neděle 6. září 2015

Má vstát Hitler?

Týden na svých stránkách vystavil anketu, v níž položil provokativní otázku, zda by lidé podpořili zmrtvýchvstalého Hitlera, pokud by vyřešil "problém s uprchlíky". Byli šokováni záplavou kladných odpovědí, a tak po pár hodinách tuto "nekorektní" anketu zrušili.
Pochopitelně, multikulturalisté ječí o "náccích" a "xenofobech" (apod.) jak zjednaní (a někteří z nich patrně i zjednaní a placení jsou).

Problém je jinde

Pan docent Konvička opakovaně jak na svém blogu, tak i na "xichtoknize", tak i na webu IVČRN, tak i ve veřejných projevech varoval před tím, že pokud nedojde k řešení zcela zjevných snah muslimů o převzetí vlády v této zemi, tak na to veřejnost bude reagovat "zhnědnutím", tedy podporou politiků i politických prostředků, které (na rozdíl od IVČRN, Úsvitu, nebo nyní Bloku proti islámu) budou ležet mimo rámec demokracie. Uvedená anketa ukazuje naprosto názorně, že se nemýlil a stále idiotštější a zjevně mnichovanské až zrádné manévrování významné části našich politiků vede k narůstající nespokojenosti společnosti s politickou třídou jako celkem.
Lidé začínají chápat, že demokracie v rukou současné politické třídy, prolezlé multikulturalismem, ekologismem, neomarxismem a dalšími antihumánními a antidemokratickými ideologiemi, je jen nástrojem, zneužívaným k jejich zotročení s perspektivou závěrečné likvidace. Když president Zeman konstatoval, že nemáme na Klokánky, ale najednou máme mnohonásobně vyšší částku na "uprchlíky", tak se ozval z pražské kavárny šílený jekot. Pochopitelně, negramotný blb z neziskovky nemá představu, že pytel s penězi je v konečné fázi abstrakce státního rozpočtu jen jeden, a že je naprosto jedno, zda z něj naplánujeme takové či makové rozdělení do jednotlivých resortů. Nakonec, když přijdou nějaké mimořádné výdaje (ať už jsou to krachující, a ne zcela vlastní vinou, Klokánky, nebo "uprchlíci", jdoucí v 99 a něco procentech za sociálními dávkami), tak se prostě naplánované peníze k někomu nedostanou, nebo se "nějak spravedlivě" ubere všem. Takže presidentova slova byla naprosto realistická a perfektně i velice názorně obnažila podstatu problému, což ti inteligentnější mezi multikulturalisty dobře vědí, a proto také ten jekot organizovali.

Jak to tedy (asi) je

Nepředpokládám, že by někdo chtěl z kremelského archivu ukrást onu v některých dokumentech předváděnou krabici od bot a nad jejím obsahem provést nekromantický rituál. Jsem také toho názoru, že pokud by to někdo udělal, tak by na něj s největší pravděpodobností vybafl některý z Hitlerových dvojníků (měl jich prokazatelně víc). V tomto ohledu věřím L. Součkovi, který se touto otázkou zabýval a navíc jako stomatolog byl daleko kompetentnější k vyhodnocení věrohodnosti identifikace ostatků z té krabice podle chrupu, kterou berou za vyřešenou někteří z historiků, tedy lidé stomatologií "políbení" ještě méně než já, který z ní má jednosemestrový kurz zakončený zkouškou (já se akorát cítím kompetentní k přijetí Součkových závěrů, protože mé znalosti postačují k tomu, abych pochopil jeho argumenty).
Nepředpokládám ani to, že by někdo chtěl obnovovat Norimberské zákony a třídit lidi podle rasy a ty "nevhodné" fyzicky likvidovat. Na druhé straně v Německu měli při hlasování o největšího Němce v dějinách s Hitlerem stejné problémy, jako u nás při hlasování o největšího Čecha s Járou Cimrmanem (tyhle problémy asi víc než co jiného vyjasňují rozdíl mezi našimi národy).
Naopak předpokládám, že otázka byla běžným čtenářem "přeložena" do polohy: "Chcete raději silný a autoritativní stát, který ale jako benefit nabídne vyřešení problému s 'uprchlíky'?". Jinými slovy, lidé se nedožadují Hitlera, ale Pinocheta. Ten skutečně zasáhl v situaci, kdy byla země rozvracena neomarxisty z vládních křesel (včetně z postu presidenta státu) a zamezil její přeměně na megagulag pod taktovkou sovětských poradců. K podobnému závěru o výsledku ankety dospěl i britský komentátor Rob Cameron.
Běžný čtenář, který je vystaven "demokratickou" exekutivou pod taktovkou "demokratické" EU stovkám a možná tisícům šikan, jasně ukazujících, že tu žádné demokracii pšenka nekvete, je z toho, co je mu předváděno jako "demokracie", znechucen. Konec konců, to ukazuje i postoj šéfky EUnijní diplomacie, Federici Mogheriniové: "dobrovolný systém znamená složitější a delší rozhodování" (přeloženo do "lidštiny": je nutné vyloučit, aby o tom rozhodovali občané nebo jimi volení politici).
Ztrátu silně problematického režimu, nad nímž se politikové, ale i antidemokraté z NGO rozplývají blahem, nepociťuje jako něco, co by ho zvlášť ohrozilo nebo co by nějak hlouběji postrádal. Naopak, na rozdíl od naprosté většiny politiků, chápe, že islamizaci se může úspěšně postavit jen relativně organizovaná a soudržná moc, likvidující všechny a vše, co islamistům pomáhá. Že by tedy jako první byly zrušeny stovky samozvaných organizací, jejichž členové nám za naše peníze blábolí lži o tom, jak je ten islám vlastně šíleně fajn a jací jsme blbové a zápecníci (pokud ne rovnou "xenofobní náckové"), když tu nechceme kamenování za bagatelní činy, jaké v civilizované zemi nejsou ani přestupkem, ženskou obřízku, podřezávání těch, kteří se nějakému muslimovi znelíbí, a to přímo na ulici, a jiné podobné věci, kterými nás tito zcela bezcenní barbaři údajně "kulturně obohacují". Běžný čtenář a řadový občan, na rozdíl od těch, co jsou za to placení (a na naše podmínky velice slušně) chápe, že není možné připustit vznik antiprávních no go zón, které jsou ve větší či menší míře intenzity a rozsahu v řadě západoevropských měst, navzdory tvrzení profesionálních lhářů, že nic takového nikde neexistuje. Zde je odtajněná mapa těchto zón ve Švédsku (str 20 - 29 dokumentu), přitom Švédsko je nám dáváno multikulturními blby jako jeden z následováníhodných vzorů. Pokud někdo tento dokument přeloží do nějakého nám srozumitelnějšího jazyka, případně také tento dokument o kriminalitě imigrantů ve Švédsku, zcela jistě to nebude nějaký multikulturalista z NGO, bohatě placený z našich kapes cestou "evropských fondů", ale nějaký amatérský "zápecník" a "xenofob", případně rovnou "rasista" a "xenofob", ne-li "nácek", protože multikulturalisté budou až do roztrhání těla prohlašovat, že nic takového neexistuje, asi jako Goebbels popíral existenci koncentračních táborů i po osvobození Osvětimi a dalších koncentráků.

Vláda tvrdé ruky?

Uvedená anketa je zcela kompatibilní s faktem, který nám někteří aktivisté tvrdě vyčítají, že v průzkumech (ale nejen u nás) vychází stále vyší míra sympatií pro nastolení "vlády tvrdé ruky". Tito vykladači poměrů přitom kvílejí, jak kdyby podobná vláda znamenala konec demokracie. Což je, pochopitelně, nesmysl.
Stará vojenská zásada praví, že sebedůmyslnější a nákladnější překážka nemá prakticky žádný význam, pokud není pod palbou. Vidíme to nyní zcela názorně na situaci s "uprchlíky", kdy ti nejrůznější překážky hravě překonávají (moře dokonce s naší laskavou, přitom totálně idiotskou, dopomocí, aby se politicky nekorektně neutopili). Ještě více to platí pro nejrůznější ploty, bariéry, brány a podobně. Pokud u nich není ostraha s jednoznačným rozkazem střílet na ty, co se je pokusí překonat, je jejich výroba či výstavba v podstatě jen přehlídkou vyhozených peněz.
Pro zákonnost a udržení zákonných poměrů pak platí, že sebegeniálnější a sebedemokratičtejší zákony musejí být dodržovány, a pokud to nejde "po dobrém", tj. pouhým sociálním tlakem (což právě bývá častější u cizorodých etnik), tak to musí být dosaženo "po zlém". Nedá-li se toho dosáhnout jinak, tak i střelbou do živého.
Pokud dodržování zákonů není důsledně a spravedlivě vynucováno, pak v první fázi nastane určitá nerovnost, kdy některé sociální a etnické skupiny je začnou nedodržovat "na zkoušku" a následně se situace rozštěpí do dvou možných alternativ. V té první si ti, co v principu chtějí, aby zákony dodržovány byly, vyřvou, vybojují, vyvolí (atd.) síly, které zavedou právě "vládu tvrdé ruky" (třeba i toho "Hitlera", či spíše "Pinocheta") a donutí porušovatele silou státu a jeho složek dodržování zákonů. V druhé nastane totální anarchie, neúcta k zákonům a stát se postupně rozpadne, případně si ho rozeberou sousedi. V nejhorším případě převezmou moc na jeho území zločinecké struktury (warlordi), které nakonec teror zavedou také (jak se stalo v Afghánistanu, Somálsku a řadě dalších zemí, kde stát v předchozí fázi rezignoval na boj se zločinem a žádný Pinochet nebyl, bohužel, po ruce). Důsledkem té druhé alternativy je v naprosté většině případů více mrtvol, než kdyby se šlo tou první cestou.
Ta zmíněná důslednost a spravedlivost je velice důležitá, protože ji máme "zadrátovánu" velmi hluboce v hlavách. Jak etologové na dalších primátech, tak i dětští psychologové zjistili, že nespravedlivé chování vyvolává negativní emoce jak u našich "bratranců", tak i u malých dětí, které by teoreticky tak abstraktní pojem neměly znát.
Vynucení zákonnosti, zejména v situaci, kdy si některé skupiny zvykly na zákony kašlat a další si na tom vybudovaly byznis, se, pochopitelně, nemůže dít bez násilí. A zejména to není možné dělat stylem rozkazu ozbrojeným složkám: "udělejte pořádek, ale ať nikomu nezkřivíte ani vlásek na hlavě" (jak se často děje ve starých zemích EU). Naopak, nelze čekat, že přivedení k podřízení se zákonu těch, kdo kalkulují s beztrestností při jeho porušování, popř. jim to za předchozí slabé a neschopné vlády procházelo, bude bez násilí. Bude, bohužel, třeba jasně ukázat (a zpravidla na vícero příkladech, protože "einmal ist keinmal", jak říkají naši sousedé), že výzvy k obnovení pořádku jsou myšleny zcela vážně (doslova smrtelně vážně), a že ten pořádek je pro vládu (stát jako celek) hodnotnější než životy těch, kdo ho porušují.
Státy, kde k onomu vynucování zákonnosti nedochází, se už velice rychle dostávají do stavu, v němž se obyvatelstvo přestává cítit bezpečně. Projevuje se to zcela jednoznačně stále rostoucí emigrací židovských občanů z řady starých zemí EU (mají, na rozdíl od nás, kam utéct), protože tam mají muslimští teroristé v podstatě stále volnější ruce k jejich fyzickému likvidování. Tajné služby řady těchto zemí hlásí, že nestíhají řádným způsobem sledovat masy potenciálních teroristů a v řadě případů jsou pachateli konkrétních teroristických útoků muslimové, kteří pro nedostatek kapacit přestali být důkladně monitorováni (což mimo jiné může signalizovat i to, že muslimové - případně jejich sympatizanti -, v těchto službách nebo jejich okolí zaměstnaní, tyto věci sledují a islámskou komunitu o nich informují).
Je proto naprosto logické, že občané požadují, zejména v souvislosti s přílivem totálně nekompatibilních "uprchlíků", z nichž zejména islám vyznávající většina totálně kašle na jakékoli civilizované zákony, aby se stát projevil jako síla, která bude naprosto nekompromisně vynucovat jejich dodržování. A že podpoří bez váhání i jednání až "na krev", tedy i na střelbu do živého v případě hromadných nepokojů, jaké předvádějí "ubozí a frustrovaní" muslimové v řadě západních zemí. Na něž vlády těchto států reagují, naprosto ke škodě věcí, jako tlupy ustrašených dětí. Prostě takové akce imigrantů, jako "hořící Paříž" by měly být řešeny systematickým a naprosto bezohledným vybitím aktérů těchto masových a organizovaných zločinných aktivit. S nasazením standardní vojenské protipěchotní techniky (kulomety, kartáčové střely z děl a tankových kanonů, protipěchotní palba z minometů, plamenomety atd.). Ano, sluníčkáři tomu zcela jistě budou říkat "vláda tvrdé ruky", ale normální lidé, jejichž majetky a životy přišly při těchto islámských zločineckých aktivitách vniveč (případně tomuto osudu unikly jen shodou náhod), tomu budou říkat "vynucení zákonného stavu".

Zkrátka a dobře, uvedené hlasování je třeba interpretovat asi takto:
Vážení politici, pokud nevyřešíte jediný skutečně významný problém, který nás nyní ohrožuje, tak raději oželíme vás a to, o čem prohlašujete, že je to demokracie, než abychom oželeli sekulární a nábožensky tolerantní (a i v jiných aspektech obecně civilizovaný) charakter naší společnosti a stávajícího státu. A pokud na naší ochraně před muslimským terorem nezačnete urychleně pracovat, tak raději pomůžeme do čela státu někomu, kdo nebude žvanit o demokracii, ale bude dělat něco reálného v náš prospěch, bez ohledu na to, že mu nasadíte psí hlavu "nacisty" či dokonce "hitlera".
Můj osobní názor je ten, že stále je na naší politické scéně dost blbů, kteří budou raději než se starat o životy občanů vymýšlet skrčky a podvody na pana Konvičku, přestože ten se pohybuje hluboko uvnitř hranic demokracie (BL jsou jiného názoru, ale ty považují za nejdemokratičtější státy, když trochu, ale ne moc, nadsadím, jako je Severní Korea, Írán za Chomejního, Kambodža za Pol Pota, Saúdská Arábie a Islámský stát). Mohou dosáhnout maximálně toho, že se do čela lidí, obávajících se islamizace (protože neignorují politicky nekorektní fakta, tak velice dobře vědí, co by to pro ně i celou společnost znamenalo) dostane opravdu někdo, kdo nebude mávat síťkou na motýly, ale pořádnou holí, pokud to nebude rovnou hůl hromová. Předpokládám, že by ho nakonec, po těžkém a duševně bolestném váhání, podpořili i ti, kteří teď podporují toho Konvičku, coby jednoznačného demokrata. Jednoduše proto, že opačná alternativa je daleko horší. A nehledě k tomu (nebo naopak spíš k přihlédnutí k tomuto faktu), že demokracii v řadě západoevropských států s vysokým procentem muslimů v populaci už fakticky (byť to zatloukají a ještě nějakou dobu jistě i budou) začínají odpískávat; jevů, které to potvrzují, je dost a dost.

1 komentář:

 1. Kdo má téměř výhradní přístup do hlavních médií, ovládá "obecný národ". Voličskou masu. Internetová komunita (ta, která se zabývá něčím jiným než počítačovými online hrami, nákupy a sledováním filmů je malá a obávám se, že voličsky bezvýznamná. Slávek S. by musel spáchat závažnou chybu (třeba velké skupině lidí sáhnout na peníze, stačí malé - viz poplatky v ordinacích) aby "spadl z lopatky".
  ===
  Když nějaká anketa nebo in vážně míněný výzkum veřejného míněním nedopadne tak, jak si věrchuška přeje, je výsledek obvykle skrečován. Nebo znevěrohodněn pomocí automatických trollů - viz Klausova petice.
  Ta je mimochodem dost zbytečná - je totiž stejně obecná, jako současná politika vlády. Ale bere vládě iniciativu aspoň ve verbální rovině. Proto ji tak Sobotka a spol. poplivávají, místo aby řekli to, co Bělobrádek: Ano myslíme si totéž a snažíme se to realizovat.

  Zavedu si adresář, kde si budu schovávat "print screeny" věcí, které odhadnu jako informace s krátkou životností.

  OdpovědětVymazat