pátek 4. září 2015

Co mají společného islamizace a kretinismus

Za Rakousko - Uherska (a jistě i dříve) i první republiky se na některých částech našeho území rodily děti postižené kretinismem. Putimský Pepek Vyskoč, respektive Haškův Švejk, v němž se vyskytuje jako jedna z vedlejších postav, toto postižení zpopularizovali.
Postižení je vyvoláno nedostatkem jódu v těhotenství. Ten vede k nedostatku hormonu thyroxinu (v jehož molekule jsou tři atomy jódu). Tento hormon je nezbytný pro kvalitativní změny během vývoje organismu. Asi nejlépe přiblíží jeho účinky pokus s pulcem, jemuž byla odňata štítná žláza, tento hormon produkující. Pulec zdárně roste (pokud přežije operaci), přibývá na váze, až je větší než pulci jeho druhu, nicméně má pořád ocásek a jeho nožičky jsou zhruba ve stejném stavu, jako je měl před tou osudnou operací. Teprve když mu dodáme thyroxin, dojde u něho ke kvalitativním změnám. Stačí přidat do jeho krmení rozsekanou (nebo sušenou a drcenou) štítnou žlázu, třeba kravskou (odpad na jatkách). Ocásek se začne zmenšovat až zcela zmizí a nožičky, nejprve zadní, potom i přední, patřičně narostou, dojde i k dalším (byť ne tak zevně nápadným) změnám v jeho tělesné stavbě a místo pulce zde máme (tram - ta - da - dá!) žábu.
U člověka nedostatek thyroxinu nemá tak zevně dramatické účinky, nicméně dítě, které se za tohoto stavu narodí, má postižený mozek, což se mj. projevuje sníženým intelektem a výraznými dětskými rysy v psychice. K tomu se přidávají ještě patřičné tělesné odchylky od normy a máme pacienta, postiženého kretinismem.
Ty, co čerpají znalosti z beletrie, upozorňuji na to že povídka D. L. Seyersové "Podivný únos lorda Petra" zaměňuje kretinismus a nedostatek thyroxinu (či jódu, z něhož si ho organismus tvoří) po narození. Lidé, kterým se taková věc stane (v našich podmínkách nejčastěji pro odoperování štítné žlázy kvůli nádoru), neztrácejí kvalitu myšlení a nepropadají se do "zvířecího stavu", jak to dramaticky líčí paní autorka, ale vedle tělesných změn (dominuje speciální otok obličeje, tzv. myxedém) jim klesá rychlost myšlení a reakcí. U IQ testů, kde se pracuje na čas, mohou mít falešně snížené hodnocení, nicméně v reálu, je-li dost času, zůstává kvalita myšlení zachována. V praxi to vypadá tak, že řeknete-li vtip, zasměje se výrazně později než ostatní přítomní, ale zasměje se, protože nakonec pointu pochopí (zatímco skutečný debil či dokonce idiot by ji nepochopil nikdy). S takovýmito lidmi se můžeme v praxi setkat, protože ti, kterým byla odebrána štítná žláza pro nádor, jsou poté několikrát vyšetřováni tím postupem, že se jim vysadí substituce thyroxinem a poté, kdy upadnou do myxedému, je jim podán radioaktivní jód. Následně se celotělově skenují, zda někde v těle nemají ložisko, které by tuto látku vychytávalo, tedy metastázu odstraněného nádoru. Takže běhají před vyšeřením radioaktivním jódem pár dní po světě ve stavu, v němž byla hrdinka povídky paní Sayersové "jako zvířátko". Ve skutečnosti jsou normálně provozuschopní vyjma situace, kdy je třeba rychlá reakce (takže řídit auto by asi neměli, ale cestu hromadnou dopravu na místo vyšetření zvládnou, včetně vlaku a dálkových autobusových linek). Naopak pokud je někdo postižen kretinismem, tak z něj dodávka thyroxinu normálního člověka, bohužel, neudělá.
Nedostatek jódu u dospělého vyvolává zvětšení štítné žlázy, strumu, což má kompenzovat nedostatečný přísun jódu (a pokud ten nedostatek není katastrofální, tak to i funguje, štítná žláza totiž provádí i recyklaci v organismu i "použitých" atomů jódu, takže její zvětšení na dvojnásobek může zvýšit šetrnost hospodaření s tímto prvkem i více než čtyřnásobně). Protože zvětšení štítné žlázy existuje vícero druhů a z různých příčin, nazývá se tento typ endemickou strumou, protože se vyskytuje v definovaných oblastech (nejčastěji starší pohoří, z něhož byly již prvky typu jódu zvětráváním hornin vyplaveny, což se u nás týká právě Šumavy a některých lokalit na Českomoravské vysočině). Na Slovensku mají první na světě vědecky popsanou nížinnou oblast endemické strumy, Žitný ostrov.
Pochopitelně, oblasti výskytu endemické strumy a kretinismu se kryjí.
Na začátku vlády komunistů přišli někteří "experti" s představou, že kretinismus je vlastně sociální jev, doprovázející bídu, a že není třeba poslouchat "buržoasní živly" z řad lékařů, kteří doporučují dodávat jód populaci s rizikem výskytu endemické strumy a kretinismu, třeba přidáváním jodidu draselného do kuchyňské soli. Do jisté míry to měli podloženo pozorováním, že bohatší vrstvy těmito onemocněními trpěly méně, což je ovšem dáno nikoli tím, že by obecně dostatek potravin měl na tyto choroby vliv, ale že měli větší pestrost stravy, včetně většího podílu potravin a surovin, pocházejících z oblastí vzdálenějších od místa jejich bydliště, které jim nějaký jód dodaly. V některých případech mohla hrát roli i vyšší míra vzdělanosti a z ní plynoucí individuální (či spíše rodinná) suplementace jodem.
Z tohoto důvodu si tito "experti" prosadili "terénní pokus", kdy se do vybraných oblastí přestala dodávat jodidovaná sůl. Protože v začátcích lidově demokratického zřízení byla nouze o potraviny a řada potravin se spotřebovávala přímo v místě (i ty, které se kupovaly na lístky), došlo v místech dřívějšího výskytu endemické strumy a kretinismu, vyřešených jodovou suplementací, k opětovnému výskytu strumy a rození "momentálně zaostalých" dětí s kretinismem. Čímž byla "sociální teorie strumy a kretinismu" jednoznačně vyvrácena, k velké nespokojenosti marxistických ideologů. Tahle kauza je také excelentní příklad toho, co se stane, když se humanitně "vzdělaní" jedinci dostanou k moci rozhodovat o něčem důležitém.

A nyní k tomu islámu

Všude, kde je v populaci větší počet muslimů (kritická mez je zpravidla mezi 5 a 10 procenty, čím je režim autoritativnější a čím razantnějí vymáhá zákonnost, takže "ubohé muslimy utlačuje", tím je ta hranice mezi neškodným a škodlivým procentem mmuslimů v populaci umístěna výš, proto ji nelze zcela jednoznačně stanovit na úrovni příkladů v početnici), jsou s nimi problémy nejrůznějšího druhu, od individuálního násilí přes aktivity teroristických skupin až po snahu svrhnout vádu a nastolit islámskou. Neexistuje jediný stát, kde by při nadkritickém procentu muslimů tito se zbytkem populace byli v harmonickém soužití.
Přesto existuje řada ideologů, kteří autoritativně tvrdí, že "islám je mírumilovný", "terorismus je neislámský a s islámem nemá nic společného", "islámský stát se svými aktivitami nemá s islámem nic společného" a podobné nesmysly.
Je snaha také tvrdit, že "o islámu mohou dávat informace jen muslimové", což je v našich podmínkách akcentováno tím, že většina "odborníků na islám", působících v akademické sféře, jsou zjevní nebo skrytí konvertité. Brát tyto lidi jako zdroj jediných pravdivých informací o islámu ja asi na stejné úrovni, jako kdyby Norimberský tribunál bral v úvahu při zjišťování poměrů v koncentrácích výlučně svědectví dozorců od plynových komor a všechny další důkazy (včetně hromadných hrobů, obrazové dokumentace apod.) zavrhoval jako "věcně nepříslušné důkazy", "svědectví laiků, kteří vlastně nevědí, o čem mluví", "svědectví nevzdělanců, nechápajících podstatu nacismu" či "nesmyslné pomluvy".
Mimochodem, přesně tento postup, jaký používají zastánci a propagátoři islámu, používají i někteří z popíračů holokaustu.
Argumentace těchto lidí ve stylu "pusťte je sem a dejte jim volnou ruku" je asi na úrovni oněch "odborníků", co rušili jódovou suplementaci v endemických oblastech.
Problém, bohužel, spočívá v tom, že škodou, kterou takový "masový terénní pokus" způsobí, nebude "jen" narození několika desítek dětí s (nevyléčitelným) kretinismem a onemocnění několika stovek lidí (léčitelnou) strumou, ale naprosto fatální a nevratné změny, postihující celou společnost, jaké můžeme pozorovat ve všech zemích, kam se muslimům podařilo dostat a ovládnout je.
Pikantní také je, že mnozí z těchto ideologů (pokud nejsou muslimové, které by islamizace z pochopitelných důvodů nijak nepostihla) mají buď dvojí občanství či nadstandardní přístup k občanství jiného státu (případně jsou to "poraděnkové" z cizích států), takže pokud dojde k naplnění jejich fantasmagorií a následnému sociálnímu a ekonomickému kolapsu, tak se prostě zvednou a odtáhnou jinam.

Žádné komentáře:

Okomentovat