sobota 8. dubna 2017

Neznalost nebo demagogie?

Paní Valachová se diví negativní reakci rodičů na "výuku" o islámu, která probíhá na některých školách. Předpokládám, že citovaný blog není shodou jmen, už podle fotografií blogerky.

Demagogické srovnání

Uvádí "srovnání" s nacismem:
Představte si otázku z dějepisného testu či z testu občanské výchovy, která by zněla: „Jak se jmenovala kniha, ve které Adolf Hitler položil základy národního socialismu?“ A další by byla: „Ve kterém městě byly přijaty německé zákony, které daly rámec represím proti židovskému obyvatelstvu?“ A teď si představme dál, že tento test přinese žákyně či žák domů a matka ho dá na facebook s komentářem: „Dneska jsem se zděsila. Opravdu dovolíme, aby z našich dětí škola vychovávala nacisty?“
A vedle toho pokládá:
„Jak se jmenuje kniha, která shrnuje základní texty islámského náboženství?“ A druhá: „Která města jsou cílem pravidelných poutí muslimů?“
Problém pochopitelně spočívá v tom, že v tom testu jsou otázky další a svou podstatou jiné.
Každý jistě chápe, že je drobný rozdíl mezi otázkou: "Proč nacisté uvádějí, že jsou Židé podlidé, které je nutno vyhubit?" a otázkou , v níž by se vynechalo ono "nacisté uvádějí, že". Už jsem tady před cca dvěma týdny napsal, že řada otázek v onom "testu" je jednoznačně formulována tak, aby se při "správné" odpovědi musel odpovídající ztotožnit s muslimy, nikoli tak, aby správná odpověď byla nábožensky a politicky neutrální.
Druhým problémem, který paní Valachová naprosto opomíjí, je skutečnost, že uvedená akce byla nejprve presentována jako poučení o všech náboženstvích (nebo alespoň těch hlavních) a vyklubalo se z toho "poučování" výlučně o islámu, později byla presentována jako "podpora výuky jazyků". Přitom v té by otázky na islámské náboženství, navíc kladené a zodpovídané v češtině, také neměly co dělat.

Další demagogie

Patrně by nikomu (snad vyjma naprostých trotlů z řad extrémistických antinacistů) nevadilo, pokud by se žáci dozvěděli o tom, že byl nějaký Adolf Hitler, že byla strana NSDAP, že byly Norimberské zákony (atd.). Lze však předpokládat, že naprosté většině lidí (kromě pár extrémních neonacistů) by vadilo, pokud by nebyly tyto informace doprovázeny informacemi o holokaustu, koncentračních táborech, určování některých národů (včatně našeho) k vybití a dalšími podobnými informacemi, dokládajícími zločiny nacistů a zločinnost nacismu jako takového. Zcela jistě by lidem vadilo, a naprosto správně, pokud by se tedy o nacismu učilo stylem jak ještě nedávno v Německu: "Za Hitlera se stavěly dálnice a nebyla nezaměstnanost." Zcela jistě by vadilo i to, pokud by se děti oblékaly do nacistických uniforem (tak, jako se oblékaly do islámského oděvu) a učily se hajlovat (tak, jako se učily gesta při islámském vzývání ďábla), případně si hrály na obsluhu plynových komor (analogické islámské činnosti by se také našly).
Pokud by navíc padaly v takovéto "výuce" informace, presentující "holokaust jako výmysl Židů", "přehánění počtů obětí", "správnost nacismu" apod., tak by to bylo dokonce explicitním porušením zákona, který definuje popírání či zlehčování holokaustu jako trestný čin.
Bohužel, nemáme žádný zákon, který by stejným způsobem kriminalizoval popírání a zlehčování zločinů dalších zločinných ideologií (a jejich příznivců), jako je právě islám spolu s judaismem a jeho dalšími deriváty vč. křesťanství, jako je marxismus a jeho odvozeniny (a daly by se najít i další). Stálo by za to procpat do našeho trestního zákoníku rozšíření oné trestnosti popírání a zlehčování holokaustu o tyto další zločinné ideologie a jejich zločiny, už proto, že mnohé z nich mají na svém kontě mnohonásobně víc obětí než ten nacismus (to se týká i islámu). Pak by totiž podobné "školící" akce mohly být řešeny přesně tak, jak si zasluhují (vč. organizátorů). Rozhodně by to bylo záslužnější než např. stíhat vydavatela nacistických reálií.
Občany (hlavně rodiče školáků) jednoznačně naštvalo právě to, že islám byl v tomto "poučení" reprezentován jako cosi naprosto pozitivního. Jeho negativa byla buď zcela opomíjena nebo explicitně zlehčována. Je to v podstatě dáno jednoznačně tím, že "vyučujícími" byli fanatičtí muslimové, kteří nejsou ochotni (ale patrně ani schopni) zaujmout k islámu objektivní stanovisko. Tady analogie selhává, protože výuka o nacismu prováděná např. zasloužilými dozorci od plynových komor, líčícími, jaká je to plynování vlastně legrace a jak to těm Židům dělalo dobře, už není realizovatelná, protože tato kategorie nacistů již (naštěstí) vymřela (buď spontánně nebo na zařízeních k tomu určených, jako je např. šibenice).

Informovat?

Zcela jednoznačně ano. Informovat o zločinných ideologiích, jako je nacismus, nebo islám, nebo i všechny další výše jmenované (i takové, na které v tomto textu nedostalo) je naprosto správné. Zcela jistě je naprosto správné, aby se tak dělalo už ve školním věku. Já sám vzpomínám, jak jsme měli ve škole besedu se ženou z Lidic, a že témata, jako nacismus, okupace i holokaust, byla zmiňována jak v rámci osnov tak i neformálně (při různých souvislostech s probíranou látkou, nejen v dějepise nebo vlastivědě).
Přesně takto by mělo vypadat i poučení dalších zločinných ideologiích.
Pokud by tedy měla být dětem poskytnuta ucelená informace o islámu, tak by měla jít z úst religionisty (nikoli konvertity k islámu), případně příslušníka neislámské menšiny žijícím v některém islámském státě, případně od exmuslima (exmuslimky). Tito lidé jsou s to podat o islámu objektivní a nezkreslené informace. V případě muslimů je něco takového naprosto vyloučeno (včetně "profesionálních muslimů, etablovaných v arabistice a podobných oborech). A vedle toho by měla škola vytvářet dostatek prostoru na informace o kamenování, znásilňování, pedofilii, ženské obřízce a mnoha dalších podobných objektivních faktech o islámu, rozptýlených do další výuky.

A ještě drobnost

Tyto školní "akce" mohou mít ještě jeden negativní dopad: Mohou umožnit (zejména pokud se najde spolupracující učitelka, jak tomu bylo v Brně na ZŠ Heyrovského), aktivistům z místní mešity vytypovat ty děti, které by bylo případně možné (a perspektivní) dále "oslovit" a zpracovávat ke konverzi na islám. Je třeba v této souvislosti uvést, že v islámu neexistuje žádná obecně uznávaná dolní věková hranice pro konverzi, takže platně konvertovat by mohli i ti školáci.
Tahle akce je tudíž daleko nebezpečnější než ti pofidérní a četnými výstrahami zprofanovaní páni s bonbóny před školou (ve kterých je buď droga, aby dítě na ni dostalo návyk, nebo je dítě dostane, až se od toho pána nechá svléknout a případně ještě nahaté vyfotit). A je naprosto správné, že ji jako vysoce nebezpečnou chápou rodiče, když už nemá náhled na její negativní aspekty sama ministryně školství.

Konec konců, ta paní je na svém postu za ČSSD, takže její přístup je jen další z mnoha důvodů, proč tuto stranu letos v říjnu nevolit.

3 komentáře:

 1. Paní Valachová je z ČSSD

  OdpovědětVymazat
 2. Tak, tak, Pergille!
  Veškeré ideologie a náboženství jsou zlo! Asi je budeme muset zakázat. Ale jak to udělat? Už teď chybí nejen Kotlince, ale celé Evropě (ba i USA) nějaká všeobecně přijatelná idea. Nebo ideologie, chcete-li.
  To, co se za ideologický směr vydává - bezbřehá tolerance, podpora slabších i ještě slabších t.j. rovnostářství sluníčkářstvíé, genderová rovnost, rovnost vzdělání atd,. atd. nějak netáhne. I primitivní islám je, jak vidno, schopen nabídnout přijatelnější alternativu. Byť je postavem na principech dost podobných, jako bylo rané ´křesťanství, komunismus i dnešní "demokratická svoboda". Prostě sliby (posmrtného života, zářné budoucnosti, spravedlnosti pro všechny atd. atp.) nezarmoutíš. To už věděli i šamani našich předků. Teď už jsou to jenom parafráze na daná témata. A vždy se jedná o získání nadvlády, moci. A tím i hmotných prostředků, území nebo "lidských zdrojů". Je z toho snad nějaká cesta?
  Existuje ideologie, která by islám a jiné doktríny "přebila"? Jestli ano, tak sem s ní!
  Je čas začít žit jinak!
  [;>/

  OdpovědětVymazat