neděle 26. února 2017

Opravdu ošklivé paradoxy.

Někdy dobře (nebo spíš naopak špatně) míněné aktivity totalitářů vyvolají zcala paradoxní reakci.

Trocha historie

Pokud nehodláme jít až někam ke starým Římanům, pak nám stačí exkurze do nedávné totality. Němečtí totalitáři nařídili vypálit Lidice za údajný podíl na atentátu na Heydricha. Byla to pitomost, navíc se později ukázalo, že původní záměr byl "prostě vypálit odvetou nějakou vesnici". Lidice měly smůlu v tom, že Gestapo v té době přišlo na indicie pobytu syna z jedné lidické rodiny v Anglii u zahraničního vojska.
Mohla ovšem sehát roli i podle O. Dvořáka celková neblahost tamní lokality, včetně nedalekého zaniklého pohanského kultovního centra (které možná mělo za úkol pacifikovat zdejší zlé duchy, na který později postavené křesťanské kostelíky nestačily).
Důležité ovšem je, že vyvraždění Lidic, které mělo český národ totálně zastrašit, vyvolalo reakci zcela opačnou. Byl vykopán příkop mezi Němci spolu s osobami s nimi kolaborujícími a ostatní populací. Vynucené hajlování na různých "tryznách", s nímž dodnes operují někteří nacisty placení propagátoři a námezdní pisálci, nic nezměnilo na neustále narůstající nenávistí vůči všemu německému, která se vybila v roce 1945.
Ještě důležitější je fakt, že Lidice vedly k přerušení spolupráce mezi Benešem a německými antinacistickými emigranty a původní představa o odsunu výlučně nacisticky orientovaného sudetoněmeckého obyvatelstva začala být přetvářena na projekt celoplošného odsunu s výjimkami pro prokazatelné antinacisty. Výjimka tedy nebyla ani pro k německé národnosti se hlásící Židy a židovské míšence, protože ti nebyli nacistickou mocí pronásledováni pro odboj, ale jen pro "nesprávný původ".
Takže nacistická totalita dosáhla pravého opaku toho, oč usilovala.

Trocha současnosti

Během poslední smogové situace proponovali zelení jako řešení pro velká města "MHD zdarma".
Jakmile se to objevilo ve sdělovacích prostředcích, ventilovala Ostrava svou zkušenost s tímto opatřením:
MHD zdarma vedla paradoxně k nárůstu používání aut. Zcela jistě to bude kdekterý fanatický ekolog prohlašovat za pitomost či "antiekologickou propagandu", nicméně je to drsná realita. Došlo totiž k tomu, že MHD obsadili bezdomovci a vypudili z ní normální občany zápachem a dalšími faktory s nimi spojenými. Takže kdo mohl, tak vytáhl auto, přestože normálně MHD nejezdil.
Naštěstí v zastupitelstvích nesedí jen fanatičtí ekologové, žijící ve virtuální realitě svých fantasmagorií. Proto se od realizace této myšlenky upustilo i v Brně, kde se sluníčkářsko - ekologistické Žít Brno stalo součástí "vládní koalice".

A pořádný průšvih

(naštěstí ne pro lidi, ale sluníčkáře a a jim podobné).
Sluníčkářský "boj proti lži a nenávisti" (přeloženo do lidštiny: boj proti šíření pravdivých informací o islámistické imigraci a jejích pomahačích) vedl k vyhlášení "boje proti nepravdivým zprávám". V Česku vedl ke zřízení speciálního úřadu, který za dosavadní dobu své existence nedokázal identifikovat jedinou prokazatelně nepravdivou zprávu.
V sousedním Německu zřídili podobný orgán, který se ovšem skládá z reprezentantů lžimédií, která neoficiální zdroje opakovaně usvědčily ze lží a zatajování závažných informací.
Výsledkem ovšem není to, že by se občané pokorně navrátili ke konzumování zpráv, vytvářených usvědčenými lháři. Nastal spíše stav, kdy jakékoli prohlášení těchto prostředků je automaticky považováno za lživé.
V současné době jsou aktuální čtyři případy najetí vozidlem (naštěstí jen osobním) do davu nic netušících lidí (třikrát do chodců na chodníku, jednou do účastníků nějaké slavnosti). Ve všech případech oficiální sdělovací prostředky mlží až se z nich kouří o identitě dopadených pachatelů. Blekotají sborově o "duševně narušených jedincích".
Reakce je jasná, prakticky všichni diskutující a komentující to dávají do souvislosti s islámem a jeho teroristickými aktivitami. Včetně toho, že někteří diskutující tyto oficiální informace mají za potvrzení hypotézy, že každý muslim je v důsledku své víry duševně chorý. Tohle je do jisté míry pravda alespoň v tom smyslu, že člověk naprogramovaný (muslim od narození) nebo přeprogramovaný (konvertita k islámu) k poměrům, jaké vládnou v islámských zemích, musí být během nuceného života v civilizovaných poměrech v permanentním psychickém stresu.
Pravděpodobně se bude věřit akorát informacímn z Ruska a USA (tam byl údajně pachatel "pod vlivem").
Stejně tak oficiální zprávě o tom, že sexuální útoky o silvestru z 2016 na letošek "byly kompletně vymyšleny a jsou nepravdivé" nevěří nikdo, kdo má jen špetku zdravého rozumu.
Patrně k tomuto jevu přispěla i loňská kauza zavraždění německé studentky, "sluníčkářky", pomáhající migrantům, imigrantem. Jde o to, že ani takto drastická událost ve vlastní rodině nedokázala jejím rodičům, proimigrantským sluníčkářům, otevřít oči a vyvolat u nich normální, situaci přiměřenou reakci. Předvedli totiž, že jsou natolik vymozkováni touto osobnost likvidující ideologií, že nejsou s to rozumové korekce svých postojů, a tudíž dialog s nimi postrádá jakýkoli smysl. Sluníčkáří je staví na piedestal hrdinství, ale jejich reakce spíše prohloubila příkop mezi normálními lidmi a sluníčkáři.

Sluníčkářsko - fašističtí aktivisté zcela zjevně přepínají strunu a vyvolávají paradoxní reakce. Důsledkem toho odpor ke sluníčkářství jednak roste (co do procenta populace, která ho zastává), jednak se prohlubuje (nárůst zastánců silnějších variant negativních postojů). Pád věrohodnosti lžimédií je přitom další prohra sluníčkářů, protože ti si sami tento nástroj šíření své propagandy zlikvidovali.

1 komentář:

  1. Příkop mezi lidmi a například ČT je podle mě hlubší a širší, nežli ten podobný před rokem 1989. A to je tedy co říct, protože tamten příkop mi tenkrát připadal obrovský a nepřekonatelný. Jenže kam se hrabe na ten dnešní.

    OdpovědětVymazat