středa 22. června 2016

Byl Hitler žena?

Vycházím z toho, že Hitler byl sexuálně abnormální (co do chování), navíc měl patrně defektní genitál. Další věcí je, že proskočila zpráva o tom, že pozůstatek Hitlera, uchovávaný v sovětských archivech, podle analýzy DNA patřil ženě.

Ostatek

Svého času běžel na ČTv dokumentární film, který mapoval pátrání po nalezení Hitlerových pozůstatků. Nešlo o to, aby byla nalezena nějaká nacistická relikvie, ale o to, aby např. bylo prokázáno, že Hitler opravdu zemřel (nikoli jeho dvojník). Vzhledem k tomu, že se objevují zprávy, že kdosi, kdo mohl být Hitler, nedávno dožil v jedné německé kolonii v Jižní Americe, nejsou podobné rekapitulace vůbec od věci.
Dovoluji si také připomenout, že Ludvík Souček, který uvedené problematice věnoval mnoho práce (a to v době těžce předinternetové) a následně mu věnoval i knihu "Případ Hitlerových zubů, ponorek, letadel, charakteru a sebevraždy", v níž uvádí mnoho argumentů, které informace a svědectví o Hitlerově sebevraždě zpochybňují. Vycházel přitom i ze své stomatologické praxe, z jejíhož pohledu zavrhl svědectví stomatologické instrumentářky o totožnosti Hitlerových zubů s chrupem, nalezeným na inkriminovaných ostatcích.
Zmíněný Tv dokument toto ignoruje a nakonec dramaticky končí v kremelském archivu, kde v jakési krabici od bot je kus lebky, pamatující ještě Stalina, který byl připisován Hitlerovi (až do chvíle onoho zpochybnění o mnoho let později analýzou DNA).

DNA

Takže ano, anylýza DNA zcela jistě může určit pohlaví. Jednak mohou být nalezeny sekvence, které jsou charakteritické pro holandrickou (=výlučně mužskou) část chromozomu Y (= geny, které žena nemá), pak je vyšetřovanou osobou (respektive tou, jejíž zbytky jsou k dispozici) jednoznačně muž. Pokud tyto sekvence nalezeny nejsou, můžeme se spokojit s jejich nenalezením, zejména je-li DNA v dobrém stavu. Pokud by byla na tomto poli nejistota, bylo by asi lepší na výlučně Xových částech chromozomu X (malou část tohoto chromozomu "stínuje" kousek chromozomu Y) pátrat po dvojích verzích téhož genu, které by signalizovaly, že v organismu byly tato chromozomy dva.
Jinými slovy, solidně provedená analýza DNA by skutečně mohla určit pohlaví. Je třeba také konstatovat, že kosti lebky patří mezi ty kosti v lidském těle, v nichž probíhá syntéza krvinek i poté, co vyhasla ve dřeni velkých kostí končetin. Z tohoto důvodu je v jejich vnitřku zpravidla DNA dost a dost. Proto je kousek lebky s čelistí pro uvedenou analýzu zvlášt vhodný.

Kořist

Můžeme si představit Stalina, jak hloubá nad ostatkem svého bývalého spojence a nakonec nepřítele na život a na smrt, jak to činí astrolog Seni nad Valdštejnovou mrtvolou na známém obraze.
Můžeme sáhnout až do dávné historie, kdy ostatky mrtvých, a to zejména lebky a jejich součásti, byly využívány k nejrůznějším magickým obřadům. Hlavy a lebky uctívali rovněž Keltové, z nichž pochází i naše etnikum. Z ještě starší doby pocházejí šamanské masky, vyrobené z lebek (?obětí ?zabitých nepřátel) a vybavené tak, že mohly být (asi řemínky) připevněny na obličej jako karnevalová maska.
Sám jsem kdysi "spáchal" povídku, později včlenenou do knihy "Conan a kletba Venárijského lára", v níž si titulní hrdina poté, co je hlavní záporák vmanévrován do situace, kdy mu musí nabídnout protislužbu jako revanž za to, že se mu nebude mstít za utrpěná a překvapivě překonaná příkoří, ho Conan požádá o hlavu a líčí mu, jak s ní bude s úctou zacházeno, jak bude pěkně vyuzena, jak ji jeho ženy budou pravidelně kartáčovat, natírat mastmi z vosku a smůly a jak pod jejími nozdrami budou páleny vonné pryskyřice a lišejníky. A jak celý kmen bude prokazovat jeho hlavě, coby náčelníhově kořisti, velikou úctu. Conan měl "stínovat" zvyky Piktů, nicméně je docela dobře možné, že Keltové (a Howardovští Cimmeřané měli patřit do jejcihn blízkosti) v reálu podobné kulty, alespoň někdy a někde, provozovali.
Takže si Stalina můžeme představit jako jakéhosi novodobého lovce lebek, scházejícího tu a tam do kremelských sklepů, aby se potěšil kořistí nejcennější: části lebky nepřátelského vůdce. Možná při meditacích nad ní sbíral sílu na další čistky ve straně i státě, které trvaly až do jeho smrti.

Smrt

Souček zcela jednoznačně nad rozbory prokázaného Hitlerova chování vylučuje, že by vůbec byl schopen spáchat sebevraždu.
V tomto není sám, i jiní přišli k prakticky stejnému závěru. Nicméně si s tím poradili analogií známé scény z dějin starého Říma, kdy Nero, prchající před nepřáteli, kteří již získali vládu v zemi, stále váhá nad sebevraždou, přikládá dýku k hrdlu a veršuje (podle všech zdrojů velice špatně) o sebevraždě a o ztrátě, která Řím čeká odchodem jeho významné osobnosti, až se otrok, doprovazející padlého tyrana na... a když si císař zase váhavě přiloží dýku k hrdlu, tak do ní praští a Neronova sebevražda je dokonána (tolik někteří z římských historiků).
Podle těch, kteří rozebírají Hitlerův konec, došlo k něčemu podobnému: Hitlerovi pretoriáni, kteří se už potřebovali z bunkru pro věrchušku dodělávající třeti říše zdejchnout a nechat se zajmout coby anonymní a nijak nevyčnívající němečtí vojáci, toho nakonec s Hitlerovým prokazatelným váháním a odkládáním sebevraždy taky měli dost a nakonec to, co mělo být "ranou z jistoty" (Hitler měl po vlatní sebevraždě kombinací jedu a sebezastřelení z pistole ještě žádat své bodygardy, aby ho pro jistotu prostříleli ze samopalů) bylo nakonec tím, co Hitlera, váhajícího se sebevraždou, reálně zabilo.
Hitler byl podle této teorie prostřílen nikoli jako mrtvý či umírající, ale jako živý a pořád nerozhodnutý, zda tu ampulkou rozkousnout a z té pistole vystřelit.

Zpochybnění

Významná část zmíněného Tv pořadu byla věnována tomu, jak byly části Hitlerova těla nalezeny a identifiovány, přičemž zřejmě alespoň u sovětské strany nález nevzbuzoval pochybnosti, o čemž ostatně svědčí i Stalinovo zacházení s nimi.
Naní je třeba se tedy vyrovnat s faktem, že v nalezeném kusu lebky byl prokázán ženský genotyp.
Jistěže můžeme nasednout na vlnu dohadů, směřujících k tomu, že se Hitler dostal z obklíčeného Berlína, dorazil do ještě neobsazené části Německa, spravované Dönitzem, a odtud byl vyslán ponorkou do Jižní Ameriky, kam buď šťasten doplul nebo skončil na cestě jako mnohé německé ponorky, potopené na samém sklonku války, aniž by úspěšné spojenecké plavidlo či letadlo vědělo, že poslalo ke všem čertům samotného fýrera.
Druhou věcí ovšem je návrat k titulku tohoto článku. Je možné, aby Hitlerova autentická lebka obsahovala ženskou genetickou informaci?

Pohlaví

Zcela jistě můžeme vyloučit to, že by Hitler fungoval se zaměněným pohlavím podobně, jako náš Jára Cimrman nebo třeba legendární papežka Jana. Něco takového by se nepropasírovalo přes odvodní komisi.
Je zde ovšem druhá možnost: Hitler mohl být chiméra. Mohl mít prostě části těla samčí a části samičí. Takovéto věci se stanou, když spontánně splynou dva zárodky do sebe a výsledek je jeden zárodek s kousky původem z jednoho a kousky původem z druhého. Může se tak promíchat i chlapeček s holčičkou, kteří se původně měli narodit jako dvojčata různého pohlaví. Ještě pikantnější je situace, kdy se maminka činí tak, že otcem jednoho zárodku je černoch a druhého běloch, takže se narodí díte mourovaté jako kočička, jak se na jeho povrchu střídají kousky jednoho původního zárodku se druhým.
Pochopitelně, stejně by vypadala i chiméra XX a XY, akorát by střídání ani na venek, ani uvnitř v těle nebylo vidět, zejména pokud by byl tatínek obou zárodků ten samý muž.
Uvedený stav chiméry  by mohl vysvětlit některé Hitlerovy abnormality v somatické oblasti (defektní genitál) i v oblasti sexuálního chování. Byl by v souladu s tím, že se ve fragmentu Hitlerovy lebky nalezl ženský genom. Nebyl by v rozporu s ničím, co o této temné postavě historie víme.

Mno, je to docela hezká hypotéza a výročí napadení Sovětskoého svazu Německem, které nakonec vedlo k porážce nacismu, představuje docela pěknou příležitost k jejímu uveřejnění.

1 komentář:

  1. Zajímavé, ale na další si budeme muset počkat, než Kreml odtajní i zbylé materiály. On je odtajní, ale až tak asi 20-30 let poté, co přestanou mít jakýkoliv „škádlivý“ potenciál vůči Evropanům a Američanům, dříve ne.

    OdpovědětVymazat