neděle 14. ledna 2018

Do druhého kola!

Druhé kolo presidentských voleb mi přineslo souhru dvou předpřipravených algoritmů:
  1. Dostane-li se do něj Zeman, volit Zemana
  2. Dostane-li se do něj Drahoš, volit toho druhého, ať je to kdokoli
Čímž je jasné, koho budu volit ve druhém kole.

Zeman

Ať je jaký chce, a kritických slov bych o něm mohl napsat dosti, byť řadě pomluv ze strany pražských kavárníků, ani té o rakovině v terminálním stádiu ze strany brněnských ekokavárníků, nevěřím, respektive vím, že se jedná o naprosto bezectné lži. To se týká i Zemanových problémů se stáním u korunovačních klenotů, kdy zdravotní potíže při této akci jednoznačně verifikoval následný průběh jeho zdravotního stavu. Dnes už by bez hole, nebo nějakého "podržtěla" nemohl stát +- nehybně vůbec, prostě v důsledku choroby hůře ovládá svaly dolních končetin.
Důležité pro mě je, že je to president, který hájí zájmy naší populace, nikoli zájmy úzce definovaných "elit", které navíc svůj prospěch spojují s objekty a subjekty vůči našemu státu konkurenčními nebo dokonce vysloveně nepřátelskými. Z tohoto důvodu je také solí v očích jak příslušníků těchto "elit", tak i pro ně sdělujících (noviny, rozhlas, televize internet) námezdných sdělovatelů.
Elity uvádím do uvozovek proto, že tito lidé nejsou českými elitami o nic víc než např. K. H. Frank a jeho čeští poskoci, nebo loutky, držené "ve straně a vládě" Brežněvem a jeho následovníky.
Můžeme se zcela jistě obávat o to, zda mu zdraví umožní dokončit další období. Problém vidím v tom, že se na stejné straně barikády nevyskytuje žádná srovnatelná osobnost. Určitou nadějí pro budoucnost je M. Hilšer, ale ten je jednak málo známý, jednak bude muset politicky vyzrát, prostě se "obouchat" v politických strukturách (a je otázka, zda to za čtyři roky stihne). Jedinou osobností, která by mohla tč. nahradit Zemana, je tentokrát nekandidující T. Okamura, z jehož zvolení by pražským (ale i bruselským) kavárníkům popraskaly žlučníky.
Současný president má také za sebou anamnézu kritiky komunistického režimu (viz jeho slavný článek v Technickém magazínu - pamatuji, jak si ho lidé ielgálně kopírovali a šířili mezi sebou) z doby, kdy mnoho z jeho rádobyodpůrců vystupovalo vůči tomuto režimu smířlivě a s ním konformně.

Drahoš

Profesor Drahoš se vyzná v politikaření kolem získávání státních peněz a vykazování výsledků jejich spotřebovávání tak, aby se vyvolal alespoň dojem smysluplnosti. Není tedy "politikou nepolíbený", ale naopak je více než políbený tím, čemu se říká "technologie moci", tedy ryze oportunním získáváním pozic zákulisními čachry machry. Pokud bychom měli sáhnout do blízkého okolí po osobě podobných kvalit, tak asi nejvýznamnější kandidátkou by byla německá kancléřka Merkelová.
Za velmi důležité považuji, že ho podporuje KDU-ČSL, tedy strana, od níž v dějinách ČR nevzešlo nic dobrého, ale naopak z její strany vzešla spousta špatných věcí. To samé lze říci i o podpoře jeho kandidatury římskokatolickou církví, tedy zločinnou organizací, která v relativně nedávné historii (co je to necelých čtyři sta let v jejích dějinách a při její totální rigiditě?) podporovala genocidu našeho národa.
Drahoš by z presidentského postu zcela jistě nepodporoval zrovnoprávnění homosexuálů, naopak by podporoval a rozšiřoval diskriminační opatření vůči ateistům (která rovněž plynou z křesťanské ideologie).
Mě osobně se rozsvítilo varovné svetélko ve spojitosti s tímto pánem v momentě, kdy dal skrečovat již připravenou výstavu fotografií, pořízených technikou mokrého kolodiového procesu (v rámci akademického výzkumu této techniky, ta byla užívána v dobách, kdy jednotliví fotografové své technické fígle spíše tajili). Stačilo vřískání dvou aktivistek, zastupujících jakési obskurní nevládní fašistoidní feministické organizace, a výstava byla bezprostředně před otevřením zrušena.
Pochopitelně, osobě natolik mentálně nekompetentní nebo ideologicky vymozkované, že zastává feminismus, nevysvětlíte, že ženský akt (který byl na této výstavě vedle vedle dalších motivů zastoupen) je prubířským kamenem fotografické techniky a jejího zvládnutí, protože jakákoli chyba v podání polotónů je u těchto témat pro analyzátory obrazu v lidském CNS velmi snadno detekovatelná. Je to dáno Darwinem, protože podrobné prohlédnutí potenciálního partnera a vyloučení těch, kteří jevili známky něčeho neblahého (třeba otoků, tuku nebo naopak jeho absence v určitých tělesných partiích apod.) se promítlo do vzniku a další prosperity potomstva. Z uvedených důvodů jsou tato výtvarná témata často uplatňována i na bankovkách a cenných papírech (člověku zrakový aparát i při nepatrených odchylkách kresby padělku od originálu signalizuje: "něco je špatně")
Nicméně i osoba mentálně nekompetentní by měla pochopit, že uzavřít takovou výstavu může v demokratickém státě jen soud. A soudruh Drahoš by měl vědět, že soudružky feministky v demokratickém státě kompetence soudní moci nemají (alespoň zatím, ale nepochybuji, že by byl spíše nakloněn silám, které by to rády změnily). Původně jsem předpokládal, že se prostě podělal, jako se podělával Hácha před K. H. Frankem a dalšími zástupci "říše". Vzhledem k tomu, že po této akci provedl vícero akcí, podporujících antidemokratické neomarxistické nevládkáře, nabyl jsem dojmu, že uvedené aktivistky s ním spíše politicky souzněly.
Drahoš se údajně zasazuje za transfer Sorosovy "Středoevropské univerzity" (v reálu cosi na úrovni známé "Vokovické sorbonny") z Maďarska (odkud tuto instituci pro nízkou vědeckou úroveň a politický antidemokratický aktivismus vyhánějí) do České republiky. Tč. tomu brání za V. Klause jako premiéra přijatý zákon, podobný, jako přijalo Maďarsko: Znemožňující působení zahraničních vzdělávacích institucích, které v místě svého sídla žádné vzdělávací aktivity neprovozují. Tento zákon neznemožňuje vytvoření poboček skutečně vzdělávacích institucí, jako např. skutečné Sorbonně, nebo univerzitám typu UCLA či MIT, ale znemožňuje činnost pochybným institucím, které svým sídlem mimo území státu pouze dosahují obtížné postižitelnosti při překračování místních zákonů (a tím, že v místě svého oficiálního sídla žádnou činnost neprovozují, nejsou v konfliktu ani s tamními zákony). Aktivistický president by zcela jistě mohl různými cestami tlačit na to, aby byl uvedený zákon zrušen nebo pozměněn tak, aby činnosti této pochybné instituce na našem území nepřekážel.
Drahoš byl také jedním z iniciátorů a čelných signatářů známé "Výzvy vědců" (abychom přijímali bez odporu všechny islámistické teroristy, vydávající se za "uprchlíky"), která z podobných dokumentů má nejblíže známé "Antichartě", i včetně toho, že v některých institucích dostali jejich pracovníci podepsání tohoto obskurního dokumentu befélem.

Reakce

Faktem je, že v blogsféře, kterou sleduji, převažují spíše názory prozemanovské. Pokud se např. podíváme na blog iDnes, jednoznačně tam zatím (dnes v dopoledních hodinách) převažovaly příspěvky prozemanovské a protidrahošovské (kavárna možná ještě chrněla ze zapíjení toho, že Zeman nevyhrál už v prvním kole, z čehož měli dost vítr, prodrahošovské výblitky ze asi objeví později).
Tyto reakce vesměs poukazují na nečitelnost Drahoše a na jeho různé negativní aktivity (některé jsem zmínil), které názorně ukazují, na jaké straně politického spektra se přes svou "nepolitičnost" nachází. Blogger Čermák dokonce varuje před druhou normalizací, která by nástupem Drahoše, podporujícího např. zavedení podobné cenzury, jakou zavedla antidemokratka Merkelová v Německu, mohla nastat.

Zkrátka bude třeba za necelých čtrnáct dní zvednout zadky od židle před počítačem a jít volit Zemana, protože jinak se nám může stát, že demokracie v tomto státě po necelých třiceti letech skončí a budeme tu mít režim ještě daleko hnusnější, než byl ten husákovský v období svého odumírání ve druhé polovině 80. let minulého století.

Žádné komentáře:

Okomentovat