam prakticky všichni jsou. Naopak, tlak na muslimy může vést k úspěšné sociální rehabilitaci těch, kdo chtějí od islámu odejít (případně tak již tajně učinili), a k odchodu nejhorších fanatiků, včetně konvertitů, ze státu.
 9. Výrok "bereme jen křesťany" je zcela pragmatický, protože ti jsou jednak nejvíce ohrožováni, jednak je největší pravděpodobnost jejich nekonfliktního spolužití s námi. Ateisté v ČR jsou s to najít s křesťany oboustranně přijatelný modus vivendi. Nalezení něčeho takového v případě muslimů je nemožné pro nulový průnik zájmů a potřeb muslimů a nemuslimů. Češi jsou vůči křesťanství tolerantní proto, že naprostá většina z křesťanů v Česku je s to se držet s touto svojí úchylkou či libůstkou mimo veřejný prostor. Negativně či "příšerně" jsou komentovány pouze ty aktivity křesťanů (a ty osobnosti), které tuto zásadu modu vivendi křesťanů a majoritní populace porušují.
 10. Obavy z islámu nemají s duchovní identitou nic společného. Respektive mají v tom, že ateisté a vyznavači islámem "netolerovaných" konfesí (což představuje duchovní či náboženskou identitu cce 70 - 80 procent české populace) jsou pod vládou muslimů určeni k vybití. Křesťané (a zejména duchovní, jako pan Halík) mohou v islámu přežívat, pokud se spojí s postavením někde mezi onucí a prostitutkou, což zřejmě části z nich vyhovuje.
Pan Halík zkrátka uvádí nesmysly a v řadě případů si musí být nepravdivosti své argumentace vědom, protože jinak by dost dobře nemohl mít to vzdělání, které má.

6 komentářů:

 1. Otázkou je, má-li smysl se rétorikou "velebného pána" Halíka vůbec zabývat. Vypadá to, že počet jeho posluchačů je minimální. Na věřící, pokud jsem si všiml, vliv nemá žádný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On spíš souzní s jinou částí politického spektra: Je to takový "věřící pražskokavárník".

   Vymazat
 2. Obávám se, že pan Halík asi ani jinak mluvit nemůže. Přecijenom příchod "uprchlíků" podpořil i papež František, takže to vlastně dostal příkazem. Mě osobně je smutno právě z toho, že papež toto obsazení evropy muslimi podporuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Křesťanství a islám mají stejný základ. Jakýkoli křesťanský fundamentalista proto musí skončit na stejné pozici, jako Mohamed

   Vymazat
 3. S Halíkem ani Františkem je škoda ztrácet čas, jsou to Quislingové a patří ke zdi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to velmi ošklivě řečeno, ale kolaboranti s nepřítelem po vítězství zpravidla končí velice špatně. Ale nevidím důvod nad nimi plakat.

   Vymazat