čtvrtek 6. dubna 2017

Maďaři se rozhoupali

Maďarsko přijalo legislativu, která je neslučitelná s dalším působením CEU v tomto státě. Aktivisté ječí.

Zákon

Maďarsko přijalo zákon, podle něhož na jeho území nesmějí působit vzdělávací instituce, které nepůsobí v místě svého sídla. Zákon je zcela obecný, ale je (správně) chápán jako zákon, který zkomplikuje život Středoevropské Univerzitě, soukromé škole miliardáře Sorose. Ta má totiž sídlo v USA, ale tam nevyvíjí žádnou činnost a má výukové prostory v Maďarsku. Je tudíž jakousi obdobou pochybných firem, sídlících na adresách typu Bahamy nebo Kajmanské ostrovy, věnujících se aktivitám na hraně zákona, případně i za ní (a proto potřebují sídlo mimo státu, kde reálně působí, aby mohly obcházet platnou legislativu).
Podobný zákon byl prosazen už před léty u nás a znamenal alespoň částečné vyčištění naší ekonomiky od totálnách šmejdů, řízených ze zahraničí.

Zkušenosti

Maďarsko se v loňském roce stalo terčem nájezdů ilegálních imigrantů a celou situaci dále komplikovali demonstrující a protiimigrantská opatření sabotující a rozbijející aktivisté, v mnoha případech lidé s napojením na CEU (od studentů přes vyučující až po absolventy), tedy lidé placení a řízení Sorosem, nenávidějící Maďarsko a jeho občany. Je třeba v této souvislosti připomenout, že CEU uděluje diplomy uznávané v USA, takže by pro tyto lidi v případě zavinění nějakého hlubšího rozvalu maďarského státu byl daleko menší technický problém "zvednout kotvy" a získat placené místo jinde než pro ostatní maďarské občany, včetně absolventů jiných vysokých škol. Jistěže by se v tomto směru uplatnil i rozdíl mezi nenávistí sorosovců vůči maďarskému státu a naopak vlastenectvím ostatních občanů.
Právě v souvislosti s uprchlickou krizí, která zdaleka nekončí, došla Maďarům trpělivost a nastartovala proces, který by měl CEU zatnout tipec. Jedná s velkou podporou občanů, na demonstracích proti se sešlo pár tisícovek lidí, vesměs přímo z CEU nebo profesionálních demonstrantů, placených Sorosem přes různé neziskovky.

Situace

Není úplně jasné, co vedlo k vyhrocení krize. Očakávám, že se potvrdí, že CEU a entity kolem ní prostě přepjali strunu a jejich negativní působení překročilo práh tolerance. Případně bylo podceněno jeho snižování v souvislosti jak s návalem "uprchlíků", tak aktivitami EUnijních struktur na jejich podporu proti občanům jednotlivých členských států.
CEU se nyní buď přizpůsobí civilizovaným zákonům, nebo bude muset Maďarsko opustit.

Sluníčkáři

Sluníčkáři dál prohlubují příkop mezi sebou a normálními lidmi tím, že se předhánějí ve zvaní CEU do svých zemí. Učinil tak i presidentský kandidát Drahoš a někteří další činovníci z okruhu sluníčkářů a pražskokavárníků. (Ne)překvapivě (alespoň pro osoby politiku sledující) tak učinil i Babiš.
Reakce, alespoň na internetových anketách a diskusích, na tyto akce je veskrze negativní a je vidět, že společenská shoda je na nepouštění si této vši do kožuchu. Padlo i srovnání s Jihočeskými Matkami, placenými z Rakouska za to, že zde šířily bezcenné lži o jaderné energetice.

Důsledky

Jak jsem uvedl, vedla tato událostk dalšímu prohlubování příkopu mezi normálními lidmi a sluníčkáři. Zatím se odkopali dosud ne zcela čitelní příznivci sorosovského politického extrémismu. Odkopal se prof. Drahoš, jehož to může stát (a doufejme, že i bude stát) naději na zvolení presidentem. Důležité je i odkopání Babiše, protože o něm si někteří občané (v souvislosti s ne zcela vyjasněnou politikou ANO, v níž se tu a tam objevují i "protisluníčkářské" prvky) pořád ještě dělali iluze. Tato odkopání se, pochopitelně, mohou promítnout i do podzimních volebních výsledků, což by bylo jen dobře.
V této souvislosti je nutné upozornit i na velmi rezervovaný postoj KDU-ČSL, jejíž předseda se odmítl angažovat pro vyloučení Fidesz z EPP. Je ovšem otázka, nakolik jo tento postoj podložen skutečnými (ne)sympatiemi (danými např. postoji sorosovců k LGBT, potratům apod. - protichůdným postojům KDU-ČSL) a nakolik snahou nenaštvat před volbami své voliče.

Události kolem CEU opět ukázaly hloubku příkopu mezi běžnými normálními lidmi a sluníčkářsko - pražskokavárnickou částí politiků a politixkých aktivistů. Pokud se odchod CEU z Maďarska podaří dotáhnout do konce, bude to po Brexitu a volebního vítězství Trumpa další významná porážka antidemokratických politických extrémistů, reprezentovaných Sorosem a jím řízených a financovaných organizací.

Žádné komentáře:

Okomentovat