pátek 19. září 2014

Možný program antiislamizační strany 2

K tomu druhému

Jak by se taková strana měla "usadit" na politické scéně?
Dovoluji si konstatovat, že islám sám o sobě, jako totalitní ideologie, zasahující do všech oblastí života a striktně regulující ekonomiku (bezúročné bankovnictví atd.) je svou podstatou jak v běžné tak i v ekonomické sféře levicová až levičácká ideologie, spojená se silnými prvky sociálního inženýrství, byť v náboženském hávu. Proto islám a islamizaci podporují především levicové až levičácké strany, od komunistů (viz), případně lidí ještě levičáčtějších než ti komunisté (viz) po sociální demokraty, u nichž už ta podpora není stoprocentní. Ze stran mimo klasickou pravo-levou škálu podporují islám a islamizaci společnosti zelení. Jednak proto, že "melouni" (= svrchu zelení, ve své podstatě rudí), jednak proto, že přinejmenším části z nich jde o likvidaci technicky orientované civilizace a "návrat na stromy", což by po celosvětovém vítězství islamistů zcela jistě nastalo. Další podporovatelé islámu a islamizace jsou multikulturalisté.
Strana vyhraňující se realisticky proti islámu a islamizaci by měla tedy být na klasické politické škále středová až pravostředová.
Pravděpodobně by nebyla na škodu i část programu, která by byla zaměřena na likvidaci škodlivých zákonů, prosazenými ekologisty (protožez jejich řad žádné hlasy získat nelze, z řad jejich odpůrců zcela jistě ano). Bylo by možné se vyhranit proti ekoidiociím v dopravě (preference bicyklismu, omezování vjezdu a parkování, nízkoemisní zóny apod.) i proti celému globálně oteplistickému podvodu a jeho dopadům na život lidí. V programu by  mělo být i postupné odstoupení od mezinárodních ekosmluv, poškozujících náš stát i jeho občany (současné snahy zavést nějakou náhradu neúspěšného Kyotského protokolu, hodila by se zrušit Natura 2000 a mnoho dalšího).
Ve vztahu k EU hlásat skepticismus, včetně zahájení kroků k vystoupení z EU, pokud tato organizace nepřestane s idiotismy typu žárovky, banány, vysavače apod., ale také pochopitelně, k masovému přijímání civilizačně nekompatibilních imigrantů a jejich případnou násilnou redistribuci po státech EU.
Ve vojenské sféře jednoznačnou vazbu na NATO s odmítnutím účasti na jakýchkoli "evropských" silách, snažících se NATO vyšachovat z Evropy.
Pravděpodobně by nebyl na škodu program boje proti rozhlasovým a televizním poplatkům ("pro všechny domácnosti, které mají zavedenu elektřinu", jak je to nyní definováno v zákoně) a omezit pravomoci OSA a podobných organizací. To by získalo část elektorátu pirátů. Ti mají vůči islámu a islamizaci nejednotný vztah a část z nich islamizaci podporuje, pro ty s negativním vztahem k islamizaci by takto definovaná strany mohla být přijatelnou alternativou.
Pokud se týká různých "šmírovacích technik", proti nimž bojuje řada organizací a politických stran od různě orientovaných liberálů po piráty, byl bych pro jejich cílené nasazování právě proti náboženským fanatikům typu muslimů, víceméně tehdy, pokud se nějak provinili (po propuštění z vězení, v rámci opatření při trestných činech řešených bez trestu odnětáí svobody). Dokázal bych si představit i cílené čipování (nebo nějaký ekvivalent) ilegálních imigrantů, které není možné odsunout. Předpokládám, že největší jekot by zazněl z řad zastánců celopopulačních opatření tohoto typu, protože jejich nasazení jako součásti trestu či alternativního trestu, případně sociálního dohledu po vykonání trestu by tato opatření na dlouho diskvalifikovala pro plošné použití vůči bezúhonným občanům.
Bylo by vhodné systematicky objasňovat i vztah šaríje k nemovitému majetku, kdy přímo ze šariatských zvyků a zákonů plyne postupné zmocňování se nemovitostí muslimy. Využívá to skutečnost, že před šariatským soudem je připuštěno pouze svědectví muslima, nejsou připuštěna svědectví nemuslimů, ani materiálmní důkazy (doklady, záznam kamery apod.). Pokud muslim přijde a prohlásí "tato nemovitost je moje", tak ani svědectví sousedů (nemuslimů) ani pozemkové knihy (a podobné doklady) nejsou u tohoto soudu připuštěny a soud dost dobře nemůže rozhodnout jinak, než přiklepnutím nemovitosti muslimovi. Takto nabyli muslimové velký pozemkový majetek na Balkánu v době jeho okupace Tureckem (a také na okupovaném Pyrenejském poloostrově). Tyto zlodějiny byly částečně napraveny až po vyhnání muslimských okupantů z těchto území. Jinými slovy, je třeba systematicky upozorňovat, že vládou muslimů je potenciálně ohrožen každý, kdo má dům, pole, chatu nebo jinou nemovitost, která by mohla být pro nějakého muslima atraktivní. A získat alespoň část hlasů takto ohrožených osob. Atraktivita strany pro majitele nemovitostí by se dala zvýšit programovým zařazením zrušení silně problematického a majitele poškozujícího ekoštítkování budov.
Důležité by bylo opakované zdůrazňování, že podpora islámu a islamizace znamená hrob pro demokracii, protože islám je svou podstatou antidemokratický. Takže pokud islám bude "demokraticky" a "multikulturně" podpořen, tak výsledkem jeho vítězství bude likvidace demokracie (bez ohledu na částečné zachování jejích atributů, konec konců parlament jsme měli i za Hitlera i za komunistů a demokracii přitom nikoli) a islámská monokultura (lze jasně demonstrovat na postavení nemuslimů v islámistických státech, tedy, pokud tam vůbec nějací ještě zbyli).
(pokračování)

2 komentáře:

 1. Drtivá většina populace Kotlinky je přesvědčena o tom, že brod je ještě daleko. Na rozdíl od strachu z návratu sudetských Němců, které leckdo pamatuje je ovládnutí Kotlinky muslimy vnímáno jako věc, se ktrou se budou muset srovnat naše děti či vnuci.
  Ti lidé si neuvědomují, že můžeme být kdykoliv prodáni za slib imunity, odkladu, tak jako před vznikem protekorátu Böhmen und Mähren.
  Nejsme pro Německo nebo Francii nijak zvlášť důležití. A kdo je vlastně EU? Právě oni.

  O NATO to platí dvojnásob. USA je přece země za oceánem, co jim je po nějakém zaprděném "Česku". Kde to vůbec je? Pletou si nás občas s Čečenskem.
  A domnívají se, že naším nejlepším komikem je Borat.

  OdpovědětVymazat
 2. Ano, StK má pravdu v tom, že po těch zkušenostech, které už po všech těch letech a událostech máme, je nejlepší spoléhat se především sami na sebe, podobně jako Švýcaři s jejich "Neutral but heavily armed", zkrátka kdo chce mít klid, musím mít po ruce pádný argument v podobě pořádného klacku na ty, kdo by nám ho nechtěli dopřát. Jenže to bychom všichni dohromady nesměli být taková výstavní sebranka prodejných panáků, kleptomanů a jim vstřícných, ochotných a úslužných ovcí, jaká bohužel jsme.

  OdpovědětVymazat