sobota 15. dubna 2017

Středoevropská univerzita do Prahy? A proč ne do Vokovic?!

Objevily se úvahy, zda by se Sorosem zřízená a ovládaná Středoevropská univerzita, kterou Maďaři vcelku rozumně vyhnali jako rozvracečské centrum, nemohla přesunout do Prahy.

Umístění

Asi před dvěma lety jsem se byl podívat do oblasti Šárky a Džbánu a cestou od nejbližší stanice Metra jsem si povšiml poněkud scházejícího areálu "Vokovické Sorbonny", který je zřejmě s ne příliš vysokou úspěšností využíván jako nějaké kongresové centrum. Přitom je nyní v podstatě na metru (asi jednu stanici tramvají nebo autobusem) a poskytuje rozsáhlé ubytovací i výukové kapacity.
Podle toho, jak jeho zevní vzhled chátrá a mezi prasklinami na asfaltových a betonových plochách roste tráva, má spíš nouzi o zákazníky.

Tradice

V uvedených budovách sídlila Vysoká škola ÚV KSČ, školící odborníky pro ideovou práci. Měla i bohatou publikační a jinou vědeckou činnost, dokázala naplňovat stránky specializovaných časopisů Nová Mysl a Život Strany, případně nejrůznějších sborníků.
Dokázala pracovat i velice pružně - již na přelomu listopadu a prosince 1989 vyšel sborník, sestavený jejími předními odborníky, kteří na vědeckém základě odmítli avanturistickou představu o tom, že se společnost obejde bez vedoucí úlohy Strany a naopak snesli veškeré argumenty proti tomuto kontrarevolučnímu požadavku. Ještě ho mám schovanej (no nekupte tom když to vyšlo krátce poté, co byla vedoucí úloha Strany oficiálně zrušena!).

Zaměření

Jak jsem zmínil výše, vychovávala tato vysoká škola odborníky na ideologickou práci, vycházející z marxismu-leninismu. Toto je naprosto kompatibilní se zaměřením CEU, jejíž obory jsou zaměřeny velice podobně a vycházejí z nich profesionální Kecalové, zakládající své žvanění na neomarxistické ideologii, která je s tím klasickým marxismem v podstatě zpětně kompatibilní.
Zaměření CEU, pokud by se přesunula do prostor ve Vokovicích, by tedy bylo velice podobné. Dokážu si představit, že by mohla na její práci navázat i zaměstnáním bývalých lektorů původní vysoké školy, respektive těch z nich, kteří ještě nepřešvihli důchodový věk. S těmi staršími by mohly být občas organizovány besedy a vzpomínkové večery, protože to by mohlo stávajícím studentům přiblížit názorně dobu, kdy zde vládl režim, představující jejich "téměř ideál", za jehož (znovu)nastolení by měli po absolutoriu bojovat.
Prostě CEU, univerzita světového věhlasu, by ho mohla mít zejména v těch Vokovicích. Dokážu si představit, že by mohla po své předchůdkyni zdědit i velice populární titul RSDr.

Ještě jeden pozitivní dopad

Aby tato instituce mohl k nám přesídlit a u nás fungovat, musela by být explicitně zrušena legislativa, která zde byla zavedena za premiérování V. Klause. To znamená, že by se musely veřejně odkopat strany i jednotlivci, kteří by hlasovali pro zrušení či modifikaci příslušných zákonných norem. Identifikovatelnost těchto sil by vytvořila pro normální občany šanci se jich nevolením zbavit.

Takže přesídlení CEU do Česka by nemuselo být nutně spojeno jen s negativy.

Žádné komentáře:

Okomentovat