pátek 5. září 2014

Malá polemika se soudruhem Kojotem 4

Na závěr ještě pár poznámek:

 • "islámský oděv", ale také třeba ženská obřízka a jiné muslimy provozované zrůdnosti a podprasečiny (prasečiny rozhodně ne, prasata takové ohavnosti a zrůdnosti nedělají), představuje totální schízu, protože na jedné straně je násilím a pod pohrůžkou drastických tělesných trestů vynucován náboženskou policií (dokonce působící ilegálně v islámských čtvrtích měst v civilizovaných zemích), a současně obhájci islámu (a s odvoláním na některé prameny, byť jiné jejich slova zase vyvracejí) prohlašují, že se jedná o předislámské a neislámské zvyky "nemající s islámem nic společného". To je ovšem v rozporu s faktem jejich násilného prosazování islámskými autoritami i násilných protestů řízených mešitami v případech, kdy se civilizovaná společnost rozhodne tyto zrůdné podprasečiny nějakým způsobem omezit nebo trestně stíhat.
 • "hlasy muslimů" proti chalífátu nikdy nebyly spojeny s nějakou exekutivní doložkou. Jsou zcela jednoznačně určeny na oklamání "nevěřících psů", kteří jim to žerou (i ten Kojot). Srovnejme třeba s fatwou proti Rushdiemu, která jasně říká "jděte a zabijte ho". Pokud by nějaká fatwa říkala totéž o bojovnících chalífátu (včetně muslimů z civilizovaných zemí, kteří se jimi hodlají stát), případně jasně a jednoznačně definovala, že kdo z muslimů podpoří chalífát a jeho aktivity, skončí v pekle (asi jako sebe a své příznivce vzájemně častovali prokletími papežové v době schizmatu), tak by ta prohlášení byla důvěryhodnější.
 • v případu "nábožensky utlačovaných" studentek je jedna důležitá (a proislámskými agitátory proto důsledně zamlčovaná) věc: S dotyčnými protestujícími a "diskriminovanými" dámami bylo předem, před jejich přijetím na školu, probráno, že budou muset chodit ve standardní sesterské uniformě, že se při své práci budou muset dotýkat pacientů mužského pohlaví (islám nepřipouští ani dotyk přes rukavice), že občas shlédnou i intimní partie mužského těla (což islám mimo manželství nepřipouští), že budou muset manipulovat s pokrmy z vepřového masa a např. jimi krmit pacienty, což islám rovněž zakazuje, atd. Se všemi těmito věcmi souhlasily a prohlašovaly, že to pro ně nebude problém. Přesto začaly muslimsky ječet ihned poté, jak se na školu dostaly. Předvedly tím tedy jednoznačně, že pro muslima je lhaní stejně přirozené, jako pro normálního člověka dýchání, nebo přijímání a vylučování potravy a nápojů. Z tohoto důvodu je třeba považovat i veškerá prohlášení, vydávaná zástupci a příznivci muslimů k této kauze, za primárně za lež, nebude-li potvrzena jejich (spíše náhodná a mimořádná) pravdivost z nezávislého zdroje. Vzhledem k tomu, že multikulturalističtí a islamističtí (což do značné míry splývá) agitátoři shodně mlčí o dalších, zde zmíněných, aspektech sesterské práce, kolidujících s islámem, si dovoluji vyslovit domněnku, že celá kauza byla naplánovanou provokací a alespoň někteří z agitátorů o ní byli o ní v rámci jejích příprav informováni předem.
 • v uplynulém týdnu se provalil skandál, spočívající v tom, že ve městě Rotherhamu (GB) bylo po mnoho let postupně týráno  sexuálně zneužíváno téměř jeden a půl tisíce dětí (je otázka, zda seznam obětí bude někdy konečný). O problému se alespoň něco vědělo, ale policie celá léta nic nekonala, protože se obávala nařčení z "rasismu". Pachatelé byli totiž příslušníci pákistánské islámské komunity a oběti byly, alespoň z části, "bílé". Multikulturalisté, jak institucionální (tedy analogie naší soudružky Šabatové) tak aktivističtí (analogie nejrůznějších "promultikulti" organizací, ANTIFA apod., a také jednotlivců typu Kojota) přitom vytvořili ve společnosti takovou atmosféru, že obvinění muslimů ze zločinu, byť na základě platných důkazů a později třeba i podložené právoplatným rozsudkem, by vedlo k profesní i občanské likvidaci autora. Nyní odstupují tamní starosta a další činitelé, kteří pociťují svůj díl odpovědnosti. Nicméně se obávám, aby se to nezvrhlo do situace, kdy odejdou ti jakžtakž slušní (kteří alespoň vnímají stávající stav jako špatný), zatímco ta skutečná sběř proislámských normalizátorů na svých postech zůstane. Správně by měli odstoupit (nebo, třeba i násilím, "být odstoupeni") právě ti institucionální a mimoinstitucionální multikulturní (a nebojme se to explicitně uvést, proislamizační) činitelé a aktivisté (prostě britští "kojoti" a "šabatové"), kteří na celé kauze nesou IMHO největší část viny. Nebál bych se ani konstatování, že jejich vina je větší než vina samotných bezprostředních pachatelů, protože ti jsou opravdu jen tvorové, sražení islámem na polozvířecí úroveň, a od toho by se mělo odvíjet i zacházení s nimi (tedy spíše jako se psem nakaženým vzteklinou*, než jako s plnohodnotným člověkem a současně zločincem). Zato uvedení aktivisté si byli a jsou zcela a plně vědomi toho, co činí a jaké to bude mít důsledky. Opět si dovolím vypůjčit, tentokrát jako analogii, cizí myšlenku (V. Vlk starší), podle níž nesli za rozpoutání druhé světové války větší podíl viny extrateritoriální Němci (včetně československých), protože žili v demokratických státech a nebyli v prostředí monopolu nacistické propagandy, jako Němci v rajchu, a až do okupace těchto zemí nebyli ani v dosahu represívních složek nacistického státu.
 • je nutno odmítnout jako naprostý blábol Kojotovu tézi o "zdánlivě neutrálním pravidle, které někoho ve skutečnosti poškozuje více". Obávám se převelice, že žádný zákon není stoprocentně neutrální v tom smyslu, že by vadil všem lidem stejně, nebo všechny stejně omezoval. Trest za vraždu v trestním zákoníku bude podstatně víc vadit vrahům, nebo těm, kdo tuto kariéru teprve plánují, než lidem, kteří se do takovéto činnosti pouštět nehodlají. Omezení rychlosti aut (obecné) se dotkne jen řidičů (a ještě ne všech stejně), pro ostatní je to mimojdoucí záležitost. Zákaz vjezdu v konkrétním místě se dotkne jen těch, kteří tudy jezdili, byť příslušná značka platí pro všechna vozidla. Zákaz kouření tam či onde se dotkne jen kuřáků, v případě provozoven typu hospod ještě jejich provozovatelů; nekuřáky, a zejména ty, co nechodí do hospod, to zcela míjí. EUrounijní restrikce rybolovu se dotknou prakticky jen přímořských států (a zpravidla ještě ne všech) nyní nová restrikce vysavačů zcela jistě nebude vzrušovat homelessáky. Přitom ve všech případech se jedná o obecně platné normy, které musejí dodržovat všichni. Tato argumentace je prostě totální nesmysl a Kojot je příliš chytrý na to, aby si tohoto faktu nebyl vědom. I jeho příklad s jeptiškami pokulhává: My, na rozdíl od muslimů, nemáme žádnou náboženskou nebo řádovou policii, která by represívně vynucovala "ústrojní kázeň" řeholníků. Neřešíme dokonce ani případy, když má kněz či řeholník nebo řeholnice vztahy s opačným pohlavím, které jsou náboženskými (řádovými) regulemi zakázané, případně i s následky (pokud ty vztahy neporušily obecně platné zákony jako je věk partnera/ky nebo znásilnění). Prostě náboženské příkazy a zákazy, pokud nejsou v souladu s obecně platnými právními normami, náš stát a jeho represívní složky míjejí. Pokud bude nutné z odborných důvodů, aby se jeptiška převlékla do jiného oděvu než je řádový mundůr (např. na operační sál), tak to buď udělá (a bude použitelná) nebo neudělá (a půjde od válu jako ty muslimky). Takže opět nejde o nějakou cílenou diskriminaci muslimek. Nehledě k tomu, že ve zdravotnictví i sociálních službách pracující jeptišky se v reálu převlékají do předepsaného oděvu a "hábit" před nástupem práce odkládají stejně, jako civilní sestry normální oděv. Jsou to prostě členky řádů, které toto v rámci "ústrojních předpisů" připouštějí.
 • jsme-li schopni říci, "když máš na sobě hakenkrajc (v reálu stačí ozubené kolo, nebo oděv 'nesprávné' značky), tak nechoď mezi nás" (a stát to dokonce podporuje svým represívním aparátem), tak bychom opravdu měli být schopni říci "když máš hidžáb, nechoď mezi nás", protože ten hidžáb je jakýmsi ekvivlentem toho hakenkrajce, jak jsem už také vícekrát vysvětlil a zdůvodnil , a jeho symboliku chápou stejně jako já i mnozí jiní (a jejich počet stále roste).
 • faktem je, že to, za co Kojot pléduje, je klasický appeasement, který známe z  30. let minulého století vůči Hitlerovi. Neosvědčil se, naopak posílil Hitlera natolik, že mu téměř vyhrál válku. I muslimové reagují na každý náznak vstřícnosti jako na projev naší slabosti, posilující především radikální a ortodoxní islámské kruhy. Appeasery máme nejvyšší čas vykopnout, zcela v souladu s ústavou,** a zavést vůči muslimům naprosto stejné chování, jak se v musulmániích (třeba v tom chalífátu) chovají nemuslimům. To druhé zase umožňuje čl. 30 Listiny lidských práv a svobod, jehož existenci se nám snaží multikulturalisté utajit.


_____________________
* autorem tohoto přirovnáni je Sir Winston Churchill, nehodlám se chlubit cizím peřím
** Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody, Oddíl druhý: Politická práva, Článek 23.:
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Můj výklad tohoto článku našeho základního zákona je takový, že ani infiltrace policie, soudů a dalších institucí proislamizačními aktivisty by neměla znemožnit (pouze technicky znesnadnit) boj proti islamizaci, včetně toho, že přemáhání odporu takto "antidemokraticky deklasovaných" institucí by bylo v souladu s Ústavou ČR.

2 komentáře:

 1. Mám vyzkoušeno u psů a Cikánů:
  Když postojem těla nebo jen barvou hlasu ukážete strach, útok následuje vzápětí. A naopak. Jestli to platí vždy nevím, ale rozhodně "téměř vždy".

  K různým tvrzením:
  Sleduji ideologickou / informační válku mezi EU, USA, Ruskem , Ukrajinou a povstalci. Lžou a podvádějí naprosto VŠICHNI. Sofistikovaně i hodně primitivně. Ale každá z těch desinformaci si najde u nás svého obhájce, který jí dává za pravdu - jako by "u toho" byl. Použití elementární logiky a střednědobé paměti se u čtenářů téhle propagandy nepředopokládá.

  Ovčan si pamatuje informaci nebo obrázek jen několik minut, hodin, nanejvýš dní. Smutné zjištění.

  Jakási skleróza mladého a středního věku?

  Symboly:
  Válčit se symboly je podle mě dokonalá hloupost. Na všech stranách. Vyžadovat ústrojní kázeň je ovšem naprosto normální. Dres-kodex už mají i v bankách, kde je to vlastně jen symbol solidnosti, jiný význam to nemá - jako například u zdravotního personálu. U učitelek (i v mateřských školkách bych byl pro vypracovaní jakéhosi dres-kodexu. Děti si pohledem na učitelku přece fixují, jak vypadá "normálně oblečená žena". Vlastně se fixuje průměrný vkus.
  Že se bude kodex pozvolna měnit je pochopitelné, už třeba nevyžadujeme sukně pod kolena. Ale změny se budou dělat pomalu a pro všechny stejně.

  Nicméně: polemika s Kojotem je asi naprosto ztracená záležitost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K poslednímu bodu: Asi ano, nicméně je mi ho líto, protože je to inteligentní a vzdělaný člověk.

   Vymazat