čtvrtek 16. února 2017

Feministky a Norimberský tribunál

Švédské feministky, alespoň se označující za "první švédskou feministickou vládu" (což u nás pamětníkům bude rezonovat s "prvním dělnickým presidentem"), jednaly se zástupci zločinné Íránské islámské republiky zahalené jak muslimky.

Jednání

Není úplně jasné, co vlastně od zločinného Íránského režimu chtěly a co mu naopak nabízely.
Důležité je, že se demonstrativně zahalily na podporu v této zemi vládnoucích islámistických zrůd, které prakticky všechny projevy civilizovanosti postavily mimo zákon a vládnou srovnatelným způsobem, jako nacisté v Německu.

Kritika

Jak ve Švédsku tak i v Íránu (a mezi Íránskými emigranty), i jinde ve světě toto zahalení, demonstrativně podporující zločinnou islámskou ideologii i podřízené postavení žen v islámské společnosti, kritizovali demokratičtí politici.

"Odražení kritiky"

Dotyčné dámy se nechaly slyšet, že v Íránu je zahalování žen nařízeno zákonem, a že ony tedy hodlají zákony respektovat.

A co ten Norimberk?

Dlouho před tím, než v Norimberku zasedl mezinárodní tribunál, aby soudil nacistické pohlaváry, byly v tomto městě vyhlášeny norimberské zákony, které definovaly podřadné postavení Židů v nacistické společnosti a staly se právním backgroundem pro děj, který se nazývá holokaust.
Je třeba si uvědomit, že nacističtí papaláši i jejich podřízení se hájili tím, že jen postupovali v souladu s platnými zákony a předpisy, případně s explicitními rozkazy od svých nadřízených. Norimberský tribunál jasně definoval, že existují zákony zločinné, které je zločinem respektovat. A existují i zločinné rozkazy, které je rovněž zločinné poslechnout.
Přestože Švédsko se na tomto poli nijak neangažovalo (naopak, do poslední chvíle dodávalo Německu strategické suroviny), je tento stát součástí evropských států, a tak by měl postupovat podle evropských standardů, které byly v Norimberku nikoli definovány, ale připomenuty.
Kritika z vnitřku Švédska, zejména z opozičních stran (které by už patrně byly vládní, pokud by vládnoucí fašisté nezrušili volby) ukazuje, že i demokratická část Švédů je si této skutečnosti vědoma.
Problémem je, že se ve Švédsku uměle, v rozporu s vůlí švédských voličů, alespoň nakolik ji odrážejí průzkumy, udržuje totalitní antidemokratický režim, který má pro islámský extrémismus četné sympatie.

Co to fakticky říká?

Dotyčné dámy předvedly něco ekvivalentního tomu, jako kdyby někdo v koncentráku oslovil Židy ve smyslu, že si nemají stěžovat, protože se s nimi zachází podle zákonů a vlastně mají pokojně kráčet i do těch plynových komor, v nichž se dějí také pouze zákonné věci.
Podle jejich činu a toho, jak jej obhajují, byli lidé jako sir Nicholas Winton, zachránce stovek židovských dětí, a další, co dělali totéž v menším měřítku, vlastně zločinci, protože odmítali respektovat platné zákony a jednali proti nim.

Feministky se prostě krásně odkopaly a předvedly hnus, který je podstatou jejich ideologie.

Žádné komentáře:

Okomentovat