neděle 26. června 2016

Německo soudí šaríjatské policisty. Máme jásat?

Pan Doležal se raduje nad tím, že ve Wuppertalu v Německu začali soudit skupinu muslimů, která fungovala jako samozvaná šaríjatská policie, vynucující toto středoveké pseudoprávo na civilizovaných lidech.  Já osobně tak nadšený nejsem, a to nikoli ze samotného faktu, ale ze širších souvislostí.

Šaríjatské hlídky

Islámští "extrémisté" (úvozovky, protože opravdu nepovažuji za jednoznačně prokázané, že by se jednalo opravdu o extrémisticky myslící a jednající muslimy; obávám se, že jde naopak o islámský mainstream) si založili "šaríjatskou policii" v řadě německých měst a podobné aktivity provozují i v dalších státech EU (Rakousko, Francie aj.). Ze strany demokraticky smýšlejícího obyvatelstva byla snaha vyvolat proti těmto hlídkám zásah úřadů, ty však v té době neshledaly "nic špatného" na existenci takovéto islámistické policie.
Odezvou byl mohutný rozvoj hnutí PEGIDA, které se antidemokratům v čele německého státu nepodařilo přes všechny nasazené špinavé triky i silové akce potlačit, a také raketový vzestup strany AfD, která, pokud daný trend bude pokračovat, "hrozí" vítězstvím v následujících celoněmeckých volbách za cca dva roky.
A teprve v této situaci německé úřady v jednom městě, navíc daleko od oblasti hlavních střetů mezi občany a muslimy, zahájily to, co měly udělat už dávno. Navíc tak učinily ještě naprosto ostudným způsobem: Islamisté nejsou souzeni za to, co fakticky dělali, tedy masové obtěžování občanů a vnucování svého středověkého barbarství civilizovaným lidem, ale za "zneužití uniforem". Jinými slovy: Kdyby se obžalovaní oblékli tak, aby to nepřipomínalo policejní uniformy, páchali by své aktivity patrně i nadále zcela beztrestně.
Je to ostuda patrně ještě větší, než když mnohonásobný vrah a pohlavár gagsterů Al Capone šel sedět nikoli za tyto zločiny, ale za krácení daní (protože prorůstání organizovaného zločinu do policie a justice bylo v té době v USA tak velké, že za své hlavní zločiny odsouzen nemohl být).

V čem pan Doležal ještě nemá pravdu

Pan Doležal srovnává islámistické šaríjatské hlídky s hlídkami organizace M. Kotleby. Problém ovšem  spočívá v tom, že zatímco šaríjatské hlídky působí proti zákonnému, ba dokonce ústavnímu pořádku státu, kotlebovské dohlížejí na dodržování obecně platných zákonů a v podstatě se mohou točit na ústavním článku, podle něhož mají občané právo i povinnost zakročit proti narušiteli zákona, případně na něj volat policii.
Prostě šaríjatské hlídky jsou jednoznačně zločinci, a to i v případě, že nenosí policejní uniformy (jen existuje obrovská míra neochoty je jako takové vyšetřovat a soudit). "Kotlebovské" hlídky, pokud v konkrétních situacích nepřekročí rámec platných zákonů, jsou naprosto zákonné a, zejména, nijak nekolidují s ústavním pořádkem státu.
A pokud jde o námitku, že "šaríjatské hlídky" jsou "vnitromuslimská záležitost", tak:
  1. to není pravda, obtěžováni byli i nemuslimové
  2. šaríjatská hlídka ani nemá jak zjistit, zda jí atakovaný občan je či není muslim
  3. nevidím jediný důvod pro nějaké "rasistické" rozlišování občanů: i občané formálně islámského vyznání mají plné právo být chráněni před zvůlí bezcenných bigotů, chápajících islám jinak, než oni; nehledě k tomu, že tento pohled na celou kauzu je v explicitním rozporu s bláboly multikulturalistů o "umírněném islámu"

Podstata problému

Je naprosto jasné, že každý stát má z podstaty toho, co jako stát na definovaném území představuje, mocenský a justiční monopol. Muslimové se svou šaríjatskou policií narušovali právě ten. Muslimský "stát ve státě" prostě tolerovat v civilizovaných zemích nelze, ale je třeba ho zlikvidovat všemi dostupnými prostředky, včetně maximálního dostupného násilí. Naprosto stejně, jako by byla likvidována nepřátelská invaze. Tedy i s použitím armády a dalších ozbrojených složek, které se běžně vnitrostátních konfliktů neúčastní. A také s použitím všech dostupných zbraní.
Pokud toto hlavy německého státu nechápou, tak by měly být co nejrychleji odstraněny, při hrozbě prodlení (do těch voleb 2018) i těmi zemanovskými kalašnikovy. Je mi velice líto, ale stát, který toto neudělá, prostě v dohledné budoucnosti nebude; likvidace neschopného panovníka byla prováděna coby součást legitimní politiky jak v Evropě, tak i v mimoevropských kulturách. Pokud to hlavy německého státu chápou, a přesto nekonají, nejedná se o nic jiného než o zjevnou zradu, na jejíž řešení většina civilizovaných států má ve svých ústavách předepsané postupy. Jen by bylo nutné mít politickou vůli je iniciovat.
Jistě, E. Beneš při jednání se Sudetskými Němci před Mnichovem nabídl jejich představitelům širokou autonomii, včetně platnosti norimberských a dalších nacistických zákonů na jejím území. Neudělal to ovšem proto, aby takovýto stav navodil (on by byl dlouhodobě neudržitelný, asi jako koexistence otrokářství a neotrokářství v rámci USA, která nakonec vedla k občanské válce), ale z toho důvodu, aby jasně ukázal, že cílem Sudetských Němců nejsou nějaké národnostní požadavky, ale rozbití Československa za jakoukoli cenu. Zástupci Francie a Anglie to ignorovali a vysloužili za to svým státům převálcování přemalovanými československými tanky v rámci blitzkriegu (Francie) a "coventrizaci" svých měst kořistními bombami a dalšími, vyrobenými v zabraných československých zbrojovkách (Anglie).

Co tento "proces" vlastně znamená?

Jde především o výsměch demokratickým silám v Německu, když po cca roce roce a půl intenzívních občanských protestů došlo k trapnému obvinění jedné šariatské hlídky (z mnoha) ze zneužívání uniforem (snad podobných policejním), přičemž ve vyšetřování a souzení je míjena ta základní a nejdůležitější část jejich provinění: Zavádění paralelní justice ve státě.
Rozhodně by tento méně než polovičatý proces neměl vést k nějakému uspokojení občanstva, že se děje něco pozitivního (zřejmě o to jeho organizátorům jde), ale naopak ke zvýšení tlaku občanů na německý stát, aby tito zločinci byli souzeni za své skutečné provinění, případně o zvýšení úsilí, aby po příštích volbách o těchto věcech nerozhodovaly současné špičky, patrně silně kompromitované kolaborací s islamisty, ale někdo úplně jiný.

Takže já, na rozdíl od pana Doležala, nad zmíněnou zprávou rozhodně nejásám.

Žádné komentáře:

Okomentovat