neděle 7. ledna 2018

Že by svítání rozumu?

Podle internetové verze Týdne  se na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne od příštího roku ruší gender studies.

Jekot neobolševiků a nýmandů

Je pochopitelné, že tento akt, který jednoznačně plynul z malého zájmu o studium (prakticky brali vše, co se přihlásilo) a jeho velmi nízké úrovně (prakticky vše studium také dokončilo), kterou v podstatě názorně ukazuje úroveň závěrečných prací (MU má všechny závěrečné práce, od bakalářských po PhD., vystavené na svém webu volně přístupné a v celkem rozumném uspořádání, v němž se dá vyhledávat mj. i podle jednotlivých typů studia). To vytváří také určitý tlak na vedoucí prací a oponenty, protože obhájená nekvalitní práce znamená i jejich ostudu, zveřejněnou na internetu.
Pochopitelně "gender studia" jsou jedním z ikonických "vědeckých" oborů neomarxismu a v praxi si nijak nezadají např. s lysenkismem (je ovšem nutno konstatovat, že naprostá většina lysenkistů měla úroveň vědecké erudice mnohonásobně vyšší než průměrný genderista). Jeho útlum až zrušení tedy znamená citelnou ránu těmto hlasatelům zločinné ideologie.
Na druhé straně obor, na který se dostane kdokoli, kdo nějak spáchal maturitu a ten kdokoli tento obor také úspěšně dokončí (bez ohledu na získané a projevené znalosti) je zcela jistě oblíben především nýmandy, kteří by se jinak k titulu Bc. neměli šanci dostat (zejména po utlumení plzeňského studia práv).
A zcela jistě představuje takový obor, vyžadující "ideologickou pevnost" spojenou s nulovými faktickými znalostmi, velmi příjemný pašalík pro vyučující, jací by se za minulého režimu velice dobře uplatnili v krajských politických školách KSČ a ti nejlepší z nich přímo na "Vokovické sorbonně", tedy politické škole ÚV KSČ. Zrušení těchto škol spolu s pádem komunistické moci v roce 1989 a posléze Klausem přijaté zákony, které znemožňují etablování podobné hovadské instituce, financované Sorosem (které se nyní hodlají pro naprostou nekvalitu absolventů zbavit Maďaři), znamenalo pro tyto lidi nemožnost uplatnění. Otevření oborů neomarxistických hovadin na některých universitách pro ně bylo záchranným kruhem.
Je proto jasné, že k politických hlasům se přidávají i hlasy naprostých nýmandů, kteří nemají v rámci vysokého školství co dělat a kteří silně přispívají k nevalné pověsti humanitních oborů.
Aby bylo jasno: "vědecky" se v genderismu a podobných oborech "pracuje" asi ve stylu: "ve statistických datech dosadíme za muže jedničku a za ženy nulu a dál to počítáme t-testem". Čtenáři alespoň "políbení" statistikou pochopí.
Pro ty ostatní jen stručně: To, že se hodnota kvalitativního znaku ("muž", "žena") nahradí číslem, neznamená jeho proměnu na znak číselný, počítatelný testy pro číselné znaky. Navíc se t-test nemůže aplikovat ani na skutečná čísla, pokud z principu nemohou nabýt libovolné hodnoty (třebas i v nějakém zadaném rozmezí) a nejsou "v ideálním stavu" rozložena podle Gaussovy křivky.
Prostě "experti", a dokonce i ti "z Prahy", argumentující užitečností této bezcenné blábolologie, jsou sami naprosto odborně nekompetentní lidé (protože nikdo, kdo je odborně kompetentní, nemůže tato "studia" podporovat).

Co bude dál?

Hlasitý řev neomarxistů a nýmandů, zainsteresovaných na existenci tohoto a podobných pseudovědeckých oborů, ukazuje, že neomarxistická spodina se bude snažit uvedené rozhodnutí zvrátit.
Reakce v neanonymní diskusi pod článkem v Týdnu zase ukazují na to, že naprostá většina normálních lidí chápe naprostou bezcennost tohoto oboru (a podobných). A zejména chápe i to, že z jejich peněz jsou financováni bezcenní, v rámci ekonomiky státu nijak neuplatnitelní, absolventi, kteří poté přecházejí do některé ze škodlivých politických nevládek, v níž škodí a současně parazitují s perspektivou provozování této činnosti do odchodu do důchodu, nebo do nějaké společenské změny, která by je vymetla tak, jak revoluce v roce 1989 vymetla ty krajské politické školy i s "Vokovickou sorbonnou".
Asi nejrozumnější hlas, který v této diskusi padl, je, že by se tato studia mohla učit v případě, pokud by si to studující kompletně platili.
K tomu já dodávám pouze to (co nemohou znát neinsideři), že i poplatky za "celoživotní vzdělávání", případně poplatky, vybírané od studentů kteří překročili dobu studia, případně od zahraničních studentů, vyučovaných v cizím jazyce, nezahrnují veškerou režii spojenou s těmi studenty, protože toto vyučování není totálně separováno od výuky normálních studentů (za které platí stát) a platící studenti se s nimi v některých ohledech prostě vezou, protože totální separace těchto typů studia není možná. Vybírané poplatky za takové studium by musely tedy být (odhadem) o čtvrtinu až polovinu vyšší než poplatky, vybírané ve výše uvedených příkladech placeného studia.
Druhou věcí je, že pokud někdo vystuduje nějaký rozumný obor, v němž se pracuje s fakty, a ne s bláboly z ideologických příruček, tak představuje společenský přínos i tehdy, když se tomu oboru dále nevěnuje. Jednak lze očekávat, že to, co bude v reálu dělat, bude dělat lépe o získané schopnosti nabývat, třídit a zpracovávat informace, jednak lze očekávat i jeho pozitivní vliv na potomky.

Nezbývá než držet palce, aby síly, zastupující názory normálních lidí, ustály obrovské politické tlaky, které se na vedení fakulty nyní pohrnou, včetně neomarxisty plánovaných studentských nepokojů.

Žádné komentáře:

Okomentovat